DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)"

Transkript

1 SCD498

2 2

3 3 1

4 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt ved at sikre at du altid kan høre din baby klart og tydeligt uden forstyrrende støj. DECT-teknologien garanterer at der ikke forekommer interferens fra andre trådløse apparater og den giver et klart signal mellem babyenhed og forældreenhed. Generel beskrivelse (fig. 1) A Babyenhed 1 On/Off-knap 3 2 ON-lysindikator 3 Lydstyrke +/ knapper 4 Batterikontrol indikator T 5 Natlys 6 Natlys-tast Q 7 PAGE-tast 8 Mikrofon 9 Adapter 10 Lille stik 11 Låg til batterirum 12 Lille strømstik 13 Batterirum B Forældreenhed 1 TALK-tast 2 LINK-lysindikator 3 SENSITIVITY-tast 4 On/Off-knap 3 5 Åbning til bælteclips og halsstrop 6 Lydniveau med lys 7 Lydstyrke +/ knapper 8 Batterikontrol indikator T 9 Mikrofon 10 Højttaler 11 Batterirum 12 Bælteclips 13 Låg til batterirum 14 Halsstrop 15 Adapter 16 Oplader 17 Strømindikator C Rejseetui Vigtigt Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem inden apparatet tages i brug og gem den til eventuelt senere brug. Denne babyalarm er beregnet som et hjælpemiddel. Den kan aldrig erstatte den ansvarlige og korrekte forældrekontakt og -overvågning og må ikke bruges sådan. Kontrollér om den indikerede netspænding på adapterne til babyenheden og opladeren svarer til den lokale netspænding før du tilslutter dem. Apparatet skal opbevares ved temperaturer mellem 10 C og 40 C. Apparatet kan tilsluttes netspændinger mellem 220 og 240 V.

5 16 DANSK Udsæt ikke babyalarmen for meget høje eller meget lave temperaturer eller direkte sollys. Ledningen skal altid være uden for barnets rækkevidde (mindst 1 meter væk). Anbring ikke babyenheden i barnets seng eller kravlegård. Dæk ikke babyalarmen til med håndklæder tæpper el. lign. Babyalarmen (eller dele af den) må aldrig kommes ned i vand eller andre væsker. Babyalarmen må ikke bruges i fugtige omgivelser tæt ved vand. Forsøg aldrig at åbne baby- eller forældreenhed udover batterirummene da det kan give risiko for elektrisk stød. Når babyenheden tilsluttes lysnettet må det kun ske med den medfølgende adapter. Benyt kun den medfølgende oplader til opladning af forældreenheden. Begge adaptere indeholder en transformer som aldrig må klippes af eller udskiftes med andre stik da dette kan være meget risikabelt. Hvis adapteren til babyenheden beskadiges skal den altid udskiftes med en original adapter af samme type for at undgå enhver risiko. Hvis opladeren eller opladerens adapter beskadiges skal opladeren altid udskiftes med en original oplader af samme type for at undgå enhver risiko. Benyt altid den korrekte type ikke-genopladelige batterier i babyenheden for at undgå eksplosionsfare. Benyt altid den korrekte type genopladelige batterier til forældreenheden. Da konstant transmission ikke er tilladt vil du kun kunne høre dit barn når det laver lyde. Elektromagnetiske felter (EMF) Dette Philips/Avent-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejleding er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden der er tilgængelig i dag. Klargøring Babyenheden Babyenheden kan enten bruges via lysnettet eller med batterier. Selvom enheden får strøm fra lysnettet anbefaler vi at du sætter batterier i. Dette garanterer automatisk back-up i tilfælde af strømsvigt. Brug via lysnet 1 Sæt det lille stik i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt (fig. 2). Brug med batterier Babyenheden benytter fire 15 V batterier af typen R6 AA (medfølger ikke). Vi anbefaler Philips LR6 PowerLife-batterier. Sørg for at både enheden og dine hænder er tørre når batterierne isættes. 1 Drej dækslet til batterirummet til venstre ( Á OPEN) med håndfladen. (fig. 3) 2 Tag dækslet af. 3 Isæt fire 15 V R6 AA batterier (fig. 4). Anbring to batterier oven på hinanden og sørg for at polerne (+ og ) vender den rigtige vej. 4 Sæt dækslet til batterirummet tilbage på plads og luk det ved at dreje det til højre (CLOSE ª) med håndfladen. (fig. 5) Bemærk: Når batterierne er ved at løbe tør for strøm lyser batterikontrolindikatoren ( T) rødt.

6 DANSK 17 Forældreenhed Brug med batterier Forældreenheden benytter to genopladelige 12 volt AAA NiMh-batterier der leveres sammen med apparatet. Sørg for at både enheden og dine hænder er tørre når batterierne isættes. 1 Skub batterirummets dæksel nedad for at tage det af (fig. 6). 2 Sæt de to genopladelige batterier i (fig. 7). Sørg for at batteriernes poler (+ og -) vender den rigtige vej. 3 Skub dækslet til batterirummet tilbage på bagsiden af forældreenheden indtil det fastlåses ( klik ) (fig. 8). 4 Sæt opladerens adapter i en stikkontakt og anbring forældreenheden i opladeren (fig. 9). Opladerens POWER-indikator lyser. 5 Lad forældreenheden stå i opladeren indtil batterierne er fuldt opladede. Når apparatet oplades første gang eller efter en længere periode uden at have været i brug: Sluk for forældreenheden og oplad den uafbrudt i mindst 10 timer. En fuld opladning tager normalt 8 timer men varer længere hvis forældrenheden er tændt under opladningen. Sluk derfor altid for forældreenheden under opladning for at gøre opladningstiden så kort som muligt. Opladerens POWER-indikator bliver ved med at lyse selv når batterierne er fuldt opladede. Når batterierne er fuldt opladede kan forældreenheden bruges trådløst i mindst 24 timer. Bemærk: Brugstiden på 24 timer er baseret på den antagelse at babyenheden sender 25% af tiden og er i standby-tilstand resten af tiden (når babyen ikke giver lyd fra sig). Bemærk: Efter første opladning af batterierne i forældreenheden er brugstiden mindre end 24 timer. Batterierne når først op på deres fulde kapacitet når de er blevet opladet og afladet fire gange. Bemærk: Når batterierne er ved at løbe tør for strøm blinker batterikontrolindikatoren ( T) rødt. Anbring forældreenheden i opladeren. Bemærk: Når forældreenheden ikke står i opladeren aflades batterierne gradvist selvom forældreenheden er slukket. Brug via lysnet 1 Kontrollér at de genopladelige batterier er sat i forældreenheden 2 Sæt opladerens adapter i en stikkontakt og anbring forældreenheden i opladeren (fig. 9). Opladerens POWER-indikator lyser. Sådan bruges apparatet 1 Anbring forældreenheden og babyenheden i det samme rum for at afprøve forbindelsen (fig. 10). Babyenheden skal stå mindst 1 meter fra forældreenheden. 2 Tryk på on/off-knappen 3 på babyenheden og hold den nede i 2 sekunder. (fig. 11) Natlyset tændes et kort øjeblik. ON-indikatoren lyser. 3 Tryk på on/off-knappen 3 på forældreenheden og hold den nede i 2 sekunder. (fig. 12) Indikatorerne for lydniveau lyser kortvarigt blåt. Batterikontrolindikatoren ( T) lyser kortvarigt rødt.

7 18 DANSK LINK-indikatoren blinker rødt et kort øjeblik og begynder derefter at blinke grønt mens forældreenheden forsøger at etablere forbindelse til babyenheden. LINK-indikatoren på forældreenheden blinker grønt indtil der er etableret forbindelse. Det kan tage op til 30 sekunder. LINK-indikatoren på forældreenheden lyser herefter konstant grønt (fig. 13). Hvis der ikke er etableret forbindelse inden for 30 sekunder blinker LINK-indikatoren på forældreenheden rødt og forældreenheden bipper med jævne mellemrum. 4 Anbring babyenheden mindst 1 meter fra barnet (fig. 14). 5 Placér forældreenheden indenfor babyenhedens senderækkevidde. Den skal stå mindst 1 meter fra babyenheden (fig. 15). Læs mere om senderens rækkevidde i afsnittet Senderækkevidde herunder. Senderækkevidde Babyalarmen har en senderækkevidde på 300 meter i fri luft. Rækkevidden kan være kortere afhængigt af omgivelserne og andre forstyrrende faktorer. Indendørs er rækkevidden op til 50 meter. Tørre materialer Materialets tykkelse Tab af rækkevidde Træ gips pap glas (uden metal ledninger eller bly) < 30 cm 0-10 % Mursten krydsfiner < 30 cm 5-35 % Armeret beton < 30 cm % Metalgitter eller -stænger < 1 cm % Metal- eller aluminiumsplader < 1 cm 100 % Våde og fugtige materialer kan give op til 100 % tab i rækkevidden. Funktioner Justering af højttalerens lydstyrke 1 Tryk kort på + og - lydstyrketasterne på babyenheden indtil den ønskede lydstyrke for babyenheden er nået (fig. 16). 2 Tryk kort på + og - lydstyrketasterne på forældreenheden indtil den ønskede lydstyrke for forældreenheden er nået (fig. 17). Bemærk: Hvis du trykker for længe på + og lydstyrketasterne bliver lydstyrken ikke justeret. Bemærk: Du behøver kun justere lydstyrken for babyenheden når du bruger talefunktionen (se nedenfor). Bemærk: Hvis lydstyrken er indstillet til at være høj bruger enhederne mere strøm. Justering af mikrofonens følsomhed Du kan indstille mikrofonfølsomheden på babyenheden til det ønskede niveau. Du kan kun ændre mikrofonens følsomhed når der er etableret forbindelse mellem baby- og forældreenheden dvs. når LINK-indikatoren på forældreenheden konstant lyser grønt. 1 Tryk kortvarigt på knappen SENSITIVITY på forældreenheden (fig. 18). Indikatorerne for lydstyrke på forældreenheden lyser i ca. 2 sekunder for at angive det aktuelle følsomhedsniveau. 2 Tryk kortvarigt på lydstyrketasterne + og på forældreenheden indtil det ønskede niveau for mikrofonens følsomhed for babyenheden er nået.

8 DANSK 19 Bemærk: Hvis du trykker på SENSITIVITY tasten og/eller + og - lydstyrketasterne i for lang tid justeres mikrofonfølsomheden ikke. - et lys tændt = minimalt følsomhedsniveau - alle lys tændt = maksimalt følsomhedsniveau Bemærk:Når babyenhedens mikrofonfølsomhed er sat på et højt niveau registrerer den flere lyde og transmitterer derfor oftere. Af denne grund bruger enheden mere strøm. Talefunktion Du kan bruge TALK-tasten på forældreenheden hvis du vil snakke til barnet (f.eks. for at trøste det). 1 Tryk på TALK-tasten hold den nede og tal klart og tydeligt ind i mikrofonen (fig. 19). 2 Slip TALK-tasten når du er færdig med at snakke. Bemærk:Når du trykker på TALK-tasten kan du ikke længere høre barnet. Lydløs overvågning 1 Tryk kort på - lydstyrketasten på forældreenheden indtil der er helt slukket for lydstyrken (fig. 20). Lydstyrken er helt afbrudt når alle lydstyrke-indikatorer er slukkede. Så længe babyenheden ikke registrerer en lyd er alle lydstyrke-indikatorerne på forældreenheden slukkede (fig. 21). Når babyenheden registrerer en lyd lyser en eller flere lydstyrkeindikatorer på forældreenheden. Jo højere lyd jo flere lysende indikatorer. Natlys 1 Tryk kort på natlystasten Q på babyenheden for at tænde for natlyset. (fig. 22) 2 Tryk igen kort på natlystasten Q for at slukke natlyset. Natlyset dæmpes gradvist før det slukkes helt. Bemærk: Trykker du for længe på natlys-tasten Q bliver natlyset hverken tændt eller slukket. Tips: Det anbefales at slukke for natlyset når babyenheden kører på batterier. Det sparer på strømmen! Søgning efter forældreenheden Hvis forældreenheden er blevet væk og der er slukket for lyden kan du søge efter den ved hjælp af PAGE-tasten på babyenheden. 1 Tryk kort på PAGE-tasten på babyenheden (fig. 23) Forældreenheden nulstilles automatisk til middel lydstyrke og afgiver en søgealarmtone. 2 Tryk på PAGE-tasten eller en vilkårlig tast på forældreenheden igen for at stoppe søgealarmen. Bemærk: Trykker du for længe på PAGE-tasten afgiver forældreenheden ingen søgealarmtone. Bælteclips og halsstrop Hvis batterierne i forældreenheden er tilstrækkeligt opladede kan du tage enheden med rundt i og uden for huset ved at sætte enheden fast til bæltet med bælteclipsen eller hænge den om halsen i halsstroppen. På den måde kan du overvåge dit barn mens du bevæger dig omkring. Montering af bælteclipsen 1 Sæt den lille pind bag på bælteclipsen ind i åbningen på bagsiden af forældreenheden (1). Drej bælteclipsen til venstre (2) indtil den fastlåses med et klik (fig. 24).

9 20 DANSK Afmontering af bælteclipsen 1 Drej bælteclipsen til højre (1) og tag det ud af åbningen (2) (fig. 25). Montering af halsstroppen 1 Sæt den lille pind for enden af halsstroppen ind i åbningen på bagsiden af forældreenheden (1). Drej halsstroppen til venstre (2) indtil den fastlåses med et klik (fig. 26). Afmontering af halsstroppen 1 Drej halsremmen til højre (1) og tag den ud af åbningen (2) (fig. 27). Reset funktion (nulstilling) Med denne funktion kan du nulstille forældre- og babyenheden til standardindstillingerne. Brug denne funktion hvis der opstår problemer der ikke kan løses ved hjælp af kapitlet Ofte stillede spørgsmål. Hver enhed skal nulstilles separat. 1 Tryk på on/off-knappen 3 i 2 sekunder for at tænde for enheden. (fig. 11) 2 Tryk derefter straks på lydstyrkeknappen (-) og hold den nede indtil apparatet bipper. (fig. 28) Enheden er nu nulstillet til fabriksindstilling. Følg samme fremgangsmåde for den anden enhed. Standardindstillinger Forældreenhed - Højttalerlydstyrke: 1 - Mikrofonfølsomhed: 3 Babyenhed - Højttalerlydstyrke: 3 - Natlys: slukket Rengøring og vedligeholdelse Forældre- og babyenheden må aldrig kommes ned i vand eller skylles under vandhanen. Anvend aldrig rengøringsmidler i spraydåse og/eller flydende rengøringsmidler. 1 Tag stikket ud af babyenheden hvis den er tilsluttet lysnettet og tag forældreenheden ud af opladeren. 2 Rengør forældre- og babyenhed med en fugtig klud. Opbevaring Rejseetuiet er velegnet til opbevaring af babyalarmen under transport. Hvis du ikke skal bruge babyalarmen i længere tid skal du tage batterierne ud og gemme forældreenheden babyenheden og adapterne i rejseetuiet. Miljøhensyn Apparatet må ikke smides ud sammen med det almindelige husholdningsaffald når det til sin tid kasseres. Aflevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte miljøet (fig. 29). Batterier indeholder stoffer der kan skade miljøet. Smid aldrig batterier ud sammen med det normale husholdningsaffald men aflevér dem på et officielt indsamlingssted for brugte batterier. Fjern altid batterierne inden apparatet til sin tid kasseres eller afleveres på et officielt indsamlingssted.

10 DANSK 21 Garanti og service For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips hjemmeside på adressen eller det lokale Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte World-Wide Guarantee folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land bedes du venligst kontakte din lokale Philips-forhandler eller Serviceafdelingen i Philips Domestic Appliances and Personal Care BV. Ofte stillede spørgsmål Dette kapitel indeholder de mest almindeligt forekommende spørgsmål til apparatet. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål bedes du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Spørgsmål Hvorfor lyser ONindikatoren på babyenheden og LINKindikatoren på forældreenheden ikke når jeg trykker på enhedernes on/off-taster? Hvorfor bipper forældreenheden? Hvorfor afgiver apparatet en skinger tone? Hvorfor hører jeg ingen lyde/hvorfor kan jeg ikke høre mit barn græde? Svar Måske skyldes det at forældreenhedens batterier er tomme og at forældreenheden ikke er tilsluttet opladeren. Sæt opladerens adapter i stikkontakten og slut forældreenheden til opladeren. Tryk herefter på on/off-tasten for at etablere forbindelse til babyenheden. Måske skyldes det at babyenhedens batterier er løbet tør for strøm og at babyenheden ikke er tilsluttet lysnettet. Udskift batterierne eller sæt det lille stik i babyenheden og sæt adapteren i en stikkontakt. Tryk derefter på on/off-tasten for at etablere forbindelse til forældreenheden. Babyenheden og forældreenheden er måske ikke inden for rækkevidde. Flyt forældreenheden tættere på babyenheden men ikke tættere end 1 meter. Hvis LINK-indikatoren på forældreenheden stadig ikke begynder at blinke skal du anvende reset-funktionen til at nulstille enhederne til deres standardindstillinger. Hvis forældreenheden bipper når LINK-indikatoren blinker rødt kan den have mistet forbindelsen til babyenheden. Anbring forældreenheden tættere på babyenheden. Hvis forældreenheden bipper LINK-indikatoren blinker rødt og batterikontrolindikatoren lyser rødt er batterierne ved at løbe tør for strøm. Genoplad batterierne. Enhederne er muligvis placeret for tæt på hinanden. Kontrollér at forældre- og babyenheden er mindst 1 meter fra hinanden. Lydstyrken på forældreenheden er muligvis indstillet for højt. Skru ned for lydstyrken på forældreenheden. Lydstyrken på forældreenheden er muligvis indstillet for lavt eller er slukket. Skru op for lydstyrken på forældreenheden. Mikrofonfølsomheden på babyenhedens mikrofon er måske indstillet for lavt. Øg mikrofonens følsomhed ved hjælp af SENSITIVITY-tasten på forældreenheden.

11 22 DANSK Spørgsmål Hvorfor reagerer forældreenheden alt for hurtigt på lyde fra omgivelserne? Hvordan kan det være at forældreenheden reagerer så langsomt på barnets lyde? Hvorfor løber babyenhedens batterier så hurtigt tør for strøm? Hvorfor tager det mere end 8 timer at oplade forældreenheden? Den specificerede rækkevidde på babyenheden er 300 meter. Hvorfor kan min babyenhed kun klare en meget kortere afstand? Hvorfor bliver forbindelsen afbrudt fra tid til anden? Hvorfor er der lydafbrydelser? Hvad sker ved strømsvigt? Er min babyalarm sikret mod aflytning og interferens? Svar Baby- og forældreenheden er muligvis placeret for langt fra hinanden. Gør afstanden mellem enhederne mindre. Babyenheden opfanger også andre lyde end dem fra dit barn. Flyt babyenheden tættere på barnet (men vær opmærksom på minimumsafstanden på mindst 1 meter). Mikrofonfølsomheden på babyenhedens mikrofon er måske indstillet for lavt. Øg mikrofonens følsomhed ved hjælp af SENSITIVITY-tasten på forældreenheden. Mikrofonfølsomheden på babyenhedens mikrofon er måske indstillet for lavt. Øg mikrofonens følsomhed ved hjælp af SENSITIVITY-tasten på forældreenheden. Mikrofonfølsomheden på babyenhedens mikrofon er måske indstillet for højt. Dette bevirker at babyenheden sender oftere. Nedsæt mikrofonens følsomhed ved hjælp af SENSITIVITY-tasten på forældreenheden. Lydstyrken på babyenheden er muligvis indstillet for højt hvilket får babyenheden til at bruge meget strøm. Nedsæt lydstyrken på babyenheden. Du har muligvis tændt for natlyset. Hvis du vil bruge natlyset anbefaler vi at du forbinder babyenheden til lysnettet. Forældreenheden er muligvis tændt under opladningen. Sluk for forældreenheden under opladningen. Den specificerede rækkevidde gælder kun udenfor under åben himmel. Inde i huset begrænses rækkevidden af antallet og typen af vægge og/eller lofter mellem enhederne. Inde i huset vil rækkevidden være op til 50 meter. Baby- og forældreenheden er sandsynligvis lige på grænsen af rækkevidden. Forsøg med en anden placering eller gør afstanden mellem enhederne mindre. Bemærk at det hver gang tager ca. 30 sekunder før forbindelsen mellem enhederne genetableres. Hvis forældreenheden er tilstrækkeligt opladet vil den fortsætte med at fungere under et strømsvigt både med og uden opladeren. Hvis der er batterier i babyenheden vil den automatisk overgå til brug af batterier i tilfælde af strømsvigt. DECT-teknologien i denne babyalarm garanterer at der ikke vil forekomme interferens fra andet udstyr eller aflytning.

12 DANSK 23 Spørgsmål Nogle taster virker tilsyneladende ikke når jeg trykker på dem. Hvad gør jeg forkert? Brugstiden for forældreenheden skulle være mindst 24 timer. Hvorfor er brugstiden for min forældreenhed kortere? Hvorfor lyser batterikontrolindikatoren på forældreenheden ikke når jeg sætter forældreenheden til genopladning. Svar Du skal kun trykke kortvarigt på tasterne (bortset fra on/off-tasterne og TALK-tasten). Trykker du for længe på dem virker de ikke. Efter første opladning af batterierne i forældreenheden er brugstiden mindre end 24 timer. Batterierne når først op på deres fulde kapacitet når de er blevet opladet og afladet mindst fire gange. Lydstyrken på forældreenheden er muligvis sat for højt hvilket får forældreenheden til at bruge meget strøm. Nedsæt lydstyrken på forældreenheden. Mikrofonfølsomheden på babyenheden er måske indstillet for højt. Dette bevirker at forældreenheden bruger meget strøm. Nedsæt mikrofonens følsomhed ved hjælp af SENSITIVITY-tasten på forældreenheden. Det tager muligivs et par minutter før batterikontrolindikatoren lyser når du oplader forældreenheden første gang eller efter en længere periode hvor den ikke er blevet brugt.

13 128

14

15

16

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD603 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Generel beskrivelse 3 3 Klargøring 4 4 Sådan bruges apparatet 6 5

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Register your product and get support at. SCD610 SCD609. Brugervejledning

Register your product and get support at.  SCD610 SCD609. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD610 SCD609 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner 5 Elektromagnetiske felter (EMF) 6 Genanvendelse

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP6522 1 HP6522 Dansk 16 16 Dansk Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support,

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt.

Kontrolknapper. ActivSound 75. (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. (2) Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. ActivSound 75 (1) Afbryderknap Tænder og slukker for strømmen. () Strømindikator Lyser grønt når der er tændt. () Kontrol af mikrofonens lydstyrke [TEACHER 1 og ] Knappen bruges til at justere styrken

Læs mere

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

S91xx/S90xx 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 Basic 3 Plus 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S91XX, S90XX DANSK 38 38 DANSK Introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring

GC9920. Quick start guide. Strygning. Dampning. Opfriskning. Automatisk Calc-Clean-system. Opbevaring GC990 Quick start guide 3 4 5 Strygning Dampning Opfriskning Automatisk Calc-Clean-system Opbevaring Sprængskitse Generel beskrivelse A A Bøjlekrogk B Knap til opfriskning Ventilationshuller D Skydekontakt

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8290/00. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8290/00. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8290/00 DA Brugervejledning j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/avent SCD505 EN User manual 3 DA Brugervejledning 13 DE Benutzerhandbuch 23 ES Manual del usuario 47 SV Användarhandbok 121 AR 141 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER

PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER PROFESSIONAL MULTI HAIR TRIMMER MT 6742 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU 8 9 7 1 2 3 4 5 6 2 A B B C D E F 3 DANSK 5-15 SUOMI 16-26 NORSK 27-37 SVENSKA 38-48 ITALIANO 49-59 PORTUGUÊS 60-70 NEDERLANDS

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm Tak for at I valgte vores Digital Green Babyalarm. Vi opfordrer jer til omhyggeligt at læse denne brugsanvisning igennem. Herved kan alarmens ydeevne og levetid maksimeres. Skulle I alligevel støde på

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-200 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-58W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8343 HP8344 DA Brugervejledning a b c d e h g f Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

MoJo elektronisk kikkert

MoJo elektronisk kikkert Dansk vejledning til MoJo elektronisk kikkert Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Side 1 Tillykke med Deres MoJo elektroniske kikkert. For at

Læs mere

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning

Hair Styler. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP4696/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hair Styler HP4696/22 DA Brugervejledning e g f h i b d c a l m n o p q k j s r Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis

Læs mere

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brugsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURATION HeartSine samaritan PAD Trainer 3 HeartSine samaritan PAD Trainer Tilbehør 3 Opsætning og programmering

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-700 Brugervejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-57W er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7

FitLight Trainer brugsvejledning. Tablet controller. version 1.7 FitLight Trainer brugsvejledning Tablet controller version.7 Indhold Opbevaring og opladning... Opret brugere... Forbind lamper... 4 Kørsel af tilfældig sekvens - bestemt tidsrum... 5 Kørsel af tilfældig

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1

Nokia Bluetooth-headset BH-101 9206520/1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2

Nokia Bluetooth Headset BH-211 9204666/2 Nokia Bluetooth Headset BH-211 1 2 5 4 7 8 3 6 11 9 10 9204666/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-99W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal.

Lommy Personal. Brugsvejledning. Lommy Personal overblik. Personlig sikkerhed og tryghed. Tillykke med din nye Lommy Personal. Personlig sikkerhed og tryghed Lommy Personal Tillykke med din nye Lommy Personal. Denne vejledning giver dig en kort introduktion i Lommy Personals mange funktioner. Lommy Personal overblik 4 5 1. Lystårn

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave

Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning. 9253978 1. udgave Nokia Bluetooth-headset BH-801 Brugervejledning 9253978 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-64W overholder de væsentlige krav og øvrige

Læs mere

BeoLab 2. Vejledning

BeoLab 2. Vejledning Beoab 2 Vejledning DOBY, DOBY DIGITA, PO OGIC er registrerede varemærker for Dolby aboratories icensing Corporation. FOSIGTIG: For at reducere risikoen for elektrisk stød må hverken låg eller bagside fjernes.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke

Brugsvejledning. Trådløs MP3 dørklokke Brugsvejledning Trådløs MP3 dørklokke Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD Funktioner... 4 Beskrivelse af dørklokke... 5 Beskrivelse af modtager... 6 Dørklokke... 8 Melodier... 8 Melodivalg... 8 Lydjustering...

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere