KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/2016. - Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune"

Transkript

1 KALUNDBORG Kalundborg Kommune 1 den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum

2 2 Kalundborg INDHOLDSFORTEGNELSE Kommune KALUNDBORG Danmarks Centrum SIDE 3 SYMBIOSER blomstrer i hele regionen SIDE 20 TURISME Kalundborg Kommune SIDE 38 Kalundborgegnens Erhvervsråd Politisk interresse for Kalundborg-egnen...14 ERHVERVS- UDVIKLING i Kalundborg Kommune SIDE 15 Kalundborg bliver Danmarks Centrum Kalundborg set fra luften Kalundborg Forsyning Kalundborg set fra luften Velkomst til nye borgere Derfor er det godt at drive virksomhed i Kalundborg kommune BESKÆFTIGELSE i Kalundborg Kommune SIDE 34 Der er nok at få fritiden til at gå med Netværk støtter tilflyttere Kalundborg Havn ligger perfekt BYLIV i Kalundborg Kommune 45 SIDE Kort over kommunen NYTTIGE kontaktinformationer SIDE 47

3 Kalundborg KALUNDBORG Kommune - Danmarks Centrum 3 Kalundborg kommune er et pragtfuldt område - et område hvor du kan bo, arbejde og drive din virksomhed. Kalundborg kommune er en naturmæssig perle på Vestsjælland. Her møder du en venlig befolkning, bosat i spændende boligområder. Her bydes på gode og solide børnehaver og skoler. Her er med andre ord: Et trygt sted for dig at bo med familien. Tryghed skabes ikke kun af natur, bolig og opvækst, men i høj grad også af muligheden for job. Kalundborg kommune er en attraktiv erhvervskommune. Øst for Storebælt finder du ikke et bedre sted at drive virksomhed. Kalundborg kommune er hjemsted for nogle af de største og førende virksomheder i Danmark og i Norden. Erhvervsudviklingen, som understøttes i tæt samarbejde mellem kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd, er i vækst. Martin Damm - borgmester. Alt sammen er med til at skabe et område, hvor virksomheder kan udvikle sig, og hvor der kan skabes et trygt fundament for virksomheden. Med gode, solide virksomheder skabes der attraktive arbejdspladser. Med arbejdspladser, smuk natur, boliger der er til at betale, gode opvækstmuligheder for børnene og ikke mindst et blomstrende foreningsliv og rige idrætsmuligheder, er Kalundborg kommune et perfekt område, hvor du både kan bo, arbejde og drive virksomhed. I Kalundborg kommune står vi sammen og samarbejder om at gøre det endnu bedre. Det sker hver eneste dag, og dette magasin er derfor helt naturligt blevet til i denne ånd. Vi byder dig velkommen til Kalundborg kommune. Ole Lauritzen - erhvervsrådsformand. Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune Ole Lauritzen, formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd KOLOFON Udgiver: Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg, tlf.: Ansvarshavende: Poul Jensen Redaktionschef: Laila Bregner Carlsen Oplag: Layout, produktion og tryk: Sjællandske Medier A/S

4 4 KALUNDBORG - Danmarks Centrum Kalundborg kommune - den grønne industrikommune Et erhvervsliv i forsat vækst er en forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Kalundborg Kommune Erhvervs- og udviklingspolitik er en ambitiøs politik, som med udgangspunkt i virksomhedernes behov og symbiosetanken skal styrke Kalundborg kommunes position som en grøn industrikommune i vækst. Vision - den grønne industrikommune Vi vil skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken. Kalundborg Kommune tager aktivt del i omstillingen til et klimavenligt og energieffektivt samfund uafhængigt af fossile energikilder og med bestandig fokus på at udnytte og afprøve mulighederne i nye, grønne teknologier. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn. Hvorfor have sin virksomhed i Den grønne industrikommune? Mulighed for at få testet, udviklet og igangsat sine forretningsidéer Test- og demonstrationsfaciliteter, der gør afstanden fra forretningsidé til markedet mindre 40 års erfaring med symbiosesamarbejder (symbiosemodellen) FAKTA Kalundborg Kommune Indbyggere: Areal: 604 kvadratkilometer Indbyggere pr. kvadratkilometer: ca. 80 Ca husstande arbejdspladser Private arbejdspladser: Offentlige arbejdspladser: Tæt kontakt til forskningsinstitutioner og stort netværk både nationalt og internationalt Gode rammer for offentlige-private partnerskaber Hvis De vil vide mere, kontakt: Kalundborgegnens Erhvervsråd Erhvervsdirektør Poul Jensen Telefon: Kalundborg Kommune Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Telefon: Udpendler: Indpendler: Aktuelle minimumspriser for byggegrunde til erhverv: Kalundborg byområde: 125 kr. pr. m2 Kalundborg byområde, særlige salgsbetingelser: 50 kr. pr. m2 Øvrige erhvervsarealer i kommunen: 75 kr. pr. m2

5 KALUNDBORG - Danmarks Centrum 5 Kalundborg kommune i tal Kalundborg kommune er en geografisk stor kommune beliggende i Nordvestsjælland. KKalundborg Kommune dækker et areal på 604 kvadratkilometer og har 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Der er arbejdspladser i Kalundborg, de af dem er arbejdspladser i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Der er tale om fald i antallet af offentlige arbejdspladser på cirka 10 procent i de seneste tre år. Derimod vokser antallet af private arbejdspladser - senest med 441 fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal Ledigheden er faldende og ligger på cirka 4,7 procent. Af de godt beskæftigede af arbejdsstyrken arbejder de cirka inden for kommunegrænsen, mens andre cirka pendler ud. Til gengæld modtager arbejdsmarkedet i Kalundborg knap indpendlere. Det vil sige, at arbejdsstyrken i Kalundborg er større end arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige disponible indkomst for borgere i Kalundborg Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet - indeks 95 - mens den ligger over gennemsnittet for sin egen landsdel. Den gennemsnitlige disponible indkomst hos Kalundborg Kommunes borgere ligger således i indeks 101,5 i forhold til Vestog Sydsjælland. Kalundborg huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København. I selve industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesvirksomheder, og en stor del af disse danner den internationalt kendte Kalundborg Symbiosis. Industrikoncentrationen huser store farma/medico- og cleantech-virksomheder. Således ligger et ud af fire medicojob i Region Sjælland i Kalundborg Kommune. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet. Verdens største insulin produktion - Novo Nordisk Verdens største enzym produktion - Novozymes Asnæsværket - demonstrationsanlæg for nye grønne teknologier inden for biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas - DONG Energy Det næststørste raffinaderi i Østersøregionen Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg Havn Kalundborg Havn med et areal på m2 og vanddybder op til 15 meter samt cirka 5,0 kilometer kaj som Sjællands eneste dybvandshavn. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet.

6 6 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Photo: Jens Nielsen Martin Damm, Mayor of Kalundborg Municipality Ole Lauritzen, President of the Chamber of Commerce The municipality of Kalundborg is situated in a magnificent area an area where you can live, work or operate your business. Kalundborg is a natural gem situated in Western Zealand. Here you can meet friendly people who live in appealing residential areas where good schools and kindergartens are offered. In other words a safe and secure place for you and your family to dwell. A feeling of security is created not only by living in good and natural surrounding - but also, to a large degree by job opportunities. Kalundborg is an attractive business community in fact, according to the latest research of DI (Danish Industry), Kalundborg is one of the best places to run a business in Zealand. Kalundborg Municipality is home to some of the largest and leading industries in Denmark and the Nordic Region. Commercial development, supported by a close cooperation between the Municipality and the Kalundborg Chamber of Commerce, is experiencing growth. Together we are generating an environment where business enterprises can flourish and where a secure base for business activities can be created. Good and solid enterprises create attractive jobs. Good jobs, beautiful natural surroundings, affordable accommodations, great conditions for children to grow up in, not to mention thriving associations and abundant athletic activities, Kalundborg Municipality is a perfect place to live, work or set up a business. In Kalundborg Municipality we are constantly working to make things better. This happens every single day, and this magazine is a natural outcome of that spirit of co-operation. We bid you a warm welcome to Kalundborg Municipality.

7 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Kalundborg Municipality in numbers Kalundborg is a geographically large municipality located in North West Zealand. Kalundborg Municipality covers an area of 604 km2 and has 160 km of coastline. Its beautiful natural setting, together with its busy port and industry and flourishing businesses, makes it a desirable and attractive place to reside, live and work. There is a workforce of 19,136 in Kalundborg, 13,309 in the Private Sector, and in the Public Sector. Of a good 21,400 employees in the work force 14,000 work within the boundaries of the Municipal, while 7,400 work elsewhere. On the other hand, there are 5,100 inward bound who commute to Kalundborg. This means that the work force is larger than the job market. The average disposable income of citizens in the Kalundborg Municipality in 2011 was 225,800 Danish crowns. In 2012 it was close to the National Average (index ) and at the same level as citizens in Holbæk, Sorø and Ringsted Municipalities. Kalundborg is home to one of Zealand s largest industrial concentrations outside of Copenhagen. In the actual industrial region of the town, can be found some of Denmark s largest energy and processing companies, of which a large number form the internationally renowned Industrial Symbiosis. The industry complex houses large pharmaceutical-medical and cleaning technology companies. The port of Kalundborg has the third largest turnover of goods in Denmark. Port operations and transport set a distinct mark on both the town and the hinterland. The world s largest producer of insulin - Novo Nordisk A/S The world s largest producer of enzymes - Novozymes A/S Asnæsværket (Asnæsworks) demonstrates new green technologies within biomass, Pyroneer, Biogas DONG Energy The second-largest Refinery in the Baltic Region - Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg port Kalundborg harbour with an area of 800,000 m2 and a water depth of 15 m, together with 5,0 km of wharves is Zealand s only deep-water port. It is Denmark s third busiest in terms of goods trade. Harbour operations and transportation make a distinct mark on both Kalundborg and its hinterland. Kalundborg Municipality The Green Industry Municipality Sustained growth in the business sector is a prerequisite to maintaining our Welfare Society. Kalundborg s Municipal Business Development Policy is an ambitious one. By starting with a company s needs and applying symbiotic thinking, the goal is to strengthen Kalundborg Municipality s position as a growing green industrial municipality. Vision The Green Industry Municipality We will create sustainable growth through objective-oriented work, innovation, new technology and efficient use of resources through symbiotic thinking. Kalundborg Municipality takes an active part in the change to a climate-friendly, energy effective society, independent of fossil sources of energy and constantly focusing on harnessing and testing new green technology. We build on local experience with a global view. Why place your business in this Green Industry Municipality? You have the chance to have your business ideas tested, developed and set in motion You have access to testing and demonstration facilities that reduce the time and distance between the conception of business ideas and delivery of the product to the market place Access to 40 years experience of 7 collaborative work on the Symbiosis Model Close contact with research institutions and a large national and international network A good framework for Public-Private partnership Like to know more? Contact: CEO of the Chamber of Commerce Poul Jensen Telephone: Technical and Development Director Michel van der Linden Telephone FACTS Residents:... 48,391 Area: kms2 Inhabitants per sq.km.. 80 Households:... 23,000 (approx) Places of work:... 19,136 Public Sector jobs:... 5,827 Outbound commuters:... 7,400 inbound commuters:... 5,100 Current minimum price for business building lots Inside Kalundborg: ddk per m2 Outside town: ddk per m2 (i.e. For business lots)

8 8 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Foto: Preben Madsen Die Gemeinde Kalundborg ist eine der schönsten Regionen auf Seeland ein Gebiet, wo Sie wohnen, arbeiten und Ihre Firma niederlassen können. Die Gemeinde Kalundborg ist eine Perle der Natur auf West-Seeland. Hier werden Sie freundliche Menschen kennenlernen, die in spannenden Wohngebieten leben mit einem guten Angebot an Kindergärten und Schulen. Mit anderen Worten: ein schöner Ort, wo die Familie sich rundum geborgen fühlen kann. Geborgenheit heißt aber nicht nur schöne Natur und eine gute Wohnung, sondern auch die Möglichkeit, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Kalundborg ist eine attraktive Wirtschaftsgemeinde. Eine neue Untersuchung des Verbands der Dänischen Industrie stellt fest, dass unsere Gemeinde die besten Möglichkeiten bietet, Firmen zu gründen und zu betreiben. Einige der größten und führenden Firmen Dänemarks bzw. Skandinaviens sind in Kalundborg ansässig. Martin Damm, Bürgermeister Ole Lauritzen, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Kalundborg Die Entwicklung der Wirtschaft, die von einer engen Zusammenarbeit zwischen der Region Kalundborg und der Wirtschaftsvereinigung profitiert, wird ständig vorangetrieben. Unsere Gemeinde bietet diese o.a. positiven Bedingungen, die eine kontinuierliche Entwicklung der Betriebe möglich machen und ein gesundes Fundament für die Wirtschaft darstellen. Solide Unternehmen sichern neue, attraktive Arbeitsplätze. Mit Arbeitsplätzen, der schönen Natur, dem angenehmen bezahlbaren Wohnen, den guten Möglichkeiten für die Kinder, dem florierenden Vereinsleben und den Sportmöglichkeiten ist die Lebensqualität in der Gemeinde Kalundborg perfekt. Wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Diese Publikation ist eine Folge dieser Bemühungen. Es würde uns freuen, Sie in der Region Kalundborg begrüssen zu dürfen.

9 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Die Gemeinde Kalundborg in Zahlen Die Gemeinde Kalundborg ist geografisch eine große Region im Nordwesten von Seelands. Die Region hat eine Fläche von 604 km2 mit einer Küstenlänge von 160 km. Die schöne Natur, der stark frequentierte Industriehafen und die florierende Wirtschaft ergeben einen attraktiven Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Es gibt Arbeitsplätze in Kalundborg, in der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Von den Beschäftigten sind ca in der Gemeinde und Personen außerhalb der Gemeindegrenzen tätig. Dafür kommen jeden Tag fast Beschäftigte aus anderen Gemeinden nach Kalundborg, um ihrer Arbeit nachzugehen, d.h. dass die Zahl der Arbeitskräfte die Größe des Arbeitsmarktes übersteigt betrug das durchschnittlich verfügbare Einkommen der Bürger in der Region Kalundborg DKK Im Jahr 2012 erreichte es fast den Landesdurchschnitt (Indeks ) und glich dem der Einwohner in den Nachbargemeinden von Holbæk, Sorø und Ringsted. Abgesehen von Kopenhagen hat die Gemeinde Kalundborg die größte Wirtschaftsdichte von Seeland. Im Industriegebiet der Stadt Kalundborg sind mehrere der größten Energie- und Prozessbetriebe des Landes ansässig. Viele dieser Firmen sind Teil der international bekannten industriellen Symbiose. Große Pharma/Medico und Cleantech-Firmen haben sich in Kalundborg niedergelassen. Novo Nordisk A/S - der größte Insulinhersteller der Welt Novozymes A/S - der größte Enzymhersteller der Welt DONG Energy - das Asnæs Kraftwerk mit Präsentation von neuen, umweltfreundlichen Technologien im Bereich von Biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas Statoil Refining Dänemark A/S - die zweitgrößte Ölraffinerie im Ostseeraum Kalundborg Hafen Mit einer Fläche von m2 und einer Wassertiefe von bis zu 15 m sowie einer Kailänge von ca. 5,0 km ist der Hafen der Stadt Kalundborg der einzige Tiefwasserhafen auf Seeland. Gemessen am Güterumsatz ist er Dänemarks drittgrößter Hafen. Der Hafenbetrieb und der Gütertransport prägen das Bild der Stadt Kalundborg und Umgebung. Region Kalundborg Die umweltfreundliche Industriegemeinde Eine Wirtschaft, die wächst und sich ständig entwickelt, ist die Voraussetzung für das Aufrechterhalten unseres Wohlstands. Die Wirtschaftund Entwicklungspolitik der Gemeinde Kalundborg ist sehr anspruchsvoll. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Firmen und dem Symbiosegedanken soll diese Politik die Position der Region Kalundborg als umweltfreundlichen Industriestandort im Wachstum stärken. Die Vision: Eine umweltfreundliche Industriegemeinde. Durch das zielgerechte Arbeiten mit Innovation, neuen Technologien und besserem Nutzen von Ressourcen durch den Symbiosegedanken möchten wir ein nachhaltiges Wachstum erreichen. Die Gemeinde Kalundborg nimmt aktiv teil an der Umstellung in eine klimafreundliche und energieeffiziente Gesellschaft, die unabhängig von fossilen Energiequellen ist und den ständigen Blick für das Entwickeln und Testen von neuen, umweltfreundlichen Technologien nicht verliert. Wir setzen auf hiesiege Erfahrungen mit globalen Visionen. Warum sollten Sie Ihren Betrieb in der umweltfreundlichen Industriegemeinde Kalundborg niederlassen? Wir bieten: die Möglichkeit, Ihre Geschäftsideen zu testen, zu entwickeln und voranzu- treiben; 9 Prüf- und Vorführräumlichkeiten. Dies verringert den Weg von der Geschäftsidee zum Geschäftsmarkt; 40 Jahre Erfahrung in der Symbiosezusammenarbeit; engen Kontakt zu Forschungseinrichtungen sowie einem großen nationalen und internationalen Netzwerk; ausgezeichnete Rahmenbedingungen für öffentlich-private Partnerschaften. Für weitere Informationen stehen ihnen jederzeit zur Verfügung: Poul Jensen Direktor der Wirtschaftsvereinigung Telefon: Michel van der Linden Direktor der Technik und Entwicklung Stadtverwaltung Kalundborg Telefon: FAKTEN Einwohner: Fläche in km2: Einwohner pro km2: Wohneinheiten ca. : Arbeitsplätze: Davon private Arbeitsplätze: und öffentliche Arbeitsplätze: Personen in der Gemeinde wohnend und außerhalb der Gemeinde beruftstätig: Personen in anderen Gemeinden wohnend aber in der Gemeinde Kalundborg berufstätig: Aktuelle Mindestpreise für Baugrundstücke für gewerbliche Zwecke: Kalundborg Stadtgebiet pro m2:... DKK 125 Andere Flächen für gewerbliche Zwecke in der Gemeinde pro m2: DKK 75

10 10 ERHVERV i Kalundborg Kommune Højt til loftet og uanede erhvervsmuligheder Erhvervsrådet i Kalundborg er omdrejningspunkt for en vidtrækkende service for virksomheder i Kalundborg Kommune. KALUNDBORG KOMMUNE rummer ikke kun store virksomheder. Rundt omkring - i by og på land - er der et meget stort antal virksomheder: En underskov af små og mellemstore virksomheder. De er alle drivkræfter og både skaber og bibeholder arbejdspladser til gavn for borgerne og kommunen. Kalundborgegnens Erhvervsråd er omdrejningspunktet for den erhvervsservice, virksomhederne har mulighed for at få del i. En service, der med en lang række af muligheder, tilbud og events skaber basis for en positiv udvikling, der understøtter Kalundborg-egnens erhvervsliv. Erhvervsrådet er en partipolitisk uafhængig medlemsbaseret forening. Den har 25 år på bagen og har flere end 540 medlemsvirksomheder. Ifølge foreningens vedtægter arbejder erhvervsrådet for erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen. Arbejdet i dagligdagen udføres af erhvervskontoret. Her beskæftiges 12 personer, som altid står til rådighed og er parate til at servicere - såvel eksisterende som nye virksomheder. Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder alle former for aktiviteter, der kan understøtte iværksætteri og virksomhedsdrift. IVÆRKSÆTTERI og opstart af virksomhed er en højt prioriteret indsats. Der gennemføres iværksætterkurser, iværksættercafé og individuel sparring - hvor idéudvikling, forretningsplan og budgetter sættes i fokus. Der stilles mentorer til rådighed, og erhvervsrådet er behjælpeligt med at finde de helt rigtige lokaler og den rigtige placering. NETVÆRK. Erhvervsrådet faciliteter omkring 20 virksomhedsnetværk på kryds og tværs af brancher og størrelser og med mange forskellige temaer. STORE NETVÆRKSDAG er et arrangement, hvor alle netværk inviteres, hvor der er oplæg udefra, hvor der skabes nye relationer, og virksomhederne finder inspiration til det videre arbejde.»det NY MAGASIN«. Magasinet sætter fokus på de mange positive tiltag og resultater, der skabes - ikke mindst i erhvervslivet. Magasinet omdeles til samtlige husstande i kommunen og sendes til beslutningstagere såvel lokalt, regionalt som nationalt.»erhvervsliv NORDVESTSJÆLLAND«er en publikation. der distribueres i de tre nordvestsjællandske kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Her promoveres lokale virksomheder, og omverdenen holdes informeret om nye tiltag og positiv erhvervsudvikling. VÆRKET er et netværk for ressource-personer. Det er tidligere erhvervsledere, virksomhedsejere og politikere, der alle har det til fælles, at de har fået bedre tid. Det er samtidig en gruppe ambassadører for den gode erhvervsudvikling. MENTORER er en del af Værket, hvor den enkelte stiller sig til rådighed som mentor. Det kan være i relation til en iværksætter, en virksomhedsleder eller en borger, som skal have en hjælpende hånd for at kunne bide sig fast på arbejdsmarkedet. Der gennemføres løbende mentorkurser i regi af Kalundborgegnens Erhvervsråd TEMAMØDER gennemføres efter idéer fra erhvervslivet med aktuelle emner og i det omfang, de efterspørges, eksempelvis: Skat, afgifter, tilbudsgivning, pensionsordninger, Lean, generationsskifte, køb og salg af virksomhed. Listen er meget lang.

11 ERHVERV i Kalundborg Kommune 11 Kalundborgegnen rummer - udover de store - en underskov af små og mellemstore virksomheder. Foto: Jens Nielsen SPARRING for såvel iværksættere som virksomheder - én til én - ud fra idéen om, at det er væsentlig bedre at få prøvet idéerne af i et»beskyttet miljø«, inden det koster penge. VEJLEDNING i specifikke sager som eksempelvis idé udvikling, import/eksport, patent- og mønsterbeskyttelse, rekruttering og rotationsprojekter, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte og så videre. PARTNERSKABSAFTALE. Kalundborgegnens Erhvervsråd har partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune og varetager på Kalundborg Kommunes vegne erhvervsserviceopgaver. VIRKSOMHEDSBESØG. Kalundborgegnens Erhvervsråd arrangerer virksomhedsbesøg/dialogmøder mellem kommunens teknik- og miljøudvalg og økonomiudvalg og en række udvalgte virksomheder. Det sker for om muligt at sætte endnu mere fokus på udvikling af rammevilkår for virksomhedsudvikling samt vilkår for myndighedsudøvelse, så der også er plads til den enkelte virksomheds udvikling. BILLIGERE OG BEDRE SAGSBEHANDLING. Et koncept udviklet i samarbejde med Kalundborg Kommune, hvor en virksomhed, der ønsker at foretage en aktivitet, der kræver myndighedsbehandling, skriver en kort beskrivelse af ønsket/ målet og sender disse oplysninger til erhvervsrådet, der herefter sætter»det stærkeste hold«til at imødekomme virksomhedens ønske og give den bedste, hurtigste og billigste sagsbehandling. NYHEDSBREVE. Løbende opdatering gange årligt, hvor erhvervsrådet beskriver aktiviteter, events, gode tilbud, aktuelle informationer med videre. DIALOGMØDER på kryds og tværs det være sig detailhandel/ejendomsejere og myndighedsudøvere. Det være sig Kalundborg Forsyning, Kalundborg Havn, Kalundborg Kommune og håndværkere/rådgivere i sam- arbejde med Dansk Byggeri m.fl., eller DI og industrien samt Kalundborg Kommune. Til møderne samles forskellige aktører, og der indledes en konstruktiv dialog, som giver mening og resultater. KALUNDBORGMESSEN. En af de største forbrugermesser på Sjælland. Finder hvert år sted den sidste weekend i oktober og arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Godt gæstede messen i 2014, hvor flere end 150 udstillere stod parate med forskellige aktiviteter og gode tilbud. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder sparring og vejleding i forbindelse med: Iværksætteri Virksomhedsstart Virksomhedsdrift Markedsforhold Markedsføring Personaleforhold Produktudvikling Arbejdsmarkedsforhold Kapitalfremskaffelse Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte Uddannelse Støtteordninger Opfindelser Import/eksport Kontaktformidling Bestyrelsesforhold Netværk Køb og salg af virksomheder Relationer mellem virksomheder og myndigheder og mange andre forhold

12 12 ERHVERV i Kalundborg Kommune Projekter Overordnede projekter, der gennemføres i år. Kalundborgegnens Erhvervsråd gennemfører løbende projekter i samarbejde med eksterne partnere og/eller støttet med ekstern finansiering: DETAIL- OG BYMIDTEUDVIKLING. Et projekt, der skal søge at imødegå de udfordringer, som Kalundborg kommunes detailhandel og bymidter står over for nu og i de kommende år. Projektet har til formål, gennem dialogmøder og koordinering af tiltag, at søge at tænke på tværs af detail-, bymidte- og erhvervsudvikling. Gennem netværksdannelse, innovative tiltag og opgradering af den enkelte detailhandlers kompetencer søger man her at sikre overlevelse for den enkelte butik og overordnet set bymidterne. Projektet gennemføres i samarbejde med detailhandelsorganisationerne i Kalundborg Kommune og støttes økonomisk af Udvikling Nordvestsjælland.»MOTORVEJEN TIL JOB«er et projekt, der har til formål, at hjælpe virksomhederne med at få den rette arbejdskraft og at hjælpe ledige borgere ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft, er der oprettet en døgnbemandet telefonservice - telefon ligesom hjemmesiden dk rummer en fortegnelse over de kandidater, der aktuelt er jobsøgende. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenter Kalundborg. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for at udvikle og fastholde et positivt erhvervsklima på Kalundborgegnen: Servicering af erhvervslivet Profilering af egnen over for omverdenen Lokalisering af nye virksomheder I projekt»motorvejen til Job«annonceres der efter arbejdsgivere. Tirsdag den 21. april Tirsdag den 7. april Den gode historie fra Motorvejen til job 2015 Motorvejen til job 2015 er et forløb i samarbejde med Jobcenter Kalundborg og med tæt kontakt til erhvervslivet. At starte på aktivering når man er ledig er sommetider med en vis skepsis, og sådan var det også da jeg startede på Motorvejen til job 2015, men jeg må indrømme, at der gik ikke lang tid før den skepsis blev ændret - for dette kursus var ikke som de andre. Jeg blev mødt af positive mennesker, der havde et realistisk syn på ledigheden og det at være ledig. Jeg gik fra kurset hver gang med lidt flere værktøjer, der både kunne hjælpe mig til at komme til den ønskede jobsamtale, men også hvordan jeg skulle præsentere mig på den bedste og mest effektive måde overfor en eventuel arbejdsgiver. Når man hører om netværk og præsentationsøvelser for 117. gang tænker man - ikke igen, men nu sidder jeg i bussen på vej til arbejde og skriver denne tekst, takket være MIT nye netværk med Motorvejen til job og alle deres præsentationsøvelse. Se de mange kvalificerede kandidater på Carsten Ellesøe Petersen Via vores samarbejde med Kalunborgegnens Erhvervsråd fik jeg ansat en ny medarbejder. - Jeg fik tilsendt 6 personprofiler og alle skulle have en chance. Jeg har nu ansat en, som meget gerne vil arbejde i firmaet og så er det jo op til mig, at få oplært vores nye medarbejder til den funktion, han nu skal bestride. Jeg kan kun anbefale andre arbejdsgivere, at kontakte Kalundborgegnens Erhvervsråd eller gå ind på Ken Gaarde Klb. Cleaning Station A/S Hareskovvej 15 A Kalundborg T: Træf os på ovenstående hotline, hvis du vil vide mere - svarer også uden for kontortid Louisa Qvist Pedersen Muntaha M. M. Ahmed Irena Sorbian Britta Binderkrantz Kantine, kontor/bogholderi BRUG VORES KOMPETENCER I DIN VIRKSOMHED/FORRETNING... - vi er klar til en jobsamtale! Se mere på eller ring på hotline svarer også uden for kontortid! Johannes Tell Alexandra-Antelica Andersen Elev butik/dyrehandel, butiksmedhj., cafemedarb., elev dyrepasser Rengøring, opvask Praktikplads/teknisk designer, IT-support SFO medhjælper, hjemmehjælper Arbejde med voksne mennesker Linda Mathiasen Nick Hansen Pædagog/klubpædagog, dyrepasser, anlægsgartner Handicaphjælper, plejehjem, rengøring (gerne sygehus) Birgit Larsen Lars Andersen Jonas B. Hansen Lene Hybel Wittrock Biblioteksmedhjælper, kontormedhj., piccoline, receptionist Butik - fødevare/supermarked Vej og park, pædagogisk arbejde Sonja K. Larsen Martin R. Svendsen Charlotte S. Sørensen Mohammad Ali Mamo Alf Langkjær Produktion Epoxymaler, chauffør (B), murerarbejdsmand Psykoterapeut, supervisor, konsulent Lager, truckfører, chauffør Arbejde i daginstitution Køkken/kantine, produktion, butiksmedarbejder, gartneri Jim K. Larsen Thomas Sørensen Heidi Rasmussen Marianne Vallentin Lars O. Kawa Pædagogmedhjælper, rengøring, lager Blomsterbinder etc. Klinikassistent, receptionist Asfalt, murerarbejdsmand, håndværker relaterede job Pleje og omsorgsområdet, SFO, handicaphjælper Birgitte Weinberg Mette Guldbrandsen Pædagogmedhjælper/ assistent Pædagogmedhjælper, rengøring, butiksmedarbejder Hanne M. Pedersen Kim G. Hansen Carl-Lykke Pedersen Peder Samuelsen Landmåler, vagt, maskinfører IT-arkitekt, IT-konsulent Pedel, lager, fabrik, butiksmedhjælper Voksne specialomr., socialpsykiatrien, handicaphjælper, gartneri Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon & Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon &

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder.

Strategiske mål. Erhvervsudviklingsstrategien bygger på to strategiske mål og fire indsatsområder. Næstved Kommune 2015-2018 1 Sammen om fremtiden Næstved er et af Danmarks største erhvervsområder øst for Storebælt. Sådan skal det også være i fremtiden. Næstved Kommune har derfor som mål, at virksomhederne

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015

Copenhagens. Internationale. Konkurrenceevne. DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagens Internationale Konkurrenceevne DI Hovedstadens Erhvervstræf 2015 Copenhagen Capacity 20 år som hovedstadens investerings- og erhvervsfremmeorganisation med to formål: 1. At udvikle en region

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne"

Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan. for. ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune. Greve har værdierne Greve Kommune Udkast og forslag til indhold, fokusområder og tidsplan for ErhvervsStrategi 2009 for Greve Kommune Greve har værdierne" Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Erhvervsstrategiens opbygning...

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND

ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND 62 ET SAMMENHÆNGENDE OG VARIERET ARBEJDSMARKED PENDLINGEN OVER ØRESUND PENDLINGEN OVER ØRESUND Udviklingen i pendlingsstrømmen over Øresund har primært fundet sted mellem Sydvestskåne og den danske del

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Idrætssektorens Udviklingsforum

Idrætssektorens Udviklingsforum Opstartsseminar NRGi Arena, Aarhus 13. april 2015 Martin Hedal martin.hedal@idan.dk Henrik H. Brandt henrik.brandt@idan.dk Idrætssektorens Udviklingsforum Velkommen PROGRAM 10.00-11.00 Introduktion og

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604

NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY BUTIK / CAFE PÅ UNIK BELIGGENHED Frederiksborggade 7, 1360 København K Sag 56BRK0112604 NY METROTRAPPE - LIGE UDE FORAN LEJEMÅLET NEW STAIRCASE FOR THE METRO - RIGHT OUTSIDE THE PREMISES BELIGGENHED

Læs mere

Symbioseuddannelsen. (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.

Symbioseuddannelsen. (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1. Symbioseuddannelsen (ver 211112 efter budgethalvering) 1. Kort skriftlige begrundelse for valg af indsatsområde og kategori (max 1.000 tegn) 2. Kort skriftlige begrundelse for overensstemmelse med Vækstforums

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model

Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Lokal erhvervsservice Gratis hjælp til iværksættere og virksomheder til at realisere vækstpotentialet hver kommune sin model Favrskov Kommune er kåret som Østjyllands bedste erhvervskommune i 2010, 2011,

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014

ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI. Februar 2014 ERHVERVSKVINDER ESBJERG MASSER AF ENERGI Februar 2014 SE ER Et af Danmarks største energi- og teleselskaber. Vores rødder er i Syd- og Sønderjylland, men vi rækker ud til hele landet ja faktisk hele verden.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune

Netværk som løftestang til erhvervsudvikling. MEA d. 23. maj 2013. Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Netværk som løftestang til erhvervsudvikling MEA d. 23. maj 2013 Kim Kofod Hansen Udviklingsdirektør Norddjurs Kommune Vækstudfordringer for Danmark - Demografisk pres Arbejdsstyrken reduceres de kommende

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus

Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår. Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus Virksomhedernes lokale erhvervsvilkår Regionskonsulent Steen Hoeck Klausen d. 23. sep. 2009 Århus DS Regioner 22 lokale afdelinger 5 regionsudvalg 1 fælles regionsudvalg 1 hovedbestyrelse 1 sekretariat

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere

Ny opfindelse skal hjælpe danske håndværkere Article summary Data: 20.04.2013 Country: Denmark Language: Danish Media: Byggeteknik (Construction Technology) English title: New invention to help Danish craftsmen English abstract: Award-winning building

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG

Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Strategi 2015 SMART CITY FREDERIKSBERG Hvad er Smart City Frederiksberg? En smart city er fremtidens by hvor beslutningstagerne har redskaberne og data til at træffe bedre beslutninger, forudse problemer

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Ny dansk startup bobler af glæde

Ny dansk startup bobler af glæde Online trends Start-ups Guides to Social Media Home About Linked In gruppen Trends Start-ups Guides Articles search... Home» Articles» Ny dansk startup bobler af glæde Ny dansk startup bobler af glæde

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK

INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK 7. maj 2013 INDUSTRIEL BIOTEK HISTORIEN OG POTENTIALET FOR DANMARK Peder Holk Nielsen, CEO Novozymes A/S REJSEN GÅR LANGT TILBAGE? Enzymer til øl og malt har været kendt i århundreder 1870 erne Osteløbe

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere