Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kemiske undersøgelser af drikkevand Højst Vand fra Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige byledningsværdier"

Transkript

1 Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra de syv regionale vandværker ad følgende ledningsstrækninger: Værkerne Søndersø og Slangerup leder vandet af en fælles trykledning til beholderanlægget på Tinghøj i Gladsaxe Kommune. Fra beholderanlægget ledes vandet ind til byen af tre ledninger, som i dagtimerne forsyner den nordlige del af byen. Islevbro Vandværk leder vandet direkte ud på bylednings, hvor det fortrinsvis forsyner nordvestlige dele af byen. Værkerne Lejre og Marbjerg leder vandet af en fælles trykledning til ringledningen vest for København, hvorfra det opblandes med vand fra andre områder til fortrinsvis den sydvestlige del af byen. Thorsbro Vandværk leder vandet af to parallelle ledninger fortrinsvis til den sydvestlige del af byen. Regnemark Vandværk leder vandet af en trykledning til først og fremmest Amager og den sydlige del af byen. Kvaliteten af vandet fra de syv værker overholder alle kvalitetskravene til drikkevand. Vandkvaliteten for afgangsvandet fra de enkelte vandværker og i bylednings fremgår af nedenstående skema Kemiske undersøgelser af drikkevand udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget afgang fra af 12 prøver Kemiske analyser: Aluminium µg/l 2,6 2,5 3,6 2 3,8 3 2,4-2,2 Ammonium (NH + 4 ) mg/l 0,013 0,016 0,008 0,013 0,008 0,014 0,013 0,05 0,01 Calcium (Ca ++ ) mg/l < Carbondioxid ved 12 o C (CO 2 ) mg/l Carbondioxid, aggressiv v. 12 o C (CO 2 ) mg/l < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 2 < 3 Farvetal mg Pt/l 4 3,6 1,3 2 2,7 5,3 5,1 5 / 15^ 4,5 Fosfor - total (P) mg/l 0,008 0,005 0,008 0,005 0,007 0,006 0,006 0,15 0,006 Flourid (F - ) mg/l 0,47 0,64 0,34 0,54 0,89 0,5 0,61 1,5 0,57 Hydrogencarbonat (HCO - 3 ) mg/l > Hårdhed - total o dh 19,4 25,4 22,2 20,7 17,1 19, ,1 Hårdhed - permanent o dh 3,9 8,5 6,1 4,7 < 0,5 3,5 3,3-4,5 Hårdhed - carbonat o dh ,6 Inddampningsrest mg/l Jern - total (Fe) mg/l 0,035 < 0,01 < 0,01 0,026 0,016 0,012 < 0,01 0,1 0,03 Kalium (K + ) mg/l 3,4 3,8 4 2,9 5,1 4,4 5,6 10 4,5 Kalkfældning ved 12 o C o dh 0, ,4 1 0,8 0,9-1,2 Kiselsyreanhydrid mg/l 23,7 25,6 23,1 25,3 21, ,1-24 Klorid (Cl - ) mg/l ,3 Ledningsevne 12 C ms/m 60,2 77, ,5 72,3 58,9 74,7 > 30 67,2 Magnesium (Mg ++ ) mg/l Mangan - total (Mn) mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,02 0,005 Methan mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 < 0,01 Side 1 af 7

2 Natrium (Na + ) mg/l Natriumhydrogencarbonat mg/l < 3 < 3 < 3 < 3 26 < 3 < 3 - < 3 Nikkel (Ni ++ ) µg/l 0,15 2 7,6 1 0,15 0,3 0, ,3 Nitrat (NO - 3 ) mg/l 1,7 2,2 5,1 0,96 3,7 1,3 2,4 50 2,4 Nitrit (NO - 2 ) mg/l < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 < 0,005 0,01 0,005 NVOC (C) mg/l 2,3 2,2 1,2 1,5 1,8 2, ,4 Oxygen (O 2 ) mg/l 9,2 8,1 10,1 7,4 8,2 10 8,8-9,0 ph ved 12 o C 7,5 7,3 7,4 7,4 7,5 7,5 7,4 7-8,5 7,5 Sulfat (SO -- 4 ) mg/l Svovlbrinte mg/l < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,05 < 0,02 Temperatur o C 9,6 10,8 9,5 9,5 9,5 9,6 9,6-10,9 Turbiditet FTU 0,21 0,16 0,07 0, ,09 0,06 0,3 / 1* 0,06 < 2 betyder at tallet er under 2 * Turbiditet op til 1 kan accepteres på afgang værk, såfremt turbiditeten på lednings ikke er over 1 ^ Farvetal op til 15 kan accepteres på afgang værk, såfremt farvetallet på lednings ikke er over 15 < mindre end > større end Mikrobiologisk indhold i drikkevand Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark Højst Vandværk Vandværk Vandværk Vandværk Vandværk Vandværk Vandværk tilladelige bylednings- tilladelige værdier værdier udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget udtaget afgang fra af 251 prøver ledningsnet Kimtal ved 22 C antal pr. ml < 1 13 < 1 < 1 < 1 5 < Kimtal ved 37 C antal pr. ml < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < Coliforme bakterier antal pr. 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 * < 1 E. Coli antal pr. 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 * < 1 Enterocokker antal pr. 100 ml < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 - < 1 * I august 2011 blev en drikkevandsforurening opdaget ved én af vores daglige drikkevandskontroller på lednings. Forureningen betød, at Kommunen måtte udsende kogeanbefaling for for dele af byen. Det lykkedes hurtigt at lokalisere årsagen til forureningen, som var indtrængning af overfladevand i lednings i forbindelse med en ledningsreparation. Lednings i området blev herefter udskyllet med rent vand. Kogeanbefalingen blev ophævert efter, at der ved gentagne kontroller af drikkevandet forskellige steder i området ikke kunne konstateres spor af forureningen. I forbindelse med hændelsen blev der udtaget en del ekstrakontrolprøverr, hvor der blev påvist indhold af coliforme bakterier op til 200 pr. 100 ml. og E. Coli op til 165 pr. 100 ml. Disse ekstraordinære prøver indgår ikke i det beregnede gennemsnit, som alene omfatter ordinære prøver. Indhold af miljøfremmede stoffer og spormetaller i drikkevand Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige bylednings- Side 2 af 7

3 værdier Olieprodukter Benzen -C10 µg/l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 summen af < 5 C10 til C25 µg/l < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 < 8,0 olieprodukter < 5 C25 til C35 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 skal være < 5 < 10 Aromater: benzen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 ethylbenzen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,02 naphthalen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 m+p-xylen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,02 o-xylen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,02 toluen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,02 1-methyl-3-ethylbenzen * µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 summen af < 0,02 1,3,5-trimethylbenzen * µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 alkylbenzener < 0,02 1,2,4-trimethylbenzen * µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 mærker * skal < 0,02 skal være < 1 Tilsætningsstoffer til benzin MTBE µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0, < 0,02 1,2-dibromethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,01 < 0,02 Chlorerede opløsningsmidler og nedbrydnbingsprodukter: 1,1,1-trichlorethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 1,1-dichlorethylen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 1,2-dichlorethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 cis-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,020 0,076 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 tetrachlorethylen µg/l < 0,020 < 0,020 0,071 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 tetrachlormethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 trans-1,2-dichlorethylen µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 trichlorethylen µg/l < 0,020 0,037 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 trichlormethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 vinylchlorid µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0, < 0,02 1,1-dichlorethan µg/l < 0,020 0,021 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 1 < 0,02 chlorethan µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 1 < 0,02 Side 3 af 7

4 PAH'er: benzo(a)pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,010 fluoranthen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 benzo(b,j,k)fluoranthen * µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 summen af < 0,010 benzo(ghi)perylen * µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 PAH'er < 0,010 indeno(1,2,3-cd)pyren * µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mærket * < 0,010 acenaphtylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 skal < 0,010 acenaphthen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 være < 0,010 fluoren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 mindre end 1 < 0,010 phenanthren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 anthracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 pyren µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 benzo(a)anthracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 chrysen/triphenylen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 dibenzo(a,h)anthracen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 naphthalen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 2 < 0,010 Detergenter µg/l 5 7,3 5,6 < 3 4,9 6,3 6, ,4 Cyanid µg/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 50 < 1 Phenoler: 2,4-dichlorphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,6-dichlorphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 4-chlor-2-methylphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 pentachlorphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,010 4,6-dichlor-2-methylphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 4-n-octylphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 4-t-octylphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 nonylphenoler µg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 sum af nonyl- < 0,050 nonylphenolmonoethoxylater µg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 phenol + octyl- < 0,050 nonylphenoldiethoxylater µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 phenol < 20 < 0,010 phenol µg/l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,5 < 0,050 2-methylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 3 methylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 4-methylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 2,3-dimethylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 2,4-dimethylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 2,5.dimethylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 2,6-dimethylhenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 Side 4 af 7

5 3,4-dimethylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 3,5-dimethylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,5 < 0,020 2,4,6-trichlorphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,1 < 0,020 2,3,4,6-tetrachlorphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,1 < 0,020 6-chlor-2-methylphenol µg/l < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 < 0,020 0,1 < 0,020 Phthalater (blødgørere): DEHP µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 1 0,15 buthylbenzylphthalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 summen af < 0,1 di-n-buthylphthalat µg/l < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 < 0,30 de øvrige < 0,1 diethylphthalat µg/l < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 phthalater 0,31 dimethylphthalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 skal være < 0,1 di-n-octylphthalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 mindre end 1 < 0,1 di-iso-nonulphtalat µg/l < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Pesticider (sprøjtemidfler) 2,4-D µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,4-dichlorphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,6-dichlorphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,6-dichlorbenzamid (BAM) µg/l < 0,010 0,013 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,01 < 0,010 0,1 0,012 4-chlor-2-methylphenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 atrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 bentazon µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 ethofumesate µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 desethylatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 desisopropylatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 dichlobenil µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 dichlorprop µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 dinoseb µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 diuron µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 DNOC µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 hexazinon µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2-hydroxyatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 isoproturon µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 <0,010 MCPA µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 mechlorprop µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 metamitron µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 Side 5 af 7

6 pendimethalin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 simazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 terbutylazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,6-DCPP µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 4-CPP µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0.,010 desethylterbutylazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 fluazifop-(p)-butyl µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2-hydroxysimazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 hydroxyterbutylazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 pirimicarb µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 propyzamid µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 glyphosat µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 AMPA µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 metribuzin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 metribuzin-desaino-diketo µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 metribuzn-desamino µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 metribuzin-diketo µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 2,6-dichlorbenzoesyre µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 ethylenthiourea µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 TCA µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 desethyldesisopropylatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 4-nitrophenol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 desethylhydroxyatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 desisopropylhydroxyatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 didealkylhydroxyatrazin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 azoxystrobin µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 PPU (IN-70941) µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 PPU-desamino (IN-70942) µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 CyPM µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 CL µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 TFMP µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 Picolinafen µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 Rimsulfuron µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 Tebuconasol µg/l < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 < 0,010 0,1 < 0,010 Søndersø Islevbro Thorsbro Marbjerg Lejre Slangerup Regnemark tilladelige bylednings- Side 6 af 7

7 værdier Spormetaller: aluminium µg/l 2,6 2,5 3,6 2 3,8 3 2,4-2,2 antimon µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2-0,215 arsen µg/l 0,054 0,12 0,35 < 0,03 0,15 0,11 0,094-0,20 barium µg/l bly µg/l < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 0,1 < 0,025-0,15 bor µg/l cadmium µg/l < 0,04 < 0,04 0,027 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04-0,011 chrom µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 0,058 < 0,4 < 0,4-0.,075 cobolt µg/l < 0,04 0,045 0,1 < 0,04 < 0,04 0,041 0,051-0,043 kobber µg/l 0,26 0,22 0,54 0,097 0,36 2,3 0,12-2,7 kviksølv µg/l < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002 < 0,002-0,0039 nikkel µg/l 0,15 2 7,6 1 0,15 0,3 0,24-1,3 selen µg/l < 0,05 < 0,05 2,7 0,13 < 0,05 < 0,05 < 0,05-0,17 sølv µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - < 0,1 zink µg/l 1,7 3,3 12 1,7 < 0,5 2,6 < 0,5-9,16 Strontium µg/l µg/l betyder mikrogram pr. liter < 0,010 betyder at indholdet er under 0,010 og det derfor ikke kan måles - betyder at der ikke er analyseret for dette stof Side 7 af 7

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk.

To aftag på trykledningen fra Regnemark Vandværk, som forsyner den sydlige del af kommunen og bidrager til opblanding på Hvidovre Vandværk. Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vandværker og ledninger: Hvidovre Vandværk på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vandværk. Det opblandede

Læs mere

Vandkvalitet i Herlev Kommune

Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandkvalitet i Herlev Kommune Vandet i Herlev Kommune leveres fra følgende er og ledninger: Værkerne Søndersø og Slangerup, som forsyner den nordlige og østlige del af kommunen. Lejre og Marbjerg, som

Læs mere

Vandkvalitet i Rødovre Kommune

Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandkvalitet i Rødovre Kommune Vandet i Rødovre leveres fra følgende vander og ledninger: Rødovre Vand, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra byledningsnettet i København fortrinsvis bestående

Læs mere

Vandkvalitet i Københavns Kommune

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv regionale vander, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Værkerne Søndersø og Slangerup leverer fortrinsvis vand til Østerbro,

Læs mere

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune

Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandkvalitet i Hvidovre Kommune Vandet i Hvidovre leveres fra følgende vander og ledninger: Hvidovre Vand på Biblioteksvej, hvor vandet opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand. Det opblandede

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vander og ledninger: Brøndbyvester Vand på Sydgårdsvej, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra det regionale Regnemark Vand.

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20160205/012 16. februar 2016 Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet

Læs mere

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

( ) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (03+08+09) UDVIDET KONTROL + SPORSTOFKONTROL + ORGANISK Vandværksvej 4 3450 Allerød Analyserapport nr. 20170202/005 22. april 2017 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag,

Læs mere

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato:

ANALYSERAPPORT. TRE-FOR Vand A/S Registernr.: Att.: CVR Modt. dato: 6000 Kolding Sidenr.: 1 af 5 Udvidet kontrol, type U Organiske mikroforuren. type O Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Bendt Rasmussen Sandersvej 2 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Uggeløse Bygade 21 3540 Lynge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(05+09) BORINGSKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Vandværksvej 4 3450 Allerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vander: Lejre og Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Det lokale Vridsløselille Vand, hvor egenproduceret

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING 3200 Helsinge Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20160601/010 1. juni 2016 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Vallensbæk Kommune Vandet i Vallensbæk leveres fra følgende vander: Thorsbro Vand, som primært forsyner den nordlige del af kommunen. Regnemark Vand, som primært forsyner den centrale del

Læs mere

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vandværker, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang:

Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vandværker, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Vandkvalitet i Københavns Kommune Vandet i Københavns Kommune leveres fra syv vander, hvor vandet opblandes i forskelligt omfang: Værket ved Slangerup og et ved Søndersø leverer fortrinsvis vand til Østerbro,

Læs mere

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker:

Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Vandkvalitet i Albertslund Kommune Vandet i Albertslund leveres fra følgende vandværker: Lejre Vandværk og Værket ved Marbjerg forsyner størstedelen af kommunen, nord for Roskildevej. Vridsløselille Vandværk,

Læs mere

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(03+09) UDVIDET KONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING v/ Jan Enevoldsen Maglebjergvej 12, Ørslev 4760 Vordingborg Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Dragør Kommune Vandet i Dragør Kommune leveres fra følgende vandværker og ledninger: Dragør Vandværk, der hovedsagelig forsyner den nordøstlige og østlige del af Dragør. Store Magleby Vandværk,

Læs mere

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger:

Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Vandkvalitet i Brøndby Kommune Vandet i Brøndby leveres fra følgende vandværker og ledninger: Brøndbyvester Vandværk, hvor egenproduceret vand opblandes med vand fra Regnemark Vandværk. Normalt forsynes

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Bremerholmen 21, Udtaget: 23.03.2015 kl. 14:31:00 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Kunde:,, Prøvenr.: 31756/15 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang ejendom FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: kote 40 Lab prøvenr: Min. Max. ph 7.8 ph 7 8. 2 DS/EN ISO 1023 Inddampningsrest 360 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne) 4 ms/m 0.1 DS/EN 27888 10 Farvetal, Pt 2.7 mg Pt/l 1 DS/EN ISO 7887, metode C 10 Turbiditet 0.10

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 4483 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Ølsted Strand Vandværk Frederikssundsvej 167 3310 Ølsted Att.: Henriette Høeg Udskrevet: 05-07-2017 Version: 1 Modtaget: 21-06-2017 Påbegyndt: 21-06-2017 Ordrenr.: 397693 Sagsnavn Ølsted Strand vv Lokalitet:

Læs mere

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv.

Bilag 1. Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. Bilag 1 Oversigtskort med alle delområder, boringer mv. 0 250 500 meter 0 0 0 0 Midlertidigt filter for porevand Boring, tidl., filtersat Boring, ny, ikke filtersat Boring, ny, filtersat Undersøgelsesområde

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.:

Analyserapport. Prøvemærke: Hane lavtryk kote 44 Lab prøvenr.: Ladelundvej 8 AR-1-CA-00366821-01 0.11.201 Prøveudtagning: 0.11.201 kl. 09:40 Analyseperiode: 0.11.201-19.11.201 ph 7.6 ph 7 8. DS 287 Inddampningsrest 390 mg/l 100 10 DS 204 12 Konduktivitet (Ledningsevne)

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: + 45 4925 0770 Udskrevet: 19-02-2013 Modtaget: 05-02-2013 Påbegyndt: 05-02-2013 Ordrenr.: 223619 Udtaget: 05.02.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Normal kontrol Prøvenr.: 9683/13 Temperatur ved prøvetagning 8.7

Læs mere

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL

(02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL (02) NORMAL DRIKKEVANDSKONTROL Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20140521/018 21. maj 2014 Blad 1 af 1 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Biskop Svanesvej 16 3460 Birkerød Blad 1 af 5 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve

Læs mere

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING

(02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING (02+09) NORMALKONTROL + ORGANISK MIKROFORURENING Analyserapport nr. 20160802/003 11. august 2016 Blad 1 af 4 Temperatur 9,1 C Prøvested: Afgang, værk Lillerød Vandværk Lugt Ingen lugt Smag Normal Prøvedato:

Læs mere

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø.

Prøveplan 2014-2018 Røstofte vandværk Hermed fremsendes Prøveplan, udarbejdet af Vordingborg Kommune, Land og Miljø. Røstofte vandværk v. Hans Henrik Sorgenfrey Mail: hanshs@privat.dk Valdemarsgade 43 Postboks 200 4760 Vordingborg Tlf. 55 36 36 36 www.vordingborg.dk Sagsnr.: 13/1017 Dokumentnr.: 5224/14 Prøveplan 2014-2018

Læs mere

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager :

Prøvested : DGU C. Prøvedato : kl. 12:15. Prøvetager : Dianasvej 9 Hønsinge Lyng 4560 Vig Analyserapport nr. 14785 Blad 1 af 3 Kopi til: Odsherred Kommune GEUS (Jupiter) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. DIREKTE UNDERSØGELSE

Læs mere

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE

ANALYSERAPPORT 21262/10 Udskrevet: Version: 1 Udtaget: Modtaget: Påbegyndt: Udtaget af: LAB/JBE Åbjerg Vandværk v. Vestervej 22 3600 Frederikssund Formand Michael Tofte ANALYSERAPPORT 21262/10 Version: 1 Udtaget: 18-05-2010 1450 Modtaget: 18-05-2010 Påbegyndt: 18-05-2010 Udtaget af: LAB/JBE Råvand

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Jens Peter Brenøe Hulegårdsvej 3, Allerslev 4320 Lejre Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Forsyning Helsingør-Vand A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Att.: Jørgen Winkel Svendsen Udskrevet: 29-01-2019 Version: 1 Modtaget: 15-01-2019 Påbegyndt: 15-01-2019 Ordrenr.: 484336 Sagsnavn Espergærde

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. Kildevænget 10 Snoldelev 4621 Gadstrup Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve.

Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede prøve. v/ Helge Christensen Slåenvej 11 4735 Mern Blad 1 af 6 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for den analyserede

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE *

(05) BORINGSKONTROL. Vig Lyng Vandværk Ærtemosevej Vig DIREKTE UNDERSØGELSE * Ærtemosevej 2 4560 Vig Analyserapport nr. 20150506/016 Blad 1 af 3 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende for

Læs mere

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon:

ANALYSERAPPORT. MILANA ALS Environmental Bakkegårdsvej 406 A 3050 Humlebæk, Denmark Telefon: Prøvested: Parkvej 1, Prøve ID: Personalestue, køkkenhane Udtaget: 22.03.2013 kl. 11.25 Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol Prøvenr.: 21413/13 Parameter Resultat Enhed Metode Grænseværdi Indgang

Læs mere

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk

Kontrolprogram Ryegaard Vandværk Kontrolprogram Ryegaard Vandværk 208-2022 Ryegaard Vandværk Jupiter nr. 04220 Produceret m³ 207: 5.063 Produceret m³ pr. dag: 4 Prøvested Analysepakke 208 209 2020 202 2022 Taphane hos forbruger Gruppe

Læs mere

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE

(05) BORINGSKONTROL. Smidstrup Vandværk Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje DIREKTE UNDERSØGELSE Hågendrupvej 2 B 3250 Gilleleje Analyserapport nr. 20180406/004 Blad 1 af 4 Kopi til: Jupiter (GEUS) Rapporten må kun gengives i uddrag, hvis laboratoriet har godkendt uddraget. Resultatet gælder udelukkende

Læs mere

ANALYSERAPPORT 1207675-252324

ANALYSERAPPORT 1207675-252324 Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=34] Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang Udtagningssted. Anlægs-ID Fysisk-kemisk

Læs mere

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker

Notat. Notat: Vandanalyser oversigt over prøvepakker Notat Dato: 10.10.2013 Sagsnr.: 1851-199908 Dok. nr.: 2013-324665 Direkte telefon: 9931 9467 Initialer: MSH Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Notat: Vandanalyser

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 14-09-2017 Version: 1 Modtaget: 31-08-2017 Påbegyndt: 31-08-2017 Ordrenr.: 403109 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Metaller Jern (Fe) < 0.01 mg/l 0.2 0.01 SM 3120 ICP/OES 30 Telefon: 7022 4266 Martofte Vandværk Søvej 17 5390 Martofte Att.: Jørgen Braad Jørgensen Analyserapport Prøvested: Martofte Vandværk. Ledningsnet - V02200058 / 4439001099 Udtagningsadresse: Snavevej 150,

Læs mere

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk

Kontrolprogram Ellekærgård Vandværk Kontrolprogram 208-2022 Jupiter nr. 04684 Produceret m³ 207: 4.336 Produceret m³ pr. dag: 39 Prøvested Analysepakke 208 208 209 209 Taphane hos forbruger Gruppe A maj-juni Sept-nov maj-juni Sept-nov Taphane

Læs mere

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org.

Kundenr.: Rosenlunden 3 Ordrenr.: Søndersø Prøvenr.: ANALYSERAPPORT. - Boringskontrol + Org. Sidenr.: 1 af 5 Calcium (Ca) 130 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Magnesium (Mg) 12 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Kalium (K) 5.7 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Natrium (Na) 16 mg/l ISO17294m-ICPMS 30 Jern (Fe) 0.096 mg/l ISO17294m-ICPMS

Læs mere

Andelsvandværket Helle Vest

Andelsvandværket Helle Vest Andelsvandværket Helle Vest Vedr. fund coliforme bakterier Dette dokument indeholder 2 resultater fra 2 analyser foretaget omkring tidspunktet for forurening med coliforme bakterier på vandværket. Bemærk

Læs mere

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat

1006 ISO/IEC 17025. Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat Side 1 (5) SS-EN ISO 6222 Kimtal ved 22 C, 3d (3) cfu/ml

Læs mere

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre

Analyserapport. Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Gruppe A+B parametre . Detek- Lugt Ingen lugt Subjektiv vurdering* Smag Normal Subjektiv vurdering* Prøvetagning, kemi Stikprøve DS/ISO 5667-5:2006 Prøvetagning, mikrobiologi Stikprøve ISO 19458:2006 Temperatur 19,8 C SM 2550:2005,

Læs mere

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120

1006 ISO/IEC Analysemetode Undersøgelse af Enhed Resultat SS-EN ISO :2005 Bor, B µg/l 120 Side 1 (6) EN ISO 17294-2:2005 Arsen, As µg/l 25 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Barium, Ba µg/l 190 0.2 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Bor, B µg/l 120 0.5 20 SS-EN ISO 17294-2:2005 Kobolt, Co µg/l 0.22 0.004 GC/MS

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Prøvested: Borgmester Andersens Vej 26-28, Sønderborg Erhvervsskole, Prøve ID: Hane i køkken Udtaget: 26.03.2019 kl. 8.50 Prøvetype: Drikkevand - Bek. 1068: 2018, Gruppe A Kunde:,, Prøvenr.: 30342/19 FELTMÅLINGER:

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Inddampningsrest 330 mg/l 10 DS Fynsvej 400 Bogense Prøvested: Tyrekrogværket - DGU 127.0044 - / 442300020 Prøveudtagning: 23.0.2016 kl. 09:00 Analyseperiode: 23.0.2016-13.06.2016 Ladelundvej 8 AR-16-CA-0042140-01 EUDKVE-0042140 23.0.2016

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 07-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464243 Sagsnavn Lindsnakke vv Lokalitet: Lindsnakke

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max.

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Prøve ID: Min. Max. Udtagningsadresse: Raffinaderivej 2 Prøveudtagning: kl. 11:50 Analyseperiode: - 14.03.2013 AR-13-CA-00053773-01 EUDKVE-00053773 05377301 Enhed Kravværdier Prøve ID: 001999-30 Min. Max. Prøvens farve Farveløs

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS 880 Tjele Prøvested: boring DGU 57.656 - V20000200 / 478900260 DGU-nr: 57.656 Råvand - Boringskontrol Prøveudtagning: kl. 09:20 Analyseperiode: - 06.04.2017 AR-17-CA-0052798-01 EUDKVE-0052798 Prøvemærke:

Læs mere

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol.

Notat vedrørende resultat af undersøgelse af drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup Tlf. 83 6000 mail@forsyningballerup.dk www.forsyningballerup.dk Notat vedrørende resultat undersøgelse drikkevands- eller boringskontrol. Forsyning Ballerup har bemærkninger vedrørende

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Ladelundvej 8 AR-18-CA-0071040-01 EUDKVE-0071040 8088378 Uorganiske forbindelser Ammonium (NH4) 0.18 mg/l 0.00 SM 17. udg. 400-NH3 (H) 1 Nitrit 0.0013 mg/l 0.001 SM 17. udg. 400-NO2 (B) 1 Nitrat < 0.3

Læs mere

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag:

Analyserapport. Prøver modtaget: 05-05-2015 Analyse påbegyndt: 05-05-2015 Rapportdato: Rapport nr.: Antal prøver: 1 Opbevaring: På køl Bilag: Analyserapport Rekvirent: Tuse Næs Vandværk A.m.b.a. Sagsnavn: Tuse Næs Vandværk, afd. Markeslev Str. Kirsebærvej 10,Hørby Begrænset kontrol + sporstofkontrol 4300 Holbæk Prøver modtaget: 05052015 Analyse

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: AR-18-CA-00704770-01 EUDKVE-00704770 Prøvested: Verup Vandværk - DGU 204.293 - / 4303000401 DGU-nr: 204.293 Råvand - Kontrol org. mikroforureninger Prøveudtagning: kl. 09:30 Analyseperiode: - 25.08.2018

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Klostervej 85 Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning/makj Prøvenr.: K218-00771-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:32 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Analysering

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 18-02-2019 Version: 1 Modtaget: 06-02-2019 Påbegyndt: 06-02-2019 Ordrenr.: 488052 Sagsnavn Farversmølle vv Lokalitet: Farversmølle

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 08:03 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Udt.: Danland Kopi til: RS-Forsyning/makj ; Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; Ringkøbing-Skjern Forsyning Prøvenr.: K218-00770-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 08:03

Læs mere

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB)

Prøvested: Prøvenr.: K Tidspunkt for prøvetagning: Kl. 11:13 Prøvetager: Højvang Lab (UBB) Kopi til: Ringkøbing-Skjern/Drikkevand ; Embedslægeinstitutionen/Midt ; RS-Forsyning Udt.: Thorstedvej 78 O PLYSNINGER OM PRØVEN Prøvenr.: K218-00776-1 Tidspunkt for prøvetagning: 27-02-18 Kl. 11:13 Prøvetager:

Læs mere

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx

Miljøvand- og jordanalyser - Laboratorieanalyser 2016+ Aftalenr.: 24.02-xxxxx 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser = kr. 3 5 dages analyser = kr. 4 10 dages analyser = kr. 5 Screeningsanalyse = kr. Tilbudssum = kr. JORDANALYSER 1 24 timersanalyser = kr. 2 48 timersanalyser

Læs mere

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013

Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Kilen Losseplads. Grundvandsmonitering 2013 Jessen Kilen Losseplads, Struer Lokalitets nr. 671-00001 15-08-2013 Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26, 8800 Viborg Tlf. 7841 1925 Miljø Udgivelsesår

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS

Analyserapport. Prøvemærke: DGU Lab prøvenr: Min. Max. Inddampningsrest 280 mg/l 10 DS Prøvested: Hasnæs Vandværk Boring 4 - V20002000 / 4701002004 DGU-nr: 91.42-1 Prøveudtagning: kl. 10:45 Analyseperiode: - 21.01.2015 AR-15-CA-00266290-01 EUDKVE-00266290 Prøvemærke: DGU 91.42 80220938 Inddampningsrest

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=35647] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel SVENDBORG VAND A/S Ryttermarken 57 Svendborg DÄNEMARK DOC-7-33-DA-P Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER Arwos Vand A/S Forsyningsvejen 2 6200 Aabenraa Att.: Mads Peter Madsen Udskrevet: 05-11-2018 Version: 1 Modtaget: 17-10-2018 Påbegyndt: 17-10-2018 Ordrenr.: 464235 Sagsnavn Fællesledningsnet Aabenraa by

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=4986] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Allested Vejle Vandværk Kirkevej 7 67 Broby DÄNEMARK DOC-7-898-DA-P Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Lab prøvenr: Farvetal, Pt.0 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887:2012, metode C 1 Turbiditet 0.10 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C < 1 MPN/100 ml i.m. 1 Colilert Quanti Tray 0.2 σ) Escherichia

Læs mere

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022.

Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. Thorsø Vandværk Thorsølundvej 46 8881 Thorsø 7. nuar 2016 Sagsbehandler: Gry Gasser Erlandsen Kontrolplan Hermed fremsendes kontrolplan for Thorsø Vandværk for perioden 2016-2022. I er selv ansvarlige

Læs mere

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram

Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram Møllehøj vandværk A.m.b.a. Kontrolprogram 2018-2022 Virksomhedsoplysninger Møllehøj Vandværk A.m.b.a. Egernvænget 7 4070 Kr. Hyllinge Telefon: 25686596 Hjemmeside: www.moellehoejvandvaerk.dk E-mail: formand.vand@gmail.com

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=496] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 410 Kiel Give Vandværk A.M.B.A. Rønnevej 18 33 Give DÄNEMARK DOC-1-859999-DA-P1 ANALYSERAPPORT 1518-496

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=89793] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetaker Kunde-prøvebetegnelse Formål Omfang

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=2252] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel SKOVVEJ 2B 56 ASSENS DÄNEMARK DOC-27-7732-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 725:25

Læs mere

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m.

2-methylphenol Indhold af 2-methylphenol indikerer, at der kan være forurening fra gasværker, lossepladser m.m. ORDFORKLARING 1,1,1-trichlorethan 1,1,1-trichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsmidler. 1,2-dichlorethan 1,2-dichlorethan tilhører gruppen af chlorerede opløsningsstoffer. 2-methylphenol

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=345] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 47 Kiel Skovvej B 56 Assens DÄNEMARK DOC-7-45-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 75:5 Udelukkende

Læs mere

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO :

Analyserapport. Lab prøvenr: Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 15 1 DS/EN ISO 7887, metode C 15 Turbiditet 0.09 FTU DS/EN ISO : Prøveudtagning: kl. 11:10 Analyseperiode: - 23.04.2018 Farvetal, Pt 6.9 mg Pt/l 1 1 DS/EN ISO 7887, metode C 1 Turbiditet 0.09 FTU 1 0.0 DS/EN ISO 7027-1: 2016 1 Mikrobiologi Coliforme bakterier 37 C

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=84] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 7446-84 Ordre Analyse nr. Projekt

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel Skovvej 2 B 56 Assens DÄNEMARK Dato 29927 Yderligere Informationer til Ordernr 84685 Kildebakken Vandværk - rentvandsafgang - U + OM + MTBE

Læs mere

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk

Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Dok.nr.: 2018-025071-4 Revideret den 24-04-2018 Bilag 1: Kontrolprogram for Visse Vandværk Jupiter ID: 70206 Næste inspektion af rentvandstank: Ikke relevant Produceret/distribueret i 2017: 64.940/66.709

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=83] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK DOC-7-74-DA-P ANALYSERAPPORT 83464-83 Ordre Analyse nr. Projekt Prøvens ankomst

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=5898] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel GRØNBJERG LANGELUND VANDVÆRK BJARNE CHRISTENSEN HOVEDGADEN 6 733 GIVE DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 499-5898 Ordre Analyse nr. Prøvens ankomst Prøvetagning

Læs mere

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr:

Analyserapport. Prøvemærke: Prøvehane DGU Lab prøvenr: Ladelundvej 8 Prøvested: Ganløse Nordre Vandværk - B2 DGU 200.199-8374 - V20001600 / 423001601 DGU-nr: 200.199 Prøveudtagning: kl. 10:3 Prøvemærke: Prøvehane DGU 200.199 8070318 Uorganiske forbindelser

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=225] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr-Hell-Str 6, 247 Kiel SKOVVEJ 2B 56 ASSENS DÄNEMARK DOC-27-77864-DA-P Parametrene beskrevet i dette dokument er akkrediteret iht: ISO/IEC 725:25

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 [@ANALYNR_START=3967] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel Tørring Vandværk A.m.b.a. Eyvind Stæger-Holst Østergade 3 76 Tørring DÄNEMARK ANALYSERAPPORT

Læs mere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere

KE og vandværkerne. Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere KE og vandværkerne Vandværker Grænse for grundvandsopland Trykledning Kildepladser Højdebeholdere 7 vandværker 49 kildepladser i drift Ca. 500 indvindingsboringer i drift Ca. 270 boringer indgår i boringskontrollen

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=9984] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel JELLING VANDVÆRK Højager 43 73 Jelling DÄNEMARK DOC-7-9468-DA-P Parametrene beskrevet

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT [@ANALYNR_START=6846] [@BARCODE= R] LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel SOMMERSTED VEST VANDVÆRK C/O jens Peter Jensen KÆRVEJ 8 66 SOMMERSTED DÄNEMARK ANALYSERAPPORT 4974-6846 Ordre Analyse nr. Prøvens

Læs mere

ANALYSERAPPORT

ANALYSERAPPORT Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=83] [@BARCODE= R] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel DALBY VANDVÆRK MOSEGÅRDSVEJ 38 DALBY DÄNEMARK DOC-7-74-DA-P Parametrene beskrevet i dette

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc:

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT. Problemstilling. Baggrund. cc: Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Miljøstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 26. april 2017 QA:

Læs mere

Yderligere Informationer til Ordernr

Yderligere Informationer til Ordernr Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany [@ANALYNR_START=] AGROLAB Umwelt Kiel Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel PROVAS Vand A/S Fjordagervej 3 6 Haderslev DÄNEMARK Dato.7.7 87364 Yderligere Informationer til Ordernr.

Læs mere