KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KALUNDBORG. den grønne industrikommune 2015/2016. - Danmarks Centrum. Kalundborg Kommune"

Transkript

1 KALUNDBORG Kalundborg Kommune 1 den grønne industrikommune 2015/ Danmarks Centrum

2 2 Kalundborg INDHOLDSFORTEGNELSE Kommune KALUNDBORG Danmarks Centrum SIDE 3 SYMBIOSER blomstrer i hele regionen SIDE 20 TURISME Kalundborg Kommune SIDE 38 Kalundborgegnens Erhvervsråd Politisk interresse for Kalundborg-egnen...14 ERHVERVS- UDVIKLING i Kalundborg Kommune SIDE 15 Kalundborg bliver Danmarks Centrum Kalundborg set fra luften Kalundborg Forsyning Kalundborg set fra luften Velkomst til nye borgere Derfor er det godt at drive virksomhed i Kalundborg kommune BESKÆFTIGELSE i Kalundborg Kommune SIDE 34 Der er nok at få fritiden til at gå med Netværk støtter tilflyttere Kalundborg Havn ligger perfekt BYLIV i Kalundborg Kommune 45 SIDE Kort over kommunen NYTTIGE kontaktinformationer SIDE 47

3 Kalundborg KALUNDBORG Kommune - Danmarks Centrum 3 Kalundborg kommune er et pragtfuldt område - et område hvor du kan bo, arbejde og drive din virksomhed. Kalundborg kommune er en naturmæssig perle på Vestsjælland. Her møder du en venlig befolkning, bosat i spændende boligområder. Her bydes på gode og solide børnehaver og skoler. Her er med andre ord: Et trygt sted for dig at bo med familien. Tryghed skabes ikke kun af natur, bolig og opvækst, men i høj grad også af muligheden for job. Kalundborg kommune er en attraktiv erhvervskommune. Øst for Storebælt finder du ikke et bedre sted at drive virksomhed. Kalundborg kommune er hjemsted for nogle af de største og førende virksomheder i Danmark og i Norden. Erhvervsudviklingen, som understøttes i tæt samarbejde mellem kommunen og Kalundborgegnens Erhvervsråd, er i vækst. Martin Damm - borgmester. Alt sammen er med til at skabe et område, hvor virksomheder kan udvikle sig, og hvor der kan skabes et trygt fundament for virksomheden. Med gode, solide virksomheder skabes der attraktive arbejdspladser. Med arbejdspladser, smuk natur, boliger der er til at betale, gode opvækstmuligheder for børnene og ikke mindst et blomstrende foreningsliv og rige idrætsmuligheder, er Kalundborg kommune et perfekt område, hvor du både kan bo, arbejde og drive virksomhed. I Kalundborg kommune står vi sammen og samarbejder om at gøre det endnu bedre. Det sker hver eneste dag, og dette magasin er derfor helt naturligt blevet til i denne ånd. Vi byder dig velkommen til Kalundborg kommune. Ole Lauritzen - erhvervsrådsformand. Martin Damm, borgmester i Kalundborg Kommune Ole Lauritzen, formand for Kalundborgegnens Erhvervsråd KOLOFON Udgiver: Kalundborgegnens Erhvervsråd, Vestre Havneplads 1B, 4400 Kalundborg, tlf.: Ansvarshavende: Poul Jensen Redaktionschef: Laila Bregner Carlsen Oplag: Layout, produktion og tryk: Sjællandske Medier A/S

4 4 KALUNDBORG - Danmarks Centrum Kalundborg kommune - den grønne industrikommune Et erhvervsliv i forsat vækst er en forudsætning for, at vi kan opretholde vores velfærdssamfund. Kalundborg Kommune Erhvervs- og udviklingspolitik er en ambitiøs politik, som med udgangspunkt i virksomhedernes behov og symbiosetanken skal styrke Kalundborg kommunes position som en grøn industrikommune i vækst. Vision - den grønne industrikommune Vi vil skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken. Kalundborg Kommune tager aktivt del i omstillingen til et klimavenligt og energieffektivt samfund uafhængigt af fossile energikilder og med bestandig fokus på at udnytte og afprøve mulighederne i nye, grønne teknologier. Vi bygger på lokale erfaringer med globalt udsyn. Hvorfor have sin virksomhed i Den grønne industrikommune? Mulighed for at få testet, udviklet og igangsat sine forretningsidéer Test- og demonstrationsfaciliteter, der gør afstanden fra forretningsidé til markedet mindre 40 års erfaring med symbiosesamarbejder (symbiosemodellen) FAKTA Kalundborg Kommune Indbyggere: Areal: 604 kvadratkilometer Indbyggere pr. kvadratkilometer: ca. 80 Ca husstande arbejdspladser Private arbejdspladser: Offentlige arbejdspladser: Tæt kontakt til forskningsinstitutioner og stort netværk både nationalt og internationalt Gode rammer for offentlige-private partnerskaber Hvis De vil vide mere, kontakt: Kalundborgegnens Erhvervsråd Erhvervsdirektør Poul Jensen Telefon: Kalundborg Kommune Teknik- og udviklingsdirektør Michel van der Linden Telefon: Udpendler: Indpendler: Aktuelle minimumspriser for byggegrunde til erhverv: Kalundborg byområde: 125 kr. pr. m2 Kalundborg byområde, særlige salgsbetingelser: 50 kr. pr. m2 Øvrige erhvervsarealer i kommunen: 75 kr. pr. m2

5 KALUNDBORG - Danmarks Centrum 5 Kalundborg kommune i tal Kalundborg kommune er en geografisk stor kommune beliggende i Nordvestsjælland. KKalundborg Kommune dækker et areal på 604 kvadratkilometer og har 160 kilometer kystlinje. Den smukke natur gør, sammen med den travle industrihavn og et blomstrende erhvervsliv, egnen til et attraktivt sted at bo, leve og arbejde. Der er arbejdspladser i Kalundborg, de af dem er arbejdspladser i det private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Der er tale om fald i antallet af offentlige arbejdspladser på cirka 10 procent i de seneste tre år. Derimod vokser antallet af private arbejdspladser - senest med 441 fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal Ledigheden er faldende og ligger på cirka 4,7 procent. Af de godt beskæftigede af arbejdsstyrken arbejder de cirka inden for kommunegrænsen, mens andre cirka pendler ud. Til gengæld modtager arbejdsmarkedet i Kalundborg knap indpendlere. Det vil sige, at arbejdsstyrken i Kalundborg er større end arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige disponible indkomst for borgere i Kalundborg Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet - indeks 95 - mens den ligger over gennemsnittet for sin egen landsdel. Den gennemsnitlige disponible indkomst hos Kalundborg Kommunes borgere ligger således i indeks 101,5 i forhold til Vestog Sydsjælland. Kalundborg huser en af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København. I selve industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesvirksomheder, og en stor del af disse danner den internationalt kendte Kalundborg Symbiosis. Industrikoncentrationen huser store farma/medico- og cleantech-virksomheder. Således ligger et ud af fire medicojob i Region Sjælland i Kalundborg Kommune. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet. Verdens største insulin produktion - Novo Nordisk Verdens største enzym produktion - Novozymes Asnæsværket - demonstrationsanlæg for nye grønne teknologier inden for biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas - DONG Energy Det næststørste raffinaderi i Østersøregionen Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg Havn Kalundborg Havn med et areal på m2 og vanddybder op til 15 meter samt cirka 5,0 kilometer kaj som Sjællands eneste dybvandshavn. Kalundborg Havn er Danmarks tredjestørste målt i godsomsætning. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet.

6 6 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Photo: Jens Nielsen Martin Damm, Mayor of Kalundborg Municipality Ole Lauritzen, President of the Chamber of Commerce The municipality of Kalundborg is situated in a magnificent area an area where you can live, work or operate your business. Kalundborg is a natural gem situated in Western Zealand. Here you can meet friendly people who live in appealing residential areas where good schools and kindergartens are offered. In other words a safe and secure place for you and your family to dwell. A feeling of security is created not only by living in good and natural surrounding - but also, to a large degree by job opportunities. Kalundborg is an attractive business community in fact, according to the latest research of DI (Danish Industry), Kalundborg is one of the best places to run a business in Zealand. Kalundborg Municipality is home to some of the largest and leading industries in Denmark and the Nordic Region. Commercial development, supported by a close cooperation between the Municipality and the Kalundborg Chamber of Commerce, is experiencing growth. Together we are generating an environment where business enterprises can flourish and where a secure base for business activities can be created. Good and solid enterprises create attractive jobs. Good jobs, beautiful natural surroundings, affordable accommodations, great conditions for children to grow up in, not to mention thriving associations and abundant athletic activities, Kalundborg Municipality is a perfect place to live, work or set up a business. In Kalundborg Municipality we are constantly working to make things better. This happens every single day, and this magazine is a natural outcome of that spirit of co-operation. We bid you a warm welcome to Kalundborg Municipality.

7 KALUNDBORG - the Centre of Denmark Kalundborg Municipality in numbers Kalundborg is a geographically large municipality located in North West Zealand. Kalundborg Municipality covers an area of 604 km2 and has 160 km of coastline. Its beautiful natural setting, together with its busy port and industry and flourishing businesses, makes it a desirable and attractive place to reside, live and work. There is a workforce of 19,136 in Kalundborg, 13,309 in the Private Sector, and in the Public Sector. Of a good 21,400 employees in the work force 14,000 work within the boundaries of the Municipal, while 7,400 work elsewhere. On the other hand, there are 5,100 inward bound who commute to Kalundborg. This means that the work force is larger than the job market. The average disposable income of citizens in the Kalundborg Municipality in 2011 was 225,800 Danish crowns. In 2012 it was close to the National Average (index ) and at the same level as citizens in Holbæk, Sorø and Ringsted Municipalities. Kalundborg is home to one of Zealand s largest industrial concentrations outside of Copenhagen. In the actual industrial region of the town, can be found some of Denmark s largest energy and processing companies, of which a large number form the internationally renowned Industrial Symbiosis. The industry complex houses large pharmaceutical-medical and cleaning technology companies. The port of Kalundborg has the third largest turnover of goods in Denmark. Port operations and transport set a distinct mark on both the town and the hinterland. The world s largest producer of insulin - Novo Nordisk A/S The world s largest producer of enzymes - Novozymes A/S Asnæsværket (Asnæsworks) demonstrates new green technologies within biomass, Pyroneer, Biogas DONG Energy The second-largest Refinery in the Baltic Region - Statoil Refining Denmark A/S Kalundborg port Kalundborg harbour with an area of 800,000 m2 and a water depth of 15 m, together with 5,0 km of wharves is Zealand s only deep-water port. It is Denmark s third busiest in terms of goods trade. Harbour operations and transportation make a distinct mark on both Kalundborg and its hinterland. Kalundborg Municipality The Green Industry Municipality Sustained growth in the business sector is a prerequisite to maintaining our Welfare Society. Kalundborg s Municipal Business Development Policy is an ambitious one. By starting with a company s needs and applying symbiotic thinking, the goal is to strengthen Kalundborg Municipality s position as a growing green industrial municipality. Vision The Green Industry Municipality We will create sustainable growth through objective-oriented work, innovation, new technology and efficient use of resources through symbiotic thinking. Kalundborg Municipality takes an active part in the change to a climate-friendly, energy effective society, independent of fossil sources of energy and constantly focusing on harnessing and testing new green technology. We build on local experience with a global view. Why place your business in this Green Industry Municipality? You have the chance to have your business ideas tested, developed and set in motion You have access to testing and demonstration facilities that reduce the time and distance between the conception of business ideas and delivery of the product to the market place Access to 40 years experience of 7 collaborative work on the Symbiosis Model Close contact with research institutions and a large national and international network A good framework for Public-Private partnership Like to know more? Contact: CEO of the Chamber of Commerce Poul Jensen Telephone: Technical and Development Director Michel van der Linden Telephone FACTS Residents:... 48,391 Area: kms2 Inhabitants per sq.km.. 80 Households:... 23,000 (approx) Places of work:... 19,136 Public Sector jobs:... 5,827 Outbound commuters:... 7,400 inbound commuters:... 5,100 Current minimum price for business building lots Inside Kalundborg: ddk per m2 Outside town: ddk per m2 (i.e. For business lots)

8 8 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Foto: Preben Madsen Die Gemeinde Kalundborg ist eine der schönsten Regionen auf Seeland ein Gebiet, wo Sie wohnen, arbeiten und Ihre Firma niederlassen können. Die Gemeinde Kalundborg ist eine Perle der Natur auf West-Seeland. Hier werden Sie freundliche Menschen kennenlernen, die in spannenden Wohngebieten leben mit einem guten Angebot an Kindergärten und Schulen. Mit anderen Worten: ein schöner Ort, wo die Familie sich rundum geborgen fühlen kann. Geborgenheit heißt aber nicht nur schöne Natur und eine gute Wohnung, sondern auch die Möglichkeit, einen guten Arbeitsplatz zu finden. Kalundborg ist eine attraktive Wirtschaftsgemeinde. Eine neue Untersuchung des Verbands der Dänischen Industrie stellt fest, dass unsere Gemeinde die besten Möglichkeiten bietet, Firmen zu gründen und zu betreiben. Einige der größten und führenden Firmen Dänemarks bzw. Skandinaviens sind in Kalundborg ansässig. Martin Damm, Bürgermeister Ole Lauritzen, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Kalundborg Die Entwicklung der Wirtschaft, die von einer engen Zusammenarbeit zwischen der Region Kalundborg und der Wirtschaftsvereinigung profitiert, wird ständig vorangetrieben. Unsere Gemeinde bietet diese o.a. positiven Bedingungen, die eine kontinuierliche Entwicklung der Betriebe möglich machen und ein gesundes Fundament für die Wirtschaft darstellen. Solide Unternehmen sichern neue, attraktive Arbeitsplätze. Mit Arbeitsplätzen, der schönen Natur, dem angenehmen bezahlbaren Wohnen, den guten Möglichkeiten für die Kinder, dem florierenden Vereinsleben und den Sportmöglichkeiten ist die Lebensqualität in der Gemeinde Kalundborg perfekt. Wir arbeiten jeden Tag gemeinsam daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern. Diese Publikation ist eine Folge dieser Bemühungen. Es würde uns freuen, Sie in der Region Kalundborg begrüssen zu dürfen.

9 KALUNDBORG - Zentrum Dänemark Die Gemeinde Kalundborg in Zahlen Die Gemeinde Kalundborg ist geografisch eine große Region im Nordwesten von Seelands. Die Region hat eine Fläche von 604 km2 mit einer Küstenlänge von 160 km. Die schöne Natur, der stark frequentierte Industriehafen und die florierende Wirtschaft ergeben einen attraktiven Ort zum Wohnen, Leben und Arbeiten. Es gibt Arbeitsplätze in Kalundborg, in der privaten Wirtschaft und im öffentlichen Von den Beschäftigten sind ca in der Gemeinde und Personen außerhalb der Gemeindegrenzen tätig. Dafür kommen jeden Tag fast Beschäftigte aus anderen Gemeinden nach Kalundborg, um ihrer Arbeit nachzugehen, d.h. dass die Zahl der Arbeitskräfte die Größe des Arbeitsmarktes übersteigt betrug das durchschnittlich verfügbare Einkommen der Bürger in der Region Kalundborg DKK Im Jahr 2012 erreichte es fast den Landesdurchschnitt (Indeks ) und glich dem der Einwohner in den Nachbargemeinden von Holbæk, Sorø und Ringsted. Abgesehen von Kopenhagen hat die Gemeinde Kalundborg die größte Wirtschaftsdichte von Seeland. Im Industriegebiet der Stadt Kalundborg sind mehrere der größten Energie- und Prozessbetriebe des Landes ansässig. Viele dieser Firmen sind Teil der international bekannten industriellen Symbiose. Große Pharma/Medico und Cleantech-Firmen haben sich in Kalundborg niedergelassen. Novo Nordisk A/S - der größte Insulinhersteller der Welt Novozymes A/S - der größte Enzymhersteller der Welt DONG Energy - das Asnæs Kraftwerk mit Präsentation von neuen, umweltfreundlichen Technologien im Bereich von Biomasse, Inbicon, Pyroneer, Biogas Statoil Refining Dänemark A/S - die zweitgrößte Ölraffinerie im Ostseeraum Kalundborg Hafen Mit einer Fläche von m2 und einer Wassertiefe von bis zu 15 m sowie einer Kailänge von ca. 5,0 km ist der Hafen der Stadt Kalundborg der einzige Tiefwasserhafen auf Seeland. Gemessen am Güterumsatz ist er Dänemarks drittgrößter Hafen. Der Hafenbetrieb und der Gütertransport prägen das Bild der Stadt Kalundborg und Umgebung. Region Kalundborg Die umweltfreundliche Industriegemeinde Eine Wirtschaft, die wächst und sich ständig entwickelt, ist die Voraussetzung für das Aufrechterhalten unseres Wohlstands. Die Wirtschaftund Entwicklungspolitik der Gemeinde Kalundborg ist sehr anspruchsvoll. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der Firmen und dem Symbiosegedanken soll diese Politik die Position der Region Kalundborg als umweltfreundlichen Industriestandort im Wachstum stärken. Die Vision: Eine umweltfreundliche Industriegemeinde. Durch das zielgerechte Arbeiten mit Innovation, neuen Technologien und besserem Nutzen von Ressourcen durch den Symbiosegedanken möchten wir ein nachhaltiges Wachstum erreichen. Die Gemeinde Kalundborg nimmt aktiv teil an der Umstellung in eine klimafreundliche und energieeffiziente Gesellschaft, die unabhängig von fossilen Energiequellen ist und den ständigen Blick für das Entwickeln und Testen von neuen, umweltfreundlichen Technologien nicht verliert. Wir setzen auf hiesiege Erfahrungen mit globalen Visionen. Warum sollten Sie Ihren Betrieb in der umweltfreundlichen Industriegemeinde Kalundborg niederlassen? Wir bieten: die Möglichkeit, Ihre Geschäftsideen zu testen, zu entwickeln und voranzu- treiben; 9 Prüf- und Vorführräumlichkeiten. Dies verringert den Weg von der Geschäftsidee zum Geschäftsmarkt; 40 Jahre Erfahrung in der Symbiosezusammenarbeit; engen Kontakt zu Forschungseinrichtungen sowie einem großen nationalen und internationalen Netzwerk; ausgezeichnete Rahmenbedingungen für öffentlich-private Partnerschaften. Für weitere Informationen stehen ihnen jederzeit zur Verfügung: Poul Jensen Direktor der Wirtschaftsvereinigung Telefon: Michel van der Linden Direktor der Technik und Entwicklung Stadtverwaltung Kalundborg Telefon: FAKTEN Einwohner: Fläche in km2: Einwohner pro km2: Wohneinheiten ca. : Arbeitsplätze: Davon private Arbeitsplätze: und öffentliche Arbeitsplätze: Personen in der Gemeinde wohnend und außerhalb der Gemeinde beruftstätig: Personen in anderen Gemeinden wohnend aber in der Gemeinde Kalundborg berufstätig: Aktuelle Mindestpreise für Baugrundstücke für gewerbliche Zwecke: Kalundborg Stadtgebiet pro m2:... DKK 125 Andere Flächen für gewerbliche Zwecke in der Gemeinde pro m2: DKK 75

10 10 ERHVERV i Kalundborg Kommune Højt til loftet og uanede erhvervsmuligheder Erhvervsrådet i Kalundborg er omdrejningspunkt for en vidtrækkende service for virksomheder i Kalundborg Kommune. KALUNDBORG KOMMUNE rummer ikke kun store virksomheder. Rundt omkring - i by og på land - er der et meget stort antal virksomheder: En underskov af små og mellemstore virksomheder. De er alle drivkræfter og både skaber og bibeholder arbejdspladser til gavn for borgerne og kommunen. Kalundborgegnens Erhvervsråd er omdrejningspunktet for den erhvervsservice, virksomhederne har mulighed for at få del i. En service, der med en lang række af muligheder, tilbud og events skaber basis for en positiv udvikling, der understøtter Kalundborg-egnens erhvervsliv. Erhvervsrådet er en partipolitisk uafhængig medlemsbaseret forening. Den har 25 år på bagen og har flere end 540 medlemsvirksomheder. Ifølge foreningens vedtægter arbejder erhvervsrådet for erhvervslivet og beskæftigelsen på Kalundborgegnen. Arbejdet i dagligdagen udføres af erhvervskontoret. Her beskæftiges 12 personer, som altid står til rådighed og er parate til at servicere - såvel eksisterende som nye virksomheder. Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder alle former for aktiviteter, der kan understøtte iværksætteri og virksomhedsdrift. IVÆRKSÆTTERI og opstart af virksomhed er en højt prioriteret indsats. Der gennemføres iværksætterkurser, iværksættercafé og individuel sparring - hvor idéudvikling, forretningsplan og budgetter sættes i fokus. Der stilles mentorer til rådighed, og erhvervsrådet er behjælpeligt med at finde de helt rigtige lokaler og den rigtige placering. NETVÆRK. Erhvervsrådet faciliteter omkring 20 virksomhedsnetværk på kryds og tværs af brancher og størrelser og med mange forskellige temaer. STORE NETVÆRKSDAG er et arrangement, hvor alle netværk inviteres, hvor der er oplæg udefra, hvor der skabes nye relationer, og virksomhederne finder inspiration til det videre arbejde.»det NY MAGASIN«. Magasinet sætter fokus på de mange positive tiltag og resultater, der skabes - ikke mindst i erhvervslivet. Magasinet omdeles til samtlige husstande i kommunen og sendes til beslutningstagere såvel lokalt, regionalt som nationalt.»erhvervsliv NORDVESTSJÆLLAND«er en publikation. der distribueres i de tre nordvestsjællandske kommuner: Kalundborg, Holbæk og Odsherred. Her promoveres lokale virksomheder, og omverdenen holdes informeret om nye tiltag og positiv erhvervsudvikling. VÆRKET er et netværk for ressource-personer. Det er tidligere erhvervsledere, virksomhedsejere og politikere, der alle har det til fælles, at de har fået bedre tid. Det er samtidig en gruppe ambassadører for den gode erhvervsudvikling. MENTORER er en del af Værket, hvor den enkelte stiller sig til rådighed som mentor. Det kan være i relation til en iværksætter, en virksomhedsleder eller en borger, som skal have en hjælpende hånd for at kunne bide sig fast på arbejdsmarkedet. Der gennemføres løbende mentorkurser i regi af Kalundborgegnens Erhvervsråd TEMAMØDER gennemføres efter idéer fra erhvervslivet med aktuelle emner og i det omfang, de efterspørges, eksempelvis: Skat, afgifter, tilbudsgivning, pensionsordninger, Lean, generationsskifte, køb og salg af virksomhed. Listen er meget lang.

11 ERHVERV i Kalundborg Kommune 11 Kalundborgegnen rummer - udover de store - en underskov af små og mellemstore virksomheder. Foto: Jens Nielsen SPARRING for såvel iværksættere som virksomheder - én til én - ud fra idéen om, at det er væsentlig bedre at få prøvet idéerne af i et»beskyttet miljø«, inden det koster penge. VEJLEDNING i specifikke sager som eksempelvis idé udvikling, import/eksport, patent- og mønsterbeskyttelse, rekruttering og rotationsprojekter, finansiering, køb/salg af virksomhed, generationsskifte og så videre. PARTNERSKABSAFTALE. Kalundborgegnens Erhvervsråd har partnerskabsaftale med Kalundborg Kommune og varetager på Kalundborg Kommunes vegne erhvervsserviceopgaver. VIRKSOMHEDSBESØG. Kalundborgegnens Erhvervsråd arrangerer virksomhedsbesøg/dialogmøder mellem kommunens teknik- og miljøudvalg og økonomiudvalg og en række udvalgte virksomheder. Det sker for om muligt at sætte endnu mere fokus på udvikling af rammevilkår for virksomhedsudvikling samt vilkår for myndighedsudøvelse, så der også er plads til den enkelte virksomheds udvikling. BILLIGERE OG BEDRE SAGSBEHANDLING. Et koncept udviklet i samarbejde med Kalundborg Kommune, hvor en virksomhed, der ønsker at foretage en aktivitet, der kræver myndighedsbehandling, skriver en kort beskrivelse af ønsket/ målet og sender disse oplysninger til erhvervsrådet, der herefter sætter»det stærkeste hold«til at imødekomme virksomhedens ønske og give den bedste, hurtigste og billigste sagsbehandling. NYHEDSBREVE. Løbende opdatering gange årligt, hvor erhvervsrådet beskriver aktiviteter, events, gode tilbud, aktuelle informationer med videre. DIALOGMØDER på kryds og tværs det være sig detailhandel/ejendomsejere og myndighedsudøvere. Det være sig Kalundborg Forsyning, Kalundborg Havn, Kalundborg Kommune og håndværkere/rådgivere i sam- arbejde med Dansk Byggeri m.fl., eller DI og industrien samt Kalundborg Kommune. Til møderne samles forskellige aktører, og der indledes en konstruktiv dialog, som giver mening og resultater. KALUNDBORGMESSEN. En af de største forbrugermesser på Sjælland. Finder hvert år sted den sidste weekend i oktober og arrangeres af Kalundborgegnens Erhvervsråd. Godt gæstede messen i 2014, hvor flere end 150 udstillere stod parate med forskellige aktiviteter og gode tilbud. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd tilbyder sparring og vejleding i forbindelse med: Iværksætteri Virksomhedsstart Virksomhedsdrift Markedsforhold Markedsføring Personaleforhold Produktudvikling Arbejdsmarkedsforhold Kapitalfremskaffelse Virksomhedsoverdragelse Generationsskifte Uddannelse Støtteordninger Opfindelser Import/eksport Kontaktformidling Bestyrelsesforhold Netværk Køb og salg af virksomheder Relationer mellem virksomheder og myndigheder og mange andre forhold

12 12 ERHVERV i Kalundborg Kommune Projekter Overordnede projekter, der gennemføres i år. Kalundborgegnens Erhvervsråd gennemfører løbende projekter i samarbejde med eksterne partnere og/eller støttet med ekstern finansiering: DETAIL- OG BYMIDTEUDVIKLING. Et projekt, der skal søge at imødegå de udfordringer, som Kalundborg kommunes detailhandel og bymidter står over for nu og i de kommende år. Projektet har til formål, gennem dialogmøder og koordinering af tiltag, at søge at tænke på tværs af detail-, bymidte- og erhvervsudvikling. Gennem netværksdannelse, innovative tiltag og opgradering af den enkelte detailhandlers kompetencer søger man her at sikre overlevelse for den enkelte butik og overordnet set bymidterne. Projektet gennemføres i samarbejde med detailhandelsorganisationerne i Kalundborg Kommune og støttes økonomisk af Udvikling Nordvestsjælland.»MOTORVEJEN TIL JOB«er et projekt, der har til formål, at hjælpe virksomhederne med at få den rette arbejdskraft og at hjælpe ledige borgere ind på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. For arbejdsgivere, der mangler arbejdskraft, er der oprettet en døgnbemandet telefonservice - telefon ligesom hjemmesiden dk rummer en fortegnelse over de kandidater, der aktuelt er jobsøgende. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Jobcenter Kalundborg. FAKTA Kalundborgegnens Erhvervsråd arbejder for at udvikle og fastholde et positivt erhvervsklima på Kalundborgegnen: Servicering af erhvervslivet Profilering af egnen over for omverdenen Lokalisering af nye virksomheder I projekt»motorvejen til Job«annonceres der efter arbejdsgivere. Tirsdag den 21. april Tirsdag den 7. april Den gode historie fra Motorvejen til job 2015 Motorvejen til job 2015 er et forløb i samarbejde med Jobcenter Kalundborg og med tæt kontakt til erhvervslivet. At starte på aktivering når man er ledig er sommetider med en vis skepsis, og sådan var det også da jeg startede på Motorvejen til job 2015, men jeg må indrømme, at der gik ikke lang tid før den skepsis blev ændret - for dette kursus var ikke som de andre. Jeg blev mødt af positive mennesker, der havde et realistisk syn på ledigheden og det at være ledig. Jeg gik fra kurset hver gang med lidt flere værktøjer, der både kunne hjælpe mig til at komme til den ønskede jobsamtale, men også hvordan jeg skulle præsentere mig på den bedste og mest effektive måde overfor en eventuel arbejdsgiver. Når man hører om netværk og præsentationsøvelser for 117. gang tænker man - ikke igen, men nu sidder jeg i bussen på vej til arbejde og skriver denne tekst, takket være MIT nye netværk med Motorvejen til job og alle deres præsentationsøvelse. Se de mange kvalificerede kandidater på Carsten Ellesøe Petersen Via vores samarbejde med Kalunborgegnens Erhvervsråd fik jeg ansat en ny medarbejder. - Jeg fik tilsendt 6 personprofiler og alle skulle have en chance. Jeg har nu ansat en, som meget gerne vil arbejde i firmaet og så er det jo op til mig, at få oplært vores nye medarbejder til den funktion, han nu skal bestride. Jeg kan kun anbefale andre arbejdsgivere, at kontakte Kalundborgegnens Erhvervsråd eller gå ind på Ken Gaarde Klb. Cleaning Station A/S Hareskovvej 15 A Kalundborg T: Træf os på ovenstående hotline, hvis du vil vide mere - svarer også uden for kontortid Louisa Qvist Pedersen Muntaha M. M. Ahmed Irena Sorbian Britta Binderkrantz Kantine, kontor/bogholderi BRUG VORES KOMPETENCER I DIN VIRKSOMHED/FORRETNING... - vi er klar til en jobsamtale! Se mere på eller ring på hotline svarer også uden for kontortid! Johannes Tell Alexandra-Antelica Andersen Elev butik/dyrehandel, butiksmedhj., cafemedarb., elev dyrepasser Rengøring, opvask Praktikplads/teknisk designer, IT-support SFO medhjælper, hjemmehjælper Arbejde med voksne mennesker Linda Mathiasen Nick Hansen Pædagog/klubpædagog, dyrepasser, anlægsgartner Handicaphjælper, plejehjem, rengøring (gerne sygehus) Birgit Larsen Lars Andersen Jonas B. Hansen Lene Hybel Wittrock Biblioteksmedhjælper, kontormedhj., piccoline, receptionist Butik - fødevare/supermarked Vej og park, pædagogisk arbejde Sonja K. Larsen Martin R. Svendsen Charlotte S. Sørensen Mohammad Ali Mamo Alf Langkjær Produktion Epoxymaler, chauffør (B), murerarbejdsmand Psykoterapeut, supervisor, konsulent Lager, truckfører, chauffør Arbejde i daginstitution Køkken/kantine, produktion, butiksmedarbejder, gartneri Jim K. Larsen Thomas Sørensen Heidi Rasmussen Marianne Vallentin Lars O. Kawa Pædagogmedhjælper, rengøring, lager Blomsterbinder etc. Klinikassistent, receptionist Asfalt, murerarbejdsmand, håndværker relaterede job Pleje og omsorgsområdet, SFO, handicaphjælper Birgitte Weinberg Mette Guldbrandsen Pædagogmedhjælper/ assistent Pædagogmedhjælper, rengøring, butiksmedarbejder Hanne M. Pedersen Kim G. Hansen Carl-Lykke Pedersen Peder Samuelsen Landmåler, vagt, maskinfører IT-arkitekt, IT-konsulent Pedel, lager, fabrik, butiksmedhjælper Voksne specialomr., socialpsykiatrien, handicaphjælper, gartneri Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon & Kalundborgegnens Erhvervsråd Vestre Havneplads 1B 4400 Kalundborg Mail: Telefon &

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013

FORKANTS DANMARK. -Globale udfordringer lokale muligheder. Udviklingschef Niels Larsen 2013 FORKANTS DANMARK -Globale udfordringer lokale muligheder Udviklingschef Niels Larsen 2013 UDFORDRINGER/MULIGHEDER Infrastruktur Placering Offentlige arbejdspladser Bosætning Uddannelser Arbejdspladser

Læs mere

Den grønne industrikommune

Den grønne industrikommune Den grønne Kalundborg Kommunes Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne INDHOLD 3 Forord 4 Den grønne Kalundborg kommune Det internationale perspektiv Det lokale/ regionale perspektiv Udgangspunkt

Læs mere

Kalundborg Den grønne industrikommune

Kalundborg Den grønne industrikommune Præsentation den 8. februar 2013 Kalundborg Den grønne industrikommune Direktør Claus Steen Madsen Erhvervs- og udviklingspolitik 2011 2014 Den grønne industrikommune Erhvervs- og udviklingspolitikken

Læs mere

Den grønne industrikommune. Martin Damm borgmester. Kalundborg og strategisk energiplanlægning

Den grønne industrikommune. Martin Damm borgmester. Kalundborg og strategisk energiplanlægning Den grønne industrikommune Martin Damm borgmester Kalundborg og strategisk energiplanlægning Disposition 1. Hvorfor strategisk energiplanlægning i Kalundborg Kommune? 2. Fra nørd-disciplin til politisk

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv

De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv De tre siloer i praksis - et lokalt perspektiv Steffen Lund, Direktør EUC Jens Folman, Arbejdsmarkedschef Jobcenter Kalundborg Side 1 Beskæftigelsesudviklingen Medico/sundhed 2010-2014 Side 2 Kalundborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Ringsted Kommunes erhvervspolitik

Ringsted Kommunes erhvervspolitik Ringsted Kommunes erhvervspolitik Vi vil noget sammen også på erhvervsområdet! Ringsted Kommune blev i 2010 kåret til årets erhvervskommune i Danmark af Dagbladet Børsen. Samme år blev vi af Dansk Industri

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse

Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Faktaark om En fast Kattegatforbindelse Kattegatkomitéen Kattegatkomitéen blev etableret i oktober 2008, på initiativ af regionsrådsformand i Region Midtjylland, Bent Hansen (S), formand for Kommunekontaktrådet

Læs mere

Bæredygtig erhvervsudvikling

Bæredygtig erhvervsudvikling Erhverv i den nye kommune Kalundborg Kommunes erhvervsliv kendetegnes i dag af proces- og produktionsindustri koncentreret omkring Kalundborg by. Virksomheder som Statoil A/S, DONG Energy, NKT Flexibles

Læs mere

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling

C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4-medlemskab Viden Netværk udvikling C4 Hillerød C4 Hillerød er en interesseorganisation for alle vækstorienterede virksomheder i hovedstadsregionen. Det er vores mission at gøre regionen attraktiv for

Læs mere

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna

Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Dansk SymbioseCenter Industriell Symbios Att vinna på att Återvinna Torsdag den 12. marts 2015 Søren Birksø Sørensen Soren.Sorensen@kalundborg.dk Dansk SymbioseCenter Fra rest til ressource A short introduction

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt. En vej til vækst på Sjælland Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt En vej til vækst på Sjælland August, 2015 KALUNDBORG Rute 22 SLAGELSE Rute 22 NÆSTVED RØNNEDE Rute 54 Afventer endelig anlægsbevilling

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015

ÉN REGION ÉT PROJEKT. Projekt Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft II - 2012-2015 Tiny Maerschalk Head of International Community v/erhverv Aarhus Flyttet til Danmark i August 1997 Uddannelse: Cand.ling.merc (Belgien) Socialrådgiver (Danmark) Erfaring: Event Coordinator ved International

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen

Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Erhverv ved Silkeborgmotorvejen Vi bevæger os fremad Silkeborgmotorvejen er ikke nogen almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde på.

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Baggrund. Erhvervsudvalget

Baggrund. Erhvervsudvalget Baggrund - Køge - en gammel industriby - Tradition for samarbejde mellem byråd, arbejdsgivere og lønmodtagere - Køge Erhvervsudviklingsråd (KEUR) - Fusion med Skovbo Kommune - En del af Region Sjælland

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet?

Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? Motorvej på 3. etape af Rute 23 -Hvad betyder en motorvej for erhvervslivet? CVR 48233511 Udgivelsesdato : Juli 2015 Vores reference : 22.2805.01 Udarbejdet af : Sara Elisabeth Svantesson Godkendt af :

Læs mere

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014

Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Opsummering af kommunernes input til vækstdrøftelsen i KKR Midtjylland den 12. september 2014 18 af 19 kommuner har svaret på KKRs henvendelse efter mødet den 12. juni 2014. Spørgsmålene

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder.

Erhvervspolitik. Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet. Vi vil gøre det nemt. for virksomheder. Erhvervspolitik Ringsted en unik position for samarbejde og vækst i erhvervslivet Vi vil gøre det nemt for virksomheder at komme i gang og komme videre 1 Indholdsfortegnelse 2 I Ringsted er virksomhederne

Læs mere

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland

One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland One-Stop-Shop for internationale borgere i Nordjylland - Regionalt fokus - Formålet er at tiltrække og fastholde international kvalificeret arbejdskraft Hvorfor International House? Mangel på arbejdskraft

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014

Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 Udkast til aftale mellem Horsens Kommune og Business Horsens 21.maj 2014 1. Lovgrundlag Lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme. Formålet med loven er at styrke udviklingen i dansk erhvervsliv gennem

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Erhvervspolitik 2015-2019

Erhvervspolitik 2015-2019 Erhvervspolitik 2015-2019 Forord Allerød Kommunes erhvervspolitik skal sikre overensstemmelse med Allerød Byråds overordnede mål i kommuneplanen om afbalanceret udvikling. Det betyder, at der skal være

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI

ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI UD KA ST ODENSE KOMMUNES MANGFOLDIGHEDSSTRATEGI MANGFOLDIGHED BRINGER VÆKST TIL ODENSE Mangfoldighed handler om forskellighed. Mangfoldighed kan bidrage til virksomheder og organisationers udvikling, succes

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Thomas Bustrup, Direktør, DI

Thomas Bustrup, Direktør, DI Thomas Bustrup, Direktør, DI Agenda 1. 2. Det danske 3. Kamp om talenterne 4. Tendenser 5. Hvordan imødekommer vi udviklingen? 6. Hjælp til international rekruttering og mobilitet 2 Talent, not capital,

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Action plan til Erhvervsplanen

Action plan til Erhvervsplanen Action plan til Erhvervsplanen Erhvervsservice Servicemål for erhvervsservice Virksomheden i centrum Tættere samarbejde på tværs af forvaltninger Servicemål fra 2011 fortsat gældende Måling af målopfyldelse

Læs mere

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15

Resume. Udarbejdelse. Adrian Maksymiuk. Center for Erhverv og Udvikling 8/1-2015 00.22.04-P05-5-15 11B 0BNabokommunernes erhvervsstrategier Resume Dette dokument er udarbejdet med henblik på, at danne et overblik over nærliggende kommuners erhvervsstrategier. Dette vil dokument udforske dybere og danne

Læs mere

Udviklingsstatistik 2010

Udviklingsstatistik 2010 Udviklingsstatistik 2010 Velkommen til Skanderborg Kommunes udviklingsprofil 2010 Enhver der bevæger sig rundt i Skanderborg Kommune kan se et veludviklet og dynamisk erhvervsliv med hjemmebase i en af

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

VisitAarhus konferencen 2012

VisitAarhus konferencen 2012 VisitAarhus konferencen 2012 Cruise Copenhagen Network En masse millarder grunde Scandic Hotel Aarhus December 3, 2012 Målsætning Agenda Fede Tider Københavnske Udfordringer CCN s Set-Up Aarhus 7.5 min.

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land.

I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. Landdistriktspolitik Vision I Byrådets overordnede vision lægges der vægt på botilbud og stærk sammenhæng mellem by og land. I Byrådets vision for en landdistriktspolitik indebærer dette, at Ringsted Kommune

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen.

Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Hvem er vi? Invest in Denmark/Jesper Evensen. Copenhagen Capacity/Rikke Petersen. Danmarks nationale og Greater Copenhagens officielle investeringsfremme organisationer. Hvem er Copenhagen Capacity? Region

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE

FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE FREDAG DEN 1. SEPTEMBER COMWELL HOTEL KELLERS PARK VEJLE WHAT IS AN EXPO? An Expo is a global event that aims at educating the public, sharing innovation, promoting progress and fostering cooperation.

Læs mere

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015

Indsats for vækst. Middelfart Byråd 2015 Indsats for vækst Middelfart Byråd 2015 2 Middelfart Kommune vil væksten Indsats for vækst skaber sammenhæng og fælles forståelse for de tiltag, der findes på en række områder, som er med til at udmønte

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT)

YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) YDERST PRÆSENTABELT KONTOR MED BYGGERET TIL LOGISTIK/LAGER Bredebjergvej 1, 2630 Taastrup Sag 132443 (NIT) BELIGGENHED Byggeret til ca. 12.000 m² logistik/lager Rigtig god infrastruktur med 15-20 minutter

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune

Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune Forslag til Erhvervspolitik for Skanderborg Kommune 2016-2018 1 Vision I Skanderborg Kommune kendes vi på, at det er attraktivt og nemt at drive virksomhed. Gang på gang får vi flotte placeringer, når

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017

ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 ERHVERVSSTRATEGI 2013-2017 Pixi www.albertslund.dk/erhvervsstrategi FORORD Albertslund er en del af verden. Det betyder, at vi som by og erhvervsliv er i skarp konkurrence med vores naboer i Europa, men

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere