Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200"

Transkript

1 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og xyz-A-0414

2 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr A-0414 Copyright Altrex B.V Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller offentliggøres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra Altrex B.V. Zwolle. Denne publikation må kun bruges til Altrex produkter. Der tages forbehold for trykfejl. 2 / 24

3 Indhold GENERELT I INDLEDNING... 4 II GENERELT... 4 II.I ANVENDELSE...4 II.II YDERLIGERE ANVISNINGER FOR BRUG AF STILLADSER...4 II.III TJEKLISTE FOR STILLADSER...5 II.IV EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE...5 II.V NEDTAGNING AF STILLADSET...6 II.VI FLYTNING AF STILLADSET...6 II.VII MONTAGE OG/ELLER REPARATION AF RESERVEDELE...6 II.VIII GARANTIBESTEMMELSER...6 II.IX MONTAGE AF FODPANEL...6 II.X SIKRING AF OPSTILLINGSRAMMER...6 II.XI PLACERING AF BALLAST...6 III RULLESTILLADS III.I KONSTRUKTIONSTABEL III.II OPSTILLINGSMETODE FOR RULLESTILLADS IV RULLESTILLADS IV.I KONSTRUKTIONSTABEL 5200:1,85M IV.II KONSTRUKTIONSTABEL 5200:2,45M IV.III KONSTRUKTIONSTABEL 5200:3,05M IV.IV OPSTILLINGSMETODE FOR RULLESTILLADS V BALLAST VI SKEMA FOR OPSTILLINGSRÆKKEFØLGE VII DELE I 5000 SERIEN Side 3 / 24

4 GENERELT I Indledning Denne manual er udelukket til brug til rullestilladskonstruktionerne, i det følgende benævnt stilladser, som er defineret i denne opstillings- og brugermanual, i det følgende benævnt manual. Du skal læse denne manual grundigt, inden du begynder med opstilling af stilladset. Det ønskede stillads skal opstilles og bruges i henhold til denne manual. Alle anvisninger i denne manual skal følges nøje. Hvis det er muligt og sikkert at realisere, skal personale under opstilling af stilladser anvende sikkerhedsliner fastgjort til gavlen for at opnå yderligere personlig beskyttelse. Det er ikke tilladt at fastgøre liner til stilladset, medmindre stilladset er forankret til gavlen. II.I Anvendelse Altrex 5000 stilladser er egnet til aktiviteter, som skal udføres i højden. CZ Hvis anvisningerne i denne manual ikke følges, kan det resultere i ulykker. Altrex kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af et Altrex stillads, som ikke opstilles og bruges i henhold til anvisningerne i denne manual. Maksimal tilladte stilladsdækhøjde Serie Indendørs Udendørs ,2 meter 8,2 meter ,2 meter 8,2 meter Arbejdsgiveren, opsynsmanden og brugeren er ansvarlig for korrekt anvendelse af stilladset i henhold til denne manual og de skal sørge for, at denne manual altid er tilgængelig på alle tidspunkter i arbejdet med stilladset på arbejdspladsen. II Generelt Maksimal belastning per stilladsdæk er 200 kg/m 2. Maksimal belastning på hele stilladset er 750 kg. Vandrette belastninger større end 30 kg som følge af aktiviteterne, som skal udføres på stilladset, er ikke tilladt. Ved større vægt skal stilladset forankres til gavlen. For standard stilladskonstruktioner henviser vi til konstruktionstabellen i denne manual. Stilladset må kun anvendes på en vandret, plan og hård overflade. Stilladser må kun opstilles, nedtages eller ændres under opsyn af en sagkyndig person og af personale, der mht. de planlagte aktiviteter, har modtaget fyldestgørende oplæring, som især er rettet mod: forståelse af opstillings-, nedtagnings- eller ændringsskemaet for pågældende stillads; sikker opstilling, nedtagning eller ændring af pågældende stillads; foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for fald af personer eller genstande; sikkerhedsforanstaltninger under skiftende vejrforhold, som kan forringe sikkerheden af de pågældende stilladser; den tilladelige belastning; andre risici, som ovenfor nævnte opstilling og nedtagning eller ændring kan medføre. II.II Stilladset må ikke bruges ved vindstyrker over 14 m/s (maks. 6 Beaufort). Stilladset må ikke anvendes, når det stormer, sner, regner eller lyner eller ved slud. Ophængning af stilladset er ikke tilladt. Stilladset må ikke anvendes til at skaffe adgang til andre konstruktioner. Standardkonstruktionerne er ikke baseret på brug af presenninger og/eller reklame-billboards. Et stillads må ikke kunne glide væk eller lave uønskede bevægelser. Yderligere anvisninger for brug af stilladser Personen, der leder aktiviteterne og personalet skal have adgang til denne manual. Udelukkende originale Altrex-dele må bruges ved opstilling. Afstanden til første trin må ikke overstige 40 cm. Er afstanden større end 40 cm, skal der anvendes en trinbøjle eller et stilladsdæk på det nederste trin. Altrex standard stilladskonstruktioner imødekommer den europæiske standard EN1004, belastningsklasse 3 (for styrke og stabilitet) og EN 1298 (for manualer). Lokale love og bestemmelser kan indeholde yderligere foranstaltninger udover denne manual. Der skal bæres arbejdssko, arbejdshandsker og sikkerhedshjelme, når der arbejdes med stilladser. Klatre aldrig op på ydersiden af stilladset og stå aldrig på afstiverne. Øg aldrig højden på arbejdsstilladsdækket med stiger, kasser osv. (figur 1). Stilladsdækkets grundlæggende mål må ikke forøges på nogen måde. Brug af løfteudstyr på eller fastgjort til stilladset er ikke tilladt (figur 2). Det kan påvirke stabiliteten alvorligt. Transport af stilladsdele eller værktøj (fra eller mod gulvet) må udelukkende foregå manuelt, f.eks. med et reb og en spand. Brug plader eller U-jern under hjulene ved bløde overflader (figur 3). Der må ikke fastgøres ekstra stilladsdæk eller andre elementer udvendigt på standardstilladset. 4 / 24

5 Brug plader eller U-jern under hjulene ved bløde overflader (figur 3). Der skal udvises særlig opmærksomhed til vindstyrke ved brug på steder som kan udsættes for meget vind. f.eks. åbne konstruktioner og på hjørnet af en bygning. Ved en vindstyrke større end 14 m/s (maks. 6 Beaufort), samt ved afslutningen af arbejdsdagen skal rullestilladset anbringes på et vindfrit sted (figur 4). Der må ikke anbringes gangbroer mellem stilladset og en bygning. Stilladset må maks. skråne 1%. Eksempelvis må udhældningen maks. være 4 cm ved 4 m. Træf tilstrækkelige foranstaltninger over for vejrpåvirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden på stilladset. Træf tilstrækkelige foranstaltninger over for omgivelsesfaktorer, der kan påvirke arbejdssikkerheden på stilladset. Brug rækværk, hvor sikkerhed eller regulering kræver det. Efterlad aldrig stilladset uden opsyn. Sørg for, at uautoriserede personer ikke kan betræde stilladset. Blanding af stilladsdele fra forskellige mærker/producenter er ikke tilladt, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko, da der ikke er udført styrke- og stabilitetsberegninger for blandingskonstruktioner. Anbring stabilisatorerne, hvis det er påkrævet. Brug de korrekte stabilisatorer til den tilsvarende stilladsdækhøjde. Det er ikke påkrævet ved højder under 2,5 m, men i forbindelse med aktiviteter med store vandrette belastninger, anbefales det. Arbejdsrummet omkring stilladset skal markeres med sikkerhedskegler og/eller markeringsbånd. Sørg altid for, at der kan arbejdes sikkert på stilladset. Opstil altid et stillads med mindst 2 personer (figur 5). 3. stilladset stadig kan anvendes sikkert; 4. overfladen er vandret og plan og har tilstrækkelig bæreevne; 5. omgivelsesfaktorer, såsom døre, der kan åbnes, automatiske markiser, el-luftledninger, trafik og/eller forbipasserende o.l. ikke forårsager farlige situationer; 6. der er tilfredsstillende plads for sikker opstilling og brug af stilladset. 7. alle nødvendige dele og sikkerhedshjælpemidler er til stede på arbejdsstedet; 8. ingen beskadigede eller andre dele end foreskrevet anvendes; 9. stilladset er opstillet i henhold til denne manual og i overensstemmelse med konstruktions- og ballasttabellen; 10. den maksimale opstillingshøjde ikke overskrides; 11. stillads indvendigt er nemt at klatre op ad; 12. hjulene er korrekt monteret, justeret og er bremset; 13. rammerne er korrekt monteret og sikret; 14. de vandrette og diagonale afstivere er monteret og sikret i den korrekte position; 15. stabilisatorerne er monteret korrekt i henhold til tilladte stilladsdækhøjde; 16. stilladset er opstillet i lod (kontroller ved hjælp af et vaterpas); 17. stilladset er stabilt; 18. stilladsdækkene er anbragt på de korrekte positioner og opblæsningssikringen er låst; 19. en hvileplatform er anbragt mindst for hver 4 meter; GENERELT 20. stilladskonstruktionen efterses regelmæssigt (se eftersynsmærkatet); 21. alle sikringspaler i konstruktionen er anbragt og sikret. II.IV Eftersyn og vedligeholdelse 1. Stilladsdele skal håndteres og transporteres med omhu for at forhindre skade. 2. Opbevaring skal tilrettelægges således, at kun ubeskadigede dele i de rette mængder er til rådighed for opstilling af stilladset. Vindstyrke Vindhastighed (m/s) Definition 4 5,5 7,9 moderat vind - små grene bevæger sig, støv og papir hvirvler op. 6 10,8 13,8 kraftig vind - store grene bevæger sig, paraplyer kan fastholdes med besvær. 3. Kontroller alle dele, som kan bevæges, for snavs og korrekt funktion. 4. Kontroller alle dele for skader. Beskadigede eller forkerte dele må ikke anvendes. 5. Beskadigede dele skal leveres til fabrikanten for eftersyn. II.III Tjekliste for stilladser Ved (gen)brug af et opstillet stillads, skal det altid kontrolleres at: 1. stilladset passer til din anvendelse; 6. Stilladser til professionel brug skal efterses regelmæssigt af en ekspert. Altrexs afdeling for Eftersyn, Reparation og Montage efterser og reparerer mod betaling. 7. Inden brug og ved kalamiteter såsom storm osv. skal stilladset efterses på ny. 2. de direkte omgivelser, hvor stilladset opstilles, muliggør sikker brug; 5 / 24

6 GENERELT II.V Nedtagning af stilladset Stilladset skal nedtages i omvendt rækkefølge, som beskrevet under opstilingsmetoden. II.VI Flytning af stilladset Ved flytning af stilladset skal højden reduceres til maksimalt 6,2 meter. Flytning af stilladset er tilladt til og med vindstyrke 4 Bft. Ved flytning af stilladset må stabilisatorerne maksimalt hæves 10 cm op. Hjulbremserne frigives ved at åbne bremsepedalerne. Der må ikke befinde sig personer og/eller materialer på stilladset, når det flyttes (figur 6). Det skal på forhånd kontrolleres at omgivelsesfaktorer, som døre, der kan åbnes, tagværk, huller i jorden, automatiske markiser, el-luftledninger, trafik og/eller forbipasserende o.l. ikke kan forårsage farlige situationer, når stilladset flyttes. Flyt kun et reduceret stillads i langsgående eller diagonal retning med håndkraft over en flad, vandret overflade med tilfredsstillende bæreevne. Vær opmærksom på, at stilladset ikke trækkes skævt. Straks efter flytning skal hjulbremserne låses ved at trykke bremsepedalerne ned. Efter flytning skal stilladset igen justeres vandret i både længde- og bredderetning ved at skrue på hjulstandernes justeringsskruer (*). Kontroller med et vaterpas på stilladsets nederste trin og vandrette afstiver om stilladset korrekt justeret (maks. tilladte hældning 1%). Juster på ny alle stabilisatorer, så de alle har kontakt med overfladen. 3. Ikke dækket af garantien er defekter, som opstår som følger af: a) Brug af produkter, som strider mod formålet eller som er i strid med brugsanvisningerne. b) Almindelig slitage. c) Montage af kunde eller tredje part (med undtagelse af montering af tilsendte reservedele såsom nævnt under 2). d) Ændringer i statslige regler mht. til typen eller kvaliteten af anvendte materialer. 4. Defekter, som identificeres ved levering, skal omgående rapporteres til Altrex. Hvis det ikke sker, bortfalder garantien. For at kunne gøre krav på garantien skal købsbeviset indgives til Altrex eller din Altrex-forhandler 5. Defekter på produktet skal hurtigst muligt, men indenfor 14 dage efter konstatering, rapporteres til Altrex eller din Altrex-forhandler 6. a) Altrex skal, når der gøres krav på garantien, kunne undersøge produktet i sit kvalitetscenter. Kunden skal stille produktet til rådighed herfor. Hvis det under undersøgelsen fastlægges, at produktet er brugt forkert, skal kunden betale undersøgelsesomkostningerne. b) Hvis kunden ønsker undersøgelse udført af et uafhængigt institut, skal kunden selv betale omkostningerne, hvis det ud fra undersøgelsen fastlægges, at produktet er brugt forkert. Kunden skal også betale omkostningerne, når Altrex inden en sådan undersøgelse har tilbudt at lade produktet reparere eller udskifte for Altrexs regning. II.IX Montage af Fodpanel Monter kantplankerne ifølge skemaet. II.VII Montage og/eller reparation af reservedele De af Altrex leverede reservedele skal monteres på det rigtige Altrex produkt og på samme måde som delen, der skal udskiftes. Montage (fastgørelse) og/eller reparation er på egen risiko og for egen regning. Altrex er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert montering og/eller reparation. Altrex reparerer dit produkt og/eller monterer dele mod betaling. II.X Sikring af opstillingsrammer Sikr opstillingsrammerne med sikringspalerne. II.VIII Garantibestemmelser Dette Altrex produkt er udviklet, produceret og afprøvet med største omhu. Når dette produkt anvendes ifølge anvisningerne til det rigtige formål, gælder en garanti under følgende betingelser: II.XI Placering af ballast Hvis påkrævet (se VII Ballasttabel), monter ballast ved hjælp af ballastholderne på grundrammens 4 standere. 1. Altrex garanterer pålideligheden af produktet og kvaliteten af det anvendte materiale. 2. De under garantien dækkede defekter vil blive udbedret af os ved udskiftning af den defekte del af produktet eller ved levering af en reservedel. Ballastholder (art.nr ) Ballast 5 kg (art.nr ) 6 / 24

7 III Rullestillads 5100 III.I Konstruktionstabel ,75 x 1,85 m Stilladsdækhøjde (m) 2,2 3, , ,2 1 6,2 1 7, ,2 1 2 Arbejdshøjde (m) 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 1,85 m med lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m med lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanelsæt 0,75m Easy-Fit , Fodpanelsæt 1,85m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck RULLESTILLADS ,75 x 2,45 m Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 2,45m med lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m med lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. til platformhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanelsæt 0,75m Easy-Fit , Fodpanelsæt 2,45m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ,75 x 3,05 m Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 3,05m med lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m med lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. til platformhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanelsæt 0,75m Easy-Fit , Fodpanelsæt 3,05m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset anvendes som fritstående stillads i denne konstruktion, skal der placeres 4 stabilisatorer. 2) Det er nødvendigt med 2 ekstra vandrette afstivere og 1 ekstra stilladsdæk for denne opstilling. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 7 / 24

8 EN /8-XXXD III.II Opstillingsmetode for rullestillads Monter hjulene på grundrammerne: for konstruktioner med lige stilladsdækhøjder (2,2m, 4,2m,, 12,2m) er dette 7-trins opstillingsrammer (art.nr ); for konfigurationer med ulige stilladsdækhøjder (3,2m, 5,2m,, 11,2m) er dette 4-trins opstillingsrammer (art.nr ); 2. Kobl grundrammerne samme ved hjælp af 2 vandrette afstivere. Monter de vandrette afstivere, fra indvendig mod udvendig og under det 1. trin på opstillingsrammernes standere. Ved ulige stilladsdækhøjde: anbring efterfølgende to 7-trins opstillingsrammer og sikre med de medleverede sikringspaler. 4. Stil dig op på det underliggende stilladsdæk og anbring 2 rækværksrammer på rullestilladsets (grund)ramme. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Monter efterfølgende to vandrette afstivere som knærækværk fra indvendig mod udvendig mod rækværksrammernes standere. 5. Flyt stilladsdækket med lem til grundrammens 7. trin eller (ved viderebygning) til øverste opstillingsrammes 7. trin. Sid i stilladsdæklemmen og monter to vandrette afstivere som øverste rækværksafstivere fra indvendig mod udvendig mod rækværksrammernes standere. 6. Monter kantplankerne (se II.IX). 3. Anbring efterfølgende to diagonale afstivere på kryds mellem grundrammens 2. og 6. trin, én fra rammens højre side og én fra rammens venstre side. Læg et stilladsdæk med lem på grundrammens første trin. Ved ulige stilladsdækhøjder; læg et stilladsdæk med lem på det øverste trin på en 4-trins ramme. Stil dig op på stilladsdækket og anbring efterfølgende to diagonale afstivere mellem 2. og 6. trin på 7-trins opstillingsrammen. Ret hjulene ud, så de peger ud ad. Blokker hjulene ved at trykke bremsepedalerne ned. Juster derefter grundsektionen vandret i længde- og bredderetning ved at dreje på justeringsskruerne på hjulstanderne. Kontroller med et vaterpas på stilladsets nederste trin og vandrette afstiver om stilladset er korrekt justeret (maks. tilladte hældning 1%). Ved en stilladsdækhøjde på 2,2 m er rullestilladset nu klar til brug. For en konstruktion med en stilladsdækhøjde på 3,2 m skal trinene 7, 8 og 9 følges. 7. Fra stilladsdækket anbring 2 rækværksrammer på opstillingsrammen. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Anbring et stilladsdæk med lem på opstillingsrammens 7. trin. Monter de 4 stabilisatorer på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. Monter stabilisatorernes muffekoblinger på standerne, under 2. og 7. trin. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på 120. For en konstruktion med en stilladsdækhøjde på 2,2 m skal trinene 4, 5 og 6 følges. 8. Sæt dig i lemmen og monter rækværksafstiverne fra indvendigt mod udvendigt mod rækværksrammernes standere. Monter kantplankerne (se II.IX). 8 / 24

9 9. Inden stilladset endeligt kan bruges, skal det nederste stilladsdæk fjernes. Anbring efterfølgende 2 diagonale afstivere mellem 2. og 6. trin. Stilladset er nu klar til brug. Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 4,2 meter. 10. Tag udgangspunkt i grundrammen fra trin 3. Monter 4 stabilisatorer på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. Monter stabilisatorernes muffekoblinger på standerne, under opstillingsrammernes 2. og 7. trin. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på 120. Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 5,2 meter og 7,2 meter. 15. Tag udgangspunkt i den (ulige) grundkonstruktion fra trin 3. Monter 4 stabilisatorer på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. Monter stabilisatorernes muffekoblinger på standerne, under 2. og 7. trin fra neden af. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på Fra stilladsdækket anbring to 7-trins opstillingsrammer. Sikre opstillingsrammerne med de medleverede sikringspaler. Anbring et stilladsdæk med lem på 7. trin. Sid derefter i stilladsdæklemmen og anbring vandrette afstivere på begge sider på 2. og 4. trin over stilladsdækket. Fra stilladsdækket anbring 2 rækværksrammer på opstillingsrammen. Sikr rækværksrammerne med sikringspalerne. RULLESTILLADS Stil dig på stilladsdækket og anbring to 7-trins opstillingsrammer på rullestilladsets grundramme. Sikre opstillingsrammerne med de med leverede sikringspaler. 17. Anbring et stilladsdæk med lem på opstillingsrammens 7. trin. Sæt dig i lemmen og monter rækværksafstiverne fra indvendigt mod udvendigt mod rækværksrammernes standere. Monter kantplankerne (se II.IX). 18. Inden stilladset endeligt kan bruges, skal det nederste stilladsdæk fjernes. Anbring efterfølgende 2 diagonale afstivere på kryds mellem 2. og 6. trin fra neden af. 12. Monter derefter diagonale afstivere på kryds mellem 2. og 6. trin på begge sider af næste grundramme, én fra højre side og én fra venstre side. Anbring et stilladsdæk med lem på grundrammens 7. trin. Sid derefter i stilladsdæklemmen og anbring vandrette afstivere på begge sider på 2. og 4. trin over stilladsdækket. Stilladset er nu klar til brug. Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 6,2 meter og 8,2 meter. Antal nødvendige stilladsdæk med lem er 2 stk. Hvis anvendeligt kan et tov anvendes til at hejse stilladsdele op. 13. Følg på ny trinene 4, 5 og 6 for at anbringe rækværk og kantplanker. 19. Gentag trin 11 og 12. Anbring rækværket i følge trin 4, 5 og Inden stilladset endeligt kan bruges, skal mellemstilladsdækket fjernes. Stillads 5100 er nu klar til brug. Stilladset er nu klar til brug. 9 / 24

10 IV Rullestillads 5200 EN /12-XXXD IV.I Konstruktionstabel 5200:1,85m 1/2 (1 stilladsdæk for hver 2 meter, forskudt) 1,35 x 1,85 m Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1 6,2 1 8,2 1 10,2 1 12,2 1 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 1,85 m med lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 1,85m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1 7,2 1 9,2 1 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 1,35 x 1,85 m Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 1,85 m med lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 1,85m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 10 / 24

11 1,35 x 1,85 m 2/4 (2 stilladsdæk for hver 4 meter) Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1,2 6,2 1 8,2 1,2 10,2 1 12,2 1,2 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 1,85 m med lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 1,85m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck RULLESTILLADS ,35 x 1,85 m Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1,2 7,2 1 9,2 1,2 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 1,85 m med lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 1,85 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 1,85 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 1,85m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. 2) Det er nødvendigt med 2 ekstra vandrette afstivere og 1 ekstra stilladsdæk for denne opstilling. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 11 / 24

12 IV.II Konstruktionstabel 5200:2,45m EN /12-XXXD 1,35 x 2,45 m 1/2 (1 stilladsdæk for hver 2 meter, forskudt) Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1 6,2 1 8,2 1 10,2 1 12,2 1 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 2,45 m med lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 2,45m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ,35 x 2,45 m Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1 7,2 1 9,2 1 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 2,45 m med lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 2,45m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 12 / 24

13 1,35 x 2,45 m 2/4 (2 stilladsdæk for hver 4 meter) Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1,2 6,2 1 8,2 1,2 10,2 1 12,2 1,2 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 2,45 m med lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 2,45m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck RULLESTILLADS ,35 x 2,45 m Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1,2 7,2 1 9,2 1,2 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 2,45 m med lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 2,45 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 2,45 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 2,45m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. 2) Det er nødvendigt med 2 ekstra vandrette afstivere og 1 ekstra stilladsdæk for denne opstilling. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 13 / 24

14 IV.III Konstruktionstabel 5200:3,05m EN /12-XXXD 1,35 x 3,05 m 1/2 (1 stilladsdæk for hver 2 meter, forskudt) Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1 6,2 1 8,2 1 10,2 1 12,2 1 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 3,05 m med lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 3,05m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ,35 x 3,05 m Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1 7,2 1 9,2 1 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 3,05 m med lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 3,05m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 14 / 24

15 1,35 x 3,05 m 2/4 (2 stilladsdæk for hver 4 meter) Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 1,2 6,2 1 8,2 1,2 10,2 1 12,2 1,2 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 3,05 m med lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 3,05m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck RULLESTILLADS ,35 x 3,05 m Stilladsdækhøjde (m) 3,2 1 5,2 1,2 7,2 1 9,2 1,2 11,2 1 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Opstillingsramme , Opstillingsramme , Rækværksramme , Stilladsdæk 3,05 m med lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (træ) , Stilladsdæk 3,05 m med lem (fiberdeck ) , Stilladsdæk 3,05 m uden lem (fiberdeck ) , Hjulstandere + hjul Ø 200 mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard Støtteben , Fodpanelsæt 1,35m Easy-Fit , Fodpanelsæt 3,05m Easy-Fit , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i fiberdeck ) Hvis stilladset i denne konstruktion anvendes som fritstående stillads, skal der placeres 4 stabilisatorer. 2) Det er nødvendigt med 2 ekstra vandrette afstivere og 1 ekstra stilladsdæk for denne opstilling. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 15 / 24

16 EN /12-XXXD IV.IV Opstillingsmetode for rullestillads 5200 Rullestillads 5200 kan anvendes i to forskellige konstruktioner: 1/2: Et stilladsdæk uden lem for hver anden meter, først én langs den ene langside, derefter én langs den anden langside. 2/4: To stilladsdæk for hver fjerde meter, hvoraf mindst én med lem. 1. Monter hjulene på grundrammerne: for konstruktioner med lige stilladsdækhøjde (2,2m, 4,2m,, 12,2m) er det 7-trins opstillingsrammer (art.nr ) og for konstruktioner med ulige stilladsdækhøjde (3,2m, 5,2m,, 11,2m) er det 4-trins opstillingsrammer (art.nr ). For et stillads med en stilladsdækhøjde på 2,2 meter skal trinene 5 til og med 8 følges. 5. Stil dig på stilladsdækket og monter 2 rækværksrammer på stilladsets grundrammer. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Monter efterfølgende de vandrette afstivere fra indvendig mod udvendig mod rækværksrammernes standere. 6. Anbring et stilladsdæk med lem på grundrammens 7. trin. 2. Kobl grundrammerne samme ved hjælp af 2 vandrette afstivere. Monter de vandrette afstivere, fra indvendig mod udvendig og under det 1. trin på opstillingsrammernes standere. Ved ulige stilladsdækhøjde: anbring efterfølgende to 7-trins opstillingsrammer og sikr dem med de medleverede sikringspaler. 7. Flyt det nederste stilladsdæk til grundrammernes 7. trin. 8. Monter Fodpanel (se II.IX). 3. Lige stilladsdækhøjde (2,2m, 4,2m,, 12,2m) Monter 2 diagonale afstivere på 1 side af stilladset mellem 2. og 6. trin på en 7-trins grundramme. Anbring derefter et stilladsdæk uden lem på det 3. trin på grundrammen på siden med de diagonale afstivere. Monter efterfølgende 2 diagonale afstivere på kryds på den anden side af stilladset mellem 2. og 6. trin på grundrammen. Ulige stilladsdækhøjde (3,2m, 5,2m,, 11,2m) Monter 2 diagonale afstivere på kryds på 1 side af stilladset mellem 2. trin på 4-trins grundrammen og 2. trin på 7-trins opstillingsrammen. Anbring derefter et stilladsdæk uden lem på det 1. trin på 4-trins grundrammen på siden med de diagonale afstivere. Anbring efterfølgende 2 diagonale afstivere på kryds mellem 2. og 6. trin på 7-trins opstillingsrammen. Monter 2 diagonale afstivere på kryds på den anden side af stilladset mellem 2. trin på 4-trins grundrammen og 2. trin på 7-trins opstillingsrammen. Anbring efterfølgende 2 diagonale afstivere på kryds mellem 2. og 6. trin på opstillingsrammen. For en stilladsdækhøjde på 2,2 m er rullestilladset nu klar til brug. Følg trin 9 og videre frem for stilladser med en stilladsdækhøjde højere end 2,2 meter. 9. Monter de 4 stabilisatorer på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. Monter stabilisatorernes muffekoblinger på standerne, under 2. og 7. trin. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på Ret hjulene ud, så de peger ud ad. Blokker hjulene ved at trykke bremsepedalerne ned. Juster grundrammen vandret i længde- og bredderetning ved hjælp af et vaterpas på et trin og en vandret afstiver. 16 / 24

17 For et stillads med en stilladsdækhøjde på 3,2 meter skal trinene 10 til og med 13 følges. 10. Anbring et stilladsdæk på 3. trin på 7-trins opstillingsrammen forskudt i forhold til stilladsdæk under det. Sæt dig på det øverste stilladsdæk og monter hofterækværk på det 4. trin over stilladsdækket på hver side af (hvile)stilladsdækket. 11. Stil dig på det øverste stilladsdæk og monter 2 rækværksrammer på stilladsets opstillingsrammer. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Monter efterfølgende de vandrette afstivere fra indvendig mod udvendig mod rækværksrammernes standere. 12. Flyt det nederste stilladsdæk til det 7. trin på 7-trins opstillingsrammerne. Gentag trinene 14, 15 og 16 til den ønskede stilladsdækhøjde (5,2 meter, 6,2 meter, 7,2 meter, 8,2 meter, 9,2 meter, 10,2 meter, 11,2 meter eller 12,2 meter) er nået. Følg derefter trinene 5 t/m 8 for at anbringe rækværksrammerne og rækværksafstiverne. Fortsæt derefter med trin 17 for at gøre stilladset klar til brug. Hvis anvendeligt kan et tov anvendes til at hejse stilladsdele op. 17. Mellemstilladsdækkene ligger nu på plads for sikker opstilling. Stilladset kan anvendes i to konstruktioner. 1 stilladsdæk forskudt for hver 2. meter (1/2 konstruktion) eller to stilladsdæk ved siden af hinanden for hver 4. meter (2/4 konstruktion). RULLESTILLADS Monter Fodpaneler (se II.IX). 1/2 konstruktion 2/4 konstruktion Ved en stilladsdækhøjde på 3,2 m er rullestilladset nu klar til brug. Følg trin 14 til og med 18 for at forhøje stilladset til en stilladsdækhøjde på 4,2 m. 14. Stil dig på stilladsdækket og anbring to 7-trins opstillingsrammer på rullestilladsets grundramme. Sikre opstillingsrammerne med sikringspalerne. 18. Inden stilladset kan tages i brug, skal mellemstilladsdækkene og hofterækværket flyttes til en anden position. Følg skemaerne, som er vist i kapitel Vl (skema for opstillingsrækkefølge for 5200) for flytning af stilladsdæk ved de forskellige konstruktioner. Stilladset er nu klar til brug. 15. Monter derefter diagonale afstivere på kryds mellem 2. og 6. trin på begge sider af de sidst anbragte opstillingsrammer. Anbring et stilladsdæk på 3. trin på de næste opstillingsrammer forskudt i forhold til stilladsdæk under det. 16. Sæt dig på det øverste stilladsdæk og monter hofterækværk på det 4. trin over stilladsdækket på hver side af (hvile)stilladsdækket. 17 / 24

18 V Ballast GENERELT For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Det korrekte antal af ballastskiver (art. nr ) fastgøres til de fire standere ved hjælp af ballastholdere (art.nr ). I nedenstående ballasttabel angives det, hvilken konstruktion, det drejer sig om og antallet af ballastskiver, som er nødvendige per hjulstander. RS ,85 m 2,45 m 3,05 m stilladsdækhøjde 2,2 m ,2 m ,2 m ,2 m ,2 m træ fiberdeck ,2 m træ fiberdeck 3 4 8,2 m Træ fiberdeck RS ,85 m 2,45 m 3,05 m stilladsdækhøjde Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs Indendørs Udendørs 2,2 m ,2 m ,2 m ,2 m ,2 m træ 0 0 fiberdeck ,2 m træ fiberdeck 6 4 8,2 m Træ fiberdeck 6 4 9,2 m 0 i.r. 0 i.r. 0 i.r. 10,2 m 0 i.r. 0 i.r. 0 i.r. 11,2 m 0 i.r. 0 i.r. 0 i.r. 12,2 m 0 i.r. 0 i.r. 0 i.r. 18 / 24

19 VI Skema for opstillingsrækkefølge 5200 GENERELT 19 / 24

20 VII Dele i 5000 serien GENERELT Opstillingsramme (art.nr ) Diagonal afstiver (art.nr ) (art.nr ) (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Stilladsdæk/platform med lem i træ i fiberdeck 185 (art.nr ) 245 (art.nr ) 305 (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Stilladsdæk/ platform uden lem i træ i fiberdeck 185 (art.nr ) 245 (art.nr ) 305 (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Fodpanelsæt Easy-Fit 0,75m (art.nr ) 1,35m (art.nr ) 185 (art.nr ) 245 (art.nr ) 305 (art.nr ) Rækværksramme (art.nr ) Standard stabilisator/støtteben (art.nr ) Rækværksramme (art.nr ) stabilisator/støtteben. t/m 4,2m stilladsdækhøjde (art.nr ) Vandret afstiver (rækværk) (art.nr ) (art.nr ) (art.nr ) Ballastholder (art.nr ) Hjulstandere + hjul Ø 200 mm art.nr Ballast 5 kg (art.nr ) 20 / 24

21 21 / 24

22 22 / 24

23 23 / 24

24 Altrex B.V. P.O. Box CD ZWOLLE The Netherlands 760xyz-A-0414

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

DK Brugsanvisning til teleskop-/foldestiger...52. www.altrex.com 752939-A-0810. Relax. It s an Altrex.

DK Brugsanvisning til teleskop-/foldestiger...52. www.altrex.com 752939-A-0810. Relax. It s an Altrex. DK Brugsanvisning til teleskop-/foldestiger...52 752939-A-0810 www.altrex.com 1 2 3 1 m 4 5 6 8 7 Open Locked 9 Open Locked 10 1 A B 11 C 1 Sikker brug af teleskop-/foldestiger Tillykke med købet af en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor Monitor toiletstol Brugsanvisning Udgave 02/2013 1/5 Monitor 1 Monitor Grundlæggende oplysninger Kære Bruger, Tak for at du har valgt vores medicinsk produkt. I denne brugsanvisning finder du alle oplysniger

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l 510 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelsen af tekniske hjælpemidler 1) (Brug af stilladser, stiger og rapelling) I bekendtgørelse nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelsen af tekniske

Læs mere

Arbejde i højden fra reb

Arbejde i højden fra reb Arbejde i højden fra reb De vigtigste regler om, hvornår arbejdsgiveren må lade arbejde i højden udføre fra reb (rope access) samt om, hvordan arbejde fra reb skal tilrettelægges og udføres sikkerheds-

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016 max. 10 cm / 4 inch GMG009 version 09-2016 DK Monteringsvejledning Yepp Easyfit bærer XL Yepp Easyfit bæreren XL er egnet til fastgørelse på standard bagagebærere, som er egnet til op til maksimal 35 kg

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l DK 1.6. TEKNISK DATA Konstruktion: VELA Samba 500 VELA Samba 510 VELA Samba 520 Sædestørrelse Siddehøjde 4257 cm 4257 cm 4257 cm Rygstørrelse 29 x 10 cm 38 x 22 cm Rygvinkling Ja 8 kg 10 kg 10 kg Understel

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Hejseredskaber og spil - Hoved Minimum hver 12. måned Hejseredskaber og spil Hoved min. hver 12. måned: Eftersyn og kontrol skal foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned.

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Castor. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Castor SystemRoMedic TM Manual - Dansk 2 1 2 5 6 7 4 5 6 7 1. Skinne (medfølger ikke) 2. Hjørnedel. Bolte med møtrik til fastgørelse 4. Løftemotor (medfølger ikke) 5. Støtteben 6. Bærehåndtag på støtteben

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

b r u G e r m a n u a l

b r u G e r m a n u a l D K b r u G e r m a n u a l V E L A T a n g o 1 0 0 / 1 0 0 F B / 1 0 0 A / 2 0 0 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1.

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

EN (ISO 11243) 25kg / 55lbs

EN (ISO 11243) 25kg / 55lbs EN 14872 (ISO 11243) 25kg / 55lbs 1 GMG bv Zwanenburgerdijk 348 c 1161 NN Zwanenburg The Netherlands E info@yepp.nl www.yepp.nl Monteringsvejledning for Yepp Maxi Easyfit DK Yepp Maxi Easyfit er egnet

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015

fermacell Drift og vedligehold Fibergips Juni 2015 fermacell Drift og vedligehold Juni 2015 222 Information IHA, Aarhus, Danmark Bygherre Arkitekt Entreprenør Ingeniør Underentreprenører Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S Arkitektfirmaet C. F. Møller

Læs mere

Fald fra højden ved arbejde på tage

Fald fra højden ved arbejde på tage De vigtigste regler om sikkerhedsforanstaltninger mod nedstyrtning og gennemstyrtning fra arbejde og færdsels på tage på byggepladser. Vejledningen handler om de sikkerhedsforanstaltninger, som arbejdsgiveren

Læs mere

1. Tage med hældning på under 15 grader

1. Tage med hældning på under 15 grader 1. Tage med hældning på under 15 grader 1.1. Arbejde ved tagkant på tage med en hældning på under 15 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på under 15 grader, skal sikres mod nedstyrtning

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

B R U G E R M A N U A L

B R U G E R M A N U A L DK BRUGERMANUAL 100 GAS INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. REKLAMATIONSRET... 4 1.2. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.3. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA SALSA.... 4 1.4. VELA SALSA BRUGERMANUAL.... 6 1.5.

Læs mere

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Pallereol Varenr Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Pallereol Varenr 90 33 091 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Brugermanual Pallereol Varenummer 9033091 9033092 9033094 9033098 9033100

Læs mere

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s

.dk. www. Hygiea Rejse bade- og toiletstol. Brugsanvisning. HMN a/s Hygiea Rejse bade- og toiletstol Brugsanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 3 INTRODUKTION 3 ANVENDELSESFORMÅL 3 FORVENTET LEVETID 3 GARANTI 3 RESERVEDELS, KLAGE 3 SIKKERHED 4 ANVENDELSESFORMÅL 4 ADVARSEL

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk

TB-009D3 Manual. Brugsanvisning. Cykelplatform f/anhængertræk TB-009D3 Manual Brugsanvisning Cykelplatform f/anhængertræk -Plads til 3 cykler. -Nem samling og montering. -Cyklerne anbringes nemt i holderne, grundet platformens lave højde. Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed.....

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400

BRUGERMANUAL. VELA Latin 400 DK BRUGERMANUAL VELA Latin 400 www.vela.eu INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 3 SIKKERHED 3 REKLAMATIONSRET 4 UDPAKNING AF STOLEN 4 VEDLIGEHOLD AF VELA Latin 4 BRUGERMANUAL 6 TEKNISK DATA 8 2 INDLEDNING Kære

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 98/37/EF bilag II A Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Tømrervænget 7 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN til styring via IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave Model: Rullegardin til IHC-outputmodul, KNX og Z-Wave 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Introduktion Figur 1, Systemoversigt og individuelle komponenter -2- Introduktion INTRODUKTION Liste over dele Antal/højde Kilde: 1,0 m 1,5 m 2,0 m 3,0 m Produktbeskrivelse A1 1

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton

SVERO løbekatte -20, -21, ,5-5 ton SVERO løbekatte -20, -21, -24 0,5-5 ton Brugsanvisning SVERO LIFTING AB, Alfavägen 4, SE-556 52 Jönköping Telefon: +46 (0)36-31 65 70, telefax: +46 (0)36-31 65 79 www.svero.com, e-mail: info@svero.com

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11

TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Lynge Carport 2.1 Tegningsmateriale og arbejdsvejledning Side 1 af 11 Side 1 af 11 TILLYKKE MED DERES NYE CARPORT! Inden byggeriet påbegyndes, anbefaler vi at der foretages kontrol af de leverede materialer i henhold til materialelisten. PLANTEGNING Lynge Carport 2.1 Side

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere