Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv."

Transkript

1 Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

2 meter Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde med betegnelse Godkendt fyldplads Losseplads Matrikelgrænse Bilag 1 Oversigtskort Lynge Grusgrav Luftfoto fra 2008 (Kilde: BlomInfo 2008) Rev.: Dato: Udarb.: LHO Kontrol: JAF SagsNr.: Sortemosevej Allerød a

3 Bilag 2 Analyseresultater

4 Bilag 2a Analyseresultater - Vandprøver - boringer

5 Lynge Grusgrav Vandprøver Delområde A B C D Opstrømsboringer Boring B101 B102 B122 B103 B104 B105 B106 B110 B112 B113 B114 B1/B8 B7A B1A B10A Grundvands- DGUnr kvalitets Udtaget det.gr. 3/ / / / / / / / /5-12 1/6-12 8/6-12 3/4-12 3/4-12 3/ / / / / /4-12 4/4-12 4/4-12 4/4-12 4/4-12 kriterier Trichlormethan (Chloroform) μg/l 0, , ,1,1-trichlorethan μg/l 0, Tetrachlormethan μg/l 0, Trichlorethylen μg/l 0, , Tetrachlorethylen μg/l 0, , ,044 0, Vinylchlorid μg/l 0, , ,2 1,1-dichlorethylen μg/l 0, trans-1,2-dichlorethylen μg/l 0, , cis-1,2-dichlorethylen μg/l 0, , , ,2-dibromethan μg/l 0, ,01 1,2-dichlorethan μg/l 0, , ,1-dichlorethan μg/l 0, ,051-0, ,036-0,026 1 Chlorethan μg/l 0, Klorerede opløsningsmidler BTEXN og totalkulbrinter Phenoler Chlorphenoler Polære opløsningsmidler MTBE PAH'er Tungmetaller Div. Pesticider Sum af flygtige chlorforbindelser 0,068 0,051 1,89 0,122 0,091 0,057 0,026 3 Benzen μg/l 0, , , Toluen μg/l 0, , , Ethylbenzen μg/l 0, , # Xylener μg/l 0, , # Sum af xylener 0,146 5 Naphthalen μg/l 0,01 0,023 0, Naphthalen μg/l 0, Total kulbrinter μg/l Phenol μg/l 0, , methylphenol (o-cresol) μg/l 0, , , methylphenol (m-cresol) μg/l 0, , methylphenol (p-cresol) μg/l 0, , ,6-dimethylphenol μg/l 0, ,4-dimethylphenol μg/l 0, , ,5-dimethylphenol μg/l 0, , , ,4-dimethylphenol μg/l 0, , ,3-dimethylphenol μg/l 0, , ,5-dimethylphenol μg/l 0, , , Sum af phenoler 0,092 0,226 3,32 0,73 0,5 4-chlor-3-methylphenol μg/l 0, , , chlor-2-methylphenol μg/l 0, chlor-2-methylphenol μg/l 0, ,034 0, , ,4-dichlorphenol μg/l 0, , ,6-dichlor-2-methylphenol μg/l 0, ,6-dichlorphenol μg/l 0, ,4,6-trichlorphenol μg/l 0, ,3,4,6-tetrachlorphenol μg/l 0, , ,3,4,5-tetrachlorphenol μg/l 0, Pentachlorphenol μg/l 0, , Sum af chlorphenoler 0,1 0,034 0,13 0,252 0,1 Methanol μg/l < <50 < < # Ethanol μg/l # Isopropanol μg/l Ethylacetat μg/l # n-propanol μg/l # Butylacetat μg/l Acetone μg/l Methylethylketon (MEK) μg/l # Isobutanol μg/l # 1-Butanol (n-butanol) μg/l # Tetrahydrofuran μg/l ,8-5, # Methylisobutylketon (MIBK) μg/l Diethylether μg/l Diisopropylether μg/l 0, , # 1,4-dioxan μg/l # 1,3-dioxan μg/l # Methyl-tert-butylether(MTBE) μg/l 0, , , tert-butylalkohol(tba) μg/l 0, # tert-butylformat(tbf) μg/l 0, # Acenaphtylen μg/l 0,01-0, # Acenaphten μg/l 0,01 0,034 0, # Phenanthren μg/l 0,01 0,1 0, # Anthracen μg/l 0,01 0,11 0, # Fluoren μg/l 0,01 0,04 0, # Fluoranthen μg/l 0,01 0,039 0, ,1 Pyren μg/l 0,01 0,022 0, # Benz(a)anthracen μg/l 0,01-0, # Chrysen μg/l 0,01-0, # Benzo(b+j+k)fluoranthener μg/l 0,01-0, # Benzo(a)pyren μg/l 0,01-0, ,01 Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0,01-0, # Dibenz(a,h)anthracen μg/l 0,01-0, # Benzo(ghi)perylen μg/l 0,01-0, # Benzo(e)pyren μg/l 0,01-0, # Drikkevandskrav μg/l 0 0, ,1 PAH, sum (EPA - 16 komp.) μg/l 0,37 2 i.p. i.p. # PAH, sum (MST - 6 komp.) μg/l 0,039 1,1 i.p. i.p. # Bly, Pb μg/l 0,055 0,35 7,2 0,071 1 Cadmium, Cd μg/l 0,018 0,039 0,01 0,093 0,5 Chrom, Cr μg/l 0,14 0,42 0,3 0,08 1 Kobber, Cu μg/l 0,79 1,9 1,9 1,2 100 Nikkel, Ni μg/l 4,8 22 4, Zink, Zn μg/l Atrazin μg/l 0, Mechlorprop(MCPP) μg/l 0, MCPA μg/l 0, Dichlorprop(2,4-DP) μg/l 0, ,4-D μg/l 0, Simazin μg/l 0, Dinoseb μg/l 0, Chlorprop (4-CPP) μg/l 0, Desisopropylatrazin μg/l 0, Desethylatrazin μg/l 0, Hydroxyatrazin μg/l 0, Terbutylazin μg/l 0, ,6-Dichlorbenzamid (BAM) μg/l 0,01 0,015 0,19 Bentazon μg/l 0, Isoproturon μg/l 0, Chloridazon μg/l 0, Hexazinon μg/l 0, Aminomethylphosphonsyre (AMPA) μg/l 0, Metribuzin-desamino-deketo μg/l 0, Metribuzin-deketo μg/l 0, Desphenyl-chloridazon μg/l 0, Desethylterbutylazin μg/l 0, Glyphosat μg/l 0, nitrophenol μg/l 0, Total cyanid, CN mg/l ,05 ph Ammonium, NH4+ mg/l 0,112 1,09 0,26 0,094 # Nitrat, NO3- mg/l 30 0,075 0,099 0,5 # Sulfat, SO4-- mg/l # Jern, Fe mg/l 0,72 0,88 # Jern, Fe, opløst mg/l 0,03 0,88 # Oxygen, opløst, O2 mg/l 6,9 <0,2 13,1 0,7 0,3 1 # NVOC mg/l ,2 4,8 # Opslemmede stoffer (Susp. st.) mg/l # Ledningsevne μs/cm Temperatur C 10,7 11,1 9,77 9,84 9,86 10,5 11 6,3 14, ,2 10,3 13,1 9,9 10,1 10,2 10,3 Redox mv 43,5-0, ,1 118,9 15, ,7-30,5 187,1 114,3 ph 7,4 6,62 6,6 7,37 7,1 6,94 6,71 6,84 7,23 7,44 6,15 6,12 7,21 7,35 6,68 6,81 6,83 Ilt mg/l 7,18 0,05 0,79 12,16 8,13 2,06 5,06 10,88 0,44 0 0,01 0 1,62 0,01 0,02 3,27 0,02 - = under detektionsgrænsen (DL); # = intet kvalitetskriterium Feltmålinger 0,1 for enkeltstoffer 0,5 for totalindhold

6 Bilag 2b Analyseresultater - Vandprøver - porevand

7 Lynge Grusgrav Vandprøver - porevand Klorerede opløsningsmidler BTEXN og totalkulbrinter Delområde Boring B2 B3 C2 D2 D6 D6 Udtaget 13/ / / / / / / / / /05-12 Trichlormethan (Chloroform) μg/l 0,02 0, ,1,1-trichlorethan μg/l 0, Tetrachlormethan μg/l 0, Trichlorethylen μg/l 0,02 0, ,037-1 Tetrachlorethylen μg/l 0,02 0,43 0,037 0,2 0,068 0,041 1 Vinylchlorid μg/l 0, ,2 1,1-dichlorethylen μg/l 0, trans-1,2-dichlorethylen μg/l 0, cis-1,2-dichlorethylen μg/l 0, ,04 0,15 1 1,2-dibromethan μg/l 0, ,01 1,2-dichlorethan μg/l 0, ,1-dichlorethan μg/l 0, ,066 - # Chlorethan μg/l 0, # Benzen μg/l 0,02 4,9-1,5 0,75 0,56 1 Toluen μg/l 0,02 1,4 0,028 2,8 1,7 0,43 5 Ethylbenzen μg/l 0,02 0,33 0,12 0,55 1,1 0,065 # Xylener μg/l 0,02 0,35 0,19 1,4 1,5 0,17 5 Naphtalen μg/l 0,01 0,78 0,65 1,5 0,17 0,2 1 Naphtalen μg/l 0,02 1 0,046 0,4 0,37 1 Total kulbrinter μg/l Phenol μg/l ,91 0,09 1,5 5,4 2-methylphenol (o-cresol) μg/l 0,02 0,86 0,91 0,31 0,039 0,46 2,5 3-methylphenol (m-cresol) μg/l 0,02 2,2 5,3 1,5-2, methylphenol (p-cresol) μg/l 0, ,1-1,8 12 2,6-dimethylphenol μg/l 0,02 0,082 0, ,15 0,11 2,4-dimethylphenol μg/l 0,02 0,13 0,31 0,056 0,035 0,095 0,51 3,5-dimethylphenol μg/l 0,02 1 3,1 0,21 0,17 0,46 1,9 3,4-dimethylphenol μg/l 0,02 0,14 0,2 0,036-0,34 4 2,3-dimethylphenol μg/l 0,02 0,064 0,13 0,053 0,099 0,34 0,29 2,5-dimethylphenol μg/l 0,02 0,068 0,14 0,044 0,036 0,041 0,49 Sum af phenoler μg/l 484,5 450,2 7,2 0,47 7,5 61,2 0,5 4-chlor-3-methylphenol μg/l 0,02-0, ,026 0,079 6-chlor-2-methylphenol μg/l 0, chlor-2-methylphenol μg/l 0,02 0,51 0, ,38 0,023 2,4-dichlorphenol μg/l 0,02 0, , ,6-dichlor-2-methylphenol μg/l 0, ,6-dichlorphenol μg/l 0,02-0,071 0, ,4,6-trichlorphenol μg/l 0,02 0,058 0, ,034 2,3,4,6-tetrachlorphenol μg/l 0,02-0,1 0, ,19 2,3,4,5-tetrachlorphenol μg/l 0, Pentachlorphenol μg/l 0,02 0,06 0,041 0, Sum af chlorphenoler μg/l 0,69 0,33 0,25 0,02 0,41 0,33 0,1 Methanol μg/l # Ethanol μg/l # Isopropanol μg/l Ethylacetat μg/l # n-propanol μg/l 5-6, # Butylacetat μg/l Acetone μg/l Methylethylketon μg/l # Isobutanol μg/l # 1-Butanol (n-butanol) μg/l # Tetrahydrofuran μg/l 2-4, # Methylisobutylketon μg/l 2 2, Diethylether μg/l Diisopropylether μg/l 0, # 1,4-dioxan μg/l # 1,3-dioxan μg/l # Methyl-tert-butylether(MTBE) μg/l 0,02-0,045-0,11-5 tert-butylalkohol(tba) μg/l 0,1 1, ,51 0,99 # tert-butylformat(tbf) μg/l 0, # Acenaphtylen μg/l 0,01 0,055 0,11 0,033 0,039 # Acenaphten μg/l 0,01 8,3 0,37 0,39 0,12 # Phenanthren μg/l 0,01 0,26 0,18 0,068 0,11 # Anthracen μg/l 0,01 0,088 0,11 0,082 0,041 # Fluoren μg/l 0,01 0,24 0,14 0,12 0,079 # Fluoranthen μg/l 0,01 0,059 0,18 0,023 0,051 0,1 Pyren μg/l 0,01 0,043 0,18 0,014 0,042 # Benz(a)anthracen μg/l 0,01-0,059-0,014 # Chrysen μg/l 0,01 0,01 0,072 0,018 0,014 # Benzo(b+j+k)fluoranthener * μg/l 0,01-0,14-0,034 # Benzo(a)pyren μg/l 0,01-0, ,01 Indeno(1,2,3-cd)pyren * μg/l 0, ,019 # Dibenz(a,h)anthracen μg/l 0, # Benzo(ghi)perylen * μg/l 0, ,018 # Benzo(e)pyren μg/l 0,01-0,046-0,016 # Sum af * μg/l - 0, ,071 0,1 PAH, sum (EPA - 16 komp.) μg/l 9,8 2,2 0,92 0,78 # PAH, sum (MST - 6 komp.) μg/l 0,059 0,36 0,023 0,12 # Bly, Pb μg/l 0,24 0,25 0,4 0,13 0,38 1 Cadmium, Cd μg/l 0,044 0,093 0,066 0,006 0,03 0,5 Chrom, Cr μg/l 0,19 0,43 0,82 0,52 0,53 1 Kobber, Cu μg/l 10 4,5 0,81 0,4 1,9 100 Nikkel, Ni μg/l 130 9, Zink, Zn μg/l 0,5-5, Ammonium, NH4+ mg/l 12,9 9,8 2,3 9,9 4 # Nitrat, NO3- mg/l 1,4 9,23 0,086 0,58 0,139 # Sulfat, SO4-- mg/l # NVOC mg/l # - = under detektionsgrænsen (DL); # = intet kvalitetskriterium Phenoler og chlorphenoler Polære opløsningsmidler MTBE PAH'er Tungmetaller Div. B C D Grundvandskvalitetskriterier

8 Bilag 2c Analyseresultater - Jordprøver fra boringer

9 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Jordprøver fra boringer Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Cyanid total >1.000 Område A Boring B101 B101 B101 B101 B101 B101 B101 B101 B101 B101 B102 B102 B102 B102 B102 B102 B102 B102 B102 B102 B103 B103 B103 B103 B103 B103 B103 B103 B103 B103 Dybde 0,1 0,5 3,0 5,0 8,0 9,5 11,5 13,0 16,0 19,5 0,1 0,5 1,5 2,0 3,5 5,0 6,0 8,0 12,5 16,5 0,1 0,5 1,0 2,0 4,0 6,0 7,5 9,0 11,0 13,0 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,15 0,13 0,16 0,18 0,15 0,15 0,06 0,21 0,13 0,09 0,1 0,19 0,1 0,2 0,2 0,54 0,16 0,18 0,15 0,1 0,16 0,2 0,23 0,2 0,19 0,09 0,09 0,18 0,16 0,18 Chrom Total (Cr total) 12 9,7 9,1 9,6 9, ,9 9,6 8,7 8,9 4,6 9,9 8,7 10 9,9 7,8 9,2 4,8 8,4 6,5 6,4 7,7 8, ,4 9,6 17 Kobber (Cu) 8,6 6,6 7,1 13 9,1 11 8,2 14 9,5 9,2 7,1 11 4,6 17 9, ,6 9,2 8,5 8,2 5,8 5,8 6,4 8, ,9 7,2 12 Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen , Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen , Benz(a)pyren 0,055 0,032-0,087 0,092 0,068 0,094 0,08-0,089 1,4 0,88 0,11 0,12 0,037 0,2 0,048 0,18 0, Dibenz(a,h)antracen 0, ,025 0,024 0,019 0,025 0,021-0,021 0,32 0,21 0,028 0,039 0,011 0,061 0,015 0,051 0, PAH total 0,3 0,2 0,033 0,63 0,67 0,52 0,67 0,59 0,043 1,2 7,7 7,5 0,72 0,78 0,27 0,99 0,26 1,5 0,33 0, Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) , Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) , Cyanid total 0,2 Forureningsklasse Område A - fortsat Boring B104 B104 B104 B104 B104 B104 B104 B104 B104 B104 B105 B105 B105 B105 B105 Dybde 0,1 0,5 3,0 4,5 6,0 8,0 10,0 13,0 14,5 18,0 0,1 0,5 1,5 2,5 3,5 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,18 0,15 0,17 0,16 0,21 0,21 0,18 0,17 0,25 0,19 0,13 0,14 0,21 0,21 0,17 Chrom Total (Cr total) , ,1 9,8 5 7,4 15 8,5 8,1 Kobber (Cu) ,4 10 7,5 7,7 8,1 8,3 7,9 7,7 4,6 6,2 8,9 8,2 8 Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen , Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren Dibenz(a,h)antracen PAH total Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

10 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Jordprøver fra boringer Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Cyanid total >1.000 Område B Boring B106 B106 B106 B106 B106 B106 B106 B106 B106 B106 B106 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B107 B108 B108 B108 B108 B108 B108 B108 B108 B108 B108 B108 Dybde 0,1 0,5 1,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,5 11,0 0,1 0,5 1,5 2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 0,1 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,13 0,13 0,2 0,18 0,14 0,17 0,15 0,12 0,11 0,17 0,14 0,13 0,16 0,17 0,2 0,24 0,31 0,39 0,26 0,27 0,17 0,28 0,19 0,21 0,18 0,2 0,14 0,14 0,18 0,19 0,13 0,18 0,13 Chrom Total (Cr total) , ,6 16 8, ,4 11 7,4 9, ,4 Kobber (Cu) , , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren 0,055 0,076 0,22 0,2 0,18 0,26 0,21 0,015 0,058 0,021 0,76 0,1 0,11 0,16 0,092 0,097 0,18 0,14 0,17 0,28 0,1 0,27 0,12 0,042 0,22 0,084 0,079 0,47 0,087 0,078 0,16 0,18 0,056 Dibenz(a,h)antracen 0,016 0,018 0,066 0,06 0,041 0,06 0,044-0,016-0,14 0,024 0,017 0,048 0,025 0,022 0,047 0,048 0,05 0,085 0,035 0,083 0,03-0,077 0,04 0,023 0,15 0,026 0,023 0,041 0,057 - PAH total 0,39 0,48 1,5 1,9 1,2 1,8 1,7 0,1 0,5 0,12 5 0,74 0,78 0,97 0,67 0,72 1,8 0,85 1,5 2,5 0,71 3 0,75 0,28 1,8 0,48 0,55 3 0,56 0,54 1,3 1 0,34 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) , ,1-9,8 7,2-5, Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse Område C Boring B109 B109 B109 B109 B109 B109 B109 B109 B109 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B110 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 B111 Dybde 0,1 0,5 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 0,1 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 8,5 9,5 13,0 0,1 0,5 2,0 3,5 4,5 5,5 7,0 8,0 9,0 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,21 0,22 0,13 0,07 0,16 0,14 0,20 0,30 0,32 0,23 0,17 0,16 0,19 0,13 0,21 0,16 0,13 0,23 0,09 0,14 0,33 0,13-0,1 0,12 1,3 0,32 0,18 0,17 0,24 0,23-0,33 0,33 0,27 Chrom Total (Cr total) 9, , , ,5 12 9,7 7,6 11 5,5 6,8 4,7 5,9 6,8 5, , Kobber (Cu) ,6 12 4,8 3,8 2,1 5,1 5, Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen , ,11 0,049 0, Benz(a)pyren 0,16 0,29 0,078-0,089 0,11 0,11 0,080 0,099 0,02 0,12 0,085 0,084 0,051 0,26 0,056 0,14 0,11-0, ,16 0,34 0,15 0,15 0,18 0,037 0,45 0,11 0,13 Dibenz(a,h)antracen 0,054 0,083 0,012-0,024 0,030 0,028 0,019 0,029-0,038 0,032 0,028 0,015 0,052 0,016 0,04 0,038-0, ,049 0,075 0,047 0,046 0,054 0,012 0,13 0,04 0,044 PAH total 1,2 1,7 0,47 0,024 0,62 0,68 0,75 0,66 0,68 0,16 0,74 0,51 0,5 0,3 2,2 0,36 1,1 0,75 0,023 0, ,97 2,2 0,96 0,98 1,2 0,27 3,1 0,8 0,92 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) - 5, , Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) - 5, Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

11 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Jordprøver fra boringer Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Cyanid total >1.000 Område D Boring B112 B112 B112 B112 B112 B112 B112 B112 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B113 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B114 B115 B115 B115 B115 B115 B115 Dybde 0,1 0,5 3,0 4,0 6,0 8,5 10,0 11,0 0,1 0,5 1,0 3,0 6,5 8,0 9,5 11,0 0,1 0,5 1,0 2,5 4,0 5,0 6,0 7,5 8,5 9,5 11,5 0,1 0,5 2,0 3,0 5,0 7,0 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,23 0,2 0,34 0,18 0,07 0,21 0,16 0,19 0,23 0,27 0,22 0,16 0,08 0,12 0,18 0,16 0,22 0,14 0,26 0,16 0,16 0,14 0,16 0,09 0,11 0,14 0,26 0,25 0,26 0,21 0,18 0,18 0,18 Chrom Total (Cr total) 9,5 8, ,6 8,9 9, , , ,2 14 9, , Kobber (Cu) , , , , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen ,056 0, Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen , Benz(a)pyren 0,16 0,75 0,41-0,015 0,039 0,066 0,11 1 0,19 0,024 0,022 0,029 0, ,056 0,077 0,028 0,094 0,24 0,12 0,055 0,097 0,2 0,038 0,094 0,098 0,025 0,064 0,052 0,077 0,086 Dibenz(a,h)antracen 0,054 0,16 0, ,013 0,022 0,024 0,17 0, , ,012 0,02-0,026 0,057 0,032 0,019 0,024 0,049 0,012 0,025 0,026 0,011 0,02 0,012 0,017 0,025 PAH total 0,84 3,3 3,6 0,032 0,061 0,26 0,45 0,55 9 1,1 0,12 0,096 0,22 0, ,36 0,48 0,18 0,54 1,5 0,73 0,31 0,55 0,98 0,2 0,57 0,72 0,24 0,39 0,45 0,56 0,63 Flygtige (Benzin) (C6-C10) , Let olie (C10-C15) , Let olie (C15-C20) - - 7, ,9 Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse Område D - fortsat Område E Boring B116 B116 B116 B116 B116 B116 B116 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B118 B118 B118 B118 B118 B118 B118 B118 B119 B119 B119 B120 B120 B120 B121 B121 B121 Dybde 0,1 0,5 1,0 2,0 4,5 5,5 6,5 0,1 0,5 2,0 3,0 4,5 6,5 8,0 9,0 0,1 0,5 2,0 3,5 4,5 6,0 7,0 8,5 0,1 0,5 1,0 0,1 0, ,1 0,5 2,0 Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,2 0,08 0,23 0,14 0,29 0,16 0,13 0,13 0,17 0,12 0,11 0,18 0,1 0,19 0,29 0,16 0,13 0,18 0,15 0,14 0,11 0,14 0,14 0,12 0,08 0,15 0,08 0,13 0,13 0,18 0,15 0,14 Chrom Total (Cr total) , , , , Kobber (Cu) , , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen , Benz(a)pyren 0,14 0,075 0,12 0,048 1,8 0,19 0, ,031 0,32 0,12 0,062 0,1 0,87 0,055 0,22 0,27 0,068 0,12 0,061 0,44 0,032 0,036 0,1 0,047 0,072 0,19 0,073 1,4 0,34 Dibenz(a,h)antracen 0,037 0,017 0,027 0,01 0,41 0,04 0, ,065 0,028 0,011 0,019 0,17 0,014 0,054 0,065 0,016 0,03 0,011 0, ,021 0,012 0,017 0,045 0,019 0,24 0,073 PAH total 0,78 0,4 0,66 0,26 8,6 1 1, ,17 1,5 0,57 0,38 0,54 4,1 0,27 1,2 1,8 0,39 0,77 0,34 1,5 0,13 0,2 0,54 0,22 0,36 1 0,36 5,9 1,9 Flygtige (Benzin) (C6-C10) , Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) - 5,7-7,8 7, ,9 5, , Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) , , Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

12 Bilag 2d Analyseresultater - Udvaskningstests

13 Lynge Grusgrav Udvaskningstests Div. Tungmetaller PAH'er MTBE Polære opløsningsmidler Phenoler og chlorphenoler Klorerede opløsningsmidler BTEXN og totalkulbrinter Delområde A B C D E Boring B101 B104 B106 B107 B108 B109 B110 B111 B113 B114 B115 B116 B117 B118 B119/ B120/ B121 Trichlormethan (Chloroform) μg/l 0, ,1,1-trichlorethan μg/l 0, Tetrachlormethan μg/l 0, Trichlorethylen μg/l 0, , Tetrachlorethylen μg/l 0,02 0,045 0,043 0,046 0,039 0,045 0,045 0,082 0, ,033 0,025-0,03-1 Vinylchlorid μg/l 0, ,2 1,1-dichlorethylen μg/l 0, trans-1,2-dichlorethylen μg/l 0, cis-1,2-dichlorethylen μg/l 0, ,2-dibromethan μg/l 0, ,01 1,2-dichlorethan μg/l 0, , ,1-dichlorethan μg/l 0, # Chlorethan μg/l 0, # Benzen μg/l 0, ,027 0, Toluen μg/l 0, , Ethylbenzen μg/l 0, # Xylener μg/l 0, , Naphthalen μg/l 0, , Total kulbrinter μg/l Phenol μg/l methylphenol (o-cresol) μg/l 0, methylphenol (m-cresol) μg/l 0, methylphenol (p-cresol) μg/l 0, ,6-dimethylphenol μg/l 0, ,4-dimethylphenol μg/l 0, ,5-dimethylphenol μg/l 0, ,4-dimethylphenol μg/l 0, ,3-dimethylphenol μg/l 0, Grundvandskvalitetskriterier 2,5-dimethylphenol μg/l 0, chlor-3-methylphenol μg/l 0, ,5 6-chlor-2-methylphenol μg/l 0, chlor-2-methylphenol μg/l 0, ,4-dichlorphenol μg/l 0, ,6-dichlor-2-methylphenol μg/l 0, ,6-dichlorphenol μg/l 0, ,4,6-trichlorphenol μg/l 0, ,3,4,6-tetrachlorphenol μg/l 0, ,3,4,5-tetrachlorphenol μg/l 0, Pentachlorphenol μg/l 0, Methanol μg/l # Ethanol μg/l # Isopropanol μg/l Ethylacetat μg/l 5 # n-propanol μg/l # Butylacetat μg/l Acetone μg/l Methylethylketon μg/l # Isobutanol μg/l # 1-Butanol (n-butanol) μg/l # Tetrahydrofuran μg/l 2 # Methylisobutylketon μg/l Diethylether μg/l Diisopropylether μg/l 0,1 # 1,4-dioxan μg/l 1 # 1,3-dioxan μg/l 1 # Methyl-tert-butylether(MTBE) μg/l 0, tert-butylalkohol(tba) μg/l 0, # tert-butylformat(tbf) μg/l 0, # Acenaphtylen μg/l 0,01 0,059-0,031 0,021 0,015 0,053 0,046 0,032-0,043 0,022 0,078 0,08 0,032 0,012 # Acenaphten μg/l 0, ,02 0,069 0, , # Phenanthren μg/l 0,01 0,034-0,023 0,12 0,032-0, ,043-0,37 0, # Anthracen μg/l 0,01 0,048-0,036 0,1 0,027 0,088 0,061 0,073-0,056 0,039 0,19 0,048 0,024 0,017 # Fluoren μg/l 0, ,031 0, , # Fluoranthen μg/l 0,01 0, , , ,1 Pyren μg/l 0,01 0,19-0,24 0,29 0,059 0,098 0,097 0,081-0,092 0,063 0,36 0,13 0,085 0,031 # Benzo(a)anthracen μg/l 0,01 0,037-0,035 0,064 0,018 0,031 0,056 0,034-0,036 0,024 0,15 0,056 0,035 0,013 # Chrysen μg/l 0,01 0,048-0,061 0,096 0,033 0,066 0,12 0,062-0,058 0,055 0,19 0,1 0,055 0,025 # Benzo(b+j+k)fluoranthener μg/l 0,01 0,15-0,12 0,11 0,055 0,14 0,2 0,14-0,13 0,093 0,36 0,43 0,13 0,037 # Benzo(a)pyren μg/l 0,01 0,05-0,052 0,039 0,024 0,049 0,089 0,048-0,053 0,032 0,15 0,21 0,058 0,016 0,01 Indeno(1,2,3-cd)pyren μg/l 0,01 0,071-0,06 0,049 0,041 0,075 0,12 0,07-0,087 0,054 0,2 0,35 0,086 0,031 # Dibenz(a,h)anthracen μg/l 0,01 0,015-0,017 0,012 0,011 0,016 0,032 0,02-0,021 0,014 0,059 0,077 0,023 - # Benzo(ghi)perylen μg/l 0,01 0,087-0,074 0,052 0,046 0,086 0,13 0,081-0,1 0,059 0,22 0,41 0,11 0,035 # Benz(e)pyren μg/l 0,01 0,066-0,045 0,042 0,022 0,057 0,092 0,053-0,058 0,04 0,14 0,18 0,052 0,018 # Drikkevandskrav 0,308-0,254 0,211 0,142 0,301 0,45 0,291-0,317 0,206 0,78 1,19 0,326 0,103 0,1 PAH, sum (EPA - 16 komp.) μg/l 0,99-0,77 1,2 0,39 0,7 0,96 0,64 i.p. 0,72 0,46 2,9 1,9 0,64 0,22 # PAH, sum (MST - 6 komp.) μg/l 0,56 i.p. 0,31 0,41 0,17 0,35 0,54 0,34 i.p. 0,37 0,24 1,2 1,4 0,38 0,12 # Bly, Pb μg/l Cadmium, Cd μg/l 0, ,2-0, ,5 Chrom, Cr μg/l Kobber, Cu μg/l Nikkel, Ni μg/l Zink, Zn μg/l Ammonium, NH4+ mg/l 0,004-0,017 0,02 0,68 1,11 0,112 0,122 0,47 1,06 0,198-0,136 0,46 0,029 0,28 # Nitrat, NO3- mg/l 8,2 0,65 13,3 9,5 11,7 9,04 8,05 9,55 6,13 9,07 15,8 19,6 5,25 14,2 4,31 # Sulfat, SO4-- mg/l # NVOC mg/l 11 2, ,3 8,7 9, , ,3 # Ledningsevne ms/m # - = under detektionsgrænsen (DL); # = intet kvalitetskriterium

14 Bilag 2e Analyseresultater - Overfladeprøver

15 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Overfladeprøver Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Område A Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,19 0,21 0,18 0,13 0,17 0,2 0,79 0,08 0,18 0,26 0,12 0,26 0,22 0,21 0,31 0,2 0,36 0,21 0,13 0,2 0,2 0,13 0,26 0,21 0,19 0,16 0,15 0,15 0,16 0,13 0,17 0,13 0,1 0,14 0,1 Chrom Total (Cr total) 9,5 9 7,3 9,6 12 9,6 8,6 8,4 8,8 9,6 5,3 11 9,4 9,3 10 9,9 14 9, ,1 5,8 9,2 11 9,4 7, ,8 6,4 11 7, ,6 Kobber (Cu) 7,8 7,6 6,2 7,6 8,8 9,4 8,1 5 7,4 13 4, , ,7 6, ,8 5,6 11 6, ,2 Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen , Benz(a)pyren , ,063 0, ,016 0,079 0,14 0,012 0, ,11 Dibenz(a,h)antracen ,016 0, ,022 0,037-0, ,03 PAH total , , ,42 0, ,085 0,53 0,97 0,083 0, ,043 0,71 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse Område A Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,16 0,21 0,3 0,2 0,19 0,12 0,13 0,15 0,18 0,21 0,06 0,23 0,12 0,2 0,14 0,19 0,27 0,17 0,16 0,22 0,21 0,24 0,2 0,16 0,18 0,2 0,2 0,27 0,21 0,22 0,14 0,19 0,16 0,22 0,2 Chrom Total (Cr total) 11 9,3 9,7 9,6 8,9 10 9,6 13 9,3 9, , ,1 11 8,5 7,5 9,5 10 8,1 8,8 9,8 9,5 10 7,9 9,8 8,5 13 8,8 9,3 11 Kobber (Cu) 11 8,6 9,3 8,7 10 9, ,1 8,2 8,7 8,6 9, ,3 6,5 7,1 11 8,2 8,8 7,7 8,1 7,6 7,2 17 8,1 9,9 6,7 7,9 5,7 10 9,8 8,1 8,7 Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren 0,049 0, ,043 0,071 0, ,043-0,046 0,037 0,023 0,018 0,031 0,015 0,03 0,019 0, ,024 0,025 0,12-0, , Dibenz(a,h)antracen ,013 0,022 0, ,014 0, , , PAH total 0,24 0, ,29 0,69 0, ,13-0,31 0,24 0,14 0,11 0,19 0,1 0,18 0,13 0, ,16 0,15 0,79 0,036 0, , ,029 - Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

16 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Overfladeprøver Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Område B Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,16 0,16 0,16 0,18 0,15 0,16 0,14 0,16 0,27 0,2 0,18 0,16 0,17 0,13 0,15 0,23 0,16 0,21 0,16 0,17 0,1 0,1 0,09 0,16 0,15 0,12 0,15 0,19 0,12 0,24 0,15 0,11 0,14 0,08 0,18 Chrom Total (Cr total) 8, , ,7 9,5 9,3 12 7, ,9 8,6 9,4 9 7,4 6,9 10 7,4 8,2 10 5, , Kobber (Cu) 9, Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren 0,015 0,096 0,076 0,063 0,099 0,11 1,1 0,089 0,15 0,29 0,22 0,083 0,14 0,039 0,097 0,072 0,094 0,037 0,3 0,26 0,15 0,098 0,12 0,092 0,097 0,26 0,021 0,12 0,036 0,036 0,054 0,033 0,045 0,018 0,13 Dibenz(a,h)antracen - 0,027 0,023 0,018 0,028 0,033 0,33 0,024 0,037 0,062 0,066 0,027 0,044-0,044 0,024 0,038 0,021 0,085 0,066 0,04 0,027 0,031 0,018 0,027 0,076-0,031 0,011 0,012 0, ,034 PAH total 0,11 0,52 0,45 0,38 0,63 0,64 4,5 0, ,6 0,65 0,97 0,25 0,83 0,54 0,74 0,31 2 1,9 0,93 0,6 0,82 0,65 0,58 2 0,13 0,69 0,18 0,22 0,33 0,2 0,28 0,11 0,83 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse Område C Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,15 0,13 0,3 0,27 0,23 0,14 0,2 0,18 0,16 0,13 0,33 0,15 0,19 0,21 0,16 0,37 0,3 0,26 0,15 0,28 0,33 0,18 0,22 0,15 0,18 0,17 0,21 0,23 0,21 0,2 0,2 0,47 0,32 0,24 0,2 Chrom Total (Cr total) 8,9 12 9,4 8,5 8,8 7,8 9,1 8,5 10 9, ,2 8,8 9, ,5 8,4 9,2 8,6 8,5 7,3 5,2 9,5 9,5 9,3 7, ,5 11 Kobber (Cu) , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener , Naphtalen Benz(a)pyren 0,2 0,095 0,38 0,25 0,16 0,5 0,085 0,15 0,47 0,23 0,041 0,18 0,11 0,17 0,12 0,033 0,13 0,23 0,15 0,21 0,063 0,17 0,12 0,086 0,32 0,013 0,15 0,16 0,46 0,022 0,078 0,21 0,15 0,14 0,23 Dibenz(a,h)antracen 0,05 0,026 0,083 0,057 0,042 0,11 0,022 0,04 0,12 0,058 0,012 0,047 0,031 0,041 0,028-0,039 0,058 0,035 0,054 0,019 0,046 0,03 0,024 0,077-0,041 0,043 0,12-0,02 0,059 0,042 0,033 0,052 PAH total 1 0,49 2,1 1,4 0,83 3,6 0,45 0,75 1,9 1,1 0,29 1 0,58 0,86 0,59 0,18 0,72 1,3 0,77 1,1 0,37 1 0,6 0,44 1,8 0,079 0,78 0,84 2,3 0,082 0,43 1,2 0,84 0,71 1,2 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) , Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

17 Lynge Grusgrav Klasse Klasse Jordprøver (mg/kg TS) Bly (Pb) >400 Benzo(a)pyren 0,3 1 5 >5 Cadmium (Cd) 0,5 1 5 >5 Dibenz(a,h)antracen 0,3 1 5 >5 I henhold til Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland (Bilag A3, )" Chrom Total (Cr total) >750 PAH total >75 Kobber (Cu) >750 Flygtige (Benzin) (C6-C10) >50 Nikkel (Ni) >100 Let olie (C10-C15) >80 Zink (Zn) >1.500 Let olie (C15-C20) >110 Benzen 0,1 1,5 2,5 >2,5 Tung olie (C20-C35) >300 Overfladeprøver Naphthalen 0, >10 Olie Total (C6-C35) >300 Område D Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,28 0,17 0,23 0,07 0,08 0,34 0,2 0,16 0,2 0,2 0,26 0,23 0,17 0,21 0,33 0,19 0,23 0,2 0,2 0,21 0,22 0,15 0,22 0,13 0,29 0,11 0,14 0,18 0,18 0,2 0,19 0,22 0,32 0,42 0,43 Chrom Total (Cr total) 9, ,3 16 9,4 9, ,3 9,4 7,4 11 9, ,2 7, ,7 9, ,5 7,2 9,6 9,2 7,7 7, ,3 Kobber (Cu) , , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren 0,093 0,024 0,25 0,085 0,1 0,33 2,3 0,064 0,065 0,29 0,083 0,12 0,094 0,11 0,23 0,12 0,042 0,05 0,1 0,03 0,2 0,049 0,17 0,07 0,61 0,63 0,024 0,29 0,27 0,094 0,11 0,038 0,17 0,067 0,2 Dibenz(a,h)antracen 0,03-0,065 0,028 0,029 0,083 0,43 0,022 0,021 0,07 0,026 0,042 0,031 0,036 0,075 0,038 0,016 0,016 0,039-0,047 0,013 0,053 0,022 0,11 0,087-0,055 0,046 0,02 0,032 0,011 0,051 0,016 0,063 PAH total 0,59 0,14 1,6 0,52 0,58 2,4 19 0,39 0,39 1,6 0,52 0,78 0,56 0,69 1,5 0,83 0,28 0,3 0,59 0,17 1 0,22 1,1 0,38 3,1 3 0,1 1,3 1,4 0,42 0,63 0,22 1,2 0,44 1,4 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) ,4 Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse Område E Prøve nr Bly (Pb) Cadmium (Cd) 0,14 0,13 0,13 0,11 0,14 0,55 0,19 0,19 0,05 0,11 0,13 0,16 0,17 0,17 0,15 0,09 0,16 0,13 0,14 0,12 0,14 0,17 0,14 0,09 0,11 0,14 0,12 0,19 0,13 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,17 Chrom Total (Cr total) 9,8 8,6 9,1 8, , ,5 9,5 9,9 9,8 9, ,9 11 8,8 9,3 8,1 7,9 9,9 9, ,7 9,2 9 9,8 Kobber (Cu) ,2 9, , , Nikkel (Ni) Zink (Zn) Benzen Toluen Ethylbenzen Xylener Naphtalen Benz(a)pyren 0,028-0,051 0,032 0,038 0,012 0,034 0,069 0,036 0,16 0,072 0,067 0,1 0,081 0,067 0,048 0,19 0,075 0,077 0,095 0,21 0,24 0,083 0,08 0,035 0,04 0,049 0,043 0,034 0,053 0,049 0,065 0,11 0,14 0,1 Dibenz(a,h)antracen - - 0, ,018-0,032 0,022 0,019 0,027 0,02 0,016 0,011 0,045 0,018 0,019 0,026 0,043 0,059 0,018 0,02-0,01 0,012 0,01-0,012 0,012 0,014 0,025 0,033 0,022 PAH total 0,14-0,26 0,14 0,2 0,056 0,19 0,37 0,19 0,92 0,45 0,35 0,56 0,47 0,35 0,27 0,93 0,41 0,4 0,51 1,3 1,4 0,41 0,35 0,18 0,22 0,26 0,23 0,18 0,28 0,25 0,31 0,58 0,78 0,49 Flygtige (Benzin) (C6-C10) Let olie (C10-C15) Let olie (C15-C20) Tung olie (C20-C35) Olie Total (C6-C35) Forureningsklasse = under detektionsgrænsen

18 Bilag 3 Boringer

19 Bilag 3a Skema med oplysninger om nye boringer

20

21 Bilag 3b Borejournaler

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE Åbjerg Vandværk v. Vestervej 22 3600 Frederikssund Formand Michael Tofte ANALYSERAPPORT 21262/10 Version: 1 Udtaget: 18-05-2010 1450 Modtaget: 18-05-2010 Påbegyndt: 18-05-2010 Udtaget af: LAB/JBE Råvand

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk

Collstrop Horsens 1890-1978. 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop Horsens 1890-1978 1 1 www.regionmidtjylland.dk Collstrop træimprægnering Driftsperiode 1890-1978 Svelleimprægnering frem til 1970. Rüpingmetoden. Op til 400.000 sveller/år. Råd- og brandimprægnering

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget

Læs mere

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Jessen Kilen Losseplads, Struer Lokalitets nr. 671-00001 15-08-2013 Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf. 7841 1925 Miljø Udgivelsesår

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 05-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464235 Sagsnavn Fællesledningsnet Aabenraa by

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Borgmester Andersens Vej 26-28, Sønderborg Erhvervsskole, Prøve ID: Hane i køkken Udtaget: 26.03.2019 kl. 8.50 Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A Kunde:,, Prøvenr.: 30342/19 FELTMÅLINGER:

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 14-09-2017 Version: 1 Modtaget: 31-08-2017 Påbegyndt: 31-08-2017 Ordrenr.: 403109 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 07-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464243 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vander: Lejre og Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Det lokale Vridsløselille Vand, hvor egenproduceret

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøvested: Hovedgaden 2,, taphane - 61272 - / 4767001398 Hovedgaden 2, Prøveudtagning: kl. 09: Analyseperiode: - 06.09.2018 Farvetal, Pt 1.8 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.08 FTU 1

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120 Side 1 (6) EN ISO 17294-2:2005 Arsen, As µg/l 25 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba µg/l 190 0.2 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B µg/l 120 0.5 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co µg/l 0.22 0.004 GC/MS

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Åbjerg Vandværk Amba Vestervej 22 3600 Frederikssund Att.: Formand Michael Tofte Version: 1 Modtaget: 01-12-2017 Påbegyndt: 01-12-2017 Ordrenr.: 413970 Sagsnavn Åbjerg vv Lokalitet: Åbjerg Vandværk Prøvested:

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vander: Thorsbro Vand, som primært forsyner den nordlige del af kommunen. Regnemark Vand, som primært forsyner den centrale del

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.68 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 09:40 Analyseperiode: - 09.10.2018 Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.68 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 26.03.2018 Inddampningsrest 300 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 3.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Vitten Vandværk - Forbruger, taphane / T Krogsvej 27, 8382 Hinnerup Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbruger, taphane - 78473 - / 4713000499T Krogsvej 27, Prøveudtagning: kl. 12:20 Analyseperiode: - 30.09.2019 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.12 FNU 1 0.0 DS/EN

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Klinting Vandværk - Forbrugers taphane / T Klintingvej 191, 6854 Henne Drikkevand - Gruppe A+B parametre - Forbrugers taphane - 49813 - / 43000199T Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.34 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Bilag 1 LANDINSPEKTØRPLAN DONG 115 119 149 184a 404 R 1 NR 101 2090 2301 2000 5500 2110 14000 Islands Brygge Nyt skel i igangværende sag fra LE34 X=-72.179,54 Y=138.230,14 80a P Y=138150 X=72200 X=-72.206,22

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 14:1 Analyseperiode: - 20.03.2018 Farvetal, Pt 4.4 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Brøndbyvester Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Regnemark Vandværk. Normalt forsynes

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Lejre Vandværk og Værket ved Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Vridsløselille Vandværk,

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 18-02-2019 Version: 1 Modtaget: 06-02-2019 Påbegyndt: 06-02-2019 Ordrenr.: 488052 Sagsnavn Farversmølle vv Lokalitet: Farversmølle

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 88 Glesborg 22.0.2018 Prøvested: Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg, taphane - 78989 - / 472001398 Hedegaardsvej 9, 88 Glesborg Prøveudtagning: 22.0.2018 kl. 09:04 Analyseperiode: 22.0.2018-01.06.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044688 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) < 0.00 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.6 mg/l 0 0.3 SM 17.

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 CA000391 8044681 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.017 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0023 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat 0.7 mg/l 0 0.3 SM 17. udg.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 11:27 Analyseperiode: - 06.0.2019 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.022 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ejby Strand Vandværk - Ledningsnet - 104229 - V0220002 / 42100299 8069039 Farvetal, Pt.1 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.16 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Tåstrup Møllevej 2.09.2018 Holbæk Forsyning, forbruger. Tåstrup Møllevej - 103367 - / 431010016T Tåstrup Møllevej, Prøveudtagning: 2.09.2018 kl. 07:30 Analyseperiode: 2.09.2018-0.10.2018

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 08:0 Analyseperiode: - 23.02.2018 Farvetal, Pt 3.7 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.11 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.7 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.46 FTU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Voergade 890 Ørsted AR-18-CA-0069682-01 EUDKVE-0069682 CA000746 Prøvested: Voer Færgevej 123, 890 Ørsted, taphane - 796 - / 473001998 Voer Færgevej 123, 890 Ørsted Prøveudtagning: kl. 09:28

Læs mere

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vandværker, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang:

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vandværker, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vander, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Værket ved Slangerup og et ved Søndersø leverer fortrinsvis vand til Østerbro,

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:10 Analyseperiode: - 08.0.2018 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.034 mg/l 0.0 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit < 0.001 mg/l 0.1 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 10:30 Analyseperiode: - 30.0.2018 Inddampningsrest 490 mg/l 100 10 DS 204 1 Farvetal, Pt 4.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.21 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016

Læs mere

Bilag 1 Situationsplan

Bilag 1 Situationsplan Bilag 1 Situationsplan Bilag 2 Borehulslogging Hvalsø, Stengårds Losseplads Borehulslogging GEO projekt nr. 36216 Rapport 1, 2012-10-22 1 4330 Hvalsø, Stengårdens Losseplads, boring DGU nr. 206.1817 2

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=4986] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Allested Vejle Vandværk Kirkevej 7 67 Broby DÄNEMARK DOC-7-898-DA-P Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Kbh/Frb. K. 27, , , ,

Kbh/Frb. K. 27, , , , Bilag %LODJ 1LNNHO 2YHUVLJWRYHUDNWLYHRYHUYnJQLQJVILOWUHPHGPHUHHQGµJOQLNNHO )LOWUHPHGVWLJHQGHNRQFHQWUDWLRQHOOHUNRQVWDQWRYHUNYDOLWHWVNUDYHQHIRUGULNNHYDQGHU IUHPK YHGHUDVWHU )LOWHUQU $PW )LOWHU G\EGH P 13.11.14.01

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.27 FNU DS/EN ISO : Prøvested: Hinnerup Vandværk - H, taphane - 78468 - / 4713000196 H, Prøveudtagning: kl. 12:13 Analyseperiode: - 14.01.2019 Farvetal, Pt 4.3 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.27 FNU

Læs mere

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE

SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE SUPPLERENDE FORURENINGS- UNDERSØGELSE FOKUSAREAL 1220-39-11 OPFYLDT SANDGRAV LEDØJETOFTEN 49, 2765 SMØRUM ETAPE 1220 12 KØBENHAVN FREDERIKSSUND >>> MOTORRING 4 TVÆRVEJ N GMDK Data: Udgivelsesdato : 15.

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.13 FNU DS/EN ISO : Ladelundvej 8 Siriusvej AR-19-CA-0072077-01 EUDKVE-0072077 Prøvested: - Nygårdsvænget 4-7833 - / 470900098 Nygårdsvænget 4, Prøveudtagning: kl. 11:0 8042134 Farvetal, Pt 1.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012,

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Møllegårdens - Skolevang 1, taphane - 104217 - / 42100409 Prøveudtagning: kl. 08: 8069010 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.1 FNU 1 0.0

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.44 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Hjortdalvej 141, taphane - 71688 - / 4811002194 Hjortdalvej 141, Prøveudtagning: kl. 08:2 Analyseperiode: - 2.01.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 4.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU DS/EN ISO : Holmvej 7, Prøveudtagning: kl. 09:5 Analyseperiode: - 06.02.2019 Farvetal, Pt.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.39 FNU 1 0.05 DS/EN ISO 7027-1: 2016 15 Mikrobiologi Coliforme

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr:

Analyserapport. Lab prøvenr: Prøveudtagning: kl. 13:1 Analyseperiode: - 22.0.2019 Prøvens lugt Ingen * Organoleptisk Farvetal, Pt 1. mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.4 FNU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) mg/l 10 % DS/EN ISO Kopi til: Holstebro Kommune/ Miljøafd. ; Embedslægeinstitutionen/Midt O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K219-00494-2 Tidspunkt for prøvetagning: 05-02-19 Kl. 10:56 Prøvetager: Højvang Lab (BML) Analysering

Læs mere

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Vestermarkens Vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Indhold VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER... 3 GENERELLE MÅL... 3 KONTROLPROGRAM... 4 Analysepakker... 4 Indberetningsforpligtigelse... 4 Analysekalender...

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 15 Turbiditet 0.79 FNU DS/EN ISO : Prøvested: - Albanivej 16, taphane - 82977 - / 4497000298 Albanivej 16, Prøveudtagning: kl. 10:4 Analyseperiode: - 29.0.2019 Farvetal, Pt 2.6 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.79

Læs mere