TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts SKANDERBORG ROKLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2009 SKANDERBORG ROKLUB"

Transkript

1 TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 2 Marts SKANDERBORG ROKLUB 1

2 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej Odder Tlf.: Ungdomsleder/ næstformand Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Rochef: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter: Vakant Materialeforvalter: Søren O. Nielsen Vestergade 21 Svejstrup Tlf Aktivitetschef: Kirsten Slumstrup Vrold Tværvej 13 Tlf.: Sekretær: Anne Grethe Skov-Nielsen Bøghsvej 4 Tlf Langturs-Ro-udvalget Kontaktperson: Langturs-rochef, Grethe Dyrby Tlf Derunder: Anne Kubiak Vibeke Freising Allan Lund Niels Thernøe Husudvalget Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Derunder: Rita Følbæk Tlf.: Anna Rosenqvist Tlf.: Bitten Hermann Tlf.: Klubhusudlån & gæstekontakt Gæstekontakt: Carsten L. Christiansen Villavej 7 Tlf Husforvalter Vakant Materialeudvalget Kontaktperson: Søren O. Nielsen materialeforvalter Tlf Derunder: Willy Dupont Gunnar Dalby Henning Andersen Ejvind Andersen Knud Kristensen Ungdomsudvalget Ungdomsleder: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf Derunder: Kasper Wissing Søren Stigsen Kioskudvalget Kontaktperson: Lise Poulsen Skovvej 9 Tlf Derunder: Finn Sørensen Risvej 49 Tlf Skanderborg Roklub. Sølystvej Skanderborg Bankkonto: Nordea Bank Reg konto Forsidebilledet: Er det foråret der kommer? Formanden lytter til 2 sporet på gåturen til Velling skov (foto: Poul Erik Jensen)

3 TRÆSEJLET Redaktion Anne Grethe Skov-Nielsen Tlf Annoncer: Erik Jensen Tlf Adresseændring: Kasserer Anne-Grete Løvgreen Nyt fra formanden... 5 Tak... 7 Kontingentsats... 8 Standerhejsning... 8 Tur Bådpark Referater TRÆSEJLET er et officielt blad for Skanderborg Roklub. Bladet er åbent for debat, læserindlæg og kommentarer. Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis Skanderborg Roklubs officielle holdning. TRÆSEJLET påtager sig intet ansvar for uopfordret indsendt materiale og eventuelle trykfejl i tekst og annoncer. Vandreture Ro-ture URO-kalenderen Standerhejsningsfest Kalenderen Tillykke Rengøring TRYKKERI Oplag: 180 stk. Kopiexperten 3

4 Adelgade 78,1. Skanderborg 85 A Nybolig Carsten B. Sandgrav Adelgade Skanderborg Se mere på tlf

5 Nyt fra formanden Så har vi haft generalforsamling. 30 var mødt op for at deltage i klubbens demokratiske proces. I kan læse referatet her i bladet. Beretning og regnskab blev fremlagt. Budget blev vedtaget herunder en lille kontingentforhøjelse på ca. 2 %, som bestyrelsen havde foreslået. Poul Erik blev klappet ud, efter at han nu holdt i bestyrelsen. Han har været i bestyrelsen i 32 år, og heraf de sidste 27 år som kasserer. Det blev belønnet med nogle gode flasker vin (til en der brygger øl). Nyvalgt til bestyrelsen blev Anne-Grete Løvgreen, mens Anne Grethe Skov- Nielsen, Kirsten Slumstrup, Susanne Holde samt undertegnede formand blev genvalgt. Revisorer Allan Lund og Henning Iburg Andersen blev genvalgt. I kan se konstituering her i bladet. Som I kan se, har vi stadigvæk ingen husforvalter. Heldigvis er der 3 friske damer, der vil være en del af husudvalget, og de vil står for en del praktiske ting. Det er Rita Følbæk, Anna Rosenqvist og Bitten Hermann. Jeg er ikke i tvivl om, at det bliver en stor hjælp for klubben i det daglige, og det er fint med den slags udvalg, hvor man tager sig af en del af klubbens arbejde. Men det får mig også til at nævne, at vi kan også bruge nogle til f. eks. gæstekontakt og langtursudvalg. Bestyrelsens forslag om at hæve aldersgrænsen for at være veteranroer fra 60 år kunne ikke vedtages på grund af for få fremmødte. Derfor har vi haft en ekstraordinær generalforsamling. Der var mødt 17 frem, og forslaget blev enstemmigt vedtaget. Så nu er grænsen for at betale veterankontingent den samme som folekpensionsalderen. Jeg må tilstå, at vi i bestyrelsen har været lige på kanten med hensyn til den ekstraordinære generalforsamling. Det er nemlig ikke klart ifølge vore love, om vi overhovedet kunne ændre forslaget fra den ordinære til den ekstraordinære generalforsamling. Jeg håber ikke, at det giver anledning til, at nogen anfægter beslutningen. Jeg kan fortælle, at jeg vil sørge for, at vi kommer med nogle klarere formuleringer til lovene til næste generalforsamling. Som jeg fortalte på generalforsamlingen, har jeg været gamle regnskaber igennem. Siden jeg blev formand i 1995, har vi investeret godt 1,5 million kroner. 40 % - d. v. s. kr er brugt til nye både. Et tilsvarende beløb er brugt til tilbygning, køkken og varmestyring. De sidste kr er brugt til nej ikke tant og fjas men nye årer, ny bro, trailer, jubilæumsskrift, diverse husvedligeholdelse, redningsveste, bådvogne m. v. Vi har godt nok optaget et lån på kr , men resten af pengene har vi fundet på forskellig vis. De 5 foregående år investerede vi også en del nemlig godt kr i ny båd, bro, fjernvarme, m. v. Jeg har også fundet ud af, at vi har tjent kr ved sponsoraftalen med OK og Kvickly siden 1992 og kr ved at arbejde ved Festivalen siden Veteranroerne har været i gang med mange ting i vinterens løb. Bådene er gået grundig efter, og der er sket andre forbedringer. De fleste bådhold er også efterhånden i gang med klargøringen. Veteranerne har jo også deres gåture et par gange om måneden. Jeg er blevet spurgt af et par bekendte om, hvad der da sker i roklubben sådan en mandag formiddag, for der er fyldt med biler i det meste af Sølyst. Jeg kan svare, at det er såmænd bare 5

6 godt 30 veteranroere, der er ude at gå en tur. Der kan klubbens andre gåture ikke rigtigt hamle op der kommer 5 10 deltagere. En af turene var til Frihedsmuseet og Sct. Croix (der var en del, der ikke lige vidste, hvordan man kommer dertil fra landsiden). Vi var 15, der havde en god dag med morgenkaffe, rundvisning og afsluttende boller med cacao. Jeg har været til kredsgeneralforsamling. Heldigvis genopstillede alle 3 bestyrelsesmedlemmer, så kredsbestyrelsen består af formand Johnny Kjeldbjerg, kasserer Lone Bang Heinsen og aktivitetschef Anita Post. Der var debat om indkøb af nye både. Det er sådan, at kredsen for nogle år siden rådede over en ret stor formue. En del af denne formue er brugt til at indkøbe 3 singlescullere, 2 dobbeltscullere, en gigbåd og en otter (nogle kan huske den fra motionsstævnet). Desværre er otteren ødelagt, og kredsen forventer at få en erstatning, som så skal bruges til en firer. Otteren har ligget i Brabrand, og det har givet et stort løft til outriggerroning i Århus-klubberne. De har deltaget i 8 er grand prix og har skabt meget roning på den måde. Kredsens klubber kan søge om at låne bådene (vi havde 2 singlescullere til låns i foråret 2007). Der var også en god debat om motionsstævners fremtid. Der er ingen klub, der har meldt sig til at holde motionsstævne, og når vi kun kan samle 170 deltagere, ser det desværre ud til, at der ikke kommer motionsstævne lige med det første. DFfR s formand Morten Espersen, som var til stede, ville gerne prøve at skabe motionsstævner i en eller anden form. Der er ved at blive lavet et senior-udvalg (med målgruppen over 60 år). Det hører vi nok mere om. Der er planlagt 4 kredsmadpakketure, og 2 mere er på vej. Anne-Grete, Poul Erik og jeg var til et informationsmøde hos Kommunen. Der blev fortalt om folkeoplysningsloven, kommunale tilskudsregler og krav, ansvar og 6 metoder for regnskabsarbejdet. Der kom mange gode ting frem, og vi fandt ud af, at selv om vi har meget styr på det, er der noget, vi skal gøre anderledes. Vi fandt også ud af, at andre foreninger har knap så meget styr på det. Og så mens vi er ved Kommunen. Den sidste hverdag i februar kom endelig det materiale, som revisorerne skal skrive under på. Selv om det er over 1 måned siden, vi havde revisonsmøde, og vores love siger, at vi skal holde generalforsamling senest ved udgangen af februar. Jeg synes, at det er særdeles rimeligt, at vi skal fremlægge resultatet og budgettet for en ny sæson i løbet af 2 måneder, og vi holder da også generalforsamlingen i starten af februar. Men nu kan vi så gentage revisionen efter de regler, der er kommet. Det er altså fuldstændig til grin og giver en masse ekstra tidsforbrug. Selv om vi nævnte det for Jørgen Gaarde for et år siden, er der ikke kommet respons overhovedet. Jeg synes, at det er for dårligt og en hån mod os frivillige. Det var nok galde for denne gang. Husk standerhejsning og båddåb lørdag 21. marts. Ja du læste rigtigt: Vi skal have båddåb igen. Vi er blevet lovet, at der kommer 2 nye både. Det er en almindelig singlesculler og en børnevenlig singlesculler. Vi har søgt om tilskud, men i øjeblikket er der ikke kommet andet end et enkelt negativt svar. Vi håber selvfølgelig på støtte, så vi ikke kører likviditeten helt i bund. Sørg for at komme godt i gang med sæsonen, så snart vejret tillader det. Der kommer mange tilbud til Jer. Aktivitetsudvalget har planlagt nogle arrangementer, og der kommer diverse ture. God sæson. Erik Jensen

7 Støt vore sponsorer de støtter os Tak til Poul Erik Poul Erik er nu holdt som kasserer. Det har han truet med gennem mange år, men nu er det sket. Han startede med at ro i 1970 som ungdomsroer, og det er lykkedes ham at ro sig til 3 sølvårer. Han er til både motionsroning, langtursroning og scullerroning. I 1977 kom han i bestyrelsen, hvor han bl. a. var ungdomsleder. I 1982 blev han kasserer, og det har han så været i 27 år. I 2006 indstillede vi ham til årets idrætsleder i Skanderborg Kommune, og han blev valgt som følge af det lange seje træk. Poul Erik er engageret i andet end regnskabet. Han deltager i alle debatter, og han har ydet store indsatser i forbindelse med f. eks. tilbygning. Som bestyrelsesmedlem i 32 år må man vel formode, at han er den person, der har ydet flest timer for Skanderborg Roklub gennem de snart 80 år. Poul Erik er et friluftsmenneske, der sejler og står på ski. De senere år er han begyndt at brygge og drikke øl. Alligevel blev han belønnet med vin ved sin fratræden. Mange tak for den store indsats. Bestyrelsen Adelgade 25A 8660 Skanderborg Tlf.:

8 Kontingentsats i 2009 På generalforsamlingen blev det vedtaget, at kontingentet hæves med ca. 2 % fra kr til kr årligt. Dette beløb betales af seniorroere. Ungdomsroere betaler 50 % - d. v. s. kr Ungseniorer og veteranroere betaler 75 % - d. v. s. 762,50. For 2 i en familie betales kr , og for en familie med mere end 2 personer betales kr ,50. Klubben har en del store udgifter i starten af året, så for at give kassereren en god likviditet at arbejde med, vil vi ikke have noget imod, at I indbetaler hele årets kontingent samlet her i foråret. Bestyrelsen Standerhejsning Lørdag 21.marts er der standerhejsning. Vi laver et åbent hus for interesserede fra kl , så der er tid til at vise rundt og tale med dem. Der er konkurrence i roergometer. Efter standerhejsningen kl er der båddåb. Sportmaster kommer og præsenterer den nye kollektion af rodragter. Om aftenen er der spisning og fest. Se indbydelse. Bestyrelsen Tur i Frihedsmuseet og Dyrehaven Ejvind Byskov havde lovet at stå for en tur. Det blev så til Frihedsmuseet og Sct. Croix med en rundtur i Dyrehaven. Som altid, når Ejvind går i gang, er det forberedt og med god forplejning. Desværre kunne Ejvind ikke selv deltage, da der var instruktørkursus, men det gik fint alligevel. Karen-Bodil og Vibeke tog sig af det kulinariske. Der var morgenmad med ost og marmelade (og en lille en til at styrke sig på inden den kolde travetur). Derefter gik vi til Frihedsmuseet, hvor Sindesen fortalte og viste rundt. Han viste deres Enigma frem. Det var en ret imponerende historie om både Enigma en og englændernes forsøg på at knække koden, hvilket i øvrigt lykkedes ved personers indsats og med en forkortelse af krigen med mindst 1 år som resultat. Som formand må man jo stå for skud mange gange, og det blev så mig, der skulle betjene Enigma en, og det gik så godt, at der kom en læselig meddelelse ud af anstrengelserne. Den hænger på opslagstavlen i klubben nu. Der var mange andre spændende ting og historier, hvis man er bare en smule til den slags. 8

9 Pludselig var der gået halvanden time, og så havde Sindesen ikke mere at fortælle. Vi kunne sagtens have tilbragt længere tid, men vi ville ikke prøve at overtale ham, for vi skulle jo mødes med nogle på Sct. Croix og spise frokost. Der havde Karen-Bodil tændt op for varmen, og det var godt, for vi var blevet kolde i de gamle bunkers med 8 graders varme. Efter frokost gik turen via sumpstien og Sølundstien med den flotte bro gennem sumpen tilbage til klubben, hvor der var dækket op til herlige hjemmebagte boller og varm cacao. Tak til Karen-Bodil, Vibeke og Ejvind for et godt arrangement. Erik 9

10 Skanderborg Roklubs Bådpark åres Inriggere R/S Freja 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt:129 kg. excl. årer. Værft: Danske Studenters Bådeværft Båd nr ~ båd nr. 1 fra 1954 Model: Kaproningsbåd. Leveret til Randers Roklub overtaget af Skanderborg Roklub. Istandsat og tilføjet bagskot. Døbt 7/ af Borgmester Alexander Aagaard. (tidligere medl. af Brøndby Roklub.) R/S Hylke Hav 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt: 135 kg. excl. årer. Karl Poulsen bådeværft, Løgstør Båd nr ~ båd nr. 2 fra 1968 Model: Løgstørbåd, som kaproningsbåd. Leveret til Kalundborg Roklub, døbt: Gotlorp. Har vundet langdistancekaproning for Kalundborg Roklub. Overdraget Skanderborg Roklub Renoveret Påbygget bagskot 2007 Døbt Hylke Hav, 2000 af roklubbens æresmedlem Hans Jørgen Nielsen R/S Lognæs 4 åres inrigger, 7 bords mahogny krydsfiner. Vægt: 132 kg. excl. årer. Værft: Grejsdalens inriggerværft. Båd nr Byggeår 2005 Model: Kombineret turbåd og langdistance kaproningsbåd, med stuveplads. Pris kr incl. moms, incl. årer. Sponseret af: Tuborgfondet, kr. Skanderborg Kommune kr. Krista og Viggo Petersens fond kr. Roklubbens bådfond kr. Leveret til Skanderborg Roklub marts 2004 Døbt af materialeforvalter Willi Dupont R/S Rolf 4åres inrigger, 8 bords cedertræ, faste åregange. Vægt:130 kg. excl. årer. Værft? Byggeår 1934 Model: Kaproningsbåd, Gennem mange år Morgenroernes faste båd. Pris i 1934: Kr R/S Sct. Thomas 4 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 159 kg. excl. årer. Model: Langtursbåd med stuveplads. Værft: Curt P. Nielsen, Nykøbing Mors Båd nr ~ båd nr. 7 fra 1980 Leveret til Skanderborg Roklub i marts Pris i 1980 kr Døbt af Hans Jørgen Nielsen. R/S Skanderborg 4 åres inrigger, 7 bords cedertræ. Vægt: 132 kg. excl. årer. Værft: Karl Poulsen, Løgstør Båd nr ~ båd nr. 4 fra 1950 Model: Løgstørbåd, som kaproningsbåd. Leveret Skanderborg Roklub i februar 1950 Pris i 1950 kr incl 4 årer a kr 100 Døbt 2. april 1950 af Borgmester Oluf Nielsen. I R/S Skanderborg vandt klubbens begynder-firer DM på Bagsværd sø i

11 2 åres Inriggere R/S Kalvø 2åres inrigger, glasfiber (8 bord) Vægt 115 kg. excl. årer. Odder Inriggerværft Båd nr. 59. Byggeår 1992 Model: Odderbåd som langtursbåd. Bestilt marts Leveret til Skanderborg Roklub i April Pris kr incl. moms, excl. årer. R/S Sct. Croix 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 105 kg. excl. årer. Værft: Århus Outrigger Værft. Byggeår ca 1970 Model: Langtursbåd med stuveplads. Leveret til Julsminde Roklub, Døbt Knuden. Overtaget af Ry Roklub købt af Skanderborg Roklub, Pris kr Omdøbt Sct. Croix 1999 af Niels E. Kristensen R/S Sct. Helene 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ Vægt: 110 kg. excl. årer. Odder inriggerværft Båd nr. 76. Byggeår 1995 Model: Odderbåd som langtursbåd. Bestilt marts Æleveret til Skanderborg Roklub i juni 1995 Pris 1995: kr incl. moms, incl. årer. Døbt af Birgitte Lodberg, DFfR-Sydjydsk kreds. R/S Næsset 2åres inrigger, kevlar og kulfiber (8 bord) Vægt: 114 kg. excl. årer. Værft: Baumgarten Bootsbau, Warin, Tyskland Byggeår 2008 Model: Langtursbåd med stuveplads Leveret til Skanderborg Roklub Juli 2008 Pris kr. Euro = Kr Incl. årer Sponceret af: A. P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål. Døbt af Langtursrochef Grethe Dyrby R/S Skjold 2 åres inrigger, 7 bords cedertræ Vægt: kg. excl. årer. Værft: Løgstør? Båd nr Byggeår 1937? Model: Landtursbåd med kaproningsegenskaber. Skjold erstattede en anden båd af samme navn, der var en af de både klubben erhvervede ved starten i R/S Søren 2åres inrigger, 8 bord cedertræ. Vægt: 95 kg. excl. årer. Værft: Henry Søgaards bådebyggeri, Aarhus Byggeår? formentlig før 1950 Model: Kaproningsbåd med senere påbygning af stuveplads bag. Købt hos Randers Dameroklub i døbt Expert af Søren Bertelsen Sponseret af Expert ved Søren Bertelsen 2005 omdøbt til Søren, af Søren Bertelsen R/S Temnæs 2 åres inrigger, 8 bords cedertræ. Vægt: 113 kg. excl. årer. Model: Langtursbåd med stuveplads. Byggeår ca 1975 Leveret til Ry Roklub, døbt Ternen købt af Skanderborg Roklub, pris kr omdøbt Temnæs af næstformand, tidligere formand Hugo Stigsen. R/S Æbelø 2 åres inrigger, 7 bord, mahogny krydsfiner. Vægt: 97 kg. excl. årer. Værft: Grejsdalens inriggerværft. Båd nr Byggeår 2004 Model: Kombineret turbåd og langdistance kaproningsbåd, med stuveplads. Pris kr incl. moms, incl. årer. Leveret til Skanderborg Roklub marts 2004 Døbt af formanden Erik Jensen 11

12 Outriggere Scullere R/S Ceres 4 åres outrigger m. styrmand, cravelbygget Bootwerft Friedrich Pirsch, Berlin - Spandau. Båd nr. 536 ~ båd nr. 6 fra Leveret til Berliner Ruder-Club, BRC, Båden blev døbt Hans Eller og brugt som træningsbåd for deres OL mandskab. Solgt til Flensburg Ruderclub ca Erhvervet af Skanderborg Roklub Døbt Ceres, sponseret af bryggeriet Ceres. For mere historie, se Træsejl April 2008 R/S Lillesø 4 åres gigbåd, kevlar og kulfiber Vægt: 72 kg. excl. årer Værft: Baumgarten Bootsbau, Warin, Tyskland Byggeår 2008 Leveret til Skanderborg Roklub Juli 2008 Pris kr. Euro = Kr Incl. årer Sponceret af Nordea Fonden i Skanderborg og Skanderborg Kommune Døbt af Ole Larsen Nordea. R/S Nordea 4åres 2er gigbåd, Glasfiber / polyester med kulfiberforstærkninger Vægt: 70 kg. excl. årer Værft Arne Hasle, Norge. Byggeår 1982 Sponseret af Sparekassen SDS døbt SDS omdøbt Nordea. Kvickly Singlesculler. Vægtklasse < 80 kg Værft: Empacher Købt 1993, pris kr Døbt af Poul Erik Thøgersen (Kvickly) Marie Double sculler Værft Arne Hasle, Norge. Købt Døbt Marie af Harald Hansen (BRF) Mike Singlesculler Værft Arne Hasle, Norge Købt Døbt af Holger Nielsen (SDS) Neptun Singlesculler. Vægtklasse >80 kg Værft: Empacher Købt Døbt af Jan Krogh Rasmussen, Formand for Kommunens Folkeoplysningsudvalg. OK Junior singlesculler Vægtklasse<70kgVærft: Salani, Italien Købt 1999 Døbt af K.E. Fisker,(Kvickly) Thor Singlesculler Værft Karl Poulsens bådebyggeri, Løgstør. Klinkbygget 5 bord, mahogny, vægt 22 kg købt 1952 Skanderborg Roklubs Bådpark Redigeret forår 2009 af Willi Dupont Korrektioner og oplysninger om manglende data modtages med glæde 12

13 Referat af ordinær Generalforsamling den 3. februar 2009 i Skanderborg Roklub Velkomst ved formand Erik Jensen. Afdøde Per Rasmussen blev mindet ved 1 min. stilhed. Ad 1. Valg af dirigent Henning Iburg Andersen blev enstemmigt valgt. Indkaldelse til mødet blev godkendt. Konstatering af antal fremmødte viste, at forsamlingen ikke var beslutningsdygtig med hensyn til pkt. 4. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er påkrævet for ændring af love. Ad 2. Fremlæggelse af beretning til godkendelse Erik Jensen kommentarer og henvisning til den trykte beretning i Træsejlet blev godkendt med følgende bemærkninger. Kommunens tilskud er uafklaret. Møder med kulturforvaltningen har ikke givet et endeligt overblik. Retningslinjer med hensyn til ansøgninger foregår via løbende kontakt med kommunens embedsmænd. Tidligere planer om etablering af sauna er skrinlagt. Ad 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Poul Erik Jensen gennemgik regnskab og blev godkendt med bemærkning om uafklaret kursustilskud. Ad 4. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere fra 60 til 65 år. Debat om grænsen skal ændres fra 60 til folkepensionsalderen, som nu p.t. er under løbende ændring, i stedet for fra 60 til 65 år. Afstemning herom kan ske ved ekstraordinær generalforsamling jfr. under pkt. 1. Ad 5 Fremlæggelse af budget til godkendelse. Herunder fastsættelse af kontingent, indskud og restancegebyr. Årligt kontingent fastsat til kr ,00 med regulering i henhold til foreningens medlemsopdeling: Medlemmer 2 og Kontingent 4 i lovene. (Se under forslag til ændring i Træsejlet nr. 1, 2009, side 8-9. Ved evt. ændring af grænsen mellem seniorer/veteraner vil budgetindtægten på kontingentkontoen stige ca Budget godkendt med bemærkninger fra materielforvalter Søren Nielsen om indkøb af 2 nye scullere til brug for især ungdomsroere, møntet på kaproning. Regnskabet godkendt af revisor. 13

14 Ad 6 Valg af bestyrelse Debat omkring ringe deltagelse i bestyrelsen af veteranere i forhold til %- medlemstallet. Meningerne var delte: I dagtimerne er bådvedligehold, rengøring osv. rigt repræsenteret ved veteranere/en husforvalter er en stor mundfuld for en enkelt person /Unge i årsalderen er et fåtal i klubben med få ressourcer/ En husforvalter skal ikke stå med ansvaret alene, men kan til enhver tid skabe udvalg til varetagelse af opgaver i samarbejdende grupper. På valg er: Formand: Erik Jensen: Genvalgt for 2 år. Bestyrelsesmedlemmer: Anne Grethe Skov-Nielsen: Genvalgt for 2 år Kirsten Slumstrup: Genvalgt for 1 år Susanne Holde: Genvalgt for 2 år Poul Erik Jensen: (modtager ikke genvalg) Anne-Grete Løvgreen: Ikke til stede, villig til valg for 2 år 1 vakant: Bestyrelsen søger blandt medlemmer Ingen suppleanter: Bestyrelsen søger blandt medlemmer Ad 7 Valg af revisorer På valg er: Allan Lund: Genvalgt for 2 år Henning Iburg Andersen: Genvalgt for 2 år Ad 8 Eventuelt Svind i kioskkasse observeres. Ingen konsekvens af hidtidig svind. Fortsætter som service for klubbens medlemmer. Forslag om svømme- og entringsøvelse hvert år. Bestyrelsen vil arbejde på sagen, og gør opmærksom på at alle frigivne har skrevet under på, at de kan svømme. Forslag om 1.-hjælpskursus. Carsten Christiansen undersøger mulighederne for at få afviklet et kursus i næste vintersæson. Rodragter, sportstrøjer osv. præsenteres ved standerhejsning af Sportsmaster, ved Søren Nielsen. Ungdomsroere får undervisning i roergometer ved Susanne Holde. Vores kasserer gennem 27 år Poul Erik Jensen forlader nu bestyrelsen. Poul Erik startede med at ro i 1970, og har bestyrelseserfaring i 32 år. Ølbrygning og andre aktiviteter trækker, og kåret som årets sportsleder i Skanderborg i 2006, kan han takke af med stor applaus. Stor tak fra bestyrelsen og vel-roet til mange fremtidige ture Poul Erik! Mødet er hævet! Erik Jensen 14

15 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Skanderborg Roklub den 26. februar kl. 19 Ad 1. Valg af dirigent Allan Lund blev enstemmigt valgt. Ændring af grænsen mellem seniorroere og veteranroere kræver ændring af loven. Ordinær generalforsamling var ikke beslutningsdygtig. Indkaldelse til mødet er rettidig indkaldt senest 4 uger efter ordinær generalforsamling og 8 dage før ekstraordinær generalforsamling. Ad 2. Forslag fra bestyrelsen: Alderen for veteranroere hæves fra 60 år til den alder, der gælder for at få folkepension. Formuleringen omkring alder er ændret med hensyn til det oprindelige forslag til ordinær generalforsamling fra 65 år til folkepensionsalder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Ad 3. Eventuelt Regler omkring formulering af ændringer optages til nærmere undersøgelse ved næste års generalforsamling. Bemærkning herom i Træsejlet Ingen husforvalter er valgt. Udvalg nedsat med Rita, Anna og Bitten 27/2 2009, Anne Grethe Skov-Nielsen madbutikken frisk smurte sandwich forskellige varme retter hjemmelavet pålæg mad ud af køkkenet og mange interessante specialiteter madbutikken madbutikken Klostervej Ry Tlf unisans.dk Møllegade Skanderborg Tlf

16 Veteranernes Vinter Vandreture Alle ture starter fra roklubben kl Dato Sted Guide Note Mandag 16. Marts Slaggård Banke Anny Medbring kaffe + madpakke Skovtur Silkeborg-Ry, lørdag 14. marts Vi mødes ved Skb. jernbanestation kl og tager toget til Silkeborg kl Turen, der gå gennem skov hele vejen, er meget varieret, somme steder gennem løvskov og somme steder gennem granskov, somme steder højt og somme steder lavt, og flere smukke skovsøer og udsigtspunkter passeres, det er efter min bedste overbevisning Danmarks smukkeste skovtur. En solid madpakke og godt med drikkevarer er strengt nødvendigt, turens længde er ca. 25 km. Vi plejer at aflægge Armbolten et besøg, inden vi tager toget hjem fra Ry. Tilmelding ikke nødvendig. Yderligere oplysning på tlf Vel roet Niels Thernøe Vroldvej 59 Skanderborg Tlf

17 17

18 Madpakketure 2009 Der er foreløbig planlagt følgende madpakketure i Sydjysk Kreds: Nordborg 16/5 Kolding 5/6 Vejle 28/6 Flensborg 5/9 Erik Madpakketur Året første madpakketur for klubbens medlemmer bliver søndag 5. april. Vi mødes kl. 10 og sætter bådhold. Turens længde bliver aftalt indbyrdes, og det er jo først på sæsonen, så der skal være plads til, at nogle vil ro kortere end andre. Erik Bededagstur Skal vi ikke prøve at lave en St. Bededagstur? St. Bededag 8. maj ror vi til Ry. Mødetid kl. 9. Dagen efter ror vi hjem. Så har man søndagen til at hvile ud og gå til konfirmation. Se mere på opslagstavlen. En-dagsture for veteraner Tirsdag den 26/5 Mandag den 15/6 Tirsdag den 18/8 (25/8) Ålborg København Fåborg Erik Red. URO-kalenderen Første roaften i sæsonen er mandag den 30. marts kl Hilsen Susanne 18

19 19

20 Standerhejsnings fest Lørdag d. 21/3 Vi laver fællesspisning kl Tema: Verden rundt. Du skal medbringe en ret fra et land eller verdensdel. Drikke varer købes i klubben. Vi deler udgifterne til maden ligeligt Tilmelding I klubhuset eller til Kirsten Slumstrup Tlf Senest mandag d. 16/3 20

21 Din daglige motion kan du få KVALITETSVINE UDSØGT SPIRITUS LUKSUSCHOKOLADE OG SPECIALITETER i roklubbens roergometre VI PAKKER OG LEVERER TIL HELE LANDET og motionscykler SKANDERBORG MAHLERS VINHANDEL ADELGADE 75 TLF SK 21

22 OBS!!! Husk STANDER- HEJSNING Den 21. marts Kl. 14 Åbningstider Man - Fre 07:00-17:30 Lør - Søn 07:00-15:00 Kalenderen lørdag 14/3: Kl Vandretur Silkeborg - Ry. lørdag 21/3: Kl Åbent hus lørdag 21/3: Kl. 14 Standerhejsning med spisning Kredsens madpakketure 5/4 kl. 10: Madpakketur ingen tilmelding 8/5 9/5: Bededagstur til Ry 25/4 26/4: Fynsregattaen i Odense 2/5: Tekniktræning i Kolding 30/5: Langdistancekaproning i Nakskov 13/6: Langdistancekaproning i Sønderborg 13/6 14/6: Maribo Regatta 27/6: Langdistancekaproning i København 5/7 11/7: Ungdomsoutriggerskole i Maribo 19/7 25/7: Ungdomslandslejr 26/7 1/8: Sea Challenge Fyn (Fyn rundt) 31/7 2/8: SMART tur (for ungdomsroere) i Kolding 15/8: Langdistancekaproning i Middelfart 15/8 16/8: Outriggerskole for voksne i Silkeborg 22/8: Langdistancekaproning i Ringkøbing 29/8: Regatta i Haderslev 12/9: Aalborg Regatta 22

23 Træsejlet Udkommer i 2009 med 8 numre, som du altid er velkommen til at komme med indlæg til. Indlæggene kan afleveres som renskrift sammen med fotos til redaktøren med post eller . Nr. Deadline Udgivelse Tillykke med fødselsdagen Marts 13 Henrik Broustbo 13 Knud Dalgård Kristensen 14 Anne Marie Sloth Stigsen 15 Kurt Mathiassen 15 Mette Juhl Wulff 16 Gitte Thetmark 19 Jonna Holst 19 Ann Marie Kjær 24 Ulla Bertelsen 24 Maiken Glud Dalager 25 Vibeke Johannsen 28 Kasper Wissing 30 Søren Sloth Stigsen 31 Kirsten Tholstrup Jensen April 2 Jens Rasmussen 7 Henrik Høgel 11 Else Plum 12 Peder Jensen 12 Axel Bonde 17 Flemming Wind Christiansen 17 Thomas A. Kirkegaard 19 Søren Dalager Også tillykke til Vibeke Freising den 12. februar. (glemt i sidste nr.) Rengøring af klubhuset Uge 9-12 Veteraner Uge Anita Kjær Gustav Holm Peder Jensen Anne Grete Løvgreen Philippa Steen Susan Møller Åse Bjerre Thøgersen Inge Lise S. Ramsay Søren Dalager Uge Veteraner Uge Helle Lund Pedersen Erik Kjædegaard Anne Pedersen Lars Riis Jensen Steen N. Christensen Dorthe Enevoldsen Thomas Kelstrup Marianne Kristensen Kirsten Tholstrup Jensen Den ansvarlige på holdet finder i god tid en egnet dag 23

24 24

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter.

Beretning for 2009. Vi har stadigvæk ikke en fuldtallig bestyrelse, så vi har manglet en husforvalter. Beretning for 2009 1. Generelt om 2009 2009 var igen et godt år for Skanderborg Roklub. Romæssigt er det gået meget godt, og vi har igen sat rekord med antal kilometer og antal medlemmer på vandet. Vi

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66, Odder

Læs mere

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte.

Beretning for 2008. Blandt de positive forhold er naturligvis vore 2 nye både Næsset og Lillesø, som vi døbte 23. august med mange fremmødte. Beretning for 2008 1. Generelt om 2008 2008 var et godt år for Skanderborg Roklub. Det mest negative var, at vi mistede vores trofaste morgenroer Per Rasmussen knap 75 år gammel. Romæssigt er det gået

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 2 Marts 2011 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 6 August. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf. 8652

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 4 Maj 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Beretning for 2007. 1. Generelt om 2007. 2. Nyt køkken. Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem.

Beretning for 2007. 1. Generelt om 2007. 2. Nyt køkken. Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem. Beretning for 2007 Så skal der aflægges beretning for 2007, men jeg vil også se frem. 1. Generelt om 2007 2007 var et travlt og generelt et godt år for Skanderborg Roklub, da vi havde mange positive forhold,

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 3 April. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 8 November. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 5 Juni. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300 Odder

Læs mere

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 28. årgang Nr. 3 April 2012 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer: Anne-Grete

Læs mere

Beretning for 2005. 1. Generelt om 2005. 2. Opfølgning fra sidste generalforsamling

Beretning for 2005. 1. Generelt om 2005. 2. Opfølgning fra sidste generalforsamling Beretning for 2005 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2005, men der skal også ses fremad, som jeg plejer at sige. Først vil jeg sige noget generelt,

Læs mere

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2009 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2009 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 25. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2009 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 8 November. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej

Læs mere

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 23. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2007 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Sekretær: Susanne Holde Glentevej 17 Tlf. 3069 3226

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 26. ÅRGANG. NR. 1 Januar. 2010 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Anne-Grete Løvgreen Lundevej 66 8300

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 8 August 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Tur til Helnæs Statistik Madpakketur Efterårsturen til Silkeborg Aktivitetskalender Faaborg

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 7 oktober 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 6 August 2011 SKANDERBORG ROKLUB Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54 Tlf. 8651 0591 Kasserer:

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 7 September. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6

Læs mere

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort

2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens- og Amatørudvalgets beretning Udvalgsformændene ganske kort Dansk Forening for Rosport www.roning.dk 26. februar 2016 DFfR s ordinær generalforsamling den 12. marts 2016 Endelig Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Hovedbestyrelsens beretning Herunder Ordens-

Læs mere

Formøde den 6. februar 2014

Formøde den 6. februar 2014 Formøde den 6. februar 2014 Deltagere fra bestyrelsen: Ove Pedersen, Sven Lyster, Marie Skøtt Rasmussen, Joan Lindholdt, Per S. Christensen og Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Afbud: Dan R. Petersen, Rasmus

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2005 Skanderborg Roklub Fortællinger fra 75 år på søen og ved byen Jubilæum og standerhejsning den 19. marts SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 oktober 2012 31. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Kurser Arbejdslørdage Gåture Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 27. årgang Nr. 4 Maj 2011 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand/ Aktivitetschef: Lars Elkjær Vroldvej 54

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007.

Beretning for 2006. 1. Generelt om 2006. 2. Medlemmerne. Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Beretning for 2006 Så skal der aflægges beretning for 2006, men jeg vil også se frem i 2007. Først vil jeg sige noget generelt, så kommer der noget om medlemmerne, økonomi, roning, bådene, huset, aktiviteter,

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl

Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl Dagsorden for konstituerende bestyrelsesmøde 3 marts 2016 kl. 19.00 Til stede var Gitte, Jacob, Jørgen, Carl, Carl Anker, Mogens, Nils Bo og Henrik. Afbud fra Aksel. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden

Læs mere

Formøde den 22. september 2009

Formøde den 22. september 2009 Formøde den 22. september 2009 Deltagere fra bestyrelsen: Tine Christensen, Sven Lyster, Dan R. Petersen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet fra seneste

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013

Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Referat fra generalforsamling i Socialpædagogerne Lillebælt d. 28. oktober 2013 Dagsorden: Velkomst af kredsformand Hanne Ellegaard 1. Valg af dirigenter 2. Valg af referenter 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 8 November. 2004 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb.

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund

Nr. 2 Maj 2007 27. årgang. Medlemsblad. Lemvig Roklub. Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund Nr. 2 Maj 2007 27. årgang Medlemsblad Lemvig Roklub Medlem af DFfR og DKF under Danmarks Idræts Forbund 1 Formand Jørgen Kielsholm Torsvej 115 97 82 18 92 kielsholm@mail.dk BESTYRELSEN 2007 Kasserer Hanne

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10 Oktober 2013 32. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Hvorfor Bente fik pokalen Hvordan man er aktiv i roklubben uden at ro Hvorfor man ikke behøver

Læs mere

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 30. årgang Nr. 6 august 2014 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben!

www.riberoklub.dk Nyhedsbrev nr. 1, 10/3 2013 Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Det meste er som det plejer, men der er også meget, der er forandret i roklubben! Alt det nye bliver præsenteret på MEDLEMSMØDET ALLEREDE NU PÅ TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.00-21.00 I KLUBHUSET. Dagsorden

Læs mere

TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 3 APRIL. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 3 APRIL. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 3 APRIL. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken

Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Silkeborg d.4.april 2011 Ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Naverparken Rosengaardscentret Mandag d. 4. april 2011. kl.19 00 Til stede var: Andelsboligforeningen nr. Mødt Alice & Lars Steinicke

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Steffen Nordgaard som dirigent, Steffen blev valgt med akklamation. Roklubben Stevns Generalforsamling torsdag den 16. februar 2012. Tilstede 37 medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Budget. 5. Fastsættelse

Læs mere

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben.

2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. 2014-2015 Bådvedligeholdelse Bådvedligeholdelse er en del af de vinteraktiviteter der er i Roklubben. Alle både skal repareres for de skader de har, og der skal slibes, lakeres og poleres så vi kan bevare

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017

Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 AABENRAA ROKLUB Indkaldelse til generalforsamling i Aabenraa Roklub 2017 Der afholdes generalforsamling i Aabenraa Roklub torsdag den 2. februar 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden i henhold til klublovens

Læs mere

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober

Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang. Standerstrygning Søndag d.28 oktober Skelskør Roklub Tidende Nr. 4. 2012 41 Årgang Standerstrygning Søndag d.28 oktober Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk Næstformand/Husforvalter/Redaktør.

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 22. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2006 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd.: Hugo Stigsen Virringvej 88

Læs mere

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 24. ÅRGANG. NR. 8 November. 2008 SKANDERBORG ROKLUB 1 Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Kasserer: Poul Erik Jensen Nattergalevej 6 Tlf.

Læs mere

Formandens beretning for 2003

Formandens beretning for 2003 Formandens beretning for 2003 Så er det igen tid til at aflægge beretning for Skanderborg Roklub. Beretningen gælder for år 2003, men der skal også ses fremad specielt på grund af de store aktiviteter,

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt

ÅREBLADET. Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 10. okt. 2011 30. årgang Løvfaldstur på Gudenåen 9. okt. 2011 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Standerstrygning Løvfaldstur Gåtur Lyø Rundt En aften med

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

TRÆSEJLET. 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 21. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2005 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87 94

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 29. årgang Nr. 3 April 2013 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand: Erik Jensen Eskebækparken 50 Tlf. 8652 4424 Næstformand: Tommy Haubjerg Madsen Vrold Tværvej 13

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort

Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort Referat fra generalforsamling i Danske Venners Klub afholdt torsdag, den 1. marts 2012 kl. 15:00 på Orihuela Costa Resort 117 medlemmer var fremmødte + 2 fuldmagter, hvilket var > 1/3 af det samlede medlemstal,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken

Generalforsamling i. Ballerup Tennisklub. søndag d. 18. februar 2001 kl 10. i klubhuset i Damgårdsparken Generalforsamling i Ballerup Tennisklub søndag d. 18. februar 2001 kl 10 i klubhuset i Damgårdsparken Dagsorden: 1. Valg af dirigent Michael Thielsen blev valgt. Ifølge lovene skal generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

TRÆSEJLET. 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB

TRÆSEJLET. 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB TRÆSEJLET 19. ÅRGANG. NR. 4 Maj. 2003 SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen Virringvej 88, Skb. 87 94

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF

Referat fra ordinær generalforsamling i AIF 31. maj 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i AIF Torsdag den 28. maj 2015, kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdtes i AIF klubhus. Deltagende foreninger: Badminton, Cricket, Fodbold, Gymnastik,

Læs mere