Jeg er fleksibel m.h.t. arbejdstider og har ingen problemer med aften- eller weekendarbejde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg er fleksibel m.h.t. arbejdstider og har ingen problemer med aften- eller weekendarbejde."

Transkript

1 CV Peter Herstoft Ndr. Strandvej Allinge Telefon: Fødselsdato: Køn: Mand Hjemmeside: Personlig beskrivelse Om mig selv kan jeg kort fortælle: Jeg er præsentabel, imødekommende og hurtigt opfattende. Jeg arbejder selvstændigt men teamorienteret. Efterhånden som jeg lærer virksomheden at kende, tager jeg selv opgaver op og prioriterer dem i forhold til interne og eksterne kunders behov. Jeg er bedst til opgaver, der kræver omhyggelighed og systematik. Jeg ønsker ikke et lederjob men er god som lederens højre hånd. Jeg har ofte fået tildelt og gennemført opgaver, som har har været nye for mig. Jeg er fleksibel m.h.t. arbejdstider og har ingen problemer med aften- eller weekendarbejde. M.h.t. min alder, vil jeg gerne gøre opmærksom på, at jeg medbringer en stor "værktøjskasse" fuld af erfaringer og kompetencer. Imidlertid finder jeg det naturligt, at jeg kun bliver aflønnet efter de kompetencer, der finder direkte anvendelse i et givet job - de øvrige kompetencer følger med i købet, hvilket vil være til fordel for enhver arbejdsgiver. I øvrigt har jeg har ingen planer om at gå på efterløn, da min økonomi på langt sigt vil have bedre af, at jeg har en regulær indtægt, og jeg forventer, mit helbred vil kunne holde til mange år endnu på arbejdsmarkedet. Jeg er god til at omgås kolleger, ledere, samarbejdspartnere osv. Jeg har ligeledes ingen begrænsninger m.h.t. anvendelse af EDB/IT i arbejdsmæssig sammenhæng, da jeg er superbruger og erfaren bruger på rigtigt mange programmer/programtyper. Mine personlige egenskaber er i skematisk form: - grundig, kvalitetsbevidst, pålidelig - hjælpsom, imødekommende, aktivt lyttende - initiativrig (fx ideer til nye metoder, synsvinkler, arbejdsgange) - tænker i helheder - købmandsmæssig indstilling til forretningsdrift - god til skriftlig formulering - god til talbehandling under alle former - arbejder selvstændigt - mange erfaringer - forstår og sætter mig let ind i nye opgaver og arbejdsområder Vedrørende job: Jeg arbejder gerne med såvel rutineprægede som ad hoc-opgaver og projektorienteret. Jeg ønsker ansættelse på fuld tid (min. 30 timer pr. uge), evt. tidsbegrænset eller på freelance-vilkår; deltid er også en mulighed med frigørelsesattest. Da jeg er arbejdsløs fra 20. november 2010, er der mulighed for at få mig "gratis" i 4 uger eller med løntilskud i et halvt år, hvis der er brug for en indøvelsesperiode. Loyalitet og interesse fra arbejdsgivers side vil til fulde blive gengældt. I øvrigt forventer og yder jeg ordnede forhold m.h.t. overenskomst og andre aftaler. Lidt om mine fritidsinteresser: I fritiden har jeg en del foreningsarbejde (primært skrivebordsarbejde, se under Anden erfaring). Mine interesser er overordnet bl.a. historie, fotografering, dyr, web-produktion, musik, billedkunst, film, teater. Jeg har desuden hus, have og katte at passe, og ikke mindst en hustru, der fortjener min opmærksomhed.

2 Erhvervserfaring 2010/ /11 Grønbechs Gård (Bornholms center for Kunsthåndværk) Kundeservice/administration Kontoropg., betjening af kunder og udstillere m.fl., salg af billetter m.m., kasseafstemning, statistik, IT, opgaver i udstillingerne, vejl. af frivillige, stedfortræder for centerlederen m.m. (job med løntilskud, fra 201/09 tidsbegrænset ansætt.) 2009/ /08 - Jobsøgning osv. som tidligere ledighedsperioder. Fra 2010/03 job med løntilskud, se under Kundeservice/administration, Grønbechs Gård. 2009/ /10 Grønbechs Gård (Bornholms center for Kunsthåndværk) Kundeservice/administration Kontoropg., betjening af kunder og udstillere m.fl., salg af billetter m.m., kasseafstemning, statistik, IT, opgaver i udstillingerne, vejl. af frivillige, stedfortræder for centerlederen m.m. (job med løntilskud, fra 2009/08 tidsbegrænset ansætt.). 2008/ /08 - Jobsøgning osv. osv. osv. Fra 2009/02 job med løntilskud, se under Kundeservice/administration, Grønbechs Gård. 2008/ /11 Grønbechs Gård (Kunsthåndværkets Hus) Kundeservice, administration Kontoropgaver, betjening af kunder og udstillere m.fl., salg af billetter m.m., kasseafstemning, statistik, IT, opgaver i udstillingerne, vejl. af frivillige, stedfortræder for centerlederen m.m. (job med løntilsk. deref. tidsbegrænset ansættelse). 2007/ /08 - Jobsøgning, deltagelse i kursus, deltagelse i netværk (Senior Erhverv Bornholm), job med løntilskud (Grønbechs Gård, se ovf.), intensiv dyrkning af fritidsinteresser 2007/ /08 Scanvaegt International (Norfo) - nu: Marel, Rønne Lagermedarbejder Vikariat. Modt. af varer fra underlev. og produktion. Pluk og udlev. Pakning og forsendelse af maskiner og reservedele. Optælling og andre forekommende opgaver. Læsning og losning af lastbiler (truck). Registrering/bogføring osv. i Navision Attain. 2007/ /07 - Jobsøgning 2006/ /06 OBS - se også dette. Frivillig deltagelse på eget initiativ! Projekt Ny Styrke (Se også under uddannelse.) Ca. halvedelen af tiden virksomhedspraktik på Scanvaegt/Norfo, primært på lageret. 1978/ /04 TDC (= Tele Danmark/Tele Sønderjylland/P&T) Sagsbehandler, tekniker m.m. (se specifikation nedenfor) Se specifikation nedenfor 2004/ /04 TDC Kontrollør (rådighedsløn) Jobsøgning, kursus, web-arbejde, intensiv dyrkning af fritidsinteresser, se under Anden erfaring

3 /04 TDC (funktion vedr. kabelentreprenørforhold) Kontrollør (sagsbehandler) Bl.a. Web-redigering, håndb., vejledninger, økonomi, statistik, kravspec./test admin. ITsystemer, superbruger PC-progr., brugervejl., udbud og kontrakter, projekter/rapporter, vedligehold af databaser Tele Danmark, Region Sønderjylland, Teknisk afd. Kontrollør (sagsbehandler) Økonomi og rapportering, kontrol af entreprenørregninger, deltagelse i tvær-regionale arb.grupper, mødereferater Tele Sønderjylland, Netsektionen Overassistent/kontrollør (sagsbehandler) Økonomi, intern afregning, rapportering, afsætningsanalyser o.lign., interadm. og interne arb.grp., nye tjenester/produkter Tele Sønderjylland, Salgssektionen Assistent/overassistent (produktkoordinator) Markedsføring mod og support af forhandlere vedr. datatjenester, nye tjenester og produkter, business cases, info-møder, -artikler, -materiale, afsætnings- og indtægtsanalyser, regningsklager, arb.grupper Tele Sønderjylland, Teledriftscenter Aabenraa Assistent (teknisk sagsbehandler og tekniker) Teknisk og teknisk/administrativt arb. vedr. multiplekskredsløb og -udstyr, kabeludstyr (fjernkabelnettet, herunder til Tyskland), switchingudstyr, faste kredsløb m.m. (analogt og digitalt), kundekontakt vedr. fejl /12 Teleinspektionen (nu Telestyrelsen) Censor Radiocertifikatprøver (fritidsjob) Teleinspektionen (P&T) Overtelegrafist (sagsbehandler) Forvaltningsopgaver, opgaver til og censor ved radioprøver, registrering og udfærdigelse af radiocertifikater herunder indførelse af IT-system, arkivering P&T, Teleregion 1 Overtelegrafist Udlånt til forstærkerstationen i Aabenraa, se ovenfor 1978/ /04 P&T, Lyngby Radio Overtelegrafist Radioekspedition, kundebetjening, vagtskemaer. Som vagtchef: Personaleledelse, søredning, statistik, administrative og tekniske opgaver A/S Det Østasiatiske Kompagni (ØK) Radiotelegrafist Radiokommunikation, regnskab, lønregnskab, personaleadministration, breve og rapporter, klarering, velfærdsopgaver, vedligeholdelse og reparation af radio- og navigationsudstyr i skibe i international fart 1969/ /07 Hæren, telegraftropperne Oversergent Gruppefører og instruktør, militær radiotelegrafist

4 Uddannelse 2007/ /11 Bornholms Erhvervsskole Kontor, regnskab Navision C5, grundkursus 2006/ /06 Bornholms Erhvervscenter/Bornholms Erhvervsskole Jern, metal, elektronik, plast Projektforløb "Ny styrke til metalindustrien". Teori og arbejdspladspraktik med relation til metal-sektoren. 2007/ /05 Bornholms Erhvervsskole Truckcertifikat B 2007/ /04 Bornholms Erhvervsskole Jern, metal, elektronik, plast Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater 2007/ /03 Bornholms Erhvervsskole Byggeri og anlæg AMU-kursus i rulle- og bukkestillads, opstilling m.m. 2007/ /02 Bornholms Erhvervsskole 12 timers grundkursus i førstehjælp 2006/ /12 Bornholms Erhvervsskole Politi, redning, forsvar, sikkerhed Erhvervsskolernes elevundervisning i elementær brandbekæmpelse 2006/ /12 Bornholms Erhvervsskole Jern, metal, elektronik, plast Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk skæring ( 26) TDC/diverse uddannelsesinstitutioner Løbende deltagelse i brugerkurser i PC-programmer og tekniske og administrative ITsystemer som følge af nye systemer og opgraderinger EUC Syd og Købmandsskolen i Aabenraa PC-kørekort TDC MS FrontPage 98, udvidet, web-design Købmandsskolen i Aabenraa Tysk, niveau B Købmandsskolen i Aabenraa English for Managers. Forretningsengelsk og præsentantionsteknik m.m., højt niveau

5 Horsens Tekniske Skole Byggeri og anlæg Byggejura; omfattede bl.a. udbuds- og entrepriseret Niels Brock (København) Handel, markedsføring, HR Teleassistentuddannelsen (P&T) Handelsskole (Frederiksberg og Aabenraa) Handel, markedsføring, HR Merkonom i databehandling 1983/ /03 P&T-skolen (København) It Teleelevuddannelsen (P&T) Svendborg Navigationsskole Udvidet maritim elektronik; bl.a. fejlfinding, reparation, digital elektronik Svendborg Navigationsskole og brevskole It Radiotelegrafist (civil) 1971/ /08 Telegraftroppernes Befalingsmandsskole Sergent Telegraftroppernes konstabelskole Politi, redning, forsvar, sikkerhed Konstabel (landmilitær radiotelegrafist) 1966/ /06 Roskilde Katedralskole Gymnasium, matematisk/fysisk linie, gået ud efter 2. g. Sprog: Engelsk, russisk, latin Anden erfaring nu Foto- og videooptagelse og efterbehandling Hobby Analog og digital foto, analog video, scanning, elektronisk billedbehandling og - udskrivning, arkivering 2004/10 - nu Bestyrelsesmedlem (p.t. formand, tidl. kasserer) Ejerforeningen Lærkebakken Overordnet drift for foreningen, div. møder, leverandørkontakt, planlægning osv. Budget og regnskab, opkrævning af fælles- og forbrugsagifter, betaling af regninger osv. Kontakt til myndigheder, forsyningsselskaber osv. 2008/06 - nu Turistguide Bornholms Guide- og Gruppeservice Guidning af turister primært på busture. Sprog: Tysk, engelsk og dansk. 2007/ /11 Bestyrelsesmedlem (formand 2007/ /04) Senior Erhverv Bornholm Overordnet ansvar for foreningens drift, planlægning af aktiviteter, møder med samarbejdspartnere, virksomheder, drift af kontor osv.

6 1996/ /03 Bestyrelsesmedlem (sekretær) Løjt lokalhistoriske Forening Protokolfører, registrering, fotografering, renskrivning, materiale til Internet, webmaster 1992/ /04 Bestyrelsessuppl., tidl. bestyrelsesmedlem, medstifter Kattenes Vennekreds Aabenraa, tidl. Kattens Værn Aabenraa Fund-raising, frivillig medarb. v. katteinternat, artikler til medlemsblade Bestyrelsesmedlem (formand tidl. sekretær) Bodum Beboerforening Bl.a. Programlægning og - skrivning, mødeledelse, planlægning og ledelse af arrangementsafvikling, myndighedstilladelser, pressekontakt, protokol/mødereferater, opgavedatabase Kasserer Lokomotivklubben KLK Bogføring, årsregnskab Sprog Dansk Engelsk Tysk Norsk Svensk Tale, Læse, Skrive Tale, Læse, Skrive Tale, Læse, Skrive Læse Læse Kørekort B, C, D

Curriculum vitae. 1. Personligt 2. Baggrund Data Erhvervserfaring Personlige egenskaber Særlige erfaringer Uddannelse

Curriculum vitae. 1. Personligt 2. Baggrund Data Erhvervserfaring Personlige egenskaber Særlige erfaringer Uddannelse Side 1 af 5 Indhold: Curriculum vitae 1. Personligt 2. Baggrund Data Erhvervserfaring Personlige egenskaber Særlige erfaringer Uddannelse 1. Personligt Personlige data Peter Herstoft Født 23. november

Læs mere

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB?

KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? KVIKGUIDE GODE FIF TIL DIN ANSØGNING LIVET ER LETTERE, NÅR DU ER FRI ER DU PÅ JAGT EFTER NYT JOB? HJÆLP TIL DIN JOBSØGNING Med denne kvikguide er du allerede godt på vej i jagten på dit nye job. Du får

Læs mere

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold

Planlægning. Curriculum Vitæ: Indhold Planlægning Curriculum Vitæ: Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige ansøgninger. Denne

Læs mere

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever FIND DIN ELEVPLADS - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever HK_Find_din_elevplads_A4_v2.indd 1 22/09/14 09.34 UDGIVET AF ELEVPLADS.DK I SAMARBEJDE MED HK HK Vi arbejder for, at du får et godt arbejdsliv.

Læs mere

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever

Find din elevplads. - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Find din elevplads - en jobsøgningsguide for handelsskoleelever Udgivet af HK Ungdom og Elevplads.dk HK Ungdom HK Ungdom er den unge udgave af HK. Vi har fokus på de behov, studerende har f.eks. studierelevante

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608

Eksempler. AS3 Companies 1-00-4608 Eksempler 1. Kompetenceprofilen 2. Faglige kompetencer 3. Personlige kompetencer 4. Succeshistorier 5. Jobmål 6. Netværk 7. Ansøgningen 8. Curriculum Vitae CV 9. Telefonsamtalen 10. Jobsamtalen 1-00-4608

Læs mere

Spildevands / driftoperatør klar til nye udfordringer.

Spildevands / driftoperatør klar til nye udfordringer. Spildevands / driftoperatør klar til nye udfordringer. Navn: Per Risbjerg Knudsen Adresse Ølsemaglevej 71 Postnr.: 4623 Lille Skensved Telefon / mobil: 51 86 99 50 Mail: knudsen-riley@privat.dk Det kan

Læs mere

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret

Idékatalog om. kompetenceudvikling. for medarbejdere og mellemledere i forsvaret Idékatalog om kompetenceudvikling for medarbejdere og mellemledere i forsvaret 3 Kompetenceudvikling i fokus 4 Om idékataloget 5 Anerkendelse af realkompetencer 6 IKV Individuel kompetencevurdering i AMU

Læs mere

Kvalificerede medarbejdere søger nye udfordringer

Kvalificerede medarbejdere søger nye udfordringer Kvalificerede medarbejdere søger nye udfordringer Vi vil gerne præsentere nogle fantastiske medarbejdere, som vi desværre er nødt til at tage afsked med. Se her, hvad de kan tilbyde din virksomhed. Ring

Læs mere

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold

C.V. delen. Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold C.V. delen Planlægning Curriculum Vitæ: Indhold Et CV er iflg. Wikipedia: Kort levnedsskildring, der oplyser om uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer, og som anvendes i forbindelse med skriftlige

Læs mere

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse

AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse AMU-kursuskatalog 2011/2012 Inspiration til efteruddannelse Gå på opdagelse i Learnmark Horsens store udbud af AMU-kurser Side 2 Learnmark Horsens AMU-kursuskatalog 2011/2012 Velkommen! Bliv klar til fremtiden

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk. CV Interim leder Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5

I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 Vejledning I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5 2. MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE... 6 3. MIN ERHVERVSERFARING... 7 4. MINE ERFARINGER

Læs mere

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du?

Sæt ord på dit job. - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Sæt ord på dit job - hvad kan du, hvad ønsker du, og hvad vil du? Indholdsfortegnelse Forord 3 Forord 4 Hvad kan du bruge pjecen til 5 Jobprofil 5 Hvad kan du bruge en jobprofil til 6 Eksempel på jobprofil

Læs mere

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU

DIN KARRIEREPARTNER ALT DETTE FÅR DU JOBBET ER DIT! CA DIN KARRIEREPARTNER Vi støder alle på udfordringer i løbet af vores arbejdsliv. Måske har du brug for rådgivning eller inspiration måske søger du nyt job måske dit første job. I CA ser

Læs mere

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk

Jens Jensen Østergade 1, 9999 Nordby Tlf. 11 11 11 11/22 22 22 22 Mail: jens_jensen@mail.dk Personlige data Navn: Jens Jensen Adresse: Østergade 1, 9999 Nordby Telefon: 11 11 11 11 / 22 22 22 22 E-mail: jens_jensen@mail.com Hjemmeside: www.familienjensen.dk Fødselsdato: 3. juni 1970 Civilstand:

Læs mere

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

efteruddannelse Kurser & Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) E R H V E R H V E R V Handel, administration, kommunikation og ledelse Teknik, produktion, transport og logistik Kurser & efteruddannelse Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) EFTERUDDANNELSE FOR LEDIGE Er du

Læs mere

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045

JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 JOBBET ER DIT! www.ca.dk Tlf. 3314 9045 måske skulle vi skifte navn til ca k-kasse? CA er en a-kasse. Ingen tvivl om det. Og hvis du bliver arbejds løs, hjælper vi dig mindst lige så godt som alle andre

Læs mere

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries

Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Curriculum Vitae Præsentation - Lars Pries Lars Pries Tammosevej 16 3320 Skævinge 26146427 lars.pries@gmail.com www.larspries.dk Stamdata Fornavn/efternavn: Lars Pries Adresse: E-mail adresse: Website:

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 15 Nummer: 2798 Titel: Viden- og forretningsservice Kort titel: videnogforretni Status: GOD Godkendelsesperiode: 30-08-2011 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Målgruppen

Læs mere

2. UDDANNELSEN PÅ RUC

2. UDDANNELSEN PÅ RUC Kandidatundersøgelsen 2002 Roskilde Universitetscenter Side 1 af 27 1. BAGGRUND 1.1 Køn Mand Kvinde 1.2 Din alder 20-22 år 29-31 år 38-40 år 47-49 år 23-25 år 32-34 år 41-43 år 50-52 år 26-28 år 35-37

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

js@jesper-simonsen.com

js@jesper-simonsen.com Navn: Jesper Simonsen Adresse: Flyvervej 5, Lejl. 3A 8930 Randers Mobiltelefon: 30138410 E-mail: Født: Uddannelse: Ansættelser: js@jesper-simonsen.com 15. Oktober 1968 i Randers. 2011: Grafisk Udvidet

Læs mere

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser

faglige arbejdsmiljø kurser konsulentydelser skræddersyede AMU kurser arbejdsmiljø faglige kurser konsulentydelser skræddersyede kurser AMU Kursuskalender januar - juni 2014 2 nyt kursuscenter optimale rammer for kompetenceudvikling Siden foråret har forbipasserende kunnet

Læs mere

FREMTIDENS KOMPETENCER

FREMTIDENS KOMPETENCER Kursuskatalog FRMTIDNS KOMPTNCR SLVVALGT UDDANNLS 2. HALVÅR 2011 en? u brug har d encer et komp vilke 21 h no 20 et an arked bm Jo heder ulig u de m rd ruge B in D - Får I til r ert å ler hv se or dis

Læs mere

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os

Jobrotation. Brug jobrotation. - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer. Faktaark - oversigt. Kontakt os 1 Jobrotation Brug jobrotation - få efteruddannet medarbejdere og brug ledige som vikarer Hvem har ikke brug for efteruddannelse? Prøv en gang at se på jeres virksomhed i et uddannelsesperspektiv. Hvornår

Læs mere