Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)"

Transkript

1 Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar Budget/regnskab 1 16 Unge for ligeværd - Vestjylland 1 17 Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) 2 18 Thyholm Genbrug 3 19 Patientforeningen Dansk brystkræft organisationen Midtvest 3 20 Røde Kors 4 21 Nyreforeningen Vestjylland 4 22 Pensionister Hvidbjerg 5 23 Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune 5 24 Ældre klub for socialt samvær 6 25 Morselejren 6

2 Indholdsfortegnelse 26 Hypermobile og HMS Region II 7 27 KLO, Kultur og Litteratur Orientering 8 28 Osteoporose foreningen 8 29 Hørerforeningen Struer - Thyholm Lokalforening 9 30 Svalernes Vennekreds 9 31 Struer Fjerkræklub Parkinsonsforeningen Børns Voksenvenner Struer-Holstebro Bedre psykiatri for pårørende 11 Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 2

3 14. Godkendelse af referat fra møde den 25. februar 2014 Godkendt 15. Budget/regnskab Forbrug efter mødet Til efterretning. 16. Unge for ligeværd - Vestjylland Ansøgning - Unge for ligeværd Foreningen søger om tilskud på kr. Unge for ligeværd - Vestjylland har til formål at: arbejde for ligeværdige vilkår for unge med særlige behov, begrundet i boglige indlærings- og funktionsmæssige vanskeligheder skabe lokalt mødested for de unge skabe et social netværk for de unge medvirke til at arrangere fritidsoplevelser og klubaktiviteter for de unge arbejde for lige vilkår for alle udbrede kendskabet til "Unge for ligeværd" Foreningen har med udgangen af medlemmer, heraf er 28 bosiddende i Struer Kommune. Et eventuelt tilskud vil gå til delvis finansering af ugentlige klubaftener i Aktivitetshuset, hvor der hver mandag møder unge mennesker. Derudover til arrangementer "ud Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 1

4 af huset" til for eksempel håndbold eller fodboldkampe på eliteniveau, bowling, biografbesøg, sommerudflugt, naturbussen og andet. Det indstilles til socialudvalget at ansøgningen imødekommes. 17. Udviklingshæmmedes LandsForbund (ULF) Ansøgning ULF - Udviklingshæmmedes Landsforbund Udviklingshæmmedes LandsForbund søger om tilskud på kr. Udviklingshæmmedes LandsForbunds formål er at hjælpe udviklingshæmmede til at få lige muligheder og selvbestemmelse over egen livssituation. Et eventuelt tilskud vil gå til at lave et samarbejde med udviklingshæmmede i Struer Kommune om en platform, hvor man kan mødes og lave frivilligt arbejde, og hvor selvbestemmelse er i højsædet. Der er ønske om afholdelse af intruduktionsforedrag, samt efterfølgende planlægningsmøder med kredsbestyrelsen. Kredsbestyrelsen skal oprettes med et antal udviklingshæmmede, som kan beskæftige sig med frivilligt arbejde til gavn for udviklingshæmmede i Struer Kommune. Når kredsen er dannet vil kredsbestyrelsen få mulighed for at komme på kursus hos ULF og lære at blive bedre til bestyrrelsesarbejde, lære samarbejde, håndtere interne konflikter og lære om hvad det vil sige at være repræsentanter for andre udviklingshæmmede i Struer Kommune. ULF håber at de kan låne lokaler til deres møder og aktiviteter, ligesom de håber at Struer Kommune vil fortsætte med at støtte projektet fremadrettet. Der er brug for støtte (løn) til koordinering, og midler til at holde introduktionsforedrag samt efterfølgende planlægningsmøder med kredsbestyrelsen. Af andre budgetposter er transport en central post, da det er vigtigt at ULF kommer ud til udviklingshæmmede og mennesker med særlige behov, og møder dem hvor de er. Ligesom porto (der sendes mange breve), lokaleleje, kursusvirksomhed, undervisningsmaterialer, bruchurer m.v. er store poster. ULF er den 3. juni anmodet om at fremsende budget. Det indstilles til socialudvalget, at ansøgningen imødekommes. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 2

5 18. Thyholm Genbrug Ansøgning - Thyholm Genbrug Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at støtte to missionsselskaber, Mission Afrika og Danmisions arbejde blandt fattige i den 3. verden, samt formidle viden om og skabe engagement for arbejdet blandt medarbejderne i butikken. Thyholm Genbrug har til formål at være socialt netværk for medarbejdere og kunder, og fremme tanken om værdien af genbrug, som en hjælp til et bedre miljø. Thyholm Genbrug er en forening i Struer Kommune, med godt 60 frivillige medarbejdere. Et eventuelt tilskud skal gå til et arrangement, som kan være en lille "betaling" til medarbejderene for deres frivillige arbejde. Arrangementet kan være med til at styrke fællesskabet i medarbejder flokken, øge fællesskabsfølelsen og øge den enkeltes glæde ved arbejdet i butikken. Arrangementet vil blive en tur, hvor medarbejderne i bus besøger nogle specielle steder, og hvor de får mad på turen. 19. Patientforeningen Dansk brystkræft organisationen Midtvest Ansøgning - Patientf. Dansk brystkræft org Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at holde foredrag af faglig karakter, skabe netværk, og oplyse kvinder der har eller har haft brystkræft. Patientforeningen Dansk brystkræft organisation Midtvest er for kvinder der har eller har haft brystkræft. Et eventuelt tilskud skal gå til tilbud om samvær og oplysninger om brystkræft, samt drift, foredrag og udflugter for at skabe netværk. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 3

6 20. Røde Kors Ansøgning Røde Kors Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at arbejde med besøgsvennetjeneste. Røde Kors Struer dækker Struer Kommune, og er hjemhørende i Struer. Et eventuelt tilskud skal gå til kørselsordning for besøgsvennerne (egen bil) samt til en social sammenkomst for besøgsvennerne. Til sammenkomsten udvikles sammenholdet blandt besøgsvennerne, og lederne får mulighed for at instruere besøgsvennerne. Frivillighedsudvalget besluttede at bevilge Røde Kors et beløb på kr. Tilskuddet er reduceret i forhold til det ansøgte, idet frivillighedsudvalget i Struer Kommune normalt ikke giver tilskud til transport. 21. Nyreforeningen Vestjylland Ansøgning nyreforeningen Vestjylland Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at varetage nyresyges, organdonores og pårørendes interesser. Nyreforeningen Vestjylland har ca. 310 medlemmer, hvoraf de ca. 52 medlemmer kommer fra Struer Kommune. Et eventuelt tilskud skal gå til foreningens drift, herunder afholdelse af kurser, informationsmøder og sociale arrangementer for foreningens medlemmer. Under foreningens driftsudgifter er specielt udgifter til Dialyseafdelingen på Holstebro Sygehus, som foreningen støtter med hjælpemidler som sengecykler, skridttællere og andet motionsudstyr til patienternes fremme af bedre livskvalitet, før- under og efter dialysen. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 4

7 Den 26. februar i år havde patienterne og en del af plejepersonalet tilbagelagt km sammen, hvilket svarer tul en tur jorden rundt på cykel. Denne aktivitet vil blive intensiveret i det indeværende år, og vil kræve yderligere materiel til de deltagende patienter. 22. Pensionister Hvidbjerg Ansøgning modtaget - pensionister Hvidbjerg Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at skabe socialt samvær og forskellige aktiviteter, for en gruppe hjemmeboende pensionister. Samvær (pensionister Hvidbjerg) er gruppe på ca. 20 pensionister fra Struer Kommune. Et eventuelt tilskud skal gå til dækning af udgifter ved sommerudflugt og andre kulturelle aktiviteteter. 23. Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune Ansøgning-Menighedsplejen kirker i Struer Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver som aflastningstjeneste over for sognenes beboere, enkeltpersoner og sorggruper. Vågetjeneste for døende på plejehjem, ledsagelse af beboere til læge eller undersøgelser på sygehus. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 5

8 Menighedsplejen ved kirker i Struer Kommune er tilknyttet 12 frivillige i aflastningstjenesten, og ca. 25 besøgsvenner flere steder i Struer Kommune. Et eventuelt tilskud skal gå til kurser med hjælp fra relevante fagpersoner f.eks. demensområdet, og et nystartet tilbud om sorg- og samtalegrupper for voksne i sorg. 24. Ældre klub for socialt samvær Ansøgning - Ældre Klub for socialt samvær Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at holde socialt samvær en gang i ugen. Ældre klub for socialt samvær har 5 faste medlemmer, og medlemmerne er på skift hos hinanden. Et eventuelt tilskud skal gå til at markere 10 års jubilæet. for start af klubben, og vil blive brugt til en fælles tur for medlemmerne. 25. Morselejren Ansøgning Morselejren Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at holde en ferielejr, som giver børn mulighed for at komme ud af deres vante miljø og opleve fællesskab med andre børn, samt få opmærksomhed og Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 6

9 støtte fra frivillige voksne, og give børnenes forældre en ofte hårdt tiltrængt aflastning. Børnene skal have intense ferieoplevelser, med en masse omsorg og voksenkontakt og blive bombarderet med aktiviteter, sjov og ballade - langt væk fra hverdagens problemer. Morselejren bliver afholdt på Rovvig Efterskole i uge 30, der kommer ca. 75 børn i alderen 7-13 år, omkring 35 hjælpere, et køkkenhold på 4-5 personer og 3 lejrledere. Et eventuelt tilskud skal gå til nogle flere aktiviteter, hvor der laves mad med børnene. I år er foreningens mål at lave en daglig aktivitet, hvor børnene kan være med til at lave maden til lejren, og give børnene mulighed for at opnå relationer gennem lærerige, sjove og hyggelige madaktiviteter hvor de laver sund og sjov mad, med deres kammerater. Administrationen har bedt foreningen om at oplyse, om der er tradition for, at der deltager børn fra Struer Kommune. Frivillighedsudvalget besluttede at bevilge et tilskud på kr. Ved eventuels kommende ansøgninger vil frivillighedsudvalget gerne anmode om en oversigt over antal deltagere fra Struer Kommune i tidligere år. 26. Hypermobile og HMS Region II Ansøgning Hypermobile og HMS Region II Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at oprette interessegrupper i region II til støtte for personer, som har hypermobile led, deres farmilier m.fl. At afholde offentlige foredrag og medlemsmøder At udbrede kendskabet til hypermobilitet og hypermobilitetssyndrom At arbejde for bedre tilbud, behandling og træning til hypermobile At støtte personer, som er kommet i klemme i det offentlige social-væsen At søge midler, så kontingent, undervisning m.v. kan holdes på et lavt beløb Et eventuelt tilskud skal gå til afholdelse af arrangementer, udsendelse af informationer om disse til medlemmerne, vedligeholdelse af hjemmeside med informationer, og udgifter til kontaktpersoner. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 7

10 27. KLO, Kultur og Litteratur Orientering Ansøgning KLO Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at udvikle og vedligeholde deres specialbibliotek med faglitteratur for synshandicappede. Der indlæses ca. 150 nye bøger årligt, og der sendes ca lydbøger ud til brugerne årligt. Brugerne er enten blinde, orblinde eller har andre handicap, og der indlæses materiale til børn, unge og voksne. KLO har ca. 12 frivillige som sidder rundt omkring i landet, samt to på kontoret. Et eventuelt tilskud vil gå til fortsat udvikling og vedligeholdelse af biblioteket. 28. Osteoporose foreningen Osteoporose foreningen Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at arbejde med forebyggelse af knogleskørhed og følgerne heraf, således at flest muligt bevarer trivsel og førlighed livet igennem. Foreningen afholder møder, er til stede på sundheds-og markedsdage, ligesom de udsender 2 nyhedsbreve årligt. Osteoporose foreningen har haft en stor tilgang af medlemmer pga. stormøde i september, og er gået fra 38 til 64 medlemmer i Struer Kommune. Et eventuelt tilskud vil gå til efterårs- og forårsmøde, honorarer i forbindelse med foredrag, annoncering i Struer Kommune samt porto til udsendelse af nyhedsbreve. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 8

11 29. Hørerforeningen Struer - Thyholm Lokalforening Ansøgning-Høreforeningen Struer-Thyholm Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at arbejde for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret, sådan at de har samme muligheder for at kommunikere og deltage i samfundet, som normalthørende medborgere. Et eventuelt tilskud skal gå til en udflugt til Lemvig og Thyborøn, og dækker over. Køretur med Bjergbanen kr. Køretur med VLTJ kr. Guide kr. Leje af bus kr. Det forventes at der bliver ca. 40 deltagere med en egenbetaling på 300 kr. og derudover kommer der udgift til spisning på 160 kr. pr. person. Frivillighedsudvalget besluttede at bevilge et tilskud på kr., da udvalget som udgangspunkt ikke yder tilskud til transport. 30. Svalernes Vennekreds Ansøgning - Svalernes Venner.doc Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningen ønsker at afholde et arrangement for demente og deres pårørende. Formålet er at skabe liv, livskvalitet og underholdning for demente og deres pårørende, samtidig med, at pårørende kan lære om, hvordan man på en god måde kommunikerer Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 9

12 med en pårørende med demenssygdom. Dette efterfølges af et musikalsk arrangement som kan "vække fortiden til live". Arrangementet retter sig mod brugere af Svalegangen, Cafe Kilen samt Lærkehuset. Max deltagerantal er 100 personer. I 2013 arrangerede Svalernes Vennekreds en eftermiddag med musikalsk underholdning stilet mod demente og øvrige plejehjemsbeboere. Der var over 100 deltagere til dette arrangement. Planen med det arrangement der nu søges midler til er at følge op op den tidligere succes samt denne gang at involvere de dementes pårørende. Det indstilles til socialudvalget at ansøgningen imødekommes. 31. Struer Fjerkræklub Ansøgning Struer Fjerkræklub Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens søger om tilskud til forplejning i forbindelse med, at beboerne og personale fra Struer Kommunes plejehjem på besøg/udflugt i Fjerkræklubbens Koloni i Voldgade 12 C. Omkring 200 ældre/personale fra Kommunens plejehjem forventes at deltage i arrangementerne. De kan køre eller gå en tur i kolonien, hvor der er forskellige hønsearter at se på i 16 hønsehuse og en dejlig natur. Der vil blive budt på kaffe, rundstykker og wienerbrød. 32. Parkinsonsforeningen Parkinsonforeningen Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 10

13 Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at parkinsonramte og pårørende mødes med andre i samme "båd", samt at arrangere sociale aktiviteter, foredrag og samvær. Klubben mødes en gang i ugen på Aktivitetscentret, her er der en times motion med fysioterapeut. Efter aktiviteten mødes patienter og pårørende til erfaringsudveksling. Parkinsonsforeniningen i Struer klubben har 35 parkinsonramte medlemmer + deres pårørende. Et eventuelt tilskud skal gå til ugentlige møder i Aktivitetscentret, en årlig sommerudflugt og julekomsammen for klubbens medlemmer og pårørende, samt foredrag for medlemmer og andre interesserede. 33. Børns Voksenvenner Struer-Holstebro Ansøgning - børns voksenvenner Foreningen søger om tilskud på kr. Foreningens formål er at etablere venskaber for børn og unge, der mangler voksenkontakt, med frivillige ressourcerige voksne. Et eventuelt tilskud vil gå til 1. Afholdelse af en skovtur for børn, forældre og voksenvenner den 14. juni. 2. Uddeling af et mindre beløb (pt. 500 kr.) til en fælles oplevelse til nye voksenvenner og børn et halvt år efter relationen er etableret. 34. Bedre psykiatri for pårørende Bedre psykiatri for pårørende Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 11

14 Der søges om et tilskud på kr. Foreningens formål er at hjælpe pårørende til psykisk syge. Det kan være i en selvhjælpsgruppe eller at møde andre i cafeen eller andet. Et eventuelt tilskud vil skulle bruges til afholdelse af tema/foredragsaftner for pårørende til psykisk syge. Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 12

15 Underskrifter Frivillighedsudvalg, 12. juni 2014 Side 13

Omfanget af målgruppen.

Omfanget af målgruppen. Foreningens navn Beskrivelses af foreningens frivillige social arbejde Omfanget af målgruppen. Antal frivillige hjælpere Beslutning på Socialudvalgs mødet. 214 Aflastere i Demensramte Familier At hjælpe

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2 3. SSÆ - Godkendelse af Sundhedsaftale

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.

Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr. Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: September 2008 4. udgave: Oktober 2014 Ordrenr.: 00146 Frivilligrådet 01.01.14 31.12.17 Kontaktperson Frivilligrådet

Læs mere

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13

Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Frivilligrådet 01.01.10 31.12.13 Kontaktperson Frivilligrådet Gerda Eskesen, HUSET frivilligcenter Østergade 2 6600 Vejen Telefon: 75365230 Mail: frivillig@huset-vejen.dk Ældre Ældre Sagen, Vejen Jette

Læs mere

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune

Oversigt over bevilling af tilskud 2014 fra 18-puljen til frivilligt socialt arbejde i Ringkøbing-Skjern Kommmune 1 2014-116 1. Diverse Borris og Faster Besøgstjeneste v. Elsie Holm efholm@hotmail.com 27182259 2 2014-88 3 2014-96 4 2014-95 5 2013-44 Café Værestedet Skjern v.lise Lotte Fogde Lauridsen vaerestedet.skjern@kfumsoc.dk

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. december 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omsorgsudvalgets. rapport 2009

Omsorgsudvalgets. rapport 2009 Omsorgsudvalgets rapport 2009 + tilføjelser Udvalg nedsat af Menighedsrådet ved Sct. Pauls kirke i Århus 2 Indhold Side Forord 3 Sognets nuværende befolkningssammensætning 4 Statistiske udviklinger vedrørende

Læs mere

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012

Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp Herning Årsberetning 2012 Hjælp til Selvhjælp, Fredensgade 14, 7400 Herning Telefon 97 21 65 88 herning@hjaelptilselvhjaelp.dk - www.hjaelptilselvhjaelp.dk Hvem er vi? Hjælp til Selvhjælp

Læs mere

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11.

Rundspørge om. Frivillige. blandt offentligt ansatte ledere. Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. Rundspørge om Frivillige blandt offentligt ansatte ledere Rundspørge foretaget for Væksthus for Ledelse i perioden 11. februar-11. marts 2013 Klosterport 4E, 4.sal. 8000 Århus C. Tlf. 28877819. post@larsfriis.dk.

Læs mere

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS

NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS NYHEDSBREV DE FRIVILLIGES HUS December 2005 Sorg og sygdom Et 2 dages kursus for frivillige, der støtter og rådgiver syge Der findes mange sygdomsforeninger i Aalborg Kommune, som gør et stort og nødvendigt

Læs mere

STYRELSENS BERETNING 2012-13

STYRELSENS BERETNING 2012-13 STYRELSENS BERETNING 2012-13 FOTO: JOHNNY WICHMANN Vi har fællesskabet som udgangspunkt RØDEKORS.DK RØDE KORS I BEVÆGELSE - MED FÆLLESSKABET I CENTRUM Røde Kors er verdens største humanitære organisation

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk

Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk Odense kommunes seniorlivspolitik Ideer til handling Ideer til handlinger

Læs mere

Positivgruppen Medlemsguide

Positivgruppen Medlemsguide 1 Positivgruppen Medlemsguide Opdateret udgave 2013/15 "Du kan ikke forhindre sorgens fugle i at flyve hen over dit hoved. Men måske kan du forhindre dem i at stoppe op og bygge rede i dit hår. Gammelt

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2009 Informationsaften for nye frivillige Onsdag den 4. februar 2009 kl. 17.00-20.00 i De Frivilliges Hus Omtrent en tredjedel af alle voksne danskere er engageret

Læs mere

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1

Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Et bedre liv Sundhed og Omsorgs serviceniveau 2011 1 Indholdsfortegnelse Rådmandens forord s. 3 De grundlæggende tanker bag tilbuddene og hjælpen fra Aarhus Kommune s. 4 Tilbud, som du frit kan bruge s.

Læs mere