Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper"

Transkript

1 Brugervejledning for stilladser i aluminium Januar 2012 SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendige trapper 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135 x 180 cm. 135 x 245 cm. 135 x 300 cm. SAVE TIME - USE ALULOCK

2 1.0 Folde- og rullestillads med og uden indvendige trapper Producent: Godkendelse: Ryberg Lonardi Holding Teglovnsvej 33 DK-4100 RINGSTED SS-EN1004 SP Typekontrol Tekniske data: Tilladt belastning: 2,0 KN/m² (totalt kun på 1 platformniveau) SS-EN1004, stilladsklasse 3 Fladelast (platform) 2,0 KN/m² Koncentreret last areal 0,5 x 0,5 mtr. 1,50 KN/m² Koncentreret last areal 0,2 x 0,2 mtr. 1,00 KN/m² Max. tilladte belastning kun på et platformnivau / kg. Stilladsstørrelse: 0,75 mtr. x 1,80 mtr. 202 kg. 1,35 mtr. x 1,80 mtr. 404 kg. 0,75 mtr. x 2,45 mtr. 286 kg. 1,35 mtr. x 2,45 mtr. 572 kg. 0,75 mtr. x 3,00 mtr. 348 kg. 1,35 mtr. x 3,00 mtr. 696 kg. Vigtigt! Brugeren er selv ansvarlig for: At love og arbejdstilsynets gældende bestemmelser, cirkulærer osv. overholdes. At de, i opstillings- og brugsanvisningens anførte regler, for sikker anvendelse af stilladset overholdes. At sikre, at de personer der skal arbejde med stilladset, har adgang til opstillingsog brugsanvisningen og at anførte advarsler, informationer og sikkerhedsbestemmelser overholdes. Den maksimale platformshøjde er begrænset til 8 meter udendørs og 12 meter i rum, der er lukket på alle sider. Anvendelse af rullestilladserne er kun tilladt ved brug af tre-punkt støtteben i henhold til modeloversigt, afsnit Anbringelse og dimensionering af ballastvægte er afhængig af opstillingsmåden, højden på platform og stilladstype, se oversigt ballast tabeller, afsnit Flytning af et opstillet stillads til et andet arbejdssted, må kun ske hvis niveauforskellen er under 3% hældning. Opstilling- og ibrugtagning må først påbegyndes efter at denne vejledning er gennemlæst. - ALULOCK Aps kan ikke drages til ansvar for fejl i brugsanvisningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, opsætning eller brugen af stilladset. - ALULOCK ApS kan ikke drages til ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelser og anvisningerne i denne brugsanvisning. 2

3 Indholdsfortegnelse Kap. Betegnelse Side 1.0 Folde- og rullestillads med og uden indvendige trapper Tekniske data Sikkerhedsbestemmelser Vedligeholdelse og opbevaring Eftersyn og kontrol af stilladsets enkeltdele Oplagring og transport Rengøring og vedligeholdelse Stillads enkeltdelene - opbygning og samling Stillads enkeltdelene - tabel Delliste: Stillads bredde 0,75 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr Delliste: Stillads bredde 1,35 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr Model - typeoversigt bredde 0,75 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr Model - typeoversigt bredde 1,35 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr Oversigt for ballastvægte - stilladsbredde 0,75 mtr Oversigt for ballastvægte - stilladsbredde 1,35 mtr Delliste: Stillads m. indv. trapper, bredde 1,35 x 2,45 mtr Modeloversigt: T132423, T m. indv. trapper Modeloversigt: T132463, T m. indv. trapper Modeloversigt: T m. indv. trapper Rullestilladser , , , Rullestilladser , , , Rullestilladser , Rullestilladser , , , Foldestilllads. Max. platformshøjde: 1,40 mtr. Varenr Foldestilllads. Max. platformshøjde: 1,65 mtr. Vare Foldestilllads. Max. platformshøjde: 1,65 mtr. Vare Foldestillads, bredde 0,75 mtr. Model- og type oversigt Foldestillads bredde 1,35 mtr. Model- og typeoversigt Information og vejledning for opstilling Information Beaufort vindskala Basisopstilling Opstilling af rullestillads Opstilling af rullestillads med trapper Opstilling af foldestillads Opstilling af foldestillads Mærkning af stilladsdelene Nedtagning af stilladset Ballastvægte, antal og placering Brug af vægafstandsholder - muranker Montering af vægafstandsholder Tips og vejledning for brug af stilladser

4 2.0 Sikkerhedsbestemmelser 1 For stabiliteten, opstillingen og anvendelsen af de, i denne vejledning anførte typer af stilladser, er nedenstående regler gældende, svarende til SS-EN 1004, for mobile arbejdsplatforme. 2 Folde- og rullestilladserne må kun opstilles og benyttes af personer, som har læst denne manual, er informeret og fortrolige med denne opstillings- og brugsanvisning. 3 Der må kun benyttes ubeskadiget og fejlfrie originaldele som hører til disse typegodkendte stilladser. 4 Opstillingen af folde- og rullestilladser er kun tilladt lodret på et plant underlag, som er bæredygtigt. Er dette ikke tilfældet skal anvendes underlag der fordeler belastningen. 5 Inden ibrugtagning af stilladset, skal det kontrolleres, at samtlige dele er anbragt korrekt og opbygget i henhold til afsnit Til sikring af opstillingens stabilitet skal anvendes ballastvægte, vægafstandsholdere og murankre, som fremgår af denne opstillings- og brugsanvisning. Vægforankring kan ikke erstatte støtteben og balastvægte. 7 Til sikring af opstillingens stabilitet, skal lovpligtigt anvendes trepunkt støtteben ved stilladshøjder over 4 meter, følg modeloversigt, når støtteben anvendes. 8 Stilladsrammerne er forsynet med indføringer til spindler med 200 mm hjul. Til sikring og låsning af hjulspindlerne skal hjullåsene anvendes. 9 Alle styrehjul skal låses ved at trykke bremsepalen ned. Bremsepalen må kun løsnes når stilladset skal flyttes. 10 Stilladsrammerne påsættes og sikres ved hjælp af fjederlåse. Gelænderrammerne udgør den øverste afslutning på stilladset. Disse gelænderrammer sikres ligeledes ved hjælp af fjederlåse. Modeloversigten, i denne opstillings- og brugsanvisning viser for hver stilladshøjde, hvordan diagonalstivere samt rammer og platforme anbringes. 11 Sikring af gelænder, diagonal- og horisontalstivere, sker med snaplåse. Stiverne skal altid monteres med åbningen nedad. Montering af gelænder skal altid ske fra indersiden, låseåbning udad. Oplukning af snaplåsene, tryk og hold låsepal. 12 Alle stilladser med platformshøjde over 2,00 mtr. må kun benyttes med fodlister, gelænderrammer og gelænder. 13 Ved opstilling af stillads op ad væg må kun anvendes vægforankring leveret af os. Den korrekte anvendelse af vægforankring findes i denne vejledning i afsnit 5.1: Brug af vægafstandsholdere. 14 Til opstilling og nedtagning af stilladset anvendes platform for hver 2,0 mtr. opstillet max. afstand mellem 2 platforme: 2,5 mtr. Afstand fra terræn til første arbejdsplatform må maximalt være 4.4 mtr. 15 Alt op- og nedstigning til platform skal ske indvendigt i stilladset, hold lemme lukket efter gennemgang. 16 Belastningen af platformen skal være jævnt fordelt og må max. andrage 2,0 KN/m², og kun på et platformsniveau. 17 Det er ikke tilladt at benytte stilladset som gangbro til bygninger ved hjælp af planker. 18 Det er ikke tilladt at springe eller hoppe på stilladset. 4

5 2.0 Sikkerhedsbestemmelser 19 Det er ikke tilladt at frembringe horisontale belastninger, f. eks. ved arbejde på tilgrænsende konstruktioner, som kan få stilladset til at vælte. 20 Det er ikke tiladt at bruge hejseværk på stilladset. 21 Det er ikke tilladt at øge platformshøjden ved brug af kasser, stiger eller lignede arrangementer. 22 Det er ikke tilladt at stemme imod siden af stilladset under arbejdet. 23 Det er forbudt at flytte / løfte stilladset ved hjælp af køretøjer, lifte, gaffeltruck eller lign. 24 Flytning af stilladset må kun udføres af personer. Dette skal foregå i et jævnt roligt tempo. Under flytningen må der ikke befinde sig personer, materiale eller værktøj på platformen. Flytning af stilladset skal foregå i længde eller diagonalretningen på en fast jævn og plan overflade uden hindringer. Max. 3% hældning. 25 Maximal vindhastighed ved flytning af stilladset er max. vindhastighed 6 m/sek. 26 Ved brug af forankringer i forbindelse med dyvelforbindelser skal gældende forskriter om montering af dyvler til forankring af facadestilladser følges. Forankringer skal på stilladset anbringes på det vandrette trin nærmest rammesamlingen. Til forankring af stilladset må kun anvendes de forankringskomponenter, som leveres af producenten. Korrekt montering, se skitse i afsnit Er stilladset opstillet udendørs eller i åbne bygninger, skal stilladset, hvis vindstyrken overstiger (6 m/sek), køres i læ eller der monteres forankringer eller på anden måde beskyttes mod væltning. Dette gælder også hvis det trækker op til storm, samt ved arbejdsdagens afslutning. 28 Som yderligere sikkerhedsinstruktion skal de efterfølgende tegninger og beskrivelser i afsnit 3.1 til 5.1 følges. 29 Arbejde i nærheden af stærkstrøm og el-luftledninger, skal sikkerhedsafstanden overholdes. Vigtigt! Følg Arbejdstilsynets vejledninger. Er du i tvivl, spørg el-forsyningsselskabet. 30 Stilladser, opstillet hvor der er risiko for påkørsel, skal sikres med afskærmning og evt. kørselanvisning. 31 Alulock ApS kan ikke drages til ansvar for fejl i brugsanvisningen eller for direkte eller indirekte tab som følge af levering, demonstration, opsætning eller brugen af stilladset. 32 Alulock ApS kan ikke drages til ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelser og anvisningerne i denne brugsanvisning. 2.1 Vedligholdelse og opbevaring Aluminiumstilladset et produkt, der behandlet på den rigtige måde, er næsten uforgængelig. Stilladset med sin lave vægt er let at transporterer og kræver minimal vedligeholdelse. 5

6 2.2 Eftersyn og kontrol af stilladsets enkeltdele Gavlrammer Kontroller for deformationer, revner, buler og brud. Konstateres fejl på materialet, må gavlrammerne ikke anvendes. Stiver - horisontal - diagonal Kontroller for deformationer, revner, buler og brud. Yderligere kontrolleres at snaplukkerne fungerer - låser korrekt. Konstateres fejl på materialet, må stiverne ikke anvendes. Gelænder - støtteben Kontroller for deformationer, revner, buler og brud. Yderligere kontrolleres at snaplukkerne fungerer - låser korrekt. Konstateres fejl på materialet, må støtteben og gelænder ikke anvendes. Platform Kontroller for deformationer, revner, buler og brud. Yderligere kontrolleres at snaplukkerne og låsebolte fungerer - låser korrekt. At selvlukkende lem kan gå op og i, at hængslerne er i orden. Konstateres fejl på materialet, må platform ikke anvendes. Fodlister Kontroler for deformationer, revner og brud. Konstateres fejl på materialet, må fodlisterne ikke anvendes. Hjul - spindller Kontroller at hjulene er uden skader, kan dreje og løbet frit. Check at de bremser og låser fast og sikkert. At spindlerne går let, er uden revner og brud, er uden skader på gevind. Konstateres fejl på materialet må hjulene/spindlerne ikke anvendes. 2.3 Oplagring og transport 1 Oplagring af stilladset skal ske på en måde, så det ikke udsættes for at blive beskadiget og at stilladset er beskyttet mod vejr og vind. Oplagring sker bedst liggende. 2 Transport til og fra de enkelte arbejdssteder og oplagringsstedet skal ske på en måde, så stilladset sikres mod at skride ud og støde mod hinanden samt mod at falde ned. Under aflæsning, må stilladset hverken kastes eller smides ned fra køretøjet. 2.4 Rengøring og vedligeholdelse 1 Rengøring af stilladset kan udføres med almindelige og vanlige rengøringsmidler. Fjernelse af maling sker bedst med terpentin eller malingopløser. 2 Smøring af hjulenes lejer og spindler udføres med normal tynd smøreolie. OBS! Overhold gældende miljøbestemmelser. 6

7 3.0 Stillads enkeltdele - opbygning og samling 7

8 3.0 Stillads enkeltdele Betegnelse Vægt / kg Vare 01 Ramme 1 mtr. - 0,75 mtr. bred 3,4 SF Ramme 1 mtr. - 1,35 mtr. bred 4,9 SF Ramme 2 mtr. - 0,75 mtr. bred 5,5 SF Ramme 2 mtr. - 1,35 mtr. bred 8,8 SF Ramme 2 mtr. - 1,35 mtr. bred med gennemgang 9,4 SFH Ramme 2 mtr. - 0,75 mtr. bred med gennemgang 6,0 SFH Ramme 0,5 mtr. - 0,75 mtr. bred 1,8 SF Ramme 0,5 mtr. - 1,35 mtr. bred 2,4 SF Gelænder, vertical 1,00 mtr. 0,2 H Gelænder, langside 1,80 mtr. Grøn 3,7 H Gelænder, langside 2,45 mtr. Grøn 4,3 H Gelænder, langside 3,00 mtr. Grøn 4,9 H Gelænder, kort side 1 mtr. - 0,75 mtr. bred Grøn 2,2 H75 14 Gelænder, kort side 1 mtr. - 1,35 mtr. bred Grøn 2,8 H Gelænder, indvendig til trappe 50 Grøn 2,7 HS Gelænder, yderside til trappe 50 Grøn 5,7 HS Platform m. lem, 1,80 mtr. 14,5 PD Platform uden lem, 1,80 mtr. 14,4 P Platform m. lem, 2,45 mtr. 19,4 PD Platform uden lem, 2,45 mtr. 18,4 P Platform m. lem, 3,00 mtr. 24,5 PD Platform uden lem, 3,00 mtr. 23,0 P Fodliste, kort side 0,75 mtr. 1,3 TB75 24 Fodliste, kort side 1,35 mtr. 2,2 TB Fodliste, langside 1,80 mtr. 4,0 TB Fodliste, langside 2,45 mtr. 5,3 TB Fodliste, langside 3,00 mtr. 7,1 TB Diagonalstiver, længde 2,17 mtr. Gul 1,8 DB Diagonalstiver, længde 2,80 mtr. Gul 2,2 DB Diagonalstiver, længde 3,25 mtr. Gul 2,5 DB Horisontalstiver, længde 1,85 mtr. Rød 1,7 HB Horisontalstiver, længde 2,56 mtr. Rød 2,0 HB Horisontalstiver, længde 3,05 mtr. Rød 2,5 HB Hjul ø 125 mm. med brems 1,1 W Hjul ø 200 mm. med spindel og brems 6,1 W Trepunkts støtteben 4,8 OUT 37 Fodbøjle 2,2 FS 38 Fodpladespindler 2,8 AF 39 Trappe 50 7 trin inkl. 2 platforme, stilladsbredde 2,45 mtr. 22,3 S Dobbelt klemkobling ø 50 mm. 1,2 CL Muranker inkl. klemkobling 3,2 WC50 42 Hjørneforstærkning kun nederste ramme 0,2 RINF Skydestige m. topkroge for ophæng 2 delt L: min. 250 cm. max. 450 cm. 7,0 DK2x8P Ballast - vægt 15 kg. 15,0 W15 8

9 3.1 Delliste: Stillads bredde 0,75 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr. Platformshøjde, mtr. Bredde 0,75 mtr. 2,35 3,37 4,21 5,33 6,17 7,01 8,13 9,25 10,09 Ud byg- Artikel, betegnelse Vare Skema viser standard opbygning til platformshøjde Modul Gavlramme, 1,00 mtr. SF ) Gavlramme, 2,00 mtr. SF ) Gelænder, kort side H G) Gelænder, langside X tabel G) Platform uden lem X tabel Platformm med lem X tabel Fodliste, kort side, sæt TB F) Fodliste, langside, sæt X tabel F) Diagonalstiver X tabel Horisontalstiver X tabel Trepunkts støtteben OUT Hjul ø 200 mm. m. spindel W X = Stillads dim. 0,75 x 1,80 mtr. X = Stillas dim. 0,75 x 2,45 mtr. X = Stillads dim. 0,75 x 3,00 mtr. Artikel betegnelse Vare Artikel betegnelse Vare Artikel betegnelse Vare Gelænder, langside H180 Gelænder, langside H245 Gelænder, langside H300 G) Platform uden lem P180 Platform uden lem P245 Platform uden lem P300 Platform med lem PD180 Platform med lem PD245 Platform med lem PD300 Fodliste, langside TB180 Fodliste, langside TB245 Fodliste, langside TB300 F) Diagonalstiver DB180 Diagonalstiver DB245 Diagonalstiver DB300 1) 2) Horisontalstiver HB180 Horisontalstiver TR245 Horisontalstiver TR300 Brug af skema: Disse to skemaer viser hvilke standardkomponenter der indgår i hver enkelt stillads. Ud fra platformshøjden i øverste tabel, findes de dele, som anvendes til det pågældende stillads, afvigelser kan forekomme. Belastning kun på et plaformniveau. Udbygning i moduler: 1 1 meter overbygning indeholder: 2 rammer, 2 diagonalstiver. 2 2 meter overbygning indeholder: 2 rammer, 2 diagonalstiver. F Fodlistersæt indeholder: 2 fodlister kortside, 2 fodlister langside. G Gelænderrmodul indeholder: 2 gelænder kortside, 2 gelænder langside. Vigtigt! Stilladser med stilladsbredde 0,75 mtr. anvendes balastvægte og væganker i henhold til gældende regler, se tabel 3.5. Gelænder og fodlister skal anvendes fra platformshøjde 2,0 mtr. Afstand imellem to platforme max. 4 mtr. Første dog max. 4,4 mtr. Trepunkt støtteben skal anvendes ved platformshøjder over 2 mtr. 9

10 3.2 Delliste: Stillads bredde 1,35 x 1,80, 2,45, 3,00 mtr. Platformshøjde, mtr. Bredde 1,35 mtr. 2,25 3,37 4,21 5,33 6,17 7,01 8,13 9,25 10,09 Udbygning Artikel, betegnelse Vare Skema viser standard opbygning til platformshøjde Modul Gavlramme, 1,00 mtr. SF ) Gavlramme, 2,00 mtr. SF ) Gelænder, kortside H G) Gelænder, langside X tabel G) Platform uden lem X tabel Platform med lem X tabel Fodliste, kortsiden, sæt TB F) Fodliste, langside, sæt X tabel F) Diagonalstiver X tabel Horisontalstiver X tabel Trepunkts støtteben OUT Hjul ø200 mm. spindel W Indvendige trapper: Trappe indvendig S Gelænder, udvendig HS245_ Gelænder, indvendig HS245_ X = Stillads dim. 1,35 x 1,80 mtr. X = Stillads dim. 1,35 x 2,45 mtr. X = Stillads dim. 1,35 x 3,00 mtr. Artikel, betegnelse Vare Artikel, betegnelse Vare Artikel, betegnelse Vare Gelænder, langside H180 Gelænder, langside H245 Gelænder, langside H300 G) Platform uden lem P180 Platform uden lem P245 Platform uden lem P300 Platform med lem PD180 Platform med lem PD245 Platform med lem PD300 Fodliste, langside, sæt TB180 Fodliste, langside TB245 Fodliste, langside TB300 F) Diagonalstiver DB180 Diagonalstiver DB245 Diagonalstiver DB300 1) 2) Horisontalstiver HB180 Horisontalstiver HB245 Horisontalstiver HB300 Udbygning i moduler: 1) 1 meter overbygning indeholder: 2 rammer, 2 diagonaler. 2) 2 meter overbygning indeholder: 2 rammer, 2 diagonalstiver. F) Fodlistesæt indeholder: 2 fodlister kortside, 2 fodlister langside. G) Gelændermodul indeholder: 2 gelænder kortside, 2 gelænder langside. Vigtigt! Til stilladser med stilladsbredde 1,35 mtr. anvendes balastvægte og væganker i henhold til gældende regler, se tabel 3.6. Gelænder og fodlister skal anvendes fra platformshøjde 2,0 mtr. Afstand imellem to platforme: max. 4 mtr. Første dog max. 4,4 mtr. Trepunkt støtteben skal anvendes ved platformshøjder over 2,35 mtr. Belastning kun på et plaformniveau. Ved foldestilladser skal der placeres en vandret stiver på nederste trin modsat folderyggen på stilladset. Altid gelænder på begge sider af trappen. For hver 2 meter sektion altid 2 diagonalstiver (DB245), monteres modsat rettet som et kryds, startende fra 2. trin. 10

11 3.3 Model - typeoversigt Max. platformshøjde for rullestilladser med og uden støtteben. Dim 0,75 mtr. x 1,80 mtr - 2,45 mtr. - 3,00 mtr. Højde: 2,25 mtr. Højde: 3,37 mtr. Højde: 4,21 mtr. Højde: 5,33 mtr. Højde: 6,17 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Højde: 7,01 mtr. Højde: 8,13 mtr. Højde: 9,25 mtr. Højde: 10,09 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Model - typeoversigt Max. platformshøjde for rullestilladser med og uden støtteben. Dim 1,35 mtr. x 1,80 mtr. - 2,45 mtr. - 3,00 mtr. Højde: 2,25 mtr. Højde: 3,37 mtr. Højde: 4,21 mtr. Højde: 5,33 mtr. Højde: 6,17 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare T Vare Vare T Vare Vare T Vare Vare Vare Højde: 7,01 mtr. Højde: 8,13 mtr. Højde: 9,25 mtr. Højde: 10,09 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare T Vare Vare Vare

12 3.5 Oversigttabel for ballastvægte - stilladsbredde: 0,75 mtr. Platform dim. Platformshøjde 0,75 x 1,80 mtr. 2,25-2,61 mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. 0,75 x 2,45 mtr. 2,25-2,61 mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. 0,75 x 3,00 mtr. 2,25-2,61mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. I lukket rum Max mtr. Fritstående Sideopstillet 4x15 kg. 16x15 kg. 20x15 kg. 4x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 4x15 kg. 16x15 kg. 4x15 kg. 4x15 kg. OPSTILLING I det fri Max. 5,5 mtr. Fritstående Sideopstillet 12x15 kg. 4x15 kg. 16x15 kg.ikke tillaldt 4x15 kg. 4x15 kg. 16x15 kg. Ballastvægte pr. stk. 15 kg. Vare W15. Muranker kan ikke erstatte støtteben. 12

13 3.6 Oversigttabel for ballastvægte - stilladsbredde: 1,35 mtr. Platform dim. Platformshøjde 1,35 x 1,80 mtr. 2,25-2,61 mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. 1,35 x 2,45 mtr. 2,25-2,61 mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. 1,35 x 3,00 mtr. 2,25-2,61 mtr. 3,37-3,59 mtr. 5,33-5,55 mtr. 6,17 mtr. 7,01 mtr. 8,13 mtr. 9,25 mtr. 10,09 mtr. I lukket rum Max mtr. Fritstående Sideopstillet 4x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 4x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 4x15 kg. 12x15 kg. 12x15 kg. OPSTILLING I det fri Max. 5,5 mtr. Fritstående Sideopstillet 16x15 kg. 16x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 12x15 kg. 16x15 kg. 0 kg 0 kg 0 kg Ballastvægte pr. stk. 15 kg. Vare W15, muranker kan ikke erstatte støtteben. 13

14 3.7 Delliste: Stillads med indvendige trapper bredde 1,35 x 2,45 mtr. Platformshøjde, mtr. 2,25 4,21 6,17 8,13 10,09 02 SF Ramme, 1,0 mtr. 04 SF Ramme, 2,0 mtr SFH Ramme, 2,0 mtr. med gennemgang H135 Gelænder, 1,0 mtr H245 Gelænder, langsiden PD245 Platform med lem P245 Platform uden lem TB135 Fodliste, kortside TB245 Fodliste, langside S245 Trappe HS245-2 Gelænder, yderside HS245-1 Gelænder, indvendig DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver OUT Støtteben W200 Hjul ø 200 mm Brug af skema: Skemaer viser hvilke standardkomponenter der indgår i hver enkelt rullestillads med indv. trapper. Ud fra platformhøjden øverst i tabel, findes de dele, som anvendes til det pågældende stillads. Vigtigt! Stilladser med stilladsbredde 1,35 mtr. anvendes balastvægte og væganker i henhold til gældende regler, se tabel 3.6, side 13. Gelænder og fodlister skal anvendes fra platformshøjde over 2,0 mtr. Afstand imellem to platforme max. 4 mtr. Første dog max. 4,4 mtr. Med indvendige trapper, kun platform øverst som arbejdsplatform. Trepunkt støtteben skal anvendes ved platformshøjder over 4 mtr. Indvendige trapper: Husk altid at fastgøre trappen med den tilhørende låsepal. Ved foldestilladser skal placeres en vandret stiver på nederste trin modsat folderyggen. Der monteres diagonalstiver i hver side startende fra 2. trin. Altid gelænder på trappens ind - og udvendige side. For hver 2 mtr. sektion altid 2 diagonalstiver (DB245), monteres modsat, rettet som et kryds. 14

15 3.8 Model - typeoversigt Max. platformshøjde 2,25 mtr. Rullestilladser med indv. trapper dim. 1,35 x 2,45 mtr. Platformshøjde max. 2,25 mtr. 04 SF Ramme, 2,0 mtr 1 05 SFH Ramme gennemgang 1 14 H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 39 S245 Trappe 1 16 HS245-2 Gelænder, udvendig 1 15 HS245-1 Gelænder, indvendig 1 29 DB245 Diagonalstiver 2 32 HB245 Horisontalstiver 2 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare T Gelænder modul 7. trin Grund modul 1. trin Højde: 2,25 mtr. Vare T Max. platformshøjde 4,21 mtr. Rullestilladser med indv. trapper dim. 1,35 x 2,45 mtr. Platformshøjde max. 4,21 mtr. Vare T SF Ramme, 2,0 mtr SFH Ramme gennemgang 1 14 H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 3 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 39 S245 Trappe 2 16 HS245-2 Gelænder, udvendig 2 15 HS245-1 Gelænder, indvendig 2 29 DB245 Diagonalstiver 4 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Gelænder modul 14. trin Topmodul 7. trin Grundmodul 1. trin Højde: 4,21 mtr. Vare T

16 3.9 Model - typeoversigt. Vare T Max. platformshøjde 6,17 mtr. Rullestilladser med indv. trapper og støtteben. Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Platformshøjde max. 6,17 mtr. 04 SF Ramme, 2,0 mtr SFH Ramme gennemgang 1 14 H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 39 S245 Trappe 3 16 HS245-2 Gelænder, udvendig 3 15 HS245-1 Gelænder, indvendig 3 29 DB245 Diagonalstiver 6 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Grundmodul Gelændermodul 21. trin Topmodul 14. trin Mellemmodul 7. trin Højde: 6,17 mtr. Vare T Vare T Max. platformshøjde 8,13 mtr. Rullestilladser med indv. trapper og støtteben. Dim.1,35 x 2,45 mtr. Gelænder modul 28. trin Platformshøjde max. 8,13 mtr. Top-modul 04 SF Ramme 2,0 mtr SFH Ramme gennemgang 1 14 H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 5 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 39 S245 Trappe 4 16 HS245-2 Gelænder, udvendig 4 15 HS245-1 Gelænder, indvendig 4 29 DB245 Diagonalstiver 8 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Mellemmodul Mellemmodul Grundmodul 21. trin 14. trin 7. trin 1. trin 16 Højde: 8,13 mtr. Vare T

17 3.10 Model - typeoversigt. Vare T Max. platformshøjde 10,09 mtr. Rullestilladser med indv. trapper og støtteben. Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Gelændermodul Topmodul Mellemmodul 35. trin 28. trin 21. trin Platformshøjde max. 10,09 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr SFH Ramme gennemgang 1 14 H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 6 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 39 S245 Trappe 5 16 HS245-2 Gelænder, udvendig 5 15 HS245-1 Gelænder, indvendig 5 29 DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Mellemmodul 14. trin Mellemmodul Grundmodul 7. trin 1. trin Højde: 10,09 mtr. Vare T

18 3.11 Rullestilladser. Max. platformshøjde 2,25-3,37 mtr. Vare / Dim. 0,75 x 2,45 mtr. Vare / Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Vare Platformshøjde max. 2,25 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H75 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 2 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 2,25 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 2 32 HB245 Horisontalstiver 2 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 3,37 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalsstiver 4 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 3,37 mtr. 04 SF13200 Ramme 2,0 mtr H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 4 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm trin 7. trin 7. trin 1. trin 1. trin Platformshøjde: 2,25 mtr. Platformshøjde: 3,37 mtr. 18

19 3.11 Rullestilladser. Max. platformshøjde 4,21-5,33 mtr. Vare / Dim. 0,75 x 2,45 mtr. Vare / Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Vare Platformshøjde max. 4,21 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H75 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 6 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 4,21 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 2 19 PD245 Platform med lem 1 20 P245 Platform uden lem 1 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 6 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 5,33 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 6 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 5,33 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 20 P245 Platform uden lem 2 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 6 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm trin 14. trin 14. trin 7. trin 7. trin 1. trin 1. trin Platformshøjde: 4,21 mtr. 19 Platformshøjde: 5,33 mtr.

20 3.11 Rullestilladser. Max. platformshøjde 6,17 mtr. Vare Dim. 0,75 x 2,45 mtr. Vare Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Vare Platformshøjde max. 6,17 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H75 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 8 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm trin 14. trin Vare Platformshøjde max. 6,17 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 20 P245 Platform uden lem 2 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver 8 32 HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Platformshøjde: 6,17 mtr. 7. trin 1. trin 20

21 3.11 Rullestilladser. Max. platformshøjde 8,13-10,09 mtr. Vare / Dim. 0,75 x 2,45 mtr. Vare / Dim. 1,35 x 2,45 mtr. Vare Platformshøjde max. 8,13 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H75 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 10,09 mtr. 03 SF75200 Ramme 2,0 mtr H75 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 6 19 PD245 Platform med lem 3 23 TB75 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm. 4 Vare Platformshøjde max. 8,13 mtr. Vare Platformshøjde max. 10,09 mtr. 04 SF Ramme 2,0 mtr H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 4 19 PD245 Platform med lem 2 20 P245 Platform uden lem 2 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm SF Ramme 2,0 mtr H135 Gelænder, kortside 2 11 H245 Gelænder, langside 6 19 PD245 Platform med lem 3 20 P245 Platform uden lem 3 24 TB135 Fodliste, kortside 2 26 TB245 Fodliste, langside 2 29 DB245 Diagonalstiver HB245 Horisontalstiver 2 36 OUT Støtteben 4 35 W200 Hjul ø 200 mm trin 35. trin 21. trin 28. trin 14. trin 21. trin 7. trin 14. trin 1. trin 7. trin Platformshøjde: 8,13 mtr. 1. trin Platformshøjde: 10,09 mtr. 21

22 3.12 Foldestilladser. Max. platformshøjde 1,37 mtr. Vare Dim. 0,75 x 1,80 mtr. Højde 1,58 mtr. Tekniske data: Stilladsklasse 3 Tilladt belastning: 2,0 KN/m2 totalt Vare Stillads dimension: 0,75 x 1,80 mtr. Totalhøjde: 1,58 mtr. Platformshøjde max: 1,37 mtr. Vægt 31 kg. Tilladt flg. lovgivning: Platformshøjde: 1 mtr. uden gelænder. Max. tilladt belastning kun på et platformniveau 20 Typen er ikke omfattet af SP Vare Platformshøjde max. 1,37 mtr. 02 FF75160 Folderamme 1 03 PD180 Platform med lem 1 04 W125 Hjul Ø / 04 Vare Platformshøjde: 1,37 mtr Foldestilladser. Max. platformshøjde 1,65 mtr. Vare Dim. 0,75 x 1,80 mtr. Højde 1,86 mtr. Tekniske data: Stilladsklasse 3 Tilladt belastning: 2,0 KN/m2 totalt 02 FF75180 Folderamme 1 Vare PD180 Platform m. lem 1 Stillads dimension: 0,75 x 1,80 mtr. Totalhøjde: 04 W125 Hjul Ø ,86 mtr. Platformshøjde max.: 1,65 mtr. Vægt 37 kg. Tilladt i flg. lovgivning platformshøjde 1,00 mtr. uden gelænder. Max. tilladt belastning kun på et platformniveau 20 Typen ikke omfattet af SP Vare Platformshøjde max. 1,65 mtr. Platformshøjde: 1,65 mtr. Nr , 03, 04 22

23 3.12 Foldestilladser. Max. platformshøjde 1,65 mtr. Vare Dim. 0,75 x 1,80 mtr. Højde 2,86 mtr. Tekniske data: Stilladsklasse 3 Tilladt belastning: 2,0 KN/m2 totalt Vare Stillads dimension: 0,75 x 1,80 mtr. Totalhøjde 2,86 mtr. Platformshøjde max.: 1,65 mtr. Vægt 5 Max. tilladt belastning kun på et platformniveau 20 Typen er ikke omfattet af SP Vare Platformshøjde max. 1,65 mtr. 02 FF75180 Folderamme 1 03 PD180 Platform m. lem 1 04 W125 Hjul Ø H180 Gelænder langside 2 13 H75 Gelænder kort side 2 02, 03, 04, 10, 13. Vare Platformshøjde: 1,65 mtr. 23

24 3.13 Model - typeoversigt Max. platformshøjde for foldestilladser med og uden støtteben. Dim. 0,75 x 1,80 / 245 mtr. Højde: 1,37 mtr. Højde: 1,65 mtr. Højde: 1,65 mtr. Højde: 2,65 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare Vare Højde: 3,65 mtr. Højde: 4,65 mtr. Højde: 5,65 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare Model - typeoversigt Max. platformshøjde for foldestilladser med og uden støtteben. Dim. 1,35 x 1,80 / 245 mtr. Højde: 1,65 mtr. Højde: 1,65 mtr. Højde: 2,65 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare Højde: 3,65 mtr. Højde: 4,65 mtr. Højde: 5,65 mtr. Vare Vare Vare Vare Vare Vare

25 4.0 Information og vejledning for opstilling 1. Stilladset kan opstilles som fritstående og sideopstillet. 2. Start med at fremlægge alle enkeltdelene der skal benyttes til den aktuelle opstilling, husk også eventuelt balastvægte, væganker og alt nødvendigt værktøj. 3. Kontroller altid stilladset for transportskader, slidtage og mangler før opstillingen. Anvend kun stilladsdele der er i orden. 4. For opstilling på blødt underlag (blød jord/græs) skal lægges plader i en afstand af 2 mtr. rundt om stilladset af hensyn til stabiliteten. 5. For opstilling af de forskellige varianter, skal for hver 4 mtr. (første max. 4,4 mtr.) monteres mellemplatform med lem og tilhørende gelænder. Lemåbninger skal altid være placeret modsat hinanden. Med indvendige trapper, kun platforme øverst som arbejdsdæk. 6. Sikring og låsning af gelænder, horisontal- og diagonalstiver sker med snaplåse som griber fat rundt om rørene, check altid at låsepalen går ud og låser. Diagonalstiver monteres oppe fra. Horisontalstiver og gelænder, inde fra og ud. Demontering af stiver og gelænder - tryk på palen - løft samtidig væk fra røret. 7. Til opstilling og nedtagning af stilladset er kravet mindst to personer. 1 Folde- og rullestilladser må kun opstilles på plan, bæredygtigt underlag. 2 Folde- og rullestilladser må aldrig bruges som adgangsvej til andre konstruktioner. 3 Opstigning skal altid foregå indvendigt i stilladset. 4 Stilladset må aldrig flyttes med personer eller materiale på platformen. 5 Monterer aldrig hejseværk eller lignende på stilladset. 6 Check stilladset for beskadiget og defekte dele, anvend aldrig skadet og / eller defekte dele. 7 Fra vindstyrke 6 skal folde- og rullestilladser køres ind i et område med læ eller sikres mod væltning ved forankring. 8 Under anvendelsen skal alle styrehjul låses med bremsepalen Stop

26 4.1 Information Beaufort vindskala Beaufort Betegnelse Vindhastighed km/h Vindhastighed m/sek. Virkning 0 Stille ,2 Røg stiger lodret. 1 Luftning 1-5 0,3-1,5 Svag bevægelse i røg. 2 Svag vind ,6-3,3 Bevægelse i små blade. 3 Let vind ,4-5,4 Blade bevæger sig og Vimpler løftes. 4 Jævn vind ,5-7,9 Støv og papir løftes. Kviste og grene bevæger sig. 5 Frisk vind ,8-10,7 Små træer bevæger sig. 6 Hård vind ,8-13,8 Bevægelse i store grene og luftledninger synger. Paraply kan ikke bruges. 7 Stiv kuling ,9-17,1 Store træer bevæger sig. Vanskeligt at gå mod vinden. 8 Hård kuling ,2-20,7 Kviste og grene brækkes af træer. Biler er vanskelig at holde på vejen. 9 Stormende kuling ,8-24,4 Store grene på træer knækker. Tagsten blæser ned. 10 Storm ,5-28,4 Træer rives op med rode. Store skader på bygninger. 11 Stærk storm ,5-32,6 Alvorlige skader på bygninger og elledninger. 12 Orkan ,7-40,8 Omfattende ødelæggelser på bygninger. 4.2 Basisopstilling Folde- og rullestillads, udbygning m. stabilisatorer (støtteben), platform dim. 0,75 x 1,80 / 2,45 / 3,00 mtr. Platformshøjde: 2,35 mtr. Fritstående opstilling Folde- og rullestillads, udbygning m. stabilisatorer (støtteben), platform dim. 1,35 x 1,80 / 2,45 / 3,00 mtr. Platformshøjde: 3,35 mtr. Fritstående opstilling Grundopbygning er afhængig af stilladsstørrelsen. Sideopstilling Sideopstilling Vigtigt! Underlaget for stilladset skal kunne bærer de forekommende belastninger. Glidning og exsentrisk belastning mellem stillads og underlag skal forhindres. Et stillads skal stabilseres gennem en læmpelig kombination af forankring, støtning og stabilserende tyngde. ADVARSEL! Tjek op hvilke horisontale belastninger der kan forekomme ved udførelse af arbejdet på bygninger og kontruktioner, ligesom tillægsbelastninger fra vind, pga. tuneleffekter og omkring bygningshjørner. 26

27 4.3 Opstilling af rullestillads Vigtigt! Læs principielt altid igennem hele beskrivelsen for respektive arbejdesprocesser, inden monteringsarbejdet påbegyndes. Først derefter kan monteringen ske trin for trin. Alle delene pakkes ud og kontrolleres, at antal og korrekte typer er tilstede som angivet i delliste for pågældende type stillads. Til opstlling og nedtagning af stilladset kræves altid 2 mand som er uddannet til dette arbejde. Husk! Adgang til stilladset - gå altid op og ned indvendig. Opstillingsprocedure som fremgår af det efterfølgende følges. 1. De fire hjulspindler er forsynet med rørbøsninger, fig. 01, som monteres i gavlrammerne, låses med vingeskrue M10, fig. 02/1. Hjulene med spindler stikkes op i rammebøsning og fastholdes med vingeskrue, fig. 02/1. Højdejustering fig. 02/2. Brems aktiveret fig. 02/3. Bremse udløses ved tryk nedad, fig. 02/4. 2. På gavlramme fig. 03/4 påsættes de to horisontalstiver (rød), fig. 03/32 som vist på det lodrette rammerør, og herefter tilsvarende på den modsatte gavlramme. 3. Nu monteres diagonalstiver (gul) fig. 04/29 på 2 og 6 trin på gavlrammerne. 4. Stilladset placeres på arbejdsstedet og med vaterpas fig. 05 placeret på stilladsrammen og ved indstilling af hjulspindlerne bringes stilladset i vater vandret og lodret position, stor nøjagtighed skal iagttages. Hjulene drejes i stilling og låses så de peger udad fra stilladshjørnet i en vinkel på 45 o. 5. Er platformshøjden over 2,0 mtr. for stilladsbredde 0,75 mtr. og over 4,0 mtr. for 1,35 mtr. Skal anvendes støtteben fig. 06/36, (fodbøjle se afsnit 3.0 stillads enkeltdelene fig ikke standard). 6. De 4 støtteben fig. 06/36 monteres øverst på ramme, mellem trin 6 og 7, som vist, og drejes i en vinkel på 45 o og med den vandrette stiver indstilles støtteben, fig. 06/1 så benfod står fast mod underlaget. 7. Den videre højdeopbygning fortsætter med montering af gavlrammerne fig. 07/4 Låseclips fig. 09 drejes til de falder i hul og låser rammerne. Derefter monteres der to diagonalstiver (gul) på kryds, fig.07/29, på 2 og 6 trin, chek altid at låsepalen går ud og låser. Se fig. 08/1. 8. Platform skal altid monteres, første i max. højde 4,40 mtr. og derefter for hver max. 2,50 mtr. (Se kap. 2.0, pkt.14). Platform løftes op af 2 mand, fig.10. Her anvendes holdegreb med arm og hånd som vist på fig. 10/1. Platform løftes forbi rammetrin tllbage og derefter på plads på trin. Drej lås som vist på fig. 11/2 i begge ender af platformen. 9. Montering af 1,00 mtr. rammer, fig. 12/2, udføres som vist. Her skal anvendes og monteres 2 stk. diagonaler (gul). 12/ Montering af gelændermodul, fig.13, udføres ved først at påsætte endegavle fig.13/1 og låse med fjedrerlåse, se fig. 09. Derefter påsættes gelænder, langside fig.13/2 med kloåbning indefra og udad. Tjek at låsepal er i låst position fig.08/ Fodsparkelister, langside, fig. 13/3 påsættes først, derefter fodlister, kortside, fig. 13/4, derved er fodlisterne fastlåst på deres plads, uden brug af værktøj. 12. Balastvægtene hænges over støttebenenes horisontalstiver, se fig. 11 og 12 i afsnit 5.0. Dimensioneringen i flg. angivelse i oversigttabel for balastvægte, afsnit 3.5 og

28 4.3 Opstilling af rullestillads Figur 01 Figur 02 Figur 03 Figur 04 Figur 05 Figur 06 28

29 4.3 Opstilling af rullestillads Figur 07 Figur 08 Figur 09 Figur 10 Figur 11 Figur 12 Figur 13 29

30 4.4 Opstilling af rullestillads med trapper Vigtigt! Læs principielt altid hele beskrivelsen igennem for de respektive arbejdesprocesser, inden monteringsarbejdet påbegyndes. Først derefter kan monteringen ske trin for trin. Alle delene pakkes ud og det kontrolleres, at antal og korrekte typer er tilstede som angivet i delliste for den pågældende type stillads. Til opstlling og nedtagning af stilladset kræves altid 2 mand, som er uddannet til dette arbejde. Husk! Adgang til stilladset - gå altid op og ned på stilladsets indvendige side. Opstillingsprocedure som fremgår af det efterfølgende følges: 1. De fire hjulspindler er forsynet med rørbøsninger, fig. 01, som monteres i gavlrammerne - husk her skal den ene gavlramme være med gennemgang, fig. 14/5. Hjulspindlerne stikkes op i rammebøsningen og fastholdes med vingeskrue, fig. 02/1. Hjulbremsen aktiveres, fig. 02/3. Bremsen udløses ved tryk ned, fig. 02/4. 2. På gavlramme, fig. 03/4, påsættes de to horisontalstiver (rød), fig.03/32, som vist på det lodrette rammerør og derefter tilsvarende på den modsatte gavlramme. 3. Nu monteres diagonalstiver (gul), fig.14/29, på 2. og 6. trin på gavlrammerne, til højre for trappeindgang. 4. Stilladset placeres på arbejdsstedet, og med vaterpas, fig. 05 placeret på stilladsrammen, indstilles hjulspindlerne, sådan at stilladset bringes i vater i vandret og lodret position, stor nøjagtighed skal iagttages. Max. 10 cm udskruningslængde. Hjulene drejes i stilling og låses, så de peger udad fra stilladshjørnet, i en vinkel på 45 o. 5. For videre opbygning af rullestilladser med indvendige trapper, fig anbringes trappe fig.14/39 på 1 og 7 trin ud for indgangsåbningen. Venstre og højre trappegelænder, fig.14/15/16 monteres og alle klemkoblinger. fig.15/40, tilspændes. 6. Den vidre højdeopbygning, fig.16/2, mellemodul, (antal mellemmoduler monteres i forhold til stlladshøjde) fortsætter med montering af gavlrammerne, fig. 07/4, monteres, og låseclips drejes til de falder i hul og låser rammerne, fig.09. Derefter monteres der to diagonalstiver (gul) på kryds, fig.07/29, på 2 og 6 trin. Tjek altid at låsepalen går ud og låser, se fig. 09. Den næste trappe monteres se fig. 16/2. 7. Montering af gelændermodul, fig.13, udføres ved først at påsætte endegavle og låse med fjedrerlåse, se fig.13/1. Derefter påsættes gelænder, langside, fig.13/2. med kloåbning indefra og udad. Tjek at låsepal er i låst position, fig.08/1. 8. Fodsparkelister, langside, påsættes først som vist på fig. 13/3. Herefter fodlister, kortside, fig.13/4. Herved er fodlisterne fastlåst på deres plads, uden brug af værktøj. 9. Balastvægtene hænges over støtteben / horisontalstiver. Se fig. 11 og 12 i afsnit 5.0. Dimensioneringen iflg. angivelse i Oversigttabel for balastvægte i afsnit 3.5 og Alle gavlrammer er fra produktserie 2011/12 med hjøreneforstærkning som vist på billed fig. 16/ Stilladskomponenter er mærket: PATENT PENDING DK2010/ SP CERTIFICAT NO. SC

31 4.4 Opstilling af rullestillads Figur 14 Figur 15 Figur 16 31

32 4.5 Opstilling af foldestillads 1. Udpakning og opstilling Efter udpakning af modtaget forsendelse, kontrolleres at stilladset er ubeskadiget og at alle delene er modtaget. Ved transportskader, ret reklamationen til transportøren eller din leverandør. Hver gang før opstillingen, kontrollers, at alle stilladsdelene er uden skader og mangler. Kasser altid stiladsdele der har buler, revner, brud, er skæve og har låse der ikke fungerer, eller udviser andre mangler. 2. Vigtigt! Læs denne brugsanvisning før stilladset tages i brug. Følg altid Arbejdstilsynets vejledning. AT-vejledning B.3.2. januar udgave juni eller senere udgaver: 3. Vejledning Foldestilladser er udført i henhold til DIN 4422, del 1 HD1004 mobile stilladser. Der skal for opstilling, stabilitet og brugen overholdes nedenstående regler. Brugeren er selv ansvarlig for at love og arbejdstilsynets gældende bestemmelser, cirkulære osv. overholdes. Stilladset må kun opstilles af personer, som er informeret og fortrolig med denne opstillings- og brugsanvisning. 4. Sikkerhedsbestemmelser Der må kun benyttes ubeskadiget og fejlfrie originaldele fra det stilladssystem fra producenten, der er omfattet af godkendelsen. Opstilling af stilladset er kun tilladt lodret på horisontal plan, som har tilstrækkkelig bæredygtig underlag. I givet fald skal der anvendes underlag som fordeler belastningen. Før brugen af stilladset, skal det kontrolleres, at samtlige dele er ubeskadiget, er anbragt korrekt og fuld funktionssikkert. Stilladsrammerne er forsynet med indføring til hjul. Til sikker fastspænding af hjulene ø 125 mm. W125, skal centerbolten M12 kontrolleres for korrekt fastspænding. Under brugen af stilladset, skal alle hjul låses ved at trykke bremsepalen ned. Bremsepalen må kun løsnes når stilladset flyttes. Stilladset må kun flyttes manuelt, dette skal ske i ganghastighed, undgå stød fra ujævn overflade. Under flytningen må hverken personer eller materiel befinde sig på platformen. Det er ikke tilladt, at benytte stilladset som gangbro. Det er kun tilladt at forankre stilladset til f. eks. mur, med vægankre som leveres af producenten. Der skal ved platformshøjde over 2 mtr. for stilladsbredde 0,75 mtr. og 4.0 mtr. for stilladsbredde 1,35 mtr.- anvendes støtteben. Alulock ApS kan ikke drages til ansvar for fejl i brugsanvisningen eller for direkte eller indirekte tab som følge levering, demonstration, opsætning eller brugen af stilladser. Alulock ApS kan ikke drages til ansvar vedrørende erstatning til skadelidte, der uforvarende har tilsidesat sikkerhedsbestemmelser og anvisningerne i denne brugsanvisning. 32

33 4.6 Opstilling af foldestillads Vigtigt! Læs principielt altid hele beskrivelsen igennem for respektiv arbjedsproces inden monteringsarbejdet påbegyndes. Først derefter kan monteringen ske trin for trin. Alle delene pakkes ud og det kontrolleres at antal og korrekte typer er tilstede, som angivet i delliste for pågældende type stillads. Til opstlling og nedtagning af stilladset kræves altid 2 mand som er uddannet til dette arbejde. Husk! Adgang til stilladset - gå altid op og ned indvendig. Opstillingsprocedure som fremgår af det efterfølgende følges: Opstilling, foldestiladser, vare Montage af hjul ø125 mm. Vare W125 i stilladsrammer, fig. 17/1. Spænd centerbolt med 19 mm. ring-gaffelnøgle. 2. Montage af hjulspindler, hjul ø 200 mm. vare W 200, fig. 18, skal i rammer monteres styrebøsning med lang del opad, se fig. 01, hjulene med spindel stikkkes op i rammebøsning og fastholes med vingeskrue, fig. 02/1. Højdejustering, fig. 02/2, brems aktiveret, fig. 02/3, bremse udløses ved tryk ned, fig. 02/4. 3. Folderamme opstilles lodret, fig. 21. Gavlrammer trækkes ud til siderne (pil) indtil centerhængslerne, fig. 22/1, låser rammen. 4. Nu monteres horisontalstiver, fig. 23/31. Herefter monteres platform, fig. 23/17 som hænges på plads, og låses. Se fig.11/ viser lemlås, der kan betjenes fra top og bund (hul i lem). Foldestilads, vare og Montering af gelændermodul: 13 udføres ved først at påsætte endegavle, og låse med fjedrerlåse, se fig. 13/1. Derefter påsættes gelænder, langside, fig.13/2 med kloåbning indefra og udad. Tjek at låsepal er i låst position, fig. 08/1. 7. Fodsparkelister, langside, påsættes først som vist på fig. 13/3. Derefter fodlister, kort side, fig.13/4. Derved er fodlisterne fastlåst på deres plads, uden brug af værktøj. 33

34 4.6 Opstilling af foldestilladset Figur 17 Figur 19 Figur 20 Figur 21 Figur 22 Figur 23 Figur 24 Figur 25 34

35 4.7 Mærkning af stilladsdele Stilladsdele er forsynet med labels, som har følgende data: 1 Delnummer 4 Typegodkendelse 7 Produkt, serie 2 Betegnelse 5 Produktions måned 3 Max. belastning 6 Produktions år 4.7 Stilladsdelene med indpræget patent og certificat PATENT PENDING DK2010/ SP CERTIFIKAT NO. SC Serial no. serien-nr. Serie N o de serie / Numero d:serie Nedtagning af stilladset Nedtagning af stilladset sker i omvendt rækkefølge af opsætningen. undgå at beskadige de enkelte elementer. Diagonaler / horisontaler afmonteres - tryk på låsepal, fig. 25/1 løft fri af trin. Nu drejes stiver med pilen, fig.25/3 - og klo i modsatte ende fri af trin. Minimum to personer til nedtagningen af stilladset et minimumskrav, for at udføre arbejdet sikkert og med den største krav af sikkerhed for personer og materiel. 5.0 Ballastvægte antal og placering OBS! Anbringelse og dimensionering af ballastvægte er afhængig af opstilling måden og platformshøjden på stilladset. 1. Ud fra skemaerne Oversigttabel for ballastvægte i afsnit 3.5 og 3.6, fremtages det antal vægte der skal anvendes ved opstillingen af stilladset. 2. Ballastvægtene hægtes på horisontal stiverne på trepunkt stabilisatorerne som vist på fig. 11 og fig Fritstående opstilling Sideopstilling

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001. Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Stilladsstørrelse 0,70 m x 2,00 m DK ZARGES APS Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2001/2002. Stilladsstørrelse 1,35 m x 2,50 m Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,50 m DK ZARGES APS Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du ønske

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Folde- og rullestilladser

Folde- og rullestilladser Brugervejledning for stilladser i aluminium Marts 2013 indsættes billed af foldestillads her SS-EN1004 DK Folde- og rullestilladser med og uden indvendig trappe 75 x 180 cm. 75 x 245 cm. 75 x 300 cm. 135

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT 09/2016 Nr. 291355 da Monterings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestillads med støtteben Z 600 S-PLUS foldestillads COMPACT Indhold da 1 Generelt... 4 1.1 Indledning...4 1.2 Producent...4 1.3 Typegodkendelse...4

Læs mere

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser

Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Z 600 S-PLUS rullestilladser Opstillings- og brugsanvisning Opstillings- og brugsanvisning Indholdsfortegnelse. Generelt 4.. Indledning 4.2. Producent 4.. Typegodkendelse

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg 760215-0-0914 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760215-0-0914 Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation

Læs mere

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE

OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE OPSTILLINGS- OG BRUGSANVISNING TIL ZARGES PLATFORMSTIGE PLATFORMSTIGER 49645-49664 Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 1.1 Indledning...2 1.2 Producent...3 1.3 Typegodkendelse...3 1.4 Garanti...3 1.5 Udgivelsesdato...4

Læs mere

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk.

Forbruger-prisliste. ZARGES stiger. ZARGES Eurobox Side 17-18. ZARGES stilladser. til industri og håndværk. til industri og håndværk. ZARGES stiger til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav. Godkendt iflg. EN-131 Side 2-16 ZARGES Eurobox Side 17-18 ZARGES stilladser til industri og håndværk Opfylder arbejdstilsynets krav,

Læs mere

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk

Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe. www.zarges.dk 1 5 Forbruger-prisliste Stiger, stilladser, opbevaringskasser og Euroboxe www.zarges.dk Så let er det... at finde reservedelene til ZARGES stiger. Klik ind på www.zarges.dk og indtast vare-nr. på stigen

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO RULLESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling

Læs mere

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001

ZARGES APS. Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Opstillings- og brugsanvisning 2000/2001 Rullestillads med støtteben Stilladsstørrelse 0,75 m x 1,80 m, 0,75 m x 2,50 m, 0,75 m x 3,00 m, 1,35 m x 1,80 m, 1,35 m x 2,50 m, 1,35 m x 3,00 m DK ZARGES APS

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder. Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden med begge hænder.  Godt arbejdsmiljø TWO HANDS FREE TWO HANDS FREE, Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden med begge hænder www.zarges.dk Hvorfor skal jeg købe et " miljø "produkt? Din sikkerhed og sundhed er vigtig, " "

Læs mere

Rullestilladser Z600

Rullestilladser Z600 ZARGES DANMARK Roholsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser -AA-RC4-PRESS_DK.indd 1 28.02.2008 11:06:41 -AA-RC4-PRESS_DK.indd

Læs mere

Rullestilladser Z200 / Z300

Rullestilladser Z200 / Z300 ZARGES DANMARK Roholmsvej 15 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00 Fax 43 64 16 00 stiger@zarges.dk Opstillingsog brugsanvisning www.zarges.dk Rullestilladser Z200-300-AA-RC4_DK.indd 1 28.02.2008 10:22:29

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1 Montage af JUMBO

Læs mere

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT

Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 07/2016 Nr. 291352 da Monterings- og brugsanvisning Z 300 S-PLUS foldestillads COMPACT Z 300 foldestillads COMPACT 2 Indhold 1. Generelt... 4 1.1. Indledning...4 1.2. Producent...4 1.3. Typegodkendelse...4

Læs mere

Betjeningsvejledning:

Betjeningsvejledning: Betjeningsvejledning: Medium og small afstivningskasse fra Stenger ApS Stenger ApS Smedegade 29 6535 Branderup Tlf.: 74835318 CVR: 29214778 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 Tilbehør:... 3 Løfteudstyr:...

Læs mere

Stor styrke og lav vægt

Stor styrke og lav vægt Stor styrke og lav vægt MONTERINGSANVISNING BESKRIVELSE Murer- og reparationsstillads klasse 6/3 P6 er en nyudvikling inden for stilladser. Det er stærkt - det er sikkert og det er let. P står for Paschal

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8

MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 MONTAGEVEJLEDNING TIL UNIVERSAL STILLADSET +8 KONTAKT: SGD-BERA A/S Hammerholmen 34 2650 Hvidovre Tel. 3677 1311 Fax. 3677 1318 www.sgd-bera.dk Rev. 1.01 1/8 2001 SGD-BERA A/S NOTATER: INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

SILKEBORG STILLADSER

SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER SILKEBORG STILLADSER A/S Adidasvej, Knudlund Industricenter DK- Them Tlf. + 9 E-mail: mail@silkeborgstigefabrik.dk www.silkeborgstigefabrik.dk Eksternt salg, Sjælland

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr

Diamantkernebor - Diamantskæreskiver - Maskiner - Værktøj - Udstyr Dokumentation iht. EC retningsliner nr. 89/392/EWG For Produkt: Aluminiums Portal Kran, FELTES, Artikel: 12000 Indhold: 1. Anvendelsesområde 2. Artikel specificerede retningslinjer for anvendelse 3. Funktionstegning

Læs mere

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. LR/TR- Ramps. User's manual. MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper LR/TR- Ramps User's manual MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/12 Side 1 af 5 UM-TR-LR-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen.

Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Hurtigt op. Og hurtigt ned igen. Intet andet stillads er så hurtigt og enkelt at montere som HAKI Ram. Du sparer kostbar tid. Klar, parat, færdigt! HAKI Ram er det hurtigste stillads. Du lægger bare dækket

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER

MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER MONTERINGSINSTRUKTION HAKI UNIVERSAL MURER- OG REPARATIONSSTILLADS KOMPONENTER OG BELASTNINGSFORUDSÆTNINGER FORUDSÆTNINGER OG MODUL MÅL Generelt HAKI Murerstillads bygges som standard med en stillads

Læs mere

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark

Alligator Ramper. DF - Rampe. Montage- og Brugsanvisning. MOBILEX A/S Grønlandsvej 5 DK-8660 Skanderborg Danmark Alligator Ramper DF - Rampe Montage- og Brugsanvisning MOBILEX A/S Danmark Rev. 10/13 Side 1 af 5 UM-DF-Ramper-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

Produktkatalog Save Time - Use Alulock

Produktkatalog Save Time - Use Alulock Produktkatalog Save Time - Use Alulock Stilladser Glasfiberstiger Stiger Alukasser Spec. produkter Scaffold Towers Ladders - Fiberglass Ladders Aluboxes Special products s. 3-22 s. 23 s. 24-35 s. 36-38

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm

11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1. største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm 11.1+2 LOGO-ALU 270/135, SYSTEMBESKRIVELSE side 1 største mindste multi-form til bredde = 90 cm bredde = 30 cm hjørner/søjler = 75 cm LOGO-ALU er en formtype, der først og fremmest anvendes til mindre

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold

Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Tekniske hjælpemidler og pladsforhold Som projekterende skal du sikre, at det under byggeriet er muligt at bruge egnede tekniske hjælpemidler ved transport og håndtering af materialer som gipsplader, døre,

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Mobile Flex. 2-pælssystem 4-pælssystem. Brugermanual. Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Mobile Flex 2-pælssystem 4-pælssystem Brugermanual Vigtig information: Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til montører, ergoterapeuter og andet personale,

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Brugsanvisning Risikovurdering

Brugsanvisning Risikovurdering Brugsanvisning Risikovurdering VEDRØRENDE : Mastekran fritstående SAG NR. : 16183 UFØRT AF : Alex Hansen DK Kraner REKVIRENT : ASC Aabenraa Sejl Club 1 12-05-2016 0.0 Indhold 0.0 Indhold...2 1.0 Anlægget...3

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri.

Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Myndighedskrav: BR10 Trapper der skal godkendes af Teknisk forvaltning Uddrag af bygningsreglementet af 2010 (BR10) herunder Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Fri bredde: Fælles adgangsveje og

Læs mere

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling

C 08 Bindende norm Side 1 af 6. Kobling Bindende norm Side 1 af 6 Denne standard gælder kun for materiel, der også i virkeligheden er udstyret med puffere. Denne standard skal ses i sammenhæng med standard C 07 Puffere og standard B 09 Afkoblingsrampe

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container

Brugermanual og reservedelskatalog. Godik sammenklappelig container Brugermanual og reservedelskatalog Godik sammenklappelig container Side 2 Godik ApS Indhold Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Anvendelse og beskrivelse Arbejdssikkerhed Tekniske informationer

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD)

ULYKKESSTATISTIK PERSONLIG SIKKERHED. Beskyttelseshjelm SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) 20 SIKKERHED ( RETTELSESBLAD) ULYKKESSTATISTIK Der er i årenes løb udarbejdet forskellige statistikker over kranulykker. I det følgende er nævnt de hyppigste årsager til havari og ulykker. (Kilde: Arbejdstilsynet)

Læs mere

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning

GASS dækunderstøtning. Brochure og monterings anvisning GASS dækunderstøtning Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Indholdsfortegnelse Side: 4 Systembeskrivelse 6 Højdekombinationer 8 Breddekombinationer 10 Placering af rammer 12 Montage vha. montagedæk

Læs mere

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden

Edition GODT ARBEJDSMILJØ VALG. Arbejde i højden , Peab, JM ) Edition Skanska 1 2 GODT ARBEJDSMILJØ VALG Arbejde i højden Stiger og platforme til professionelt arbejde. Godkendt i henhold til Skanska og NCC's nye krav " " www.zarges.dk Hvorfor skal jeg

Læs mere

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning

Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5. Brochure og monteringsanvisning Murer- og reparationsstillads i stål/alu - kl. 5 Brochure og monteringsanvisning Januar 2007 Murer- og reparationsstillads i stål/alu kl. 5 P5 findes kun i én bredde: 1.650 mm for stilladset m/udkragende

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Nødvendigt værktøj Fundament Kontrol af pakkens indhold Kantramme og strøer Vægge Dør og vinduer Gavltrekant Tag Forankring af tag Gulv Overfladebehandling Vedligeholdelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Sikkerhedsforanstaltninger Vigtigt! Det beskrevne gravekassesystem må kun benyttes til det formål hvormed det er designet. Installationsvejledningen skal følges nøje og der må kun

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Produktkatalog Save Time - Use Alulock

Produktkatalog Save Time - Use Alulock Produktkatalog Save Time - Use Alulock Stilladser Glasfiberstiger Stiger Alukasser Spec. produkter Scaffold Towers Ladders - Fiberglass Ladders Aluboxes Special products s. 3-22 s. 23 s. 24-35 s. 36-38

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads

Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads Monteringsvejledning JUMBO Murerstillads REVIDERET NOVEMBER 2014 Betingelser JUMBO Stillads påtager sig intet ansvar for dette materiale, ej heller for materialets anvendelighed til specielle formål. JUMBO

Læs mere

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1

10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 10.2,4 RASTER 125, 75, ANVENDELSE side 1 ET EKSEMPEL PÅ RASTERS MANGESIDIGHED. RASTER er den ultimative formtype, når det gælder komplicerede forskallingsopgaver. Ingen anden formtype kommer op på siden

Læs mere

Generel info vedrørende stormskader

Generel info vedrørende stormskader Generel info vedrørende stormskader Hvad er definitionen på en storm ifølge DMI Stormende kuling Vindhastigheder på mellem 75-88 km/t og 20,8-24,4 m/s. Store grene brækkes af, og tagsten falder ned. Høje

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

MONTERINGSINSTRUKtion

MONTERINGSINSTRUKtion MONTERINGSINSTRUKtion HAKI A/S 2011 Vigtig information HAKI s monteringsinstruktion og produktansvar gælder udelukkende for stillads, som kun indeholder komponenter, der er fremstillet og leveret af HAKI.

Læs mere

Systemstillads offshore

Systemstillads offshore Efteruddannelsesudvalget for bygge-/anlæg og industri (BAI) Systemstillads offshore Opgavehæfte Undervisningsministeriet, 25.02. 2013. Materialet er revideret og udviklet af Efteruddannelsesudvalget for

Læs mere

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR

ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR 9135931 ANHÆNGER TIL HAVETRAKTOR Manual og samlevejledning GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsforskrifter... 3 Faresignal - ordforklaring... 4 Funktionsforklaring...

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning ART 80F Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning... Værktøj og forberedelse... 3 Medfølgende dele... 4-5 Trin

Læs mere