I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT KORT OM MI G SELV... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT... 4 1. KORT OM MI G SELV... 5"

Transkript

1 Vejledning

2 I ndhold I NDLEDNING... 3 MIN KOMP ETENCEMAPP E EN OVERSI GT KORT OM MI G SELV MIN UDDANNELSESBAGGRUND... 6 MIN EFTERUDDANNELSE MIN ERHVERVSERFARING MINE ERFARINGER FRA FRITI DSLIV, FORENINGSLI V OG FOLKEOP LYSNING MINE KOMPETENCER MINE FAGLIGE KOMPETENCER MINE ØVRIGE KOMPETENCER DOKUMENTATION OG PRÆSENTATI ON AF MI N KOMPETENCEMAP PE HUSK DOKUMENTATION PRÆSENTATION AF MIN KOMPETENCEMAPPE

3 I ndledning Hvad er Min Kompetencemappe? Min Kompetencemappe er et personligt redskab til alle, som skal have overblik over: Hvad kan jeg? Hvad har jeg lært? Hvad er mine erfaringer? Hvad har jeg prøvet? Alle dine kompetencer er vigtige, uanset hvor de kommer fra. De kan komme fra: din erhvervserfaring uddannelser, kurser og oplæring fritidsliv eller foreningsliv højskole, aftenskole eller oplysningsforbund Hvad kan du bruge Min Kompetencemappe til? Min Kompetencemappe hjælper dig til at få overblik over alt hvad du ved og kan. Du kan fx bruge den, når: du vil i gang med en uddannelse på et område, du allerede har arbejdet med i nogle år du overvejer at skifte job og har brug for overblik over din viden og kunnen du har været ledig et stykke tid og skal have udarbejdet en handlingsplan Når du har udfyldt Min Kompetencemappe, kan du bruge den i mange forskellige situationer. Fx hvis du skal: have en kompetencevurdering hos en uddannelsesinstitution have en samtale med en erhvervs og uddannelsesvejledere have samtale med din nærmeste arbejdsleder tale med en uddannelsesansvarlig i din virksomhed eller skrive en jobansøgning. To gode råd inden du begynder! Tænk igennem hvad der er dit mål med at udfylde Min Kompetencemappe. Vil du være mere klar over dine kompetencer før du søger en bestemt uddannelse? Eller et bestemt arbejde? Når du har gennemtænkt dit mål, kan du nemmere afgrænse, hvad der er relevant for dig at tage med i mappen. Find eksamensbeviser, udtalelser og anden dokumentation frem. 3

4 Min Kompetencemappe en oversigt Sådan er Min Kompetencemappe bygget op. Gå frem trin for trin og følg vejledningen. 1. Kort om mig selv 2. Min uddannelsesbaggrund 3. Min erhvervserfaring 4. Min erfaring fra fritids og foreningsliv samt folkeoplysning 5. Mine kompetencer 6. Dokumentation og præsentation 4

5 1. Kort om mig selv Her skriver du navn, adresse, køn og alder. Særlige oplysninger om mig Her kan du frit vælge at skrive de særlige oplysninger om dig selv. Det skal være oplysninger, du selv synes er relevante, når dine kompetencer skal vurderes. Det kan være hvad som helst, fx: At du har været selvstændig erhvervsdrivende i flere år At du har haft været professionel idrætsudøver At du søger over i andet erhverv på grund af en arbejdsskade 5

6 2. Min uddannelsesbaggrund Her skal du skrive, hvor mange år du har gået i grundskole (folkeskole), og hvilke uddannelser, du har gennemført siden da. Du kan nævne alle typer uddannelse, f.eks. både gymnasium, handelsskole, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser m.v. Delvist gennemført uddannelse Selv om du ikke har gjort en uddannelse færdig, kan uddannelsen have betydning for din kompetencevurdering. Fx hvis du har afsluttet nogle bestemte fag eller et grundforløb i uddannelsen. Hvis du har taget dele af en uddannelse, så angiv hvilke fag, du har taget, og hvornår. Husk dokumentation (beviser/ certifikater). Min efteruddannelse Uddannelsesudbyder Uddannelsesudbyderen er den institution eller virksomhed, som udbød den uddannelse/det kursus, du har taget. Det vil ofte være en uddannelsesinstitution. Men det kan også være den virksomhed, du har været ansat i, som har udbudt efteruddannelse eller kurser for sine medarbejdere. Certifikater Eksempler på certifikater: truckcertifikat, svejsecertifikat, sprøjtecertifikat, stort kørekort, PC kørekort osv.. 6

7 3. Min erhvervserfaring Mit ansættelsesforløb nr. For hvert job du har haft, udfylder du skemaet: Ansættelsesforløb nr.. Det er derfor, der ligger flere tomme skemaer parat. Du behøver ikke beskrive alle ansættelsesforløb! Hvis du har været på arbejdsmarkedet længe, har du måske mange ansættelsesforløb bag dig. Beskriv kun de ansættelsesforløb du synes er relevante i forhold til den uddannelse du vil søge, eller dit mål med kompetencemappen i øvrigt. Ansættelsesstedets erhvervsområde Her skriver du virksomhedens type eller branche (fx daginstitution, vognmandsforretning, detailhandel eller fødevareproduktion). Mine typiske arbejdsopgaver i ansættelsen Hvilke arbejdsopgaver havde du på en typisk arbejdsdag eller i løbet af arbejdsugen på det pågældende arbejde? Beskriv opgaverne så kort og præcist som muligt. Fx som vist i dette eksempel: Eksempel Pædagogmedhjælper Jørgen Jensen har været ansat ved X købing børnehave. Han beskriver sine jobfunktioner sådan: At holde opsyn med det enkelte barn og sikre, at det trives At igangsætte leg på legepladsen, specielt for drengene At stå for sociale aktiviteter (fx spisning og morgensamling) At medvirke i planlægningen af institutionens dagligdag sammen med det øvrige personale At medvirke til daglig forældrekontakt, når børnene blev afleveret og hentet At medvirke i planlægning og gennemførelse af forældremøder Eksempler på produkter/ opgaveløsninger fra mit arbejde Her kan du beskrive eksempler på opgaver du har løst i ansættelsen og hvilke produkter, du leverede. Du kan evt. også vedlægge billeder. Produktet behøver ikke at være en fysisk genstand. Det kan også være et projekt, en rapport, en metode og meget andet. 7

8 Her er to eksempler på produkter fra forskellige job. Eksempel 1: Klejnsmed Connie Hansen, ansat ved DK Jern Beskrivelse af produkt: Eksempel på mit svejsearbejde. Jeg foretog også selv opmåling og tilskæring af materialer. Udover stole, lavede jeg også borde og havegriller. Ofte lavede vi ting efter kunders specielle ønsker. Eksempel 2: Projektansat biblioteksmedhjælper Bibi Sara Raihn ved X købing Bibliotek. Beskrivelse af produkt: Jeg var ansat som midlertidig projektmedarbejder ved X købing Bibliotek i 8 måneder. Jeg var projektkoordinator på Projekt Bogbussen, som var målrettet især borgere med indvandrerbaggrund især yngre mødre og ældre i X købing kommune. Bogbussen var del af et større projekt, som er beskrevet på bibliotekets hjemmeside her: (hjemmeside adresse indsat). Projektet er også beskrevet i vedhæftede rapport, hvor jeg har været med til at skrive afsnit 4 om bogbussen. 8

9 4. Mine erfaringer fra fritidsliv, foreningsliv og folkeoplysning Beskriv de erfaringer du har fra fritiden som du synes er relevante i forhold til den uddannelse du vil søge. Eller som er relevante i forhold til mål med kompetencemappen i øvrigt. F.eks: Hvis du har arbejdet som kasserer i en forening. Så har du måske erfaring inden for regnskab. Hvis du har arbejdet som træner i en idrætsforening. Det kan være relevant at oplyse, hvis du søger arbejde som lærervikar. Hvis du i din fritid sætter en gammel bil eller et hus i stand. Det kan være relevant at oplyse, hvis du søger job eller uddannelse, hvor talent for håndværk er en fordel. Hjælp til at vurdere de kompetencer, du har fået udenfor arbejdsmarkedet Syddansk Universitet har udviklet et værktøj for Undervisningsministeriet, som kan bruges til at vurdere de kompetencer, en person har opnået gennem fx frivilligt arbejde, foreninger eller under folkeoplysningen. Find værktøjet på folkeoplysning.dk 9

10 5. Mine kompetencer Her beskriver du de faglige kompetencer du har i kraft af din samlede erfaring. Dvs. både din erhvervserfaring og dine erfaringer fra fritiden (fritids og foreningsliv, frivilligt arbejde, folkeoplysning). 5.1 Mine faglige kompetencer Faglig viden kan være viden om et område, som du har arbejdet med: fx bestemte teknologier, salg, markedsføring m.v. Det kan også være viden, som du har opnået i din fritid, i foreningsliv eller folkeoplysning. Fx viden om IT, madlavning eller førstehjælp. Faglige færdigheder er en evne til at udføre eller klare bestemte opgaver. Fx at kunne håndtere bestemte maskiner eller at kunne opstille et regnskab Hvilke faglige kompetencer er relevante? Find inspiration her. Hvis du vil bruge Min Kompetencemappe til at søge en bestemt uddannelse så kan du have brug for at vide, hvilke kompetencer uddannelsen lægger vægt på. På disse links kan du finde information om forskellige uddannelser: info.dk/ 10

11 Eksempel på udfyldt skema for Mine faglige kompetencer Connie Hansen har arbejdet som pædagogmedhjælper i en børnehave, kørt taxa og arbejdet som medhjælper på et plejehjem. Derudover har Connie Hansen dyrket madlavning på aftenskole gennem flere år. Connie Hansen beskriver sine faglige kompetencer sådan: Mine faglige kompetencer Jeg har viden om Jeg har færdigheder i Niveau 3= Meget stor erfaring/indsigt 2= Nogen erfaring/indsigt 1= Begrænset erfaring/indsigt Jeg har erfaringen herfra Børns leg og udvikling 3 Børnehaven Engly Sikkerhed i trafikken 3 Taxaselskabet Alba Ernæringsrigtig kost 2 Børnehaven Engly Madlavningskursus i X købing Aftenskole Førstehjælp. Transport af målgrupper med særlige behov 2 Taxaselskabet Alba Omsorg for og samtale med børn, gamle og svagelige 2 Børnehaven Engly Plejehjemmet Alderslys 3 Taxaselskabet Alba 3 Taxaselskabet At fragte passagerer efter sikkerheds og trafik og serviceforskrifter At bogføre indtægter og udgifter til min vognmands regnskab Alba At anvende GPS udstyr 1 Taxaselskabet Alba 5.2 Mine øvrige kompetencer Her skal du vurdere dine generelle kompetencer. Det vil sige kompetencer, som kan bruges i ethvert job eller anden sammenhæng. Niveau Du skal vurdere dit niveau i hver kompetence på en skala fra 1 til 4. Jeg har erfaringen herfra I skemaet kan du give eksempler på, i hvilken jobfunktion eller fritidsaktivitet, du har brugt den kompetence, der spørges til. 11

12 Eksempel Pædagogmedhjælper Jørgen Jensen beskriver sammenhængen sådan: Kompetence Niveau 4= Meget øvet/stor erfaring 3= Ret øvet/nogen erfaring 2= Begrænset erfaring 1= ingen erfaring Jeg har kompetencen herfra At lede projekter 3 I X købing børnehave stod jeg for at gennemføre et projekt, der hed sunde madpakker, som bl.a. omfattede forældremøder og foredrag med kostvejledere. At undervise/instruere andre 3 I mit arbejde i supermarkedet Freitkøb stod jeg for oplæring af nye kassedamer. I min fritid har jeg arbejdet som træner i X købing fodboldklub og er dermed vant til at undervise og håndtere en større flok børn. Mine andre kompetencer. Her kan du frit beskrive andre kompetencer end dem, der er nævnt i skemaerne. Mine sprogkundskaber Her kan du oplyse, hvilke sprog, du kan tale, læse eller skrive. Angiv på en skala fra 1 3, hvor godt du forstår, taler, læser eller skriver sproget. Sprog, du ikke har erfaring med, springer du over. 12

13 6. Dokumentation og præsentation af Min Kompetencemappe Husk dokumentation Når du har udfyldt kompetencemappen, har du noteret en mængde oplysninger om din uddannelsesbaggrund, erhvervserfaring og hvad du i øvrigt kan og ved. Hvis du vil kunne dokumentere oplysningerne over for dem, der skal se din kompetencemappe, må du skaffe kopier af eksamensbeviser, certifikater og evt. bekræftelser eller udtalelser fra arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og foreninger. Du bestemmer selv, hvilke aktiviteter du vil indsamle dokumentation for. Hvis du bruger kompetencemappen i IT version, vil der dukke et oversigtsskema op med de oplysninger, du har tastet ind undervejs. Brug oversigtsskemaet til at tjekke, om du mangler dokumentation. Uddannelse og erfaring Uddannelsesbaggrund, (evt. flere uddannelser) Dokumentation vedlagt? (sæt kryds) Efteruddannelse og certifikater Ansættelser Kursusforløb på aftenskole, højskole eller i oplysningsforbund, Frivilligt foreningsarbejde, fx bestyrelsesposter, besøgsven ell. andet med ansvar 13

14 P ræsentation af Min Kompetencemappe Når du præsenterer Min Kompetencemappe for andre, bestemmer du selv, hvad du vil tage med i mappen. Hvis du bruger Min Kompetencemappe i IT versionen, kan du udprinte en færdig præsentation. Du bestemmer selv, hvad der skal med i præsentationen. Det gør du ved at vælge fra denne menu: Hvad skal med? (Sæt kryds ud for det, du vil have med i oversigten/præsentationen) c Kort om mig selv Adresseoplysninger Køn Alder Særlige oplysninger om mig c Min uddannelsesbaggrund Uddannelse efter grundskolen Efteruddannelse Certifikater c Min erhvervserfaring Alle ansættelsesforløb Udvalgte ansættelser (her ledes man ind til en under menu over de ansættelser, man selv har anført, og vælger hvad der skal med) Arbejdsopgaver Eksempler på produkter c Mine erfaringer fra fritids, foreningsliv og folkeoplysning Alle kursusforløb Frivillige foreninger Fritidsaktiviteter/hobbyer c Mine faglige kompetencer c Mine øvrige kompetencer Samarbejde og planlægning Læring og udvikling Kommunikation og formidling Arbejde med tal IT kompetencer Andre kompetencer Sprogkundskaber 14

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

sådan gør du... [opret dit CV]

sådan gør du... [opret dit CV] [jobsøgende] sådan gør du... [opret dit CV] og jobønsker Opret CV og Jobønsker på jobnet Når du skal oprette et CV på Jobnet.dk, skal du være oprettet som bruger på Jobnet med Min side. 1. Er du allerede

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kultur termometer 1 Skab rammer for nytænkning

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand

Personlige oplysninger. Fornavn: alle fornavne Efternavn: alle efternavne Født: dag, måned, år Kvinde: Mand Professionshøjskolen UCC Pædagoguddannelsen Sydhavn Sydhavns Plads 4 2450 København SV www.ucc.dk KompetenceCV Kort beskrevet er kompetencer, det man kan med det man har lært. Kompetencer kan læres og

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV

Det vigtigste først. Vores guide til et godt CV Det vigtigste først Vores guide til et godt CV Hos Kelly Services vil vi gerne hjælpe dig til at lykkedes på arbejdsmarkedet. Derfor har vi dedikeret noget tid, til at udarbejde en guide, som skal hjælpe

Læs mere

Ny mesterlære. sådan gør man

Ny mesterlære. sådan gør man Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Ny mesterlære sådan gør man Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 7 2007 Undervisningsministeriet 2007 Ny mesterlære

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen

Hjælp til sproghjælp. en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen Hjælp til sproghjælp en guide til sprogstøtte på arbejdspladsen De forskellige forslag til sproglig støtte er i manualen inddelt i 3 niveauer. Vi skelner mellem: ANALFABETER dvs. udlændinge, der ikke har

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Evaluering kort og godt

Evaluering kort og godt Evaluering kort og godt Om målsætning, dokumentation & elevplaner Dette hæfte er et supplement til filmen "Når evaluering er læring Kan bestilles til alle lærere i grundskolen Dette hæfte er et supplement

Læs mere

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING

LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING 1 VELKOMMEN TIL LEDERNES LYNGUIDE TIL CV OG ANSØGNING Brug Lynguiden, når du hurtigt vil i gang med at målrette din jobsøgning og have styr på jobsøgningsmaterialet frem mod

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere