Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn f I Fodboldafdeling"

Transkript

1 FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle Forpligtende samarbejde med alle Styr på tingene I år 2020 er disse værdier et naturligt fundament for alle i og omkring fodboldklubben og er tydeligt trådt frem inden for de udviklingsområder, som der de seneste 5 år er arbejdet ud fra, og som fortsat tilpasses og fornyes. FFI s værdimæssige foreningskultur Det er meget tydelig i år 2020, at den bevidste satsning, der blev igangsat i 2015 for yderligere at udvikle den værdiorienterede FFI foreningskultur, er lykkedes rigtigt godt. En kultur, der har medvirket til, at den enkelte oplever glæden og stoltheden ved at være en del af FFI fællesskabet. Noget, som også er kendt i omverdenen, og som er med til at tiltrække alle generationer både nuværende og tidligere spillere, forældre, frivillige og øvrige, der ønsker at være en del af FFI fællesskabet. Når det er gået sådan, er det fordi der i 2015 blev fokuseret på en værdimæssig udvikling på den måde, at alle har mulighed for at være med og bidrage til den. Det gælder spillerne og forældrene, hjælperne i cafeteria, inspektør, de ansatte på kontoret, trænerne, holdlederne, sportslige ledere og bestyrelsen. Der er etableret en FFI kultur med en værdiorienteret ledelses- og samarbejdsstil, der har skabt et fællesskab, hvor den enkelte oplever, at være en del af det fællesskab. Klub = Fællesskab. Som medlem oplever man At vi- kultur og jeg-kultur er foreneligt at det er naturligt og accepteret, at vi ser forskelligt på tingene, og at vi derfor ikke diskuterer, hvem som har ret, men i stedet koncentrerer os om, hvordan vi kan forene forskellighederne fremadrettet at den enkelte har direkte indflydelse på og ansvar for egen indsats og udvikling og medindflydelse og medansvar for at helheden fungerer at blive mødt med det udgangspunkt, at alle gør det så godt, de kan at det er tilladt at spørge om alt, og at vi taler direkte til hinanden og siger, hvad vi gerne vil, frem for bebrejdelser over det, som er sket Vi finder fremtiden i fortiden FFI Fodbold er med-initiativtager Da FFI Fodbold er klubben i byen med flest medlemmer, var vi i 2016 med-initiativtager til, at der igen er etableret samarbejde mellem de enkelte idrætsgrene i Frederikshavn by. Dette har medført, at det for alle klubber/foreninger har været muligt både at skabe synergier og spare ressourcer. Stadion/Arena Nord Administrationen af Cup nr. 1, Rødspættecup, evt. andre cups, fodbold, håndbold, ishockey og øvrige sportsgrene er samlet i en foreningsdrevet fællesadministration (Center for Idræt) i Arena Nord. Administrationen er en stærk enhed, der i samarbejde med det kommunale Center for Kultur og Fritid (evt. også placeret i Arena Nord) løser/hjælper foreningslivet med div. informations- og vejledningsopgaver 1

2 mht. kassereropgaver, indberetning til kommunen, Frederikshavnerordning, lokalefordeling osv.. Stadionområdet er efter en åben og demokratisk proces renoveret og ombygget, så der nu er attraktive og fleksible rammer for de mange forskellige aktiviteter, der foregår på området. Af aktiviteter kan nævnes: 1. holdskampe i fodbold, Cup nr. 1, Repræsentative kampe (f.eks. landskampe), Koncerter, DGI landsstævne, Spejderlandslejr, Folkedanserstævne, Garderstævne, Udstillinger, Markeder, Foreningernes Dag og andre aktivitetsdage. Området fremstår som en bypark åben til Rimmens Alle, P. Skrams Vej, Råholtvej og Arena Nord, hvor der er omklædningsfaciliteter m.m. Byparken er en (rund) græsplæne med et areal på 3-4 fodboldbaner, der indrettes med opkridtning, fleksible tribuner osv. efter behov. Evt. er der anlagt en ny fast tribune foran Arenaen, og der er mulighed/plads til at opkridte fodboldbane på tværs af den nuværende eller evt. diagonalt (fra det nuværende stadionur til det røde klubhus). Området indeholder desuden multibane, petanquebane, springvand, skulpturer, træer, blomster, borde/bænke. (Inspiration: Byparken i Sæby, Ambulancepladsen i Hobro, DGI landsstævnepladsen i Svendborg) Klubhuset på Fodboldvej Klubhuset på Fodboldvej kan i dag betegnes som et Moderne Forsamlingshus, hvor alle har glæde af de nye faciliteter med reception, mødelokale, cafeteria og fitnesscenter og overnatningsfaciliteter, der er etableret. Der foregår rigtig mange aktiviteter i klubhuset ud over fodbold. Klubhuset er udvidet med en overbygning, så det nu er et aktivitetshus, hvor der er gode muligheder for at pleje sociale aktiviteter udover fodboldtræning og fodboldkampe. Det er bl.a. muligt for medlemmer at leje lokalerne til børnefødselsdage, familiefester mv., specielt i de perioder hvor der ikke er weekendkampe på anlægget. Et stærkt team at forældre og seniorvenner af klubben med indbygget FFI-kultur tager sig af caféen og hjælper hinanden med at sørge for orden, rengøring osv., så alt er indbydende. De arbejder hele tiden på, at både børn og voksne oplever sig velkomne og hygger sig. FFI Fodbold er kendt Ret tidligt i forbindelse med ny-udviklingen af FFI Fodbold i 2015 blev der lagt stor vægt på at få etableret et godt og effektiv kommunikationssystem, så klubbens udvikling og muligheder blev kendt i store dele af Nordjylland, samt specielt af borgere, firmaer, uddannelsesinstitutioner m.fl. i Frederikshavn kommune. Det viser sig nu, at rigtig mange tidligere Frederikshavnere abonnerer på FFI Fodbolds nyhedsservice. Undervisning/Uddannelse FFI Fodbold betragter det som en naturlig ting at tage ansvar for og understøtte det enkelte medlems fodboldmæssige og personlige udvikling. Vi tager os af det hele menneske. Gennem personlige samtaler bliver der opstillet realistiske mål mht. personlig udvikling både fodboldmæssigt og skole/karrieremæssigt. (2-5 % højere end den enkelte kan nå). Det samme gøres for de enkelte fodboldhold. FFI Fodbold har på flere områder etableret forpligtende samarbejder omkring undervisning/uddannelse. Formålet med disse samarbejder er at give bidrag til, men også gøre brug af, det omgivende samfund. Det er naturligt, at FFI Fodbold lægger hus til møder og kurser med relation til idræts- og fritidsliv. Der holdes hele tiden træner/lederkurser primært fodboldkurser, men også kurser i andre idrætsgrene foregår. FFI Fodbold en aktiv samarbejdspartner med kommunens skoler, først og fremmest Nordstjerneskolen, som nu med en velfungerende fodboldlinje og en aktivitetslederlinje, gør brug af FFI Fodbolds træner/ledere og klubbens faciliteter. På Nordstjerneskolen er der oprettet 2 specielle fodbold- 2

3 /idrætsklasser, som gør det muligt for eleverne i (7.) (10.) klasser at videreudvikle deres talent som fodboldspillere. Ligeledes er der på Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Også Nordjyllands Sportscollege gør flittigt brug af FFI Fodbolds faciliteter og ledere. Derudover samarbejder FFI Fodbold med UCN i Aalborg, hvorfor studerende på f.eks. Sport og Management kommer i praktik i FFI Fodbolds administration i Center for Idræt i Arena Nord. En hel ny gruppe kommer nu i klubhuset på Fodboldvej. AOFs sprogskole har dagligt undervisning i klubbens lokaler. Det har betydet, at flere fra flygtningecentret træner/spiller fodbold i FFI og er positive ambassadører for vores klub. Samarbejde med erhvervsliv Igennem de seneste år har FFI Fodbold fået etableret et godt og effektiv samarbejde med erhvervslivet i Frederikshavn. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem FFI Fodbold og et par af byens/kommunens hoteller. Når hotellerne afholder forskellige specielt designede konferencer, hvor der indgår forskellige former for Idræts-, fodbold- og motionsaktiviteter, afholdes disse ofte i FFI Fodbolds klubhus. Adskillige firmaer bruger ofte FFI Fodbolds klubhus til afvikling af forskellige former for kurser, møder og personale-dage, hvor de udover brug af mødelokalerne anvender klubbens motions- og idrætsfaciliteterne, ofte med hjælp af klubbens aktivitetsledere, og de slutter som regel dagen med fælles middagsarrangement i klubbens festlokale på 1. sal hvor maden bliver leveret af byens hoteller. Desuden er flere FFI spillere ansat i firmaer med partnerskabsaftaler. Og nu til fodbolden Eliteudviklingen: I 2020 er FFI byens fodboldhold, der tegner vores by med et seniorelitehold i den bedste halvdel af 2. division og et 2. hold i serie 1, der spiller med om oprykning. I ungdomsrækkerne er FFI med i de bedste rækker for U19 og U17. Seniorholdene består af rigtig mange spillere fra egen talentudvikling. Den talentudvikling blev igangsat i 2015 fra U14 og opefter, og den har som en sidegevinst haft den betydning, at flere af de bedste ungdomsspillere fra omegnsklubberne er søgt ind til Byens fodboldhold. Dette også fordi FFI tilbage i 2015 etablerede et rigtig godt åbent samarbejde med de omkringliggende klubber på ledelses- og trænerplan. Talentudviklingen, der blev igangsat tilbage i 2015, indebærer, at spillerne omkring de 2 bedste elite seniorhold og de 2 ældste elite ungdomshold har op til 4 ugentlige kvalitetstræninger, herunder specialtræning både indenfor den fysiske og den teknisk/taktiske træning og udvikling ud fra den plads som spilleren har på banen. Der blev fra begyndelsen i 2015 etableret stor ansvarlighed for egen udvikling blandt spillerne, så de påtager sig et ansvar for, at klubben fungerer, samtidig med at FFI organiserede sig med parathed til at investere i spillernes fremtid træningsmæssigt og udstyrsmæssigt. På tilskuersiden har egen talentudvikling og samarbejdet med de omkringliggende klubber kraftigt medvirket til, at det lokale publikum oplever FFI som deres fodboldhold, hvilket gør, at der til de fleste hjemmekampe er mellem og tilskuere på Frederikshavn stadion. Både FfI s sportslige udvikling og den stærke udvikling i det Frederikshavnske erhvervsliv har også betydet, at det er blevet lettere at finde sponsorer til klubben, og senest er det lykkes at få etableret en 3

4 stærk erhvervsklub omkring FfI hvor deltagerne netop ønsker at være med i en succes samtidig med at det giver dem et godt lokalt netværk og at der af den vej også kan knyttes mange forretningsmæssige aftaler. I perioden 2015 til 2020 har FFI ud over spillere til egne elitehold hjulpet 3 ungdomsspillere videre til Aab, hvor de 2 klarer sig rigtig fint, og hvor der pt. arbejdes på, at den 3. kommer tilbage til FFI og forstærker vores 2. div. hold. Der arbejdes i øjeblikket konkret med at finde det rigtige job til spilleren, der er ved at afslutte sin eksamen på AAU. Breddeudviklingen: Når FfI opleves som byens fodboldhold, skyldes det, at breddefodbolden i forhold til elitefodbolden har ligeværdig værdi og bevågenhed, og at der udviklingsmæssigt gøres meget for at træningsmængde og det sociale sammenhold er i fokus på en individuel måde med udgangspunkt i det, som den enkelte har lyst til. FfI-fodbold har desuden udviklet et bredde-fodbold koncept med fleksible muligheder for at spille fodbold sammen med andre, når det passer bedst muligt i forhold til arbejds-, familie- og fritidsliv f.eks: a. 1-2 gange pr. uge er der faste trænings- og spilletider, hvor spillerne kan møde efter behag. b. Internet-baserede muligheder for at aftale/arrangere fodbold-træf sammen med andre på tidspunkter, som passer spillerne i forhold til deres øvrige gøremål. Disse spillere kan med et nøglekort låse sig ind i klubhuset og bruge anviste udendørs baner stort set på alle tider af døgnet. Ungdomsudvikling: I 2015 startede FFI Fodbold en målrettet opbygning af klubbens talentudviklingsprogram, hvor der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan der bedst kan trænes indenfor de forskellige aldersgrupper et (talent) udviklings forløb, som tilbydes alle, der ønsker at deltage. Dette har medført, at der siden er blevet tilbudt fodboldtræning/-kampe hele året indenfor FFI Fodbold om vinteren er det fortrinsvis indendørs for de yngste årgange. Gennem årene har forældrene og de ældste spillere været aktivt involveret omkring udviklingen af klubbens organisation og ledelse. Ved hjælp af dygtige og engagerede trænere/ledere er det lykkedes at skabe en talentudviklingskoncept, som er attraktiv for talentfulde og ambitiøse fodboldspillere i Frederikshavn kommune og samtidig er der fokus på at spillerne sikres gode muligheder for at gennemføre deres ungdomsuddannelse på kvalificeret vis. Klubbens medlemmer, inklusive spillernes forældre, har med deres personlige nøglekort mulighed for at anvende klubbens motionsrum/omklædningsrum. Disse bliver ofte brugt af forældrene før/medens børnene træner eller spiller kampe nogle gange vælger de i stedet at løbe en tur på èn af afmærkede stier i forbindelse med FFIs fodboldanlæg. Specielt for U5 U9: Der er mange børn, der begynder at spille fodbold i klubben allerede fra 4 9 års alderen. Det skyldes, at der i klubben er en stærkt engageret forældregruppe, der sammen med sportschef og trænerne seriøst arbejder med at skabe spændende oplevelser for børnene. Oplevelser, hvor der både er plads til leg og til dygtiggørelse, og hvor resultaterne i kampene ikke er det primære mål. 4

5 Der samarbejdes med kommunens børnehaver om at skabe indsigt og forståelse for legen med bolden og for at give viden om det, som sker i klubben for børnene. Klubben har ofte besøg af børnene fra byens børnehaver, hvor de under ledelse af FfI-aktivitetsledere oplever nogle hyggelig og spænende timer. Det lykkes rigtigt fint at få forældregruppen til at fortsætte, når børnene skal i skole. Her fortsætter samarbejdet med skolerne med eftermiddagstræning og leg, når skolen er færdig. FFI Fodbold har gennem hele forløbet haft ønsker om, at der rent sportslig skulle foregå udvikling og aktiviteter på flere planer, så at alle uanset niveau, køn og ambitioner føler sig velkommen i FFI Fodbold. Specielt for U10 U13: Her er der først og fremmest fokus på udvikling af spillernes individuelle færdigheder, specielt spillernes omgang med bolden. Det bliver tilgodeset på en god og for spillerne attraktiv måde bl.a. er der tilbudt specifik træning som 3. og 4. gangs træningsmuligheder for de, der ønsker dette. Forældrene står for planlægning, organisering og afvikling af de praktiske opgaver i forbindelse med kampene samt de forskellige sociale aktiviteter, som er grundlaget for klubben trivsel. Specielt for U14 U17: Klubben har målrettet tilstræbt en generel og reel involvering af spillerne. Dette har medført, at spillerne og deres forældre aktivt påtager sig ansvaret for de mange forskellige opgaver, der findes indenfor FFI Fodbold. Det skal understreges, at klubben tilstræber at involvere alle spillere, uanset om de vælger eliteudviklingen eller bredde-udviklingen. Det er en grundlæggende værdi, at alle spillere i FFI Fodbold føler sig værdsat uanset niveau og ambitioner. Øvrige udviklingsområder: I samarbejde med kommunen er det lykkedes at skabe en fornuftig plan for at integrere de forholdsvis mange flygtninge, som gennem de seneste år er kommet til byen. Ud over at de forskellige senior- og ungdomsspillere er blevet en naturlig del af de afdelinger, hvor de passer ind rent sportslig og aldersmæssig, så er mange af ungdomsspillernes forældre blevet aktiv inddraget i klubben. Helt konkret er en af ovenfornævnte ungdomsspillere blev udtaget til prøvetræning med AAB s U17 lige-trup i en 3 måneders periode. Da forældrene ikke har mulighed for at køre drengen frem og tilbage mellem Frederikshavn og AAB, har FFIs +60 medlemmer tilbudt på skift at køre spilleren til/fra AAB hvilket forældrene er meget taknemmelige for, og faderen har svaret ved at tilbyde sin hjælp som materiale-ansvarlig i FFI Fodbold. Klubbens værdigrundlag lægger op til at der i FFI Fodbold er plads til alle. Det har medført, at klubben i samarbejde med byens handicap idrætsklub har oprettet en afdeling for spillere med specielle behov. De tilbydes 2 gange træning/samvær om ugen året rundt, ligesom der arrangeres kampe/stævner med ligesindede fra andre byer. Træner-/leder uddannelse: Siden 2015 har FFI Fodbold udviklet en specielt designet klub-træner/leder uddannelse et uddannelsesforløb på 3 niveauer, som er obligatorisk for alle klubbens trænere og ledere. a) Niveau 1 er et fælles træner/leder modul, hvor der er fokus på de værdier, retningslinjer mv. som er gældende indenfor FFI Fodbold. b) Niveau 2 er et alderstilpasset uddannelsesmodul, hvor trænerne bliver instrueret/vejledt omkring relevant træning for den/de aldersgrupper, de har ansvarlig for. 5

6 c) Niveau 3 vil for de fleste dreje sig om deltagelse på relevante DBU-uddannelser. Alternativt skal de deltage på inspirations/opdaterings kurser arrangeret af FFI Fodbold. Siden er det stort set udelukkende FFI-klubinstruktører, som underviser på niveau 1 og 2. Dette har medført, at nye trænere (ledere) blive undervist af nogle, som har et stort kendskab til klubben, samtidig med at de ved noget om, hvordan træningen skal/kan foregå indenfor FFI Fodbold. FFI Fodbold har siden 2014 haft ansat en B&U konsulent, som har haft til opgave at uddanne/udvikle klubbens egne trænere, specielt med fokus på praktisk træning af børn og unge. Med mellemrum afholdes inspirations-aftner/-kurser for klubbens trænere. Ofte med eksterne instruktører. En målrettet indsats med fokus på, hvordan et forpligtende fællesskab praktiseres indenfor FFI Fodbold via involvering af FFI-medlemmerne fra U15 og opefter haft særdeles positiv effekt på klubbens medlemmer. Brug af Aktivitetsledere/-trænere: Som tidligere nævnt har FFI Fodbold i samarbejde med Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Efterfølgende har FFI Fodbold ansat nogle af disse unge uddannede aktivitetsledere/-trænere til at påtage sig relevante opgaver ved klubbens spil-/lege aktivitetsområder ved FFIs aktivitetshus og det omlagte stadionområde, når der er arrangementer de pågældende steder. I forbindelse med udviklingen af klubbens bredde- og motionsafdelinger har klubben målrettet satset på at fået uddannet relevante FFI-medlemmer til at kunne fungere som ledere-/trænere for disse afdelinger. Typisk har disse personer gennemført de nyoprettede og relevante kursusforløb indenfor DBU. Tilsvarende er der fodboldtrænere, som har gennemført relevant uddannelse indenfor DBU og DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund) med henblik på at forestå træningen/ledelse af FFI-fodboldspillere med specielle behov. Hvor kommer pengene fra? FFI Fodbold financierer fortsat hovedparten af sine aktiviteter på tilskud gennem Frederikshavn Kommunes Frederikshavner-ordning. Andre indtægter får klubben gennem sponsorater. Der er derfor nedsat et sponsorudvalg. Sponsor udvalg: Cup No. 1 og FFI Fodbold har fået opbygget et effektiv og bredt favnende sponsorudvalg, hvor det uanset økonomisk formåen er muligt at blive synlig samarbejdspartner med FFI Fodbold. Udvalget evner på en god og troværdig måde at servicere og tilgodese de sponsorer, som ønsker at bidrage med et mindre beløb til et af klubbens ungdomshold, samtidig med at der laves sponsorsamarbejdsaftaler baseret på et nærmere defineret yde-yde forhold til et for klubben forholdsvis stort beløb. FFI Cup No. 1 anno 2020: Cup No. 1 er fortsat en årligt tilbagevendende turnering, som afvikles i uge 28, og som er medvirkende til at skabe et fornuftigt økonomisk fundament i klubbens bestræbelser på at gennemføre forskellige tiltag/aktiviteter. 6

7 I 2018 nåede vi målsætningen om 300 deltagende hold. Herefter valgte klubben at sætte fokus på kvaliteten af turneringen og herved gøre det mere attraktiv for de deltagende hold dette bl.a. i form af: at der minimum er 16 hold i de respektive rækker, hvilket gør, at alle hold er garanteret mindst 6 kampe i løbet af turneringen at de 16 hold fordeles i 4 puljer á 4 hold. De to bedst placerede hold fra hver pulje går videre til A- slutspil, medens de to øvrige hold går videre til B-slutspil at i såvel A- som B-slutspillene deles holdene i 2 grupper á 4 hold. Der spilles alle mod alle, og derefter mødes gruppevinderne i henholdsvis A- og B-finalekampe at de forskellige aldersgruppers kampe er placeret i nærheden af hinanden, hvilket gør det lettere at følge med i, hvordan det går med de øvrige hold i rækken at alle kampe for U8-U10 årgangene afvikles på stadionområdet Dette har medført, at omkring 2/3 af de hold/klubber, som deltager ved Cup No. 1. er gengangere fra år til år, og FFI Fodbold har et godt samarbejde med mange af disse hold/klubber. Dette medfører ofte, at FFI-fodboldhold er på genvisit i de forskellige klubber/lande. Der er skabt partnerskabsaftaler med byens erhvervsliv, Frederik og kommunen om i løbet af ugen at gennemføre en række aktiviteter, som specielt retter sig mod de tilrejsende turneringsdeltagere og deres forældre, og som samtidig er attraktive for byens familier, uanset om de deltager i Cuppen. Mange af disse aktiviteter foregår omkring Fodboldvej og i stadionområdet. Begge steder summer det fra tidlig morgen til sen aften af liv igennem hele ugen. De forskellige til Cup No. 1 opstillede aktiviteter bliver i stor udstrækning stående i ugerne efter Cup No. 1. så de kan anvendes af byens/omegnens turister, samt byens/kommunens fastboende. De forskellige aktiviteter vil i stor udstrækning være bemandet af FfI-aktivitetsledere. Det kan også være andre af byens foreninger, som påtager sig ansvaret for bemande de forskellige aktiviteter. I løbet af ugen er der mulighed for at tilmelde sig guidede ture til attraktive oplevelses-arrangementer forskellige steder i Nordjylland, alle med afgang fra Frederikshavn. Det kan f.eks. være tur til Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. For medrejsende familiemedlemmer tilbydes der desuden tema-aftener med musik i teltet, golf i samarbejde med kommunens golfklubber, besøg på Skagen Kunstmuseum m.m. 7

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub

Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub Herregårdsvej 46, 4000 Roskilde Tlf.: 46 75 74 39 www.hvb-fodbold.dk Virksomhedsplan For Himmelev-Veddelev Boldklub INDLEDNING/RESUME... 4 PRÆSENTATION AF

Læs mere

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014

FAMILIELØB. Fremad - Valby. Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr. lørdag 6. september 2014 Profilavis MAJ 2014 Boldklubben Fremad - Valby Side 7 Klubikonet Ole B. med Fremad Valbys flag foran klubhuset Fodboldholdet for Parkinson ramte mænd jubler efter sejr Side 8 Pigefodbolden er kommet for

Læs mere

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse

Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Den Røde tråd Sportslig og social målsætning for Hobro IK Fodbold Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Baggrund og rammer for sportslig og social målsætning. 2 HIK s formålsparagraf... 2 Fodboldafdelingens

Læs mere

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København

Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Hvordan vender vi den nedadgående kurve? Forundersøgelse til projektet Håndbolden tilbage til København Forord Håndbolden er i krise og måske særligt i Københavnsområdet, hvor håndbolden er i skarp konkurrence

Læs mere

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold

Lederhåndbog for. Randers Sportsklub Freja Fodbold Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja Fodbold September 2008 Lederhåndbog for Randers Sportsklub Freja, Fodbold Denne lederhåndbog er udarbejdet med det formål at være en daglig hjælp og vejledning

Læs mere

Holdninger & handlinger

Holdninger & handlinger DBUs holdningshæfte Holdninger & handlinger den nye måde at tænke og spille børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Udgiver Dansk Boldspil-Union Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken Lise Fabricius

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011.

Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. 1 MUNDTLIG BERETNING 2011. VELKOMST: Tak til Roskilde Domkirkes Drengekor for deres festlige indledning af årets Delegeretmøde 2011. I ønskes alle et Godt Nytår. Endnu engang er vi samlet her i Roskilde

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring

JYSK FODBOLD. I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33. Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring JYSK FODBOLD Februar 2010 I Givskud kan alle komme ind fra gaden og spille indefodbold for en 10 er Læs side 33 Fodboldklubben B 07 3 Sikre Tørring har fået mere end 55 seniorspillere tilbage på banen

Læs mere

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009.

ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. ULN-træf i vejle 21. - 22. November 2009. Lørdag 21 nov. 13.30-14.30 Hvorfor har påfuglehannen 155 fjer, som er 90 cm lang? Den har den store flotte pagt for at score damer, foruden det har den et stort

Læs mere

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015.

Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt Vision og Strategi mod 2015. marts 2006 INDLEDNING Denne Pamflet præsenterer resultatet af DMUs projekt mod 2015. Og det er således resultatet af det arbejde, deltagerne på Klublederseminaret i marts 2004 var med til at sætte i gang.

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014

Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Trænerhåndbogen version 1.2 Helsingør IF Maj 2014 Helsingør IF - Trænerhåndbogen 1 Helsingør IF træner og ledermanual Indholdsfortegnelse Forord side 3 Mission side 4 Vision side 4 Værdigrundlag side 4

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1

Årsplan 2001 Klubben Søborg. Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Årsplan 2001 Klubben Søborg Klubben Søborg Årsplan 2001 side 1 Indhold: Forord p. 3 Hvem har udarbejdet planen Hvem er målgruppen Formålet med planen Læsevejledning Fakta om klubben p. 4 Historie Normering,

Læs mere