KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/2016. - Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune"

Transkript

1 KALUNDBORG Kalundborg Kommune 1 den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum

2 2 Kalundborg INDHOLDSFORTEGNELSE Kommune KALUNDBORG Danmarks Centrum SIDE 3 SYMBIOSER blomstrer i hele regionen SIDE 20 TURISME Kalundborg Kommune SIDE 38 Kalundborgegnens Erhvervsråd Politisk interresse for Kalundborg-egnen...14 ERHVERVS- UDVIKLING i Kalundborg Kommune SIDE 15 Kalundborg bliver Danmarks Centrum Kalundborg set fra luften Kalundborg Forsyning Kalundborg set fra luften Velkomst til nye borgere Derfor er det godt at drive virksomhed i Kalundborg kommune BESKÆFTIGELSE i Kalundborg Kommune SIDE 34 Der er nok at få fritiden til at gå med Netværk støtter tilflyttere Kalundborg Havn ligger perfekt BYLIV i Kalundborg Kommune 45 SIDE Kort over kommunen NYTTIGE kontaktinformationer SIDE 47

3 Kalundborg KALUNDBORG Kommune - Danmarks Centrum 3 Kalundborg kommune er et pragtfuldt område - et område hvor du kan bo, arbejde og drive din virksomhed. Kalundborg kommune er en naturmæssig perle på Vestsjælland. Her møder du en venlig befolkning, bosat i spændende boligområder. Her bydes på gode og solide børnehaver og skoler. Her er med andre ord: Et trygt sted for dig at bo med familien. Tryghed skabes ikke kun af natur, bolig og opvækst, men i høj grad også af muligheden for job. Kalundborg kommune er en attraktiv erhvervskommune. Øst for Storebælt finder du ikke et bedre sted at drive virksomhed. Kalundborg kommune er hjemsted for nogle af de største og førende virksomheder i Danmark og i Norden. Erhvervsudviklingen, som understøttes i tæt samarbejde mellem kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd, er i vækst. Martin Damm - borgmester. Alt sammen er med til at skabe et område, hvor virksomheder kan udvikle sig, og hvor der kan skabes et trygt fundament for virksomheden. Med gode, solide virksomheder skabes der attraktive arbejdspladser. Med arbejdspladser, smuk natur, boliger der er til at betale, gode opvækstmuligheder for børnene og ikke mindst et blomstrende foreningsliv og rige idrætsmuligheder, er Kalundborg kommune et perfekt område, hvor du både kan bo, arbejde og drive virksomhed. I Kalundborg kommune står vi sammen og samarbejder om at gøre det endnu bedre. Det sker hver eneste dag, og dette magasin er derfor helt naturligt blevet til i denne ånd. Vi byder dig velkommen til Kalundborg kommune. Ole Lauritzen - erhvervsrådsformand. Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune Ole Lauritzen, formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd KOLOFON Udgiver: Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg, tlf.: Ansvarshavende: Poul Jensen Redaktionschef: Laila Bregner Carlsen Oplag: Layout, produktion og tryk: Sjællandske Medier A/S

4 4 KALUNDBORG - Danmarks Centrum Kalundborg kommune - den grønne industrikommune Et erhvervsliv i forsat vækst er en forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Kalundborg Kommune Erhvervs- og udviklingspolitik er en ambitiøs politik, som med udgangspunkt i virksomhedernes behov og symbiosetanken skal styrke Kalundborg kommunes position som en grøn industrikommune i vækst. Vision - den grønne industrikommune Vi vil skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken. Kalundborg Kommune tager aktivt del i omstillingen til et klimavenligt og energieffektivt samfund uafhængigt af fossile energikilder og med bestandig fokus på at udnytte og afprøve mulighederne i nye, grønne teknologier. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn. Hvorfor have sin virksomhed i Den grønne industrikommune? Mulighed for at få testet, udviklet og igangsat sine forretningsidéer Test- og demonstrationsfaciliteter, der gør afstanden fra forretningsidé til markedet mindre 40 års erfaring med symbiosesamarbejder (symbiosemodellen) FAKTA Kalundborg Kommune Indbyggere: Areal: 604 kvadratkilometer Indbyggere pr. kvadratkilometer: ca. 80 Ca husstande arbejdspladser Private arbejdspladser: Offentlige arbejdspladser: Tæt kontakt til forskningsinstitutioner og stort netværk både nationalt og internationalt Gode rammer for offentlige-private partnerskaber Hvis De vil vide mere, kontakt: Kalundborgegnens Erhvervsråd Erhvervsdirektør Poul Jensen Telefon: Kalundborg Kommune Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Telefon: Udpendler: Indpendler: Aktuelle minimumspriser for byggegrunde til erhverv: Kalundborg byområde: 125 kr. pr. m2 Kalundborg byområde, særlige salgsbetingelser: 50 kr. pr. m2 Øvrige erhvervsarealer i kommunen: 75 kr. pr. m2

5 KALUNDBORG - Danmarks Centrum 5 Kalundborg kommune i tal Kalundborg kommune er en geografisk stor kommune beliggende i Nordvestsjælland. KKalundborg Kommune dækker et areal på 604 kvadratkilometer og har 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Der er arbejdspladser i Kalundborg, de af dem er arbejdspladser i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Der er tale om fald i antallet af offentlige arbejdspladser på cirka 10 procent i de seneste tre år. Derimod vokser antallet af private arbejdspladser - senest med 441 fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal Ledigheden er faldende og ligger på cirka 4,7 procent. Af de godt beskæftigede af arbejdsstyrken arbejder de cirka inden for kommunegrænsen, mens andre cirka pendler ud. Til gengæld modtager arbejdsmarkedet i Kalundborg knap indpendlere. Det vil sige, at arbejdsstyrken i Kalundborg er større end arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige disponible indkomst for borgere i Kalundborg Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet - indeks 95 - mens den ligger over gennemsnittet for sin egen landsdel. Den gennemsnitlige disponible indkomst hos Kalundborg Kommunes borgere ligger således i indeks 101,5 i forhold til Vestog Sydsjælland. Kalundborg huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København. I selve industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesvirksomheder, og en stor del af disse danner den internationalt kendte Kalundborg Symbiosis. Industrikoncentrationen huser store farma/medico- og cleantech-virksomheder. Således ligger et ud af fire medicojob i Region Sjælland i Kalundborg Kommune. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet. Verdens største insulin produktion - Novo Nordisk Verdens største enzym produktion - Novozymes Asnæsværket - demonstrationsanlæg for nye grønne teknologier inden for biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas - DONG Energy Det næststørste raffinaderi i Østersøregionen Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg Havn Kalundborg Havn med et areal på m2 og vanddybder op til 15 meter samt cirka 5,0 kilometer kaj som Sjællands eneste dybvandshavn. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet.

6 6 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Photo: Jens Nielsen Martin Damm, Mayor of Kalundborg Municipality Ole Lauritzen, President of the Chamber of Commerce The municipality of Kalundborg is situated in a magnificent area an area where you can live, work or operate your business. Kalundborg is a natural gem situated in Western Zealand. Here you can meet friendly people who live in appealing residential areas where good schools and kindergartens are offered. In other words a safe and secure place for you and your family to dwell. A feeling of security is created not only by living in good and natural surrounding - but also, to a large degree by job opportunities. Kalundborg is an attractive business community in fact, according to the latest research of DI (Danish Industry), Kalundborg is one of the best places to run a business in Zealand. Kalundborg Municipality is home to some of the largest and leading industries in Denmark and the Nordic Region. Commercial development, supported by a close cooperation between the Municipality and the Kalundborg Chamber of Commerce, is experiencing growth. Together we are generating an environment where business enterprises can flourish and where a secure base for business activities can be created. Good and solid enterprises create attractive jobs. Good jobs, beautiful natural surroundings, affordable accommodations, great conditions for children to grow up in, not to mention thriving associations and abundant athletic activities, Kalundborg Municipality is a perfect place to live, work or set up a business. In Kalundborg Municipality we are constantly working to make things better. This happens every single day, and this magazine is a natural outcome of that spirit of co-operation. We bid you a warm welcome to Kalundborg Municipality.

7 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Kalundborg Municipality in numbers Kalundborg is a geographically large municipality located in North West Zealand. Kalundborg Municipality covers an area of 604 km2 and has 160 km of coastline. Its beautiful natural setting, together with its busy port and industry and flourishing businesses, makes it a desirable and attractive place to reside, live and work. There is a workforce of 19,136 in Kalundborg, 13,309 in the Private Sector, and in the Public Sector. Of a good 21,400 employees in the work force 14,000 work within the boundaries of the Municipal, while 7,400 work elsewhere. On the other hand, there are 5,100 inward bound who commute to Kalundborg. This means that the work force is larger than the job market. The average disposable income of citizens in the Kalundborg Municipality in 2011 was 225,800 Danish crowns. In 2012 it was close to the National Average (index ) and at the same level as citizens in Holbæk, Sorø and Ringsted Municipalities. Kalundborg is home to one of Zealand s largest industrial concentrations outside of Copenhagen. In the actual industrial region of the town, can be found some of Denmark s largest energy and processing companies, of which a large number form the internationally renowned Industrial Symbiosis. The industry complex houses large pharmaceutical-medical and cleaning technology companies. The port of Kalundborg has the third largest turnover of goods in Denmark. Port operations and transport set a distinct mark on both the town and the hinterland. The world s largest producer of insulin - Novo Nordisk A/S The world s largest producer of enzymes - Novozymes A/S Asnæsværket (Asnæsworks) demonstrates new green technologies within biomass, Pyroneer, Biogas DONG Energy The second-largest Refinery in the Baltic Region - Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg port Kalundborg harbour with an area of 800,000 m2 and a water depth of 15 m, together with 5,0 km of wharves is Zealand s only deep-water port. It is Denmark s third busiest in terms of goods trade. Harbour operations and transportation make a distinct mark on both Kalundborg and its hinterland. Kalundborg Municipality The Green Industry Municipality Sustained growth in the business sector is a prerequisite to maintaining our Welfare Society. Kalundborg s Municipal Business Development Policy is an ambitious one. By starting with a company s needs and applying symbiotic thinking, the goal is to strengthen Kalundborg Municipality s position as a growing green industrial municipality. Vision The Green Industry Municipality We will create sustainable growth through objective-oriented work, innovation, new technology and efficient use of resources through symbiotic thinking. Kalundborg Municipality takes an active part in the change to a climate-friendly, energy effective society, independent of fossil sources of energy and constantly focusing on harnessing and testing new green technology. We build on local experience with a global view. Why place your business in this Green Industry Municipality? You have the chance to have your business ideas tested, developed and set in motion You have access to testing and demonstration facilities that reduce the time and distance between the conception of business ideas and delivery of the product to the market place Access to 40 years experience of 7 collaborative work on the Symbiosis Model Close contact with research institutions and a large national and international network A good framework for Public-Private partnership Like to know more? Contact: CEO of the Chamber of Commerce Poul Jensen Telephone: Technical and Development Director Michel van der Linden Telephone FACTS Residents:... 48,391 Area: kms2 Inhabitants per sq.km.. 80 Households:... 23,000 (approx) Places of work:... 19,136 Public Sector jobs:... 5,827 Outbound commuters:... 7,400 inbound commuters:... 5,100 Current minimum price for business building lots Inside Kalundborg: ddk per m2 Outside town: ddk per m2 (i.e. For business lots)

8 8 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Foto: Preben Madsen Die Gemeinde Kalundborg ist eine der schönsten Regionen auf Seeland ein Gebiet, wo Sie wohnen, arbeiten und Ihre Firma niederlassen können. Die Gemeinde Kalundborg ist eine Perle der Natur auf West-Seeland. Hier werden Sie freundliche Menschen kennenlernen, die in spannenden Wohngebieten leben mit einem guten Angebot an Kindergärten und Schulen. Mit anderen Worten: ein schöner Ort, wo die Familie sich rundum geborgen fühlen kann. Geborgenheit heißt aber nicht nur schöne Natur und eine gute Wohnung, sondern auch die Möglichkeit, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Kalundborg ist eine attraktive Wirtschaftsgemeinde. Eine neue Untersuchung des Verbands der Dänischen Industrie stellt fest, dass unsere Gemeinde die besten Möglichkeiten bietet, Firmen zu gründen und zu betreiben. Einige der größten und führenden Firmen Dänemarks bzw. Skandinaviens sind in Kalundborg ansässig. Martin Damm, Bürgermeister Ole Lauritzen, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Kalundborg Die Entwicklung der Wirtschaft, die von einer engen Zusammenarbeit zwischen der Region Kalundborg und der Wirtschaftsvereinigung profitiert, wird ständig vorangetrieben. Unsere Gemeinde bietet diese o.a. positiven Bedingungen, die eine kontinuierliche Entwicklung der Betriebe möglich machen und ein gesundes Fundament für die Wirtschaft darstellen. Solide Unternehmen sichern neue, attraktive Arbeitsplätze. Mit Arbeitsplätzen, der schönen Natur, dem angenehmen bezahlbaren Wohnen, den guten Möglichkeiten für die Kinder, dem florierenden Vereinsleben und den Sportmöglichkeiten ist die Lebensqualität in der Gemeinde Kalundborg perfekt. Wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Diese Publikation ist eine Folge dieser Bemühungen. Es würde uns freuen, Sie in der Region Kalundborg begrüssen zu dürfen.

9 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Die Gemeinde Kalundborg in Zahlen Die Gemeinde Kalundborg ist geografisch eine große Region im Nordwesten von Seelands. Die Region hat eine Fläche von 604 km2 mit einer Küstenlänge von 160 km. Die schöne Natur, der stark frequentierte Industriehafen und die florierende Wirtschaft ergeben einen attraktiven Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Es gibt Arbeitsplätze in Kalundborg, in der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Von den Beschäftigten sind ca in der Gemeinde und Personen außerhalb der Gemeindegrenzen tätig. Dafür kommen jeden Tag fast Beschäftigte aus anderen Gemeinden nach Kalundborg, um ihrer Arbeit nachzugehen, d.h. dass die Zahl der Arbeitskräfte die Größe des Arbeitsmarktes übersteigt betrug das durchschnittlich verfügbare Einkommen der Bürger in der Region Kalundborg DKK Im Jahr 2012 erreichte es fast den Landesdurchschnitt (Indeks ) und glich dem der Einwohner in den Nachbargemeinden von Holbæk, Sorø und Ringsted. Abgesehen von Kopenhagen hat die Gemeinde Kalundborg die größte Wirtschaftsdichte von Seeland. Im Industriegebiet der Stadt Kalundborg sind mehrere der größten Energie- und Prozessbetriebe des Landes ansässig. Viele dieser Firmen sind Teil der international bekannten industriellen Symbiose. Große Pharma/Medico und Cleantech-Firmen haben sich in Kalundborg niedergelassen. Novo Nordisk A/S - der größte Insulinhersteller der Welt Novozymes A/S - der größte Enzymhersteller der Welt DONG Energy - das Asnæs Kraftwerk mit Präsentation von neuen, umweltfreundlichen Technologien im Bereich von Biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas Statoil Refining Dänemark A/S - die zweitgrößte Ölraffinerie im Ostseeraum Kalundborg Hafen Mit einer Fläche von m2 und einer Wassertiefe von bis zu 15 m sowie einer Kailänge von ca. 5,0 km ist der Hafen der Stadt Kalundborg der einzige Tiefwasserhafen auf Seeland. Gemessen am Güterumsatz ist er Dänemarks drittgrößter Hafen. Der Hafenbetrieb und der Gütertransport prägen das Bild der Stadt Kalundborg und Umgebung. Region Kalundborg Die umweltfreundliche Industriegemeinde Eine Wirtschaft, die wächst und sich ständig entwickelt, ist die Voraussetzung für das Aufrechterhalten unseres Wohlstands. Die Wirtschaftund Entwicklungspolitik der Gemeinde Kalundborg ist sehr anspruchsvoll. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Firmen und dem Symbiosegedanken soll diese Politik die Position der Region Kalundborg als umweltfreundlichen Industriestandort im Wachstum stärken. Die Vision: Eine umweltfreundliche Industriegemeinde. Durch das zielgerechte Arbeiten mit Innovation, neuen Technologien und besserem Nutzen von Ressourcen durch den Symbiosegedanken möchten wir ein nachhaltiges Wachstum erreichen. Die Gemeinde Kalundborg nimmt aktiv teil an der Umstellung in eine klimafreundliche und energieeffiziente Gesellschaft, die unabhängig von fossilen Energiequellen ist und den ständigen Blick für das Entwickeln und Testen von neuen, umweltfreundlichen Technologien nicht verliert. Wir setzen auf hiesiege Erfahrungen mit globalen Visionen. Warum sollten Sie Ihren Betrieb in der umweltfreundlichen Industriegemeinde Kalundborg niederlassen? Wir bieten: die Möglichkeit, Ihre Geschäftsideen zu testen, zu entwickeln und voranzu- treiben; 9 Prüf- und Vorführräumlichkeiten. Dies verringert den Weg von der Geschäftsidee zum Geschäftsmarkt; 40 Jahre Erfahrung in der Symbiosezusammenarbeit; engen Kontakt zu Forschungseinrichtungen sowie einem großen nationalen und internationalen Netzwerk; ausgezeichnete Rahmenbedingungen für öffentlich-private Partnerschaften. Für weitere Informationen stehen ihnen jederzeit zur Verfügung: Poul Jensen Direktor der Wirtschaftsvereinigung Telefon: Michel van der Linden Direktor der Technik und Entwicklung Stadtverwaltung Kalundborg Telefon: FAKTEN Einwohner: Fläche in km2: Einwohner pro km2: Wohneinheiten ca. : Arbeitsplätze: Davon private Arbeitsplätze: und öffentliche Arbeitsplätze: Personen in der Gemeinde wohnend und außerhalb der Gemeinde beruftstätig: Personen in anderen Gemeinden wohnend aber in der Gemeinde Kalundborg berufstätig: Aktuelle Mindestpreise für Baugrundstücke für gewerbliche Zwecke: Kalundborg Stadtgebiet pro m2:... DKK 125 Andere Flächen für gewerbliche Zwecke in der Gemeinde pro m2: DKK 75

10 10 ERHVERV i Kalundborg Kommune Højt til loftet og uanede erhvervsmuligheder Erhvervsrådet i Kalundborg er omdrejningspunkt for en vidtrækkende service for virksomheder i Kalundborg Kommune. KALUNDBORG KOMMUNE rummer ikke kun store virksomheder. Rundt omkring - i by og på land - er der et meget stort antal virksomheder: En underskov af små og mellemstore virksomheder. De er alle drivkræfter og både skaber og bibeholder arbejdspladser til gavn for borgerne og kommunen. Kalundborgegnens Erhvervsråd er omdrejningspunktet for den erhvervsservice, virksomhederne har mulighed for at få del i. En service, der med en lang række af muligheder, tilbud og events skaber basis for en positiv udvikling, der understøtter Kalundborg-egnens erhvervsliv. Erhvervsrådet er en partipolitisk uafhængig medlemsbaseret forening. Den har 25 år på bagen og har flere end 540 medlemsvirksomheder. Ifølge foreningens vedtægter arbejder erhvervsrådet for erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen. Arbejdet i dagligdagen udføres af erhvervskontoret. Her beskæftiges 12 personer, som altid står til rådighed og er parate til at servicere - såvel eksisterende som nye virksomheder. Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder alle former for aktiviteter, der kan understøtte iværksætteri og virksomhedsdrift. IVÆRKSÆTTERI og opstart af virksomhed er en højt prioriteret indsats. Der gennemføres iværksætterkurser, iværksættercafé og individuel sparring - hvor idéudvikling, forretningsplan og budgetter sættes i fokus. Der stilles mentorer til rådighed, og erhvervsrådet er behjælpeligt med at finde de helt rigtige lokaler og den rigtige placering. NETVÆRK. Erhvervsrådet faciliteter omkring 20 virksomhedsnetværk på kryds og tværs af brancher og størrelser og med mange forskellige temaer. STORE NETVÆRKSDAG er et arrangement, hvor alle netværk inviteres, hvor der er oplæg udefra, hvor der skabes nye relationer, og virksomhederne finder inspiration til det videre arbejde.»det NY MAGASIN«. Magasinet sætter fokus på de mange positive tiltag og resultater, der skabes - ikke mindst i erhvervslivet. Magasinet omdeles til samtlige husstande i kommunen og sendes til beslutningstagere såvel lokalt, regionalt som nationalt.»erhvervsliv NORDVESTSJÆLLAND«er en publikation. der distribueres i de tre nordvestsjællandske kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Her promoveres lokale virksomheder, og omverdenen holdes informeret om nye tiltag og positiv erhvervsudvikling. VÆRKET er et netværk for ressource-personer. Det er tidligere erhvervsledere, virksomhedsejere og politikere, der alle har det til fælles, at de har fået bedre tid. Det er samtidig en gruppe ambassadører for den gode erhvervsudvikling. MENTORER er en del af Værket, hvor den enkelte stiller sig til rådighed som mentor. Det kan være i relation til en iværksætter, en virksomhedsleder eller en borger, som skal have en hjælpende hånd for at kunne bide sig fast på arbejdsmarkedet. Der gennemføres løbende mentorkurser i regi af Kalundborgegnens Erhvervsråd TEMAMØDER gennemføres efter idéer fra erhvervslivet med aktuelle emner og i det omfang, de efterspørges, eksempelvis: Skat, afgifter, tilbudsgivning, pensionsordninger, Lean, generationsskifte, køb og salg af virksomhed. Listen er meget lang.

11 ERHVERV i Kalundborg Kommune 11 Kalundborgegnen rummer - udover de store - en underskov af små og mellemstore virksomheder. Foto: Jens Nielsen SPARRING for såvel iværksættere som virksomheder - én til én - ud fra idéen om, at det er væsentlig bedre at få prøvet idéerne af i et»beskyttet miljø«, inden det koster penge. VEJLEDNING i specifikke sager som eksempelvis idé udvikling, import/eksport, patent- og mønsterbeskyttelse, rekruttering og rotationsprojekter, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte og så videre. PARTNERSKABSAFTALE. Kalundborgegnens Erhvervsråd har partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune og varetager på Kalundborg Kommunes vegne erhvervsserviceopgaver. VIRKSOMHEDSBESØG. Kalundborgegnens Erhvervsråd arrangerer virksomhedsbesøg/dialogmøder mellem kommunens teknik- og miljøudvalg og økonomiudvalg og en række udvalgte virksomheder. Det sker for om muligt at sætte endnu mere fokus på udvikling af rammevilkår for virksomhedsudvikling samt vilkår for myndighedsudøvelse, så der også er plads til den enkelte virksomheds udvikling. BILLIGERE OG BEDRE SAGSBEHANDLING. Et koncept udviklet i samarbejde med Kalundborg Kommune, hvor en virksomhed, der ønsker at foretage en aktivitet, der kræver myndighedsbehandling, skriver en kort beskrivelse af ønsket/ målet og sender disse oplysninger til erhvervsrådet, der herefter sætter»det stærkeste hold«til at imødekomme virksomhedens ønske og give den bedste, hurtigste og billigste sagsbehandling. NYHEDSBREVE. Løbende opdatering gange årligt, hvor erhvervsrådet beskriver aktiviteter, events, gode tilbud, aktuelle informationer med videre. DIALOGMØDER på kryds og tværs det være sig detailhandel/ejendomsejere og myndighedsudøvere. Det være sig Kalundborg Forsyning, Kalundborg Havn, Kalundborg Kommune og håndværkere/rådgivere i sam- arbejde med Dansk Byggeri m.fl., eller DI og industrien samt Kalundborg Kommune. Til møderne samles forskellige aktører, og der indledes en konstruktiv dialog, som giver mening og resultater. KALUNDBORGMESSEN. En af de største forbrugermesser på Sjælland. Finder hvert år sted den sidste weekend i oktober og arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Godt gæstede messen i 2014, hvor flere end 150 udstillere stod parate med forskellige aktiviteter og gode tilbud. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder sparring og vejleding i forbindelse med: Iværksætteri Virksomhedsstart Virksomhedsdrift Markedsforhold Markedsføring Personaleforhold Produktudvikling Arbejdsmarkedsforhold Kapitalfremskaffelse Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte Uddannelse Støtteordninger Opfindelser Import/eksport Kontaktformidling Bestyrelsesforhold Netværk Køb og salg af virksomheder Relationer mellem virksomheder og myndigheder og mange andre forhold

12 12 ERHVERV i Kalundborg Kommune Projekter Overordnede projekter, der gennemføres i år. Kalundborgegnens Erhvervsråd gennemfører løbende projekter i samarbejde med eksterne partnere og/eller støttet med ekstern finansiering: DETAIL- OG BYMIDTEUDVIKLING. Et projekt, der skal søge at imødegå de udfordringer, som Kalundborg kommunes detailhandel og bymidter står over for nu og i de kommende år. Projektet har til formål, gennem dialogmøder og koordinering af tiltag, at søge at tænke på tværs af detail-, bymidte- og erhvervsudvikling. Gennem netværksdannelse, innovative tiltag og opgradering af den enkelte detailhandlers kompetencer søger man her at sikre overlevelse for den enkelte butik og overordnet set bymidterne. Projektet gennemføres i samarbejde med detailhandelsorganisationerne i Kalundborg Kommune og støttes økonomisk af Udvikling Nordvestsjælland.»MOTORVEJEN TIL JOB«er et projekt, der har til formål, at hjælpe virksomhederne med at få den rette arbejdskraft og at hjælpe ledige borgere ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft, er der oprettet en døgnbemandet telefonservice - telefon ligesom hjemmesiden dk rummer en fortegnelse over de kandidater, der aktuelt er jobsøgende. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenter Kalundborg. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for at udvikle og fastholde et positivt erhvervsklima på Kalundborgegnen: Servicering af erhvervslivet Profilering af egnen over for omverdenen Lokalisering af nye virksomheder I projekt»motorvejen til Job«annonceres der efter arbejdsgivere. Tirsdag den 21. april Tirsdag den 7. april Den gode historie fra Motorvejen til job 2015 Motorvejen til job 2015 er et forløb i samarbejde med Jobcenter Kalundborg og med tæt kontakt til erhvervslivet. At starte på aktivering når man er ledig er sommetider med en vis skepsis, og sådan var det også da jeg startede på Motorvejen til job 2015, men jeg må indrømme, at der gik ikke lang tid før den skepsis blev ændret - for dette kursus var ikke som de andre. Jeg blev mødt af positive mennesker, der havde et realistisk syn på ledigheden og det at være ledig. Jeg gik fra kurset hver gang med lidt flere værktøjer, der både kunne hjælpe mig til at komme til den ønskede jobsamtale, men også hvordan jeg skulle præsentere mig på den bedste og mest effektive måde overfor en eventuel arbejdsgiver. Når man hører om netværk og præsentationsøvelser for 117. gang tænker man - ikke igen, men nu sidder jeg i bussen på vej til arbejde og skriver denne tekst, takket være MIT nye netværk med Motorvejen til job og alle deres præsentationsøvelse. Se de mange kvalificerede kandidater på Carsten Ellesøe Petersen Via vores samarbejde med Kalunborgegnens Erhvervsråd fik jeg ansat en ny medarbejder. - Jeg fik tilsendt 6 personprofiler og alle skulle have en chance. Jeg har nu ansat en, som meget gerne vil arbejde i firmaet og så er det jo op til mig, at få oplært vores nye medarbejder til den funktion, han nu skal bestride. Jeg kan kun anbefale andre arbejdsgivere, at kontakte Kalundborgegnens Erhvervsråd eller gå ind på Ken Gaarde Klb. Cleaning Station A/S Hareskovvej 15 A Kalundborg T: Træf os på ovenstående hotline, hvis du vil vide mere - svarer også uden for kontortid Louisa Qvist Pedersen Muntaha M. M. Ahmed Irena Sorbian Britta Binderkrantz Kantine, kontor/bogholderi BRUG VORES KOMPETENCER I DIN VIRKSOMHED/FORRETNING... - vi er klar til en jobsamtale! Se mere på eller ring på hotline svarer også uden for kontortid! Johannes Tell Alexandra-Antelica Andersen Elev butik/dyrehandel, butiksmedhj., cafemedarb., elev dyrepasser Rengøring, opvask Praktikplads/teknisk designer, IT-support SFO medhjælper, hjemmehjælper Arbejde med voksne mennesker Linda Mathiasen Nick Hansen Pædagog/klubpædagog, dyrepasser, anlægsgartner Handicaphjælper, plejehjem, rengøring (gerne sygehus) Birgit Larsen Lars Andersen Jonas B. Hansen Lene Hybel Wittrock Biblioteksmedhjælper, kontormedhj., piccoline, receptionist Butik - fødevare/supermarked Vej og park, pædagogisk arbejde Sonja K. Larsen Martin R. Svendsen Charlotte S. Sørensen Mohammad Ali Mamo Alf Langkjær Produktion Epoxymaler, chauffør (B), murerarbejdsmand Psykoterapeut, supervisor, konsulent Lager, truckfører, chauffør Arbejde i daginstitution Køkken/kantine, produktion, butiksmedarbejder, gartneri Jim K. Larsen Thomas Sørensen Heidi Rasmussen Marianne Vallentin Lars O. Kawa Pædagogmedhjælper, rengøring, lager Blomsterbinder etc. Klinikassistent, receptionist Asfalt, murerarbejdsmand, håndværker relaterede job Pleje og omsorgsområdet, SFO, handicaphjælper Birgitte Weinberg Mette Guldbrandsen Pædagogmedhjælper/ assistent Pædagogmedhjælper, rengøring, butiksmedarbejder Hanne M. Pedersen Kim G. Hansen Carl-Lykke Pedersen Peder Samuelsen Landmåler, vagt, maskinfører IT-arkitekt, IT-konsulent Pedel, lager, fabrik, butiksmedhjælper Voksne specialomr., socialpsykiatrien, handicaphjælper, gartneri Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon & Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon &

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Holbæks styrke byen og oplandet

Holbæks styrke byen og oplandet Nr. 14 juni 2011 Holbæk skal satse på iværksætterne... Holbæk er en by med muligheder... Teaterfolk har meget at tilbyde erhvervslivet... Seas-NVE holder fast i Svinninge og Haslev... Tæt på de gode råvarer

Læs mere

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG

Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG Business, innovation og uddannelse TREKANTOMRÅDET DANMARKS VÆKSTCENTER ANNONCETILLÆG 2 Trekantområdet består af seks kommuner med hver vores identitet. Vi står sammen om at skabe en fremtid på et fælles

Læs mere

På jagt efter det. businessaarhus.dk

På jagt efter det. businessaarhus.dk Årsmagasin 2013/14 På jagt efter det østjyske VÆKST-DNA Hvor skal Aarhus hen? / Udsigt til fremtiden Vejen frem / Mindre virksomheder skaber dynamik i Aarhus Det skal være nemt! / Hele vejen til toppen

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Nr. 20 - december 2012

Nr. 20 - december 2012 Nr. 20 - december 2012 Rygtet om god service har bredt sig Butikker henter inspiration hos Holbæk Erhvervsforum Holbæk-arkitekter kigger mod nord Madskribent og foodstylist med smag for Holbæk Erhvervslivet

Læs mere

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie

Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie nr. 21 april 2012 middelfart erhvervscenter Grøn Erhvervsvækst En engageret kommunaldirektør Ny mulighed for medarbejderudvikling Middelfart byder på gratis ferie + Virksomhedsportræt + Golfdag + Nye cafémøder

Læs mere

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014

CO -NEUTRAL ENERGI SOM VÆKSTMOTOR. den danske energibranche i front. Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 Dette tillæg er et indstik udgivet af DI Energi April 2014 ENERGI SOM VÆKSTMOTOR den danske energibranche i front Smart energi for 44 millioner kroner Forskningsprojekt om fremtidens energitekniske løsninger

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

Magasinet. Klar til kick-off

Magasinet. Klar til kick-off Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv Maj 2012 Annoncefinancieret Magasinet Dansk Erhverv Klar til kick-off Med udspillet Denmark United giver Dansk Erhverv bolden op til styrket samarbejde for at øge

Læs mere

The intelligent EU baseport

The intelligent EU baseport 12.216 - CASE/januar 2013 Side 1 af 5 Opgaven: Udarbejdelse af brochure til profillering af som base og samarbejdspartner for olie- og mineselskaber med interesse i den grønlandske undergrund. PORT OF

Læs mere

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister

SKABER VÆKST VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK VI SKABER INNOVATION. KLYNGER ER FREMTIDEN Side 9. uddannelsesminister KLYNGER SKABER VÆKST Tillægget er udgivet af Region Syddanmark og REG X VERDENS STØRSTE KLYNGEKONFERENCE INDTAGER DANMARK Christian Ketels, præsident TCI VI SKABER INNOVATION OG VÆKST Side 4 Distribueres

Læs mere

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland

Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Nr. 11 april 2014 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland Norge here we come! Gandrup Element har taget et modigt spring ind på det norske marked. Yderlig Vækst: Strategiarbejde i øjenhøjde GLOBALT

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse

Erhvervslivets lokale stemme. Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 6 Erhvervslivets lokale stemme 8 En lokal forankret erhvervsorganisation Bestyrelsesarbejde Repræsenterer erhverv, kultur og uddannelse 10 Kultur som vækstgenerator 12 Kulturliv er væsentligt for byens

Læs mere

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt

OFFSHORE VINDENERGI. Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3. Fokus på internationalt OFFSHORE VINDENERGI ANNONCETILLÆG FRA OFFSHOREENERGY.DK Nyt nationalt samarbejde Dansk offshore vindsektor er gearet til global konkurrence Side 3 < Vend avisen for at læse om offshore olie og gas NYE

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter

Business, innovation og uddannelse. Annoncetillæg. Trekantområdet Danmarks vækstcenter Business, innovation og uddannelse Annoncetillæg Trekantområdet Danmarks vækstcenter trekantområdet danmarks vækstcenter 3 Trekantområdets Erhvervsforum Erhvervslivets foretrukne netværk og talerør Tillæg

Læs mere

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING

Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING Business Center Bornholm Repræsentantskabsmøde 30. april 2014 ÅRSBERETNING 2013 2 Forord Spændende og travlt år for Business Center Bornholm 2013 var et både spændende og travlt år for Business Center

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv

FREMSYNET. Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk. Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv FREMSYNET Sønderjyllands syn på viden, teknologi, innovation og netværk Teknologi Kultur Viden Innovation infrastruktur Erhverv Annoncetillæg for NOVEMBER 2009 2 INDHOLD 3. Fremsynet 4. Netværk udvider

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier

Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG. - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier Landdistriktskonferencen 2006 LEMVIG - Bosætning og erhverv - et samspil mellem to strategier April 2006 1 Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktskonference 2006 Dette hæfte er skrevet og redigeret

Læs mere