AKUT MEDICIN Den 19. november kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKUT MEDICIN Den 19. november kl. 16.30"

Transkript

1 MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr november 41. årgang Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab præsenterer et foredrag om AKUT MEDICIN Den 19. november kl Hvad laver en akutmediciner? Hvad omhandler fagområdet Akut medicin? Hvordan bliver man akut mediciner? Issn Onsdag d. 19. november kl i lok , Tandlæge Auditorierne. Foredraget er åbent for alle! Tilmelding for medicinstuderende på og for andre på

2 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København K, Issn: / net-udgave Issn: TLF: Panum Instituttet, bygn Blegdamsvej 3, 2200 København N. TLF: WWW: Oplag: 1500 MOK Det sker i ugen 2008/2009 Udgives af FADL og Medicinerrådet (MR) MOK støttes økonomisk af disse, samt Det sundhedsvidenskabelige Fakultet MOK optager alle indlæg, men kun hvis de opfylder nedenstående regler for indlæggenes udformning! Det er redaktionens ret og pligt, at se til, at disse regler overholdes. Der er således ingen censur ud over den tekniske. Redaktionen forbeholder sig ret til, at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. Alle indlæg skal opfylde samtlige nedenstående krav, hvilket ikke skulle være særligt svært!! -Redaktionen modtager kun indlæg, der er lagret og indsendt elektronisk i følgende formater (andre formater optages såfremt vi kan læse dem): OBS: Grafik i tekstfiler kommer som udgangspunkt ikke med! Tekst ASCII, ANSI, Word 2.1 til 2000 (Word) og Pagemaker 5 til 6.51 (Adobe Pagemaker), samt InDesign CS 1 Grafik TIFF, GIF, BMP, JPG/JPEG, -Indlæg modtages elektronisk lagrede på én af tre følgende måder: 1) På en IBM/PC-formateret 3½"-diskette afsendt til ovenstående adresse eller afleveret i MOKs postkasse på Panum. Disketter kan hentes på redaktionen om mandagen. 2) Vedhæftet på adressen OBS: Skriv på disketten eller i en hvilket format, filen er gemt i og hvad filen hedder. -Illustrationer/grafik accepteres afleveret på papir. Skriv tydeligt hvilket indlæg illustrationen tilhører. Illustrationer/grafik kan afhentes på redaktionen efterfølgende mandag. -Indlæggene må højest være på 5000 anslag (tegn). Dette er incl mellemrum -Af alle indlæg skal det tydeligt fremgå hvem, der er ophavsmanden. -Såfremt et indlæg ønskes optaget i MOK en bestemt onsdag, skal det være redaktionen i hænde mandagen forinden kl Yderligere hjælp han fås på World Wide Web på adressen: Redaktionen forbeholder sig ret til at ændre i tekstens opsætning og illustrationernes størrelse og antal. Annoncer optages efter bestemte regler, og er med ganske få undtagelser (private annoncer til og fra studerende) ikke gratis, men heller ikke dyre. Se i øvrigt mok.info/info.shtml#annoncer for annonce-regler og -priser. Indlæggene udtrykker ikke organisationernes mening, med mindre dette helt klart er angivet. Organisationerne har intet ansvar for bladets redaktion. Eventuelle klager over bladets indhold bedes venligst stilet til MOKs bestyrelse, c/o Det medicinske Studenterråd, Panum Instituttet, Blegdamsvej 3b, 2200 KBH N. Forsider honoreres med 200,- kr. MOK udkommer hver onsdag morgen i semestermånederne og udbringes til institutter og hospitaler, hvor det gratis kan afhentes på følgende steder: Panum Instituttet: Kantinen Rigshospitalet: 1) Teilumbygningen 2) Foran auditorierne v. kantinenw Bispebjerg: Foran auditorie L (Blok I) i bygning 60 (til venstre ned i kælderen.) Gentofte: Ved auditoriet. Herlev: På repoen foran auditoriet Glostrup: På bordet foran auditorierne C+D, indgang 7. Hvidovre: 1) Ved auditorierne 2) Ved klinikudvalgssekretariatet Frederiksberg: 1) Afd. E sekretariat, Bygn. 21, opg 1.2. tv. 2) I porten hos vagten Vagtbureauet: Blegdamsvej 4, 2. sal Hillerød: Biblioteket Roskilde: Studiesekretæren (Studenterhuset) Køge: Studenterlokalet Helsingør: Med. Amb, plan 3 Abonnement kan tegnes ved indbetaling af kr. 400 pr. år eller kr. 200 pr. halvår til Danske Bank Reg# 3156 Konto# Studerende halv pris. Abonnenter modtager MOK med posten torsdag eller fredag. HUSK: DEADLINE MANDAG KL !!! Ansvarshavende redaktør: Jannie Hecht Pedersen - indlæg til bladet bedes sendt til og ikke til ansvarshavende!) Denne uges forside: Onsdag: Torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Mandag: Tirsdag: Denne MOK nr 9, årgang 41 udkommer Obama kan måske se sig som sejrherre SAKS foredrag - Hvordan bliver man kirurg? - Aud SATS månedsmøde - Sygeplejeboligen Der er muligvis omtælling i staten Florida... J-dag i studenterklubben! Tømmermænd Info møde i GB (Gastric Bypass) foreningen - kom og hør om liver før, under og efter en operation for overvægt, Hamlet arr. er gratis SATS fase I arrangement McCain forsøger at udråbe sig som sejrherre MOK's DEADLINE Stellate Stella når mmåske at sende sin dagbog inden deadline - se mere i næste nummer... Mortensaften, din mor serverer måske and (Bagerens fødselsdag) Valg til menighedsrådet Husk at afgive DIN stemme redaktion

3 SIDE 3 3 Ugens Faglige Quiz Sidste uges quiz var en af de sværere af slagsen. Der var tale om den i øvrigt benigne lstand: Parasitophobia/parasitforrykthed. Vinderen blev Overlæge, ph.d. Lars Erik Bryld fra Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus. Her kommer oplysningerne til denne uges quiz, som er hentet fra en tentamen i medicinsk kemi og basal humanbiologi: SEKRETÆRER I STUDIENÆVN OG UDVALG Studienævnet for medicin Sekretær Dorte Hørlück Lundsager, lokale , (sekretær for studienævnet) Sekretær Gitte Birkbøll, lokale (disp. og holdsætning 1+6. semester) Jytte Bjarnholt B (OSVAL II + VKO) Hanne Buchwald B (OSVAL I) Sekretariat for Klinisk Undervisning - Rigshospitalet (SKU-RH) Teilumbygningen, 1. sal, afsnit tlf Sekretærer: Rita Dalhammer og Lili Hansen Træffetid: Mandag - torsdag kl Fredag lukket Sekretariat for Klinisk Undervisning - Hvidovre (SKU-HVH) Hvidovre Hospital, Kettegård Alle 30, 2650 Hvidovre. Tlf: Mail: Sekretærer: Fuldmægtig Susan Post Assistent Marianne Sørensen Træffetid: Hver dag fra Sekretariat for Klinisk undervisning - Herlev (SKU-HEH) KAS Herlev, Lægetårnet 101 Ekspeditionssekretær Anna-Lise Lindahl tlf Sekretær Alice Rasmussen tlf Sekretær Lone Grøn Laursen tlf Træffetid Man-fre 8:30-12:30 Kokainforgi ning En 10 måneder gammel pige blev fundet med manglende vejrtrækning og uden følelig puls af redningsfolk, der var blevet lkaldt af forældrene. E er vellykket genoplivning blev hun indlagt og fik konstateret metabolisk acidose. Hun udviklede e erfølgende bradycardi (for langsom hjertefrekvens) og cyanose (blåfarvning af hud og slimhinder) og døde kort d e er. Forældrene indrømmede e er udspørgen, at de, 2 mer før de lkaldte assistance, havde set deres 2-årige søn give crackkokain l barnet. Der blev udført obduktion og quizspørgsmålet er nu: Hvor fandt man crackkokainen ved obduk onen? Hvis du kan svare skal du skrive en mail l: mærket quiz. Husk at skrive dit tlf-nummer, så vi kan få fat i dig, og overrække dig din præmie (kirsebærvin) ZiLaZ og WiLhElMsEn

4 4 HVAD ER SKU-RH, SKU-HVH OG SKU-HEH? Hvad sker der efter 5. semester? Giver ord og forkortelser som klinikudvalg og SKU-RH ingen mening? Er det virkelig rigtigt, at man kan komme til Rønne i praktikophold? Læs her! Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester, skal du prioritere dine ønsker vedrørende valg af Sekretariat for Klinisk Uddannelse (SKU, tidligere klinikudvalg). I den forbindelse afholder Studievejledningen for Medicin en forelæsning vedrørende dette den 10. november Se mere om dette oplæg andetsteds i dette MOK. Ved prioritering af dit klinikudvalg skal du være opmærksom på transport, læsemakker, forskning, arbejde, børnepasning osv. Du vil herefter være tilmeldt dette klinikudvalg resten af dit studie. Sekretariaterne: Sekretariat for Klinisk Uddannelse - Rigshospitalet (SKU-RH): Kontoret finder du i Teilumbygningen. Hospitaler administreret af SKU-RH: Rigshospitalet, Frederiksberg hospital, Roskilde og Køge. Sekretariat for klinisk uddannelse Hvidovre Hospital (SKU-HVH): Kontoret finder du på Hvidovre Hospital: Hospitaler administreret af SKU-HVH: Hvidovre, Bispebjerg, Amager, Rønne, Nuuk, Nykøbing Falster og Slagelse. Sekretariat for klinisk uddannelse Herlev Hospital (SKU-HEH): Kontoret finder du på Herlev Amtshospital. Hospitaler administreret af SKU-HEH: Herlev, Hillerød, Gentofte, Glostrup, Næstved, Holbæk og Helsingør. Vedrørende holdsætning på de forskellige semestre: På 6., 8., 10., 11. semester er der tale om holdsætning i Sekretariaterne for Klinisk Uddannelse, mens der på 7., 9. og 12. semester er tale om universitær holdsætning. Det vil sige at du sagtens kan blive holdsat på et hospital, som ikke er tilknyttet dit klinikudvalg. Hospitaler på 7. semester: Amager, Bispebjerg, Rigshospitalet, Frederiksberg, Glostrup, Næstved og Herlev. Variationer kan forekomme, men de endelige hospitaler og antallet af pladser fremgår af tilmeldingsblanketten. Hospitaler på 9. semester: Hvidovre, Roskilde, Køge, Gentofte, Helsingør, Holbæk, Slagelse, Nykøbing Falster, Rønne, Halmstad, Nuuk. Hospitaler på 12. semester: Glostrup, Gentofte, Herlev, Hillerød, Næstved, Holbæk, Hvidovre, Frederiksberg, Amager, Roskilde, Rigshospitalet. Universitetet dækker transportudgifterne til følgende hospitaler:hillerød, Næstved, Roskilde, Køge, Helsingør, Holbæk, Slagelse, Halmstad, Nykøbing Falster (weekend, samt kost og logi), Rønne (hver weekend, samt kost og logi) og Nuuk (tur/retur, logi). Det tilstræbes at der gives besked til studerende, der holdsættes i Nuuk, Rønne og Nykøbing Falster inden jul/sommerferie. DISPENSATIONER: Du kan søge dispensation vedrørende holdsætning i et ønsket sekretariat, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Dette kan f.eks. være vedrørende dit barns institutionsplads, der har specifikke åbningstider, som medfører at du ikke kan nå at møde rettidigt i klinikken. Du kan have specielle ønsker vedrørende en holdsætning pga. forskning, arbejde, sport, mm. Vi anbefaler, at du kommer forbi studievejledningen til en samtale om en eventuel dispensation vedrørende ønske om klinikudvalg og hospital. STUDIEVEJLEDNINGEN P A S P Å P E N G E N E Har du brug for økonomisk vejledning i løbet af dit studie er der hjælp at hente. SU Har du spørgsmål om SU, skal du kontakte SUkontoret på KU. Du kan ringe på eller skrive til Mange svar på de almindeligste spørgsmål kan afklares ved at søge på: Studenterøkonomivejledningen SØ SØ har til formål at vejlede omkring de studerendes muligheder for at gennemføre studiet med udgangspunkt i den enkeltes økonomiske og studiemæssige situation. For eksempel hvis du har opbrugt dine SU-muligheder, eller er faldet for kravet om studieaktivitet, men også hvis du har børn, er på revalidering eller hvis du en kort overgang er i en alvorlig økonomisk knibe på grund af eksempelvis sygdom. Studenterøkonomivejledningen kontaktes på telefon eller ku.dk. Børnetilskud til studerende Det er muligt for studerende med hjemmeboende børn at søge kommunen om et ekstra børnetilskud. Tilbuddet er gradueret efter indkomst og er ikke afhængigt af om man modtager SU. Der kan søges om ét tilskud pr. uddannelsessøgende forælder, uanset antallet af børn. Tilskuddet søges hos din hjemkommune og udbetales som almindelige børnepenge kvartalsvis. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din kommune eller på internetadressen: dk/satser. CSN Studerende fra Sverige kan hente information om CSN på: Vi kan desværre ikke tilbyde vejledning om CSN ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. H V O R F I N D E R J E G U D A F Har du brug information om studiet som du ikke lige kan finde her i MOK, på SIS eller ku.dk så kig i studiehåndbogen. Her finder du svaret på 9 ud af 10 af de spørgsmål vi får i studievejledningen, samt en masse knapt så hyppige. Er du i tvivl om det der står i studiehåndbogen, så spørg studievejlederne. Studiehåndbogen er tilgængelig på Internettet. Al information om universitet, studiet, klinikhospitalerne, tidsfristerne, studievejledning osv. er samlet i studiehåndbogen. Her er alle formelle og uformelle forhold beskrevet i et let tilgængeligt sprog. Du kan finde reglerne for holdtilmelding, orlov, eksamen, sygemelding, information om hvordan man bruger biblioteket, de vigtigste adresser og meget mere. Har du gennembladret studiehåndbogen og ved du hvad den indeholder, kan du spare dig selv for mange forgæves opkald og febrilsk søgen på nettet. Du kan finde studiehåndbogen på: ku/om_uddannelsen/studieordninger/ Fra er der også links til de overordnede love for universitetets virksomhed blandt andet studieordningerne, der på lovsprog definerer uddannelsens rammer, samt diverse bekendtgørelsen om f.eks. adgang til universitet og afholdelse af eksamen ved universitetet. Kan du alligevel ikke finde det du søger, så spørg i studievejledningen! OPLÆG TIL 5. SEMESTER Er studiet et stort sort hul efter 5. semester? Er det virkelig rigtigt, at man kan komme til Rønne i praktikophold? Kom til informationsmøde med studievejledningen den 10. november. Ved tilmeldingen til undervisningen på 6. semester (15.november-1. december), skal du også prioritere dine ønsker vedrørende valg af sekretariat. I den forbindelse afholder Studievejledningen for Medicin en lille forelæsning vedrørende dette. Dette oplæg vil blive holdt den 10. maj kl i Auditorium 1 på Rigshospitalet. Auditoriet ligger under personalekantinen i bygning 44. Du kan se kort over Rigshospitalet på Kom og få svar på spørgsmål om prioritering, dispensationer, hvilke hospitaler man kan komme på og meget andet. Studievejledningens træffetid til de næste to uger Efterår 2008 Studievejledningen for Medicin Uge Dag Dato Telefontid Træffetid Vejleder Tirsdag 4/ Rasmus Carter-Storch Medicin Onsdag 5/ Josefin Viktoria Eklöf Medicin Torsdag 6/ Malene Esager Liberoth Medicin Torsdag 6/ Theis Skovsgaard Medicin Tirsdag 11/ Rasmus Carter-Storch Medicin Onsdag 12/ Josefin Viktoria Eklöf Medicin Torsdag 13/ Malene Esager Liberoth Medicin Torsdag 13/ Theis Skovsgaard Medicin Personlig samtale kan bestilles via NB! Såfremt det ikke har været muligt at få bestilt en tid til samtale, kan du møde op i starten af vores træffetid, for at sidde og afvente et ledigt tidsrum imellem de allerede bestilte tider. Den Internationale Studievejledning Dag Telefontid Træffetid Vejleder Hver tirsdag Eva Maryl International Hver torsdag Eva Maryl International Vejledningen i træffetiden er temaopdelt. Du skal ikke bestille tid, men blot møde op på tidspunktet for det tema, som du er interesseret i se skemaet nedenfor. Orienter dig på inden du møder op, og vær forberedt på, hvad du vil spørge om : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 7. sem : Information om udveksling på 11. sem : Information om udveksling på 9. sem./andet, herunder ALLE selvarrangerede ophold. Studievejledningen for Medicin: Den Internationale Studievejledning telefonnummer: telefonnummer: træffetidslokale er: a træffetidslokale er:

5 BASISGRUPPER MÅNEDSMØDE ONSDAG 3.NOVEMBER KL i vores nye lokaler i Sygeplejeboligen. Indgang fra Nørre allé, 1. sal lokale 101 (der står MR på døren) Dagsorden: 1. Formanden byder velkommen. 5 For alle med blå blink i øjnene, og MABCDE i tankerne kommer her et spændende arrangement fra SATS. Har du lyst at lære mere om enkle, og livsreddende, behandlinger der kan udføres på gaden? SATS afholder søndag den 9. november et arrangement om basale færdigheder for fase I studerende. Vi starter kl på kemigangen, Panum. Studerende fra fase II vil undervise i anlæggelse af venflon, hvordan man giver en person halskrave på, første behandling af bevidsthedspåvirkede personer og personer i shock samt HLR. Efter arrangementet tager vi videre sammen og får noget at spise. Arrangementet er åbent for ALLE studerende på Fase I. Synes du at dette lyder sjovt og spændende? Læs mere og tilmeld dig fra torsdag d kl. 17:00 på SATS hjemmeside OBS: Begrænset antal pladser, så skynd dig at melde dig til. 2. Siden sidst Generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse!! Karrieredage :-) Foredrag af analysefirmaet BONNÉN Foredrag og besøg på Akutlægebilen. 3. Nyt fra udvalg Kick-off arrangement Fondsmiddel gruppen Metode 2 4. Kommende arrangementer Kick-off arrangement DASAIM s årsmøde. Akut Dage 2008 Traumedage Vi skal nedsætte en arbejdsgruppe på dettemånedsmøde Indtil videre bliver emnet præhospitalbehandling og transport. Sæt tankerne i gang og kom med en masse gode forslag!! 5. Eventuelt. Alle ikke-medlemmer med interesse for akutmedicin, intensiv medicin, anæstesiologi og traumatologi er velkomne til at deltage og høre mere om SATS. Medlemskontingentet er 50 kr. om året og giver mulighed for deltagelse i en lang række arrangementer, som udelukkende er for medlemmer. HUSK SAKS MÅNEDSMØDE D. 11. NOVEMBER 2008 PÅ KEMI- GANGEN. -månedsmøder altid 2. tirsdag i måneden. Er gluten- og mælkeintolerance årsag til autisme og skizofreni? Er visse psykiske lidelser i virkeligheden relateret til kost og fødevareintolerancer? Raskehuset arrangerer i samarbejde med GIM/MI- KAM en konference om Kost og psykiske lidelser d. 12. november Konferencen foregår på Panum Instituttet i Dam auditoriet kl , og det er gratis for medicinstuderende at deltage (husk studiekort!), normalpris 300 kr. Foredragsholderne er: Karl L. Reichelt: Berømt norsk læge og forsker ved Rikshospitalet i Norge. Arbejder med at analysere urin for morfinpeptider og derigennem diagnosticere fødevareintolerance hos bl.a. autister og skizofrene. Bidrager nu til dansk forskning om kost og autisme. Gunnar Brønstad: Norsk Overlæge og forsker, grundlægger af Neurozym. Arbejder med mad intolerance, forstyrret tarmflora og Probiotika. Foredrag: Probiotika ved matintoleranse og forstyrret tarmflora. Alle interesserede er velkomne! Med venlig hilsen GIM Gruppen for Integreret Medicin MIKAM Medicinstuderendes Interessegruppe for KAM SAKS AFHOLDER AVANCERET SU- TUR KURSUS. Øv dig på de teknikker, der anvendes i klinikken: Læge Mikkel Westen underviser i bl.a. gentofte-sutur, enkelt madras sutur, fortløbende madras sutur og far-near sutur. d. 13. november fra kl ca. 21 i lokale på kemigangen på Panum. Inkl. 30min foredrag om suturmaterialer, ved Helle Jacobsen fra Ethicon. Deltagelse forudsætter SAKS medlemskab og basalt kendskab til at suturere; f.eks. gennem et af SAKS s afholdte kurser i basal sutur, kurser på CeKU eller gennem klinik. Kurset koster 50 kr., som medbringes på kursusdagen. Tilmeldingen starter lørdag d. 8 november kl Tilmeldingen sker pr. mail til hvor du skal angive dit navn, din punkt. ku , dit mobil nr. og semestertrin. Har du deltaget tidligere eller tidligere været på venteliste til kurset, skal dette også angives.husk at skrive avanceret sutur i emnefeltet. -plads til 15 deltagere. Håber vi ses til et godt kursus arrangørerne Magnus og Poul Studerenderes Almene Kirurgiske Selskab holder månedsmøde, og alle er velkomne til at deltage. Vi evaluerer de afholdte arrangementer og præsenterer de kommende arrangementer. Kom gerne, hvis du har et emne af kirurgisk interesse, som vi skal tage op i SAKS. Se dagsorden for mødet på Studerendes Almene Kirurgiske Selskab Den 5. november kl Auditorium Kom hør et spændende foredrag med Thomas Boel (1. reservelæge, Kirurgisk Gastroenterologisk, Herlev Hospital) Thomas har tidligere siddet 4 år i Yngre Danske Kirurgers bestyrelse og er nu associeret medlem til bestyrelsen og sidder i Dansk Kirurgisk Selskabs Uddannelsesudvalg. Foredraget indeholder følgende og meget mere... Alle er velkomne! Så tag jeres læsemakkere og venner med!

6 6 FORTÆLLINGER FRA (ET) ULAND. PIT København arrangerer: TROPEMEDICINSK KUR- SUS Skal du ud og rejse med PIT, IMCC eller på egen hånd, og kunne du godt tænke dig at vide lidt mere om hvad du kan møde i det store udland? Her har du muligheden! Weekenden d. 15. og 16. november i stor mødesal, Panum Instituttet Emner: - Nonverbal kommunikation - Behandling af tropemedicinske sygdomme - Gynækologi og fødsler - Rejsesikkerhed - Cultural practices - Tidligere PIT udsendte fortæller 50 kr. for PIT medlemmer og rejsende med PIT 150 kr. for andre (inkl. mad) Pga. begrænset antal pladser sker tilmelding efter først til mølle princip, dog med PIT rejsende som første prioritet, derefter IMCC medlemmer og andre. Der er stadig plads, tilmelding sendes til (Peter) eller (Ea) IMCC EXCHANGE At være udsendt med IMCC Uland er uden tvivl en ganske særlig oplevelse. Man lever, arbejder og bor langt, langt ude på landet, og bliver lynhurtigt del af lokalsamfundet. Efter nu knap 4 måneder i Bolivia har jeg været hele følelsesregistret igennem. Nogle gange bliver man bare så glad fordi noget endelig lykkes som man ikke havde regnet med. Andre gange bliver man nok så sur og fortvivlet over at man igen igen er blevet brændt af af en eller anden. Så er der også de dage hvor man tænker: hvad nytter det egentlig det her? Hvad laver jeg her? Hvorfor er der så længe til jeg skal hjem? Og hvorfor hulen kan de der bolivianere aldrig komme til tiden? Mest af alt, må jeg dog indrømme, at det giver mig en usædvanlig god fornemmelse i maven at være her. Og når man står op om morgenen og glæder sig til dagens arbejdsprogram, ja så synes jeg egentlig man er det helt rigtige sted. Nedenfor har vi samlet et par sætninger som beskriver livet hernede lidt nærmere. Du ved du er udsendt til Bolivia med IMCC Uland hvis, du synes, det er helt normalt at skulle lære dine ansatte hvor tænd/slukknappen sidder på en computer. du kunne sige et ord på spansk for 1½ år siden, men nu taler det flydende. (Sådan da) du synes, at en toyota HILUX på 6 meters længde da egentlig er en ret lille bil. du synes, at 20 kr. for et kilo fersk og meeega lækker oksemørbrad er en fair pris. du synes, du er heldig fordi der både har været vand og el hele dagen. buschaufføren understreger meget kraftigt at man kører videre kl , slukker motoren og går sin vej i 20 minutter selvom klokken allerede er du har to grise kaldet øffe og møffe til at gå rundt i haven. du længes efter saltlakridser og sourcream and onion chips du griller en hel gris/lama/får, når du holder fest. du bliver drillet af de ansatte, fordi du ved en fejl har sagt noget sjofelt på spansk. du har minimum én advokat i hver by, du kommer i. du holder møder med meget høje herrer (og damer) på diverse ministerier, rådhuse osv. og rent faktisk bliver taget seriøst, selvom du bare er stud.med. du arbejder steder, der kræver 4 timers kørsel og 10 timers gang for at komme dertil. Men mest af alt, ved du, du er udsendt med IMCC Uland, hvis DU SYNES, DU HAR DET FEDESTE JOB I VER- DEN!!! Mvh. IMCC Ulands boliviacrew :-) Vil du være med i en superhyggelig og social gruppe og samtidig udvide din internationale kontakter? -BLIV AKTIV I IMCC EX- CHANGE! Vi er en basisgruppe under IMCC, som arrangerer og formidler udvekslingsophold for danske og udenlandske studerende af 1 måneds varighed. Til daglig består vores arbejde mest i at sørge for klinikophold for udenlandske studerende og sikre os, at de studerende får en sjov og positiv oplevelse under deres ophold her i København. Samtidig elsker vi gode rødvinsmiddage ;-) Som aktivt medlem får du desuden mulighed for at være med i spændende arbejde på både nationalt og internationalt plan, ligesom du kommer foran i køen til selv at komme på exchange. Kom og hør mere om at være exchanger til vores månedsmøde: Onsdag d. 11/11 kl. 16 i vores nye lokaler i Sygeplejeboligerne på Nørre Allé Mvh IMCC Exchange Hvis du vil vide mere, så kom til infomøderne eller hop forbi UDVIKLINGSARBEJDE MED SUNDHEDS-PRO- JEKTER I AFRIKA OG SYDAMERIKA - 14 måneders udsendelse med eller uden partner - Udfordrende arbejde i anden kultur - Tæt samarbejde med lokalbefolkningen - Grundig, udgiftsfri oplæring - Eventyr og rejseoplevelser OBS: Deadline for ansøgning er ændret til den 16. februar Velkommen til informationsmøde 4. november på Panum i lokale (miniauditorium) kl februar Tidspunkt og sted følger senere.

7 Hvem er Medicinerrådet (MR)? Medicinerrådet (MR) er en af de 2 studenterpoli- ske foreninger på medicinstudiet. Vi varetager alle de studerendes interesser. Hvad laver MR? På Panum: Vi laver alle afskygninger af studenterpoli k, bl.a. arbejde med studieordningen og forbedringen af denne. Vi ly er også l de studerende og videreformidler kontakten l kursuslederne, hvis der er problemer med undervisning, eksaminer etc. på et semester. I samarbejde med SundRådet arbejder vi på at forbedre studiemiljøet på Panum, bl.a. i form af etableringen af en ny kan ne, flere læsepladser, bedre IT på Panum og el-s k på biblioteket. De e arbejde er muligt, fordi vi har repræsentanter i mange udvalg på fakultetet, som gør et godt stykke arbejde. I Danmark: Vi danner vi sammen med MR Århus og MR Odense det Na onale Mediciner Råd (NMR). Vi arbejder sammen på at ensre e medicinstudiet lidt mere i de tre byer, så man le ere kan overfly es fra fx Århus l København. Sam dig forsøger vi at udveksle erfaringer om, hvordan man kan forbedre studiet mest hensigtsmæssigt i Danmark. Interna onalt: Vi deltager i en række medicinske uddannelseskonferencer hvert år overalt i verdenen. Her forsøger vi - i samarbejde med mange andre medicinstuderende - bl.a. at etablere nogle retningslinier få MR OG STUDENTERPRÆSTEN MEDICINERRÅDET god medicinsk uddannelse, som poli kerne i de forskellige lande kan vejledes e er. Hvem kan være med i MR? Alle medicinstuderende kan være med i MR og alle har tale- og stemmeret. Du skal bare møde op l et af de månedlige møder og sige din mening. Møderne annonceres i MOK og på nu. Skriv også l os på ku.dk eller meld dig ind i vores facebook-gruppe: Medicinerrådets Supporters Hvor bor MR? MR bor sammen med alle de andre basisgrupper i den gamle sygeplejeskole (Nørre Allé 6). Vi bor på 1. sal i lokale 102 kom over og sig hej og få en snak. Det er næsten al d nogen på kontoret. Du kan også komme i vores faste træffe d: før hvert månedsmøde (se opslag i MOK). VI SES! Hvad er en god læge? Kender du den der type læge, man bare gerne vil være? Hun taler pænt l folk, hendes pa enter og kolleger elsker hende, hun er den bedste indenfor sit felt og for lige at toppe den op, tager hun sig al d d l lige at forklare og undervise? Det er svært lige at sæ e fingeren på, hvad der gør hende så dyg g, men man tænker uvilkårligt: Sådan er en rig g læge. Hvis du er startet i klinik, har du sikkert prøvet, hvor svært det kan være at udfylde lægerollen. Ind imellem kører det, og andre gange bliver man skældt ud af sygeplejerskerne, talt ned l af pa enterne og føler sig som en idiot, der aldrig har åbnet en bog. 7 På videreuddannelsen opererer man med de 7 lægeroller. Lægen som professionel, kommunikator, leder/administrator, samarbejder, sundhedsfremmer, akademiker og medicinsk ekspert. De roller dækker meget godt, hvad det er, den fantas ske læge, man gerne selv ville være, kan. Ikke desto mindre er det stort set kun den sidste, lægen som medicinsk ekspert, der undervises i på studiet. Here er forventes man bare at kunne de andre også, når man trækker i den hvide ki el. De fleste evner kommer ikke bare af sig selv. De skal læres gennem grundig, relevant og kvalificeret undervisning. Derfor vil Medicinerrådet (MR) arbejde for, at der kommer mere undervisning i ledelse, samarbejde, formidling og kommunika- on på studiet. Jesus også meget rundt og mange gik med ham. Jesus var en fodgænger. Og mange blev frelst på vejen. Dvs. de blev frie fra de fysiske eller mentale byrder, der lammede dem. Denne frihed er stadig tilgængelig for troen. Men når man er fri til at gå og har genfundet sig selv, så skal man gå hen til de andre. Selv mod ensrettet. Tilbud fra Studenterpræsten uge 45, 2008 Jeg lovede i sidste uge, at bringe et mere muntert digt. Det kommer herunder. I min egenskab af kasserer for den europæiske sammenslutning af studenterpræster, CEUC, deltog jeg i weekenden i bestyrelsesmøde og planlægningsarbejde i forbindelse med næste års internationale konference for studenterpræster. Mødet fandt sted i Kristiansand i Norge, og inspireret af opholdet her kommer midt i nedtællingen mod årets mørkeste tid et lille uddrag af et hyldestdigt til foråret. Digtet er skrevet i 1845 af en af Norges helt store poeter Henrik Wergeland som netop blev født i Kristiansand: TIL FORAARET O Foraar! Foraar! red mig! Ingen har elsket dig ømmere end jeg. Dit første Græs er mig meer værd end en Smaragd. Jeg kalder dine Anemoner Aarets Pryd, skjøndt jeg nok veed, at Roserne ville komme. Ofte slyngede de Fyrige sig efter mig. Det var som at være elsket af Princesser. Men jeg flygtede: Anemonen, Foraarets Datter, havde min Tro. Lad os nyde efteråret men ikke glemme, at foråret kommer igen før vi aner det. Lise Lotz, Akademisk medarbejder for studenterpræsten Føljeton ES 2008: Jeg er vejen VII På mine fødder Den engang århusianske rockgruppe Gnags (pladeaktuel med albummet Legepladsen) lavede en gang et hit med titlen Fodgænger : Ja, jeg kan gå på mine fødder Jeg er fodgænger, så er man da noget Jeg kan gå igennem byen Koster ikke noget, så har man da råd Det er helt tilbage fra albummet X, som kom i Det kan være nummeret får fornyet aktualitet med den økonomiske krise, for fodgænger har de fleste alligevel råd til at være. I disse klimatider er fødderne også meget bæredygtige. I nutiden har fødderne fået renæssance med fænomenet pilgrimsvandring. Flere og flere går ad gamle ruter til Santiago de Compostella eller ad Hærvejen. Alle steder vandres der. Formålet med pilgrimsvandringer er ofte at få ro. Der er et mentalt aspekt. At finde eller genfinde sig selv, hvilket er godt for mange, der i det daglige drøner af sted og glemmer, hvem de er og hvad der egentlig betyder noget. Den indsigt havde Gnags allerede for 15 år siden, jeg er fodgænger, så er man da noget. At gå skaber bevidsthed om, hvem man er. Her åbner sig en række filosofiske og videnskabelige døre. F.eks. kroppens og bevægelsens indre sammenhæng med bevidstheden. Jeg går, altså er jeg (fodgænger). Man kunne også nævne bipodaliteten som et afgørende udviklingsmæssigt træk. Men jeg skynder mig at smække alle døre i og gå videre. Som nævnt i en tidligere klumme, så er det i kristendommen Guds vej til os, som er det primære. Man kan ikke gå sig til frelsen. Men når det er sagt, så gik Venter på dig, venter på en fodgænger Venter på kys og kærlige ord (Se billeder mv. på studenterpræstens blog: Nicolai Halvorsen, Studenterpræst Strikkecafeen Den Røde Tråd Tid: torsdage Sted: Sankt Hans Torv 30 Der er altid plads til flere omkring bordet. Begyndere, hurtige, triste, erfarne, unge, snakkesalige, gamle, langsomme, kreative, tavse, glade, perfektionister. Alle er velkomne! Vi supplerer næsten altid strikkeriet med god hjemmebagt kage og dejlig kaffe. Og snak. Og udveksling af ideer. Og hjælp og støtte til strikketøj, der driller. Og mere snak. Det er gratis at være med men sparegrisen tager gerne imod et lille bidrag. Kontakt mig, hvis du vil vide mere. Lise Lotz, akademisk medarbejder ku.dk) Studenterpræsten står til rådighed for personlige samtaler Kom i studenterpræstens træffetid på Panum (tirsdag 12-14, torsdag 11-13) eller bestil en tid på eller Studenterpræsten kan også træde til, hvis du skal giftes eller have dit barn døbt. /

8 8 J- DAG I STUDENTERK- LUBBEN MED LANG FREDAGSBAR! Fredag d. 7. november falder sneen også over studenterklubben, Tuborg kigger forbi med produktet der kendetegner den kommende højtid så sikkert som en tur i kanen... Dørene åbner klokken 11 og lukker kl En gæst pr. studiekort Vi glæder os til at se jer! Kyz og knald fra studenterklubben SCHOLARSTIPENDIAT TIL KLINISK FORSKNINGSPRO- JEKT Stud. med. med interesse for forskningsmetodologi søges til randomiseret multicenterstudie vedr. behandling af proksimale humerusfrakturer. Tiltrædelse straks, evt. på deltid. Du vil blive blive introduceret til klinisk forskning og få fleksibel arbejdstid. Arbejdssted vil være Ortopædkirurgisk Afdeling T, Herlev Hospital. Arbejdet består i, superviseret af projektlederen, at varetage sekretariatsopgaver, herunder at håndtere data og have den daglige kontakt med de deltagende centre. Endvidere vil der være mulighed for at deltage i udarbejdelsen af et systematisk review. Aflønning som scholarstipendiat efter gældende takst i ½ år med mulighed for forlængelse. Yderligere oplysninger og ansøgning til: Stig Brorson, projektleder, ph.d. com ( ) eller Bo Sanderhoff Olsen, ph.d., forskningsansvarlig overlæge, ( klartone Ortopædkirurgisk Afd. T Herlev Hospital STUDERENDE TIL FORSKNING! Vi søger en forskningsinteresseret studerende til Biomedicinsk Institut, Afd. for Hjerte- og Kredsløb. Det drejer sig om hjerteforskning med sigte på at mindske omfanget af hjerteskade efter et myocardieinfarkt. Projektet udføres i samarbejdet med kardiologiske afdelinger på Rigshospitalet og Gentofte Hospital og har stor klinisk relevans. Vi er en del af en afdeling med et livligt forsknings- og socialt miljø, med yngre forskere fra studenter- til phd- og postdocniveu. Arbejdet kan evt. kombineres med OSVAL-opgaven, eller indgå i et prægraduat forskningsår. Du kan læse om ordningen på ku.dk/for_studerende/forskningsaar/, og om selve projektet på Projektet kan starte i januar-februar 2009, efter nærmere aftale. Du er velkommen til at kontakte Marek Treiman, Panum Instituttet tel Du kan også komme forbi laboratoriet (Panum, ) og få en nærmere orientering. ANNONCER K Ø B E N H A V N S U N IV E R S I T E T DIR REF: JUAN Studentermedhjælp til Det Internationale Kontor 30. OKTOBER 2008 Det Internationale Kontor på Københavns Universitet søger pr. 1. december 2008 en studentermedhjælper til studievejledning og kontoropgaver. Du kommer til at indgå i en gruppe på fire studentermedhjælpere, der selvstændigt varetager den daglige vejledning af studerende om studie- og praktikophold i udlandet. Vejledningen består primært i besvarelser af opklarende karakter med fokus på ansøgning såvel som afrapportering af udlandsophold og de praktiske omstændigheder i forbindelse hermed. Stillingen ønskes besat af en studerende på enten bachelor- eller kandidatniveau med interesse for internationalisering og med egen erfaring fra studie-/praktikophold i udlandet. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte: Studievejledning ved skranke, pr. telefon og via . Besvarelse af skriftlige henvendelser fra Danmark og udlandet Sagsbehandling af afrapportering fra studerende, der har afsluttet deres studieophold. Særligt fokus på universitetssamarbejde i Europa og Sydamerika Ad hoc opgaver for kontoret Vi ønsker en selvstændig og dygtig studerende, som er fortrolig med Word og søgning på internet. Gode engelskkundskaber både i skrift og tale er nødvendige, og derudover er spanskkundskaber et plus, men absolut ikke noget krav. Det er en forudsætning at kunne få noget fra hånden i en ofte meget travl hverdag. Det er derfor vigtigt, at du er effektiv, har ordenssans og overblik. Det er endvidere nødvendigt, at du er fleksibel med hensyn til arbejdstider og har let til smil og venlig betjening af medstuderende. Vi tilbyder: 14 timers arbejde om ugen (fordelt på to faste dage). Løn efter gældende HK-overenskomst Vores afgående studenter vil selvfølgelig sørge for, at du får den nødvendige oplæring En selvstændig og afvekslende arbejdsdag i et dynamisk kontor. Generelt om Det Internationale Kontor Vores afdeling består af et antal faste medarbejdere og studentermedhjælpere, der vejleder internationale studerende, som er på studieophold på Københavns Universitet, såvel som de danske studerende, som søger ud. Vi fungerer som videnformidler om studie- og praktikophold og er bindeled mellem universitetets fakulteter og de mange udenlandske samarbejdspartnere. Du kan læse mere om os på Vi er en del af Københavns Universitets fællesadministration og er placeret i Uddannelsesservice i Fiolstræde 24.0 Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte fuldmægtig Line Gregersen, tlf eller fuldmægtig Anne Bruun, tlf , Ansøgningsfrist Onsdag den 12. november kl. 12. Der afholdes samtaler i uge 47. Ansøgningen bilagt kopi af eksamensudskrift samt evt. udtalelser sendes enten elektronisk til eller med post til Det Internationale Kontor, Fiolstræde 24, PO Box 1143, 1171 København K. Ansøgningen m æ r k e s S t u d e n - termedhjælp, 2. sal. Munksgaard Danmark søger FORLAGSREDAKTØR Munksgaard Danmark udvider redaktionen og søger en forlagsredaktør, som i tæt samarbejde med forlagets medicinske redaktør primært skal arbejde med udgivelser til medicinstuderende og læger. Du skal bl.a. varetage nye udgaver af etablerede lærebøger, udvikle nye titler, koncepter og digitalt materiale samt vurdere indsendte ideer og manuskripter. Du skal sammensætte forfattergrupper, udarbejde projektbeskrivelser og stå for den faglige, pædagogiske, sproglige og grafiske forlagsredaktion af materialerne i samspil med forfattere, kolleger og konsulenter. Vi forventer at du: - har en sundhedsfaglig eller naturvidenskabelig uddannelse på kandidat- eller masterniveau - har et godt fagligt netværk - har praktisk erfaring med formidling og sprog på akademisk niveau - har teoretisk viden om eller praktisk erfaring med undervisning - kan arbejde selvstændigt og styre mange forskellige projekter på én gang - er god til at prioritere blandt arbejdsopgaver og få noget fra hånden - har interesse og flair for at arbejde med it Som person er du: - en stærk, men kompromissøgende, projektledertype - struktureret og analytisk i din tilgang til arbejdsopgaver - ansvarsbevidst, grundig og samvittighedsfuld - udadvendt og initiativrig Forlagserfaring er ikke en forudsætning, men det er vigtigt, at du interesserer dig for lærebøger og brænder for god faglig formidling. Send en kort skriftlig ansøgning med CV og kopi af relevante eksamensbeviser til forlagschef Finn Andersen, Munksgaard Danmark, Sjæleboderne 2, 1122 København K eller mail: Vi skal have din ansøgning senest mandag den 14. november 2008 og planlægger jobsamtaler i uge 47/48. Tiltrædelse 1. januar 2009 eller efter aftale. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte forlagschef Finn Andersen ( ) eller redaktør Britta Østergaard ( ). Munksgaard Danmark er et forlag i Gyldendal Akademisk A/S, som også omfatter forlagene Hans Reitzels Forlag og Academica. Munksgaard Danmark udgiver fag- og lærebøger til medicinstudiet, sygeplejerskeuddannelsen, ergo- og fysioterapeutuddannelserne, social- og sundhedsuddannelserne, erhvervsuddannelserne og til pædagogisk assistentuddannelse. Redaktionen består pt. af 9 faste medarbejdere, og vi bor i et dynamisk forlagshus i indre København. HJÆLP!!...BYT AF KLINISK BASISUDDANNELSE. Haves: Klinisk basisuddannelse i Holstebro fælles akutmodtagelse + almen praksis i Lemvig kommune, start 1. maj Ønskes: Klinisk basisuddannelse på Sjælland. Jeg har en søn på 2 år og en mand med arbejde i København, og er derfor meget interesseret i en klinisk basisuddannelse, der er placeret indenfor pendlingsafstand af København. Kontakt Rebecca / dk

9 KBU-BYT? Jeg står i den møghamrende uheldige situation, at jeg med mit nummer måtte vælge Grindsted Sygehus (Billund Kommune), intern og almen medicin, med start 1. marts Jeg har et barn på 14 måneder og endnu et på vej til april, min mand har job i København og kan ikke bare finde nyt job i et yderområde. Det er nærmest umuligt for vores familie på 4 at flytte fra København til Jylland og få en hverdag til at fungere, så jeg er desperat efter at finde en venlig sjæl, som vil bytte med et forløb i Storkøbenhavn/Region Hovedstaden. Hvis du mener, du på nogen måde kan hjælpe mig, må du meget gerne kontakte mig på Tlf eller Så kan vi sammen finde en løsning, hvor alle bliver tilfredse. Hilsen Mette OVERSÆTTELSESARBEJDE FRA DANSK TIL SVENSK Sundhedswebsiten Vitaviva søger en svensk medicinstuderende, der vil bruge 5 timer om ugen eller evt. mere til at oversætte helserelaterede tekster og korrespondance fra dansk til svensk. Jobbet kræver, at du behersker svensk sprog og grammatik, kan arbejde selvstændigt og er fortrolig med medicinsk faglig terminologi samt er i stand til søge information på nettet. Vi tilbyder et arbejdsklima i en afslappet atmosfære og indflydelse på valg af arbejdstidspunkt. Efter en introduktionsperiode mulighed for hjemmearb. Henvendelse: Vitaviva BV Amaliegade 45, 2.sal 1256 Kbh. K Tlf Web: ANNONCER PRÆGRADUAT FORSKNINGSÅR I PÆDIATRI Du inviteres til ansættelse som forskningsstudent på Dansk BørneAstmaCenter (www.dbac.dk) med henblik på implementering af en ny metode til diagnostik af astma hos børn. Metoden er en elektronisk næse der måler flygtige gasser i udåndingsluften. Omdrejningspunktet på DBAC er COPSAC Copenhagen Prospective Study on Asthma in Childhood et kohortestudie, hvor vi følger ca. 400 børn med fokus på astma og allergi. Børnene er i dag mellem 7 og 10 år (www.copsac.com). Du kan også finde os på Facebook under copsac. Prægraduat forskningsår er en uddannelse i sundhedsvidenskabelig forskning for medicinstuderende. Forskningsåret indebærer et års orlov, hvor man tager del i det daglige arbejde i vores kliniske forskningsklinik, samt arbejder med et selvstændigt projekt. Du kan få mere information om reglerne for forskningsår på ku.dk/studieinfo/f_uddannelser.htm Du vil blive uddannet i klinisk forskning med børn, gennemføre merit-givende forskningsår med afsluttende eksamination, samt få anledning til at deltage i videnskabelig publikation, og forberede eget PhD studium. Du vil endvidere indgå i et energisk og kreativt klinisk forskningsteam, hvor dine arbejdsopgaver er meget varierede. Lønnen er kr./mdr. Tiltrædelse 1. februar Yderligere information fås ved henvendelse til PhD-studerende Klaus Bønnelykke på telefon ansøgning senest 15. november på Hans Bisgaard Professor, overlæge, dr med Dansk BørneAstma Center 9 LÆGEVIKARIATER (KANDI- DATER) OG VIKARER FOR LÆGE (STUD. MED., BESTÅET 9. SEM.) Bornholms Hospitals medicinske afdeling tilbyder vikariat af 1 til flere måneders varighed, med start pr. 1. december 2008 (eller senere). Da vi behandler patienter inden for alle medicinske specialer inkl. pædiatri, har du hos os mulighed for at få bred medicinsk erfaring uvurderligt, især hvis du ikke får mulighed for et medicinsk ophold i Klinisk Basisuddannelse. - Ved vikariat på min. 6 mdr. tilbydes ALS, EPLS eller ATLS kursus - Vi stiller billig, møbleret bolig til rådighed - Ved dobbelt husførelse er der mulighed for skattefradrag - I perioden indgår du i vagtskemaet/tjenestelisten for medicinsk afdeling, og vil blive honoreret efter de udførte tjenester iht. overenskomsten ( 32 stk. 2) - Gode muligheder for efterfølgende at få enkeltvagter - Et godt socialt liv i gruppen af yngre læger, samt store naturoplevelser! Interesseret? Kontakt ledende overlæge Svend Vestergaard for yderligere oplysninger. Mail svend. eller sekr. tlf PRAKTISK PROCEDURE OG DIAGNOSE GUIDE 252 SIDER KR. 328,- (VEJL.) Køb bogen på Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

10 10 KREDSFORENINGEN FADL, Københavns Kredsforening Blegdamsvej København N Kontakt Åbningstider Mail: FADL, Københavns Kredsforening Mandag, tirsdag & onsdag: Tlf.: Panum 3520 Instituttet 0250 kl & Web: Blegdamsvej 3, bygn Torsdag: 2200 København N kl Vidste du... at du som medlem af FADL kan benytte dig af en lang række medlemsfordele. FADLs samarbejde med blandt andet Mocca Sandwich, Printstation, Eventyrsport og Akupunktur Lægehuset sikrer dig fordelagtige vilkår og priser, når du handler. Du skal blot huske at medbringe dit røde medlemsklistermærke, så du kan identificere dig som FADL-medlem. Vi bygger om... Bygningen på Blegdamsvej 26, hvori FADLs Kredsforening ligger, er ved at blive renoveret. Men Sekretariatet er stadig åbent for ekspedition i vores normale åbningstider: Mandag, tirsdag og onsdag kl og kl Torsdag kl Fredag lukket Du er også velkommen til at kontakte os via telefon eller sende en mail til Ledige pladser på FADLs Lægevikarkurser Tilmeldingen til FADLs Lægevikarkurser i Ortopædkirurgi og Radiologi startede den 29. oktober, og der er stadig ledige pladser. Kurset i Ortopædkirurgi henvender sig til studerende på semester og tager udgangspunkt i forvagt-funktionen i ortopædkirurgien og introducerer på en enkel og overskuelig måde deltagerne til det arbejde, forvagten hyppigst møder: Introduktion til skadestuearbejdet og øvrigt forvagtsarbejde i ortopædkirurgien Journaloptag + objektiv undersøgelse Skader og skadesedler Samarbejde med øvrige specialer, herunder parakliniske undersøgelser og medicinske problemstillinger Immobilisering, gips og bandagering Kurset er på i alt 8 timer fordelt på 2 dage. FADLs Medlemsfordelsudvalg Kurset i Radiologi henvender sig primært til studerende, som skal have et vikariat, der indebærer kontakt til radiologi, samt som hjælp før kbu. Som forvagt i både de kirurgiske og medicinske specialer vil man ofte have behov for radiologiske undersøgelser. Kurset berører bl.a. spørgsmål som: Hvilken undersøgelse skal bestilles? Hvordan ser man på og tolker røntgenbilleder af: Thorax, abdomen og knogler? Skal der foretages supplerende undersøgelser? Primært beskrives den basale radiologiske gennemgang og basale patofysiologiske fremtræden af de hyppigste akutte optagelser og problemstillinger. Kurset er på i alt 12 timer fordelt på 3 dage. Tilmelding til kurserne foregår online på FADLs Medlemsfordelsudvalg (MFU) arbejder på at forbedre medlemmernes vilkår blandt andet ved at indgå aftaler med diverse firmaer og dermed sikre fordelagtige vilkår og priser for FADLs medlemmer. I øjeblikket har FADL aftaler med Eventyrsport, Codan Forsikring, Lars Bjørn Vinimport, NYFORM, Mocca, Printstation og Akupunktur Lægehuset. Har du forslag til nye samarbejdspartnere, er du velkommen til at sende en mail til Opkrævning af Codan Forsikring 2009 Mandag den 15. december udsender FADL opkrævninger for betaling af Codans forsikring for det kommende år. Betalingsfristen er 5. januar Hvis din forsikring er tilmeldt betaling via PBS, bliver pengene ligeledes trukket fra din konto den 5. januar Hvis du ønsker at afmelde din Codan Forsikring med virkning fra 1. januar 2009, skal du huske at give skriftlig besked til Sekretariatet SENEST 1/ , ellers fortsætter forsikringen i hele Det gælder også, hvis du bliver kandidat i januar 2009 og ikke ønsker at fortsætte med forsikringen. Husk også at give besked, hvis du har ændret din adresse. Send en mail til Kommende aktiviteter» 2. dec.: Repræsentantskabsmøde

11 VAGTBUREAUET 11 EKSPEDITIONEN ER ÅBEN Mandag-ons.: kl Torsdag: kl Fredag: kl EKSPEDITIONENS (Kirsten Carstens) (Beate Jørgensen) FADLs Vagtbureau Blegdamsvej 4, 2. sal, 2200 København N A N N O N C E R KLINIK I HUMLEBÆK SØGER VIKAR FOR LÆGESEKRETÆR Hjælp vores lægesekretær er langtidssygemeldt. Vi er en to mands samarbejdspraksis hvor vi deler lokaler og personale, en sygeplejerske og en sekretær. Klinikken ligger i et større lægehus, 2 minutters gang fra Humlebæk. Arbejdstid: Kl evt. kl. 13 mandag og torsdag Kl fredag i lige uger. Funktion: Telefonpasning, tidsbestilling, receptfornyelse og telefonisk rådgivning. Svar på prøver samt modtagelse af pt. Det forventes, at du har et åbent sind og er god til at tale med patienterne og må meget gerne have humoristisk sans. Du kommer til at arbejde sammen med en garvet medarbejder, som behersker alle de ovennævnte funktioner. Vi regner med, at 2-4 stud. Kunne danne et team og fordele arbejdsdagene. SPV kursus Medlemskab af FADL Gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: snarest muligt via. for medlemmer -ledige hold - mærke Praksis Humlebæk Læge Henrik Rømer mobil henrik. STIKKERHOLD PÅ HILLERØD SYGEHUS SØGER 2 NYE MEDLEMMER. Ansøgningsfrist: Fredag den 14/ kl Blodprøvetagningshold 1607 Hillerød. Har du lyst til at være en del af et velfungerende hold på en FADL-venlig afdeling? Med god løn og gode arbejdstider? Få betalt dit klippekort samt løn for transporttiden? Stikkerholdet på Klinisk-biokemisk afdeling på Hillerød Sygehus søger 2 nye stikkere med ansættelse pr. 1. januar Arbejdet foregår i ambulatoriet og rundt på Hillerød Sygehus afdelinger. Vi dækker følgende vagter: Man-Fre er vi 2 på arbejde. Man-Fre samt Lør-Søn er der 1 med i vagten. I dagtimerne i hverdage tager vi blodprøver og måler blodsukker, men i vagterne tager vi også EKG. Betingelser for ansættelse: Min. 200 SPV-timer. Du skal kunne tage min. 4 vagter om måneden. Du skal have lyst til blive på holdet i en længere periode. Du skal kunne deltage i holdmødet, som vi afholder en hverdag i uge 47. Du skal kunne tage 6 følgevagter i uge 50. Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Stikkererfaring er ikke nødvendig, men velkommen. Alle får oplæring i både blodprøvetagning og EKG. Oplæringen vil være 6 lønnede følgevagter i uge 50. Ansøgningsfrist: den 14/ (med angivelse af semestertrin). Ansøgningen sendes via - København for medlemmer ledige hold tilmelding til hold.. Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive eller ringe til holdleder Jessica mail: tlf LÆGESEKRETÆRHOLD PÅ HVIDOVRE HOSPITAL Hvidovre Hospitals AMA/GIO (GIO =semintensiv-afd.) har brug for hjælp med journalskrivning De vil derfor gerne have et fast FADL hold, som kan hjælpe med den opgave Arbejdstid: Mandag til fredag, kunne f.eks. være kl , så man overlapper aftenvagten. Jobbeskrivelse: Journalskrivning Epikriseskrivning, kodning ect. Ajourføre diagnoser Div. bestillinger af prøver/undersøgelse Telefonbetjening Udskrivelse af patienter Modtage og videreformidle beskeder til relevante samarbejdspartnere Skal have bestået 4. semester Minimum 200 SPV timer Kunne tage minimum 4 vagter pr./måned, gerne flere Det forventes at du er på holdet min.1 år IT-kyndig på bruger niveau Har minimum 150 anslag pr./min. Gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV- hold løn Ansøgningsfrist: Mandag den 10. november 2008 kl Via. for medlemmer ledige hold mærke Hvidovre Ønsker der yderligere oplysninger kontakt Adm. Spl. Astrid R. Bruun på mail eller tlf RH NEUROFYSIOLOGISK HOLD 1614 SØGER 2 NYE MEDLEM Har du lyst til at arbejde i et spændende og udfordrende miljø, med søde arbejdskollegaer og tid til at fordybe dig i dit arbejde? Hold 1614 på Rigshospitalets neurofysiologiske afdeling søger to nye medlemmer med tiltrædelse i november. Neurocentrets neurofysiologiske område omfatter foruden afdelingen på Rigshospitalet, hvor der udføres alle neurofysiologiske funktioner (EEG, EP, EMG, IOM samt epilepsikirurgisk udredning, mv.) også satellitlaboratorier på Hvidovre, Bispebjerg, Amager og Frederiksberg hospital. Vi er et lille hyggeligt hold på 5 fadlvagter. Vores arbejde består i at udføre MEP (Motorisk evokerede potentialer) selvstændigt. Enten i samarbejde med en neurofysiologiassistent eller med en anden fadlvagt fra holdet. Vi har fortrinsvis vagter torsdag og fredag fra hhv og Du skal kunne dække min. én vagt om ugen. VAGTBESTILLING TAST 1 EKSPEDITION TAST 2 NÅR I ÆNDRER ADRESSE ELLER TELEFONNUMMER, SÅ HUSK AT GIVE OS BESKED ENTEN PR. BREV, TELEFON ELLER . Det forventes at du: Har min. 300 SPV-timer, gerne flere Har bestået 4. semester Kan arbejde selvstændigt og til tider under pres Har et ønske om at være på holdet i længere tid. Har gyldigt akkrediteringskort Ansøgningsfrist: Fredag den 14. november Ansøg via for holdmedlemmer tilmelding til hold mærket Hold 1614 Ønskes yderligere oplysninger kontakt Theis Aagaard på tlf Samtaler afholdes mandag d. 17. november på afdelingen fra kl HOLD 1301 BBH AKUT MODTAGEAFDELING (AMA). Kunne du tænke dig at lære at lægge venflon, tage blodprøver, EKG, A-punktur mv. Vil du gerne indgå i et stærkt team af læger, sygeplejersker etc., og vil du gerne kunne bestemme mere over din arbejdsdag? Vil du gerne arbejde på en fast afdeling? Så kig her Vi søger SPV ere til AMA BBH. Der er et godt arbejdsmiljø, med et erfarent og aktivt personale. Da afdelingen kan være meget travl, er det vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede situationer og være aktivt deltagende i afdelingens gøremål. Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, hvilke arbejdsopgaver der forligger er forskellige. Udover almindeligt SPV arbejde, arbejder man også selvstændigt. Hvis du vil, lærer sygeplejerskerne dig gerne ovenstående færdigheder, samt meget mere. På den måde aflaster vi afdelingens sygeplejersker i alle arbejdsopgaver, hvilket resulterer i en spændende og lærerig hver dag. Vi dækker alle vagter i døgnet, men det plejer ikke at være et problem at få vagtplanen til at falde på plads. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbevist Min. 200 SPV-timer (gerne flere) Min. tage 4 vagter pr. måned Have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV holdløn, som er omkring kr./time. Ansøgningsfrist: Fredag den 14. november 2008 kl via København for medlemmer tilmelding til hold mærket Hold 1301 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog tlf

12 12 STIKKERHOLD 1606, HVIDOVRE HOSPITAL SØGER 4 NYE HOLDMEDLEM Vil du gerne blive en haj til det dér med blodprøver? Og kunne du tænke dig at arbejde på et velfungerende FADLhold og selv være med til at planlægge dine vagter? En del af vores holdmedlemmer bliver snart færdige som læger og derfor søger blodprøvetagningshold 1606 på Hvidovre Hospital 4 nye medlem pr. 1. januar Vi kan lokke med hyggelige holdmøder, gratis kaffe og te, massagestol og gratis frugtordning. Holdet dækker dagvagter fra mandag til torsdag mellem kl. 08:00 15:00, samt eftermiddags-/aftenvagter fra 11:30 18:00 mandag til fredag. Du skal derfor være villig til at skifte mellem dagvagter og eftermiddags-/aftenvagter. Holdet har endvidere bagvagtsordning, således at der altid er én person på stand-by. Vi arbejder ikke i weekender og på helligdage! Arbejdet indebærer blodprøvetagning på sengeafsnit og i Klinisk Biokemisk Afdelings ambulatorium, samt evt. forefaldende arbejde, hvis der opstår pauser. Erfaring med veneprøvetagning er ikke et krav, da grundig oplæring finder sted. Oplæringen (3-4 dage efter aftale) vil foregår i december og du får selvfølgelig løn under oplæringen. Derefter vil du indgå i vagtplanen for januar måned på lige fod med de øvrige medlemmer på holdet. Minimum 200 SPV- timer Have bestået minimum 4. semester Kunne tage ca. 1 vagt pr. uge (+ bagvagt), også i eksamens- og ferieperioder. Skal kunne starte oplæring i december Kunne deltage i holdmøde tirsdag den 2. december kl mhp. planlægning af januar måneds vagter. Gyldigt akkrediteringskort Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsbioanalytiker Kirsten Marie Østergaard, Klinisk Biokemisk Afdeling, Hvidovre Hospital, på tlf eller holdleder Christian Gadsbøll på tlf Ansøgningsfrist: Mandag d. 17. november 2008 kl til Vagtbureauet via hjemmesiden For medlemmer Ledige hold Mærket Hold Husk at angive semestertrin HOLD 1704 AMAGER HOSPITALS LÆGESEKRETÆRHOLD Amager skadestue og medicinsk klinik søger nye FADLvagter i funktionen som lægesekretær. Vi arbejder i alle vagttyper både hverdag og weekend. Da arbejdsdagen kan være meget travl, er det vigtigt at du kan bevare overblikket i stressede situationer og er hurtig til at lære nye ting. Jobbet er spændende da du har mulighed for at komme på forskellige afdelinger f.eks. på skadestuen, den akutte medicinske modtagelse, kardiologisk klinik eller endokrinologisk klinik Arbejdsområder som lægesekretær vil bl.a. ligge inden for disse områder: Skrive skadejournaler efter bånd fra lægerne Skrive primærjournal på akut indlagte og indlagte patienter efter bånd Modtage patienter i samarbejde med den koordinerende sygeplejerske, registrere i Grønt System Div. registreringer af patientforløb og afslutning af patientforløb Du skal kunne håndtere stressede situationer SPV timer minimum 200 timer. Skal have bestået 4. semester. VAGTBUREAUET Skal kunne tage minimum 4 vagter pr. mdr. Du skal have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV-holdløn Der afholdes ansættelsessamtaler på afdelingen med sekretariatschef Kresten Dørup kort efter ansøgningsfrist. Oplæring: Du vil modtage en grundig oplæring, som planlægges individuelt og afvikles hurtigst muligt. Ansøgningsfrist: Mandag den 10. november 2008 kl Tilmelding gerne via hjemmesiden www. Fadlvagt.dk København Tilmelding til hold Hvis der er spørgsmål, skal du kontakte adm. sygeplejerske Astrid Bruun på telefon eller mail NYT SPV-HOLD 1302 HILLERØD AKUTAFDELING Vil du være sikker på at få nogen gode og spændende vagter? - så se her. Om afdelingen: Den nye Akutafdeling bliver til gennem en fusion af skadestue-modtagelse, akut observationsafsnit og visitationen. Afdelingen får selvstændig ledelse på linje med andre hospitalsafdelinger. Visionen for projektet er, at patienten har én indgang på hospitalet, når der opstår akut sygdom eller skade. Her sikrer læger og sygeplejersker, at patienterne vurderes, stabiliseres og får alle relevante undersøgelser, inden de kommer op på sengeafdelingerne eller kan gå hjem igen efter endt behandling. Arbejdet består i at hjælpe til på afdelingen, arbejdsopgaver varierer. Udover almindeligt SPV arbejde, arbejdes der også selvstændigt. Du skal derfor kunne bevare overblikket i stressede situationer og være aktivt deltagende i afdelingens gøremål. Arbejdstider: Holdet på ca. 24 personer skal kunne døgndækkene alle ugens dage. I tilfælde af for få ansøgere vil holdet arbejdstider ligge i aften, nat og weekender. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være ansvarsbevist Min. 200 SPV-timer (erfarne SPV ere vil blive prioriteret) Min. tage 4 vagter pr. måned Have et gyldigt akkrediteringskort Løn: SPV holdløn + 2 timers kørselgodtgørelse Ansøgningsfrist: Mandag den 10. november 2008 kl via København for medlemmer tilmelding til hold mærket Hold 1302 Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Gry Orkelbog-Andresen på tlf.nr VENTILATØR HOLD PÅ HERLEV INTENSIV AFDELING Herlev intensiv afdeling vil gerne have et fast hold af erfarne ventilatører Holdet skal dække AV og NV alle ugens dage og dagvagter i weekenden. Bliver holdet ikke stort nok til at dække så mange vagter bliver det primært nattevagter som skal dækkes. Man arbejder sammen med specialuddannet sygeplejersker, so.su.ass.. Afdelingen har speciallæge i vagt. Holdets primære arbejdsopgaver bliver At passe intermediær patienter Passe patienterne med peep, cpap, Hudson maske eller NIV Sårpleje samt personlig pleje. Er der ingen intermediære patienter hjælper man til hos andre patienter. Det bliver ikke fast vagter og man skal regner med at passe forskellige patienter i hver vagt. Vi tilbyder God klinisk uddannelse i observation, pleje og behandling af den intermediære patient. Medlemskab af FADL Man skal kunne tage min. 4 vagter pr. måned. Min. 200 VT-timer Gyldigt akkrediteringskort Ansøgere med flest antal timer og højeste semestertrin vil bliver prioriteret. Der vil blive planlagt et oplæringsforløb på afdelingen når holdet er samlet. Ansøgningsfrist: den mandag den 10. november 2008 Søg via For medlemmer tilmelding til hold Mærket Herlev Løn: VT-holdløn Hvis der er spørgsmål skal du kontakte Adm. Sygeplejerske Astrid R. Bruun tlf eller mail VT-HOLD 4409 PÅ RIGSHOSPITALET Søger 2 nye medlemmer med start i januar. Vores opgave består i at observere og registrere eventuelle anfald hos patienter, der er indlagt til langtidsvideo-eeg-overvågning med henblik på udredning af epilepsi og evt. kirurgisk behandling. Vagterne afholdes i et separat observationsrum sammen med en SOSU assistent. Der vil max være 2 patienter til observation ad gangen, og det er generelt fredelige og hyggelige vagter, som stort set aldrig indeholder plejeopgaver. Holdet dækker alle nattevagter, aftenvagter hver anden uge og dagvagter i weekenden. Vagterne varer i 8,5 time. Desuden holder afsnittet lukket mellem jul og nytår, i påsken og i sommerferien. Oplæring består af en betalt følgevagt á 4 timers varighed og en samtale med ansvarshavende sygeplejerske. Vi er et velfungerende hold, der går meget op i at alle får vagter der passer deres kalender. 100 VT-timer Gode samarbejdsevner og stor ansvarsfølelse Skal kunne tage min. 4 vagter pr måned Gyldigt akkrediteringskort. Skal kunne deltage i holdmødet 6/ kl Ansøgningsfrist: den 17. november 2008 kl Ansøgningen sendes via ww.fadl-vagt.dk københavn tilmelding til hold For yderligere oplysninger kan holdleder Christine Thorsen kontaktes på mail: Foredragsgruppe præsenterer: TV-lægen PETER QVORTRUP GEISLING Fredag den 21. november klokken i Henrik Dam auditoriet. Kom og hør hans interessante anskuelser om at være studerende og lægerningen. w

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse

Den kliniske basisuddannelse Den kliniske basisuddannelse Med denne pjece får du en kort information om nogle praktiske forhold og rettigheder i forbindelse med din kommende ansættelse i din kliniske basisuddannelse, KBU. Indhold:

Læs mere

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII

RUSSER REDDER LIV! AFSLØRING ... PÅ GRUND AF RUSTUR. rekonstruktion! Nr. XVI Nr. XVII Nr. XVI Nr. XVII 13. feb. 2. 13. feb.. årgang. årgang 2 7-2 8 2 7-2 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift RUSSER REDDER

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KARRIEREDAG 2007

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KARRIEREDAG 2007 Nr. VII 10. okt. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift KARRIEREDAG 2007 HVAD VIL DU VÆRE NÅR DU BLIVER STOR? VIL DU REDDE LIV I AFRIKA ELLER DRØMMER DU

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet

Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Vejledning til epilepsikirugisk forløb i børneambulatoriet Booking Det er professor Peter Uldall der er kontaktlæge for de børn der henvises til, og er under, udredning i epilepsikirurgisk regi her på

Læs mere

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET

Klassiske studier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 KLASSISKE STUDIER INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET Klassiske studier INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 VELKOMMEN PÅ! Først og fremmest: Tillykke med optagelsen på studiet, være det sig Klassisk Filologi, Klassisk Arkæologi, Latin,

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin

Bestyrelsesmøde 3. april 2013. Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin Bestyrelsesmøde 3. april 2013 Tilstede: Patrick, Jeppe, Maiken, Carsten, Anne, Julie, Lærke, Christian, Badar, Line, Line Bentsen, Anne, Martin 1. Manglende bestyrelsesposter Medlemsansvarlig Line Bentsen

Læs mere

KA i Uddannelsesvidenskab

KA i Uddannelsesvidenskab KA i Uddannelsesvidenskab INSTITUT FOR UDDANNELSES OG PÆDAGOGIK (IUP) ARTS AARHUS UNIVERSITET PROGRAM FOR INTRODAGENE 2013 UDDANNELSESVI- DENSKAB Pro civitate de humane via litteras - for samfundet, ved

Læs mere

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013

YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 YODA NYHEDSBREV FEBRUAR 2013 Leder Den gode uddannelse! Hvad kan og skal vi gøre i YODA for at bidrage til en god ortopædkirurgisk uddannelse på alle landets afdelinger? Alle yngre ortopædkirurger er under

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

præsenterer En Begynders Guide til Forskning

præsenterer En Begynders Guide til Forskning præsenterer En Begynders Guide til Forskning Hvad vi dækker i dag? Hvorfor skal man forske? De første skridt af idé processen Kort oversigt af den fortsatte forksningsproces Hvad PUFF kan hjælpe med Stil

Læs mere

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena

27 Januar 2014 28 april 2014. Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Rejsebrev fra Malaga - Rusel Siena Hvorfor Malaga? Der er et par specifikke årsager til min interesse for netop dette Malaga. Først og fremmest er jeg meget interesseret i at få indblik i det spanske sundhedssystem.

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150

efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse 2011154/2012150 uddannelse efter-& videre EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2011/2012 2011154/2012150 Den sundhedsfaglige suppleringsuddannelse September 2011/Februar 2012 Aarhus Universitet, februar 2011 Udgivet af Efter- og

Læs mere

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om

Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Birgitte Dohm Studievejleder Duborg-Skolen, Flensborg 24.07.2009. Oplysninger til elever og studerende fra Sydslesvig om Indledning og kontakt Det følgende er en sammenskrivning af reglerne for at elever

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes til møde torsdag den 12. februar 2009, kl. 17.00 på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 5. feb. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 4 Der indkaldes

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan

MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 26 30. april. 40. årgang 2007-2008 Informationsmøde om den kliniske basisuddannelse FADL afholder informationsmøde om den kliniske basisuddannelse

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET

Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET Digital design PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 DIGITAL DESIGN IT, ÆSTETIK OG INTERAKTION INSTITUT FOR KOMMUNIKATION OG KULTUR ARTS AARHUS UNIVERSITET 2 PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 VELKOMMEN PÅ DIGITAL

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP

PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP Uddannelsesvidenskab PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 UDDANNELSESVIDENSKAB, CAMPUS EMDRUP (Billede af tutorteamet 2015) DANMARKS INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK ARTS AARHUS UNIVERSITET VELKOMMEN PÅ

Læs mere

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV NOVEMBER 2012 Leder Velkommen til YODA s tredje foreningsår! Med DOS-kongressen fik vi skudt det nye foreningsår godt i gang. Det var fedt at se så mange af jer under kongressen og til

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Vejledning - Inspektorrapport

Vejledning - Inspektorrapport Vejledning - Inspektorrapport Dette er en skabelon til en inspektorrapport. Rapporten indgår som et integreret element i Inspektorordningen. Formålet med rapporten er at indsamle og beskrive centrale elementer

Læs mere

Fase 2 Fest Lørdag d.5.april

Fase 2 Fest Lørdag d.5.april MOK.info MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan Nr. 22 2. april 40. årgang 2007-2008 Fase 2 Fest Lørdag d.5.april Se mere på bagsiden... 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Deusto Universidad, Bilbao. Land: Spanien Periode: Fra: August 2013 Til: januar 2014 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech

Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Information om SU til erhvervsuddannelser på Aarhus Tech Hvis du ønsker at søge SU til din uddannelse, skal du være opmærksom på følgende: SU kan kun søges elektronisk på www.su.dk og du kan kun logge

Læs mere

Arabisk- og Islamstudier

Arabisk- og Islamstudier Arabisk- og Islamstudier PROGRAM FOR STUDIESTARTEN 2015 INSTITUT FOR KULTUR OG SAMFUND ARTS AARHUS UNIVERSITET MARHABA! VELKOMMEN TIL ARABISK- OG ISLAMSTUDIER Tillykke med din optagelse på Arabisk og Islamstudier!

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

De "gamle " i FADL har brug for et friskt pust...

De gamle  i FADL har brug for et friskt pust... Nr. V 26. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift De "gamle " i FADL har brug for et friskt pust... FADLs Generalforsamling 2007 Alle medlemmer af FADL

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri Januar 2012 Region Hovedstadens Psykiatri en kort orientering til patienter og pårørende Region Hovedstadens Psykiatri er Danmarks største psykiatriske hospital. Vi leverer regionens ydelser på psykiatriområdet

Læs mere

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål.

Alle tilmeldinger skal sendes efter underskrift til akkreditering@fadl.dk Du er altid velkommen til at kontakte os ved spørgsmål. Velkommen til FADLs Vagtbureau København I denne folder vil du finde oplysninger vedrørende tilmelding til FADLs vagtbureau København. Læs folderen igennem før du skriver under på din tilmelding til vagtbureauet.

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.

Mødereferat. Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6. Mødereferat Referat af møde for Selvstændige uden overenskomstl den 7-6-2010 For referat: Stefan Kragh/Jane Kiss Dato for udarbejdelse: 20.6.2010 Sted: DGI Huset, Vejle. Dagsorden Punkt 1: Foredrag WebAnalytic

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab. Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New South Wales Land: Australien Periode: Fra: juli 2012 Til: november 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur

AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur AT SKRIVE SPECIALE Nordisk sprog og litteratur Indhold Emnevalg Valg af vejleder Specialeplads Vejledningsprocessen Eksamenskontrakten Dispensation fra eksamenskontrakten Vejledningsplan Opgaveformulering

Læs mere

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør

Studiehåndbog. for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH. Få verden som arbejdsplads VIA Bygningskonstruktør Studiehåndbog for studerende på Bygningskonstruktøruddannelsen i Aarhus på AARHUS TECH INDHOLD VELKOMMEN... 4 STUDIESERVICE... 5 STUDIEVEJLEDNING... 5 SU-VEJLEDNING... 5 INTERNATIONALT KONTOR... 6 CAREER

Læs mere

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed

Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed Amadeus Speciallægecenter ET SUNDT LIV - for dig eller din virksomhed 0808_AMADEUS_brochure1.indd 1 9/16/08 10:55:13 AM Amadeus Speciallægecenter Amadeus er et speciallægecenter, som hjælper dig eller

Læs mere

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30

2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 2. bestyrelsesmøde i Filibid, Tirsdag d. 25.marts kl. 18.30 1. Formalia Formanden er dirigent: Anne. Referent: Maja. 2. Billedtagning af bestyrelse Der er taget fællesbillede. 3. Diskussion af aktiviteter

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne

Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf. vedtægterne Amager Generalforsamling Onsdag den 22. april kl. 18.00 Postkassen Amager Landevej 71 2770 Kastrup Vi starter med et lettere traktement - drikkevarer til rimelige priser. Dernæst generalforsamling jf.

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia

US AARH. Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie. Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia US AARH Studie på Aarhus Universitet: Spansk og latinamerikansk sprog kultur og historie Navn på universitet i udlandet: Universidad de Valencia Land: Spanien Periode: Fra: Februar 2012 Til: Juni 2012

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning.

Studerende, der optages til kurset Academic English pr. 1. september 2006 eller senere, skal studere efter denne ordning. 'HW+XPDQLVWLVNH)DNXOWHWV8GGDQQHOVHU 6WXGLHRUGQLQJIRUNXUVHW$FDGHPLF(QJOLVK 8GEXGWLVDPDUEHMGHPHG'HW,QWHUQDWLRQDOH.RQWRU %$QLYHDX RUGQLQJHQ 8QGHU8GGDQQHOVHVEHNHQGWJ UHOVHQDI )DFXOW\RI+XPDQLWLHV &XUULFXOXPIRUWKHHOHFWLYHVWXG\LQ$FDGHPLF(QJOLVK

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Idræt. Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Idræt Navn på universitet i udlandet: Oklahoma University Land: USA Periode: Fra: 20/8-2012 Til: 14/12-2012 Udvekslingsprogram: MAUI Hvorfor

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B FUNDRAISING JDE ØKONOMI PR INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave en forening og for at gøre arbejdet

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Sommerskole. Greve Privatskole

Sommerskole. Greve Privatskole Sommerskole Greve Privatskole 30. juni - 4. juli 2014 SOMMERSKOLE I STORKØBENHAVN TalentCampDK afholder sommerskole i uge 27 på Greve Privatskole. Du modtager denne invitation, fordi din faglærer eller

Læs mere

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej.

Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. Falstersvej 3-5 Formålet med denne pjece er at gøre det lettere for dig at finde rundt i det store hus på Falstersvej. VUF består af to bygninger: Falstersvej 3-5 og Lindevangs Allé 8-12 VUF's bogdepot

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9)

Til stede: Holdrepræsentanter: Farah Abdulkader (hold 5), Annelie Bolldén (hold 7), Christian (hold 9) D E P A R T M EN T O F E D U C A T I O N A N D S T U D E N T S E R V I C E S K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET M Ø D E R E F E R A T 6. JUNI 2014 Forum Semestermøde for 4. sem. KA AFDELING FOR Møde

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014

SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 SEMINAR FOR ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANTER 28. og 29. oktober 2014 6. august 2014 Program: 28. oktober: Verdens Bedste Arbejdsplads Indhold: Vil I gerne have mere arbejdsglæde? Slås I med forandringer og utryghed?

Læs mere

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen

Velkommen til de to nye medlemmer der er valgt til medarbejderrådet: Claus, valgt i Skovhjælperne Rebecca, valgt i Cafeladen Til: Viceværterne - Jim Køkken - Karina Montageværksted - Rene Maskinværksted - Tom Pakkehallen Mikael De Grønne Fingre Randi Skovhjælper Claus Grafisk - Søren Cafeladen - Rebecca Suppleant gæst: Toni

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015

Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Sjælland & Bornholm aktiviteter efterår 2015 Velkommen til et spændende efterår i ABF! Du modtager hermed en samlet oversigt over de mange, spændende aktiviteter, som ABF udbyder i efteråret 2015. Med

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Studiestartsfestival 2007

Studiestartsfestival 2007 Nr. III 12. sep. 40. årgang 2 0 0 7-2 0 0 8 MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Nørre Campus Studiestartsfestival 2007 Tid: 14. september 2007 Kl. 16.00 04.00 Sted: På græsplænen

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker

Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Velkommen til konference for kontaktsygeplejersker Dagens program i Århus 9.30 Velkommen ved projektleder Hanne Balle 9.35 Nyt fra Hjerteforeningen ved rådgivningsleder Hanne Lisette Andersen og projektleder

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere