til maj iløgstør og omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til maj 1945 -iløgstør og omegn"

Transkript

1 Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen , A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/ i Løgstør fra 5 / Pensioneret l/ Politietfør 19. september 1944 Det var efterhånden klart for os, at forholdet mellem tyskerne og det danske politi var blevet spændt, men det der skete den 19. september 1944, havde vist ingen regnet med. Den 19. september 1944 havde jeg haft nattjeneste på politistationen, og var først gået i seng om morgenen på min bopæl Christiansmindevej l. Ved I I tiden blev jeg vækket af banken på min dør. Udenfor stod politibetjent Ejsing og en tysk soldat, der bad om min pistol. Da jeg erfarede, at alle kolleger var afvæbnede, afleverede jeg den til tyskeren. De forlod straks stedet. Jeg stod selvfølgelig op for at orientere mig om dette mærkelige forhold. Det viste sig, at en deling tyskere var rykket frem mod politistationen og i anlægget havde opstillet maskingevætet, hvorefter de forlangte alle våben på stationen udleveret. Politiassistent Ø. C. Nielsen havde sit våben hjemme, hvorfor han af to tyske soldater blev eskorteret hjem for afhentning. Kollegerne måtte også ekskortere tyskere til de kolleger, som ikke var til tjeneste. Da aktionen var forbi forlod tyskerne stedet uden nogen forklaring. Vi vidste ikke meget om, hvad der var sket, men i den danske radio hørte vi ved middagstid om forholdene i landet. Denne var tysk kontrolleret og først om aftenen erfarede vi i radio fra England, hvorledes det var foregået over hele landet. Nogle kolleger blev anholdt på et skib i København, hvor man havde blæst luftalarm, for at få politiet til at møde, hvilket der var fast ordre til. Også i Aalborg 47

2 blev flere kolleger anholdt og mange blev senere sendt til tyske koncentrationslejre. Efter denne dag var det klart for os alle, at vi ikke mere skulle gøre polititjeneste, men ellers vidste vi ikke, hvad der kunne ske med os. Vi var jo ikke klar over, om tyskerne havde interesse i at sikre sig os, især efter oplysningerne fra det øvåge land om arrestation af politifolk. Kollegaerne Ejsing og Laursen samt jeg selv forsøgte at få noget kartoffelarbejde, hvilket ikke lykkedes. Ejsing fik den ide, at vi kunne forsøge at komme til Næsbydale den første tid. Vi fik nøglen dertil af Bjerrehus og tog ophold på badehotellet, der da bestod af en villa. Vi hentede skodder til vinduerne og indrettede os i en stue, hvor der var alkover som sovepladser. Mad og andet skulle vi selvfølgelig selv sørge for. Dagen efter ville Ejsing og jeg hente en radio i Løgstør, og samtidig besøge Harry og Lis på Centralcafeen. Da vi skulle cykle hjem opdagede vi at der er kontrol på Sønderport. Vi kunne på afstand se det røde lys og drejede så ad Bredgade for at køre ad Dragsdalvej, men lige om hjørnetkørte vi ind i en anden kontrol. Disse soldater blev formentlig lige så forbavsede som os, så de ikke gjorde anstalter til at stoppe os, og vi fortsatte med nogen større hastighed til Næsbydale. Vi var der i en uges tid og følte så, at der var ved at falde ro over politiets forhold. Det var også nervebelastende bare at sidde inde, for vi turde ikke rigtig gå udenfor om dagen. Der var også kun en flugtvej - nemlig mod vandet til fods. Den nat da der var Shalburgtage mod seminariet i Ranum, lå vi oppe på skrænten det meste af natten og ventede^. Laursen ville nu cykle til sine forældre ved Arhus. Ejsing og jeg cyklede til Struer og overnattede hos en tidligere kollega, Viggo Nielsen, som nu var ansat i et privat firma. Vi fortsatte næste dag over Holstebro, hvor vi tilfældigt mødte politiassistent Willumsen, Aars. Efter en sludder med ham cyklede vi videre til mine forældre i Breum, hvor vi overnattede og næste dag cyklede vi til Løgstør. Ejsing fik arbejde i en forretning i Aalborg og Laursen i et frøfr' ma i Aggersund. Jeg ønskede ikke at binde mig fast til noget arbejde, da jeg på dette tidspunkt ville forsøge at få kontakt med modstandsbevægelsen. Jeg havde lidt løst tidsfordrivsarbejde på et kornlager hos H. P. Nielsen og talte kartofler på havnen før afskibning til Tyskland. Jeg havde også skiftet bopæl og havde nu værelse på 2. sal hos fru H. P. Nielsen, Østerbrogade. En kollega fra København, der besøgte bankdirektør Jørgensen, 48

3 Andelsbanken, opfordrede mig til at finde ud af hvor mange politifolk, der var til disposition i kredsen. Oplysningerne sendte jeg i brev til en adresse i København, men hørte aldrig senere derom. Ko ntakt me d mo dstandsb ev æ ge lse n Efter nogen tid kom jeg via to postelever i kontakt med postassistent Foldager, der som ventet var tilsluttet modstandsbevægelsen. Kort efter kontaktede Peter Jensen mig og forklarede, at Eigenbrodth fra Aalborg var i byen for at hverve folk til modtagelse af våben. Dette var absolut noget for mig. Vi skulle danne grupper, og jeg blev en slags gruppeleder for 4 mand, som jeg skulle kontakte, når vi skulle modtage nedkastninger. Det var Stoffer, Chr. Holm, Røttger og bageren. De øvrige grupper fik vi først føling med, da vi mødtes på modtagerpladsen. Det var en fast regel, at jo mindre man vidste om andre des bedre. Nedkastningerne Sidst i riovember 1944 skulle den første nedkastning finde sted på en plads ved Frederik VII Kanal i nærheden af Lendrup. Vi mødte som beordret på stedet, hvortil vi var kommet pr. cykel. Overfor flyveren skulle vi markere stedet ved at lyse mod den med 4 lygter. De mænd, som skulle lyse, var udtaget og havde fået de nødvendige instrukser. Dette har jeg særligt fremhævet fordi denne nedkastning fejlede helt. Vi ventede spændt oghørte så flyet komme fra vest-nordvest. Der blev lyst mod den, men den fløj over os og fortsatte, formentlig var det samm fly, som kom tilbage kort efter. Igen lyste vi mod den, men den fortsatte uden at kaste, hvilket forbavsede os meget. Da vi stod og diskuterede denne mærkværdighed hør:te vi igen fly af en anden slags, hvorfor vi skønnede, at dette var en tysk maskine, der sikkert var ude for at lokalisere os. Vi forlod skyndsomt stedet og cyklede hjem i seng. Det viste sig dagen efter, at det engelske fly, som vi ventede på og som sikkert havde passeret os, havde kastet sin last af 12 containere over en gård i Næsby. Piloten var formentlig blevet forvirret, da en dreng lyste mod ham med en ny lommelygte, han havde ffiet, og dette i forbindelse med stuehusets tændte vinduer, havde set ud, som det var en modtagelsesplads. Hvis piloten så på hjemturen havde set os lyse mod ham, må han være blevet betænkelig, men hvorom alting var, vi fik intet gods. Derimod blev nedkastningen observeret fra en tysk post i Rønbjerg, 49

4 Indhold fra en container. der så formentlig rapporterede om det skete og derfor kom det tyske fly senere over pladsen. Sammen med Bjerrehus og Eigenbroth cyklede jeg dagen efter til egnen omkring Næsby og konstaterede, at tyske vagtposter stod ved godset, hvorfor vi straks forsvandt uden at have været helt der henne. Det blev fortalt, at ved et afdansningsbal senere i Ranum var pigerne iført nye flotte kjoler af faldskærmsstof i flere farver. Det blev nu meddelt os, at vi fik en ny plads på Oudrup hede. Den lå nord for jernbanen og i nærheden af kommunevejen fra Salling til Gatten. Denne plads blev meldt klar og første nedkastning skulle vi have midt i december På aftenen cyklede vi enkeltvis til stedet og godset skulle køres fra stedet i en lastbil, som Stoffer havde >lånt< af vognmand Lars G. Andersen. Vi var på pladsen og ventede i fire timer forgæves. Der kom intet fly og da tiden nu var forpasset fik vi ordre til at forlade stedet. Vi var meget skuffede, for nu var det anden gang uden resultat. Da min cykel var punkteret, skulle jeg med lastbilen hjem, men den nægtede at starte. Vi måtte have Falck til hjælp. På grund af den 50

5 store afstand til telefon og andre forhold gik der nogen tid og vi kom tilløgstør efter at det var lyst, men lastbilen blev afleveret på Elmevej og vi tog hver til sit. Pladsen blev meldt klar igen under navnet >>Roland<<, som jeg denne gang havde ffiet oplyst. Da jeg skulle ud og spise kunne jeg hørei radioen at nytårsaften skulle være næste gang. Efter særmeldingen i den engelske radio kl , underrettede jeg min gruppe. Det var denne aften kl , vi skulle være klar på stedet. Disse tider fulgte månens faser og skulle være over 4 timer, hvilket altså ville sige, at vi denne aften skulle være klar fra kl til ki Jeg opholdt mig på Falckstationen hos vagtværnet, hvor vi skulle spise smørrebrød kl Jeg måtte altså forlade stedet i stilhed allerede kl. ca for at cykle til Oudrup. Da man var bange for at Lars G. Andersens lastbil var for kompromitteret, skulle Stoffer >>låne<< bil ved ægpakkeriet. Han forsøgte to gange, men blev hver gang hentet ind på skolen af tyskerne. Han fik dog lov til at gå straks efter, men måtte opgive sit forehavende. Da han opholdt sig på Falck kom der en anmodning om igangslæbning af en bil i Raunstrup. Han greb chancen og ordnede denne sag, hvorefter han fortsatte i kranvognen til Oudrup hede, hvor vi andre var samlede, idet Eigenbroth og Stop var kommet fra Aalborg i ambulance. Kranbilen blev parkeret inde på heden et stykke fra vejen men vi blev i nærheden. Der kom nu et selskab på l0-12 personer gående ad vejen iløftet stemning. De var noget optaget af denne kranvogn, men fortsatte dog. Vi kunne være blevetnødt til at gå i aktion, enten ved at sikre os dem, til flyet havde været der, eller sørge for at de forlod stedet straks, men vi lod dem altså fortsatte. Vi søgte nu mod pladsen og >>lygterne<< havde indtaget deres pladser, da vi hørte fly. Kort efter kom den store maskine lige hen over os, kastede godset næsten ned i hovedetpå os, og fortsatte straks til en anden plads ved Gatten. Det var et betagende syn, at se disse 12 faldskærme dale ned lige hvor vi opholdt os, det var som en hilsen fra en anden verden. Vi fik nu travlt med at samle faldskærmene sammen, de kunne jo ses fra oven. Godset skulle transporteres til en gård i Øster Ørbæk tilhørende Kølgaard og hvor Bonde var bestyrer. Da kranvognen ikke kunne have dem alle på een gang, måtte der køres to gange. Alt blev fiernet fra stedet og anbragt på gården under halm i laden og faldskærrnene i en kartoffelbeholder. Vi kunne nu forlade stedet, men igen var uheldet ude, idet kranvognen nu ikke ville starte, hvorfor Poul Andersen fra Falck, måtte ud og hjælpe. 5l

6 Da Stoffer kom tilbage til Falck, fik han ikke ene tak for at have benyttet kranvognen, men alt ordnede sig. Nogle dage efter skulle vi pakke godset om, da noget skulle til Aalborg og andet fordeles iløgstør. Vi skulle jo have de tomme containere skaffet af vejen - helst et stykke fraløgstør. I destruktionsbilen med Aksel Lauritsen som fører ville vi køre til en sø ved Gatten. Første container blev skubbet ud på isen, den sank ikke men, blev liggende på isen. Det var altså ingen god ide. De kom efter nogen tid tilbab, ob vi ville så forsøge at ffi dem i Halkær å, som vist var isfri. Vi tog de resterende med, da ompakningen var slut på dette tidspunkt. Vi kørte som sagt i destruktionsbilen med jern i bunden og høje sider, det larmede noget. På heden mellem Lundby og Borup giorde vi holdt da opdagede vi, at tyskerne havde gravet huller til skydeøvelser. Straks bar vi containerne lidt ind på heden, lagde dem i hullerne, fyldte sand på og kørte så hjem. Godset, som skulle til Løgstør, blev kørt hertil i samme lastbil og læsset af på et lager hos købmand Nielsen, Sønderport, til senere fordeling. Faldskærmene hentede jeg på en trehjulet cykel i Ørbæk ogkørte dem til Aage Jensen, Viborgvej, hvor de lå til krigens slutning, da vi fordelte dem mellem os til gode skjorter og andet. lløgstør fordeltes godset mellem Kølgaards foderstofforretning i Skolegade, bageren og mig selv. Til bageren kunne vi løfte det over en mur, men det øvrige kørte jeg rundt med på den trehjulede cykel. Det skulle jo gerne ske medens der var aktivitet i byen, hvilket var mellem kl og Der var sne på vejen og det tunge gods gav mange svedperler på panden. Hos Kølgaard skulle det helt ind bag en blandemaskine eller lignende. Mit skulle op på 2. sal, hvor det blev anbragt i en skunk, hvor jeg havde noget tøj. Der var håndgranater, ammunition, nogle pistoler og ca. l0 US karabiner. Næste nedkastning var den 8/ på samme plads som sidst. Flyet kom og kastede efter planen, men ikke så præcist, idet det faldt ned et stykke fra os og længere borte fra vejen, hvorfor vi måtte bære det et langt stykke i det uvejsomme terræn. Jeg var så uheldig at forstuve en fod, hvorfor jeg blev udsat som vagtpost og postassistent Andersen overtog min plads. Godset blev i destruktionsbilen kørt til gården i Øtbæk, gemt under halmen, og vi kom hjem i god tid inden det blev lyst. Nogle dage senere blev godset ompakket i trækasser til videre transport. De tomme containerne blev i lastbilen kørt trl Flejsborg, hvor de blev hældt i en sø, og straks gik til bunds. 52

7 Godset skulle i ægpakkeriets bil transporteres til Aalborg under ægkasser, hvorfor det skulle læsses om aftenen. Vi var nogle stykker til at læsse, men da Holger ville dreje ned til gården, var han ikke opmærksom på en dyb grøft, som var fyldt med sne og baghjulet sank i. Vi kunne ikke ffi den op og ville ikke påkalde os for meget opmærksomhed, da det jo var et >>varmt<< sted. Vi måtte tilkalde Falck, hvis eneste kranvogn var ude på en opgave, hvorfor der gik nogen tid, før vi fik ægbilen op. Vi besluttede at opgive vort forehavende den aften og kørte hjem igen. Godset blev nogle dage senere læsset på en anden lastbil, for at blive kørt til Aalborg. I den periode holdt tyskerne mange trafikkontrolposter på vejene, hvorfor Stoffer og jeg skulle køre et stykke foran i en ambulance, så vi kunne vende og komme tilbage for at advisere lastbilen, hvis vi observerede noget usædvanligt. Vi kom godt igennem til Aalborg og forlod lastbilen og kørte hjem. Godset kom med tog fra Aalborg. Det i Løgstør anbragte gods fik vi besked om skulle flyttes. Det havde stået i skunken hos mig i nogen tid, jeg fik det anbragt over mit værelse, med bagerens hjælp. Godset hos bageren skulle også flyttes. Vi havde ffiet et lysthus på Bakken vistnok tilhørende Marlig. Vi pakkede i papkasser og andet og bar det op ad trappen ved Unionen og hen til lysthuset. Ved Unionen havde tyskerne heste og vi passerede vagten flere gange med vore papkasser, uden at han var særlig interesseret - heldigvis. US karabinerne var indsmurt og skulle rengøres før brug, hvilket vi gjorde på mit værelse en aften, hvor Stoffer havde sikret sig lidt benzin til opgaven. Vi sad på sengen, en trækuffert og en stol og hk disse ting klaret. Vi ville nu gerne prøve disse karabiner for at se, om alt fedtet var borte. En aften gik vi syd for byen og fik her et skud i en tankfælde. Dette resulterede iøvrigt i, at arbejderne dagen efter nedlagde arbejdet, idet nogle patronhylstre ikke blev fundet om aftenen i mørket, men først næste dag. Da jeg senere måtte gå mere under jorden overlod jeg kobbersmeden nøglen til mit værelse, så han kunne afhente våbnene hos mig, hvis jeg ikke kunne være til stede. Våbnene blev afhentet den 4. maj t945. Sabotage og andet arbejde Vi ville jo godt foretage os noget i ledige stunder og fik den besked, at vi skulle ødelægge muslingekogeriet i Hvalpsund, hvor der blev forarbejdet mange muslinger til Tyskland. 53

8 Stop var leder og havde erfaringen. Om aftenen sad vi hos Stoffer og pakkede 4-5 sprængladninger, samt nogle mindre til lastbiler. -Bageren og Preben tog med rutebilen til Hvalpsund dagen efter om eftermiddagen for at rekognosere. Stop, Stoffer og jeg cyklede så om aftenen til Hvalpsund med sprængladningerne. Vi mødte Bageren og Preben nogle km før Hvalpsund i skoven og lagde råd. Der var ingen lastbiler hjemme. Vi kappede en af tyskernes direkte telefonledninger. Den gik formentlig fra Hvalpsund til Aalborg, og fiernede ca. 100 meter inde i skoven. Vi cyklede nu alle til Hvalpsund havn og passerede en tysk observationspost midt i byen, men de foretog sig intet. Efter at have anbragt sprængladningerne forskellige steder i fabrikken, hvor der ikke arbejdedes om natten, cyklede vi tilbage. Men først gjorde vi holdt på et højt sted, for at afvente det tidspunkt, hvoi sprængningerne skulle finde sted. Vi talte nu og konstalerede, at alle ladningerne virkede, hvorefter vik cyklede hjem til Løgstør. I marts holdt et tog iløgstør med tyskere, som en af de nærmeste dage skulle afgå til Norge. Vi bad om tilladelse til at sprænge jernb,anen på strækningen til Aars, men det blev næget os, hvad vi ikke kunne forstå. Først Senere blev vi klar over meningen, det var nemlig i de dage, Ranum-konventet blev afholdt på Ranum præstegård for modstandsledere i Jylland. Vi erfarede, at der flere steder i landet var stor interesse for folkeregistrene, som tyskerne ville gennemgå, for at finde modstandsfolk. Nogle steder havde man forinden fiernet registrene og tilintetgiort dem. Vi besluttede da, at folkeregisteret i Løgstør skulle tilintetgøres. En nat fiernede vi det fra kommunekontoret, og i sække transporterede vi det til destruktionsanstalten på Østre strand og brændte det. Nordmændene havde store problemer med fedtstoffer, og vi havde erfaret, at det meste af det fedt Løgstør slagteri fremstillede gik til tyskerne, der var jo rationering til danskerne. Der blev givet besked om, at vi skulle skaffe noget fedt til Norge og en aften havde vi sikret os en lastbil og hentede på Løgstør slagteri et læs fedt. Det blev kørt til et rum, Kølgaard havde i gården ved hotel Du Nord. Her blev det læsset af på loftet, men da vi skulle derfra, nægtede lastbilen at starte. Men vi fik hjælp af nogle tyske soldater, der logerede i hotellets sal. Nogle aftener efter blev fedtet ompakket i sække, idet noget var i trækaiser å 25 keog andet i t/zkg pakker. Derefter blev det afhentet for videre forsendelse over Aalborg til Norge. Vi fik senere oplyst, at det var kommet i god behold til Norge. 54

9 På loftet lå nu de mærkede trækasser tilbage, som jeg om dagen slog i småstykker og gemte under nogle tøw på stedet. Razzia i Løgstør Efter en episode i Bredgade i første halvdel af marts, blev bl.a. Foldager anholdt af Gestapo og ført til Aalborg. Her blev han torteret og opgav i den forbindelse nogle navne iløgstør. Efter hans anholdelse var vi indstillet på at være forsigtige, men regnede dog med, at det var andre forhold, der havde medført hans anholdelse. Jeg rejste til mit hjem for at holde fødselsdag og kom tilbage til Løgstør en tirsdag aften med toget. Jeg satte min kuffert ind til Falck og gik hen til Stoffer, hvor bageren også var. De oplyste, at der ikke var rigtig ro i byen, hvorfor Stoffer næste dag ville forlade den. Bageren turde ikke mere sove hjemme, men sov på et værelse i byen, som kobbersmeden havde lejet til eventuelle gæster. Næste morgen skulle jeg rejse til Kolding, hvorfor vi besluttede, at jeg skulle overnatte på værelset hos bageren, hvor der foruden sengen var en sofa. Vi gik fra Stoffer, og hen til Falck for at låne to røde tæpper. Udenfor Falck stod 2-3 tyske soldater og bageren gik straks videre. Da jeg kom ind til Falck, fik jeg at vide, at vagtværnet havde observeret nogle tyske benzinbiler (Gestapo) ved forlægningen i Løgstør skole. Jeg fik tæpperne og, skyndte mig hen ad Raadhusgade. Ved anlægget, lige før kirken, mødte jeg en deling tyske soldater med civile foran. De lyste på mig og mine røde tæpper, men sagde ingenting og lod mig fortsætte, hvad jeg var lettet over, da jeg jo mente, at de havde mit navn. Jeg gik ind mellem træerne i anlægget og så i fuld fart på over til bageren, som jeg fortalte om episoden. Vi kunne ikke sove, da vi hørte støvletramp samt skud i gaderne, turde vi heller ikke gå ud. Da bageren ved 4 tiden skulle på arbejde, blev han standset af en forretningsmand, der fortalte, at tyskerne havde været hos bageren om natten. Bageren kom straks tilbage og vi satte os nu til at vente da vi ikke anede, hvad vi skulle foretage os. Ved 8 tiden gik jeg ned for at orientere mig. Der var intet mistænkeligt og jeg gik hen til kobbersmeden, hvor man ingenting havde hørt om nattens begivenheder. Jeg hk min morgenkaffe og kobbersmeden cyklede med sin taske en tur i byen. Han kom tilbage og kunne nu fortælle, at Gestapo om natten havde anholdt Stoffer (som vi havde forladt 3 minutter før de 55

10 kom), Kølgaard og købmand Nielsen. De havde været på bagerens værelse, hvor de skød gennem låsen, på mit værelse, hvor de havde vendt indholdet af min trækuffert ud på gulvet samt taget min radio. De havde været flere steder uden at finde dem de søgte, hvilket vistnok skyldtes vagtværnet, der havde adviseret kammeraterne, så de nåede at komme væk. Et sted var sengen endnu varrn, da Gestapo kom, men manden var væk. De havde taget det gods, som jeg havde kørt ned til Kølgaard tidligere, men ellers havde de ikke fået våben. Rigtig under jorden Da det nu var klart for mig, at jeg ikke kunne blive iløgstør, skulle der foretages et eller andet. Først skulle jeg til Kolding med kopifragtbrev og nøgle til en ladning gods, som var sendt dertil. Dette skulle ske den 2013 som var denne morgen. Jeg skulle hente fragtbrevet hos Vittrup, rationeringsmærker i mit pensionat og med toget kl. I 1.00, somvar det eneste tog den dag. Jeg lod min kuffert stå hos Falck og tog kun det nødvendigste med. Samtidig havde jeg fået et nyt legitimationskort, det lød på Gunder Nicolaisen. Den første dag kom jeg til Randers, hvor jeg overnattede i et mindre hotel. Næste morgen med tog til Fredericia og derfra til Kolding, det foregik i en postvogn. I Kolding skulle jeg finde værkføreren i et autofirma. Det lykkedes at finde firmaet, hvor der var en stor åben plads og værksteder bagved. Her arbejde en enkelt mand, som jeg spurgte efter værkføreren. Han så meget mærkelig på mig og oplyste, at værkføreren dagen før var hentet af Gestapo. Uden at vide, hvad jeg svarede, vendte jeg om og forlod hurtigt stedet. Nu stod jeg i Kolding med fragtbrevet og nøglen uden at vide, hvem jeg skulle henvende mig til, og uden at vide om godset endnu var i jernbanevognen. I min nød ringede jeg til Bjerrehus i Ranum, som var den eneste, jeg mente at kunne komme i forbindelse med. Han havde forladt hjemmet, så der var ingen muligheder. Jeg fik noget mad og tog med toget tilbage og endte i Fredericia, hvor jeg overnattede på banegården. Næste morgen rejste jeg nordpå uden noget egentligt måi, og endte i Viborg, hvor jeg overnattede på Højskolehotellet. Da jeg om morgene sad og drak morgenkaffe, så jeg bageren og Arndt komme gående udenfor. Jeg kontaktede dem og de fortalte, at de også havde forladt Løgstør. Vi drøftede problemerne og var enige om, at det nok ikke var så godt for os attage til Løgstør foreløbig. 56

11 Samme aften kom postassistent Andersen til Viborg og ved et tilfælde mødte jeg ham på banegården. Han kendte nogle modstandsfolk i Viborg og ville aflevere nøglen og fragtbrevet til dem til videreforsendelse til Kolding. Senere erfarede jeg, at godset var fiernet fra vognen af de rigtige, idet de havde brækket vognen op. Jeg fik nu min cykel og kuffert sendt til Aalestrup og derfra cyklede jeg over Virksund til Højslev, hvor jeg overnattede hos min tidligere arbejdsgiver, derfra til Skive, hvor jeg boede hos et ældre familiemeldem i en uges tid, for at prøve at komme i kontakt med modstandsbevægelsen i Skive, men det lykkedes ikke. Jeg cyklede nu over Breum og mod Løgstør og i Trend fik jeg at vide, at en af folkene dagen førvar set cykle nordpå. I Løgstør boede jeg i nogle dage hos Harry og Lis på Centralcafeen, indtil jeg kom i kontakt med ledelsen, der nu var på >>Østergaard<< i Næsby hos Oscar Andersen, som var leder. O r gani s e rin g af mi lit æ r grup p e r Da der ikke var modstandsfolk i den østlige del af vort område, blev det bestemt, at jeg skulle forsøge at skaffe folk. Jeg kendte ingen, men da jeg cyklede ude i området, kom jeg i tanker om, at jeg engang havde set læge Fynboe i Farstrup. Jeg henvendte mig der, men han var ikke hjemme og hustruen var tilsyneladende betænkelig ved min henvendelse, hvorfor hun bad mig vente udenfor indtil lægen kom hjem. Jeg sad på grøftekanten og da Fynboe kom hjem, fremsagde jeg mit ærinde, som han var så positiv overfor, at jeg fik aftensmad og logi for natten. Næste dag skaffede han mig logi på Risgaard og vi gik sammen i gang med at skaffe folk, som var kendt af Fynboe. Det var jo muligt, at de skulle sættes ind mod tyskerne, så næste aften samledes vi hos Fynboe, hvor alle blev informeret om situationen - det var den 3. maj. Samme aftenen fik vi nogle våben fraøstergaard. De blev gemt i laden og skulle så klargøres om natten, dertilhavde jeg fået 3 mand til hjælp ogkl. var omkring morgenen, da vi var færdige. Det var blevet meddelt, at alle skulle have grønne armbind, men det kneb. Fru Fynboe havde noget hvidt lærredsstof, dette blev farvet og syet til armbind iløbet af dagen og aftenen. Den 4. maj om aftenen kom Oscar Andersen for at se resultatet af vore anstrengelser. Idet han kom ind ad døren, kom budskabet om kapitulationen fra England, så vi hk usædvanlig travlt. Oscar skulle straks tilbage til Østergaard og vi skulle advisere de nye folk om at møde i Farstrup og Kølby for en eventuel indsats. Vi havde skaffet en lastbil og alle blev senere på aftenen kørt til 57

12 Løgstør og overgivet til de ansvarlige for bevogtningsopgaver og lignende på politistationen. Det var stadig uvist, hvorledes sagerne ville udvikle sig, da der først var våbenhvile fra næste morgen kl Vi foretog 3 anholdelser i løbet af natten, dette var ikke helt uden dramatik, da vi i Bredgade pludselig havde en deling tyskere som tilskuere. De fortsatte dog deres march uden indblanding. Hvor længe og hvor meget denne militærgruppe var indsat, er jeg ikke klar over, idet der var så mange opgaver attage vare på. Efter 5. mqj 1945 Det var en dejlig morgen, hvor man kunne færdes frit ved dagslys. Jeg havde jo kun set Løgstør om natten gennem længere tid. Der blev foretaget flere anholdelser denne morgen - nogen med rette og andre formentlig på et spinkelt grundlag. Der blev dannet en anholdelses- og undersøgelsesgruppe, bestående af Brinck-Fischer, Bech Nygaard, E. T. Nielsen og mig. Denne gruppe foretog flere anholdelser i Løgstøt. - Det store antal anholdte kunne ikke være i arresten, derfor blev oprettet en arrestafdeling i Kølby, hvor tyskerne på et engdrag havde bygget en lyttepost med flere bygninger. >Morderbanden<, anholdelsesgruppe fra Løgstør. Leder Brinch-Fischer, politibetjent E. T. Nielsen, landbetient Frede Bech Nygaard og politibetient G. Knudsen. 58

13 >Morderbanden< på tur. En medhjælper fra Løgstør arrest ledede afdelingen under arrestforvarerens opsyn. Da der ikke var afspærret, blev et vagthold på to skift (12 timer) etableret under 2 politimænds ledelse. Den 6. maj om aftenen fik vi at vide, at der i en mindre by i omegnen opholdt sig 2 frikorpsmænd. Vi kørte til byen, hvor vi traf den ene. Den anden var rejst til Aalborg han havdde sin uniform hængende, men ingen våben. Her blev han anholdt sammen med en kvinde og anbragt i arresten. En broder til den ene havde taget plads som gartner på Kongstedlund. Så vi måtte køre til Kongstedlund, som ejedes af prinsesse Dagmar og hofi ægermester Castenskjold. Da vi kørte ned ad den lange all6 kl. ca. 5 om morgenen traf vi en ung mand, der var ansat på gården, og han kunne fortælle, hvor gartneren boede. Vi ville forsøge at liste os frem til gartnerens opholdssted, men uheldigvis blev der trykket på tudehornet, dette må have vækket prinsessen og hofiægermesteren, der kom frem i et vindue og blev noget forbavsede over at se bevæbnede mænd nedenfor. Brinck-Fischer og jeg kom nu under hofiægermesterens vejledning ind og hen til det værelse, hvor gartneren boede med sin kone og deres barn. De sov, men blev beordret op, og ved ransagning af værelset fandt vi en pistol i hans seng. Konen og barnet blev kørt 59

14 til stationen og vi overtog manden, inden vi forlod Kongstedlund blev vi inviteret på havregrød og kaffe, hvilket bekom os særdeles godt. I Hadsund gjorde vi holdt da vi skulle have en anholdt med til Løgstør. Imens vi opholdt os der kom der melding om, at en bil med hipofolk var på flugt fra Aalborg og på vej mod Hadsund. Da man ikke havde folk disponible, tilbød vi at køre ud for at undersøge sagen. Vi fik en lokal mand med og kørte mod Aalborg. Et par km udenfor Hadsund ved en lille skov mente vi var et passende sted, og da der i det samme kom en rutebil, benyttede vi den som vejspærring og passagererne blev gennet ind i skoven. Nu skulle Brinck Fischer stå frem på vejen og standse al trafik fra Aalborg, medens vi dækkede ham fra grøfterne. Vi så ingen hipofolk og da der var gået nogen tid kom der folk fra Hadsund, og vi trak os tilbage efter først at have informeret dem om vore dispositioner. Vi kørte nu tilbage til Hadsund, men da vi opholdt os der, kom der melding offi, at der var sket et uheld ude på stedet, en mand var blevet skudt i benene. Vi måtte nu vente og til afhøring hos politiet, inden vi kunne fortsætte mod Aalborg. Da vi ikke havde hørt noget om hipofolkene og ihukommende Samling i Aars: Oberstløjtnant Cai Winkelhorn, USA, Tolstrup, dyrlæge Sonne, Farsø og commander Hollingworth, England.

15 Bjærgning af nedstyrtet engelsk fly ved Livø. Sommeren den uheldige skudepisode satte vi plakater på bilen, så man kunne se, at det var modstandsbevægelsen. Da vi kom i nærheden af Lindenborg, hørie vi skud og mente at høre projektilerne i nærheden af os. Vi standsede straks og gik i dækning i grøfterne. Det viste sig, at det var modstandsfolk på vagt på Lindenborg, der havde holdt skydeøvelse i en nærliggende grusgrav. I Aalborg skulle vi have vore to arrestanter med hjem, men det voldte meget besvær at få dem fundet og udleveret. Det lykkedes dog og med en lånt bil med fører kunne vi nu køre til Løgstør efter 2 døgns uafbrudt arbejde. Det var trætte folk, som kom i seng efter næsten 4 døgn uden SøVN. Jeg fik ordre til at møde hos politiet i Aalborg, men undslog under henvisning til mit arbejde iløgstør som civil politimand. Jeg fik dog senere en reprimande. Efter den 5. maj kom Stoffer og de andre tilbage fra Frøslev, hvortil de var ført efter opholdet i Aalborg. De var alle ved godt mod. 6l

16 Samling i Aars: Peter Jensen, G. Knudsen, Harry C'hrtstolJersen, Christolfersen, Vagn yagn f Foldager og Søren Nedergaard. I begyndelsen af 1945 var en engelsk flyver styrtet ned i Limfiorden og--efter den 5. maj drev nogle besætningsmedlemmer i land på strækningen mellem Løgstør og Næsby. De blev alle begravet på Løgstør kirkegård under æresbevisninger. faars var vi 6 mand til møde med Tolstrup og repræsentanter for engelske og amerikanske militære enheder. Efterskrift Denne beretning er ikke tænkt som fuldstændig. Den er nedfældet efter hukommelsen. Kan enkelte datoer være ukorrekte bedes dette undskyldt. Der er intet dramatiseret udover det virkelige. Jeg kan sige, at det var en spændende tid med mange oplevelser og rneget besvær. Det er en tid, som jeg ser tilbage til med glæde og selv om vi vel nok gik i en vis fare hele tiden, følte vi dog, at vi giorde en indsats. Det må vel siges, at jeg havde en fortrinsstilling, idet jeg hele tiden fik min løn fra politiet og havde rådighed over alle døgnets timer. 62

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4

Jørgen Hartung Nielsen. Sabotage. Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Sabotage Sabotør-slottet, 4 Sabotage Sabotør-slottet, 4 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro,

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3.

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1. Mombasa 3 Kapitel 2. Ørkenens fare 3 Kapitel 3. Mordet 4 Kapitel 4. Fri 4 Kapitel 5. Bjerghulen 4 Afsnit 1 4 Afsnit

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland

side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland StilladsInformation nr. 74 - februar 2005 side 9 manden Portræt af formanden for Stilladsarbejdernes Brancheklub i Nordjylland Navn: Jan Hugreffe Strand Bopæl: Aalborg Alder: 36 Start i branchen: 1994

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2.

Karla og Gert skal på ferie. Kapitel 1. Kapitel 2. Karla og Gert skal på ferie. To personer ankommer i skib til Mombasa i Kenya. De skal møde en person på Hotel Royal. Her får de udleveret et kort over dele af det centrale Afrika. Kapitel 1. Mig og min

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,If,RLØSE-EGNEN 35_09 Værløse u*flt-t'o,o Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9-19'iint KAN SKE MAN HAR Da Danmark var...et ELLER ANDET MAN besat og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

Studie. Kirken & dens mission

Studie. Kirken & dens mission Studie 21 Kirken & dens mission 116 Åbningshistorie Seks personer stod tavse og kiggede på, da han i fuld fart kørte fra gerningsstedet. To kvinder var på vej ud af et stormagasin med tunge indkøbsposer

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Middelfart Letlæselig (side 1) Først i tyverne blev mor syg og indlagt på Odense Sygehus, og fik en behandling med stråler på underlivet, ved en forglemmelse fra sygeplejerskens

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Skudt ned over Danmark

Skudt ned over Danmark Jørgen Hartung Nielsen Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Skudt ned over Danmark Sabotør-slottet, 3 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard

Lykkekagen. By Station Next Roden. Author: Rikke Jessen Gammelgaard Lykkekagen By Station Next Roden Author: Rikke Jessen Gammelgaard 1) EXT. - INT. VILLA - TIDLIG AFTEN En kasse med chinabokse kommer kørende hen ad en gade, på ladet af en knallert, og holder ud foran

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7

Jørgen Hartung Nielsen. Kuréren. Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Kuréren Sabotør-slottet, 7 Kuréren Sabotør-slottet, 7 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag, 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Modstandsarbejde (Uddrag) ( ) En dag fik jeg til opgave at opsøge en mand på den anden side af Nyborgvej, eller rettere sagt, vort afsnit skulle have den opgave

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

HELGENÆS: RYES SKANSER

HELGENÆS: RYES SKANSER HELGENÆS: RYES SKANSER Ved Dragsmur, ved overgangen fra Mols til Helgenæs, finder vi Ryes Skanser, et imponerende skanseanlæg, der stammer fra Treårskrigen 1848-51. Skanserne stod færdige i 1848 og blev

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Lanternefest Lys i mørket

Lanternefest Lys i mørket Lanternefest Lys i mørket Efterårets tiltagende mørke får os til at ønske at tænde lys. Børnene synger: Lanterne, lanterne, sol og måne og stjerne. Skinne højt mit lys, skinne højt mit lys, skinne højt

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret).

Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). Kapitel 61, Nu bor jeg i Kolding: (Banken sagde ikke noget, men de har sikkert også checket i CPRregisteret). 360 Egen lejlighed i Kolding: Efter tre uger havde jeg så en adresse, mit personnummer og en

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant

Vikar-Guide. Enkelt - eller dobbeltkonsonant Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Dansk 6. - 7. klasse Enkelt - eller dobbeltkonsonant 1. Fælles gennemgang: Start med at gennemgå oplysningerne i kassen. Kom evt. med flere eksempler. Lad derefter eleverne

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Aksel Nielsen. Offerdammen. Roman. Medusa

Aksel Nielsen. Offerdammen. Roman. Medusa Offerdammen Aksel Nielsen Offerdammen Roman Medusa Offerdammen 2006 by Aksel Nielsen og Forlaget Medusa Bogen er sat med Times og trykt hos Publizon A/S Printed in Denmark ISBN-10: 87-7332-136-2 ISBN-13:

Læs mere

Patroner og patronhylstre

Patroner og patronhylstre Patroner og patronhylstre Markeringsflag De gule, trekantede flag med sorte dødningehoveder blev brugt af tyskerne til at markere, hvor der var minefelter. Det var dødsensfarligt at bevæge sig ind i et

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor.

Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Gro var en glad og en sød lille pige, der var lige så gammel som dig, og en dag var hun på besøg hos sin mormor. Mormor var ved at fjerne de visne blomster i haven og havde slet ikke set, at Gro var gået

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Hendes opgave er at bevogte den gyldne skål. Da hun mistede den, blev hun forvist til jorden.

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN

Bus IMANTA Riga Letland Foto JEN Bus IMANTA Riga Letland Historien om tøjindsamling og Bus til Letland Et tilbageblik den 13. januar 1995. For 20 år siden sendte Århus Sporveje en Gammel bus fyldt med uniformer til Riga i Letland, modtageren

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

ER DENNE HISTORIE SAND?

ER DENNE HISTORIE SAND? ER DENNE HISTORIE SAND? Dette er en bog om h å b. Men set i lyset af det postyr, der tidligere er opstået i forbindelse med udgivelsen af erindringer, der har indeholdt tvivlsomme fakta, er det rimeligt

Læs mere