Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008"

Transkript

1 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N Fogsadss Lysfsfog Wads Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Tf Næsfomad: Jsp Møho Tf Kass: Ja Js Tf Tud: Kjd Fos Tf Juo asvag: Ma Schmd Pds Tf Suppa: Ba Las Tf Suppa: Kas Fos Tf Bagsooø: Mdmsbad fo Lysfsfog Wads Næs bad udomm mas Dad 20 fbua Kaus Adams Bagsooø: Fd Søs Mdm af Damas Sposfs Fobud Wads.d fog hvo d gæd vd a fs og d god ammasab som afa omga Wads Afd. Fy Afd. Fomad: Wy Davag Tf Tuasvag: Ba Gs Tf Sposoasvag: O Rasmuss Tf Wads Afd. Sjæad Koa Sjæad: Tob Rasmuss Tf

2 Lysfsfog BæWads ma fsv på E fog, hvo d pads a. E fog, hvo d også gæd ovg vd a såfs æg, d og d god ammasab som afa omga... I d umm Sd I d umm Sd Fosd 1 Kubaf 17 Wads afd. bsys 2 Gddfs Ga Fomads sd 4 F.I.N. 20 Omg ysfss v 5 Omjag g fs 21 Wads famfscamp 6-10 WM P&T Havu md Wads 11 Wads gafosamg 24 Myss fs 12 Wads fo 25 Wads aagm Wads fo og fags D bv dg dsd maa, dæg så fo sbs h g hodg og ødvdgvs Lysfsfog Wads hodg. D ags fobhod fo y fj. Rs og ædg v bv ag på hjmmsd Rdaø WADERS NEWS, Ba Thoms So fosd bd: Has H. Las fags fa Wads fam fscamp 2008 Små bd: Kubaf - Wads havu - Wads fam fscamp 2008 Fomads sd Sd sds ubbad udom ha d vg væ gag aagm og d søs aagm v ha haf dao mg Wads fam fscamp, hvo v va 48 bø og vos sam d sds wd augus, wd som jg ad v hus fo d hyggg samvæ og gæd og sammhod på camp. M d a æs om ad sd bad. (D bsu a d g 2009 v bv aag Wads fam fscamp) D mag ad aagm såsom Gddu Ga, Havu md sjæd fags, Fadfs ouc FIN, WM P&T og om vos ubaf a æs om a h bad. Vos poouc og vaa- og mådsodæg su 31/ D du ag h sg på hv måd v v ø dvs ouc og odæg på 2009, m føg md på vos hjmmsd wads.d h v d bv opys hvoda vos ouc v fogå. På mdsd 14 og 15 h ubbad a s a d ad u mag aagm fm mas måd. Gafosamg gg som ad føs fdag fbua, udov d fas pu som så på sd 24, hyd og pæm v også ås Wads povd juo og so æ. Om ødag aag v havødu Maag fjod og dm som omm ag fa gafosamg, ja dm v v fd ovag, så d a omm md ud og fag ås føs gøæd. (hvs fjod foss ). H sds v jg øs a gg gædg ju og fsg og ybgd yå. V ss dud - Ba Thoms HUSK! Mag du øjghd aagm så g dm som så fo aagm og afa v. samøg.

3 Fsv u ovg på fsu Sposfs gå md v fsv og d fud ovg. Og fsv må g væ ov 12 cm ag. D må dog u mdbgs på fsu. På fs-fyjs a ma også mdbg fsv, d sa bo væ hovdbagag - svføgg hådbagag. D dømms dmod syv dags hæf fo a bæ v også fsv - udfo d ovg avdssomåd som d hdd fagspog. Fsv må u bæs og avds, å ma udøv s fs. 15 Bæ ma fsv på vj og fa fssd d også ovg så æg, d svgæd på u. Po foæ mg, a gå ma smpvs på gba på u hjm, æd s fsøj og md v bæ, a ma bv døm syv dags hæf fo a bæ v. Ko og god. Kd: Damas Sposfsfobud Wads Famfscamp 2008 vd Houm sø Så om dg dag, hvo Wads camp vd Houm sø su bgyd. Bsys møds på camp pads fdag omg. 15, v su hav s d so fæs og d 4 bvua op, så pads va a y d af camp dag, d af dag om fdag og d s d ds op, så ma u væ dog og a d camp sa ødag. Lødag mog sod Wads øchf Ba Bdsfa Las dg op og f æd bå og og vad mogaff, ms v f mogmad og fjd Js K. Jss fødssdag, om a d sd camp dag og f ds og vog ops, så da o sog 10 bød fomad d 48 fmmød dag vom Wads Famfscamp 2008 og foa om d av som v væ øb af d æs dag og øsd a dag god camp. Så u d o væ a fssæg bv ag ud am og d sø, fsfb havd vs gb dm. M fs va g bdhumø, så hug bgyd d a by d ad bud d så va. Fmmg fa FufsTam gav suo aja sjads og om shd søs, og ma må sg ha f mg

4 av wd, gg mag su pøv om d va a o aja og mag bv h opsug af d, jg hø f som a om a d ad u havd pa om a su ud og øb aja. Fomad su svføgg også pøv aja, ja å jg sv sg d bv d md øbssy da mag od ha u omm d d, m d passd som fod hos og d spøg, ja jg om også op af d g vd g hjæp. Sm. Kao, som d va 5 af, bv også fg by om d så va fs ma og hygg u ud sø samm md fam md fsamma. D va 2 båd og d bv vs mag måd ma a fs fa båd. Es va d mag som havd ag ds vads md og f æ og om hvoda ma fs og bgå sg å ma gå og vadfs ud vad. På camp pads va d fuassuo md D.S.F. suø Mads Bho og ha havd mag d på asba fo a få puds ds as af og ybgyd som su hav vs og om hvoda ma gø. Mag f mass fdus og md sg hjm som d a abjd vd md d æs måd. K. 13 ød bø fa øchf a u va d mddag og øhod svd sadwch ad bum og da a så mæ ud, f a a vd a afsmad va a. 19 pæcs. Ef mddag u d u også bds gddfu og mas b og mag f av ds g favo ag, og og f dda fag og på ds ao. Pou Jpps fa Fsavs f god sa md d "gam" Wads dg ms d og sg fmddags sapp og op aff. Fmmg fa FufsTam gav ødag fmddag opvsg hvad ma su u aja, hvo ha bad ad vs f gøæd vdg so bgjsg. Lødag va dag hvo mag foa mg om d opvs d havd haf vd d fosg av og md fs sø, ja d s som va av d ødag va fs sø, d bv u fag små søs, m jg vd a Tob (Wads oapso på Sjæad) fagd mds 70 abo. Så da ø. 19 bgyd a sv afsmad, og d fosg fag fa dags fs og av bv foa, u ma hø a d a fs v g md va m, da a d ad g som va s på camp havd gjo æmp dy på camp dag. Ef mad bv bå æd og Mcha spd på gua og mag byd budd om a f ds g smøv. Da mø om og sobødsdj om fm bv d ægs omg bå og omg mda g d sds sovpos.

5 Sødag mog d øchf sod op va mag ad smud d fo a s om d u fag og. Ko 7.30 va mogmad a og u om Fa Js md camps føs fs md d søs på, gdd på 1.84 g og 63 cm. øvg Fa s føs gdd og u a d o væ a d ad hug f sps ds mogmad, fsfb havd gb dm. Og md d m f Fa havd fag s fs, om Has H. Las op md gdd på 2.18 g. og 72 cm (s bd på fosd) og så om F Rasmuss md s føs gdd på 1,44 og 61 cm. som ha havd fag fa ao, u va a campdag d og fs m d bv dags sds fags. Kø ad samm mddag og u ad d så små mod d af Wads Famfscamp 2008, så da mddag va sps og fomad ad d fosg suø fo ds so hjæp md camp og gædd sg ov d mag som havd dag på camp og sds og mds gædd sg ov d fo vj som d havd væ d wd, høj so, øvj og gad. Df va d gag s og os, hvo dag u om md os ov d måd v fog havd av aagm på, m mag av og d djg smg og hjæpsomhd d va på camp. D va mag os øhod som havd ag æmp abjd wds måd. Jo, d om da også s fa juo, d sys god a camp u hav va ugsd. D ås Wads Famfscamp foøb d h gg Wads åd, som vos moo sg: E fog, hvo d pads a. E fog, hvo d gæd vd a fs og d god ammasab som afa omga V Wads bsys a fo d ås Wads Famfscamp og på gsy æs å. Bsys

6 Havu md Wads D 20/9 sod v op ødag mog , v su på havu md Lysfsfog Wads som havd j M/S T fa Hshas. V om op sb f vos gj ombod og sj ud d føs pa æ va d og, m så f v hug d va pa os, æs as om d og små æ jg od a d va bud, så jg gav d og m, d om du æ, så gav jg modhug og u mæ d va og på og d så ud a væ os?, m d va æmp gå uha på 720 g. og 46 cm. så so havd spp s gå uha fø. V f df og f os og havd a 7 md hjm. Has H. Las VOLSTRUP - ET BESØG VÆRD! E djg au - f fac Fag so ød fssø - åb fa soopg. sodgag Sag af fsgj, s, s og dva - ( udj. af fssæg ) Sp gof - ddøs ægsha 9 / 18 hus gofba. Psfog, so udvag m, sd og sæ - også gava. Tf / / / Ad. Rosbjgvj 5-9, (mod Røbæ) 9500 Hobo - 3 m. fa aføs 34 N Myss fs Jsp, Mcha og jg ø vd 10 d d fo a gav om F.I.N. sødag. D va og om d va bv pu ud gavg, så dm v v ud og fs md om fmddag. V ø føs Sv sad fo a s om d su væ havbas v u fs. Fohod va f, m fs va d g af dsvæ. D s v så fs va ødspæ, Mcha havd fjog ud dspg. V ø hf Åbæ, m h va d fo mg vd. V bv g om a gø sds sas Fdshav, fo a s om d su væ os på vos hospo. H fsd v md jg, og d om hug pa små os på ad. Pudsg f jg god hug, m op v d bsm. Da jg f d ovfad, gjod v so øj. D va fs v adg ogsd havd s fø. D mdd ms om om hauds, så v od d va ma af a. V og mass bd af dy, og sa d hf ud g. Jsp sd bd Kud B.s fo, og f ha havd væ pa bøg gm, fad ha fm d va sovs. D havd v hø om fø, m d va fd a fag såda. Sovs vjd 450 gam og va 30 cm. ag. Ba Chsas

7 Dcmb 2008 Kubaf. Bgo af md Wads Ku fo mdmm Tosdag d. 4/12, Ovpå Søvg Bbo, Hobovj 90. Dø åbs sp sa su ca A få gas bgopad, d a øbs f pad á. 20- D mag fo pæm sam væd på ca Fog væ md op aff og småag. Ifo - Ma Schmd f Pæm havu md T fa Hshas. Lødag d. 27/12. afgag m ps Mød op vd sb hav m fø afgag. 1. p. søs os væg. 2. p. søs ad a væg. 3. P. fs aa fag fs. E pæm p. mdm. Max. 12 pso. Jsp Møho, f HUSK! oogg dag fø. Jaua 2009 WADERS ARRANGEMENTER Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25- Ovpå Søvg bbo, Hobovj 90. Tosdag d. 15/1, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25- Ovpå Søvg bbo, Hobovj 90. Tosdag d. 29/1, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f VIGTIGT VEDRØRENDE HAVTUR Koogg af fø. Du g Jsp Møho f , f D fyds op mdmm f sds mdgsdao.

8 WADERS ARRANGEMENTER Fbua 2009 Gafosamg Fdag d. 6/2, , Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Læs m sd 24 Havød u Maag fjod Gas og u fo mdmm V møds vd Hobo ubsao Lødag d. 7/ Pæm d 2 søs havød. Ifo Kjd fos f Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 12/2, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Havu md T fa Hshas. Sødag d. 15/2, afgag. 7,00, Mød op vd sb hav m fø afgag. 8 m ps. 450,, I-mdmm +. 25,Tmdg bdd ss d. 20/1. max. 12 pso. Jsp Møho, f HUSK! oo gg dag fø. Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 26/2, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Mas 2009 Kubaf Mdmm gas/ mdmm. 25 Ov på S ø v gb b o, Ho b o v j9 0. Tosdag d. 12/3, Tj dags av på wads.d Ifo - Ma Schmd f Fuas usus Mdmm gas/ mdmm. 25md DSF suø Mads Bho. Lødag d. 14/3, vd Houm sø Ifo og mdg Ba Las f

9 Gddfs Ga Wads Kubaf a av dvs sp, så suø d a f v a M o d o, (Rvamad) som om og gav os d o. Og d su hug vs sg d va s så m dda a av s g sp. Så få omm og d så Fjd ubaf om Modo, ha også d hvo v møds hv a- v ha æ os a bd P&Td ug ubaf Søvg fu (Modos g opsf) som Ov p å b b o,h d 2f ø - md gaa v ømm hv s gag ha Uch Chss P&T sø, og hvm v g udvs os us a bd fu- fag så mag fs. Ja, d v v. Og d mdmm som a, så d va md so ocaom fubdg ha æ o fu bv bud af, fo mass af Uch. på ødag d Wads mssab P&T og dm som ha d Vos dj ubaf su v æ- fu va ovbvs om a d h s v bv Wads- ms. Læs sd D 4 dcmb ha v d sds ubaf fo å og d hod v juafsug md æmp bgo d pæm fo ca , så v håb a mag af mdmm v mød op. Fog gv a bgopad og d a øbs f pad fo. 20,- p. s. Fog væ fo op aff og småag. Bsys V va 10 dag ås gddfs Ga. Joas C. og Uch C. må dsvæ md afbud, da Joas havd få fuza. D gav så pads o ad Wads mdmm, som va på vs afs spædd fs. V møds og ggd sæg. D g mag mu fø d føs hug dfad sg, m gdd sap ag båd fu, b, spd, wob og vd f sag ovfad, bag d mø mosvad! D va udg og d bv d fovvd, fo os a! Jg havd sv 7 hug ap og s af gdd bv og! Edg havd P B. fas fs på s fu og d bv ad g foa has sø Ab, som d a ss på bd. Nu g d gsom hu på by d o gd b v a d f fs, fosg søs og d båd på fu, b, spd, wob og jg. Nu da æs a havd haf hug, ja så gjod Ma S. og udgd a d vam fsfad, som va bd af sag fa SupBs Søvg. V dæ d b o d b a g Mas b og så va d smø sv. P B., Am og Ab v a g g fsfad og havd dfo mdbag ds y døb gasbus. D havd mag foag på, hvofo d sd, su hav sg pøs. Kouso bv dog a, d m va fo Abs syd! ;-) Fd hod sg gds fa d vam d og

10 f ø s go gs åm f a g a f, A- og u ads sup ag! Mams sd pøs! J. va so og havd få sua Ef d måd og fyd mav, af s asgs (d ys ud gopog v faf ham på bd)! s og d va sas bd g. Da o va Ma J. fsd soppd v md jg og fs og d bv havd oa a op, hvo mag md d samm fs d va bv gdd, m d ad d af. 10 gag, ud D bv a a d dog bv sd32 gdd. dd fas, m fad af hv Ta a fo dgag, d om u gg djg ud af vad! D bv u fo mg gddfsu Ga og v gæd fo P B. som sb og os vs a æs å, hvo v g (svom d va sp y). Ma J. sa udfod d bdys! pøvd u gdd af g og d T høfg og, så bv a huggd aua samm sd g, fs gudsa. m d gag bv d sddd Bsys Lysfsfog Wads ORDINÆR GENERALFORSAMLING Fdag d. 6/ Ov på b b o S øv g, Hob ov j Vag af dg. Fomads bg. Kass fmægg vd gsab. Idom fosag Ka æss på 5. Vag af: 4 bsyss mdmm. 2 Suppa: Bagsooø: 6. Fassæs af oaog. Wads og Evu. Fosag d øss bhad ud pu 4, sa føg vdæg væ fog hæd ss 30/ E-ma: Fog væ fo aff, bød og ø/vad.

11 Ifo - Lysfsfog Wads V mdm af Damas Sposfs Fobud, som du så også bv mdm af. (Hvs du ad mdm af DSF m d sd, så få du fud DSF og Oob/Novmb.) Kog Wads. D.S.F Mdmsab Wads DSF ad I a Idmd. gby So K. 110,- K. 290,- K. 400,- + K. 50,- Juo K. 55,- K. 204,- K. 259,- + K. 0,- Fam K. 165,- K. 360,- K. 525,- + K. 50,- Kog Lysfsfog Wads og D.S.F. v bv opæv på samm goo/pbs Vgg! Hvs du dba på ad måd d på poshus, så SKAL du hus a, opys/ sv på ovføs a, d Lysfsfog Wads du ha md dg d. Og hus, ba du ov hombag sa du sv Lysfsfog Wad sf b s d Mo d a g s a bog h o d hosd. S. F. p a c dg d gg fog. Samdg sa du sv d fud av, adss, fødssdao og fo. Goo udsds fa D.S.F. md jaua måd. Ba du s d d dao, d fovj fassa af D.S.F. så sa dmdssgby på. 50,- dbas g, fø d mdmsab gydg. Abjd md a, gs dm d dba fo s, mg so så dfo s v os ødsag d pocdu. Hus u sv/g Lysfsfog Wads, hvs du ha ædg vdød d mdmsab (adss, y fo umm, -ma, udmds, osv.) Md vg hs. Kass Ja Js Tf E-ma: F. I. N. (Fadfs I Nodjyad) 18 håbfud ysfs va mød op d åg FIN (Fadfs I Nodjyad). V mød op vd JC Fsgj Sæby, hvo ma f døb dvs sag dag. Fog va væ md udsy og ga, og Ja fa JC sod fo aff og aao. V ø føs ud sd d ads fo bbcampg, m h va d g vad. Så v ø d Sæby fo a fs på mo. D om hug fs på ad, og d fo d føs m va d ad 30 fs dvj. Rs af dag va d som om fs sappd d af og va mæ. Kud, Ba T og Ba Las, og ds mob pøssg fm, og d bv sg pøs ag ba mddagsmad. A d fsd fagd og, f d ad, m fs a. Pads fo søs fs bv fod såds. 1.p. Ba Thoms, 33,5 cm og 488 gam. 2.p. Ks Chss, 33 cm og 479 gam. 3.p. Esb Sv, 32,5 og 459 gam. Bsys

12 Omjag g fs V g op og gav og om havu og og så smu fob sad på vj hjmad. Lagd ud md pa hofs som så smud af g da d spag og dasd vad. M så om d ao hug hvad u d væ, hv fad hofs. Ef d æ u jg hådad fo fd havød på 70 cm og 4.12 g. Kama å opp b så jg fsd vd. Så va d subb som bd på og, hmm d u æds ma vds jo om d bd f på og. M d gjod d du subb og d gag havso på 39 cm. og 530 g, ffug af mga fd Pghva på 49 cm. og g. som jg føs omgag od va du havød. Så må jg op f m ama og f dam som om fob a ag pa bd af mg. P Bjgaad. Wads P&T-Mssab 2008 Så su ås P&T-mssab d bv u 2 juo fs og afgøs og Wads mdmm P&T- ms 2008 bv Kæ fa h ad om fo a dys Adams md fs på 2,43 om d fagd. E sjææd, 3 fybo og 21 jyd va mød op fo a dys om Wads-mssab. I juoæ va 6 fmmød, m juo havd hd md a fag gbu dag og juomdmm ha d sds pa å fag d f fs d so, m fsd va mg d av dag, og

13 g. foa sds ås Wads ms Joas G. Chss. Hos so sad sds ås P&T-ms, Ma Ads håd ud md ad af d føs as og fag f gbu, m så sa d også sgs d bv d s fs ha fagd. M så om d god gag fags, hvo Kas Fos fagd 3 gbu, f af d ad f også fs på ad. D omm også so gæ- ds åb fa modsa d af P&Tsø, d va Lo Las som havd fag s aføs fs ogsd og hds gæd va gg so da hu u havd fag m d mad, Has og sø Bo som fagd og som hs. Ja, hds gæd v g d ag da Lo s bv å som P&T-ms Og hu u u d s mogaff af Wads mssabs us, så Has og Bo v bv md om hvm d va Wads-ms. Kas Fos bv umm 2 og 3 bv Ba Gs f pæm uddg bv d sv djg vam supp og df u od på dagbvs og a g hjm md pæm f od fmddag vd Vosup fspa samm md fsamma. Fomad ova pæm Wads so ms 2008, Lo Las. Bsys

14 B Adssab Afs. L.F. Wads Dyssvj Sudup Fmæ

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR. NR. 1 2013 Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd MESSER 2013 Ju 3.-7. ASME Tub Exp, S At, Txs, USA

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011

inside CONNECTING THE RED AND THE BLACK ANNUAL REPORT 2011 APRIL 2012, ISSUE 05 WWWQUARTZCOCOM ANNUAL REPORT 2011 ARE YOU THE BEST OWNER? Quz+Co Baot ENTREPRENEURING IN NAIROBI Yaly CSR tv DEEP DIVES INTO EIGHT OF SCANDINAVIA S LARGEST COMPANIES Cass sd CONNECTING

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208762

.48716100. Sagsnr :208762 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad Bomag1 1,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 125 Sagn 208762 udg md 1 Da o16 06 B V n byggnj dhud dåbn andab Sø undmmubp

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208783

.48716100. Sagsnr :208783 Udho S and j141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad W p Ån8,Udho S and,3230g æ Kon an p 1 250 Sagn 208783 udg md 2 Da o08 06 B LM j ö dhum o a Høj ggndpådj g,o

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark

Fokus på den gode undervisning og studerendes læring - Den aktuelle kvalitetsdiskussion i Danmark Fo på dn god ndvining og dnd æing - Dn a vaidiion i Danma NOKUT åonfnc dn 20 maj 2015 V. An Døg, diø Danma Adiinginiion Faa om vidgånd ddann i Danma - 46 vidgånd ddanniniion - 62 pocn af 2013-ngdomågangn

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film

ÅRET DER GIK. I forhold til uddannelse satser FilmFyn stadig på stærke initiativer, der dels stimulerer unges interesse for film Åspp i ks g bill 2012 2 ÅRET DER GIK I 2012 fik lg ækk kivi luf u vig FilFy ylig fk i fybs bvish, g u fysk ku h l sig i Ki f ju 2012, g Asss f ju 2013 Filivsig lkl sæig f øj fs ivkf i FilFys bj Fål hvvsuviklig

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere