TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts SKANDERBORG ROKLUB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts SKANDERBORG ROKLUB 1

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej Odder Tlf.: Ungdomsleder/ næstformand Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Rochef: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter: Vakant Materialeforvalter: Søren O. Nielsen Vestergade 21 Svejstrup Tlf Aktivitetschef: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Sekretær: Anne Grethe Skov-Nielsen Bøghsvej 4 Tlf Langturs-Ro-udvalget Kontaktperson: Langturs-rochef, Grethe Dyrby Tlf Derunder: Anne Kubiak Vibeke Freising Allan Lund Niels Thernøe Husudvalget Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Derunder: Rita Følbæk Tlf.: Anna Rosenqvist Tlf.: Bitten Hermann Tlf.: Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter Vakant Materialeudvalget Kontaktperson: Søren O. Nielsen materialeforvalter Tlf Derunder: Willy Dupont Gunnar Dalby Henning Andersen Ejvind Andersen Knud Kristensen Ungdomsudvalget Ungdomsleder: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Derunder: Kasper Wissing Søren Stigsen Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto Forsidebilledet: Er det foråret der kommer? Formanden lytter til 2 sporet på gåturen til Velling skov (foto: Poul Erik Jensen)

3 TRÆSEJLET Redaktion Anne Grethe Skov-Nielsen Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Anne-Grete Løvgreen Nyt fra formanden... 5 Tak... 7 Kontingentsats... 8 Standerhejsning... 8 Tur Bådpark Referater TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Vandreture Ro-ture URO-kalenderen Standerhejsningsfest Kalenderen Tillykke Rengøring TRYKKERI Oplag: 180 stk. Kopiexperten 3

4 Adelgade 78,1. Skanderborg 85 A Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf

5 Nyt fra formanden Så har vi haft generalforsamling. 30 var mødt op for at deltage i klubbens demokratiske proces. I kan læse referatet her i bladet. Beretning og regnskab blev fremlagt. Budget blev vedtaget herunder en lille kontingentforhøjelse på ca. 2 %, som bestyrelsen havde foreslået. Poul Erik blev klappet ud, efter at han nu holdt i bestyrelsen. Han har været i bestyrelsen i 32 år, og heraf de sidste 27 år som kasserer. Det blev belønnet med nogle gode flasker vin (til en der brygger øl). Nyvalgt til bestyrelsen blev Anne-Grete Løvgreen, mens Anne Grethe Skov- Nielsen, Kirsten Slumstrup, Susanne Holde samt undertegnede formand blev genvalgt. Revisorer Allan Lund og Henning Iburg Andersen blev genvalgt. I kan se konstituering her i bladet. Som I kan se, har vi stadigvæk ingen husforvalter. Heldigvis er der 3 friske damer, der vil være en del af husudvalget, og de vil står for en del praktiske ting. Det er Rita Følbæk, Anna Rosenqvist og Bitten Hermann. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en stor hjælp for klubben i det daglige, og det er fint med den slags udvalg, hvor man tager sig af en del af klubbens arbejde. Men det får mig også til at nævne, at vi kan også bruge nogle til f. eks. gæstekontakt og langtursudvalg. Bestyrelsens forslag om at hæve aldersgrænsen for at være veteranroer fra 60 år kunne ikke vedtages på grund af for få fremmødte. Derfor har vi haft en ekstraordinær generalforsamling. Der var mødt 17 frem, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Så nu er grænsen for at betale veterankontingent den samme som folekpensionsalderen. Jeg må tilstå, at vi i bestyrelsen har været lige på kanten med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling. Det er nemlig ikke klart ifølge vore love, om vi overhovedet kunne ændre forslaget fra den ordinære til den ekstraordinære generalforsamling. Jeg håber ikke, at det giver anledning til, at nogen anfægter beslutningen. Jeg kan fortælle, at jeg vil sørge for, at vi kommer med nogle klarere formuleringer til lovene til næste generalforsamling. Som jeg fortalte på generalforsamlingen, har jeg været gamle regnskaber igennem. Siden jeg blev formand i 1995, har vi investeret godt 1,5 million kroner. 40 % - d. v. s. kr er brugt til nye både. Et tilsvarende beløb er brugt til tilbygning, køkken og varmestyring. De sidste kr er brugt til nej ikke tant og fjas men nye årer, ny bro, trailer, jubilæumsskrift, diverse husvedligeholdelse, redningsveste, bådvogne m. v. Vi har godt nok optaget et lån på kr , men resten af pengene har vi fundet på forskellig vis. De 5 foregående år investerede vi også en del nemlig godt kr i ny båd, bro, fjernvarme, m. v. Jeg har også fundet ud af, at vi har tjent kr ved sponsoraftalen med OK og Kvickly siden 1992 og kr ved at arbejde ved Festivalen siden Veteranroerne har været i gang med mange ting i vinterens løb. Bådene er gået grundig efter, og der er sket andre forbedringer. De fleste bådhold er også efterhånden i gang med klargøringen. Veteranerne har jo også deres gåture et par gange om måneden. Jeg er blevet spurgt af et par bekendte om, hvad der da sker i roklubben sådan en mandag formiddag, for der er fyldt med biler i det meste af Sølyst. Jeg kan svare, at det er såmænd bare 5

6 godt 30 veteranroere, der er ude at gå en tur. Der kan klubbens andre gåture ikke rigtigt hamle op der kommer 5 10 deltagere. En af turene var til Frihedsmuseet og Sct. Croix (der var en del, der ikke lige vidste, hvordan man kommer dertil fra landsiden). Vi var 15, der havde en god dag med morgenkaffe, rundvisning og afsluttende boller med cacao. Jeg har været til kredsgeneralforsamling. Heldigvis genopstillede alle 3 bestyrelsesmedlemmer, så kredsbestyrelsen består af formand Johnny Kjeldbjerg, kasserer Lone Bang Heinsen og aktivitetschef Anita Post. Der var debat om indkøb af nye både. Det er sådan, at kredsen for nogle år siden rådede over en ret stor formue. En del af denne formue er brugt til at indkøbe 3 singlescullere, 2 dobbeltscullere, en gigbåd og en otter (nogle kan huske den fra motionsstævnet). Desværre er otteren ødelagt, og kredsen forventer at få en erstatning, som så skal bruges til en firer. Otteren har ligget i Brabrand, og det har givet et stort løft til outriggerroning i Århus-klubberne. De har deltaget i 8 er grand prix og har skabt meget roning på den måde. Kredsens klubber kan søge om at låne bådene (vi havde 2 singlescullere til låns i foråret 2007). Der var også en god debat om motionsstævners fremtid. Der er ingen klub, der har meldt sig til at holde motionsstævne, og når vi kun kan samle 170 deltagere, ser det desværre ud til, at der ikke kommer motionsstævne lige med det første. DFfR s formand Morten Espersen, som var til stede, ville gerne prøve at skabe motionsstævner i en eller anden form. Der er ved at blive lavet et senior-udvalg (med målgruppen over 60 år). Det hører vi nok mere om. Der er planlagt 4 kredsmadpakketure, og 2 mere er på vej. Anne-Grete, Poul Erik og jeg var til et informationsmøde hos Kommunen. Der blev fortalt om folkeoplysningsloven, kommunale tilskudsregler og krav, ansvar og 6 metoder for regnskabsarbejdet. Der kom mange gode ting frem, og vi fandt ud af, at selv om vi har meget styr på det, er der noget, vi skal gøre anderledes. Vi fandt også ud af, at andre foreninger har knap så meget styr på det. Og så mens vi er ved Kommunen. Den sidste hverdag i februar kom endelig det materiale, som revisorerne skal skrive under på. Selv om det er over 1 måned siden, vi havde revisonsmøde, og vores love siger, at vi skal holde generalforsamling senest ved udgangen af februar. Jeg synes, at det er særdeles rimeligt, at vi skal fremlægge resultatet og budgettet for en ny sæson i løbet af 2 måneder, og vi holder da også generalforsamlingen i starten af februar. Men nu kan vi så gentage revisionen efter de regler, der er kommet. Det er altså fuldstændig til grin og giver en masse ekstra tidsforbrug. Selv om vi nævnte det for Jørgen Gaarde for et år siden, er der ikke kommet respons overhovedet. Jeg synes, at det er for dårligt og en hån mod os frivillige. Det var nok galde for denne gang. Husk standerhejsning og båddåb lørdag 21. marts. Ja du læste rigtigt: Vi skal have båddåb igen. Vi er blevet lovet, at der kommer 2 nye både. Det er en almindelig singlesculler og en børnevenlig singlesculler. Vi har søgt om tilskud, men i øjeblikket er der ikke kommet andet end et enkelt negativt svar. Vi håber selvfølgelig på støtte, så vi ikke kører likviditeten helt i bund. Sørg for at komme godt i gang med sæsonen, så snart vejret tillader det. Der kommer mange tilbud til Jer. Aktivitetsudvalget har planlagt nogle arrangementer, og der kommer diverse ture. God sæson. Erik Jensen

7 Støt vore sponsorer de støtter os Tak til Poul Erik Poul Erik er nu holdt som kasserer. Det har han truet med gennem mange år, men nu er det sket. Han startede med at ro i 1970 som ungdomsroer, og det er lykkedes ham at ro sig til 3 sølvårer. Han er til både motionsroning, langtursroning og scullerroning. I 1977 kom han i bestyrelsen, hvor han bl. a. var ungdomsleder. I 1982 blev han kasserer, og det har han så været i 27 år. I 2006 indstillede vi ham til årets idrætsleder i Skanderborg Kommune, og han blev valgt som følge af det lange seje træk. Poul Erik er engageret i andet end regnskabet. Han deltager i alle debatter, og han har ydet store indsatser i forbindelse med f. eks. tilbygning. Som bestyrelsesmedlem i 32 år må man vel formode, at han er den person, der har ydet flest timer for Skanderborg Roklub gennem de snart 80 år. Poul Erik er et friluftsmenneske, der sejler og står på ski. De senere år er han begyndt at brygge og drikke øl. Alligevel blev han belønnet med vin ved sin fratræden. Mange tak for den store indsats. Bestyrelsen Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

8 Kontingentsats i 2009 På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet hæves med ca. 2 % fra kr til kr årligt. Dette beløb betales af seniorroere. Ungdomsroere betaler 50 % - d. v. s. kr Ungseniorer og veteranroere betaler 75 % - d. v. s. 762,50. For 2 i en familie betales kr , og for en familie med mere end 2 personer betales kr ,50. Klubben har en del store udgifter i starten af året, så for at give kassereren en god likviditet at arbejde med, vil vi ikke have noget imod, at I indbetaler hele årets kontingent samlet her i foråret. Bestyrelsen Standerhejsning Lørdag 21.marts er der standerhejsning. Vi laver et åbent hus for interesserede fra kl , så der er tid til at vise rundt og tale med dem. Der er konkurrence i roergometer. Efter standerhejsningen kl er der båddåb. Sportmaster kommer og præsenterer den nye kollektion af rodragter. Om aftenen er der spisning og fest. Se indbydelse. Bestyrelsen Tur i Frihedsmuseet og Dyrehaven Ejvind Byskov havde lovet at stå for en tur. Det blev så til Frihedsmuseet og Sct. Croix med en rundtur i Dyrehaven. Som altid, når Ejvind går i gang, er det forberedt og med god forplejning. Desværre kunne Ejvind ikke selv deltage, da der var instruktørkursus, men det gik fint alligevel. Karen-Bodil og Vibeke tog sig af det kulinariske. Der var morgenmad med ost og marmelade (og en lille en til at styrke sig på inden den kolde travetur). Derefter gik vi til Frihedsmuseet, hvor Sindesen fortalte og viste rundt. Han viste deres Enigma frem. Det var en ret imponerende historie om både Enigma en og englændernes forsøg på at knække koden, hvilket i øvrigt lykkedes ved personers indsats og med en forkortelse af krigen med mindst 1 år som resultat. Som formand må man jo stå for skud mange gange, og det blev så mig, der skulle betjene Enigma en, og det gik så godt, at der kom en læselig meddelelse ud af anstrengelserne. Den hænger på opslagstavlen i klubben nu. Der var mange andre spændende ting og historier, hvis man er bare en smule til den slags. 8

9 Pludselig var der gået halvanden time, og så havde Sindesen ikke mere at fortælle. Vi kunne sagtens have tilbragt længere tid, men vi ville ikke prøve at overtale ham, for vi skulle jo mødes med nogle på Sct. Croix og spise frokost. Der havde Karen-Bodil tændt op for varmen, og det var godt, for vi var blevet kolde i de gamle bunkers med 8 graders varme. Efter frokost gik turen via sumpstien og Sølundstien med den flotte bro gennem sumpen tilbage til klubben, hvor der var dækket op til herlige hjemmebagte boller og varm cacao. Tak til Karen-Bodil, Vibeke og Ejvind for et godt arrangement. Erik 9

10 Skanderborg Roklubs Bådpark åres Inriggere R/S Freja 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt:129 kg. excl. årer. Værft: Danske Studenters Bådeværft Båd nr ~ båd nr. 1 fra 1954 Model: Kaproningsbåd. Leveret til Randers Roklub overtaget af Skanderborg Roklub. Istandsat og tilføjet bagskot. Døbt 7/ af Borgmester Alexander Aagaard. (tidligere medl. af Brøndby Roklub.) R/S Hylke Hav 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt: 135 kg. excl. årer. Karl Poulsen bådeværft, Løgstør Båd nr ~ båd nr. 2 fra 1968 Model: Løgstørbåd, som kaproningsbåd. Leveret til Kalundborg Roklub, døbt: Gotlorp. Har vundet langdistancekaproning for Kalundborg Roklub. Overdraget Skanderborg Roklub Renoveret Påbygget bagskot 2007 Døbt Hylke Hav, 2000 af roklubbens æresmedlem Hans Jørgen Nielsen R/S Lognæs 4 åres inrigger, 7 bords mahogny krydsfiner. Vægt: 132 kg. excl. årer. Værft: Grejsdalens inriggerværft. Båd nr Byggeår 2005 Model: Kombineret turbåd og langdistance kaproningsbåd, med stuveplads. Pris kr incl. moms, incl. årer. Sponseret af: Tuborgfondet, kr. Skanderborg Kommune kr. Krista og Viggo Petersens fond kr. Roklubbens bådfond kr. Leveret til Skanderborg Roklub marts 2004 Døbt af materialeforvalter Willi Dupont R/S Rolf 4åres inrigger, 8 bords cedertræ, faste åregange. Vægt:130 kg. excl. årer. Værft? Byggeår 1934 Model: Kaproningsbåd, Gennem mange år Morgenroernes faste båd. Pris i 1934: Kr R/S Sct. Thomas 4 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 159 kg. excl. årer. Model: Langtursbåd med stuveplads. Værft: Curt P. Nielsen, Nykøbing Mors Båd nr ~ båd nr. 7 fra 1980 Leveret til Skanderborg Roklub i marts Pris i 1980 kr Døbt af Hans Jørgen Nielsen. R/S Skanderborg 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt: 132 kg. excl. årer. Værft: Karl Poulsen, Løgstør Båd nr ~ båd nr. 4 fra 1950 Model: Løgstørbåd, som kaproningsbåd. Leveret Skanderborg Roklub i februar 1950 Pris i 1950 kr incl 4 årer a kr 100 Døbt 2. april 1950 af Borgmester Oluf Nielsen. I R/S Skanderborg vandt klubbens begynder-firer DM på Bagsværd sø i

11 2 åres Inriggere R/S Kalvø 2åres inrigger, glasfiber (8 bord) Vægt 115 kg. excl. årer. Odder Inriggerværft Båd nr. 59. Byggeår 1992 Model: Odderbåd som langtursbåd. Bestilt marts Leveret til Skanderborg Roklub i April Pris kr incl. moms, excl. årer. R/S Sct. Croix 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 105 kg. excl. årer. Værft: Århus Outrigger Værft. Byggeår ca 1970 Model: Langtursbåd med stuveplads. Leveret til Julsminde Roklub, Døbt Knuden. Overtaget af Ry Roklub købt af Skanderborg Roklub, Pris kr Omdøbt Sct. Croix 1999 af Niels E. Kristensen R/S Sct. Helene 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ Vægt: 110 kg. excl. årer. Odder inriggerværft Båd nr. 76. Byggeår 1995 Model: Odderbåd som langtursbåd. Bestilt marts Æleveret til Skanderborg Roklub i juni 1995 Pris 1995: kr incl. moms, incl. årer. Døbt af Birgitte Lodberg, DFfR-Sydjydsk kreds. R/S Næsset 2åres inrigger, kevlar og kulfiber (8 bord) Vægt: 114 kg. excl. årer. Værft: Baumgarten Bootsbau, Warin, Tyskland Byggeår 2008 Model: Langtursbåd med stuveplads Leveret til Skanderborg Roklub Juli 2008 Pris kr. Euro = Kr Incl. årer Sponceret af: A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål. Døbt af Langtursrochef Grethe Dyrby R/S Skjold 2 åres inrigger, 7 bords cedertræ Vægt: kg. excl. årer. Værft: Løgstør? Båd nr Byggeår 1937? Model: Landtursbåd med kaproningsegenskaber. Skjold erstattede en anden båd af samme navn, der var en af de både klubben erhvervede ved starten i R/S Søren 2åres inrigger, 8 bord cedertræ. Vægt: 95 kg. excl. årer. Værft: Henry Søgaards bådebyggeri, Aarhus Byggeår? formentlig før 1950 Model: Kaproningsbåd med senere påbygning af stuveplads bag. Købt hos Randers Dameroklub i døbt Expert af Søren Bertelsen Sponseret af Expert ved Søren Bertelsen 2005 omdøbt til Søren, af Søren Bertelsen R/S Temnæs 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 113 kg. excl. årer. Model: Langtursbåd med stuveplads. Byggeår ca 1975 Leveret til Ry Roklub, døbt Ternen købt af Skanderborg Roklub, pris kr omdøbt Temnæs af næstformand, tidligere formand Hugo Stigsen. R/S Æbelø 2 åres inrigger, 7 bord, mahogny krydsfiner. Vægt: 97 kg. excl. årer. Værft: Grejsdalens inriggerværft. Båd nr Byggeår 2004 Model: Kombineret turbåd og langdistance kaproningsbåd, med stuveplads. Pris kr incl. moms, incl. årer. Leveret til Skanderborg Roklub marts 2004 Døbt af formanden Erik Jensen 11

12 Outriggere Scullere R/S Ceres 4 åres outrigger m. styrmand, cravelbygget Bootwerft Friedrich Pirsch, Berlin - Spandau. Båd nr. 536 ~ båd nr. 6 fra Leveret til Berliner Ruder-Club, BRC, Båden blev døbt Hans Eller og brugt som træningsbåd for deres OL mandskab. Solgt til Flensburg Ruderclub ca Erhvervet af Skanderborg Roklub Døbt Ceres, sponseret af bryggeriet Ceres. For mere historie, se Træsejl April 2008 R/S Lillesø 4 åres gigbåd, kevlar og kulfiber Vægt: 72 kg. excl. årer Værft: Baumgarten Bootsbau, Warin, Tyskland Byggeår 2008 Leveret til Skanderborg Roklub Juli 2008 Pris kr. Euro = Kr Incl. årer Sponceret af Nordea Fonden i Skanderborg og Skanderborg Kommune Døbt af Ole Larsen Nordea. R/S Nordea 4åres 2er gigbåd, Glasfiber / polyester med kulfiberforstærkninger Vægt: 70 kg. excl. årer Værft Arne Hasle, Norge. Byggeår 1982 Sponseret af Sparekassen SDS døbt SDS omdøbt Nordea. Kvickly Singlesculler. Vægtklasse < 80 kg Værft: Empacher Købt 1993, pris kr Døbt af Poul Erik Thøgersen (Kvickly) Marie Double sculler Værft Arne Hasle, Norge. Købt Døbt Marie af Harald Hansen (BRF) Mike Singlesculler Værft Arne Hasle, Norge Købt Døbt af Holger Nielsen (SDS) Neptun Singlesculler. Vægtklasse >80 kg Værft: Empacher Købt Døbt af Jan Krogh Rasmussen, Formand for Kommunens Folkeoplysningsudvalg. OK Junior singlesculler Vægtklasse<70kgVærft: Salani, Italien Købt 1999 Døbt af K.E. Fisker,(Kvickly) Thor Singlesculler Værft Karl Poulsens bådebyggeri, Løgstør. Klinkbygget 5 bord, mahogny, vægt 22 kg købt 1952 Skanderborg Roklubs Bådpark Redigeret forår 2009 af Willi Dupont Korrektioner og oplysninger om manglende data modtages med glæde 12

13 Referat af ordinær Generalforsamling den 3. februar 2009 i Skanderborg Roklub Velkomst ved formand Erik Jensen. Afdøde Per Rasmussen blev mindet ved 1 min. stilhed. Ad 1. Valg af dirigent Henning Iburg Andersen blev enstemmigt valgt. Indkaldelse til mødet blev godkendt. Konstatering af antal fremmødte viste, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til pkt. 4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er påkrævet for ændring af love. Ad 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse Erik Jensen kommentarer og henvisning til den trykte beretning i Træsejlet blev godkendt med følgende bemærkninger. Kommunens tilskud er uafklaret. Møder med kulturforvaltningen har ikke givet et endeligt overblik. Retningslinjer med hensyn til ansøgninger foregår via løbende kontakt med kommunens embedsmænd. Tidligere planer om etablering af sauna er skrinlagt. Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Poul Erik Jensen gennemgik regnskab og blev godkendt med bemærkning om uafklaret kursustilskud. Ad 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere fra 60 til 65 år. Debat om grænsen skal ændres fra 60 til folkepensionsalderen, som nu p.t. er under løbende ændring, i stedet for fra 60 til 65 år. Afstemning herom kan ske ved ekstraordinær generalforsamling jfr. under pkt. 1. Ad 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr. Årligt kontingent fastsat til kr ,00 med regulering i henhold til foreningens medlemsopdeling: Medlemmer 2 og Kontingent 4 i lovene. (Se under forslag til ændring i Træsejlet nr. 1, 2009, side 8-9. Ved evt. ændring af grænsen mellem seniorer/veteraner vil budgetindtægten på kontingentkontoen stige ca Budget godkendt med bemærkninger fra materielforvalter Søren Nielsen om indkøb af 2 nye scullere til brug for især ungdomsroere, møntet på kaproning. Regnskabet godkendt af revisor. 13

14 Ad 6 Valg af bestyrelse Debat omkring ringe deltagelse i bestyrelsen af veteranere i forhold til %- medlemstallet. Meningerne var delte: I dagtimerne er bådvedligehold, rengøring osv. rigt repræsenteret ved veteranere/en husforvalter er en stor mundfuld for en enkelt person /Unge i årsalderen er et fåtal i klubben med få ressourcer/ En husforvalter skal ikke stå med ansvaret alene, men kan til enhver tid skabe udvalg til varetagelse af opgaver i samarbejdende grupper. På valg er: Formand: Erik Jensen: Genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Skov-Nielsen: Genvalgt for 2 år Kirsten Slumstrup: Genvalgt for 1 år Susanne Holde: Genvalgt for 2 år Poul Erik Jensen: (modtager ikke genvalg) Anne-Grete Løvgreen: Ikke til stede, villig til valg for 2 år 1 vakant: Bestyrelsen søger blandt medlemmer Ingen suppleanter: Bestyrelsen søger blandt medlemmer Ad 7 Valg af revisorer På valg er: Allan Lund: Genvalgt for 2 år Henning Iburg Andersen: Genvalgt for 2 år Ad 8 Eventuelt Svind i kioskkasse observeres. Ingen konsekvens af hidtidig svind. Fortsætter som service for klubbens medlemmer. Forslag om svømme- og entringsøvelse hvert år. Bestyrelsen vil arbejde på sagen, og gør opmærksom på at alle frigivne har skrevet under på, at de kan svømme. Forslag om 1.-hjælpskursus. Carsten Christiansen undersøger mulighederne for at få afviklet et kursus i næste vintersæson. Rodragter, sportstrøjer osv. præsenteres ved standerhejsning af Sportsmaster, ved Søren Nielsen. Ungdomsroere får undervisning i roergometer ved Susanne Holde. Vores kasserer gennem 27 år Poul Erik Jensen forlader nu bestyrelsen. Poul Erik startede med at ro i 1970, og har bestyrelseserfaring i 32 år. Ølbrygning og andre aktiviteter trækker, og kåret som årets sportsleder i Skanderborg i 2006, kan han takke af med stor applaus. Stor tak fra bestyrelsen og vel-roet til mange fremtidige ture Poul Erik! Mødet er hævet! Erik Jensen 14

15 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub den 26. februar kl. 19 Ad 1. Valg af dirigent Allan Lund blev enstemmigt valgt. Ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere kræver ændring af loven. Ordinær generalforsamling var ikke beslutningsdygtig. Indkaldelse til mødet er rettidig indkaldt senest 4 uger efter ordinær generalforsamling og 8 dage før ekstraordinær generalforsamling. Ad 2. Forslag fra bestyrelsen: Alderen for veteranroere hæves fra 60 år til den alder, der gælder for at få folkepension. Formuleringen omkring alder er ændret med hensyn til det oprindelige forslag til ordinær generalforsamling fra 65 år til folkepensionsalder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad 3. Eventuelt Regler omkring formulering af ændringer optages til nærmere undersøgelse ved næste års generalforsamling. Bemærkning herom i Træsejlet Ingen husforvalter er valgt. Udvalg nedsat med Rita, Anna og Bitten 27/2 2009, Anne Grethe Skov-Nielsen madbutikken frisk smurte sandwich forskellige varme retter hjemmelavet pålæg mad ud af køkkenet og mange interessante specialiteter madbutikken madbutikken Klostervej Ry Tlf unisans.dk Møllegade Skanderborg Tlf

16 Veteranernes Vinter Vandreture Alle ture starter fra roklubben kl Dato Sted Guide Note Mandag 16. Marts Slaggård Banke Anny Medbring kaffe + madpakke Skovtur Silkeborg-Ry, lørdag 14. marts Vi mødes ved Skb. jernbanestation kl og tager toget til Silkeborg kl Turen, der gå gennem skov hele vejen, er meget varieret, somme steder gennem løvskov og somme steder gennem granskov, somme steder højt og somme steder lavt, og flere smukke skovsøer og udsigtspunkter passeres, det er efter min bedste overbevisning Danmarks smukkeste skovtur. En solid madpakke og godt med drikkevarer er strengt nødvendigt, turens længde er ca. 25 km. Vi plejer at aflægge Armbolten et besøg, inden vi tager toget hjem fra Ry. Tilmelding ikke nødvendig. Yderligere oplysning på tlf Vel roet Niels Thernøe Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

17 17

18 Madpakketure 2009 Der er foreløbig planlagt følgende madpakketure i Sydjysk Kreds: Nordborg 16/5 Kolding 5/6 Vejle 28/6 Flensborg 5/9 Erik Madpakketur Året første madpakketur for klubbens medlemmer bliver søndag 5. april. Vi mødes kl. 10 og sætter bådhold. Turens længde bliver aftalt indbyrdes, og det er jo først på sæsonen, så der skal være plads til, at nogle vil ro kortere end andre. Erik Bededagstur Skal vi ikke prøve at lave en St. Bededagstur? St. Bededag 8. maj ror vi til Ry. Mødetid kl. 9. Dagen efter ror vi hjem. Så har man søndagen til at hvile ud og gå til konfirmation. Se mere på opslagstavlen. En-dagsture for veteraner Tirsdag den 26/5 Mandag den 15/6 Tirsdag den 18/8 (25/8) Ålborg København Fåborg Erik Red. URO-kalenderen Første roaften i sæsonen er mandag den 30. marts kl Hilsen Susanne 18

19 19

20 Standerhejsnings fest Lørdag d. 21/3 Vi laver fællesspisning kl Tema: Verden rundt. Du skal medbringe en ret fra et land eller verdensdel. Drikke varer købes i klubben. Vi deler udgifterne til maden ligeligt Tilmelding I klubhuset eller til Kirsten Slumstrup Tlf Senest mandag d. 16/3 20

21 Din daglige motion kan du få KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER i roklubbens roergometre VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET og motionscykler SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL ADELGADE 75 TLF SK 21

22 OBS!!! Husk STANDER- HEJSNING Den 21. marts Kl. 14 Åbningstider Man - Fre 07:00-17:30 Lør - Søn 07:00-15:00 Kalenderen lørdag 14/3: Kl Vandretur Silkeborg - Ry. lørdag 21/3: Kl Åbent hus lørdag 21/3: Kl. 14 Standerhejsning med spisning Kredsens madpakketure 5/4 kl. 10: Madpakketur ingen tilmelding 8/5 9/5: Bededagstur til Ry 25/4 26/4: Fynsregattaen i Odense 2/5: Tekniktræning i Kolding 30/5: Langdistancekaproning i Nakskov 13/6: Langdistancekaproning i Sønderborg 13/6 14/6: Maribo Regatta 27/6: Langdistancekaproning i København 5/7 11/7: Ungdomsoutriggerskole i Maribo 19/7 25/7: Ungdomslandslejr 26/7 1/8: Sea Challenge Fyn (Fyn rundt) 31/7 2/8: SMART tur (for ungdomsroere) i Kolding 15/8: Langdistancekaproning i Middelfart 15/8 16/8: Outriggerskole for voksne i Silkeborg 22/8: Langdistancekaproning i Ringkøbing 29/8: Regatta i Haderslev 12/9: Aalborg Regatta 22

23 Træsejlet Udkommer i 2009 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Marts 13 Henrik Broustbo 13 Knud Dalgård Kristensen 14 Anne Marie Sloth Stigsen 15 Kurt Mathiassen 15 Mette Juhl Wulff 16 Gitte Thetmark 19 Jonna Holst 19 Ann Marie Kjær 24 Ulla Bertelsen 24 Maiken Glud Dalager 25 Vibeke Johannsen 28 Kasper Wissing 30 Søren Sloth Stigsen 31 Kirsten Tholstrup Jensen April 2 Jens Rasmussen 7 Henrik Høgel 11 Else Plum 12 Peder Jensen 12 Axel Bonde 17 Flemming Wind Christiansen 17 Thomas A. Kirkegaard 19 Søren Dalager Også tillykke til Vibeke Freising den 12. februar. (glemt i sidste nr.) Rengøring af klubhuset Uge 9-12 Veteraner Uge Anita Kjær Gustav Holm Peder Jensen Anne Grete Løvgreen Philippa Steen Susan Møller Åse Bjerre Thøgersen Inge Lise S. Ramsay Søren Dalager Uge Veteraner Uge Helle Lund Pedersen Erik Kjædegaard Anne Pedersen Lars Riis Jensen Steen N. Christensen Dorthe Enevoldsen Thomas Kelstrup Marianne Kristensen Kirsten Tholstrup Jensen Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 23

24 24

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 1 Januar 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 7 Oktober. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 3 april 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 2 Marts 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 6 August. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 4 maj 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 7 oktober 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 3 April. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 31. årgang Nr. 5 juni 2015 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007

Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Kalundborg Roklubnyt Årsoversigt 2007 Ny hjemmeside Klubben har til den nye sæson fået ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er baseret på et såkaldt CMS systemet, hvilket er den engelske forkortelse for indholds

Læs mere

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Lemvig Roklub. Nr. 1 Marts 2008 28. årgang. Medlemsblad. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 1 Marts 2008 28. årgang Borgmester Erik Flyvholm indvier sauna og højvandsdige. Foto Benny Vejlby Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm

Læs mere

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18

Stroken. Nr. 1 Januar/Februar 2006. Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Stroken Nr. 1 Januar/Februar 2006 Svømmeprøve fredag den 17. marts 2006 kl. 18 Lokalstyrmandskursus teori 2., 7., 14. 21. og 30. marts 2006 praktik 18. og 20. april 2006 Medlemsmøde 7. marts kl. 20.00

Læs mere

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14

Standerhejsning. Søndag den 28. marts kl.14 0 Standerhejsning Søndag den 28. marts kl.14 SKelskør ROklub Tidende www.skelskørroklub.dk Formand: Kristiane Kristiansen Stenmaglebjergvej 79 4230 Skælskør Mob.: 2511 4695 Mail: kristiane_kristiansen@yahoo.dk

Læs mere

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub

Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Nr. 4 Juli / August 2004 63. Årgang Frank Marx Pedersen en utrættelig ildsjæl gennem 48 år i Aalborg Roklub Den 21. juni sov Frank stille ind træt af sygdommens hærgen. Forud var gået 48 års, næsten til

Læs mere

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28.

M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5. Standerhejsning 28. M E D L E M S B L A D F O R R O K L U B B E N Ø R E S U N D STROKEN N R. 2 M A R T S / A P R I L 2 0 1 5 Forårsrengøring 21. marts Åbent hus 26. og 28. april Standerhejsning 28. marts Nyttige informationer:

Læs mere

Formandens side Februar 2005

Formandens side Februar 2005 4293032 Formandens side Februar 2005 Hvert år når dagene bliver længere, kommer vi nærmere starten af den nye rosæson, og i skrivende stund er der kun 2 måneder til Standerhejsning, som afholdes d. 26

Læs mere

K L E M Å. April 2010

K L E M Å. April 2010 K L E M Å 2 April 2010 Redaktionen Opsætning og div.: Mogens Jensen Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev Tlf. 74 53 03 68 Medredaktør: Kurt Koch Distribution: Mogens Jensen Næste Deadline: 20. juni

Læs mere

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen.

BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1. 31. årgang Nr. 1 marts 2008. Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38 Side 1 31. årgang Nr. 1 marts 2008 Æresmedlemmernes pokal gik i år til Tove Tækker Jepsen. B r a b r a n d I d r æ t s f o r e n i n g BIF nr.1 2008.qxd 09-03-2008 12:38

Læs mere