Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn f I Fodboldafdeling"

Transkript

1 FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle Forpligtende samarbejde med alle Styr på tingene I år 2020 er disse værdier et naturligt fundament for alle i og omkring fodboldklubben og er tydeligt trådt frem inden for de udviklingsområder, som der de seneste 5 år er arbejdet ud fra, og som fortsat tilpasses og fornyes. FFI s værdimæssige foreningskultur Det er meget tydelig i år 2020, at den bevidste satsning, der blev igangsat i 2015 for yderligere at udvikle den værdiorienterede FFI foreningskultur, er lykkedes rigtigt godt. En kultur, der har medvirket til, at den enkelte oplever glæden og stoltheden ved at være en del af FFI fællesskabet. Noget, som også er kendt i omverdenen, og som er med til at tiltrække alle generationer både nuværende og tidligere spillere, forældre, frivillige og øvrige, der ønsker at være en del af FFI fællesskabet. Når det er gået sådan, er det fordi der i 2015 blev fokuseret på en værdimæssig udvikling på den måde, at alle har mulighed for at være med og bidrage til den. Det gælder spillerne og forældrene, hjælperne i cafeteria, inspektør, de ansatte på kontoret, trænerne, holdlederne, sportslige ledere og bestyrelsen. Der er etableret en FFI kultur med en værdiorienteret ledelses- og samarbejdsstil, der har skabt et fællesskab, hvor den enkelte oplever, at være en del af det fællesskab. Klub = Fællesskab. Som medlem oplever man At vi- kultur og jeg-kultur er foreneligt at det er naturligt og accepteret, at vi ser forskelligt på tingene, og at vi derfor ikke diskuterer, hvem som har ret, men i stedet koncentrerer os om, hvordan vi kan forene forskellighederne fremadrettet at den enkelte har direkte indflydelse på og ansvar for egen indsats og udvikling og medindflydelse og medansvar for at helheden fungerer at blive mødt med det udgangspunkt, at alle gør det så godt, de kan at det er tilladt at spørge om alt, og at vi taler direkte til hinanden og siger, hvad vi gerne vil, frem for bebrejdelser over det, som er sket Vi finder fremtiden i fortiden FFI Fodbold er med-initiativtager Da FFI Fodbold er klubben i byen med flest medlemmer, var vi i 2016 med-initiativtager til, at der igen er etableret samarbejde mellem de enkelte idrætsgrene i Frederikshavn by. Dette har medført, at det for alle klubber/foreninger har været muligt både at skabe synergier og spare ressourcer. Stadion/Arena Nord Administrationen af Cup nr. 1, Rødspættecup, evt. andre cups, fodbold, håndbold, ishockey og øvrige sportsgrene er samlet i en foreningsdrevet fællesadministration (Center for Idræt) i Arena Nord. Administrationen er en stærk enhed, der i samarbejde med det kommunale Center for Kultur og Fritid (evt. også placeret i Arena Nord) løser/hjælper foreningslivet med div. informations- og vejledningsopgaver 1

2 mht. kassereropgaver, indberetning til kommunen, Frederikshavnerordning, lokalefordeling osv.. Stadionområdet er efter en åben og demokratisk proces renoveret og ombygget, så der nu er attraktive og fleksible rammer for de mange forskellige aktiviteter, der foregår på området. Af aktiviteter kan nævnes: 1. holdskampe i fodbold, Cup nr. 1, Repræsentative kampe (f.eks. landskampe), Koncerter, DGI landsstævne, Spejderlandslejr, Folkedanserstævne, Garderstævne, Udstillinger, Markeder, Foreningernes Dag og andre aktivitetsdage. Området fremstår som en bypark åben til Rimmens Alle, P. Skrams Vej, Råholtvej og Arena Nord, hvor der er omklædningsfaciliteter m.m. Byparken er en (rund) græsplæne med et areal på 3-4 fodboldbaner, der indrettes med opkridtning, fleksible tribuner osv. efter behov. Evt. er der anlagt en ny fast tribune foran Arenaen, og der er mulighed/plads til at opkridte fodboldbane på tværs af den nuværende eller evt. diagonalt (fra det nuværende stadionur til det røde klubhus). Området indeholder desuden multibane, petanquebane, springvand, skulpturer, træer, blomster, borde/bænke. (Inspiration: Byparken i Sæby, Ambulancepladsen i Hobro, DGI landsstævnepladsen i Svendborg) Klubhuset på Fodboldvej Klubhuset på Fodboldvej kan i dag betegnes som et Moderne Forsamlingshus, hvor alle har glæde af de nye faciliteter med reception, mødelokale, cafeteria og fitnesscenter og overnatningsfaciliteter, der er etableret. Der foregår rigtig mange aktiviteter i klubhuset ud over fodbold. Klubhuset er udvidet med en overbygning, så det nu er et aktivitetshus, hvor der er gode muligheder for at pleje sociale aktiviteter udover fodboldtræning og fodboldkampe. Det er bl.a. muligt for medlemmer at leje lokalerne til børnefødselsdage, familiefester mv., specielt i de perioder hvor der ikke er weekendkampe på anlægget. Et stærkt team at forældre og seniorvenner af klubben med indbygget FFI-kultur tager sig af caféen og hjælper hinanden med at sørge for orden, rengøring osv., så alt er indbydende. De arbejder hele tiden på, at både børn og voksne oplever sig velkomne og hygger sig. FFI Fodbold er kendt Ret tidligt i forbindelse med ny-udviklingen af FFI Fodbold i 2015 blev der lagt stor vægt på at få etableret et godt og effektiv kommunikationssystem, så klubbens udvikling og muligheder blev kendt i store dele af Nordjylland, samt specielt af borgere, firmaer, uddannelsesinstitutioner m.fl. i Frederikshavn kommune. Det viser sig nu, at rigtig mange tidligere Frederikshavnere abonnerer på FFI Fodbolds nyhedsservice. Undervisning/Uddannelse FFI Fodbold betragter det som en naturlig ting at tage ansvar for og understøtte det enkelte medlems fodboldmæssige og personlige udvikling. Vi tager os af det hele menneske. Gennem personlige samtaler bliver der opstillet realistiske mål mht. personlig udvikling både fodboldmæssigt og skole/karrieremæssigt. (2-5 % højere end den enkelte kan nå). Det samme gøres for de enkelte fodboldhold. FFI Fodbold har på flere områder etableret forpligtende samarbejder omkring undervisning/uddannelse. Formålet med disse samarbejder er at give bidrag til, men også gøre brug af, det omgivende samfund. Det er naturligt, at FFI Fodbold lægger hus til møder og kurser med relation til idræts- og fritidsliv. Der holdes hele tiden træner/lederkurser primært fodboldkurser, men også kurser i andre idrætsgrene foregår. FFI Fodbold en aktiv samarbejdspartner med kommunens skoler, først og fremmest Nordstjerneskolen, som nu med en velfungerende fodboldlinje og en aktivitetslederlinje, gør brug af FFI Fodbolds træner/ledere og klubbens faciliteter. På Nordstjerneskolen er der oprettet 2 specielle fodbold- 2

3 /idrætsklasser, som gør det muligt for eleverne i (7.) (10.) klasser at videreudvikle deres talent som fodboldspillere. Ligeledes er der på Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Også Nordjyllands Sportscollege gør flittigt brug af FFI Fodbolds faciliteter og ledere. Derudover samarbejder FFI Fodbold med UCN i Aalborg, hvorfor studerende på f.eks. Sport og Management kommer i praktik i FFI Fodbolds administration i Center for Idræt i Arena Nord. En hel ny gruppe kommer nu i klubhuset på Fodboldvej. AOFs sprogskole har dagligt undervisning i klubbens lokaler. Det har betydet, at flere fra flygtningecentret træner/spiller fodbold i FFI og er positive ambassadører for vores klub. Samarbejde med erhvervsliv Igennem de seneste år har FFI Fodbold fået etableret et godt og effektiv samarbejde med erhvervslivet i Frederikshavn. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem FFI Fodbold og et par af byens/kommunens hoteller. Når hotellerne afholder forskellige specielt designede konferencer, hvor der indgår forskellige former for Idræts-, fodbold- og motionsaktiviteter, afholdes disse ofte i FFI Fodbolds klubhus. Adskillige firmaer bruger ofte FFI Fodbolds klubhus til afvikling af forskellige former for kurser, møder og personale-dage, hvor de udover brug af mødelokalerne anvender klubbens motions- og idrætsfaciliteterne, ofte med hjælp af klubbens aktivitetsledere, og de slutter som regel dagen med fælles middagsarrangement i klubbens festlokale på 1. sal hvor maden bliver leveret af byens hoteller. Desuden er flere FFI spillere ansat i firmaer med partnerskabsaftaler. Og nu til fodbolden Eliteudviklingen: I 2020 er FFI byens fodboldhold, der tegner vores by med et seniorelitehold i den bedste halvdel af 2. division og et 2. hold i serie 1, der spiller med om oprykning. I ungdomsrækkerne er FFI med i de bedste rækker for U19 og U17. Seniorholdene består af rigtig mange spillere fra egen talentudvikling. Den talentudvikling blev igangsat i 2015 fra U14 og opefter, og den har som en sidegevinst haft den betydning, at flere af de bedste ungdomsspillere fra omegnsklubberne er søgt ind til Byens fodboldhold. Dette også fordi FFI tilbage i 2015 etablerede et rigtig godt åbent samarbejde med de omkringliggende klubber på ledelses- og trænerplan. Talentudviklingen, der blev igangsat tilbage i 2015, indebærer, at spillerne omkring de 2 bedste elite seniorhold og de 2 ældste elite ungdomshold har op til 4 ugentlige kvalitetstræninger, herunder specialtræning både indenfor den fysiske og den teknisk/taktiske træning og udvikling ud fra den plads som spilleren har på banen. Der blev fra begyndelsen i 2015 etableret stor ansvarlighed for egen udvikling blandt spillerne, så de påtager sig et ansvar for, at klubben fungerer, samtidig med at FFI organiserede sig med parathed til at investere i spillernes fremtid træningsmæssigt og udstyrsmæssigt. På tilskuersiden har egen talentudvikling og samarbejdet med de omkringliggende klubber kraftigt medvirket til, at det lokale publikum oplever FFI som deres fodboldhold, hvilket gør, at der til de fleste hjemmekampe er mellem og tilskuere på Frederikshavn stadion. Både FfI s sportslige udvikling og den stærke udvikling i det Frederikshavnske erhvervsliv har også betydet, at det er blevet lettere at finde sponsorer til klubben, og senest er det lykkes at få etableret en 3

4 stærk erhvervsklub omkring FfI hvor deltagerne netop ønsker at være med i en succes samtidig med at det giver dem et godt lokalt netværk og at der af den vej også kan knyttes mange forretningsmæssige aftaler. I perioden 2015 til 2020 har FFI ud over spillere til egne elitehold hjulpet 3 ungdomsspillere videre til Aab, hvor de 2 klarer sig rigtig fint, og hvor der pt. arbejdes på, at den 3. kommer tilbage til FFI og forstærker vores 2. div. hold. Der arbejdes i øjeblikket konkret med at finde det rigtige job til spilleren, der er ved at afslutte sin eksamen på AAU. Breddeudviklingen: Når FfI opleves som byens fodboldhold, skyldes det, at breddefodbolden i forhold til elitefodbolden har ligeværdig værdi og bevågenhed, og at der udviklingsmæssigt gøres meget for at træningsmængde og det sociale sammenhold er i fokus på en individuel måde med udgangspunkt i det, som den enkelte har lyst til. FfI-fodbold har desuden udviklet et bredde-fodbold koncept med fleksible muligheder for at spille fodbold sammen med andre, når det passer bedst muligt i forhold til arbejds-, familie- og fritidsliv f.eks: a. 1-2 gange pr. uge er der faste trænings- og spilletider, hvor spillerne kan møde efter behag. b. Internet-baserede muligheder for at aftale/arrangere fodbold-træf sammen med andre på tidspunkter, som passer spillerne i forhold til deres øvrige gøremål. Disse spillere kan med et nøglekort låse sig ind i klubhuset og bruge anviste udendørs baner stort set på alle tider af døgnet. Ungdomsudvikling: I 2015 startede FFI Fodbold en målrettet opbygning af klubbens talentudviklingsprogram, hvor der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan der bedst kan trænes indenfor de forskellige aldersgrupper et (talent) udviklings forløb, som tilbydes alle, der ønsker at deltage. Dette har medført, at der siden er blevet tilbudt fodboldtræning/-kampe hele året indenfor FFI Fodbold om vinteren er det fortrinsvis indendørs for de yngste årgange. Gennem årene har forældrene og de ældste spillere været aktivt involveret omkring udviklingen af klubbens organisation og ledelse. Ved hjælp af dygtige og engagerede trænere/ledere er det lykkedes at skabe en talentudviklingskoncept, som er attraktiv for talentfulde og ambitiøse fodboldspillere i Frederikshavn kommune og samtidig er der fokus på at spillerne sikres gode muligheder for at gennemføre deres ungdomsuddannelse på kvalificeret vis. Klubbens medlemmer, inklusive spillernes forældre, har med deres personlige nøglekort mulighed for at anvende klubbens motionsrum/omklædningsrum. Disse bliver ofte brugt af forældrene før/medens børnene træner eller spiller kampe nogle gange vælger de i stedet at løbe en tur på èn af afmærkede stier i forbindelse med FFIs fodboldanlæg. Specielt for U5 U9: Der er mange børn, der begynder at spille fodbold i klubben allerede fra 4 9 års alderen. Det skyldes, at der i klubben er en stærkt engageret forældregruppe, der sammen med sportschef og trænerne seriøst arbejder med at skabe spændende oplevelser for børnene. Oplevelser, hvor der både er plads til leg og til dygtiggørelse, og hvor resultaterne i kampene ikke er det primære mål. 4

5 Der samarbejdes med kommunens børnehaver om at skabe indsigt og forståelse for legen med bolden og for at give viden om det, som sker i klubben for børnene. Klubben har ofte besøg af børnene fra byens børnehaver, hvor de under ledelse af FfI-aktivitetsledere oplever nogle hyggelig og spænende timer. Det lykkes rigtigt fint at få forældregruppen til at fortsætte, når børnene skal i skole. Her fortsætter samarbejdet med skolerne med eftermiddagstræning og leg, når skolen er færdig. FFI Fodbold har gennem hele forløbet haft ønsker om, at der rent sportslig skulle foregå udvikling og aktiviteter på flere planer, så at alle uanset niveau, køn og ambitioner føler sig velkommen i FFI Fodbold. Specielt for U10 U13: Her er der først og fremmest fokus på udvikling af spillernes individuelle færdigheder, specielt spillernes omgang med bolden. Det bliver tilgodeset på en god og for spillerne attraktiv måde bl.a. er der tilbudt specifik træning som 3. og 4. gangs træningsmuligheder for de, der ønsker dette. Forældrene står for planlægning, organisering og afvikling af de praktiske opgaver i forbindelse med kampene samt de forskellige sociale aktiviteter, som er grundlaget for klubben trivsel. Specielt for U14 U17: Klubben har målrettet tilstræbt en generel og reel involvering af spillerne. Dette har medført, at spillerne og deres forældre aktivt påtager sig ansvaret for de mange forskellige opgaver, der findes indenfor FFI Fodbold. Det skal understreges, at klubben tilstræber at involvere alle spillere, uanset om de vælger eliteudviklingen eller bredde-udviklingen. Det er en grundlæggende værdi, at alle spillere i FFI Fodbold føler sig værdsat uanset niveau og ambitioner. Øvrige udviklingsområder: I samarbejde med kommunen er det lykkedes at skabe en fornuftig plan for at integrere de forholdsvis mange flygtninge, som gennem de seneste år er kommet til byen. Ud over at de forskellige senior- og ungdomsspillere er blevet en naturlig del af de afdelinger, hvor de passer ind rent sportslig og aldersmæssig, så er mange af ungdomsspillernes forældre blevet aktiv inddraget i klubben. Helt konkret er en af ovenfornævnte ungdomsspillere blev udtaget til prøvetræning med AAB s U17 lige-trup i en 3 måneders periode. Da forældrene ikke har mulighed for at køre drengen frem og tilbage mellem Frederikshavn og AAB, har FFIs +60 medlemmer tilbudt på skift at køre spilleren til/fra AAB hvilket forældrene er meget taknemmelige for, og faderen har svaret ved at tilbyde sin hjælp som materiale-ansvarlig i FFI Fodbold. Klubbens værdigrundlag lægger op til at der i FFI Fodbold er plads til alle. Det har medført, at klubben i samarbejde med byens handicap idrætsklub har oprettet en afdeling for spillere med specielle behov. De tilbydes 2 gange træning/samvær om ugen året rundt, ligesom der arrangeres kampe/stævner med ligesindede fra andre byer. Træner-/leder uddannelse: Siden 2015 har FFI Fodbold udviklet en specielt designet klub-træner/leder uddannelse et uddannelsesforløb på 3 niveauer, som er obligatorisk for alle klubbens trænere og ledere. a) Niveau 1 er et fælles træner/leder modul, hvor der er fokus på de værdier, retningslinjer mv. som er gældende indenfor FFI Fodbold. b) Niveau 2 er et alderstilpasset uddannelsesmodul, hvor trænerne bliver instrueret/vejledt omkring relevant træning for den/de aldersgrupper, de har ansvarlig for. 5

6 c) Niveau 3 vil for de fleste dreje sig om deltagelse på relevante DBU-uddannelser. Alternativt skal de deltage på inspirations/opdaterings kurser arrangeret af FFI Fodbold. Siden er det stort set udelukkende FFI-klubinstruktører, som underviser på niveau 1 og 2. Dette har medført, at nye trænere (ledere) blive undervist af nogle, som har et stort kendskab til klubben, samtidig med at de ved noget om, hvordan træningen skal/kan foregå indenfor FFI Fodbold. FFI Fodbold har siden 2014 haft ansat en B&U konsulent, som har haft til opgave at uddanne/udvikle klubbens egne trænere, specielt med fokus på praktisk træning af børn og unge. Med mellemrum afholdes inspirations-aftner/-kurser for klubbens trænere. Ofte med eksterne instruktører. En målrettet indsats med fokus på, hvordan et forpligtende fællesskab praktiseres indenfor FFI Fodbold via involvering af FFI-medlemmerne fra U15 og opefter haft særdeles positiv effekt på klubbens medlemmer. Brug af Aktivitetsledere/-trænere: Som tidligere nævnt har FFI Fodbold i samarbejde med Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Efterfølgende har FFI Fodbold ansat nogle af disse unge uddannede aktivitetsledere/-trænere til at påtage sig relevante opgaver ved klubbens spil-/lege aktivitetsområder ved FFIs aktivitetshus og det omlagte stadionområde, når der er arrangementer de pågældende steder. I forbindelse med udviklingen af klubbens bredde- og motionsafdelinger har klubben målrettet satset på at fået uddannet relevante FFI-medlemmer til at kunne fungere som ledere-/trænere for disse afdelinger. Typisk har disse personer gennemført de nyoprettede og relevante kursusforløb indenfor DBU. Tilsvarende er der fodboldtrænere, som har gennemført relevant uddannelse indenfor DBU og DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund) med henblik på at forestå træningen/ledelse af FFI-fodboldspillere med specielle behov. Hvor kommer pengene fra? FFI Fodbold financierer fortsat hovedparten af sine aktiviteter på tilskud gennem Frederikshavn Kommunes Frederikshavner-ordning. Andre indtægter får klubben gennem sponsorater. Der er derfor nedsat et sponsorudvalg. Sponsor udvalg: Cup No. 1 og FFI Fodbold har fået opbygget et effektiv og bredt favnende sponsorudvalg, hvor det uanset økonomisk formåen er muligt at blive synlig samarbejdspartner med FFI Fodbold. Udvalget evner på en god og troværdig måde at servicere og tilgodese de sponsorer, som ønsker at bidrage med et mindre beløb til et af klubbens ungdomshold, samtidig med at der laves sponsorsamarbejdsaftaler baseret på et nærmere defineret yde-yde forhold til et for klubben forholdsvis stort beløb. FFI Cup No. 1 anno 2020: Cup No. 1 er fortsat en årligt tilbagevendende turnering, som afvikles i uge 28, og som er medvirkende til at skabe et fornuftigt økonomisk fundament i klubbens bestræbelser på at gennemføre forskellige tiltag/aktiviteter. 6

7 I 2018 nåede vi målsætningen om 300 deltagende hold. Herefter valgte klubben at sætte fokus på kvaliteten af turneringen og herved gøre det mere attraktiv for de deltagende hold dette bl.a. i form af: at der minimum er 16 hold i de respektive rækker, hvilket gør, at alle hold er garanteret mindst 6 kampe i løbet af turneringen at de 16 hold fordeles i 4 puljer á 4 hold. De to bedst placerede hold fra hver pulje går videre til A- slutspil, medens de to øvrige hold går videre til B-slutspil at i såvel A- som B-slutspillene deles holdene i 2 grupper á 4 hold. Der spilles alle mod alle, og derefter mødes gruppevinderne i henholdsvis A- og B-finalekampe at de forskellige aldersgruppers kampe er placeret i nærheden af hinanden, hvilket gør det lettere at følge med i, hvordan det går med de øvrige hold i rækken at alle kampe for U8-U10 årgangene afvikles på stadionområdet Dette har medført, at omkring 2/3 af de hold/klubber, som deltager ved Cup No. 1. er gengangere fra år til år, og FFI Fodbold har et godt samarbejde med mange af disse hold/klubber. Dette medfører ofte, at FFI-fodboldhold er på genvisit i de forskellige klubber/lande. Der er skabt partnerskabsaftaler med byens erhvervsliv, Frederik og kommunen om i løbet af ugen at gennemføre en række aktiviteter, som specielt retter sig mod de tilrejsende turneringsdeltagere og deres forældre, og som samtidig er attraktive for byens familier, uanset om de deltager i Cuppen. Mange af disse aktiviteter foregår omkring Fodboldvej og i stadionområdet. Begge steder summer det fra tidlig morgen til sen aften af liv igennem hele ugen. De forskellige til Cup No. 1 opstillede aktiviteter bliver i stor udstrækning stående i ugerne efter Cup No. 1. så de kan anvendes af byens/omegnens turister, samt byens/kommunens fastboende. De forskellige aktiviteter vil i stor udstrækning være bemandet af FfI-aktivitetsledere. Det kan også være andre af byens foreninger, som påtager sig ansvaret for bemande de forskellige aktiviteter. I løbet af ugen er der mulighed for at tilmelde sig guidede ture til attraktive oplevelses-arrangementer forskellige steder i Nordjylland, alle med afgang fra Frederikshavn. Det kan f.eks. være tur til Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. For medrejsende familiemedlemmer tilbydes der desuden tema-aftener med musik i teltet, golf i samarbejde med kommunens golfklubber, besøg på Skagen Kunstmuseum m.m. 7

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010

NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 NIF FODBOLD Sponsor Koncept 2010 VELKOMMEN TIL NIF FODBOLD Næstved IF Fodbold amatørafdeling, er omdrejningspunkt for fodbolden på hele Sydsjælland. Klubben rækker langt ud over regionens grænser. Vi arbejder

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning.

I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision, og der kommer meget mere TV dækning. Bliv en del af succesen Støt Hillerød G.I. Bordtennis koncept www.hgibordtennis.dk Velkommen til Hillerød G.I. Bordtennis I den kommende sæson spiller Michael Maze og Finn Tugwell i den danske elitedivision,

Læs mere

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu?

Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Hovedsponsor for Søften gymnastikforening Træner i Søften GF (SGF-Fodbold) hvad så nu? Søften GF Guldsponsorer Kontaktliste: Tak for din interesse i at blive træner i SGF-fodbold. Du kan se frem til mange

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Kalenderåret 2014 var igen noget af en rutsjebane for alle i VFF, både den professionelle afdeling og hos os. Superliga holdet måtte efter kun en enkelt sæson en tur ned i 1

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD

VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD VEDTÆGTER FOR HERLEV IDRÆTSFORENING FODBOLD 1. Formål 1.1 Det er Herlev Idrætsforening - Fodbolds formål at tilbyde fodboldinteresserede mulighed for at dyrke fodbold på et niveau, der er betinget af den

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division

Præsenterer sponsorprospekt. Svebølle Boldklub & Idrætsforening 2. division Præsenterer sponsorprospekt Velkommen til Svebølle B&I Svebølle Boldklub og Idrætsforening blev stiftet i 1924 og holder til huse på Højvangen 10B i Svebølle. Her danner klubben ramme om et lille intimt

Læs mere

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet

Sag. nr: 09.674 18.02.2013. BOTICON Totalentrepriser til byggeriet Sag. nr: 09.674 18.02.2013 luftperspektiv Vildbjerg Sports- & Kulturcenter regnes blandt landets bedste, når det gælder faciliteter til træningsophold. DBU`s kvindelandshold & ungdomshold er blandt gæsterne,

Læs mere

Nyt bud på en Vision

Nyt bud på en Vision Nyt bud på en Vision I år 2015 har vi i samarbejde med skoler og institutioner i Nørresundby skabt en stabil og omfattende tilgang af medlemmer, således at der opstår et så tilpas stort antal børnespillere,

Læs mere

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON

TALENT- OG ELITESTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON 1. Erfaringer med talent- og elitearbejde i klubben Hvad har klubben gjort indenfor talent- og eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusér på fakta) List tingene i punktform. Hvad har

Læs mere

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014

TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 TALENTARBEJDET i ROSKILDE HÅNDBOLD 2014 For Roskilde Håndbold begynder talentarbejdet allerede i de yngste årgange, ja, principielt begynder det allerede fra babyhåndbolden ved Voksne dygtige trænere ned

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold

SponsoraftalER. Herning kfum fodbold Stor eksponering gennem herning kfum fodbold Få maksimalt udbytte af dit sponsorat med over 1.000 besøgende hver uge - bliv erhvervssponsor i Herning KFUM Fodbold Herning kfum fodbold SponsoraftalER s

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde.

Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Velkommen til dette spiller, forældre og trænermøde. Lige lidt praktisk. Jeg vil først bruge små 20 minutter på et indlæg. Derefter er der kaffe/te sodavand og et stykke brødtorte, hvor I kan sidde og

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30

HUI Generalforsamling 2012. onsdag, den 22. februar kl. 19.30 HUI Generalforsamling 2012 onsdag, den 22. februar kl. 19.30 Dagsorden 1. Formanden (Bestyrelsen) aflægger beretning. 2. a. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse. b. Kassereren fremlægger

Læs mere

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk!

Randers HH Business & EventClub. - et anderledes erhvervsnetværk! RANDERS HERRE HÅNDBOLD SOCIALT ANSVAR OG UDVIKLING GENNEM HÅNDBOLD Randers HH Business & EventClub - et anderledes erhvervsnetværk! Randers HH er byens elitesatsning på herresiden som alle håndboldklubberne

Læs mere

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020

TEAM Haderslev KFUM Vision 2020 Vision 2020 TEAM Haderslev KFUM har et levende klubmiljø og er en klub, hvor der tages vare om det sportslige og det sociale. Klubben formår at tiltrække nye og fastholde eksisterende spillere, trænere og ledere.

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT

VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT VEJLE SVØMMEKLUB TRITONS SPONSORKONCEPT Præsentation af VEJLE SVØMMEKLUB TRITON Triton i tal Ca. 1.900 medlemmer Hvoraf ca. 1.800 er tilknyttet svømmeskole og ca. 100 er konkurrencesvømmere Fuldtidsansat

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013

ÅRETS LOKALOMRÅDE 2013 Lokalområde der søger Viborg Nordbyen Ansøger Viborg Nørremarkens initiativgruppe Nordbyen i bevægelse Kontaktperson: Erik Ejlersen Adresse: Hermodsvej 23 Telefon: 21778811 Mail: erik.ejlersen@mail.dk

Læs mere

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn

UNGDOMSARBEJDE. En vitamin-indsprøjtn UNGDOMSARBEJDE En vitamin-indsprøjtn 14 ing Med den hidtil største satsning inden for klubudvikling er JBU netop nu i færd med at understøtte børne- og ungdomsarbejdet i 29 jyske fodboldklubber. Indsatsen

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

ELITESTRATEGI FOR TFC

ELITESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor eliteområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? Hvad er gået godt og hvad er gået mindre godt? Hvad har betinget, at klubben har haft en elite? List tingene

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015

LUI Fodbold Referat af Generalforsamling 25. februar 2015 1. Valg af dirigent Søren Carlsen blev foreslået af bestyrelsen og valgt på generalforsamlingen. Søren konstaterer, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen Formand/ungdomsformand

Læs mere

Aaif s Træner/ledermøde

Aaif s Træner/ledermøde Referat Træner/ledermøde mandag den 31. januar 2011 Referent Bruno Hansen Deltagere: U7 Jørn Rønnow, U8 D Jimmi Rasmussen, U9 D Henrik Vilsen, U 9 P Morten Sundgaard, U10 P Morten Iversen, U11 P Bent Mygind,

Læs mere

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt

At der skal sikres en forsvarlig udvikling af talenter og eliteidrætsudøvere, fysisk, personligt Team Danmark og Randers Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Randers

Læs mere

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Et særligt tilbud til unge talenter Skoleåret 2010-2011 Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklasserne! I august 2008 tog Sønderbroskolen i Aalborg for første gang

Læs mere

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben.

SFC vil udarbejde en lederpolitik, som beskriver krav og funktioner for hver træner / leder i klubben. Formål/Vision Vi ønsker at være en fodboldklub, hvor bredden er grundlaget for starten af børns fodboldliv. Vi vil udvikle spillere såvel, som trænere til at skabe et elitegrundlag, hvor SFC kan beholde

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for. Klubudvikling Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram) Husk: Navn + funktionsbeskrivelse på talentansvarlig

Læs mere

Målsætninger & holdninger

Målsætninger & holdninger Udarbejdet af SVIF Samarbejdsudvalget November 2012 Side 1 08-02-2015 Dette dokument er tiltænkt trænere, holdledere, forældre, spillere og andre med interesse for arbejdet i SVIF. SVIF s Formål At fremme

Læs mere

herning ishockey klub

herning ishockey klub herning ishockey klub Fundraisers Bliv en del af Herning ishockey klub HIK en klub med lange og stolte traditioner HIK har siden starten i 1947 været omdrejningspunktet for udvikling af ishockeysporten

Læs mere

HIK Kick Off 2015. 43 tilmeldte 24 afbud. Herning The Icehockey Capital of Denmark

HIK Kick Off 2015. 43 tilmeldte 24 afbud. Herning The Icehockey Capital of Denmark HIK Kick Off 2015 43 tilmeldte 24 afbud Dagens program: 08.50 09.15 09.45 12.00 13.30 13.45 14.30 18.00 09.10 09.45 12.00 13.30 13.45 14.15 Morgenmad HIK klubrum Opfølgning fra sidst HIK Punkter - Sportslige

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren.

Hvordan Gennem et professionelt og målrettet arbejde og i tæt dialog med Golfmanageren. Forretningsorden og opgaver for Eliteudvalget i Odense Golfklub Formål: At tilstræbe for at der til stadighed deltages med minimum såvel 1 herre- som 1damehold i Dansk Golf Unions Danmarksturnering og

Læs mere

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013

DBU Breddestrategi. v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland. DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 DBU Breddestrategi v/bent Clausen Medlem af DBUs bestyrelse Formand for DBU Jylland DHF Breddeseminar Nyborg 2. februar 2013 Passion, udvikling og fællesskab - Strategi for videreudviklingen af dansk fodbold

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Små ben, store drømme

Små ben, store drømme Små ben, store drømme Aakanden GF Sponsorer Heibergs Dessertcirkus Creme De La Creme Reel Byg Nestlé Skovshoved Hotel Parving Forord - velkommen Kære forældre, Vi er glade for, at I har valgt at lade jeres

Læs mere

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab

ØG Eliteidræt. Eliteidræt, faglighed og fællesskab ØG Eliteidræt Eliteidræt, faglighed og fællesskab Eliteidræt, faglighed og fællesskab vildmedfoto.dk På Øregård brænder vi for idræt. Og vi vil skabe de bedste rammer for vores elever både fagligt og socialt,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Idræt og motion til alle københavnere

Idræt og motion til alle københavnere Idræt og motion til alle københavnere Idrættens værdi for København er stor. Et aktivt deltagende idrætsliv: skaber livsglæde for den enkelte, forbedrer de sociale kompetencer og lærer ikke mindst børn

Læs mere

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub

Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub Vision for Fredericia Ridecenter og Fredericia Rideklub at det skal være et samarbejdsforum, hvor man i et fælles samarbejde vil fremme ridesporten i Danmark

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2015 2016 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Talentudvikling i sportens verden

Talentudvikling i sportens verden Talentudvikling i sportens verden Konference 22.9.2008 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk tlf: 43 26 25 00 eller 51 26 60 62 Kort præsentation - MA Cand. mag. (samfundsfag idræt) Adjunkt og

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus

Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Aabenraa Svømme- og idrætscenter som DGI-hus Indledning Aabenraa Kommune har igangsat en proces i forhold til udvikling af Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. En udvikling, der skal munde ud i et nybyggeri

Læs mere

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC

Idrætten i Solrød. Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Idrætten i Solrød Kort resumé af møde den 25. november 2008 i SIC Tovholder: Marianne Høyer, SGF Følgende foreninger deltog: Solrød Shotokan Karate, Solrød Gymnastik Forening, Havdrup Idrætsforening, Jersie

Læs mere

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm

Pigefodbold. Hørsholm Usserød Idrætsklub www.hui fodbold.dk. i Hørsholm Pigefodbold i Hørsholm Fodboldforældre Det skal være sjovt at spille pigefodbold DSPFTL Vær med i succesen! Hørsholm Usserød Idrætsklub Velkommen til Danmarks største pigesport PIGEFODBOLD Fodbold har

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere