BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING"

Transkript

1 TRÅDLØS 2,4 GHz HÅNDHOLDT BABYALARM DENVER SC-15 BETJENINGSVEJLEDNING Læs venligst betjeningsvejledningen grundigt, inden du anvender din nye babyalarm. Indholdet i pakken Oversigt over KAMERAET: 1. Antenne 2. ON/OFF (tænd / sluk) 3. Knap til justering af hældningen (Justerer kameraets hældning opad eller nedad, således at du får det bedst mulige overblik) 4. LED lysdioder til nat-funktion: Giver et sort og hvidt billede af barnet, selv i et mørkelagt rum. 5. Mikrofon 6. Kanalvælger 1, 2, 3, 4 7. Power Indikator 8. Kameraets Linse 9. AC Adapter 10. Stik til AC Adapter DEN HÅNDHOLDTE MONITOR: 1. Power Indikator 2. Farve Display 3. Digitalt Vækkeur 4. Funktion 5. Højttaler 6. Knappen OP / NED 7. Volumen 8. ON/OFF (tænd / sluk) 9. Stik til øretelefoner 10. Antenne 11. Bælteklips / støtteben 12. Batterirum 13. Video udgang 14. Stik til AC Adapter AC Adapter: En AC Adapter er en transformator, der omdanner strøm fra ledningsnettet til strøm med lav spænding, således at du kan slutte din babyalarm til en almindelig stikkontakt. Forbind AC Adapterne til stikkene mærket AC på henholdsvis Forældre- og Babyenhed. Begge kan nu tilsluttes en almindelig stikkontakt i dit hjem. Det anbefales, at du slukker begge enheder, inden du sætter stikkene til adapterne i stikkontakten eller tager dem ud. 1

2 Pleje og Vedligeholdelse 1. Babyalarmen er udelukkende beregnet til indendørs brug. Placér ikke babyalarmen i direkte sollys. Baby- og Forældreenhed kan tage skade, hvis de anvendes uden døre. 2. Rengør FORSIGTIGT Baby- og Forældreenhedernes overflader med en klud fugtet med vand eller med et mildt rengøringsmiddel. Dyp ikke nogen del af enhederne i vand. 3. Pas på ikke at tabe eller støde enhederne, da de elektroniske komponenter i enhederne kan tage skade, hvis de udsættes for stød eller slag. Forsigtig: 1. Husk altid, at du anvender offentlige frekvenser, når du anvender din babyalarm. Du kan risikere, at lyde og billeder transmitteres til andre modtageenheder. Det kan også ske, at samtaler, der føres i nærheden af babyalarmen, ja selv i tilstødende værelser, kan blive transmitteret. Af hensyn til privatlivets fred bør du derfor altid slukke babyalarmen, når den ikke er i brug. 2. Det kan forekomme, at Forældreenheden modtager forstyrrende lyd eller billed fra en anden signalproducerende enhed i nærheden, inkl. andre audio eller video overvågningsenheder, der også sender på frekvenser indenfor 2,4 GHz området. For at minimere potentielle problemer mest muligt, er der fire uafhængige kanaler at vælge imellem. 3. Hvis der opstår forstyrrelser under modtagelsen af signaler på Forældreenheden, skal du blot stille både Baby- og Forældreenhed over på en anden kanal. Valg af kanal er almindeligvis noget, der kun skal foretages én gang, når alarmen tages i brug første gang. Hvis der er tilbagevendende forstyrrelser på alle fire kanaler, skal du kigge i afsnittet om Fejlfinding efter løsningsforslag. Sådan tester du Det er meget vigtigt at teste dels optagelsen via Babyenheden og dels Forældreenhedens modtagelse, inden du anvender anlægget samt hver gang, du har flyttet rundt på enten Forældre- eller Babyenhed. 1. Placér Babyenheden i det værelse, hvor den skal anvendes. Placér den på en sådan måde, at den giver det bedst mulige overblik over det barn, der skal overvåges (på et bord, en kommode eller ophængt på væggen). Tænd Babyenheden ved at skubbe knappen ON / OFF over på positionen ON. 2

3 2. Ret kameraets linse imod det område, der skal vises på Forældreenhedens skærm. Mens du tester kan det være en god idé at placere en genstand, f.eks. en dukke eller anden figur, i det område, der skal overvåges. 3. Placér Forældreenheden på det sted i huset, hvorfra du vil udføre overvågningen. Som det er gældende for alt audio udstyr, kan der opstå feedback eller høres en høj hyletone, hvis Forældre- og Babyenhederne befinder sig for tæt på hinanden. 4. Indstil begge enheder til samme kanal. Sådan tester du kvaliteten af de overførte billeder 5. Kontrollér billedekvaliteten på Forældreenhedens skærm. Sørg for at kontrollere kvaliteten med enhederne placeret de forskellige steder, du ønsker at anvende dem. 6. Hvis det er nødvendigt at justere Lysstyrke, Kontrast eller Farve, skal du kigge i afsnittet om betjening af alarmen. 7. Babyalarmen skifter automatisk til nat-funktion, når den placeres i et totalt mørkelagt værelse. Når nat-funktionen er aktiv, sendes billederne udelukkende i sort og hvidt. Sådan tester du lydkvaliteten 8. Foretag testen ved at opholde dig på det sted, hvor barnet skal overvåges, og hvisk og tal med normal stemmeføring. Under lydtesten bør du have dit barns lydniveau i tankerne og teste ved omtrent samme lydstyrke. 9. Sørg for, at der er tilstrækkelig afstand mellem Babyenhed og Forældreenhed, da der ellers kan opstå støj p.g.a. feedback. Det er tilstrækkeligt at placere Babyenheden i et andet værelse end Forældreenheden. Placering og opsætning af Babyenheden Du kan placere og justere kameraet, således at du opnår den bedst mulige overvågning af dit barn. Babyenheden kan nemt monteres på en væg, eller den kan simpelthen placeres på en stabil, plan overflade som f.eks. en kommode, et bord eller på en reol. 3

4 VIGTIGT: Når du har valgt det sted, du vil placere Baby Monitoren, skal du - INDEN du monterer den fast på væggen - teste modtagelsen. Hvis der optræder interferens eller andre problemer, skal du kigge i afsnittet om Fejlfinding. ADVARSEL: Når du vælger placering til Babyenheden, skal du tage følgende i betragtning: - Sørg for at placere Babyenheden således, at ledningen til AC adapteren er UDEN FOR BARNETS RÆKKEVIDDE, så barnet ikke kan få fat i den og komme til skade. - Placér Babyenheden på et sted, hvor ledningen fra AC adapteren kan nå en standard stikkontakt. Derved undgår du, at ledningen snos eller overophedes. Stræk ledningen til AC adapteren helt ud. Benyt ALDRIG en forlængerledning. - Du får det bedste overblik ved at placere Babyenheden ca. 1 meter fra barnet. - Placér Babyenheden på en sådan måde, at intet spærrer for kameraets linse. Tip og drej enheden ved hjælp af indstillingsskruerne, indtil du får det billedudsnit, du ønsker. - Sørg for tilstrækkelig ventilation omkring Babyenheden, hvis den monteres på en væg. Placér IKKE enheden direkte over en radiator eller anden varmekilde, eller på et sted hvor den udsættes for direkte sollys. Sådan lægger du batterier i Forældreenheden ADVARSEL! - Bland aldrig forskellige batterityper, f.eks. alkaliske batterier, de medfølgende genopladelige batterier og andre genopladelige batterier. - Nedsænk aldrig nogen del af Baby Monitoren i vand. - Bortskaf brugte batterier på miljømæssigt forsvarlig vis. - Bland aldrig gamle batterier med nye. - Genopladelige batterier bør kun oplades, når der er voksne til stede. - Forsøg aldrig at oplade ikke-genopladelige batterier. - Kortslut ALDRIG de forskellige terminaler på enheden. - Læg batterier i enheden i overensstemmelse med tegningerne inde i batterirummet. - De medfølgende genopladelige batterier er produktspecifikke og kan ikke anvendes i andre enheder. FORSIGTIG: Batterier kan eksplodere, hvis du anvender en forkert batteritype. Erstat altid batterierne med andre af samme type, mærke og størrelse. 4

5 1. Træk bælteklipsen på bagsiden af Forældreenheden nedad og løft den op, således at du får adgang til dækslet til batterirummet. Det er ikke nødvendigt at fjerne bælteklipsen helt for at lægge batterier i enheden (Fig. A) 2. Læg de medfølgende genopladelige batterier i batterirummet (Fig. B). Sæt dækslet tilbage på batterirummet og sæt bælteklipsen på plads igen. 3. Inden enheden tages i brug første gang anbefaler vi, at du oplader batterierne i 10 timer. Herefter er den anbefalede ladetid ligeledes 10 timer. Anvend udelukkende den medfølgende 6V AC adapter til opladning af de medfølgende genopladelige batterier. Sæt opladeren i en standard stikkontakt. Når batterierne er under opladning, blinker power indikatoren rødt. Når batterierne er færdige med at lade, skifter lyset i power indikatoren til grønt. 4. Du kan i stedet for de medfølgende genopladelige batterier vælge at anvende 3 alkaliske batterier str. AA, eller du kan vælge at forsyne enheden med strøm direkte fra den medfølgende 6V AC adapter. 5

6 Bemærk: - Babyalarmen fungerer ikke, hvis batterierne er lagt forkert i den. - Power indikatoren blinker grønt, og du hører en lav advarselslyd (2 bip-toner) som angivelse af, at batteriniveauet er lavt. Det anbefales, at du i så fald skifter batterierne eller sørger for at lade de genopladelige batterier op. Gør du ikke det, vil monitoren automatisk slukke efter 2 minutter. Betjening Forældreenheden 1. Når batterierne er lagt korrekt i enheden, vises uret, og du kan se tallene. 2. Skub knappen ON/OFF over på positionen ON for at tænde. Power indikatoren lyser grønt. Når indikatoren lyser, skal du kunne se farvebilleder på skærmen og høre lyd fra højttaleren, hvis Forældreenhed og Babyenhed begge er indstillet til samme kanal. 3. Justér lydstyrken ved at dreje på knappen volume. Babyenheden 1. Forbind Babyenheden til den medfølgende 9V AC adapter. Sæt stikket til adapteren i nærmeste stikkontakt og tænd på kontakten. 2. Tænd enheden ved at skubbe knappen ON/OFF over på positionen ON. Power indikatoren lyser grønt. 3. Skub kanalvælgeren fra samme kanal til samme kanal på begge enheder, indtil du opnår den bedst mulige gengivelse af billed og lyd på Forældreenheden. 4. Justér fokus ved at dreje kameralinsen med eller mod uret, indtil billedet står skarpt på monitoren. EN GENNEMGANG AF KONTROLPANELET Symboler, der vises på displayet Funktion / Indstilling Valg af kanal Colour (farve) Brightness (lysstyrke) Contrast (kontrast) Indstilling af uret Indstilling af alarmen 6

7 A. Indstillinger for billed I) Indstilling af farve 1. Tryk på knappen /, indtil " " vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til indstilling af farven. 3. Tryk på knappen eller og indstil farven til det ønskede niveau fra 1 til 8. Niveau 8 er højeste niveau. 4. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale funktioner. II) Indstilling af lysstyrke 1. Tryk på knappen /, indtil " " vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til indstilling af lysstyrken. 3. Tryk på knappen eller og indstil lysstyrken til det ønskede niveau fra 1 til 8. Niveau 8 er det lyseste niveau. 4. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale funktioner. III) Indstilling af kontrast 1. Tryk på knappen /, indtil "Ct" vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til indstilling af kontrasten. 3. Tryk på knappen eller og indstil billedkontrasten til det ønskede niveau fra 1 til 8. Niveau 8 er højeste niveau. 4. Tryk på knappen for at bekræfte dit valg, eller undlad at betjene enheden i 5 sekunder, hvis du vil afbryde og vende tilbage til de normale funktioner. B. Valg af kanal 1. Tryk på knappen /, indtil " " vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til at vælge kanal. 3. Tryk på knappen eller for at vælge den ønskede kanal. 4. Gentag trin 3, indtil du finder den indstilling, der giver det skarpeste billede og den klareste lyd på Forældreenheden, og tryk dernæst på knappen for at bekræfte din indstilling. Sørg for, at Babyenheden er indstillet til samme kanal som Forældreenheden. 7

8 C. Uret I) Indstilling af uret 1. Tryk på knappen /, indtil " " vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til indstilling af uret. 3. Tryk på knappen og vælg det ciffer i HOUR (timetal) eller MINUTE (minuttal), som du vil indstille. 4. Tryk på knappen og vælg det ønskede tal til placering på den valgte cifferposition. 5. Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen af uret. II) Sådan slår du alarmen til 1. Tryk på knappen /, indtil " " vises på displayet. 2. Tryk på knappen for at få adgang til indstilling af alarmen. 3. Symbolet " " vises i øverste højre hjørne af displayet. 4. Tryk på knappen for at få adgang til at indsætte vækketidspunkt, eller tryk på knappen / for at afbryde indstillingen af alarmen. Hvis du afbryder, forsvinder symbolet " " fra displayet. 5. Tryk på knappen for at vælge det ciffer i vækketidspunktet, du vil ændre. 6. Tryk på knappen og vælg det ønskede tal til placering på den valgte cifferposition. 7. Tryk på knappen for at bekræfte din indstilling. Symbolet " " vises på displayet. III) Sådan slår du alarmen fra 1. Tryk på knappen / eller for at slå alarmen fra. D. Sådan forbinder du Forældreenheden til et TV Hvis du forbinder Forældreenheden til et TV, kan billedet fra Babyenhedens kamera vises på TV-skærmen. 1. Forbind Forældreenheden til et TV ved hjælp af det medfølgende TV kabel. (Gælder systemet PAL) 2. Tænd TV'et og indstil det til videokanalen. Du skal nu kunne se billederne fra Babyenhedens kamera på TV-skærmen. 8

9 Fejlfinding Problem Mulig årsag Mulig løsning Babyenheden er ikke tændt (indstillet til ON) Power indikatoren på Babyenhe den lyser ikke Der kommer hverken lyd eller billed fra Forældre-e nheden Billedet flimrer ved lav belysning Billedet flimrer ved lav belysning AC adapteren er ikke korrekt forbundet Der er slukket for strømmen, eller batterierne er flade. AC adapteren er ikke korrekt forbundet En genstand befinder sig for tæt på Babyenheden Baby- eller Forældreenhed en befinder sig for tæt på en koncentration af metal. Interferens fra f.eks. andre monitorer, trådløse telefoner eller mobiltelefoner i nærheden. -Skub knappen ON/OFF over på positionen ON. -Kontrollér sikringerne og sørg for, at HFI-relæet er slået til. -Kontrollér, om der er tændt på stikkontakten. -Kontrollér, om stikkene til AC adapteren er korrekt sat i henholdsvis terminalen på enheden og en stikkontakt. -Tænd både Forældre- og Babyenhed. -Erstat batterierne med nye, eller lad de medfølgende genopladelige batterier op. -Lad monitoren køre udelukkende med strøm fra adapteren for at se, om Forældreenheden stadig fungerer. -Kontrollér sikringerne og sørg for, at HFI-relæet er slået til. -Kontrollér, om stikket er sat i stikkontakten og der er tændt for denne. Kontrollér, om stikkene til AC adapteren er korrekt sat i henholdsvis terminalen på enheden og en stikkontakt. -Kontrollér, at adapteren er forbundet til stikket mærket AC. -Fjern den genstand, der befinder sig for tæt på Babyenheden, eller flyt Babyenheden længere væk fra den genstand, der giver forstyrrelsen. -Test modtagelsen ved at flytte enten Baby- eller Forældreenheden rundt mellem forskellige placeringer i boligen. -Skift kanal på Baby- og Forældreenhed. -Find støjkilden og sluk for den. 9

10 Audio feedback (hyletone) Billedet er mørkt, når nat-funktio nen anvendes Forældreenhed en står for tæt på Babyenheden Der er skruet for højt op for lyden. Der er slukket for strømmen. Batterierne kan være flade. -Flyt Forældreenheden længere væk fra Babyenheden. -Skru ned for lydstyrken på monitoren. -Kontrollér power indikatoren på Baby- og / eller Forældreenhed. -Kontrollér om adapterne er korrekt tilsluttet henholdsvis Forældre- og Babyenhed. -Erstat batterierne med nye, eller lad de medfølgende genopladelige batterier op. Tekniske specifikationer I. Håndholdt Forældreenhed 1. Strømstyrke til den håndholdte forældreenhed: Jævnstrøm 6V eller de 3 medfølgende genopladelige batterier str. "AA" eller tilsvarende alkaliske batterier. 2. Indikator for lav strømstyrke: 3,4V 3. Temperaturområde: 0 C - 50 C 4. Strømforbrug: 3,0 W 5. Frekvensområder: 2,4 GHz - 2,4835 GHz 6. Maks. rækkevidde (i direkte linje): op til 100 meter (uden forhindringer mellem enhederne). 7. Video system: PAL 8. Antal effektive pixel: 312 (H) x 230 (B) 9. Display: 1,5" TFD Panel 10. Mål på den håndholdte enhed: 120 x 77 x 35 mm 11. Batteriernes levetid : De medfølgende genopladelige batterier: 2 timer (ved 100% kontinuerlig brug). II. Babyenhed 1. Strømstyrke: Vekselstrøm / Jævnstrøm 9,0V 300mA 2. Temperaturområde: 0 C - 50 C 3. Strømforbrug: 2,7 W 4. Frekvensområder: 2,4 GHz - 2,4835 GHz 5. Bærebølge frekvens: 6,5 MHz 6. Mikrofonens følsomhed: 1-2 meter 10

11 Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer) Dette symbol på produktet eller emballagen angiver. At produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S 11

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER

Danish DENVER CRP-716 KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-716 Danish KNAPPER OG KONTROLLER 1. DISPLAY 2. DISPLAY AUTO OFF (display autosluk) 3. VOL +/ ALARM 2 TIL/ OFF SET 4.

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus

Brugsanvisning. Olympia Babyalarm MBF 1213 plus Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 1213 plus 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 1213 plus hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE!

LÆS DETTE FØR DU SÆTTER BATTERIER I APPARATERNE! Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOVA Digital Babycall, model GI-D4. Produktet er udstyret med digital teknologi og praktiske sikkerhedsfunktioner, så du kan være tryg ved, at apparaterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9)

Indholdsfortegnelse. 6. Indstilling af TV stationer ------------------------------------- (9) Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (2) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------- (3) 1) TV'et 2) Fjernbetjeningen 3. Grundlæggende

Læs mere

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1)

DANSK. Generel beskrivelse (fig. 1) SCD498 2 3 1 DANSK 15 Introduktion Philips/Avent sætter en ære i at producere pålidelige produkter der kan give forældre den tryghed de har brug for. Denne Philips/Avent-babyalarm hjælper dig døgnet rundt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com

DM-60. 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. www.denver-electronics.com Danish DM-60 60 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder der

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms. TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2410 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager: Sender: Til brug med høreapparater med telespole Modtager: 1. Mikrofonknap til rumaflytning 2. 3,5 mm Audio udgang

Læs mere

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CRP-514 DANSK KNAPPER OG KONTROLLER 1. (AL1) ALARM 1 TIL / FRA INDSTIL 2. > /

Læs mere

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED

COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED DANISH DMP370 0/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS ALL RIGHTS RESERVED SIKKERHEDSFORANSTALTNING ER For ikke at beskadige

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display

2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4 TFT-display Kvikstartguide 2,4GHz Trådløs Babycam og Monitor med 2,4" TFT-display Model: DENVER BC-241 www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics I. Oversigt over produktet Kamera Bevægelsesdetektion

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning LÆS OG SÆT DIG IND I DENNE VEJLEDNING, INDEN DU TAGER APPARATET I BRUG. FØLG ALLE ANVISNINGER. Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere. www.facebook.com/denverelectronics 1.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING

DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING DIGITAL OPTAGER OG MULTI-AFSPILLER MP-122/222/522/1022 BETJENINGSVEJLEDNING 1: KNAPPER OG KONTROLLER S1. LCD display S2. REW / søg tilbage / MENU / FF / søg frem S3. Volumen ned - S4. Volumen op + S5.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER

ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER ANVENDELSE AF TØRCELLEBATTERIER Åben batterirummet og læg to stk alkaliske LR6 batterier (str. AA) i rummet i overennsstemmelse med markeringerne + og - inde i rummet. Ilægning af nye batterier Batteri-indikatoren

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome SCD603 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Generel beskrivelse 3 3 Klargøring 4 4 Sådan bruges apparatet 6 5

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Comfort Contego Brugsanvisning

Comfort Contego Brugsanvisning Danmark Comfort Contego Brugsanvisning Læs brugsanvisningen, inden du tager dette produkt i brug. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Modtager Indholdsfortegnelse Side Introduktion 3 Dette

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Baby Unit Parent Unit Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell FD- D3. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm

BETJENINGSVEJLEDNING: Digital Green Babyalarm Tak for at I valgte vores Digital Green Babyalarm. Vi opfordrer jer til omhyggeligt at læse denne brugsanvisning igennem. Herved kan alarmens ydeevne og levetid maksimeres. Skulle I alligevel støde på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG.

2.1-kanal HOJTTALER BETJENINGSVEJLEDNING LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. 2.1-kanal BLUETOOTH HOJTTALER LÆS MANUALEN, INDEN DU TAGER HØJTTALEREN I BRUG. BETJENINGSVEJLEDNING Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det lever op til strenge kvalitets- og sikkerhedsstandarder.

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER CRP-515 DANISH

DENVER CRP-515 DANISH DENVER CRP-515 DANISH KNAPPER OG KONTROLLER 1. VOL- 2. VOL+ / DISPLAY AUTOSKIFT TIL / FRA 3. > / TUNE + / DST (sommertid)

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710

Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV. Model Nr. DFT-710 Brugsvejledning 7 TFT/LCD Farve TV Model Nr. DFT-710 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige sikkerhedsoplysninger ------------------------------ (3) 2. Oversigt ---------------------------------------------------------(4-10)

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring Y Gratulerer! i takker for tilliden ved dit valg af PrimaNOA Digital Babyalarm, model GI-D6. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og komfort, baseret på ny, avanceret teknologi.

Læs mere

Register your product and get support at AD712. DA Brugervejledning

Register your product and get support at  AD712. DA Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome AD712 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 4 Dansk 2 Docking under holdning ssystem 5 Indledning 5 Hvad er der i kassen 5 Oversigt

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

VoiceLink Brugervejledning

VoiceLink Brugervejledning VoiceLink Brugervejledning Indhold Indhold VoiceLink 3 Medfølger leverancen 4 Tilsigtet brug 5 Generelle bemærkninger om sikkerhed 6 Før du starter 7 Anvende VoiceLink 10 Vedligeholdelse og behandling

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING

BTS KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING.  BETJENINGSVEJLEDNING BTS-650 2.1-KANAL HØJTTALER MED BLUETOOTH MODTAGER LÆS VEJLEDNINGEN INDEN IBRUGTAGNING. BETJENINGSVEJLEDNING www.facebook.com/denverelectronics Advarsler Dette produkt er designet og fremstillet, så det

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Brugervejledning Version 1.0 1 1. Æskens indhold Kontroller venligst æskens indhold. Den skal indeholde følgende: 1. Transmitter (sender) 2. Modtager 3. Strømforsyning

Læs mere

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning

THE BULLET. Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi. Betjeningsvejledning Bluetooth-højttaler med NFC-teknologi Betjeningsvejledning Kære kunde, Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at

Læs mere

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning

DA500 DAB+/FM RADIO. DK Brugervejledning DA500 DAB+/FM RADIO DK Brugervejledning SIKKERHED UDELUKKENDE BEREGNET TIL INDENDØRS BRUG I HJEMMET. PLACÉR APPARATET PÅ EN PLAN, STABIL OVERFLADE MED TILSTRÆKKELIG LUFTCIRKULATION OMKRING APPARATET OG

Læs mere

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier.

Walkie-talkie sæt. Sådan starter du! Fjern bælteclipsene ved at skubbe dem op, for derefter at fjerne batteridækslet og isætte batterier. Walkie-talkie sæt Best.nr.5702, Model 808EU-1 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Kanal ned -knap: Tryk for at skifte kanal. 4. Kanal op

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna

Monitor. Camera. Technical specifications. Camera. Monitor. 4 selectable channels Modulation: Built-in omni-directional antenna VisionNOVA omslag 04-07-06 5: Side MIC Camera A A A3 Monitor Technical specifications LOW A4 A5 A6 B B B8 B9 B0 Camera Frequency:.4 GHz Channel: 4 selectable channels Modulation: FM Antenna: Built-in omni-directional

Læs mere

DENVER CRP-618 DANISH

DENVER CRP-618 DANISH DENVER CRP-618 DANISH 15 16 14 17 18 19 20 KNAPPER OG KONTROLLER 1. PROJEKTION TIL/ FRA 2. TIDSPROJEKTION 180 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk)/ DIMMER (dæmpning)/ DST (sommertid) 4. TÆND SLUK RADIO / ALARM

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51

Gratulerer! Hurtig start. Tegnforklaring. SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 SUPER NOVA 2006NY 10-10-06 15:23 Side 51 Gratulerer! Vi takker for tilliden ved dit valg af SuperNOVA Digital Babycall, modell GI-D5. Apparatet er et kvalitetsprodukt, udviklet for optimal sikkerhed og

Læs mere

www.philips.com/support

www.philips.com/support Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support AE1125 DA Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 2 Din bærbare radio 4 Hvad er der i kassen 4 Strømforsyning 4 Sluk 5 3 Brug af

Læs mere

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning

Lydbjælke HT-ST3. Betjeningsvejledning Lydbjælke HT-ST3 Betjeningsvejledning DK Indholdsfortegnelse Opsætning Kassens indhold 3 Installation 4 Tilslutning af bjælkehøjttalerne og subwooferen 5 Tilslutning 6 Tænd for systemet 8 Grundlæggende

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual

GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809. Brugermanual GRIPO GSM MODUL 4925 JHJ V.170809 Brugermanual Oversigt 1. Indhold 2 2. Funktion 3 3. Signal 3 4. Bemærk 4 5. Installation /forklaring på LED lys 4 5.1. Stik på bagsiden 5.2. LED lys 5.3. Betydningen af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring.

Comfort Focus Brugsanvisning. Comfort Focus. Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10. For øget koncentration og indlæring. Comfort Focus Brugsanvisning Comfort Focus Comfort Digisystem Microphone DM10 & Receiver DE10 For øget koncentration og indlæring Dansk Introduktion til Comfort Focus Tak fordi du valgte Comfort Focus.

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057

Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter. Model: Q0057 Dansk Brugermanual DAB Radio Adapter Model: Q0057 INDHOLD Indhold Sidenr. Indhold -----------------------------2 Sikkerhedsinstruktioner ---------3 Frontpanel--------------------------4 Fjernbetjeningen

Læs mere

Smart Baby Monitor Manual

Smart Baby Monitor Manual Smart Baby Monitor Manual Inside the box Smart Baby Monitor Pose Holder til sengen Li-ion batteri Strømadaptor + 3 landespecifikke adaptorer Manual 2 Tak fordi du har valgt Smart Baby Monitor Overvåg dit

Læs mere