Posemaskine E-serie Juni 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Posemaskine E-serie Juni 2001"

Transkript

1 Posemaskine E-serie Juni 2001

2 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret. Brugsanvisningen er opdelt i tre dele: Første del Indeholder sikkerhedsanvisninger og oplysninger om ansvarsfraskrivelser og advarsler. Alt personale, der arbejder med maskinen, bør læse og forstå denne del. Anden del Indeholder anvisninger om drift af maskinen. Denne del bør være tilgængelig for driftspersonale. Tredje del Denne del giver anvisninger om service, indstillinger og justering. Denne del, der kun er tilgængelig på engelsk, er rettet mod vedligeholdelsespersonale og mod produktions- og driftsledere. Maskinen er udstyret med et kontrolpanel (E600). Dette panel har et operativsystem, der fungerer på flere niveauer. Hvert niveau er adgangskodebeskyttet for at forhindre forkert brug af maskinen. Der kræves dog ikke adgangskoder til servoen eller til nulstilling af alarmtaster. Driftspersonale bør normalt have adgang til niveau 1, vedligeholdelsespersonale til niveau 2 og drift-/ produktionsleder til niveau 3. Se de relevante dele af denne brugsanvisning. Den forudindstillede adgangskode er 123. Maskinen leveres med en komplet brugsvejledning, del 1-3. Der kan købes yderligere brugsanvisninger eller dele deraf hos: FAS Converting Machinery AB / Serviceafdeling Telefon: Fax: Juni 2001 Posemaskine E-serie

3 Indhold Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger...6 Ansvarsfraskrivelse og advarsler...6 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger...7 Sikkerhedsforanstaltninger...8 Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie...8 Sikkerhed...9 Forbikobling af sikkerhedsafbrydere...10 Niveauliste...11 Anden del Brugsanvisning Installation...13 Indgreb...13 Betjeningspanelet...14 Anvendelse af kontrolpanelet...15 Menustruktur for E Hovedmenu...17 Banespændingsmenu...17 Svejsekontrol...18 Svejsevalg...18 Svejsevarme...18 Svejsemenu...19 Menuen Svejsealarm...20 Længdemenu...21 Fotocellemenu...22 Funktionstaster...24 Adgangsniveau Modusmenu...26 Tæller...27 Oplysninger...27 Safety bypass...27 Alarmer...28 Start og drift...29 Inden start...29 Start...30 Standsning af maskinen...32 Planlagt standsning...32 Nødstop...32 Automatisk standsning...32 Juni 2001 Posemaskine E-serie

4 Part Three Settings and adjustment Service Settings and adjustment...35 Function Keys...35 Access levels...36 Access Level Access Level Code Lock Menu...36 Language...36 Recipes...37 Loading a recipe...37 Saving a recipe...37 Deleting a recipe...37 Information...38 Bypassing the safety switch...39 Safety bypass...39 Chain tension...40 Inside sealing section...40 Inside cooling section...40 Outside sealing section...41 Outside cooling section...41 Changing cup springs in chain tensioner...42 Checking timing belt tension...43 Nip roll timing belt...43 Main motor timing belt...43 Servo motor timing belts...44 Checking the variator belt...45 Shock absorber, dancing roller...45 Changing knives...46 Changing the seal wire...47 Changing the brushes on the sealing bars...49 Adjustment of sealing bar pressure...50 Adjustment of cooling bar pressure...50 Servo motors...51 Adjusting the sealing bar Home position...51 Lubrication instructions...52 Lubricants...52 Alarm list...53 Fault tracing...54 Servo fault tracing...56 Check list for fault trace of servo system...57 Juni 2001 Posemaskine E-serie

5 Posemaskine E-serie Første del Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger

6 Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og sikkerhedsanvisninger Ansvarsfraskrivelse og advarsler Denne posemaskine E-serie er konstrueret til perforering og sammensvejsning af polyethylenfilm ved fremstilling af plastposer. Anvendelse til perforering eller sammensvejsning af andre materialer er forbudt, med mindre der er givet tilladelse dertil af FAS Converting Machinery AB. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade som følge af ændringer af udstyret. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis udstyret ændres eller ikke anvendes i henhold til producentens anvisninger eller specifikationer. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis brugsanvisninger ikke gøres tilgængelig for det berørte personale. FAS Converting Machinery AB leverer brugsanvisninger med alle maskiner. Det er kundernes ansvar at gøre denne brugsanvisning tilgængelig for hele personalet. Det er kundens ansvar grundigt at instruere operatørerne i, hvordan FAS-maskinen kører sikkert og vedligeholdes, og dermed undgå unødvendige skader. Juni 2001 Posemaskine E-serie 6

7 Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Helbreds- og sikkerhedsoplysninger Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om eventuelle risici. Oplysninger om risici er opdelt i meddelelsestyperne Fare, Advarsel og Forsigtig, der alle forekommer i dette kapitel. Hvis der forekommer et advarselssymbol et andet sted i denne brugsanvisning, betyder det, at den tilhørende fare- eller advarselsmeddelelse i dette kapitel skal læses, inden der fortsættes. Advarselssymbolet er:! Dette kapitel skal læses, inden drift af maskinen forsøges. Vær specielt opmærksom på alle meddelelser af typen Fare, Advarsel og Forsigtig. Undladelse af dette kan medføre alvorlige personskader eller skade på udstyret. Alt personale, der opererer og yder service på udstyret, skal være grundigt uddannede i udstyret og være bekendt med udstyrets forskellige funktionsmodi.!! Fare Advarsel Forsigtig Livsfare! Tilsidesættelse af disse oplysninger vil udsætte dig for livsfare! Alle FARE-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. FARE-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for alvorlig personskade! Tilsidesættelse af disse oplysninger kan medføre alvorlig personskade! Alle ADVARSEL-smeddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. ADVARSEL-smeddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Risiko for mindre personskade eller skade på udstyret! Tilsidesættelse af oplysningerne kan medføre mindre personskader, eller kan medføre skade på udstyret! Alle Forsigtig-meddelelser specificerer naturen af en bestemt risiko, og ligeledes hvordan den kan undgås. Forsigtig-meddelelser præsenteres i stil med denne meddelelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 7

8 Sikkerhedsforanstaltninger Sikkerhedsforanstaltninger!!! Fare Advarsel Advarsel Forsigtig Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed i forbindelse med tøj, handsker og langt hår. Alle operatører med langt hår skal under alle omstændigheder bære hårnet. Operatører bør ikke bære handsker eller løst siddende beklædningsgenstande. Der kan forekomme statisk elektricitet under håndtering af plastikfilm. Advarsler, der gælder specielt for Posemaskine E-serie!! Advarsel Advarsel Reguleringsvalsen bevæger sig vandret. Hold altid hænderne væk fra reguleringsvalsen, når den bevæger sig, for at undgå risikoen for personskade. Posemaskinens knive har skarpe kanter. For at undgå risikoen for personskade skal alt personale udvise største forsigtighed under håndtering af perforatorbladene. Juni 2001 Posemaskine E-serie 8

9 Sikkerhed Sikkerhed Af hensyn til operatørens sikkerhed er maskinen forsynet med både faste afskærmninger og afskærmninger, der kan åbnes. Alle afskærmninger, der kan åbnes, er forsynet med sikkerhedsafbrydere, der isolerer den elektriske styrekreds, når en af disse afskærmninger åbnes. Maskinen har to nødstopknapper se placeringen af disse på nedenstående figur. Nødstop Advarselsskilt Klemningsfare Advarselsskilt Varme svejsebakker Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder Advarselsskilt Klemningsfare CE-skilt Sikkerhedsafbryder Nødstop Fig. 1 Sikkerhedsmarkater og -afbrydere Juni 2001 Posemaskine E-serie 9

10 Sikkerhed Når flere maskiner er serieforbundet, vil anvendelse af nødstop, eller åbning af en af afskærmningerne på en hvilken som helst af de forbundne maskiner, øjeblikkeligt medføre, at alle forbundne maskiner standses. Se Automatisk standsning på side 32, Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Faste afskærmninger må under ingen omstændigheder fjernes fra maskinen under drift. Der må ikke manipuleres med sikkerhedsafbryderne med henblik på at forbikoble sikkerhedsindgrebet og dermed gøre det muligt at åbne afskærmninger, mens maskinen er i drift. Alle defekte eller fejlbehæftede sikkerhedsafbrydere skal straks udskiftes. Forbikobling af sikkerhedsafbrydere Når indstillinger og justeringer udføres, kan sikkerhedsafbryderne forbikobles ved at indstille strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS i positionen TIL. Se Safety bypass på side 27. Maskinen kører så med "åbne" afskærmninger uden svejsning og perforering. Dette bør kun gøres med henblik på service/vedligeholdelse. Strømafbrydelsesfunktionen SAFETY BYPASS bør på ethvert tidspunkt, hvor maskinen ikke gennemgår service eller vedligeholdelse, være stillet i positionen FRA. Service og vedligeholdelse må kun udføres af autoriseret personale, der skal udvise største forsigtighed for at undgå personskade. Juni 2001 Posemaskine E-serie 10

11 Niveauliste Niveauliste Nedenstående tabel beskriver de nødvendige adgangsniveauer for de forskellige funktionstaster. Funktionstast Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Login/logout Niveau 1 + Indlæs og gem opskrift Niveau Slet opskrift +Skift adgangskode niveau Skift sprog Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Nulstil tæller Nulstil tæller Nulstil tæller Ingen adgang Ingen adgang Status og service Alle indstillinger Alle indstillinger Alle indstillinger Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Der kræves ingen login. Tabel 1: Adgangsniveauer Juni 2001 Posemaskine E-serie 11

12 Posemaskine E-serie Anden del Brugsanvisning Juni 2001

13 Installation Installation Posemaskine E-serie placeres i forhold til øvrige maskiner i produktionslinien som vist på Fig. 2. Posemaskinen skal placeres så tæt ved ekstruderen som muligt. Flow-retning SP-serie C-serie E-serie Ekstruder Fig. 2 En typisk installation Posemaskinen må ikke fastgøres på nogen måde. I stedet anbringes den direkte på gulvet, hvor den kan flyttes, og der er nem adgang til den i forbindelse med service. Tilslutninger til el- og trykluftforsyning findes nederst på maskinen. Elkabler og luftslanger kan hænges op i loftet og fastgøres med koblinger. Strømforsyning, standard: 400 V, 50 Hz, 3-fase, nulleder og jord. Sikring:...16 A Trykluft:...6 bar (krævet tryk) Indgreb Maskinen kan låses i indgreb for at sikre, at alle maskinerne i produktionslinien automatisk standser i tilfælde af fejl i en af maskinerne. Indgrebskablet leveres med maskinen. Hvis indgrebsfunktionen ikke anvendes, skal en særlig kobling monteres på indgrebsanordningen, for at maskinen kan køre. Se Automatisk standsning på side 32 vedrørende sammenkobling af maskinerne. Juni 2001 Posemaskine E-serie 13

14 Betjeningspanelet Betjeningspanelet 1 Kontrolpanel 2 Knappen "start machine" (start maskine) 3 Knappen "stop machine" (stop maskine) 4 Potentiometer, maskinhastighed 5 Nødstop 6 Knappen "reset" (nulstil) 7 Knappen "seal on" (svejsning til) 8 Knappen "seal off" (svejsning fra) 9 Kontakt, nip 10 Regulatoren "perforator heat" (perforeringsvarme) Fig. 3 Betjeningspanelet Juni 2001 Posemaskine E-serie 14

15 Betjeningspanelet Anvendelse af kontrolpanelet Kontrolpanelet på E600 består af et display og flere rækker forskellige taster. Disse taster omfatter en række genvejsmenutaster, piletaster og et numerisk tastatur. Se brugsanvisningen til E600 for at få yderligere oplysninger om disse funktioner Over skærmbilledet findes der en række bestående af 8 indikatorer, der er markeret A-H. De anvendes til at vise status for posemaskinen. Se Fault tracing på side 54 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" for at få yderligere oplysninger. 2 Kontrolpanelet omfatter "softtaster", der hver især ændrer funktion afhængigt af den menu eller det skærmbillede, der vises. Der findes otte softtaster, der er arrangeret i kolonner af fire, med en kolonne på hver side af skærmen. 3 Under skærmen findes der en række foruddefinerede funktionstaster med indikatorer (LED). Hver enkelt funktionstast er markeret med et symbol på følgende måde: Start og stop af servodrevene. Indikatoren lyser, når servodrevet er startet. Kodelåsning og undermenuer, der kræver adgangskode. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Modusmenu. Kræver adgangskode. Se Modusmenu på side 26. Tæller. Der kræves adgangskode for nulstilling. Se Tæller på side 27. Oplysninger. Kræver adgangskode. Se Oplysninger på side 27. Menuen Safety Bypass. Kræver adgangskode. Se Safety bypass på side 27. Valgfri funktionstast. Nulstilling af alarm. Indikatoren lyser (rød), hvis en alarm udløses. Se Alarmer på side 28. Juni 2001 Posemaskine E-serie 15

16 Menustruktur for E600 Menustruktur for E600 Den centrale menu på displayet er hovedmenuen, som er normalvisningen, når maskinen kører. Der kan let opnås adgang til alle undermenuer fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Det er også muligt at hoppe mellem de forskellige undermenuer uden at skulle gå tilbage til hovedmenuen ved blot at trykke på softtasten for menuen på displayet. Web tension menu Main menu Length menu Seal menu Photocell menu Seal alarm menu Fig. 4 Menustrukturen Juni 2001 Posemaskine E-serie 16

17 Menustruktur for E600 Hovedmenu Hovedmenuen åbnes, når posemaskinen startes. Den viser vigtige oplysninger, f.eks. svejsestrøm (A), svejseeffekt (%), maskinhastighed (M/min), aktuelle antal cykler (cykler/min.), aktuelle opskrift og aktuelle modus (længde eller fotocelle). Displayet viser som standard hovedmenuen ved start. De følgende undermenuer kan vælges fra hovedmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Fig. 5 Hovedmenu Banespændingsmenu Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for banespænding. Tryk på tasterne og for at skifte mellem de to parametre. Svejsebakke < Nip hast Justerbar hastighed for svejsebakke i forhold til niphastighed. Indstillinger mellem 0-3%. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Nip hast > Kølebakke Fig. 6 Banespændingsmenu Justerbar niphastighed i forhold til kølebakkehastighed. Brug de tilhørende softtaster til at ændre indstilling. Juni 2001 Posemaskine E-serie 17

18 Menustruktur for E600 Svejsekontrol Svejsevalg Der kan vælges forskellige svejseindstillinger i modusmenuen. Se Modusmenu på side 26. Adgang til modusmenuen kræver niveau 1- adgang. BemærkDer kræves adgangskode til niveau 1 for at til-/frakoble svejsevalg. Se Kodelåsningsmenu på side 25 Svejsevarme Svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Svejsestrømmen vises i ampere (A) og svejseeffekt i (%). Brug de tilhørende softtaster i venstre side (A) til at ændre indstilling, eller brug det numeriske tastatur til at angive den nødvendige værdi (%). Fig. 7 Svejsekontrol i hovedmenuen Fig. 8 Svejsevarme i hovedmenuen Juni 2001 Posemaskine E-serie 18

19 Menustruktur for E600 Svejsemenu Fig. 9 Brug denne menu til at vælge bestemte parametre for svejseindstillinger. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. Indstil til TIL/FRA for at aktivere/ deaktivere parametre. Via Svejsemenuen kan der vælges en undermenu ved at trykke på Svejsemenu igen. Forvarme/svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer forvarme/ svejsevarme. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen TIL, kan svejsetiden og forvarmeniveauet justeres. Hvis forvarme/svejsevarme er i positionen FRA, er konstant svejsevarme i positionen TIL. Konstant svejsevarme Aktiverer eller deaktiverer konstant svejsevarme. Hvis konstant svejsevarme er TIL, er svejsningen konstant. Hvis konstant svejsevarme er i positionen FRA, går forvarme/svejsevarme til positionen TIL. Svejsetid Indstiller svejsetid, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Forvarmeniveau Indstiller forvarmeniveau, hvis forvarme/ svejsevarme er i positionen TIL. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Min. svejsehast. Indstiller den minimumshastighed, posemaskinen skal opnå, inden svejsning kan tilkobles. Hvis hastigheden falder til under denne grænse, frakobles svejsning. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Autosvejsning Aktiverer/deaktiver automatisk svejsning. Hvis autosvejsning er i positionen TIL, starter svejsningen automatisk, når maskinen har nået Min. svejsehast. BemærkSvejsningen skal aktiveres én gang, når maskinen er frakoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 19

20 Menustruktur for E600 Menuen Svejsealarm Brug denne menu til at vælge bestemte indstillinger for svejsealarm. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de tre parametre. Tryk på symbolet Svejsemenu mere for at gå til denne menu. Alarm Svajs1 en gang Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Alarm Svejs2 Indstiller den laveste svejsestrøm, inden alarmen udløses. Niveauet skal være indstillet til ca. 80% af strømforbruget ved posesvejsningen. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Svejealarm stop Når TIL er valgt, stopper maskinen automatisk, når en svejsealarm udløses. Fig. 10 Juni 2001 Posemaskine E-serie 20

21 Menustruktur for E600 Længdemenu Brug denne menu til at ændre parametre for poselængde. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de to parametre. Poselængde Indstiller den ønskede poselængde i mm. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 11 BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble længdekontrol. Se Modusmenu på side 26. Søm Indstiller den ønskede sømlængde, dvs. afstanden mellem svejsning og perforering. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Juni 2001 Posemaskine E-serie 21

22 Menustruktur for E600 Fotocellemenu Indstillingerne for fotoceller, dvs. fotocellekørsel, kan foretages fra denne menu. Brug tasterne,, og til at skifte mellem de fem parametre. BemærkDriftsmodus skal være valgt for at til-/frakoble fotocellekørsel. Se Modusmenu på side 26. Poselængde Fig. 12 Indstiller den ønskede poselængde, dvs. afstanden mellem to trykmærker. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Blokeret Åben Poselængde Blokeret Indstiller tryklængden (i mm), dvs. at fotocellen er blokeret, når trykket passerer. Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Åben Den længde (i mm), hvor fotocellen er åben og kan registrere trykmærket (eller selve trykket). Åben værdi + blokeret værdi skal være cirka 50 mm længere end posens længde (ekstra fremføring for at fotocellen kan finde den korrekte position). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fig. 13 Juni 2001 Posemaskine E-serie 22

23 Menustruktur for E600 Register Indstiller registerets position, dvs. perforeringspositionen i forhold til trykket (i mm). Brug det numeriske tastatur til angivelse af den nødvendige værdi. Fotocellealarm Register Indstiller antallet af "manglende" tryk, inden alarmen udløses. Fig. 14 Juni 2001 Posemaskine E-serie 23

24 Funktionstaster Funktionstaster Fig. 15 Der er flere indstillinger og oplysninger tilgængelige via funktionstasterne. Alle funktionstaster, undtagen servo og nulstil alarm, kræver adgangskode for adgang til forskellige niveauer. BemærkNedenstående beskrivelse gælder kun for niveau 1. Yderligere oplysninger om niveau 2-3. Se Function Keys på side 35 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Adgangsniveau 1 Følgende undermenuer kan vælges via adgangsniveau et ved at trykke på den tilhørende funktionstast. Servo Til-/frakobler servodrev. Indikatoren lyser, når servodrevet er tilkoblet. Juni 2001 Posemaskine E-serie 24

25 Funktionstaster Kodelåsningsmenu De følgende undermenuer kan vælges fra kodelåsningsmenuen ved at trykke på den tilhørende softtast. Tilkobler adgangsniveauer for LOGIN forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste login. Standardadgangskoden for niveau ét er 123. LOGOUT SKIFT ADGANGSKO Frakobler adgangsniveauer for forskellige indstillinger. Brug de tilhørende softtaster til at indtaste logout. Vælg en adgangskode til det foretrukne niveau. Fig. 16 Indlæs opskrift Gem opskrift Slet opskrift Det er muligt at indlæse, gemme og slette en opskrift. Det muliggør, at forskellige poselængder og typer kan gemmes. Der kræves adgang til niveau 2 (niveau 3 for sletning) for at få adgang til denne menu. Se Recipes på side 37 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". I kodelåsningsmenuen er det også muligt at vælge sprog til menuteksterne. Se Language på side 36 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" Juni 2001 Posemaskine E-serie 25

26 Funktionstaster Modusmenu Brug denne menu til at vælge driftsmodus. Tryk på tasterne,, og for at skifte mellem de otte parametre. BemærkServoen skal være i positionen FRA for at ændre driftsmodus. Til-/frakobling af drift, hvor poselængden måles i mm. Til-/frakobling af svejsekontrol 1 (tynd svejsetråd) Fig. 17 Til-/frakobling af svejsekontrol 2 (tyk svejsetråd) Til-/frakobling af perforering. Til-/frakobling af svejsebakkebevægelse. Til-/frakobling af drift med fotocellekørsel (fotocelle). Til-/frakobling af drift med "face to face". Posemaskinen skal have installeret dobbelte svejsebakker for at kunne producere poser "face to face". Se Fig. 18. Til-/frakobling af autostop. Ref. Standsning af maskinen. Til-/frakobler autostop af maskinen eller autostop af servodrev. Ref. Standsning af maskinen. Fig. 18 Face-to-face Juni 2001 Posemaskine E-serie 26

27 Funktionstaster Tæller Brug denne menu til at læse og nulstille tælleren. Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Antal producerede poser siden sidste nulstilling. Driftstid siden sidste nulstilling (reset). Brug den tilhørende softtast til at nulstille tælleren. Fig. 19! Oplysninger Brug menuen til at få yderligere oplysninger om maskinen. Der kræves adgang til niveau 3 for at få adgang til denne menu. Se Information på side 38 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service". Safety bypass I denne menu kan maskinen anvendes med åbne låger ved at trykke på den tilhørende softtast. Advarsel! Maskinen indeholder komponenter i bevægelse, og der er derfor risiko for personskade, når maskinens afskærmninger fjernes. Justeringer af maskinen må kun udføres af autoriseret personale, der til enhver tid skal udvise største forsigtighed. Tilkobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen fungerer med åbne låger men uden servodrev. Brug den tilhørende softtast. Indikatoren lyser, når maskinen fungerer med åbne låger. Frakobler funktionen Safety bypass, hvilket betyder, at maskinen ikke fungerer med åbne låger. Brug den tilhørende softtast. BemærkNår maskinen skal sættes i drift, efter brug af funktionen Safety bypass, starter servomotorerne ikke automatisk. Tryk på for at starte servomotorerne. Fig. 20 Juni 2001 Posemaskine E-serie 27

28 Alarmer Alarmer Hvis en alarm udløses, lyser indikatoren (rød) og advarselslampen øverst på maskinen (lys og lyd). Ved visse alarmer standser maskinen. Hvis en alarm udløses: 1 Tryk på "ALARM LIST" på kontrolpanelet. Alarmerne vises. Brug piletasterne til at bladre gennem listen. 2 Tryk på for at bekræfte alarmen Foretag de nødvendige foranstaltninger til løsning af problemet. Se Alarm list på side 53 i afsnit 3 "Indstillinger og justeringer, service" med en kort beskrivelse af mulige alarmer. Ref. Indstillinger og justeringer/ Service/Tredje del 4 Når alarmen nulstilles slukkes advarselslampen automatisk, hvis problemet er løst. Fig. 21 Juni 2001 Posemaskine E-serie 28

29 Start og drift Start og drift Inden start Nedenstående procedure bør udføres, inden banen føres ind i maskinen. 1 Indstil reguleringsvalsen som følger: a In-line produktion og off-line produktion med drevet nip. Ingen klemme. b Off-line produktion uden drevet nip. Lås reguleringsvalsen i sin laveste position ved hjælp af de to røde klemmer. Klemmer kan bestilles separat. Fig Indstil lufttrykket for nipcylinderen til 3 bar. 3 Sæt hovedafbryderen i positionen ON. 3 2 Fig Tryk på "reset". Betjeningspanelet aktiveres. 5 Sæt nipkontakten i positionen "closed" (lukket). 6 Sæt potentiometeret for maskinhastighed i position 0. 7 Tryk på knappen "start machine" (start maskine). Lampen i knappen tændes Fig. 24 Juni 2001 Posemaskine E-serie 29

30 Start og drift Start 1 Stik banen gennem posemaskinen jævnfør Fig. 25. Sørg for, at en så kort længde bane som muligt stikker ud fra ekstruderen eller afrullestativet.! Fare! Denne maskine drives fra forsyningsnettet, og derfor findes der livsfarlige spændinger inde i maskinen, når strømmen er tilsluttet. Alt personale i nærheden af maskinen skal udvise største forsigtighed, når dækplader, paneler eller afskærmninger fjernes. Fig Hastigheden forøges forsigtigt på hastighedspotentiometeret, så banen fra ekstruderen eller afrullestativet tages op og strækkes. 3 Når banen er strakt, indstilles potentiometeret på en værdi, så reguleringsvalsen hæves ca. 100 mm. 2 Fig Tag banen op bag ved posemaskinen, og før den ind mellem falserammerne i C-falsen, hvis en sådan findes. Se Fig. 27. Juster falsearmene og falsecylinderen, så et tilfredsstillende resultat opnås. Se også instruktionerne til C-falsen. 5 Juster om nødvendigt spændingen for at sikre, at banen ikke er for spændt under svejsning. Se Banespændingsmenu på side 17. Fig. 27 Juni 2001 Posemaskine E-serie 30

31 Start og drift 6 Vælg en passende svejsning. Se Modusmenu på side Indstil svejsevarmen til en lav værdi. Se Svejsevarme på side I forbindelse med visse materialer (f.eks. LLDPE) kan perforeringen varmes ved at indstille perforatorvarme på den ønskede temperatur. Se brugsanvisningen OMRON E5CN for at få yderligere oplysninger. Forsigtig! Temperaturregulatoren har en øvre grænse på 100 grader. Ændring af denne grænse til en højre værdi kan medføre beskadigelse af knivholderen, styrevalsen og lejerne. FAS Converting Machinery AB påtager sig intet ansvar, hvis dele beskadiges som følge af overopvarmning af perforatoren. 9 Tryk på knappen "seal on" (svejsning til). Lampen i knappen tændes. 10 Forøg svejsevarmen, indtil der opnås en god svejsning. 11 Kontrollér poselængden, og juster den om nødvendigt. Se Længdemenu på side 21. Fig Juni 2001 Posemaskine E-serie 31

32 Standsning af maskinen Standsning af maskinen Planlagt standsning 1 Tryk på knappen "stop machine" (stop maskine), og vent til maskinen stopper. 2 Sæt hovedafbryderen i positionen OFF. 2 Nødstop 1 Der findes to nødstopsknapper på Posemaskine E-serie: En på kontrolpanelet og en bag på maskinen. Hvis der trykkes på en af disse knapper, frakobles strømforsyningen øjeblikkeligt, og maskinen standser. Tryk på "reset" (nulstil), inden maskinen genstartes. Automatisk standsning Posemaskinen kan låses i indgreb sammen med andre maskiner. Sådan tilkobles indgrebsfunktionen: 1 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis alle maskiner i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen OFF i posemaskinen og i positionen OFF på alle andre maskiner, hvis ingen maskine i produktionslinien skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26). Fig Fig. 30 Fig. 31 Juni 2001 Posemaskine E-serie 32

33 Standsning af maskinen 3 Sæt "autostop machine" (autostop af maskine) i positionen ON, "autostop servo" (autostop af servoen) i positionen ON i posemaskinen og i positionen ON på alle andre maskiner, hvis kun servoen i posemaskinen skal stoppe, når der forekommer en fejl i en af maskinerne (f.eks. at reguleringsvalsen på C-serien eller SP-serien falder ned). Se Modusmenu på side 26. Se Fig. 31 for oplysninger om forbindelse. Juni 2001 Posemaskine E-serie 33

34 Bagmaking machine E-series Part Three Settings and adjustment Service June 2001

35 Settings and adjustment Settings and adjustment! Warning! The Bagmaking machine contains moving parts and therefore there is a risk of personal injury when the machine guards are removed. Adjustments to the machine must be performed by authorised personnel only, who must exercise extreme caution at all times. Function Keys With the function keys more settings and information is avalible. All function keys except servo and reset alarm are provided with password for different levels. The description below is specific for level 2-3. Instructions about level 1, See Funktionstaster on page 24 in part 2 "Brugsanvisning". Code lock menu Mode menu Counter menu Information Safety bypass Load recipe Status Save recipe Service Delete recipe Fig. 32 Menu structure for the function keys June 2001 Bagmaking machine E-series 35

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner.

PILLE PRESSE. 1 of 8. Salg & Service PE Maskiner Ans ApS Søgade 9 DK-8643 Ans By Tlf. +45 8687 0535 Fax +45 8687 0776 www.pemaskiner. PILLE PRESSE Lav dine egne piller! N-MICRO pellet machine is the easiest way to Pellet. N-MICRO has been projected and developed properly for home and small pellet production, so every carpenter, farmer

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld

Bakkamerafunktionen er en medhjælper; Producenten er ikke ansvarlig for uheld Strømforsyningen af denne enhed er 12V eneste (negativ jord), skal du ikke slutte den til 24V, ellers vil det beskadige denne enhed. Brug ikke systemet under kørslen. Vær venlig ikke at se programmer eller

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1

3 1 2 4 5.1.2.3.4.5 1 1 1 1 1 W W W W W S S S S S 6 P3 P2 P1 7 Fig.1 EcoAIR DESIGN 3 1 2 4 5 SW1.1 SW1.2 SW1.3 SW1.4 SW1.5 6 P3 P2 7 P1 Fig.1 Fig.2 N Fig.3 N Fig.4 N Fig.5 - min. + P2 Fig.6 N Fig.7 N Fig.8 N Fig.9 - min. + P2 - HR%. + Fig.10 P3 N Fig.11 Dansk EcoAIR Design

Læs mere

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2

For nogle statuskoder vil der komme en klar tekst besked, mens der for andre vil komme en fire cifret kode, som angivet i afsnit 2 1 Statuskoder i forbindelse med en transaktion I forbindelse med en transaktion, vil Sagem Solo terminalen vise en statuskode/statusbesked i ekspedientterminalens display. Endvidere vil der blive udskrevet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

English... 2 Dansk... 68. v 1.37

English... 2 Dansk... 68. v 1.37 English... 2 Dansk... 68 v 1.37 SSMT 1000 A1 mobile phone Contents Introduction... 8 Intended use... 8 Supplied items... 9 Technical data... 10 Safety instructions... 11 Operating environment... 12 Emergency

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Smart Imaging Stand IPT-DS10M

Smart Imaging Stand IPT-DS10M Brugervejledning Smart Imaging Stand IPT-DS10M Indholdsfortegnelse Brugervejledning til Smart Imaging-holder...3 Indledning...4 Oversigt over funktioner...4 Oversigt over hardware...4 Grundlæggende...5

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual

MISTRAL MAX R1. BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual MISTRAL MAX R1 BIL ALARM SYSTEM Bruger og installations manual DK Bil alarm system Bruger og installations manual DK SYSTEM FUNKTIONER Hopping kode Armering / desarmering Lydløs armering / desarmering

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Manual for Easy2Access A/S pin code lock Easy-908 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 0045 70 23 70 32 www.easy2access.net www.e2a.net teknik@easy2access.net

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 32

Manual Simatek Filterstyring GFC 32 Manual Original brugsanvisning 1400004_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 6 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version

CM 940-F / 941-F / 942-F. Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version CM 940-F / 941-F / 942-F O L Y MPIA Short Operating Instructions Short Programming Instructions Dansk - Version www.olympia-vertrieb.de SINCE 1903 Programmering af kassen via PC'en Du har mulighed for

Læs mere

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here

Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller insert code here Øvelse 9. Klasser, objekter og sql-tabeller Denne opgave handler om hvordan man opbevarer data fra databasekald på en struktureret måde. Den skal samtidig give jer erfaringer med objekter, der kommer til

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Start af nyt schematic projekt i Quartus II

Start af nyt schematic projekt i Quartus II Start af nyt schematic projekt i Quartus II Det følgende er ikke fremstillet som en brugsanvisning der gennemgår alle de muligheder der er omkring oprettelse af et Schematic projekt i Quartus II men kun

Læs mere

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express

Transport af Lithium Batterier i undtagne mængder med TNT Express Hvorfor farligt gods? Hvad er de gældende regler for de forskellige transportformer? Lithium batterier eller celler bruges i en lang række elektroniske enheder. Disse betragtes som farligt gods, fordi

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere