Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps"

Transkript

1 SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops

2 Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis, hvad sjovt spjdabjd. Sid 12 13: Hllum kds ha valgt at sats stot og ha solgt ds gaml hytt fo at bygg t hlt yt spjdhus. Sid 16-17: Læs om Føliv tæig d i å blv gmføt md t lill m godt hold. Læs om ds oplvls. Æv. Nu dt møkt og koldt, å vi tag til spjd. D vam somm lagt væk og vi ka ku dømm om æst somms lj, hvo vi ig ka løb udt i shots og T-shits. M spjd ku sjovt, å dt somm, sol og vamt? Nj, ikk ft vos mig, m læs slv h i bladt om spjd id ll ud om vit. I Spjdyts daktio A Budgåd dsvæ stoppt. Dfo vil vi lig bytt ljlighd til at takk A fo at havd væt md til at gø Spjdyt til t lidt m spædd blad fo os all. Dfo stå vi og magl mgt t pa y mdlmm til daktio. Hvis du m, at Spjdyt t godt blad, og at dt vigtigt, at dt stadig i fmtid skal komm ud til dig, så hold dig dlig ikk tilbag. Sd os mail på God foøjls md at pæg fmtid på dit Spjdyt! Att Jul Js og Mikkl Nilsso daktø Spjdyt Udgivs af Dask Baptists Spjdkops Dadli: 26. ovmb fo SN0107 og d. 11. fbua fo SN0207. Atikl fa Spjdyt må g cits, å blot kildagivls påføt. Illustatio og fotos må ku bytts ft foudgåd aftal md daktø. Rdaktio fobhold sig t til at dig i idsdt matial. Idlæg og atikl i Spjdyt afspjl ikk ødvdigvis kopsts holdig. Fosidfoto: Spjdliv 2006 ISSN-umm: X Layout, po og tyk: TykBuaut A/S, Hlv Kopskoto: Kototid: Gl. Gugvj 21 Madag: Aalbog Tisdag og osdag: Tlf: Tosdag: Lukkt Fax: Fdag: Wb-sit: Asvashavd daktø: Mikkl Nilsso og Att Jul Js Louis Pios Gad 21 st. th Kbh. SV. Tlf Rdaktios mdlmm: Maia Chists, Sæby Jatt Ads, Aalbog 1. idhold: Dt sk...3 Sjov md Dobo...4 Top amok...6 Spjdliv...8 Tølløs btig...9 Sæby på vadtu Toms kaamll på by-løb...11 Sto pla i Hllum Høt i kog Spjdadagt Føliv Hils fa Malawi To & Spjd Tma: Spjd id ll ud...20 Chfklumm...22 Opslagstavl...23 Rygsækk...24

3 DtSk -fo dig og di patulj Spjdkald 07 Hvis du i tvivl om hvad dig og di patulj lav i løbt af foåt og somm æst å, så Spjdyt som sædvaligt på pltt fo at hjælp dig. Dfo big vi h lill ovsigt ov foåts og somms kopsaagmt, så du ka skiv dm i kald fbua: Roladwkd 1, som afholds på Sjællad og i Nodjyllad mats: Roladwkd 2, som afholds på Sjællad og i Nodjyllad 10. mats: Fjdopstatsdag to std i ladt mats: Bowsa tæig på Øksdal apil: Føstæv på Boholm maj: Klyg/flok lj på Øksdal juli: Missiosstæv i Maiag 27. juli 4. august: Rolad og Gilwlllj på Øksdal 1. august: Suis oktob: Fjdafslutig på Øksdal Roladwkd Så dt sat tid til at tilmld sig æst ås Roladwkd. Hvis du fyld 15 å i 2007, ll alld fyldt 15 å, så ka du komm md på af kopsts fdst tæig. Tæig bstå af to wkd i løbt af vit og ugs lj til æst somm. Nå du ha væt md på bgg wkd og lj, få du Roladmækt, som bvis på at du Roladspjd. Så hvis du ha væt md på lj, m magl klt wkd ll to, dt måsk u at du skal gø di tæig fædig og bliv Roladspjd. Husk at tilmld dig så sat fold komm. Nyt om fjd Hold øj md post til di kds. Sidst i jaua måd bliv d mulighd fo at all top- og guppspjd ka tilmld sig æst ås fjd. På kald på d sid ka du s hvilk dato dt dj sig om. Sst 1. fbua skal I ykk Js fø fo at bliv tilmldt - d mlig tilmldigsfist d.11. fbua. Dt jo ægligt at komm fo st md tilmldig, å ma ha kopsts bdst patulj. Hils Fjdudvalgt

4

5 Illustatio: Jakob Kam og Rikk Bdahl

6 Top Amok Så dt md at kidt sko og komm ig md gåd, spøgsmål og sjov vid. Spjdyts g Top Amok skibt ha gavt dybt i gmm fo at fid ogl igtig svæ opgav d h gag. Så dt ba md at sætt hj i gag md abjdt. Illustatio: Mikkl Nilsso og Sø Jacobs Vidst du dtt om solsystmt: E dag på plat Pluto sva i tid til ogt, d mid om ug på jod. Dt gi som sol ka poduc på t skud ka fosy hl USA i 50 mio. å. E tig som vj 55 kilo på jod, vj ku 20 kilo på Mas.

7 D fm ig Sæt tall fa 1-9 id i hvt af umm såda så tall i hv cikl lagt samm giv dt samm tal. (s svat dst på d sid) Ÿ H komm mgt svæ, som du ok ødt til at tst di foæld i: Du skal på køtu fa Aalbog til Pag, afstad 1800 km og bil kø 12,5 km på lit bzi. Bil ka maks. kø 130 km/t. D holds paus hv 3 tim. Bil vj 980 kg. ud bædstof. Nu spøgsmålt: Hvo gamml d pso som kø bil? H igtig sjov lg, å I spjd ud i atu I skal tag bikk fa t spil Statgo og så skal I dls i to hold. Dæst få hvt hold bikk som d skal fodl imllm sig. Så bliv dt slags faglg, hvo dt gæld om at få fat i dt adt holds fa. M dt faktisk d samm gl som i dt igtig Statgo. Spøg js fø, og skal i ba ud i atu og lg, og dt sjovt. (S svat dst på sid) Sva: Hvis du sætt tall id fa vst mod høj i d fm ig skal d stå: (så summ i hv cikl bliv 11) Ald jo d pso, d spøgs, da histoi stat md, du skal på køtu.

8 Dltag om Spjdliv 2006 Spjdliv; lj hvo folk bliv glmt, lg lg og komm hoig i asigtt på hiad. Spjdliv ha fo mig ok væt af d sjovst lj i d 7 å hvo jg ha væt spjd. Jg ha væt af std ud ad fa Esbjg, og dt ha ok væt md til at gø dt. Nå jg af std ud d ad, føl jg, at ma ka væ fi til at sakk md ad pso, i stdt fo d samm gaml, som ma vat til. Jg syts også, at dt vigtigt, å ma så mag samm, at all sakk md hiad. Dt, d ha væt fdst på spjdliv, va, da vi slv skull fid vj og skull køb id æst dag. Altså ba slv dag, hvo dt va os, d skull plalægg. Og dt mst komisk va, da Diai og jg blv væk fa d ad. Jg to aldig, at jg ha git så mgt fø (af mig slv). M ok om dt. Dt ha ba væt fdt!!! Og jg glæd mig viklig mgt til æst gag, jg s d hovd ig!!! Hils Chistia Fiis, Esbjg1 Hold da hlt fi, dt va da ba fdt! Dt hl statd md, at vi mødts på bagåd i Aalbog, hvo togt fa Købhav godt ok va ca. 30 mi. fosikt. Nå m dt gik jo også. Så blv vi køt ud t std i Nib, hvo vi fik t kot i håd, og så skull vi fid h til kik. Dt gik u også mgt godt. Ku patulj kom lidt på afvj, og kom s d d ad (HOST mi patulj, slvfølglig). M vi åd fm, og fik plalagt æst dag og hvad vi vill hav at spis. Også ku vi lls all pæt gå i sg og sov. Jg vil lig fotæll lidt om mi at, jo altså jg ku ovhovdt ikk sov, så mått ligg og hø på, sok, putt og sakk i søv hl att. Egtlig mgt sjovt. Næst dag skull vi gå til Øksdal. Dt va hygg. Ma fik sakkd md ogl jg aldig ha sakkt md fø. Lag m god tu. Da vi kom til Øksdal skull vi lav d aktivitt, som vi havd plalagt dag fø. D blv dast, lavt gæska, lavt asigtsmask, sat tlt op, spillt bold, sat blad på lys og mgt mgt m. Dt va sjovt slv at bstmm, hvad ma skull lav. E y udfodig fo mig. Foto: Spjdliv 2006 Eft aktivitt skull vi lav mad og bygg bivuak. Ud af dt fik vi så ogl mgt bskidt gyd og gydlåg! Om aft havd dm fa Føliv lavt ljbål. Rigtig hygg. Eft dt va d t lill løb, hvo ma fik lov til at pøv gæs af, båd som patulj, m også s g. Ma skull få hl patulj 1 mt ov jod, kø stidsvog, spis adskillig klamm tig (å katoffl, æbl skog mv.), saml puslspil, og ogt md ogt koldt vad! Eft dt ku vi gå i sg, ll sidd og sakk om god Rolad mid og alt adt. Alt i alt va dt hlt fatastisk wkd, md skø msk, og alt hvad d hø til. Sav alt og all. Tak fo god wkd, gid d havd væt læg! Glæd mig til æst gag. Hl Bolvig Has, Østhimmlad Vaast

9 Kdswkd og spjdhjælp Kdswkd i Tølløs faldt i å samm md Spjdhjælpsug og kultudag i Tølløs. Vi valgt dfo at bug dl af lødag på at mak os på tovt i by. Guppspjd stod fo aktivitt, ms topspjd køt idkøbsvog og samld pg id til Spjdhjælp. Fo at styk vos imag, havd vi valgt at kombi old shool spjdaktivitt som fx sobødsbagig md w shool aktivitt som sumobydig. Vi lavd også vt til fokosttid: Tølløss lægst hotdog. Dt gav fokost til os all og mag ysgig fobipassd, som g vill smag, m ak og v d am folk, som ikk va spjd, fik ikk lov at smag... Tølløs Kommu gav os 2000 k. til Spjdhjælp, som tak fo vos dltagls og fo hjælp md opydig i hl by ft kultudag. Li Jul Hyllbg Kdsfø, Tølløs H s I to af vos spjd, som samld igtig mag pg id H s i vos topfø som sumobyd og ogl spjd, d følg kamp md spædig Hotdog vt Tølløs guppspjd Godt ok Tølløs vds ctum, m d va alligvl ikk så mag msk på tovt, at d ikk va tid til at guppspjd ku bag sig padkag Foto: Tølløs

10 DBS i Sæby gik ov 500 km på wkd Baptistspjd i Sæby havd i wkd fa d sptmb plalagt vadtu hvo d blv gåt foskllig atal km fa km. Fdag d. 8. dog 8 fisk spjd af std på 50 kilomt vadtu, md stat fa Sæby Baptistkik, hvo d føst 40 km skull tilbaglæggs fdag aft og at. Tu gik ov Fdikshav, vid mod Gæum, dft ov Udstd og så til Lygså, hvo d skull ovatts i tlt hos af fø. Spjd va fmm klokk 4.00 fdag at. Dag ft skull d sidst 10 km tilbaglæggs. Lødag fomiddag klokk 10 dog 5 spjd i ald 9-12 å, plus fø, af std på 20 kilomts vadig. Dog hoppd klt spjd af ft 10 km. D std spjd mødts ft fokost md 3 spjd som skull gå 10 km, plus d sidst 5 spjd, som magld 10 km fo at å d 50 km. Da all spjd va fmm vd dstatio i Lygså, stod st af aft på mad og hygg. Spjd va all mgt tætt og klokk 10 va all still. E klt spjd fotsatt 30 km m sødag ftmiddag, md 100 km som mål vd Sæby Baptistkik. Alt i alt d blvt gåt ov 500 kilomt til samm, som sva til tu fa Sæby til Hambog. Md sto spjdhils E flok fisk spjd fa Sæby Foto: Sæby 10

11 Byløb i Vå Vi va på spjdwkd d. 19/9 til d. 20/ Føst på dag lavd vi mass aktivitt og dt va sjovt. Så va vi opvamt til by-løb. Vi blv dlt op i to hold og så skull vi gå ll løb fa d d til d ad d ad by. Vi holdt paus på lgplads hvo bø og ugs møds og ha dt sjovt. S skull vi slv lav aftsmad ov bål. Dt va hygg m smagt ikk som pizza (Mt). S på aft fok vi bsøg af ugdomsld som hd Adas. Ha fotalt om Gud og all d foskllig måd at væ kist på. Vi fik kag og sodavad, dt smagt ikk af flødboll K Vi gæd og skull ud i by, m vi vidst ikk om kidapp va udt om hjøt. Så fadt vi sddl hvo d stod k. ll vi bak hd. Vi sakkd ikk om pg fo vi skull vid ud og ld ft pig. Da vi kom hjm va hu budt til totmpæl. Så fik vi at vid at dt ba va t atløb. Vi sov all samm id i kik om att. Om mog skull vi til Gudstjst. Dt va d fdst wkd vi ha væt på. Toms kaamll Vå Så skull vi i sg ud i vos spjdhytt hvo vi hv tisdag hold spjdmød. Nogl af os skull sov på gulvt og ad i køj, m dt dt md at vi all faldt i søv. M vi blv vækkt om att og d voks fotalt at fa gupp va blvt kidappt. 11 Foto: Vå

12 Sto fmtidspla G I Hllum kds ha ma valgt at sats på at skab hlt y amm til spjdabjdt. D gaml lokal skifts ud til hlt y spjdhytt md sto atugud til. D y spjdgud ligg lig op ad bys SFO, så spjdabjdt skull dmd bliv båd sylig og itgt dl af tilbudd til bys bø og ug. H lill btig fa ds pojkt. Såda komm dt y spjdhus til at s ud. Idtil vid ha vi gillhytt og tipi at samls i til spjdmød. y y Pla Sto fmtidspla dt jo godt at hav, og dt spædd om d ka aliss. I lag tid ha vi fobdt at skull bygg y spjdlokal i Hllum og i foåt va vi hldig at bliv udvalgt til t pojkt ud Lokal- og alægs-fod som dmd støtt vos byggi md op til k og vi skal dfo også slv bidag md t ligd bløb og mass fivillig abjdskaft. Vi håb sat at ku stat byggit og s fm til at få ogl djlig lys, paktisk idttd og hadicapvlig lokal md god udomsfacillitt til spjdabjdt. Vi abjd stadig på højtyk md akitktfimat om d øjagtig udfomig af hust, isæ økoomi vold lidt bsvæ, m dt skal vi ok få løst. Dfo ha vi mod på at stat op på vos y gud hvo vi få cotai til alt vos gj, tipi js vi til ly fo blæst og g og så skal vi hav samlt d 6-katd gillhytt. Gud idvis md t flot økshug! G 12 Flagt hjss foa d ød cotai som midltidigt bugs til gjopbvaig.

13 i Hllum Gillkåta md plads til ca. 20 på bæk omkig gill i midt. Til afslutig fø ftåsfi va vi 29 id og fi udfo!! y y y Vi glæd os til føst spadstik! Tofast spjd og fø dt djligt at hav. Vi ha mgt gagt flok voks fø til at fobd spædd spjdmød, wkds, tu og lj i løbt af åt. Og dl af dm ha dltagt i kopsts føtæig også på spcialføtæig, så vi blvt pæstt fo mag spædd måd at lav spjdabjd på i åts løb. Si Chists Kdsfø, Østhimmlad Hllum y 25 å som Baptistspjd i Østhimmlad. Samtidigt dt d 14. sptmb å sid vi statd kds h i Østhimmlad. Fødslsdag fjds på kopsts føtæigsct Øksdal md wkd fo all spjd i kds og sto fødslsdagsfst lødag d. 16. spt. fo all uvæd og tidlig spjd. Gud st fa dt odlig hjø. G G Foto: Hllum Tippi jst til ly fo topp. 13

14 Høt i kog... kog... Spjdyt ka hmd big d sst sladd fa d sto vd. Rygt svi på højst pla i spjdvd. Dt ms at d sid Bad Powlls død i 1941 å ha ksistt t hmmligt vdsomspædd bodskab. Bodskabt skull væ opttt af dltag fa Bowsa Islad lj i Mig md opttls af Bodskabt skull væ at hold BP s gaml dyd i hævd og fmlsk dygtighd, iddlighd, discipli og omsog fo ad. Dt sigs at Bodskabt tidlig ha udvalgt si mdlmm ksklusivt gm hmmlig udvælgls. M at d u ha mt at dt u vill væ på tid at æd udvælglssitualt, da dt 100 å sid, spjdbvægls opstod. Dfo tid kommt til at mdlmm skal udvælgs ud fa kvalifikatio. Dt sigs dfo, at dt u skull bliv muligt fo all spjd at søg optagls, ja d opfods ligfm til dtt. Dt skull dfo bliv muligt sat at søg om optagls i d dask afdlig af bodskabt Scouts Elit Bigad (SEB). Bodskabts valgspog skull også væ hlt i BP åd: Tak, od og hadlig. Rygtspd Foto: Spjdyts akiv 14

15 Bø hvad u dt? Hvad hadl d foskllig pogampukt i gudstjst om? Hvofo gø vi, som vi gø i baptistkik? I dtt umm zoom vi id på bø. Bø og fodybls At bd at fid stilhd samm md Gud. At ma lad all ad tak fotæg, og fokus på Guds ævæ. D fids mag fom at bd på. I gudstjst d fællsbø i fom af: takkbø, (fø vi og bød, i adv) Fadvo, vkslbø (å pæst og mighd skifts til at fmsig lii i bø) og fobø (å ma bd fo bstmt pso, d ksmplvis amt af sygdom, sog ll kis). D psolig bø, å hv klt i kik bd bø af g od. Måsk du slv ka komm på fl måd ma ka bd på.. I ad tossamfud d Baptistkik, fo ksmpl i D Katolsk Kik, Islam og Buddhism, fids d fædigskv bø, d katgoist ft m. D tod ka som gl fid fm til bø, d pass top til ds liv. Fo ogl bø d hlt sælig vjldig til, hvo mag gag d skal cits, ll hvoå på dag, d skal bds. At cit, btyd at gtag samm bø mag gag. I Baptistkik, og ad fikik i Damak, d taditio fo, at fællsbø g od fa d, d bd højt. Som oftst dt pæsts od, m dt ka også væ ad, som f.ks. gudstjstld, t mighdsmdlm, t ba ll spjd, d ld i bø. Af kdt fællsbø ka ævs; Fadvo og Fas af Assisi s bø: Gø mig til t dskab fo di fd. Fadvo Fadvo stå i Matthæusvaglit kapitl 6, vs Nå bø stat: Fad Vo og ikk Fad mi, dt bl.a. fodi, at dt bø, d bugs af all kist vd ov. Også på tvæs af tossamfud. Dt bø, d bid all kist samm og mid os om, at vi dl af t stø fællsskab. Sto Bddag I igtig gaml dag, va d i Damak taditio fo, at ma holdt fi d dag, hvo ma bad til Gud. Fo ksmpl holdt bød bddag hv osdag, ms ad holdt bddag om tosdag. Chistia d. 5. afgjod, ft åd fa af si biskopp, at d skull holds é samlt bddag fo all. D ligg stadig fjd fdag ft påsk og kalds Sto Bddag. Dt hlligdag, d husks bdst vd, at ma spis vam hvd.. Uhmm Dt mgt fosklligt, hvoda dt klt msk fodyb sig i bø. Nogl føl støst æhd md Gud i atu, ad vd hjælp af t bddskab* og ad ig til lamd ockkoct. At bd bø til Gud, at fid stilhd i sit sid, m d bhøv ikk ødvdigvis væ stilhd omkig é, fo at ku opå ævæt. I Baptistkik to vi på, at d psolig bø d dialog, du ka hav md Gud. D ig gl fo, at du, å du bd, skal sig bstmt od, væ t bstmt std ll at du skal sidd på bstmt måd. Du skal vælg d bø, som du ka bd æligt og vid, at Gud hø dig, også FØR du bd. *Bddskab D fids foskllig fom fo hjælpd dskab til d psolig bø. Rdskab, d ka hjælp é, til at få sat od på tak. Kistuskas kas af pl, hvo hv af d 18 pl ha bstmt btydig og sælig tig at bd fo. F.ks. Jg-pl md fo, at d bdd skal s sig slv md Guds øj. Magl ma ispiatio, ka ma på mag hjmmsid fid Dags bø. 15 Foto: Mikkl Nilsso og illustatio: Ths Søgaad

16 Hvo va du d Vi i dag tagt hjm til Tols Jøgs fa K1 kds. Åsag, at Tols va af d få hldig, d dltog i tæig Føliv 2 på Øksdal sidst i sptmb. D stailys på bodt, kaff i kopp, og vi kla til at still Tols t pa spøgsmål: Hvofo tog du md på Føliv? Til at bgyd md mldt jg mig til tæig, fodi jg skull hav d id jg ku komm i gag md at lav Gilwll-pojkt. Jg havd faktisk ad aftal i d wkd og dt passd i dt hl tagt dåligt. M jg glad fo, at jg tog md alligvl! Jg havd ok glmt, hvo at dt at komm lidt væk fa mails og tlfo og ikk at skull tæk på lkti i 2 dag. Nå ma daglig fø dt også t sjældt, at ma ha chac fo at væ på spjdtu ud at skull stå fo ogt. H hl wkd aagt fo é og ma ka ba læ sig tilbag og modtag. Hvad lavd I på tæig? D va ækk modul om tambuildig, hvoda ma lav god spjdmød, spjds lvas i dag, ligls fa bibl, mm. Dt hl fogik på mgt ufoml og tilbaglæt faco. Vi blv f.ks. fokælt md t fodbad og popco og ku tag vamt bad hv mog. Hvad va d bdst oplvls? Jg to d bdst oplvls va fdag aft. Vi skull slv fid t std at sov, og da vi va fo dov til at bygg bivuak og da dt samtidig va hlt skyfit og vamt, lagd vi ba psig ud og sov ud åb himml. Dt va hlt fatastisk! Ma ka s utoligt mag stj på Øksdal og d at vimld dt md stjskud. Dt va ba omt hyggligt. Og d væst oplvls? Ost til mogmad. D ku ok klassifics samm md spsgas og uotoxi. 16

17 sptmb? Hvad va d sjovst situatio? Dt svæt at sig, m bålaft lødag aft va t spas. Holdt fa spcialføtæig lavd t show ov Dt at vt i t DSB-tog md idlagt sktchs og kokuc. Dt va t gmføt. Ha du fåt ogt md hjm fa tæig? Ja, mgt. Vi sakkd om mass spædd og lvat m, bl.a. hvoda ma tackl poblm md spjd fa blastd famili. Hvad gø ma f. ks., hvis ma ha mistak om, at spjd få tæv af si foæld? Jg fik også mgt ud af modult om, hvoda ma vjld spjd i patulj. Dt t m jg ikk vd så mgt om, m som jg g md at få god bug fo til spjdmød. Hlt kokt høt jg adagt, som jg ku bug til spjdmødt ug ft. Hvad fik du ud af at væ af std md d ad dltag? D t købhav kdt jg i fovj og dt altid sjovt at væ af std md folk, ma kd godt, m jg fik også to y v fa Jyllad (Ja, tæk at ma ka bliv v md jyllæd). Vil du abfal ad at tag af std på tæig? Ja, hlt klat. Dt wkd, d idhold båd sjov og alvo, og som ma få ogt ud af. Tols Jøgs, K1 5 hutig: Tlt ll Bivuak Bivuak! Altid Bivuak. Mad ov bål ll pizza Hmm. Pizza...Ov bål. Opp ll d Opp... Hlst i t tæ. Lommlygt ll ptomax Jg old-school ok til at vid, hvad Ptomax-lygt, så jg vælg d. Bdst spjdtick Jg ha to: Dstill dikkvad fa ui og kog supp i plastikflask. Foto: Føliv

18 At bo i Malawi At bo I afikask ladsby æst ligsom at væ på spjdlj. Dt som vi hvt å, i ug fivilligt mld os til, hvdag i d ladsby, jg bo i. Foto: Mati Søgaad og Pt Kogh Jacobs H bo jg Jg bo i t hus samm md mo, fa og 4 bø. Jg hldig, fo jg ha mit gt væls og g sg, ms d 2 ældst bø sov på gulvt i stu. D ikk ogt lkticitt, så om aft bug vi stailys og flagmuslygt fo at ku s. Slvom mi famili lidt ig d d flst, ds få møbl mgt slidt og ødlagt. Køkk og bad t lill hus fo sig. Køkkt bstå af t bål på gulvt og 3 must til at hold gyd. H lav mi mo afikask mad. D hlt sto spis i Malawi Nsima, og dt svs mog, middag og aft. Nsima bstå af majsml bladt md vad og kogt til dt klæg mass. Ma dypp si Nsima i dt tilbhø, som bliv lavt til måltidt. Dt ka f.ks. væ: kyllig i tomat, æg i tomat, bø, tød fisk ll spcil slags blad tilbdt md tomat og løg. Til mogmad få vi bl.a. sød katofl, majsbød og is. Badt balj md vad. Jg bug u kop til håvask. Hldigvis vos vadpost t tæt vd vos hus. D ht mi søst, mo og ogl gag mig, vad. Vi bæ dt slvfølglig på hovdt hl vj hjm. Wc t t lill hus md t hul i jod. Og ft møkts fmbud d viklig mag kaklakk (føj). Top 5 ov tig ma skal mdbig til Afika 1. Padlamp. Om aft (vd 18 tid) bliv dt KULSORT. 2. E god bog/bøg. D ka godt væ RIGTIG mgt vttid I Afika. Dfo dt at at hav ogt at slå tid ihjl md. 3. Wc papi. D bug dt ikk slv. Jg vil hlst ikk bug håd og blad. Og gaml kladdhæft ikk at fo mi sat ums. 4. Myggt. I Afika dø mag hvt å af malaia. Jg tag båd pill, sov md myggt, og bug myggspay fo at udgå dt. 5. Kama. D SÅ mgt at oplv I Malawi at dt vill væ syd ikk at tag billd md hjm. F.ks. ha jg bvis på, at jg ha båt 18 Mød mi sot søst Mi søst, Masiy, 9 å gamml og gå i bys gudskol. Hu ikk pats igtig ba, og dfo dst i famili hiakit hos famili, som jg bo hos. Hds fa død d dag, hu blv født, og hds mos y mad, vil ikk kds vd hd. Dfo bo hu h, hos si okl. Nå hu stå op (kl ) dt føst hu gø, at ydd op og gø t ft gådags aftsmad. Dft kog hu vad, bad og gø sig kla til skol, som bgyd kl Kl ha hu paus, og komm hjm fo at spis mogmad. Et kvat ft skal hu tilbag til skol, som slutt vd 13-tid. Nå hu komm hjm ht hu vad og hjælp md til madlavig af fokost. Bagft vask hu op og s gyd. Dt gø hu md hæd og sad. Tak fo sltt. Hu hjælp også til md aftsmad og id da bad hu d 2 ygst bø. Om aft lav hu lkti, og å vi ha bdt vos aftbø, ht hu si sivmått og lægg sig til at sov på gulvt. Ad små pligt opstå gag imllm som f.ks. at gå til købmad, vask tøj ll gå til møll fo at få malt majs. Masiy ikk t kstaodiæt supba (ll hu?), i Malawi dt HELT omalt, at bø på hds ald hjælp så mgt til i hjmmt. Isæ hvis ma pig hu skal jo læ at bliv god husmo. Så æst gag I bokk j ov, at I skal gå ud md skald ll tømm opvask, så tæk lidt på Masiy. Dt vd jg i hvt tilfæld, at jg vil. Mati Søgaad, Hlv Fakta Malawi 3 gag stø d Damak og d bo 12 millio msk 1 millio tstt HIV positiv (i Damak tstt HIV positiv) Malawi vds 3. fattigst lad 87 % af Malawis idbygg bo på ladt. Mati udsdt af Folkkiks Nødhjælp til Malawi

19 To & Spjd Pædiks Bog kap. 3 vs 1-8 Altig ha tid, fo alt, hvad d sk ud himl, d t tidspukt. E tid til at føds, tid til at dø. E tid til at plat, tid til at ydd. E tid til at slå ihjl, tid til at hlbd. E tid til at iv d, tid til at bygg op. E tid til at gæd, tid til at l. E tid til at hold klag, tid til at das. E tid til at spd st, tid til at saml st. E tid til at omfav og tid til ikk at omfav. E tid til at opsøg, tid til at mist. E tid til at gmm h, tid til at kast bot. E tid til at iv itu, tid til at sy samm. E tid til at ti, tid til at tal. E tid til at lsk, tid til at had. E tid til kig, tid til fd. Illustatio: Sø Jacobs T m a - S p j d I d f o l l Altig ha tid! Diss ott vs fa Pædiks bog i Dt Gaml Tstamt. Vs fotæll ogt om, at d tid til alt h i vd. Dt lig fa spjdmød, skol, at væ samm md si v, at gø ogt fo ad og til, at d tid til tig, som ikk så sjov, såsom at gæd, tid til kig og had. Som d stå i vs 1: Altig ha tid, fo alt, hvad d ud himl, d t tidspukt. Md top dtt vs gøs dt hlt klat, at d tid til alt. Ligsom d i spjdabjdt også tid til alt, tid til at hav mød i patulj, tid til at tag på lj, tid til at gi og tid til æstkælighd. Sålds dt også md vos liv i dagligdag. D tid til alt! 19 u d f o

20 T m a - S p j d I d f o l l Spjd, hvofo gid vi Nu tag vi dt op til dbat i dtt umm af Spjdyt. Skal vi hlst væ ud hl åt udt ll dt fo koldt og skal vi så hll sidd id og hygg? Bø og balig sjæl lsk uddøslivt, d vat til at væ ud og yd dt. Dfo bliv bø spjd, fo top at yd atu og hygg md kammat. Bø tæk ikk på g, slud og kuld. Fo hvis ba ma klædt på til dt, så d jo ikk dåligt vj. M i samm åddag, som ma sig, at bø lsk uddøslivt, så d jo også ogl bø, d bstmt ikk ka lid at væ ud. D vil hll væ id og sidd og pusl og usl md små tig. Og diss bø ka sikkt også bliv fagt af spjdidé, ba på gud af ad tig, som f.ks. vskab og hygg idfo om vit. Ma bhøv ikk så mgt adt d at bgiv sig ud i d djlig dask atu, så fid ma hutig tig til at lg md ll ba til at udsøg. Som ogl foæld måsk kd, så mag bø glad, ba d ka få pid og lg md, så bhøv ma ikk så mag dy plastic lgsag. Natu dt bdst lgtøj. Bø og ug ha jo fatastisk fatasi, som dt ku sudt at få til at blomst vd at slipp dm løs i atu fo slv at fid på og lg. Fo d ikk lg ll aktivitt, som ma ikk ka lav i dt fi. Dt m iddøslivt, som sætt gæs. u d f o 20

21 væ udfo?...dt jo koldt! T m a - I modsætig til dtt ka ma også sig, at dt ka væ sudt at øv sig på at sidd still iddøs og væ koctd om d tig, ma skal lav. D iddøs aktivitt ka f.ks. styk spjdpatuljs samabjd og v til at lytt til hiad. Dfo dt også vigtigt at husk på at væ idfo, og lav aktivitt, d udfod spjd på hlt ad måd. Jg to, dt vigtigt at tag spjd md på åd og fid ud af, hvad d g vil pøv ll lav til spjd, og dft lav t pogam, som gø dt spædd og udfodd at væ spjd. Dudov ka ma også fid ud af om s patulj fotækk uddøs ll iddøs aktivitt og LYT TIL SPEJDEREN dft pøv at udfod dm til at pøv d samm tig, som d f.ks. godt ka lid at lav iddøs, uddøs i stdt fo. Mo ikk vi skal pøv at lytt lidt m til spjd, fo hvad vil d g og hvad ka d og hvad vil d g læ? D måd ka måsk få fl spjd til at komm til. Så d ka pøv d tig, d allbdst ka lid og også pøv ds bdst kammats ydligs spjdaktivitt. Fm spøgsmål til dig som fø: Hvad vigtigst i mit spjdabjd? E spjdliv dt samm som filuftsliv? Skal spjd væ udfo til all mød i midst 10 miutt? E dt kvalitt i sig slv at hold mød uddøs? E dt gud ok til at bliv id, fodi dt fo bsvæligt at væ ud å dt møkt? Fm spøgsmål til di spjd: E dt kdligt at væ ud til hvt mød? Ka ma hav dt sjov uddøs slv om dt g? Skal ma mst væ idfo om ftåt og vit? E dt OK at spjd på løb ms fø vt id i hytt? Hvad dt sjovst vd at væ spjd om vit? Foto: Pt Kogh Jacobs, Michal Søttup og Mikkl Nilsso 21 S p j d I d f o l l u d f o

22 T m a - Idfo ll udfo? S p j d I d f o l l u d f o Illustatio: Sø Jacobs og Foto: Pt Kogh Jacobs Jg ha gåt t stykk tid og fudt ov, hvad jg skull skiv om tmat fo dtt umm af Spjdyt. Jg ha gm mit lag spjdliv oplvt kaldgodt spjdabjd båd iddøs og uddøs, så slv om jg slv hold igtig mgt af at væ udfo i atu, og godt ka lid at tag på lj og tu, hvo ma mgt udfo, så vil jg ikk gø mig til talsmad fo dt syspukt, at spjdabjd ku filuftsliv. Dt ka væ lig så hyggligt og udvikld at lav iddøs aktivitt, hvo ma f.ks. spill spil, dbatt spædd m, klipp-klist ll s god film samm. Fo mig at s, må all aspkt g væ md, å ma lav godt spjdabjd, og dt gtlig lig mgt, om dt sol og somm ll ftå, møkt og åkoldt spjd båd id og ud i al slags vj. Dt va lidt ad foståls af bgb idfo og udfo, d fo alvo fik mig til at tæk. H i løbt af d ug fik jg mlig opigig fa god vid, som havd oplvt at væ udfo, holdt ud, udlukkt fa d ads fællsskab. Hu læs på t studi, hvo ma oft skal abjd i gupp om foskllig pojkt, og i d h gupp, 22 hu va dt i, oplvd hu, at d ad lavd aftal bag hds yg, fotalt usadhd om hd til studivjld osv. Dt dt md, at gupp gik til t mød hos ds vjld, hvo d ad odt bad om, at hu ikk læg skull væ dl af ds fællsskab. Mi vid va ystt. Hu mgt siøs omkig sit studi, hu lav si tig til tid, hu mgt a og omgæglig pso, så hu va hlt ufoståd ov fo d ads bskyldig om, at hu va vasklig at abjd samm md. Hu va slvfølglig mgt kd af dt og havd bug fo at få bkæftt, at hu va god ok og ikk havd gjot ogt fokt. Hu va gtlig ikk så kd af, at hu kom til at abjd al md pojktt, dt va m d d følls af at bliv valgt fa, at væ udfo, som gjod odt lagt id i hjtt på hd. Jg blv igtig kd af dt på mi vids vg og ha oft i løbt af d ug tækt på, hvo vigtigt dt, at vi md til at lukk msk idfo og ikk hold dm udfo. Dt lig mgt, om dt d uolig og lamd klygspjd, tagspjd, d ha t hlt utoligt stot bhov fo at sakk om si poblm, ll d lidt sæ fø, d ha su tæ. Uast om vi hold spjdmød iddøs ll uddøs, så vos fomst opgav, at få vos spjd, foæld og fø til at føl sig idfo. Jg håb, dt dt, d kdtg lig pæcis dt spjdabjd, du dl af at d bø og ug, du i kotakt md ka mæk, at h ka d føl sig hjmm, h ha d v, som ka lid at væ samm md dm. H ma md i fællsskabt uast om ma id ll ud. Ti Egbo Las, Spjdchf

23 Sva til ygsækk: Opslagstavl X (itatioal lj 2008) X (436 dltag) X (2308) X 13. 1(!) Løsig på doboopgav i sidst umm Svat på flus spøgsmål: Hvad få ma å ma kyds Stobæltsbo md Toyota? E tu til Fy. Skiv til opslagstavl: M Du ka skiv til opslagstavl på adss: Spjdyt - opslagstavl Att Jul Js og Mikkl Nilsso Louis Pios Gad 21 st. th Købhav SV. Hvis du g vil hav dit matial tilbag, så husk at skiv di adss bag på billd mv. Rdaktiosmdlmm til Spjdyt Føstæv 2007 Hmd idkalds til Føstæv Føstævt afholds på Boholm tosdag d 5. og fdag d 6. apil All spjd, d fyldt 15 å, ha adgag til føstævt, og all asvalig fø ha stmmt. Foslag, som øsks bhadlt på føstævt skal væ idsdt til kopsådt (via kopskotot) sst 2 måd fø føstævt. Md vst Kopsådt Nu ha DU mulighd fo at komm md id i Spjdyts daktiosgupp. Vi stå i øjblikkt og magl spjdjoualist i ald å, så ha du lyst til at væ md til at udvikl Spjdyt, så sd mail, hvo du skiv lidt om dig slv og hvad du g vil skiv om. Adss - vi glæd os til at hø fa dig. f i l u f t s p o d u k t 20% Rabat til all baptistspjd på all Wolf Camps filuftspodukt. S hl sotimtt på og bstil gm di kdsfø. 23

24 Rygsækk Spjdyt og Rygsækk big h svic til dig, som måsk to du vd dt hl om kopst, m samtidigt g vil udfods lidt på di vid. Vi ha mlig lavt lill bagsid quiz ud fa dt kdt tip 13 picip. D ikk sto pæmi at ht (vi få jo tipstilskud i kopst, så må vi hll lad væ md at koku fo mgt md Dask Spil...). M æ d atuligvis og hvis du kla dig godt, så ka dt væ, at d sto fmtid fo dig i kopst... Hvm vd? Løsig ka du fid på opslagstavl. Kd dit kops 1 x 2 1: Hvo mag fjd ha d væ afholdt i kopst idtil u? 1: 19 X: 21 2: 23 2: Hvoå d ig sto lj på Øksdal? 1: 2007 X: : : Hvo mag sidd d i Kopsådt i dag, (fotigsudvalgt og IC ikludt) 1: 8 X: 10 2: 12 4: Hvo mag sidd d i fotigsudvalgt? 1: 3 X:4 2: 5 5: Hvo ligg kopskotot? 1: I Aalbog 2: I Åhus 3: I Købhav 6: I hvilkt å va d flst dltag på føstævt? 1: 1999 i Aalbog 2. X: 1984 i Lygby 2: 1965 i Vjl 7: Hvad hd d føst spjdchf i DBD og DBP? 1: Pt Rasmuss X: H.C. Baka 2: P Albi 8: Hvm tag oftst tlfo, å du ig til kopskotot? 1: Ulla X: Bams 2: Kyllig 9: I hvilkt å va vi flst baptistspjd i Damak? 1: 1965 X: : : Hvo mag ad sto slvstædig spjdkops d i Damak? 1: 1 X: 2 2:3 11: Hvad hdd vos spjdchf? 1: Ti X: Ja 2: H.C. Baka 12: Hvad fjd vi ud Fstivallj på Øksdal sidst somm? 1: At dt va vamt. X: Kopsts 75 ås jubilæum. 2. Spjdyts 50 ås jubilæum : Hvoda ka du bliv mdlm af Spjdyts daktio? 1: Sd mail til om at du ha lyst. X: Råb dt mgt højt. 2: sd flaskpost til daktio

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler

Procent og eksponentiel vækst - supplerende eksempler Eksemple til iveau F, E og D Pocet og ekspoetiel vækst - suppleede eksemple Pocete og decimaltal... b Vækst-fomle... d Fa side f og femefte vises eksemple på bug af vækstfomle. Fomle skives omalt på dee

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen

MuligHeden. www.ikast-brande.dk. Flere skibe i søen wwwikast-banddk Fl skib i søn wwwikast-banddk Ny vj! Hvodan bliv bd? wwwikast-banddk wwwikast-banddk Fl skib i søn Dtt magasins tma Fl skib i søn I ms 213 blv dn føst udgav af s i søn Du læs h dn fjd udgav

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Dit byggemagasin Byg med Weber

Dit byggemagasin Byg med Weber Dit byggmagasin Byg md Wb En vdn i fav - nyt mballagkoncpt Ltpodukt gø hvdagn ltt Klippn i Rands Rgnskov opbyggt md spcialbton Dsigngulv - åt, smukt og nklt Ekspdition og udlving ov hl landt Dit byggmagasin

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart.

Uvidenhed leve, føle eller være. Måske handler det Må I alle have solfyldte sprøde forårsså hvornår får vi den at se? Snart. Indhold: Ld... sid 3 Gnalfosamling... sid 4 Nyt fa bstylsn... sid 9 Find din ind kaft... sid 10 H og fu Wllnss... sid 12 Klumm - gnomsog... sid 14 Ny smtvidnskab... sid 18 Kusustilbud... sid 21 Rødkløv

Læs mere

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb:

Hvis man vil lægge 15% til 600, så kan det gøres ved at udregne, hvor meget 15% af 600 er lig med og lægge det til det oprindelige beløb: 0BRetesegig BTæk i femskivigsfaktoe! I dette tillæg skal vi se, at begebet femskivigsfaktoe e yttigt til at fostå og løse foskellige poblemstillige idefo pocet- og etesegig. 3B. Lægge pocet til elle tække

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

Opsparing og afvikling af gæld

Opsparing og afvikling af gæld Opspaig og afviklig af gæld Opspaig Eksempel 1 Lad os state med at se på et eksempel. 100 Euo idbetales å i tæk på e koto, de foetes med 3 % p.a. Vi ha tidligee beeget e såda kotos udviklig skidt fo skidt:

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs. Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0,001

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske

Ny identitet til Cestes 9 XL-Byg butikker i det nord- og vestjyske Idntitt. Budskab. Statgi. Synlighd.? u d m Hv? t j h å p u d a h d a v Og h fisk luft und vingn fo k wind S Cmbits ny stand på byggcntum i ballup og middlfat nt fik læsvædig åsbtning md lt og stilnt layout

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Odense Fotografiske Amatørklub

Odense Fotografiske Amatørklub O Fotogafik Amatøklb ofa-fotoklbk oktob-cmb 2005 a lm o H g li E to o F Foma ha ot I kokc, bå klbb it og atioal i SDF, vi oft bill af atioll tig, fmm miljø ll måk hlt abtakt motiv Alt amm bill, om ligg

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06

3-15.indd 2 07-08-2015 10:56:06 Krkblad sptmbr - ovmbr 2015 3-15.dd 1 07-08-2015 10:56:05 Klumm Kær (y) abo! Statstsk st r ¼ af jr, dr læsr dtt, flyttt hr tl Møllvag d for dt sdst år. I r altså mag, dr r y. Dt r rg trøst, at ma kk r

Læs mere

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager

diner TrAnsPorTAbLe TLF. 62 62 30 34 KUN 3 stk. på lager Tisdag dn 14. janua 2014 104. ågang n. 3 Kikby IF sig tak til sin hjælp: I fotjn allsammn dnn fst! i foningn. Dt t aangmnt hvo d også 300 ovnattnd gæst. Så d bug fo all j, som kunn tænk sig at hjælp sin

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps

OKTOBER 2008 Nr. 9. Slesvigske Musikkorps N Y H E D I N OKTOBER 2008 Nr. 9 N Y N Y N Y N Y N H E H E H E H E D D D D D D I I I I I N lsvigsk usikkorps Nyhdsmagasit lsvigsk usikkorps Udgivt af Rgimtsmusikks Vr i samarbjd md lsvigsk usikkorps og

Læs mere

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15

foto: copenhagenmediacenter.com HR JURA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 foto: copenhagenmediacenter.com H JUA Magasinet Prisliste for annoncer 2014/15 Velkommen til H JUA Magasinet ATO KAV DAKTØ H JUA Magasinet er et ansættelses- og arbejdsretligt tidsskrift, som beskæftiger

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse.

Hvilken skole passer til dit barn? 0. - 9. klasse. traditioner og højt til loftet. bevægelse. Tisdag dn 18. Fbua 2014 104. ågang n. 8 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Så fik Egbjg Møll sit Natuum! Bogmstklip md dn gyldn saks!

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

MC Hansen. Se side 19

MC Hansen. Se side 19 faxbug NR. - ONSDAG DEN 2. JANUAR 203 - ÅRGANG WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgav: www.faxbug.dk Billig D jæld a oplv a og bliv billig, di va fald i pi i å - hvi du få d fa Fax Fjva...

Læs mere

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005

IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING. Elevskrift nr. 2-2005 IDRÆTSHØJSKOLEN I SØNDERBORG IDRÆTSHØJSKOLENS ELEVFORENING Elvskf. 2-2005 Idhold Fosdblld: Kogbød på s y plads Mchal Wlla/Svaø sd o sd d fohvæd fosad Has Jøg Nls Sd 2: Gall foå 05 Sd 4-5: Foadsod Af foad

Læs mere

JT 379 www.whirlpool.com

JT 379 www.whirlpool.com JT 379.hilpool.com DK 1 OPSTILLING FØR TILSLUTNING KONTROLLÉR, AT SPÆNDINGEN på typpladn sva til spændingn i hjmmt. FJERN IKKE BESKYTTELSESPLADERNE i sidn af ovnummt. D hind, at d komm fdt og madpatikl

Læs mere

Den Store Sekretærdag

Den Store Sekretærdag De Store Sekretærdag Tilmeld dig ide 1. oktober og få 300 kr. i rabat! De 25. ovember 2008 Tekologisk Istitut Taastrup De 8. december 2008 Mukebjerg Hotel Vejle Nia Siegefeldt, chefsekretær Camilla Miehe-Reard,

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a

2014 efterår / vinter - 20140814 2 living a 2014 efteå / vite LANERNER, galvaiseede - Vi ka ikke give evhedsgaati på at de ald uste, me de holde lagt lægee ed geemsittet... - Hægsle, itte og hak i ustfit stål. - Magetluk. quado Mico latee Galvaized

Læs mere

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6

Formelskrivning i Word 2. Sådan kommer du i gang 4. Eksempel med skrivning af brøker 5. Brøker skrevet med småt 6. Hævet og sænket skrift 6 Dee udgave er til geemkig på ettet. Boge ka købes for kr. 5 hos EH-Mat. E y og udvidet udgave med title»symbol- og formelskrivig«er udkommet september 00. Se mere om de her. Idholdsfortegelse Formelskrivig

Læs mere

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better

Wear&Care Brugervejledning. A change for the better A change fo the bette Intoduktion Wea&Cae e en smat løsning, de give mulighed fo at følge fugtniveauet i bleen, så den kan skiftes efte behov. Infomationen gå fa en sende på bleen til modtageens smatphone

Læs mere

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor

Agern Allé 13, 1. sal, hørsholm Kontor A Allé 13, 1. sal, høsholm Koo Sious aou Iovaio Få m d lo m 2 fly il foskpak Edomm Edomm lid i auskø omivls md skov-lid aal hl æ vd. Byi mov maka md so viduspai fa ulv-il-lof d iv od lysidfald il all koo.

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET

STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET STYRK DIN VIRKSOMHEDS PROFIL MED ET LEJEMÅL I BJARKE INGELS SUPERHUS 8TALLET FLEKSIBEL INDRETNING I SPÆNDENDE LOKALER Husts ydr arkitktur md stigd og faldd tagskilllsr dar baggrud for ogl mgt ispirrd rumlighdr.

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS

KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 10 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS KRÆFTENS BEKÆMPELSE HØSTER 0 % EKSTRA EFFEKT ET REMINDERBREV GIVER EN OVERRASKENDE HØJ RESPONS» Vos bidasyd skal s, hv nst kon, saml ind, iv dt bdst muli afkast Dfo vud mt nøj hvo mt mial, snd ud, o ha

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Dette skal du have fast i dit køkken:

Dette skal du have fast i dit køkken: Dette skal du have fast i dit køkken: Olivenolie Eddike (evt. æbleeddike men ikke nødvendigvis) Sukker Salt Peber Hvedemel Dijonsennep Soya BACONWRAPS MED SVAMPE & RØGET SVINEMØRBRAD - 1 pakke wraps (madpandekager)

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE

MAGASINET VENDER HJEM TIL SVANEKE BORNHOLM KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE NOVEMBER 2013 #4 MAGASINET BORNHOLM GRATIS 3 sktion 40 sid KØBENHAVNS MESTERFRISØR MED RØDDER I RØNNE JULEFROKOSTEN ET HØJDEPUNKT VALG 2013 HUSK DET NU - IKKE GLEMME AT STEMME BESAT AF BOMBERNE OG BESÆTTELSEN

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.

Oplevelser for alle! Bowl n Fun Horsens Strandkærvej 87 8700 Horsens Tlf. 75 64 56 55 Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun. Oplevelse fo alle! Bowl n Fun Hosens Standkævej 87 8700 Hosens Tlf. 75 64 56 55 Vi ha online ooking - læs mee på www.owlnfun.dk 2 Familieuffet & Bowling Søndag fa kl. 17.00 Bøn unde 12 å ½ pis TILBUD Hve

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE!

Tag mig med hjem! Play-Doh tips og sjov LEG OG LÆ NYE KREATIONER, DER GIVER MANGE TIMERS GOD LEG FOR DIG OG DIT BARN MERE! Play-Doh tips og sjov LG OG LÆ MD O R S D B DS B Y KRAIOR, DR GIVR MAG IMRS GOD LG FOR DIG OG DI BAR FRA GG V LUK OP RDR., OG S MR! R D L O F S I V I AK ag mig med hjem! 05 Hasbro. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso

Undgå tab med effektiv debitorstyring og inkasso Udgå tab med effektiv debitorstyrig og ikasso 6. maj 2009 tekologisk istitut TAASTRUP Bliv opdateret på de yeste regler hvad betyder de for di virksomhed? Har du styr på virksomhedes tilgodehaveder? Etablerig

Læs mere

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder

dr. neergaardsvej 5C, hørsholm Kontorer - værksteder d. aadsv 5C, høsholm Koo - væsd Sious aou Iovaio Få m d lo m2 fly il fospa Edomm domm Lmål I spædd pyamidfom dom fa 88 udls fa 41-147 m² oo- 3 so ooum fa 41-147 m² o laloal i sua. D i al 11 pyamid som

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Renteformlen. Erik Vestergaard

Renteformlen. Erik Vestergaard Reteformle Erik Vestergaard 2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 2010. Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer. Erik Vestergaard

Læs mere

Goddag sang (Dalia Faitelson)

Goddag sang (Dalia Faitelson) Goddag sang Goddag goddag til alle sammen Idag idag vi mødes her Og ved I hvad, det ku være så dejligt Hvis I ta r med på eventyr Det handler om en lille tapper mus Der forlod sit hus Og solen den stakkel

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114

Indretning -svar i alt 122. Service og Miljø -svar i alt 114 Indretning -svar i alt 122 Fuld tilfredshed 29. Tilfreds 48 Hverken tilfreds/utilfreds 27 Utilfreds 16 Meget utilfreds 2 Service og Miljø -svar i alt 114 Fuld tilfredshed 22 Tilfreds 43 Hverken tilfreds/utilfreds

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

Lys og gitterligningen

Lys og gitterligningen Fysik rapport: Lys og gitterligige Forfatter: Bastia Emil Jørgese.z Øvelse blev udført osdag de 25. jauar 202 samme med Lise Kjærgaard Paulse 2 - Bastia Emil Jørgese Fysik rapport (4 elevtimer), februar

Læs mere

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk

Spejderliivet. KFUM-Spejderne Bülow Gruppe. okto tber 2012. Adresseliste for Bülow Gruppe. www.bulow.kfumspejderne.dk Augu oko b 2012 Gupp. Guppld Mogn Bhnn Bnvj 32 M Hol Bændkov Bøkopvj 18, Pjdd 2328 6288 7553 7919/4093 9051 mogn.bhnn@kfumcou.dk mhol@homl.com bulowk@gml.com chlo.kkgd@homl.com boj46@mn.com 7593 2767/3045

Læs mere