Danske Idrætsforeninger (DIF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Idrætsforeninger (DIF)"

Transkript

1 Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en naturlig del af alle menneskers liv først og fremmest for at bidrage til den enkelte danskers mentale og fysiske udvikling, men også til glæde for folkesundheden. Det er en ambitiøs vision, som kræver, at vi samler kræfterne i dansk foreningsidræt om at skabe udvikling og fornyelse. Udfordringerne Vi kan konstatere, at dansk idræt står over for nogle ganske store og nye udfordringer Den stille Revolution meget markante ændringer i befolkningens idrætsvaner. Danskerne efterspørger en langt bredere vifte af idræt og motion end tidligere og de efterspørger andre organisationsformer Øget fokus på den professionelle idræt - Både mediemæssigt og sponsormæssigt koncentreres opmærksomheden i stigende grad om den øverste elite i ganske få idrætsgrene. Afledt heraf kan det konstateres, at der er en stærkt stigende interesse i mange kommuner for at investere i omkostningstunge arenaer til den professionelle idræt. Vækst i den kommercielle idræt idræt som forretning. Vi ønsker at styrke idræt som forening, at udvikle tidssvarende tilbud til danskerne i rammer, der lægger vægt på fællesskab, udfordring og sundhed. Utidssvarende faciliteter idrætshaller og svømmehaller forfalder. Der er et akut behov for modernisering af eksisterende faciliteter og

2 for udvikling af nye, attraktive rammer for danskernes idrætsudfoldelse Forventninger om bidrag til folkesundhed og integration - Forebyggelse af en lang række livsstilssygdomme er blevet et centralt tema i samfundet - og motion et af de vigtigste redskaber. Tillige er social og kulturel integration er blevet en iøjnefaldende samfundsmæssig udfordring. Der findes ingen lette løsninger, men idræt og foreningsliv forventes at yde et bidrag. Pres på den frivillige leder - Frivillige ledere og instruktører er foreningernes vigtigste ressource. Men foreningerne oplever, at rekruttering af frivillige er et voksende problem, og de ledere, der er aktive, forventer velfungerende organisatoriske strukturer og høj kvalitet i tilbud om uddannelse og netværk. På den baggrund har den øverste ledelse i de to organisationer i det sidste års tid gennemført en række samtaler. Ledetråde for samtalerne har været: Kan der skabes en ligeværdig fusion? Kan vi forene det bedste fra de to verdener? Kan vi forene fokus på den enkelte idrætsgren med det tværidrætslige og nærheden til det lokale foreningsliv? Bestyrelserne i DIF og DGI er nu nået så langt i samtalerne, at begge organisationers ledelser synes, at der kan svares ja til alle spørgsmål, at der kan skabes en organisation, der er i stand til at møde de nye, store udfordringer. Den nye organisation kaldes Danske Idrætsforeninger. Formålet med at skabe en ny organisation vil være: at styrke idrætsforeningernes betydning for befolkningens deltagelse i idræt og motion at sikre den organiserede idræt fortsat indflydelse og anerkendelse at udvikle synergier mellem breddeidræt og eliteidræt at sikre demokratiske og gennemskuelige beslutningsprocesser Grundprincippet er, at alle foreninger kun skal være medlem ét sted i Danske Idrætsforeninger og kun betale ét (symbolsk) kontingent. Organisationen får tre ben: Regionalforeninger, idrætsforbund og en landsorganisation. 2

3 Regionalforeninger Danmark inddeles i et antal regioner og i hver region oprettes en regionalforening. Alle idrætsforeninger betjenes af denne regionalforening i spørgsmål vedr. kurser og uddannelse for frivillige ledere at bistå de lokale foreninger med råd og vejledning i alle spørgsmål vedrørende foreningsudvikling, økonomi, lovgivning, faciliteter m.v. at indgå i samarbejde med kommunerne om projekter og partnerskaber inden for idræt, motion og sundhed herunder samarbejde med skoler og institutioner (at bistå med tilrettelæggelse af idræt og motion på arbejdspladsen) iværksætte eller formidle idræt for særlige målgrupper (handicapidræt, idræt for overvægtige, idræt for motionsuvante, motion på recept etc.) I de største idrætsgrene vil regionalforeningerne tillige tilrettelægge og gennemføre regionale turneringer, stævner, lejre m.v. tilrettelægge og gennemføre kurser og uddannelse for instruktører og trænere inden for de rammer der er fastlagt i de pågældende idrætsforbund Idrætsforbund Idrætsforbundene får til opgave at forestå udvikling af rammer for og indhold af den pågældende idrætsaktivitet fra motionsniveau til international elite. Dertil skal de forestår udvikling af eliteidrætten i den pågældende idrætsgren - og i den forbindelse forestå udtagelse af landshold og deltagelse i internationale stævner og turneringer. De mindre idrætsforbund skal dog varetage de idrætslige aktiviteter (turneringer, uddannelse etc.) på alle niveauer. Konkret vil idrætsforbundene få til opgave at forestå aktivitetsudvikling inden for den pågældende idrætsgren på breddeidrætsområdet i samarbejde med aktivitetsudvalgene i regionalforeningerne at fastsætte rammerne for turneringer og stævner arrangeret af regionalforeningerne i den pågældende idrætsgren at tilrettelægge og forvalte udviklingen af den nationale elite i den pågældende idrætsgren i samarbejde med Team Danmark 3

4 at tilrettelægge og afvikle nationale mesterskaber, stævner og turneringer at forvalte internationalt fastsatte regler og standarder herunder tage stilling til tvivlsspørgsmål og tvister i første instans at udtage landshold og andre repræsentative hold til deltagelse i internationale turneringer og stævner at tilrettelægge og afvikle internationale kampe, stævner og turneringer i Danmark at gennemføre uddannelse for trænere og instruktører på højeste nationale niveau at repræsentere den danske idrætsgren i internationale idrætsforbund Landsorganisationen Danske Idrætsforeninger varetager de overordnede idrætspolitiske opgaver for dansk idræt. Organisationen fastlægger de overordnede strategier for dansk idræts udvikling, initierer aktivitets- og organisationsudvikling og varetager dialogen med offentlige myndigheder og politikere. Landsorganisationen skal varetage: fastlæggelse af overordnede strategi- og handlingsplaner for dansk idræt internationalt samarbejde herunder det olympiske arbejde, samarbejde med søsterorganisationer i andre lande, tiltrækning af internationale begivenheder og Sport for All dialog med politikere, ministerier og offentlige myndigheder politisk kommunikation forvaltning af regler vedrørende børneattester, doping m.v. indgåelse af fælles økonomiske aftaler f.eks. indkøb, forsikring, rejser, sponsoreringer m.v. it økonomi og regnskab oplysningskampagner HR bistand og rådgivning tilrettelæggelse og udvikling af uddannelsesforløb for folkevalgte og frivillige i en særskilt enhed at forestå udvikling og drift af idrætsfaciliteter 4

5 Den politiske struktur Regionalforeningernes bestyrelse vælges af de lokale idrætsforeninger i den pågældende region. I de største idrætsgrene vælges tillige et aktivitetsudvalg, som har det politiske ansvar for idrætsaktiviteten i området, og som sender en repræsentation til årsmødet i det pågældende idrætsforbund. I de mindre idrætsforbund deltager de lokale foreninger direkte på årsmøderne. Regionalforeningerne og idrætsforbundene udvælger hver især de delegerede til landsorganisationens årsmøde. Regionalforeningerne og idrætsforbundene besidder hver 50% af stemmerne. Landsorganisationens årsmøde vedtager budget herunder fordelingsnøgler kontingent strategier og vælger landsorganisationens bestyrelse. Bestyrelsen nedsætter en række vedtægtsbestemte udvalg f.eks. Idrættens Udviklingsforum, der får til opgave at eksperimentere med og udvikle idrætsaktiviteter på det praktiske plan herunder idræt for særlige målgrupper. Idrættens Udviklingsforum skal både kunne arbejde inden for rammerne af de kendte idrætsaktiviteter og på tværs. 5

6 Ny politisk organisering af dansk idræt Årsmøde 50% 50% Bestyrelse Idrættens Udviklingsforum Idrætsforbund Regionalforeninger Alle lokalforeninger i øvrige idrætter Alle lokalforeninger i en region Alle lokalforeninger i hver af de 12 største idrætter Ca lokale idrætsforeninger 6

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG MAJ 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR SCENARIER BILAG WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Scenarier Bilag Udarbejdet

Læs mere

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem

Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Danske Idrætsforeninger den forkerte løsning på et problem Af Bjarne Ibsen, Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Syddansk Universitet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo

Slagelse Kommune. Fritidspolitik. Fritidslivet - en kommunal dynamo Slagelse Kommune Fritidspolitik Fritidslivet - en kommunal dynamo Indholdsfortegnelse Forord... s. 3 1. Fritidspolitikkens områder visioner, opgaver og mål... s. 4 Samspil og medspil... s. 4 Visionen Fritidslivet

Læs mere

Idrætspolitik og strategi

Idrætspolitik og strategi Idrætspolitik og strategi Forord Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre sig, og det øger sundheden og giver os derved et længere og bedre

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE

UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE APRIL 2014 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR ANALYSE WWW.KUM.DK 2 UDREDNING AF IDRÆTTENS ØKONOMI OG STRUKTUR, ANALYSEDEL. Udredning af idrættens økonomi og struktur Analyse Udarbejdet af Kulturministeriet,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

Strategi 2015: En situationsanalyse

Strategi 2015: En situationsanalyse Strategi 2015: En situationsanalyse Indhold 1. Forord................................... 03 2. Danskerne dyrker idræt som aldrig før efterspørgslen efter idræt................ 04 - Den stille Revolution

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12

Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009. Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Arbejdsgrundlag for Rudersdal Idrætsråd November 2009 Rudersdal Idrætsråd Strategiplan 2010-12 Godkendt af bestyrelsen den 19. november 2009 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning side 3 2. Forord og

Læs mere

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport

Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Campus Vejen Læring Fællesskab Motion- Sundhed Sport Danmarks mest fysisk aktive og lærende fællesskab Baggrund En række forhold øger behovet for at styrke tilbuddet til borgere, studerende og besøgende

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER

DGI DFIF 14 LANDSDELS- FORENINGER LOKALE- & ANLÆGS- FONDEN HESTE- VÆDDELØBS- SPORTEN SPORT EVENT ANTI DOPING SELVEJENDE INSTITUTIONER KULTUR- MINISTE- RIET IDRÆTTENS ANALYSE- INSTITUT TEAM DIF DGI DFIF HOVED- ORGANI- SATIONER 61 SPECIAL-

Læs mere

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen

Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Aktiv fritid for alle børn og unge - Herning-modellen Baggrund Herning Kommune er kendetegnet ved et stærkt foreningsliv, med varierede muligheder for et aktivt fritidsliv for kommunens børn og unge. Langt

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion

Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion Velkommen til: Generalforsamling i Dansk Svømmeunion 2008 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Den skriftlige beretning fremgår af bilag 1 på siderne 3. Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL

DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL DANMARKS IDRÆTSFORBUNDS VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL 2 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESPOLITISK UDSPIL INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Idrætten skaber vækst og arbejdspladser 4 Fokus på innovation ved

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger

Årsrapport 2005. Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus. w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Årsrapport 2005 Vi gør det nemmere at være idrætsleder i Århus w w w.idraetssamvirket.dk Paraplyorganisation for århusianske idrætsforeninger Idrætssamvirket Århus Idrættens Hus Vest Stadion Allé 70 8000

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme

Eliteidræt i Danmark. Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme Eliteidræt i Danmark Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte arbejdsgruppe vedrørende loven om eliteidrættens fremme ELITEIDRÆT I DANMARK Rapport afgivet af den af kulturministeren nedsatte

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær.

SUNDHED LIVSGLÆDE. innovation. krop og leg. samarbejde. kompetente trænere. tilgængelighed bevægelsesglæde BKO. familie og samvær. Idræt for socialt udsatte og idrætssvage grupper SUNDHED LIVSGLÆDE Idræt for børn og unge VENSKABER Faciliteter udvikling og anvendelse Motion på arbejdspladsen inklusion nytænkning livskvalitet selvværd

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2014

Repræsentantskabsmøde 2014 Repræsentantskabsmøde 2014 Formand Flemming Knudsens mundtlige beretning Først og fremmest vil jeg gerne ønske os alle sammen tillykke: Tillykke med at vi nu er DIFs tredjestørste specialforbund kun svøm

Læs mere

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012

Beretning 2011. Side 1. Idrætsrådets beretning 2011. Version 1.0 22. januar 2012 Beretning 2011 Version 1.0 22. januar 2012 Side 1 Idrætsrådet Silkeborg Kommune beretning 2011 Indledning Idrætsrådets arbejde har i 2011 været præget af, at den økonomiske krise også er begyndt at sætte

Læs mere