Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps"

Transkript

1 SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops

2 Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis, hvad sjovt spjdabjd. Sid 12 13: Hllum kds ha valgt at sats stot og ha solgt ds gaml hytt fo at bygg t hlt yt spjdhus. Sid 16-17: Læs om Føliv tæig d i å blv gmføt md t lill m godt hold. Læs om ds oplvls. Æv. Nu dt møkt og koldt, å vi tag til spjd. D vam somm lagt væk og vi ka ku dømm om æst somms lj, hvo vi ig ka løb udt i shots og T-shits. M spjd ku sjovt, å dt somm, sol og vamt? Nj, ikk ft vos mig, m læs slv h i bladt om spjd id ll ud om vit. I Spjdyts daktio A Budgåd dsvæ stoppt. Dfo vil vi lig bytt ljlighd til at takk A fo at havd væt md til at gø Spjdyt til t lidt m spædd blad fo os all. Dfo stå vi og magl mgt t pa y mdlmm til daktio. Hvis du m, at Spjdyt t godt blad, og at dt vigtigt, at dt stadig i fmtid skal komm ud til dig, så hold dig dlig ikk tilbag. Sd os mail på God foøjls md at pæg fmtid på dit Spjdyt! Att Jul Js og Mikkl Nilsso daktø Spjdyt Udgivs af Dask Baptists Spjdkops Dadli: 26. ovmb fo SN0107 og d. 11. fbua fo SN0207. Atikl fa Spjdyt må g cits, å blot kildagivls påføt. Illustatio og fotos må ku bytts ft foudgåd aftal md daktø. Rdaktio fobhold sig t til at dig i idsdt matial. Idlæg og atikl i Spjdyt afspjl ikk ødvdigvis kopsts holdig. Fosidfoto: Spjdliv 2006 ISSN-umm: X Layout, po og tyk: TykBuaut A/S, Hlv Kopskoto: Kototid: Gl. Gugvj 21 Madag: Aalbog Tisdag og osdag: Tlf: Tosdag: Lukkt Fax: Fdag: Wb-sit: Asvashavd daktø: Mikkl Nilsso og Att Jul Js Louis Pios Gad 21 st. th Kbh. SV. Tlf Rdaktios mdlmm: Maia Chists, Sæby Jatt Ads, Aalbog 1. idhold: Dt sk...3 Sjov md Dobo...4 Top amok...6 Spjdliv...8 Tølløs btig...9 Sæby på vadtu Toms kaamll på by-løb...11 Sto pla i Hllum Høt i kog Spjdadagt Føliv Hils fa Malawi To & Spjd Tma: Spjd id ll ud...20 Chfklumm...22 Opslagstavl...23 Rygsækk...24

3 DtSk -fo dig og di patulj Spjdkald 07 Hvis du i tvivl om hvad dig og di patulj lav i løbt af foåt og somm æst å, så Spjdyt som sædvaligt på pltt fo at hjælp dig. Dfo big vi h lill ovsigt ov foåts og somms kopsaagmt, så du ka skiv dm i kald fbua: Roladwkd 1, som afholds på Sjællad og i Nodjyllad mats: Roladwkd 2, som afholds på Sjællad og i Nodjyllad 10. mats: Fjdopstatsdag to std i ladt mats: Bowsa tæig på Øksdal apil: Føstæv på Boholm maj: Klyg/flok lj på Øksdal juli: Missiosstæv i Maiag 27. juli 4. august: Rolad og Gilwlllj på Øksdal 1. august: Suis oktob: Fjdafslutig på Øksdal Roladwkd Så dt sat tid til at tilmld sig æst ås Roladwkd. Hvis du fyld 15 å i 2007, ll alld fyldt 15 å, så ka du komm md på af kopsts fdst tæig. Tæig bstå af to wkd i løbt af vit og ugs lj til æst somm. Nå du ha væt md på bgg wkd og lj, få du Roladmækt, som bvis på at du Roladspjd. Så hvis du ha væt md på lj, m magl klt wkd ll to, dt måsk u at du skal gø di tæig fædig og bliv Roladspjd. Husk at tilmld dig så sat fold komm. Nyt om fjd Hold øj md post til di kds. Sidst i jaua måd bliv d mulighd fo at all top- og guppspjd ka tilmld sig æst ås fjd. På kald på d sid ka du s hvilk dato dt dj sig om. Sst 1. fbua skal I ykk Js fø fo at bliv tilmldt - d mlig tilmldigsfist d.11. fbua. Dt jo ægligt at komm fo st md tilmldig, å ma ha kopsts bdst patulj. Hils Fjdudvalgt

4

5 Illustatio: Jakob Kam og Rikk Bdahl

6 Top Amok Så dt md at kidt sko og komm ig md gåd, spøgsmål og sjov vid. Spjdyts g Top Amok skibt ha gavt dybt i gmm fo at fid ogl igtig svæ opgav d h gag. Så dt ba md at sætt hj i gag md abjdt. Illustatio: Mikkl Nilsso og Sø Jacobs Vidst du dtt om solsystmt: E dag på plat Pluto sva i tid til ogt, d mid om ug på jod. Dt gi som sol ka poduc på t skud ka fosy hl USA i 50 mio. å. E tig som vj 55 kilo på jod, vj ku 20 kilo på Mas.

7 D fm ig Sæt tall fa 1-9 id i hvt af umm såda så tall i hv cikl lagt samm giv dt samm tal. (s svat dst på d sid) Ÿ H komm mgt svæ, som du ok ødt til at tst di foæld i: Du skal på køtu fa Aalbog til Pag, afstad 1800 km og bil kø 12,5 km på lit bzi. Bil ka maks. kø 130 km/t. D holds paus hv 3 tim. Bil vj 980 kg. ud bædstof. Nu spøgsmålt: Hvo gamml d pso som kø bil? H igtig sjov lg, å I spjd ud i atu I skal tag bikk fa t spil Statgo og så skal I dls i to hold. Dæst få hvt hold bikk som d skal fodl imllm sig. Så bliv dt slags faglg, hvo dt gæld om at få fat i dt adt holds fa. M dt faktisk d samm gl som i dt igtig Statgo. Spøg js fø, og skal i ba ud i atu og lg, og dt sjovt. (S svat dst på sid) Sva: Hvis du sætt tall id fa vst mod høj i d fm ig skal d stå: (så summ i hv cikl bliv 11) Ald jo d pso, d spøgs, da histoi stat md, du skal på køtu.

8 Dltag om Spjdliv 2006 Spjdliv; lj hvo folk bliv glmt, lg lg og komm hoig i asigtt på hiad. Spjdliv ha fo mig ok væt af d sjovst lj i d 7 å hvo jg ha væt spjd. Jg ha væt af std ud ad fa Esbjg, og dt ha ok væt md til at gø dt. Nå jg af std ud d ad, føl jg, at ma ka væ fi til at sakk md ad pso, i stdt fo d samm gaml, som ma vat til. Jg syts også, at dt vigtigt, å ma så mag samm, at all sakk md hiad. Dt, d ha væt fdst på spjdliv, va, da vi slv skull fid vj og skull køb id æst dag. Altså ba slv dag, hvo dt va os, d skull plalægg. Og dt mst komisk va, da Diai og jg blv væk fa d ad. Jg to aldig, at jg ha git så mgt fø (af mig slv). M ok om dt. Dt ha ba væt fdt!!! Og jg glæd mig viklig mgt til æst gag, jg s d hovd ig!!! Hils Chistia Fiis, Esbjg1 Hold da hlt fi, dt va da ba fdt! Dt hl statd md, at vi mødts på bagåd i Aalbog, hvo togt fa Købhav godt ok va ca. 30 mi. fosikt. Nå m dt gik jo også. Så blv vi køt ud t std i Nib, hvo vi fik t kot i håd, og så skull vi fid h til kik. Dt gik u også mgt godt. Ku patulj kom lidt på afvj, og kom s d d ad (HOST mi patulj, slvfølglig). M vi åd fm, og fik plalagt æst dag og hvad vi vill hav at spis. Også ku vi lls all pæt gå i sg og sov. Jg vil lig fotæll lidt om mi at, jo altså jg ku ovhovdt ikk sov, så mått ligg og hø på, sok, putt og sakk i søv hl att. Egtlig mgt sjovt. Næst dag skull vi gå til Øksdal. Dt va hygg. Ma fik sakkd md ogl jg aldig ha sakkt md fø. Lag m god tu. Da vi kom til Øksdal skull vi lav d aktivitt, som vi havd plalagt dag fø. D blv dast, lavt gæska, lavt asigtsmask, sat tlt op, spillt bold, sat blad på lys og mgt mgt m. Dt va sjovt slv at bstmm, hvad ma skull lav. E y udfodig fo mig. Foto: Spjdliv 2006 Eft aktivitt skull vi lav mad og bygg bivuak. Ud af dt fik vi så ogl mgt bskidt gyd og gydlåg! Om aft havd dm fa Føliv lavt ljbål. Rigtig hygg. Eft dt va d t lill løb, hvo ma fik lov til at pøv gæs af, båd som patulj, m også s g. Ma skull få hl patulj 1 mt ov jod, kø stidsvog, spis adskillig klamm tig (å katoffl, æbl skog mv.), saml puslspil, og ogt md ogt koldt vad! Eft dt ku vi gå i sg, ll sidd og sakk om god Rolad mid og alt adt. Alt i alt va dt hlt fatastisk wkd, md skø msk, og alt hvad d hø til. Sav alt og all. Tak fo god wkd, gid d havd væt læg! Glæd mig til æst gag. Hl Bolvig Has, Østhimmlad Vaast

9 Kdswkd og spjdhjælp Kdswkd i Tølløs faldt i å samm md Spjdhjælpsug og kultudag i Tølløs. Vi valgt dfo at bug dl af lødag på at mak os på tovt i by. Guppspjd stod fo aktivitt, ms topspjd køt idkøbsvog og samld pg id til Spjdhjælp. Fo at styk vos imag, havd vi valgt at kombi old shool spjdaktivitt som fx sobødsbagig md w shool aktivitt som sumobydig. Vi lavd også vt til fokosttid: Tølløss lægst hotdog. Dt gav fokost til os all og mag ysgig fobipassd, som g vill smag, m ak og v d am folk, som ikk va spjd, fik ikk lov at smag... Tølløs Kommu gav os 2000 k. til Spjdhjælp, som tak fo vos dltagls og fo hjælp md opydig i hl by ft kultudag. Li Jul Hyllbg Kdsfø, Tølløs H s I to af vos spjd, som samld igtig mag pg id H s i vos topfø som sumobyd og ogl spjd, d følg kamp md spædig Hotdog vt Tølløs guppspjd Godt ok Tølløs vds ctum, m d va alligvl ikk så mag msk på tovt, at d ikk va tid til at guppspjd ku bag sig padkag Foto: Tølløs

10 DBS i Sæby gik ov 500 km på wkd Baptistspjd i Sæby havd i wkd fa d sptmb plalagt vadtu hvo d blv gåt foskllig atal km fa km. Fdag d. 8. dog 8 fisk spjd af std på 50 kilomt vadtu, md stat fa Sæby Baptistkik, hvo d føst 40 km skull tilbaglæggs fdag aft og at. Tu gik ov Fdikshav, vid mod Gæum, dft ov Udstd og så til Lygså, hvo d skull ovatts i tlt hos af fø. Spjd va fmm klokk 4.00 fdag at. Dag ft skull d sidst 10 km tilbaglæggs. Lødag fomiddag klokk 10 dog 5 spjd i ald 9-12 å, plus fø, af std på 20 kilomts vadig. Dog hoppd klt spjd af ft 10 km. D std spjd mødts ft fokost md 3 spjd som skull gå 10 km, plus d sidst 5 spjd, som magld 10 km fo at å d 50 km. Da all spjd va fmm vd dstatio i Lygså, stod st af aft på mad og hygg. Spjd va all mgt tætt og klokk 10 va all still. E klt spjd fotsatt 30 km m sødag ftmiddag, md 100 km som mål vd Sæby Baptistkik. Alt i alt d blvt gåt ov 500 kilomt til samm, som sva til tu fa Sæby til Hambog. Md sto spjdhils E flok fisk spjd fa Sæby Foto: Sæby 10

11 Byløb i Vå Vi va på spjdwkd d. 19/9 til d. 20/ Føst på dag lavd vi mass aktivitt og dt va sjovt. Så va vi opvamt til by-løb. Vi blv dlt op i to hold og så skull vi gå ll løb fa d d til d ad d ad by. Vi holdt paus på lgplads hvo bø og ugs møds og ha dt sjovt. S skull vi slv lav aftsmad ov bål. Dt va hygg m smagt ikk som pizza (Mt). S på aft fok vi bsøg af ugdomsld som hd Adas. Ha fotalt om Gud og all d foskllig måd at væ kist på. Vi fik kag og sodavad, dt smagt ikk af flødboll K Vi gæd og skull ud i by, m vi vidst ikk om kidapp va udt om hjøt. Så fadt vi sddl hvo d stod k. ll vi bak hd. Vi sakkd ikk om pg fo vi skull vid ud og ld ft pig. Da vi kom hjm va hu budt til totmpæl. Så fik vi at vid at dt ba va t atløb. Vi sov all samm id i kik om att. Om mog skull vi til Gudstjst. Dt va d fdst wkd vi ha væt på. Toms kaamll Vå Så skull vi i sg ud i vos spjdhytt hvo vi hv tisdag hold spjdmød. Nogl af os skull sov på gulvt og ad i køj, m dt dt md at vi all faldt i søv. M vi blv vækkt om att og d voks fotalt at fa gupp va blvt kidappt. 11 Foto: Vå

12 Sto fmtidspla G I Hllum kds ha ma valgt at sats på at skab hlt y amm til spjdabjdt. D gaml lokal skifts ud til hlt y spjdhytt md sto atugud til. D y spjdgud ligg lig op ad bys SFO, så spjdabjdt skull dmd bliv båd sylig og itgt dl af tilbudd til bys bø og ug. H lill btig fa ds pojkt. Såda komm dt y spjdhus til at s ud. Idtil vid ha vi gillhytt og tipi at samls i til spjdmød. y y Pla Sto fmtidspla dt jo godt at hav, og dt spædd om d ka aliss. I lag tid ha vi fobdt at skull bygg y spjdlokal i Hllum og i foåt va vi hldig at bliv udvalgt til t pojkt ud Lokal- og alægs-fod som dmd støtt vos byggi md op til k og vi skal dfo også slv bidag md t ligd bløb og mass fivillig abjdskaft. Vi håb sat at ku stat byggit og s fm til at få ogl djlig lys, paktisk idttd og hadicapvlig lokal md god udomsfacillitt til spjdabjdt. Vi abjd stadig på højtyk md akitktfimat om d øjagtig udfomig af hust, isæ økoomi vold lidt bsvæ, m dt skal vi ok få løst. Dfo ha vi mod på at stat op på vos y gud hvo vi få cotai til alt vos gj, tipi js vi til ly fo blæst og g og så skal vi hav samlt d 6-katd gillhytt. Gud idvis md t flot økshug! G 12 Flagt hjss foa d ød cotai som midltidigt bugs til gjopbvaig.

13 i Hllum Gillkåta md plads til ca. 20 på bæk omkig gill i midt. Til afslutig fø ftåsfi va vi 29 id og fi udfo!! y y y Vi glæd os til føst spadstik! Tofast spjd og fø dt djligt at hav. Vi ha mgt gagt flok voks fø til at fobd spædd spjdmød, wkds, tu og lj i løbt af åt. Og dl af dm ha dltagt i kopsts føtæig også på spcialføtæig, så vi blvt pæstt fo mag spædd måd at lav spjdabjd på i åts løb. Si Chists Kdsfø, Østhimmlad Hllum y 25 å som Baptistspjd i Østhimmlad. Samtidigt dt d 14. sptmb å sid vi statd kds h i Østhimmlad. Fødslsdag fjds på kopsts føtæigsct Øksdal md wkd fo all spjd i kds og sto fødslsdagsfst lødag d. 16. spt. fo all uvæd og tidlig spjd. Gud st fa dt odlig hjø. G G Foto: Hllum Tippi jst til ly fo topp. 13

14 Høt i kog... kog... Spjdyt ka hmd big d sst sladd fa d sto vd. Rygt svi på højst pla i spjdvd. Dt ms at d sid Bad Powlls død i 1941 å ha ksistt t hmmligt vdsomspædd bodskab. Bodskabt skull væ opttt af dltag fa Bowsa Islad lj i Mig md opttls af Bodskabt skull væ at hold BP s gaml dyd i hævd og fmlsk dygtighd, iddlighd, discipli og omsog fo ad. Dt sigs at Bodskabt tidlig ha udvalgt si mdlmm ksklusivt gm hmmlig udvælgls. M at d u ha mt at dt u vill væ på tid at æd udvælglssitualt, da dt 100 å sid, spjdbvægls opstod. Dfo tid kommt til at mdlmm skal udvælgs ud fa kvalifikatio. Dt sigs dfo, at dt u skull bliv muligt fo all spjd at søg optagls, ja d opfods ligfm til dtt. Dt skull dfo bliv muligt sat at søg om optagls i d dask afdlig af bodskabt Scouts Elit Bigad (SEB). Bodskabts valgspog skull også væ hlt i BP åd: Tak, od og hadlig. Rygtspd Foto: Spjdyts akiv 14

15 Bø hvad u dt? Hvad hadl d foskllig pogampukt i gudstjst om? Hvofo gø vi, som vi gø i baptistkik? I dtt umm zoom vi id på bø. Bø og fodybls At bd at fid stilhd samm md Gud. At ma lad all ad tak fotæg, og fokus på Guds ævæ. D fids mag fom at bd på. I gudstjst d fællsbø i fom af: takkbø, (fø vi og bød, i adv) Fadvo, vkslbø (å pæst og mighd skifts til at fmsig lii i bø) og fobø (å ma bd fo bstmt pso, d ksmplvis amt af sygdom, sog ll kis). D psolig bø, å hv klt i kik bd bø af g od. Måsk du slv ka komm på fl måd ma ka bd på.. I ad tossamfud d Baptistkik, fo ksmpl i D Katolsk Kik, Islam og Buddhism, fids d fædigskv bø, d katgoist ft m. D tod ka som gl fid fm til bø, d pass top til ds liv. Fo ogl bø d hlt sælig vjldig til, hvo mag gag d skal cits, ll hvoå på dag, d skal bds. At cit, btyd at gtag samm bø mag gag. I Baptistkik, og ad fikik i Damak, d taditio fo, at fællsbø g od fa d, d bd højt. Som oftst dt pæsts od, m dt ka også væ ad, som f.ks. gudstjstld, t mighdsmdlm, t ba ll spjd, d ld i bø. Af kdt fællsbø ka ævs; Fadvo og Fas af Assisi s bø: Gø mig til t dskab fo di fd. Fadvo Fadvo stå i Matthæusvaglit kapitl 6, vs Nå bø stat: Fad Vo og ikk Fad mi, dt bl.a. fodi, at dt bø, d bugs af all kist vd ov. Også på tvæs af tossamfud. Dt bø, d bid all kist samm og mid os om, at vi dl af t stø fællsskab. Sto Bddag I igtig gaml dag, va d i Damak taditio fo, at ma holdt fi d dag, hvo ma bad til Gud. Fo ksmpl holdt bød bddag hv osdag, ms ad holdt bddag om tosdag. Chistia d. 5. afgjod, ft åd fa af si biskopp, at d skull holds é samlt bddag fo all. D ligg stadig fjd fdag ft påsk og kalds Sto Bddag. Dt hlligdag, d husks bdst vd, at ma spis vam hvd.. Uhmm Dt mgt fosklligt, hvoda dt klt msk fodyb sig i bø. Nogl føl støst æhd md Gud i atu, ad vd hjælp af t bddskab* og ad ig til lamd ockkoct. At bd bø til Gud, at fid stilhd i sit sid, m d bhøv ikk ødvdigvis væ stilhd omkig é, fo at ku opå ævæt. I Baptistkik to vi på, at d psolig bø d dialog, du ka hav md Gud. D ig gl fo, at du, å du bd, skal sig bstmt od, væ t bstmt std ll at du skal sidd på bstmt måd. Du skal vælg d bø, som du ka bd æligt og vid, at Gud hø dig, også FØR du bd. *Bddskab D fids foskllig fom fo hjælpd dskab til d psolig bø. Rdskab, d ka hjælp é, til at få sat od på tak. Kistuskas kas af pl, hvo hv af d 18 pl ha bstmt btydig og sælig tig at bd fo. F.ks. Jg-pl md fo, at d bdd skal s sig slv md Guds øj. Magl ma ispiatio, ka ma på mag hjmmsid fid Dags bø. 15 Foto: Mikkl Nilsso og illustatio: Ths Søgaad

16 Hvo va du d Vi i dag tagt hjm til Tols Jøgs fa K1 kds. Åsag, at Tols va af d få hldig, d dltog i tæig Føliv 2 på Øksdal sidst i sptmb. D stailys på bodt, kaff i kopp, og vi kla til at still Tols t pa spøgsmål: Hvofo tog du md på Føliv? Til at bgyd md mldt jg mig til tæig, fodi jg skull hav d id jg ku komm i gag md at lav Gilwll-pojkt. Jg havd faktisk ad aftal i d wkd og dt passd i dt hl tagt dåligt. M jg glad fo, at jg tog md alligvl! Jg havd ok glmt, hvo at dt at komm lidt væk fa mails og tlfo og ikk at skull tæk på lkti i 2 dag. Nå ma daglig fø dt også t sjældt, at ma ha chac fo at væ på spjdtu ud at skull stå fo ogt. H hl wkd aagt fo é og ma ka ba læ sig tilbag og modtag. Hvad lavd I på tæig? D va ækk modul om tambuildig, hvoda ma lav god spjdmød, spjds lvas i dag, ligls fa bibl, mm. Dt hl fogik på mgt ufoml og tilbaglæt faco. Vi blv f.ks. fokælt md t fodbad og popco og ku tag vamt bad hv mog. Hvad va d bdst oplvls? Jg to d bdst oplvls va fdag aft. Vi skull slv fid t std at sov, og da vi va fo dov til at bygg bivuak og da dt samtidig va hlt skyfit og vamt, lagd vi ba psig ud og sov ud åb himml. Dt va hlt fatastisk! Ma ka s utoligt mag stj på Øksdal og d at vimld dt md stjskud. Dt va ba omt hyggligt. Og d væst oplvls? Ost til mogmad. D ku ok klassifics samm md spsgas og uotoxi. 16

17 sptmb? Hvad va d sjovst situatio? Dt svæt at sig, m bålaft lødag aft va t spas. Holdt fa spcialføtæig lavd t show ov Dt at vt i t DSB-tog md idlagt sktchs og kokuc. Dt va t gmføt. Ha du fåt ogt md hjm fa tæig? Ja, mgt. Vi sakkd om mass spædd og lvat m, bl.a. hvoda ma tackl poblm md spjd fa blastd famili. Hvad gø ma f. ks., hvis ma ha mistak om, at spjd få tæv af si foæld? Jg fik også mgt ud af modult om, hvoda ma vjld spjd i patulj. Dt t m jg ikk vd så mgt om, m som jg g md at få god bug fo til spjdmød. Hlt kokt høt jg adagt, som jg ku bug til spjdmødt ug ft. Hvad fik du ud af at væ af std md d ad dltag? D t købhav kdt jg i fovj og dt altid sjovt at væ af std md folk, ma kd godt, m jg fik også to y v fa Jyllad (Ja, tæk at ma ka bliv v md jyllæd). Vil du abfal ad at tag af std på tæig? Ja, hlt klat. Dt wkd, d idhold båd sjov og alvo, og som ma få ogt ud af. Tols Jøgs, K1 5 hutig: Tlt ll Bivuak Bivuak! Altid Bivuak. Mad ov bål ll pizza Hmm. Pizza...Ov bål. Opp ll d Opp... Hlst i t tæ. Lommlygt ll ptomax Jg old-school ok til at vid, hvad Ptomax-lygt, så jg vælg d. Bdst spjdtick Jg ha to: Dstill dikkvad fa ui og kog supp i plastikflask. Foto: Føliv

18 At bo i Malawi At bo I afikask ladsby æst ligsom at væ på spjdlj. Dt som vi hvt å, i ug fivilligt mld os til, hvdag i d ladsby, jg bo i. Foto: Mati Søgaad og Pt Kogh Jacobs H bo jg Jg bo i t hus samm md mo, fa og 4 bø. Jg hldig, fo jg ha mit gt væls og g sg, ms d 2 ældst bø sov på gulvt i stu. D ikk ogt lkticitt, så om aft bug vi stailys og flagmuslygt fo at ku s. Slvom mi famili lidt ig d d flst, ds få møbl mgt slidt og ødlagt. Køkk og bad t lill hus fo sig. Køkkt bstå af t bål på gulvt og 3 must til at hold gyd. H lav mi mo afikask mad. D hlt sto spis i Malawi Nsima, og dt svs mog, middag og aft. Nsima bstå af majsml bladt md vad og kogt til dt klæg mass. Ma dypp si Nsima i dt tilbhø, som bliv lavt til måltidt. Dt ka f.ks. væ: kyllig i tomat, æg i tomat, bø, tød fisk ll spcil slags blad tilbdt md tomat og løg. Til mogmad få vi bl.a. sød katofl, majsbød og is. Badt balj md vad. Jg bug u kop til håvask. Hldigvis vos vadpost t tæt vd vos hus. D ht mi søst, mo og ogl gag mig, vad. Vi bæ dt slvfølglig på hovdt hl vj hjm. Wc t t lill hus md t hul i jod. Og ft møkts fmbud d viklig mag kaklakk (føj). Top 5 ov tig ma skal mdbig til Afika 1. Padlamp. Om aft (vd 18 tid) bliv dt KULSORT. 2. E god bog/bøg. D ka godt væ RIGTIG mgt vttid I Afika. Dfo dt at at hav ogt at slå tid ihjl md. 3. Wc papi. D bug dt ikk slv. Jg vil hlst ikk bug håd og blad. Og gaml kladdhæft ikk at fo mi sat ums. 4. Myggt. I Afika dø mag hvt å af malaia. Jg tag båd pill, sov md myggt, og bug myggspay fo at udgå dt. 5. Kama. D SÅ mgt at oplv I Malawi at dt vill væ syd ikk at tag billd md hjm. F.ks. ha jg bvis på, at jg ha båt 18 Mød mi sot søst Mi søst, Masiy, 9 å gamml og gå i bys gudskol. Hu ikk pats igtig ba, og dfo dst i famili hiakit hos famili, som jg bo hos. Hds fa død d dag, hu blv født, og hds mos y mad, vil ikk kds vd hd. Dfo bo hu h, hos si okl. Nå hu stå op (kl ) dt føst hu gø, at ydd op og gø t ft gådags aftsmad. Dft kog hu vad, bad og gø sig kla til skol, som bgyd kl Kl ha hu paus, og komm hjm fo at spis mogmad. Et kvat ft skal hu tilbag til skol, som slutt vd 13-tid. Nå hu komm hjm ht hu vad og hjælp md til madlavig af fokost. Bagft vask hu op og s gyd. Dt gø hu md hæd og sad. Tak fo sltt. Hu hjælp også til md aftsmad og id da bad hu d 2 ygst bø. Om aft lav hu lkti, og å vi ha bdt vos aftbø, ht hu si sivmått og lægg sig til at sov på gulvt. Ad små pligt opstå gag imllm som f.ks. at gå til købmad, vask tøj ll gå til møll fo at få malt majs. Masiy ikk t kstaodiæt supba (ll hu?), i Malawi dt HELT omalt, at bø på hds ald hjælp så mgt til i hjmmt. Isæ hvis ma pig hu skal jo læ at bliv god husmo. Så æst gag I bokk j ov, at I skal gå ud md skald ll tømm opvask, så tæk lidt på Masiy. Dt vd jg i hvt tilfæld, at jg vil. Mati Søgaad, Hlv Fakta Malawi 3 gag stø d Damak og d bo 12 millio msk 1 millio tstt HIV positiv (i Damak tstt HIV positiv) Malawi vds 3. fattigst lad 87 % af Malawis idbygg bo på ladt. Mati udsdt af Folkkiks Nødhjælp til Malawi

19 To & Spjd Pædiks Bog kap. 3 vs 1-8 Altig ha tid, fo alt, hvad d sk ud himl, d t tidspukt. E tid til at føds, tid til at dø. E tid til at plat, tid til at ydd. E tid til at slå ihjl, tid til at hlbd. E tid til at iv d, tid til at bygg op. E tid til at gæd, tid til at l. E tid til at hold klag, tid til at das. E tid til at spd st, tid til at saml st. E tid til at omfav og tid til ikk at omfav. E tid til at opsøg, tid til at mist. E tid til at gmm h, tid til at kast bot. E tid til at iv itu, tid til at sy samm. E tid til at ti, tid til at tal. E tid til at lsk, tid til at had. E tid til kig, tid til fd. Illustatio: Sø Jacobs T m a - S p j d I d f o l l Altig ha tid! Diss ott vs fa Pædiks bog i Dt Gaml Tstamt. Vs fotæll ogt om, at d tid til alt h i vd. Dt lig fa spjdmød, skol, at væ samm md si v, at gø ogt fo ad og til, at d tid til tig, som ikk så sjov, såsom at gæd, tid til kig og had. Som d stå i vs 1: Altig ha tid, fo alt, hvad d ud himl, d t tidspukt. Md top dtt vs gøs dt hlt klat, at d tid til alt. Ligsom d i spjdabjdt også tid til alt, tid til at hav mød i patulj, tid til at tag på lj, tid til at gi og tid til æstkælighd. Sålds dt også md vos liv i dagligdag. D tid til alt! 19 u d f o

20 T m a - S p j d I d f o l l Spjd, hvofo gid vi Nu tag vi dt op til dbat i dtt umm af Spjdyt. Skal vi hlst væ ud hl åt udt ll dt fo koldt og skal vi så hll sidd id og hygg? Bø og balig sjæl lsk uddøslivt, d vat til at væ ud og yd dt. Dfo bliv bø spjd, fo top at yd atu og hygg md kammat. Bø tæk ikk på g, slud og kuld. Fo hvis ba ma klædt på til dt, så d jo ikk dåligt vj. M i samm åddag, som ma sig, at bø lsk uddøslivt, så d jo også ogl bø, d bstmt ikk ka lid at væ ud. D vil hll væ id og sidd og pusl og usl md små tig. Og diss bø ka sikkt også bliv fagt af spjdidé, ba på gud af ad tig, som f.ks. vskab og hygg idfo om vit. Ma bhøv ikk så mgt adt d at bgiv sig ud i d djlig dask atu, så fid ma hutig tig til at lg md ll ba til at udsøg. Som ogl foæld måsk kd, så mag bø glad, ba d ka få pid og lg md, så bhøv ma ikk så mag dy plastic lgsag. Natu dt bdst lgtøj. Bø og ug ha jo fatastisk fatasi, som dt ku sudt at få til at blomst vd at slipp dm løs i atu fo slv at fid på og lg. Fo d ikk lg ll aktivitt, som ma ikk ka lav i dt fi. Dt m iddøslivt, som sætt gæs. u d f o 20

21 væ udfo?...dt jo koldt! T m a - I modsætig til dtt ka ma også sig, at dt ka væ sudt at øv sig på at sidd still iddøs og væ koctd om d tig, ma skal lav. D iddøs aktivitt ka f.ks. styk spjdpatuljs samabjd og v til at lytt til hiad. Dfo dt også vigtigt at husk på at væ idfo, og lav aktivitt, d udfod spjd på hlt ad måd. Jg to, dt vigtigt at tag spjd md på åd og fid ud af, hvad d g vil pøv ll lav til spjd, og dft lav t pogam, som gø dt spædd og udfodd at væ spjd. Dudov ka ma også fid ud af om s patulj fotækk uddøs ll iddøs aktivitt og LYT TIL SPEJDEREN dft pøv at udfod dm til at pøv d samm tig, som d f.ks. godt ka lid at lav iddøs, uddøs i stdt fo. Mo ikk vi skal pøv at lytt lidt m til spjd, fo hvad vil d g og hvad ka d og hvad vil d g læ? D måd ka måsk få fl spjd til at komm til. Så d ka pøv d tig, d allbdst ka lid og også pøv ds bdst kammats ydligs spjdaktivitt. Fm spøgsmål til dig som fø: Hvad vigtigst i mit spjdabjd? E spjdliv dt samm som filuftsliv? Skal spjd væ udfo til all mød i midst 10 miutt? E dt kvalitt i sig slv at hold mød uddøs? E dt gud ok til at bliv id, fodi dt fo bsvæligt at væ ud å dt møkt? Fm spøgsmål til di spjd: E dt kdligt at væ ud til hvt mød? Ka ma hav dt sjov uddøs slv om dt g? Skal ma mst væ idfo om ftåt og vit? E dt OK at spjd på løb ms fø vt id i hytt? Hvad dt sjovst vd at væ spjd om vit? Foto: Pt Kogh Jacobs, Michal Søttup og Mikkl Nilsso 21 S p j d I d f o l l u d f o

22 T m a - Idfo ll udfo? S p j d I d f o l l u d f o Illustatio: Sø Jacobs og Foto: Pt Kogh Jacobs Jg ha gåt t stykk tid og fudt ov, hvad jg skull skiv om tmat fo dtt umm af Spjdyt. Jg ha gm mit lag spjdliv oplvt kaldgodt spjdabjd båd iddøs og uddøs, så slv om jg slv hold igtig mgt af at væ udfo i atu, og godt ka lid at tag på lj og tu, hvo ma mgt udfo, så vil jg ikk gø mig til talsmad fo dt syspukt, at spjdabjd ku filuftsliv. Dt ka væ lig så hyggligt og udvikld at lav iddøs aktivitt, hvo ma f.ks. spill spil, dbatt spædd m, klipp-klist ll s god film samm. Fo mig at s, må all aspkt g væ md, å ma lav godt spjdabjd, og dt gtlig lig mgt, om dt sol og somm ll ftå, møkt og åkoldt spjd båd id og ud i al slags vj. Dt va lidt ad foståls af bgb idfo og udfo, d fo alvo fik mig til at tæk. H i løbt af d ug fik jg mlig opigig fa god vid, som havd oplvt at væ udfo, holdt ud, udlukkt fa d ads fællsskab. Hu læs på t studi, hvo ma oft skal abjd i gupp om foskllig pojkt, og i d h gupp, 22 hu va dt i, oplvd hu, at d ad lavd aftal bag hds yg, fotalt usadhd om hd til studivjld osv. Dt dt md, at gupp gik til t mød hos ds vjld, hvo d ad odt bad om, at hu ikk læg skull væ dl af ds fællsskab. Mi vid va ystt. Hu mgt siøs omkig sit studi, hu lav si tig til tid, hu mgt a og omgæglig pso, så hu va hlt ufoståd ov fo d ads bskyldig om, at hu va vasklig at abjd samm md. Hu va slvfølglig mgt kd af dt og havd bug fo at få bkæftt, at hu va god ok og ikk havd gjot ogt fokt. Hu va gtlig ikk så kd af, at hu kom til at abjd al md pojktt, dt va m d d følls af at bliv valgt fa, at væ udfo, som gjod odt lagt id i hjtt på hd. Jg blv igtig kd af dt på mi vids vg og ha oft i løbt af d ug tækt på, hvo vigtigt dt, at vi md til at lukk msk idfo og ikk hold dm udfo. Dt lig mgt, om dt d uolig og lamd klygspjd, tagspjd, d ha t hlt utoligt stot bhov fo at sakk om si poblm, ll d lidt sæ fø, d ha su tæ. Uast om vi hold spjdmød iddøs ll uddøs, så vos fomst opgav, at få vos spjd, foæld og fø til at føl sig idfo. Jg håb, dt dt, d kdtg lig pæcis dt spjdabjd, du dl af at d bø og ug, du i kotakt md ka mæk, at h ka d føl sig hjmm, h ha d v, som ka lid at væ samm md dm. H ma md i fællsskabt uast om ma id ll ud. Ti Egbo Las, Spjdchf

23 Sva til ygsækk: Opslagstavl X (itatioal lj 2008) X (436 dltag) X (2308) X 13. 1(!) Løsig på doboopgav i sidst umm Svat på flus spøgsmål: Hvad få ma å ma kyds Stobæltsbo md Toyota? E tu til Fy. Skiv til opslagstavl: M Du ka skiv til opslagstavl på adss: Spjdyt - opslagstavl Att Jul Js og Mikkl Nilsso Louis Pios Gad 21 st. th Købhav SV. Hvis du g vil hav dit matial tilbag, så husk at skiv di adss bag på billd mv. Rdaktiosmdlmm til Spjdyt Føstæv 2007 Hmd idkalds til Føstæv Føstævt afholds på Boholm tosdag d 5. og fdag d 6. apil All spjd, d fyldt 15 å, ha adgag til føstævt, og all asvalig fø ha stmmt. Foslag, som øsks bhadlt på føstævt skal væ idsdt til kopsådt (via kopskotot) sst 2 måd fø føstævt. Md vst Kopsådt Nu ha DU mulighd fo at komm md id i Spjdyts daktiosgupp. Vi stå i øjblikkt og magl spjdjoualist i ald å, så ha du lyst til at væ md til at udvikl Spjdyt, så sd mail, hvo du skiv lidt om dig slv og hvad du g vil skiv om. Adss - vi glæd os til at hø fa dig. f i l u f t s p o d u k t 20% Rabat til all baptistspjd på all Wolf Camps filuftspodukt. S hl sotimtt på og bstil gm di kdsfø. 23

24 Rygsækk Spjdyt og Rygsækk big h svic til dig, som måsk to du vd dt hl om kopst, m samtidigt g vil udfods lidt på di vid. Vi ha mlig lavt lill bagsid quiz ud fa dt kdt tip 13 picip. D ikk sto pæmi at ht (vi få jo tipstilskud i kopst, så må vi hll lad væ md at koku fo mgt md Dask Spil...). M æ d atuligvis og hvis du kla dig godt, så ka dt væ, at d sto fmtid fo dig i kopst... Hvm vd? Løsig ka du fid på opslagstavl. Kd dit kops 1 x 2 1: Hvo mag fjd ha d væ afholdt i kopst idtil u? 1: 19 X: 21 2: 23 2: Hvoå d ig sto lj på Øksdal? 1: 2007 X: : : Hvo mag sidd d i Kopsådt i dag, (fotigsudvalgt og IC ikludt) 1: 8 X: 10 2: 12 4: Hvo mag sidd d i fotigsudvalgt? 1: 3 X:4 2: 5 5: Hvo ligg kopskotot? 1: I Aalbog 2: I Åhus 3: I Købhav 6: I hvilkt å va d flst dltag på føstævt? 1: 1999 i Aalbog 2. X: 1984 i Lygby 2: 1965 i Vjl 7: Hvad hd d føst spjdchf i DBD og DBP? 1: Pt Rasmuss X: H.C. Baka 2: P Albi 8: Hvm tag oftst tlfo, å du ig til kopskotot? 1: Ulla X: Bams 2: Kyllig 9: I hvilkt å va vi flst baptistspjd i Damak? 1: 1965 X: : : Hvo mag ad sto slvstædig spjdkops d i Damak? 1: 1 X: 2 2:3 11: Hvad hdd vos spjdchf? 1: Ti X: Ja 2: H.C. Baka 12: Hvad fjd vi ud Fstivallj på Øksdal sidst somm? 1: At dt va vamt. X: Kopsts 75 ås jubilæum. 2. Spjdyts 50 ås jubilæum : Hvoda ka du bliv mdlm af Spjdyts daktio? 1: Sd mail til om at du ha lyst. X: Råb dt mgt højt. 2: sd flaskpost til daktio

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Der er mange motiver, jeg godt kan li

Der er mange motiver, jeg godt kan li tisdag dn 8. Apil 2014 104. ågang n. 15 Vi dækk 100% i 5762 Vst Skning 5771 Stnstup 5772 Kvændup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faabog og 5700 Svndbog Sonja blv vind af t Lott Lamp mali: D mang motiv, jg godt

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse

Årsberetning 2007. Til alle børn Sundhed, Uddannelse, Lighed, Beskyttelse Åsbning 2007 fo Unicf danmak Til all bøn Sundhd, Uddannls, Lighd, Bskyls Foo: UNICEF Danmak/Kain Aan INDHOld 202000 77 E god å fo bønn og fo UNICEF sid 4 En bd vdn fo bøn sid 6 Dansk dud sid 8 Klimafoanding

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045

en karrierehåndbog til dimittender. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.ca.dk tlf. 3314 9045 n kihånbog til iittn. KARRIERE KOMPETENCE FORSIKRING www.c.k tlf. 3314 9045 Afsluttn l f stuit INSPIRATION TIL DIG FRA CA A-KASSE Fæig unnlsn og hv så? Hvon få u n go stt, og hvon ko u vi? Vi h slt vos

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere