TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar SKANDERBORG ROKLUB 1

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej Odder Tlf.: Ungdomsleder/ næstformand Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Rochef: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter: Vakant Materialeforvalter: Søren O. Nielsen Vestergade 21 Svejstrup Tlf Aktivitetschef: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Sekretær: Anne Grethe Skov-Nielsen Bøghsvej 4 Tlf Husudvalget Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Derunder: Rita Følbæk Tlf.: Anna Rosenqvist Tlf.: Bitten Hermann Tlf.: Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter Vakant OBS!!! Se ny rengøringsplan på midtersiderne (lige til at tage ud) Materialeudvalget Kontaktperson: Søren O. Nielsen materialeforvalter Tlf Derunder: Willy Dupont Gunnar Dalby Henning Andersen Ejvind Andersen Knud Kristensen Ungdomsudvalget Ungdomsleder: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Derunder: Kasper Wissing Søren Stigsen Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto Forsidebilledet: Fra veteranernes første vandretur i 2010 (foto:willi) 2

3 TRÆSEJLET Redaktion Anne Grethe Skov-Nielsen Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Anne-Grete Løvgreen Nyt fra formanden... 5 Svømmeprøve... 6 Forslag til ændringer Beretning Referat Rengøringsplan Generalforsamling Mergelbaneturen TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. TRYKKERI Oplag: 200 stk. Kopiexperten Gåture URO-kalenderen Fest (fire i éen) Veteran-vandreture Vinsmagning Kalenderen Tillykke Rengøring

4 Adelgade 132, 8660 Skanderborg 85 A Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf

5 Nyt fra formanden Velkommen til Lad os få et godt år med masser af roning, nu hvor vi fylder 80 år den 14. marts. Lad mig få fulgt op på vores deltagelse i Motionsturneringen, selv om det er ved at være længe siden, sæsonen sluttede. Vi blev nummer 9 med et gennemsnit på 391 km pr. aktiv roer. Turneringen blev domineret af de fynske klubber med Nyborg foran Middelfart de roede henholdsvis 621 og 614 km. Yderligere 3 klubber stak af fra os andre, men der var rigtig mange klubber der lå ret tæt mellem 300 og 400 km pr. roer. Vi blev ikke en af de heldige klubber, der vandt en beskeden pengepræmie, men vi har til gengæld 2 gange haft større omtaler af nogle af vore roere. Først var det Vibeke i en artikel om ældreroning, og sidst var det Anders og Carl, der blev omtalt og vist billede af. I kan se artiklerne på DFfR s hjemmeside Jeg synes, at det er fint, at DFfR sætter nogle tiltag i gang som Vi Ror Danmark Rundt og Motionsturneringen. Det giver lidt mere fornemmelse af, at vi er en sport med mange klubber rundt omkring i landet. Man prøver fra DFfR s side at lave et tilsvarende fyrtårn i 2010, men der skal findes nogle tovholdere. Hvis I synes, at gulvtæpperne er blevet renere, så er det fordi, Lise har været i gang med knofedt og maskine. Mange tak for det, Lise. Der er generalforsamling tirsdag den 9. februar. Du kan høre bestyrelsens korte beretning, kassereren fremlægger regnskab, der skal vedtages et budget, og så er der bestyrelsesmedlemmer, der er på valg. Det er Kirsten, Carsten og Søren. Anne Grethe Skov ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bemærk at vi således kommer til at mangle to bestyrelsesmedlemmer, da vi i forvejen mangler et bestyrelsesmedlem. Med hensyn til budgettet så kan jeg allerede nu sige, at vi budgetter med et underskud. Det skyldes, at vi har udskudt investering i ny trappeopgang fra 2009 til 2010, samt at vi vil købe en ny 2 årers inrigger i Men vi har faktisk en ret stor formue lige nu, da vi har tjent mange penge samt sparet på udgifterne. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmer. Bestyrelsen har nogle forslag til ændringer i lovene. Det er ikke noget væsentligt blot mindre tilretninger og tilføjelser, og I kan læse dem her i bladet. Vi fylder jo 80 år den 14. marts, så standerhejsningen lørdag 20. marts bliver et jubilæum, hvor vi også indvier ombygningen, og vi skal døbe en ny 2 årer inrigger. Skriv allerede nu datoen i kalenderen sammen med alle de andre aktiviteter, der kommer inden da. Vi har fundet ud af, at vi ikke rigtig lever op til DFfR s regler om svømmeprøver, så vi strammer op med svømmeprøver. Der er rigtig god gang i ergometrenede har faktisk været i brug alle 4 på en gang og ikke kun når veteranerne bruger dem, så det var godt, at vi 5

6 fik indkøbt flere. Anders og Karl har været til Jysk Mesterskab i ergometerroning. ny sæson. Vi har ikke planer om de store tiltag, men der vil blive tilbud en del roning. Og så varer det faktisk lige pludselig kun ca. 2 måneder, til vi kan starte en Erik Jensen Svømmeprøve for seniorer og veteraner. I henhold til reglementet skal alle medlemmer der ønsker at deltage i roningen kunne svømme mindst 300 meter. I ungdomsafdelingen har man igennem flere år aflagt svømmeprøve hvert år, men der har hidtil ikke været megen fokus på svømmeprøver for andre. Efter opfordring fra DFfR har bestyrelsen besluttet, at det fremover er et krav, at man aflægger svømmeprøve mindst hvert andet år men gerne hvert år. Derfor skal alle nye medlemmer fremover aflægge svømmeprøve som en del af instruktionen og alle gamle medlemmer skal aflægge svømmeprøve mindst hver anden vinter, det vil sige, at de der ikke har aflagt svømmeprøve inden standerhejsningen 2011 har roforbud. Svømmeprøven kan i år aflægges i Skanderborg Svømmehal på tidspunkterne angivet i nedenstående vagtplan. I praksis forgår svømmeprøven sådan at man møder op i svømmehallen mellem kl. 20:00 og 20:15 (6:00 og 6:15 d. 3/3) og melder sig til hos roklubbens kontrollant der befinder sig i forhallen, hvorefter man køber sin billet (ja den betaler man selv, skulle roklubben gøre det, ville vi blot være nød til at sætte kontingentet op med det samme beløb), fra kl. 20:15 (6:15 for de morgen friske) befinder kontrollanten sig i selve svømmehallen, så man aftaler med kontrollanten hvilken banen man svømmer på, hvorefter man går i gang med at svømme sine 12 baner. Svømmeren bestemmer selv sit tempo, men holdes der pause under svømningen, skal det ske ved at der trædes vande, bunden må altså ikke berøres fra start til slut. Hvis der er grupper, der ønsker at aflægge svømmeprøven på andre tidspunkter, er man velkommen til selv at finde en kontrollant og aftale et andet tidspunkt med denne. Kontrollanter skal godkendes hos undertegnede. Kan man fremvise svømmebevis på mindst 300 meter fra en anden svømmehal, accepteres dette også. Vagtplan: Tirsdag d. 23/2 Torsdag d. 25/2 Onsdag d. 3/3 Tirsdag d. 9/3 Torsdag d. 11/3 6 Støt vore sponsorer de støtter os kl. 20:00: Tommy Madsen kl. 20:00: Carsten Christiansen kl. 06:00: Anne Grethe Skov-Nielsen kl. 20:00: Kirsten Slumstrup kl. 20:00: Susanne Holde Carsten Christiansen

7 Forslag til ændringer af lovene Bestyrelsen foreslår ændringer i nogle af lovene. Nuværende ordlyd stor med almindelig skrift, og ændringsforslaget er skrevet med understregning og kursiv efterfølgende. 1: Foreningens navn er Skanderborg Roklub og er hjemmehørende i Skanderborg Kommune. Forslag: Foreningens navn er Skanderborg Roklub. Foreningen er hjemmehørende i Skanderborg Kommune. Foreningens formål er særligt at give medlemmerne adgang til at øve roning og eventuelt deltage i kaproning. Forslag: Foreningens formål er at give medlemmerne adgang til at ro og eventuelt deltage i kaproning. (Begrundelse: Mere korrekt sprog). 3: Den som ønsker sig optaget i foreningen, skal udfylde en af foreningen udfærdiget indmeldelsesblanket, som derefter afleveres til et bestyrelses-medlem. Forslag: Den, der ønsker at blive medlem af foreningen, skal aflevere en udfyldt indmeldelsesblanket. (Begrundelse: Mere korrekt sprog, og tit afleveres indmeldelsesblanket til en instruktør). 9: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 af bestyrelsens medlemmer finder det nødven-digt. Forslag: Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller mindst 2 af bestyrelsens med-lemmer finder det nødven-digt. Der skal afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder hvert halve år. (Begrundelse: En sløv bestyrelse skal ikke kunne undgå at holde møder). 11: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt, eller når ønske derom skriftligt indsendes af mindst 1/3 af de stemmeberet-tigede medlemmer, under angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er i så fald pligtig til inden 8 dage efter modtagelse af ønsket at indkalde med-lemmerne til en ekstraordinær ge-neralforsamling med mindst 3 og højst 8 dages varsel. Forslag: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når ønske derom skriftligt indsendes af mindst 1/3 af de stemmeberet-tigede medlemmer, under angivelse af hvilke sager, der ønskes behandlet. Bestyrelsen er i så fald pligtig til inden 8 dage efter modtagelse af ønsket at indkalde med-lemmerne til en ekstraordinær ge-neralforsamling med mindst 3 og højst 8 dages varsel. (Begrundelse: Sproglig adskillelse af 2 forskellige indkaldelser). 7

8 12: Forslag: Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål om sagernes behandling. (Begrundelse: Præcisering af dirigentens rolle) 13: Ændringer i de bestående love kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages med kvalificeret majoritet. Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette antal ikke til stede, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, på hvilken de foreslåede ændringer kan vedtages med kvalificeret majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter ordinær generalforsamling, og der skal indkaldes med et varsel på mindst 8 dage. Ændringsforslag: Ændringer i de bestående love kan kun forelægges på den ordinære generalforsamling og kan kun vedtages med kvalificeret majoritet (jvf. definition i 8). På den ordinære generalforsamling kan der stilles ændringsforslag, som falder inden for det fremsatte forslags rammer. Hvis der er flere ændringsforslag, skal der stemmes om det mest vidtgående ændringsforslag først. Dirigenten og bestyrelsen skal underskrive lovene, efter der er vedtaget ændringer. (Begrundelse: Præcisering af regler). Generalforsamlingen er med hensyn til lovændringer beslutningsdygtig, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer er mødt. Er dette antal ikke til stede, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, under forudsætning af at den ordinære generalforsamling har vedtaget forslaget. På den ekstraordinære generalforsamling kan de vedtagne ændringer vedtages med kvalificeret majoritet uden hensyn til antallet af fremmødte. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter ordinær generalforsamling, og der skal indkaldes med et varsel på mindst 8 dage. (Begrundelse: At gøre reglerne klare. At gøre det tydeligt, at den ordinære generalforsamling skal stemme for et forslag, for at det skal på en ekstraordinær generalforsamling. At gøre det tydeligt, at den ekstraordinære generalforsamling kun kan stemme om det forslag, som den ordinære generalforsamling har vedtaget). 14: Regnskabsåret følger kalenderåret. Bogføring og årsregnskab skal følge gældende bestemmelser og give et retvisende billede af foreningens drift, formue og forpligtelser. Årsregnskab underskrives af kasserer og formand og påtegnes af revisorerne. Forslag: Bestyrelsen er pligtig til at lave opfølgning på budgettet mindst 1 gang hvert halve år. (Begrundelse: At sikre at bestyrelsen følger op på budgettet). 8

9 15: Foreningen fører følgende: En medlemsfortegnelse, et bogholderi, referater af be -styrelsesmøder og generalfor-samlinger, en ankeprotokol samt en rojournal. Ændringsforslag: Foreningen fører følgende: En medlemsfortegnelse, et bogholderi, forhandlingsreferater af be-styrelsesmøder og generalfor-samlinger, en ankeprotokol, en rojournal samt oversigt over forsikrede genstande. Referater fra bestyrelsesmøder skal godkendes af bestyrelsen. Referater fra generalforsamlinger skal godkendes af dirigenten og bestyrelsen. (Begrundelse: Præciseringer). Bestyrelsen Beretning for Generelt om var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi har fået mange nye i alle aldre, og vi var 168 medlemmer, da vi var flest. Økonomisk går det rigtigt godt, og det sociale fungerer også fint. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både VELUX og FestiWalter, som vi døbte til standerhejsning med mange fremmødte. Vi har deltaget i DFfR s Motionsturnering, hvor vi blev nummer 9 ud af godt 50 deltagende klubber, med 146 roere på vandet og et gennemsnit på 391 km pr. roer. Onsdagsaktiviteten har kørt fint, der er kommet meget mere gang i outriggerroningen, vi har haft ungdomsroere til kaproning, og vi har haft en del madpakketure samt nogle langture. Vi kan sikkert også blive bedre til at integrere nye roere. 2. Medlemmerne Vi har fået 34 nye medlemmer, og vi har mistet 27, så vi har haft en medlemsfremgang på 7 fra 159 til 166 nu. Af de nye er der 6 ungdomsroere. Medlemsfordelingen er: 20 ungdomsroere, 7 ungseniorer, 102 seniorer og 37 veteranroere. Der er jo sket en ændring mellem antal seniorroere og veteranroere som følge af ændring af grænse for veteranroere fra 60 til 65 år. Der blev i alt roet kilometer af vore medlemmer eller i vore både. Heraf var 146 medlemmer på vandet med i alt kilometer, og det er en særdeles flot rekord med en fremgang på ca km i forhold til 2008, som var den tidligere rekord. Og det er over km mere end i Vibeke Johannsen blev årets roer med km, og der blev uddelt sølvårer til Grethe Dyrby, Ejvind Byskov, Anny, Willi, Rita, Niels Skjellerup, Grethe Skovgaard, Else Plum, Bitten, Inger, Anita, Poul, Erik Jensen, John, Helle Lund, Knud, Susan og Lars Elkjær. 9

10 Helle Lund, Ejvind Byskov, Kasper, Søren Stigsen, Søren Nielsen og Søren har været på instruktørkursus, og 15 er blevet korttursstyrmænd. Desuden var 6 ungdomsroere på et mini-styrmandskursus, som havde til formål at klæde dem bedre på, når de skal i singlescullere, for der skal jo være en styrmand. 3. Økonomi Vores økonomi er stadigvæk rigtig god, selv om vi har investeret i 2 nye både til kr Vi fik kr fra VELUX Fonden til en bådtype, der er velegnet til ældre og begyndere inden for outriggerroning. Aftalen med OK har givet kr Vi har tjent kr ved at arbejde for Festivalen, og heraf udgør veteranernes arbejde ca. 2/3. Når vi ser på 2007 og 2008 tilsammen, giver det et resultat på 0 kroner. Og vi har i år et overskud på ca. kr Så vi har en fin økonomi til kommende investeringer i hus og både. 4. Roning Som nævnt har vi sat rekord med antal kilometer, antal medlemmer og antal medlemmer på vandet. Og vi har deltaget med fint resultat i Motionsturneringen. Der har været fin roaktivitet, og der er sket fremgang i alle afdelinger, og der er kommet meget mere gang i outriggerroningen. Vi har haft en del madpakketure i weekenderne. Men der er igen en stor del af seniorafdelingens medlemmer, der ikke er på vandet eller kun få gange. Ungdomsroerne er blevet flere, og de har været meget aktive om mandagen. En del har virkelig gjort noget ved scullerroningen. Ungdomsroerne har været på weekendtur med udgangspunkt i Ry og med overnatningsplads over for Dyne-Larsen. Line, Anders og Carl var på outriggerskole i Maribo, og Anders var på ungdomslandslejr. Carl, Karl, Per, Jon og Jørgen var med til kaproning i Haderslev. De har aflagt svømmeprøve i søen, og de har været til bowling. Veteranroerne har igen været meget aktive både mandag og torsdag og andre tider. Igen i år udgør veteranroerne 75 % af de medlemmer, der er på top 25 og top 40. De har også lavet egne langture til København, Fåborg og Aalborg, og de var til veterantræf i Vejle. Der har været besøg af roere fra Ry og Aalborg. Vi har haft deltagere med i alle kredsens andre madpakketure. Randersturen var en sikker succes, men ellers er de fleste langture enten endagsture på Gudenåen eller hvor nogle medlemmer laver deres egne ture. De trofaste morgenroere er faktisk nogle af dem, der er på vandet flest gange i løbet af året. De mange nye har været meget aktive i 2009, og i alt har de roet ca km. 5. Bådene Vi har igen i 2009 købt 2 nye både. En singlesculler FestiWalter og VELUX, 10

11 som er god til ældre og begyndere. Faktisk har vi også døbt Jollen. Bådenes stand er forholdsvis fin i hvert fald når man tager alderen på mange af dem i betragtning. Det skyldes selvfølgelig, at der ydes et stort arbejde både sommer og især vinter. 6. Huset Vi har lidt under den manglende husforvalter. Men heldigvis har Anna, Bitten og Rita dannet et udvalg, der tager sig af rengøringsartikler m.v. Veteranerne har malet verandaen og vinduerne på nordsiden. Saunaen er ryddet, og der er ryddet op i bestyrelseslokalet. Rengøringsholdenes indsats skal igen roses, og der er næsten altid pænt hos os. Der er lavet en plan for istandsættelse af indgangspartiet, og vi er ved at få udarbejdet en slags tilstandsrapport over huset. 7. Aktiviteter Vi har haft standerhejsning med båddåb og flot fremmøde af 65 medlemmer, der kunne se den nye rodragt og andet rotøj. Vi har haft en god kanindåb med 16 kaniner i alle aldre med en god kaninfest samt standerstrygning med en rigtig vellykket fest. Vi har haft fototur, der har været ro-duatlon, og en del var tidligt oppe på en fugletur. Vi har haft 35 til at rydde op under festivalen. Veteranerne ryddede op onsdag morgen, og de havde godt 30 i gang ved badevognen ved en campingplads. I alt arbejdede vi omkring 700 timer, og det giver både ros og penge. Der har været julefrokoster, en masse gåture, vinsmagning, øl med mad, tur i Frihedsmuseet og meget andet. Turen søen rundt var igen i 2009 både en gåtur og en cykeltur, og der var 30 til de gule ærter. Vi har været ved et OK-arrangementer ved Kvickly, men antal nytegnede OKkort har desværre været lavere end de forgangne år, da markedet er ved at være mættet. Træsejlet er udkommet med 8 fine numre. Vi må nok erkende, at vinteren stadigvæk ikke er tiden, hvor medlemmerne har det store behov for at deltage i aktiviteterne. Men når de så kommer i sæsonen, er det jo fint. 8. Bestyrelsens øvrige arbejde Bestyrelsen har holdt 11 møder. Vi har deltaget i kredsgeneralforsamling, men vi har ikke været til hovedgeneralforsamling. Vi har deltaget i et informationsmøde hos Kommunen, hvor vi hørte en masse om bestyrelsens ansvar og pligter især omkring økonomiske forhold. Anne-Grete overtog jo kassererposten efter Poul Erik. Det startede ikke for godt, for programmet gav problemer, som blandt andet betød forkerte opdateringer af kontingentindbetalinger og udsendelse af dobbelte opkrævninger. Det beklager vi, men tingene er kommet på plads, og Anne-Gretes første regnskab er på plads. 11

12 Vi starter sæsonen lørdag 20. marts med fødselsdagsfest, indvielse af indgangspartiet og dåb af en ny 2 årers inrigger. Vi har allerede fået en donation på kr fra Nordea Fonden til indgangspartiet, og det takker vi mange gange for. I april har vi instruktion af nye medlemmer, og vi har heldigvis mange instruktører til at tage kaniner. Onsdagsaktiviteten gentages igen i år hver 2. onsdag med roning, spisning og samvær. I 2009 lavede vi en del madpakketure om søndagen samt et par lørdagsture fra morgenstunden. Dette vil vi sætte fokus på, så der kommer flere af dem, og de bliver mere faste. Det bliver nok noget med, at der er roning hver anden lørdag kl. 8 og hver anden søndag kl. 10. Undtagen de weekender, hvor der er andre aktiviteter. Så ser vi resultatet af dette, og ændrer det måske efter sommerferien, hvis det bliver nødvendigt. Vi ved ikke endnu, om der kommer kredsmadpakketure, men mon ikke, og de plejer jo at være populære blandt vore medlemmer. Der vil komme nogle kortere langture, men forhåbentlig bliver der også interesse for længere langture. Anne Grethe Skov-Nielsen har valgt at stoppe i bestyrelsen efter 3 år, men Anne Grethe beholder heldigvis sin redaktørpost, så Træsejlet fortsat kan udkomme til stor gavn. Men vi mangler så 2 medlemmer i bestyrelsen. Fra standerhejsning 2011 vil der være roforbud, hvis man ikke har aflagt svømmeprøve inden. Vi lever ikke op til DFfR s retningslinier for sikkerhed, og det har vi besluttet at stramme op på i fremtiden. Vi er enige i bestyrelsen om, at vi ikke vil lave for store tiltag i den kommende periode. Vi føler ikke, at vi har energien til det, og en del af bestyrelsens medlemmer er spændt hårdt for i arbejdslivet. Vi vil fokusere på det, som er nødvendigt. Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelse, udvalg, instruktører og alle Jer andre, der har ydet en indsats i roklubben på den ene eller anden måde. I har været medvirkende til at gøre Skanderborg Roklub til en god forening, hvor det er godt at være, og hvor man får positive oplevelser sammen med sine kammerater. Vore sponsorer skal have endnu en tak for deres uvurderlige støtte. Tak til Kommunen, Nordea Fonden og VELUX Fonden. Og tak til Uge-Bladet, Lokalavisen, Århus Stiftstidende og Horsens Folkeblad for omtale. Erik Jensen 12

13 Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 19/ i Roklubben Til stede: Kirsten, Anne, Anne-Grete, Erik, Carsten Afbud: Susanne, Søren Ad 1 Godkendelse af referat Referatet godkendt Ad. 2 Opfølgning på udestående punkter Se skema Ad. 3 Husvedligeholdelse Tilbud er modtaget. Nu mangler kun et enkelt tilbud på beklædning. Der nedsættes arbejdshold. Der ansøges om tilskud, når tal foreligger. Arbejdet forventes færdigt inden 14. marts Sauna er ryddet og anvendes til depot. Ad. 4 Ungdomsroning og kaproning Både er poleret. Konkurrencer i roergometer er et tilbud i januar og februar. Ad. 5 Gensidig information Anne-Grete: Nordeas tilskud til byggeri på og og Kommunens tilskud til roergometre på er indgået. Likviditeten er OK. Der er få restancer. Supplement til regnskabsprogram er indkøbt. Kirsten: Pt. har 8 meldt sig til Julefrokost. Erik overtager planlægning. Carsten: Beslag på køleskab mangler. Planlægningskalender for udlån 2010 koordineres med Kirstens aktivitetskalender. Erik (fra Søren): Der sælges ingen gamle både. Der laves ekstra hylder til nye både. Ad. 6 Svømmeprøve Svømmeprøver i svømmehallen er problematisk, da Svømmehallen ikke udsteder beviser, så roklubben skal selv forestå dette. Regler og planlægning for svømmeprøver vil blive sendt til Træsejlet. Distancen fastsat til 300 m. Ad. 7 Budget Opfølges på næste møde Ad. 8 Ændringer i Love Det udsendte forslag var til debat. Genoptages ved næste møde. Ad. 9 Eventuelt Ny rengøringsplan og vedligeholdelsesplan udfærdiges Næste møde: 15/12 kl / / Anne 13

14 14 Rengøring af klubhuset 2010 Uge 1-4 Uge 5-8 Uge 9-12 Vibeke Freising Veteraner Anne Kubiak Veteraner Birgit Jørgensen Grethe Dyrby Michael Thybo Jørgensen Morten H.Munk Niels Thernøe Susan Møller Søren Dalager Uge Uge Uge Helle Lund Pedersen Helle Kragelund Anita Kjær Veteraner Allan Lund Birgitte Blak Sørensen Anne Pedersen Christina Bottke Dorthe Enevoldsen Claus Hilding Thomsen Gustav Holm Kirsten Tholstrup Jensen Michael Kahr Jørgensen Lars Elkjær Penny Steffensen Lars Riis Jensen Philippa Steen Steen N. Christensen Torben Andersen Uge Uge Uge Vibeke Freising Veteraner Anne Kubiak Veteraner Birgit Jørgensen Grethe Dyrby Michael Thybo Jørgensen Morten H.Munk Niels Thernøe Susan Møller Søren Dalager Uge Uge Uge Helle Lund Pedersen Helle Kragelund Anita Kjær Veteraner Allan Lund Birgitte Blak Sørensen Anne Pedersen Christina Bottke Dorthe Enevoldsen Claus Hilding Thomsen Gustav Holm Kirsten Tholstrup Jensen Michael Kahr Jørgensen Lars Elkjær Penny Steffensen Lars Riis Jensen Philippa Steen Steen N. Christensen Torben Andersen

15 Uge Uge Arbejdets udførelse Mona Pedersen Charlotte Smed Ungdomsroerne Den ansvarlige for holdet Dorthe Jørgensen (markeret med fed skrift) Erik Kjædegaard finder i god tid en egnet Gitte Staffe dag. Peder Jensen Thomas Høj Tommy Haubjerg Madsen Rengøringen kan udføres Trine Thorslund Jeppesen på 4 timer af en person, Uge Uge så det skulle være til at Jette Bisbjerg overkomme når man er 9. Veteraner Astrid Hilting Helle Hansen Lisbeth Mathiasen Paul Skannrup Aktiviteterne i klubben vil Poul Mathiasen have indflydelse på valg Rasmus Rømer af egnet dag, check Steffen Fogh udlåns- og aktivitets- Åse Bjerre Thøgersen kalenderen. Uge Uge Mona Pedersen Charlotte Smed Ungdomsroerne Der kvitteres på opslags- Dorthe Jørgensen tavlen for udført arbejde. Erik Kjædegaard Gitte Staffe Peder Jensen Thomas Høj Tommy Haubjerg Madsen Trine Thorslund Jeppesen Uge Uge Jette Bisbjerg Veteraner Astrid Hilting Helle Hansen Lisbeth Mathiasen Paul Skannrup Poul Mathiasen Rasmus Rømer Steffen Fogh Åse Bjerre Thøgersen 15

16 Generalforsamling Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub tirsdag den 9. februar kl i klubbens lokaler. Dagsorden ifølge lovenes paragraf 10: 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændringer i lovene. Se forslagene andetsteds. 5. Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr. 6. Valg af bestyrelse. På valg er: Kirsten Slumstrup Carsten Lykke Christensen Søren Nielsen Ledig bestyrelsespost Desuden er der en ledig bestyrelsespost for 1 år 7. Valg af revisorer. På valg er: Allan Lund Henning Iburg Andersen 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen er klubben vært ved et let traktement. Tilmelding er ikke nødvendig. Bestyrelsen Stemningsbillede fra søen set fra Kvicklys parkeringsplads 16 Foto: Gustav Hol,m

17 Referat fra mergelbaneturen Niels ledte os på en nyskabt tur: Mergelbanen ved Glarbo. Den er åbnet her i år, og den følger det spor, som flittige arbejdere lagde for næsten 100 år siden. Banen gik fra Bøgedal (lidt vest for Himmelbjerget ved P4) og til Christianshede, men vi gik nu kun fra Glarbo til Bøgedal. Banen åbnede i 1921, og i 3 år kørte man den opgravede mergel vestpå til de tynde jorde, som blev tilsat mergel for at øge udbyttet. Det foregik med skovl og trillebør, og der er ingen tvivl om, at de virkelig har knoklet. Da vi nåede mergelgraven, jokkede vi i det klæge og fedtede stads, som næsten ikke var til at få af støvlerne igen. Der var nogle gode informationstavler, så ud over den smukke natur kunne vi også blive klogere. Der var endda en gæstebog, som vi skrev i. Informationstavlerne var ikke kun om mergel, for området er også historisk på den måde, at Frederik 2. (ham der boede på Skanderborg Slot og gav Skanderborg købstadsrettighed i 1583, og som var far til Christian 4.) startede en stor glasproduktion i området (der skulle en del glas til, når man holdt fest på den tid, for glassene havde ikke fødder, så det var bare ind i kaminen med glasset, når det var tomt). Vi havde da kun gået 3,5 km, men det var en smuk tur, og dagen var smuk det var en af de ganske få dage i november, hvor det ikke regnede. Så vi gik op på en flot ås (Smallebakke) med udsigt til Himmelbjerget til højre og Julsø forude. Så gik vi ned i dalen, for vi var blevet enige om, at det måtte være et godt sted at spise frokost på Himmelbjerget, og vi var nødt til at gå ned for at komme op sådan er det jo på de kanter. Det var nu ikke nogen ubetinget fornøjelse at komme på Himmelbjerget. Min form er vist på et historisk lavpunkt, en julefrokost dagen før gjorde det jo ikke bedre, og det blæste livligt på toppen selv i læsiden. Niels fortalte om de historiske mindesmærker, så vi fik for alle pengene. Han havde lovet os en tur i tårnet, men der var lukket. Skuffelsen var dog ikke stor. Vi havde derefter en smuk nedtur til Julsø, som vi fulgte nordpå helt hen til Sletten og videre til Svejbæklund, hvor FDF har lejr. Så gennem en økologisk dyrefarm med mindst 50 rådyr eller dådyr jeg kan ikke huske forskellen på dem, men de ved det nok selv, og søde er de jo. Niels ville have os rundt om Slåensø, men et kig på dels kort og dels ur samt begyndende ømhed i benene fik os andre (Anne Grethe, Helle og jeg selv) til at begå mytteri. Vi gik op (igen) til Udsigten, for derefter at fortsætte ned mod Sletten fra den anden side. Vi gik ikke op på Store Knøs (den er jo med på min tur senere), men fandt en sti vest om bjerget tilbage til mere civiliserede egne med asfalterede veje. Vi var dog ikke henne ved bilen endnu, så vi tog lige et par kilometer mere i den dejlige skov det var ikke en ret stejl bakke inden vi kom tilbage til Glarbo. Det var en rigtig dejlig tur, som Niels havde fundet til os, og han skal også have ros for vejret. Erik 17

18 Vinterens gåture Lørdag 30. januar: Salten Langsø Lørdag 13. februar: Jeksen dalen (bemærk at turen er flyttet til lørdag, da søndag er fastelavn) Søndag 28. februar: Silkeborg - Ry Lørdag 13.marts: Dørup - Mossø Vandretur Salten Langsø rundt Lørdag d. 30 januar kl Vi mødes ved roklubben og fordeler os i de fremkomne biler og kører til p- pladsen for enden af Salten Langsø. De af Jer der var med på sommerens roture fra Ry og op i Salten Langsø kan bekræfte, at Saltensø og landskabet omkring er noget ganske specielt, meget varieret og ganske uberørt, man må berømme ejeren af området (vist nok F.L. Schmit) at de passer så godt på naturen, det kunne vores nuværende regering lære noget af. Salten Langsø er godt 6 km lang, men turen rundt er nok ca km, så forbered jer på en langtur, man behøver dog ikke at være langtursstyrmand for at deltage, godt humør, en god madpakke og godt fortøj er nok. Niels Thernøe Vandretur i Jeksen dalen. Den 13. februar får vi lejlighed til at gå en tur i det skønne Jeksen område. Og er vi heldige får vi også vandstæren at se. Vi mødes i roklubben kl og kører i fælles biler derud. Husk madpakken. Turen er på ca km. Hilsen Grethe Dyrby 18

19 Vandretur Silkeborg - Ry Søndag d. 28 februar Vi mødes på Skanderborg banegård kl og tager toget til Silkeborg kl Turen er på ca. 25 km. og næsten hele turen er på små skovveje. Vejene kan på den tid af året være temmelig smattede, så tag noget godt fodtøj på og så selvfølgelig en godt madpakke og noget af drikke. Ifølge traditionen plejer vi at ende turen på Ambolten, medens vi venter på det næste tog til Skanderborg eller det der kommer efter det. Niels Thernøe Den 13. marts går turen til Sydsiden af Mossø. Vi mødes ved roklubben kl og kører i biler til Voervadsbro el. Dørup, lidt afhængig af hvilken vej vi vælger at gå. Vær forberedt på at der kan være vådt flere steder. Husk madpakken. Turen er på ca.12 km. På gensyn Grethe Dyrby madbutikken frisk smurte sandwich forskellige varme retter hjemmelavet pålæg mad ud af køkkenet og mange interessante specialiteter madbutikken madbutikken Klostervej Ry Tlf unisans.dk Møllegade Skanderborg Tlf

20 URO-kalenderen JULEAFSLUTNING Til juleafslutningen i december var der holdkonkurrence i de nye roergometre. To hold kæmpede på distancen m. Det gav en god appetit. Alle æbleskiverne blev spist. Senere var der pakkeleg. Nogle gik hjem med mange pakker, andre med en enkelt. Der var mange dejlige gaver, fx kattemad, en passer, juleknas m.m. BOWLING Den 11. januar bowlede 11 ungdomsroere i Skanderborg bowlingcenter. Mange viste nye sider af sig selv. Og så gik det op for os, at Jørgen er et stort bowlingtalent, og at Kasper skal have bander op næste gang! SVØMNING Næste vinteraktivitet er en tur i svømmehallen. Dato kommer senere. Hilsen Susanne Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009. www.kalundborgroklub.dk Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2009 www.kalundborgroklub.dk Guldæbler for klubben Kalundborg Roklub var i efteråret ude og hjælpe i æbleavlerens plantage med at få høsten i hus. Det blev nogle rigtigt

Læs mere

K L E M Å. "E-Holdet klar til FM" 2

K L E M Å. E-Holdet klar til FM 2 K L E M Å "E-Holdet klar til FM" 2 Maj 2009 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev. Telefon: 74 53 03 68. Medredaktør. Kurt Koch. Distribution. Mogens

Læs mere

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport *

Roforeningen KVIK. Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1. www.roforeningen.dk. * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Roforeningen KVIK Årgang 64 Januar 2009 Nr. 1 www.roforeningen.dk * Stiftet 1866 * Medlem af Dansk Forening for Rosport * Foråret...... nærmer sig langsomt, men sikkert! Og før du får set dig om, er det

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen.

TILLYKKE FIE NR. 5 AUGUST 2012 ÅRGANG 67. Stiftet 1866 www.roforeningen.dk NR. 1 JANUAR 2013 ÅRGANG 68. Stiftet 1866 www.roforeningen. TILLYKKE FIE Portræt: Das Büro for Danmarks Idræts-Forbund Foto: Christian og Team Grønne Danmark Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Stiftet 1866 www.roforeningen.dk Medlem Medlem af af Dansk Dansk Forening

Læs mere

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold

Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nordens ældste idrætsblad - udgivet af Roklubben Skjold Nr. 2/2009 Januar 106. årgang Indhold Forord... 3 Havnestyrmand Haas... 4 Farvel og på gensyn!... 7 Standerhejsnings invitation... 8 Senior gymnastik...

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2

Roskilde roeren. Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde roeren Maj 2007 63. årgang, nr. 2 Roskilde Roklub Havnevej 47 B 4000 Roskilde Telefon 46 35 09 28 www.roskilderoklub.dk Kontoret: Åbent tirsdage kl. 18.00-19.00. Telefon i kontortiden...................46

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet

FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet FODSLAWBLADET nr. 5 2014 Bladet på nettet Hovedbestyrelsen Formand Leif Sloth Teglgade 38C 8643 Ans By Tlf. 86 65 80 80 e-mail: leifsloth1@c.dk Næstformand Inger-Marie Nielsen Kr. Poulsensvej 23 7430 Ikast

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub

Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub Referat af generalforsamling onsdag den 25. februar 2015 i Holbæk Roklub 1. Valg af dirigent Michael Høgh blev enstemmigt valgt. Han gav ordet videre til Niels Chr., der startede med den første beretning.

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk

Nr. 3 Sept. 2005. Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk Nr. 3 Sept. 2005 Aabenraa Roklub Strandvej 5-6200 Aabenraa www.aabenraaroklub.dk AABENRAA ROKLUB Strandvej 5 6200 Aabenraa Klubtelefon 7462 9448 E-Mail: post@aabenraaroklub.dk Giro: 1551 527-4575 Hjemmeside:

Læs mere

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang

BUNDPROPPEN. Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang BUNDPROPPEN Medlemsblad for Horsens Roklub Efterår 2014 41. årgang Indhold Formandens klumme... 3 En kanin beretter: Min første langtur... 4 En garvet roer beretter: Min første ferielangtur... 5 3 roere

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32.

Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29. December 2009 Nr. 5 32. Formandens beretning... 6 Referat fra generalforsamling... 9 Nationalt sportscenter... 17 Nyt fra Marinaen... 29 December 2009 Nr. 5 32. årgang Ny opdateret hjemmeside STANDARD Horizon CP 180i Normalpris

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Kajakklubben Vikingen Silistria.

Kajakklubben Vikingen Silistria. Kajakklubben Vikingen Silistria Referat af Ordinære Generalforsamlingen den 28 Februar 2008 kl 19:00 I Klubhuset 36 medlemmer fremmødt Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Godkendelse af nye medlemmer 3 Bestyrelsens

Læs mere