Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008"

Transkript

1 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N Fogsadss Lysfsfog Wads Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Tf Næsfomad: Jsp Møho Tf Kass: Ja Js Tf Tud: Kjd Fos Tf Juo asvag: Ma Schmd Pds Tf Suppa: Ba Las Tf Suppa: Kas Fos Tf Bagsooø: Mdmsbad fo Lysfsfog Wads Næs bad udomm mas Dad 20 fbua Kaus Adams Bagsooø: Fd Søs Mdm af Damas Sposfs Fobud Wads.d fog hvo d gæd vd a fs og d god ammasab som afa omga Wads Afd. Fy Afd. Fomad: Wy Davag Tf Tuasvag: Ba Gs Tf Sposoasvag: O Rasmuss Tf Wads Afd. Sjæad Koa Sjæad: Tob Rasmuss Tf

2 Lysfsfog BæWads ma fsv på E fog, hvo d pads a. E fog, hvo d også gæd ovg vd a såfs æg, d og d god ammasab som afa omga... I d umm Sd I d umm Sd Fosd 1 Kubaf 17 Wads afd. bsys 2 Gddfs Ga Fomads sd 4 F.I.N. 20 Omg ysfss v 5 Omjag g fs 21 Wads famfscamp 6-10 WM P&T Havu md Wads 11 Wads gafosamg 24 Myss fs 12 Wads fo 25 Wads aagm Wads fo og fags D bv dg dsd maa, dæg så fo sbs h g hodg og ødvdgvs Lysfsfog Wads hodg. D ags fobhod fo y fj. Rs og ædg v bv ag på hjmmsd Rdaø WADERS NEWS, Ba Thoms So fosd bd: Has H. Las fags fa Wads fam fscamp 2008 Små bd: Kubaf - Wads havu - Wads fam fscamp 2008 Fomads sd Sd sds ubbad udom ha d vg væ gag aagm og d søs aagm v ha haf dao mg Wads fam fscamp, hvo v va 48 bø og vos sam d sds wd augus, wd som jg ad v hus fo d hyggg samvæ og gæd og sammhod på camp. M d a æs om ad sd bad. (D bsu a d g 2009 v bv aag Wads fam fscamp) D mag ad aagm såsom Gddu Ga, Havu md sjæd fags, Fadfs ouc FIN, WM P&T og om vos ubaf a æs om a h bad. Vos poouc og vaa- og mådsodæg su 31/ D du ag h sg på hv måd v v ø dvs ouc og odæg på 2009, m føg md på vos hjmmsd wads.d h v d bv opys hvoda vos ouc v fogå. På mdsd 14 og 15 h ubbad a s a d ad u mag aagm fm mas måd. Gafosamg gg som ad føs fdag fbua, udov d fas pu som så på sd 24, hyd og pæm v også ås Wads povd juo og so æ. Om ødag aag v havødu Maag fjod og dm som omm ag fa gafosamg, ja dm v v fd ovag, så d a omm md ud og fag ås føs gøæd. (hvs fjod foss ). H sds v jg øs a gg gædg ju og fsg og ybgd yå. V ss dud - Ba Thoms HUSK! Mag du øjghd aagm så g dm som så fo aagm og afa v. samøg.

3 Fsv u ovg på fsu Sposfs gå md v fsv og d fud ovg. Og fsv må g væ ov 12 cm ag. D må dog u mdbgs på fsu. På fs-fyjs a ma også mdbg fsv, d sa bo væ hovdbagag - svføgg hådbagag. D dømms dmod syv dags hæf fo a bæ v også fsv - udfo d ovg avdssomåd som d hdd fagspog. Fsv må u bæs og avds, å ma udøv s fs. 15 Bæ ma fsv på vj og fa fssd d også ovg så æg, d svgæd på u. Po foæ mg, a gå ma smpvs på gba på u hjm, æd s fsøj og md v bæ, a ma bv døm syv dags hæf fo a bæ v. Ko og god. Kd: Damas Sposfsfobud Wads Famfscamp 2008 vd Houm sø Så om dg dag, hvo Wads camp vd Houm sø su bgyd. Bsys møds på camp pads fdag omg. 15, v su hav s d so fæs og d 4 bvua op, så pads va a y d af camp dag, d af dag om fdag og d s d ds op, så ma u væ dog og a d camp sa ødag. Lødag mog sod Wads øchf Ba Bdsfa Las dg op og f æd bå og og vad mogaff, ms v f mogmad og fjd Js K. Jss fødssdag, om a d sd camp dag og f ds og vog ops, så da o sog 10 bød fomad d 48 fmmød dag vom Wads Famfscamp 2008 og foa om d av som v væ øb af d æs dag og øsd a dag god camp. Så u d o væ a fssæg bv ag ud am og d sø, fsfb havd vs gb dm. M fs va g bdhumø, så hug bgyd d a by d ad bud d så va. Fmmg fa FufsTam gav suo aja sjads og om shd søs, og ma må sg ha f mg

4 av wd, gg mag su pøv om d va a o aja og mag bv h opsug af d, jg hø f som a om a d ad u havd pa om a su ud og øb aja. Fomad su svføgg også pøv aja, ja å jg sv sg d bv d md øbssy da mag od ha u omm d d, m d passd som fod hos og d spøg, ja jg om også op af d g vd g hjæp. Sm. Kao, som d va 5 af, bv også fg by om d så va fs ma og hygg u ud sø samm md fam md fsamma. D va 2 båd og d bv vs mag måd ma a fs fa båd. Es va d mag som havd ag ds vads md og f æ og om hvoda ma fs og bgå sg å ma gå og vadfs ud vad. På camp pads va d fuassuo md D.S.F. suø Mads Bho og ha havd mag d på asba fo a få puds ds as af og ybgyd som su hav vs og om hvoda ma gø. Mag f mass fdus og md sg hjm som d a abjd vd md d æs måd. K. 13 ød bø fa øchf a u va d mddag og øhod svd sadwch ad bum og da a så mæ ud, f a a vd a afsmad va a. 19 pæcs. Ef mddag u d u også bds gddfu og mas b og mag f av ds g favo ag, og og f dda fag og på ds ao. Pou Jpps fa Fsavs f god sa md d "gam" Wads dg ms d og sg fmddags sapp og op aff. Fmmg fa FufsTam gav ødag fmddag opvsg hvad ma su u aja, hvo ha bad ad vs f gøæd vdg so bgjsg. Lødag va dag hvo mag foa mg om d opvs d havd haf vd d fosg av og md fs sø, ja d s som va av d ødag va fs sø, d bv u fag små søs, m jg vd a Tob (Wads oapso på Sjæad) fagd mds 70 abo. Så da ø. 19 bgyd a sv afsmad, og d fosg fag fa dags fs og av bv foa, u ma hø a d a fs v g md va m, da a d ad g som va s på camp havd gjo æmp dy på camp dag. Ef mad bv bå æd og Mcha spd på gua og mag byd budd om a f ds g smøv. Da mø om og sobødsdj om fm bv d ægs omg bå og omg mda g d sds sovpos.

5 Sødag mog d øchf sod op va mag ad smud d fo a s om d u fag og. Ko 7.30 va mogmad a og u om Fa Js md camps føs fs md d søs på, gdd på 1.84 g og 63 cm. øvg Fa s føs gdd og u a d o væ a d ad hug f sps ds mogmad, fsfb havd gb dm. Og md d m f Fa havd fag s fs, om Has H. Las op md gdd på 2.18 g. og 72 cm (s bd på fosd) og så om F Rasmuss md s føs gdd på 1,44 og 61 cm. som ha havd fag fa ao, u va a campdag d og fs m d bv dags sds fags. Kø ad samm mddag og u ad d så små mod d af Wads Famfscamp 2008, så da mddag va sps og fomad ad d fosg suø fo ds so hjæp md camp og gædd sg ov d mag som havd dag på camp og sds og mds gædd sg ov d fo vj som d havd væ d wd, høj so, øvj og gad. Df va d gag s og os, hvo dag u om md os ov d måd v fog havd av aagm på, m mag av og d djg smg og hjæpsomhd d va på camp. D va mag os øhod som havd ag æmp abjd wds måd. Jo, d om da også s fa juo, d sys god a camp u hav va ugsd. D ås Wads Famfscamp foøb d h gg Wads åd, som vos moo sg: E fog, hvo d pads a. E fog, hvo d gæd vd a fs og d god ammasab som afa omga V Wads bsys a fo d ås Wads Famfscamp og på gsy æs å. Bsys

6 Havu md Wads D 20/9 sod v op ødag mog , v su på havu md Lysfsfog Wads som havd j M/S T fa Hshas. V om op sb f vos gj ombod og sj ud d føs pa æ va d og, m så f v hug d va pa os, æs as om d og små æ jg od a d va bud, så jg gav d og m, d om du æ, så gav jg modhug og u mæ d va og på og d så ud a væ os?, m d va æmp gå uha på 720 g. og 46 cm. så so havd spp s gå uha fø. V f df og f os og havd a 7 md hjm. Has H. Las VOLSTRUP - ET BESØG VÆRD! E djg au - f fac Fag so ød fssø - åb fa soopg. sodgag Sag af fsgj, s, s og dva - ( udj. af fssæg ) Sp gof - ddøs ægsha 9 / 18 hus gofba. Psfog, so udvag m, sd og sæ - også gava. Tf / / / Ad. Rosbjgvj 5-9, (mod Røbæ) 9500 Hobo - 3 m. fa aføs 34 N Myss fs Jsp, Mcha og jg ø vd 10 d d fo a gav om F.I.N. sødag. D va og om d va bv pu ud gavg, så dm v v ud og fs md om fmddag. V ø føs Sv sad fo a s om d su væ havbas v u fs. Fohod va f, m fs va d g af dsvæ. D s v så fs va ødspæ, Mcha havd fjog ud dspg. V ø hf Åbæ, m h va d fo mg vd. V bv g om a gø sds sas Fdshav, fo a s om d su væ os på vos hospo. H fsd v md jg, og d om hug pa små os på ad. Pudsg f jg god hug, m op v d bsm. Da jg f d ovfad, gjod v so øj. D va fs v adg ogsd havd s fø. D mdd ms om om hauds, så v od d va ma af a. V og mass bd af dy, og sa d hf ud g. Jsp sd bd Kud B.s fo, og f ha havd væ pa bøg gm, fad ha fm d va sovs. D havd v hø om fø, m d va fd a fag såda. Sovs vjd 450 gam og va 30 cm. ag. Ba Chsas

7 Dcmb 2008 Kubaf. Bgo af md Wads Ku fo mdmm Tosdag d. 4/12, Ovpå Søvg Bbo, Hobovj 90. Dø åbs sp sa su ca A få gas bgopad, d a øbs f pad á. 20- D mag fo pæm sam væd på ca Fog væ md op aff og småag. Ifo - Ma Schmd f Pæm havu md T fa Hshas. Lødag d. 27/12. afgag m ps Mød op vd sb hav m fø afgag. 1. p. søs os væg. 2. p. søs ad a væg. 3. P. fs aa fag fs. E pæm p. mdm. Max. 12 pso. Jsp Møho, f HUSK! oogg dag fø. Jaua 2009 WADERS ARRANGEMENTER Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25- Ovpå Søvg bbo, Hobovj 90. Tosdag d. 15/1, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25- Ovpå Søvg bbo, Hobovj 90. Tosdag d. 29/1, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f VIGTIGT VEDRØRENDE HAVTUR Koogg af fø. Du g Jsp Møho f , f D fyds op mdmm f sds mdgsdao.

8 WADERS ARRANGEMENTER Fbua 2009 Gafosamg Fdag d. 6/2, , Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Læs m sd 24 Havød u Maag fjod Gas og u fo mdmm V møds vd Hobo ubsao Lødag d. 7/ Pæm d 2 søs havød. Ifo Kjd fos f Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 12/2, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Havu md T fa Hshas. Sødag d. 15/2, afgag. 7,00, Mød op vd sb hav m fø afgag. 8 m ps. 450,, I-mdmm +. 25,Tmdg bdd ss d. 20/1. max. 12 pso. Jsp Møho, f HUSK! oo gg dag fø. Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 26/2, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Mas 2009 Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 12/3, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Fuas usus Mdmm gas/ mdmm. 25md DSF suø Mads Bho. Lødag d. 14/3, vd Houm sø Ifo og mdg Ba Las f

9 Gddfs Ga Wads Kubaf a av dvs sp, så suø d a f v a M o d o, (Rvamad) som om og gav os d o. Og d su hug vs sg d va s så m dda a av s g sp. Så få omm og d så Fjd ubaf om Modo, ha også d hvo v møds hv a- v ha æ os a bd P&Td ug ubaf Søvg fu (Modos g opsf) som Ov p å b b o,h d 2f ø - md gaa v ømm hv s gag ha Uch Chss P&T sø, og hvm v g udvs os us a bd fu- fag så mag fs. Ja, d v v. Og d mdmm som a, så d va md so ocaom fubdg ha æ o fu bv bud af, fo mass af Uch. på ødag d Wads mssab P&T og dm som ha d Vos dj ubaf su v æ- fu va ovbvs om a d h s v bv Wads- ms. Læs sd D 4 dcmb ha v d sds ubaf fo å og d hod v juafsug md æmp bgo d pæm fo ca , så v håb a mag af mdmm v mød op. Fog gv a bgopad og d a øbs f pad fo. 20,- p. s. Fog væ fo op aff og småag. Bsys V va 10 dag ås gddfs Ga. Joas C. og Uch C. må dsvæ md afbud, da Joas havd få fuza. D gav så pads o ad Wads mdmm, som va på vs afs spædd fs. V møds og ggd sæg. D g mag mu fø d føs hug dfad sg, m gdd sap ag båd fu, b, spd, wob og vd f sag ovfad, bag d mø mosvad! D va udg og d bv d fovvd, fo os a! Jg havd sv 7 hug ap og s af gdd bv og! Edg havd P B. fas fs på s fu og d bv ad g foa has sø Ab, som d a ss på bd. Nu g d gsom hu på by d o gd b v a d f fs, fosg søs og d båd på fu, b, spd, wob og jg. Nu da æs a havd haf hug, ja så gjod Ma S. og udgd a d vam fsfad, som va bd af sag fa SupBs Søvg. V dæ d b o d b a g Mas b og så va d smø sv. P B., Am og Ab v a g g fsfad og havd dfo mdbag ds y døb gasbus. D havd mag foag på, hvofo d sd, su hav sg pøs. Kouso bv dog a, d m va fo Abs syd! ;-) Fd hod sg gds fa d vam d og

10 f ø s go gs åm f a g a f, A- og u ads sup ag! Mams sd pøs! J. va so og havd få sua Ef d måd og fyd mav, af s asgs (d ys ud gopog v faf ham på bd)! s og d va sas bd g. Da o va Ma J. fsd soppd v md jg og fs og d bv havd oa a op, hvo mag md d samm fs d va bv gdd, m d ad d af. 10 gag, ud D bv a a d dog bv sd32 gdd. dd fas, m fad af hv Ta a fo dgag, d om u gg djg ud af vad! D bv u fo mg gddfsu Ga og v gæd fo P B. som sb og os vs a æs å, hvo v g (svom d va sp y). Ma J. sa udfod d bdys! pøvd u gdd af g og d T høfg og, så bv a huggd aua samm sd g, fs gudsa. m d gag bv d sddd Bsys Lysfsfog Wads ORDINÆR GENERALFORSAMLING Fdag d. 6/ Ov på b b o S øv g, Hob ov j Vag af dg. Fomads bg. Kass fmægg vd gsab. Idom fosag Ka æss på 5. Vag af: 4 bsyss mdmm. 2 Suppa: Bagsooø: 6. Fassæs af oaog. Wads og Evu. Fosag d øss bhad ud pu 4, sa føg vdæg væ fog hæd ss 30/ E-ma: Fog væ fo aff, bød og ø/vad.

11 Ifo - Lysfsfog Wads V mdm af Damas Sposfs Fobud, som du så også bv mdm af. (Hvs du ad mdm af DSF m d sd, så få du fud DSF og Oob/Novmb.) Kog Wads. D.S.F Mdmsab Wads DSF ad I a Idmd. gby So K. 110,- K. 290,- K. 400,- + K. 50,- Juo K. 55,- K. 204,- K. 259,- + K. 0,- Fam K. 165,- K. 360,- K. 525,- + K. 50,- Kog Lysfsfog Wads og D.S.F. v bv opæv på samm goo/pbs Vgg! Hvs du dba på ad måd d på poshus, så SKAL du hus a, opys/ sv på ovføs a, d Lysfsfog Wads du ha md dg d. Og hus, ba du ov hombag sa du sv Lysfsfog Wad sf b s d Mo d a g s a bog h o d hosd. S. F. p a c dg d gg fog. Samdg sa du sv d fud av, adss, fødssdao og fo. Goo udsds fa D.S.F. md jaua måd. Ba du s d d dao, d fovj fassa af D.S.F. så sa dmdssgby på. 50,- dbas g, fø d mdmsab gydg. Abjd md a, gs dm d dba fo s, mg so så dfo s v os ødsag d pocdu. Hus u sv/g Lysfsfog Wads, hvs du ha ædg vdød d mdmsab (adss, y fo umm, -ma, udmds, osv.) Md vg hs. Kass Ja Js Tf E-ma: F. I. N. (Fadfs I Nodjyad) 18 håbfud ysfs va mød op d åg FIN (Fadfs I Nodjyad). V mød op vd JC Fsgj Sæby, hvo ma f døb dvs sag dag. Fog va væ md udsy og ga, og Ja fa JC sod fo aff og aao. V ø føs ud sd d ads fo bbcampg, m h va d g vad. Så v ø d Sæby fo a fs på mo. D om hug fs på ad, og d fo d føs m va d ad 30 fs dvj. Rs af dag va d som om fs sappd d af og va mæ. Kud, Ba T og Ba Las, og ds mob pøssg fm, og d bv sg pøs ag ba mddagsmad. A d fsd fagd og, f d ad, m fs a. Pads fo søs fs bv fod såds. 1.p. Ba Thoms, 33,5 cm og 488 gam. 2.p. Ks Chss, 33 cm og 479 gam. 3.p. Esb Sv, 32,5 og 459 gam. Bsys

12 Omjag g fs V g op og gav og om havu og og så smu fob sad på vj hjmad. Lagd ud md pa hofs som så smud af g da d spag og dasd vad. M så om d ao hug hvad u d væ, hv fad hofs. Ef d æ u jg hådad fo fd havød på 70 cm og 4.12 g. Kama å opp b så jg fsd vd. Så va d subb som bd på og, hmm d u æds ma vds jo om d bd f på og. M d gjod d du subb og d gag havso på 39 cm. og 530 g, ffug af mga fd Pghva på 49 cm. og g. som jg føs omgag od va du havød. Så må jg op f m ama og f dam som om fob a ag pa bd af mg. P Bjgaad. Wads P&T-Mssab 2008 Så su ås P&T-mssab d bv u 2 juo fs og afgøs og Wads mdmm P&T- ms 2008 bv Kæ fa h ad om fo a dys Adams md fs på 2,43 om d fagd. E sjææd, 3 fybo og 21 jyd va mød op fo a dys om Wads-mssab. I juoæ va 6 fmmød, m juo havd hd md a fag gbu dag og juomdmm ha d sds pa å fag d f fs d so, m fsd va mg d av dag, og

13 g. foa sds ås Wads ms Joas G. Chss. Hos so sad sds ås P&T-ms, Ma Ads håd ud md ad af d føs as og fag f gbu, m så sa d også sgs d bv d s fs ha fagd. M så om d god gag fags, hvo Kas Fos fagd 3 gbu, f af d ad f også fs på ad. D omm også so gæ- ds åb fa modsa d af P&Tsø, d va Lo Las som havd fag s aføs fs ogsd og hds gæd va gg so da hu u havd fag m d mad, Has og sø Bo som fagd og som hs. Ja, hds gæd v g d ag da Lo s bv å som P&T-ms Og hu u u d s mogaff af Wads mssabs us, så Has og Bo v bv md om hvm d va Wads-ms. Kas Fos bv umm 2 og 3 bv Ba Gs f pæm uddg bv d sv djg vam supp og df u od på dagbvs og a g hjm md pæm f od fmddag vd Vosup fspa samm md fsamma. Fomad ova pæm Wads so ms 2008, Lo Las. Bsys

14 B Adssab Afs. L.F. Wads Dyssvj Sudup Fmæ

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD

HAVREP STEN 90 % går direkte i job efter uddannelse på skolen LANDMAND EJENDOMS MEDHJÆLPER DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI HAR KØBT NY GÅRD AVREP STEN h Foå 2015 ELEVARTIKLER P Bch æ fø j o h! o o å Cu??? 90 % å jo f u o S æ o DET SOCIALT SUNDE FUNDAMENT VI AR KØBT NY GÅRD LANDMAND EJENDOMS MEDJÆLPER T S D I S N SIDE Ry h J h 15 å hf øj f

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15076. :SusanneMadsen Sa gop Ad Bo b o j 63,4700Næ d Kon an p 1 795 Sagn BO15076 udg md 3 Da o21 05 B Dj g umm g amd4god æ og80m2høj æ db ggnd ndna b nd j d ag d" S ømmha a ",på1315m2 g und Hu,dop ø gu nogmd n ag,b op a mmdna

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208703

.48716100. Sagsnr :208703 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad To nån14,udho S and,3230g æ Kon an p 1 225 Sagn 208703 udg md 1 Da o18 02 B Cha m nd,o ma dhu Dj gg undpå,b

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U 49 B 4 A F I NANSI ERI NGSF ORSL

Læs mere

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort

Kriegers Flak Idefasen - Projektområde. Oversigt over detailkort Kort nr. 1 Kort nr. 2 Kort nr. 3 Kort nr. 4 Kort nr. 5 Kort nr. 6 Kort nr. 7 Kort nr. 8 Kort nr. 9 Kort nr. 1 Kort nr. 11 i 1. offentlighedsfase (). Kort nr. 12 Kilometers 1 -. Oversigt over detailkort

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl

Ver COPYRI GHT endomsmægl medl A gade50,2a,4ro de Roenb ggade19,1130københank T 70231033 Fax70231036 www emanbo g d n o@emanbo g d Sa gop Ad eeg den envæe27,3600f ed und Kon an p 2 295 Sagn 36001032 udg md 3 Da o20 03 Be e e F on æ

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold:

Skive Jagtforening. Program for året 2008. Indhold: Pm å 2008 Idhld: Bsyls udlsmdlmm K 2008 Ny md Hls æsmd Hudbjd Glsml Flusyd Rlsyd Råj D s pl Hj Buj Pl Buæ d Hblæs Kusus æ s susus uu smød Bsyls Fmd: Ads Ld, Glyøj 12, 7800 l. 97526864 20923307 Ml: ds.ld@slm.d

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

.090000561PA. Egen. ngen

.090000561PA. Egen. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U 6 8 B 6 9 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313

Årsrapport 2010. CVR-nr. 6768 9313 Åsappo Å R S R A P P O RT 2010 A K T I E S E L S K A B E T CVR- 6768 9313 Avss so fovadlg Lg o d læ ld d sa g v sds v d dø foå ba åd k fohåbfob lg VE JR ET - BA På l Dba - Fæ lls b v f a KTIO N SIDE Kopp

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015.

-udfordringer for alle. FED fest for de 13-16 årige. d c. c d. Weekendkursus find din favorit - kik indenfor. Vinter/forår 2015. -ufong fo all FED fs fo 13-16 åg Wknkusus fn n favo - kk nnfo Vn/foå 201 g o p s l b Blv Læ a yll vs u ø h u o k a p æ L h y b b o h n Fn Gv kommun E go lbu l DIG,......som gå 6. ll 7. klass og bo Gv kommun.

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

SvenØvr :59628404 NYPRI

SvenØvr :59628404 NYPRI V a1 am Kon an 595 udg p md 2 Udb a 30 B N udg 2 982 2 333 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Kæ dm2 Sag 240 2 4 1952 1 213 121 0771440161 Kon a SnØ ndommæg ogva uamde T 59628404 Ema n o @danbo g d Ana g ndommæg

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

Sagsnr :BO15120. Købspr. :SusanneMadsen

Sagsnr :BO15120. Købspr. :SusanneMadsen Sa gsops ng Ad ess o b ne14,1,4700næs Købsp s365 Sagsn BO15120 Bo gde md 3 Da o31 07 Bes e aande sbo gen Sup oog nd n ngs a3 æ e sande sbo g Be ggende e ung ende en ngmn eno eb gn ng,gode pa ngs ho dog

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune.

VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG. 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 1 VEDTÆGT FOR CHRISTIANSGAVES GRUNDEJERLAUG 1. NAVN OG HJEMSTED. Laugets navn er Christiansgaves Grundejerlaug, dets hjemsted er Hørsholm kommune. 2. FORMÅL. Laugets formål er at administrere de til Christiansgave

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver FA/ ER/ COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni ghd Kon an 3 595 udg p md 3 Udb a 180 B N udg 17 858 14 351 Bo gm2 S u Væ Bggå En g Sag 88 1 1 1931 2005 D 128BP545 Kon a B anpamp n T 39460946 Ema b an pamp n@danbo g d Ana g ndommæg Ca ne b g STRANDVEJ

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

! "" # ! " # $ % * # # %" "! "# ' #"$!!& '! $ % # "!, $

!  # !  # $ % * # # % ! # ' #$!!& '! $ % # !, $ "" # " # $ "# %$$$&' & "## &%$"$ #&()"& % * # # %" " "# ' #"$ & ' $ $$""' $ % # +$&&$ ", $ &"$ "%)$&$ &&$" - #"" & '((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((()

Læs mere

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL

HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL HYBENVEJ18,7080BØRKOP -HØLL ARKI TEKTTEGNETVI LLAINATURSKØNNEOMGI VELSER Sa g Ad eeh ben 18,Hø,7080Bø Kon an p 1 795 Sagn 16110811410 udg md 2 Da o16 04 Be e e Øn duaboenmua e egne abe ggende300m a andepåe

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere