20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20 danske regenter og perioder Navn: Klasse:"

Transkript

1 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Erik 1. Ejegod B Christian 7. C Knud 3. Hardeknud D Erik 5. Glipping E Valdemar 2. Sejr F Christoffer 2. G Frederik 8. H Valdemar 3. I Christoffer 3. af Bayern J Svend Tveskæg K Christian 5. L Oluf 1. Hunger M Frederik 3. N Erik 7. af Pommern O Frederik 6. P Christian 1. Q Erik 2. Emune R Erik 3. Lam S Margrete 1. T Christoffer 1. Materiale ID: CAP.4.1.1

2 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Svend Tveskæg B Christian 10. C Christian 2. D Hans E Frederik 3. F Frederik 9. G Frederik 8. H Christoffer 2. I Christian 8. J Margrete 1. K Knud 3. Hardeknud L Christian 4. M Harald 3. Hen N Oluf 1. Hunger O Christoffer 3. af Bayern P Erik 4. Plovpenning Q Niels R Erik 1. Ejegod S Erik 3. Lam T Christoffer 1. Materiale ID: CAP.4.2.1

3 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Oluf 1. Hunger B Frederik 3. C Valdemar 2. Sejr D Valdemar 3. E Christian 2. F Abel G Knud 4. den Hellige H Magnus den Gode I Frederik 9. J Christian 8. K Christian 3. L Christian 7. M Christoffer 3. af Bayern N Erik 5. Glipping O Frederik 4. P Frederik 5. Q Frederik 8. R Christian 9. S Erik 7. af Pommern T Hans Materiale ID: CAP.4.3.1

4 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Knud 3. Hardeknud B Christian 1. C Magnus den Gode D Erik 2. Emune E Erik 6. Menved F Erik 3. Lam G Svend 2. Estridsen H Erik 1. Ejegod I Erik 5. Glipping J Christian 5. K Frederik 5. L Erik 4. Plovpenning M Margrete 1. N Christian 7. O Abel P Oluf 2. Q Frederik 7. R Christian 9. S Christoffer 1. T Oluf 1. Hunger Materiale ID: CAP.4.4.1

5 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Oluf 1. Hunger B Svend Tveskæg C Christian 3. D Harald 3. Hen E Frederik 7. F Christoffer 1. G Erik 2. Emune H Knud 3. Hardeknud I Hans J Valdemar 4. Atterdag K Frederik 5. L Erik 5. Glipping M Erik 4. Plovpenning N Valdemar 2. Sejr O Erik 7. af Pommern P Frederik 8. Q Frederik 3. R Frederik 2. S Knud 4. den Hellige T Christian 10. Materiale ID: CAP.4.5.1

6 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Hans B Christian 5. C Erik 3. Lam D Frederik 3. E Christian 1. F Den kongeløse tid G Christian 8. H Erik 4. Plovpenning I Frederik 6. J Frederik 7. K Christoffer 2. L Frederik 8. M Knud 3. Hardeknud N Abel O Christian 10. P Frederik 5. Q Margrete 1. R Christian 9. S Erik 6. Menved T Frederik 1. Materiale ID: CAP.4.6.1

7 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Christian 7. B Christian 5. C Christoffer 1. D Den kongeløse tid E Magnus den Gode F Svend 2. Estridsen G Knud 4. den Hellige H Erik 2. Emune I Erik 5. Glipping J Christian 10. K Frederik 5. L Harald 3. Hen M Oluf 1. Hunger N Niels O Knud 6. P Oluf 2. Q Valdemar 1. den Store R Frederik 9. S Knud 2. den Store T Knud 3. Hardeknud Materiale ID: CAP.4.7.1

8 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Frederik 2. B Frederik 5. C Christian 8. D Harald 3. Hen E Den kongeløse tid F Christian 2. G Erik 7. af Pommern H Knud 4. den Hellige I Knud 6. J Oluf 1. Hunger K Christoffer 1. L Frederik 8. M Valdemar 1. den Store N Erik 3. Lam O Erik 1. Ejegod P Frederik 9. Q Valdemar 3. R Christoffer 3. af Bayern S Valdemar 4. Atterdag T Christian 1. Materiale ID: CAP.4.8.1

9 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Christoffer 2. B Knud 6. C Christoffer 1. D Erik 6. Menved E Valdemar 2. Sejr F Hans G Christian 7. H Erik 4. Plovpenning I Frederik 1. J Magnus den Gode K Svend Tveskæg L Abel M Erik 5. Glipping N Oluf 2. O Harald 3. Hen P Valdemar 4. Atterdag Q Valdemar 3. R Frederik 2. S Oluf 1. Hunger T Frederik 7. Materiale ID: CAP.4.9.1

10 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Frederik 5. B Valdemar 4. Atterdag C Frederik 6. D Frederik 9. E Erik 2. Emune F Valdemar 1. den Store G Den kongeløse tid H Svend 2. Estridsen I Frederik 1. J Margrete 1. K Erik 5. Glipping L Christoffer 2. M Erik 1. Ejegod N Christian 10. O Christian 4. P Hans Q Frederik 3. R Frederik 8. S Niels T Svend Tveskæg Materiale ID: CAP

11 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Christian 5. B Christian 1. C Valdemar 4. Atterdag D Christoffer 1. E Christian 9. F Erik 3. Lam G Svend 2. Estridsen H Knud 2. den Store I Erik 1. Ejegod J Erik 7. af Pommern K Christian 8. L Christian 2. M Erik 2. Emune N Den kongeløse tid O Christoffer 2. P Frederik 6. Q Valdemar 1. den Store R Svend Tveskæg S Margrete 1. T Christoffer 2. Materiale ID: CAP

12 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Den kongeløse tid B Magnus den Gode C Erik 1. Ejegod D Svend 2. Estridsen E Margrete 1. F Christian 8. G Frederik 6. H Christoffer 1. I Christian 4. J Christian 9. K Frederik 1. L Christian 10. M Christian 3. N Hans O Valdemar 1. den Store P Christoffer 2. Q Knud 3. Hardeknud R Christian 2. S Harald 3. Hen T Christian 7. Materiale ID: CAP

13 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Magnus den Gode B Erik 3. Lam C Frederik 5. D Valdemar 3. E Svend Tveskæg F Frederik 8. G Christian 5. H Christian 8. I Frederik 1. J Christoffer 1. K Erik 7. af Pommern L Frederik 9. M Erik 4. Plovpenning N Knud 3. Hardeknud O Oluf 2. P Christian 9. Q Frederik 4. R Valdemar 1. den Store S Christian 10. T Christoffer 2. Materiale ID: CAP

14 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Frederik 4. B Abel C Knud 6. D Erik 5. Glipping E Christian 7. F Erik 1. Ejegod G Magnus den Gode H Harald 3. Hen I Margrete 1. J Christoffer 3. af Bayern K Oluf 1. Hunger L Frederik 1. M Knud 2. den Store N Christian 2. O Svend Tveskæg P Christoffer 2. Q Christian 1. R Oluf 2. S Christoffer 2. T Erik 2. Emune Materiale ID: CAP

15 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Christian 7. B Knud 3. Hardeknud C Knud 6. D Erik 4. Plovpenning E Knud 2. den Store F Erik 3. Lam G Christian 9. H Frederik 4. I Erik 1. Ejegod J Erik 6. Menved K Hans L Christian 6. M Christian 5. N Christian 8. O Niels P Valdemar 4. Atterdag Q Valdemar 3. R Harald 3. Hen S Oluf 2. T Abel Materiale ID: CAP

16 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Knud 6. B Frederik 8. C Knud 3. Hardeknud D Christian 5. E Christian 1. F Valdemar 3. G Christoffer 3. af Bayern H Frederik 1. I Erik 2. Emune J Frederik 3. K Knud 2. den Store L Svend 2. Estridsen M Erik 6. Menved N Valdemar 2. Sejr O Oluf 1. Hunger P Oluf 2. Q Erik 3. Lam R Magnus den Gode S Christian 4. T Knud 4. den Hellige Materiale ID: CAP

17 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Svend 2. Estridsen B Oluf 2. C Frederik 6. D Valdemar 3. E Knud 3. Hardeknud F Frederik 4. G Christian 6. H Erik 3. Lam I Erik 2. Emune J Den kongeløse tid K Frederik 8. L Christian 8. M Erik 6. Menved N Frederik 7. O Frederik 5. P Christian 10. Q Erik 1. Ejegod R Christian 5. S Harald 3. Hen T Erik 4. Plovpenning Materiale ID: CAP

18 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Magnus den Gode B Margrete 1. C Den kongeløse tid D Knud 3. Hardeknud E Christian 7. F Erik 7. af Pommern G Knud 6. H Erik 1. Ejegod I Christian 10. J Erik 3. Lam K Frederik 3. L Christian 8. M Frederik 8. N Valdemar 4. Atterdag O Valdemar 2. Sejr P Christian 4. Q Erik 4. Plovpenning R Knud 2. den Store S Frederik 9. T Christoffer 2. Materiale ID: CAP

19 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Christoffer 1. B Christian 4. C Knud 4. den Hellige D Knud 3. Hardeknud E Knud 6. F Erik 1. Ejegod G Christian 10. H Hans I Frederik 1. J Erik 4. Plovpenning K Svend Tveskæg L Christian 2. M Christian 7. N Frederik 6. O Frederik 9. P Den kongeløse tid Q Frederik 5. R Frederik 3. S Christian 8. T Christian 1. Materiale ID: CAP

20 20 danske regenter og perioder Navn: Klasse: A Harald 3. Hen B Christian 4. C Christian 1. D Frederik 8. E Valdemar 4. Atterdag F Christian 9. G Christian 5. H Valdemar 3. I Knud 2. den Store J Valdemar 1. den Store K Frederik 5. L Christian 8. M Hans N Erik 6. Menved O Knud 4. den Hellige P Margrete 1. Q Erik 2. Emune R Den kongeløse tid S Frederik 2. T Frederik 3. Materiale ID: CAP

21 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A N Erik 1. Ejegod B R Christian 7. C H Knud 3. Hardeknud D S Erik 5. Glipping E Q Valdemar 2. Sejr F M Christoffer 2. G O Frederik 8. H G Valdemar 3. I J Christoffer 3. af Bayern J I Svend Tveskæg K K Christian 5. L C Oluf 1. Hunger M B Frederik 3. N F Erik 7. af Pommern O A Frederik 6. P P Christian 1. Q D Erik 2. Emune R T Erik 3. Lam S E Margrete 1. T L Christoffer 1. Materiale ID: CAP.4.1.1

22 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A L Svend Tveskæg B A Christian 10. C B Christian 2. D O Hans E G Frederik 3. F M Frederik 9. G S Frederik 8. H I Christoffer 2. I N Christian 8. J C Margrete 1. K D Knud 3. Hardeknud L E Christian 4. M F Harald 3. Hen N P Oluf 1. Hunger O K Christoffer 3. af Bayern P R Erik 4. Plovpenning Q T Niels R J Erik 1. Ejegod S H Erik 3. Lam T Q Christoffer 1. Materiale ID: CAP.4.2.1

23 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A P Oluf 1. Hunger B T Frederik 3. C C Valdemar 2. Sejr D L Valdemar 3. E B Christian 2. F Q Abel G D Knud 4. den Hellige H I Magnus den Gode I S Frederik 9. J F Christian 8. K O Christian 3. L R Christian 7. M K Christoffer 3. af Bayern N N Erik 5. Glipping O G Frederik 4. P E Frederik 5. Q M Frederik 8. R H Christian 9. S J Erik 7. af Pommern T A Hans Materiale ID: CAP.4.3.1

24 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A R Knud 3. Hardeknud B M Christian 1. C G Magnus den Gode D N Erik 2. Emune E A Erik 6. Menved F H Erik 3. Lam G E Svend 2. Estridsen H P Erik 1. Ejegod I Q Erik 5. Glipping J S Christian 5. K K Frederik 5. L J Erik 4. Plovpenning M C Margrete 1. N D Christian 7. O B Abel P O Oluf 2. Q I Frederik 7. R T Christian 9. S L Christoffer 1. T F Oluf 1. Hunger Materiale ID: CAP.4.4.1

25 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A I Oluf 1. Hunger B S Svend Tveskæg C B Christian 3. D T Harald 3. Hen E M Frederik 7. F A Christoffer 1. G F Erik 2. Emune H Q Knud 3. Hardeknud I P Hans J C Valdemar 4. Atterdag K R Frederik 5. L O Erik 5. Glipping M G Erik 4. Plovpenning N H Valdemar 2. Sejr O L Erik 7. af Pommern P J Frederik 8. Q E Frederik 3. R D Frederik 2. S N Knud 4. den Hellige T K Christian 10. Materiale ID: CAP.4.5.1

26 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A J Hans B M Christian 5. C C Erik 3. Lam D P Frederik 3. E I Christian 1. F E Den kongeløse tid G S Christian 8. H K Erik 4. Plovpenning I F Frederik 6. J G Frederik 7. K T Christoffer 2. L R Frederik 8. M N Knud 3. Hardeknud N L Abel O H Christian 10. P D Frederik 5. Q A Margrete 1. R B Christian 9. S Q Erik 6. Menved T O Frederik 1. Materiale ID: CAP.4.6.1

27 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A F Christian 7. B G Christian 5. C A Christoffer 1. D E Den kongeløse tid E H Magnus den Gode F Q Svend 2. Estridsen G B Knud 4. den Hellige H L Erik 2. Emune I I Erik 5. Glipping J J Christian 10. K K Frederik 5. L M Harald 3. Hen M D Oluf 1. Hunger N P Niels O C Knud 6. P O Oluf 2. Q N Valdemar 1. den Store R R Frederik 9. S S Knud 2. den Store T T Knud 3. Hardeknud Materiale ID: CAP.4.7.1

28 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A L Frederik 2. B T Frederik 5. C S Christian 8. D Q Harald 3. Hen E M Den kongeløse tid F A Christian 2. G R Erik 7. af Pommern H O Knud 4. den Hellige I C Knud 6. J K Oluf 1. Hunger K D Christoffer 1. L F Frederik 8. M H Valdemar 1. den Store N G Erik 3. Lam O N Erik 1. Ejegod P I Frederik 9. Q J Valdemar 3. R P Christoffer 3. af Bayern S B Valdemar 4. Atterdag T E Christian 1. Materiale ID: CAP.4.8.1

29 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A A Christoffer 2. B O Knud 6. C R Christoffer 1. D T Erik 6. Menved E B Valdemar 2. Sejr F E Hans G P Christian 7. H C Erik 4. Plovpenning I Q Frederik 1. J G Magnus den Gode K L Svend Tveskæg L H Abel M M Erik 5. Glipping N K Oluf 2. O I Harald 3. Hen P S Valdemar 4. Atterdag Q F Valdemar 3. R N Frederik 2. S D Oluf 1. Hunger T J Frederik 7. Materiale ID: CAP.4.9.1

30 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A S Frederik 5. B Q Valdemar 4. Atterdag C O Frederik 6. D M Frederik 9. E P Erik 2. Emune F C Valdemar 1. den Store G H Den kongeløse tid H F Svend 2. Estridsen I I Frederik 1. J J Margrete 1. K R Erik 5. Glipping L K Christoffer 2. M E Erik 1. Ejegod N A Christian 10. O D Christian 4. P T Hans Q B Frederik 3. R L Frederik 8. S G Niels T N Svend Tveskæg Materiale ID: CAP

31 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A J Christian 5. B M Christian 1. C B Valdemar 4. Atterdag D F Christoffer 1. E N Christian 9. F H Erik 3. Lam G G Svend 2. Estridsen H L Knud 2. den Store I C Erik 1. Ejegod J R Erik 7. af Pommern K D Christian 8. L A Christian 2. M P Erik 2. Emune N E Den kongeløse tid O Q Christoffer 2. P T Frederik 6. Q O Valdemar 1. den Store R K Svend Tveskæg S I Margrete 1. T S Christoffer 2. Materiale ID: CAP

32 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A Q Den kongeløse tid B B Magnus den Gode C L Erik 1. Ejegod D O Svend 2. Estridsen E T Margrete 1. F N Christian 8. G M Frederik 6. H E Christoffer 1. I F Christian 4. J G Christian 9. K H Frederik 1. L P Christian 10. M A Christian 3. N R Hans O J Valdemar 1. den Store P C Christoffer 2. Q S Knud 3. Hardeknud R I Christian 2. S K Harald 3. Hen T D Christian 7. Materiale ID: CAP

33 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A L Magnus den Gode B Q Erik 3. Lam C P Frederik 5. D J Valdemar 3. E C Svend Tveskæg F D Frederik 8. G B Christian 5. H T Christian 8. I I Frederik 1. J K Christoffer 1. K A Erik 7. af Pommern L E Frederik 9. M O Erik 4. Plovpenning N S Knud 3. Hardeknud O F Oluf 2. P N Christian 9. Q R Frederik 4. R G Valdemar 1. den Store S M Christian 10. T H Christoffer 2. Materiale ID: CAP

34 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A L Frederik 4. B N Abel C R Knud 6. D O Erik 5. Glipping E F Christian 7. F B Erik 1. Ejegod G S Magnus den Gode H I Harald 3. Hen I T Margrete 1. J K Christoffer 3. af Bayern K D Oluf 1. Hunger L G Frederik 1. M J Knud 2. den Store N Q Christian 2. O A Svend Tveskæg P H Christoffer 2. Q C Christian 1. R E Oluf 2. S P Christoffer 2. T M Erik 2. Emune Materiale ID: CAP

35 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A D Christian 7. B J Knud 3. Hardeknud C Q Knud 6. D A Erik 4. Plovpenning E M Knud 2. den Store F F Erik 3. Lam G E Christian 9. H L Frederik 4. I N Erik 1. Ejegod J O Erik 6. Menved K H Hans L I Christian 6. M B Christian 5. N G Christian 8. O K Niels P S Valdemar 4. Atterdag Q P Valdemar 3. R C Harald 3. Hen S T Oluf 2. T R Abel Materiale ID: CAP

36 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A H Knud 6. B T Frederik 8. C O Knud 3. Hardeknud D E Christian 5. E I Christian 1. F D Valdemar 3. G P Christoffer 3. af Bayern H B Frederik 1. I J Erik 2. Emune J Q Frederik 3. K R Knud 2. den Store L N Svend 2. Estridsen M F Erik 6. Menved N K Valdemar 2. Sejr O G Oluf 1. Hunger P M Oluf 2. Q L Erik 3. Lam R S Magnus den Gode S A Christian 4. T C Knud 4. den Hellige Materiale ID: CAP

37 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A S Svend 2. Estridsen B I Oluf 2. C P Frederik 6. D N Valdemar 3. E J Knud 3. Hardeknud F L Frederik 4. G T Christian 6. H F Erik 3. Lam I M Erik 2. Emune J E Den kongeløse tid K D Frederik 8. L O Christian 8. M K Erik 6. Menved N A Frederik 7. O B Frederik 5. P R Christian 10. Q H Erik 1. Ejegod R Q Christian 5. S C Harald 3. Hen T G Erik 4. Plovpenning Materiale ID: CAP

38 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A I Magnus den Gode B N Margrete 1. C R Den kongeløse tid D J Knud 3. Hardeknud E T Christian 7. F S Erik 7. af Pommern G P Knud 6. H A Erik 1. Ejegod I G Christian 10. J K Erik 3. Lam K H Frederik 3. L Q Christian 8. M C Frederik 8. N E Valdemar 4. Atterdag O M Valdemar 2. Sejr P B Christian 4. Q D Erik 4. Plovpenning R O Knud 2. den Store S F Frederik 9. T L Christoffer 2. Materiale ID: CAP

39 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A D Christoffer 1. B L Christian 4. C N Knud 4. den Hellige D B Knud 3. Hardeknud E P Knud 6. F O Erik 1. Ejegod G C Christian 10. H E Hans I J Frederik 1. J K Erik 4. Plovpenning K A Svend Tveskæg L F Christian 2. M G Christian 7. N I Frederik 6. O S Frederik 9. P R Den kongeløse tid Q T Frederik 5. R M Frederik 3. S H Christian 8. T Q Christian 1. Materiale ID: CAP

40 20 danske regenter og perioder Lærer: Dato: Klasse: A F Harald 3. Hen B T Christian 4. C P Christian 1. D S Frederik 8. E B Valdemar 4. Atterdag F O Christian 9. G I Christian 5. H N Valdemar 3. I D Knud 2. den Store J R Valdemar 1. den Store K E Frederik 5. L H Christian 8. M L Hans N Q Erik 6. Menved O C Knud 4. den Hellige P G Margrete 1. Q M Erik 2. Emune R K Den kongeløse tid S J Frederik 2. T A Frederik 3. Materiale ID: CAP

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger?

Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? Danske konger og dronningers begravelsessteder (kronologisk) Nr. Navn Født Død Regeringsår Nuværende begravelsessted Gift med 1 Oluf 1. Hunger? 958/959 934-? Jelling Kirke Thyra Danebod 2 Thyra Danebod?

Læs mere

Danske Konger 940-1448

Danske Konger 940-1448 Danske Konger 940-1448 Roskilde Domkirke, Kongelig Gravkirke. Siden Reformationen 1536 er samtlige danske konger blevet begravet i Roskilde Domkirke, i særlige kongelige gravkapeller. Kirken rummer også

Læs mere

Vikingetiden ca. 787-1066

Vikingetiden ca. 787-1066 Vikingetiden ca. 787-1066 o. 400 f.kr. o. 700 e.kr. 793 ------------I-----------------------------------------I----------------------------------------I---------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange.

På nedenstående billede skal du finde den figur som optræder nøjagtig 3 gange. Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (502) lørdag den 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION

DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION DANSK NUMISMATISK FORENINGS AUKTION (495) lørdag den 4. oktober 2014 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe. Henvisninger Konser Mindste A.lbnr

Læs mere

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015

Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Ved auktionen har kun medlemmer af foreninger tilsluttet Nordisk Numismatisk Union ret til at købe Auktion 502 Lørdag 21. februar 2015 Bethesda Rømersgade 17 Israels Plads Kære venner i Dansk Numismatisk

Læs mere

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4

Slægten. Slægten 1. Slægten 2. Slægten 3. Slægten 4 Slægten Dane Slægten Slægten 1 Helleberg, Maria: Den hellige Knud (2005) En voksen Valdemar Dane ser ved kong Knud den Helliges skrinlæggelse i 1109 tilbage på tiden som viking i England, mødet med Knud,

Læs mere

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge.

Egholm. Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm Egholm ligger mellem Skibby og Kirke Hyllinge. Egholm var et stort stamhus som blev splittet helt under Lensafløsningen i 1920 erne. Den nuværende ejer Ole Falck har købt en stor del af den oprindelige

Læs mere

Han blev gift med Thyra Danebod, f. CA 0900, England, stilling Dronning af Danmark, d. CA 0945, Jelling. Anden Generation

Han blev gift med Thyra Danebod, f. CA 0900, England, stilling Dronning af Danmark, d. CA 0945, Jelling. Anden Generation 1. Gorm den Gamle, f. CA 0870, (søn af Knud Den Horde) stilling Konge af Danmark, d. CA 0940, Jelling, begravet Jelling Storhøj. Han blev gift med Thyra Danebod, f. CA 0900, England, stilling Dronning

Læs mere

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN Rørvig tirsdag 7. juni 2016 / side 1 af 6 TIL HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN OG BORGMESTER THOMAS ADELSKOV I anledning af Deres Majestæts besøg i Odsherred Kommune den 5. og 6. september 2016 tillader bevaringsforeningen

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Hvideslægten i Naturparken

Hvideslægten i Naturparken Hvideslægten i Naturparken Kong Erik Ejegod var ifølge Saxo født i Slangerup. Her opførte hans slægt, Valdemarerne, et kloster efter hans mor. Hun var en af de mange adelsdøtre, som Svend Estridsens fik

Læs mere

Oversigt over Mønthistorien med særligt Hensyn til Regneenhederne

Oversigt over Mønthistorien med særligt Hensyn til Regneenhederne Oversigt over Mønthistorien med særligt Hensyn til Regneenhederne af dr. phil. Erik Kroman Rigsarkivet 1964 Det ældste danske og nordiske Møntsystem var Marksystemet. En Mark var delt i 8 øre og en øre

Læs mere

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,-

kr. 14,- kr. 3,- kr. 18,- kr. 3,- kr. 17,- kr. 13,- kr. 17,- kr. 16,- kr. 19,- kr. 17,- Navn: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Lærer: Dato: Klasse: kr. 14,- kr. 3,- kr. 3,- kr. 19,- Materiale ID: MON.2.1.1 Navn: Klasse: kr. 11,- kr. 11,- Materiale ID: MON.2.2.1

Læs mere

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800

166 er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af er % af 800 Navn: Klasse: 166 er % af 415 578 er % af 850 261 er % af 435 98 er % af 350 411 er % af 685 138 er % af 460 286 er % af 572 487 er % af 974 552 er % af 800 615 er % af 820 89 er % af 178 54 er % af 600

Læs mere

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du

Find de billeder som vises i begge kasser. Papiret kan eventuelt foldes på midten først - kig først på den øverste kasse. Vend papiret og se om du Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: PIC.8.2.1.da Navn: Klasse: 254 Materiale

Læs mere

Mordet ved Haraldsted Eller Knud Lavard, Valdemarerne og Hvideslægten

Mordet ved Haraldsted Eller Knud Lavard, Valdemarerne og Hvideslægten Mordet ved Haraldsted Eller Knud Lavard, Valdemarerne og Hvideslægten 7. januar 1131 var en skidt dag i Danmarks historie. Fætter Magnus (Kong Niels søn) kløvede hovedet på fætter Knud, som havde tilnavnet

Læs mere

HVIDOVRE LOKALHISTORIE

HVIDOVRE LOKALHISTORIE L HVIDOVRE KOMMUNES LOKALHIS10RISKE ARKIV Medborgerhuset Vf DOVRE BfSl1TØR HVIDOVRE LOKALHISTORIE,Q = Ul... Q) Ul Q) Ul... Sot Q.. Ul....=... = Q Q) Sot 0 "C... I r ;;;..,,,... 0. 'k I'... --"\\ f \ \

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kongeborg, danehof og residensstad

Kongeborg, danehof og residensstad Kongeborg, danehof og residensstad Af Janus Møller Jensen Højt over Nyborgs tage hæver det slanke kirkespir på Vor Frue kirke sig. Det stræber mod himlen, som om det gør krav på at være byens vartegn.

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = Tæl figurer - iler Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.21.1.1.da Tæl figurer - iler Lærer: Dato: Klasse: 4 10 6 6 6 8 Materiale ID: PIC.21.1.1.da Tæl figurer - iler Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.21.2.1.da

Læs mere

Hjælp kyllingen med at finde hen til sit æg.

Hjælp kyllingen med at finde hen til sit æg. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.247.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.247.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.247.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.247.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Hjælp katten med at finde hen til musen.

Hjælp katten med at finde hen til musen. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.214.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.214.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.214.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.214.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.214.5.2.da

Læs mere

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter.

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.429.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.429.2.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.429.3.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.429.4.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.429.5.1.da

Læs mere

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter.

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.156.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.156.2.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.156.3.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.156.4.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.156.5.1.da

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = C = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PI.17.5.2.da

Læs mere

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter.

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to mørke felter. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.1.1 Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.1.1 Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.2.1 Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.2.1 Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.4.3.1

Læs mere

Under Niels historien roder. Lavard, en af Eriks poder,

Under Niels historien roder. Lavard, en af Eriks poder, Danmark i 1000 år Vi skriver her en folkesang om tusind år i Danmarks vang, som både med og uden glorie fortæller vor nations historie. Det starter noget i det dunkle, hvor sagn og myte frit kan funkle,

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200. 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700. 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600

78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200. 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700. 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600 Navn: Klasse: 78 er % af 100 132 er % af 600 94 er % af 200 64 er % af 800 215 er % af 500 21 er % af 700 54 er % af 200 424 er % af 800 546 er % af 600 270 er % af 300 9 er % af 300 74 er % af 200 396

Læs mere

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN

UDKIG HISTORIEKANON HISTORIEKANON: KALMARUNIONEN. Drama FRA 1400-1500-TALLET KALMARUNIONEN UDKIG HISTORIEKANON FRA HISTORIEKANON: Da Valdemar Atterdag døde i oktober 1375, gik den danske adel ind for, at barnebarnet Oluf blev den nye danske konge. Oluf var søn af Valdemar Atterdags datter Margrete.

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Ungdomsforening 1921 til 1960 Schack Peter 1921 Formand 1921-04-07 Bennetsen Søren 1921 Kasserer Torrup Jepsen Kristian lund 1921 Toftnæs Jepsen Hans Lund 1921 Toftnæs Pedersen Kirstine 1921 Alslev Schack Peter 1921 Formand 1921-11-25

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring

RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring 09-05-2015 14:47:09 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Åbnet skyttestævne Honum-Tørring Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102896 Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen 10-103 Ammitsbøl SG&I 198/08 199/11 397/19 2 101491

Læs mere

RESULTATLISTE Finale Skydning 15m. 2017

RESULTATLISTE Finale Skydning 15m. 2017 RESULTATLISTE Finale Skydning 15m. 2017 Holdkonkurrence: BK. 15m. Gevær 1 Helle Skytteforening 117070 Signe Wobeser Nielsen Klasse: BK1 200/09 125887 Nanna Mathiesen Klasse: BK1 199/08 116861 Mads Repenning

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten "Zum finsteren Stern".

Königsburg. 1 - Liebesinsel og 2 - Königsburg og foran bugten Zum finsteren Stern. Königsburg Königsburg er en af adskillelige borge, som Erik af Pommeren lod bygge eller udbygge i årene 1414-1415, da han blev konge. Det var et led i kampen om Hertugdømmet Slesvig. Flere af dem har vel

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015

KLUBMESTERSKAB LØRDAG 2. maj 2015 RÆKKE: MESTER HS 1. Jimmi(2014) 2. Peter V 3. Frederik N. 4. Mads F. Kl. 09:30 BANE 2 KL. 10:00 BANE 2 KL. 11:00 BANE 2 RÆKKE: MESTER HD SPILLER NR. 1: Peter V. / Tom L. SPILLER NR. 2: Frederik N. / Mads

Læs mere

Der er to gader i Slangerup

Der er to gader i Slangerup Ejegod Tidende 1.09, s. 10-16 14/02/09 12:46 Side 2 10 Skt. Nikolaj Kirke og Vor Frue Kloster Stig Colbjørn Nielsen Der er to gader i Slangerup midtby, der er væsentlig yngre end de øvrige. Det er Svaldergade

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Hvideslægten i Naturparken

Hvideslægten i Naturparken Hvideslægten i Naturparken Hvideslægten anses normalt at komme fra Alsted Herred ved Fjenneslev og Sorø, hvor de oprettede Sorø Kloster. Det ser imidlertid ud til at stamfaderen Skjalm Hvide ejede Jørlunde

Læs mere

4x + 5 = 29. 2x + 6 = 18. 2x + 2 = 20. 3x + 5 = 8. 5x + 8 = 48. 3x + 4 = 25

4x + 5 = 29. 2x + 6 = 18. 2x + 2 = 20. 3x + 5 = 8. 5x + 8 = 48. 3x + 4 = 25 Navn: Klasse: 3x + 5 = 14 4x + 5 = 29 5x + 8 = 13 5x + 8 = 48 2x + 6 = 18 5x + 2 = 12 4x + 2 = 6 2x + 2 = 20 2x + 4 = 22 2x + 8 = 22 3x + 5 = 8 4x + 5 = 17 3x + 2 = 8 5x + 8 = 48 5x + 5 = 25 4x + 7 = 11

Læs mere

Hjælp aben med at finde hen til bananen.

Hjælp aben med at finde hen til bananen. Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.33.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.33.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: MAZ.33.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: MAZ.33.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950

Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 1 Formænd og medlemmer af sognerådene fra 1901-1950 Lars Ellgaard Sunday, August 18th, 2013 Sognerådsformænd 1/1-1901 31/12-1903 Pedersen, Lauritz Christian SR s Større del Gårdejer 1/1-1904 31/3-1909

Læs mere

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening

RESULTATLISTE FOR. 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening RESULTATLISTE FOR 15m Riffelstævne 2010 Nykøbing F. Skytteforening Vindere af præmiechecks: Kr. 250,00 klassegruppe BK: Magnus Nielsen, Vallensbæk IF af 1939 399/20 Kr. 250,00 klassegruppe JUN: Nicolai

Læs mere

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016

RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 RESULTATLISTE Præmieskydning Thisted skyttekreds 2016 DDS SP v.3.15.11.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 93472 Anne Bakke Nielsen 01-201 Thisted Skyttekreds 200/14 200/15 400/29 2 113690 Kristian Toft

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.2.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.3.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.4.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.5.1.da

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder

Besvar 10 spørgsmål om dyrerekorder Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: SCR.12.1.1.da Navn: Klasse: Materiale ID: SCR.12.2.1.da Lærer: Dato: Klasse: Materiale ID: SCR.12.2.1.da Navn: Klasse: Materiale

Læs mere

MASTERPLANER FOR MARSK STIGS ALLE, ERIK GLIPPINGS ALLE, ABELSVEJ OG PEDER HESSELSVEJ

MASTERPLANER FOR MARSK STIGS ALLE, ERIK GLIPPINGS ALLE, ABELSVEJ OG PEDER HESSELSVEJ MASTERPLANER FOR MARSK STIGS ALLE, ERIK GLIPPINGS ALLE, ABELSVEJ OG PEDER HESSELSVEJ LIDT OM THOMAS Uddannet civilingeniør i 2006 (Vand & Miljø, Aalborg Uni) Projektleder for Rambøll på opgaven Arbejder

Læs mere

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart.

Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Kære bruger Denne pdf-fil er downloadet fra Histories website (www.historienet.dk) og må ikke videregives til tredjepart. Af hensyn til copyright er nogle af billederne fjernet. Mvh Redaktionen Middelalderen

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Højmiddelalderen ca. 1050-1340

Højmiddelalderen ca. 1050-1340 DANMARKSHISTORIEN.DK S E-BØGER Højmiddelalderen ca. 1050-1340 Forfatter: Anders Bøgh og danmarkshistorien.dk DANMARKSHISTORIEN.DK S E-BØGER Højmiddelalderen ca. 1050-1340 Forfatter: Anders Bøgh og danmarkshistorien.dk

Læs mere

Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen. Hvad betyder ordene?

Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen. Hvad betyder ordene? Europa i vækst højmiddelalderen (side 74-87) Karakteriser højmiddelalderen Beskriv situationen i Danmark omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i Danmark omkring periodens afslutning Hvordan

Læs mere

Noter nr. 161, juni 2004

Noter nr. 161, juni 2004 10 årstal et forsvar og et forslag Hans Jørgen L. Larsen, lektor, VUC i Vejen Indledning - forsvaret Hvad skal vi bruge historien til? Hvad er nytteværdien af undervisningen i historie? De spørgsmål dukker

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Grimstrup sogneråd, Oversigt over

Grimstrup sogneråd, Oversigt over Grimstrup sogneråd, Oversigt over sognerådsmedlemmer 1861-1966 Medlemmerne af Sogneforstanderskaberne (fra 1867 Sogneråd) var valgt for 6 år ad gangen. En del af medlemmerne blev valgt blandt de mest bemidlede

Læs mere

- = + = - = - = - = - = + = - = + = + = + = + =

- = + = - = - = - = - = + = - = + = + = + = + = Navn: Klasse: 6 1 9 8 4 2 7 5 3 Materiale ID: ADD.23.1.1.da Navn: Klasse: 4 8 3 9 1 6 2 5 7 Materiale ID: ADD.23.2.1.da Navn: Klasse: 3 5 4 6 9 1 7 8 2 Materiale ID: ADD.23.3.1.da Navn: Klasse: 8 9 4 6

Læs mere

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = =

Tæl og skriv hvor mange af hver figur som findes i billederne herunder. A = = = B = = = Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.25.1.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.25.2.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.25.3.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.25.4.2.da Navn: Klasse: Materiale ID: PIC.25.5.2.da

Læs mere

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G

Emma Hejlesen Kristensen Vester Hassing 196/9 193/6 389/15 G Resultatliste Kimbrernes sommerstævne 2016 Gevær 50 m - Mesterskab BK 1 1 15629 Frederik K Sørensen Ulsted Skf 196/6 200/12 396/18 G 2 93472 Anne Bakke Nielsen Thisted 197/11 198/12 395/23 S 3 15758 Trine

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen.

Udfyld de manglende tal og få alle skemaets summer til at passe sammen. Begynd med tallene nederst i skemaet, og arbejd dig op til toppen. Navn: Klasse: 23 47 13 10 6 2 2 6 Materiale ID: LOG.1.1.2.da Navn: Klasse: 24 44 10 8 2 6 7 5 Materiale ID: LOG.1.2.2.da Navn: Klasse: 18 35 9 5 8 8 3 9 Materiale ID: LOG.1.3.2.da Navn: Klasse: 43 23 13

Læs mere

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012

RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Side 1 af 6 18-11-2012 16:12:06 - DDS SP v.3.12.9.2 RESULTATLISTE Skørping-stævne 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 102422 Magnus Andersen 01-514 Vodskov Skytteforening 200/12 200/10 400/22 2 95772 Jonas

Læs mere

Prøv først at gætte vinklernes størrelse. Mål derefter vinklerne med en vinkelmåler.

Prøv først at gætte vinklernes størrelse. Mål derefter vinklerne med en vinkelmåler. Materiale ID: VIN.3.1.1.da Materiale ID: VIN.3.2.1.da Materiale ID: VIN.3.3.1.da Materiale ID: VIN.3.4.1.da Materiale ID: VIN.3.5.1.da Materiale ID: VIN.3.6.1.da Materiale ID: VIN.3.7.1.da Materiale ID:

Læs mere

Gæt og mål 6 stumpe vinkler

Gæt og mål 6 stumpe vinkler Materiale ID: VIN.2.1.1.da Materiale ID: VIN.2.2.1.da Materiale ID: VIN.2.3.1.da Materiale ID: VIN.2.4.1.da Materiale ID: VIN.2.5.1.da Materiale ID: VIN.2.6.1.da Materiale ID: VIN.2.7.1.da Materiale ID:

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Den vornede, som boede nærmere ved sit herskab, måtte allerede langt tilbage i tiden yde personligt arbejde til dette, i det han måtte være med til

Den vornede, som boede nærmere ved sit herskab, måtte allerede langt tilbage i tiden yde personligt arbejde til dette, i det han måtte være med til II. Vornedskab. Vornedskab der har ikke med sikkerhed kunne påpeges noget bestemt, snævert begrænset tidspunkt for trældommens ophør; lige så lidt som det er blevet bevist, hvornår vornedskabet begyndte.

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257

Jens Lundberg. Med venlig hilsen Jens Lundberg, webredaktør 60789257 Sendt: 11. november 2009 02:00 Emne: Tornved Skakklub hold kamp resultater tirsdag 10.november. Tornved Skakklub har spillet hjemmekampe i 1.runde med hold 1 i A2 rækken og hold 2 i B4 rækken. Hold 2 tabte

Læs mere

Odense Cyklebane. DM elite ominum 2014-12-28 herre elite og dame elite -

Odense Cyklebane. DM elite ominum 2014-12-28 herre elite og dame elite - Odense Cyklebane DM elite ominum 204-2-28 herre elite og dame elite - 0.0. start - Elite damer, km.scratch 2. start - Elite herre 0 km. scratch.0. Start - U omg. Scratch 4. start - U 20 omg. Kombinationsløb.2.

Læs mere

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3

RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 RESULTATLISTE DGI Skydning 25m Pistolturnering Samlet Individuel-resultater - runde 3 Standard pistol - Junior runde 1 runde 2 runde 3 Samlet 1 111459 Elisabeth Brint Bruc 418 443 0 861 Standard pistol

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

THI JEG VIL VÆRE HERRE OVER ALLE TING - ERIK AF POMMERNS ØNSKE OM HERREDØMMET OVER SØNDERJYLLAND OG ØSTERSØEN

THI JEG VIL VÆRE HERRE OVER ALLE TING - ERIK AF POMMERNS ØNSKE OM HERREDØMMET OVER SØNDERJYLLAND OG ØSTERSØEN THI JEG VIL VÆRE HERRE OVER ALLE TING - ERIK AF POMMERNS ØNSKE OM HERREDØMMET OVER SØNDERJYLLAND OG ØSTERSØEN Af Jimmi N. T. Nielsen & Sanne Povlsgaard Historiestudiet Aalborg Universitet Marts 2008 THI

Læs mere

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016

RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Side 1 af 8 30-10-2016 14:10:21 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE BPI Åben 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/14 200/11 400/25 2

Læs mere

6 7 A A B B C D D C A B A 7 5 B C D C 1 2 D 6

6 7 A A B B C D D C A B A 7 5 B C D C 1 2 D 6 Flyt kasserne - sum 0 Navn: Klasse: Flyt rundt på kasserne, så alle par af tilstødende tal giver summen 0. A B A B C D C D A B A B C D C D Materiale ID: BOX... Flyt kasserne - sum 0 Lærer: Dato: Klasse:

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Signaturforklaring. Lokalplan nr. 227 - Bilag 1 - Matrikelkort. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. 39c. 39f. 39e. 35h 50o 42d. 39g. 34am.

Signaturforklaring. Lokalplan nr. 227 - Bilag 1 - Matrikelkort. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen. 39c. 39f. 39e. 35h 50o 42d. 39g. 34am. Copyright Kort- og Matrikelstyrelsen 39c 39f 35h 50o 42d 34am 39g 39e 39q 37b 35b 42b 34b 94 38s 95c 95b 95a 47i 40ø 37g Lokalplanens afgrænsning Lokalplan 227 - Bilag 1 - Matrikelkort Målforhold ca.(a3):

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016

RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016 26-11-2016 12:58:32 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Vejlestævne 15m 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/15 200/10 400/25 2 119066 Niki

Læs mere

Aarhus Cyklebane Præsenterer. Gert Franks Æresløb. Junior DM Parløb. Fredag d. 9/ kl Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C

Aarhus Cyklebane Præsenterer. Gert Franks Æresløb. Junior DM Parløb. Fredag d. 9/ kl Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C Aarhus Cyklebane Præsenterer Gert Franks Æresløb Junior DM Parløb Fredag d. 9/9 2016 kl. 18.00 Jyllands Allé 79, 8000 Aarhus C Forsalg: www.ticketmaster.dk 20,- I døren: 40,- Velkommen til Gert Franks

Læs mere

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015

RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015 13-06-2015 15:12:25 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Willemoes Cup 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 102795 Rasmus R. Olesen 16-350 Særslev Skytteforening 200/13 200/16 400/29 2 112188 Karl W, Klausen

Læs mere

Kildehenvisningsrapport 1

Kildehenvisningsrapport 1 Kildehenvisningsrapport 1 1. Anders Hans Andersen - Kirkebog. 1. Anders Hans Andersen [113] 2. CPR, Det Centrale Personregister. Om CPR-området Siden 1924 har der eksisteret en systematisk registrering

Læs mere

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen

Besvar 10 spørgsmål om rekorder i naturen Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.1.1.da Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.2.1.da Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.3.1.da Navn: Klasse: ke ørken Materiale ID: SCR.13.4.1.da

Læs mere

RESULTATLISTE Lunde Vinterstævne 2016

RESULTATLISTE Lunde Vinterstævne 2016 RESULTATLISTE Lunde Vinterstævne 2016 DDS SP v.3.15.11.1 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115755 Mie Povelsen 16-310 Otterup Skytteforening 198/09 200/11 398/20 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 2 1 120013

Læs mere

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1364/1365. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Frende Olsen og Citse -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Frende Olsen & Citse -datter Magleby 1364/1365 Hans Frendesen

Læs mere

SVM1356-8, -9 Vester Broby, Vester Broby sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 65. Kampagne: og

SVM1356-8, -9 Vester Broby, Vester Broby sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 65. Kampagne: og 8, -9 Vester Broby, Vester Broby sogn, Alsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.01.13. Sb.nr. 65. Kampagne: 20-12-2012 og 21-12-2012 Registreringsnotat for indlevering af 39 detektorfundne, gps-indmålte

Læs mere

Enkeltmandsturnering 2017

Enkeltmandsturnering 2017 M1 (Finale) Bane 1-3 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Thomas Uldbæk Frandsen Hejnsvig 1: XXX 12 20 20 9 20 20 4 101 58 43 1 Steen Søndergaard Hansen Vesterhede 2: 20

Læs mere

KREDS 3 KREDSLEDER: Gladsaxe BTK KLUBKONTAKTPERSONER:

KREDS 3 KREDSLEDER: Gladsaxe BTK KLUBKONTAKTPERSONER: KREDS 3 KREDSLEDER: BTK KLUBKONTAKTPERSONER: BTK: Annie Ramberg, Ulborgvej 11, 2760 Måløv. Tlf. 24 44 95 55. E-mail: annieramberg@webspeed.dk BTK: Søren Bauer-Schäfer, Egebovej 2, st.tv., 2800 Lyngby.

Læs mere

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M.

og Pokalturnering 1. division DM for Klubhold Pokalturnering Seniorhold 2. division 1. Team PharmaService 6. John Møller Jepsen 1. Jens M. Divisionsturneringen Klubhold, Seniorhold og 2011 12 1. division 1. Team PharmaService H.C. Graversen, Dennis Bilde, Freddi Brøndum (Morten Bilde, Jørgen Cilleborg Hansen, Jacob Røn) Semifinale: Team PharmaService

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016

RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 13-03-2016 17:41:59 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Rødding Skydning 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 116598 Nicolai Mathiesen 11-072 Helle Skytteforening 200/12 198/08 398/20 2 99520 Stine Jacobsen

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016

Resultatliste - Jelling fs 15 meter 2016 Side 1 af 7 08:37:26 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15 meter 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101490 Christoffer Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/11 400/24

Læs mere