Posemaskine E-serie Juni 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posemaskine E-serie Juni 2001"

Transkript

1 Posemaskine E-serie Juni 2001

2 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret. Brugsanvisningen er opdelt i tre dele: Første del Indeholder sikkerhedsanvisninger og oplysninger om ansvarsfraskrivelser og advarsler. Alt personale, der arbejder med maskinen, bør læse og forstå denne del. Anden del Indeholder anvisninger om drift af maskinen. Denne del bør være tilgængelig for driftspersonale. Tredje del Denne del giver anvisninger om service, indstillinger og justering. Denne del, der kun er tilgængelig på engelsk, er rettet mod vedligeholdelsespersonale og mod produktions- og driftsledere. Maskinen er udstyret med et kontrolpanel (E600). Dette panel har et operativsystem, der fungerer på flere niveauer. Hvert niveau er adgangskodebeskyttet for at forhindre forkert brug af maskinen. Der kræves dog ikke adgangskoder til servoen eller til nulstilling af alarmtaster. Driftspersonale bør normalt have adgang til niveau 1, vedligeholdelsespersonale til niveau 2 og drift-/ produktionsleder til niveau 3. Se de relevante dele af denne brugsanvisning. Den forudindstillede adgangskode er 123. Maskinen leveres med en komplet brugsvejledning, del 1-3. Der kan købes yderligere brugsanvisninger eller dele deraf hos: FAS Converting Machinery AB / Serviceafdeling Telefon: Fax: Juni 2001 Posemaskine E-serie

3 Indhold Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger...6 Ansvarsfraskrivelse og advarsler...6 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger...7 Sikkerhedsforanstaltninger...8 Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie...8 Sikkerhed...9 Forbikobling af sikkerhedsafbrydere...10 Niveauliste...11 Anden del Brugsanvisning Installation...13 Indgreb...13 Betjeningspanelet...14 Anvendelse af kontrolpanelet...15 Menustruktur for E Hovedmenu...17 Banespændingsmenu...17 Svejsekontrol...18 Svejsevalg...18 Svejsevarme...18 Svejsemenu...19 Menuen Svejsealarm...20 Længdemenu...21 Fotocellemenu...22 Funktionstaster...24 Adgangsniveau Modusmenu...26 Tæller...27 Oplysninger...27 Safety bypass...27 Alarmer...28 Start og drift...29 Inden start...29 Start...30 Standsning af maskinen...32 Planlagt standsning...32 Nødstop...32 Automatisk standsning...32 Juni 2001 Posemaskine E-serie

4 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Access Level Access Level Code Lock Menu...36 Language...36 Recipes...37 Loading a recipe...37 Saving a recipe...37 Deleting a recipe...37 Information...38 Bypassing the safety switch...39 Safety bypass...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Nip roll timing belt...43 Main motor timing belt...43 Servo motor timing belts...44 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants...52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Juni 2001 Posemaskine E-serie

5 Posemaskine E-serie Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger

6 Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og advarsler Denne posemaskine E-serie er konstrueret til perforering og sammensvejsning af polyethylenfilm ved fremstilling af plastposer. Anvendelse til perforering eller sammensvejsning af andre materialer er forbudt, med mindre der er givet tilladelse dertil af FAS Converting Machinery AB. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade som følge af ændringer af udstyret. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis udstyret ændres eller ikke anvendes i henhold til producentens anvisninger eller specifikationer. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis brugsanvisninger ikke gøres tilgængelig for det berørte personale. FAS Converting Machinery AB leverer brugsanvisninger med alle maskiner. Det er kundernes ansvar at gøre denne brugsanvisning tilgængelig for hele personalet. Det er kundens ansvar grundigt at instruere operatørerne i, hvordan FAS-maskinen kører sikkert og vedligeholdes, og dermed undgå unødvendige skader. Juni 2001 Posemaskine E-serie 6

7 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om eventuelle risici. Oplysninger om risici er opdelt i meddelelsestyperne Fare, Advarsel og Forsigtig, der alle forekommer i dette kapitel. Hvis der forekommer et advarselssymbol et andet sted i denne brugsanvisning, betyder det, at den tilhørende fare- eller advarselsmeddelelse i dette kapitel skal læses, inden der fortsættes. Advarselssymbolet er:! Dette kapitel skal læses, inden drift af maskinen forsøges. Vær specielt opmærksom på alle meddelelser af typen Fare, Advarsel og Forsigtig. Undladelse af dette kan medføre alvorlige personskader eller skade på udstyret. Alt personale, der opererer og yder service på udstyret, skal være grundigt uddannede i udstyret og være bekendt med udstyrets forskellige funktionsmodi.!! Fare Advarsel Forsigtig Livsfare! Tilsidesættelse af disse oplysninger vil udsætte dig for livsfare! Alle FARE-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. FARE-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for alvorlig personskade! Tilsidesættelse af disse oplysninger kan medføre alvorlig personskade! Alle ADVARSEL-smeddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. ADVARSEL-smeddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for mindre personskade eller skade på udstyret! Tilsidesættelse af oplysningerne kan medføre mindre personskader, eller kan medføre skade på udstyret! Alle Forsigtig-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. Forsigtig-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 7

8 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger!!! Fare Advarsel Advarsel Forsigtig Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed i forbindelse med tøj, handsker og langt hår. Alle operatører med langt hår skal under alle omstændigheder bære hårnet. Operatører bør ikke bære handsker eller løst siddende beklædningsgenstande. Der kan forekomme statisk elektricitet under håndtering af plastikfilm. Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie!! Advarsel Advarsel Reguleringsvalsen bevæger sig vandret. Hold altid hænderne væk fra reguleringsvalsen, når den bevæger sig, for at undgå risikoen for personskade. Posemaskinens knive har skarpe kanter. For at undgå risikoen for personskade skal alt personale udvise største forsigtighed under håndtering af perforatorbladene. Juni 2001 Posemaskine E-serie 8

9 Sikkerhed Sikkerhed Af hensyn til operatørens sikkerhed er maskinen forsynet med både faste afskærmninger og afskærmninger, der kan åbnes. Alle afskærmninger, der kan åbnes, er forsynet med sikkerhedsafbrydere, der isolerer den elektriske styrekreds, når en af disse afskærmninger åbnes. Maskinen har to nødstopknapper se placeringen af disse på nedenstående figur. Nødstop Advarselsskilt Klemningsfare Advarselsskilt Varme svejsebakker Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder Advarselsskilt Klemningsfare CE-skilt Sikkerhedsafbryder Nødstop Fig. 1 Sikkerhedsmarkater og -afbrydere Juni 2001 Posemaskine E-serie 9

10 Sikkerhed Når flere maskiner er serieforbundet, vil anvendelse af nødstop, eller åbning af en af afskærmningerne på en hvilken som helst af de forbundne maskiner, øjeblikkeligt medføre, at alle forbundne maskiner standses. Se Automatisk standsning på side 32, Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Faste afskærmninger må under ingen omstændigheder fjernes fra maskinen under drift. Der må ikke manipuleres med sikkerhedsafbryderne med henblik på at forbikoble sikkerhedsindgrebet og dermed gøre det muligt at åbne afskærmninger, mens maskinen er i drift. Alle defekte eller fejlbehæftede sikkerhedsafbrydere skal straks udskiftes. Forbikobling af sikkerhedsafbrydere Når indstillinger og justeringer udføres, kan sikkerhedsafbryderne forbikobles ved at indstille strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS i positionen TIL. Se Safety bypass på side 27. Maskinen kører så med "åbne" afskærmninger uden svejsning og perforering. Dette bør kun gøres med henblik på service/vedligeholdelse. Strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS bør på ethvert tidspunkt, hvor maskinen ikke gennemgår service eller vedligeholdelse, være stillet i positionen FRA. Service og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret personale, der skal udvise største forsigtighed for at undgå personskade. Juni 2001 Posemaskine E-serie 10

11 Niveauliste Niveauliste Nedenstående tabel beskriver de nødvendige adgangsniveauer for de forskellige funktionstaster. Funktionstast Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Login/logout Niveau 1 + Indlæs og gem opskrift Niveau Slet opskrift +Skift adgangskode niveau Skift sprog Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Nulstil tæller Nulstil tæller Nulstil tæller Ingen adgang Ingen adgang Status og service Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Tabel 1: Adgangsniveauer Juni 2001 Posemaskine E-serie 11

12 Posemaskine E-serie Anden del Brugsanvisning Juni 2001

13 Installation Installation Posemaskine E-serie placeres i forhold til øvrige maskiner i produktionslinien som vist på Fig. 2. Posemaskinen skal placeres så tæt ved ekstruderen som muligt. Flow-retning SP-serie C-serie E-serie Ekstruder Fig. 2 En typisk installation Posemaskinen må ikke fastgøres på nogen måde. I stedet anbringes den direkte på gulvet, hvor den kan flyttes, og der er nem adgang til den i forbindelse med service. Tilslutninger til el- og trykluftforsyning findes nederst på maskinen. Elkabler og luftslanger kan hænges op i loftet og fastgøres med koblinger. Strømforsyning, standard: 400 V, 50 Hz, 3-fase, nulleder og jord. Sikring:...16 A Trykluft:...6 bar (krævet tryk) Indgreb Maskinen kan låses i indgreb for at sikre, at alle maskinerne i produktionslinien automatisk standser i tilfælde af fejl i en af maskinerne. Indgrebskablet leveres med maskinen. Hvis indgrebsfunktionen ikke anvendes, skal en særlig kobling monteres på indgrebsanordningen, for at maskinen kan køre. Se Automatisk standsning på side 32 vedrørende sammenkobling af maskinerne. Juni 2001 Posemaskine E-serie 13

14 Betjeningspanelet Betjeningspanelet 1 Kontrolpanel 2 Knappen "start machine" (start maskine) 3 Knappen "stop machine" (stop maskine) 4 Potentiometer, maskinhastighed 5 Nødstop 6 Knappen "reset" (nulstil) 7 Knappen "seal on" (svejsning til) 8 Knappen "seal off" (svejsning fra) 9 Kontakt, nip 10 Regulatoren "perforator heat" (perforeringsvarme) Fig. 3 Betjeningspanelet Juni 2001 Posemaskine E-serie 14

15 Betjeningspanelet Anvendelse af kontrolpanelet Kontrolpanelet på E600 består af et display og flere rækker forskellige taster. Disse taster omfatter en række genvejsmenutaster, piletaster og et numerisk tastatur. Se brugsanvisningen til E600 for at få yderligere oplysninger om disse funktioner Over skærmbilledet findes der en række bestående af 8 indikatorer, der er markeret A-H. De anvendes til at vise status for posemaskinen. Se Fault tracing på side 54 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" for at få yderligere oplysninger. 2 Kontrolpanelet omfatter "softtaster", der hver især ændrer funktion afhængigt af den menu eller det skærmbillede, der vises. Der findes otte softtaster, der er arrangeret i kolonner af fire, med en kolonne på hver side af skærmen. 3 Under skærmen findes der en række foruddefinerede funktionstaster med indikatorer (LED). Hver enkelt funktionstast er markeret med et symbol på følgende måde: Start og stop af servodrevene. Indikatoren lyser, når servodrevet er startet. Kodelåsning og undermenuer, der kræver adgangskode. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Modusmenu. Kræver adgangskode. Se Modusmenu på side 26. Tæller. Der kræves adgangskode for nulstilling. Se Tæller på side 27. Oplysninger. Kræver adgangskode. Se Oplysninger på side 27. Menuen Safety Bypass. Kræver adgangskode. Se Safety bypass på side 27. Valgfri funktionstast. Nulstilling af alarm. Indikatoren lyser (rød), hvis en alarm udløses. Se Alarmer på side 28. Juni 2001 Posemaskine E-serie 15

16 Menustruktur for E600 Menustruktur for E600 Den centrale menu på displayet er hovedmenuen, som er normalvisningen, når maskinen kører. Der kan let opnås adgang til alle undermenuer fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Det er også muligt at hoppe mellem de forskellige undermenuer uden at skulle gå tilbage til hovedmenuen ved blot at trykke på softtasten for menuen på displayet. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Fig. 4 Menustrukturen Juni 2001 Posemaskine E-serie 16

17 Menustruktur for E600 Hovedmenu Hovedmenuen åbnes, når posemaskinen startes. Den viser vigtige oplysninger, f.eks. svejsestrøm (A), svejseeffekt (%), maskinhastighed (M/min), aktuelle antal cykler (cykler/min.), aktuelle opskrift og aktuelle modus (længde eller fotocelle). Displayet viser som standard hovedmenuen ved start. De følgende undermenuer kan vælges fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Fig. 5 Hovedmenu Banespændingsmenu Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for banespænding. Tryk på tasterne og for at skifte mellem de to parametre. Svejsebakke < Nip hast Justerbar hastighed for svejsebakke i forhold til niphastighed. Indstillinger mellem 0-3%. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Nip hast > Kølebakke Fig. 6 Banespændingsmenu Justerbar niphastighed i forhold til kølebakkehastighed. Brug de tilhørende softtaster til at ændre indstilling. Juni 2001 Posemaskine E-serie 17

18 Menustruktur for E600 Svejsekontrol Svejsevalg Der kan vælges forskellige svejseindstillinger i modusmenuen. Se Modusmenu på side 26. Adgang til modusmenuen kræver niveau 1- adgang. BemærkDer kræves adgangskode til niveau 1 for at til-/frakoble svejsevalg. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Svejsevarme Svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Fig. 7 Svejsekontrol i hovedmenuen Fig. 8 Svejsevarme i hovedmenuen Juni 2001 Posemaskine E-serie 18

19 Menustruktur for E600 Svejsemenu Fig. 9 Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for svejseindstillinger. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. Indstil til TIL/FRA for at aktivere/ deaktivere parametre. Via Svejsemenuen kan der vælges en undermenu ved at trykke på Svejsemenu igen. Forvarme/svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer forvarme/ svejsevarme. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen TIL, kan svejsetiden og forvarmeniveauet justeres. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen FRA, er konstant svejsevarme i positionen TIL. Konstant svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer konstant svejsevarme. Hvis konstant svejsevarme er TIL, er svejsningen konstant. Hvis konstant svejsevarme er i positionen FRA, går forvarme/svejsevarme til positionen TIL. Svejsetid Indstiller svejsetid, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Forvarmeniveau Indstiller forvarmeniveau, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Min. svejsehast. Indstiller den minimumshastighed, posemaskinen skal opnå, inden svejsning kan tilkobles. Hvis hastigheden falder til under denne grænse, frakobles svejsning. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Autosvejsning Aktiverer/deaktiver automatisk svejsning. Hvis autosvejsning er i positionen TIL, starter svejsningen automatisk, når maskinen har nået Min. svejsehast. BemærkSvejsningen skal aktiveres én gang, når maskinen er frakoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 19

20 Menustruktur for E600 Menuen Svejsealarm Brug denne menu til at vælge bestemte indstillinger for svejsealarm. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de tre parametre. Tryk på symbolet Svejsemenu mere for at gå til denne menu. Alarm Svajs1 en gang Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Alarm Svejs2 Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Svejealarm stop Når TIL er valgt, stopper maskinen automatisk, når en svejsealarm udløses. Fig. 10 Juni 2001 Posemaskine E-serie 20

21 Menustruktur for E600 Længdemenu Brug denne menu til at ændre parametre for poselængde. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de to parametre. Poselængde Indstiller den ønskede poselængde i mm. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 11 BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble længdekontrol. Se Modusmenu på side 26. Søm Indstiller den ønskede sømlængde, dvs. afstanden mellem svejsning og perforering. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Juni 2001 Posemaskine E-serie 21

22 Menustruktur for E600 Fotocellemenu Indstillingerne for fotoceller, dvs. fotocellekørsel, kan foretages fra denne menu. Brug tasterne,, og til at skifte mellem de fem parametre. BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble fotocellekørsel. Se Modusmenu på side 26. Poselængde Fig. 12 Indstiller den ønskede poselængde, dvs. afstanden mellem to trykmærker. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Blokeret Åben Poselængde Blokeret Indstiller tryklængden (i mm), dvs. at fotocellen er blokeret, når trykket passerer. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Åben Den længde (i mm), hvor fotocellen er åben og kan registrere trykmærket (eller selve trykket). Åben værdi + blokeret værdi skal være cirka 50 mm længere end posens længde (ekstra fremføring for at fotocellen kan finde den korrekte position). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 13 Juni 2001 Posemaskine E-serie 22

23 Menustruktur for E600 Register Indstiller registerets position, dvs. perforeringspositionen i forhold til trykket (i mm). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fotocellealarm Register Indstiller antallet af "manglende" tryk, inden alarmen udløses. Fig. 14 Juni 2001 Posemaskine E-serie 23

24 Funktionstaster Funktionstaster Fig. 15 Der er flere indstillinger og oplysninger tilgængelige via funktionstasterne. Alle funktionstaster, undtagen servo og nulstil alarm, kræver adgangskode for adgang til forskellige niveauer. BemærkNedenstående beskrivelse gælder kun for niveau 1. Yderligere oplysninger om niveau 2-3. Se Function Keys på side 35 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Adgangsniveau 1 Følgende undermenuer kan vælges via adgangsniveau et ved at trykke på den tilhørende funktionstast. Servo Til-/frakobler servodrev. Indikatoren lyser, når servodrevet er tilkoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 24

25 Funktionstaster Kodelåsningsmenu De følgende undermenuer kan vælges fra kodelåsningsmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Tilkobler adgangsniveauer for LOGIN forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste login. Standardadgangskoden for niveau ét er 123. LOGOUT SKIFT ADGANGSKO Frakobler adgangsniveauer for forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste logout. Vælg en adgangskode til det foretrukne niveau. Fig. 16 Indlæs opskrift Gem opskrift Slet opskrift Det er muligt at indlæse, gemme og slette en opskrift. Det muliggør, at forskellige poselængder og typer kan gemmes. Der kræves adgang til niveau 2 (niveau 3 for sletning) for at få adgang til denne menu. Se Recipes på side 37 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". I kodelåsningsmenuen er det også muligt at vælge sprog til menuteksterne. Se Language på side 36 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" Juni 2001 Posemaskine E-serie 25

26 Funktionstaster Modusmenu Brug denne menu til at vælge driftsmodus. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. BemærkServoen skal være i positionen FRA for at ændre driftsmodus. Til-/frakobling af drift, hvor poselængden måles i mm. Til-/frakobling af svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Fig. 17 Til-/frakobling af svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Til-/frakobling af perforering. Til-/frakobling af svejsebakkebevægelse. Til-/frakobling af drift med fotocellekørsel (fotocelle). Til-/frakobling af drift med "face to face". Posemaskinen skal have installeret dobbelte svejsebakker for at kunne producere poser "face to face". Se Fig. 18. Til-/frakobling af autostop. Ref. Standsning af maskinen. Til-/frakobler autostop af maskinen eller autostop af servodrev. Ref. Standsning af maskinen. Fig. 18 Face-to-face Juni 2001 Posemaskine E-serie 26

27 Funktionstaster Tæller Brug denne menu til at læse og nulstille tælleren. Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Antal producerede poser siden sidste nulstilling. Driftstid siden sidste nulstilling (reset). Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Fig. 19! Oplysninger Brug menuen til at få yderligere oplysninger om maskinen. Der kræves adgang til niveau 3 for at få adgang til denne menu. Se Information på side 38 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Safety bypass I denne menu kan maskinen anvendes med åbne låger ved at trykke på den tilhørende softtast. Advarsel! Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Tilkobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen fungerer med åbne låger men uden servodrev. Brug den tilhørende softtast. Indikatoren lyser, når maskinen fungerer med åbne låger. Frakobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen ikke fungerer med åbne låger. Brug den tilhørende softtast. BemærkNår maskinen skal sættes i drift, efter brug af funktionen Safety bypass, starter servomotorerne ikke automatisk. Tryk på for at starte servomotorerne. Fig. 20 Juni 2001 Posemaskine E-serie 27

28 Alarmer Alarmer Hvis en alarm udløses, lyser indikatoren (rød) og advarselslampen øverst på maskinen (lys og lyd). Ved visse alarmer standser maskinen. Hvis en alarm udløses: 1 Tryk på "ALARM LIST" på kontrolpanelet. Alarmerne vises. Brug piletasterne til at bladre gennem listen. 2 Tryk på for at bekræfte alarmen Foretag de nødvendige foranstaltninger til løsning af problemet. Se Alarm list på side 53 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" med en kort beskrivelse af mulige alarmer. Ref. Indstillinger og justeringer/ Service/Tredje del 4 Når alarmen nulstilles slukkes advarselslampen automatisk, hvis problemet er løst. Fig. 21 Juni 2001 Posemaskine E-serie 28

29 Start og drift Start og drift Inden start Nedenstående procedure bør udføres, inden banen føres ind i maskinen. 1 Indstil reguleringsvalsen som følger: a In-line produktion og off-line produktion med drevet nip. Ingen klemme. b Off-line produktion uden drevet nip. Lås reguleringsvalsen i sin laveste position ved hjælp af de to røde klemmer. Klemmer kan bestilles separat. Fig Indstil lufttrykket for nipcylinderen til 3 bar. 3 Sæt hovedafbryderen i positionen ON. 3 2 Fig Tryk på "reset". Betjeningspanelet aktiveres. 5 Sæt nipkontakten i positionen "closed" (lukket). 6 Sæt potentiometeret for maskinhastighed i position 0. 7 Tryk på knappen "start machine" (start maskine). Lampen i knappen tændes Fig. 24 Juni 2001 Posemaskine E-serie 29

30 Start og drift Start 1 Stik banen gennem posemaskinen jævnfør Fig. 25. Sørg for, at en så kort længde bane som muligt stikker ud fra ekstruderen eller afrullestativet.! Fare! Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Fig Hastigheden forøges forsigtigt på hastighedspotentiometeret, så banen fra ekstruderen eller afrullestativet tages op og strækkes. 3 Når banen er strakt, indstilles potentiometeret på en værdi, så reguleringsvalsen hæves ca. 100 mm. 2 Fig Tag banen op bag ved posemaskinen, og før den ind mellem falserammerne i C-falsen, hvis en sådan findes. Se Fig. 27. Juster falsearmene og falsecylinderen, så et tilfredsstillende resultat opnås. Se også instruktionerne til C-falsen. 5 Juster om nødvendigt spændingen for at sikre, at banen ikke er for spændt under svejsning. Se Banespændingsmenu på side 17. Fig. 27 Juni 2001 Posemaskine E-serie 30

31 Start og drift 6 Vælg en passende svejsning. Se Modusmenu på side Indstil svejsevarmen til en lav værdi. Se Svejsevarme på side I forbindelse med visse materialer (f.eks. LLDPE) kan perforeringen varmes ved at indstille perforatorvarme på den ønskede temperatur. Se brugsanvisningen OMRON E5CN for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Temperaturregulatoren har en øvre grænse på 100 grader. Ændring af denne grænse til en højre værdi kan medføre beskadigelse af knivholderen, styrevalsen og lejerne. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis dele beskadiges som følge af overopvarmning af perforatoren. 9 Tryk på knappen "seal on" (svejsning til). Lampen i knappen tændes. 10 Forøg svejsevarmen, indtil der opnås en god svejsning. 11 Kontrollér poselængden, og juster den om nødvendigt. Se Længdemenu på side 21. Fig Juni 2001 Posemaskine E-serie 31

32 Standsning af maskinen Standsning af maskinen Planlagt standsning 1 Tryk på knappen "stop machine" (stop maskine), og vent til maskinen stopper. 2 Sæt hovedafbryderen i positionen OFF. 2 Nødstop 1 Der findes to nødstopsknapper på Posemaskine E-serie: En på kontrolpanelet og en bag på maskinen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, frakobles strømforsyningen øjeblikkeligt, og maskinen standser. Tryk på "reset" (nulstil), inden maskinen genstartes. Automatisk standsning Posemaskinen kan låses i indgreb sammen med andre maskiner. Sådan tilkobles indgrebsfunktionen: 1 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis alle maskiner i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen OFF på alle andre maskiner, hvis ingen maskine i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26). Fig Fig. 30 Fig. 31 Juni 2001 Posemaskine E-serie 32

33 Standsning af maskinen 3 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen ON i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis kun servoen i posemaskinen skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26. Se Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Warning! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Funktionstaster on page 24 in part 2 "Brugsanvisning". Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Fig. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper

Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog. HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 4136606-DK Safety & Operation Manual Sikkerheds- og Instruktionsbog HR 9016 Turbo Rotary Mower HR 9016 Turbo Rotorplæneklipper 70528 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk 70529 Kubota V3300-DI TEB, firehjulstræk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13

INDHOLDSFORTEGNELSE PLACERING AF FØDEVARER I SKABET... 8. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...13 Afrimning...13 INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING... 2 No Frost-teknologi... 2 Sikkerhedsanvisninger... 2 Sikkerhedsadvarsler... 3 Installation og betjening... 4 Før ibrugtagning... 4 ANVENDELSE... 5 Betjening... 5

Læs mere

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website

Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website M 100-15 Adresse/Address Telefon/ Telephone E-mail Reg. nr./reg. no.tåstruphøj 56 (+45) 59 43 44 10 info@elmoprint.com 192.818 DK-4300 Holbæk Telefax Website Denmark (+45) 59 44 24 42 www.elmoprint.com

Læs mere

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502

Mikrobølgeovn AC925BVW. Betjeningsvejledning HN 7502 Mikrobølgeovn AC925BVW HN 7502 Betjeningsvejledning Læs denne vejledning omhyggeligt, før mikrobølgeovnen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. Vær forsigtig ved brug af mikrobølgeovnen a) Forsøg

Læs mere

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

PREMIX 23. Installations- og brugervejledning. Installer s and User s instructions. Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder NUVOLA PREMIX 23 DK/137394,2 (Rev. Dec. 01) PREMIX 23 Væghængt, kondenserende gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder Wall-mounted, condensing gas boilers with built-in hot-water cylinder Installations-

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT

BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT BRUGERHÅNDBOG USER MANUAL - HANDBUCH RÅD & VEJLEDNING ADVICE & GUIDANCE RAT UND TAT INDHOLD / CONTENTS / INHANTSVERZEICHNIS Forord...3 Reklamationsbestemmelser/udvidet garanti...4 Betjeningsvejledning

Læs mere

Instruction Manual Betjeningsvejledning

Instruction Manual Betjeningsvejledning Network hard drive/nas with two integrated hard drives 2 x 3 TB (2 x 3000 GB)/ Netværksharddisk/NAS med to integrerede harddiske 2 x 3 TB (2 x 3000 GB) MEDION LIFE P89653 (MD 90223) Instruction Manual

Læs mere

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk

SubElectro 175 SubElectro 200. manual brugsanvisning english dansk SubElectro 175 SubElectro 200 manual brugsanvisning english dansk 2010 Thank you for choosing SA. This manual will help you get off to a good start with your new subwoofer. Follow the advice in it for

Læs mere

VIBRATION ALARM CLOCK

VIBRATION ALARM CLOCK VIBRATION ALARM CLOCK GB IE DK User manual and service information Brugervejledning og serviceinformation Vibrating Alarm Clock Auriol VWS2010 Operating and Safety Instructions... 2 Vibrerende vækkeur

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015. POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PGT/PPT-S1 01-2015 POWERTEX Trolley model PGT/PPT-S1 1 POWERTEX Trolley PGT-S1 and PPT-S1 0,5 10 ton Mounting / Instruction for use (GB) (Original instructions)

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk

SA explorer SA ranger. manual brugsanvisning english / dansk SA explorer SA ranger manual brugsanvisning english / dansk Thank you for choosing SA. This guide will help you get off to a good start with your new speakers. Follow the advice in it for the best sound.

Læs mere

Quick Guide - Aplanner for Windows

Quick Guide - Aplanner for Windows Quick Guide - Aplanner for Windows Version 8.15.5 Indhold 1 Introduktion og oversigt... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 De vigtigste egenskaber for Aplanner for Windows... 5 1.3 Typiske brugere af Aplanner

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5

Table of contents. Introduction... 3. Basic Operation... 5. Pages...11. Sonar Operation... 16. 1 Table of Contents Elite-5 Warning The user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user s authority to operate the equipment. This equipment has

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning

Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning Xerox PHASER 3635 Betjeningsvejledning 2013 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. Produktnavne

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven ALESSIA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MANUAL Indledning Bemærk: Vi råder Dem til at gennemlæse denne manual omhyggeligt, da den omhandler

Læs mere

BRUGER MANUAL. Dansk

BRUGER MANUAL. Dansk BRUGER MANUAL Dansk 7 CAUTION Fare for elektrisk stød MÅ IKKE ÅBNES ADVARSEL: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD, FJERN IKKE DÆKSLET. INGEN BRUGER SERVICE DELE INDE I INSTRUMENTET. OVERLAD SERVICERING

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS

BEREGNING AF DANSKE HELLIGDAGE OUGDK ORACLE8 GIS (GEEKY INTERNAL STUFF): PHYSICAL DATA STORAGE INTERNALS Juni 2001 Nr 6, Årgang 2 ISSN 1600-5147 Pris: kr. 125,00 ex moms www.oracleekspert.dk #6 OUGDK DBA SIG Dato for næste møde er endnu ikke fastlagt. Designer SIG Næste møde: juni 2001 Developer SIG Dato

Læs mere