GRUNDFOS DATAHÆFTE. Oxiperm Pro OCD-162. Driftsikker dosering af klordioxid fra fortyndede opløsninger til desinfektion af vand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDFOS DATAHÆFTE. Oxiperm Pro OCD-162. Driftsikker dosering af klordioxid fra fortyndede opløsninger til desinfektion af vand"

Transkript

1 GRUNDFOS DATAHÆFTE Oxiperm Pro OCD-162 Driftsikker dosering af klordioxid fra fortyndede opløsninger til desinfektion af vand

2 Oxiperm Pro OCD-162 Indholdsfortegnelse 1. Produktintroduktion 3 Anvendelse 3 Ingen risiko for patogener 3 Effektivitetsdiagram 3 Produktfordele 4 Installationsbetingelser 4 Oversigt over komponenter 5 2. Identifikation 7 Typenøgle 7 3. Installationsskemaer 8 System med ét doseringspunkt 8 System med ét doseringspunkt, bypass System med to doseringspunkter 10 System med to doseringspunkter, bypass 11 System med flere doseringspunkter med batchtank Konstruktion 13 Oxiperm Pro OCD og OCD Oxiperm Pro OCD og OCD Tekniske data 15 Tekniske data 15 Data for el og elektronik Mål 16 Oxiperm Pro OCD og OCD Oxiperm Pro OCD og OCD Produktrække 1 Standard: Oxiperm Pro med klordioxiddoseringspumpe 1 Oxiperm Pro uden klordioxiddoseringspumpe Tilbehør 21 Opsamlingsbakker 21 Slanger 21 Tilslutninger 21 Aftapningsenhed 22 Snavssamler 22 Flowmålere 22 Vandmåler med pulsurgang 23 Indsprøjtningsenhed 23 Bypassblandemodul 23 Målemodul 24 Måleceller 24 DIT-L-fotometer 25 Tapping sleeves 25 Ekstern batchtank 25 CIU-271-kommunikationsenhed 26 Conex DIA-G-gasadvarselsenhed 26 Beskyttelsesudstyr 26 Vedligeholdelsessæt 26. Yderligere produktinformation 27 WebCAPS 27 WinCAPS 28 GO CAPS 2 2

3 Oxiperm Pro OCD Produktintroduktion Oxiperm Pro-anlæg producerer klordioxid ved hjælp af fortyndede opløsninger af natriumklorit (NaClO 2, 7.5 %) og saltsyre (HCl %). Anlæggene leveres med fire forskellige kapacitetsniveauer og producerer hhv. 5, 10, 30 eller 60 g klordioxid i timen. Denne kapacitet er tilstrækkelig til at rense op til 150 m 3 drikkevand i timen ved den maksimalt tilladte koncentration på 0,4 mg ClO 2 pr. liter. Klordioxid fremstilles efter behov af fortyndede opløsninger ved at bruge sikker natriumklorit/saltsyre i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for drikkevand. Klordioxidopløsningen lagres i en integreret eller ekstern batchtank og ledes til drikkevandsledningen efter behov ved hjælp af en integreret eller ekstern doseringspumpe. Anvendelse Desinfektion er oftest det første trin i patogenreduktionen, som er nødvendig i driften af brugsvandsanlæg. Klordioxid er et ideelt desinfektionsmiddel når man ønsker at sikre rent drikkevand. Klordioxid er særdeles effektivt over for alle typer bakterier og har en lang opholdstid i anlægget hvilket betyder at stoffet også desinficerer uden fornyet dosering. Den store fordel ved klordioxid frem for andre desinfektionsmidler er stoffets effektivitet over for biofilm. Det nedbryder faktisk eksisterende biofilm og elimerer dermed vækstmulighederne for mikroorganismer og forhindrer at de opstår igen. De ideelle anvendelsesområder for Oxiperm Pro omfatter bekæmpelsen af bakterier og patogener såsom legionella i bygningsinstallationer, desinfektion af kølevandsanlæg og af brugs- og procesvand. Klordioxid anvendes ofte i føde- og drikkevareindustrien til disinfektion af procesvand eller til CIP- og flaskerengøring da det ikke påvirker det behandlede vands smag eller lugt. Bemærkning Lovgivningen vedr. brug af desinfektionsprodukter i vandbehandllingsanlæg er landespecifik. Kontakt det lokale Grundfos-selskab for yderligere oplysninger om brugen af vores produkter inden for dit anvendelsesområde. Ingen risiko for patogener Legionella er stavformede bakterier som trænger ind i brugsvandsanlæg hvor de begynder at formere sig. Formeringen er særlig hurtig i temperaturområdet C. Bakterierne trænger ned i lungerne når en person indånder små vandpartikler der indeholder legionella f.eks. ved brusebad. Følgerne kan være en livstruende form for lungebetændelse der også kendes om legiornærsyge. Den biofilm der kan dannes som et slimlag på indersiden af vandrør, giver ideelle vækstbetingelser for legionella og andre patogener. Legionella optræder også som amøber hvilket gør at de er beskyttet mod traditionelle disinfektionsmetoder. Oxiperm Pro sikrer effektiv fjernelse af biofilmen, inkl. alle patogener og legionellabakterier i rørene, og forhindrer nye bakteriedannelser. Desinfektion er kun en del af vandrensningen, som også omfatter konstruktionsmæssige ændringer. Oxiperm Pro OCD og -10-anlæg er konstrueret til små og mellemstore bygninger med flow på op til 25 m 3 /t. Oxiperm Pro OCD og -60-anlæg er egnede til desinfektion i vandværker eller anvendelser i føde- og drikkevareindustrien. Effektivitetsdiagram Tilbageblevne bakterier 100 Fig ph > 7,5 Tilbageblevne bakterier med HClO Tilbageblevne bakterier med ClO 2 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Koncentration af desinfektionsmiddel [mg/l] Effektivitetsdiagram: hypoklorsyrling (HClO) sammenlignet med klordioxid (ClO 2 ) TM Produktintroduktion 3

4 1 Oxiperm Pro OCD-162 Produktintroduktion Produktfordele Kompakt anlæg Oxiperm Pro kan også installeres på meget begrænset plads idet betjening og vedligeholdelse udføres forfra. Lave driftsomkostninger Denne intelligente metode giver klordioxidfunktioner med et minimalt behov for kemikalier og sparer dermed op til 67 % af saltsyreforbruget i forhold til andre anlæg på markedet med tilsvarende kapacitet. Sammenlignet med termisk desinfektion er omkostningsbesparelsen på op til 0 %. Stabil produktopløsning Med en klordioxidkoncentration på 2 g/l (2000 ppm) kan produktopløsningen opbevares i flere dage. Samtidig gør den lave koncentration det sikkert at håndtere opløsningen. Integreret måle- og logningsenhed Det er nemt at eftermontere en klordioxidmåleenhed. Tilslutningen til en klordioxidmåleenhed samt til ph eller redox (målecelle) er allerede integreret i anlæggets styring. Nem installation Valgfrit tilbehør gør samling og opstart nem. Faktisk kan anlægget tilsluttes og sættes i drift uden afbrydelse af den pågældende bygnings vandforsyning. Dette udgør en afgørende omkostningsfaktor ved f.eks. dekontaminering af vandsystemer i hospitaler eller plejehjem. Robust konstruktion Oxiperm Pros robuste konstruktion sikrer høj driftssikkerhed og lave vedligholdelsesomkostninger. Samtidig sikrer styringssystemet intuitiv og brugervenlig betjening og gør anlægget ideelt til disinfektion af drikkevand i en række forskellige installationer. Mange anvendelsesmuligheder Den valgfri eksterne batchtank sikrer ikke kun kontinuerlig drift, men gør også Oxiperm Pro egnet til støddesinfektion eller anvendelse i rengøringsnanlæg, f.eks. til CIP. Installationsbetingelser Ikke til udendørsinstallation. Installationsstedet skal være godt udluftet og beskyttet mod sol og frost. Beskyttelse mod uautoriseret adgang. Systemet skal væg- eller gulvmonteres og komponentbeholderne placeres under eller ved siden af Oxiperm Pro. Fortyndingsvandet skal have en temperatur på C. Vandtilslutning på 3-6 bar, gulvafløb og korrekt spændingsforsyning skal forefindes. Bemærk: I tilfælde af udsving i drikkevandsflowet anbefaler vi at bruge et bypass-blandemodul (se afsnit 8. Tilbehør, side 21) eller anlægsversionen med digital doseringspumpe for at optimere blandingen og minimere risikoen for korrosion. 4

5 Oxiperm Pro OCD Oversigt over komponenter Produktintroduktion 6 13a a a a a TM Fig. 2 Komponenter i en installation til klargøring af klordioxid 5

6 1 Oxiperm Pro OCD-162 Produktintroduktion Tjekliste over installationskomponenter Nr. Komponent Side Basisenhed 1 Oxiperm Pro-anlæg til klargøring af klordioxid a Opsamlingsbakke til kemikaliebeholder 21 Fortyndingsvand til Oxiperm Pro 3 Fortyndingsvandsaftapningsenhed, tilslutning 6/ mm (inkluderet i bypassmodulet til koldt vand) 22 5 Snavssamler til fortyndingsvand, tilslutning 6/ mm 22 4 PE-slange 6/ mm til fortyndingsvandtilslutning 21 4a Fortyndingsvandtilslutninger til forskellige målinger 21 Flowmåling 6 Flow- og kontaktvandsmålere Tilslutningskabel til flowmålere 22 Dosering af klordioxid 8 Indsprøjtningsenhed til direkte dosering af klordioxid i vandrøret, slangetilslutning PTFE 4/6 mm eller /12 mm Bypassmoduler til forblanding med integreret indsprøjtningsenhed til varmt og koldt vand, tilslutninger DN PTFE-slange 4/6 mm eller /12 mm til tilslutning af klordioxiddoseringspumpen til indsprøjtningsenheden 21 a Tilslutninger til klordioxiddoseringspumper med afvigende mål Tapping sleeves til tilslutning af aftapnings- eller tilførselsenheder 25 Klordioxidmåling 10 Måleceller til koldt vand (tilslutning 6/12 mm) eller varmt vand (tilslutning 6/8 mm) med fri afgang Målemodul til varmt vand med genanvendelse af målevand (tilslutning DN 20) Aftapningsenhed til fortyndingsvand/målevand (tilslutning 6/12 mm) PVC-slange (6/12 mm) til målevandsaftapningssenhed 21 13a PE-slange (6/8 mm) til målevandsaftapningsenhed Kompakt DIT-L-fotometer med opløsninger til kontrolmåling Eksterne batchtanke til høj efterspørgsel (50 l, 100 l) 25 Sikkerhedsudstyr 23 Gasadvarselsenhed til kontrol af gasindhold i indeluft Personlige værnemidler (handsker, forklæde, beskyttelsesbriller), advarselsskilte 26 Vedligeholdelse Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro 26 6

7 Oxiperm Pro OCD Identifikation Typenøgle Eksempel: Oxiperm Pro OCD D/G1 Oxiperm Pro OCD D /G 1 Identifikation Maksimumkapacitet 5 5 g/t g/t g/t g/t Doseringspumpe til klordioxid D indbygget mekanisk doseringspumpe, DMX P indbygget digital doseringspumpe, DDI* S indbygget SMART Digital-doseringspumpe, DDA* N uden indbygget doseringspumpe Forsyningsspænding G V, 50/60 Hz H V, 50/60 Hz Sugelanse til 30-liters kemikaliebeholder (sugeslangens længde: 1,3 m) 1 til 60-liters kemikaliebeholder (sugeslangens længde: 3,0 m) 2 til 200-liters/1000-liters kemikaliebeholder (sugeslangens længde: 6,0 m) 3 til 55-gallons kemikaliebeholder (sugeslangens længde: 3,0 m) * Bemærk: Vi anbefaler at bruge en digital doseringspumpe til direkte dosering af produktopløsningen. 7

8 3 Oxiperm Pro OCD-162 Installationsskemaer 3. Installationsskemaer System med ét doseringspunkt TM Fig. 3 Oxiperm Pro-basismodul med valgfri målecelle til klordioxid i koldt vand Symbolforklaring 1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 eller Hovedvandrør 3 Aftapningsenhed for fortyndingsvand 4 Fortyndingsvandrør 5 Snavssamler 6 Flowmåling 7 Signalledning til flowmåling 8 Indsprøjtningsenhed Doseringsledning 10 Målecelle til klordioxid 11 Signalledning til klordioxidmåling 12 Målevandsaftapningsenhed (minimumsafstand til indsprøjtningsenhed 5 m) 13 Målevandsrør 18 Afløb 8

9 Oxiperm Pro OCD System med ét doseringspunkt, bypass Installationsskemaer TM Fig. 4 Oxiperm Pro-basismodul med valgfri målecelle til klordioxid med bypass i koldt vand Symbolforklaring 1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 eller Hovedvandrør 3 Aftapningsenhed for fortyndingsvand 4 Fortyndingsvandrør 5 Snavssamler 6 Flowmåling 7 Signalledning til flowmåling Doseringsledning 10 Målecelle til klordioxid 11 Signalledning til klordioxidmåling 12 Målevandsaftapningsenhed (minimumsafstand til indsprøjtningsenhed 5 m) 13 Målevandsrør 14 Tapping sleeve 15 Blandemodul 18 Afløb

10 3 Oxiperm Pro OCD-162 Installationsskemaer System med to doseringspunkter TM Fig. 5 Oxiperm Pro-basismodul med ekstra doseringspumpe og valgfri klordioxidmåling Symbolforklaring 1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 eller Hovedvandrør 3 Aftapningsenhed for fortyndingsvand 4 Fortyndingsvandrør 5 Snavssamler 6 Flowmåling 7 Signalledning til flowmåling 8 Indsprøjtningsenhed Doseringsledning 10 Målecelle til klordioxid 11 Signalledning til klordioxidmåling 12 Målevandsaftapningsenhed (minimumsafstand til indsprøjtningsenhed 5 m) 13 Målevandsrør 14 Tapping sleeve 16 Målemodul 17 Ekstra doseringspumpe til klordioxid 18 Afløb 1 Måleforstærker 10

11 Oxiperm Pro OCD System med to doseringspunkter, bypass Installationsskemaer TM Fig. 6 Oxiperm Pro-basismodul med ekstra doseringspumpe og valgfri klordioxidmåling med bypass Symbolforklaring 1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 eller Hovedvandrør 3 Aftapningsenhed for fortyndingsvand 4 Fortyndingsvandrør 5 Snavssamler 6 Flowmåling 7 Signalledning til flowmåling Doseringsledning 10 Målecelle til klordioxid 11 Signalledning til klordioxidmåling 12 Målevandsaftapningsenhed (minimumsafstand til indsprøjtningsenhed 5 m) 13 Målevandsrør 14 Tapping sleeve 15 Blandemodul 16 Målemodul 17 Ekstra doseringspumpe til klordioxid 18 Afløb 1 Måleforstærker 11

12 3 Oxiperm Pro OCD-162 Installationsskemaer System med flere doseringspunkter med batchtank TM Fig. 7 Oxiperm Pro-basismodul med ekstra doseringspumper på en ekstern batchtank og med valgfri klordioxidmåling Symbolforklaring 1 Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30 eller Hovedvandrør 3 Aftapningsenhed for fortyndingsvand 4 Fortyndingsvandrør 5 Snavssamler 6 Flowmåling 7 Signalledning til flowmåling 8 Indsprøjtningsenhed Doseringsledning 10 Målecelle til klordioxid 11 Signalledning til klordioxidmåling 12 Målevandsaftapningsenhed (minimumsafstand til indsprøjtningsenhed 5 m) 13 Målevandsrør 17 Ekstra doseringspumper til klordioxid 18 Afløb 20 Ekstern batchtank 21 Signalledning til ekstern batchtank 12

13 Oxiperm Pro OCD Konstruktion Oxiperm Pro OCD og OCD Konstruktion TM Fig. 8 Oxiperm Pro OCD (til venstre) og Oxiperm Pro OCD (til højre) uden dæksel Symbolforklaring 1 Måle- og styringsenhed 2 Reaktionstank 3 Batchtank 4 Adsorptionsfilter 5 Doseringspumpe til natriumklorit 6 Doseringspumpe til saltsyre 7 Doseringspumpe til klordioxid 8 Magnetventil til fortyndingsvand Sugelanse 10 Kemikaliebeholder (ikke en del af standardleverancen) 11 Opsamlingsbakke (ikke en del af standardleverancen) 13

14 4 Oxiperm Pro OCD-162 Konstruktion Oxiperm Pro OCD og OCD TM Fig. Oxiperm Pro OCD (til venstre) og Oxiperm Pro OCD (til højre) uden dæksel Symbolforklaring 1 Måle- og styringsenhed 2 Reaktionstank 3 Batchtank 4 Adsorptionsfilter 5 Doseringspumpe til natriumklorit 6 Doseringspumpe til saltsyre 7 Doseringspumpe til klordioxid 8 Magnetventil til fortyndingsvand Sugelanse 14

15 Oxiperm Pro OCD Tekniske data Tekniske data Justering af klargøringskapaciteten manuel via menustyrede meddelelser til operatøren, automatisk via indgangssignal Beskyttelsesniveau IP65 (elektronik, doseringspumper, magnetventil) Ønsket kemikaliekoncentration HCl (i henhold til EN 3) vægtprocent NaClO 2 (i henhold til EN 38) 7,5 vægtprocent Tilladt temperatur: omgivelsestemperatur 5 C til 35 C vandtemperatur under drift 10 C til 30 C temperatur for kemikalier 10 C til 35 C Tilladt driftstryk for vand 3 til 6 bar Tilladt relativ luftfugtighed maks. 80 %, ikke kondenserende Samlet volumen for reaktionstank og batchtank Påfyldningsvolumen for reaktionstank og batchtank Klordioxidopløsningens koncentration Sikkerhedsudstyr Materiale Styring via fuldstekstmenu af Tilslutninger reaktionstank OCD OCD OCD OCD reaktionstank OCD OCD OCD OCD ca. 2 g/l (2000 ppm) 1,00 l 1,80 l 6,10 l 13,40 l 0,87 l 1,67 l 5,52 l 11,6 l kapacitetsovervågning via niveaumåling anlægsramme fastgørelsesbøsninger magnetventil reaktions- eller batchtank interne slanger pakninger idriftsætning indtastning af driftsparametre doseringsledning til klordioxid 230 V 115 V fortyndingsvand 230 V 115 V batchtank (op til alarm for maksimalt niveau) OCD ,00 l OCD ,80 l OCD ,00 l OCD ,0 l batchtank OCD ,87 l OCD ,67 l OCD ,50 l OCD ,00 l PP rustfrit stål PVC PVC PTFE FKM gennemskylning vedligeholdelse slange 4/6, 6/ and /12 slange 1/8" x 1/4", 1/4" x 3/8" og 1/3" x 1/2" slange 6/ eller 6/12 eller PVC-rør, DN 8 slange 1/4" x 3/8" Tekniske data Data for el og elektronik Nettilslutning Effektforbrug Analoge indgange Digitale indgange Analoge udgange Potentialfri udgange V, 50/60 Hz eller V, 50/60 Hz OCD og -10: ca. 50 VA OCD : ca. 180 VA OCD : ca. 320 VA indgang 0(4)-20 ma (vandmåler) målecelle (ClO 2, ph eller redox, temperatur) (valgfri) vandmåler med pulsurgang (min. 3 impulser/minut, maks. 50 impulser/sekund) tænk/sluk-fjernbetjening gasadvarselsenhed udgang 0(4)-20 ma (pumperegulering) måleværdi, klordioxid 0(4)-20 ma alarmrelæ, maks. 250 V/6 A, maks. 550 VA (signal for tom kemikaliebeholder, overvågning af doseringstid, overvågning af tid for klargøringsproces, ledningsbrud) advarselsrelæ, 250 V/6 A, maks. 550 VA (lavt kemikalieniveau, vedligeholdelse) klordioxiddoseringspumpe 15

16 6 Oxiperm Pro OCD-162 Mål 6. Mål Oxiperm Pro OCD og OCD TM Fig. 10 Oxiperm Pro OCD og OCD

17 Oxiperm Pro OCD Oxiperm Pro OCD og OCD Mål A A A-A o 10,5 TM Fig. 11 Oxiperm Pro OCD og OCD

18 6 Oxiperm Pro OCD-162 Mål Tilpasningstykker til sugelanser til kemikaliebeholdere Tilpasningsstykket til den pågældende beholder leveres som standard sammen med sugelansen. Fig. 12 Sugelansetilpasningsstykke til 30-liters beholder (Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30) TM ~ 56 Fig. 15 Sugelansetilpasningsstykke til 200-liters beholder (IBC) (Oxiperm Pro OCD , -60) TM Fig. 13 Sugelansetilpasningsstykke til 55-gallons beholder (Oxiperm Pro OCD-162-5, -10, -30, -60) TM Fig. 16 Sugelansetilpasningsstykke til 1000-liters beholder (IBC) (Oxiperm Pro OCD , -60) TM TM Fig. 14 Sugelansetilpasningsstykke til 60-liters beholder (Oxiperm Pro OCD , -60) 18

19 Oxiperm Pro OCD Produktrække Standard: Oxiperm Pro med klordioxiddoseringspumpe Til anlæg der kombineres med en ekstern batchtank, anbefaler vi en mekanisk doseringspumpe. Digitale doseringspumper er beregnet til direkte dosering. Produktrække Modtryk Komponenters forbrug Klargøringskapacitet [l/t] ved maks. Fortyn- P maks Klordioxid- Vægt doserings- pumpe [bar] kapacitet dingsvand [g/t] ClO 2 50 Hz 60 Hz HCl NaClO 2 [l/t] [kg] Spænding (50/60 Hz) Oxiperm Pro Produkt-nr. Standard (med klordioxiddoseringspumpe): SMART Digital-doseringspumpe (DDA) med sugelanse til 30-liters beholder ,15 0,14 2,5 DDA V OCD S/G ,15 0,14 2,5 DDA V OCD S/H ,31 0,2 5 DDA V OCD S/G ,31 0,2 5 DDA V OCD S/H Standard (med klordioxiddoseringspumpe): mekanisk doseringspumpe (DMX) eller digital doseringspumpe (DDI) med sugelanse til 60-liters beholder ,88 0,87 14,8 DMX V OCD D/G ,88 0,87 14,8 DMX V OCD D/H ,88 0,87 14,8 DDI V OCD P/G ,88 0,87 14,8 DDI V OCD P/H ,71 1,63 32,5 DMX V OCD D/G ,71 1,63 32,5 DMX V OCD D/H ,71 1,63 32,5 DDI V OCD P/G ,71 1,63 32,5 DDI V OCD P/H Standard (med klordioxiddoseringspumpe): mekanisk doseringspumpe (DMX) eller digital doseringspumpe (DDI) med sugelanse til 200- eller 1000-liters beholder ,88 0,87 14,8 DMX V OCD D/G ,88 0,87 14,8 DMX V OCD D/H ,88 0,87 14,8 DDI V OCD P/G ,88 0,87 14,8 DDI V OCD P/H ,71 1,63 32,5 DMX V OCD D/G ,71 1,63 32,5 DMX V OCD D/H ,71 1,63 32,5 DDI V OCD P/G ,71 1,63 32,5 DDI V OCD P/H Standard (med klordioxiddoseringspumpe): mekanisk doseringspumpe (DMX) eller digital doseringspumpe (DDA eller DDI) med sugelanse til 55-gallons beholder ,15 0,14 2,5 DDA V OCD S/H ,31 0,2 5 DDA V OCD S/H ,88 0,87 14,8 DMX V OCD D/H ,88 0,87 14,8 DDI V OCD P/H ,71 1,63 32,5 DMX V OCD D/H ,71 1,63 32,5 DDI V OCD P/H

20 7 Oxiperm Pro OCD-162 Produktrække Oxiperm Pro uden klordioxiddoseringspumpe Uden integreret klordioxiddoseringspumpe hvis der er mulighed for at tilslutte en ekstern doseringspumpe. En standardleverance omfatter en multifunktionsventil og slangetilslutninger til opbevaringstanke. Modtryk Komponenters forbrug Klargøringskapacitet [l/t] ved maks. Fortyn- P maks Klordioxid- Vægt doserings- pumpe [bar] kapacitet dingsvand [g/t] ClO 2 50 Hz 60 Hz HCl NaClO 2 [l/t] [kg] * Modtrykket afhænger af doseringspumpen. Spænding (50/60 Hz) Oxiperm Pro Produkt-nr. Uden klordioxiddoseringspumpe, med sugelanse til 30-liters beholder 5 * * 0,15 0,14 2, V OCD N/G * * 0,15 0,14 2, V OCD N/H * * 0,31 0, V OCD N/G * * 0,31 0, V OCD N/H Uden klordioxiddoseringspumpe, med sugelanse til 60-liters beholder 30 * * 0,88 0,87 14, V OCD N/G * * 1,71 1,63 32, V OCD N/G Uden klordioxiddoseringspumpe, med sugelanse til 200-liters beholder 30 * * 0,88 0,87 14, V OCD N/G * * 1,71 1,63 32, V OCD N/G Uden klordioxiddoseringspumpe, med sugelanse til 55-gallons beholder 5 * * 0,15 0,14 2, V OCD N/H * * 0,31 0, V OCD N/H * * 0,88 0,87 14, V OCD N/H * * 1,71 1,63 32, V OCD N/H

21 Oxiperm Pro OCD Tilbehør Opsamlingsbakker til kemikalieopbevaringsbeholdere Fig. 17 Opsamlingsbakke til beholdere på maks. 33 liter TM Til Beskrivelse Produkt-nr. PVC-slange 6/12 til fortyndingsvand (se 2, fig. 18) PTFE-slange 4/6 til doseringspumper (se 3, fig. 18) (OCD og -10) PTFE-slange 6/, 6/12 eller /12 til to doseringspumper (se 3, fig. 18) (OCD og -60) PTFE-slange /12 Slangetilslutning med G 5/8 indvendigt gevind (se fig. 20) T-stykke (3 x 4/6), PVDF T-stykke (6/, 6/12 eller /12), PVDF PVC/FKM-kugleventil, DN 10, med PTFEtilslutning / Tilbehør Beskrivelse Produkt-nr. Opsamlingsbakke, blå, til natriumkloritbeholdere på maksimalt 33 liter (understøtter sugelanse) Opsamlingsbakke, blå, til saltsyrebeholdere på maksimalt 33 liter (understøtter sugelanse). Opsamlingsbakke, blå, til natriumkloritbeholdere på maksimalt 60 liter Opsamlingsbakke, rød, til saltsyrebeholdere på maksimalt 60 liter Slanger Beskrivelse Slange, PTFE, 4/6, ecru, 5 meter (klordioxidopløsning: multifunktionsventil til doseringspunkt for OCD og -10) Slange, PTFE, 4/6, ecru, 10 meter (klordioxidopløsning: multifunktionsventil til doseringspunkt for OCD og -10) Slange, PTFE, 4/6, ecru, 25 meter (klordioxidopløsning: multifunktionsventil til doseringspunkt for OCD og -10) Slange, PTFE, /12, ecru, 10 meter (klordioxidopløsning: multifunktionsventil til doseringspunkt for OCD og -60) Produkt-nr Fig. 18 Oversigt over tilslutninger TM Slange, PTFE, /12, ecru, 25 meter (klordioxidopløsning: multifunktionsventil til doseringspunkt for OCD og -60) Slange, PE 6/, gennemsigtig, 10 meter (magnetventil på fortyndingsvandindgangen) Slange, PVC, 6/12, med forstærkning, 10 meter (målevandstilslutning til målecelle AQC-D1) TM Slange, PE, 6/8, ecru, 10 meter (målevandstilslutning til målecelle AQC-D6) Tilslutninger Fig. 1 Slangetilslutning (fig. 20) med tilpasningsstykke G 1/2 eller G 3/4 og G 5/8 udvendigt gevind ( til A = G 1/2 eller til A = G 3/4) Til Beskrivelse Produkt-nr. PTFE-slange 4/6, 6/ eller /12 (se 1, fig. 18) PTFE-slange 1/4" x 3/8" eller 1/8" x 1/4" (se 1, fig. 18) PVC-slangetilslutning 6/ eller 6/12 med G 5/8 indvendigt gevind til fortyndingsvand (bestilles særskilt) PVC-slangetilslutning 6/ eller 6/12 med G 5/8 indvendigt gevind til fortyndingsvand (bestilles særskilt) PVC-slange 6/ til fortyndingsvand (se 2, fig. 18) Tilslutningssæt til multifunktionsventil DN 8, G 5/8 Tilslutningssæt til multifunktionsventil DN 8, G 5/8 G 1/2 udvendigt gevind der skrues direkte på vandforsyningsledningen, og G 5/8 udvendigt gevind til slangetilslutning (se fig. 1) G 3/4 udvendigt gevind der skrues direkte på vandforsyningsledningen, og G 5/8 udvendigt gevind til slangetilslutning (se fig. 1) Slangetilslutning med G 5/8 indvendingt gevind (se fig. 20) G 5/8 Fig. 20 Slangetilslutninger G 5/8 indvendigt gevind ( til PVC 6/ eller til PVC 6/12) TM

22 8 Oxiperm Pro OCD-162 Tilbehør Aftapningsenhed til fortyndingsvand eller målevand PVC, maks. 10 bar med kugleventil med FKM-pakning Flowmålere V AC, 50/60 Hz 4-20 ma analog udgang og impulsudgang Induktiv flowmåler med tilføjet flowtransformer, foring i PP G1/2 Fig. 21 Aftapningsenhed Beskrivelse Tilslutning Produkt-nr. Tislutning til slanger, 6/, 6/12, og DN 10 PVC-rør Snavssamler Ekstern snavssamler til fortyndingsvandtilslutning. Fig. 22 Snavssamler G 1/2 udvendigt gevind Beskrivelse Produkt-nr. Tislutning til slanger, 6/, 6/12, og DN 10 PVC-rør M5 20 Ø 28 TM TM Fig. 23 Induktiv flowmåler Beskrivelse Flange Produkt-nr. Induktiv flowmåler G 1/2, min. 0,2 m 3 /t, maks. 7,6 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 3/4, min. 0,3 m 3 /t, maks. 13,6 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 1, min. 0,5 m 3 /t, maks. 21,2 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 1 1/4, min. 0, m 3 /t, maks. 34,7 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 1 1/2, min. 1,4 m 3 /t, maks. 54,2 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 2, min. 2,1 m 3 /t, maks. 84,8 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 2 1/2, min. 3,6 m 3 /t, maks. 143,4 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 3, min. 5,4 m 3 /t, maks. 217,2 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 4, min. 8,5 m 3 /t, maks. 33,3 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 5, min. 13,3 m 3 /t, maks. 530,1 m 3 /t DN Induktiv flowmåler G 6, min. 1,1 m 3 /t, maks. 763,4 m 3 /t DN Ultrasonisk flowmåler med særskilt flowtransformer TM TM Fig. 24 Ultrasonisk flowmåler Beskrivelse Ultrasonisk flowmåler, DN 15 til DN 100, min. 0,3 m 3 /t, maks. 560 m 3 /t Ultrasonisk flowmåler, DN 50 til DN 400, min. 3,5 m 3 /t, maks. 000 m 3 /t Produkt-nr Tilslutningskabel til flowmåler Beskrivelse Kabel til flowmåler, toleder, med afskærmning, til alle modeller (pr. meter) Produkt-nr

23 Oxiperm Pro OCD Vandmåler med pulsurgang Flerstrålet vandmåler af løbertypen, med kontaktor. Bypassblandemodul til omrøring før hovedledningen Tilbehør TM DN DN20 65 Fig. 25 Vandmåler med pulsurgang, med gevind 4/6 TM TM Fig. 26 Vandmåler med pulsurgang, med flange Fig. 28 Bypassblandemodul Beskrivelse Tilslutning Produkt-nr. Vandmåler DN 20, 1 impuls/1 liter, i drift med Oxiperm Pro: min. 180 l/t, maks. 5 m 3 /t Vandmåler DN 25, 1 impuls/1 liter, i drift med Oxiperm Pro: min. 180 l/t, maks. 12 m 3 /t Vandmåler DN 40, 1 impuls/2 liter, i drift med Oxiperm Pro: min. 360 l/t, maks. 20 m 3 /t Vandmåler DN 50, 1 impuls/10 liter, i drift med Oxiperm Pro: min l/t, maks. 30 m 3 /t R 3/4" udvendigt gevind R 1" udvendigt gevind R 1 1/2" udvendigt gevind Flange, DN Bemærk: Vandflowmåleren skal have en størrelse så der udsendes mere end 3 impulser/minut. Indsprøjtningsenhed DN8 ø 10.5 Beskrivelse til koldt vand: Materiale PP-R, maks. 30 C (maksimalt driftsvandtryk på bar når fortyndingsvand aftappes ved maksimalt 6 bar), fortyndingvandtilslutning DN 8, tilslutninger til indløb og afgang af bypassvand DN 20, PP-R, driftsspænding 230 V, 50 Hz til varmt vand: Materiale PP-R, maks. 80 C (maksimalt driftsvandtryk på 6 bar), maksimalt driftsvandtryk på bar (ved 70 C), tilslutninger til indløb og afgang af bypassvand DN 20, PP-R, driftsspænding 230 V, 50 Hz Produkt-nr TM Fig. 27 Indsprøjtningsenhed Beskrivelse Indsprøjtningsenhed, DN 8, PVDF, 16 bar, G 1/2, gevindtilslutning G 5/8 til PTFE-slange 4/6, 6/, 6/12 og /12 Produkt-nr

24 8 Oxiperm Pro OCD-162 Tilbehør Målemodul til klordioxidmåling DN20 DN20 Fig. 1 Målemodul Beskrivelse Produkt-nr. i koldt og varmt vand, maks. 8 bar, maks. 70 C, med recirkulering af målevand, rør PP-R, tilslutninger til indløb og afgang af målevand DN 20, PP-R, inkl. 2 m tilslutningskabel til målecellen, driftsspænding 230 V, 50 Hz Måleceller ø 10.5 til klordioxidmåling, med fri målevandsafgang TM Fig. 3 Målecelle AQC-D6 Se datahæftet om måle- og styringstilbehør for yderligere oplysninger om AQC. TM Beskrivelse AQC-D1.AU-X-X.QS-T.G: måling i koldt vand (op til 40 C), tilslutning til målevandsindløb (slange 6/12, PVC-rør DN 8), inkl. 3 m tilslutningskabel, indbygget temperaturudligning, rensemotor, 230 V, 50/60 Hz AQC-D1.AU-PC-X.QS-T.G: måling i koldt vand (op til 40 C), tilslutning til målevandsindløb (slange 6/12, PVC-rør DN 8), inkl. 3 m tilslutningskabel, indbygget temperaturudligning, ph-elektrode, rensemotor, ph-kalibreringsopløsning, 230 V, 50/60 Hz AQC-D1.AU-X-RCB.QS-T.G: måling i koldt vand (op til 40 C), tilslutning til målevandsindløb (slange 6/12, PVC-rør DN 8), inkl. 3 m tilslutningskabel, indbygget temperaturudligning, redoxelektrode, redoxkalibreringsopløsning, rensemotor, 230 V, 50/60 Hz AQC-D6: måling i koldt og varmt vand, op til maks. 8 bar, 70 C, tilslutning til målevandsindgang 6/8, inkl. 2 m tilslutningskabel, indbygget temperaturudligning TM Produkt-nr Fig. 2 Målecelle AQC-D1 24

25 Oxiperm Pro OCD DIT-L-fotometer Kompakt fotometer til hurtig måling af klodioxid- og kloritkoncentration ved aftapningstedet. Ekstern batchtank PVC, til klordioxidopløsning DN 20 TM Tilbehør Fig. 4 DIT-L-fotometer Beskrivelse Produkt-nr. DIT-L-fotometer med etui Måleområde for klordioxid: 0,02-11,0 mg/l Måleområde for klorit: 0,01-6,0 mg/l Leveres med: 4 batterier, 1 manual, 1 overensstemmelsescertifikat, runde hætteglas med pak- ning, 1 rensebørste, 1 rørestang af plastic, 1 startsæt til 100 klordioxidmålinger Testkemikalier til bestemmelse af klordioxid, til 250 målinger: DPD nr. 1-tabletter DPD nr. 3-tabletter Glycintabletter Yderligere testkemikalier til bestemmelse af klorit, til 100 målinger (ikke indeholdt i DIT-L-startsættet): DPD forsurende tabletter DPD neutraliserende tabletter Fig. 6 DN20 DN10 DN Ekstern batchtank, forfra 440 TM Se datahæftet om DIT-M, DIT-L og DIT-IR for yderligere oplysninger om DIT-L. Tapping sleeves til eftermontering af indsprøjtningsenheder mv. i rørinstallationer afgang til PVC-rør, DN 20. TM DN (50 l), 2010 (100 l) 1527 (50 l), 187 (100 l) Fig. 5 Tapping sleeve Rørinstallation Tilslutning Produkt-nr. Stål, G 1/2 G 1/2, indvendig Stål, G 3/4 G 1/2, indvendig Stål, G 1 G 3/4, udvendig Stål, G 1 1/4 G 1, indvendig Stål, G 1 1/2 G 1 1/4, indvendig Stål, G 2 G 1 1/4, indvendig Stål, G 2 1/2 G 1 1/4, indvendig Stål, G 3 G 1 1/4, indvendig Rustfrit stål, 16 mm G 1/2, udvendig Rustfrit stål, 18 mm G 1/2, udvendig Rustfrit stål, 28 mm G 3/4, indvendig Rustfrit stål, 35 mm G 3/4, indvendig Rustfrit stål, 42 mm G 3/4, indvendig Fig. 7 DN 20 Ekstern batchtank, fra siden Batchtank med Volumen [l] Diameter [mm] Produkt-nr. Adsorptionsfilter, opsamlingsbakke, niveauafbryder TM

26 8 Oxiperm Pro OCD-162 Tilbehør CIU-271-kommunikationsenhed Kommunikationsenhed til forbindelse med Oxiperm Pro-styring. Aflæser den målte klordioxidkoncentration og udsender en alarm eller advarsel. Statusmeddelelse kan vises via webbrowser eller sms på en mobiltelefon. Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD før juni 2012 Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med mekanisk og digital doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid til Oxiperm Pro OCD efter juni 2012 Fig. 8 CIU Beskrivelse Fieldbusprotokol Eldata Produkt-nr. CIU-271 GSM/GPRS V, 0-60 Hz Conex DIA-G-gasadvarselsenhed med potentiostatisk klordioxidsensor måleområde 0,00 til 1,00 ppm TM Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med SMART Digital DDA-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid til Oxiperm Pro OCD før juni 2012 Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med mekanisk DMI-doseringspumpe med digital DDI-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid til Oxiperm Pro OCD efter juni 2012 Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med SMART Digital DDA-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid til Oxiperm Pro OCD før juni 2012 Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med mekanisk DMX-doseringspumpe med digital DDI-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid til Oxiperm Pro OCD efter juni 2012 Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med mekanisk DMX-doseringspumpe med digital DDI-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid Fig. Gasadvarselsenhed, Conex DIA-G TM til Oxiperm Pro OCD Vedligeholdelsessæt til Oxiperm Pro OCD Produkt-nr. med mekanisk DMX-doseringspumpe med digital DDI-doseringspumpe uden doseringspumpe til klordioxid Beskrivelse Produkt-nr. Conex DIA-G-P,CDP-B,W-J: 110/240 V, Hz Se datahæftet om Conex DIA-G, DIS-G for yderligere oplysninger om Conex DIA-G. Beskyttelsesudstyr Beskrivelse Produkt-nr. Arbejdshandsker Beskyttelsesforklæde Beskyttelsesbriller Advarselsskilte

27 Oxiperm Pro OCD-162. Yderligere produktinformation WebCAPS WebCAPS er et Web-baseret produktudvælgelsesprogram der er tilgængeligt på WebCAPS indeholder detaljerede oplysninger om mere end Grundfos-produkter på mere end 30 sprog. Informationer i WebCAPS er inddelt i seks afsnit: Katalog Litteratur Service Dimensionering Udskiftning CAD-tegninger. Yderligere produktinformation Katalog Med udgangspunkt i anvendelsesområder og pumpetyper indeholder dette afsnit følgende: tekniske data kurver (QH, Eta, P1, P2 etc.) som kan tilpasses pumpemediets massefylde og viskositet, og viser antal pumper i drift produktfotos målskitser forbindelsesdiagrammer tilbudstekster etc. Litteratur Dette afsnit indeholder alle de nyeste dokumenter om en given pumpe såsom datahæfter monterings- og driftsinstruktioner servicedokumentation såsom Service kit catalogue og Service kit instructions quick guides produktbrochurer. Service Dette afsnit indeholder et brugervenligt servicekatalog. Her kan du finde og identificere servicedele til både eksisterende og udgåede Grundfos-pumper. Afsnittet indeholder desuden servicevideoer som viser hvordan servicedele skal udskiftes. 27

28 0 1 Oxiperm Pro OCD-162 Yderligere produktinformation Dimensionering Dette afsnit tager udgangspunkt i forskellige anvendelsesområder og installationseksempler og giver en nem vejledning i hvordan et produkt dimensioneres: Vælg den bedst egnede pumpe med den bedste virkningsgrad til din installation. Lav avancerede beregninger baseret på energiforbrug, payback-periode, belastningsprofiler, livscyklusomkostninger etc. Analysér din valgte pumpe med det indbyggede livscyklusomkostningsværktøj. Beregn strømningshastigheden i spildevandsapplikationer etc. Udskiftning I dette afsnit finder du en vejledning i at vælge og sammenligne udskiftningsdata for en installeret pumpe for at udskifte pumpen med en mere effektiv Grundfos-pumpe. Afsnittet indeholder udskiftningsdata for en lang række pumper fra andre fabrikanter end Grundfos. Ved hjælp af denne nemme skridtvise vejledning kan du sammenligne Grundfos-pumper med pumpen i din installation. Efter at den installerede pumpe er blevet specificeret, foreslår vejledningen en række Grundfos-pumper som giver øget komfort og virkningsgrad. CAD-tegninger I dette afsnit er det muligt at downloade 2-dimensionelle (2D) og 3-dimensionelle (3D) CAD-tegninger af de fleste Grundfos-pumper. Disse formater findes i WebCAPS: 2-dimensionelle tegninger:.dxf, wireframe-tegninger.dwg, wireframe-tegninger. 3-dimensionelle tegninger:.dwg, wireframe-tegninger (uden overflader).stp, solid-tegninger (med overflader).eprt, E-tegninger. WinCAPS WinCAPS er et Windows-baseret produktudvælgelsesprogram som indeholder detaljerede oplysninger om mere end Grundfos-produkter på mere end 30 sprog. Programmet indeholder samme funktioner som WebCAPS, men er den ideelle løsning når du ikke har internet-forbindelse. WinCAPS findes på DVD og bliver opdateret én gang om året. Fig. 10 WinCAPS DVD 28

29 Oxiperm Pro OCD-162 GO CAPS Hurtig, mobil løsning når du er undervejs. CAPS-funktion til den mobile arbejdsplads. Yderligere produktinformation Ret til ændringer forbeholdes. 2

30 30

31 31

32 ECM: The name Grundfos, the Grundfos logo, and be think innovate are registered trademarks owned by Grundfos Holding A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide. Copyright Grundfos Holding A/S GRUNDFOS A/S DK-8850 Bjerringbro. Denmark Telephone:

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER

Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Idriftsættelsesprotokol Oxiperm GRUNDFOS INSTRUKTIONER Dansk (DK) Dansk (DK) Serviceinstruktion Idriftsættelsesprotokol for klordioxid-produktionssystemer af typen Oxiperm Start med at læse hele idriftsættelsesprotokollen

Læs mere

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+

Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ GRUNDFOS DATAHÆFTE Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Små løftestationer 50 Hz Conlift1, Conlift2, Conlift2 ph+ Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt 3 Conlift til bortledning af kondensat 3 Anvendelse

Læs mere

GRUNDFOS. optimal vandbehandling

GRUNDFOS. optimal vandbehandling GRUNDFOS OXIPERM pro optimal vandbehandling HØJEFFEKTIV KLORDIOXID-LØSNING INTRODUkTION GRUNDFOS OXIPERM PRO SIKRER EFFEK- TIV VANDBEHANDLING INDEN FOR flere ANVENDELSESOMRÅDER Vandbehandling er yderst

Læs mere

Hydro Flex trykforøgeranlæg

Hydro Flex trykforøgeranlæg GRUNDFOS DATAHÆFTE Grundfos trykforøgeranlæg i PE-Flex brønd Indholdsfortegnelse Generelle data Hydro Flex Booster 3 Systemkomponenter 4 Driftsforhold 5 Typenøgle 5 5 Produktprogram 5 Hydro Flex Booster

Læs mere

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401

Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 Oxix MÅLING AF OPLØST ILT BROCHURE DK 5.40 OXIX BROCHURE 1401 SENSOR MED MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE Oxix til måling af opløst ilt er et unikt system, hvor en avanceret solid-state optisk sensor kommunikerer

Læs mere

Det bedste er blevet endnu bedre

Det bedste er blevet endnu bedre Det bedste er blevet endnu bedre Kræv den NYE ALPHA2 KONSTANT INNOVATION DET LIGGER I VORES GENER Med over 3 millioner solgte enheder på verdensplan har Grundfos ALPHA2 vist sig at være verdens bedst sælgende

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning

GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP. Ekspansionsudstyr med trykudligning GRUNDFOS DATAHÆFTE PHP Ekspansionsudstyr med trykudligning Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... side Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper 5 Hz ndhold Produktdata Cirkulationspumper 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 3 Anvendelse 4 Pumpemedier 4 Regulering af varmeanlæg 5 AUTOADAPT 5 Drift 5 Fordele ved pumpestyring

Læs mere

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION

GRUNDFOS PUMPEGUIDE SOLOLIFT2 VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION GRUNDFOS PUMPEGUIDE VELKOMMEN TIL DEN NYE GENERATION 1 INDHOLD, PUMPEGUIDE Inspireret af fagfolk og lavet til fagfolk. opfylder dine krav og dine kunders behov. Denne vejledning er et hurtigt og nemt værktøj,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder

Den nye SOLOLIFT2 betyder farvel til beskidte hænder Den nye betyder farvel til beskidte hænder Den nye er generationer foran Kompakte løftestationer har haft et dårligt ry, men den nye generation har set dagens lys! Grundfos program af -knivpumper kombinerer

Læs mere

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer

VI ER IKKE KLAR Alt, hvad du behøver vide om EuP-ecodesign- direktivets betydning for bygningsinstallationer VI ER IKKE KLAR neup-ecodesig høver vide om er be on ti du la al ad st hv in, lt gs A for bygnin g in dn ty be s direktivet VI Er LAnGT foran I 2013 vil EuP-direktivet ændre det europæiske marked for cirkulationspumper

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor

GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE. Ingen opgave er for stor GRUNDFOS PE FLEX-BRØNDE Ingen opgave er for stor ... til drænvand uden indhold af trævler og fibre Følgende modeller passer typisk til denne type opgaver: > PE Flex-brønd, ø4x2 mm med KP 25 A-1. > PE Flex-brønd,

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- og driftsinstruktion

GRUNDFOS INSTRUKTIONER. Oxiperm Pro OCD-162. Monterings- og driftsinstruktion GRUNDFOS INSTRUKTIONER Oxiperm Pro OCD-162 Monterings- og driftsinstruktion Overensstemmelseserklæring Vi, Grundfos, erklærer under ansvar at produkterne Oxiperm Pro som denne erklæring omhandler, er i

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500

Atlas Copco. Efterkølere, vandudskillere og dræn. HD 4-96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 Atlas Copco Efterkølere, vandudskillere og dræn HD -96 og TD 8-650, WSD 25-750 og WD 80/EWD 50-1500 En serie effektive efterkølere og vandudskillere, som passer til din kompressor Vandkølede HD efterkølere

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2. Cirkulationspumper. 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE GRUNDFOS ALPHA2 Cirkulationspumper 5/6 Hz GRUNDFOS ALPHA2 ndholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse 3 Typenøgle 3 Ydelsesområde 4 2. Anvendelse 5 Pumpemedier 6 Regulering af varmeanlæg

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller

GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD. Luft- og smudsudskiller GRUNDFOS DATAHÆFTE SSAD Luft- og smudsudskiller Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse...................................................... Generel beskrivelse Funktioner...............................................................

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Sololift2. Små løftestationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Sololift2. Små løftestationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Små løftestationer 0 Hz Indholdsfortegnelse 1. Produktoversigt til toiletter til gråt spildevand Anvendelse 4 Funktioner 4 2. WC-1 Anvendelse Funktioner og fordele Størrelsesvejledning

Læs mere

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401

MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 MagFlux ELEKTROMAGNETISKE FLOWMÅLERE BROCHURE DK 3.05 MAGFLUX BROCHURE 1401 PÅLIDELIG FLOWMÅLING MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow

Læs mere

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden

UniDose. Brugervejledning. Optimering af drikkevandet i stalden Brugervejledning UniDose Optimering af drikkevandet i stalden Indholdsfortegnelse: Indledning Kortfattet instruktion Klordosering Anvendelse Montagevejleding - Generelt - Mængdeafhængig dosering Installation

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S

AVK combi-flanger. En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør. AVK Danmark A/S AVK combi-flanger En stærk flangesamling på PE-, PVC- og duktiljernsrør AVK anmark A/S AVK combi-flanger er anerkendte world-wide Unikt design AVKs combi-flangesystem består af trækfaste løsninger til

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Vejviseren Magnetventiler

Vejviseren Magnetventiler Vejviseren Magnetventiler Et godt værktøj i hverdagen Vejviseren på magnetventiler er tænkt som et værktøj for dig i hverdagen. Vi har samlet de mest anvendte produkter på en enkel og overskuelig måde,

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT

Abila 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT 45 E-B/50 E-B-BT - 52 BT Kompakt og brugervenlig gulvvaskemaskine til en overkommelig pris med en arbejdsbredde på 43, 51 og 50 cm Gulvvaskemaskiner 45 E-B/50 E-B-BT-52 BT Velegnet til daglig rengøring

Læs mere

hydraulik CEJN Multi-X Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling

hydraulik CEJN Multi-X Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling hydraulik CEJN MultiX Fleksible multi koblinger for at sikre hurtig og nem tilkobling CEJN MultiX gør det muligt at minimere spildtid ved værktøjsskift at tilslutte hydraulikken ved resttryk at installere

Læs mere

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk.

Niveautransmitter 2.1. Datablad. Norge MJK Automation AS Prins Chr. Plass 1 1530 Moss Tlf.: 69 20 60 70 Fax: 69 20 60 71 mjk@mjk.no www.mjk. Datablad Niveautransmitter 2.1 NY Tision 1 1, Div sorer e s s a l n K dte se n e k d Go Tlf.: 69 20 70 Fax: 69 20 71 DK 2.1 Shuttle 0708 Da vore produkter er under løbende udvikling, kan der forekomme

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Kvaliteten af luft = livskvalitet!

Kvaliteten af luft = livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav til udluftning stiger markant og derfor er det energirigtig at

Læs mere

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER

KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER KRÆV MERE AF DINE CIRKULATIONSPUMPER DET ER TID TIL AT KRÆVE MERE I mere end 65 år har vores filosofi hos Grundfos været at kræve mere. Derfor lancerede vi Red Wolf Project en femårig mission med et klart

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. Serie 100. Cirkulationspumper, Serie 100 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE Cirkulationspumper, 50/60 Hz Indhold Generelle data Ydelsesoversigt 3 Produktprogram ALPHA2, 1 x 230 V, 50 Hz 4 Produktprogram UPS, UP, 1 x 230 V, 50 Hz 5 Typenøgler 6 GRUNDFOS ALPHA2

Læs mere

Temperaturstyring TRW TRW-DK-171005-1

Temperaturstyring TRW TRW-DK-171005-1 Anvendelse Øland temperaturstyringssæt TRW-K, TRW-R og TRW-I er en automatikserie, som er beregnet til styring af temperaturen i forbindelse med Ølands indblæsningsaggregater VEKA med vandvarmeflade. Beskrivelse

Læs mere

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg

GRUNDFOS Commercial Building Services. Grundfos-pumper og -knowhow til. trykforøgeranlæg GRUNDFOS Commercial Building Services Grundfos-pumper og -knowhow til trykforøgeranlæg Skal du til at planlægge et trykforøgeranlæg? Kontakt Grundfos først! En god begyndelse giver et godt resultat Hvis

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. marts 2013

IONOX Prisliste Version: 1. marts 2013 Ionox Prisliste side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i marts 2013 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses til kundernes behov,

Læs mere

Reguleringsventil 24 V rumvarme

Reguleringsventil 24 V rumvarme Reguleringsventil 24 V rumvarme Teknisk Info 2015.04.30 Teknisk Info 3 PRODUKTBESKRIVELSE SKOV A/S kan levere reguleringsventiler som 2-vejs eller 3-vejs ventil med aktuator. Figur 1: Reguleringsventiler

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010

IONOX Prisliste Version: 1. sept 2010 Ionox Prisliste Version: 1. sept. 2010 side 2 Kære kunde Priskataloget er udarbejdet i september 2010 og indeholder AB Cool A/S samlede produkt program fra IONOX. Da produktprogrammet til stadighed tilpasses

Læs mere

Installationsvejledning IMage Pool heater.

Installationsvejledning IMage Pool heater. Installationsvejledning IMage Pool heater. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: International Marketing A/S Udgave: 3.1 10 2003. Sprog / language: DK. GB. D. F. Tillykke med Deres

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti

Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. 7 års Garanti 7 års Garanti mod gennemtærring Neotherm WPA302 Brugsvandspumpe Type ECO og E-LF. Den særligt høje effektivitet i varmepumpen sikres af kvalitetskompressoren der gør det muligt at opnå effektiv drift og

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time.

Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med sandfilter. Offentlig model, 6 personer pr. time. Industrivej 18 DK 6840 Oksbøl Denmark Tel: +45 75 27 23 33 Fax: +45 75 27 21 11 Homepage: www.im-image.com E-mail: info@im-image.com Installationsvejledning & brugervejledning til IMage maskinunit med

Læs mere

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger

grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger grundfos Regnvandsløsninger Regnvandsopsamling med Grundfos Supplering af vandforsyningen til bygninger Pålideligt supplement af regnvand Tøropstillede pumper Regnvandsopsamling bliver et stadig mere populært

Læs mere

P171XXXX TM03 1001 0905

P171XXXX TM03 1001 0905 Serviceinstruktion Unilift CC Indholdsfortegnelse 1. Identifikation... 2 1.1 Typeskilt... 2 1.2 Typenøgle... 2 2. Fejlfinding... 3 3. Rengøring af pumpen... 4 3.1 Rengøring af indløbssien... 4 3.2 Rengøring

Læs mere

Automatisk vandbehandling

Automatisk vandbehandling PoolManager Automatisk vandbehandling Til ilt, chlor eller brom Kan anvendes med PoolConnect F å m e r e g l æ d e a f d i n p o o l Fremragende teknologi og nem betjening: Den nye PoolManager PoolManager

Læs mere

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe!

LEGIONELLA. Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! LEGIONELLA Hvad er det? Hvad kan man gøre ved det? Krüger Aquacare kan hjælpe! Hvad er Legionella? Legionellabakterier Legionella er en hel familie af bakterier. Den type, der oftest giver legionærsyge,

Læs mere

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene

GRUNDFOS MQ. GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene GRUNDFOS MQ GRUNDFOS MQ DET NYE VAND- FORSYNINGSANLÆG TIL PRIVATE BOLIGER Let at vælge Let at installere Let at betjene BRUGERVENLIG BETJENING Kompakt og sammenbygget enhed, der er udviklet specielt til

Læs mere

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e

E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e E L E K T R O M A G N e t I S K e F L O W M Å l e r e p å l i d e l i g f l o w m å l i n g MagFlux elektromagnetisk flowmåler har høj stabilitet og stor nøjagtighed, og anvendes til måling af flow i alle

Læs mere

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe

1/6 1 CRE AN-F-A-E-HQQE. Pris på foresp. Produktnr.: Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe Positionsnr. Antal Beskrivelse Stykpris 1 CRE 9-- AN-F-A-E-HQQE Pris på foresp. Produktnr.: 961358 Vertikal, normalsugende, in-line flertrinscentrifugalpumpe til installation i røranlæg samt montering

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese ALPHA dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. Side 1 af 6 Anvendelse Frese APHA ventilerne er designet og fremstillet specifikt til dynamisk regulering af varme- og køleanlæg. Anden generation af Frese APHA indsatserne er en integreret del af Frese

Læs mere

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON

TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON TYPE: TCM-M10 STOR MEKANISK RENSEEFFEKT 360⁰ SFÆRISK RENSEMØNSTER EKSTERN DRIVENHED FOR INDVENDIG RENSNING AF MINDRE OG MIDDELSTORE TANKE MATERIALE: RUSTFRIT STÅL OG TEFLON FÅ BEVÆGELIGE DELE MINIMAL VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok.

JKS TØJVASK. Når kun det bedste er godt nok. JKS TØJVASK Onlin esho p Konc e pt Serv ice Tota ll øsni Når kun det bedste er godt nok. nger RENT VASKERI DIN TOTALLEVERANDØR I TEKSTILVASKEMIDLER Miljørigtige og intelligente vaskeløsninger Doseringspumpe

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret

Brusepaneler. Fleksibel installation. Lavt vandforbrug. Robuste materialer. Dansk produceret Fleksibel installation Lavt vandforbrug Robuste materialer Dansk produceret Den nye generation af brusepaneler fra Tandrup Water Solutions er udviklet til det offentlige baderum som svømmehaller, sportshaller

Læs mere

Dryp dyser til individuel montage

Dryp dyser til individuel montage Dryp dyser til individuel montage 1015-04 dryp med luge til inspektion, med filter og bagudvendt dryp. Ydelse 4 l/t. Hul til montage Ø 3,6 mm 1115-02 dryp selvkompenserende dryp, kan åbnes. Ydelse 2 l/t

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits

TA-Mini-Fast-Fit. Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits TA-Mini-Fast-Fit Præfabrikerede units Præfabrikerede løsninger til små terminalunits IMI TA / Reguleringsventiler / TA-Mini-Fast-Fit TA-Mini-Fast-Fit Kompakt trykuafhængig løsning til modulerende eller

Læs mere

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz

GRUNDFOS DATAHÆFTE. CM Booster. Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz GRUNDFOS DATAHÆFTE CM Booster Horisontale flertrinscentrifugalpumper 50/60 Hz CM Booster Indholdsfortegnelse 1. Produktbeskrivelse 3 Produktprogram 3 Anvendelse 3 Pumpemedier 3 Identifikation 4 Installation

Læs mere

RainBrain Planlægning og installation.

RainBrain Planlægning og installation. RainBrain Planlægning og installation. Intelligent brusekomfort. Takket være RainBrain, bliver brusebadet intelligent og brusefornøjelsen bliver endnu større. Via RainBrain kan en lang række funktioner

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon

Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon Side 1/10 Måleceller til frit klor, klordioxid, ozon 202630/40, type 202630/41, type 202630/45, type 202630/46, type 202630/50, type 202630/51 2- eller 3-elektrodeprincip Nem kalibrering Integreret temperaturkompensation

Læs mere

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datablad ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Beskrivelse AMZ 112/2-vejs ventil 15-32 AMZ 112/2-vejs ventil 40-50 AMZ 113/3-vejs ventil ON/OFF zoneventiler type AMZ 112 and AMZ 113 anvendes typisk

Læs mere

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart

OPTIMAL YDELSE TAKKET VÆRE DOBBELT UDSKILLERFUNKTION. Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart OPTIMAL YDLS TAKKT VÆR DOBBLT UDSKILLRFUNKTION Flamcovent Smart Flamco Clean Smart Flamcovent Clean Smart fantastisk nyskabelse Der findes altid luftbobler og smudspartikler i varme- og kølesystemer. Smudset

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Bolig varmepumper - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401

SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 SuSix TURBIDITET- OG TØRSTOFTRANSMITTER BROCHURE DK 5.10 SUSIX BROCHURE 1401 H Ø J T E K N O L O G I S K S E N S O R M E D A V A N C E R E T O P T I K To funktioner i samme sensor Med SuSix sensorens 6

Læs mere

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG

GRUNDFOS MAGNA. Grundfos MAGNA. Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG GRUNDFOS MAGNA Grundfos MAGNA Utrolig tilpasningsevne INTELLIGENTE HASTIGHEDSREGULEREDE PUMPER TIL FJERNVARMEANLÆG Grundfos MAGNA: Utroligt mange funktion Komplet serie cirkulationspumper med permanentmagnet-motor

Læs mere

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT

COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT COMMON RAIL-HØJTRYKSTESTKIT JOCR1600M Dansk brugermanual Elektro Partner ApS - 75310906 - elektropartner.dk BESKRIVELSE Dette testkit er et vigtigt redskab til korrekt diagnosticering af common rail-indsprøjtningssystemer.

Læs mere

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01

Installationsplan. Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP. da - DK 08.11 09 235 190 / 01 Installationsplan Vaskemaskine PW 5082 EL AV/LP da - DK 08.11 09 235 190 / 01 09 235 190 / 01 2 Teknisk datablad Vaskemaskine: Opvarmningstype: PW 5082 AV/LP El (EL) Signaturforklaring Forkortelser

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER VIST FORFRA VIST FRA SIDEN 297 286 50,8 52,2 Tykkelse af vask/bordplade Maks. 57 Min. 3,5 Afstand fra luftblander til enden af vandhanen Maks. 835,5 / Min. 631,5 Vand indføring 266 Kabelindgang bagfra

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet

Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Perfektion i alle detaljer Perfektion i alle detaljer > Kompakte og effektive vaskemaskiner med stor kapacitet Vaskemaskiner E Sidros W7 og E Sidros W9 > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor

Læs mere

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system

HDLV pumpepanel til automatisk Prodigy system Instruktionsblad P/N 75499A0 Danish ADVARSEL: Lad kun kvalificeret personale foretage eftersyn på dette pumpepanel. Afbryd strømmen ved en ekstern afbryder, før der foretages elektriske reparationer. Afbryd

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi

Band. Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Band Storslået, ensartet bredbåndsbelysning med LED teknologi Udvikling i LED teknologien og Thorn har skabt Band, et innovativt, lineært armatur, der kombinerer det bedste inden for belysningsdesign og

Læs mere

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade.

Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Manual til Welldana Controller 30-203100. Fuldautomatisk - kemikaliedoseringsanlæg. Til måling og regulering af vandkvaliteten i svømmebade. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana

Læs mere

Kompakte støvsugere med stor effekt

Kompakte støvsugere med stor effekt Tre-fasede tørstøvsugere i ATEX versioner, som er godkendt efter ATEX standard, specifikt til støvzone 22. Sugemotoren på denne maskine er placeret nederst på det kørende stålchassis, for at gøre støvsugeren

Læs mere

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR

GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR GRUNDFOS SOLOLIFT+ SOLOLIFT+ TILFØJ NYE FACILITETER, UANSET HVOR BEHOVET OPSTÅR HVOR DER ER ET BEHOV, FINDER DU SOLOLIFT+ De nye løftestationer fra Grundfos ser dagens lys Den nye serie af Grundfos Sololift+

Læs mere

Vandinstallation Brugervejledning

Vandinstallation Brugervejledning Lilleskole Vandinstallation Brugervejledning Denne Vand installation er dimensioneret og projekteret så den kan forsyne de enkelte tap steder med henholdsvis koldt og varmt vand.. Energiøkonomi God energi

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

! Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening! Nem at fjerne ude fra. 1 Indbygget slangerulle. 4 Kompakt design

! Beskytter effektivt højtrykspumper mod forurening! Nem at fjerne ude fra. 1 Indbygget slangerulle. 4 Kompakt design HDS 5/11 UX Hedvandsrenser, begyndermodel, til konkurrencedygtig pris. Innovativt, opretstående design sikrer god manøvredygtighed og ergonomisk håndtering. Meget brugervenlig takket være enknapsbetjening

Læs mere