Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning. Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010"

Transkript

1 Opsætning af Trio Web Vers 2.0 feb. 2010

2 Indholdsfortegnelse Opsætning af Trio Web... 3 Generel opsætning af Trio Web... 3 Databaseopsætning... 3 DB... 3 Aar... 4 Login... 4 Internet... 4 Port... 4 Registreringsnøgle... 5 Trio Webs egen Webserver... 5 Start Trio Web server... 5 Åben Trio Web i browser... 6 ISAPI applikation (under IIS 5-6)... 7 IIS... 7 Tillad at benytte ISAPI... 8 Genstart IIS... 8 Registreringseditor... 9 Opsæt af Trio Web Opret Website Benyt virtual mappe Anonym adgang ISAPI applikation (under IIS 7) Installer IIS 7 på Microsoft Server Installer Trio Web Åbn IIS Opsæt Trio Web mappen ISAPI Restrictions Default Document Handler mappings Anonym bruger Vis Trio Web i browser Opsætning af Trio Web Side 2

3 Opsætning af Trio Web Trio Web kan opsættes ved at benytte: Trio Webs egen Web server (TrioWeb.exe) ISAPI applikation (under IIS, TrioWeb.dll) Først en generel opsætningsbeskrivelse, dernæst en beskrivelse af de to måder at opsætte Trio Web på. Generel opsætning af Trio Web Port- og databaseopsætning til Trio Web sættes op i Webconfig.ini filen. Denne fil er typisk placeret i samme katalog som Trio Web.exe eller Trio Web.dll filen. Husk, at når der foretages ændringer i Webconfig.ini filen, skal IIS'en genstartes, hvis denne benyttes. Hvis Trio Webs egen server benyttes, skal denne stoppes og startes igen, for at ændringerne kan træde i kraft. Databaseopsætning Åbn Webconfig.ini filen og se efter nedenstående: [DB] Eks = :c:\db\ =TrioDBserver:c:\Trio\db Eks. Eks. [Aar] drift=2007 plan=2008 [Login] username=sysdba password=masterkey DB Her angives institutionskode og sti til mappe, hvor databasefilen for institutionen ligger. Hvis der køres embeded Firebird vil en sti se således ud: Institutionskode=sti Eks =c:\db Hvis der benyttes en Firebird-server vil en sti se således ud: Institutionskode=servernavn:sti Eks = :c:\db\ Eks =TrioDBserver:c:\Trio\db I eksempel 1 ligger databasen lokalt på maskinen, IP-adressen angiver, at det er den lokale maskine, der skal benyttes. I eksempel 2 er der angivet computerens navn for, hvor databasen ligger. Trio Web danner selv filnavnet ud fra opsætning i DB og Aar, filnavnet dannes således: Trio_åååå_XXXXXX.fdb, hvor åååå er drift/plan og XXXXXX er institutionskode. Opsætning af Trio Web Side 3

4 Ud fra det udsnit af Webconfig.ini filen, der var tidligere i teksten, ville der blive forsøgt at få adgang til følgende filer: Eks.: :c:\db\899001\Trio_2007_ fdb :c:\db\899001\Trio_2008_ fdb TrioDBserver:c:\Trio\db\Trio_2007_ fdb TrioDBserver:c:\Trio\db\Trio_2008_ fdb Hvis der er en af databasefilerne, der ikke eksisterer/kan få adgang til, vil den ikke kunne vælges i listen over institutioner i Trio Web. Dette vil blive logget i en error-fil, der vil fremkomme i samme mappe, hvor Webconfig.ini er placeret i. Husk, at der skal være skriveadgang til mappen. Efter start af Trio Web, tjek i mappen om der er fremkommet en error-fil ved navn TrioWeb_åååå_mm_dd.log eks. TrioWeb_2007_09_02.log. Hvis TrioWeb ikke kan få adgang eller filen ikke eksisterer, vil nedenstående besked fremkomme i logfilen: 11:04:50 -- Kunne ikke skabe forbindelse til angivet Database, DBnavn: :c:\db\Trio_2008_ fdb Tag stilling til om det er ok, at filen ikke eksisterer, ret eventuelt til og genstart IIS'en eller Trio Web serveren afhængig af, hvad I benytter. Aar Under Aar angives årstal for normperiodens start for henholdsvis drift og plan. Drift vil typisk være startåret for aktuelle normperiode, og plan vil være startåret for den kommende normperiode. Hvis ikke der ønskes at vise noget for kommende normperiode (plan), skal værdien for feltet fjernes. I ovenstående eksempel ville 2008 skulle slettes. Hvis I senere beslutter jer for at vise dette år, kan det indsættes igen. Når normperioden fremskrives i Trio, skal årstal ændres for drift og plan i Webconfig.ini filen. Drift angiver den periode, der er aktuel, og ansatte vil kunne logge på Trio Web og se deres nuværende oplysninger. Plan vil nok blive benyttet i forbindelse med fagfordeling, her er det muligt at se den kommende periode. Login Under Login opsættes Username og Password til Firebird-databasen. Username angiver, hvilken bruger Trio Web logger på databasen med. Denne værdi skal ikke ændres med mindre, at I selv opretter en ny bruger på databasen og ønsker, at Trio Web skal logge på som denne bruger. Password angiver, hvilket password Trio Web logger på databasen med. Denne værdi skal ikke ændres med mindre, at I ændrer passwordet på databasen eller benytter en bruger, I selv har oprettet, og denne bruger har et andet password. Internet Åben Webconfig.ini filen og se efter nedenstående: [Internet] Eks. port=80 Eks. url=http://trioweb.kommune.dk Port Opsætning af Trio Web Side 4

5 Som standard er den sat til port 80. Hvis denne port er benyttet til andet, eller der ønskes en anden værdi, kan værdien ændres i filen. Denne port benyttes kun i forbindelse med brug af Trio Webs egen Web server og ikke i forbindelse med brug af IIS en. Hvis url er angivet, vil Trio Web ved opstart (efter f.eks. genstart af IIS en) automatisk opdatere http adressen i alle de databaser, der er knyttet til Trio Web. Det bevirker, at Trio brugeren, ikke behøver at indtaste denne mere. Det vil med andre ord sige, at I styrer, hvilken url der er indsat i Trio via. Webconfig.ini filen. Registreringsnøgle Nu skal der ikke længere tilføjes registreringsnøgler i Webconfig.ini filen. Det bliver automatisk håndteret af Trio og Trio Web. Har du allerede tilføjet en registreringsnøgle i Webconfig.ini filen, er det uden betydning, da Trio Web ikke læser den. Derfor behøver du ikke at ændre noget vedr. registreringsnøglen i Webconfig.ini filen. Trio Webs egen Webserver Trio Webs egen Webserver kan køre på en fælles server eller på en enkelt maskine fx lederens. Hvis det sættes op til at køre på en enkelt maskine, så husk at hvis maskinen slukkes, så kan Trio Web ikke tilgås. Maskinen skal være tændt, og Trios Webserver skal være sat til at køre, for at Trio Web kan tilgås. Vær opmærksom på, at hvis der benyttes en Embeded Firebird database, kan der kun være én logget på ad gangen. Det vil sige, at Trio ikke kan køre samtidig med fagfordelingen og omvendt. Hvis der benyttes en Firebird-server, er der ikke samme begrænsning. Start Trio Web server For at starte Trio Web server, aktivér filen TrioWeb.exe. Efter aktivering vil nedenstående skærmbillede fremkomme. Trio Web server kører nu og kan kaldes fra den lokale maskine og de maskiner, der har adgang til denne maskine. Typisk dem der er på samme lokalnet. Opsætning af Trio Web Side 5

6 Åben Trio Web i browser Prøv at køre Trio Web ved at vælge Filer og Start Trio Web i browser. Hvis alt er sat korrekt op, vil Trio Web nu blive åbnet i et browser-vindue. Kopier start URL til Trio Web, ved at vælge Filer og Kopier URL til udklipsholderen. Prøv at åbne en browser og indsæt den kopierede URL. Nu skulle Trio Web gerne fremkomme i browseren. Den URL du fik, kunne se ud som nedenstående eksempler: Eks. Port sat til 8888 giver URL: Eks. Port sat til 80 giver URL: Da port 80 er standardport for Website, er det ikke nødvendigt at angive denne, når port er sat til 80 i Webconfig.ini. Bemærk, det kan give problemer at benytte port 80, hvis der er andre programmer, der gør brug af denne port. For at andre kan kalde sitet på maskinen, skal erstattes med din computers navn eller IP-adresse. Navnet findes ved at højreklikke på Min computer og vælge Egenskaber. Klik på fanebladet Computernavn. Ud fra ovenstående kan URL være: Port sat til 8888: eller Port sat til 80: eller Opsætning af Trio Web Side 6

7 ISAPI applikation (under IIS 5-6) Denne beskrivelse tager udgangspunkt i installation ved brug af Microsofts Internet Information Server (IIS). Vi vil anbefale, at det er denne type installation, der vælges, specielt hvis I har tænkt jer, at Trio Web skal køre hele tiden (24 timer i døgnet). Samtidig er det en af de mest gængse måder at installere Websites på. I Webconfig.ini filen skal der, ved angivelse af hvor databasefilen er placeret, angives et servernavn. Hvis Firebird-serveren kører på samme maskine som Trio Web, kan servernavn angives som IIS Hvis du er i tvivl om IIS en er installeret på maskinen, så vælg Start -> kontrolpanel -> Tilføj eller fjern programmer. Klik nu på Tilføj/Fjern Windows-komponenter. Se efter IIS om der er sat flueben ved denne. Hvis ikke der er et flueben, kan du installere IIS en ved at sætte et flueben og herefter følge guiden. For at starte IIS en, vælg Start -> kontrolpanel -> Administration og dobbeltklik på Internet Information Services. Opsætning af Trio Web Side 7

8 Tillad at benytte ISAPI Før opsætning af Trio Web, skal det sikres, at der er givet tilladelse til at køre ISAPI applikationer under IIS'en. For IIS 5 er dette som standard slået til. Hvis der benyttes en senere version, er det ikke slået til som standard. I IIS 6 gå under Web Service Extensions og find herunder ISAPI Extenstions og tillad/allow denne. Genstart IIS Når IIS en starter op bliver TrioWeb.dll lagt ind i IIS ens hukommelse. Ved opdatering af TrioWeb.dll eller ændringer i Webconfig.ini, vil det kræve en genstart af IIS en. Det er ikke muligt at overskrive TrioWeb.dll, når den er i brug, og ændringer i Webconfig.ini filen vil først træde i kraft ved genstart af IIS en. Genstart af IIS en kan gøres i en komandoprompt ved at skrive iisreset, eller det kan gøres indefra IIS en ved at sætte fokus til maskinen og højreklikke på denne. Vælg alle opgaver og herunder Genstart IIS. Opsætning af Trio Web Side 8

9 Registreringseditor Ved installation af Trio Web vil der i registreringseditoren blive oprettet en registreringsstreng Install_dir. Denne indeholder den sti, hvor TrioWeb.dll og Webconfig.ini er placeret. Hvis der efter installation flyttes rundt på, hvor filerne er placeret, er det vigtigt også at tilrette Install_dir stien, således at den indeholder den korrekte sti: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SOFTWARE -> Tabulex -> Trio -> Install_dir Registreringseditoren kan, på de fleste computere, åbnes ved at benytte Start -> kør -> og her taste regedit. Opsætning af Trio Web Side 9

10 Opsæt af Trio Web Trio Web kan opsættes under IIS en direkte som et Website eller som en virtuel mappe under et eksisterende Website. Opret Website Oprette et Website, eller benyt eksisterende Website, der har eksekverings-tilladelse til at køre ISAPI applikationer. Vælg Web sites -> New -> Web Site Følg guiden og tryk Next, vælg Description til sitet og tryk Next. Opsætning af Trio Web Side 10

11 Vælg evt. IP adresse og Port, som standard er port sat til 80, der kan kun være et Website pr. ip adresse, der benytter denne port. Vælg den sti hvor trioweb.dll og Webconfig.ini er placeret. Opsætning af Trio Web Side 11

12 Under Web Site Access Permissions skal der vælges Execute (such as ISAPI ). Benyt virtual mappe Start med at oprette et Website eller benyt eksisterende Website, og opret herunder en virtuel mappe, der har eksekveringstilladelse til at køre ISAPI applikationer. Opsætning af Trio Web Side 12

13 Når Websitet er oprettet (eller der er et eksisterende), højreklik på Websitet og vælg ny -> virtuel mappe. Følg guiden og tryk Næste, vælg Alias til sitet og tryk Næste. Vælg herefter mappen, hvor TrioWeb.dll filen ligger inde under det tilknyttede Website. Det vil være den mappe, der blev valgt under installation af Trio Web. Typisk vil det være c:\inetpub\scripts eller c:\inetpub\trioweb. Opsætning af Trio Web Side 13

14 Under adgangstilladelser skal der vælges Kørsel af programmer (fx ISAPI- eller CGIprogrammer). Tryk næste og vælg udfør. Der vil nu være oprettet en virtuel mappe med det angivne Alias. Til højre skal filerne trioweb.dll og Webconfig.ini være at se. Det er filerne fra den mappe, der blev valgt, som er vist. Opsætning af Trio Web Side 14

15 Anonym adgang For at se den bruger, der benyttes når Websitet tilgås, højreklik på den Websitet/virtuelle mappe og vælg egenskaber. Klik på fanen Mappesikkerhed og klik på Redigér-knappen under Styring af anonym adgang og godkendelse. Herefter fremkommer Godkendelsesmetoder, hvor der kan ses, hvilken bruger der logges på med, i dette tilfælde iusr_udv_helle. Det er den bruger, der som i ovenstående skærmbillede, skal have læse- og kørselsadgang til mappen, hvor TrioWeb.dll filen ligger. Vær opmærksom på, at ISAPI implementeringer under IIS (eller en anden IIS-server for den sags skyld), kører under visse sikkerhedsrestriktioner. Den kører under en specifik bruger, som under IIS er iusr_maskinenavn, hvor maskinenavn skal erstattes med navnet på serveren. Denne bruger kan have restriktive sikkerhedstilladelser. Brugeren skal have adgangstilladelse til mappen, hvor TrioWeb.dll og Webconfig.ini ligger sikkert mappen c:\inetpub\trioweb. Opsætning af Trio Web Side 15

16 Brugeren skal ydermere have adgang til at læse fra mappen Windows/temp, denne vil typisk ligge på c:\ drevet. Dette er ikke et problem for Windows 2000 eller NT, der er som standard har adgang, men hvis der benyttes Windows 2003, skal denne rettighed sættes på mappen. ISAPI applikation (under IIS 7) Før installation af Trio Web skal IIS en være installeret på serveren. Denne beskrivelse af IIS7 er dannet ud fra Microsoft Server 2008 og IIS 7. Installer IIS 7 på Microsoft Server 2008 Åben Control Panel og herunder Program and features. Vælg her Turn Windows features on or off. Opsætning af Trio Web Side 16

17 Skærmbilledet Server Manager er nu aktivt. Sæt fokus til Features og vælg Add Features. Under Features vælg som minimum nedenstående flueben. Opsætning af Trio Web Side 17

18 Klik Next og under Role Services, skal nedenstående være sat til. Opsætning af Trio Web Side 18

19 Opsætning af Trio Web Side 19

20 Klik Next og følg resten af instruktionerne. Installer Trio Web Når IIS en er installeret, er det tid til at installere Trio Web. Start setup_trioweb.msi og følg instruktionerne. Åbn IIS 7 Så skal resten af Trio Web sættes op, dette skal gøres under IIS 7. Åbn Control Panel og herefter Administrative Tools, find Internet Information Service (IIS) Manager og aktiver denne. Opsætning af Trio Web Side 20

21 Såfremt du kører Windows Server bit, gøres følgende: Højre-klik på Application Pools Vælg Advanced Settings under General sættes Enable 32-bit til værdien TRUE Opsæt Trio Web mappen Udfold Sites og herefter Default Website. Hvis trioweb er oprettet i en mappe under root, vil mappen automatisk komme frem når du åbner Default Websites. Højre klik på Trio Web mappen og vælg revert to application og udfyld felterne. Hvis Trio Web er oprettet et andet sted under inetpub, skal der oprettes en ny mappe, der peger på trio Web mappen. Højre klik på Default Websites og vælg Add application og udfyld felterne. Opsætning af Trio Web Side 21

22 ISAPI Restrictions Der skal gives tilladelse til at trioweb.dll kan tilgås og eksekveres. Klik på serverens navn og aktiver iconet ISAPI and CGI Restrictions. Angiv stien til TrioWeb.dll og sæt hak i Allow extensions path to execute. Opsætning af Trio Web Side 22

23 Default Document Under mappen trioweb, aktiver iconet for Default Document. Sørg for at tilføje trioweb.dll, de andre der er derinde kan evt. slettes. Det er kun nødvendigt at have trioweb.dll. Handler mappings Vælg TrioWeb mappen og aktiver Handler Mappings. Sørg for at ISAPI bliver slået til, den er som standard slået fra i IIS 7. Giv den de rette rettigheder, under Edit Feuture Permissions, sæt hak i read, Script og Execute. Opsætning af Trio Web Side 23

24 Anonym bruger Vælg TrioWeb mappen og aktiver ikonet Authentication, her er der en anonym bruger Anonymous Authentication. Vælg Edit for at se hvad brugeren hedder, i nedenstående eks. Er det IUSR. Opsætning af Trio Web Side 24

25 Den anonyme bruger ( IUSR ) skal have læse/read, ændre/modify og skrive/write adgang til TrioWeb mappen. Højreklik på TrioWeb mappen og vælg Edit Permissions. Sørg for at oprette den anonyme bruger og giv de korrekte rettigheder. TrioWeb benytter windows\temp mappen, den anonyme bruger skal sættes op til at have læse/read adgang til windows\temp mappen. Opsætning af Trio Web Side 25

26 Vis Trio Web i browser Tjek at sitet er startet, hvis ikke, så start Websitet. Hvis alt er opsat korrekt, kan Trio Web køre ud fra denne URL, hvis der er benyttet Virtuel mappe og et alias: maskinnavn eller IP / alias og /TrioWeb.dll I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Hvis der er benyttet Website: maskinnavn eller IP og /TrioWeb.dll I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Opsætning af Trio Web Side 26

27 For at fjerne at sitet skal kaldes med TrioWeb.dll til sidst i URL, kan filnavnet vælges som standardvalg for den virtuelle mappe / Website. Dette gøres ved at højreklikke på den virtuelle mappe / Website og vælge Egenskaber. Vælg fanen Dokumenter og tilføj TrioWeb.dll. Sørg for at den kommer til at ligge først i listen. Herefter vil sitet, for virtuel mappe, kunne kaldes med følgende URL: maskinnavn eller IP / alias Opsætning af Trio Web Side 27

28 I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Herefter vil sitet, for Website, kunne kaldes med følgende URL: maskinnavn eller IP I eksemplet ovenstående vil URL'en se således ud: Husk, efter start af Trio Web eller genstart af IIS'en at se efter, om der er kommet en errorfil, hvor der kan være noget, som I skal forholde jer til. Opsætning af Trio Web Side 28

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret

Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer oprettet på Nemhandelsregistret 2 Navision Stat og Nemkonto Navision Stat og CVR-registret Navision Stat 7.0 ØSY/CRA/MILE Dato 15.04.15 NS Transportlag 7.0 installationsvejledning Overblik Formål Transportlaget bruges til at udveksle data mellem: Navision Stat og INDFAK2 1 Navision Stat og debitorer

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09

INSTALLATIONSGUIDE AMC BANKING TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INSTALLATIONSGUIDE TIL AMC BANKING FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 16. november 2011 Version 6.09 INDHOLD 1 Indledning... 4 1.1 Systemkrav... 4 1.2 Kritik modtages gerne... 4 1.3 Yderligere

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning

GVDnet. Gug-Visse-Dall Antenneforenings internetløsning. Brugervejledning 0 0110101010 1100101010101000001 1010000010010100100010101100 1010010001010110001010100001101010101 01011000101010000110101010111001010101010000010 10100001101010101110010101010100000100101001000101011000

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro

Sektornet VPN. Log på Windows-domæne med Windows XP Pro Sektornet VPN Log på Windows-domæne med Windows XP Pro UNI C februar 2004 Sektornet VPN UNI C februar 2004 v2.5 Af Anders Raun og Jesper Skou Jensen 1 Log på Windwos-domæne med Windows XP Pro 1.1 Forudsætninger

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 3.20 TILLYKKE... 3 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 4 SYSTEMKRAV... 4 MULIGHEDER... 4 PROGRAMMETS OPBYGNING... 5 URSTYRING FRA PC... 5 OVERSIGTSBILLEDER... 6

Læs mere

StokerKontrol Brugervejledning

StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol Brugervejledning StokerKontrol 1.70 INSTALLATION... 3 OPDATERING... 3 SYSTEMKRAV... 3 EGENSKABER... 4 GRAFISK GRÆNSEFLADE... 4 Drift... 4 Setupdata... 4 Timer... 9 Start/stop timere... 9

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket

FSB Skolevangen I og II: Guide. Til. Netværket FSB Skolevangen I og II: Guide Til Netværket Indholdsfortegnelse Forord...3 Velkommen...3 Tilgang til administrations siden (mail konti og sikkerhed)...4 Mail generelt...5 Brug af administrations siden

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

xweb brugervejledning

xweb brugervejledning Systemcenter Randers A/S xweb brugervejledning 2.1 rev. 1 Udarbejdet af CNNO og BEHO 03-08-2012 Indhold Oprettelse og vedligeholdelse af varer... 3 xweb menuen i C5... 3 Dagligt... 3 Kartotek... 3 Periodisk...

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

// Mamut Business Software

// Mamut Business Software 1 // Mamut Business Software // Mamut Business Software Installationsguide Introduktion Indhold Før installation... 2 Denne guide skal forenkle installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html)

RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) RefWorks version 2.0 (vejledning: http://www.refworks-cos.com/refworks/tutorials/basic.html) Indhold Hvad er RefWorks... 2 Sådan finder du program og manual... 2 Forberedelse af PC en... 2 Manuel indtastning

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang!

Brugervejledning til FiberBredbånd Internet. Kom godt i gang! SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til FiberBredbånd Internet Kom godt i gang! Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge FiberBredbånd internet - en

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin

Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Kom godt i gang med Hostcenter Danmarks Webadmin Formålet med denne artikel er at give en hurtig overblik over funktionerne i Hostcenter Danmarks Webadmin. Webadmin er det værktøj der bruges til at styre

Læs mere