Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011"

Transkript

1 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne og dermed lovlig. Ingen kommentarer 2. Bestyrelsens beretning og godkendelse heraf Lisbeth Praëm Maccholm, formand i Seyla fremlagde bestyrelsens beretning. Mange administrative gøremål for bestyrelsen det første år mht. CVRregistrering, oprettelse af bankkonto, hjemmeside. Derudover er det blevet til to officielle nyhedsbreve samt to afholdte arrangementer i sidste kvartal i Foreningen er ved Aalborg Kommune godkendt til at modtage medlemstilskud i Der er blevet sat vejskilt op ved Kochs Vase, og der er ansøgt ved vejdirektoratet vedr. Hadsundvej. Vi afventer kommune og politi vedr. advarselsskiltning ved selve rideskolen. Optagelse i DI er ansøgt, hvoraf der i dag fremlægges nogle forslag til vedtægtsændringer med henblik på at opnå optagelse. Vi er en lille forening med et lille budget, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk muligt at slå større projekter op, leje jord mv. 1

2 Seylas medlemmer har skrevet en række ønsker op på en liste. Enkelte er allerede imødekommet, andre kommer i året 2011, bl.a. klubtrøjer. Ovalbane er pt. ikke økonomisk indenfor rækkevidde, om end det er et ønske for alle. Basiskursus i omgang med heste blev aflyst pga. for få tilmeldte. Elevstævnet var en succes, og juleafslutningen rigtig hyggelig. Hjælpere får en stor tak for indsatsen. Det sociale er klubbens vigtigste formål, og vores ambition er at arrangere hyggelige arrangementer og elevstævner baseret på uddannelse af rytterne og ikke elite-/konkurrenceridning. Kommentarer til beretningen: Ingen kommentarer. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning. 3. Kassererens regnskabsberetning og godkendelse heraf herunder fastsættelse af kontingent Der uddeltes kopier af regnskabet, som desuden er offentliggjort på seyla.dk. Der har generelt været små underskud på arrangementerne afholdt i 2010, hvilket dels skyldes 1. gangs indkøb af ting, som kan bruges igen til andre arrangementer fremover. Kommentarer til regnskabet: Ingen anmærkninger. Revisor har godkendt regnskab. Der spørges til antallet af medlemmer og fordelingen på aldre. Klubben har pt. 67 enkeltmedlemmer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet for

3 Bestyrelsen foreslår at kontingent fastholdes på nuværende niveau, dvs. - Familie/institution kr. 300,- årligt - Voksen (18 år +) kr. 200,- årligt - Børn/støttemedlem (< 18 år) kr. 100,- årligt Kommentarer til kontingent: Ingen kommentarer. Generalforsamlingen godkendte forslaget om at fastholde kontingentet på eksisterende niveau. 4. Indkomne forslag A. Bestyrelsens forslag til logo Bestyrelsen fremlægger sit nuværende logo som klubbens fremtidige med mulighed for enkelte finjusteringer. Logoet er enkelt og genkendeligt, og folk har taget det til sig Der er et par kontakter til nogen, som kan fremstille trøjer/klubjakker med det nye logo. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til logo. B. Håndtering af tilmeldinger til arrangementer. Forslag om at anvende Sporti.dk Bestyrelsen har overvejet sms og ift. at anmode medlemmer om indbetaling af kontingent, deltagergebyrer m.v. men er af flere årsager fravalgt, bl.a. pga. ændrede numre/ adresser. Bestyrelsen har ligeledes undersøgt priserne for brug af girokort via banken, hvilket koster 500,- for 1000 girokort, som derudover skal sendes ud til alle medlemmer, hvilket giver en del udgifter på porto. 3

4 I stedet har vi undersøgt muligheden for at anvende sporti.dk, som mange andre klubber bruger. Sporti.dk kan håndtere såvel kontingent som deltagergebyrer. Det koster 10,- i gebyr, som kan pålægges i forbindelse med tilmelding. Er det virkelig gratis at være medlem af sporti.dk? Tidligere kostede det også et medlemskab + gebyret. Netbank er gratis, og på overførslen kan det påføres, hvad indbetalingen er til. I en anden lokalklub er det skik og brug at sende en mail, der minder om kontingent. Derudover er det medlemmernes pligt selv at kontakte klubben via mail ift. indbetaling af deltagergebyrer. Der er også reklame forbundet med at anvende sporti.dk, da vores aktiviteter så vil indgå i sporti s kalender. God erfaring med sporti.dk. Her skal man have gyldig , når man betaler et gebyr/kontingent. Desuden er sporti.dk god ift. at finde lokale arrangementer/klubber. Sms kan anvendes, men det forudsætter, at der gives besked når man får nyt telefonnummer. Det kan godt være vanskeligt for børn og unge at administrere. Opslag på rideskolen ses måske ikke af alle, da ikke alle kommer ind i rytterstuen eller bemærker opslagene. Der mangler en tradition en rutine vedr. opslag, f.eks. Seylas egen opslagstavle i rytterstuen. På DI.dk har man icetest, som kan håndtere alt ift. stævner (programmer, klasser, volter mv.), hvilket evt. kunne udgøre en hjælp ift. medlemshåndtering. Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen skal arbejde videre med, hvilken løsning der bedst kan svare sig for klubben. Klubben kontakter andre ift. at udveksle erfaringer. Principielt vil det være bedst for klubben at minimere udgifter til mellemled, f.eks. sporti.dk. 4

5 5. Eventuelle vedtægtsændringer Bestyrelsen stiller forslag om justeringer af vedtægterne. DI havde en række krav til vedtægtsændringer. Bestyrelsen har været inde på DIF s hjemmeside og umiddelbart er vores vedtægter i overensstemmelse med deres krav, men der er plads til forbedringer. 6 Helårligt medlemskab ønskes udfaset, og kontingentåret flyttes til 1/1-31/12 8 stk. 2 Valg af referent bør tilføjes dagsordenen Fastsættelse af næste års kontingent Valg af 1 revisor og 1 suppleant 9 En revisor og suppleant. Valg af revisor flyttes til Det er præciseret, at det er fremmødte stemmeberettigede, som har stemmeret 15 ¾ stemmemajoritet er afgørende ved opløsning af klubben 16 Præcisering ift. at beslutning tages af generalforsamlingen I 10 foreslås det, at kasserer og næstformand vælges på lige år, formand og øvrige på ulige år, hvilket ikke stemmer overens med, at bestyrelsen konstituerer sig selv. 5

6 Hvis man skal beholde delen med ulige og lige år ift. at formand og kasserer følges ad, så kan en model være at der på generalforsamlingen træffes valg om, hvem der skal være hhv. formand, næstformand og kasserer hvorefter bestyrelsen konstituerer sig ift. hvem der skal være sekretær. Det er forskelligt hvordan det fungerer i de forskellige foreninger. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægterne samt tilføjelsen, at bestyrelsen konstituerer sig selv hvor den version af 10, som kan godkendes af DI vedtages som den gældende. 6. Valg til bestyrelse samt suppleanter Der er 6, som stiller op til valg på 4 bestyrelsesposter + 2 suppleantposter. - Lisbeth Praëm Machholm genopstiller Valgt ind med 16 stemmer - Anne H. Christensen genopstiller Valgt ind med 15 stemmer - Anne Bjørn Jensen stiller op Valgt ind med 9 stemmer - Susanne Smed stiller op Valgt ind med 7 stemmer - Camilla Nielsen stiller op Valgt som 1. suppleant med 6 stemmer - Lotte Falk stiller op (skriftlig begæring, da hun ikke kunne være til stede) Valgt som 2. suppleant med 5 stemmer 16 stemmeberettigede stemte, og valgresultatet blev godkendt af generalforsamlingen. 6

7 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Carl Johan Petersen genvalgt som 1. revisor Dan Faber Machholm genvalgt som revisorsuppleant Generalforsamlingen godkendte valg af revisor og -suppleant. 8. Eventuelt Ros fra en af hjælperne ift. afholdelse af det første stævne, hvor det fungerede rigtig godt ift. at det var første stævne god planlægning og styr på tingene. Bestyrelsen er glad for at vide, at det store planlægningsarbejde har båret frugt, men vil også sige stor tak til alle hjælperne, som har gjort det muligt. Ingen øvrige punkter til eventuelt. Referatet er godkendt af Dan Faber Madsen (dirigent) Lisbeth Praëm Machholm (formand) Anne H. Christensen (referent) 7

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14)

Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Referat af den ekstraordinære generalforsamling (2013-12-14) Dagsorden : 1. Valg af dirigent og referent. 2. Afstemning om nye vedtægtsændringer 3. Valg til bestyrelsen 4. Valg til udvalg 5. Afstemning

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling NJK 2010-03-02

Generalforsamling NJK 2010-03-02 Generalforsamling NJK 2010-03-02 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger skriftlig beretning til godkendelse 3. Arbejdsudvalgene aflægger mundtlig beretning 4. Kassereren forelægger det

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen

Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen Referat Mødedato og tid 11. november 2010 19.00 Sted Mødeleder Referent Møllevangsskolen Frode Holm Ditte Løgager Emne Dagsorden Referat fra generalforsamling for Tunø Festivalforeningen 1. Valg af Dirigent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse

4. Kassererens beretning, herunder budget og kontingent fastsættelse Generalforsamling 30. april 2015 12 deltagere udover bestyrelsen Formand Henrik Mathiasen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 1. Valg af dirigent Henrik Mathiasen valgt 2. Valg af

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00

Referat af generalforsamling ISK 2010. 30. Marts, kl. 19.00 Referat af generalforsamling ISK 2010 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslår Kenneth Pedersen Kenneth Pedersen vælges Bestyrelsen foreslår Bente Tromborg Bente Tormborg vælges 30. Marts,

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet.

Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Karlslunde, juni 2005 Sommerhilsen 2005 fra bestyrelsen Kære medlemmer Foreningens generalforsamling er som sædvanlig gennemført i slutningen af april måned, og vedlagt følger referatet. Konstituering

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere