Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg"

Transkript

1 Opstillings- og brugermanual Rullestillads Silkeborg

2 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr Copyright Silkeborg 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må gengives, lagres i et søgesystem eller offentliggøres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden forudgående tilladelse fra Silkeborg. Denne publikation må kun bruges til Silkeborg produkter. Der tages forbehold for trykfejl. 2 / 16

3 Indhold GENERELT I INDLEDNING... 4 II GENERELT... 4 II.I ANVENDELSE... 4 II.II YDERLIGERE ANVISNINGER FOR BRUG AF STILLADSER... 4 II.III TJEKLISTE FOR STILLADSER... 5 II.IV EFTERSYN OG VEDLIGEHOLDELSE... 5 II.V NEDTAGNING AF STILLADSET... 6 II.VI FLYTNING AF STILLADSET... 6 II.VII MONTAGE OG/ELLER REPARATION AF RESERVEDELE... 6 II.VIII GARANTIBESTEMMELSER... 6 II.IX SIKRING AF OPSTILLINGSRAMMER... 6 II.X PLACERING AF BALLAST... 6 III KONSTRUKTIONSTABEL... 7 IV OPSTILLINGSMETODE FOR ENKELT BREDDE... 8 V OPSTILLINGSMETODE FOR BREDT STILLADS VI BALLAST VII SKEMA FOR OPSTILLINGSRÆKKEFØLGE VIII DELE I SILKEBORG SERIEN Side 3 / 16

4 GENERELT I Indledning Denne manual er udelukket til brug til Silkeborg stilladser, som er defineret i denne opstillings- og brugermanual, i det følgende benævnt manual. Du skal læse denne manual grundigt, inden du begynder med opstilling af stilladset. Det ønskede stillads skal opstilles og bruges i henhold til denne manual. Alle anvisninger i denne manual skal følges nøje. Hvis anvisningerne i denne manual ikke følges, kan det resultere i ulykker. Silkeborg kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af et Silkeborg stillads, som ikke opstilles og bruges i henhold til anvisningerne i denne manual. Arbejdsgiveren, opsynsmanden og brugeren er ansvarlig for korrekt anvendelse af stilladset i henhold til denne manual og de skal sørge for, at denne manual altid er tilgængelig på alle tidspunkter i arbejdet med stilladset på arbejdspladsen. Hvis det er muligt og sikkert at realisere, skal personale under opstilling af stilladser anvende sikkerhedsliner fastgjort til gavlen for at opnå yderligere personlig beskyttelse. Det er ikke tilladt at fastgøre liner til stilladset, medmindre stilladset er forankret til gavlen. II.I Anvendelse Silkeborg stilladser er egnet til aktiviteter, som skal udføres i højden. Maksimal tilladte stilladsdækhøjde Indendørs Udendørs enkelt 8,2 meter 8,2 meter dobbelt 12,2 meter 8,2 meter Maksimal belastning per stilladsdæk er 200 kg/m 2. Maksimal belastning på hele stilladset er 750 kg. CZ II Generelt For standard stilladskonstruktioner henviser vi til konstruktionstabellen i denne manual. Stilladser må kun opstilles, nedtages eller ændres under opsyn af en sagkyndig person og af personale, der mht. de planlagte aktiviteter, har modtaget fyldestgørende oplæring, som især er rettet mod: forståelse af opstillings-, nedtagnings- eller ændringsskemaet for pågældende stillads; sikker opstilling, nedtagning eller ændring af pågældende stillads; foranstaltninger til forebyggelse af risikoen for fald af personer eller genstande; sikkerhedsforanstaltninger under skiftende vejrforhold, som kan forringe sikkerheden af de pågældende stilladser; den tilladelige belastning; andre risici, som ovenfor nævnte opstilling og nedtagning eller ændring kan medføre. Personen, der leder aktiviteterne og personalet skal have adgang til denne manual. Udelukkende originale Silkeborg-dele må bruges ved opstilling. Afstanden til første trin må ikke overstige 40 cm. Er afstanden større end 40 cm, skal der anvendes en trinbøjle eller et stilladsdæk på det nederste trin. Silkeborg stilladser imødekommer den europæiske standard EN1004, belastningsklasse 3 (for styrke og stabilitet) og EN 1298 (for manualer). Lokale love og bestemmelser kan indeholde yderligere foranstaltninger udover denne manual. II.II Vandrette belastninger større end 30 kg som følge af aktiviteterne, som skal udføres på stilladset, er ikke tilladt. Ved større vægt skal stilladset forankres til gavlen. Stilladset må kun anvendes på en vandret, plan og hård overflade. Stilladset må ikke bruges ved vindstyrker over 14 m/s (maks. 6 Beaufort). Stilladset må ikke anvendes, når det stormer, sner, regner eller lyner eller ved slud. Ophængning af stilladset er ikke tilladt. Stilladset må ikke anvendes til at skaffe adgang til andre konstruktioner. Standardkonstruktionerne er ikke baseret på brug af presenninger og/eller reklame-billboards. Et stillads må ikke kunne glide væk eller lave uønskede bevægelser. Yderligere anvisninger for brug af stilladser Der skal bæres arbejdssko, arbejdshandsker og sikkerhedshjelme, når der arbejdes med stilladser. Klatre aldrig op på ydersiden af stilladset og stå aldrig på afstiverne. Øg aldrig højden på arbejdsstilladsdækket med stiger, kasser osv. (figur 1). Stilladsdækkets grundlæggende mål må ikke forøges på nogen måde. Brug af løfteudstyr på eller fastgjort til stilladset er ikke tilladt (figur 2). Det kan påvirke stabiliteten alvorligt. Transport af stilladsdele eller værktøj (fra eller mod gulvet) må udelukkende foregå manuelt, f.eks. med et reb og en spand. Brug plader eller U-jern under hjulene ved bløde overflader (figur 3). Der må ikke fastgøres ekstra stilladsdæk eller andre elementer udvendigt på standardstilladset. 4 / 16

5 Brug plader eller U-jern under hjulene ved bløde overflader (figur 3). Der skal udvises særlig opmærksomhed til vindstyrke ved brug på steder som kan udsættes for meget vind. f.eks. åbne konstruktioner og på hjørnet af en bygning. Ved en vindstyrke større end 14 m/s (maks. 6 Beaufort), samt ved afslutningen af arbejdsdagen skal rullestilladset anbringes på et vindfrit sted (figur 4). Der må ikke anbringes gangbroer mellem stilladset og en bygning. Stilladset må maks. skråne 1%. Eksempelvis må udhældningen maks. være 4 cm ved 4 m. Træf tilstrækkelige foranstaltninger over for vejrpåvirkninger, der kan påvirke arbejdssikkerheden på stilladset. Træf tilstrækkelige foranstaltninger over for omgivelsesfaktorer, der kan påvirke arbejdssikkerheden på stilladset. Brug rækværk, hvor sikkerhed eller regulering kræver det. Efterlad aldrig stilladset uden opsyn. Sørg for, at uautoriserede personer ikke kan betræde stilladset. Blanding af stilladsdele fra forskellige mærker/producenter er ikke tilladt, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko, da der ikke er udført styrke- og stabilitetsberegninger for blandingskonstruktioner. Anbring stabilisatorerne, hvis det er påkrævet. Brug de korrekte stabilisatorer til den tilsvarende stilladsdækhøjde. Det er ikke påkrævet ved højder under 2,5 m, men i forbindelse med aktiviteter med store vandrette belastninger, anbefales det. Arbejdsrummet omkring stilladset skal markeres med sikkerhedskegler og/eller markeringsbånd. Sørg altid for, at der kan arbejdes sikkert på stilladset. Opstil altid et stillads med mindst 2 personer (figur 5). 3. stilladset stadig kan anvendes sikkert; 4. overfladen er vandret og plan og har tilstrækkelig bæreevne; 5. omgivelsesfaktorer, såsom døre, der kan åbnes, automatiske markiser, el-luftledninger, trafik og/eller forbipasserende o.l. ikke forårsager farlige situationer; 6. der er tilfredsstillende plads for sikker opstilling og brug af stilladset. 7. alle nødvendige dele og sikkerhedshjælpemidler er til stede på arbejdsstedet; 8. ingen beskadigede eller andre dele end foreskrevet anvendes; 9. stilladset er opstillet i henhold til denne manual og i overensstemmelse med konstruktions- og ballasttabellen; 10. den maksimale opstillingshøjde ikke overskrides; 11. stillads indvendigt er nemt at klatre op ad; 12. hjulene er korrekt monteret, justeret og er bremset; 13. rammerne er korrekt monteret og sikret; 14. de vandrette og diagonale afstivere er monteret og sikret i den korrekte position; 15. stabilisatorerne er monteret korrekt i henhold til tilladte stilladsdækhøjde; 16. stilladset er opstillet i lod (kontroller ved hjælp af et vaterpas); 17. stilladset er stabilt; 18. stilladsdækkene er anbragt på de korrekte positioner og opblæsningssikringen er låst; 19. en hvileplatform er anbragt mindst for hver 4 meter; GENERELT 20. stilladskonstruktionen efterses regelmæssigt (se eftersynsmærkatet); 21. alle sikringspaler i konstruktionen er anbragt og sikret. II.IV Eftersyn og vedligeholdelse 1. Stilladsdele skal håndteres og transporteres med omhu for at forhindre skade. 2. Opbevaring skal tilrettelægges således, at kun ubeskadigede dele i de rette mængder er til rådighed for opstilling af stilladset. Vindstyrke Vindhastighed (m/s) Definition 4 5,5 7,9 moderat vind - små grene bevæger sig, støv og papir hvirvler op. 6 10,8 13,8 kraftig vind - store grene bevæger sig, paraplyer kan fastholdes med besvær. 3. Kontroller alle dele, som kan bevæges, for snavs og korrekt funktion. 4. Kontroller alle dele for skader. Beskadigede eller forkerte dele må ikke anvendes. 5. Beskadigede dele skal leveres til fabrikanten for eftersyn. 6. Silkeborg stilladser skal efterses regelmæssigt af en ekspert. II.III Tjekliste for stilladser Ved (gen)brug af et opstillet stillads, skal det altid kontrolleres at: 7. Inden brug og ved kalamiteter såsom storm osv. skal stilladset efterses på ny. 1. stilladset passer til din anvendelse; 2. de direkte omgivelser, hvor stilladset opstilles, muliggør sikker brug; 5 / 16

6 GENERELT II.V Nedtagning af stilladset Stilladset skal nedtages i omvendt rækkefølge, som beskrevet under opstilingsmetoden. II.VI Flytning af stilladset Ved flytning af stilladset skal højden reduceres til maksimalt 6,2 meter. Flytning af stilladset er tilladt til og med vindstyrke 4 Bft. Ved flytning af stilladset må stabilisatorerne maksimalt hæves 10 cm op. Hjulbremserne frigives ved at åbne bremsepedalerne. Der må ikke befinde sig personer og/eller materialer på stilladset, når det flyttes (figur 6). Det skal på forhånd kontrolleres at omgivelsesfaktorer, som døre, der kan åbnes, tagværk, huller i jorden, automatiske markiser, el-luftledninger, trafik og/eller forbipasserende o.l. ikke kan forårsage farlige situationer, når stilladset flyttes. Flyt kun et reduceret stillads i langsgående eller diagonal retning med håndkraft over en flad, vandret overflade med tilfredsstillende bæreevne. Vær opmærksom på, at stilladset ikke trækkes skævt. Straks efter flytning skal hjulbremserne låses ved at trykke bremsepedalerne ned. Efter flytning skal stilladset igen justeres vandret i både længde- og bredderetning ved at skrue på hjulstandernes justeringsskruer (*). Kontroller med et vaterpas på stilladsets nederste trin og vandrette afstiver om stilladset korrekt justeret (maks. tilladte hældning 1%). Juster på ny alle stabilisatorer, så de alle har kontakt med overfladen. 3. Ikke dækket af garantien er defekter, som opstår som følger af: a) Brug af produkter, som strider mod formålet eller som er i strid med brugsanvisningerne. b) Almindelig slitage. c) Montage af kunde eller tredje part (med undtagelse af montering af tilsendte reservedele såsom nævnt under 2). d) Ændringer i statslige regler mht. til typen eller kvaliteten af anvendte materialer. 4. Defekter, som identificeres ved levering, skal omgående rapporteres til Silkeborg. Hvis det ikke sker, bortfalder garantien. For at kunne gøre krav på garantien skal købsbeviset indgives til Silkeborg eller din forhandler 5. Defekter på produktet skal hurtigst muligt, men indenfor 14 dage efter konstatering, rapporteres til Silkeborg eller din forhandler 6. a) Silkeborg skal, når der gøres krav på garantien, kunne undersøge produktet i sit kvalitetscenter. Kunden skal stille produktet til rådighed herfor. Hvis det under undersøgelsen fastlægges, at produktet er brugt forkert, skal kunden betale undersøgelsesomkostningerne. b) Hvis kunden ønsker undersøgelse udført af et uafhængigt institut, skal kunden selv betale omkostningerne, hvis det ud fra undersøgelsen fastlægges, at produktet er brugt forkert. Kunden skal også betale omkostningerne, når Silkeborg inden en sådan undersøgelse har tilbudt at lade produktet reparere eller udskifte for Silkeborgs regning. II.IX Sikring af opstillingsrammer Sikr opstillingsrammerne med sikringspalerne. II.VII Montage og/eller reparation af reservedele De af Silkeborg leverede reservedele skal monteres på det rigtige Silkeborg produkt og på samme måde som delen, der skal udskiftes. Montage (fastgørelse) og/eller reparation er på egen risiko og for egen regning. Silkeborg er ikke ansvarlig for skader forårsaget af forkert montering og/eller reparation. II.X Placering af ballast Hvis påkrævet (se VI Ballast), monter ballast ved hjælp af ballastholderne på grundrammens 4 standere. II.VIII Garantibestemmelser Dette Silkeborg produkt er udviklet, produceret og afprøvet med største omhu. Når dette produkt anvendes ifølge anvisningerne til det rigtige formål, gælder en garanti under følgende betingelser: Ballastholder (art.nr ) Ballast 5 kg (art.nr ) 1. Silkeborg garanterer pålideligheden af produktet og kvaliteten af det anvendte materiale. 2. De under garantien dækkede defekter vil blive udbedret af os ved udskiftning af den defekte del af produktet eller ved levering af en reservedel. 6 / 16

7 III Konstruktionstabel ENKELT BREDDE Stilladsdækhøjde (m) 2,2 3,2 1 4,2 1 5,2 6,2 7,2 1 8,2 1 Arbejdshøjde (m) 4,2 5,2 6,2 7,2 8,2 9,2 10,2 Definition Art.nr. Vægt (kg) Opstillingsramme (1m) , Opstillingsramme (2m) , Rækværksramme (1m) , Stilladsdæk 245 med lem (træ) , Hjulstandere + hjul Ø200mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanel , Fodpanel , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ RULLESTILLADS SILKEBORG DOBBELT BREDDE DOBBELT BREDDE Stilladsdækhøjde (m) 2,2 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 Arbejdshøjde (m) 4,2 6,2 8,2 10,2 12,2 14,2 Definition Art.nr. Vægt (kg) Opstillingsramme (1m) , Opstillingsramme (2m) , Rækværksramme (1m) , Stilladsdæk 245 med lem (træ) , Stilladsdæk 245 uden lem (træ) , Hjulstandere + hjul Ø200mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanel , Fodpanel , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ Stilladsdækhøjde (m) 3,2 5,2 7,2 9,2 11,2 Arbejdshøjde (m) 5,2 7,2 9,2 11,2 13,2 Definition Art.nr. Vægt (kg) Opstillingsramme (1m) , Opstillingsramme (2m) , Rækværksramme (1m) , Stilladsdæk 245 med lem (træ) , Stilladsdæk 245 uden lem (træ) , Hjulstandere + hjul Ø200mm , Diagonal afstiver , Vandret afstiver , Støtteben. t/m stilladsdækhøjde på 4,2 m* , Standard støtteben , Fodpanel , Fodpanel , Vægt (kg) i alt med stilladsdæk i træ ) Det er nødvendigt med 2 ekstra vandrette afstivere og 1 ekstra stilladsdæk for denne opstilling. * Må kun anvendes t/m en stilladshøjde på 4,2 m! For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Se kapitel VI for ballasttabellen og brugsanvisningen. 7 / 16

8 EN /8-XXXD IV Opstillingsmetode for enkelt bredde 1. Monter hjulene på grundrammerne: 2. Kobl grundrammerne samme ved hjælp af 2 vandrette afstivere. Monter de vandrette afstivere, fra indvendig mod udvendig og under det 1. trin på opstillingsrammernes standere. Ved ulige stilladsdækhøjde: anbring efterfølgende to 7-trins opstillingsrammer og sikre med de medleverede sikringspaler. 4. Anbring 2 rækværksrammer på rullestilladsets (grund)ramme. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Placer en platform på det øverste trin af grundrammen. Kravl igennem lemmen til kroppen er halvvejs igennem, sæt dig på platformen men benene igennem lemmen med benene hvilende på grundrammens trin. Monter efterfølgende to vandrette afstivere som knærækværk fra indvendig mod udvendig mod rækværksrammernes standere. 5. Monter de to øverste rækværks rammer. 3. Anbring efterfølgende to diagonale afstivere på kryds mellem grundrammens 1. og 7. trin, én fra rammens højre side og én fra rammens venstre side. Ved ulige stilladsdækhøjder; læg et stilladsdæk med lem på det øverste trin på en 4-trins ramme. Stil dig op på stilladsdækket og anbring efterfølgende to diagonale afstivere mellem 1. og 7. trin på 7-trins opstillingsrammen. 6. Monter kantplankerne. Ved en stilladsdækhøjde på 2,2 m er rullestilladset nu klar til brug. Ret hjulene ud, så de peger ud ad. Blokker hjulene ved at trykke bremsepedalerne ned. Juster derefter grundsektionen vandret i længde- og bredderetning ved at dreje på justeringsskruerne på hjulstanderne. Kontroller med et vaterpas på stilladsets nederste trin og vandrette afstiver om stilladset er korrekt justeret (maks. tilladte hældning 1%). For en konstruktion med en stilladsdækhøjde på 2,2 m skal trinene 4, 5 og 6 følges. For en konstruktion med en stilladsdækhøjde på 3,2 m skal trinene 7, 8 og 9 følges. 7. Fra stilladsdækket anbring 2 rækværksrammer på opstillingsrammen. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Anbring et stilladsdæk med lem på opstillingsrammens 7. trin. Monter de 4 stabilisatorer (4,2m) på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. spændes Monter stabilisatorernes muffekoblinger på standerne inden nederste arm fastspændes. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på / 16

9 8. Sæt dig på platformen og monter hånd- og knæliste indefra, på gelænderrammen. Monter fodlister. 9. Den nederste platform skal fjernes inden stilladset benyttes. Placer derefter 2 diagonaler i et kryds mellem første og syvende trin. Stilladset er nu klar til brug. Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 4,2 meter. 10. Tag udgangspunkt i grundrammen fra trin 3. Monter 4 stabilisatorer (stabilizer 4,2m) på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse Lås den øverste del, før den nederste arm fastgøres til rammen. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på Følg på ny trinene 4, 5 og 6 for at anbringe rækværk og fodliste. 14. Nederste platform fjernes Stilladset er nu klar til brug. Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 5,2 meter. 15. Tag udgangspunkt i den (ulige) grundkonstruktion fra trin 3. Monter de 4 stabilisatorer (standard støtteben) på stilladsets hjørnepunkter i en vinkel på omkring 120 i forhold til stilladsets længdeakse. Lås den øverste del, før den nederste arm fastgøres til rammen. Sørg for, at hver stabilisator har kontakt med en hård overflade og sikre stabilisatoren. Anbring stabilisatorens nederste arm ca. vandret, sæt muffekoblingen godt fast og kontroller vinklen på Fra stilladsdækket anbring to 7-trins opstillingsrammer. Sikre opstillingsrammerne med de medleverede sikringspaler. Anbring et stilladsdæk med lem på 7. trin. Sid derefter i stilladsdæklemmen og anbring vandrette afstivere på begge sider på 2. og 4. trin over stilladsdækket. Fra stilladsdækket anbring 2 rækværksrammer på opstillingsrammen. Sikr rækværksrammerne med sikringspalerne. RULLESTILLADS SILKEBORG 11. Placer 2 rammer på den nederste ramme. Husk låseclips. 12. Placer derefter 2 diagonaler i et kryds mellem første og syvende trin.. Anbring et stilladsdæk med lem på grundrammens 7. trin. Sid derefter på platformen og anbring vandrette afstivere på begge sider på 2. og 4. trin over stilladsdækket. 17. Anbring et stilladsdæk med lem på opstillingsrammens 7. trin. Sæt dig i lemmen og monter rækværksafstiverne fra indvendigt mod udvendigt mod rækværksrammernes standere. Monter kantplankerne. 18. Inden stilladset endeligt kan bruges, skal det nederste stilladsdæk fjernes. Anbring efterfølgende 2 diagonale afstivere på kryds mellem 1. og 7. trin fra neden af. Stilladset er nu klar til brug. 9 / 16

10 Byg videre med 7-trins opstillingsrammer til en stilladsdækhøjde på 6,2 meter, 7,2 meter og 8,2 meter. EN /8-XXXD Antal nødvendige stilladsdæk med lem er 2 stk. Hvis anvendeligt kan et tov anvendes til at hejse stilladsdele op. Tjek støttebenene. Standard støtteben skal benyttes ved platformshøjde over 4,2m! 19. Hvis nødvendigt (se ballast tabellen) monter ballastvægte på nederste ramme ved hjælp af ballastvægt holderne. 20. Gentag trin 11 og 12 indtil den ønskede stilladsdækhøjde er nået. Anbring rækværket i følge trin 4, 5 og 6. Stilladset er nu klar til brug. 10 / 16

11 EN /12-XXXD V Opstillingsmetode for bredt stillads 1. Monter hjulene på grundrammerne: for konstruktioner med lige stilladsdækhøjder (2,2m, 4,2m,, 12,2m) er dette 7-trins opstillingsrammer ; for konfigurationer med ulige stilladsdækhøjder (3,2m, 5,2m,, 11,2m) er dette 4-trins opstillingsrammer ; For en konstruktion med en stilladsdækhøjde på 2,2 m skal trinene 6 til 9 følges. 6. Stil dig på stilladsdækket og monter 2 rækværksrammer på stilladsets grundrammer. Sikre rækværksrammerne med sikringspalerne. Monter efterfølgende knæliste og håndliste, fra indvendig mod udvendig mod gelænderrammen. 7. Anbring et stilladsdæk med lem på grundrammens 7. trin. 2. Kobl grundrammerne sammen ved hjælp af 2 vandrette afstivere. Monter de vandrette afstivere, fra indvendig mod udvendig og under det 1. trin på opstillingsrammernes standere. Ved ulige stilladsdækhøjde: anbring efterfølgende to 7-trins opstillingsrammer og sikre med de medleverede sikringspaler. 8. Flyt det nederste stilladsdæk til grundrammernes 7. trin. 9. Monter fodlisterne. 3. Hvis der er tale om lige stilladsdækhøjder, placer da en diagonal på den ene side af stilladset ml første og syvende trin. Placer derefter en platform uden lem på tredje trin. Placer så en diagonal på den anden side af stilladset. For en stilladsdækhøjde på 2,2 m er rullestilladset nu klar til brug. 4. Ret hjulene ud, så de peger ud ad. Blokker hjulene ved at trykke bremsepedalerne ned. Juster derefter grundsektionen vandret i længde- og bredderetning ved at dreje på justeringsskruerne på hjulstanderne. 5. Kontroller med et vaterpas på stilladsets nederste trin og vandrette afstiver om stilladset er korrekt justeret (maks. tilladte hældning 1%). 11 / 16

12 Stilladsdækhøjde på 3,2 meter 10. Anbring et stilladsdæk på 3. trin på 7-trins opstillingsrammen forskudt i forhold til stilladsdæk under det. Sæt dig på det øverste stilladsdæk og monter håndliste på det 4. trin over stilladsdækket på hver side af (hvile)stilladsdækket. Monter 4 støtteben (4,2m) på hjørnerne af stilladset. Monter først øverste beslag på støttebenet, derefter monter den korte arm vandret ind på stilladset. Kontroller at alle 4 støtteben har kontakt med underlaget. 12. Stå på platformen og placer yderligere to rammer, og sikre med de medleverede sikringspaler. 13. placer to diagonaler, I et kryds, mellem 1. Og 7. Trin, en på højre side og en på venstre. Placer endnu en platform, på 3 trin på øverste ramme, forskudt fra nederste platform. RULLESTILLADS SILKEBORG Følg trin 6 til sæt dig på øverste platform og monter håndliste og knæliste på hver side. Stilladset er nu klar til brug. Stilladsdækhøjde på 4,2 meter Gentag punkt 3. Derefter monter 4 støtteben (4,2m) på hjørnerne af stilladset. Monter først øverste beslag på støttebenet, derefter monter den korte arm vandret ind på stilladset. Kontroller at alle 4 støtteben har kontakt med underlaget. Gentag punkt 13,14 og 15 indtil den ønskede platformhøjde på 5,2-6,2-7,2-8,2-9,2 10,2 11,2 eller 12,2 meter er nået. Derefter følg punkt 6 til 9 for montering af hånd og knæliste, og fortsæt med punkt 15, for at gøre stilladset klar til brug. Hvis det er nødvendigt, brug et reb til at hejse delene op.. Kontroller støtteben. Langt støtteben skal anvendes ved stilladser over 4,2 meter. 11. Hvis påkrævet (se VII Ballasttabel), monter ballast ved hjælp af ballastholderne på grundrammens 4 standere. 12 / 16

13 15. Platform i midten incl. håndlister fjernes. Hvis nødvendigt (se ballast tabellen) monter ballastvægte på nederste ramme ved hjælp af ballastvægt holderne. EN /12-XXXD Stilladset er nu klar til brug 13 / 16

14 VI Ballast GENERELT For udendørs brug skal nogle af konstruktionerne altid udstyres med ballast. Det korrekte antal af ballastskiver (art. nr ) fastgøres til de fire standere ved hjælp af ballastholdere (art.nr ). I nedenstående ballasttabel angives det, hvilken konstruktion, det drejer sig om og antallet af ballastskiver, som er nødvendige per hjulstander. VII Skema for opstillingsrækkefølge Skema for opstillingsrækkefølge wide tower. Smalt stillads stilladsdækhøjde Indendørs Udendørs 2,2 m 0 0 3,2 m 0 0 4,2 m 0 0 5,2 m 0 0 6,2 m 0 0 7,2 m 0 2 8,2 m 0 2 Bredt stillads stilladsdækhøjde Indendørs Udendørs 2,2 m 0 0 3,2 m 0 0 4,2 m 0 0 5,2 m 0 0 6,2 m 0 0 7,2 m 0 2 8,2 m 0 2 9,2 m 0 ikke relevant 10,2 m 0 ikke relevant 11,2 m 0 ikke relevant 12,2 m 0 ikke relevant 14 / 16

15 VIII Dele i Silkeborg serien GENERELT Opstillingsramme (art.nr ) Diagonal afstiver 245 (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Stilladsdæk/platform i træ med lem 245 (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Stilladsdæk/ platform i træ uden lem 245 (art.nr ) Opstillingsramme (art.nr ) Fodpanel i træ 75 (art.nr ) 135 (art.nr ) 245 (art.nr ) Rækværksramme (art.nr ) Standard stabilisator/støtteben (art.nr ) Rækværksramme (art.nr ) stabilisator/støtteben. t/m 4,2 meter stilladsdækhøjde (art.nr ) Ballastholder (art.nr ) Vandret afstiver 245 (art.nr ) Ballast 5 kg (art.nr ) Hjul Ø 200 mm (art.nr ) 15 / 16

16 16 /

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200

Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 Opstillings- og brugermanual Rullestillads 5100 og 5200 760xyz-A-0414 Manual Opstilling og brug CZ GENERELT Art.nr. 760211-A-0414 Copyright Altrex B.V. 2014 Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

Brugermanual til Custers Rullestillads.

Brugermanual til Custers Rullestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Opstilling. 4. 3 Stilladsdele hejses op. 4. 4 Støtteben.

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 & RT 1400XR RULLESTILLADS RT 750 & RT 750XR TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 & FT 750XR EN 1298 IM da SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP wibeladders.dk

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. Registreringsnr: 44 312 09 367528 Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS Registreringsnr: 44 312 09 367528 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 3.1 Ergonomi 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler

Læs mere

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994)

Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) Mobile adkomst- og arbejds-stilladser ifølge HD:1004:1992 (BS1139 PART3:1994) TILLADT LAST 2KN/kvadratmeter (læsseklasse 3) = 360 kg jævnt fordelt på hver etage. Samlet maksimal last pr. stillads må ikke

Læs mere

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING

760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 760265-A-0312 SAMLEVEJLEDNING 2 Indhold Afsnit Indhold Introduktion Generelt MiTOWER komponenter Specifikationer Opbevaring og transport Sikkerhedsanvisninger Før du starter Introduktionsvejledning MiTOWER

Læs mere

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder

HOBBY STILLADS. www.jumbo.as PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3. 6.1 Montage af hjul 6.2 Opstilling. 7.1 Montage af gelænder PRODUCERET I OVERENSSTEMMELSE MED KRAVENE TIL EN1004-3 HOBBY STILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion 4. Almindelige regler for og anvisning for brug 5. Pakke- og MODULoversigt

Læs mere

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage

JUMBO JUMBO FACADESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage MONTAGEVEJLEDNING JUMBO FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde 4.5 Montage

Læs mere

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi

JUMBO JUMBO BUKKESTILLADS MONTAGEVEJLEDNING. 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi Montagevejledning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO BUKKESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Opstilling af buk 5. Forhøjelse af buk 6. Montage af platform 6.1

Læs mere

Brugermanual til Custers Foldestillads.

Brugermanual til Custers Foldestillads. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion. 2. Garanti og erstatningsansvar. 3. Leveringskontrol. 4. Sikkerhedsinstruktioner. 4. 1 Kontrol før opstilling. 4. 2 Støtteben. 5. Opstilling af stilladset. 6. 6.1 Før

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag

JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler og anvisning i brug 6. Opstilling og montering - med ekstra platformslag Montagevejldning EN 1298-IM-DK MONTAGEVEJLEDNING JUMBO RULLESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Anvendelse og funktion JUMBO JUMBO 3.1 Ergonomi 4. Komponentoversigt 5. Almindelige regler

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1. Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.2.1 Nedstyrtnings- og gennemstyrtningsfare på bygge- og anlægspladser mv. November 2005 Erstatter december 2002 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader

3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3. Tage med hældning på 34 til 60 grader 3.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på 34 til 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på 34 til 60 grader,

Læs mere

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning

Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning Span 300 Advance Guard Rail System Samlingsvejledning BETEGNELSE SPAN 300 AGR dobbelt bredde EN 1004 3 8/12 XXCD SPAN 300 AGR enkelt bredde EN 1004 3 8/8 XXCD CEN-betegnelse for denne instruktionsmanual

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2 WWW.JUMBO.AS JUMBO FLEX MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 2MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage

Læs mere

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03.

JUMBO FOLDESTILLADS. Opbygning og brugsanvisning. TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. Opbygning og brugsanvisning JUMBO FOLDESTILLADS TÜV-godkendelse Nr. 2988/03. 1 Betingelser. 2 Garantibestemmelser. 3 Anvendelse og funktion. 4 Komponent oversigt. 5 Almindelige regler og anvisning i brug.

Læs mere

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400

MONTERINGSANVISNING SAFETY IN EVERY STEP RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 FT 750 RT 750 RT 1400 ST 1400 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT-1400 / RT-750 TRAPPESTILLADS ST-1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT-750 EN 1298 IM da RT 750 FT 750 RT 1400 ST 1400 SC1809 12 SAFETY IN EVERY STEP www.wibeladders.dk INDHOLD

Læs mere

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750

MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 MONTERINGSANVISNING RULLESTILLADS RT 1400 / RT 750 TRAPPESTILLADS ST 1400 HÅNDVÆRKERSTILLADS FT 750 EN 1298 IM da SC1809 12 Monteringsanvisning RT-1400 / RT-750 / ST-1400 / FT-750 Denne monteringsanvisning

Læs mere

4. Tage med en hældning på over 60 grader

4. Tage med en hældning på over 60 grader 4. Tage med en hældning på over 60 grader 4.1. Arbejde ved tagfod og på tagfladen på tage med en hældning på over 60 grader Ansatte, der arbejder og færdes på tage med en hældning på over 60 grader, skal

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL

VELA Samba 500. VELA Samba 520. VELA Samba 510 BRUGERMANUAL DK VELA Samba 500 VELA Samba 520 VELA Samba 510 BRUGERMANUAL 510 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING.... 3 1.1. SIKKERHED.... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN.... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er

ZARGES S-PLUS. ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er ZARGES S-PLUS ZARGES er kommet med et stillads der lever op til de skærpede krav der er kommet fra Arbejdstilsynet i 2013, hvor sikkerhed og ergonomi er i højeste fokus. Nu kan du bygge et stillads i højden

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo

Instruktionsmanual. Kidzone ECE R44 / 04. Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo. Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Instruktionsmanual Kidzone Bagudvendende med sikkerhedssele 9-25 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele 9-18 kilo Fremadvendende med sikkerhedssele for voksne 15-25 kilo Testet og godkendt i henhold til

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5

1.1.1 Reklamationsret... 5 1.1.2 Udpakning af stolen... 5 D K b r u g e r m a n u a l w w w. v e l a. E U Indholdsfortegnelse 1.0. Indledning......................................................... 4 1.1. Sikkerhed...........................................................

Læs mere

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5

2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 2-søjlede autolifte C-2.30 C-2.30A C-2.7 C-3.2 C-3.5 C-5 Alle rettigheder til denne manual forbeholdes. Hel eller delvis kopiering, uden tilladelse, er ikke tilladt..generelt. 1. Dette afsnit er gældende

Læs mere

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser

1. Stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser 1. som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser som leverandør indebærer, at stilladset skal kunne anvendes sikkerhedsmæssigt forsvarligt, når det overdrages til den, der har bestillet

Læs mere

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011

Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Tillæg til brugervejledning for folde- og rullestilladser dateret, oktober 2011 Typekontrol: SS-EN1004 SP Typekontrolcertifikat: 379802 Vi ønsker dig tillykke med købet af et professionelt produkt fra

Læs mere

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS

JUMBO MONTAGEVEJLEDNING. Stilladsklasse 3 Max. belastning: 200 kg/m 2. Typekontrol-nr: 35 37 03 WWW.JUMBO.AS MONTAGEVEJLEDNING JUMBO 4MM FACADESTILLADS 1. Betingelser 2. Garantibestemmelser 3. Generelt 3.1 Ergonomi 4. Montage 4.1 Bunden 4.2 Montage af 1. dækshøjde 4.3 Montage af fodlister 4.4 Montage af 2. dækshøjde

Læs mere

Brugsanvisning for: Big Star Lift

Brugsanvisning for: Big Star Lift Brugsanvisning for: Big Star Lift VIGTIGT! GEM BRUGSANVISNINGEN FOR FREMTIDIG BRUG. LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT IGENNEM FØR DU ANVENDER PRODUKTET! Dette produkt opfylder DIN EN 1888:2012, EN 1466:2014

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN

Arbejde i højden. stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI ARBEJDE I HØJDEN Arbejde i højden stilladser, faldsikring m.m. Karin B. Mikkelsen, COWI 1 Dagens program 12.30 13.30 Lovgivning Særligt farligt arbejde PSS Planlægning af farligt arbejde 13.30 13.45 Pause 13.45 14.45 Rækværker

Læs mere

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk

Helena. Funktionskontrol. Læs altid brugsanvisningen. SystemRoMedic TM. Manual - Dansk Helena SystemRoMedic TM Manual - Dansk Helena 3x3, art. nr: 50300009 Helena 4x3, art. nr: 50300010 Helena 5x4, art. nr: 50300011 SWL = 285kg / 628lbs Helena er et fritstående skinnesystem, som sammen med

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning

Betjeningsvejledning. hængeparasol. Indledning DK Betjeningsvejledning hængeparasol Indledning parasollen fra SUN-GARDEN er et teknisk avanceret produkt af høj kvalitet og med en lang levetid. Den er konstrueret i henhold til den nyeste teknologi og

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE

STILLADSER TIL PROFESSIONELLE 4100 Rullestilladser serie 4000 - Basis Altrex rullestilladser i serie 4000 findes med 2 bredder og 1 længde: Model 4100 har en bredde på 0,75 m og en længde på 2,45 m Model 4200 har en bredde på 1,35

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016

inch 10 cm / 4 max. GMG009 version 09-2016 max. 10 cm / 4 inch GMG009 version 09-2016 DK Monteringsvejledning Yepp Easyfit bærer XL Yepp Easyfit bæreren XL er egnet til fastgørelse på standard bagagebærere, som er egnet til op til maksimal 35 kg

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk

TM-CAGE BRUGERMANUAL. TM-CAGE_manual_dk TM-CAGE BRUGERMANUAL 1 www.visionaudiovisual.com/techmount/tm-cage 2 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht. "CB-certificering"-standarden.

Læs mere

Stilladsopstillerens ansvar

Stilladsopstillerens ansvar De vigtigste regler om stilladsopstillerens ansvar som leverandør for indretning og opstilling af systemstilladser samt om stilladsopstillerens ansvar som arbejdsgiver for de ansatte, der opstiller stilladserne.

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer.

justeringer kan være farlige og bør udføres af kvalificeret/uddannet personer. Side 1 Side 1-2 Side 4 Vedlagt SIKKERHED INSTALLATIONSVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESPLAN BORTSKAFFELSE EF OVERENSTEMMELSESERKLÆRING MOTOR INSTALLATIONSVEJLEDNING - Stykliste på motorindhold - Brugervejledning

Læs mere

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning

Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning Aftageligt anhængertræk AK6 - Brugervejledning DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...

BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE... MultiHejs INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF MULTIHEJS...4 1. SIKKERHEDSFORSKRIFTER...5 2. ANVENDELSE...7 2A. TILBEHØR...7 3. OPLÆRING AF BETJENINGSPERSONALE...8 4. TEKNISKE DATA...8 5. BETJENING OG DRIFT...9

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn samt små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back

Etac Molift RgoSling. DA - Brugervejledning. RgoSling MediumBack Net. RgoSling MediumBack. BM40110 Rev. C 2013-09-13. RgoSling Medium Back RgoSling Back UP/OPP OUT/UT 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back RgoSling High Back UP/OPP OUT/UT 770 lbs 350 kg Art no: 3036000 / Ergo 4 Low Back 770 lbs RgoSling High Back Net UP/OPP OUT/UT 350 kg

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE

YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG - Gør godt byggeri endnu bedre LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR YTONG MASSIVBLOKKE YTONG Gør godt byggeri endnu bedre for YTONG MASSIVBLOKKE Indhold Indledning 3 Formål Projektering Levering & Produktindhold

Læs mere

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.

Aduro 2. Monterings og betjeningsvejledning. For brændeovn. Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro. Monterings og betjeningsvejledning For brændeovn Aduro 2 Læs betjeningsvejledningen før brændeovnen monteres og tages i brug. www.aduro.dk - 1 - 1. Montering 1.1 Generelt Aduro brændeovnene er godkendt

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0

PERSIENNER. Brugsanvisning. til slutbrugeren GENERELT DRIFT. Dansk Version 1.0 GENERELT Vindklasse 3 Vindhastighed i Beaufort 4 Bemærkninger 5 Ansvar 5 Symbolforklaring 6 Sikkerhedsinstruks 6 Korrekt brug 6 DRIFT Betjening 7 Drift med håndsving 7 Drift med motor 8 Motor med kontakt

Læs mere

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A

MA01 VEJLEDNING HAMLET. World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A MA01 VEJLEDNING HAMLET World's Leading Maker of Storage Buildings R MODEL 108-A 709231207 - 1 - - 2 - - 3 - MA04 FITTINGS TIL MODEL 108-A 65103 #8-32 møtrik (163) 65900A #10Bx1/2" skrue (8) (Pakket med

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse

Brugsvejledning for Cykeldrom - Opstilling, nedtagning & anvendelse - Opstilling, nedtagning & anvendelse Udarbejdet af Ranum Telt- & Eventudlejning A/S 2007 Vesterled 46 9681 Ranum Tlf: 98 67 68 39 w w w. ranum-teltudlejning. d k Før brug/opstilling Gennemlæs opstillingsvejledningen

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4

1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. ANVENDELSE... 3 4. TEKNISKE DATA FLEXIBASIC... 4 FlexiBasic Brugermanual 30-63XXX-7 Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5996 / 01.01.2010 PA 2004 00634 Indholdsfortegnelse: 1. INTRODUKTION... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk

ZARGES DANMARK Roholmsvej 15. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 16 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Opstillings- og brugsanvisning 200/2002 Stilladsstørrelse,35 m x 2,00 m DK ZARGES DANMARK Roholmsvej 5. 2620 Albertslund Tlf. 43 64 02 00. Fax 43 64 6 00 e-mail: stiger@zarges.dk.www:zarges.dk Skulle du

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual 50 TON PRESSER Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10054001 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 Montagevejledning... 5 Før første brug... 5 Betjeningsvejledningen...

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler

Monterings- og brugsanvisning. Pallereoler Monterings- og brugsanvisning Pallereoler MONTERING AF PALLESTIGER Bolte til stigerne: M0x5, spændingsmoment ca. 5Nm e Hilti M0x90 FZB HST eller tilsvarende e Hilti Mx00 FZB HST eller tilsvarende e Hilti

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

INSTRUKTIONSVEJLEDNING

INSTRUKTIONSVEJLEDNING TELESKOPER I POWERSEEKER SERIEN INSTRUKTIONSVEJLEDNING DANSK PowerSeeker 40AZ #21008 PowerSeeker 50AZ #21039 PowerSeeker 60AZ #21041 PowerSeeker 70AZ #21036 PowerSeeker 76AZ #21044 PowerSeeker 40 mm Telescope

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540

BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 BRUGERMANUAL FOR MODEL MRT 1432 MRT 1542 MRT 1635 MRT 1742 MRT 1850 MRT 2150 MRT 2540 Denne manual Denne manual tilhører. og skal opbevares hos/ved.. Firma Serienummer.. Købsdato Garanti udløbsdato. Leverandør.

Læs mere

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor

Monitor toiletstol. Brugsanvisning. Udgave 02/2013 1/5 Monitor Monitor toiletstol Brugsanvisning Udgave 02/2013 1/5 Monitor 1 Monitor Grundlæggende oplysninger Kære Bruger, Tak for at du har valgt vores medicinsk produkt. I denne brugsanvisning finder du alle oplysniger

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S

Modulstillads klasse 2 5. Montageanvisning. Materielhuset A/S Modulstillads klasse 2 5 Montageanvisning Materielhuset A/S Hastrupvej 2 A 4622 Havdrup Tlf. 70 222 402 Fax 70 222 412 info@materielhuset.dk www.materielhuset.dk 2 www.materielhuset.dk Unihak modulstillads

Læs mere