Andre bøger i serien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andre bøger i serien"

Transkript

1 En by i krig Viborg

2 Andre bøger i serien En by i krig Sakskøbing, 2011 En by i krig Holsted, 2011 En by i krig Stilling-Gram, 2011 En by i krig Dronninglund, 2011 En by i krig Taastrup, 2011 En by i krig Hals, 2012 En by i krig Aalborg, 2012

3 En by i krig Viborg Henrik Gjøde Nielsen

4 En by i krig - Viborg Henrik Gjøde Nielsen 1. udgave 1. oplag ISBN: Copyright 2012 Henrik Gjøde Nielsen og Forlaget Uhrskov Redaktion og tilrettelægning: Frede Uhrskov og Vibeke Uhrskov Larsen 2012.

5 Indhold Forord... 9 De grønne Farver Grøn I - uniform Grøn II - eventyr Grøn III - begyndelsen OPROP! Viborgofficerer i tysk tjeneste Hvidt flag over Viborg Kaserne En slags hverdag Vejen beredes Oluf Krabbe Poul Rantzau Engelhardt Per Sørensen Frontkæmperens fotoalbum Frontkæmperens fortsatte fotos Bombefly - og humor - over Viborg Fra tysk til britisk dominans maj 1941, kl Viborg venter Lysets fest i en mørk tid Jul under besættelsen Julen Nytårsaften En modstandsmand Viborg i august Tre datoer Begyndende modstand Danmark i undtagelsestilstand Viborg i august Gidslerne i byen Modstandsbevægelsens dag Ørkenræven i Viborg ~ 5 ~

6 Adgang forbudt? Det må vi se! Atlantvolden Erwin Rommel Ørkenræven i Viborg I Viborg Domkirke ved Kaj Munks død Kaj Munk I Viborg Domkirke Tyskerne ud af Kærvænget Alvor ind i Stiften En af de sidste dages (u)hellige Biperson Bang og befrielsen Slutspil Forbrydelse og straf Sidste brev fra Viborg At se døden i øjnene Aalborggade 8, 1. sal Henrettelsen af Frantz Toft den 8. oktober 1946 kl Livsstraf Hvilken befrielse Opgøret forberedes Tiden er ikke inde til juridiske Spidsfindigheder. 126 Retsopgøret Plan for henrettelse Sporene blev kendelige, da man slettede dem Seksten salver Første salve I Viborg Arrest En øjenvidneskildring De henrettede Sidste salve Fra flygtningehjælp til henrettelsespeloton Et spejl Tiden Tiden Tiden ~ 6 ~

7 Tiden En cirkel Morbidt Matador: Sabotørspillet! Gå i fængsel eller Hos Richard Krog Spillet består af Spilleregler til Sabotørspillet Billedforklaring Særmeldingskort til Sabotørspillet Mørke sider af historien Muntert mørklægningsspil: Mulm og Mørke Tag ind på Rådhuspladsen eller Luftalarm Hos Richard Krog igen Gengas og andre genvordigheder Spillet består af Spilleregler for Mulm og Mørke Mørke tider med lyse sider Publiceringsdata ~ 7 ~

8 Aalborggade 8, 1. sal Den 8. oktober 1946 kl skulle Frantz Toft som den første henrettes i Undallslund Plantage ved Viborg. Den planlagte procedure skulle gennemføres og de tekniske indretninger afprøves i praksis. Tofts anmodning om benådning var afslået, og henrettelsespelotonen fra Aalborg, hvor Toft havde begået sine forbrydelser, kørte i første omgang til Politigården i Viborg og derpå ud til pladsen i Undallslund. Ordren til dødsdommens fuldbyrdelse forelå i kode: Aalborggade 8, 1. sal: Frantz Toft, 8. oktober 1946, kl om natten. Senere fulgte 15 andre i Tofts spor. I alt 16 henrettedes i Undallslund Plantage, 30 på en del af Københavns gamle voldanlæg, det nuværende Christiania. Dødsdom kan diskuteres, men at Toft virkelig havde begået de forbrydelser, han blev henrettet for, kan ikke betvivles. Henrettelsen af Toft er en dyster afslutning på et mørkt kapitel i Danmarks historie, eller rettere en af flere dystre afslutninger. Såvel forbrydelserne som straffen foretrækker man at forskånes for. Det er nødvendigt at huske. Noget huskes hellere end andet. ~ 8 ~

9 Forord Man skriver jo så meget mellem år og dag, og på sin vis uden at opdage det, indtil man på en eller anden måde bliver gjort opmærksom på forholdet. Det er udgangspunktet for denne lille bog. Og så noget helt andet. I oktober 2011 modtog jeg et brev, stilet til Hals Museums Lokalhistoriske Arkiv, fra Forlaget Uhrskov ved Frede Uhrskov. Sagen var den, at Forlaget Uhrskov havde startet en serie, En by i krig X-by, der skulle publicere allerede kendt materiale fra besættelsestiden Det kunne f.eks. være en for længst udsolgt bog, som burde genudgives, eller måske en samling artikler, der kunne udgives i bogform. Om vi havde noget, vi gerne ville udgive? Tidspunktet var lidt uheldigt, idet jeg stod med det ene ben på vej ud af Hals Museum og Nordjyllands Historiske Museum, og det andet på vej ind på Aalborg Universitet, Institut for Kultur og Globale Studier, for der at få opfyldt et længe ønske, nemlig at tage fat på et ph.d.-stipendiat, finansieret af Aalborg Universitet og Nordjyllands Historiske Museum. Nå, men sådan noget skal man ikke spørge mig om, og da Forlaget Uhrskov påtog sig alt det praktiske arbejde, sagde jeg ja, og samlede en del af det materiale, som jeg gennem tiden har skrevet og udgivet om Hals-egnens historie Museumsforeningen for Hals Museum holdt afskedsreception for mig fredag den 13. januar 2012, og på denne dag blev bogen En by i krig Hals, præsenteret for den absolut intetanende offentlighed. Samarbejdet med Frede Uhrskov var så godt, at vi, da vi lagde sidste hånd på Hals-bogen, drøftede andre mulige projekter. Blandt dem var at samle og udgive en del af det, som jeg har skrevet om Aalborgs historie Det blev til En by i krig - Aalborg, ~ 9 ~

10 Nu var vi godt i gang, og hvorfor så ikke gøre det samme for Viborgs vedkommende? Viborg er min hjemby, skønt jeg efterhånden har levet den største del af mit liv i det nordjyske, og jeg har gennem år og dag skrevet stort og småt om Viborg, herunder om Viborg under besættelsen Det er et udvalg af disse arbejder, der udgives i herværende bog. Omstændighederne for de enkelte arbejders oprindelige publicering fremgår af oversigten Publiceringsdata. Jeg har i såvel udvalg som rækkefølge i herværende bog tilstræbt en vis kronologi, selvom denne naturligvis brydes, f.eks. i de tilfælde, hvor jeg følger et forløb eller en person fra besættelsestidens start til dens afslutning, og derefter. Det vil i den sammenhæng også fremgå, at henrettelserne i forbindelse med retsopgøret efter besættelsen har optaget mig en del. De arbejder om dette emne, der bringes her, er blot et udvalg af, hvad jeg har skrevet, men angiver forhåbentligt det mest centrale, i hvert fald hvad angår arbejder, der har Viborg som omdrejningspunkt, ligesom jeg her har lejlighed til at bringe nogle detaljer, der kan være med til at sætte de større linjer eller de mere teknisk orienterede udredninger, som f.eks. planerne for en henrettelses forløb, i perspektiv. Besættelsestiden var en trist tid, en mørk tid. At der imidlertid også var lyspunkter, fremgår af andre arbejder i herværende samling. Det er således både trist og lidt mere munter læsning, man møder i denne bog. Men det er også lærerig læsning, vil jeg vove at påstå. Ganske vist viser erfaringen, at vi ikke lærer af historien. Men vi kan lære af historien. Hvis vi vil. Det er en af de gode grunde til fortsat at skrive om besættelsestiden Og til at læse om den. Aalborg, Efteråret 2012 Henrik Gjøde Nielsen ~ 10 ~

11 De grønne Farver Nationale symboler fik øget betydning under besættelsen, og det gjorde farver også. Man kunne udtrykke sympati ved at bære huer udformet og strikket i de farver, det britiske Royal Air Force brugte i deres kendingsmærker, og Dannebrogs røde og hvide farver og former kunne gå igen i mangfoldige kombinationer, uforstyrret af den kendsgerning, at de danske nazister også brugte det danske flags farver. De tyske hagekorsfaner var udformet med sort kors på rød bund, mens de danske var lavet med hvidt hagekors på rød bund. Og så var der en anden farve, der under besættelsen fik fornyet betydning, nemlig farven grøn. Grøn I - uniform Det tyske infanteri var klædt i vissengrønne uniformsjakker. Og med den massive besættelse så man naturligvis soldater - og grønne uniformer - over alt i byen og på landet. Derfor blev udtrykket De grønne da også brugt om de tyske soldater. Også når de smed uniformen; for eksempel når de skulle ud at bade i Kærvænget, og de grønne uniformer fyldte op i omklædningsrummene. Grøn II - eventyr En anden betydning, farven fik, havde i udgangspunktet ikke noget som helst med besættelsen at gøre. Det var et eventyr af H. C. Andersen. Danmarks nationaldigter havde engang skrevet et i forhold til hans øvrige produktion lidet påagtet eventyr, De små grønne, trykt første gang i Nye Digtninger. Fortællinger og Digte af danske Forfattere, udgivet af Christian Winther i 1867, men altså skrevet før. Fortællingen indledes med at berette om et ~ 11 ~

12 rosentræ i vinduet, der for nyligt var ungdomsfriskt, men nu så sygeligt ud, fordi det led noget. Rosentræet havde fået indkvartering, der åd det op - for resten meget honnet indkvartering i grøn uniform. Det var nogle rigtigt væmmelige skabninger var det, som ikke ville kalde sig selv ved navn - i det mindste ikke i uniform, og jeg er altid i uniform. Naturligvis ender det med at mennesket kommer og får sat hele den ækle, snyltende flok på porten og kalder de små grønne ved deres rette navn, for man skal nævne tingene ved rette navn - og tør man ikke i almindelighed, så skal man kunne det i eventyret. Skuespilleren Helge Kjærulff Schmidt fik i besættelsestiden stor succes med sin oplæsning af dette eventyr, som også blev mangfoldiggjort, udsendt i radioen og så videre. Den tyske censur forsøgte at standse denne tilsyneladende åbenlyse tilsmudsning af besættelsesmagten, opfordring til oprør som det var, men forgæves. Man henviste til, at eventyret var næsten 100 år gammelt, skrevet for længe siden, og intet som helst havde med den aktuelle politiske og militære situation at gøre. Men folk vidste jo nok, hvad det drejede sig om. Grøn III - begyndelsen Og så var der endeligt et tredje fænomen, der blev kendt som grønt, de grønne sedler. De grønne sedler var de flyveblade, som tyske fly spredte ud over Danmark den 9. april 1940 om morgenen. ~ 12 ~

13 Den anden Verdenskrig kom til Viborg den 9. april 1940 omkring kl om morgenen. Byen blev vækket af kraftig motorstøj fra tyske flyvemaskiner, der overfløj Viborg i bølge på bølge. Skønt ingen kunne sige, om Luftwaffe havde i sinde at bombe, stod man på gader og stræder og betragtede flyene. Forklaring må både være, at blot en enkelt maskine dengang var et særsyn, en hel luftflåde aldeles overvældende, og at man var fuldstændigt overrumplet over, at Danmark blev besat af så vældig en styrke. Her flyver en tysk bombemaskine ned over kaserneområdet, hen over krydset Rødevej - Skivevej, på morgenen for besættelsen. ~ 13 ~

14 Det var de sedler, der varslede at også Viborgs brunskjortede nazister nu fik selskab af det store tyske broderpartis Værnemagt, og at viborgenserne nu måtte se en ny farve og en ikke dansk uniform dominere gadebilledet og livet. Denne løbeseddel, som mange krøllede sammen i raseri, er vel nok det mest omtalte dokument i dansk besættelseshistorisk litteratur, og ofte omtalt med foragt, både som følge af dets løgne og ikke mindst som følge af det ubehjælpsomme sprog, velvilligt udlagt som en blanding af dansk og norsk, som budskabet var udformet på. Flyvebladet varslede for de danske nazister en ny æra, og for de fleste danske begyndelsen på besættelsestiden. Som nævnt: Flyvebladet er ofte omtalt, kun sjældent gengivet i dets fulde ordlyd. Derfor skal det ske her. OPROP! Til Danmarks Soldater og Danmarks Folk! Uten Grund og imot den tyske Regjerings og det tyske Folks oprigtige Ønske, om at leve i Fred og Vendskab med det engelske og det franske Folk, har Englands og Frankrigets Magthavere ifjor i September erklæret Tyskland Krigen. Deres Hensigt var og bliver, efter Mulighet, at treffe Afgjørelser paa Krigsskuepladser som ligger mere afsides og derfor er mindre farlige for Frankriget og England, i det Haab, at det ikke ville være mulig for Tyskland, at kunde optræde stærkt nok imot dem. Af denne Grund har England blandt andet stadig krænket Danmarks og Norges Nøitralitet og deres territoriale Farvand. ~ 14 ~

15 Forside Oprop, nedkastet af tyske fly over Danmark den 9. april 1940 om morgenen. Original i Frants H. Jensens privatsamling. Bagside Oprop. Original i Frants H. Jensens privatsamling. ~ 15 ~

16 Det forsøgte stadig at gjøre Skandinavien til Krigsskueplads. Da en yderlig Anledning ikke synes at være givet efter den russisk-finnske Fredsslutning, har man nu officielt erklæret og truet, ikke mere at taale den tyske Handelsflaates Seilads indenfor danske Territorialfarvand ved Nordsjøen og i de norske Farvand. Man erklæte selv at vilde overta Politiopsigten der. Man har tilslut truffet alle Forberedelser for overraskende at ta Besiddelse af alle nødvendige Støtepunkter ved Norges Kyst. Aarhunredes største Krigsdriver, den allerede i den første Verdenskrig til Ulykke for hele Menneskeheden arbeidende Churchill, uttalte det aapent, at han ikke var villig til at la sig holde tilbake af legale Afgjørelser eller nøitrale Rettigheder som staar paa Papirlapper. Han har forberedt Slaget mot den danske og norske Kyst. For nogen Dager siden er han blit utnævnt til foransvarlig Chef for hele den britiske Krigsføring. Den tyske Regjering har til nu overvaaket denne Mands Forholdsregler, men den kan ikke taale, at en ny Kriksskueplads nur bliver skaffet efter de engelsk-franske Krigsdriveres Ønsker. Den danske og den norske Regjering har siden Maaneder hat Beskjed om disse Forsøk. Likeledes er deres Holdning ingen Hemmelighed for den tyske Regjering. De er hverken villige eller istand til at kunne yde en virksom Motstand mot det engelske Indbrudd. Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske Angrep og med sine Magtmidler selv at overta Beskyttelsen av Danmarks og Norges Kongeriges Nøitraliotæt og værne den saalænge Krigen varer. Det er ikke den tyske Regjerings Hensigt at skaffe sig et Støttepunkt i Kampen mot England, den har udelukkende det Maal at forhindre at Skandinavien bliver ~ 16 ~

17 Slagmark for de engelske Krigsudvidelser. Af denne Grund har stærke tyske militærkræfter siden idag morges tat Besiddelse af de vigtigste militære Objekter i Danmark og Norge. Over for disse Forholdsregler treffes der for Tiden Overenskomster mellem den tyske Riksregjering og den Kongelige Danske Regjering. Disse overenskomster skal sikre at Kongeriget bestaar videre, at Hæren og Flaaten opretholdes, at det Danske Folks Frihet agtes og at dette Lands fremtidige Uafhængighed fuldt ut sikres. Indtil disse Forhandlinger er afsluttet, maa der ventes at Hæren og Flaaten har Forstaaelse for dette, likeledes at Folket og alle kommunale Seder er fornuftige og har god vilje, slik at de undlater enhver passiv eller aktiv Motstand. Den vilde være uten Nytte og bli brudt med alle Magtmidler. Alle militære og kommunale Steder anmodes derfor straks at opta Forbindelsen med de tyske Kommandører. Folket opfordres til at fortsætte det daglige Arbeide og til at sørge for Rolighed og Orden! For landets Sikkerhet mod engelske Overgrep sørger fra nu af den tyske Hær og Flaade. Den Tyske Kommandør Kaupisch. Mange har formodentlig ved første øjekast haft lyst til at betragte skrivelsen som en drøj vittighed, hvis det ikke var for de tilsyneladende uendelige formationer af krigsfly, der dækkede himlen. Men på trods af det ubehjælpsomme og ind i mellem direkte latterlige sprog og de mere eller mindre åbenlyse løgne var der ingen tvivl: Besættelsen var begyndt. ~ 17 ~

18 ~ 18 ~ Ved besættelsens begyndelse: Smilende tyske soldater demonstrerer deres geværer på Nytorv i april 1940, mens interesserede Viborg-drenge ser til.

19 Tyske soldater på Domkirkepladsen eller Gammel Torv i Viborg, efter endt gudstjeneste. En del af uniformen var naturligvis livremmen, hvor der på spændet var indgraveret ordene Gott mit uns, Gud med os. ~ 19 ~

20 ~ 20 ~

21 Viborgofficerer i tysk tjeneste Hvidt flag over Viborg Kaserne Viborggarnisonens historie den 9. april 1940 er med til at give en del af baggrunden for, i det mindste i nogle tilfælde, årsagen til at visse danske officerer gik i tysk tjeneste. Dagen forløb forstemmende. Den 8. april 1940 kom der om eftermiddagen ordre til 6. Bataljon i Viborg om at garnisonen skulle sættes i alarmberedskab, og kl blev der givet ordre til forhøjet beredskab. Det betød blandt andet, at befalingsmændene måtte tage til deres hjem i byen, men ikke forlade hjemmet. Garnisonschefen, oberstløjtnant W. Ulrich, tog også til sit hjem og gik i seng, mens han spekulerede på, hvad morgendagen ville bringe. Kl blev han vækket af sin kone. En soldat stod i hans gård og råbte, at han straks skulle indfinde sig på kasernen på Rødevej. Ulrich klædte sig på, mens hans kone lavede morgenmad og pakkede hans kuffert, og snart begyndte de tyske fly at kredse over byen og udspy mængder af grønne flyveblade. W. Ulrich ankom til kasernen og sad ved sit skrivebord, mens han tænkte på, hvad dagen ville bringe, og hvordan han skulle gribe denne eller hin situation an. Kl blev der givet ordre til, at garnisonen skulle gøre sig klar til togtransport, uvist hvordan man egentlig havde tænkt sig at gennemføre denne, og kl blev krigen afblæst, som Ulrich udtrykker det i sine erindringer. Han samlede nogle officerer om sig, alle mere eller mindre lamslåede, hvorpå alle gik hver til sit med besked om at møde kl På det tidspunkt skulle der hejses et hvidt flag over Dannebrog på kasernens tag. Garnisonen forblev på kasernen, men det hvide flag vajede over Viborg. Mit blik nåede aldrig så højt, at jeg så det, som Ulrich udtrykker det. Til gengæld udtrykte i hvert fald en del af ~ 21 ~

22 mandskabet harme over, at de ikke måtte kæmpe. Det skulle ligeledes en del af mandskabet siden komme til. På den ene eller på den anden måde. En slags hverdag Efter den 9. april 1940 blev mandskabet, når bortses fra et kompagni, hjemsendt, og den resterende del af garnisonen forsøgte at finde en hverdag igen, hvilket ikke var uden problemer. Noget af det, der skabte problemerne var, at nogle af garnisonens officerer efterhånden begyndte at sympatisere med besættelsesmagten, på den ene eller den anden måde. En officer holdt det nazistisk orienterede dagblad Fædrelandet, og af den grund hadede det menige mandskab ham af et ærligt hjerte. Tilsyneladende var der ikke sympatisører at finde blandt de menige, kun blandt officererne på Viborg Kaserne. Det var også menige, der sørgede for, at en tyskvenlig kaptajn blev forflyttet. Sagen havde sin baggrund i drabet på Knud Hvidberg i Kærvænget. Den pågældende kaptajn havde i ord forsvaret den tyske soldat, der stak Hvidberg ned, og en af Viborggarnisonens menige henvendte sig efterfølgende til oberstløjtnant W. Ulrich og anmodede på kompagniets vegne om tilladelse til at pibe kaptajnen ud. Ulrich fik sagen vendt således, at det menige mandskab kunne klage over kaptajnen, hvilket de gjorde, og manden blev forflyttet. I øvrigt indbragte sagen Ulrich en ministeriel næse, fordi han havde opfordret mandskabet til at klage. Men der var andre officerer i Viborg, som ikke indskrænkede sig til at holde Fædrelandet eller til i ord at forsvare de grønne. Der var officerer som fandt en sag i den nazistiske ideologi, eller i ønsket om at bekæmpe bolsjevisme og sovjetkommunisme, eller som i frustrati- ~ 22 ~

23 on over ikke at have kæmpet den 9. april 1940 ønskede at kæmpe sammen med den magt, som havde besat Danmark, eller som af blot og bar eventyrlyst gerne ville melde sig under hagekorsfanen. De fik tidligt i besættelsen muligheden. Vejen beredes For at kunne melde sig i tysk tjeneste var der dog lige et par forhold, der skulle være på plads. Naturligvis kunne ikke blot en enkelt dansk soldat men hel dansk oprettet og organiseret enhed ikke uden videre indgå i den tyske Værnemagt. En oprettelse af en dansk hærenhed, som skulle kæmpe side om side med tyskerne, krævede regeringens billigelse, og deltagelse i en sådan enhed krævede tilladelse for den enkelte soldat. En sådan tilladelse blev udstedt i Krigsministeriet i København udsendte den 8. juli 1941 følgende skrivelse under angivelsen Til Tjenestebrug. A.2764/4059 : Til Hærens Afdelinger m.fl. Den danske Regering har givet Tilladelse til, at faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) o.1. og hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og menige) fra den danske Hær melder sig til Frikorps Danmark. Medlemmer af Frikorpset vil faa Lønning m.v. i Overensstemmelse med tyske Bestemmelser og for deres Person og Familie være undergivet de almindelige tyske Forsorgsbestemmelser. Adgang til at melde sig til Indtræden i Frikorpset har enhver til Hæren hørende fast Befalingsmand af Linien, Reserven (Forstærkningen) o.l. samt enhver hjemsendt værnepligtig (Befalingsmand o.l. og menig). Tjenstgørende værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og menige) til ~ 23 ~

24 pligtig Tjeneste har ikke Adgang til at melde sig. Anmeldelse til Frikorpset sker paa de i Pressen opgivne Steder. Ovenstaaende vil af Afdelinger m.fl. være at bekendtgøre for tjenstgørende faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) o.l., ligesom der vil være at give de paagældende fornøden Frihed til Anmeldelse (Mønstring) ved Frikorpset. Faste Befalingsmænd af Linien, Reserven (Forstærkningen) o.l., der efter Anmeldelse til Korpset faar Meddelelse om at være antaget, indsender Ansøgning om Tilladelse til at træde uden for Nummer samt om Rejsetilladelse til Udlandet. Personel, der faar Tilladelse til at træde uden for Nummer, vil kunne forvente at faa Tilladelse til at genindtræde i Nummer, naar Tjenesten ved Korpset ophører på lovlig Vis. Samtlige Ansøgninger fra faste Befalingsmænd o.l. i Sagens Anledning fremsendes uopholdeligt ad Kommandovejen til Krigsministeriet. Ingen kan frigøres, førend Krigsministeriets Bestemmelser foreligger. Ansøgninger vil kunne forventes imødekommet i det Omfang, Tjenesten tillader dette. Hjemsendte værnepligtige (Befalingsmænd o.l. og menige), der ønsker at indtræde i Frikorpset, skal indsende Ansøgning om Rejsetilladelse til Udlandet gennem deres militære Underafdeling. Saadan Rejsetilladelse meddeles de paagældende af den dertil beføjede Myndighed, idet der ses bort fra, om de paagældende maatte være bestemt til Genindkaldelse. Det maa ikke vanskeliggøres for de paagældende at indtræde i Korpset. Skrivelsen er signeret af Brorson og Thygesen; Søren Brorson (Venstre) var Krigsminister i regeringen, T.K. Thygesen chef for Krigsministeriets 1. kontor. Med skri- ~ 24 ~

25 velsen var vejen beredt for de danske, der i første omgang måtte ønske at indtræde i Frikorps Danmark, hvorfra vejen siden skulle gå til andre tyske afdelinger inden for Waffen-SS. At dette skridt dog også kunne vække tvivl om, hvorvidt det nu også var omfattet af den ministerielle skrivelse af 8. juli 1941, herom vidner et brev fra Krigsministeriet En kaptajn, lad os kalde ham NN, og oven i købet Ridder af Dannebroge, kom på dette tidspunkt nemlig i tvivl om, hvorvidt hans tilladelse til at indtræde i Frikorps Danmark, der blev opløst den 5. maj 1943, netop også gjaldt andre hærenheder. Sin tvivl forelagde han Krigsministeriet i København, og fra chefen for Krigsministeriets 1. Kontor, Kaptajn T. K. Thygesen, modtag han følgende brev, dateret København den 13. juni 1942, A.2374/551: Kjære Hr. Kaptajn. I Anledning af Hr. Kaptajnens Underhaandsforespørgsel den 12/ hvor De rejste Spørgsmaalet om, hvorvidt Deres Forsættelse [d.v.s. forflyttelse] fra Frikorps Danmark til en anden Afdelingen indenfor Waffen-S.S. maatte bevirke nogen Ændring i Deres hidtidige Stilling og Vilkaar overfor den danske Hær, kan jeg meddele, at den omhandlede Forsættelse ikke medfører nogen Ændring i Deres hidtidige Stilling og Vilkaar over for den danske Hær. Med venlig Hilsen og alt godt i Fremtiden Deres hengivne [sign.] Thygesen. Der var med andre ord intet som helst at være i tvivl om. Regeringen havde udstedt en generel tilladelse, og for de, der kom i tvivl om hvorvidt deres fortsatte karriere i tysk tjeneste nu også var omfattet af den generelle tilladelse, ~ 25 ~

26 blev der på personlige forespørgsler givet grønt lys. Oven i købet blev det understreget, at det for de pågældende ikke måtte besværliggøres at indtræde i Frikorpset. Man overlod kommandoen over Frikorps Danmark til Oberstløjtnant C.P. Kryssing, der etablerede hvervekontorer over hele landet, og via annoncer og plakater søgte at hverve danske mænd til korpset. Kryssings argumenter gik naturligvis ikke på, at man nu skulle være med til at gøre Europa til en stortysk stat under nazistisk diktatur, men derimod at man sammen med andre nationer i våbenbroderskab skulle slutte op i kampen mod bolsjevismen. Imidlertid var der ikke tvivl om, at den rette indstilling var forudsætning for antagelse. Og det rette blod. Naturligvis kunne jøder ikke blive antaget, idet man søgte mænd af nordisk blod. Våbenføre mænd i alderen fra 17 til 40 år kunne antages krigstiden ud, mens ugifte mænd i alderen fra 17 til 23 år kunne vælge blot at forpligte sig til tjeneste i to eller fire år. Der var flere Viborgofficerer der lod sig hverve, af forskellige grunde og med vidt forskellige skæbner. Tre af de mest markante skal omtales i det følgende. ~ 26 ~

27 Hverveannonce for Frikorps Danmark, udformet som et opråb fra kommandanten C.P. Kryssing. Kopi i Frants H. Jensens privatsamling. ~ 27 ~

28 Hverveplakat for Waffen-SS, Standarte Nordland. Original i Frants H. Jensens privatsamling. ~ 28 ~

29 Oluf Krabbe En af de Viborgofficerer, der aldrig siden lagde skjul på hverken sin deltagelse i krigen på tysk side eller på sin politiske overbevisning, der nærmest må have gjort det naturligt for ham at melde sig under hagekors og Dannebrog som det igen og igen betones, var Oluf Krabbe. Ud over i bogform at agitere for sin nazistisk orienterede verdensopfattelse, skrev Oluf Krabbe også en bog om danske på den forkerte side, nemlig Danske soldater i kamp på Østfronten , mest komplet i 2. reviderede udgave Det er ikke en uproblematisk bog. Alene det forhold, at forfatteren påberåber sig at fremstille, hvorledes det i virkeligheden gik for sig får alarmklokkerne til at ringe. Ikke desto mindre vedgår Krabbe at der i denne sag er en nær sammenhæng mellem krig og politik, og i begge sammenhænge er sandheden som bekendt det første offer. Krabbes fremstilling er da også politisk farvet, men udmærker sig imidlertid ved en grundig gennemgang af de danske enheders historie og indsats på Østfronten. Udgivet første gang i 1975 er bogen således, uagtet dens politiske observans, noget af et pionerarbejde om emnet. Ikke desto mindre står man efter endt læsning, som ved flere af også de senere fremstillinger af danske soldaters indsats på Østfronten, tilbage med en undren over hvorfor de egentlig trak sig tilbage. For de ikke uhildede, dvs. for frontkæmperne, var indsatsen på Østfronten tilsyneladende en lang succeshistorie. Ganske vist var man presset fra tid til anden, og ganske vist var oplevelserne dramatiske og blodige, med store tab på begge sider, men alligevel er beretningerne, også Krabbes, en lang fortælling om sejhed, mod og styrke, om flygtende Ivan er og vellykket indsats i selv de værste områder. Der er imidlertid et andet område, hvor Krabbes bog ~ 29 ~

30 kan kaste lys over en væsentlig del af sagen, nemlig i spørgsmålet om, hvorfor de danske officerer, herunder Viborgofficererne, gik i tysk tjeneste. Krabbe gjorde sig nemlig i forbindelse med materialeindsamlingen, som alt andet lige må siges at have været grundig, den ulejlighed at bede om erfarne befalingsmænds skøn over, hvilke motiver der drev de enkelte til at melde sig i tysk tjeneste. Resultatet blev, at 2-5 % havde meldt sig af militærfaglig interesse; heri må også, skønt Krabbe ikke nævner det, indgå ønsket om at gøre militær karriere hurtigere og i en større, mere moderne og effektiv hær end den danske. For 5-10 % anføres årsagen at være krigerisk eventyrlyst, og for 3-5 % utilfredshed med private forhold, hvilket vel kan tolkes som varierende grader af personlig desperation % angiver at have meldt sig på baggrund af en antikommunistisk indstilling, hvilket i hvervekampagnerne også i høj grad blev angivet som den gode grund til at melde sig, mens % skulle have meldt sig ud fra et behov for national oprejsning ud fra en traditionel konservativ indstilling % skulle have meldt sig som følge af et ønske om fornyelse i Europa ud fra overvejende nationalsocialistisk indstilling men uden klar idédefinition, mens endelig % havde meldt sig af samme grund, dvs. ønske om politisk fornyelse i Europa ud fra overvejende nationalsocialistisk indstilling, men som medlem af et nationalsocialistisk parti eller fra en familie med partimedlemmer. Den sidstnævnte gruppe er klart den største, og lægges denne sammen med den andensidst nævnte når man frem til, at mellem 45 og 55 % af de danske østfrontfrivillige faktisk meldte sig af på baggrund af politisk, dvs. nazistisk, overbevisning. Men vejen ind i Hitlers armeer var ikke altid så enkelt defineret. Det er en anden Viborgofficer et godt eksempel på. ~ 30 ~

31 Poul Rantzau Engelhardt Poul Rantzau Engelhardt var den 9. april 1940 kaptajn i Viborg. Rantzau berettede efter krigen, at den danske general Prior havde rundsendt en fortrolig skrivelse til garnisonerne, hvori han meddelte, at alle hans forslag om at mobilisere den 6. april 1940 og at kæmpe den 9. april 1940 var blevet fejet af bordet. Ifølge Engelhardt var enhver som så den skrivelse ikke i tvivl om, at den tyske besættelse var sket i bedste forståelse med regeringen Stauning/Munch. I november 1940 var Engelhardt så sammen med fire andre officerer indbudt af den tyske generalfeltmarskal von Brauchitsch til et studiebesøg på Vestfronten. Engelhardt var den yngste og skulle derfor tage notater fra besøget. I en takketale til tyskerne, som blev holdt af den danske general Gørtz, sagde denne ifølge Engelhardt åbenlyst, at besættelsen var aftalt, og Engelhardts tidligere chef, oberst Hartz der nu var militærattaché i Berlin, opfordrede direkte Engelhardt til at melde sig i tysk tjeneste, ud fra en betragtning om, at det for Danmark gjaldt om at så mange officerer som muligt meldte sig. Endvidere sagde chefen for Krigsministeriets 1. Kontor, kaptajn Thygesen, som vi tidligere har mødt, til Engelhardt, at det ville være fuldt lovligt at melde sig i tysk tjeneste, og at han til enhver tid kunne indtræde i nummer i den danske hær. Og endelig modtog Engelhardt, efter at have meldt sig, et brev fra en anden af hans tidligere chefer, oberst Wørrishøffer, hvori denne skrev, at han respekterede enhver som satte sit liv ind på, hvad han mente måtte være til gavn for vort land. Tilsyneladende gjorde Engelhardt grundigt gavn for tyskerne på Østfronten. Han blev i hvert fald den dansker, der næst efter den første organisator, oberstløjtnant og senere generalmajor Kryssing, opnåede den højeste grad i Waffen- SS, nemlig standartenführer, svarende til oberst. ~ 31 ~

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231)

To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) To verdenskrige og en halvleg (side 210-231) Karakteriser perioden Beskriv situationen i verden omkring periodens begyndelse. Beskriv situationen i verden omkring periodens afslutning. Hvordan blev Europa

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse

Tidsskriftet NOMOS (sept. 2005) Anmeldelse SØREN ESPERSEN: Valdemar Rørdam. Nationalskjald og landsforræder. Forlaget Lysias. Danmark 2003. ISBN 87-989198-1-4. 223 sider. Kr. 238,00. Kan dog erhverves for kr. 100,00 inkl. moms og forsendelse ved

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget.

Kilde. Molotov-Ribbentrop-pagten. Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 1. Historiefaget. Kilde Denne traktat mellem Nazityskland og Sovjetunionen var grundlaget for den tyske invasion af Polen en uge senere, som indvarslede den 2. Verdenskrig i Europa. Den anden del af traktaten forblev hemmelig

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret:

6. Reaktioner på fængslingen. Faderens reaktion da Churchill-klubben blev arresteret: 6. Reaktioner på fængslingen Der var ingen i hjemmene eller på skolen, der vidste, at drengene fra Churchill-klubben lavede sabotage. Forældrene var selvfølgelig chokerede, da deres sønner blev arresteret.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Tekst til Zeppelin foredrag:

Tekst til Zeppelin foredrag: Page 1 of 9 Besøg på Page 2 of 9 ZEPPELIN MUSEUM Tønder En smagsprøve på hvad der venter FRISKAREN i september 2005: Tønder husede i tiden 1914-1918 en af det tyske kejserriges store luftskibsbaser Marine

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler

Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Om de nedskudte flyvere, begravelser og faldskærmsbrudekjoler Dorothy 02.05.15 Under 2. verdenskrig var England ikke uvenner med Danmark, de to lande var ikke i krig med hinanden, og så skulle man ikke

Læs mere

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde

Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde Danmark undgik 1. Verdenskrig med udenrigspolitisk snilde 10. august 2014 Danmark var tæt på at miste sin neutralitet under 1. Verdenskrig, hvor regeringen måtte balancere på en knivsæg mellem Tyskland

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation.

Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Tak for invitationen. Historien er om en dansk bondefangers udnyttelse af arbejdsløshed, eventyrlyst, klassekampsstemning og hvid russisk desperation. Billedet viser danske frivillige på vej til Murmansk

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE.

Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Nørre Snede, modtagepladsen YVONNE. Mindesten ved modtagepladsen for våben YVONNE på Groest Hede nord for Rørbæk Sø. Mindesten over våbenmodtagelse under besættelsen. Gamle modstandsfolk rejste stenen

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen

Metodeopgave. Overgangen over Storebælt 1658, aflevering ons. d. 30/10/02 Povl D. Rasmussen Metodeopgave Denne opgave har jeg valgt at inddele i tre afsnit: Erik Dahlbergs rolle Karl X Gustavs rolle Corfitz Ulfelds rolle Jeg vil undersøge og diskutere hver af de tre personers roller i overgangen

Læs mere

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16

VÅBEN NA KA MA LA SkH Sm Form Skade AS Mag. InI AR.455 Webley Mk. 6 5/+6 12/+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 10 5 1 2d4 45 Slag 1d4+4 17 1d4 17 Dolk 2d6+4 8 1d4 8 Kolbe 2d4+4 10 1d4+1.455 Webley Mk. 6 5/+6 /+0 25/-4 50/-7 2 --- D 3d6+3 0,3 6 skud 1d4 16 35 år, 185 cm og 88 kg. God opdragelse Overklasse tilknytning

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760

Live-rollespil. Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Live-rollespil Fæstning og Fristed Fredericia 1650-1760 Spiloplæg Både IT-rollespillet og liverollespillet Fæstning og Fristed drejer sig om byens første hundrede år. Byens blev grundlagt som en militær

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste

Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Guide: 10 tegn på at du er en dårlig kæreste Listen er lang. Man kan træde forkert uendeligt mange gange i et parforhold. Men nogle af fejlene er værre end andre. Af Maria Christine Madsen, 04. februar

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007

Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Nigel Blundell: Den sidste overlevende genoplever Passchendaeles rædsler, Mail online, 28. juli 2007 Du skal anstrenge dig for at høre Harry Patch. 109 år gammel bliver den sidste overlevende soldat fra

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere