til maj iløgstør og omegn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til maj 1945 -iløgstør og omegn"

Transkript

1 Modstandsbevægelsens arbejde fra efteråret 1944 til maj iløgstør og omegn Gunnar Busk Knudsen , A. Nielsensvej 10, Løgstør. Uddannet kommis indtil 1942, ansat ved politiet 14/ i Løgstør fra 5 / Pensioneret l/ Politietfør 19. september 1944 Det var efterhånden klart for os, at forholdet mellem tyskerne og det danske politi var blevet spændt, men det der skete den 19. september 1944, havde vist ingen regnet med. Den 19. september 1944 havde jeg haft nattjeneste på politistationen, og var først gået i seng om morgenen på min bopæl Christiansmindevej l. Ved I I tiden blev jeg vækket af banken på min dør. Udenfor stod politibetjent Ejsing og en tysk soldat, der bad om min pistol. Da jeg erfarede, at alle kolleger var afvæbnede, afleverede jeg den til tyskeren. De forlod straks stedet. Jeg stod selvfølgelig op for at orientere mig om dette mærkelige forhold. Det viste sig, at en deling tyskere var rykket frem mod politistationen og i anlægget havde opstillet maskingevætet, hvorefter de forlangte alle våben på stationen udleveret. Politiassistent Ø. C. Nielsen havde sit våben hjemme, hvorfor han af to tyske soldater blev eskorteret hjem for afhentning. Kollegerne måtte også ekskortere tyskere til de kolleger, som ikke var til tjeneste. Da aktionen var forbi forlod tyskerne stedet uden nogen forklaring. Vi vidste ikke meget om, hvad der var sket, men i den danske radio hørte vi ved middagstid om forholdene i landet. Denne var tysk kontrolleret og først om aftenen erfarede vi i radio fra England, hvorledes det var foregået over hele landet. Nogle kolleger blev anholdt på et skib i København, hvor man havde blæst luftalarm, for at få politiet til at møde, hvilket der var fast ordre til. Også i Aalborg 47

2 blev flere kolleger anholdt og mange blev senere sendt til tyske koncentrationslejre. Efter denne dag var det klart for os alle, at vi ikke mere skulle gøre polititjeneste, men ellers vidste vi ikke, hvad der kunne ske med os. Vi var jo ikke klar over, om tyskerne havde interesse i at sikre sig os, især efter oplysningerne fra det øvåge land om arrestation af politifolk. Kollegaerne Ejsing og Laursen samt jeg selv forsøgte at få noget kartoffelarbejde, hvilket ikke lykkedes. Ejsing fik den ide, at vi kunne forsøge at komme til Næsbydale den første tid. Vi fik nøglen dertil af Bjerrehus og tog ophold på badehotellet, der da bestod af en villa. Vi hentede skodder til vinduerne og indrettede os i en stue, hvor der var alkover som sovepladser. Mad og andet skulle vi selvfølgelig selv sørge for. Dagen efter ville Ejsing og jeg hente en radio i Løgstør, og samtidig besøge Harry og Lis på Centralcafeen. Da vi skulle cykle hjem opdagede vi at der er kontrol på Sønderport. Vi kunne på afstand se det røde lys og drejede så ad Bredgade for at køre ad Dragsdalvej, men lige om hjørnetkørte vi ind i en anden kontrol. Disse soldater blev formentlig lige så forbavsede som os, så de ikke gjorde anstalter til at stoppe os, og vi fortsatte med nogen større hastighed til Næsbydale. Vi var der i en uges tid og følte så, at der var ved at falde ro over politiets forhold. Det var også nervebelastende bare at sidde inde, for vi turde ikke rigtig gå udenfor om dagen. Der var også kun en flugtvej - nemlig mod vandet til fods. Den nat da der var Shalburgtage mod seminariet i Ranum, lå vi oppe på skrænten det meste af natten og ventede^. Laursen ville nu cykle til sine forældre ved Arhus. Ejsing og jeg cyklede til Struer og overnattede hos en tidligere kollega, Viggo Nielsen, som nu var ansat i et privat firma. Vi fortsatte næste dag over Holstebro, hvor vi tilfældigt mødte politiassistent Willumsen, Aars. Efter en sludder med ham cyklede vi videre til mine forældre i Breum, hvor vi overnattede og næste dag cyklede vi til Løgstør. Ejsing fik arbejde i en forretning i Aalborg og Laursen i et frøfr' ma i Aggersund. Jeg ønskede ikke at binde mig fast til noget arbejde, da jeg på dette tidspunkt ville forsøge at få kontakt med modstandsbevægelsen. Jeg havde lidt løst tidsfordrivsarbejde på et kornlager hos H. P. Nielsen og talte kartofler på havnen før afskibning til Tyskland. Jeg havde også skiftet bopæl og havde nu værelse på 2. sal hos fru H. P. Nielsen, Østerbrogade. En kollega fra København, der besøgte bankdirektør Jørgensen, 48

3 Andelsbanken, opfordrede mig til at finde ud af hvor mange politifolk, der var til disposition i kredsen. Oplysningerne sendte jeg i brev til en adresse i København, men hørte aldrig senere derom. Ko ntakt me d mo dstandsb ev æ ge lse n Efter nogen tid kom jeg via to postelever i kontakt med postassistent Foldager, der som ventet var tilsluttet modstandsbevægelsen. Kort efter kontaktede Peter Jensen mig og forklarede, at Eigenbrodth fra Aalborg var i byen for at hverve folk til modtagelse af våben. Dette var absolut noget for mig. Vi skulle danne grupper, og jeg blev en slags gruppeleder for 4 mand, som jeg skulle kontakte, når vi skulle modtage nedkastninger. Det var Stoffer, Chr. Holm, Røttger og bageren. De øvrige grupper fik vi først føling med, da vi mødtes på modtagerpladsen. Det var en fast regel, at jo mindre man vidste om andre des bedre. Nedkastningerne Sidst i riovember 1944 skulle den første nedkastning finde sted på en plads ved Frederik VII Kanal i nærheden af Lendrup. Vi mødte som beordret på stedet, hvortil vi var kommet pr. cykel. Overfor flyveren skulle vi markere stedet ved at lyse mod den med 4 lygter. De mænd, som skulle lyse, var udtaget og havde fået de nødvendige instrukser. Dette har jeg særligt fremhævet fordi denne nedkastning fejlede helt. Vi ventede spændt oghørte så flyet komme fra vest-nordvest. Der blev lyst mod den, men den fløj over os og fortsatte, formentlig var det samm fly, som kom tilbage kort efter. Igen lyste vi mod den, men den fortsatte uden at kaste, hvilket forbavsede os meget. Da vi stod og diskuterede denne mærkværdighed hør:te vi igen fly af en anden slags, hvorfor vi skønnede, at dette var en tysk maskine, der sikkert var ude for at lokalisere os. Vi forlod skyndsomt stedet og cyklede hjem i seng. Det viste sig dagen efter, at det engelske fly, som vi ventede på og som sikkert havde passeret os, havde kastet sin last af 12 containere over en gård i Næsby. Piloten var formentlig blevet forvirret, da en dreng lyste mod ham med en ny lommelygte, han havde ffiet, og dette i forbindelse med stuehusets tændte vinduer, havde set ud, som det var en modtagelsesplads. Hvis piloten så på hjemturen havde set os lyse mod ham, må han være blevet betænkelig, men hvorom alting var, vi fik intet gods. Derimod blev nedkastningen observeret fra en tysk post i Rønbjerg, 49

4 Indhold fra en container. der så formentlig rapporterede om det skete og derfor kom det tyske fly senere over pladsen. Sammen med Bjerrehus og Eigenbroth cyklede jeg dagen efter til egnen omkring Næsby og konstaterede, at tyske vagtposter stod ved godset, hvorfor vi straks forsvandt uden at have været helt der henne. Det blev fortalt, at ved et afdansningsbal senere i Ranum var pigerne iført nye flotte kjoler af faldskærmsstof i flere farver. Det blev nu meddelt os, at vi fik en ny plads på Oudrup hede. Den lå nord for jernbanen og i nærheden af kommunevejen fra Salling til Gatten. Denne plads blev meldt klar og første nedkastning skulle vi have midt i december På aftenen cyklede vi enkeltvis til stedet og godset skulle køres fra stedet i en lastbil, som Stoffer havde >lånt< af vognmand Lars G. Andersen. Vi var på pladsen og ventede i fire timer forgæves. Der kom intet fly og da tiden nu var forpasset fik vi ordre til at forlade stedet. Vi var meget skuffede, for nu var det anden gang uden resultat. Da min cykel var punkteret, skulle jeg med lastbilen hjem, men den nægtede at starte. Vi måtte have Falck til hjælp. På grund af den 50

5 store afstand til telefon og andre forhold gik der nogen tid og vi kom tilløgstør efter at det var lyst, men lastbilen blev afleveret på Elmevej og vi tog hver til sit. Pladsen blev meldt klar igen under navnet >>Roland<<, som jeg denne gang havde ffiet oplyst. Da jeg skulle ud og spise kunne jeg hørei radioen at nytårsaften skulle være næste gang. Efter særmeldingen i den engelske radio kl , underrettede jeg min gruppe. Det var denne aften kl , vi skulle være klar på stedet. Disse tider fulgte månens faser og skulle være over 4 timer, hvilket altså ville sige, at vi denne aften skulle være klar fra kl til ki Jeg opholdt mig på Falckstationen hos vagtværnet, hvor vi skulle spise smørrebrød kl Jeg måtte altså forlade stedet i stilhed allerede kl. ca for at cykle til Oudrup. Da man var bange for at Lars G. Andersens lastbil var for kompromitteret, skulle Stoffer >>låne<< bil ved ægpakkeriet. Han forsøgte to gange, men blev hver gang hentet ind på skolen af tyskerne. Han fik dog lov til at gå straks efter, men måtte opgive sit forehavende. Da han opholdt sig på Falck kom der en anmodning om igangslæbning af en bil i Raunstrup. Han greb chancen og ordnede denne sag, hvorefter han fortsatte i kranvognen til Oudrup hede, hvor vi andre var samlede, idet Eigenbroth og Stop var kommet fra Aalborg i ambulance. Kranbilen blev parkeret inde på heden et stykke fra vejen men vi blev i nærheden. Der kom nu et selskab på l0-12 personer gående ad vejen iløftet stemning. De var noget optaget af denne kranvogn, men fortsatte dog. Vi kunne være blevetnødt til at gå i aktion, enten ved at sikre os dem, til flyet havde været der, eller sørge for at de forlod stedet straks, men vi lod dem altså fortsatte. Vi søgte nu mod pladsen og >>lygterne<< havde indtaget deres pladser, da vi hørte fly. Kort efter kom den store maskine lige hen over os, kastede godset næsten ned i hovedetpå os, og fortsatte straks til en anden plads ved Gatten. Det var et betagende syn, at se disse 12 faldskærme dale ned lige hvor vi opholdt os, det var som en hilsen fra en anden verden. Vi fik nu travlt med at samle faldskærmene sammen, de kunne jo ses fra oven. Godset skulle transporteres til en gård i Øster Ørbæk tilhørende Kølgaard og hvor Bonde var bestyrer. Da kranvognen ikke kunne have dem alle på een gang, måtte der køres to gange. Alt blev fiernet fra stedet og anbragt på gården under halm i laden og faldskærrnene i en kartoffelbeholder. Vi kunne nu forlade stedet, men igen var uheldet ude, idet kranvognen nu ikke ville starte, hvorfor Poul Andersen fra Falck, måtte ud og hjælpe. 5l

6 Da Stoffer kom tilbage til Falck, fik han ikke ene tak for at have benyttet kranvognen, men alt ordnede sig. Nogle dage efter skulle vi pakke godset om, da noget skulle til Aalborg og andet fordeles iløgstør. Vi skulle jo have de tomme containere skaffet af vejen - helst et stykke fraløgstør. I destruktionsbilen med Aksel Lauritsen som fører ville vi køre til en sø ved Gatten. Første container blev skubbet ud på isen, den sank ikke men, blev liggende på isen. Det var altså ingen god ide. De kom efter nogen tid tilbab, ob vi ville så forsøge at ffi dem i Halkær å, som vist var isfri. Vi tog de resterende med, da ompakningen var slut på dette tidspunkt. Vi kørte som sagt i destruktionsbilen med jern i bunden og høje sider, det larmede noget. På heden mellem Lundby og Borup giorde vi holdt da opdagede vi, at tyskerne havde gravet huller til skydeøvelser. Straks bar vi containerne lidt ind på heden, lagde dem i hullerne, fyldte sand på og kørte så hjem. Godset, som skulle til Løgstør, blev kørt hertil i samme lastbil og læsset af på et lager hos købmand Nielsen, Sønderport, til senere fordeling. Faldskærmene hentede jeg på en trehjulet cykel i Ørbæk ogkørte dem til Aage Jensen, Viborgvej, hvor de lå til krigens slutning, da vi fordelte dem mellem os til gode skjorter og andet. lløgstør fordeltes godset mellem Kølgaards foderstofforretning i Skolegade, bageren og mig selv. Til bageren kunne vi løfte det over en mur, men det øvrige kørte jeg rundt med på den trehjulede cykel. Det skulle jo gerne ske medens der var aktivitet i byen, hvilket var mellem kl og Der var sne på vejen og det tunge gods gav mange svedperler på panden. Hos Kølgaard skulle det helt ind bag en blandemaskine eller lignende. Mit skulle op på 2. sal, hvor det blev anbragt i en skunk, hvor jeg havde noget tøj. Der var håndgranater, ammunition, nogle pistoler og ca. l0 US karabiner. Næste nedkastning var den 8/ på samme plads som sidst. Flyet kom og kastede efter planen, men ikke så præcist, idet det faldt ned et stykke fra os og længere borte fra vejen, hvorfor vi måtte bære det et langt stykke i det uvejsomme terræn. Jeg var så uheldig at forstuve en fod, hvorfor jeg blev udsat som vagtpost og postassistent Andersen overtog min plads. Godset blev i destruktionsbilen kørt til gården i Øtbæk, gemt under halmen, og vi kom hjem i god tid inden det blev lyst. Nogle dage senere blev godset ompakket i trækasser til videre transport. De tomme containerne blev i lastbilen kørt trl Flejsborg, hvor de blev hældt i en sø, og straks gik til bunds. 52

7 Godset skulle i ægpakkeriets bil transporteres til Aalborg under ægkasser, hvorfor det skulle læsses om aftenen. Vi var nogle stykker til at læsse, men da Holger ville dreje ned til gården, var han ikke opmærksom på en dyb grøft, som var fyldt med sne og baghjulet sank i. Vi kunne ikke ffi den op og ville ikke påkalde os for meget opmærksomhed, da det jo var et >>varmt<< sted. Vi måtte tilkalde Falck, hvis eneste kranvogn var ude på en opgave, hvorfor der gik nogen tid, før vi fik ægbilen op. Vi besluttede at opgive vort forehavende den aften og kørte hjem igen. Godset blev nogle dage senere læsset på en anden lastbil, for at blive kørt til Aalborg. I den periode holdt tyskerne mange trafikkontrolposter på vejene, hvorfor Stoffer og jeg skulle køre et stykke foran i en ambulance, så vi kunne vende og komme tilbage for at advisere lastbilen, hvis vi observerede noget usædvanligt. Vi kom godt igennem til Aalborg og forlod lastbilen og kørte hjem. Godset kom med tog fra Aalborg. Det i Løgstør anbragte gods fik vi besked om skulle flyttes. Det havde stået i skunken hos mig i nogen tid, jeg fik det anbragt over mit værelse, med bagerens hjælp. Godset hos bageren skulle også flyttes. Vi havde ffiet et lysthus på Bakken vistnok tilhørende Marlig. Vi pakkede i papkasser og andet og bar det op ad trappen ved Unionen og hen til lysthuset. Ved Unionen havde tyskerne heste og vi passerede vagten flere gange med vore papkasser, uden at han var særlig interesseret - heldigvis. US karabinerne var indsmurt og skulle rengøres før brug, hvilket vi gjorde på mit værelse en aften, hvor Stoffer havde sikret sig lidt benzin til opgaven. Vi sad på sengen, en trækuffert og en stol og hk disse ting klaret. Vi ville nu gerne prøve disse karabiner for at se, om alt fedtet var borte. En aften gik vi syd for byen og fik her et skud i en tankfælde. Dette resulterede iøvrigt i, at arbejderne dagen efter nedlagde arbejdet, idet nogle patronhylstre ikke blev fundet om aftenen i mørket, men først næste dag. Da jeg senere måtte gå mere under jorden overlod jeg kobbersmeden nøglen til mit værelse, så han kunne afhente våbnene hos mig, hvis jeg ikke kunne være til stede. Våbnene blev afhentet den 4. maj t945. Sabotage og andet arbejde Vi ville jo godt foretage os noget i ledige stunder og fik den besked, at vi skulle ødelægge muslingekogeriet i Hvalpsund, hvor der blev forarbejdet mange muslinger til Tyskland. 53

8 Stop var leder og havde erfaringen. Om aftenen sad vi hos Stoffer og pakkede 4-5 sprængladninger, samt nogle mindre til lastbiler. -Bageren og Preben tog med rutebilen til Hvalpsund dagen efter om eftermiddagen for at rekognosere. Stop, Stoffer og jeg cyklede så om aftenen til Hvalpsund med sprængladningerne. Vi mødte Bageren og Preben nogle km før Hvalpsund i skoven og lagde råd. Der var ingen lastbiler hjemme. Vi kappede en af tyskernes direkte telefonledninger. Den gik formentlig fra Hvalpsund til Aalborg, og fiernede ca. 100 meter inde i skoven. Vi cyklede nu alle til Hvalpsund havn og passerede en tysk observationspost midt i byen, men de foretog sig intet. Efter at have anbragt sprængladningerne forskellige steder i fabrikken, hvor der ikke arbejdedes om natten, cyklede vi tilbage. Men først gjorde vi holdt på et højt sted, for at afvente det tidspunkt, hvoi sprængningerne skulle finde sted. Vi talte nu og konstalerede, at alle ladningerne virkede, hvorefter vik cyklede hjem til Løgstør. I marts holdt et tog iløgstør med tyskere, som en af de nærmeste dage skulle afgå til Norge. Vi bad om tilladelse til at sprænge jernb,anen på strækningen til Aars, men det blev næget os, hvad vi ikke kunne forstå. Først Senere blev vi klar over meningen, det var nemlig i de dage, Ranum-konventet blev afholdt på Ranum præstegård for modstandsledere i Jylland. Vi erfarede, at der flere steder i landet var stor interesse for folkeregistrene, som tyskerne ville gennemgå, for at finde modstandsfolk. Nogle steder havde man forinden fiernet registrene og tilintetgiort dem. Vi besluttede da, at folkeregisteret i Løgstør skulle tilintetgøres. En nat fiernede vi det fra kommunekontoret, og i sække transporterede vi det til destruktionsanstalten på Østre strand og brændte det. Nordmændene havde store problemer med fedtstoffer, og vi havde erfaret, at det meste af det fedt Løgstør slagteri fremstillede gik til tyskerne, der var jo rationering til danskerne. Der blev givet besked om, at vi skulle skaffe noget fedt til Norge og en aften havde vi sikret os en lastbil og hentede på Løgstør slagteri et læs fedt. Det blev kørt til et rum, Kølgaard havde i gården ved hotel Du Nord. Her blev det læsset af på loftet, men da vi skulle derfra, nægtede lastbilen at starte. Men vi fik hjælp af nogle tyske soldater, der logerede i hotellets sal. Nogle aftener efter blev fedtet ompakket i sække, idet noget var i trækaiser å 25 keog andet i t/zkg pakker. Derefter blev det afhentet for videre forsendelse over Aalborg til Norge. Vi fik senere oplyst, at det var kommet i god behold til Norge. 54

9 På loftet lå nu de mærkede trækasser tilbage, som jeg om dagen slog i småstykker og gemte under nogle tøw på stedet. Razzia i Løgstør Efter en episode i Bredgade i første halvdel af marts, blev bl.a. Foldager anholdt af Gestapo og ført til Aalborg. Her blev han torteret og opgav i den forbindelse nogle navne iløgstør. Efter hans anholdelse var vi indstillet på at være forsigtige, men regnede dog med, at det var andre forhold, der havde medført hans anholdelse. Jeg rejste til mit hjem for at holde fødselsdag og kom tilbage til Løgstør en tirsdag aften med toget. Jeg satte min kuffert ind til Falck og gik hen til Stoffer, hvor bageren også var. De oplyste, at der ikke var rigtig ro i byen, hvorfor Stoffer næste dag ville forlade den. Bageren turde ikke mere sove hjemme, men sov på et værelse i byen, som kobbersmeden havde lejet til eventuelle gæster. Næste morgen skulle jeg rejse til Kolding, hvorfor vi besluttede, at jeg skulle overnatte på værelset hos bageren, hvor der foruden sengen var en sofa. Vi gik fra Stoffer, og hen til Falck for at låne to røde tæpper. Udenfor Falck stod 2-3 tyske soldater og bageren gik straks videre. Da jeg kom ind til Falck, fik jeg at vide, at vagtværnet havde observeret nogle tyske benzinbiler (Gestapo) ved forlægningen i Løgstør skole. Jeg fik tæpperne og, skyndte mig hen ad Raadhusgade. Ved anlægget, lige før kirken, mødte jeg en deling tyske soldater med civile foran. De lyste på mig og mine røde tæpper, men sagde ingenting og lod mig fortsætte, hvad jeg var lettet over, da jeg jo mente, at de havde mit navn. Jeg gik ind mellem træerne i anlægget og så i fuld fart på over til bageren, som jeg fortalte om episoden. Vi kunne ikke sove, da vi hørte støvletramp samt skud i gaderne, turde vi heller ikke gå ud. Da bageren ved 4 tiden skulle på arbejde, blev han standset af en forretningsmand, der fortalte, at tyskerne havde været hos bageren om natten. Bageren kom straks tilbage og vi satte os nu til at vente da vi ikke anede, hvad vi skulle foretage os. Ved 8 tiden gik jeg ned for at orientere mig. Der var intet mistænkeligt og jeg gik hen til kobbersmeden, hvor man ingenting havde hørt om nattens begivenheder. Jeg hk min morgenkaffe og kobbersmeden cyklede med sin taske en tur i byen. Han kom tilbage og kunne nu fortælle, at Gestapo om natten havde anholdt Stoffer (som vi havde forladt 3 minutter før de 55

10 kom), Kølgaard og købmand Nielsen. De havde været på bagerens værelse, hvor de skød gennem låsen, på mit værelse, hvor de havde vendt indholdet af min trækuffert ud på gulvet samt taget min radio. De havde været flere steder uden at finde dem de søgte, hvilket vistnok skyldtes vagtværnet, der havde adviseret kammeraterne, så de nåede at komme væk. Et sted var sengen endnu varrn, da Gestapo kom, men manden var væk. De havde taget det gods, som jeg havde kørt ned til Kølgaard tidligere, men ellers havde de ikke fået våben. Rigtig under jorden Da det nu var klart for mig, at jeg ikke kunne blive iløgstør, skulle der foretages et eller andet. Først skulle jeg til Kolding med kopifragtbrev og nøgle til en ladning gods, som var sendt dertil. Dette skulle ske den 2013 som var denne morgen. Jeg skulle hente fragtbrevet hos Vittrup, rationeringsmærker i mit pensionat og med toget kl. I 1.00, somvar det eneste tog den dag. Jeg lod min kuffert stå hos Falck og tog kun det nødvendigste med. Samtidig havde jeg fået et nyt legitimationskort, det lød på Gunder Nicolaisen. Den første dag kom jeg til Randers, hvor jeg overnattede i et mindre hotel. Næste morgen med tog til Fredericia og derfra til Kolding, det foregik i en postvogn. I Kolding skulle jeg finde værkføreren i et autofirma. Det lykkedes at finde firmaet, hvor der var en stor åben plads og værksteder bagved. Her arbejde en enkelt mand, som jeg spurgte efter værkføreren. Han så meget mærkelig på mig og oplyste, at værkføreren dagen før var hentet af Gestapo. Uden at vide, hvad jeg svarede, vendte jeg om og forlod hurtigt stedet. Nu stod jeg i Kolding med fragtbrevet og nøglen uden at vide, hvem jeg skulle henvende mig til, og uden at vide om godset endnu var i jernbanevognen. I min nød ringede jeg til Bjerrehus i Ranum, som var den eneste, jeg mente at kunne komme i forbindelse med. Han havde forladt hjemmet, så der var ingen muligheder. Jeg fik noget mad og tog med toget tilbage og endte i Fredericia, hvor jeg overnattede på banegården. Næste morgen rejste jeg nordpå uden noget egentligt måi, og endte i Viborg, hvor jeg overnattede på Højskolehotellet. Da jeg om morgene sad og drak morgenkaffe, så jeg bageren og Arndt komme gående udenfor. Jeg kontaktede dem og de fortalte, at de også havde forladt Løgstør. Vi drøftede problemerne og var enige om, at det nok ikke var så godt for os attage til Løgstør foreløbig. 56

11 Samme aften kom postassistent Andersen til Viborg og ved et tilfælde mødte jeg ham på banegården. Han kendte nogle modstandsfolk i Viborg og ville aflevere nøglen og fragtbrevet til dem til videreforsendelse til Kolding. Senere erfarede jeg, at godset var fiernet fra vognen af de rigtige, idet de havde brækket vognen op. Jeg fik nu min cykel og kuffert sendt til Aalestrup og derfra cyklede jeg over Virksund til Højslev, hvor jeg overnattede hos min tidligere arbejdsgiver, derfra til Skive, hvor jeg boede hos et ældre familiemeldem i en uges tid, for at prøve at komme i kontakt med modstandsbevægelsen i Skive, men det lykkedes ikke. Jeg cyklede nu over Breum og mod Løgstør og i Trend fik jeg at vide, at en af folkene dagen førvar set cykle nordpå. I Løgstør boede jeg i nogle dage hos Harry og Lis på Centralcafeen, indtil jeg kom i kontakt med ledelsen, der nu var på >>Østergaard<< i Næsby hos Oscar Andersen, som var leder. O r gani s e rin g af mi lit æ r grup p e r Da der ikke var modstandsfolk i den østlige del af vort område, blev det bestemt, at jeg skulle forsøge at skaffe folk. Jeg kendte ingen, men da jeg cyklede ude i området, kom jeg i tanker om, at jeg engang havde set læge Fynboe i Farstrup. Jeg henvendte mig der, men han var ikke hjemme og hustruen var tilsyneladende betænkelig ved min henvendelse, hvorfor hun bad mig vente udenfor indtil lægen kom hjem. Jeg sad på grøftekanten og da Fynboe kom hjem, fremsagde jeg mit ærinde, som han var så positiv overfor, at jeg fik aftensmad og logi for natten. Næste dag skaffede han mig logi på Risgaard og vi gik sammen i gang med at skaffe folk, som var kendt af Fynboe. Det var jo muligt, at de skulle sættes ind mod tyskerne, så næste aften samledes vi hos Fynboe, hvor alle blev informeret om situationen - det var den 3. maj. Samme aftenen fik vi nogle våben fraøstergaard. De blev gemt i laden og skulle så klargøres om natten, dertilhavde jeg fået 3 mand til hjælp ogkl. var omkring morgenen, da vi var færdige. Det var blevet meddelt, at alle skulle have grønne armbind, men det kneb. Fru Fynboe havde noget hvidt lærredsstof, dette blev farvet og syet til armbind iløbet af dagen og aftenen. Den 4. maj om aftenen kom Oscar Andersen for at se resultatet af vore anstrengelser. Idet han kom ind ad døren, kom budskabet om kapitulationen fra England, så vi hk usædvanlig travlt. Oscar skulle straks tilbage til Østergaard og vi skulle advisere de nye folk om at møde i Farstrup og Kølby for en eventuel indsats. Vi havde skaffet en lastbil og alle blev senere på aftenen kørt til 57

12 Løgstør og overgivet til de ansvarlige for bevogtningsopgaver og lignende på politistationen. Det var stadig uvist, hvorledes sagerne ville udvikle sig, da der først var våbenhvile fra næste morgen kl Vi foretog 3 anholdelser i løbet af natten, dette var ikke helt uden dramatik, da vi i Bredgade pludselig havde en deling tyskere som tilskuere. De fortsatte dog deres march uden indblanding. Hvor længe og hvor meget denne militærgruppe var indsat, er jeg ikke klar over, idet der var så mange opgaver attage vare på. Efter 5. mqj 1945 Det var en dejlig morgen, hvor man kunne færdes frit ved dagslys. Jeg havde jo kun set Løgstør om natten gennem længere tid. Der blev foretaget flere anholdelser denne morgen - nogen med rette og andre formentlig på et spinkelt grundlag. Der blev dannet en anholdelses- og undersøgelsesgruppe, bestående af Brinck-Fischer, Bech Nygaard, E. T. Nielsen og mig. Denne gruppe foretog flere anholdelser i Løgstøt. - Det store antal anholdte kunne ikke være i arresten, derfor blev oprettet en arrestafdeling i Kølby, hvor tyskerne på et engdrag havde bygget en lyttepost med flere bygninger. >Morderbanden<, anholdelsesgruppe fra Løgstør. Leder Brinch-Fischer, politibetjent E. T. Nielsen, landbetient Frede Bech Nygaard og politibetient G. Knudsen. 58

13 >Morderbanden< på tur. En medhjælper fra Løgstør arrest ledede afdelingen under arrestforvarerens opsyn. Da der ikke var afspærret, blev et vagthold på to skift (12 timer) etableret under 2 politimænds ledelse. Den 6. maj om aftenen fik vi at vide, at der i en mindre by i omegnen opholdt sig 2 frikorpsmænd. Vi kørte til byen, hvor vi traf den ene. Den anden var rejst til Aalborg han havdde sin uniform hængende, men ingen våben. Her blev han anholdt sammen med en kvinde og anbragt i arresten. En broder til den ene havde taget plads som gartner på Kongstedlund. Så vi måtte køre til Kongstedlund, som ejedes af prinsesse Dagmar og hofi ægermester Castenskjold. Da vi kørte ned ad den lange all6 kl. ca. 5 om morgenen traf vi en ung mand, der var ansat på gården, og han kunne fortælle, hvor gartneren boede. Vi ville forsøge at liste os frem til gartnerens opholdssted, men uheldigvis blev der trykket på tudehornet, dette må have vækket prinsessen og hofiægermesteren, der kom frem i et vindue og blev noget forbavsede over at se bevæbnede mænd nedenfor. Brinck-Fischer og jeg kom nu under hofiægermesterens vejledning ind og hen til det værelse, hvor gartneren boede med sin kone og deres barn. De sov, men blev beordret op, og ved ransagning af værelset fandt vi en pistol i hans seng. Konen og barnet blev kørt 59

14 til stationen og vi overtog manden, inden vi forlod Kongstedlund blev vi inviteret på havregrød og kaffe, hvilket bekom os særdeles godt. I Hadsund gjorde vi holdt da vi skulle have en anholdt med til Løgstør. Imens vi opholdt os der kom der melding om, at en bil med hipofolk var på flugt fra Aalborg og på vej mod Hadsund. Da man ikke havde folk disponible, tilbød vi at køre ud for at undersøge sagen. Vi fik en lokal mand med og kørte mod Aalborg. Et par km udenfor Hadsund ved en lille skov mente vi var et passende sted, og da der i det samme kom en rutebil, benyttede vi den som vejspærring og passagererne blev gennet ind i skoven. Nu skulle Brinck Fischer stå frem på vejen og standse al trafik fra Aalborg, medens vi dækkede ham fra grøfterne. Vi så ingen hipofolk og da der var gået nogen tid kom der folk fra Hadsund, og vi trak os tilbage efter først at have informeret dem om vore dispositioner. Vi kørte nu tilbage til Hadsund, men da vi opholdt os der, kom der melding offi, at der var sket et uheld ude på stedet, en mand var blevet skudt i benene. Vi måtte nu vente og til afhøring hos politiet, inden vi kunne fortsætte mod Aalborg. Da vi ikke havde hørt noget om hipofolkene og ihukommende Samling i Aars: Oberstløjtnant Cai Winkelhorn, USA, Tolstrup, dyrlæge Sonne, Farsø og commander Hollingworth, England.

15 Bjærgning af nedstyrtet engelsk fly ved Livø. Sommeren den uheldige skudepisode satte vi plakater på bilen, så man kunne se, at det var modstandsbevægelsen. Da vi kom i nærheden af Lindenborg, hørie vi skud og mente at høre projektilerne i nærheden af os. Vi standsede straks og gik i dækning i grøfterne. Det viste sig, at det var modstandsfolk på vagt på Lindenborg, der havde holdt skydeøvelse i en nærliggende grusgrav. I Aalborg skulle vi have vore to arrestanter med hjem, men det voldte meget besvær at få dem fundet og udleveret. Det lykkedes dog og med en lånt bil med fører kunne vi nu køre til Løgstør efter 2 døgns uafbrudt arbejde. Det var trætte folk, som kom i seng efter næsten 4 døgn uden SøVN. Jeg fik ordre til at møde hos politiet i Aalborg, men undslog under henvisning til mit arbejde iløgstør som civil politimand. Jeg fik dog senere en reprimande. Efter den 5. maj kom Stoffer og de andre tilbage fra Frøslev, hvortil de var ført efter opholdet i Aalborg. De var alle ved godt mod. 6l

16 Samling i Aars: Peter Jensen, G. Knudsen, Harry C'hrtstolJersen, Christolfersen, Vagn yagn f Foldager og Søren Nedergaard. I begyndelsen af 1945 var en engelsk flyver styrtet ned i Limfiorden og--efter den 5. maj drev nogle besætningsmedlemmer i land på strækningen mellem Løgstør og Næsby. De blev alle begravet på Løgstør kirkegård under æresbevisninger. faars var vi 6 mand til møde med Tolstrup og repræsentanter for engelske og amerikanske militære enheder. Efterskrift Denne beretning er ikke tænkt som fuldstændig. Den er nedfældet efter hukommelsen. Kan enkelte datoer være ukorrekte bedes dette undskyldt. Der er intet dramatiseret udover det virkelige. Jeg kan sige, at det var en spændende tid med mange oplevelser og rneget besvær. Det er en tid, som jeg ser tilbage til med glæde og selv om vi vel nok gik i en vis fare hele tiden, følte vi dog, at vi giorde en indsats. Det må vel siges, at jeg havde en fortrinsstilling, idet jeg hele tiden fik min løn fra politiet og havde rådighed over alle døgnets timer. 62

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket.

1) Der havde været nogen, for der var spor i sneen uden for døren. 2) Han nåede kun flyet, fordi han var så heldig, at det var forsinket. For eller fordi For er en forklaring, dvs. en hjælp til at forstå det, der sker i helsætningen. Fordi er en årsag eller en intention, som tidsmæssigt ligger forud for helsætningen. 1) Der havde været nogen,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1

Jørgen Hartung Nielsen. Mørket sænket sig. Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Mørket sænket sig Sabotør-slottet, 1 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE

MMM. Browning HP47 5/+6 11/+0 22/-4 45/-8 4 --- SA 2d6 0,8 15 skud 1d2 17 FORDELE 11 1d4-1 3 Slag 1d4+2 1d4 Spark 1d6+2 1d4 Dolk 2d6+2 1d4-1 Browning 47 5/+6 11/+0 22/-4 45/- 4 --- SA 2d6 0, skud 1d2 22 år, 11 cm og 1 kg. Vittig-Per Moralsk Genert Liste Gemme Undvige Undersøge Klatre

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel.

Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. Krigen som vi aldrig glemmer. Tyskernes besættelse oplevet i Frederikshavn af Jørgen Tolstrup Sørensen fra han var 5½ til 11 år gammel. 9. april 1940. En af mine tidligste erindringer er tyskernes besættelse.

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Jeg har oplevet et Danmark uden politi

Jeg har oplevet et Danmark uden politi Af Axel Lange Jeg har oplevet et Danmark uden politi Hverdagsliv.. I løbet af 1944 eroderede strukturen i det danske samfund gradvist. Sabotagehandlingerne blev mere og mere generende for tyskerne. De

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996

Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Helle Helle: Fra novellesamlingen Rester, 1996 Rester Min gamle klassekammerat Thomas ringer og fortæller mig, at hans kone er død. Det er sket pludseligt og uden sygdom; han vågnede en morgen for ni uger

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius:

Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: Kapitel 46, Oh hellige byrokratius: 269 Udskrevet: 06. Juni 1974 blev jeg udskrevet. Jeg henvendte mig i Sygekassen i Odensegade på Østerbro. De kendte ikke noget til mig, for Korsør Kommune havde ikke

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro

følg os på Twitter Midt- og Vestjyllands Politi Ledelsesstøtte & Kommunikation Skivevej 2 (gl. Retsbygning) 7500 Holstebro følg os på Twitter POLITIETS DØGNRAPPORT Uddrag af seneste døgns anmeldelser: Tirsdag den 22. oktober 2013 onsdag den 23. oktober 2013 Symbolforklaring til kortudsnittet på næste side: Brand Manddrab Vold

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 416/05. afsagt den ****************************** REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 416/05 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Alanya, Tyrkiet 30.08. 13.09.2005 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV 5.118 kr. Fald i bus under transport til en

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 294/2007 afsagt den ****************************** REJSEMÅL Wagrain, Østrig. 10.2.-17.2.2007 PRIS KLAGEN ANGÅR KRAV I alt 33.888 kr. (ekskl. årsrejseforsikring,

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

JULEPOSTHUSET. 16. december

JULEPOSTHUSET. 16. december STHUSET afs. 16 - side 1 JULEPOSTHUSET 16. december "" LYD: CLS POSTHUS CLS GADE POSTHUSDØR KLEMTER TLF RINGER FODTRAMP (CLS POSTHUS) Jeg er rasende, Madsen! Nu er grænsen ikke alene nået - men overskredet!

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum.

De bøjes i måde (modus) og art (diatese). Navneordene står altid i akkusativ efter et verbum. Opgave om verber Hvad er et verbum? 1. Navn Løsning 2. Et verbum kaldes også på dansk for et Udsagnsord navneord tillægsord biord sagnord 3. Hvilket af følgende udsagn gælder om verberne? De bøjes i køn,

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere