ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/2015. Trivselsplan Enghavegård Skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/2015. Trivselsplan Enghavegård Skole"

Transkript

1 ENGHAVEGÅRD SKOLE TRIVSELSPLAN 2014/

2 Kolofon Redaktion Annette Smidt Jørgensen, Lene Sølver Pedersen, Inge Thamsborg og Lisbet Pedersen Fotos Personale på skolen Sats Layout Gladsaxe Pædagogiske Videnog Dokumentationscenter GPV Januar 2014 Indhold Forord 3 Gode fysiske rammer 4 Skole-hjemsamarbejdet 6 Modtagelse af nye 8 Stresshåndtering 10 Er du med mod mobning? 12 Ro i klassen og god omgangstone 14 Traditioner 16 Sport og bevægelse 18 Trivsel i læseklasserne 20 Konfl ikthåndtering 21 Forventninger til

3 for Undervisning og skolelivet er for os langt mere end fag og bøger. Et barns læring er tæt forbundet med barnets trivsel og sociale udvikling. Børn har både hjerte, hjerne og krop og lærer bedst, når disse virker sammen. Vi arbejder ud fra en grundlæggende respekt for barnet og det fællesskab, barnet indgår i Vi lægger vægt på, at børns udvikling og læring foregår i et socialt samspil med omgivelserne Vi har erfaring med, at det er i aktivitet, nysgerrighed, dialog og udforskning at barnet lærer og udvikler sig Vi vil gerne lykkes med, at barnet har lyst til at lære, tilegne sig gode arbejdsvaner og faglig fordybelse Vi mener det er vigtigt, at barnet lærer at tackle modgang og oplever succeser Kort og godt Vi vil gerne kendes for god trivsel, omsorg og respektfulde relationer Skolen har siden 2006 haft fokus på Trivsel. Personale, forældre og børn har været inddraget i arbejdet med trivsel og processen frem mod en trivselsplan. Resultatet af arbejdet kan allerede ses i mange konkrete tiltag på skolen i dagligdagen. Der er trivselsmøder i børnehaveklassen. Alle klassetrins udviklingsplaner har et punkt om trivsel og skolen har fra skoleåret 2008/09 en trivselsdag for hele skolen i marts måned. en beskriver, hvad vi allerede gør, hvad vi gerne vil og hvilke tiltag, der skal sættes i gang for at nå frem til det, vi gerne vil. Overskrifterne er blevet til ud fra de ønsker personale, forældre og elever har sat fokus på undervejs i arbejdet. Planen tages løbende op i klasser, blandt personale og forældre, når der arbejdes med trivsel. Planen evalueres én gang årligt blandt personale, elever og forældre og justeres i forhold til mål og konkrete tiltag. Vi har arbejdet under otte forskellige overskrifter: Gode fysiske rammer Skole-hjemsamarbejdet Modtagelse af nye Stresshåndtering Er du med mod mobning Ro i klassen og god omgangstone Traditioner Sport og bevægelse Trivsel i læseskolen Konflikthåndtering Derudover har vi beskrevet de forventninger, vi har til hinanden på skolen til: Lærere Pædagoger Børn Forældre Ledelse Revideret januar

4 Gode fysiske rammer Børn Der er udarbejdet regler for gode toiletvaner Der er en plan for indkøb af skolemøbler og andet inventar i klasserne Der er købt vandautomater til skolens børn på den store skole Har fokus på mad, motion og sundhed. Har et sted, hvor de store elever kan være i pauserne Har fokus på klasseledelse Have bedre legeforhold for børnene på den store skole Det sætter vi i gang Har plan for udbygning af flere toiletter. Personale Har arbejdsrum til ro og fordybelse for lærere og pædagoger i Huset og på den store skole Har et funktionelt og hyggeligt lærerværelse Har planer for oprydning i fælles lokaler på den store skole og i Huset Taler løbende om, hvordan et hus med fællesanvendelse af skole og SFO fungerer bedst Har konkrete planer for, hvordan der kan skabes ro og fordybelse i et hus med dobbeltanvendelse 4

5 Sørger for at der løbende sættes penge af i skolens budget til at forbedre de fysiske rammer Have lyse og varme gange på den store skole Have flere indendørs være- og arbejdssteder Forbedre Husets og den store skoles legeplads Det sætter vi i gang Etablering af arbjdsrum til lærere og pædagogert Målet er At lokaler og områder på skolen og SFO bærer præg af, at der er plads til ro og fordybelse for børn og voksne. At udearealer inviterer til leg og læring, bevægelse og aktiviteter. 5

6 Skole-hjemsamarbejdet Personale Personale Afholder forældremøder, samtaler og sociale arrangementer Ved den første samtale i børnehaveklassen fortæller forældrene om deres barn Skriver udviklingsplaner for de enkelte klassetrin og elevplaner for det enkelte barn Informerer om dagligdagen via skoleintra Kontakter forældre, hvis der er behov for at tale sammen Afholder kontaktforældremøder Har en velkomstfolder om skolen og SFO Har en folder om kontaktforældrenes arbejde Har en fælles plan for, hvad indholdet kan være på forældremøderne på Enghavegård Skole fra klasse. Temaer, aldersrelevante emner mm. Taler sammen når noget er svært Beskrive struktur på skole-hjemmøder i forhold til forældredeltagelse. Plan for, hvordan gode erfaringer gives videre, have en rød tråd mappe Være tydeligere i afklaring af forventninger mellem skole og hjem Det sætter vi i gang Iforbindelse med realiseringen af ny skolereform skal skolebestyrelsen udarbejde principper for det mere forpligtigende skole-hjemsamarbejde reformen lægger op til 6

7 Forældre Møder op til forældremøder, samtaler og sociale arrangementer Ringer, hvis man undrer sig Fortæller skolen, hvad den har brug for at vide i forhold til barnets hverdag og trivsel Taler pænt om vores skole med vores børn Have at vide, hvad skolen forventer fra starten Lære hinanden godt at kende som forældre Kontakte hinanden, hvis der er problemer pr. telefon, via intra Kontakte andre forældre, der ikke deltager så meget og forsøge at få dem med Være gode rollemodeller for vores børn Det sætter vi i gang Klasselærere udarbejder i samarbejde med forældrene trivselsplaner. Lærerne er tovholdere. Målet er At opbygge et positivt, åbent og tillidsfuldt skole-hjemsamarbejde, som kan medvirke til en god skolegang for det enkelte barn. 7

8 Modtagelse af nye Personale Personale På SFO står der velkommen på døren, når en ny kommer Har en velkomstfolder til nye lærere, pædagogerne får en indføring af kolleger og ledelse Har en hest/følordning for nye lærere ved teamdannelse/ kontaktperson på SFO Har en fest for de nye lærere den sidste fredag i august Ledelsen og TR inviterer til frokost i efteråret for nye lærere Ledelsen holder samtale med alle nye i september, oktober/ på SFO efter 14 dage med kontaktperson Ledelsen har et møde med de nye inden teamdannelsen Har en tavle med billeder af nyt og gammelt personale ved skolens kontor. Holder overleveringsmøder med nye kolleger, når det er muligt Have en tutorordning på trinnet Lave et cafearrangement for de nye lærere i den første uge Skemalagt time, hvor en tutor kan være med, når de nye underviser Have et overlap med den man skal afløse, hvor det er muligt Sende besked ud over intra, at en ny starter At den nye skriver lidt om sig selv på intra Arrangere fredagscafé for de nye Det sætter vi i gang Lærere, pædagoger og kontaktforældre taler i klasserne om, hvordan nye forældre kan modtages godt Børn Der er kontakt til forældre inden barnet starter fra ledelsen først og derefter klasselærere Opdaterer klasselister, når et nyt barn kommer til Skriver i nyhedsbreve, at der er kommet et nyt barn i klassen Fotos af alle børn i begge SFO afdelingen Velkomstplakat til det enkelte barn der starter i løbet af et skoleår Forældre Laver spiseaftener i indskolingen Lave en introduktionsplan/velkomstfolder for nye forældre, så man lærer hinanden at kende Lade kontaktforældrene få en rolle i forhold til modtagelse af nye forældre Fortælle om klassens traditioner, der opdateres jævnligt på intra. 8

9 Målet er At man føler sig velkommen At man hurtigt kan fi nde rundt At man får de informationer, man har brug for At man føler sig tryg og ikke er bange for at spørge 9

10 Stresshåndtering Børn Laver DCUM trivselsundersøgelser hvert tredie år Læreren er opmærksom på, at der i løbet af en time skal arbejdes på forskellige måder Læreren ved, at der skal være bevægelse i alle timer Læreren har metoder, der signalerer, at der skal være ro i klassen Huset har et rum om eftermiddagen til mindfullness Det skal være en vane, at når læreren kommer ind i klassen, bliver der ro Målet er At have en skole, hvor børn trives Personale Ledelsens dør er altid åben over for personale, der har brug for en samtale Der kan gives supervision af skolens psykolog efter aftale Teamsamarbejdet lægger op til at tale om arbejdssituationer også de svære Skolen har personalearbejdsrum, hvor der er mulighed for ro og fordybelse Der er massagestol både i Huset og på den store skole Der er afholdt kursus i stresshåndtering for hele personalet Personalet er opmærksomme på om kolleger har stresssymptomer Udarbejder APV-undersøgelser hvert tredje år Skolens ledelse holder team-, pus- og sygesamtaler Har udarbejdet en ABC for mellemtrinnet, og udskolingen og en beskrivelse af indskolingen. Har styr på itteknik og der er kort reaktionstid Have mulighed for akut stresshjælp Arbejde forebyggende med stresshåndtering, fx på specialteammøder i forhold til supervision Følge op på kurset i stresshåndtering i forbindelse med APV-arbejdet Det sætter vi i gang Have fokus på stresshåndtering på med-møder, afholde jævnlige kurser i stressehåndtering Se teamet som stressopfanger Målet er At have en arbejdsplads, hvor medarbejdere trives 10

11 11

12 Er du med mod mobning? DCUM s (Dansk Center for Undervisnings Miljøer) definition af mobning Mobning: er en eller gentagne krænkende handlinger, der overskrider den enkeltes grænser indebærer en ubalance i magtforholdet mellem den/dem, der mobber og den, der bliver mobbet er et socialt fænomen, der involverer to eller flere personer for at forebygge mobning Holder klassens tid med punkt om trivsel Har et punkt i alle klassers udviklingsplaner om trivsel Holder børnemøder i indskolingen Har Giraffer i gården (elevmæglere) Børn på skolen kan komme til mægling hos andre børn og hos voksne Fokus på giraf- og ulvesprog i indskolingen Kurser i Vi skal alle sammen være her for 4. klassetrin i samarbejde med Ungdomsbyen Kurser i Hvornår er nok, nok? på 6. klassetrin i samarbejde med Ungdomsbyen Laver en DCUM trivselsundersøgelse hvert tredje år Arbejder med forebyggende tiltag bl.a. ved at gribe ind over for drillerier og hårdt sprog Har venskabsklasser Har fokusbørn Aftaler spisegrupper i klassekammeraters hjem Holder klassearrangementer for at fremme det sociale miljø og fremme trivsel Taler om trivsel i elevrådene og børneskabet Har fokus på det gode frikvarter Holder strukturerede klassemøder, når mobning er konstateret Taler med elever Taler med forældre Bruger skolens specialteam Bruger skolens socio-emotionelle vejleder Indkalder kommunens supportteam, hvis det er nødvendigt Have en skole, hvor ingen føler sig mobbet Have en kultur, hvor man kan tale om mobning og handle mod mobning Samle de forskellige klassers tiltag mod mobning et fælles sted som idekatalog Udvikle skolens venskabsklasseordning Personale Har fælles arrangementer, hvor vi lærer hinanden bedre at kende Holder øje med tegn der viser sig ved mobning Handler hvis vi opdager mobning Iværksætter mægling 12

13 Undgå at der foregår mobning Forældre Forædre taler pænt om hinanden, andre folks børn, lærere og pædagoger Handler når vi opdager mobning Holder øje med tegn, der viser sig ved mobning Kontakter hinanden som forældregruppe Skriver trivselsplaner i børnehaveklassen Har fokus på mobning på forældremøder Undgå at der foregår mobning Det sætter vi i gang Forældrene taler på forældremøder om, hvordan de kan kontakte hinanden og støtte deres børn til at undgå mobning, forebygge mobning og gribe ind overfor mobning Målet er At alle børn og voksne på skolen trives og er glade for at gå i skole og på arbejde 13

14 Ro i klassen og god omgangstone Elever og forældre skal i samarbejde med skolens leder og medarbejdere medvirke til et godt undervisningsmiljø i skolen og i de enkelte klasser. (Citat fra bekendtgørelse om fremme af god orden i skolen). Vi er enige om at Vi har arbejdsro i klassen Vi lytter til læreren og kammerater Vi taler pænt og respektfuldt til hinanden Vi kommer præcist til undervisningen Vi hjælper hinanden Vi gør, hvad læreren siger Vi holder arme og ben for os selv ved borde og i rundkreds Vi respekterer, når andre siger stop Vi passer på egne og andres ting Børn Skriver trivselsplan i indskolingen Har trivselsespunkter i teamenes udviklingsplaner på mellemtrin og i udskolingen Holder klassemøder på alle trin m. fokus på sprog (hvad betyder ordene, hvad går de ved os) Har elevteams i udskolingen med forventningsafstemning Har Giraffer i gården Deltager i kurser i Ungdomsbyen om konflikthåndtering Have Rotte og Rutte i indskolingen (teaterdukker, der opdrager) Have fast punkt på forældremøder på alle trin i skolen om trivsel Have fælles temadag for hele skolen (kendskab giver venskab) 14

15 15

16 Traditioner Børn Enghavegårduge/Enghavegårddag Musical Venskabsklasser Luciaoptog Hjerteløb Idrætsdage Store legedag i indskolingen Fastelavn Velkomstarrangement på mellemtrinnet for nye 4. klasser Fastelavnsfest for alle på mellemtrinnet Velkomstarrangement for nye 7. klasser i udskolingen Påskefrokost i indskolingen Julefrokost og stjerneløb i indskolingen Morgenssang i indskolingen Husuge i indskolingen Klippe-klistredag i indskoling 9. klassernes sidste skoledag med show, fodbold morgenmad og frokost Skolefodbold SFO: scenen er din, det gyldne bat, billard turnering, afslutning for 3.klasse, indkøring af nye børnhaveklassebørn Lejrskole i 4. og 7. klasse Projektopgavefremvisning for yngre klasser Skolepatrulje i 7. klasse Motionsløb arrangeret af 8. klassetrin Naturfagsdag for hele skolen Elevteams i udskolingen Grønt flag tema på mellemtrinnet Personale Have en årlig skolefest Jubilæumsfest ved skolestart Festen for de nye i august Tour de Chambre Julefrokost for alle medarbejdere i december Forårsfest for alle medarbejdere Sommerferiefrokost den dag vi får sommerferie Cafefredage Crazy Christmas Cabaret Vollyturnering Fælles tværsuge på skolen De store underviser de små Årlig skolefest Pædagogisk weekend fredag/lørdag for hele skolens personale 16

17 Det sætter vi i gang Fælles tværsdage/uge på skolen Afdelingsarrangementer i indskolingen, på mellemtrinnet og i udskolingen. Målet er At børn og voksne på skolen har det godt og trives At børn og voksne gennem fælles aktiviteter lærer hinanden at kende At børn og voksne på skolen oplever fællesskab 17

18 Sport og bevægelse Børn SFO deltager i idrætsdage Deltager i hjerteløbet Der er cykelprøver og cykelkørekort på SFO Deltager i skolefodbold Deltager i ti-kamp, når det udbydes SFO-en deltager i forskellige sportsstævner i kommunen SFO har ugentlige fysiske aktiviteter: svømning, boldhal, skøjtning, vinterbadning, wave board Morgenløb i indskolingen Bevægelse i fagene Idræt og bevægelse som valgfag i udskolingen Kunne bruge idrætsfaciliteter mere end i dag Udedag hver uge med fokus på leg og bevægelse Have skolegårde, der motiverer til leg, læring og bevægelse Personale Deltager i volleyturnering Deltager i DHL-stafet Deltager i diverse kvindeløb og gåture De voksne er rollemodeller og deltager selv i sportsaktiviteter Har fodboldeftermiddage med grill Har to sundhedsmedarbejdere Mange løber stærkt i hverdagen Har et motionsrum for personalet på Blaagaard Har en politik og handleplan for mad, måltider og bevægelse. Indtænke mere bevægelse i hverdagen Målet er At børn og voksne får lyst til at bevæge sig At børn og voksne på skolen er mere fysisk aktive og færre bliver overvægtige. 18

19 19

20 Trivsel i læseklasserne Børn Tilbyder en lille gruppe der arbejder med fokus på læsning Skriver handleplaner for det enkelte barn Arbejder på, at børnene i læseskolen får kammerater i parallelklasser Holder fælles arrangementer i Læseskolen Har ture ud af huset flere klasser sammen Tilbyder it-rygsæk og kurser i brug af it-rygsæk til både elever, lærere og forældre Have fokus på trivsel i overgangen fra mellemtrin til udskoling Have et bibliotek, der tilgodeser læsesvage elever mere end i dag Arbejde med Klassemødet Personale Forældre Har et tæt skole-hjemsamarbejde Skriver kontrakt med forældre Præsentation af eget barn på første skole-hjemmøde Introforældremøder hvor forældrene får mere information om deres børns handicap Opfordrer til at arrangere spisegrupper og afholde fælles fødselsdage Have mulighed for at forældre kommer i lektiecafe og ser, hvordan der arbejdes med deres børn Tilbyde forældrekurser i at hjælpe eget barn Det sætter vi i gang Alle der underviser i læseskolen tilbydes kursus i specialpædagogik Målet er At forældre får en større forståelse for, hvad det betyder at have et barn med læsevanskeligheder. Og hvilke forventninger, vi har til deres engagement. 20

21 Konflikthåndtering Defi nition af ordet konfl ikter ifølge Center for Konfl iktløsning: Konfl ikter er uoverensstemmelser, der indebærer spændinger mellem mennesker. Børn Uddanner elevmægler på 6. klassetrin (Giraffer i gården) 4. klasser og 6. klasser er på obligatoriske konflikthåndteringskurser i Ungdomsbyen Indskolingen har fokus på giraf- og ulvesprog Arbejder forebyggende i forhold til hårdt sprog og griber ind over for drillerier Konflikter i klasser/mellem elever tages alvorligt og tages op Arbejder med konflikttrappen Har elever, der kan mægle i mindre konflikter Har lærere, der kan mægle i større konflikter Alle klassetrin har et punkt i deres udviklingsplan, der har fokus på trivsel. Afholder en trivselsdag den første fredag i marts som DCUM anbefaler Have at skolens elever er bevidste om sprogbrug og taler pænt til og om hinanden Det sætter vi i gang Afholder en fælles feature i afdelingerne på tværs af klassetrin for at lære hinanden bedre at kende Personale Alt personale fi k i 2007 et grundkursus i konflikthåndtering Har en gruppe lærere og pædagoger, der kan gruppemægle Skolens ledelse har uddannelse i coaching Personer/team kan få supervision i konflikter hos skolens psykolog Arbejder forebyggende ved at spørge til trivsel ved pus- og teamsamtaler Konflikter mellem personalet tages alvorligt og tages op Have skolens samlede personale på mæglerkursus Blive dygtigere til at arbejde anerkendende Bruge teamene som base og ansvarlig for at konflikter løses Det sætter vi i gang Kursus der vedligeholder den anerken dende tilgang Forældre Reagerer hvis vores børn bliver drillet, mistrives Kontakter lærere/pædagoger og eller andre forældre Taler med børnene om konfl ikter og forsøger at fi nde nuancer 21

22 Kunne kontakte hinanden også når det handler om mistrivsel hos børnene Aftale hvordan og hvornår vi kontakter hinanden Det sætter vi i gang Deltager i trivselsmøder i børnehaveklassen, hvor vi afstemmer synspunkter og laver aftaler Målet er At skolens voksne og børn har en viden om konflikter og metoder til at håndtere dem, så mobning og mistrivsel undgås At skolen udvikler en skolekultur, hvor konflikthåndtering er en del af dagligdagen At mægling er en måde at arbejde på blandt voksne og børn At skolens voksne er gode rollemodeller for børnene At både voksne og børn på skolen trives At skolens børn og voksne kan håndtere konflikter, så det bliver til udvikling 22

23 Husets grundlov 23

24 Forventninger til. De forventninger, der er beskrevet nedenunder er kommet frem ved at spørge personale, forældre og elever. Den gode lærer Er en lærer som kan skelne mellem sjov og alvor Kan skabe tryghed. Arbejder med gode metoder og varierer undervisningen Taler højt og tydeligt Griber ind, når der er problemer Kan være en god ven samtidig med at være lærer Har ambitioner på børnenes vegne Har plads til forskellige meninger Hvordan får man en god lærer? Man får en god og glad lærer, hvis børnene er stille. Man kan få en sjov og alvorlig lærer, hvis børnene hjælper med at få en god stemning i klassen. Man kan gøre sin lærer glad ved at være sød og aktiv. Den gode pædagog Kan skabe trygge rammer Giver udfordringer Arbejder med relationer Giver relevante tilbud/aktiviteter Er rummelig, lyttende og anerkendende Bevarer overblikket Håndterer konflikter Arbejder med gode metoder Kan være en god ven samtidig med at være den voksne Er en god rollemodel (blandt andet ved at rydde op efter sig selv, tale pænt) Tager sig tid til det enkelte barn Kan sætte sig ind i det enkelte barns situation, har empati Har respekt for børnene Er tydelig Er faglig dygtig Har god forældrekontakt Hvordan får man en god pædagog? Man får en god pædagog, hvis børnene lytter til og respekterer deres pædagog Den gode elev Er stille når læreren taler Laver sine lektier Siger sin mening Hjælper sine kammerater Arbejder godt i timerne Stræber efter at blive til noget Opfylder sine krav til sig selv Engagerer sig i klassens liv Respekterer andre Respekterer andres arbejde Spiser morgenmad Spiser frokost Har sine ting med Respekterer regler 24

25 Hvordan får man en god elev? Man får en god elev, hvis man giver sig tid til at lære eleven at kende og respektere at alle er unikke mennesker, der kan noget forskelligt Den gode ledelse Er synlig i hverdagen Er tydelig overfor personale, børn og forældre Hjælper når noget er vanskeligt Kan bruges som sparring i hverdagen Går forrest i udviklingen af skolen Har humor og positiv livsindstilling Kan holde til at høre når ting er svære Ansætter godt personale Hvordan får man en god ledelse Man har tillid til at ledelsen arbejder for den fælles sag, der hedder Enghavegård Skole. Bruger tid på at lære de andre børns forældre at kende Bakker op om de beslutninger, der tages på forældremøder og ved samtaler Tager sin tørn som kontaktforælder i de to år man har opgaven i løbet af et skoleforløb Sørger for at barnet møder udhvilet og mæt i skole Kan se ting fra flere sider har mit barn altid ret? Hvordan får man en god forælder? Man giver sig tid til at lære hinanden at kende både lærer/ forældre og forældre hinanden imellem. Man er tydelig i afklaringen af forventninger mellem skole og hjem Den gode forælder Deltager i skolens aktiviteter, møder og sociale arrangementer Ringer til lærerne, hvis man undrer sig over noget, eller hvis der er sket noget, man har brug for at tale om Støtter barnet i arbejdet i skolen i forhold til trivsel og læring respekterer at det er barnets arbejdsplads Taler pænt om de voksne i skolen Ringer til andre forældre, hvis der er noget, man har brug for at tale om 25

26 26

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning.

Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Læs om hvad forældre og skole kan gøre for at bekæmpe mobning. Kære forældre. Skolebestyrelsen har i de sidste to år haft fokus på mobning, og hvad forældre og skole kan gøre i fællesskab for at forebygge,

Læs mere

Trivselspolitik. Kjellerup Skole

Trivselspolitik. Kjellerup Skole Trivselspolitik Kjellerup Skole Trivselspolitik på Kjellerup Skole Ved skoleårets start 2006 var der udarbejdet et hæfte, som var blevet til på baggrund af drøftelser i elevråd, pædagogisk råd og skolebestyrelse.

Læs mere

Trivsel på Vissenbjerg skole

Trivsel på Vissenbjerg skole 2009 Trivsel på Vissenbjerg skole En handleplan mod mobning Assens kommune 1. Skolens strategi 1. Vi har fokus på trivsel og vil ikke acceptere mobning på vores skole 2. Vi vil forebyggende og med tidlig

Læs mere

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter.

UMV. Konflikthåndtering. At eleverne bliver bedre til at håndtere/løse/indgå konstruktivt i konflikter. UMV På baggrund af UVM 2010, har vi valgt at sætte fokus på tre områder: konflikthåndtering, antimobning og arbejdsro. Fokuspunkt Mål Indsats Hvem, hvornår Opfølgning, hvornår, hvordan Konflikthåndtering

Læs mere

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan

Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Hadbjerg skoles trivsels- og mobbeplan Et godt sted at være Et godt sted at lære for alle Skolen arbejder til stadighed på, at styrke hvert barns selvtillid, samarbejdsevne og mellemmenneskelige forståelse.

Læs mere

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen

Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Antimobbestrategi for Petersmindeskolen Mobning foregår i fællesskaber og løses i fællesskaber Hvad forstår vi ved TRIVSEL? At alle på skolen oplever nærvær og anerkendelse. At alle oplever, at fællesskab

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013

Antimobbestrategi for Kongevejens Skole. Gældende fra Januar 2013 KONGEVEJENS SKOLE Antimobbestrategi for Kongevejens Skole Gældende fra Januar 2013 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil sikre et trygt undervisningsmiljø, hvor børn og unge trives og

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1)

I mobbehandleplanen indgår skolens værdigrundlag, som en naturlig del af fokusering på alle skolens brugeres trivsel. (Se bilag 1) Mobbehandleplan 1 Formål Formålet med Herfølge Skoles mobbehandleplan er at have et dynamisk redskab som skolens pædagogiske personale, elever, forældre og ledelse kan benytte til at forebygge mobning

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik

I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik I. Forældreinddragelse på Vesterbro Ny Skole - overblik Hvem Organisering Hvad kan de? Hvordan deltager jeg? Skolebestyrelsen Bestyrelsesmøder (10 årlige) Arbejdsgrupper & udvalg Sætte mål, lave principper,

Læs mere

Antimobbestrategi for Hårup Skole

Antimobbestrategi for Hårup Skole Antimobbestrategi for Hårup Skole Mål På Hårup skole arbejder vi på at skabe et trygt miljø, hvor der er plads til alle. Vi accepterer på ingen måde mobning. Vi arbejder gennem en værdsættende tilgang

Læs mere

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole

Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Kender du Nærum Skole? Din lokale folkeskole Indhold Hvem er vi?...............................s. 3 Faglig udvikling for alle.........................s. 4 Tryg skolegang.............................s.

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen

Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Undervisningsmiljøvurdering for Lundebakkeskolen Udarbejdet Juni 2013 og gyldig frem til juni 2016 Lundebakkeskolens UMV er udarbejdet ved hjælp af UMV-spørgeskema-skabelonen på klassetrivsel.dk Undersøgelsen

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

Sunde og glade børn lærer bedre

Sunde og glade børn lærer bedre Sunde og glade børn lærer bedre Hvorfor og hvordan? Hvad er En Børneby er en samling af alle pasnings- og skoletilbud for børn fra 0-12 år. I Ørsted er det dagplejen, børnehaven Skovsprutten og Rougsøskolen

Læs mere

Brande, 2012 november

Brande, 2012 november Brande, 2012 november TRIVELSESPOLITIK FOR PRÆSTELUNDSKOLEN Værdigrundlag Præstelundskolen vil kendetegnes som en anerkendende skole hvor alle børn og unge er en del af et fællesskab i et inkluderende

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen

Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Buen og Pilen Mål og indholdsbeskrivelser SFO Buen og Pilen Indhold Forord Overordnede pædagogiske mål Pædagogisk delmål: trivsel. Pædagogisk delmål mere leg og bevægelse i SFO-en. Beskrivelse af samarbejdet med skoledelen

Læs mere

Kommunikationsstrategi på Korup Skole

Kommunikationsstrategi på Korup Skole Kommunikationsstrategi på Korup Skole Skolens hverdag fungerer bedst, når den er baseret på et respektfuldt samarbejde mellem skolens personale, elever og forældre. En kvalificeret kommunikation og information

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING

ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING TARUP SKOLE ENGAGEMENT FÆLLESSKAB TRIVSEL UDVIKLING GENNEM LÆRING I en tid med forandringer omkring folkeskolen er det afgørende, at vi, som skole, har et fast fundament at bygge udviklingen og fremtiden

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Trivselserklæring for Carolineskolen

Trivselserklæring for Carolineskolen Trivselserklæring for Carolineskolen Vedtaget i bestyrelsen nov. 2008 På Carolineskolen mener vi at alle mennesker er noget særligt og har en særlig værdi. Alle børn og voksne på Carolineskolen har krav

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for A-afdelingen: at give eleverne oplevelser og muligheder for at udvikle deres mange intelligenser at der arbejdes for at forældre og

Læs mere

Orienteringsmøde om skolereformen

Orienteringsmøde om skolereformen Orienteringsmøde om skolereformen John Larsen Gift og 2 børn Lia Sandfeld Gift og 2 børn Lærer 1993 Viceskoleleder 1999 Skoleleder 2002 Lærer 2002 Pædagogisk afdelingsleder 2013 Program Kort præsentation

Læs mere

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015

Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Skolereformen på Borup Skole Skoleåret 2014-2015 Hvem, hvad, hvor og hvordan? Juni 2014 Indledning I dette skrift vil vi forsøge at give et billede af hvordan hverdagen kommer til at se ud på Borup Skole

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

FAVRSKOV. Principper

FAVRSKOV. Principper FAVRSKOV Principper 01-06-2014 Indhold Faglig fordybelse/lektiecafé... 3 Understøttende undervisning (UU)... 4 Holddannelse.... 5 Elevers brug af mobiltelefon og tablets på Lilleåskolen.... 6 Trivselspolitik

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup

Maj 2013. Børneuniverset Fjelsted Harndrup Maj 2013 Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup Børneuniverset Fjelsted Harndrup er: Børnehaven Regnbuen, Fjelsted Harndrup Skole (0.-6. klasse) og SFO Valhalla med fælles ledelse

Læs mere

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14

Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Kontraktmål for Frydenhøjskolen 2013-14 Mål 1: Mål der knytter sig til Højere faglighed Styrke faglig læsning og skrivning (målet er 2-årigt) Vi vil fortsætte arbejdet med at styrke den faglige læsning

Læs mere

Bavnehøj Skoles profil

Bavnehøj Skoles profil Bavnehøj Skoles profil Fra 2012 er Bavnehøj Skole profilskole. Vi har fokus på at sammenkoble faglig læring med fysisk aktivitet og en kreativ tilgang. Vores profil Læring i bevægelse kundskaber, krop

Læs mere

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013

Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens sfo Mål og Indholdsplaner 2012/2013 Kongsbjergskolens SFO Mail.kongsbjergsfo@kolding.dk TLF. 1 29279264 Kongsbjergskolens SFOs Mål og indholdsplaner. Vi ønsker med vores mål og indholdsplaner

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN

FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN FOLKESKOLEREFORM KL-INSPIRATION OM PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN AUGUST 2015 KL INSPIRATION PÆDAGOGER I FOLKESKOLEN 2 Forord FORORD Folkeskolen er midt i en stor omstilling. Et af reformens centrale elementer

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Esajasskolens Sociale Læringsplan

Esajasskolens Sociale Læringsplan Indholdsfortegnelse. Indledning/brug af hæftet s. 4 Børnehaveklassen s. 5 1. klasse s. 6 2. klasse s. 7 3. klasse s. 8 4. klasse s. 9 5. klasse s. 10 6. klasse s. 11 7. klasse s. 12 8. klasse s. 13 9.

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen

Værdiregelsæt for Kalbyrisskolen Værdiregelsæt for INDHOLD 1. Skolens profil 2. Skolens værdier 3. De gensidige forventninger 4. Skolens principper 5. Trivsel og antimobbestrategi 6. Ordensreglerne 7. Sanktionerne 8. De praktiske forhold

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole

Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Trivselsstrategi for Dalgasskolen og Blåhøj Skole Gældende fra den 01.08.2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselsstrategi? Vi vil gøre en aktiv indsats for At alle børn oplever trivsel. At børnene støttes

Læs mere

Information omkring næste skoleår

Information omkring næste skoleår Information omkring næste skoleår Kære forældre til elever på Skolecenter Jetsmark Sommerferien nærmer sig og vi skal sige farvel til en velkendt skoledag og goddag til en ny og anderledes skoledag. Ikke

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14

Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Skolereform på Hummeltofteskolen 14-1515 Velkommen til kontaktforældremøde 19.8.14 Program 1. Præsentation af den nye bestyrelse, bestyrelsens årsplan 14-1515 samt principper for kontaktforældrearbejdet.

Læs mere

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet.

Program: Velkomst. Skolereformen generelt. FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre. Principper for skole-hjem samarbejdet. Program: Velkomst Skolereformen generelt FællesSkolen (Skolereformen) på Ikast Østre Principper for skole-hjem samarbejdet Spørgsmål Overblik over fagfordelingen FællesSkolen (SKOLEREFORM) for nutidens

Læs mere

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010

Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Engesvang Skoles værdiregelsæt 2010 Lov nr. 534: Præcisering af ansvarsforholdene i folkeskolen. Engesvang skoles værdiregelsæt indeholder følgende: 1) Indledning, opbygning, indhold 2) Skolens værdigrundlag,

Læs mere

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014

Folkeskolereformen på Engbjergskolen. Tirsdag den 8. april 2014 Folkeskolereformen på Engbjergskolen Tirsdag den 8. april 2014 Første spadestik Engbjergskolen -Version 2014 Intentionen med folkeskolereformen Intentionen er, at det faglige niveau i folkeskolen skal

Læs mere

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt

På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt På Hummeltofteskolen prioriterer vi trivsel højt Derfor har skolen et AKT-team, der arbejder med de børn, grupper eller klasser, der har Adfærd-, Kontakt- eller Trivselsproblemer. Målet med dette arbejde

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Indskolingen. - velkommen i skole

Indskolingen. - velkommen i skole Indskolingen - velkommen i skole Profil for indskolingen på Holme Skole KÆRE FORÆLDRE I denne pixiudgave kan I læse om, hvordan vi organiserer og vægter undervisningen, mens jeres barn går i indskolingen

Læs mere

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning

Et fagligt løft af hele skoleforløbet. Elevernes faglighed, læring og trivsel. Fagopdelte timer og tid til understøttende undervisning 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. 3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår.

Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Kære forældre Så er skoleferien forbi, og medarbejdere, forældre og børn skal i gang med et nyt og spændende skoleår. Som vi skrev ud før ferien, så vil vi for fremtiden jævnligt sende informationsbreve

Læs mere

Antimobbeplan for Læssøesgade Skole

Antimobbeplan for Læssøesgade Skole Skoens antimobbeplan er vedtaget af skolebestyrelsen den 18.3.10 Det er samtidig besluttet at planen sendes ud i høring. Antimobbeplanen er udarbejdet af et udvalg med input fra elever, forældre lærere,

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Fokusområder 2015-2016

Fokusområder 2015-2016 Fokusområder 2015-2016 Formål (Visionen) Børns læring - Udfordringer for alle 2015-2016 Mål (Hvad vil vi opnå?) Udtryk Handleplan (Sådan gør vi) Børnene udfordres og udvikler deres faglige, personlige

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde

Hurup Skoles. skole-hjemsamarbejde Hurup Skoles skole-hjemsamarbejde Dato 14-05-2014 Skole-hjemsamarbejde Skolen anser et gensidigt forpligtende skole-hjemsamarbejde for at være den vigtigste forudsætning for, at eleven trives i skolen

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program

Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Torsdag den 19. juni 2014 kl. 18.30-20.00 Program Kort velkomst og gennemgang af aftenens program Kort orientering om overskrifterne i skolereformen Hvordan implementeres skolereformen på Brovst Skole,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg

Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg Informationsaften om folkeskolereform og bestyrelsesvalg www.skole-foraeldre.dk ( 33 26 17 21 Programpunkter! Folkeskolereformens mål og betydning for dit barns undervisning! Spørgsmål og dialog! Fælles

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015

Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 1 Årsplan for Børnehaveklassen 2014-2015 Børnehaveklasseledere : Berit Albeck og Anette Sørensen. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Emne oversigt---------------------------------------------------------------------------s

Læs mere

VADUM SKOLE Værdiregelsæt

VADUM SKOLE Værdiregelsæt VADUM SKOLE Værdiregelsæt Vadum Skole er en del af Aalborg Kommunes skolevæsen og skolens distrikt dækker den nordvestligste del af kommunen. Skolen har ca. 400 elever på 0.- 9. årgang og 56 dygtige medarbejdere.

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010

Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 Mål og indholdsbeskrivelse for det pædagogiske arbejde i SFO v/lindegårdsskolen august 2010 I fritidspædagogikken arbejder vi med at videreudvikle barnets personlighed og sociale kompetencer. Barnets personlige

Læs mere

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09

Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen. Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Trivselsambassadører Når forældre aktivt tager medansvar for trivslen på skolen Forældremøde, Ganløse Skole 2/3-09 Sammen mod mobning Forløb Den 10. marts 2004 underskrev 26 parter Trivselserklæringen.

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3

Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 Hundested Skole Mødested Formandens initialer Skolebestyrelsesmøde 6. oktober 2014 kl. 17-19.30 Storebjerg B3 PJ Deltagere: Peter, Kim, Maj-Britt, Vibeke, Dorte, Sanne, Lene & Malene Ledelse: Klaus og

Læs mere

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion:

KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER. Formål med kontaktforældrefunktion: Formål med kontaktforældrefunktion: KONTAKTFORÆLDRE FOLDER KONTAKTFORÆLDRE FOLDER Formål med kontaktforældrefunktion: at styrke kontakt og samarbejde mellem skole og hjem at fremme klassens faglige og sociale trivsel at medvirke til at understøtte

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21

Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 Dialogmøde om skole og forældre samarbejde Alminde-Viuf Skole d.23.april kl.19-21 www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Program Velokommen 19:00-19:15 Velkomst og Formandens årsberetning 19:15-20:00 Oplæg

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Nærum Skoles overordnede samværsregler

Nærum Skoles overordnede samværsregler Handleplan for elever, der overtræder skolens, forstyrrer undervisningen, udviser voldelig eller aggressiv adfærd over for andre elever eller skolens ansatte. På Nærum Skole ønsker vi, at både elever,

Læs mere

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE

SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE SÅDAN GØR VI BØRNEHAVEKLASSEHUSET GL. HASSERIS SKOLE I Børnehaveklassehuset på Gl. Hasseris Skole, er den anerkendende tilgang af stor værdi for os i det daglige arbejde med, og omkring børnene 1 Det er

Læs mere

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1

Den nye folkeskole. Elsted Skole år 1 Den nye folkeskole Elsted Skole år 1 1. Velkommen Program 2. Skolebestyrelsesvalget 2014 v/ formand for skolebestyrelsen Bo Gustafsson 3. Generelt om den nye skolereform 4. Skoleledelsens vision for Elsted

Læs mere

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning

Folkeskolereformen. Indhold og udmøntning Folkeskolereformen Indhold og udmøntning Aftale om et fagligt løft af folkeskolen Aftale mellem regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen (7. juni 2013) Ny forligskreds

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

Velkommen til valgmøde

Velkommen til valgmøde Velkommen til valgmøde Gladsaxe Kommune Vadgård Skole 1) Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2) Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Sundhedspolitik på Skibet Skole

Sundhedspolitik på Skibet Skole Sundhedspolitik på Skibet Skole Dækker både bevægelses- og kostdelen. Målet for en SUNDHEDSPOLITIK på Skibet Skole er; At vi i vores dagligdag på skolen, arbejder ud fra en positiv og anerkendende vinkel,

Læs mere