PADLEN feb Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub feb Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag i Prag Førstehjælp Sådan passer du på klubbens kajakker... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Indkaldelse til generalforsamling 6 Resultat og balance med budget 8 Masser af visioner for klubben 11 Operation Ren Sø Kristi Himmelfartsdag i Prag 14 Klubmesterskab Kursus i kano EPP 2 18 Førstehjælp 19 Sådan passer du på klubbens kajakker 20 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2012 Dato: Aktivitet: Dato: Aktivitet: 3/3 Klubmesterskaber i indendørs kajakroning 4/3 O-løb, Danstrup Hegn 16-18/3 Fospadlingkursus i Sverige 26/3 kl. 19 Generalforsamling 21-22/4 Cph Spring Regatta, Bagsværd 29/4 Tryggevælde Å Løb 6/5 Paredisløbet, Silkeborg 16-20/5 Klubtur, Prag (Kano + Kajak) 19-20/5 Maribo Regatta 2-3/6 Bagsværd Regatta 16-17/6 SUC 2, Åkulla, Varberg, Sverige 16-17/6 24-timers kajakstafet, Hvidovre 23-29/7 Klubtur, Gudenåen 28/7 Amager Strandpark Rundt 4-5/8 Silkeborg Regatta /8 Dalsland Kanotmaraton, Sverige 24-26/8 DM Sprint, Bagsværd 25/8 Kanojak Trim, Esrum 1-2/9 DM Maraton, Ringsted 1/9 Øresundstur 8-9/9 Tour de Gudenå, Jylland 22/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby 6/10 Kvindeløb Støt Brysterne, Farum 7/10 O-løb 14/10 Vinterræs, Amager Strandpark 4/11 O-løb 11/11 Vinterræs, Amager Strandpark 2/12 O-løb 9/12 Vinterræs, Amager Strandpark Hver lørdag kl Vinterroning 4 5

4 Poster på valg: 1. Formand Thomas Gjerlufsen, modtager genvalg 2. Sekretær Lilian Jørgensen, modtager genvalg 3. Kasserer Jane Hinge, modtager genvalg 4. Turudvalgsformand Eva Henriksen, modtager genvalg 5. Suppleant Henrik Madsen, modtager genvalg 6. Redaktør Ludmila Miklikova, modtager genvalg 7. Revisorsuppleant Heine Jepsen, modtager genvalg. Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling i Lyngby Kanoklub mandag d. 26. marts klokken 19:00 Uden for tur: 8. Motionsudvalgsformand. Bestyrelsen foreslår Louise Jørgensen Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamling i VM Fonden af 1990, samme dag klokken 18:45, dagsorden ifølge fondens love. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretninger 4. Gennemgang af budget for Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. 6 7

5 Resultat og balance med budget INDTÆGTER: Budget Realis. Budget Realis. Kontingenter over 25 år Kontingenter under 25 år Familierabat Vedlh.dep. indbetalt Vedlh.dep. tilbagebetalt Pladsvederlag Bøder for sent indbetalt * MEDLEMSINDBET. I ALT * LTK Medlemstilskud LTK Trænertilskud LTK Selvforvaltning * LTK TILSKUD I ALT * Kursusindtægter IU-Bådsalg Udgifter vedr. div. stævner Bådsponsoreringer Salg/Køb af brugte turbåde Sponsorer vedr. bus Aktivitetsudvalg, fester Mølleåens Blå Bånd Cph. Springregatta Lån af OASEN Nøglepenge Vederlag for udlån af materiel Bladpuljen Andre indtægter ØVRIGE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Forsikring, sommerhus Rep., vedl.hold, Sverige El, vand m.m Ejendomsskat Øvrige udgifter SOMMERHUS I ALT UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Godtgør. vedr. under 25 år Kurser IU, DKF Børnetræning, weekendture, IU Møder, IU Træningstøj Træningslejr, IU-træn Stævner, IU-trænere Startpenge, Stævner Reparation af Materiel, IU Materielanskf., IU Tilskud, eliteroere-iu Klubmesterskaber, IU Øvrige udgifter, IU IDRÆTSUDVALGET I ALT Ture og stævner, TUR Materielanskf., TUR Småanskaffelser, TUR Vedligeh. og Rep., TUR Møder, TUR Grunden Øvrige Udgifter, TUR TURUDVALGET I ALT Ture og stævner, MU Kursusafvikl., udgifter Materielanskaff. MU Småanskaffelser, MU Rep. og vedligehold, MU Kurser, MU Møder, MU Godtgørelser over 25 år, MU O-løb Øvrige udgifter, MU MOTIONSUDVALGET I ALT Materielanskaffelser Brændstof m.m., biler Vægtafgift, biler og trailere Forsikring, biler og trailere Rep. af biler og trailere Garageleje Benzin, motorbåd Rep. af motorbåd Forsikring, motorbåd Øvrige udgifter vedr. trnsp TRANSPORTMATERIEL I ALT

6 UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Udsendelse af Padlen Trykning Øvrige udgifter Annonceindtægter PADLEN I ALT Masser af visioner for klubben Bådhal Værksted Kantine Vægtloft Fællesrum Rengøringsartikler m.m Rengøring kantine Diverse lokaleomkst LOKALEOMKST. I ALT Løn m.v., medhjælp Løse medhjælpere Kontorartikler, porto Telefon, bestyrelse Mønttelefon, udgifter Mønttelefon, indtægter Abonnementer TV-licens Bankgebyrer Småanskaffelser Internetomkostninger Kontormaskiner Forsikringer Konting. FIL, DKF m.m Årsmøder, DKF Kurser Bestyrelsesmøder Kassererhonorarer Refusioner iflg. DIF Fælles Klubmøder Repræsentation, gaver Øvrige Udgifter ADMINISTRATIONSOMK. I ALT DRIFTSUDGIFTER I ALT Hensættelser Renteindtægter, udbytte Renteudgifter Kursgevinster FINANSIELLE POSTER I ALT PERIODENS RESULTAT Et fantastisk visionsmøde, fantastiske lærerkræfter, fantastiske deltagere. Ja, jeg kunne blive ved. Da jeg sagde ja til at deltage, var jeg nemlig slet ikke forberedt på, at det, da dagen var omme, var væltet ind med visioner for vores klub. Vi blev budt velkommen af formanden og Poul Sølvstein fra Dansk Arbejder Idrætsforbund, som de efterfølgende timer styrede de 25 arbejdsivrige LK ere, der ville være med til at vise vejen frem for Lyngby Kanoklub de næste 3-4 år. Der var følgende hovedpunkter, som vi skulle gennemgå: Medlemsvisioner Foreningsaktivitet 75 års jubilæum Frivillighed i Lyngby Kanoklub. De fire grupper kom med nogle virkelig gode forslag, og vi fik mange grin undervejs som dog hurtigt blev omdannet til alvor og seriøsitet. Jeg vil nævne enkelte stikord til de forskellige hovedtemaer, idet jeg forventer en endelig drejebog fra bestyrelsen

7 Medlemsvisioner: Fastholdelse af unge roere, indsats på ungdomsafdelingen, aktive forældre, lektiehjælp, vintermedlemskaber (herunder vinterbadning), opdeling af lokaler, fællesskab med naboklubber. Foreningsaktiviteter: Træning på flere niveauer, onsdagsløb, mere liv på hjemmesiden, uddannelse af officials, videregående kurser, drejebog for store events, sommerferieaktiviteter. 75 års jubilæum: Dagsoplevelse, show på vandet, løbende aktiviteter over flere dage, plakater, presse, O- løb på søen, prøvedag, fest og dans, invitation af andre klubber, 100 meter sprint, helsebod, ture med Bådfarten. Frivillighed: Åben kommunikation, levende hjemmeside, opslag fra møder, tidlig motivering af medlemmer, honorering, sociale arrangementer, medindflydelse på opgaver, konkrete opgaver, synliggørelse af det frivillige arbejde, stille krav til medlemmerne. Jeg er godt klar over, at der ikke dumper en drejebog ind ad min dør inden for de næste 14 dage. Idéerne skal i første omgang bruges af bestyrelsen, der nu skal i gang med at få konkretiseret alle disse ord. Når dette er sket, træder Poul Sølvstein i karakter og gennemgår materialet, som bestyrelsen derefter kan arbejde ud fra. Herefter forventer jeg, at en drejebog ser dagens lys, og at det arbejde, jeg har været med til at gennemføre, bliver lagt frem for alle. Jeg vil slutte med at takke, fordi jeg fik lov til at deltage. Tak også til bestyrelsen og god arbejdslyst. Første step er planlægningen af Lyngby Kanoklubs 75 års jubilæum. Den visionære Operation Ren Sø 2012 lørdag d. 17 marts kl :00 Vores gode naboklub 361 Kano- & Kajakklub inviterer til den årlige og traditionsrige Operation Ren Sø. Det er en virkelig hyggelig aktivitet, hvor alle kan deltage. Vi starter med morgenmad hos 361 på Nybrovej og deler os derefter i hold, hvor nogle går langs Bagsværd Sø og andre langs Lyngby Sø. De friske kan snuppe en kano og på den måde være med til at fjerne affaldet fra vandsiden. Sidste år fandt vi både stole, poser, en knallert og et stort antal uåbnede dåseøl og havde samtidig nogle rigtig hyggelige timer sammen. Det er en rigtig hyggelig familie- og vennebegivenhed, så tag gerne venner, familie, klapvogne osv. med. Vi er så heldige, at det også er 361, der sørger for morgenmad/formiddagskaffe, gribetænger, trillebøre, kanoer samt frokost. Vi slutter med fælles frokost hos 361. Kl Vi mødes til morgenmad/ formiddagskaffe i 361s klubhus på Nybrovej 361. Kl Indsamlingsområder anvises og affaldsindsamlingen begynder Kl Vi mødes igen i 361s klubhus status Kl Fælles frokost Kl Afslutning. Husk gummistøvler, arbejdshandsker og godt humør. Tilmelding er ingen betingelse, men har du lyst til at spise enten morgenmad og/eller frokost, bedes du af hensyn til deres indkøb tilmelde dig til motionsudvalget Motionsudvalget 12 13

8 Nyd Kristi Himmelfartsdag i kano eller kajak i Prag Kristi Himmelfartsdag, dagen før, og de efterfølgende dage er vi sammen i Prag, hvor vi nyder den skønne natur og ser og prøver den dejlige flod. Og hvem er så vi? Ja, det er dig motionisten, kaproeren, dig med en turkano, for ikke at glemme dig, som er aktivt medlem i Lyngby Kanoklub og benytter dig af de faciliteter, klubben har at tilbyde. Er det ikke rart at læse et lækkert klubblad, og så på denne side pludselig se, at du har fået en invitation til en tur til Tjekkiets skønne hovedstad Prag? Dette er blot én af de mange fordele, du har ved at være medlem af Lyngby Kanoklub. Tænk, at du kan medbringe en kano eller en kajak til Prag enten din egen, eller en båd, som klubben stiller til rådighed. Tænk også, at du kan bo på værelse sammen med tre af dine klubkammerater, at du kan stå op om morgenen og sætte dig ind til et dejligt tjekkisk morgenbord, tilberedt af andre, for derefter ud at ro på en skøn flod med masser af charme og en natur, der ikke ses flottere. Når tilmeldingsfristen er udløbet, indkalder vi deltagerne til et lille formøde, hvor vi bl.a. vil drøfte hvorledes, vi skal indtage frokost og aftensmad. Det kunne være et forslag, at vi selv tilberedte frokosten og spiste ude om aftenen, men alt dette og meget mere, vil vi drøfte denne aften. Det, der ligger klart nu, er: Vi rejser onsdag d. 16. maj omkring klokken 7.00, og vil efter beregningerne være fremme i Prag omkring klokken Vi indlogerer os på Hostel Boathouse, ca. fire kilometer uden for Prags centrum, hvor vi har bestilt plads til 16 personer med morgenmad. Vi drager fra Prag søndag d. 20. maj omkring klokken 9.00 og forventer at være hjemme omkring klokken Man bestemmer selv, hvor udmarvende turen og opholdet bliver. Kaproerne skal næsten som en selvfølge træne 2 x dagligt og motionisterne i kajak 1 x dagligt. Måske drager vores turkanoroere op ad floden, så vi først ser dem igen lørdag eftermiddag. Der vil også være udfordringer for de aktive medlemmer, der træner alternativt. Så alt i alt kan det blive en aktiv miniferie for alle. Vi har prissat turen, så der er en pris kun for transporten tur-retur for kanoroerne, der sover i deres kanoer, og en pris på opholdet for dem, der skal bo på Hostel Boathouse. Priserne bliver som nedenstående: Beløbet er udregnet pr. bil med 7 personer og trailer Transportomkostninger pr. deltager 850,- Ophold og transport på Hostel Boathouse inklusiv morgenmad 1.450,- Til disse beløb skal lægges frokost og aftensmad i fire dage, idet vi forventer, du selv har madpakke med til udrejsedagen. I transportomkostningen er der medregnet brunch på færgeoverfarten Gedser-Rostock. Denne kan til enhver tid trækkes ud af omkostningen. Har du spørgsmål, kan du rette dem til formanden eller kassemesteren Sidste tilmeldingsfrist: Den 15. marts på den liste, der hænger på opslagstavlen. Der kan blive tale om først til mølle princippet!!, og denne dag skal der indbetales 500 kroner. Tilmeldingen er bindende. NB: Husk gyldigt pas!! Husk sygesikringsbevis. Børn, op til 15 år, kan rejse uden eget pas, hvis de er indskrevet i forældrenes pas. Bestyrelsen 14 15

9 Klubmesterskab 2012 Hermed skal lyde en opfordring til at deltage i vores indendørs mesterskab i kajakroning i ergometer. medaljer. Lad os derfor bakke op om dem og deres fine resultater ved at møde op til disse klubmesterskaber så kan vi samtidig glæde os over, at vi ikke skal ro imod dem. Du kan enten skrive dig på listen nede i klubben eller sende en e- mail til com. Meld dig gerne til så hurtigt Klubmesterskab i kajak-ergometer som muligt så vi får en fornemmelse af, hvor mange deltagere vi bliver. På næste side kan du læse mere om hvilke klasser, der udskrives løb i. På gensyn Motionsudvalget Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12:00 For første gang afholder vores fantastiske klub mesterskaber i indendørs kajakroning også kaldet kajak-ergometerroning. Det er et klubmesterskab, der afholdes mest for sjov, men medaljerne gælder det er absolut en stor ære at kunne kalde sig klubmester! Det er første gang Lyngby Kanoklub afholder dette mesterskab, men vi håber ikke, at det bliver den sidste. Vi har brug for et vist antal deltagere før arrangementet bliver afholdt så tøv ikke med at melde dig til. Det er meningen, at det skal være sjovt, hyggeligt og ganske uhøjtideligt. Derfor vil vi gerne understrege, at det altså ikke er særlig svært at ro i en maskine, så du behøver ikke at træne intensivt inden mesterskaberne! Der er mange forskellige klasser, og som du kan se på næste side, er distancerne ikke særlig lange. Har du ikke prøvet at ro i maskine før, så tag en tur i træningslokalet inden d. 3. marts, så bliver du lynhurtigt topskarp. Vi håber selvfølgelig også, at nogle af klubbens tidligere roere (altså nogle af de virkelig erfarne) har lyst til at melde sig til. Klubbens stærkt voksende gruppe af ungdomsroere har lige deltaget i DM i ergometerroning, som du kunne læse om i sidste nummer af Padlen, og kom hjem med flere Der udskrives løb i følgende klasser: Klassenr. Klasse Distance Distance A Drenge og piger U12, U14, U16. Hvis nok deltagere deles op i drenge og piger 200 m 500 m B Piger U16, dame U18, senior og master Klasser deles afhængig af antal deltagere 200 m 500 m C Herrer U16, U18, senior og master 200 m m D Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m E Absolutely experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m F Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m G Absolut experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m 16 17

10 Derudover holdes stafetløb, hvor der på hvert hold skal være 4 deltagere. Tilmelding sker individuelt, og du kan melde dig til i en eller flere klasser, såfremt du selvfølgelig opfylder kravene. Klasserne er følgende: Førstehjælp Klassenr. Klasse titel 1 Lørdagsroerne Alle, der har deltaget i lørdagsroningen kl. 08:00 2 Syvsoverne Jahh, det er jo så dem, der ror senere end kl. 09:00 3 Motionisterne Alle dem, der motionerer mere i klubben end, de ror 4 Grill-entusiasterne Klassen er for alle, som i bund og grund er mest aktive ved vores onsdagsgrill 5 Eliten Det er alle de unge håb, som vi har i vores klub 6 Eliteforældrene Her kan forældrene til førnævnte elite melde sig til 7 90 er/00 erne Her kan tidligere gode roere, som nu bare hygger sig i klubben, melde sig til Distance Dagen skal på alle måder være en festdag, og det kan du være med til at sørge for. Så meld dig til som deltager i mesterskabet og få alle dine klubkammerater til at møde op på dagen. Tilmeld dig på opslaget i klubben eller send en mail til Til kanofolket - Se Her Kursus i kano EPP 2 Sted LK Dato maj 2012 pris 1500,- kr Tilmelding: Kontakt først turformanden - I skal have en kode, som giver jer rabat. Eva Henriksen, tlf Kun 12 medlemmer havde tilmeldt sig førstehjælpskurset, der fandt sted lørdag d. 11. februar i LK s lokaler, fra kl Den forholdsvis ringe tilslutning kan ses fra to sider, men jeg agter at se det fra den positive side. Nemlig at vores medlemmer er klædt så godt på, at skulle der ske noget med en klubkammerat ja, så er kapaciteten til stede, og der udføres førstehjælp. Vi har gennem de sidste mange år afviklet førstehjælpskursus i LK s lokaler, altid med en overtegning af medlemmer, og kun sjældent har vi måtte afvise interesserede. Men det er vigtigt, at vi mindst er 12 tilmeldte, da vi ellers ikke kan få en instruktør ud fra K.A.I (Københavns Amts Idrætsudvalg), og jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan afvikle sådan et kursus i eget regi. De 12 fremmødte fik alle tiders undervisning af Peter fra K.A.I. Der blev gået til den, og mange gik hjem med en viden, de ikke havde før, de kom. Deltagerne var også overraskede over, hvor lidt der skal til for at redde en person, der er kommet til skade til vands eller lands. Der blev pustet i de arme dukker, så de var lige ved at blive levende. Men seks timer går alt for hurtigt, og det var nødvendigt at holde en stram tidsplan for at komme hele pensummet igennem. Er der medlemmer, der gerne vil have et førstehjælpskursus, er der stadig mulighed for det, idet K.A.I. sport afvikler disse. Du skal blot linke dig på kursusprogram og se, om der er en dato, der passer ind i din tidsplan. Melder du dig på, sker det via LK, og det er vigtigt, at du møder op, når du har fået plads på kurset, da du ellers risikerer at tage pladsen fra en anden. Bestyrelsen 18 19

11 Sådan passer du på klubbens kajakker kan også skade båden. Tag altid kajakken op med forenden først og roret pegende ud mod vandet. Sådan placerer du også kajakken på bukkene, og holder den, når du bærer den ind på plads igen. Tør altid kajakken af indeni og udenpå efter brug. Tør også af under sædet. (Doner gerne dine gamle håndklæder til formålet). Læg gerne kajakken ind på plads før, du går i bad, så der er plads til andre. Båden lægges tilbage på den nummererede plads, hvor den hører til. Der er numre på både pladserne og bådene. Laver du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Opdager du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Er der tale om en mindre skade, hvor kajakken stadig er sikker og funktionsdygtig, skal der stadig skrives en seddel, så båden kan blive repareret. Aflever sedlen til Søren eller bestyrelsen. Det er lovpligtigt at have en svømmevest (en per person) i kajakken. Fra 1. oktober til 1. maj er det også obligatorisk at have den på! Heldigvis har Lyngby Kanoklub en masse aktive kajakroere, der nyder oplevelserne på vandet. Det betyder også, at vi er mange forskellige mennesker, der bruger kajakkerne. Her er nogle få retningslinjer for, hvordan du behandler klubbens kajakker bedst muligt. Åbn altid begge døre i hallen, når du skal ind og ud med kajakken, og sæt dørene på krog, så de ikke smækker i. Bed gerne om hjælp, hvis kajakken er tung eller ligger højt oppe. Pas på ror, ender og cockpit-kan- ten, når du håndterer båden. Tjek, at du har tilstrækkelig med plads, før du begynder at flytte båden. Læg altid kajakken på bukkene. Aldrig på broen det ridser den. Vent med at tage din kajak ud, til du har skiftet tøj og er klar til at gå på vandet. Kajakkerne er sarte. Tøm altid kajakken for vand inden, du tager den op af vandet. Selv en mindre mængde vand, som skvulper rundt, kan gøre den tung og vanskelig at håndtere. Den ekstra vægt af vandet, der vil løbe ned i den ene ende, 20 21

12 Har I hørt, at vi muligvis snart skal op i svømmehallen og afprøve vores færdigheder i kano og kajak. Her ved redaktionens afslutning har vi desværre ikke modtaget en fast dato, men det bliver i marts, så tjek opslaget i klubben eller på hjemmesiden. du i hvert fald ikke er en af dem, der ikke har betalt kontingent for Det lader vi de 100 andre medlemmer om. Det skæpper godt i bødekassen, men skaber også merarbejde for kassemester Jane og det er ikke fair, da det trods alt er frivilligt arbejde. dem, der ikke har betalt til den anførte tid på rykkeren, skal betragte sig som ekskluderet af Lyngby Kanoklub. Det har den følge, at de registreres i Roberts Kredit Informationsbureau, som dårlige betalere. Har de en kano eller kajak liggende i klubben, bliver den straks derefter afleveret til Hittegodskontoret i Gentofte. du selvfølgelig møder op til generalforsamlingen, giver ris eller ros til bestyrelsen. Og måske sidder du med et guldkorn til afvikling af LK s 75 års fødselsdag. der fortsat er ledige uger eller weekender, hvor Hytten i Sverige kan benyttes. Det gælder også i de gode, varme måneder. formanden nægter at stå inde for, at flagstangen kan holde endnu en sæson. Så mon ikke han arbejder på at skaffe en ny, nu når vi har 75 års dag. Formanden har regnet ud, at der er brugt i alt fire flagstænger siden 1937, og han kender til samtlige. rygterne siger, at dengang formanden var ung, kravlede de unge roere op i toppen af flagstangen, slog et blåt søm i knoppen og kravlede derefter ned. Dengang var der mange kravlenisser! Og rygterne siger, at der stadig er kravlenisser fra dengang ik osse Bugge og Leif? der er fremkommet meget få oplysninger fra vinterens O- løb. Dog er det sluppet ud, at formanden og kassemesteren er løbet fra hinanden, så i skrivende stund vides det ikke, om vi har mistet et par i parløbskonkurrencen. Lyngby Kanoklub var udlægger i det løb, hvor de to gik/-løb fra hinanden. Onde tunger påstår, at det var Madsen, der stod bag skilsmissen, idet han sammen med Louise var udlægger af hele løbet. Han kender formandens svage sider, derfor var post 9 gemt et underligt sted. du snart skal til at skrive dig på de ophængte lister til Copenhagen Spring Regatta, for der skal bruges mange frivillige hjælpere. hvis du kender nogen, der vil være sponsor til stævnet, skal de fluks kontakte formanden. Det er slet ikke så dyrt... saunaen har været skilt ad. Bænke og underlag var rådnet væk, så nu er der fremstillet tre nye bænke, ligesom isolering og underlag også er udskiftet. Nu bør det holde i mindst 30 år. bestyrelsen pønser på at udskifte underlaget på vægtloftet til et mere hygiejnisk materiale. Der er stadig for mange, der går op på loftet med de udendørssko, de havde på, da de kom til klubben. Husk, at der skal bruges indendørssko på loftet, så vi kan holde en høj hygiejne. tidligere næstformand Anne har købt nye liggemåtter til vægtrummet. De er dog noget bredere end, da Anne var ung og hvorfor mon?? Vi giver ikke læserne svarmuligheder, og dette er ikke en gætte konkurrence. den tidligere Ulrikkenborg Plads er ved at vinde sit domænenavn tilbage fra Hans Ulriks Plads. Der er skabt tvist om, man kan se de anlagte granitsten, når det er mørkt. Stifteren af Hans Ulriks Plads er indkaldt til høring i sagen, og han ønsker at føre formanden som vidne. du i løbet af kort tid får mulighed for at købe forskelligt udstyr til en meget billig penge, da klubben har opkøbt et konkursbo. Følg godt med, for det kan også være, der i stedet laves en udsalgsdag med kom og byd

13 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 18. marts 2012 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår.

PADLEN. Lyngby Kanoklub. ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 521 - nov. 2013 Julen 2013 Lyngby Kanoklub ønsker alle venner, sponsorer og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul samt et godt Nytår. Sympati Grøde! Fra

Læs mere

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!...

PADLEN. 474 - februar 2009. Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 474 - februar 2009 Generalforsamling 2009 Budget Elite = Lyngby Kanoklub Klubaften d. 11/2 Betingelser for udlån af værksted Oooopråååååb!... og meget mere Bestyrelse

Læs mere

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 468 - juni 2008. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 468 - juni 2008 Medlemsmøde - brainstorming 50 års medlemskab Grundlovsdagstur til Københavns Havn Kajakkursus i august... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

LIMNYT Nr. 4 December 2012

LIMNYT Nr. 4 December 2012 LIMNYT Nr. 4 December 2012 Nogle roere træner seriøst og stiller op til forskellige konkurrencer her er det Merle, der laver en overbæring under DM Marathon...mens andre hellere vil hygge sig og lave sjov

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Forår 2011. Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Forår 2011 Generalforsamling 2 Stander hejsning 7 Hygge & vinaften 7 2 Generalforsamlingen den 10. marts 2011 Der var mødt

Læs mere

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang

Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Nr. 1, april, 2015, 35. årgang Side 2 www.silkeborg-kajakklub.org Nr. 1, April 2015 Indhold Side Formanden har ordet 4 Årets Idrætsleder 6 Årets Talent 6 Nyt fra bådpladsudvalget 8 Husk at betale dit kontigent

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger!

Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! FTK Latter er et beroligende middel, helt uden bivirkninger! Marts 2014 2 Indholdsfortegnelse! 2013 set og hørt med formandens øjne og ører 3 Så starter vi snart en ny tennissæson 5 Husorden 8 Bryllup

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D.

N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. KANO & KAJAK N R. 1 A P R I L 2 0 0 5. D A N S K K A N O O G K A J A K F O R B U N D. Jørgen Samson 24.09.1918-03.02.2005 Et langt og konstruktivt liv, til gavn for alle kano- og kajakroere DKF s miljøpris

Læs mere

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004

DYBDEMÅLEREN. Klubblad for Frømandsklubben NIKON. Artikler i dette nummer: 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 DYBDEMÅLEREN Ishøj Klubblad for Frømandsklubben NIKON 26. Årgang nr. 81 Marts 2004 Artikler i dette nummer: Isdyk omkring Hove-senderen (billedet ovenfor) Årsberetning og regnskab 2003. Minos i februar.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2014. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2014 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil

Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Nr. 1 januar / febuar 2006 65. Årgang Bronze til Jens Olav Dahlgaard ved DM i indendørsroningtil Foto: Anders Josefsen AALBORG ROKLUBS MEDLEMSBLAD BESTYRELSEN Formand: Jesper Poulsen Winther Bispensgade

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere