Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014"

Transkript

1 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli /7

2 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en del af livet på Køng. Lidt om Køng. Idrætsfriskolen blev indviet på Grundlovsdag den 5. juni I august 2005 startede de første 37 elever og ved sommerferien 2014 er vi 126 elever. Ideen om Idrætsfriskolen kommer med baggrund i ønsket om at skabe en skole, hvor det at lære at læse, skrive og regne suppleres med den kropslige indlæring, som sker genne idræt og friluftsliv. Vi tror på, at en glad krop nemmere kan skabe læring, ligesom skolefrokost også sikrer en god og solid hverdag for børnene. De pædagogiske ideer. Køng Idrætsfriskoles formål er at drive en grundtvigsk friskole med idræt og friluftsliv som væsentlige fag og hovedvægt på de boglige fag dansk, matematik, sprog samt fortælling, indenfor rammerne af de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler m.v. Køng Idrætsfriskole er en friskole med Børnehaveklasse til og med 9. klasse. Grundtanken er en friskole med op til 18 børn i hver klasse fra Børnehaveklasse til og med 6. klasse, og op til 22 elever fra 7. til 9. klasse. Udgangspunktet er i den enkelte elevs muligheder og potentiale men naturligvis med perspektiv for, at børn indgår i sammenhæng med andre børn og dermed oplever at være en del af et fællesskab. Klassen er det sikre udgangspunkt for de sociale relationer, men fagligt arbejdes der med både tværgående undervisning og i værksteder, hvor børnene arbejder med hinanden og læreren. Bestyrelsen Alle forældre ved Køng Idrætsfriskole udgør Forældrekredsen, og er medlemmer af Skolekredsen. Dermed har man stemmeret ved skolens generalforsamling og deltager i valg til skolens bestyrelse. Bestyrelsen består af 7 personer og 2 suppleanter. Visionen er at medvirke til at samle børn, forældre og medarbejdere i et forpligtende fællesskab omkring men også at være med til at sikre en tryg og god skolehverdag for børnene, at undervisningen og læringsrummet til alle tider er optimalt, at idrætsfriskolen fortsat udvikles og at tilsynet bliver udført i praksis. 2/7

3 Organisationsstruktur. Køng Idrætsfriskole er opbygget på følgende måde. Organisationsstruktur for Køng Idrætsfriskole. Forældre- og skolekredsen Generalforsamlingen Bestyrelsen 7 valgte medlemmer og 2 suppleanter Forretningsudvalg Økonomiudvalg Værdi-udvalg Skoleledelsen Skoleleder Viceskoleleder Pædagogisk råd Elevråd Praktisk udvalg Lagersalgsudvalg 3/7

4 Tilsyn. Ifølge loven om frie grundskoler er det forældrenes ansvar at undervisningen på en friskole står mål med, hvad der almindeligvis er gældende i Folkeskolen. Derfor skal forældre vælge en eller flere personer som tilsynsførende på idrætsfriskolen. Gorm Nielsen og Søren Skousen Jørgensen blev genvalgt til at varetage denne opgave ved generalforsamlingen i april Samarbejdet med forældre. Idrætsfriskolen forventer forældres aktive medvirken, idet vi tror at samarbejdet mellem barn, forældre og lærer er afgørende for lysten til at gå i skole, og dermed også afgørende for læring. Forældre kan forberede børnene på skoledagen sørge for et solidt morgenmåltid, at skoletasken er parat, idrætstøjet er pakket o.s.v. Ved at vise interesse og deltage i skolegangen kan forældre aktivt supplere børnenes læring. Det gøres ved at følge med i idrætsfriskolens hverdag, følge op på undervisningen og dermed stimulere nysgerrigheden og motivationen for at lære. Hvis forældre ønsker at deltage i undervisningen aftales dette med lærere, ligesom man er velkommen til at medvirke ved morgensamling og andre aktiviteter. Både forældre og lærere forventes at have en åben og direkte dialog med hinanden om børnenes skolegang. Kun ved at vi tør fortælle hinanden om det der går godt og skidt, kan vi i hele tiden holde fokus på det enkelte barns udvikling såvel fagligt som socialt. De gensidige forventninger. På Køng Idrætsfriskole er forældre rigtig gode til at bakke op om de arrangementer der er på idrætsfriskolen: forårsfest, pædagogisk dage, arbejdsdage, høst-fest, Lagersalg m.v. Det er også en særlig forpligtelse vi har som friskole: at være et mødested for børn og forældre, så skolehverdagen bliver mere end blot undervisning. Den forpligtigelse ønsker vi at holde i hævd og styrke på bedste vis. Derfor er der ingen, der skal have dårlig samvittighed over ikke at kunne være med ved et eller flere af arrangementerne. Når vi ser hen over et år, er der mange arrangementer, og alle kan ikke deltage i det hele. Derfor kan forældre vælge de arrangementer ud, som synes at være oplagte at deltage i. Men det er en forventning fra idrætsfriskolen, at forældre og børn deltager i disse meget forskellige arrangementer for idrætsfriskolens skyld, for børnenes skyld, for lærernes skyld, for forældrenes skyld. altså for alle dem der samlet set gør Køng Idrætsfriskole til et godt sted for børnenes skolehverdag og for det liv som skolens skal og bør fylde i familien. Skolehverdag og skema. Umiddelbart før sommerferien udsendes et hæfte med skema for det kommende skoleår. Her kan børnene se både hvilke fag og hvilke lærere de skal have i det kommende skoleår. SFO. I skoleåret er åbningstiderne fra kl til fra mandag til torsdag, og fredag fra kl til Disse åbningstider er etableret på baggrund af indgivede ønsker og behov. 4/7

5 I skoleåret er der ikke åbent i SFO i ferierne. Vi tager forbehold for tiderne, da vi gerne vil tilrettelægge det ud fra ønsker og behov. I SFO er det Pernille, Lars og Søren der er de gennemgående personer. I de tilfælde hvor der er brug for yderligere omkring SFO skal i tage kontakt til af disse personer. I SFO serveres der morgenmad og eftermiddags-forfriskning, og der vil være forskellige aktiviteter afhængig af det antal børn der på de pågældende dage. Men da vi har skolegang til kl vil børnene ofte selv vælge at lege. Buskort. Det er FynBus der varetager al administration for såvel de lokale ruter og de regionale ruter. Idrætsfriskolen sørger for bestilling af buskort og betaling, idet dette afhænger af de tilskud der gives til befordring. Det er vores opfattelse at bus-kørsel fungerer godt for børnene. Men det er vigtigt at vi igen og igen opdrager børnene til at køre med bussen: forsigtighed, ikke ud på kørebanen, lad være med at kæmpe om at komme først ind og ud af bussen o.s.v. Vi vil gerne opfordre forældre til at gentage dette ved skolestarten, og måske endda tage et par ture med børnene, så de selv bliver trygge ved det. Parkering, aflevering og afhentning ved idrætsfriskolen. Fåborgvej er en farlig vej, hvor mange bilister gerne vil køre stærkt. Det er vigtigt at al parkering foregår ved gymnastiksalen ved Odensevej, og at al af- og pålæsning sker ved p-pladsen ved idrætshallen. Parkering på selve Fåborgvej og Odensevej er meget uhensigtsmæssigt, og vi ønsker derfor ikke, at det sker. Vi indskærper over for børnene at ingen måde krydse hverken Odensevej eller Fåborgvej i undervisningstiden uden en lærers medvirken, og dette vil vi gerne have at forældre også gentager for børnene. Sygdom. Hvis et barn bliver syg gives besked til klasselæreren. Strækker sygdomsforløbet sig over flere dage vil klasselærere gerne have en mail eller ringes op for at vide mere om det. Der kan ringes direkte til idrætsfriskolen på tlf Forsikring. Idrætsfriskolen har en almindelig forsikring, der gælder hvis lærere og ansatte afstedkommer skader. Forældre skal sørge for almindelig ulykkesforsikring for børnene dette gælder i særlig grad i forbindelse med idræt og friluftsliv, hvor idrætsfriskolen ikke har nogen forsikring. 5/7

6 Økonomi. Skolepenge er den pris som forældre skal betale for deres barn/ børn pr. måned i 11 måneder om året inklusiv kost. Der er reduceret pris for søskende. Undervisningen prisen er for det første barn kr. pr. måned. For andet barn 500 kr. pr. måned og efterfølgende søskende er gratis. Kostpris er prisen for den mad der serveres i løbet af skoledagen, og inkluderer en forfriskning om formiddagen og frokost. Frokost er f.eks. rugbrød, salat, pålæg, lun anretning og et glas mælk, eller en varm ret, salatbar, groft brød og et glas mælk. Prisen er 450 kr. pr. måned. Prisen for SFO er sammensat afhængig af hvilke af de 3 moduler der benyttes. Modul B er 600 kr. pr måned, Modul A og C er hhv. 100 kr. pr måned. Der betales 125 kr. for morgenmad og/ eller 125 kr. for eftermiddagsmad i SFO pr måned. Den samlede pris for hvert barn opgøres, og der udsendes brev med information om indbetaling pr. måned. Kalender På skolens hjemmeside findes en kalender over aktiviteter i løbet af året. Kontakt. Du er altid velkommen til at kontakte idrætsfriskolen for yderligere. Her finder du en liste med navne, mailadresse og telefonnumre på medlemmer af bestyrelsen og skoleledelse. 6/7

7 Adresseliste for Bestyrelsen på Idrætsfriskolen Navn Adresse Telefon Formand Glenshøjparken Lene Munk Larsen Næstformand Møllevej Linda Kromann 5683 Haarby Uffe Jensen Dolevej 4 Lene Bovin Kildebjerggård Tommerup Preben Sørensen Linien Haarby Susanne Pedersen Bakkevej 24 Johnny Lund Billing Ådalen Suppleant Søndergade 34 B st Gry Tybjerg Holm Skoleledelsen Navn Adresse Telefon Skoleleder Ridehusgade 492.th Lars Luplau Viceskoleleder Elise Stenmann Hansen 5000 Odense C Dyrupgårds Alle Odense SV /7

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Velkommen til Rundhøjskolen

Velkommen til Rundhøjskolen Velkommen til Rundhøjskolen Kære forældre Vi byder med denne folder velkommen til Rundhøjskolen, og vi ønsker hermed at tegne et billede af, hvad Rundhøjskolen er for en skole. Vi er den stærke lokale

Læs mere

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk.

Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010. Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. 2010 Århus Kommune Børn og Unge Velkommen i skole @ Århus Kommune, Børn og Unge 2010 Tekst: Børn og Unge Fotos: Erik Christensen Oplag: 5.000 stk. Grafisk produktion: Danprint 8330 Beder Yderligere oplysninger:

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen

REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen REALSKOLENS SOMMERHILSEN v. Helle Martensen Nu er det snart sommerferie Når eleverne fra 0.-8.klasse samt førskoleklasserne på fredag kl. 11.30 i Teatersalen slutter skoleåret med at synge Ferie, ferie,

Læs mere

Indhold: Praktiske oplysninger... 3

Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Informationshæfte 2013-2014 Indhold: Praktiske oplysninger... 3 Ansvar og bøger... 6 Arbejdstelefon... 6 Blå mandag... 7 Cykelparkering... 7 Elevfotografering... 7 Elevråd... 7 Ferieplan... 8 Forsikring

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder:

Bestyrelsen juni 2015: Skoleleder: "Den lille hjælper" Bestyrelsen juni 2015: Susanne Damsgaard lind (formand) Huggersgårdvej l, Bonnet Tlf. 97888058 Margrethe Winther Nørgårdvej 20, Vandborg Tlf. 97836364 Lise-Lotte van den Berge Guldhammer

Læs mere

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien

Forældreguiden. KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Forældreguiden KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien KKFO Ørestad Skole afdeling Melodien Arne Jacobsens Allé 21, 2300 København S Tlf. 3530 2310 Telefontid mellem 6:30-8:00 og 12:30-17:00. Email: Ørestad

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk

Vildbjerg Skoles SFO. Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg. Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk 2013 Vildbjerg Skoles SFO Afdeling 1 & 2 Bjørnkærvej 2 7480 Vildbjerg Mail adr.: vildbjergsfo@herning.dk Tlf.nr. Susanne 96 28 77 13 Pia 96 28 77 15 Afd. 1 96 28 77 11 Afd. 2 96 28 77 14 SFO leder: Susanne

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn

Den Sammenhængende Skoledag. Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Den Sammenhængende Skoledag for dig og dit barn Scan koden Find materiale om DSS, på platformen www.odense.dk/dss 2 I Den Sammenhængende

Læs mere

Bestyrelsens beretning april 2013

Bestyrelsens beretning april 2013 Bestyrelsens beretning april 2013 Aflagt ved den ordinære generalforsamling mandag d. 29. april 2013 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. I år har det været lidt underligt at skrive beretning,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE

CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE CAROLINESKOLENS ABC PRAKTISKE INFORMATIONER TIL SKOLENS FORÆLDRE Udgivet af Carolineskolen oktober 2008 1 Kære forældre på Carolineskolen Her i folderen har vi samlet en række praktiske informationer om

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014

Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Referat generalforsamling Sundby Friskole d. 29. april 2014 Pkt. Emne Referat 1. Valg af dirigent Henrik Jensen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd

Danske Skoleelevers tilbud. til elever og elevråd Danske Skoleelevers tilbud til elever og elevråd 1 DANSKE SKOLEELEVER Hvem er vi? Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for dig! DSE har fokus på elever, skole og uddannelse. Vi kæmper for at sikre

Læs mere

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014

Børneuniversitetet s A Å // revideret 06 01 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Andelsforeningen Fabrikken... 3 Arbejdsweekend... 3 Arrangementer... 3 Bank... 4 Befordringstilskud... 4 Bestyrelsen... 4 Besøg... 4 Betalingsprocedurer... 4 Betalingsservice... 6 Børnefødselsdag...

Læs mere