Frederikshavn f I Fodboldafdeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn f I Fodboldafdeling"

Transkript

1 FFI Fodbolds værdigrundlag FFI Fodbold - byens fodboldklub år 2020 FFI Fodbolds værdigrundlag centreret om Glæden ved fodbold indeholder flg. værdier: Udvikling for alle Fællesskab for alle Plads til alle Forpligtende samarbejde med alle Styr på tingene I år 2020 er disse værdier et naturligt fundament for alle i og omkring fodboldklubben og er tydeligt trådt frem inden for de udviklingsområder, som der de seneste 5 år er arbejdet ud fra, og som fortsat tilpasses og fornyes. FFI s værdimæssige foreningskultur Det er meget tydelig i år 2020, at den bevidste satsning, der blev igangsat i 2015 for yderligere at udvikle den værdiorienterede FFI foreningskultur, er lykkedes rigtigt godt. En kultur, der har medvirket til, at den enkelte oplever glæden og stoltheden ved at være en del af FFI fællesskabet. Noget, som også er kendt i omverdenen, og som er med til at tiltrække alle generationer både nuværende og tidligere spillere, forældre, frivillige og øvrige, der ønsker at være en del af FFI fællesskabet. Når det er gået sådan, er det fordi der i 2015 blev fokuseret på en værdimæssig udvikling på den måde, at alle har mulighed for at være med og bidrage til den. Det gælder spillerne og forældrene, hjælperne i cafeteria, inspektør, de ansatte på kontoret, trænerne, holdlederne, sportslige ledere og bestyrelsen. Der er etableret en FFI kultur med en værdiorienteret ledelses- og samarbejdsstil, der har skabt et fællesskab, hvor den enkelte oplever, at være en del af det fællesskab. Klub = Fællesskab. Som medlem oplever man At vi- kultur og jeg-kultur er foreneligt at det er naturligt og accepteret, at vi ser forskelligt på tingene, og at vi derfor ikke diskuterer, hvem som har ret, men i stedet koncentrerer os om, hvordan vi kan forene forskellighederne fremadrettet at den enkelte har direkte indflydelse på og ansvar for egen indsats og udvikling og medindflydelse og medansvar for at helheden fungerer at blive mødt med det udgangspunkt, at alle gør det så godt, de kan at det er tilladt at spørge om alt, og at vi taler direkte til hinanden og siger, hvad vi gerne vil, frem for bebrejdelser over det, som er sket Vi finder fremtiden i fortiden FFI Fodbold er med-initiativtager Da FFI Fodbold er klubben i byen med flest medlemmer, var vi i 2016 med-initiativtager til, at der igen er etableret samarbejde mellem de enkelte idrætsgrene i Frederikshavn by. Dette har medført, at det for alle klubber/foreninger har været muligt både at skabe synergier og spare ressourcer. Stadion/Arena Nord Administrationen af Cup nr. 1, Rødspættecup, evt. andre cups, fodbold, håndbold, ishockey og øvrige sportsgrene er samlet i en foreningsdrevet fællesadministration (Center for Idræt) i Arena Nord. Administrationen er en stærk enhed, der i samarbejde med det kommunale Center for Kultur og Fritid (evt. også placeret i Arena Nord) løser/hjælper foreningslivet med div. informations- og vejledningsopgaver 1

2 mht. kassereropgaver, indberetning til kommunen, Frederikshavnerordning, lokalefordeling osv.. Stadionområdet er efter en åben og demokratisk proces renoveret og ombygget, så der nu er attraktive og fleksible rammer for de mange forskellige aktiviteter, der foregår på området. Af aktiviteter kan nævnes: 1. holdskampe i fodbold, Cup nr. 1, Repræsentative kampe (f.eks. landskampe), Koncerter, DGI landsstævne, Spejderlandslejr, Folkedanserstævne, Garderstævne, Udstillinger, Markeder, Foreningernes Dag og andre aktivitetsdage. Området fremstår som en bypark åben til Rimmens Alle, P. Skrams Vej, Råholtvej og Arena Nord, hvor der er omklædningsfaciliteter m.m. Byparken er en (rund) græsplæne med et areal på 3-4 fodboldbaner, der indrettes med opkridtning, fleksible tribuner osv. efter behov. Evt. er der anlagt en ny fast tribune foran Arenaen, og der er mulighed/plads til at opkridte fodboldbane på tværs af den nuværende eller evt. diagonalt (fra det nuværende stadionur til det røde klubhus). Området indeholder desuden multibane, petanquebane, springvand, skulpturer, træer, blomster, borde/bænke. (Inspiration: Byparken i Sæby, Ambulancepladsen i Hobro, DGI landsstævnepladsen i Svendborg) Klubhuset på Fodboldvej Klubhuset på Fodboldvej kan i dag betegnes som et Moderne Forsamlingshus, hvor alle har glæde af de nye faciliteter med reception, mødelokale, cafeteria og fitnesscenter og overnatningsfaciliteter, der er etableret. Der foregår rigtig mange aktiviteter i klubhuset ud over fodbold. Klubhuset er udvidet med en overbygning, så det nu er et aktivitetshus, hvor der er gode muligheder for at pleje sociale aktiviteter udover fodboldtræning og fodboldkampe. Det er bl.a. muligt for medlemmer at leje lokalerne til børnefødselsdage, familiefester mv., specielt i de perioder hvor der ikke er weekendkampe på anlægget. Et stærkt team at forældre og seniorvenner af klubben med indbygget FFI-kultur tager sig af caféen og hjælper hinanden med at sørge for orden, rengøring osv., så alt er indbydende. De arbejder hele tiden på, at både børn og voksne oplever sig velkomne og hygger sig. FFI Fodbold er kendt Ret tidligt i forbindelse med ny-udviklingen af FFI Fodbold i 2015 blev der lagt stor vægt på at få etableret et godt og effektiv kommunikationssystem, så klubbens udvikling og muligheder blev kendt i store dele af Nordjylland, samt specielt af borgere, firmaer, uddannelsesinstitutioner m.fl. i Frederikshavn kommune. Det viser sig nu, at rigtig mange tidligere Frederikshavnere abonnerer på FFI Fodbolds nyhedsservice. Undervisning/Uddannelse FFI Fodbold betragter det som en naturlig ting at tage ansvar for og understøtte det enkelte medlems fodboldmæssige og personlige udvikling. Vi tager os af det hele menneske. Gennem personlige samtaler bliver der opstillet realistiske mål mht. personlig udvikling både fodboldmæssigt og skole/karrieremæssigt. (2-5 % højere end den enkelte kan nå). Det samme gøres for de enkelte fodboldhold. FFI Fodbold har på flere områder etableret forpligtende samarbejder omkring undervisning/uddannelse. Formålet med disse samarbejder er at give bidrag til, men også gøre brug af, det omgivende samfund. Det er naturligt, at FFI Fodbold lægger hus til møder og kurser med relation til idræts- og fritidsliv. Der holdes hele tiden træner/lederkurser primært fodboldkurser, men også kurser i andre idrætsgrene foregår. FFI Fodbold en aktiv samarbejdspartner med kommunens skoler, først og fremmest Nordstjerneskolen, som nu med en velfungerende fodboldlinje og en aktivitetslederlinje, gør brug af FFI Fodbolds træner/ledere og klubbens faciliteter. På Nordstjerneskolen er der oprettet 2 specielle fodbold- 2

3 /idrætsklasser, som gør det muligt for eleverne i (7.) (10.) klasser at videreudvikle deres talent som fodboldspillere. Ligeledes er der på Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Også Nordjyllands Sportscollege gør flittigt brug af FFI Fodbolds faciliteter og ledere. Derudover samarbejder FFI Fodbold med UCN i Aalborg, hvorfor studerende på f.eks. Sport og Management kommer i praktik i FFI Fodbolds administration i Center for Idræt i Arena Nord. En hel ny gruppe kommer nu i klubhuset på Fodboldvej. AOFs sprogskole har dagligt undervisning i klubbens lokaler. Det har betydet, at flere fra flygtningecentret træner/spiller fodbold i FFI og er positive ambassadører for vores klub. Samarbejde med erhvervsliv Igennem de seneste år har FFI Fodbold fået etableret et godt og effektiv samarbejde med erhvervslivet i Frederikshavn. Der er udarbejdet en partnerskabsaftale mellem FFI Fodbold og et par af byens/kommunens hoteller. Når hotellerne afholder forskellige specielt designede konferencer, hvor der indgår forskellige former for Idræts-, fodbold- og motionsaktiviteter, afholdes disse ofte i FFI Fodbolds klubhus. Adskillige firmaer bruger ofte FFI Fodbolds klubhus til afvikling af forskellige former for kurser, møder og personale-dage, hvor de udover brug af mødelokalerne anvender klubbens motions- og idrætsfaciliteterne, ofte med hjælp af klubbens aktivitetsledere, og de slutter som regel dagen med fælles middagsarrangement i klubbens festlokale på 1. sal hvor maden bliver leveret af byens hoteller. Desuden er flere FFI spillere ansat i firmaer med partnerskabsaftaler. Og nu til fodbolden Eliteudviklingen: I 2020 er FFI byens fodboldhold, der tegner vores by med et seniorelitehold i den bedste halvdel af 2. division og et 2. hold i serie 1, der spiller med om oprykning. I ungdomsrækkerne er FFI med i de bedste rækker for U19 og U17. Seniorholdene består af rigtig mange spillere fra egen talentudvikling. Den talentudvikling blev igangsat i 2015 fra U14 og opefter, og den har som en sidegevinst haft den betydning, at flere af de bedste ungdomsspillere fra omegnsklubberne er søgt ind til Byens fodboldhold. Dette også fordi FFI tilbage i 2015 etablerede et rigtig godt åbent samarbejde med de omkringliggende klubber på ledelses- og trænerplan. Talentudviklingen, der blev igangsat tilbage i 2015, indebærer, at spillerne omkring de 2 bedste elite seniorhold og de 2 ældste elite ungdomshold har op til 4 ugentlige kvalitetstræninger, herunder specialtræning både indenfor den fysiske og den teknisk/taktiske træning og udvikling ud fra den plads som spilleren har på banen. Der blev fra begyndelsen i 2015 etableret stor ansvarlighed for egen udvikling blandt spillerne, så de påtager sig et ansvar for, at klubben fungerer, samtidig med at FFI organiserede sig med parathed til at investere i spillernes fremtid træningsmæssigt og udstyrsmæssigt. På tilskuersiden har egen talentudvikling og samarbejdet med de omkringliggende klubber kraftigt medvirket til, at det lokale publikum oplever FFI som deres fodboldhold, hvilket gør, at der til de fleste hjemmekampe er mellem og tilskuere på Frederikshavn stadion. Både FfI s sportslige udvikling og den stærke udvikling i det Frederikshavnske erhvervsliv har også betydet, at det er blevet lettere at finde sponsorer til klubben, og senest er det lykkes at få etableret en 3

4 stærk erhvervsklub omkring FfI hvor deltagerne netop ønsker at være med i en succes samtidig med at det giver dem et godt lokalt netværk og at der af den vej også kan knyttes mange forretningsmæssige aftaler. I perioden 2015 til 2020 har FFI ud over spillere til egne elitehold hjulpet 3 ungdomsspillere videre til Aab, hvor de 2 klarer sig rigtig fint, og hvor der pt. arbejdes på, at den 3. kommer tilbage til FFI og forstærker vores 2. div. hold. Der arbejdes i øjeblikket konkret med at finde det rigtige job til spilleren, der er ved at afslutte sin eksamen på AAU. Breddeudviklingen: Når FfI opleves som byens fodboldhold, skyldes det, at breddefodbolden i forhold til elitefodbolden har ligeværdig værdi og bevågenhed, og at der udviklingsmæssigt gøres meget for at træningsmængde og det sociale sammenhold er i fokus på en individuel måde med udgangspunkt i det, som den enkelte har lyst til. FfI-fodbold har desuden udviklet et bredde-fodbold koncept med fleksible muligheder for at spille fodbold sammen med andre, når det passer bedst muligt i forhold til arbejds-, familie- og fritidsliv f.eks: a. 1-2 gange pr. uge er der faste trænings- og spilletider, hvor spillerne kan møde efter behag. b. Internet-baserede muligheder for at aftale/arrangere fodbold-træf sammen med andre på tidspunkter, som passer spillerne i forhold til deres øvrige gøremål. Disse spillere kan med et nøglekort låse sig ind i klubhuset og bruge anviste udendørs baner stort set på alle tider af døgnet. Ungdomsudvikling: I 2015 startede FFI Fodbold en målrettet opbygning af klubbens talentudviklingsprogram, hvor der er udarbejdet retningslinjer for, hvordan der bedst kan trænes indenfor de forskellige aldersgrupper et (talent) udviklings forløb, som tilbydes alle, der ønsker at deltage. Dette har medført, at der siden er blevet tilbudt fodboldtræning/-kampe hele året indenfor FFI Fodbold om vinteren er det fortrinsvis indendørs for de yngste årgange. Gennem årene har forældrene og de ældste spillere været aktivt involveret omkring udviklingen af klubbens organisation og ledelse. Ved hjælp af dygtige og engagerede trænere/ledere er det lykkedes at skabe en talentudviklingskoncept, som er attraktiv for talentfulde og ambitiøse fodboldspillere i Frederikshavn kommune og samtidig er der fokus på at spillerne sikres gode muligheder for at gennemføre deres ungdomsuddannelse på kvalificeret vis. Klubbens medlemmer, inklusive spillernes forældre, har med deres personlige nøglekort mulighed for at anvende klubbens motionsrum/omklædningsrum. Disse bliver ofte brugt af forældrene før/medens børnene træner eller spiller kampe nogle gange vælger de i stedet at løbe en tur på èn af afmærkede stier i forbindelse med FFIs fodboldanlæg. Specielt for U5 U9: Der er mange børn, der begynder at spille fodbold i klubben allerede fra 4 9 års alderen. Det skyldes, at der i klubben er en stærkt engageret forældregruppe, der sammen med sportschef og trænerne seriøst arbejder med at skabe spændende oplevelser for børnene. Oplevelser, hvor der både er plads til leg og til dygtiggørelse, og hvor resultaterne i kampene ikke er det primære mål. 4

5 Der samarbejdes med kommunens børnehaver om at skabe indsigt og forståelse for legen med bolden og for at give viden om det, som sker i klubben for børnene. Klubben har ofte besøg af børnene fra byens børnehaver, hvor de under ledelse af FfI-aktivitetsledere oplever nogle hyggelig og spænende timer. Det lykkes rigtigt fint at få forældregruppen til at fortsætte, når børnene skal i skole. Her fortsætter samarbejdet med skolerne med eftermiddagstræning og leg, når skolen er færdig. FFI Fodbold har gennem hele forløbet haft ønsker om, at der rent sportslig skulle foregå udvikling og aktiviteter på flere planer, så at alle uanset niveau, køn og ambitioner føler sig velkommen i FFI Fodbold. Specielt for U10 U13: Her er der først og fremmest fokus på udvikling af spillernes individuelle færdigheder, specielt spillernes omgang med bolden. Det bliver tilgodeset på en god og for spillerne attraktiv måde bl.a. er der tilbudt specifik træning som 3. og 4. gangs træningsmuligheder for de, der ønsker dette. Forældrene står for planlægning, organisering og afvikling af de praktiske opgaver i forbindelse med kampene samt de forskellige sociale aktiviteter, som er grundlaget for klubben trivsel. Specielt for U14 U17: Klubben har målrettet tilstræbt en generel og reel involvering af spillerne. Dette har medført, at spillerne og deres forældre aktivt påtager sig ansvaret for de mange forskellige opgaver, der findes indenfor FFI Fodbold. Det skal understreges, at klubben tilstræber at involvere alle spillere, uanset om de vælger eliteudviklingen eller bredde-udviklingen. Det er en grundlæggende værdi, at alle spillere i FFI Fodbold føler sig værdsat uanset niveau og ambitioner. Øvrige udviklingsområder: I samarbejde med kommunen er det lykkedes at skabe en fornuftig plan for at integrere de forholdsvis mange flygtninge, som gennem de seneste år er kommet til byen. Ud over at de forskellige senior- og ungdomsspillere er blevet en naturlig del af de afdelinger, hvor de passer ind rent sportslig og aldersmæssig, så er mange af ungdomsspillernes forældre blevet aktiv inddraget i klubben. Helt konkret er en af ovenfornævnte ungdomsspillere blev udtaget til prøvetræning med AAB s U17 lige-trup i en 3 måneders periode. Da forældrene ikke har mulighed for at køre drengen frem og tilbage mellem Frederikshavn og AAB, har FFIs +60 medlemmer tilbudt på skift at køre spilleren til/fra AAB hvilket forældrene er meget taknemmelige for, og faderen har svaret ved at tilbyde sin hjælp som materiale-ansvarlig i FFI Fodbold. Klubbens værdigrundlag lægger op til at der i FFI Fodbold er plads til alle. Det har medført, at klubben i samarbejde med byens handicap idrætsklub har oprettet en afdeling for spillere med specielle behov. De tilbydes 2 gange træning/samvær om ugen året rundt, ligesom der arrangeres kampe/stævner med ligesindede fra andre byer. Træner-/leder uddannelse: Siden 2015 har FFI Fodbold udviklet en specielt designet klub-træner/leder uddannelse et uddannelsesforløb på 3 niveauer, som er obligatorisk for alle klubbens trænere og ledere. a) Niveau 1 er et fælles træner/leder modul, hvor der er fokus på de værdier, retningslinjer mv. som er gældende indenfor FFI Fodbold. b) Niveau 2 er et alderstilpasset uddannelsesmodul, hvor trænerne bliver instrueret/vejledt omkring relevant træning for den/de aldersgrupper, de har ansvarlig for. 5

6 c) Niveau 3 vil for de fleste dreje sig om deltagelse på relevante DBU-uddannelser. Alternativt skal de deltage på inspirations/opdaterings kurser arrangeret af FFI Fodbold. Siden er det stort set udelukkende FFI-klubinstruktører, som underviser på niveau 1 og 2. Dette har medført, at nye trænere (ledere) blive undervist af nogle, som har et stort kendskab til klubben, samtidig med at de ved noget om, hvordan træningen skal/kan foregå indenfor FFI Fodbold. FFI Fodbold har siden 2014 haft ansat en B&U konsulent, som har haft til opgave at uddanne/udvikle klubbens egne trænere, specielt med fokus på praktisk træning af børn og unge. Med mellemrum afholdes inspirations-aftner/-kurser for klubbens trænere. Ofte med eksterne instruktører. En målrettet indsats med fokus på, hvordan et forpligtende fællesskab praktiseres indenfor FFI Fodbold via involvering af FFI-medlemmerne fra U15 og opefter haft særdeles positiv effekt på klubbens medlemmer. Brug af Aktivitetsledere/-trænere: Som tidligere nævnt har FFI Fodbold i samarbejde med Nordstjerneskolen etableret et uddannelsesforløb, hvor elever fra de ældste klasser har mulighed for at gennemføre en aktivitetsleder-/træner uddannelse. Efterfølgende har FFI Fodbold ansat nogle af disse unge uddannede aktivitetsledere/-trænere til at påtage sig relevante opgaver ved klubbens spil-/lege aktivitetsområder ved FFIs aktivitetshus og det omlagte stadionområde, når der er arrangementer de pågældende steder. I forbindelse med udviklingen af klubbens bredde- og motionsafdelinger har klubben målrettet satset på at fået uddannet relevante FFI-medlemmer til at kunne fungere som ledere-/trænere for disse afdelinger. Typisk har disse personer gennemført de nyoprettede og relevante kursusforløb indenfor DBU. Tilsvarende er der fodboldtrænere, som har gennemført relevant uddannelse indenfor DBU og DHIF (Dansk Handicap Idræts Forbund) med henblik på at forestå træningen/ledelse af FFI-fodboldspillere med specielle behov. Hvor kommer pengene fra? FFI Fodbold financierer fortsat hovedparten af sine aktiviteter på tilskud gennem Frederikshavn Kommunes Frederikshavner-ordning. Andre indtægter får klubben gennem sponsorater. Der er derfor nedsat et sponsorudvalg. Sponsor udvalg: Cup No. 1 og FFI Fodbold har fået opbygget et effektiv og bredt favnende sponsorudvalg, hvor det uanset økonomisk formåen er muligt at blive synlig samarbejdspartner med FFI Fodbold. Udvalget evner på en god og troværdig måde at servicere og tilgodese de sponsorer, som ønsker at bidrage med et mindre beløb til et af klubbens ungdomshold, samtidig med at der laves sponsorsamarbejdsaftaler baseret på et nærmere defineret yde-yde forhold til et for klubben forholdsvis stort beløb. FFI Cup No. 1 anno 2020: Cup No. 1 er fortsat en årligt tilbagevendende turnering, som afvikles i uge 28, og som er medvirkende til at skabe et fornuftigt økonomisk fundament i klubbens bestræbelser på at gennemføre forskellige tiltag/aktiviteter. 6

7 I 2018 nåede vi målsætningen om 300 deltagende hold. Herefter valgte klubben at sætte fokus på kvaliteten af turneringen og herved gøre det mere attraktiv for de deltagende hold dette bl.a. i form af: at der minimum er 16 hold i de respektive rækker, hvilket gør, at alle hold er garanteret mindst 6 kampe i løbet af turneringen at de 16 hold fordeles i 4 puljer á 4 hold. De to bedst placerede hold fra hver pulje går videre til A- slutspil, medens de to øvrige hold går videre til B-slutspil at i såvel A- som B-slutspillene deles holdene i 2 grupper á 4 hold. Der spilles alle mod alle, og derefter mødes gruppevinderne i henholdsvis A- og B-finalekampe at de forskellige aldersgruppers kampe er placeret i nærheden af hinanden, hvilket gør det lettere at følge med i, hvordan det går med de øvrige hold i rækken at alle kampe for U8-U10 årgangene afvikles på stadionområdet Dette har medført, at omkring 2/3 af de hold/klubber, som deltager ved Cup No. 1. er gengangere fra år til år, og FFI Fodbold har et godt samarbejde med mange af disse hold/klubber. Dette medfører ofte, at FFI-fodboldhold er på genvisit i de forskellige klubber/lande. Der er skabt partnerskabsaftaler med byens erhvervsliv, Frederik og kommunen om i løbet af ugen at gennemføre en række aktiviteter, som specielt retter sig mod de tilrejsende turneringsdeltagere og deres forældre, og som samtidig er attraktive for byens familier, uanset om de deltager i Cuppen. Mange af disse aktiviteter foregår omkring Fodboldvej og i stadionområdet. Begge steder summer det fra tidlig morgen til sen aften af liv igennem hele ugen. De forskellige til Cup No. 1 opstillede aktiviteter bliver i stor udstrækning stående i ugerne efter Cup No. 1. så de kan anvendes af byens/omegnens turister, samt byens/kommunens fastboende. De forskellige aktiviteter vil i stor udstrækning være bemandet af FfI-aktivitetsledere. Det kan også være andre af byens foreninger, som påtager sig ansvaret for bemande de forskellige aktiviteter. I løbet af ugen er der mulighed for at tilmelde sig guidede ture til attraktive oplevelses-arrangementer forskellige steder i Nordjylland, alle med afgang fra Frederikshavn. Det kan f.eks. være tur til Fårup Sommerland, Nordsøen Oceanarium i Hirtshals. For medrejsende familiemedlemmer tilbydes der desuden tema-aftener med musik i teltet, golf i samarbejde med kommunens golfklubber, besøg på Skagen Kunstmuseum m.m. 7

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning

profil Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Målsætning Ringkøbing Idrætsforening Fodbold Historie Historie mission Mission Vision Vision Frivillige Frivillige Stadion Stadion Elite Elite Klub1900 Klub1900 Sponsorer Sponsorer profil Historie Historie Vision

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Vision at stå stærkere sammen

Vision at stå stærkere sammen AaB Talentcenter udvikling via samarbejde Gældende fra og med maj 2015 Vision at stå stærkere sammen Vi vil styrke elitepigefodbolden i Nordjylland ved at samle og give de mest ambitiøse og talentfulde

Læs mere

Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling

Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling Velkommen til AaB s kvinde-/pigeafdeling VELKOMMEN Denne folder har til formål at byde velkommen til nye spillere og forældre i AaB s kvinde-/pigeafdeling. Folderen vil fortælle, hvordan AaB s kvinde-/pigeafdeling

Læs mere

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk

Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen. Randers HH A/S mail: as@randershh.dk Randers Herre Håndbold - på vej mod Ligaen Randers HH A/S mail: as@randershh.dk HVEM ER RANDERS HERRE HÅNDBOLD? Randers Herre Håndbold er en overbygning på 4 af byens gamle håndboldklub ber; Randers Freja,

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Sportscollege Horsens rethink 2016

Sportscollege Horsens rethink 2016 Sportscollege rethink 2016 Sportscollege mission er følgende: Sportscollege skal øge kvaliteten i horsensiansk idræt samt medvirke til at fastholde og tiltrække unge mennesker med talent inden for idræt

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020

Virum-Sorgenfri Håndboldklub Vision 2020 Virum, September 2014 Vision 2020 Forord I VSH er vi fokuserede på vores mål. Vi vil levere tophåndbold og talentudvikling på højt plan. Målet er topplaceringer og hold i de bedste rækker for såvel vores

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland

Det handler om andet end fodbold. DBU Sjælland Det handler om andet end fodbold DBU Sjælland Program Præsentation og baggrund Hvad siger de unge??? Forskel i køn og typer Årsager til frafald Muligheder for fastholdelse Klubliv Opsamling DBU Sjælland

Læs mere

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF

Værdi-og styringsgrundlag Varde IF Værdi-og styringsgrundlag Varde IF BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL NY MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT BESTYRELSENS OG SPORTSUDVALGENES FORSLAG TIL MISSION, VÆRDIER, VISION OG VISIONSKORT

Læs mere

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening.

Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november 2004 som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Præsentation Frederiksværk Fodbold Klub (FFK) blev stiftet i november som en fusion mellem Frederiksværk Boldklub og Brederød Idrætsforening. Selvom FFK er en forholdsvis ny klub, der bygger på fornyelse,

Læs mere

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau

2015/ 2016. For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau 2015/ 2016 For dig, der vil dyrke din idræt på højt niveau AMBITIONER? Idrætslinjen giver dig mulighed for: At udvikle dig i et idrætsmiljø sammen med andre talentfulde idrætsudøvere og med kvalificerede

Læs mere

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner?

Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Hvordan skaber vi et fællesskab på tværs af foreninger og institutioner? Peter Würtz Madsen, Greve fodbold Helle Jørgensen, Grundejerforeningen Eriksminde Agenda 1 Om Greve Fodbold og Grundejerforeningen

Læs mere

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg

Nyt tilbud til unge talenter. Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg Nyt tilbud til unge talenter Eliteidrætsklasser for 7., 8. og 9. årgang i Aalborg 2 Velkommen i eliteidrætsklassen! 13. august 2008 bliver en ganske særlig dag. Denne dag slår Sønderbroskolen i Aalborg

Læs mere

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen

på målet Chang er tæt Tekst og fotos: Niels Henriksen Chang er tæt på målet Tekst og fotos: Niels Henriksen Alle kan huske Chang. Det var nemlig Aalborg Chang, der under stor mediebevågenhed måtte begynde helt forfra, da FC Nordjylland blev nødt til at lukke

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold

Valby boldklub. Mere end fodbold. Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Valby boldklub Mere end fodbold Kammeratskab, fælleskab, venner for livet & god fodbold Den blå tråd i Valby Boldklub Formanden har bolden M ange mennesker tænker nok, at alle fodboldklubber er ens. Men

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Indholdsfortegnelse Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige

1. Organisation. Elitekoordinatoren er medlem af Team Danmarks elitekoordinator-netværk og deltager i de regelmæssige Team Danmark og Svendborg Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Svendborg Kommune. Parterne som

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT

SLAGELSE HÅNDBOLDKLUB SPONSOR KONCEPT Vision Det er Slagelse Håndboldklubs vision at være den mest attraktive håndboldklub i lokalområdet for såvel ledere, spillere og forældre. Sportslig målsætning Damer: Avancement til 2. division i 19/20

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence

Elite Fodbold. Personlig udvikling Glæde og fornøjelse Tolerance Konkurrence Elite Fodbold FC Skanderborg 2020 What - hvad er målet? FC Skanderborg skal være Østjyllands førende videnscenter indenfor Fodbold (Drenge/Piger) - hvor vi igennem Personlig udvikling, Glæde og fornøjelse,

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING

Sponsor koncept. Terndrup IF Fodbold 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsor koncept TERNDRUP 19 46 IDRÆTS FORENING Sponsorstruktur Som sponsor i tilbydes De mulighed for eksponering indenfor fodbold. Denne eksponering vil primært være i de lokale medier. Bande-/måltavlesponsor

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Middelfart Badminton Klub

Middelfart Badminton Klub Middelfart Badminton Klub En vision om fremtiden Vedtaget på bestyrelsesmøde i MBK d. 22/8-2006 Baggrund for ny vision Middelfart Badminton Klub har igennem de seneste mange år arbejdet ud fra 3 5 årige

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU UDDANNELSESPARTNER MED KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Fodbold Samarbejde Nordsjælland

Fodbold Samarbejde Nordsjælland Fodbold Samarbejde Nordsjælland FSN netværket Fodbold Samarbejde Nordsjælland (FSN) er et netværk bestående af 61 samarbejdsklubber med mere end 15.000 ungdomsmedlemmer. FC Nordsjælland koordinerer samarbejdet,

Læs mere

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer

B52/AFC Nyhedsbrev. U21 EM i Aalborg. Bella Italia Cup 2011. 8. juni 2011. I dette nummer B52/AFC Nyhedsbrev 8. juni 2011 I dette nummer 1 U21 EM i Aalborg 1 Bella Italia Cup 2 Målmandstræning 2 Foreningsel 2 Træner søges 3 Fodboldcamp du kan nå det endnu 3 Ungdomsbestyrelsen søger 3 LKB-cup

Læs mere

e n a d December 2014

e n a d December 2014 Spor tsl ig gr un e l s e n n a d d du December 2014 1 Idræt, fag og trivsel på højt plan Nu kan nuværende og kommende folkeskoleelever i IkastBrande Kommune vælge mere aktivitet og idræt i skolen. Ikast

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

Bliv sponsor for klubben

Bliv sponsor for klubben STUBBEKØBING BOLDKLUB Bliv sponsor for klubben Det skal være sjovt at spille fodbold i, men det kræver at omgivelserne og rammerne er tilfredsstillende og helt i top. Det gælder alt lige fra klubhuset

Læs mere

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011

Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Generalforsamling i Dalum IF 16. februar 2011 Mindeord for Steen Kringelum Steen Kringelum eller Kringle, som han blev kaldt, startede med at spille fodbold da han var en ung knægt. Hans far var træner

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde

Sponsor i DALUM IF. Din klub - dit lokalområde Sponsor i Din klub - dit lokalområde Kære tidligere og kommende sponsorer Har du nogen gange valgt at bruge lørdag eller søndag formiddag til at lægge vejen forbi Dalum stadion? Her vrimler det med børn

Læs mere

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen

Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Life Skills Hvordan kan uddannelse bruges på fodboldbanen? Carsten Hvid Larsen Carsten Hvid Larsen! Sportspsykologisk konsulent, Team Danmark! PhD. indenfor talentudvikling og sportspsykologi! Cand. Scient.

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010

Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler 2010 Fritids- og idrætsafdelingen Dr. Margrethes Vej 28 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Evalueringsskema til evaluering af eliteaftaler

Læs mere

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.

Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport. Tilbud til dig, som har talent og viljen til at blive en af de bedste. Afprøv dit talent og ambitioner på eliteniveau. www.holstebroelitesport.dk Baggrund for elitesamarbejde www.holstebroelitesport.dk

Læs mere

Fodbold: En folkebevægelse i forandring

Fodbold: En folkebevægelse i forandring v/bent Clausen, formand for Fodbold: En folkebevægelse i forandring Idrættens største udfordringer II Vejen Idrætscenter 30. 31. maj 2012 Vision 2015: At være den mest attraktive sport for Aktive spillere

Læs mere

Skolen på Sønderager

Skolen på Sønderager Skolen på Sønderager TALENTKLASSER 2017 2018 I talentklasserne har du samme obligatoriske fag som andre folkeskoleelever. Men her er du sammen med andre talenter, der har samme mål og behov som dig! Informationsmøde

Læs mere

Skive fh Holdningshæfte

Skive fh Holdningshæfte Contents Vision:... 2 Breddeidræt:... 2 Eliteidræt:... 2 Branding:... 2 Skive fh ønsker:... 3 Dette kræver:... 3 Målsætning:... 3 Samarbejde med lokale skoler og ungdomsuddannelser:... 3 Skive Sportscollege

Læs mere

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets

skyld skaber ny klubform Fodbold for samværets Formand Thomas Auens Laursen samlede for tre år siden nogle gamle venner, der havde lagt fodbolden på hylden. I dag er der 55 seniorspillere i klubben. DEN NY KLUB HAR IKKE HAFT TILGANG FRA DEN EKSISTERENDE

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller

AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT. Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter. Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller AABENRAA KOMMUNE HAL 3 PROJEKT KLUBBER Driftsmodeller for et idræts- og kulturcenter VIRKSOM- HEDER Ejerskab og omfang Aktivitetsopgaver Driftsopgaver / fordeling Modeller BORGERE INSTITU- TIONER 22-01-2013

Læs mere

Mod nye mål - med et stærkt hold

Mod nye mål - med et stærkt hold Mod nye mål - med et stærkt hold Fodbold handler om mål. Det hold der scorer flest mål vinder. Det er også sjovt at lave mål. Arbejdet på at score mål skaber energi, fællesskab og gode oplevelser. På og

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF

FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF FRA MUDDERHUL TIL TRÆNINGSANLÆG - MED PLADS TIL ALLE ANSØGNING OM STØTTE TIL OPFØRSEL AF KUNSTSTOFBANE OG MULTIBANE I VIBORG NØRREMARKEN, NUGF Nedslidt sandbane Klubhus Sumpet femmands træningsbane Nedslidt

Læs mere

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen

Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark. Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Velkommen til SønderjyskE! Elitekoordinatormøde Team Danmark Torsdag den 13. juni 2013 Adm. direktør Klaus B. Rasmussen Otte år med SønderjyskE Baggrund Det er visionen at profilere Sønderjylland og at

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub

DANSK TENNIS FORBUND. Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsforløb Farum Tennis Klub Klubudviklingsprocessen DANSK TENNIS FORBUND Guide til klubbens udvikling 13 rigtige Dialog med medlemmerne spørg dem om behov, ønsker og ideer Gode træningstilbud

Læs mere

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU

HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU HHX ELITESPORT HHX - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE FOR DIG, DER DYRKER SPORT PÅ ELITENIVEAU WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen

Esbjerg Ishockey Klub. Eliteidrætsklasse Vitaskolen Esbjerg Ishockey Klub Eliteidrætsklasse Vitaskolen Rev. 1 November 2014 Optagelse Eliteidrætsklasse Esbjerg Ishockey Klub (EIK) indgår i et samarbejde med Danmarks Ishockey Union (DIU), Team Danmark, Esbjerg

Læs mere

HEI Fodbold. Præsentation af Strategi Projektet

HEI Fodbold. Præsentation af Strategi Projektet HEI Fodbold Præsentation af Strategi Projektet Mission Fodbold.l alle, i en posi.v sportskultur med sund livss.l og godt kammeratskab Vision HEI fodbold er områdets foretrukne sportss.lbud.l alle piger

Læs mere

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017

Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 1 Frederikshavn Golf Klub, 25 år 2. april 2017 Velkommen til 25 år jubilæum i Frederikshavn Golfklub. Velkommen til medlemmer, ansatte, sponsorer, samarbejdspartnere og andre venner af Golfklubben og selvfølgelig

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark

Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Fælles klubhus som nabo til BK Frems gamle klubhus Ansøgning om økonomisk støtte til fælles klubhus projekt Valby Idrætspark Vi søger om tilskud til projektarbejde. Vi er syv klubber med fælles interesse

Læs mere

BREDDESTRATEGI FOR TFC

BREDDESTRATEGI FOR TFC 1. ERFARINGER Hvad har klubben gjort indenfor breddeområdet indtil nu? Hvad har erfaringerne været? (fokusé at klubben har arbejdet med bredden? List i punktform. r på fakta) Hvad har betinget, Træningstid

Læs mere

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog

Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Fodbold For seniorer i Frederiksberg Boldklub FB s holdningskatalog Januar 2011 Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling indhold Holdningskatalog for FB's Seniorafdeling 3 Organisationsdiagram for Frederiksberg

Læs mere

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT OG HANDELSGYMNASIET - KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE WWW.HHXAALBORG.DK KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET På Handelsgymnasiet Aalborg kan du som elitesportsudøver kombinere

Læs mere

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger

Målsætninger Beskriv hvordan der arbejdes videre med eksisterende og/eller nye målsætninger Handleplan for EGIF Badminton Klubudvikling Centrale spørgsmål: Hvad gør Fe. Organisation Beskriv klubbens organisation, der synliggør klubbens ledelse og ansvarsområder (vedlæg evt. organisationsdiagram)

Læs mere

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF

START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK HØR MERE PÅ TLF ELITEIDRÆT PÅ SOLRØD GYMNASIUM START DAGEN MED INTENS MORGEN TRÆNING MEDLEM AF ELITEIDRÆTSGYMNASIER.DK AMBITIONER BADMINTON UDDANNELSE HØR MERE PÅ TLF. 56184000 SKAB TID TIL BÅDE ELITEIDRÆT OG GYMNASIUM

Læs mere

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020

SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER. Vision 2020 i FC Skanderborg FCS VISION 2020 SMUK FODBOLD I DET MEST ATTRAKTIVE FODBOLDCENTER Vision 2020 i FC Skanderborg FCS PERSONLIG UDVIKLING GLÆDE OG FORNØJELSE VISION 2020 KONKURRENCE TOLERANCE Vision FC Skanderborgs vision er at spille smuk

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Vision for Næstved Sportscollege

Vision for Næstved Sportscollege Vision for Næstved Sportscollege Næstved Sportscollege (NSC) drives i fællesskab mellem en række idrætsklubber og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved Kommune. Formålet med etablering af sportscollege

Læs mere

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter.

Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. Jetsmark Idrætscenter Bredgade 145 9490 Pandrup Styregruppen for renoveringsprojekt Pandrup, den 17.01.2015 Forslag til renovering af Jetsmark Idrætscenter. På vegne af Jetsmark fremsendes hermed et forslag

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD

EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD EVALUERING AF ELITESPORTSAFTALER FODBOLD Resultatmæssigt har vi løftet os for alle vores ungdomshold fra en plads omkring top 60 i Danmark, til at være top 20 for alle vores årgange (U14-U19). Dette på

Læs mere

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole

KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole KLAR TIL AT DYRKE DIT TALENT? Kombiner din sport og din skolegang i talentklassen på Himmelev Skole Talentklassen giver dig optimale muligheder for at kombinere din skolegang med din sportslige udvikling!

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14

Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Badmintonudvalgets beretning sæson 2013/14 Indledningsvis bemærkes det, at denne beretning ikke behandles som et selvstændigt emne på aktivitetsmødets dagsorden. Spørgsmål, kommentarer og uddybninger til

Læs mere

Undersøgelse af frivillige

Undersøgelse af frivillige Undersøgelse af frivillige MSI Research har gennem tiden samarbejdet med os om at øge medlemmernes tilfredshed og loyalitet. Det har gjort os til specialister på området. I dag er vi derfor blandt de foretrukne

Læs mere

FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB

FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB FODBOLD GLÆDE - UDVIKLING - FÆLLESKAB HIK FODBOLD Grundlagt 10. december 1900 1200 medlemmer, børne-, bredde, pige- og elitefodbold DBU B-licens fra foråret 2016 Årets klub i København 2014 HIK Fodbold

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 -

Idrætsklasser for talenter i 7. til 9. klasse - oversigt over optagelsesprocedure for skoleåret 2010/11 - Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 97 Offentligt Elitekommune Struktur/organisering Hvilke elever/behov er idrætsklasserne rettet mod? Aalborg Ballerup Esbjerg Pt. ingen folkeskoletilbud

Læs mere