PADLEN feb Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PADLEN. 504 - feb. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub"

Transkript

1 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub feb Indkaldelse til Generalforsamling Regenskab og budget Masser af visioner for klubben Operation Ren Sø Ergometer DM 2012 Nyd Kristi Himmelfartsdag i Prag Førstehjælp Sådan passer du på klubbens kajakker... og meget mere

2 Bestyrelse: Indhold Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej 50A 2800 Kgs. Lyngby Næstformand John Bahr Grønnevej Virum Idrætsformand Niels Andersen Egebjerghuse Ballerup Turformand Eva Henriksen Ulkær 4, 2tv Rodovre Sekretær Lilian Jørgensen Holmelins tværvej 1A 2800 Lyngby Medlemskasserer Jane Hinge Mortonsvej Kgs. Lyngby Kasserer Aase Lundqvist Lottenborgvej 17, Kgs. Lyngby Webmaster Steen Bruun Lyngby Hovedgade 57 B, Kgs. Lyngby Revisor Henrik Aakjær Fyrhøjvej Kgs. Lyngby Revisorsuppleant Heine Jepsen Hvidegårdsparken Kgs. Lyngby Suppleant Henrik Madsen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup Suppleant Aksel F. Andersen Byagervej 121, 1.mf Birkerød Suppleant Louise Jørgensen Ved Eltham 1, 4.th 2900 Hellerup com Redaktør Ludmila Miklikova Pilevad Lyngby com Indlæg til Padlen bedes sendt til: com Se også vores hjemmeside: Side Aktivitetskalender 4 Indkaldelse til generalforsamling 6 Resultat og balance med budget 8 Masser af visioner for klubben 11 Operation Ren Sø Kristi Himmelfartsdag i Prag 14 Klubmesterskab Kursus i kano EPP 2 18 Førstehjælp 19 Sådan passer du på klubbens kajakker 20 Har I Hørt

3 Aktivitetskalender 2012 Dato: Aktivitet: Dato: Aktivitet: 3/3 Klubmesterskaber i indendørs kajakroning 4/3 O-løb, Danstrup Hegn 16-18/3 Fospadlingkursus i Sverige 26/3 kl. 19 Generalforsamling 21-22/4 Cph Spring Regatta, Bagsværd 29/4 Tryggevælde Å Løb 6/5 Paredisløbet, Silkeborg 16-20/5 Klubtur, Prag (Kano + Kajak) 19-20/5 Maribo Regatta 2-3/6 Bagsværd Regatta 16-17/6 SUC 2, Åkulla, Varberg, Sverige 16-17/6 24-timers kajakstafet, Hvidovre 23-29/7 Klubtur, Gudenåen 28/7 Amager Strandpark Rundt 4-5/8 Silkeborg Regatta /8 Dalsland Kanotmaraton, Sverige 24-26/8 DM Sprint, Bagsværd 25/8 Kanojak Trim, Esrum 1-2/9 DM Maraton, Ringsted 1/9 Øresundstur 8-9/9 Tour de Gudenå, Jylland 22/9 Mølleåens Blå Bånd, Lyngby 6/10 Kvindeløb Støt Brysterne, Farum 7/10 O-løb 14/10 Vinterræs, Amager Strandpark 4/11 O-løb 11/11 Vinterræs, Amager Strandpark 2/12 O-løb 9/12 Vinterræs, Amager Strandpark Hver lørdag kl Vinterroning 4 5

4 Poster på valg: 1. Formand Thomas Gjerlufsen, modtager genvalg 2. Sekretær Lilian Jørgensen, modtager genvalg 3. Kasserer Jane Hinge, modtager genvalg 4. Turudvalgsformand Eva Henriksen, modtager genvalg 5. Suppleant Henrik Madsen, modtager genvalg 6. Redaktør Ludmila Miklikova, modtager genvalg 7. Revisorsuppleant Heine Jepsen, modtager genvalg. Indkaldelse til generalforsamling Der afholdes generalforsamling i Lyngby Kanoklub mandag d. 26. marts klokken 19:00 Uden for tur: 8. Motionsudvalgsformand. Bestyrelsen foreslår Louise Jørgensen Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Generalforsamling i VM Fonden af 1990, samme dag klokken 18:45, dagsorden ifølge fondens love. Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Udvalgenes beretninger 4. Gennemgang af budget for Regnskab for Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. 6 7

5 Resultat og balance med budget INDTÆGTER: Budget Realis. Budget Realis. Kontingenter over 25 år Kontingenter under 25 år Familierabat Vedlh.dep. indbetalt Vedlh.dep. tilbagebetalt Pladsvederlag Bøder for sent indbetalt * MEDLEMSINDBET. I ALT * LTK Medlemstilskud LTK Trænertilskud LTK Selvforvaltning * LTK TILSKUD I ALT * Kursusindtægter IU-Bådsalg Udgifter vedr. div. stævner Bådsponsoreringer Salg/Køb af brugte turbåde Sponsorer vedr. bus Aktivitetsudvalg, fester Mølleåens Blå Bånd Cph. Springregatta Lån af OASEN Nøglepenge Vederlag for udlån af materiel Bladpuljen Andre indtægter ØVRIGE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT UDGIFTER: Forsikring, sommerhus Rep., vedl.hold, Sverige El, vand m.m Ejendomsskat Øvrige udgifter SOMMERHUS I ALT UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Godtgør. vedr. under 25 år Kurser IU, DKF Børnetræning, weekendture, IU Møder, IU Træningstøj Træningslejr, IU-træn Stævner, IU-trænere Startpenge, Stævner Reparation af Materiel, IU Materielanskf., IU Tilskud, eliteroere-iu Klubmesterskaber, IU Øvrige udgifter, IU IDRÆTSUDVALGET I ALT Ture og stævner, TUR Materielanskf., TUR Småanskaffelser, TUR Vedligeh. og Rep., TUR Møder, TUR Grunden Øvrige Udgifter, TUR TURUDVALGET I ALT Ture og stævner, MU Kursusafvikl., udgifter Materielanskaff. MU Småanskaffelser, MU Rep. og vedligehold, MU Kurser, MU Møder, MU Godtgørelser over 25 år, MU O-løb Øvrige udgifter, MU MOTIONSUDVALGET I ALT Materielanskaffelser Brændstof m.m., biler Vægtafgift, biler og trailere Forsikring, biler og trailere Rep. af biler og trailere Garageleje Benzin, motorbåd Rep. af motorbåd Forsikring, motorbåd Øvrige udgifter vedr. trnsp TRANSPORTMATERIEL I ALT

6 UDGIFTER: Budget Realis. Budget Realis Udsendelse af Padlen Trykning Øvrige udgifter Annonceindtægter PADLEN I ALT Masser af visioner for klubben Bådhal Værksted Kantine Vægtloft Fællesrum Rengøringsartikler m.m Rengøring kantine Diverse lokaleomkst LOKALEOMKST. I ALT Løn m.v., medhjælp Løse medhjælpere Kontorartikler, porto Telefon, bestyrelse Mønttelefon, udgifter Mønttelefon, indtægter Abonnementer TV-licens Bankgebyrer Småanskaffelser Internetomkostninger Kontormaskiner Forsikringer Konting. FIL, DKF m.m Årsmøder, DKF Kurser Bestyrelsesmøder Kassererhonorarer Refusioner iflg. DIF Fælles Klubmøder Repræsentation, gaver Øvrige Udgifter ADMINISTRATIONSOMK. I ALT DRIFTSUDGIFTER I ALT Hensættelser Renteindtægter, udbytte Renteudgifter Kursgevinster FINANSIELLE POSTER I ALT PERIODENS RESULTAT Et fantastisk visionsmøde, fantastiske lærerkræfter, fantastiske deltagere. Ja, jeg kunne blive ved. Da jeg sagde ja til at deltage, var jeg nemlig slet ikke forberedt på, at det, da dagen var omme, var væltet ind med visioner for vores klub. Vi blev budt velkommen af formanden og Poul Sølvstein fra Dansk Arbejder Idrætsforbund, som de efterfølgende timer styrede de 25 arbejdsivrige LK ere, der ville være med til at vise vejen frem for Lyngby Kanoklub de næste 3-4 år. Der var følgende hovedpunkter, som vi skulle gennemgå: Medlemsvisioner Foreningsaktivitet 75 års jubilæum Frivillighed i Lyngby Kanoklub. De fire grupper kom med nogle virkelig gode forslag, og vi fik mange grin undervejs som dog hurtigt blev omdannet til alvor og seriøsitet. Jeg vil nævne enkelte stikord til de forskellige hovedtemaer, idet jeg forventer en endelig drejebog fra bestyrelsen

7 Medlemsvisioner: Fastholdelse af unge roere, indsats på ungdomsafdelingen, aktive forældre, lektiehjælp, vintermedlemskaber (herunder vinterbadning), opdeling af lokaler, fællesskab med naboklubber. Foreningsaktiviteter: Træning på flere niveauer, onsdagsløb, mere liv på hjemmesiden, uddannelse af officials, videregående kurser, drejebog for store events, sommerferieaktiviteter. 75 års jubilæum: Dagsoplevelse, show på vandet, løbende aktiviteter over flere dage, plakater, presse, O- løb på søen, prøvedag, fest og dans, invitation af andre klubber, 100 meter sprint, helsebod, ture med Bådfarten. Frivillighed: Åben kommunikation, levende hjemmeside, opslag fra møder, tidlig motivering af medlemmer, honorering, sociale arrangementer, medindflydelse på opgaver, konkrete opgaver, synliggørelse af det frivillige arbejde, stille krav til medlemmerne. Jeg er godt klar over, at der ikke dumper en drejebog ind ad min dør inden for de næste 14 dage. Idéerne skal i første omgang bruges af bestyrelsen, der nu skal i gang med at få konkretiseret alle disse ord. Når dette er sket, træder Poul Sølvstein i karakter og gennemgår materialet, som bestyrelsen derefter kan arbejde ud fra. Herefter forventer jeg, at en drejebog ser dagens lys, og at det arbejde, jeg har været med til at gennemføre, bliver lagt frem for alle. Jeg vil slutte med at takke, fordi jeg fik lov til at deltage. Tak også til bestyrelsen og god arbejdslyst. Første step er planlægningen af Lyngby Kanoklubs 75 års jubilæum. Den visionære Operation Ren Sø 2012 lørdag d. 17 marts kl :00 Vores gode naboklub 361 Kano- & Kajakklub inviterer til den årlige og traditionsrige Operation Ren Sø. Det er en virkelig hyggelig aktivitet, hvor alle kan deltage. Vi starter med morgenmad hos 361 på Nybrovej og deler os derefter i hold, hvor nogle går langs Bagsværd Sø og andre langs Lyngby Sø. De friske kan snuppe en kano og på den måde være med til at fjerne affaldet fra vandsiden. Sidste år fandt vi både stole, poser, en knallert og et stort antal uåbnede dåseøl og havde samtidig nogle rigtig hyggelige timer sammen. Det er en rigtig hyggelig familie- og vennebegivenhed, så tag gerne venner, familie, klapvogne osv. med. Vi er så heldige, at det også er 361, der sørger for morgenmad/formiddagskaffe, gribetænger, trillebøre, kanoer samt frokost. Vi slutter med fælles frokost hos 361. Kl Vi mødes til morgenmad/ formiddagskaffe i 361s klubhus på Nybrovej 361. Kl Indsamlingsområder anvises og affaldsindsamlingen begynder Kl Vi mødes igen i 361s klubhus status Kl Fælles frokost Kl Afslutning. Husk gummistøvler, arbejdshandsker og godt humør. Tilmelding er ingen betingelse, men har du lyst til at spise enten morgenmad og/eller frokost, bedes du af hensyn til deres indkøb tilmelde dig til motionsudvalget Motionsudvalget 12 13

8 Nyd Kristi Himmelfartsdag i kano eller kajak i Prag Kristi Himmelfartsdag, dagen før, og de efterfølgende dage er vi sammen i Prag, hvor vi nyder den skønne natur og ser og prøver den dejlige flod. Og hvem er så vi? Ja, det er dig motionisten, kaproeren, dig med en turkano, for ikke at glemme dig, som er aktivt medlem i Lyngby Kanoklub og benytter dig af de faciliteter, klubben har at tilbyde. Er det ikke rart at læse et lækkert klubblad, og så på denne side pludselig se, at du har fået en invitation til en tur til Tjekkiets skønne hovedstad Prag? Dette er blot én af de mange fordele, du har ved at være medlem af Lyngby Kanoklub. Tænk, at du kan medbringe en kano eller en kajak til Prag enten din egen, eller en båd, som klubben stiller til rådighed. Tænk også, at du kan bo på værelse sammen med tre af dine klubkammerater, at du kan stå op om morgenen og sætte dig ind til et dejligt tjekkisk morgenbord, tilberedt af andre, for derefter ud at ro på en skøn flod med masser af charme og en natur, der ikke ses flottere. Når tilmeldingsfristen er udløbet, indkalder vi deltagerne til et lille formøde, hvor vi bl.a. vil drøfte hvorledes, vi skal indtage frokost og aftensmad. Det kunne være et forslag, at vi selv tilberedte frokosten og spiste ude om aftenen, men alt dette og meget mere, vil vi drøfte denne aften. Det, der ligger klart nu, er: Vi rejser onsdag d. 16. maj omkring klokken 7.00, og vil efter beregningerne være fremme i Prag omkring klokken Vi indlogerer os på Hostel Boathouse, ca. fire kilometer uden for Prags centrum, hvor vi har bestilt plads til 16 personer med morgenmad. Vi drager fra Prag søndag d. 20. maj omkring klokken 9.00 og forventer at være hjemme omkring klokken Man bestemmer selv, hvor udmarvende turen og opholdet bliver. Kaproerne skal næsten som en selvfølge træne 2 x dagligt og motionisterne i kajak 1 x dagligt. Måske drager vores turkanoroere op ad floden, så vi først ser dem igen lørdag eftermiddag. Der vil også være udfordringer for de aktive medlemmer, der træner alternativt. Så alt i alt kan det blive en aktiv miniferie for alle. Vi har prissat turen, så der er en pris kun for transporten tur-retur for kanoroerne, der sover i deres kanoer, og en pris på opholdet for dem, der skal bo på Hostel Boathouse. Priserne bliver som nedenstående: Beløbet er udregnet pr. bil med 7 personer og trailer Transportomkostninger pr. deltager 850,- Ophold og transport på Hostel Boathouse inklusiv morgenmad 1.450,- Til disse beløb skal lægges frokost og aftensmad i fire dage, idet vi forventer, du selv har madpakke med til udrejsedagen. I transportomkostningen er der medregnet brunch på færgeoverfarten Gedser-Rostock. Denne kan til enhver tid trækkes ud af omkostningen. Har du spørgsmål, kan du rette dem til formanden eller kassemesteren Sidste tilmeldingsfrist: Den 15. marts på den liste, der hænger på opslagstavlen. Der kan blive tale om først til mølle princippet!!, og denne dag skal der indbetales 500 kroner. Tilmeldingen er bindende. NB: Husk gyldigt pas!! Husk sygesikringsbevis. Børn, op til 15 år, kan rejse uden eget pas, hvis de er indskrevet i forældrenes pas. Bestyrelsen 14 15

9 Klubmesterskab 2012 Hermed skal lyde en opfordring til at deltage i vores indendørs mesterskab i kajakroning i ergometer. medaljer. Lad os derfor bakke op om dem og deres fine resultater ved at møde op til disse klubmesterskaber så kan vi samtidig glæde os over, at vi ikke skal ro imod dem. Du kan enten skrive dig på listen nede i klubben eller sende en e- mail til com. Meld dig gerne til så hurtigt Klubmesterskab i kajak-ergometer som muligt så vi får en fornemmelse af, hvor mange deltagere vi bliver. På næste side kan du læse mere om hvilke klasser, der udskrives løb i. På gensyn Motionsudvalget Lørdag den 3. marts 2012 kl. 12:00 For første gang afholder vores fantastiske klub mesterskaber i indendørs kajakroning også kaldet kajak-ergometerroning. Det er et klubmesterskab, der afholdes mest for sjov, men medaljerne gælder det er absolut en stor ære at kunne kalde sig klubmester! Det er første gang Lyngby Kanoklub afholder dette mesterskab, men vi håber ikke, at det bliver den sidste. Vi har brug for et vist antal deltagere før arrangementet bliver afholdt så tøv ikke med at melde dig til. Det er meningen, at det skal være sjovt, hyggeligt og ganske uhøjtideligt. Derfor vil vi gerne understrege, at det altså ikke er særlig svært at ro i en maskine, så du behøver ikke at træne intensivt inden mesterskaberne! Der er mange forskellige klasser, og som du kan se på næste side, er distancerne ikke særlig lange. Har du ikke prøvet at ro i maskine før, så tag en tur i træningslokalet inden d. 3. marts, så bliver du lynhurtigt topskarp. Vi håber selvfølgelig også, at nogle af klubbens tidligere roere (altså nogle af de virkelig erfarne) har lyst til at melde sig til. Klubbens stærkt voksende gruppe af ungdomsroere har lige deltaget i DM i ergometerroning, som du kunne læse om i sidste nummer af Padlen, og kom hjem med flere Der udskrives løb i følgende klasser: Klassenr. Klasse Distance Distance A Drenge og piger U12, U14, U16. Hvis nok deltagere deles op i drenge og piger 200 m 500 m B Piger U16, dame U18, senior og master Klasser deles afhængig af antal deltagere 200 m 500 m C Herrer U16, U18, senior og master 200 m m D Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m E Absolutely experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m F Rookies Medlemmer meldt ind i 2010 frem til dags dato 200 m G Absolut experienced Alle medlemmer over 50 år 200 m 16 17

10 Derudover holdes stafetløb, hvor der på hvert hold skal være 4 deltagere. Tilmelding sker individuelt, og du kan melde dig til i en eller flere klasser, såfremt du selvfølgelig opfylder kravene. Klasserne er følgende: Førstehjælp Klassenr. Klasse titel 1 Lørdagsroerne Alle, der har deltaget i lørdagsroningen kl. 08:00 2 Syvsoverne Jahh, det er jo så dem, der ror senere end kl. 09:00 3 Motionisterne Alle dem, der motionerer mere i klubben end, de ror 4 Grill-entusiasterne Klassen er for alle, som i bund og grund er mest aktive ved vores onsdagsgrill 5 Eliten Det er alle de unge håb, som vi har i vores klub 6 Eliteforældrene Her kan forældrene til førnævnte elite melde sig til 7 90 er/00 erne Her kan tidligere gode roere, som nu bare hygger sig i klubben, melde sig til Distance Dagen skal på alle måder være en festdag, og det kan du være med til at sørge for. Så meld dig til som deltager i mesterskabet og få alle dine klubkammerater til at møde op på dagen. Tilmeld dig på opslaget i klubben eller send en mail til Til kanofolket - Se Her Kursus i kano EPP 2 Sted LK Dato maj 2012 pris 1500,- kr Tilmelding: Kontakt først turformanden - I skal have en kode, som giver jer rabat. Eva Henriksen, tlf Kun 12 medlemmer havde tilmeldt sig førstehjælpskurset, der fandt sted lørdag d. 11. februar i LK s lokaler, fra kl Den forholdsvis ringe tilslutning kan ses fra to sider, men jeg agter at se det fra den positive side. Nemlig at vores medlemmer er klædt så godt på, at skulle der ske noget med en klubkammerat ja, så er kapaciteten til stede, og der udføres førstehjælp. Vi har gennem de sidste mange år afviklet førstehjælpskursus i LK s lokaler, altid med en overtegning af medlemmer, og kun sjældent har vi måtte afvise interesserede. Men det er vigtigt, at vi mindst er 12 tilmeldte, da vi ellers ikke kan få en instruktør ud fra K.A.I (Københavns Amts Idrætsudvalg), og jeg mener, at det er vigtigt, at vi kan afvikle sådan et kursus i eget regi. De 12 fremmødte fik alle tiders undervisning af Peter fra K.A.I. Der blev gået til den, og mange gik hjem med en viden, de ikke havde før, de kom. Deltagerne var også overraskede over, hvor lidt der skal til for at redde en person, der er kommet til skade til vands eller lands. Der blev pustet i de arme dukker, så de var lige ved at blive levende. Men seks timer går alt for hurtigt, og det var nødvendigt at holde en stram tidsplan for at komme hele pensummet igennem. Er der medlemmer, der gerne vil have et førstehjælpskursus, er der stadig mulighed for det, idet K.A.I. sport afvikler disse. Du skal blot linke dig på kursusprogram og se, om der er en dato, der passer ind i din tidsplan. Melder du dig på, sker det via LK, og det er vigtigt, at du møder op, når du har fået plads på kurset, da du ellers risikerer at tage pladsen fra en anden. Bestyrelsen 18 19

11 Sådan passer du på klubbens kajakker kan også skade båden. Tag altid kajakken op med forenden først og roret pegende ud mod vandet. Sådan placerer du også kajakken på bukkene, og holder den, når du bærer den ind på plads igen. Tør altid kajakken af indeni og udenpå efter brug. Tør også af under sædet. (Doner gerne dine gamle håndklæder til formålet). Læg gerne kajakken ind på plads før, du går i bad, så der er plads til andre. Båden lægges tilbage på den nummererede plads, hvor den hører til. Der er numre på både pladserne og bådene. Laver du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Opdager du en skade på en kajak, skriv en seddel og sæt den fast med tape på kajakken. Sedlerne forefindes ved computeren i bådhallen. Er der tale om en mindre skade, hvor kajakken stadig er sikker og funktionsdygtig, skal der stadig skrives en seddel, så båden kan blive repareret. Aflever sedlen til Søren eller bestyrelsen. Det er lovpligtigt at have en svømmevest (en per person) i kajakken. Fra 1. oktober til 1. maj er det også obligatorisk at have den på! Heldigvis har Lyngby Kanoklub en masse aktive kajakroere, der nyder oplevelserne på vandet. Det betyder også, at vi er mange forskellige mennesker, der bruger kajakkerne. Her er nogle få retningslinjer for, hvordan du behandler klubbens kajakker bedst muligt. Åbn altid begge døre i hallen, når du skal ind og ud med kajakken, og sæt dørene på krog, så de ikke smækker i. Bed gerne om hjælp, hvis kajakken er tung eller ligger højt oppe. Pas på ror, ender og cockpit-kan- ten, når du håndterer båden. Tjek, at du har tilstrækkelig med plads, før du begynder at flytte båden. Læg altid kajakken på bukkene. Aldrig på broen det ridser den. Vent med at tage din kajak ud, til du har skiftet tøj og er klar til at gå på vandet. Kajakkerne er sarte. Tøm altid kajakken for vand inden, du tager den op af vandet. Selv en mindre mængde vand, som skvulper rundt, kan gøre den tung og vanskelig at håndtere. Den ekstra vægt af vandet, der vil løbe ned i den ene ende, 20 21

12 Har I hørt, at vi muligvis snart skal op i svømmehallen og afprøve vores færdigheder i kano og kajak. Her ved redaktionens afslutning har vi desværre ikke modtaget en fast dato, men det bliver i marts, så tjek opslaget i klubben eller på hjemmesiden. du i hvert fald ikke er en af dem, der ikke har betalt kontingent for Det lader vi de 100 andre medlemmer om. Det skæpper godt i bødekassen, men skaber også merarbejde for kassemester Jane og det er ikke fair, da det trods alt er frivilligt arbejde. dem, der ikke har betalt til den anførte tid på rykkeren, skal betragte sig som ekskluderet af Lyngby Kanoklub. Det har den følge, at de registreres i Roberts Kredit Informationsbureau, som dårlige betalere. Har de en kano eller kajak liggende i klubben, bliver den straks derefter afleveret til Hittegodskontoret i Gentofte. du selvfølgelig møder op til generalforsamlingen, giver ris eller ros til bestyrelsen. Og måske sidder du med et guldkorn til afvikling af LK s 75 års fødselsdag. der fortsat er ledige uger eller weekender, hvor Hytten i Sverige kan benyttes. Det gælder også i de gode, varme måneder. formanden nægter at stå inde for, at flagstangen kan holde endnu en sæson. Så mon ikke han arbejder på at skaffe en ny, nu når vi har 75 års dag. Formanden har regnet ud, at der er brugt i alt fire flagstænger siden 1937, og han kender til samtlige. rygterne siger, at dengang formanden var ung, kravlede de unge roere op i toppen af flagstangen, slog et blåt søm i knoppen og kravlede derefter ned. Dengang var der mange kravlenisser! Og rygterne siger, at der stadig er kravlenisser fra dengang ik osse Bugge og Leif? der er fremkommet meget få oplysninger fra vinterens O- løb. Dog er det sluppet ud, at formanden og kassemesteren er løbet fra hinanden, så i skrivende stund vides det ikke, om vi har mistet et par i parløbskonkurrencen. Lyngby Kanoklub var udlægger i det løb, hvor de to gik/-løb fra hinanden. Onde tunger påstår, at det var Madsen, der stod bag skilsmissen, idet han sammen med Louise var udlægger af hele løbet. Han kender formandens svage sider, derfor var post 9 gemt et underligt sted. du snart skal til at skrive dig på de ophængte lister til Copenhagen Spring Regatta, for der skal bruges mange frivillige hjælpere. hvis du kender nogen, der vil være sponsor til stævnet, skal de fluks kontakte formanden. Det er slet ikke så dyrt... saunaen har været skilt ad. Bænke og underlag var rådnet væk, så nu er der fremstillet tre nye bænke, ligesom isolering og underlag også er udskiftet. Nu bør det holde i mindst 30 år. bestyrelsen pønser på at udskifte underlaget på vægtloftet til et mere hygiejnisk materiale. Der er stadig for mange, der går op på loftet med de udendørssko, de havde på, da de kom til klubben. Husk, at der skal bruges indendørssko på loftet, så vi kan holde en høj hygiejne. tidligere næstformand Anne har købt nye liggemåtter til vægtrummet. De er dog noget bredere end, da Anne var ung og hvorfor mon?? Vi giver ikke læserne svarmuligheder, og dette er ikke en gætte konkurrence. den tidligere Ulrikkenborg Plads er ved at vinde sit domænenavn tilbage fra Hans Ulriks Plads. Der er skabt tvist om, man kan se de anlagte granitsten, når det er mørkt. Stifteren af Hans Ulriks Plads er indkaldt til høring i sagen, og han ønsker at føre formanden som vidne. du i løbet af kort tid får mulighed for at købe forskelligt udstyr til en meget billig penge, da klubben har opkøbt et konkursbo. Følg godt med, for det kan også være, der i stedet laves en udsalgsdag med kom og byd

13 Retur ved vedvarende adresseændring Deadline for stof til næste udgave af Padlen d. 18. marts 2012 Mail dit indlæg til : LYNGBY KANOKLUB Adresse: Rustenborgvej 19, 2800 Kgs. Lyngby Hjemmeside: Telefoner: Medlemmer: Bestyrelse og telefax: Girokonti: , Lyngby Kanoklub , kontingentindbetalinger

PADLEN. 484 - februar 2010

PADLEN. 484 - februar 2010 PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 484 - februar 2010 Så er det nu! 24. marts - Generalforsamling Mød op i klubben Årsregnskab 2009 Så er turen til Gudenåen klar Førstehjælpskursus Vil du se, hvor

Læs mere

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 534 - feb. 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 534 - feb. 2015 Vi var tvunget til det Årsregnskab 2014 Indkaldelse til Generalforsamling Der var engang Copenhagen Spring Regatta 2015 Kender du hjemstedet for Lyngby

Læs mere

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 475 - marts 2009. Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 475 - marts 2009 Regnskab 2009 Balance Budget Standerhejsning søndag den 19. april Svømmehal Auktion/-salg... og meget mere Bestyrelse Formand Thomas Gjerlufsen Fuglevadsvej

Læs mere

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 524 - feb. 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 524 - feb. 2014 Generalforsamling Årsregnskab 2013 Ekstremaften! 1ste klasse! Smukke damer Er du med på LK s Mailingliste? Udsalg Begynderkurser 2014 - Kajak Billedaften

Læs mere

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt...

PADLEN. 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 525 - marts 2014 26 marts 2014 Dansk Kano- og Kajak Forbunds årsmøde Standerhejsning/-Forårsrengøring Udvalg og bestillinger Har I hørt... og meget mere Bestyrelse:

Læs mere

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 505 - marts 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 505 - marts 2012 Standerhejsning Status 2011 Copenhagen Spring Regatta Patagonien Race Prag i maj 75 års jubilæum Forårs rengøring Maraton World Cup Ro i svømmehal

Læs mere

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 494 - februar 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 494 - februar 2011 Lyngby Kanoklub størst Generalforsamling 2011 Årsregnskab 2010 Kriminalrapporten Forsikring Fastelavn Panik Stormødereferat Stands ulykken Begynderkurser

Læs mere

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 535 - marts 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 535 - marts 2015 Et stærkt bagland Generalforsamlingen 2015 Standerhejsning og forårsrengøring Ny sommersæson med grill Det bliver stort Begynderkurser 2015 Kajak

Læs mere

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 536 - april 2015. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 536 - april 2015 Copenhagen Spring Regatta 2015 Fritidshus Standerhejsning Mad, grill og hygge Kan du også bedst lide at ro med andre? Motionsroning om mandagen i

Læs mere

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen...

PADLEN. Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 522 - dec. 2013 Glædelig Jul og Godt Nytår 50.000 kroner Buffeten! 1944 Førstehjælpskursus Prag anno 2014 Oprydning i Bådhallen... og meget mere Bestyrelse: Indhold

Læs mere

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere.

PADLEN. Tryggevælde Å 2013 Vil du med til Sverige? Skøjtetur med både unge og... Latinamerikansk aften i klubben... og meget mere. PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 515 - marts 2013 Generalforsamling 2013 Grøn Klub Jeppes Fond støtter unge kaproere Slut med o-løb for denne sæson Officialkursus Operation ren sø 2013 Komgodt-i-gang-igen

Læs mere

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN GOD JUL 2012! 511 - nov. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 511 - nov. 2012 GOD JUL 2012! Velbesøgt stormøde i oktober Kom hjem, kom hjem... Greve Christian 70 år Nationalbanken på besøg i LK Nye stole! Cykelparkering Oprydning

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013

Silkeborg Kajakklub. Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 Silkeborg Kajakklub Ordinær generalforsamling den 9. marts 2013 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Formanden for bestyrelsen aflægger årsberetning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Danmarksmesterskaberne i

Danmarksmesterskaberne i Danmarksmesterskaberne i kano og kajak maraton 2014 d. 6.-7. september i Hvidovre Kajakklub Praktisk information Tilmelding Løbsudskrivning og afvikling af stævnet sker i henhold til DKF s love. Sidste

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 516 - april/maj 2013. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 516 - april/maj 2013 Copenhagen Spring Regatta 2013 Standerhejsning - Forårsrengøring Intro-Kursus - Kano Bøde 1.000 kroner! Greve Christian af Rosenborg LK s tur

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub

Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub Vedtægter for Skanderborg Kano og Kajakklub 1 Klubbens navn Klubbens navn er SKANDERBORG KANO- OG KAJAKKLUB. Dens hjemsted er Skanderborg Kommune. 2 Klubbens formål Klubbens formål er at fremme kano- og

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af Bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den15. oktober 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Deltagere Mogens K Hansen, MH

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

Bestyrelsen er foreningens.

Bestyrelsen er foreningens. Forslag 6.1 Fremsat af Bestyrelsen. Nuværende lovtekst: Ændrings forslag: Motivering: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og består af 7 medlemmer, der skal repræsentere foreningen i alle forhold

Læs mere

Velkommen til Horsens Kajakklub

Velkommen til Horsens Kajakklub Velkommen til Horsens Kajakklub Vi stiller trænere og materiel til rådighed og forventer så af dig, at du har lysten og viljen til: At lære at ro kajak At du efter endt træning deltager i den sociale del

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 498 - juni 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 498 - juni 2011 Ny tilbygning Ny medarbejder IF Limone EPP2-kursus Tekniktræning 100 kroners Sankt Hans aften Båddåb Farvel Fordeling af arbejdsopgaver... og meget

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. - september 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 500 - september 2011 Biler på forsiden Nummer 500 75 års fødselsdag Stormøde Vinterræs i Amager Strandpark Tour de Gudenå 2011 Ready go Vinterroning... og meget mere

Læs mere

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!...

PADLEN. 483 - januar 2010. Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 483 - januar 2010 Godt nytår Budget Sponsorstøtte Klubaften d. 10/2 Kan du finde rundt? Skiferie Instruktion på vægtloftet Hjælp!... og meget mere Bestyrelse Formand

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 510 - sept./okt. 2012. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 510 - sept./okt. 2012 Mølleåens Blå Bånd siden 1965 Standerstrygning LK s Julebanko Årets Julefrokost Super tilbud om kursus i førstehjælp Nytårsfest i LK Ikke kun

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

General forsamling. Generalforsamling 2006

General forsamling. Generalforsamling 2006 General forsamling 2006 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretninger I referatet af sidste års generalforsamling er følgende anført ifm. den vedtagne lovændring: Formanden fortalte at organisationen løbende

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser

Frederikssund Roklub. Stiftet 29. Maj 1908. Funktionsbeskrivelser Frederikssund Roklub Stiftet 29. Maj 1908 Funktionsbeskrivelser - 1 - Revideret juli 2005 Funktionsbeskrivelser for: Bestyrelsen...3 Formand...4 Næstformand...5 Kasserer...6 Kontingentkasserer...7 Nøgleansvarlige...8

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Sportslige aktiviteter

Sportslige aktiviteter Året der gik.. 2011 Sportslige aktiviteter Metaller DM Sprint Ingen metal, men finalepladser til URO (Marc, Jonas Hall, Rasmus) Og en flot 5. plads til Marc i K1 5000m DM Marathon Guld: Connie, K2 (40+)

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I NIVÅ KAJAKKLUB ONSDAG DEN 8. FEBRUAR KL. 19.00. Til stede: Jørgen Bache, Carsten Enevold, Eva Gehrke, Flemming Kehr, Lars Ulrik Larsen og Lisbet Praëm. Dagsorden Pkt. 1 Konstituering

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013

Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 2013 Sejlklubben Mou-Bro Ordinær generalforsamling Lørdag den 2. Marts 213 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 3. Bestyrelsens beretning 212 4. Godkendelse af regnskab 212 5. Forelæggelse af budget 213 6. Behandling

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Referat fra møde i Uddannelsesudvalget torsdag den 15. januar 2015 kl 19-21 i klublokalet Til stede: Thomas, Per Michael (den sidste del), Per Dolleris, Frans, Lars Hugo, Per From Gøse, Gorm. Afbud Henning,

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen.

Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. Til medlemmer af Møllegårdens Grundejerforening og vandværk samt forbrugere uden for grundejerforeningen. I henhold til Grundejerforeningens vedtægternes (de gule) 9 stk 2. indkaldes herved til ordinær

Læs mere

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet

En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet En fortælling om klubetablering og klubbens brug af EPP systemet Vision 2015 Den foretrukne kajakklub i KøbenhavnK Medlem 500 frigivne medlemmer over 18 år Instruktør 25 aktive instruktør 1 hav og tur-/kap

Læs mere

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 528 - juli 2014. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 528 - juli 2014 Vinden i den rigtige retning Åbne Danmarksmesterskaber for Masterroere Sommerferie Skoleroning Bagsværd Regatta 2014 Preetz ist spitze! Introkursus

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø

5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Invitation til 5. 6. juli 2014 Sølystparken Silkeborg Langsø Dansk Kano- og Kajakforbund og Silkeborg Kajakklub inviterer til nordiske mesterskaber i kano- og kajakmaraton den 5. - 6. juli 2014 på Silkeborg

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS

ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS ÅKS 2015 Dagsorden og referat for møder i ÅKS REFERAT 9. marts 2015 Deltagere: Skjold: Morten Eld, Trine Færch MKC: Max, Jørn Maler Viking: Carsten Buus (repræsenterer også Den Blå Rambla i dag), Ejlev

Læs mere

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK

KØBENHAVN KARATENYT. København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK KØBENHAVN KARATENYT København Karateklub WWW.KBHKARATEKLUB.DK Uden frivillige går det ikke Dejligt - nu er det igen dagen, hvor der er træning, og om et par dage er det igen tid til at tage en frisk gi

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C

Odense Roklub - Årsregnskab 2013. ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C ODENSE ROKLUB Kanalvej 160, 5000 Odense C Årsregnskab 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning... 1 Revisionspåtegning... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse for 2013... 4 Balance pr. 31.

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

PADLEN. 489 - august 2010. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 489 - august 2010. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 489 - august 2010 Plakatkunst Mølleåens Blå Bånd Er det gas??? Standerstrygning Svømmehal Introduktion til Orienteringsløb Tur til Oasen Amager Strandpark Rundt 2010

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen.

Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Kære medlem Det er vinter eller skal vi kalde det tidligt forår - og vi har allerede gang i mange ting som forberedelse til sommersæsonen. Generalforsamling Vigtigt for klubben og for bestyrelsen og den

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11

Generalforsamling i RyCC 27-10- 11 Generalforsamling i RyCC 27-1- 11 Ca. 45 personer mødte op, hvilket er meget tilfredsstillende for en klub med i alt 141 medlemmer. 1. Valg af dirigent og referent: Claus Dam- Tholstrup blev valgt til

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012

Formandens beretning. Forårsgeneralforsamling 2012 Formandens beretning Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2006 Beretning ved Forårsgeneralforsamling 2012 Klubhusdrømme 2011 Projekt Nyt Klubhus Det har vi gjort Visionsseminar afholdt i maj 2010

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013

Velkommen. Herreklubben Nivå Golf Klub. Generalforsamling 2013 Velkommen Herreklubben Nivå Golf Klub Generalforsamling 2013 NCC 2013-04-18 1 Agenda Velkommen & Indskrivning Generalforsamling Spisning NCC 2013-04-18 2 Dirigent / Beretning 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse

BBU aktiviteter. Dansk Kano og Kajak Forbund 2006. Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 BBU aktiviteter Dansk Kano og Kajak Forbund 2006 Eftertryk tilladt med Side tydelig 1 kildeangivelse Kære Læser Dansk Kano og Kajak Forbund byder endnu engang medlemmerne

Læs mere

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden

NYHEDSBREV NR 1 2012. ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. En hilsen fra formanden NYHEDSBREV NR 1 2012 ASF DANSK FOLKEHJÆLP Viborg-Skive afd. Allerførst en rigtig trist nyhed. D. 1. februar blev Marianne ramt af en hjerneblødning, hun blev opereret og lagt i coma. I fredags vækkede

Læs mere

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune.

1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 1 Klubbens navn er Amager Triatlon Klub, og er stiftet i 2013, med tilhørsforhold til Københavns kommune. 2 Klubbens formål er at skabe en platform hvor triatlon interesserede på alle niveauer, kan finde

Læs mere

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub

PADLEN. 499 - juli/august 2011. Medlemsblad for Lyngby Kanoklub PADLEN Medlemsblad for Lyngby Kanoklub 499 - juli/august 2011 Lyngby sejr i Kajakmaraton+ Mølleåens Blå Bånd Lukkeloven Bagsværd Regatta 2011 Farvel til den Gyldne stemme Fra 0-55 på et år Amager Strandpark

Læs mere

Danmarks rekord på 24 timer

Danmarks rekord på 24 timer Danmarks rekord på 24 timer Bagsværd Roklub gentager succes en op på Teatertorvet i Lyngby Storcenter Fredag d. 9. januar kl. 13:00 til Lørdag d. 9. januar kl. 13:00 Projektet Bagsværd Roklub vil, i samarbejde

Læs mere

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget.

Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Denne drejebog er ment som en hjælp til Ungdomsudvalget. Det er ikke altid let at komme ind i et nyt udvalg, og især ikke Ungdomsudvalget som i SAR har for vane at lave en masse gode, spændende og sjove

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Nivå Bådelaug. Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Regnskab 2012 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter 324.256 324.900 316.000 2 Betalte aktiviteter 194.757 181.300 232.000 3 Tilskud 129.299 77.136 103.000 4 Lejeindtægter 41.379 56.000

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner

VEDTÆGTER FOR. GTC =Motion=Natur=Venner V2011 - Rev. 8 SLH/JR/ST/K/LF VEDTÆGTER FOR GTC =Motion=Natur=Venner VEDTÆGTER FOR GANLØSE TRI-CENTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningen er en triathlonklub med navnet "Ganløse Tri-Center". 1.2 Foreningen

Læs mere

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov

NYHEDSARKIV 2002. Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 20026.nov Billeder fra 8'er Grand Prix NYHEDSARKIV 2002 Se billederne i Galleriet! Billederne er indsendt af: Evan Jeppesen GYMNASTIK- torsdag Der er ingen gymnastik 7. og 14 november. Grundet ombygning. 8. grand

Læs mere

bestyrelsens beretning 2012

bestyrelsens beretning 2012 bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Formandens beretning Jeg vil gerne starte formandens beretning med at sige velkommen. Velkommen til alle de gamle medlemmer, velkommen til årets

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Referat: Kajakklubben Strømmen

Referat: Kajakklubben Strømmen Referat: Kajakklubben Strømmen Mødegruppe: Bestyrelsesmøde 1 sæson 2008/09 Dato: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 22:00 Sted: Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte deltagere: Mogens K Hansen, Christian

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012

NYHEDSBREV. Forsiden. Indholdsfortegnelse APRIL 2012 Forsiden NYHEDSBREV APRIL 2012 Indholdsfortegnelse Forsiden...1 Bestyrelsens planer for det kommende år...2 Renovering af bad og omklædning...2 Forårsrengøring...2 Vores løb...2 24 timers kajakstafet...2

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere