Posemaskine E-serie Juni 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posemaskine E-serie Juni 2001"

Transkript

1 Posemaskine E-serie Juni 2001

2 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret. Brugsanvisningen er opdelt i tre dele: Første del Indeholder sikkerhedsanvisninger og oplysninger om ansvarsfraskrivelser og advarsler. Alt personale, der arbejder med maskinen, bør læse og forstå denne del. Anden del Indeholder anvisninger om drift af maskinen. Denne del bør være tilgængelig for driftspersonale. Tredje del Denne del giver anvisninger om service, indstillinger og justering. Denne del, der kun er tilgængelig på engelsk, er rettet mod vedligeholdelsespersonale og mod produktions- og driftsledere. Maskinen er udstyret med et kontrolpanel (E600). Dette panel har et operativsystem, der fungerer på flere niveauer. Hvert niveau er adgangskodebeskyttet for at forhindre forkert brug af maskinen. Der kræves dog ikke adgangskoder til servoen eller til nulstilling af alarmtaster. Driftspersonale bør normalt have adgang til niveau 1, vedligeholdelsespersonale til niveau 2 og drift-/ produktionsleder til niveau 3. Se de relevante dele af denne brugsanvisning. Den forudindstillede adgangskode er 123. Maskinen leveres med en komplet brugsvejledning, del 1-3. Der kan købes yderligere brugsanvisninger eller dele deraf hos: FAS Converting Machinery AB / Serviceafdeling Telefon: Fax: Juni 2001 Posemaskine E-serie

3 Indhold Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger...6 Ansvarsfraskrivelse og advarsler...6 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger...7 Sikkerhedsforanstaltninger...8 Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie...8 Sikkerhed...9 Forbikobling af sikkerhedsafbrydere...10 Niveauliste...11 Anden del Brugsanvisning Installation...13 Indgreb...13 Betjeningspanelet...14 Anvendelse af kontrolpanelet...15 Menustruktur for E Hovedmenu...17 Banespændingsmenu...17 Svejsekontrol...18 Svejsevalg...18 Svejsevarme...18 Svejsemenu...19 Menuen Svejsealarm...20 Længdemenu...21 Fotocellemenu...22 Funktionstaster...24 Adgangsniveau Modusmenu...26 Tæller...27 Oplysninger...27 Safety bypass...27 Alarmer...28 Start og drift...29 Inden start...29 Start...30 Standsning af maskinen...32 Planlagt standsning...32 Nødstop...32 Automatisk standsning...32 Juni 2001 Posemaskine E-serie

4 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Access Level Access Level Code Lock Menu...36 Language...36 Recipes...37 Loading a recipe...37 Saving a recipe...37 Deleting a recipe...37 Information...38 Bypassing the safety switch...39 Safety bypass...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Nip roll timing belt...43 Main motor timing belt...43 Servo motor timing belts...44 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants...52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Juni 2001 Posemaskine E-serie

5 Posemaskine E-serie Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger

6 Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og advarsler Denne posemaskine E-serie er konstrueret til perforering og sammensvejsning af polyethylenfilm ved fremstilling af plastposer. Anvendelse til perforering eller sammensvejsning af andre materialer er forbudt, med mindre der er givet tilladelse dertil af FAS Converting Machinery AB. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade som følge af ændringer af udstyret. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis udstyret ændres eller ikke anvendes i henhold til producentens anvisninger eller specifikationer. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis brugsanvisninger ikke gøres tilgængelig for det berørte personale. FAS Converting Machinery AB leverer brugsanvisninger med alle maskiner. Det er kundernes ansvar at gøre denne brugsanvisning tilgængelig for hele personalet. Det er kundens ansvar grundigt at instruere operatørerne i, hvordan FAS-maskinen kører sikkert og vedligeholdes, og dermed undgå unødvendige skader. Juni 2001 Posemaskine E-serie 6

7 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om eventuelle risici. Oplysninger om risici er opdelt i meddelelsestyperne Fare, Advarsel og Forsigtig, der alle forekommer i dette kapitel. Hvis der forekommer et advarselssymbol et andet sted i denne brugsanvisning, betyder det, at den tilhørende fare- eller advarselsmeddelelse i dette kapitel skal læses, inden der fortsættes. Advarselssymbolet er:! Dette kapitel skal læses, inden drift af maskinen forsøges. Vær specielt opmærksom på alle meddelelser af typen Fare, Advarsel og Forsigtig. Undladelse af dette kan medføre alvorlige personskader eller skade på udstyret. Alt personale, der opererer og yder service på udstyret, skal være grundigt uddannede i udstyret og være bekendt med udstyrets forskellige funktionsmodi.!! Fare Advarsel Forsigtig Livsfare! Tilsidesættelse af disse oplysninger vil udsætte dig for livsfare! Alle FARE-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. FARE-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for alvorlig personskade! Tilsidesættelse af disse oplysninger kan medføre alvorlig personskade! Alle ADVARSEL-smeddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. ADVARSEL-smeddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for mindre personskade eller skade på udstyret! Tilsidesættelse af oplysningerne kan medføre mindre personskader, eller kan medføre skade på udstyret! Alle Forsigtig-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. Forsigtig-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 7

8 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger!!! Fare Advarsel Advarsel Forsigtig Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed i forbindelse med tøj, handsker og langt hår. Alle operatører med langt hår skal under alle omstændigheder bære hårnet. Operatører bør ikke bære handsker eller løst siddende beklædningsgenstande. Der kan forekomme statisk elektricitet under håndtering af plastikfilm. Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie!! Advarsel Advarsel Reguleringsvalsen bevæger sig vandret. Hold altid hænderne væk fra reguleringsvalsen, når den bevæger sig, for at undgå risikoen for personskade. Posemaskinens knive har skarpe kanter. For at undgå risikoen for personskade skal alt personale udvise største forsigtighed under håndtering af perforatorbladene. Juni 2001 Posemaskine E-serie 8

9 Sikkerhed Sikkerhed Af hensyn til operatørens sikkerhed er maskinen forsynet med både faste afskærmninger og afskærmninger, der kan åbnes. Alle afskærmninger, der kan åbnes, er forsynet med sikkerhedsafbrydere, der isolerer den elektriske styrekreds, når en af disse afskærmninger åbnes. Maskinen har to nødstopknapper se placeringen af disse på nedenstående figur. Nødstop Advarselsskilt Klemningsfare Advarselsskilt Varme svejsebakker Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder Advarselsskilt Klemningsfare CE-skilt Sikkerhedsafbryder Nødstop Fig. 1 Sikkerhedsmarkater og -afbrydere Juni 2001 Posemaskine E-serie 9

10 Sikkerhed Når flere maskiner er serieforbundet, vil anvendelse af nødstop, eller åbning af en af afskærmningerne på en hvilken som helst af de forbundne maskiner, øjeblikkeligt medføre, at alle forbundne maskiner standses. Se Automatisk standsning på side 32, Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Faste afskærmninger må under ingen omstændigheder fjernes fra maskinen under drift. Der må ikke manipuleres med sikkerhedsafbryderne med henblik på at forbikoble sikkerhedsindgrebet og dermed gøre det muligt at åbne afskærmninger, mens maskinen er i drift. Alle defekte eller fejlbehæftede sikkerhedsafbrydere skal straks udskiftes. Forbikobling af sikkerhedsafbrydere Når indstillinger og justeringer udføres, kan sikkerhedsafbryderne forbikobles ved at indstille strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS i positionen TIL. Se Safety bypass på side 27. Maskinen kører så med "åbne" afskærmninger uden svejsning og perforering. Dette bør kun gøres med henblik på service/vedligeholdelse. Strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS bør på ethvert tidspunkt, hvor maskinen ikke gennemgår service eller vedligeholdelse, være stillet i positionen FRA. Service og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret personale, der skal udvise største forsigtighed for at undgå personskade. Juni 2001 Posemaskine E-serie 10

11 Niveauliste Niveauliste Nedenstående tabel beskriver de nødvendige adgangsniveauer for de forskellige funktionstaster. Funktionstast Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Login/logout Niveau 1 + Indlæs og gem opskrift Niveau Slet opskrift +Skift adgangskode niveau Skift sprog Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Nulstil tæller Nulstil tæller Nulstil tæller Ingen adgang Ingen adgang Status og service Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Tabel 1: Adgangsniveauer Juni 2001 Posemaskine E-serie 11

12 Posemaskine E-serie Anden del Brugsanvisning Juni 2001

13 Installation Installation Posemaskine E-serie placeres i forhold til øvrige maskiner i produktionslinien som vist på Fig. 2. Posemaskinen skal placeres så tæt ved ekstruderen som muligt. Flow-retning SP-serie C-serie E-serie Ekstruder Fig. 2 En typisk installation Posemaskinen må ikke fastgøres på nogen måde. I stedet anbringes den direkte på gulvet, hvor den kan flyttes, og der er nem adgang til den i forbindelse med service. Tilslutninger til el- og trykluftforsyning findes nederst på maskinen. Elkabler og luftslanger kan hænges op i loftet og fastgøres med koblinger. Strømforsyning, standard: 400 V, 50 Hz, 3-fase, nulleder og jord. Sikring:...16 A Trykluft:...6 bar (krævet tryk) Indgreb Maskinen kan låses i indgreb for at sikre, at alle maskinerne i produktionslinien automatisk standser i tilfælde af fejl i en af maskinerne. Indgrebskablet leveres med maskinen. Hvis indgrebsfunktionen ikke anvendes, skal en særlig kobling monteres på indgrebsanordningen, for at maskinen kan køre. Se Automatisk standsning på side 32 vedrørende sammenkobling af maskinerne. Juni 2001 Posemaskine E-serie 13

14 Betjeningspanelet Betjeningspanelet 1 Kontrolpanel 2 Knappen "start machine" (start maskine) 3 Knappen "stop machine" (stop maskine) 4 Potentiometer, maskinhastighed 5 Nødstop 6 Knappen "reset" (nulstil) 7 Knappen "seal on" (svejsning til) 8 Knappen "seal off" (svejsning fra) 9 Kontakt, nip 10 Regulatoren "perforator heat" (perforeringsvarme) Fig. 3 Betjeningspanelet Juni 2001 Posemaskine E-serie 14

15 Betjeningspanelet Anvendelse af kontrolpanelet Kontrolpanelet på E600 består af et display og flere rækker forskellige taster. Disse taster omfatter en række genvejsmenutaster, piletaster og et numerisk tastatur. Se brugsanvisningen til E600 for at få yderligere oplysninger om disse funktioner Over skærmbilledet findes der en række bestående af 8 indikatorer, der er markeret A-H. De anvendes til at vise status for posemaskinen. Se Fault tracing på side 54 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" for at få yderligere oplysninger. 2 Kontrolpanelet omfatter "softtaster", der hver især ændrer funktion afhængigt af den menu eller det skærmbillede, der vises. Der findes otte softtaster, der er arrangeret i kolonner af fire, med en kolonne på hver side af skærmen. 3 Under skærmen findes der en række foruddefinerede funktionstaster med indikatorer (LED). Hver enkelt funktionstast er markeret med et symbol på følgende måde: Start og stop af servodrevene. Indikatoren lyser, når servodrevet er startet. Kodelåsning og undermenuer, der kræver adgangskode. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Modusmenu. Kræver adgangskode. Se Modusmenu på side 26. Tæller. Der kræves adgangskode for nulstilling. Se Tæller på side 27. Oplysninger. Kræver adgangskode. Se Oplysninger på side 27. Menuen Safety Bypass. Kræver adgangskode. Se Safety bypass på side 27. Valgfri funktionstast. Nulstilling af alarm. Indikatoren lyser (rød), hvis en alarm udløses. Se Alarmer på side 28. Juni 2001 Posemaskine E-serie 15

16 Menustruktur for E600 Menustruktur for E600 Den centrale menu på displayet er hovedmenuen, som er normalvisningen, når maskinen kører. Der kan let opnås adgang til alle undermenuer fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Det er også muligt at hoppe mellem de forskellige undermenuer uden at skulle gå tilbage til hovedmenuen ved blot at trykke på softtasten for menuen på displayet. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Fig. 4 Menustrukturen Juni 2001 Posemaskine E-serie 16

17 Menustruktur for E600 Hovedmenu Hovedmenuen åbnes, når posemaskinen startes. Den viser vigtige oplysninger, f.eks. svejsestrøm (A), svejseeffekt (%), maskinhastighed (M/min), aktuelle antal cykler (cykler/min.), aktuelle opskrift og aktuelle modus (længde eller fotocelle). Displayet viser som standard hovedmenuen ved start. De følgende undermenuer kan vælges fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Fig. 5 Hovedmenu Banespændingsmenu Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for banespænding. Tryk på tasterne og for at skifte mellem de to parametre. Svejsebakke < Nip hast Justerbar hastighed for svejsebakke i forhold til niphastighed. Indstillinger mellem 0-3%. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Nip hast > Kølebakke Fig. 6 Banespændingsmenu Justerbar niphastighed i forhold til kølebakkehastighed. Brug de tilhørende softtaster til at ændre indstilling. Juni 2001 Posemaskine E-serie 17

18 Menustruktur for E600 Svejsekontrol Svejsevalg Der kan vælges forskellige svejseindstillinger i modusmenuen. Se Modusmenu på side 26. Adgang til modusmenuen kræver niveau 1- adgang. BemærkDer kræves adgangskode til niveau 1 for at til-/frakoble svejsevalg. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Svejsevarme Svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Fig. 7 Svejsekontrol i hovedmenuen Fig. 8 Svejsevarme i hovedmenuen Juni 2001 Posemaskine E-serie 18

19 Menustruktur for E600 Svejsemenu Fig. 9 Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for svejseindstillinger. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. Indstil til TIL/FRA for at aktivere/ deaktivere parametre. Via Svejsemenuen kan der vælges en undermenu ved at trykke på Svejsemenu igen. Forvarme/svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer forvarme/ svejsevarme. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen TIL, kan svejsetiden og forvarmeniveauet justeres. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen FRA, er konstant svejsevarme i positionen TIL. Konstant svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer konstant svejsevarme. Hvis konstant svejsevarme er TIL, er svejsningen konstant. Hvis konstant svejsevarme er i positionen FRA, går forvarme/svejsevarme til positionen TIL. Svejsetid Indstiller svejsetid, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Forvarmeniveau Indstiller forvarmeniveau, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Min. svejsehast. Indstiller den minimumshastighed, posemaskinen skal opnå, inden svejsning kan tilkobles. Hvis hastigheden falder til under denne grænse, frakobles svejsning. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Autosvejsning Aktiverer/deaktiver automatisk svejsning. Hvis autosvejsning er i positionen TIL, starter svejsningen automatisk, når maskinen har nået Min. svejsehast. BemærkSvejsningen skal aktiveres én gang, når maskinen er frakoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 19

20 Menustruktur for E600 Menuen Svejsealarm Brug denne menu til at vælge bestemte indstillinger for svejsealarm. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de tre parametre. Tryk på symbolet Svejsemenu mere for at gå til denne menu. Alarm Svajs1 en gang Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Alarm Svejs2 Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Svejealarm stop Når TIL er valgt, stopper maskinen automatisk, når en svejsealarm udløses. Fig. 10 Juni 2001 Posemaskine E-serie 20

21 Menustruktur for E600 Længdemenu Brug denne menu til at ændre parametre for poselængde. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de to parametre. Poselængde Indstiller den ønskede poselængde i mm. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 11 BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble længdekontrol. Se Modusmenu på side 26. Søm Indstiller den ønskede sømlængde, dvs. afstanden mellem svejsning og perforering. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Juni 2001 Posemaskine E-serie 21

22 Menustruktur for E600 Fotocellemenu Indstillingerne for fotoceller, dvs. fotocellekørsel, kan foretages fra denne menu. Brug tasterne,, og til at skifte mellem de fem parametre. BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble fotocellekørsel. Se Modusmenu på side 26. Poselængde Fig. 12 Indstiller den ønskede poselængde, dvs. afstanden mellem to trykmærker. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Blokeret Åben Poselængde Blokeret Indstiller tryklængden (i mm), dvs. at fotocellen er blokeret, når trykket passerer. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Åben Den længde (i mm), hvor fotocellen er åben og kan registrere trykmærket (eller selve trykket). Åben værdi + blokeret værdi skal være cirka 50 mm længere end posens længde (ekstra fremføring for at fotocellen kan finde den korrekte position). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 13 Juni 2001 Posemaskine E-serie 22

23 Menustruktur for E600 Register Indstiller registerets position, dvs. perforeringspositionen i forhold til trykket (i mm). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fotocellealarm Register Indstiller antallet af "manglende" tryk, inden alarmen udløses. Fig. 14 Juni 2001 Posemaskine E-serie 23

24 Funktionstaster Funktionstaster Fig. 15 Der er flere indstillinger og oplysninger tilgængelige via funktionstasterne. Alle funktionstaster, undtagen servo og nulstil alarm, kræver adgangskode for adgang til forskellige niveauer. BemærkNedenstående beskrivelse gælder kun for niveau 1. Yderligere oplysninger om niveau 2-3. Se Function Keys på side 35 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Adgangsniveau 1 Følgende undermenuer kan vælges via adgangsniveau et ved at trykke på den tilhørende funktionstast. Servo Til-/frakobler servodrev. Indikatoren lyser, når servodrevet er tilkoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 24

25 Funktionstaster Kodelåsningsmenu De følgende undermenuer kan vælges fra kodelåsningsmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Tilkobler adgangsniveauer for LOGIN forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste login. Standardadgangskoden for niveau ét er 123. LOGOUT SKIFT ADGANGSKO Frakobler adgangsniveauer for forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste logout. Vælg en adgangskode til det foretrukne niveau. Fig. 16 Indlæs opskrift Gem opskrift Slet opskrift Det er muligt at indlæse, gemme og slette en opskrift. Det muliggør, at forskellige poselængder og typer kan gemmes. Der kræves adgang til niveau 2 (niveau 3 for sletning) for at få adgang til denne menu. Se Recipes på side 37 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". I kodelåsningsmenuen er det også muligt at vælge sprog til menuteksterne. Se Language på side 36 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" Juni 2001 Posemaskine E-serie 25

26 Funktionstaster Modusmenu Brug denne menu til at vælge driftsmodus. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. BemærkServoen skal være i positionen FRA for at ændre driftsmodus. Til-/frakobling af drift, hvor poselængden måles i mm. Til-/frakobling af svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Fig. 17 Til-/frakobling af svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Til-/frakobling af perforering. Til-/frakobling af svejsebakkebevægelse. Til-/frakobling af drift med fotocellekørsel (fotocelle). Til-/frakobling af drift med "face to face". Posemaskinen skal have installeret dobbelte svejsebakker for at kunne producere poser "face to face". Se Fig. 18. Til-/frakobling af autostop. Ref. Standsning af maskinen. Til-/frakobler autostop af maskinen eller autostop af servodrev. Ref. Standsning af maskinen. Fig. 18 Face-to-face Juni 2001 Posemaskine E-serie 26

27 Funktionstaster Tæller Brug denne menu til at læse og nulstille tælleren. Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Antal producerede poser siden sidste nulstilling. Driftstid siden sidste nulstilling (reset). Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Fig. 19! Oplysninger Brug menuen til at få yderligere oplysninger om maskinen. Der kræves adgang til niveau 3 for at få adgang til denne menu. Se Information på side 38 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Safety bypass I denne menu kan maskinen anvendes med åbne låger ved at trykke på den tilhørende softtast. Advarsel! Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Tilkobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen fungerer med åbne låger men uden servodrev. Brug den tilhørende softtast. Indikatoren lyser, når maskinen fungerer med åbne låger. Frakobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen ikke fungerer med åbne låger. Brug den tilhørende softtast. BemærkNår maskinen skal sættes i drift, efter brug af funktionen Safety bypass, starter servomotorerne ikke automatisk. Tryk på for at starte servomotorerne. Fig. 20 Juni 2001 Posemaskine E-serie 27

28 Alarmer Alarmer Hvis en alarm udløses, lyser indikatoren (rød) og advarselslampen øverst på maskinen (lys og lyd). Ved visse alarmer standser maskinen. Hvis en alarm udløses: 1 Tryk på "ALARM LIST" på kontrolpanelet. Alarmerne vises. Brug piletasterne til at bladre gennem listen. 2 Tryk på for at bekræfte alarmen Foretag de nødvendige foranstaltninger til løsning af problemet. Se Alarm list på side 53 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" med en kort beskrivelse af mulige alarmer. Ref. Indstillinger og justeringer/ Service/Tredje del 4 Når alarmen nulstilles slukkes advarselslampen automatisk, hvis problemet er løst. Fig. 21 Juni 2001 Posemaskine E-serie 28

29 Start og drift Start og drift Inden start Nedenstående procedure bør udføres, inden banen føres ind i maskinen. 1 Indstil reguleringsvalsen som følger: a In-line produktion og off-line produktion med drevet nip. Ingen klemme. b Off-line produktion uden drevet nip. Lås reguleringsvalsen i sin laveste position ved hjælp af de to røde klemmer. Klemmer kan bestilles separat. Fig Indstil lufttrykket for nipcylinderen til 3 bar. 3 Sæt hovedafbryderen i positionen ON. 3 2 Fig Tryk på "reset". Betjeningspanelet aktiveres. 5 Sæt nipkontakten i positionen "closed" (lukket). 6 Sæt potentiometeret for maskinhastighed i position 0. 7 Tryk på knappen "start machine" (start maskine). Lampen i knappen tændes Fig. 24 Juni 2001 Posemaskine E-serie 29

30 Start og drift Start 1 Stik banen gennem posemaskinen jævnfør Fig. 25. Sørg for, at en så kort længde bane som muligt stikker ud fra ekstruderen eller afrullestativet.! Fare! Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Fig Hastigheden forøges forsigtigt på hastighedspotentiometeret, så banen fra ekstruderen eller afrullestativet tages op og strækkes. 3 Når banen er strakt, indstilles potentiometeret på en værdi, så reguleringsvalsen hæves ca. 100 mm. 2 Fig Tag banen op bag ved posemaskinen, og før den ind mellem falserammerne i C-falsen, hvis en sådan findes. Se Fig. 27. Juster falsearmene og falsecylinderen, så et tilfredsstillende resultat opnås. Se også instruktionerne til C-falsen. 5 Juster om nødvendigt spændingen for at sikre, at banen ikke er for spændt under svejsning. Se Banespændingsmenu på side 17. Fig. 27 Juni 2001 Posemaskine E-serie 30

31 Start og drift 6 Vælg en passende svejsning. Se Modusmenu på side Indstil svejsevarmen til en lav værdi. Se Svejsevarme på side I forbindelse med visse materialer (f.eks. LLDPE) kan perforeringen varmes ved at indstille perforatorvarme på den ønskede temperatur. Se brugsanvisningen OMRON E5CN for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Temperaturregulatoren har en øvre grænse på 100 grader. Ændring af denne grænse til en højre værdi kan medføre beskadigelse af knivholderen, styrevalsen og lejerne. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis dele beskadiges som følge af overopvarmning af perforatoren. 9 Tryk på knappen "seal on" (svejsning til). Lampen i knappen tændes. 10 Forøg svejsevarmen, indtil der opnås en god svejsning. 11 Kontrollér poselængden, og juster den om nødvendigt. Se Længdemenu på side 21. Fig Juni 2001 Posemaskine E-serie 31

32 Standsning af maskinen Standsning af maskinen Planlagt standsning 1 Tryk på knappen "stop machine" (stop maskine), og vent til maskinen stopper. 2 Sæt hovedafbryderen i positionen OFF. 2 Nødstop 1 Der findes to nødstopsknapper på Posemaskine E-serie: En på kontrolpanelet og en bag på maskinen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, frakobles strømforsyningen øjeblikkeligt, og maskinen standser. Tryk på "reset" (nulstil), inden maskinen genstartes. Automatisk standsning Posemaskinen kan låses i indgreb sammen med andre maskiner. Sådan tilkobles indgrebsfunktionen: 1 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis alle maskiner i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen OFF på alle andre maskiner, hvis ingen maskine i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26). Fig Fig. 30 Fig. 31 Juni 2001 Posemaskine E-serie 32

33 Standsning af maskinen 3 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen ON i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis kun servoen i posemaskinen skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26. Se Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Warning! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Funktionstaster on page 24 in part 2 "Brugsanvisning". Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Fig. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK

Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings. QVEX Clima. Revideret 12-10-2011 /JLK Betjenings vejledning I Operator manual Tekniske data I Technical data El-tegninger I Electrical drawings QVEX Clima Revideret 12-10-2011 /JLK mit: JLK CC: Dato: 12-10-2011 Indhoidsfortegnelse I Table

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80

MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 MODULBÆRINGER I H-PROFIL 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Freefly B-Række Regler

Freefly B-Række Regler Freefly B-Række Regler Freefly B-Rækken er skabt til at imødekomme både nye og erfarende freeflyere, og præsentere dem for konkurrence elementet. Der konkurreres efter FAI regler, men der forekommer dog

Læs mere

Recall information fra C. Reinhardt

Recall information fra C. Reinhardt Ballerup, den 19. januar 2016 Recall information fra C. Reinhardt Kære alle Vi har modtaget en recall fra Suzuki Global. I dette brev kan du læse de vigtigste punkter vedrørende problemerne og hvordan

Læs mere

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80

MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 MODULARSTEEL IN H-PROFILE 80 3.6.4.1 Nyt perspektiv indenfor anlægsarbejde Vi ved af erfaring, at ændringer/forandringer og udbygning i løbet af bygningstiden i forøget omfang optræder. Problemer med konstruktionen,

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

DEUTSCH. Electric

DEUTSCH. Electric DEUTSCH D Electric 8-00-0 S SVENSKA 5 8 6 9 5 5.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 50 mm 0 mm 60 mm A C B.. 5.. 6. S SVENSKA 8. 9. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner, som f.eks. plæneklippere,

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual

2006/1. Golfvogn - Golftrolley G150. DK Betjeningsvejledning GB User manual 2006/1 DK Betjeningsvejledning GB User manual Golfvogn - Golftrolley G150 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2.

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

JASOPELS FARM MANAGER

JASOPELS FARM MANAGER USERMANUAL JASOPELS FARM MANAGER VARENR. 40200039 Our quality Your choice 2 www.jasopels.com 1. TABLE OF CONTENTS 2. Foreword...3 3. Introduction of the system...4 4. Choosing language...4 5. Starting

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Den første dag i Bornholmerlaks konkurrencen Formanden for Bornholms Trollingklub, Anders Schou Jensen (og meddomer i TMB) fik

Læs mere

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y

R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP J U L I th. 10th. J U L Y R A C E R U N N E R S J U N I O R C A M P & CUP 7. 10. J U L I 2 0 1 1 7th. 10th. J U L Y 2 0 1 1 Torsdag den 7. juli 10.30-12.00 Tempovekselløb / Accelerationstræning Thursday 7 th. of July Flex pace

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning

UniFeeder TM. Betjeningsvejledning UniFeeder TM Betjeningsvejledning Varenr.: 1212-1200 Strømforsyning: 85-264V 50 Hz 0,85A Vægt: 1060 g. Advarsel: Rør ikke indvendigt i foderboksen mens UniFeeder kører! Garanti: UniFeeder er dækket af

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4

Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 Instruction Manual (GB)... 2 Betjeningsvejledning (DK)... 4 1 Instruction Manual (GB) Operating manual & service instructions for wheel dolly type WD800 - Capacity 800kg. Important: Read and understand

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0344 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Pump load: Blower (aux) load: Light load: Heater load: 400V, 50 Hz 11000 W 3 x 16 A Max. 3 x 3000 W Total sum of

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning

SmartDock for Xperia ion Brugervejledning SmartDock for Xperia ion Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indledning...3 Oversigt over SmartDock...3 Opladning med SmartDock...3 Kom godt i gang...5 LiveWare -administration...5 Opgradering af LiveWare

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer

TranzX P ST PCB Kit Manual Vers ion C, D & E. Alle E-Fly. Vælg I2C. Vælg I2C PCB kit version og serienummer Alle E-Fly. Vælg I2C Vælg I2C PCB kit version og serienummer Afmonter batteri før montering af tester Afmonter batteri og hold Tænd/on tasten nede, for at aflade systemet Monterings vejledning Forbind

Læs mere

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR

STIGA SILENT 33 EURO 33 COLLECTOR STIGA SILENT EURO COLLECTOR 8-00-09 S SVENSKA 8 6 9.. SVENSKA S = 0 mm = 0 mm = 0 mm = 0 mm 0 mm x 60 mm A B C... S SVENSKA 6.. 8. 9. 0. SVENSKA S. INFORMATION OM STRØMFORBRUG Flere og flere maskiner,

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES

5-24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES -24 TALJER, KRANER & SPIL / HOISTS, CRANES & WINCHES Kompakt elektrisk kædetalje til løft fra 63 til.000. - Løftekapacitet 63 til.000. - Standard løftehøjde 4 m. - Kontrolkabel 3 m. - To løftehastigheder.

Læs mere

Frame System Part Numbers

Frame System Part Numbers 52 FRAMES Frame System Part Numbers Square Corner Part Numbers Round Corner Part Numbers White Black Almond Gray Brown Navy Taupe Black Almond Gray Brown Sizes Insert (not included) 2 x 4 1 59 / 64 x 3

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918

SÆBEKASSEBIL I TRÆ ATY 4 WHEELS CAR. Brugsvejledning. Installation Manual. Modelnr. 10918 SÆBEKASSEBIL I TRÆ Brugsvejledning ATY 4 WHEELS CAR Installation Manual Modelnr. 10918 SIKKERHED: Anbefalet til børn i alderen 5-12 år. Sæbekassebilen er ikke egnet til børn under 3 år. Bilen skal samles

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads Concertina - arbejdsplads Pos. Specifikationer A. Tape (Scotch Bronel), length 35 cm B. Bosscod 4 mm BN 717 C. Sheet metal screw 4,8X13 mm D. Cylinder nut M6X13 mm JS no. 4081 961013 E. 6X45 mm HFC 683

Læs mere

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28

HR7775, HR7774. 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 HR7775, HR7774 4203.000.5832.4.indd 1 15-09-09 15:28 EN DA DE EL ES FI FR IT NL NO PT SV TR English Dansk Deutsch Ελληνικα Español Suomi Français Italiano Nederlands Norsk Português Svenska Türkçe AR FA

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem.

CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet T-doc. Neden stående krav skal være opfyldt vedr. dataudveksling mellem apparater og sporbarhedssystem. T-doc Dataudveksling Sag Vejle Sygehus Sterilcentral Projektnr. 103463 Projekt STERILCENTRAL Dato 2011-07-08 Emne Apparatur til sterilcentral, krav til dataud- Initialer CHR/chr veksling med sporbarhedssystemet

Læs mere

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions

99.48.03-F DK GB. Motor type AV. Instructions 99.48.03-F DK GB Motor type AV Instructions 2 Ventilmotor type AV DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen

Maskindirektivet og Remote Access. Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen Maskindirektivet og Remote Access Arbejdstilsynet Dau konference 2015 Arbejdsmiljøfagligt Center Erik Lund Lauridsen ell@at.dk Marts 2015 1 MD - Personsikkerhed og Remoten Hvad er spillepladen for personsikkerhed

Læs mere

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS).

Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitterfilters and inline filters intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Bilag 8. TDC technical requirements for approval of splitters and inline s intended for shared access (ADSL or VDSL over POTS). Dette bilag udgør bilag 8 til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg

Læs mere

SIDE ORDRE... KUNDE...

SIDE ORDRE... KUNDE... -(39%5$1'32579±[9 %5$1'325767

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning

Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning iterise Luxaflex Rullegardin LiteRise Monteringsvejledning Indhold Luxaflex Rullegardin LiteRise Montering Ændring af øverste stop Justering af et gardin, som selv ruller ned Justering af et gardin, som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S

NoteSync vejledning. Leba Innovation A/S NoteSync vejledning Leba Innovation A/S Indholdsfortegnelse NoteSync... 3 USB Interface... 3 Opladning og sync af mere end 16 enheder... 3 Ventilation... 4 Forbinde enheden til strøm... 4 Skifte sikring...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48

Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 Kalibrering af Vejeceller og Flowmålere i processen INSA 1 / 48 INSA 2 / 48 Hvordan man bygger en flowvogn Målsætning: at udnytte tidligere erfaringer med bygning af flowvogne. Fokus på kompakt design

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere