Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010"

Transkript

1 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

2 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle... 5 Trio Webs egen Webserver... 5 Start Trio Web server... 5 Åben Trio Web i browser... 6 ISAPI applikation (under IIS 5-6)... 7 IIS... 7 Tillad at benytte ISAPI... 8 Genstart IIS... 8 Registreringseditor... 9 Opsæt af Trio Web Opret Website Benyt virtual mappe Anonym adgang ISAPI applikation (under IIS 7) Installer IIS 7 på Microsoft Server Installer Trio Web Åbn IIS Opsæt Trio Web mappen ISAPI Restrictions Default Document Handler mappings Anonym bruger Vis Trio Web i browser Opsætning af Trio Web Side 2

3 Opsætning af Trio Web Trio Web kan opsættes ved at benytte: Trio Webs egen Web server (TrioWeb.exe) ISAPI applikation (under IIS, TrioWeb.dll) Først en generel opsætningsbeskrivelse, dernæst en beskrivelse af de to måder at opsætte Trio Web på. Generel opsætning af Trio Web Port- og databaseopsætning til Trio Web sættes op i Webconfig.ini filen. Denne fil er typisk placeret i samme katalog som Trio Web.exe eller Trio Web.dll filen. Husk, at når der foretages ændringer i Webconfig.ini filen, skal IIS'en genstartes, hvis denne benyttes. Hvis Trio Webs egen server benyttes, skal denne stoppes og startes igen, for at ændringerne kan træde i kraft. Databaseopsætning Åbn Webconfig.ini filen og se efter nedenstående: [DB] Eks = :c:\db\ =TrioDBserver:c:\Trio\db Eks. Eks. [Aar] drift=2007 plan=2008 [Login] username=sysdba password=masterkey DB Her angives institutionskode og sti til mappe, hvor databasefilen for institutionen ligger. Hvis der køres embeded Firebird vil en sti se således ud: Institutionskode=sti Eks =c:\db Hvis der benyttes en Firebird-server vil en sti se således ud: Institutionskode=servernavn:sti Eks = :c:\db\ Eks =TrioDBserver:c:\Trio\db I eksempel 1 ligger databasen lokalt på maskinen, IP-adressen angiver, at det er den lokale maskine, der skal benyttes. I eksempel 2 er der angivet computerens navn for, hvor databasen ligger. Trio Web danner selv filnavnet ud fra opsætning i DB og Aar, filnavnet dannes således: Trio_åååå_XXXXXX.fdb, hvor åååå er drift/plan og XXXXXX er institutionskode. Opsætning af Trio Web Side 3

4 Ud fra det udsnit af Webconfig.ini filen, der var tidligere i teksten, ville der blive forsøgt at få adgang til følgende filer: Eks.: :c:\db\899001\Trio_2007_ fdb :c:\db\899001\Trio_2008_ fdb TrioDBserver:c:\Trio\db\Trio_2007_ fdb TrioDBserver:c:\Trio\db\Trio_2008_ fdb Hvis der er en af databasefilerne, der ikke eksisterer/kan få adgang til, vil den ikke kunne vælges i listen over institutioner i Trio Web. Dette vil blive logget i en error-fil, der vil fremkomme i samme mappe, hvor Webconfig.ini er placeret i. Husk, at der skal være skriveadgang til mappen. Efter start af Trio Web, tjek i mappen om der er fremkommet en error-fil ved navn TrioWeb_åååå_mm_dd.log eks. TrioWeb_2007_09_02.log. Hvis TrioWeb ikke kan få adgang eller filen ikke eksisterer, vil nedenstående besked fremkomme i logfilen: 11:04:50 -- Kunne ikke skabe forbindelse til angivet Database, DBnavn: :c:\db\Trio_2008_ fdb Tag stilling til om det er ok, at filen ikke eksisterer, ret eventuelt til og genstart IIS'en eller Trio Web serveren afhængig af, hvad I benytter. Aar Under Aar angives årstal for normperiodens start for henholdsvis drift og plan. Drift vil typisk være startåret for aktuelle normperiode, og plan vil være startåret for den kommende normperiode. Hvis ikke der ønskes at vise noget for kommende normperiode (plan), skal værdien for feltet fjernes. I ovenstående eksempel ville 2008 skulle slettes. Hvis I senere beslutter jer for at vise dette år, kan det indsættes igen. Når normperioden fremskrives i Trio, skal årstal ændres for drift og plan i Webconfig.ini filen. Drift angiver den periode, der er aktuel, og ansatte vil kunne logge på Trio Web og se deres nuværende oplysninger. Plan vil nok blive benyttet i forbindelse med fagfordeling, her er det muligt at se den kommende periode. Login Under Login opsættes Username og Password til Firebird-databasen. Username angiver, hvilken bruger Trio Web logger på databasen med. Denne værdi skal ikke ændres med mindre, at I selv opretter en ny bruger på databasen og ønsker, at Trio Web skal logge på som denne bruger. Password angiver, hvilket password Trio Web logger på databasen med. Denne værdi skal ikke ændres med mindre, at I ændrer passwordet på databasen eller benytter en bruger, I selv har oprettet, og denne bruger har et andet password. Internet Åben Webconfig.ini filen og se efter nedenstående: [Internet] Eks. port=80 Eks. url=http://trioweb.kommune.dk Port Opsætning af Trio Web Side 4

5 Som standard er den sat til port 80. Hvis denne port er benyttet til andet, eller der ønskes en anden værdi, kan værdien ændres i filen. Denne port benyttes kun i forbindelse med brug af Trio Webs egen Web server og ikke i forbindelse med brug af IIS en. Hvis url er angivet, vil Trio Web ved opstart (efter f.eks. genstart af IIS en) automatisk opdatere http adressen i alle de databaser, der er knyttet til Trio Web. Det bevirker, at Trio brugeren, ikke behøver at indtaste denne mere. Det vil med andre ord sige, at I styrer, hvilken url der er indsat i Trio via. Webconfig.ini filen. Registreringsnøgle Nu skal der ikke længere tilføjes registreringsnøgler i Webconfig.ini filen. Det bliver automatisk håndteret af Trio og Trio Web. Har du allerede tilføjet en registreringsnøgle i Webconfig.ini filen, er det uden betydning, da Trio Web ikke læser den. Derfor behøver du ikke at ændre noget vedr. registreringsnøglen i Webconfig.ini filen. Trio Webs egen Webserver Trio Webs egen Webserver kan køre på en fælles server eller på en enkelt maskine fx lederens. Hvis det sættes op til at køre på en enkelt maskine, så husk at hvis maskinen slukkes, så kan Trio Web ikke tilgås. Maskinen skal være tændt, og Trios Webserver skal være sat til at køre, for at Trio Web kan tilgås. Vær opmærksom på, at hvis der benyttes en Embeded Firebird database, kan der kun være én logget på ad gangen. Det vil sige, at Trio ikke kan køre samtidig med fagfordelingen og omvendt. Hvis der benyttes en Firebird-server, er der ikke samme begrænsning. Start Trio Web server For at starte Trio Web server, aktivér filen TrioWeb.exe. Efter aktivering vil nedenstående skærmbillede fremkomme. Trio Web server kører nu og kan kaldes fra den lokale maskine og de maskiner, der har adgang til denne maskine. Typisk dem der er på samme lokalnet. Opsætning af Trio Web Side 5

6 Åben Trio Web i browser Prøv at køre Trio Web ved at vælge Filer og Start Trio Web i browser. Hvis alt er sat korrekt op, vil Trio Web nu blive åbnet i et browser-vindue. Kopier start URL til Trio Web, ved at vælge Filer og Kopier URL til udklipsholderen. Prøv at åbne en browser og indsæt den kopierede URL. Nu skulle Trio Web gerne fremkomme i browseren. Den URL du fik, kunne se ud som nedenstående eksempler: Eks. Port sat til 8888 giver URL: Eks. Port sat til 80 giver URL: Da port 80 er standardport for Website, er det ikke nødvendigt at angive denne, når port er sat til 80 i Webconfig.ini. Bemærk, det kan give problemer at benytte port 80, hvis der er andre programmer, der gør brug af denne port. For at andre kan kalde sitet på maskinen, skal erstattes med din computers navn eller IP-adresse. Navnet findes ved at højreklikke på Min computer og vælge Egenskaber. Klik på fanebladet Computernavn. Ud fra ovenstående kan URL være: Port sat til 8888: eller Port sat til 80: eller Opsætning af Trio Web Side 6

7 ISAPI applikation (under IIS 5-6) Denne beskrivelse tager udgangspunkt i installation ved brug af Microsofts Internet Information Server (IIS). Vi vil anbefale, at det er denne type installation, der vælges, specielt hvis I har tænkt jer, at Trio Web skal køre hele tiden (24 timer i døgnet). Samtidig er det en af de mest gængse måder at installere Websites på. I Webconfig.ini filen skal der, ved angivelse af hvor databasefilen er placeret, angives et servernavn. Hvis Firebird-serveren kører på samme maskine som Trio Web, kan servernavn angives som IIS Hvis du er i tvivl om IIS en er installeret på maskinen, så vælg Start -> kontrolpanel -> Tilføj eller fjern programmer. Klik nu på Tilføj/Fjern Windows-komponenter. Se efter IIS om der er sat flueben ved denne. Hvis ikke der er et flueben, kan du installere IIS en ved at sætte et flueben og herefter følge guiden. For at starte IIS en, vælg Start -> kontrolpanel -> Administration og dobbeltklik på Internet Information Services. Opsætning af Trio Web Side 7

8 Tillad at benytte ISAPI Før opsætning af Trio Web, skal det sikres, at der er givet tilladelse til at køre ISAPI applikationer under IIS'en. For IIS 5 er dette som standard slået til. Hvis der benyttes en senere version, er det ikke slået til som standard. I IIS 6 gå under Web Service Extensions og find herunder ISAPI Extenstions og tillad/allow denne. Genstart IIS Når IIS en starter op bliver TrioWeb.dll lagt ind i IIS ens hukommelse. Ved opdatering af TrioWeb.dll eller ændringer i Webconfig.ini, vil det kræve en genstart af IIS en. Det er ikke muligt at overskrive TrioWeb.dll, når den er i brug, og ændringer i Webconfig.ini filen vil først træde i kraft ved genstart af IIS en. Genstart af IIS en kan gøres i en komandoprompt ved at skrive iisreset, eller det kan gøres indefra IIS en ved at sætte fokus til maskinen og højreklikke på denne. Vælg alle opgaver og herunder Genstart IIS. Opsætning af Trio Web Side 8

9 Registreringseditor Ved installation af Trio Web vil der i registreringseditoren blive oprettet en registreringsstreng Install_dir. Denne indeholder den sti, hvor TrioWeb.dll og Webconfig.ini er placeret. Hvis der efter installation flyttes rundt på, hvor filerne er placeret, er det vigtigt også at tilrette Install_dir stien, således at den indeholder den korrekte sti: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Tabulex -> Trio -> Install_dir Registreringseditoren kan, på de fleste computere, åbnes ved at benytte Start -> kør -> og her taste regedit. Opsætning af Trio Web Side 9

10 Opsæt af Trio Web Trio Web kan opsættes under IIS en direkte som et Website eller som en virtuel mappe under et eksisterende Website. Opret Website Oprette et Website, eller benyt eksisterende Website, der har eksekverings-tilladelse til at køre ISAPI applikationer. Vælg Web sites -> New -> Web Site Følg guiden og tryk Next, vælg Description til sitet og tryk Next. Opsætning af Trio Web Side 10

11 Vælg evt. IP adresse og Port, som standard er port sat til 80, der kan kun være et Website pr. ip adresse, der benytter denne port. Vælg den sti hvor trioweb.dll og Webconfig.ini er placeret. Opsætning af Trio Web Side 11

12 Under Web Site Access Permissions skal der vælges Execute (such as ISAPI ). Benyt virtual mappe Start med at oprette et Website eller benyt eksisterende Website, og opret herunder en virtuel mappe, der har eksekveringstilladelse til at køre ISAPI applikationer. Opsætning af Trio Web Side 12

13 Når Websitet er oprettet (eller der er et eksisterende), højreklik på Websitet og vælg ny -> virtuel mappe. Følg guiden og tryk Næste, vælg Alias til sitet og tryk Næste. Vælg herefter mappen, hvor TrioWeb.dll filen ligger inde under det tilknyttede Website. Det vil være den mappe, der blev valgt under installation af Trio Web. Typisk vil det være c:\inetpub\scripts eller c:\inetpub\trioweb. Opsætning af Trio Web Side 13

14 Under adgangstilladelser skal der vælges Kørsel af programmer (fx ISAPI- eller CGIprogrammer). Tryk næste og vælg udfør. Der vil nu være oprettet en virtuel mappe med det angivne Alias. Til højre skal filerne trioweb.dll og Webconfig.ini være at se. Det er filerne fra den mappe, der blev valgt, som er vist. Opsætning af Trio Web Side 14

15 Anonym adgang For at se den bruger, der benyttes når Websitet tilgås, højreklik på den Websitet/virtuelle mappe og vælg egenskaber. Klik på fanen Mappesikkerhed og klik på Redigér-knappen under Styring af anonym adgang og godkendelse. Herefter fremkommer Godkendelsesmetoder, hvor der kan ses, hvilken bruger der logges på med, i dette tilfælde iusr_udv_helle. Det er den bruger, der som i ovenstående skærmbillede, skal have læse- og kørselsadgang til mappen, hvor TrioWeb.dll filen ligger. Vær opmærksom på, at ISAPI implementeringer under IIS (eller en anden IIS-server for den sags skyld), kører under visse sikkerhedsrestriktioner. Den kører under en specifik bruger, som under IIS er iusr_maskinenavn, hvor maskinenavn skal erstattes med navnet på serveren. Denne bruger kan have restriktive sikkerhedstilladelser. Brugeren skal have adgangstilladelse til mappen, hvor TrioWeb.dll og Webconfig.ini ligger sikkert mappen c:\inetpub\trioweb. Opsætning af Trio Web Side 15

16 Brugeren skal ydermere have adgang til at læse fra mappen Windows/temp, denne vil typisk ligge på c:\ drevet. Dette er ikke et problem for Windows 2000 eller NT, der er som standard har adgang, men hvis der benyttes Windows 2003, skal denne rettighed sættes på mappen. ISAPI applikation (under IIS 7) Før installation af Trio Web skal IIS en være installeret på serveren. Denne beskrivelse af IIS7 er dannet ud fra Microsoft Server 2008 og IIS 7. Installer IIS 7 på Microsoft Server 2008 Åben Control Panel og herunder Program and features. Vælg her Turn Windows features on or off. Opsætning af Trio Web Side 16

17 Skærmbilledet Server Manager er nu aktivt. Sæt fokus til Features og vælg Add Features. Under Features vælg som minimum nedenstående flueben. Opsætning af Trio Web Side 17

18 Klik Next og under Role Services, skal nedenstående være sat til. Opsætning af Trio Web Side 18

19 Opsætning af Trio Web Side 19

20 Klik Next og følg resten af instruktionerne. Installer Trio Web Når IIS en er installeret, er det tid til at installere Trio Web. Start setup_trioweb.msi og følg instruktionerne. Åbn IIS 7 Så skal resten af Trio Web sættes op, dette skal gøres under IIS 7. Åbn Control Panel og herefter Administrative Tools, find Internet Information Service (IIS) Manager og aktiver denne. Opsætning af Trio Web Side 20

21 Såfremt du kører Windows Server bit, gøres følgende: Højre-klik på Application Pools Vælg Advanced Settings under General sættes Enable 32-bit til værdien TRUE Opsæt Trio Web mappen Udfold Sites og herefter Default Website. Hvis trioweb er oprettet i en mappe under root, vil mappen automatisk komme frem når du åbner Default Websites. Højre klik på Trio Web mappen og vælg revert to application og udfyld felterne. Hvis Trio Web er oprettet et andet sted under inetpub, skal der oprettes en ny mappe, der peger på trio Web mappen. Højre klik på Default Websites og vælg Add application og udfyld felterne. Opsætning af Trio Web Side 21

22 ISAPI Restrictions Der skal gives tilladelse til at trioweb.dll kan tilgås og eksekveres. Klik på serverens navn og aktiver iconet ISAPI and CGI Restrictions. Angiv stien til TrioWeb.dll og sæt hak i Allow extensions path to execute. Opsætning af Trio Web Side 22

23 Default Document Under mappen trioweb, aktiver iconet for Default Document. Sørg for at tilføje trioweb.dll, de andre der er derinde kan evt. slettes. Det er kun nødvendigt at have trioweb.dll. Handler mappings Vælg TrioWeb mappen og aktiver Handler Mappings. Sørg for at ISAPI bliver slået til, den er som standard slået fra i IIS 7. Giv den de rette rettigheder, under Edit Feuture Permissions, sæt hak i read, Script og Execute. Opsætning af Trio Web Side 23

24 Anonym bruger Vælg TrioWeb mappen og aktiver ikonet Authentication, her er der en anonym bruger Anonymous Authentication. Vælg Edit for at se hvad brugeren hedder, i nedenstående eks. Er det IUSR. Opsætning af Trio Web Side 24

25 Den anonyme bruger ( IUSR ) skal have læse/read, ændre/modify og skrive/write adgang til TrioWeb mappen. Højreklik på TrioWeb mappen og vælg Edit Permissions. Sørg for at oprette den anonyme bruger og giv de korrekte rettigheder. TrioWeb benytter windows\temp mappen, den anonyme bruger skal sættes op til at have læse/read adgang til windows\temp mappen. Opsætning af Trio Web Side 25

26 Vis Trio Web i browser Tjek at sitet er startet, hvis ikke, så start Websitet. Hvis alt er opsat korrekt, kan Trio Web køre ud fra denne URL, hvis der er benyttet Virtuel mappe og et alias: maskinnavn eller IP / alias og /TrioWeb.dll I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Hvis der er benyttet Website: maskinnavn eller IP og /TrioWeb.dll I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Opsætning af Trio Web Side 26

27 For at fjerne at sitet skal kaldes med TrioWeb.dll til sidst i URL, kan filnavnet vælges som standardvalg for den virtuelle mappe / Website. Dette gøres ved at højreklikke på den virtuelle mappe / Website og vælge Egenskaber. Vælg fanen Dokumenter og tilføj TrioWeb.dll. Sørg for at den kommer til at ligge først i listen. Herefter vil sitet, for virtuel mappe, kunne kaldes med følgende URL: maskinnavn eller IP / alias Opsætning af Trio Web Side 27

28 I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Herefter vil sitet, for Website, kunne kaldes med følgende URL: maskinnavn eller IP I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Husk, efter start af Trio Web eller genstart af IIS'en at se efter, om der er kommet en errorfil, hvor der kan være noget, som I skal forholde jer til. Opsætning af Trio Web Side 28

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine

Hyper-V på Windows 8 64 Bit. Indhold. Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Hyper-V på Windows 8 64 Bit Vejledning i brug af Hyper-V på en Windows 8 maskine Indhold Hyper-V på Windows 8 64 Bit... 1 Installation... 2 Vejledning trin for trin... 2 Etablering af Netværk... 5 Opret

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

Installation af Bilinfo på Windows

Installation af Bilinfo på Windows Installation af Bilinfo på Windows Eksempler i denne vejledning er taget fra Windows 7 og Internet Explorer 8 Download det nødvendige program. Gå ind på www.bilinfo.dk/download Klik på download ud for:

Læs mere

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet

Installation. Aesiras Internet hjemmeside og webshop. Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installation Aesiras Internet hjemmeside og webshop Aesiras -integreret Regnskab, Handel og Internet Installationsvejledning Tak fordi du valgte Aesiras Business & Internet. I denne vejledning vil vi guide

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 5.1 server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 5.1 server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Opsætning af Novell 5.1 server og klient på

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0

Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 Opdatering af ISOWARE til version 6.1.0 September 2015 Indhold Kontaktoplysninger... 1 VIGTIGT... 2 Opdatering af trejdepartssoftware... 2 Opdatering til version 6.1.0.... 2 1. Backup af databasen... 3

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Opret ODBC datakilde Vejledning

Opret ODBC datakilde Vejledning Vejledning V. 1 APRIL 2011 FOR KUNDESERVICE Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Krav... 3 2 Opret ODBC Datakilde (Open Database Connectivity)... 3 2.1 Forbindelse

Læs mere

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tillægsproduktet Mamut Client Manager består af programmerne Mamut Client Start og Mamut Client Update. Ved hjælp af Mamut Client Manager kan du fra et vindue åbne, opdatere og administrere

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service

Xenapps/Citrix klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen. Xenapps/Citrix basisport. Xenapps/Citrix Service. Xenapps/Citrix XML service Integra klient opsætningsvejledning til Integra driftløsningen Hedensted Folkebibliotek Funktion Type Indhold Note Gruppe Hedensted Farm BibFarm3 Server Janne basisport Service XML service HTTPS 443 TCP

Læs mere

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database?

Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvordan opretter jeg MultiUser med en access-database? Hvis du vil starte MultiUser med en access-database, skal du som det første downloade en access-database og placere den på et fælles drev. Du kan

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net

Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net 18. november 2011 Vejledning Windows 7 - eklient Opkobling via ADSL eller anden kabelforbindelse til P-net. Tilslutning med Cisco AnyConnect VPN-klient (Windows) til AARHUS TECH P-net Cisco AnyConnect

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Vejledning til at konfiguration af flere websites, med deling af 1 SSL certifikat og fælles IP og port. Følgende vejledning beskriver hvordan man konfigurere IIS til at bruge host header på HTTPS sites.

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen)

Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installation af kalibreringsprogrammet. (BDE versionen) Installationen består egentlig af to (3) dele: 1 del der vedrører selv programmet med tilhørende filer ( det kan opdateres ) 2 en del der vedrører

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE

MODERNISERINGSSTYRELSEN ØSLDV WINDOWS SERVICE DOKUMENTATION, INSTALLATION OG KONFIGURERING AF ØSLDV/RAY WINDOWSSERVICE Indhold Ændringshistorik... 2 Formål... 2 Om programmet... 2 Systemkrav... 2 Installation... 3 Event Log... 5 Installationsprogrammets skærmbillede... 6 Konfigurering af xml-opsætningsfil... 7 Beskrivelse

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2003 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2003 Opdateret 15. november 2011 Indhold 1 Indledning... 2 2 Opsætning af Outlook 2003... Error! Bookmark not

Læs mere

Citrix Online Plugin Client Install Integra

Citrix Online Plugin Client Install Integra DBC A/S 1 af 6 2011-09-08 14:52 Citrix Online Plugin Client Install Integra Vejledning til installation af Citrix Online Plugin (Full) Forudsætninger For at få adgang til Integra driftsløsningen på DBC

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP

Sektornet VPN. Opsætning af Novell 4.1x server og klient på. Windows 2000/NT/XP Sektornet VPN Opsætning af Novell 4.1x server og klient på Windows 2000/NT/XP UNI C oktober 2002 Sektornet VPN UNI C oktober 2002 v1.0 Af Jesper Skou Jensen 1 Installation og konfiguration af Netware IP

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning OIOXMLfakturaprint version 1.1 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...3 Krav til systemet...3 Installation...3 Konfiguration...6 Folderindstillinger...8

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

INSTALLATION - GENEREL

INSTALLATION - GENEREL Indholdsfortegnelse Denne vejledning INSTALLATION-GENERELT omhandler primært manuelle metoder til programinstallation ifm. nyinstallation og manuel programopdatering hvor opdateringsfilerne mangler helt.

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Velkommen på kursus hos Microworld

Velkommen på kursus hos Microworld Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Windows 8 Workshop. Dette kursusmateriale er udarbejdet for at kunne fungere som arbejdsmateriale under selve kurset, men det er også meningen,

Læs mere

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning

TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE. Brugervejledning TEKNISKE FORHOLD VEDR. ADGANG TIL VP.ONLINE vp.online 2011 01-10-2011 Indholdsfortegnelse 1 PROBLEMER MED AT SE VP.ONLINE... 3 2 BROWSER KONFIGURATION... 6 3 SKRIVEADGANG TIL DREV... 7 4 SESSION TIMEOUT

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK

FEJL & LØSNING. FEJL & LØSNING: Oversigt. Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.LNK : Oversigt MAP.LNK Fejl og løsning i genvejen til programmet og/eller stien til datamappen MAP.EXE MAP_#.EXE Fejl og løsning i viderestillingsprogrammet MAP.EXE Automatisk programopdatering Fejl og løsning

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007

Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Opsætning af FTP- og webserver 22. januar 2007 Mads Pedersen, OZ6HR mads@oz6hr.dk Plan Generelt: Teori og praksis. Tager sikkert ikke så lang tid Hvad bruges en FTP- og webserver til? Hvad skal der bruges

Læs mere

Installation af WeroShop 2.4 S

Installation af WeroShop 2.4 S 2012 Installation af WeroShop 2.4 S Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 23-02-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio...3 Opsætningsguiden... 5 Vejledninger til Trio... 9 Installation af Trios databaseserver

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Indhold DET KONGELIGE Indhold Download driver... 2 Find version af Windows 7.... 2 Hent drivers til Windows Windows 7.... 5 Udpak driver... 6 Windows 7 installation af printer.... 8 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet.

De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. 1 FØR DU STARTER 1.1 JAR fil formatet De pakker du henter fra Sektornet Værktøjskassen ligger i filformatet jar. Dette er en komprimeringsformat på linie med Zip formattet. Har du installeret Winzip 9.0

Læs mere

Manual for installation og brug af Bullguard

Manual for installation og brug af Bullguard Manual for installation og brug af Bullguard af Anette Behrendt Copyright 2007 og alle rettigheder forbeholdt. Først et par ord om programmet Bullguard og min oplevelse af programmet. Det er et dansk antivirus-program,

Læs mere

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere.

FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. IT-intro 9. august 2011 14:56 IT-introduktion på Risskov Gymnasium FC-intranet: FC-intranet er et fælles mail- og konferencesystem, hvor lærere og elever kan kommunikere. Før end man kan logge sig ind

Læs mere

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken

PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken PC - installation af Maple 18 med GYM-pakken Download først de relevante installere til både Maple 18 og til Gym-pakken, og placer dem et sted på din PC, hvor du kan finde dem igen. Hvis du højre-klikker

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER.

Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Installationsvejledning til Pro/ENGINEER. Denne kortfattede installationsvejledning er blevet til udfra de erfaringer vi har fået på vores hot-line. Flere og flere vælger at installere softwaren selv og

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows...

1. Indledning... 1. 2. Installation... 2. 2.1 Mac OS X... 2. 2.2 Windows... 10. 3. Arkivering... 11. 3.1 Mac OS X... 11. 3.2 Windows... Manual til HTTrack 1. Indledning... 1 2. Installation... 2 2.1 Mac OS X... 2 2.2 Windows... 10 3. Arkivering... 11 3.1 Mac OS X... 11 3.2 Windows... 17 4. Visning af arkiveret materiale... 18 4.1 Mac OS

Læs mere

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt)

Opsætning af mail, pkt. 2 (Generelt) Opsætning af mail, pkt. 1 På alle de maskiner i klinikken der skal kunne tilgå mailløsningen (dvs maskiner på klinikkens netværk), trykkes på følgende link (linket kan også kopieres og indsættes i browseren

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Selvom alle bestræbelser på at lave dette dokument så præcist og hjælpsomt som muligt, giver

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Databases Data Protection for Microsoft SQL Server Side 1 af 20 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

- City - gør det selv installation. - Vejledninger -

- City - gør det selv installation. - Vejledninger - - City - gør det selv installation - Vejledninger - Ver. 1.94 Side 1 Indholdsfortegnelse: Installationsguide... 3 IPTV, Analogt/Digitalt TV og Radio... 3 Internet over 10 Mbit/s... 3 Internet op til 10

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle

Guide til opdatering af Parrot CK3100 LCD, 3200LS Color, 3200LS+ og MK6100 med en Parrot Dongle Hvis man bruger en Bluetooth dongle fra Parrot (Parrot Dongle), så skal man følge nedenstående guide. Guiden er baseret med opdateringssoftware, version 3.4.1.0, til Microsoft Windows XP. For at kunne

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning

LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning Indhold LUDUS Web Installations- og konfigurationsvejledning... 1 1. Forudsætninger... 2 2. Installation... 3 3. Konfiguration... 9 3.1 LUDUS Databasekonfiguration...

Læs mere

Vejledning. Download og opsætning af Trio

Vejledning. Download og opsætning af Trio Download og opsætning af Trio Indholdsfortegnelse Download af Trio... 3 Hvad skal du installere?... 3 Installation af Trio... 3 Opsætningsguiden... 5 Hvis løn og fravær skal overføres elektronisk... 9

Læs mere

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0

IHCRemote Manual Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Lauritz Knudsen IHC Control For IHCRemote version 1.0.0 Opsætning af Controller. Administrator og IP opsætning. Åben Administrator via f.eks. Internet Explorer I adresse feltet indtastes: USB eller controllernes

Læs mere

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer.

Denne vejledning er optimeret til Windows XP, men kan også bruges til de andre Windows styresystemer. Guiden min første backup Trin 2.1 Log på Når du har installeret din DATABOKS fjern-backup manager, vil dit log-ind vindue automatisk komme frem (Du kan få hjælp til at installere din DATABOKS fjern-backup

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden

Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Undervisning Version 1.0 redigering af billeder til hjemmesiden Nødvendigheden for at almindelig god bruger til edb. Her taler jeg ikke om at blive en superbruger men bare en bruger der styr på almindelig

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Installation af WeroShop 2.8

Installation af WeroShop 2.8 2013 Installation af WeroShop 2.8 Tommy Westerdahl Christensen Wero Electronics 01-01-2013 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 GENEREL OPSÆTNING... 8 MOMS OPSÆTNING... 10 BETALINGSFORMER...

Læs mere

Trimble Access Service (Sync)

Trimble Access Service (Sync) Vejledning i opsætning af Trimble AccessSync Trimble har ved Dimensions November 2012 ændret deres forretningsmodel med hensyn til deres AccessSync funktionalitet. Tidligere har det krævet et særskilt

Læs mere

Fejlretter Installation og afinstallation på PC

Fejlretter Installation og afinstallation på PC Vejledning til installation og afinstallation af Fejlretter på Fejlretter Installation og afinstallation på Windows 7 Denne vejledning gennemgår installation henholdsvis afinstallation af Fejlretter på

Læs mere

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2

Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 Fjernadgang til BEC s systemer via Portal2 - tilgå applikationer og arbejdsplads via webbaseret portal (UAG) Udarbejdet af: Niklas Petersen Gældende fra: 24-08-2015 Version Forfatter Dato Dokumentstatus

Læs mere

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk

Applikations Virtualisering. Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Applikations Virtualisering Anders Keis Hansen Anders.keis.hansen@atea.dk Hvem er jeg Anders Keis Hansen Arbejder i Ateas konsulent afdeling Baggrund som System administrator, IT Arkitekt primært med fokus

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave

Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Installationsvejledning for Dimension Enkeltbrugerudgave Programmet kan enten installeres/være installeret som enkeltbrugerudgave (single user) eller som netværksudgave (multi user). Dette er vejledningen

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning

Quickguide. Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Quickguide Dansk quickguide til Nexus IP opsætning Contents NVR guide... 3 1.0 Optageren:... 3 1.1 Tilslutning... 3 1.2 Installation af harddisk:... 3 2.0 Først gang din optager bliver startet:... 4 3.0

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server

Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Installationsguide IBM Tivoli Storage Manager for Mail Data Protection for Microsoft Exchange Server Side 1 af 18 INSTALLATIONSGUIDE 1 1 FORORD 3 2 OPRET NODEN I NETGROUP PORTAL. 4 3 KLIENTSOFTWARE 5 3.1

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB

Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Opsætning af eduroam Det trådløse netværk på ASB Indhold 03 Det trådløse netværk på ASB: eduroam 03 AAAAntivirus software 04 eduroam med Windows Vista 08 eduroam med Windows XP 09 Trådløst netværk (eduroam)

Læs mere

Åbning af porte og UPnP

Åbning af porte og UPnP Åbning af porte og UPnP Denne guide har til formål at hjælpe dig med at åbne for porte i din router og/eller aktivere UPnP. Det kan være nødvendigt at åbne porte i ens router hvis man for eksempel anvender

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning.

Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af nedenstående vejledning. Ny HOFOR Citrix Portal Du bedes fremover benytte URL en https://portal.hofor.dk i stedet for portal.ke.dk. Ved første log ind kan det være nødvendigt, at opgradere din Citrix Receiver. Dette fremgår af

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere