Hvad er Active Directory?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er Active Directory?"

Transkript

1 Hvad er Active Directory? Active Directory er Microsofts implementering af en netværk objects database. Sådanne databaser er formelt beskrevet i X.500 standarden som værende en central database, der indeholder information (placering, rights) om netværkets objekter for let søgning og rettigheds udøvelse. Andre eksempler på en Directory Service kunne være Novells NDS (Novell Directory Service) og Banyan Vines StreetTalk. Denne directory database (eller "telefonbog" over netværks ting om man vil) er fysisk i Windows 2000 miljø, i en fil der hedder NTDS.DIT som ligger på alle Windows 2000 domæne controllere. Det vil altså sige at alle "objekter" (brugere, printere, DFS drev, etc etc) er repræsenteret i denne database og deres sikkerheds rettigheder er skrevet til denne database. Men hvad er fordelen ved dette? Hvis jeg som bruger i et Windows 2000 netværk vil finde en printer i London kan jeg via active directory søge efter alle farve printere fra HP der er placeret i London. Hvis AD er korrekt opsat og printerne er repræsenteret i AD vil man som bruger få disse informationer sendt tilbage og man kan derefter tilkoble sig printeren eller sende jobs til den. Active Directory har som Microsoft har implementeret den, en struktur der indeholder forests og tree's. En skov (forest) er en mængde træer der har samme "regler" for oprettelse af objekter. Et træ er en struktur af domæner. Et eksempel på et lille træ kunne være microsoft.com. Det er i dette tilfælde kun et led. En gren under dette træ kunne være support. Stien på support vil dermed være support.microsoft.com. Umiddelbart tænker man på DNS når man ser disse strenge og AD er da også baseret på DNS til navneopløsning. Hvad er X.500? X.500 er en OSI standard, der kaldes "The Directory: Overview of concepts, models and services", det vil sige en overordnet beskrivelse af katalogtjenster. X.500 blev foreslået til at opbygge registre over adresser til elektronisk post i det gamle X.400 system, men i dag har den nok mest betydning som inspiration til private directory services, f.eks. Microsoft ADS, Novell NDS og Banyan StreetTalk. Der findes også en TCP/IP-variant kaldet LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. Hvad er NDS? NDS er Novell Netware s bud på en directory service, og er Novells pendant til Microsoft Active Directory. Første version udkom allerede tilbage i 1993, og med seneste version (Novell NDS edirectory 2000) er NDS således i 9. generation, hvor Active Directory endnu er i første (ny version følger dog i.net-server). Det overordnede formål med en directory services i alt almindelighed er kort sagt at opnå universel og forenklet adgang til alle ressourcer i et netværk ved hjælp af en fælles struktur og centraliseret opbevaring. Med ressourcer menes printere, filer, databaser osv., og det er altså et spørgsmål om at få sammenkoblet brugerne med disse ressourcer. Det i sig selv er jo ikke nogen ny idé, men det, der gør dette til noget specielt er, at man med directory services ikke længere begrænser sig til en flad struktur, men derimod har mulighed for at afspejle virksomhedens organisation med en

2 hierakisk opbygning. Den stadig stigende informationsbyrde i netværkene gør, at dette kan være en stor fordel for systemadministratoren, da det letter hans arbejde, og er samtidig med til at lette overblikket. NDS er modelleret udfra X.500 standarden. X.500-specifikationen er et sæt af protokoller, der er blevet vedtaget som formelle standarder af ITU og ISO i et forsøg på at definere en standard for, hvordan man sikrer adgang, distribution og administration til directory-informationer. Men standarden blev på grund af de mange grundige overvejelser og detaljeringsgrad så kompleks og omfattende, at det har skræmt mange væk. Men grundlæggende er X.500 så velovervejet og fornuftig, at producenterne har taget den til sig i større eller mindre grad. Hvad er Vines? Vines betyder Virtual Network System og er et UNIX-baseret netværksoperativsystem til større netværk lavet af firmaet Banyan. Serverdelen kører som en proces på en UNIXmaskine, men alle platforme og IP, IPX, SNA samt en række WAN-forbindelser understøttes. VINES directory service kaldes StreetTalk, og den er stadig den nemmeste at bruge, selv om den er blevet efterlignet af Microsoft ADS og Novell NDS. Hvad er DNS? DNS (Domain Name System) er det system der oversætter et navn, som mennesker har en chance for at huske til en IP-adresse. Det kunne fx være som af DNS oversættes til IP-adressen: [ ]. Hvis adressen er registreret i en "reverse lookup zone" kan IP-adressen oversættes tilbage til DNS navnet, det kaldes "reverse DNS lookup" eller blot r-dns. DNS består af to dele, en server og en resolver. Serveren holder informationen om hvilke DNS-navne der svarer til hvilke IP-adresser. Resolveren er den software på klienten, som spørger serveren efter informationen. Et DNS navn består af en host (www) og et domæne (net-faq.dk). Domæner er unikke og registreres i globale databaser. Mere om dette i afsnittet om TLD. Figur: DNS hierarki eksklusiv nationale domæner [www.lucent.com] På en del operativsystemer er en "resolver" indbygget og hedder nslookup. Hvis operativsystemet ikke indeholder funktionen kan man istedet benytte online tjenester eller downloade små gratis (freeware) programmer.

3 Active Directory Programming The primary purpose of this page is to give you a jump start on Active Directory programming. For more detailed programming topics, please visit the above link. For quick illustrations and better reading, the samples are in Visual Basic. For Visual C++ programmers, the Active Directory Programmer's Guide provides plenty of C++ samples. Requirements You must have Windows 2000 Active Directory Server running. If your client does not use Windows 2000 or higher, you must install ADSI 2.5 or higher. If your client does use Windows 2000, you don't need to install ADSI 2.5. What do I lose if I don't have a Windows 2000 client? You can't use serverless binding. You can't use Kerberos, or Kerberos signing/sealing. Name translate (IADsNameTranslate) is not available. IADsADSystemInfo is not available. With the upcoming DS Client package for Windows 95/Windows 98, these limitations will be removed. How do I... Browse Active Directory Bind Get to RootDSE Bind to a current domain Bind using alternate credentials Bind to the global catalog Bind to the Schema container Bind to the Configuration container Bind with GUID Bind with SID Who am I? Get/Modify data Get domain mode List attributes that are replicated to the global catalog List indexed attributes Get UPN Suffixes Display the canonical name Create an organizational unit Create a user Create a group Delegate an organizational unit Create a computer account Remove a subtree Perform an ambiguous name resolution (ANR) search List attributes used in ANR

4 Browsing Active Directory You can quickly browse the Active Directory using the ADSVW.EXE shipped with the SDK. If your client is Windows NT 4.0 or Windows 95/Windows 98, then you'll need to know the server name or domain DNS name that hosts Active Directory. Run ADSVW.EXE. Select File New. Type LDAP://yourServer. You can specify alternate credentials by checking Use Open Object, otherwise uncheck this option. If your client is Windows 2000, and you're authenticated by Active Directory, you do not need to specify the server name. Now you should be able to browse Active Directory. Getting to RootDSE The LDAP standard (RFC 2251) requires that all LDAP directories maintain a special entry, called the Root DS Entry, or Root DSE. This entry provides a set of standard operational attributes that the user can read to find out fundamental characteristics of the directory and the server. The Root DSE can also provide any number of vendorspecific attributes. One of the standard operational attributes is "defaultnamingcontext". This attribute contains the distinguished name (DN) of the root of the directory. In Windows 2000, this is the DN of the Domain container at the root of the current tree. By reading the defaultnamingcontext attribute from the Root DSE, you can discover what domain you are logged in to at run time. ADSI provides a special mechanism for binding to the root DSE: using the ADSpath "LDAP://RootDSE". VB: set myobj = GetObject("LDAP://RootDSE") VC: hr = AdsGetObject(L"LDAP://RootDSE", IID_IADs,(void **)&pdsobj); Write a program that reads the defaultnamingcontext attribute from the Root DSE to discover what domain you are logged into. Source code can be found in \samples\activedir\rootdse\vc Binding with an Alternate Credential ADSI binds to the directory using the credentials of the currently logged-in user. Sometimes you need to bind to a particular directory service using specific credentials, or using credentials that are different from those of the logged-in user. ADSI provides an interface and method to provide this functionality. The namespace object supports the IADsOpenDSObject interface, which has a single method, OpenDSObject. OpenDSObject takes as arguments the ADSpath of the object or subtree to bind to, the username, the password, and the authentication method. To obtain the IADsOpenDSObject interface, perform a default bind to "LDAP:".

5 VB: set dso = Getobject("LDAP:") set myobj = dso.opendsobject( adspath, username, password, ADS_SECURE_AUTHENTICATION) VC: hr = AdsGetObject(TEXT("LDAP:"),IID_IADsOpenDSObject,(void **)&pdsobj); HRESULT OpenDsObject(LPTSTR Path, LPTSTR User,lpszPAssword,LONG Auth,Idispatch** ppdispatch) Use ADS_SECURE_AUTHENTICATION for secured authentication (NTLM or Kerberos). Write a program that discovers the current domain, then bind to it with explicit credentials. Source code can be found in \samples\activedir\rootdse\vc. Binding to a Current Domain You can bind the Active Directory current domain using the entry found in the RootDSE. Domain information is shared only in that domain. Example: Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Get domain = GetObject("LDAP://" & rootdse.get("defaultnamingcontext") ) Binding to the Schema Container You can bind to the Active Directory Schema container using the entry found in the RootDSE. Schema information is shared across the forest. Example: Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Get schemacont = GetObject("LDAP://" & rootdse.get("schemanamingcontext") ) Binding to the Configuration Container You can bind the Active Directory Configuration Container using the entry found in the RootDSE. Data in the configuration partition is replicated across forest. Example: Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Get schemacont = GetObject("LDAP://" & rootdse.get("configurationnamingcontext") ) Who am I? NOTE: You must have a computer that runs Windows 2000 in order to execute this sample. Win32 has always provided APIs to return the name of the current user and computer. In Windows 2000, the user and computer are represented by objects stored in Active Directory. Two new Win32 APIs are provided that return the distinguished name for the logged-on user and computer: GetUserNameEx and GetComputerObjectName (another new API, GetComputerNameEx, returns the DNS name of the computer). Long GetUserNameEx(long Nameform, LPTSTR buf, ULONG * buflen);

6 Long GetComputerObjectName(long Nameform, LPTSTR buf, ULONG * buflen); Write a program that discovers the DN of the current domain, user, and computer. The version of ADSI that is shipped with Windows 2000 also provides a new interface, IADsADSystemInfo, that allows you to do this same task. Binding with GUID Binding to an object GUID has many advantages. An object's GUID is unique and never changes, even when the object is renamed or moved. Example: or Set obj = GetObject("LDAP://<GUID=08d0d12b43edd21196fc0080c7a2dc6b>") Set obj = GetObject("GC://<GUID=08d0d12b43edd21196fc0080c7a2dc6b>") 'for a forest-wide search Binding with SID Every security principal object (such as users, groups, computers) has a SID. You can bind to that object based on the SID. Example: Set obj = GetObject("LDAP://<SID= dcf4dc3b16c0ea32dbeb 0c50f >") Binding to Global Catalog You can bind to the global catalog using GC: as the provider. To bind to the GC with a forest scope, you need to know a server name, or a domain DNS name in a forest. Optionally, you can manually enumerate the GC. Set gc = GetObject("GC://dc01") 'Using the server name Set gc = GetObject("GC://adomain.com") 'Using a domain name ----OR---- enumerate manually Set gcroot = GetObject("GC:") For each gc in gcroot 'There would be only one container on this root Next 'Now at this point, you can use the 'gc' variable to search in a forest scope. To bind to the GC with a tree scope, you need to know the tree's distinguished name: Set gc = GetObject("GC://DC=FirstDomain, DC=COM") To bind to GC with a domain scope, you need to know the domain's distinguished name: Set gc = GetObject("GC://DC=myDomain, DC=FirstDomain, DC=COM") Getting the Domain Mode

7 Active Directory can operate in two modes. Native mode where all domain controllers are Windows 2000 servers, or mixed mode, where the backup domain controllers can be a mix of Windows NT 4.0 servers and Windows 2000 servers. The administrator must explicitly upgrade the domain mode. To find out the current domain mode, use the following code snippet: Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Set domain = GetObject("LDAP://" & rootdse.get("defaultnamingcontext")) mode = domain.get("ntmixeddomain") If (mode = 1) Then Debug.Print "Mixed Mode" Else Debug.Print "Native Mode" End If Listing Attributes that are Replicated to GC Only selected attributes are replicated to a GC. To find out which ones are replicated, search from the Schema container, then use either ADO or IDirectorySearch (for C++) with the following LDAP filter: (&(objectcategory=attributeschema)(ismemberofpartialattributeset=true)) Listing Indexed Attributes An indexed attribute is useful for quick searches. To find out all indexed attributes, you can bind to the Schema container using either ADO or IDirectorySearch (for C++) with the following LDAP filter. (&(objectcategory=attributeschema)(searchflags: :=1)) The indexed attribute is the attribute with the 0x bit set. Getting UPN Suffixes You can optionally choose UPN suffixes for your company. This list will appear on the Administrator Tool when composing a User Principal Name during user creation. Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Set partcont = GetObject("LDAP://CN=Partitions," & rootdse.get("configurationnamingcontext")) suffixes = partcont.getex("upnsuffixes") For Each upnsuffix In suffixes Debug.Print upnsuffix Next Displaying the Canonical Name It's recommended that you display a canonical name to the user instead of a distinguished name. A canonical name (or friendly name) is in the form of

8 dnsdomainname/objectpath. For example, if the DN is CN=JSmith, OU=Marketing, OU=DSys, DC=ArcadiaBay, DC=Com, then its canonical name is arcadiaybay.com/dsys/marketing/jsmith. Active Directory supports an operational attribute that returns a canonized name. The attribute name is 'canonicalname'. To obtain an operational attribute, you can either use IDirectoryObject/IDirectorySearch (for VC++), or IADs::GetInfo (for VB and VC++). Example: Set o = GetObject("LDAP://CN=James Smith,OU=Marketing,OU=DSys,DC=ArcadiaBay,DC=com") o.getinfoex Array("canonicalName"), 0 Debug.Print o.get("canonicalname") 'It should print as arcadiabay.com/dsys/marketing/james Smith For Windows 2000, another option is to use IADsNameTranslate. Creating an Organizational Unit To create an organizational unit, you need to know the parent container's distinguished name. Set parentcont = GetObject("LDAP://OU=DSys,DC=ArcadiaBay,DC=com") Set ou = parentcont.create("organizationalunit", "OU=Marketing") ou.description = "Distributed System Marketing" ou.setinfo To create an organizational unit in a current domain, you can use the following code: Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") Set dom = GetObject("LDAP://" & dom.get("defaultnamingcontext")) Set ou = dom.create("organizationalunit", "OU=Marketing") ou.description = "Distributed System Marketing" ou.setinfo Creating a User A user normally lives in an organizational unit. To create a user, you'll need to supply the organizational unit and down-level user name, at the minimum. Set ou = GetObject("LDAP://OU=Marketing,OU=DSys,DC=adsidev,DC=nttest,DC=micros oft,dc=com") Set usr = ou.create("user", "CN=James Smith") '---- Mandatory attributes---- usr.put "samaccountname", "jsmith" '---- Optional attributes, you may skip this---- usr.put "sn", "Smith" usr.put "givenname", "James" usr.put "userprincipalname", usr.put "telephonenumber", "(555) " usr.put "title", "Marketing Administrator Dept" usr.setinfo

9 '--Now that the user is created, reset the user's password and '--enable its account. usr.setpassword "secret***!" usr.accountdisabled = False usr.setinfo Creating a Group You can create a group or distribution list in Active Directory. Group can be either a domain local, global, or universal group. For more information about group, please follow the Active Directory Programmer's Guide. Set ou = GetObject("LDAP://OU=DSys,DC=ArcadiaBay,DC=com") Set grp = ou.create("group", "CN=Distributed System Admin") '----Creating a domain local group---- grp.put "grouptype", ADS_GROUP_TYPE_LOCAL_GROUP Or ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED grp.put "samaccountname", "DSysAdmin" grp.setinfo '----Adding a user to a group---- grp.add ("LDAP://CN=James Smith,OU=Marketing,OU=DSys,DC=ArcadiaBay,DC=com") Delegating an Organizational Unit Now that you have set up an organizational unit and created a user, you can delegate this organizational unit to the user. In our scenario, we will delegate the Marketing organizational unit to James Smith, so that he can create and delete users. We will need to retrieve the security descriptor of that organizational unit and set the appropriate permission for James Smith. Set ou = GetObject("LDAP://OU=Marketing, OU=DSys,DC=ArcadiaBay,DC=com") Set sec = ou.get("ntsecuritydescriptor") Set acl = sec.discretionaryacl Set ace = CreateObject("AccessControlEntry") 'Or you can use Set ace = new ADsAccessControlEntry ace.acetype = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED_OBJECT 'Allow to ace.accessmask = ADS_RIGHT_DS_CREATE_CHILD Or ADS_RIGHT_DS_DELETE_CHILD 'Create and delete user ace.objecttype = "{BF967ABA-0DE6-11D0-A285-00AA003049E2}" 'User's GUID (schemaidguid) ace.aceflags = ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE 'Prop down the ace

10 ace.flags = ADS_FLAG_OBJECT_TYPE_PRESENT 'Tells what objecttype is filled ace.trustee = "ARCADIABAY\Jsmith" 'Who is the beneficiary of this ace acl.addace ace sec.discretionaryacl = acl ou.put "ntsecuritydescriptor", Array(sec) ou.setinfo 'Commit to Active Directory Set ace = Nothing Set acl = Nothing Set sec = Nothing Removing a Subtree Use IADsDeleteOps to delete a subtree of Active Directory objects. Set ou = GetObject("LDAP://OU=Marketing,DC=ArcadiaBay,DC=com") ou.deleteobject (0) Ambiguous Name Resolution (ANR) Searching The LDAP filter for ANR searching is (anr=yoursearch). For example (anr=john). Listing All Attributes Used in ANR Searches Bind to the Schema container and ADO or IDirectoryobject to perform a search. All attributes that have the 0x bit set on the attributeschema object are included in the ANR query evaluations. (&(objectcategory=attributeschema)(searchflags: :=4)) Creating a Computer Account '----CONSTANTS---- Const UF_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT = &H1000 Const UF_ACCOUNTDISABLE = &H2 Const UF_PASSWD_NOTREQD = &H20 Const ADS_GUID_COMPUTRS_CONTAINER = "aa d1aded00c04fd8d5cd" Const ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED = 0 Const ADS_ACEFLAG_INHERIT_ACE = 2 '----PARAMETERS ---- lflag = UF_WORKSTATION_TRUST_ACCOUNT Or UF_ACCOUNTDISABLE Or UF_PASSWD_NOTREQD scomputer = "mymachine" suserorgroup = "MYDOMAIN\MyGroup" 'Who can join this computer. '----BUILD WELL-KNOWN GUID ADSPATH FOR COMPUTER CONTAINER----

11 Set rootdse = GetObject("LDAP://RootDSE") spath = "LDAP://<WKGUID=" & ADS_GUID_COMPUTRS_CONTAINER spath = spath + "," spath = spath + rootdse.get("defaultnamingcontext") spath = spath + ">" Set compcont = GetObject(sPath) 'Bind again to get the correct ADsPath spath = "LDAP://" & compcont.get("distinguishedname") Set compcont = GetObject(sPath) '----CREATE A COMPUTER OBJECT---- Set comp = compcont.create("computer", "CN=" & scomputer) comp.put "samaccountname", scomputer + "$" comp.put "useraccountcontrol", lflag comp.setinfo '----SET INITIAL PASSWORD---- spwd = scomputer & "$" spwd = StrConv(sPwd, vblowercase) comp.setpassword spwd '----SET SECURITY---- Set sd = comp.get("ntsecuritydescriptor") Set dacl = sd.discretionaryacl '----SET ACE---- Set ace = CreateObject("AccessControlEntry") ace.accessmask = -1 'Full Permission (Allowed) ace.acetype = ADS_ACETYPE_ACCESS_ALLOWED ace.trustee = suserorgroup '----ACL---- dacl.addace ace sd.discretionaryacl = dacl '----SD---- comp.put "ntsecuritydescriptor", Array(sd) comp.setinfo '----ENABLE THE ACCOUNT---- comp.accountdisabled = False comp.setinfo

12 1. Hvad er Active Directory Active Directory er den næste generation af Windows NT SAM database. Active Directory indeholder informationer om personer, grupper, computere samt ressourcer såsom filer, printere & applikationer (objekter). Alle objekter har en række attributter, som f.eks. brugers fornavn, efternavn, adresse m.m. Træer (forest): Globalt Katalog: Det globale katalog indeholder oplysninger om alle objekter i alle domainer. Kataloget bliver automatisk replikeret til alle de DC'er der er defineret som globale katalog servere. Sites: Det er muligt at definere sites, som bestemmes af et eller flere subnets. Active Directory Modes: Mixed mode: NT 4.0 & Windows2000 Domain Kontrollere kan blandes i samme domain. Native mode: Heri kan kun indgå Windows2000 Domain kontrollere. Active directory installeres altid i mixed-mode. For at skifte til native mode anvendes værktøjet 'Domain Tree Management'. Man kan dog ikke skifte tilbage fra native mode til mixed mode, det kræver en NT re-installation. Extensible Storage Engine (ESE) er database-motoren som håndterer active directory. ESE kan håndtere op til 17TB, hvilket betyder at active directory teoretisk kan indeholde 10 millioner objekter pr. domain. Grupper Security Group kan optræde i ACL'er, dvs, at personer som optræder i security groups kan få tildelt rettigheder via grupperne. Dette kan sammenlignes

13 med Local Groups i Windows NT 4.0. Universal Groups kan indeholde brugere på tværs af domainer og kan ligeledes tildeles ressourcer på tværs, såfremt alle domainer findes i samme forest (skov) eller i samme tree (træ). I native mode kan Universal Groups indeholde brugere, Universal Groups og Global groups fra ethvert domain. Global Groups kan indeholde brugere fra domainet, hvor gruppen eksistere og kan tildeles rettigheder på tværs af domainer såfremt at alle domainer er i samme forest eller træ. I native mode kna Global Groups indeholde brugere og andre Global Groups fra samme domain. I mixed mode kan Global Groups kun indeholde brugere (som i Windows NT 4.0). Domain Local Groups kan indeholde brugere fra domainet hvor gruppen eksistere og kan tildeles rettigheder på Domain Controller og på Member Servere. I native mode kan Domain Local Groups indeholde brugere, Universal Groups, Global Groups (det er således muligt at nesting groups) - på tværs af domainet. I mixed mode kan Domain Local Groups indeholde Global Groups og brugere (som kendt fra Windows NT 4.0). Universal- og Global grupper optræder i det globale katalog. Gruppemedlemer i globale grupper gemmes ikke det globale katalog. 2. Windows 2000 Installation: Windows 2000 installeres som stand-alone server. Derefter kan man opgradere den til DC vha. DCPROMO.EXE programmet. Hvis man vælger at indgå i et eksisterende domain spørges efter domainnavnet, administrator account og password. Hvis man vælger at oprette et nyt domain spørges om at oprette et nyt domain-træ (new forest of domain trees) eller indgå i et allerede eksisterende træ (new domain in an existing forest) som et nyt child domain. DC'en installeres automatisk i mixed mode, hvilket kan ændres til native mode i 'Active Directory Tree Manager'. DC'en installeres ligeledes som en standart global katalog server hvilket kan slås fra i 'Active Directory Sites and Services'. Husk der altid skal være en global katalog server i nærheden af brugerne, men ikke nødvendigvis flere. Denne funktion kan slås fra i NTDS settings. User Document Management: Spejling af data til netværket og mellemlagring af udvalgte data lokalt. User Settings Management: Spejling af brugeropsætning til netværket (roaming). Fil Systemet: NTFS V5 i forhold til version 4: - Kryptering af filer og biblioteker - Udvidelse af partitioner uden genstart - Distributed link tracking (flyttes en fil rettes shortcuts automatisk) - Mount Points (drev kan tildeles som under bibliotek og spare dermed drev bogstaver) - Fuld tekst- og property indesering Storage type: BASIC: Indeholder primary partition, extended og logiske drev. DYNAMISK: Indeholder simple volumes, spanned volumes, mirror volumes m.fl. Diske kan opgraderes fra Basic til Dynamisk. Admission Control Service: Kan reservere prioriteret båndbredde til de klienter som understøtter 'Subnet Bandwidth Management' (SBM), herunder Windows98 og Windows2000. Prioriteret båndbredde betyder at den båndbredde, som klienterne reserverer får større prioritet end anden netværks kommunikation. Applikationerne som

14 skal anvende den skal understøtte Quality-of-Service (QoS). Applikationerne kunne f.eks være video eller lyd. Computer Management 9. Disk Administration Dynamic Storage: opgradering hertil kan kun gøres på fysiske drev - derefter er der ingen downgrade muligheder. Dynamic Volumes: Kan kun oprettes på dynamic storage, herefter laver man en 'create volume'. Derefter kan man vælge mellem flere typer af dynamic storage: - Simple volume - Spanned volume - Stribed volume - Mirrored volume - Raid5 volume I windows2000 er der også muligt at tilknytte en partition til et tomt bibliotek. Klienten dirigeres videre til den fysiske partition. Det er også muligt at tilføje diske, som er oprettet på en anden computer. Der vælges 'Import foreign Disk', hvis det er en enkelt disk. Hvis der derimod er tilføjet flere diske, vælges der 'Add Disk'. QUOTA Det er i Windows2000 muligt at sætte quota for brugerne, men kun (p.t.) for hele drevet. Herefter kommer der en event log, hvis bruger overstiger den definerede værdi.

15 Remote Storage Management: Kan windows2000 placere ældre filer, som ikke anvendes på bånd. Hvis brugeren forespørger på de filer, som er flyttet til bånd, henter Windows2000 filerne. Egenskaber for diskplads og filer: - Desired free space (i %) - Minimum file size (default 12kb) - File not accessed in (default 180 days) - Media type (hvilken en af de installerede båndstationer skal benyttes) - Schedule (hvornår skal der checkes for filer som skal flyttes) 10. Distributed File System (DFS) Et Dfs volume er et bibliotek, der deles ud til klienterne, som almindelig share. Et Dfs volume kan indeholde Dfs-noder, som hver især peger på andre shares på samme eller andre servere. Brugerne forbinder sig til Dfs volume og ser noderne som underbiblioteker i dette share. Fordele: - Brugerne skal kun forbinde sig til et share - Nemt at flytte bibliotek til anden server ved blot at ændre Dfs-noden. - Performance 12. Directory Management Opret OU-strukturen (hierarkisk) så den afspejler firma strukturen, som herunder f.eks.

16 Det kan være uhensigtsmæssig at brugerne kan se de mapper som ikke er relaterede til organisationen, som f.eks. mappen Computers. Denne mappe kan skjules ved at slå 'Anvanced Features' til i console menuen (view). Vælg properties på den ønskede mappe som skal gøres usynlig. Derefter security og find 'Authenticated Users', fjern read rettigheden for denne bruger. Grupper: Rettighed kan kun i beta3 tildeles til grupper på shares permissions. Shares: skal først oprettes i Explorer. Efter oprettelsen og tildeling af rettigheder på gruppe niveau, kan/skal shares 'offenliggøres' i Active directory mapperne. Lokal Logon: Højre klik på Domain-Controllers mappen, vælg properties, vælg Group Policy, vælg Default Domain Controllers Policy / edit. Find 'User Rights Assignment' under Computer Configuration/Windows Settings/Local Policy, og tilføj de brugere eller grupper som skal have logon locally rettigheder. For at ændringen træder ikraft, kør følgende kommando fra en DOS box: C:\>secedit /refreshpolicy MACHINE_POLICY ellers kan der gå op til 8 timer før end at ændringen er aktiv.

17 13. Policy Editor Policies kan oprettes lokalt på computeren og på orgazitation units. Med policies kan man gøre følgende: - Distribuere software (MSI) - Distribuere iconer og dokumenter - Tilrette opsætning - Tilrette sikkerhed - Sætte scrips op til afvikling ved start/afslutning af windows Policies er opdelt i to dele, en for computeren og en for brugeren. Egenskaber i OU policies for computer er altså uafhængig af hvem der benytter computeren. Egenskaber i OU policies nedarves, hvis man har oprettet er hierarkisk OU-struktur. Hvis egenskaber er ens på flere OU policies, er det egenskabet tættest på brugeren som er gældende Directory Migration Directory service migration tool kan migrere både bindery-objekter og NDS-objekter (Netware 4.x). Dette tool anvender en offline database, hvilket giver mulighed for tilretning inden eksport til active directory.

18 15. Active Directory Connector Er et program til directory-forbindelse mellem Windows2000 og Microsoft Exchange Server. Programmet kan installeres fra \VALUEADD\MGMT\ADC 16. Remote Installation Service (RIS) Klienterne/netkort skal overholde NetPC specifikationerne, eller have et netkort som understøtter Pre-boot Execution Enviroment (PXE). NetPC & PXE indeholder en DHCP klient og en TFTP klient. På \VALUEADD\MGMT\BOOTDISK er der et program som emulere PXE. RIS kræver DHCP & DNS Server installeret i netværket. Efter installering af RIS, klargøres et image som indeholder operativsystemet. Start RISETUP fra cmd for at klargøre images. Denne procedure kopiere de nødvendige filer til område på disk (NTFS), må dog ikke være det samme som Windows2000 systemfilerne ligger på. Der kan adderes til images vha. RISETUP efterfølgende, der skal dog findes en SIF template fil. Den bruger som logger på skal have 'Log on as batch job' rettighed. Administrationen foregår vha dsa'en, på properties under domain controllers/servernavn. Hvis egenskaberne ændres skal RIS genstartes, dette kan gøres ved at udføre følgende: - net stop binlsvc - net start binlsvc 18. Active Directory Sites and Services Manager Anvendes til administration af sites og de servere, som findes heri. Man kan også oprette nye sites, site subnet, servere og forbindelser mellem sites.

Windows system administration 1

Windows system administration 1 Windows system administration 1 SAI sw6 F2005 Svend Mortensen Ingeniørhøjskolen i København program Windows domæne modellen Introduktion til Active Directory Brugere Grupper Rettigheder Netkonf Management

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com

Filr: Næste generation af Fildeling. Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr: Næste generation af Fildeling Flemming Steensgaard fsteensgaard@novell.com Filr Infrastruktur CIFS, NCP Eksterne, uden for Firewall HTTPS Filr Appliance: Validering edir og/eller AD NCP, CIFS, HTTPS

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist

Velkommen. Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist Velkommen Backup & Snapshot v. Jørgen Weinreich / Arrow ECS Technical Specialist 1 Agenda Fra backup til restore produkt Politikstyret Backup Live Demo 2 IBM XIV Snapshots - Næsten uden begrænsninger Snapshot

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2008 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2008 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business Server

Læs mere

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle...

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client

Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Installation og brug af DMUs VPN klient Installation and use of DMU s VPN client Bernhard Fabricius, IT-afdelingen Version 0.1, 2009-05-23 Tilmelding For at få adgang til VPN klienten skal der udfyldes

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Individuel specialisering

Individuel specialisering Individuel specialisering Navn: Uddannelse: Emne: Vejleder: Sted: Peter Ditlevsen, pd12054@stud.noea.dk IT- og Elektronikteknolog, 4. semester Serveradministration Ib Helmer Nielsen UCN T&B Dato: 7. maj

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2014-06-02. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2014-06-02 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 42 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer

Hosted Exchange. Setup guide for e-mail clients & mobile devices. Date: 2011-09-13. Version: 15. Author: SBJ/ANB. Target Level: Customer Hosted Exchange Setup guide for e-mail clients & mobile devices Date: 2011-09-13 Version: 15 Author: SBJ/ANB Target Level: Customer Target Audience: End User Language: en-us Page 1 of 35 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015

BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 BACK-END OG DATA: ADMINISTRATION HVAD ER DE NYE MULIGHEDER MED VERSION 7.1? STEFFEN BILLE RANNES, 4. FEBRUAR 2015 SAS VISUAL ANALYTICS 7.1 ADMINISTRATOR Mulighed for at udføre handlinger på flere servere

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE

HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE HELLO FAQ DANSK RACKPEOPLE Indhold 1 SPØRGSMÅL VED BRUG AF HELLO 2 1.1 Q: JEG VIL GODT HAVE ANDRE DELTAGERE I MIT VIDEOMØDE END DEM JEG HAR SENDT EN MØDEINDKALDELSE TIL HVORDAN GØR JEG DET? 2 1.2 Q: JEG

Læs mere

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003)

Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vejledning til brug for udrulning med Group Policy (fra Windows Server 2003) Vær opmærksom på, at distribution med Group Policy fra Windows Server 2003 kræver klienter med Windows 2000 eller nyere. Tips

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål

Agenda. Muligheder for anvendelse. Komponenter. Features. Restore muligheder. DR og TSM integration. Repository. Demo. Spørgsmål Agenda Muligheder for anvendelse Komponenter Features Restore muligheder DR og TSM integration Repository Demo Spørgsmål Muligheder for anvendelse Data Center dmsave/lokal TSM Remote Office Application

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

GLOBETEAM. Central Brugerstyring: Brugervejledning til administrationsløsning. DSML-udtræk fra Active Directory, version 1.21

GLOBETEAM. Central Brugerstyring: Brugervejledning til administrationsløsning. DSML-udtræk fra Active Directory, version 1.21 Central Brugerstyring: Brugervejledning til administrationsløsning DSML-udtræk fra Active Directory, version 1.21 Indledning Dette dokument beskriver, hvordan man etablerer et korrekt DSML-formatteret

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide

2013 SP1. Konfiguration af koncernindblik. Configuration Guide 2013 SP1 Konfiguration af koncernindblik Configuration Guide Intellectual Property Rights This document is the property of ScanJour. The data contained herein, in whole or in part, may not be duplicated,

Læs mere

Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo.

Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091. Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo. Obligatorisk opgave i CO 25-09-2009 DM091 Uudarbejdet af Kresten Østerby, Morten Knudsen & Lars Vendelbo. Indhold Opg. 1:Terminalkommandoer i Ubuntu... 2 Opg. 2: Brugerrettigheder i Ubuntu... 3 Windows

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2011 SSL certifikat administration v. 1.0 Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en SBS 2011 server. Ved bestilling af certifikater til Small Business

Læs mere

Basal TCP/IP fejlfinding

Basal TCP/IP fejlfinding Basal TCP/IP fejlfinding Dette notat beskriver en række enkle metoder til fejlfinding på TCP/IP problemer. Metoderne er baseret på kommandoer, som er en fast bestanddel af Windows. Notatet er opbygget

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Webshop integration for DanDomain

Webshop integration for DanDomain Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Factsheet F Microsoft Dynamics C5 2010 Webshop integration for DanDomain Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Eksport af varer til webshoppen... 4

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion

Globeteam A/S. Windows Server 2012. Globeteam Virumgårdsvej 17A 2830 Virum. SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Globeteam A/S Windows Server 2012 Et hurtigt overblik over nyhederne og hvad betyder det for din virksomhed SolutionsDay 2012, den 27. September, Brøndby Stadion Lars Lohmann, Globeteam Principal, Infrastruktur,

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING

ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING ExpressShipper BRUGERVEJLEDNING Ver. 1.7 Marts 2015 INDHOLD 1 SHIPPPING MANAGER...3 1.1 Status på forsendelser... 3 2 FORSENDELSER... 4 2.1 Opret en ny forsendelse... 4 2.2 Forsendelser uden for EU (Internationale

Læs mere

FAQ Hjælp til installation af Trader

FAQ Hjælp til installation af Trader FAQ Hjælp til installation af Trader Indhold 1. Jeg kan ikke downloade Trader... 2 Problem 1: Jeg får en besked om blocked pop-up... 2 Problem 2: Programmet blev ikke downloadet... 3 Problem 3: Jeg kan

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15

Navision Stat 7.0. GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 Side 1 af 9 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MAC Opr. 20.01.15 GIS Webservice og automatiseret filindlæsning via NST Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver hvordan du: installerer Navision Application

Læs mere

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014

SAS2WPS Workshop. Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150. Copyright UniQcus 2014 SAS2WPS Workshop! Torben Christensen! Senior Partner, MSc.! email: torben.christensen@uniqcus.com! tlf: +45 3064 9150 Copyright UniQcus 2014 Torben Christensen 17 years with SAS institute (starting okt85)

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001

Microsoft Dynamics C5. Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 Microsoft Dynamics C5 Nyheder i 2012 Hotfix 001 Version 4.4.00.001 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendelse af aktionslister... 3 Kopiering af aktionslister... 4 Aktionsliste oversigt... 4 XML Udbakke... 5 Microsoft

Læs mere

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services

Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Fra idé til virkelig med Azure Mobile Services Niels Ladegaard Beck Holion nlb@holion.dk @nielslbeck Windows Developers in Denmark Azure App Service Mobile App Introduktion til Azure Mobile Services Platform

Læs mere

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer!

Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! studioprime.hu produkter og services prisliste Gældende fra Jan. 11, 2015 til Feb. 28, 2015. Anmode om et tilbud: www.studioprime.hu og info@studioprime.hu Vi vil svare inden for 24 timer! Basic website

Læs mere

Innovative Business Software A/S

Innovative Business Software A/S Innovative Business Software A/S Technical Note Klienter - Installation og opdatering 26. november 2014 ii MEDDELELSE OM OPHAVSRET Copyright 2014 Innovative Business Software A/S. Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0

EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 EasyIQ Opdatering 5.2.3 -> 5.4.0 Kunde: Forfatter: Thomas W. Yde Systemtech A/S Side: 1 af 17 1 Indholdsfortegnelse 2 GENERELT OMKRING FORUDSÆTNINGEN OG OPDATERINGS FORLØBET... 3 2.1 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com

Erfaringer med Information Management. Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Erfaringer med Information Management Charlottehaven Jens Nørgaard, NNIT A/S jnqr@nnit.com Agenda Hvor ligger virksomhedens information gemt og hvor opstår kravet til at finde denne information. Find Find

Læs mere

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550

XP til Windows 7. ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk BALLERUP * ESBJERG * ODENSE * ÅRHUS * AALBORG * RØDEKRO * TLF. +45 7025 2550 XP til Windows 7 ved Anders Keis Hansen ankh@atea.dk Agenda Hardware analyse værktøjer Software Analyse værktøjer Netværk og infrastruktur Sikkerhed Vejen til Windows 7 Hardware Compatibility Virtualization

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Revit Server og Clarity løsninger

Revit Server og Clarity løsninger Revit Server og Clarity løsninger Peter Tranberg AEC Systemkonsulent NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Reidar Ristesund Senior systemkonsulent bygg/bim NTI CADcenter A/S rer@ntinestor.no Agenda Autodesk - Revit

Læs mere

Sikkerhed i trådløst netværk

Sikkerhed i trådløst netværk Sikkerhed i trådløst netværk Når du opsætter et trådløst netværk betyder det at du kan benytte dit netværk uden at være forbundet med kabler, men det betyder også at andre kan gøre det samme, hvis du ikke

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren

Tildel fast IP adresse til BC9xx0 via System Manageren APP-NOTE 600011 Beckhoff Application Note Date: 2/11/2009 Document Status: 1.1 Beckhoff Automation Aps Naverland 2, DK-2600 Glostrup Phone +45 43 46 76 20 Fax +45 43 46 63 35 Tildel fast IP adresse til

Læs mere

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE

HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE HELLO INSTALLATIONS GUIDE - DANSK RACKPEOPLE 1 Tekniske Krav 1.1 Hardware krav: En skærm gerne med touch Hvis skærmen ikke har touch, skal du bruge et tastatur og en mus Webcam Gerne i HD En ekstern lydenhed

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15

Navision Stat 7.0. Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik. Side 1 af 21. ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Side 1 af 21 Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/CPS/ CRA Opr. 14.04.15 Webservice til Generisk integrationssnitflade (GIS) Overblik Introduktion Dokumentet indeholder en installationsvejledning for det webservice

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Release note

EasyIQ ConnectAnywhere Release note EasyIQ ConnectAnywhere Release note Version 2.4 Der er over det sidste år lavet en lang række forbedringer, tiltag og fejlrettelser. Ændringer til forudsætningerne: o Klienten skal ved førstegangs login

Læs mere

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER.

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Denne kortfattede installationsvejledning er blevet til udfra de erfaringer vi har fået på vores hot-line. Flere og flere vælger at installere softwaren selv og

Læs mere

ALM / QualityCenter 11 Opgradering

ALM / QualityCenter 11 Opgradering ALM / QualityCenter 11 Opgradering Agenda SDC Generelt, installation De første skridt = de første udfordringer Den lange vej Det vi glemte Agenda Rigspolitiet Generelt, installation De første skridt Den

Læs mere

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r)

Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) REST/SOAP Services Referenceimplementation Godkendelsesdato Version Rettet af Rettelse(r) 17/6-2010 1.0 Stefan L. Jensen 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Visual Studio solution... 3 3. Konfiguration...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Nyheder Windows Server 2012 R2 Indhold

Nyheder Windows Server 2012 R2 Indhold Nyheder Windows Server 2012 R2 Indhold Nyheder Windows Server 2012 R2... 1 Hyper-V... 2 Nyheder i Hyper-V... 2 Forbedrede features i Hyper-V... 2 Storage... 5 Storage Tiers... 5 AD Federation Service...

Læs mere

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net

Web Admin 5.5. Brugsvejledning for Domain admin. Copyright 2003 Gullestrup.net Web Admin 5.5 Copyright 2003 Gullestrup.net Log ind på systemet Start med at gå ind på http://mailadmin.gullestrup.net i din browser. Indtast din Email Adresse samt Password, som du tidligere har modtaget

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning

UNI C Antivirus. Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 Installationsvejledning UNI C Antivirus Policy Manager 10 I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG

Digital Print Room Implementering og tilretning. 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Digital Print Room Implementering og tilretning 11. Sep. 2001 TMC Plot-SIG Agenda. Priser. Forskellen mellem de 3 versioner. Hardware og software. Sikkerheden og opsætning af rettigheder. Opgradering fra

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Manual til dropbox på ipad

Manual til dropbox på ipad Manual til dropbox på ipad Af Randi Majgård Høgh VIFIN Indholdsfortegnelse Forord 3 Oprettelse af dropbox på IPad 5 Download video til din IPad 16 Download billeder til din IPad. 20 Link et billeder, en

Læs mere

Pronestor Room & Catering

Pronestor Room & Catering Pronestor Room & Catering Modul 2 Installation af tilkøbsmoduler Side 2.0 2.9 Bruger Import (AD integration) Side 2.1 2.4 o Service Accounts (hosted og on-premises) o Active Directory struktur o Installation

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

ProjektNet II-Elektronikteknolog

ProjektNet II-Elektronikteknolog Odense Tekniske Skole d. 15-11-2002 ProjektNet II-Elektronikteknolog Vejleder: Uffe Stentebjerg Rapport af: John PH Petersen Klaus Jørgensen Ole Rud Jacobo Clausen Forord Af Jacob Clausen I denne gruppe

Læs mere

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services

Factsheet. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Web Services Factsheet Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Web Services Indhold Indledning... 3 Integration til Krak... 4 Krak på debitor og kreditor... 4 Krak på løn... 8 Krak Datavask... 9 Integration til KOB... 10

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere