Status over den danske myrefauna og forslag til danske navne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status over den danske myrefauna og forslag til danske navne"

Transkript

1 Status over den danske myrefauna og forslag til danske navne Mogens Gissel Nielsen Nielsen, M.G.: A check list of Danish ants and proposed common names. Ent. Meddr 79: Copenhagen, Denmark ISSN The ant fauna in Denmark has been investigated mainly by amateurs. Fauna of Denmark (Larsson, 1943) list 34 naturally occurring species and Collingwood (1979) have 47 species in his list. The present status includes 53 naturally occurring species; nine species are established indoors in houses, greenhouse and Zoo s. Furthermore, eight species are found sporadically, but they have not established colonies. Two species, Formica lusatica Seifert, 1997 and Formica gagatoides Ruzsky, 1904, are removed from the list, since they were misidentifications of Formica fusca Linnaeus, 1758 and Formica rufibarbis Fabricius, 1793, respectively. The check list also contains common and some proposed common names for the most characteristic Danish ants together with the official Swedish and proposed Norwegian names. Mogens Gissel Nielsen; Biologisk Institut, Aarhus Universitet, DK 8000 Aarhus C, Danmark, Den danske myrefauna har gennem tiderne været genstand for mange undersøgelser, og specielt Charles Bisgaard har siden sidst i 1930 erne og de følgende ca. 60 år bidraget betydeligt til kendskabet til den danske myrefauna. Larsson (1943) giver i Danmarks Fauna en meget bred biologisk beskrivelse af de 34 kendte fritlevende arter her i landet, samt en fornem beskrivelse af de forskellige arter, som vi kunne forvente at finde. Collingwood (1979) beskriver i sin bog om myrefaunaen i Fennoscandia og Danmark 47 arter her fra landet, og her har Chr. Skøtt bidraget væsentligt med specielt indsamlinger fra Jylland. I denne status over den danske myrefauna er der indsamlet informationer fra samlingerne af danske myrer på Zoologisk museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (2009), og databaserne DanBif (Danish Biodiversity Information Facility; 2009), GBIF (Global Biodiversity Information Facility; 2009) og Fugle og Natur (Larsen 2009) samt fra Skadedyrlaboratoriet (Jensen, 2008) og fra tilgængeligt, publiceret litteratur (Collingwood 1979; Jensen & Skøtt 1980; Lomholdt & Rasmussen 1986; Lomholdt 1988). I oversigten over fundne arter har jeg indført forslag til danske navne på de mest bemærkelsesværdige myrer. De anførte svenske navne er godkendt af Kommittén för Svenska Djurnamn vid ArtDatabanken (Douwes, 2008) og de nyligt publicerede forslag til norske navne (Kvamme & Wetås, 2010). I valget af danske navne har jeg tilstræbt at give beskrivende navne og skelet meget til de svenske og norske navne, så der ikke er store uoverensstemmelser mellem de skandinaviske navne. Til en del myrer f.eks. mange stikmyrer (Myrmica) har jeg ikke foreslået et dansk navn, idet de ligner hinanden meget, og kan være vanskelige at kende fra hinanden. De latinske navne i listen omfatter også ældre synonymer, som er anvendt i den litteratur og databaser, som listen er baseret på. Det er på ingen måde en fuldstændig Ent. Meddr 79,

2 fortegnelse over tidligere anvendte synonymer; her kan der henvises til Kvamme og Wetås (2010), som har lavet en grundig beskrivelse og fortegnelse over norske myrer. Artslisten er opdelt i forskellige kategorier: 1. Arter som lever frit i naturen 2. Arter som kun forekommer i opvarmede bygninger 3. Sporadisk forekomne arter Arter som lever frit i naturen I oversigten over fundne arter er antallet af fritlevende arter i Danmark 53, og i forhold til Collingwoods (1979) opgørelse er det en stigning på seks fritlevende arter inden for de sidste 30 år. Denne tilvækst skyldes taksonomiske ændringer; hvad der tidligere har været en art regnes i dag som flere, f.eks. er arterne Lasius platythorax Seifert, 1991 og Lasius psammophilus Seifert, 1992, er nu blevet erkendt som selvstændige arter. Endvidere har der også været stor interesse for registrering af myrefaunaen, så nogle oversete arter er blevet fundet, f.eks. Myrmica hirsuta Elmes, Måske har den stigende temperatur bevirket, at flere arter har kunnet etablere sig her i landet, f.eks. Solenopsis fugax (Latraille, 1798). Antallet af fritlevende arter vil sandsynligvis stige, hvis der bliver foretaget mere intens indsamling. Formodentlig indeholder de eksisterende samlinger også oversete arter, fejlbestemte arter, eller arter der ikke var erkendt på bestemmelsestidspunktet, f. eks flere arter af Tetramorium Arter som kun forekommer i opvarmede bygninger Der er registreret ni arter, der er etableret i opvarmede bygninger, specielt væksthuse og zoologiske haver. Af disse indendørs arter er kun faraomyren Monomorium pharaonis (linnaeus, 1758) udbredt i hele landet. Hvorvidt de øvrige arter stadig forekommer i væksthuse og lignende er uvist. Med den store import af planter fra mange lande, vil der helt sikkert være en del arter, der midlertidigt etablerer sig i drivhuse og plantecentre, så denne kategori kan være vanskelig at adskille fra de sporadisk, forekommende arter Sporadisk forekommende arter De sporadisk forekommende arter er myrer, som tilfældigt er indslæbt til landet med træ, fødevarer eller planter, men som ikke har etableret faste kolonier i Danmark. For de store myrer som Camponotus og Oecophylla ved man, at de ikke har etableret kolonier i Danmark. De små arter kan være vanskeligere at iagttage, og derfor kan det være vanskeligt at afgøre, om det er en sporadisk art. Hvis en art gentagne gange bliver iagttaget på den samme lokalitet, må den flyttes op til en af kategorierne med etablerede myrer. Fejlagtigt registrerede arter Under gennemgangen at de registrerede arter i Danmark er to tvivlsomme registreringer blevet undersøgt. Jeg omtaler disse arter her, idet det ofte er vanskeligt at få ældre fejlagtige registreringer fjernet fra litteraturen. Det kan ikke udelukkes, at der kan være fejlbestemte arter på listen, idet det ikke har været praktisk muligt at få alle arter verificeret hos spicialister. I Statens Naturhistoriske Museums og DanBif s oversigt over danske myrer(2009) var der registreret to fund af Formica gagatoides Ruzsky, 1904, som er en subarktisk art med 14 Ent. Meddr 79,

3 udbredelse fra Norge (Nord for 60 0 ) til Sibirien. Fundene var fejlagtigt bestemte Formica fusca Linnaeus, 1758 (verificeret af T. Kvamme, Ås, Norge). Ligeledes har der i databasen i Fugle og Natur (2009) været opgivet fund at Formica lusatica, Seifert, 1997, som var fejlbestemte Formica rufibarbis Fabricius, 1793 (verificeret af B. Seifert, Görlitz, Tyskland). Det Europæiske Miljø Agentur har opført Dolichoderus quadripunctatus (Linnaeus, 1771), Formica gagatoides, Formica lemani Bondroit, 1917, Formica lusatica, Polyergus rufescens (Latreille, 1798), Tetramorium caldarium (Roger, 1857) som fund fra Danmark, men oplysningerne er registreret som tvivlsomme. Da der ikke er referencer til fundene, er de ikke medtaget i oversigten, og Det Europæiske Miljø Agentur er blevet anmodet om at fjerne registreringerne. Sammenlignet med vore nabolande, er den danske myrefauna, som man kan forvente. De største diversiteter af myrer træffes under varmere klimaforhold, og hvor klimaet er kontinentalt. Det er derfor ikke underligt, at myrefaunaen i Danmark kun omfatter 53 fritlevende arter, hvilket er lavt i forhold til vores sydlige og østlige nabolande. Den tyske myrefauna omfatter 111 arter (Seifert, 2001), og i Douwes ( 2008) og Myrstadens lister over svenske myrer er der opført 81 arter inklusive de indendørslevende arter. Det store antal arter skyldes fortrinsvis faunaen på Øland og Gotland. Derimod er den britiske fauna kun på 48 arter (Skinner og Allen, 1996) og Norge har 54 arter (Kvamme og Wetås 2010). Artslister har det med at blive forældede, inden de udgives. Jeg håber, at interessen for myrefaunaen forsat vil være stor, og at den vil medføre, at der snart kan tilføjes nye arter til denne liste og eventuelt foreslås danske navne til nogle af de unavngivne myrer. Tak Mange personer har bidraget med oplysninger til oversigt over den danske myre fauna. Speciel tak til Jørn Bittcher som har bidraget væsentligt med kommentarer og oplysninger om klassifikationen af flere arter. Endvidere har lektor Lars Vilhelmsen Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum og leder af DanBif Isabel Calabulg været til stor hjælp med oplysningerne fra Zoologisk Museums samlinger. Fritidspædagog Rune Larsen, Fensmark har bidraget med forslag til danske navne, forskningschef Karl-Martin Vagn Jensen har suppleret med indberetninger til Skadedyrslaboratoriet og post doc. András Tartally, Biologisk Institut, Københavns Universitet har bidraget med oplysninger om indslæbte arter. Til verificering af tvivlsomme arter har jeg fået hjælp fra Graham Elmes UK, Bernhard Seifert, Görlitz, Tyskland; og med Torstein Kvamme, Ås, Norge har jeg yderligere haft en nyttig korrespondance vedrørende danske og norske navne. Litteratur Bittcher, J., A population of the red ant Myrmica vandeli (Bondroit, 1920)(Hymenoptera: Formicidae) found in Denmark. Ent. Meddr. xxxxxxx. Collingwood, C. A., The Formicidae (Hymenoptera) of Fenoscandia and Denmark. Entomologica Scandinavica 8: 174 pp. DanBif, Danish Biodiversity Information facility. Douwes, P., Svenska myror. ArtDatabanken, SLU. Elmes, G. W., CEH Dorset, Winfrith Technology Centre, Winfrith Newburg, Dorchester, Dorset DT2 8ZD, United Kingdom. Personlige oplysninger. GBIF, Global Biodiversity Information Facility, Jensen T. & Skøtt Chr., Danske Myrer. Natur og museum 20 nr 1, 32 pp. Jensen, K-M V., Danmarks Jordbrugs Forskning Skadedyrlaboratoriet, Personlige oplysninger. Ent. Meddr 79,

4 Kvamme T. & Wetås Å., Revidert liste over Norske maur Inkludert dialektiske navn og forslag til nye norske navn og forslag til norske navn. Norsk institutt for skog og landskap, Ås. 127 pp. Larsson, S. G Myrer. Danmarks Fauna. 43: 190 pp. Lomholdt, O. & N. Rasmussen Tyvemyren Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798) fundet i Danmark (Hymenoptera, Formicidae). Entomologiske Meddelelser 53: Lomholdt, O Myrerne Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) og Camponotus vagus (Scopoli, 1763) fundet i Danmark. Entomologiske Meddelelser 56: 72. Larsen, R., Fugle og Natur. Myrstaden, Seifert, B., In: Dathe, H., H., Taeger, A &. Blank, S. (Hrsg.): Entomofauna Germanica 4. Verzeichnis der Hautflügler Deutschlands. Entomologische Nachrichten und Berichte. Beiheft 7 (2001): Dresden. Skinner, G. J. & Allen, G. W., Ants. Naturalists Handbooks 24 : Tartally, A., Biologisk Institut, Københavns Universitet, Personlige oplysninger. Zoologisk Museums, Københavns Universitet, Tabel 1. Oversigt over myrer fundet i Danmark. Alle arter er angivet med latinske navne samt de synonymer, som er benyttet i de anvendte kilder. De danske navne er fra 1) Danmarks Fauna (Larsson 1943): DF, 2) Natur og Museum (Jensen og Skøtt 1980): NM, 3) Hjemmesiden Fugle og Natur (2009): FN, 4) samt foreslåede nye navne: Nyt navn. De norske navne er fra Kvamme og Wetås (2010), og de svenske fra Douwes (2008). Det er angivet hvor myrerne er registreret. Andre kilder: Ref. 1 (Lomholdt & Rasmussen 1986), Ref. 2 (Lomholdt 1988), Ref. 3 (Elmes 2008), Ref. 4 (Jensen 2008), Ref. 5 (Larsen 2009), Ref.6 (Tartally 2010), Ref.7 (Bittcher2011). Table 1. Checklist of the Danish ants is separated in three categories: A. Naturally occurring species. B. Species only found in heated buildings. C. sporadic found and established colonies. All species are shown with their Latin name and the synonyms, which have been used in the references. The Danish names are from: 1) Danmarks Fauna (Larsson 1943): DF, 2) Natur og Museum (Jensen og Skøtt 1980): NM, 3) The homepage Fugle og Natur (2009): FN, 4) and the proposed new name: Nyt navn. The Norwegian names are from Kvamme and Wetås (2010), and the Swedish names from Douwes (2008). Finnally, it is shown from where the information is recorded. Other sources: Ref. 1 (Lomholdt & Rasmussen 1986), Ref. 2 (Lomholdt 1988), Ref. 3 (Elmes 2008), Ref. 4 (Jensen 2008), Ref. 5 (Larsen 2009), Ref.6 (Tartally 2010), Ref.7 (Bittcher2011). 16 Ent. Meddr 79,

5 Myrer fundet i Danmark Art Danske navne Norske navne Svenske navne A: Arter der lever frit i naturen Findes på Zool Mus Collingwood, (1979) Andre kilder Anergates atratulus (Schenck, 1852) Gökmyra Camponotus herculeanus (Linnaeus, 1758) Herkulesmyre (DF) Vanlig stokkmaur Hushästmyra Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) Kæmpemyre(J&S) Varmekjær stokkmaur Jordhästmyra Solenopsis fugas ( Latreille, 1798) Tyvemyre (DF) Tjuvmyra (Diplorhoptrum fugax (Latreille, 1798)) Ref 1 Formica aquilonia Yarrow, 1955 Nordlig skovmyre (Nyt navn) Nordlig skogmaur Nordskogsmyra Formica picea Nylander,1846 Mosemyre (DF) Myrsauemaur Vitmossemyra (Formica transcaucasica Nasonov, 1889) Formica cinerea Mayr, 1853 Grå klitmyre (J&S) Hårete sauemaur Gråmyra Formica cunicularia Latreille, 1798 Brun slavemyre (Nyt navn) Brun slavmyra Formica exsecta Nylander, 1846 Rød hedemyre (Nyt navn) Vanlig kløftehodemaur Hårig hedmyra Formica foreli Emery, 1909 Matt hedmyra Formica forsslundi Lohmander, 1949 Mindre hedmyra Formica fusca Linnaeus, 1758 Sort slavemyre (DF) Varmekjæs sauemaur Svart slavemyra Formica lugubris Zetterstedt, 1838 Ingen forslag Hårig skovmyra Formica polyctena Förster, 1850 Lille skovmyre (Nyt navn) Ingen forslag Kal skogmyra Formica pratensis Retzius, 1783 Hede skovmyre (Nyt navn) Ingen forslag Ängsmyra (Formica nigricans Emery, 1909) Formica pressilabris Nylander, 1846 Ingen forslag Blank hedmyra Formica rufa Linnaeus, 1761 Rød skovmyre (DF) Rød skogmaur Röd skogmyra Formica rufibarbis Fabricius, 1793 Rød slavemyre (DF) Rødlig sauemaur Rød slavmyra Formica sanguinea Latreille, 1798 Blodrød rovmyre (DF) Blodrød slaveholdermaur Blodröd rövarmyra Formica truncorum Fabricius, 1804 Stubmyre (DF) Lyshodet skogmaur Stubbmyra (Formica truncicola Nylander,1846) Formica uralensis Ruzsky, 1895 Uralmyre (FN) Sorthodet skogmaur Uralmyra Formicoxenus nitidulus (Nylander, 1846) Blank gæstemyre (DF) Gjestemaur Gästmyra Harpagoxenus sublaevis (Nylander, 1849) Røvermyre (Nyt navn) Røvermaur Rostbrun rövarmyra Hypoponera punctatissima (Roger, 1859) Kompostmyre (Nyt navn) Kompostmaur Kompostmyra (Ponera punctatissima Roger, 1859) Lasius alienus (Förster, 1850) Hedemyre (J&S) Hedjordsmyra Lasius brunneus (Latreille, 1798) Brun træmyre (Nyt navn) Brun tremaur Brun trämyra Lasius flavus (Fabricius, 1781) Gul engmyre Gul engmaur Gul tuvmyra Lasius fuliginosus (Latreille, 1798) Orangemyre Blanksvart tremaur Blanksvart trämyra Lasius meridionalis (Bondroit, 1919) Gul sandengmaur Kustjordmyra (Lasius rabaudi (Bondroit, 1917)) Lasius mixtus (Nylander, 1846) Gul fuktengmaur Vinterjordmyra Lasius niger (Linnaeus, 1758) Sort havemyre(fn) Sukkermaur Trägårdsmyra Lasius platythorax Seifert 1991 Tvilling sukkermaur Skogsjordmyra Ref 5 Lasius psammophilus Seifert, 1992 Sandjordsmyre (Nyt navn) Sørlig sandmaur Sandjordmyra Lasius umbratus (Nylander, 1846) Gul jordmyre(nyt navn) Ingen forslag Ängsjordmyra Ent. Meddr 79,

6 Leptothorax acervorum (Fabricius, 1793) Barkmyre (Nyt navn) Vanlig smalmaur Hårig smalmyra Leptothorax muscorum (Nylander, 1846) Ingen forslag Tallsmalmyra Temnothorax interruptus (Schenck, 1852) Hedsmalmyra (Leptothorax interruptus (Schenck, 1852)) Temnothorax nylanderi (Förster, 1850) (Leptothorax nylanderi (Förster, 1850)) Temnothorax tuberum (Fabricius, 1775) Mørkhodet smalmaur Mörkhuvad smalmyra (Leptothorax tuberum (Fabricius, 1775)) Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) Tregmaur Trögmyra Myrmica gallieni Bondroit, 1920 Strandrödmyra Myrmica hirsuta Elmes, 1978 Hårig rödmyra Ref 3 Myrmica lobicornis Nylander, 1846 Mørk stikmyre Mørk eitermaur Mörk rödmyra Myrmica rubra (Linnaeus, 1758) Korttornet stikmyre (Nyt navn) Hageeitermaur Trädgårdsrödmyra (Myrmica laevinidis, Nylander, 1846) Myrmica ruginodis Nylander, 1846 Almindelig stikmyre (FN) Vanlig eitermaur Skogsrödmyra Myrmica rugulosa Nylander, 1849 Sandstikmyre (Nyt navn) Sandeitermaur Sandrödmyra Myrmica sabuleti Meinert, 1861 Hedestikmyre (Nyt navn) ingen forslag Hedrödmyre Myrmica scabrinodis Nylander, 1846 Engstikmyre (Nyt navn) Myreitemaur Ängsrödmyra Myrmica schencki Emery, 1895 Tragtstikmyre (Nyt Navn) Schencks eitermaur Fältrödmyra Myrmica specioides Bondroit, 1918) Dynrödmyra (Myrmica bessarabica Nasonov, 1889) Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 Stor stikmyre (Nyt navn) Ribbeeitmaur Större rödmyra Myrmica vandeli (Bondroit, 1920) Ref7 Stenamma debile (Förster, 1850) Skyggemyre (Nyt navn) Skyggemaur Skuggmyra (Stenamma westwoodii Westwood, 1840) Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) Græstørvsmyre (DF) Mørk sandmaur Grästorvsmyra B: Kun i opvarmede bygninger Monomorium pharaonis (Linnaeus, 1758) Faraomyre (DF) Faraomaur Faraomyra Pheidole anastasii Emery, 1896 Pheidole pallidula (Nylander, 1849) Ref 6 Pheidole punctatissima Mayr, 1870 Ponera coarctata (Latreille, 1802) Solenopsis sp. Ref 6 Technomyrmex albipes (Smith, 1861) Hvidfodet myre Technomyrmex vitiensis Mann, 1921 Ref 6 Tetramorium simillima (Smith, 1851) C: Sporadisk indslæbt-ikke etableret Camponotus vagus (Scopoli 1763) Sothästmyra Ref 2 Camponotus truncatus (Spinola, 1808) Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792) Oecophylla smaragdina (Fabricius, 1775) Vævermyre Ref 2 Paratrechina viridula (Nylander, 1864) Hårig växthusmyra Paratrechina longicornis Latreille, 1802 Slank väksthusmyra Ref 4 Pheidole megacephala (Fabrisius, 1773) Lille brandmyre Tapinoma melanocephalum (Fabricius,1793) Mindre husmyra Ref 4 18 Ent. Meddr 79,

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS

DANMARKS FAUNA. J*>f. SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING KOMMISSION HOS æv. ur J*>f. DANMARKS FAUNA ILLUSTREREDE HAANDBØGER OVER DEN DANSKE DYREVERDEN MED STATSUNDERSTØTTELSE UDGIVET AF DANSK NATURHISTORISK FORENING Bd. 49 SV. G. LARSSON MYRER MED 100 FIGURER I KOMMISSION

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS

KEND DIT MARKED MARKET TRENDS KEND DIT MARKED MARKET TRENDS INDHOLDSFORTEGNELSE Content 1 INTRODUKTION Introduction 3 8 FERSKE FØDEVARER Fresh Food 91 2 METODE Methodology 7 9 DYBFROSNE FØDEVARER Frozen Food 103 3 ØKONOMISKE OG DEMOGRAFISKE

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa

Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Produktionsmiks i fremtidens Danmark/Europa Seminar for aktører på elmarkedet 11. oktober 212 Lasse Sundahl Lead Regulatory Advisor Overskrifter Politisk drevne ændringer af elsystemet i Europa DK og alle

Læs mere

Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea)

Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea) Kommenteret checkliste over Danmarks bier Del 1: Colletidae (Hymenoptera, Apoidea) Henning Bang Madsen & Isabel Calabuig Madsen, H. B. & I. Calabuig: Annotated checklist of the Bees in Denmark Part 1:

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU

Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods. Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Modelbaseret optimering projekterfaringer fra Nakskov Mill Foods Jan Jacobsen og Erik Hansen, Nakskov Mill Foods Anders Hovgaard Petersen, DTU Oplæg om Nakskov Mill Foods projektsamarbejde med DTU 17.

Læs mere

Energinet.dk update for the Swedish market Council

Energinet.dk update for the Swedish market Council Energinet.dk update for the Swedish market Council Status framtida försörjning från Danmark (Tine Lindgren & Søren Juel Hansen) Utbyggnadsprojekt Danmark-Tyskland mm (Ellund expansion project 2013) Baltic

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management

Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Integrated Total Facility Management for Real Estate, Infrastructure & Facility Management Udfordringen Top down Lederskab visioner Buttom up Fakta om Informi GIS 90 medarbejdere Full-size IT hus; salg/rådgivning/

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED

HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED HVAD ER VÆRDIEN AF ANALYTICS FOR DIN VIRKSOMHED AARHUS D. 26. MAJ 2015 PETER ANDERSEN, SAS INSTITUTE THE POWER TO KNOW HVEM ER SAS INSTITUTE? 91 af top 100-virksomhederne på 2013 FORTUNE Global 500 listen

Læs mere

Generelt om hjemmesiden.

Generelt om hjemmesiden. Velkomsthilsen til dig der er ny på DOF Fyn webben. Kære nye bruger. Velkommen til den nye hjemmeside for DOF Fyn. Vi vil her give dig en guide til siden, som vi håber at du får gavn af. Generelt om hjemmesiden.

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 10/11 Institution Ringkjøbing Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Engelsk

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition

DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning. Disposition DGF møde, 28.11.2013 i Odense DS 1537 Jordankre Prøvning Disposition Udførelse af jordankre: DS/EN 1537:2013 (indført 29/7 2013... ikke længere ny) Scope Bond type and compression type anchors Formål med

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Kom i gang med. Find på Programmér Del

Kom i gang med. Find på Programmér Del Kom i gang med Find på Programmér Del version 1.3 SCRATCH er et nyt programmeringssprog. Med Scratch kan du lave dine egne interaktive animationer, spil og musik. Scratch er gratis og "open source". Du

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning

Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne. Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Frugt, grøntsager og fuldkorn Beskyttelse mod kræft? - Set med en epidemiologs øjne Anja Olsen Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse Frugt og grønt: Historisk Lang interesse (epidemiologiske

Læs mere

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen

2001 2010 Design Reference Year for Denmark. Peter Riddersholm Wang, Mikael Scharling og Kristian Pagh Nielsen Teknisk Rapport 12-17 2001 2010 Design Reference Year for Denmark - Datasæt til teknisk dimensionering, udarbejdet under EUDPprojektet Solar Resource Assesment in Denmark for parametrene globalstråling,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek

En temperaturmåling på dansk biotek. Martin Bonde Formand for Dansk Biotek En temperaturmåling på dansk biotek Martin Bonde Formand for Dansk Biotek Agenda Introduktion En status Udfordringer mod 2020 Konklusioner Dansk Biotek organisation for danske biotekvirksomheder Startet

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 329-337

Rettelse nr. / Correction no. 329-337 1. august 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 30 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 329-337 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 102

Læs mere

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig!

UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! UTILFREDS?? Her, så tag et stykke med steg Gris på gaflen, gris på gaflen, Det sku ku stoppe kæften på dig! Jørgen Goul Andersen Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet goul@dps.aau.dk Dansk Selskab

Læs mere

1 plotte fundene på kort ved hjzlp af kort- 'gså i

1 plotte fundene på kort ved hjzlp af kort- 'gså i Georeferering af fund Danmark (pånzr Bornholm) for at undgå kilen af skzve felter. Jylland og Fyn Af har ikke noget problem, da de naturligt Christian Lange, DanBIF er zone 32, men på det Østlige Sjzlland

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Import af arealer / udstyr i vejman.dk

Import af arealer / udstyr i vejman.dk Dato 1. april 2014 Sagsbehandler Lise Gerd Pedersen Mail LGP@vd.dk Telefon Dokument 13/05273-6 Side 1/6 Import af arealer / udstyr i vejman.dk Formål og målgruppe Dokumentet beskriver importfaciliteten

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

l y s e t p å k l o d e n

l y s e t p å k l o d e n l y s e t p å k l o d e n arkitekt, ph.d. studerende Nanet Mathiasen Kunstakademiets Arkitektskole LYS temadag 23 september 2009 Arkitektskolen Aarhus Klima karakteristik Globale dynamiske vejrsystemer

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier

Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Totallivsomkostning som vejen frem Hvorfor leverandører af udstyr til den maritime branche bør indtænke service i deres forretningsstrategier Section for Engineering Design and Product Development Dér

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

SØKORTRETTELSER 13-14

SØKORTRETTELSER 13-14 10. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 13-14 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 183-211 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 84 183 160

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Nyt fra PwC's IPO Watch

Nyt fra PwC's IPO Watch www.pwc.dk Nyt fra 's IPO Watch v/ Jens Otto Damgaard, partner, Revision. Skat. Rådgivning. Om s IPO Watch IPO Watch Europe undersøger hvert kvartal alle nye børsnoteringer på Europas vigtigste børsmarkeder

Læs mere

Kommissionens udarbejdelse af BREF dokumenter Sevilla processen under IED

Kommissionens udarbejdelse af BREF dokumenter Sevilla processen under IED Kommissionens udarbejdelse af BREF dokumenter under IED JRC IPTS Seville The European IPPC Bureau Kristine Raunkjær Stubdrup JRC IPTS Seville Joint Research Center Institute of Prospective Technological

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity)

(fig.1. Eksempel på en almindelig entity) Formål Formålet med denne opgave var, at designe et database system for et fiktivt universitet, ved hjælp af ER-model, for derefter at oversætte det til SQL tabeller. Og dernæst lave en assertion så der

Læs mere

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10

Søren Løbner (lobner) ddb Databaser 2007 10 10 ddb Excercise Week 4 Fra relationships til relations Nu når vi har fået vores skemaer på plads, kan SQL udtrykkene til konstruktion af relationerne laves Det foregår ved at vi tager en 1 til 1 oversættelse

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper

Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper Allearter.dk Tanker og erfaringer omkring en samlet dansk artsliste Lars Skipper Introduktion En gammel drøm blev vækket til live i sommeren 2009. Drømmen om en samlet oversigt over Danmarks dyr, planter,

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 227-247

Rettelse nr. / Correction no. 227-247 24. april 2015 27. årgang SØKOTETTELSE 16 DANISH CHAT COECTIONS 2015 ettelse nr. / Correction no. 227-247 Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. Kort / Chart ettelse nr. / Correction no. 81 227 133

Læs mere

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB

TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB TILBAGE TIL DANSK AGAPORNIS KLUB Bemærk! Klubben har ikke noget med testene at gøre og Dansk Agapornis Klub får ikke provision eller lignende. Eneste forpligtigelse er, at vi reklamere på vores webside

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger

Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Millioner Nærmarkedsanalyse af antal overnatninger Med knap 23,2 millioner udenlandske overnatninger i, jvf. figur 1, blev 2014 et forrygende år for den danske turisme. Især trukket af en kraftig vækst

Læs mere

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.

Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2. Translation and Cross-Cultural Adaptation of the Danish Version of the Hip Dysfunction and Osteoarthritis Outcome Score 2.0 (HOOS 2.0) Nina Beyer 1, Kristian Thorborg 2, Anders Vinther 3. 1 Department

Læs mere

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design.

Emnerne skal være fremstillet i forbindelse med projekter knyttet til Projekt Fantasy Design. Fantasy Design Web Udstilling Instruktion: Hvordan får man sine ting præsenteret på webudstillingen. Fantasy Design Web Udstilling er en offentlig hjemmeside hvor du kan se design fremstillet af børn og

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND

DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER XVI ÅRHUS AMT 4. BIND DANMARKS KIRKER UDGIVET AF NATIONALMUSEET ÅRHUS AMT VED KIELD DE FINE LICHT VIBEKE MICHELSEN NIELS JØRGEN POULSEN WITH SUMMARIES IN ENGLISH 4. BIND NATIONALMUSEETS

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

EU's vejledninger om klima

EU's vejledninger om klima EU's vejledninger om klima VED LONE KØRNØV MV dag 2011 Klimaændringer, planlægning og miljøvurdering hvor er koblingerne? kræver Klimaændringer kræver Forebyggelse MILJØ- VURDERING Tilpasning bidrager

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION

1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION 1 : 3,4+ ORESUND FILM COMMISSION Photo: Ola Kjelbye Film og TV-serier Forbinder og forener. Omfatter, mere end nogen anden udtryksform, alle andre kreative discipliner så som arkitektur, teater, litteratur,

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger

Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Hygiejne & fødevaresikkerhed - udfordringer og løsninger Temadag Emballage Industrien & Plast Industrien Vibeke Bagger Maj 2008 Agenda Det Norske Veritas Hvad kræver kunderne? Hvorfor bruge en standard?

Læs mere

Ingvar (Christian) Larsen

Ingvar (Christian) Larsen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) L L L Christian Larsen Signatur: Ingeniør Varianternes vidunderlige verden 1971-73 sammen med Tom Plovst

Læs mere

ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt. edoc. 0 Copyright 2012 FUJITSU

ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt. edoc. 0 Copyright 2012 FUJITSU ESDH-processer der understøtter og effektiviserer central, lokalt og mobilt edoc 0 Copyright 2012 FUJITSU edoc er ESDH til især kommuner og regioner Et klassisk ESDH system bygget i en fleksibel arkitektur

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere