PADLEN feb Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub feb Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag i Prag Førstehjælp Sådan passer du på klubbens kajakker... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Indkaldelse til generalforsamling 6 Resultat og balance med budget 8 Masser af visioner for klubben 11 Operation Ren Sø Kristi Himmelfartsdag i Prag 14 Klubmesterskab Kursus i kano EPP 2 18 Førstehjælp 19 Sådan passer du på klubbens kajakker 20 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2012 Dato: Aktivitet: Dato: Aktivitet: 3/3 Klubmesterskaber i indendørs kajakroning 4/3 O-løb, Danstrup Hegn 16-18/3 Fospadlingkursus i Sverige 26/3 kl. 19 Generalforsamling 21-22/4 Cph Spring Regatta, Bagsværd 29/4 Tryggevælde Å Løb 6/5 Paredisløbet, Silkeborg 16-20/5 Klubtur, Prag (Kano + Kajak) 19-20/5 Maribo Regatta 2-3/6 Bagsværd Regatta 16-17/6 SUC 2, Åkulla, Varberg, Sverige 16-17/6 24-timers kajakstafet, Hvidovre 23-29/7 Klubtur, Gudenåen 28/7 Amager Strandpark Rundt 4-5/8 Silkeborg Regatta /8 Dalsland Kanotmaraton, Sverige 24-26/8 DM Sprint, Bagsværd 25/8 Kanojak Trim, Esrum 1-2/9 DM Maraton, Ringsted 1/9 Øresundstur 8-9/9 Tour de Gudenå, Jylland 22/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby 6/10 Kvindeløb Støt Brysterne, Farum 7/10 O-løb 14/10 Vinterræs, Amager Strandpark 4/11 O-løb 11/11 Vinterræs, Amager Strandpark 2/12 O-løb 9/12 Vinterræs, Amager Strandpark Hver lørdag kl Vinterroning 4 5

4 Poster på valg: 1. Formand Thomas Gjerlufsen, modtager genvalg 2. Sekretær Lilian Jørgensen, modtager genvalg 3. Kasserer Jane Hinge, modtager genvalg 4. Turudvalgsformand Eva Henriksen, modtager genvalg 5. Suppleant Henrik Madsen, modtager genvalg 6. Redaktør Ludmila Miklikova, modtager genvalg 7. Revisorsuppleant Heine Jepsen, modtager genvalg. Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling i Lyngby Kanoklub mandag d. 26. marts klokken 19:00 Uden for tur: 8. Motionsudvalgsformand. Bestyrelsen foreslår Louise Jørgensen Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamling i VM Fonden af 1990, samme dag klokken 18:45, dagsorden ifølge fondens love. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretninger 4. Gennemgang af budget for Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. 6 7

5 Resultat og balance med budget INDTÆGTER: Budget Realis. Budget Realis. Kontingenter over 25 år Kontingenter under 25 år Familierabat Vedlh.dep. indbetalt Vedlh.dep. tilbagebetalt Pladsvederlag Bøder for sent indbetalt * MEDLEMSINDBET. I ALT * LTK Medlemstilskud LTK Trænertilskud LTK Selvforvaltning * LTK TILSKUD I ALT * Kursusindtægter IU-Bådsalg Udgifter vedr. div. stævner Bådsponsoreringer Salg/Køb af brugte turbåde Sponsorer vedr. bus Aktivitetsudvalg, fester Mølleåens Blå Bånd Cph. Springregatta Lån af OASEN Nøglepenge Vederlag for udlån af materiel Bladpuljen Andre indtægter ØVRIGE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Forsikring, sommerhus Rep., vedl.hold, Sverige El, vand m.m Ejendomsskat Øvrige udgifter SOMMERHUS I ALT UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Godtgør. vedr. under 25 år Kurser IU, DKF Børnetræning, weekendture, IU Møder, IU Træningstøj Træningslejr, IU-træn Stævner, IU-trænere Startpenge, Stævner Reparation af Materiel, IU Materielanskf., IU Tilskud, eliteroere-iu Klubmesterskaber, IU Øvrige udgifter, IU IDRÆTSUDVALGET I ALT Ture og stævner, TUR Materielanskf., TUR Småanskaffelser, TUR Vedligeh. og Rep., TUR Møder, TUR Grunden Øvrige Udgifter, TUR TURUDVALGET I ALT Ture og stævner, MU Kursusafvikl., udgifter Materielanskaff. MU Småanskaffelser, MU Rep. og vedligehold, MU Kurser, MU Møder, MU Godtgørelser over 25 år, MU O-løb Øvrige udgifter, MU MOTIONSUDVALGET I ALT Materielanskaffelser Brændstof m.m., biler Vægtafgift, biler og trailere Forsikring, biler og trailere Rep. af biler og trailere Garageleje Benzin, motorbåd Rep. af motorbåd Forsikring, motorbåd Øvrige udgifter vedr. trnsp TRANSPORTMATERIEL I ALT

6 UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Udsendelse af Padlen Trykning Øvrige udgifter Annonceindtægter PADLEN I ALT Masser af visioner for klubben Bådhal Værksted Kantine Vægtloft Fællesrum Rengøringsartikler m.m Rengøring kantine Diverse lokaleomkst LOKALEOMKST. I ALT Løn m.v., medhjælp Løse medhjælpere Kontorartikler, porto Telefon, bestyrelse Mønttelefon, udgifter Mønttelefon, indtægter Abonnementer TV-licens Bankgebyrer Småanskaffelser Internetomkostninger Kontormaskiner Forsikringer Konting. FIL, DKF m.m Årsmøder, DKF Kurser Bestyrelsesmøder Kassererhonorarer Refusioner iflg. DIF Fælles Klubmøder Repræsentation, gaver Øvrige Udgifter ADMINISTRATIONSOMK. I ALT DRIFTSUDGIFTER I ALT Hensættelser Renteindtægter, udbytte Renteudgifter Kursgevinster FINANSIELLE POSTER I ALT PERIODENS RESULTAT Et fantastisk visionsmøde, fantastiske lærerkræfter, fantastiske deltagere. Ja, jeg kunne blive ved. Da jeg sagde ja til at deltage, var jeg nemlig slet ikke forberedt på, at det, da dagen var omme, var væltet ind med visioner for vores klub. Vi blev budt velkommen af formanden og Poul Sølvstein fra Dansk Arbejder Idrætsforbund, som de efterfølgende timer styrede de 25 arbejdsivrige LK ere, der ville være med til at vise vejen frem for Lyngby Kanoklub de næste 3-4 år. Der var følgende hovedpunkter, som vi skulle gennemgå: Medlemsvisioner Foreningsaktivitet 75 års jubilæum Frivillighed i Lyngby Kanoklub. De fire grupper kom med nogle virkelig gode forslag, og vi fik mange grin undervejs som dog hurtigt blev omdannet til alvor og seriøsitet. Jeg vil nævne enkelte stikord til de forskellige hovedtemaer, idet jeg forventer en endelig drejebog fra bestyrelsen

7 Medlemsvisioner: Fastholdelse af unge roere, indsats på ungdomsafdelingen, aktive forældre, lektiehjælp, vintermedlemskaber (herunder vinterbadning), opdeling af lokaler, fællesskab med naboklubber. Foreningsaktiviteter: Træning på flere niveauer, onsdagsløb, mere liv på hjemmesiden, uddannelse af officials, videregående kurser, drejebog for store events, sommerferieaktiviteter. 75 års jubilæum: Dagsoplevelse, show på vandet, løbende aktiviteter over flere dage, plakater, presse, O- løb på søen, prøvedag, fest og dans, invitation af andre klubber, 100 meter sprint, helsebod, ture med Bådfarten. Frivillighed: Åben kommunikation, levende hjemmeside, opslag fra møder, tidlig motivering af medlemmer, honorering, sociale arrangementer, medindflydelse på opgaver, konkrete opgaver, synliggørelse af det frivillige arbejde, stille krav til medlemmerne. Jeg er godt klar over, at der ikke dumper en drejebog ind ad min dør inden for de næste 14 dage. Idéerne skal i første omgang bruges af bestyrelsen, der nu skal i gang med at få konkretiseret alle disse ord. Når dette er sket, træder Poul Sølvstein i karakter og gennemgår materialet, som bestyrelsen derefter kan arbejde ud fra. Herefter forventer jeg, at en drejebog ser dagens lys, og at det arbejde, jeg har været med til at gennemføre, bliver lagt frem for alle. Jeg vil slutte med at takke, fordi jeg fik lov til at deltage. Tak også til bestyrelsen og god arbejdslyst. Første step er planlægningen af Lyngby Kanoklubs 75 års jubilæum. Den visionære Operation Ren Sø 2012 lørdag d. 17 marts kl :00 Vores gode naboklub 361 Kano- & Kajakklub inviterer til den årlige og traditionsrige Operation Ren Sø. Det er en virkelig hyggelig aktivitet, hvor alle kan deltage. Vi starter med morgenmad hos 361 på Nybrovej og deler os derefter i hold, hvor nogle går langs Bagsværd Sø og andre langs Lyngby Sø. De friske kan snuppe en kano og på den måde være med til at fjerne affaldet fra vandsiden. Sidste år fandt vi både stole, poser, en knallert og et stort antal uåbnede dåseøl og havde samtidig nogle rigtig hyggelige timer sammen. Det er en rigtig hyggelig familie- og vennebegivenhed, så tag gerne venner, familie, klapvogne osv. med. Vi er så heldige, at det også er 361, der sørger for morgenmad/formiddagskaffe, gribetænger, trillebøre, kanoer samt frokost. Vi slutter med fælles frokost hos 361. Kl Vi mødes til morgenmad/ formiddagskaffe i 361s klubhus på Nybrovej 361. Kl Indsamlingsområder anvises og affaldsindsamlingen begynder Kl Vi mødes igen i 361s klubhus status Kl Fælles frokost Kl Afslutning. Husk gummistøvler, arbejdshandsker og godt humør. Tilmelding er ingen betingelse, men har du lyst til at spise enten morgenmad og/eller frokost, bedes du af hensyn til deres indkøb tilmelde dig til motionsudvalget Motionsudvalget 12 13

8 Nyd Kristi Himmelfartsdag i kano eller kajak i Prag Kristi Himmelfartsdag, dagen før, og de efterfølgende dage er vi sammen i Prag, hvor vi nyder den skønne natur og ser og prøver den dejlige flod. Og hvem er så vi? Ja, det er dig motionisten, kaproeren, dig med en turkano, for ikke at glemme dig, som er aktivt medlem i Lyngby Kanoklub og benytter dig af de faciliteter, klubben har at tilbyde. Er det ikke rart at læse et lækkert klubblad, og så på denne side pludselig se, at du har fået en invitation til en tur til Tjekkiets skønne hovedstad Prag? Dette er blot én af de mange fordele, du har ved at være medlem af Lyngby Kanoklub. Tænk, at du kan medbringe en kano eller en kajak til Prag enten din egen, eller en båd, som klubben stiller til rådighed. Tænk også, at du kan bo på værelse sammen med tre af dine klubkammerater, at du kan stå op om morgenen og sætte dig ind til et dejligt tjekkisk morgenbord, tilberedt af andre, for derefter ud at ro på en skøn flod med masser af charme og en natur, der ikke ses flottere. Når tilmeldingsfristen er udløbet, indkalder vi deltagerne til et lille formøde, hvor vi bl.a. vil drøfte hvorledes, vi skal indtage frokost og aftensmad. Det kunne være et forslag, at vi selv tilberedte frokosten og spiste ude om aftenen, men alt dette og meget mere, vil vi drøfte denne aften. Det, der ligger klart nu, er: Vi rejser onsdag d. 16. maj omkring klokken 7.00, og vil efter beregningerne være fremme i Prag omkring klokken Vi indlogerer os på Hostel Boathouse, ca. fire kilometer uden for Prags centrum, hvor vi har bestilt plads til 16 personer med morgenmad. Vi drager fra Prag søndag d. 20. maj omkring klokken 9.00 og forventer at være hjemme omkring klokken Man bestemmer selv, hvor udmarvende turen og opholdet bliver. Kaproerne skal næsten som en selvfølge træne 2 x dagligt og motionisterne i kajak 1 x dagligt. Måske drager vores turkanoroere op ad floden, så vi først ser dem igen lørdag eftermiddag. Der vil også være udfordringer for de aktive medlemmer, der træner alternativt. Så alt i alt kan det blive en aktiv miniferie for alle. Vi har prissat turen, så der er en pris kun for transporten tur-retur for kanoroerne, der sover i deres kanoer, og en pris på opholdet for dem, der skal bo på Hostel Boathouse. Priserne bliver som nedenstående: Beløbet er udregnet pr. bil med 7 personer og trailer Transportomkostninger pr. deltager 850,- Ophold og transport på Hostel Boathouse inklusiv morgenmad 1.450,- Til disse beløb skal lægges frokost og aftensmad i fire dage, idet vi forventer, du selv har madpakke med til udrejsedagen. I transportomkostningen er der medregnet brunch på færgeoverfarten Gedser-Rostock. Denne kan til enhver tid trækkes ud af omkostningen. Har du spørgsmål, kan du rette dem til formanden eller kassemesteren Sidste tilmeldingsfrist: Den 15. marts på den liste, der hænger på opslagstavlen. Der kan blive tale om først til mølle princippet!!, og denne dag skal der indbetales 500 kroner. Tilmeldingen er bindende. NB: Husk gyldigt pas!! Husk sygesikringsbevis. Børn, op til 15 år, kan rejse uden eget pas, hvis de er indskrevet i forældrenes pas. Bestyrelsen 14 15

9 Klubmesterskab 2012 Hermed skal lyde en opfordring til at deltage i vores indendørs mesterskab i kajakroning i ergometer. medaljer. Lad os derfor bakke op om dem og deres fine resultater ved at møde op til disse klubmesterskaber så kan vi samtidig glæde os over, at vi ikke skal ro imod dem. Du kan enten skrive dig på listen nede i klubben eller sende en e- mail til com. Meld dig gerne til så hurtigt Klubmesterskab i kajak-ergometer som muligt så vi får en fornemmelse af, hvor mange deltagere vi bliver. På næste side kan du læse mere om hvilke klasser, der udskrives løb i. På gensyn Motionsudvalget Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12:00 For første gang afholder vores fantastiske klub mesterskaber i indendørs kajakroning også kaldet kajak-ergometerroning. Det er et klubmesterskab, der afholdes mest for sjov, men medaljerne gælder det er absolut en stor ære at kunne kalde sig klubmester! Det er første gang Lyngby Kanoklub afholder dette mesterskab, men vi håber ikke, at det bliver den sidste. Vi har brug for et vist antal deltagere før arrangementet bliver afholdt så tøv ikke med at melde dig til. Det er meningen, at det skal være sjovt, hyggeligt og ganske uhøjtideligt. Derfor vil vi gerne understrege, at det altså ikke er særlig svært at ro i en maskine, så du behøver ikke at træne intensivt inden mesterskaberne! Der er mange forskellige klasser, og som du kan se på næste side, er distancerne ikke særlig lange. Har du ikke prøvet at ro i maskine før, så tag en tur i træningslokalet inden d. 3. marts, så bliver du lynhurtigt topskarp. Vi håber selvfølgelig også, at nogle af klubbens tidligere roere (altså nogle af de virkelig erfarne) har lyst til at melde sig til. Klubbens stærkt voksende gruppe af ungdomsroere har lige deltaget i DM i ergometerroning, som du kunne læse om i sidste nummer af Padlen, og kom hjem med flere Der udskrives løb i følgende klasser: Klassenr. Klasse Distance Distance A Drenge og piger U12, U14, U16. Hvis nok deltagere deles op i drenge og piger 200 m 500 m B Piger U16, dame U18, senior og master Klasser deles afhængig af antal deltagere 200 m 500 m C Herrer U16, U18, senior og master 200 m m D Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m E Absolutely experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m F Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m G Absolut experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m 16 17

10 Derudover holdes stafetløb, hvor der på hvert hold skal være 4 deltagere. Tilmelding sker individuelt, og du kan melde dig til i en eller flere klasser, såfremt du selvfølgelig opfylder kravene. Klasserne er følgende: Førstehjælp Klassenr. Klasse titel 1 Lørdagsroerne Alle, der har deltaget i lørdagsroningen kl. 08:00 2 Syvsoverne Jahh, det er jo så dem, der ror senere end kl. 09:00 3 Motionisterne Alle dem, der motionerer mere i klubben end, de ror 4 Grill-entusiasterne Klassen er for alle, som i bund og grund er mest aktive ved vores onsdagsgrill 5 Eliten Det er alle de unge håb, som vi har i vores klub 6 Eliteforældrene Her kan forældrene til førnævnte elite melde sig til 7 90 er/00 erne Her kan tidligere gode roere, som nu bare hygger sig i klubben, melde sig til Distance Dagen skal på alle måder være en festdag, og det kan du være med til at sørge for. Så meld dig til som deltager i mesterskabet og få alle dine klubkammerater til at møde op på dagen. Tilmeld dig på opslaget i klubben eller send en mail til Til kanofolket - Se Her Kursus i kano EPP 2 Sted LK Dato maj 2012 pris 1500,- kr Tilmelding: Kontakt først turformanden - I skal have en kode, som giver jer rabat. Eva Henriksen, tlf Kun 12 medlemmer havde tilmeldt sig førstehjælpskurset, der fandt sted lørdag d. 11. februar i LK s lokaler, fra kl Den forholdsvis ringe tilslutning kan ses fra to sider, men jeg agter at se det fra den positive side. Nemlig at vores medlemmer er klædt så godt på, at skulle der ske noget med en klubkammerat ja, så er kapaciteten til stede, og der udføres førstehjælp. Vi har gennem de sidste mange år afviklet førstehjælpskursus i LK s lokaler, altid med en overtegning af medlemmer, og kun sjældent har vi måtte afvise interesserede. Men det er vigtigt, at vi mindst er 12 tilmeldte, da vi ellers ikke kan få en instruktør ud fra K.A.I (Københavns Amts Idrætsudvalg), og jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan afvikle sådan et kursus i eget regi. De 12 fremmødte fik alle tiders undervisning af Peter fra K.A.I. Der blev gået til den, og mange gik hjem med en viden, de ikke havde før, de kom. Deltagerne var også overraskede over, hvor lidt der skal til for at redde en person, der er kommet til skade til vands eller lands. Der blev pustet i de arme dukker, så de var lige ved at blive levende. Men seks timer går alt for hurtigt, og det var nødvendigt at holde en stram tidsplan for at komme hele pensummet igennem. Er der medlemmer, der gerne vil have et førstehjælpskursus, er der stadig mulighed for det, idet K.A.I. sport afvikler disse. Du skal blot linke dig på kursusprogram og se, om der er en dato, der passer ind i din tidsplan. Melder du dig på, sker det via LK, og det er vigtigt, at du møder op, når du har fået plads på kurset, da du ellers risikerer at tage pladsen fra en anden. Bestyrelsen 18 19

11 Sådan passer du på klubbens kajakker kan også skade båden. Tag altid kajakken op med forenden først og roret pegende ud mod vandet. Sådan placerer du også kajakken på bukkene, og holder den, når du bærer den ind på plads igen. Tør altid kajakken af indeni og udenpå efter brug. Tør også af under sædet. (Doner gerne dine gamle håndklæder til formålet). Læg gerne kajakken ind på plads før, du går i bad, så der er plads til andre. Båden lægges tilbage på den nummererede plads, hvor den hører til. Der er numre på både pladserne og bådene. Laver du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Opdager du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Er der tale om en mindre skade, hvor kajakken stadig er sikker og funktionsdygtig, skal der stadig skrives en seddel, så båden kan blive repareret. Aflever sedlen til Søren eller bestyrelsen. Det er lovpligtigt at have en svømmevest (en per person) i kajakken. Fra 1. oktober til 1. maj er det også obligatorisk at have den på! Heldigvis har Lyngby Kanoklub en masse aktive kajakroere, der nyder oplevelserne på vandet. Det betyder også, at vi er mange forskellige mennesker, der bruger kajakkerne. Her er nogle få retningslinjer for, hvordan du behandler klubbens kajakker bedst muligt. Åbn altid begge døre i hallen, når du skal ind og ud med kajakken, og sæt dørene på krog, så de ikke smækker i. Bed gerne om hjælp, hvis kajakken er tung eller ligger højt oppe. Pas på ror, ender og cockpit-kan- ten, når du håndterer båden. Tjek, at du har tilstrækkelig med plads, før du begynder at flytte båden. Læg altid kajakken på bukkene. Aldrig på broen det ridser den. Vent med at tage din kajak ud, til du har skiftet tøj og er klar til at gå på vandet. Kajakkerne er sarte. Tøm altid kajakken for vand inden, du tager den op af vandet. Selv en mindre mængde vand, som skvulper rundt, kan gøre den tung og vanskelig at håndtere. Den ekstra vægt af vandet, der vil løbe ned i den ene ende, 20 21

12 Har I hørt, at vi muligvis snart skal op i svømmehallen og afprøve vores færdigheder i kano og kajak. Her ved redaktionens afslutning har vi desværre ikke modtaget en fast dato, men det bliver i marts, så tjek opslaget i klubben eller på hjemmesiden. du i hvert fald ikke er en af dem, der ikke har betalt kontingent for Det lader vi de 100 andre medlemmer om. Det skæpper godt i bødekassen, men skaber også merarbejde for kassemester Jane og det er ikke fair, da det trods alt er frivilligt arbejde. dem, der ikke har betalt til den anførte tid på rykkeren, skal betragte sig som ekskluderet af Lyngby Kanoklub. Det har den følge, at de registreres i Roberts Kredit Informationsbureau, som dårlige betalere. Har de en kano eller kajak liggende i klubben, bliver den straks derefter afleveret til Hittegodskontoret i Gentofte. du selvfølgelig møder op til generalforsamlingen, giver ris eller ros til bestyrelsen. Og måske sidder du med et guldkorn til afvikling af LK s 75 års fødselsdag. der fortsat er ledige uger eller weekender, hvor Hytten i Sverige kan benyttes. Det gælder også i de gode, varme måneder. formanden nægter at stå inde for, at flagstangen kan holde endnu en sæson. Så mon ikke han arbejder på at skaffe en ny, nu når vi har 75 års dag. Formanden har regnet ud, at der er brugt i alt fire flagstænger siden 1937, og han kender til samtlige. rygterne siger, at dengang formanden var ung, kravlede de unge roere op i toppen af flagstangen, slog et blåt søm i knoppen og kravlede derefter ned. Dengang var der mange kravlenisser! Og rygterne siger, at der stadig er kravlenisser fra dengang ik osse Bugge og Leif? der er fremkommet meget få oplysninger fra vinterens O- løb. Dog er det sluppet ud, at formanden og kassemesteren er løbet fra hinanden, så i skrivende stund vides det ikke, om vi har mistet et par i parløbskonkurrencen. Lyngby Kanoklub var udlægger i det løb, hvor de to gik/-løb fra hinanden. Onde tunger påstår, at det var Madsen, der stod bag skilsmissen, idet han sammen med Louise var udlægger af hele løbet. Han kender formandens svage sider, derfor var post 9 gemt et underligt sted. du snart skal til at skrive dig på de ophængte lister til Copenhagen Spring Regatta, for der skal bruges mange frivillige hjælpere. hvis du kender nogen, der vil være sponsor til stævnet, skal de fluks kontakte formanden. Det er slet ikke så dyrt... saunaen har været skilt ad. Bænke og underlag var rådnet væk, så nu er der fremstillet tre nye bænke, ligesom isolering og underlag også er udskiftet. Nu bør det holde i mindst 30 år. bestyrelsen pønser på at udskifte underlaget på vægtloftet til et mere hygiejnisk materiale. Der er stadig for mange, der går op på loftet med de udendørssko, de havde på, da de kom til klubben. Husk, at der skal bruges indendørssko på loftet, så vi kan holde en høj hygiejne. tidligere næstformand Anne har købt nye liggemåtter til vægtrummet. De er dog noget bredere end, da Anne var ung og hvorfor mon?? Vi giver ikke læserne svarmuligheder, og dette er ikke en gætte konkurrence. den tidligere Ulrikkenborg Plads er ved at vinde sit domænenavn tilbage fra Hans Ulriks Plads. Der er skabt tvist om, man kan se de anlagte granitsten, når det er mørkt. Stifteren af Hans Ulriks Plads er indkaldt til høring i sagen, og han ønsker at føre formanden som vidne. du i løbet af kort tid får mulighed for at købe forskelligt udstyr til en meget billig penge, da klubben har opkøbt et konkursbo. Følg godt med, for det kan også være, der i stedet laves en udsalgsdag med kom og byd

13 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 18. marts 2012 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 513 - jan. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 513 - jan. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 513 - jan. 2013 Aktivitetskalender 2013 Den nye sæson er skudt i gang Indkaldelse til Generalforsamling Budget 2013 Velkommen til Jacob Sørensen Nyt fra kaproningssiden

Læs mere

PADLEN. 484 - februar 2010

PADLEN. 484 - februar 2010 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 484 - februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor

Læs mere

PADLEN. 514 - feb. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 514 - feb. 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 514 - feb. 2013 Generalforsamling Årsregnskab 2012 Standerhejsning Udskiftning af eltavler Midlertidig lukning af fitnesscentret Efterlysning: kokostæppe til den

Læs mere

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 475 - marts 2009 Regnskab 2009 Balance Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

Orientering om løst og fast fra formanden

Orientering om løst og fast fra formanden Orientering om løst og fast fra formanden I stedet for at sende en masse enkelte informationer ud, har jeg samlet det hele i dette skriv, som optakt til medlemsmødet onsdag den 28. september, kl. 19 i

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

PADLEN. 482 - december 2009

PADLEN. 482 - december 2009 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 482 - december 2009 Højt for træets grønne top. Indkaldelse til generalforsamling Hvad siger du til. Førstehjælps kursus Hjemmesiden Glædelig Jul og Godt Nytår...

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015

Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Generalforsamling 12. april 2015 1 Skriftlig beretning for perioden 6. april 2014 12. april 2015 Bestyrelsen har holdt 9 møder i perioden. Referater fra bestyrelsens møder er tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016

Kano- og kajakklubben NORD. Bestyrelsens beretning for 2016 Kano- og kajakklubben NORD 2016 Endnu et godt år i Nord! Med masser af aktiviteter På vandet! Børn og Unge Dame K2/K4 Hold for kræftramte Begynderhold havkajak Store Legedag Støt Brysterne Klubture Nords

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Referat af Efterårsgeneralforsamling 2008-10-25 1. Trabolt valgt som dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsorden ifølge lovene. 2. Formandens beretning for sæsonen. Formanden

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007

Kaproningsudvalget Aktiviteter 2007 Dansprint Maraton Cup Løbsoversigt: Åbne Sjællandske Mesterskaber 28. april Handelsbanken Paradisløb 6. maj Maribo Maraton 19. maj Sorø Maraton 23. juni Danmarks Mesterskaberne, lange distancer 6. 8. juli

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende

Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Generalforsamling i Sønderborg Kajak Klub Afholdes Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19,00 I klubbens lokaler ved verdens Ende Ifølge klubbens vedtægter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

PADLEN. 542 - jan/feb. 2016. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 542 - jan/feb. 2016. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 542 - jan/feb. 2016 Kom du godt ind i 2016? Indkaldelse til Generalforsamling Budget 2016 Årsregnskab 2015 Lyngby Kanoklub har købt nyt fritidshus Prøv det! Muskelbundter

Læs mere

PADLEN. 508 - juli 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 508 - juli 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 508 - juli 2012 Mølleåens Blå Bånd Tour de Rynkeby LK s tyske venskabsklub Røverkøb Sommerskole-roning for kommunens skolelever Hans Ulriks store oplevelse Orienteringsløb

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

PADLEN. 493 - januar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 493 - januar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 493 - januar 2011 Godt nytår! Generalforsamling - indkaldelse Budget Sikken en fest vi har haft! Stævne udviklings møde Nysgerrig på kano 1 million og 50.000 kr.

Læs mere

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 536 - april 2015 Copenhagen Spring Regatta 2015 Fritidshus Standerhejsning Mad, grill og hygge Kan du også bedst lide at ro med andre? Motionsroning om mandagen i

Læs mere

4. Februar 2016, kl. 19:00

4. Februar 2016, kl. 19:00 4. Februar 2016, kl. 19:00 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Formandens beretning 1/6: Endnu et år er gået for Vordingborg svømmeklub og det er tid til

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

PADLEN. 473 - januar 2009. En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere

PADLEN. 473 - januar 2009. En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 473 - januar 2009 En lun sæson Formand 65 år Har du noget liggende... Så er det NU!! Vi skal spare... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub

DM I Marathon 2011. Kano og Kajakklubben 361 Nybro-Furå Kano- & Kajakklub Gladsaxe Kano og Kajakklub DM I Marathon 2011 Regatta DANMARKS Gladsaxe ROSTADION Bagsværd Sø 3.& 4. September Dansk Kano- og Kajak Forbund og Regatta Gladsaxe indbyder til Regatta Gladsaxe og Dansk Kano og Kajak Forbund inviterer

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen...

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 522 - dec. 2013 Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... og meget mere Bestyrelse: Indhold

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub

Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Velkommen til Hals Ro- og Kajakklub Støt vores lokale sponsorer: Bilsyn Ulsted Mejdahls Bageri XL Byg Hals Lund El Hals Marine Forening og Skyttelaug Byens Kiosk Gandrup Element Claudi Fisher Lund Dahl

Læs mere

PADLEN. 485 - marts/april 2010

PADLEN. 485 - marts/april 2010 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 485 - marts/april 2010 Generalforsamlingen 2010 Årsregnskab 2009 Tillykke Thomas Med formanden på tur Aktivitets initiativer - tur kajak Grillsæsonen starter Skitur

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad.

Nu banker foråret virkelig på døren, isen er væk, vi har temperaturer på 8 15 grader om dagen og nu skal vi derudad. Nyhedsbrev nr. 2 Den 10. marts 2012 Kære medlem (Billede fra bølgekursus ved Bagenkop i efteråret 2011 vi skulle lære hvordan man komme på vandet i pålandsvind det var ikke lige noget for dem med ny kajak)

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 -

Mogens Bruun TET AKTIVIT. pålæg. 29. maj. 26. maj. Åbent hus, med. Madpakketur fra. 5. maj. skole) (Skansevejens. 31 maj, 21:000 12:000 18:000 - Aktivitetsplan 2016 2016 DATO TID AKTIVIT TET 3. april 11:000 5. april 19:000-21:000 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og der vil efterfølgende være lidt

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET

Aktivitetsplan 2014 DATO TID AKTIVITET Aktivitetsplan 2014 2014 DATO TID AKTIVITET 6. april 11:00 7. april 18:00 20:30 Standerhejsning Efter standerhejsningen er Fredericia Roklub vært ved et glas vin, og for de tilmeldte, vil der efterfølgende

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12

Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Derfor er vi her! Formandens beretning, e12 Sportslige aktiviteter Mesterskabsmedaljer til klubben DM Sprint Sølv K1 U14 2500m Jonas Hall-Andersen Sølv K1 U14 500m Jonas Hall-Andersen Bronze K2 U16 2500m

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria. Referat af bestyrelsesmøde den 11. september 2007 kl. 1915 Hos Ejlev Kuur, Egevænget 28, 8310 Tranbjerg. Tilstede: Mariann, Hans Henrik, Ejlev, René og Jacob. Afbud fra

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

PADLEN. 512 - dec. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 512 - dec. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 512 - dec. 2012 Tilbageblik på 2012 Da andejagten gik ind Årets julefrokost 65 + 14 på venteliste Sikring af klubben med nyt nøgle- og sikkerhedssystem Udlejning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

PADLEN. 503 - jan. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 503 - jan. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 503 - jan. 2012 Årets brev Sæsonen 2012 Førstehjælps kursus Fospadlingkursus i Sverige Ergometer DM 2012 Mølleåen i de gode, gamle dage Kanofolk, se her!! Indkaldelse

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

31. oktober - 2. november

31. oktober - 2. november 31. oktober - 2. november 25 ÅRS JUBILÆUM INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 60.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2014 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 7 sæson 2006/07 Dato: Mandag 4. september 2006 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, MH Christian Alnor, CA Bjørn

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016

Velkommen til Generalforsamling MTB Randers. Mandag d. 22. februar 2016 Velkommen til Generalforsamling MTB Randers Mandag d. 22. februar 2016 Agenda 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af regnskab for 2015 til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

PADLEN. 526 - april 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 526 - april 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 526 - april 2014 Så er der åbent! Sponsorer har også fødselsdag Hvor bliver vi rige Noter den 29. juni Sødygtig Mangler du noget? LK er blevet elektronisk, ro protokol

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

PADLEN. 533 - jan. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 533 - jan. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 533 - jan. 2015 Vidste du Satsning Møder Budget 2015 Op og stå Fastelavn Vinterræs feb. 2015 Kajakker i svømmehallen Kontingent Pragturen 2015 Den sidste onsdag i

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

PADLEN. 75 år. Lyngby Kanoklub. Lyngby

PADLEN. 75 år. Lyngby Kanoklub. Lyngby PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 506 - maj 2012 Lyngby Kanoklub 75 år Lyngby Kanoklub 75 år Ubudne gæster i klubben Status over Copenhagen Spring Regatta Invitation til klubbens jubilæum World Cup

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2009.

Nyhedsbrev februar 2009. Sallingsund Sejlklub 15.02.09. Nyhedsbrev februar 2009. Stemningsbillede fra Sallingsundbroen. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Lørdag, den

Læs mere

Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012

Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012 Referat af Heklas Generalforsamling kl. 18.30 d. 13. marts 2012 Formanden byder velkommen til de fremmødte. Punkt 1: Valg af dirigent Leif Gråhede Han byder også velkommen til de mange fremmødte. Dirigent

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ALM BRAND AALBORG CUP

ALM BRAND AALBORG CUP 6-8. november 2015 INGEN KRAVTIDER SUPERFINALER MUSIK, LYS OG STEMNING VERDENSKLASSE BESPISNING SAMLET PRÆMIESUM PÅ 30.000 KR ALM BRAND AALBORG CUP 2015 AALBORG SVØMMEKLUB INDBYDER FOR 26. GANG TIL AALBORG

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 Kajakklubben VIKING Silistria Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2008 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt 2. Opfølgning af referat fra sidst Der var ikke noget at følge op på. 3.

Læs mere

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året.

Arbejdsdag: godt fremmøde. Vi skal drøfte, om der eventuelt skal være flere arbejdsdage om året. Efterårsgeneralforsamlingen 2010 Dagsorden efter lovene: 1) Valg af dirigent. 2) Orientering om medlemmers bemærkninger til referat fra forårsgeneralforsamlingen, jf. 9. 3) Formanden aflægger beretning

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Junior Rulleski Camp 2010

Junior Rulleski Camp 2010 Junior Rulleski Camp 2010 19/8 21/8 2011 Junior Rulleski Camp skal på vandski med Nivå Vandski Klub. Dansk Skiforbund og det landsdækkende langrendsprojektudvalg inviterer junior skiløbere til 2 ½ dags

Læs mere

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 516 - april/maj 2013 Copenhagen Spring Regatta 2013 Standerhejsning - Forårsrengøring Intro-Kursus - Kano Bøde 1.000 kroner! Greve Christian af Rosenborg LK s tur

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler.

Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Generalforsamling Du indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2011 kl. 18.30 i Jyske Banks lokaler. Dagsorden: Udlevering af tøj og drikkedunke til dem som ikke allerede har fået..

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere