Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase"

Transkript

1 Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database i stedet for direkte via Outlook. Systembeskrivelse For at trække brugeres kalender-informationer ud fra Exchange benyttes Symprex Exchange Connector. Denne gemmer kalender-informationer i en SQL database. MobilePBX læser kalender-informationer fra denne database. Det er muligt at benytte en eksisterende SQL server, og Symprex Exchange Connector softwaren kan installeres på en computer som er separat fra både Exchange serveren og SQL serveren, blot den er i samme domæne som begge. SQL Server eller SQL Server Express Afhængigt af størrelsen af installationen kan det være nødvendigt at benytte den fulde version af SQL Server. SQL Server Express har begrænsninger i RAM forbrug og database-størrelse. Det afhænger af antallet af brugere, og antallet af aftaler brugerne har, hvor stor databasen bliver. Brugeropsætning Til brug for Symprex Exchange Connector er det nødvendigt at oprette en ny bruger i domænet. Brugeren skal være medlem af Domain Users gruppen og skal være lokal administrator på den server softwaren skal installeres på. Da brugeren skal benyttes til at køre Symprex Exchange Connector servicen, anbefales det at kontoen får sat Password never expires. Brugerkontoen skal have en Exchange mailbox. Mailboxen må ikke være skjult fra Global Address List. Endvidere skal brugeren have tildelt Log on as a service rettigheden på den computer der skal køre Symprex Exchange Connector softwaren. På Exchange serveren skal der sættes op at brugeren på mailbox store niveau har adgang til Send as og Receive as. Se endvidere side 6-9 i dokumentet Symprex_Exchange_Connector_ICG.pdf som kan findes på For Exchange server 2003 gøres det således:

2 I Exchange System Manager højreklikkes på Mailbox Store (hvis der er flere stores, skal denne procedure gentages for hver Store). Vælg Properties og åben Security fanebladet. Tryk Add for at finde brugeren og tilføje brugeren til listen øvert. Marker derefter brugeren og kontroller at Receive As og Send As rettighederne er givet:

3 For Exchange 2007 og 2010 gøres det ved at køre disse tre kommandoer fra Exchange Powershell: Add-ADPermission -Identity "Database navn" -User "symprex" -ExtendedRights "Receive-As" Add-ADPermission -Identity "Database navn" -User "symprex" -ExtendedRights "Send-As" Add-ADPermission -Identity "Database navn" -User "symprex" -ExtendedRights "Administer Information Store" Erstat Database navn med navnet på mailbox databasen, og symprex med brugernavnet på den bruger der er oprettet til formålet. De tre kommandoer skal køres mod hver mailbox database såfremt der måtte være flere. Installation af SQL Server Express SQL Server Express 2005 kan hentes fra Bemærk at der er forskel på 32- bit og 64-bit udgaverne, så der skal hentes den version der passer til det installerede operativsystem. Der skal også hentes SQL Server Management Studio Express. Bemærk at SQL Server 2005 kræver Microsoft.NET Framework 2.0, som skal installeres på forhånd. I installationsguiden kan alle indstillinger forblive som standard, dog undtaget Add user to the SQL Server Administrator role, som skal være valgt. Efter installation startes Surface Area Configuration. I den vælges Surface Area Configuration for Services and Connections. Der skal ændres i opsætningen for Remote Connections for Database Engine :

4 Der vælges Using TCP/IP only eller Using both TCP/IP and named pipes. Efter tryk på Apply skal SQL Server servicen genstartes. SQL Server Browser servicen skal også startes. Dette kan også gøres i SQL Server Surface Area Configuration programmet. SQL Server Management Studio Express installeres også ved hjælp af installations-guiden. Der benyttes standard-valg gennem hele guiden. Opsætning af SQL Server Disse instruktioner er fælles for SQL Server Express og SQL Server. Start SQL Server Management Studio og log på. Højreklik på Security/Logins folderen og vælg New login : Udfyld Symprex brugerens navn i Login name (i formatet domænenavn\brugernavn ) feltet og tryk OK.

5 Højreklik derefter på Databases og vælg New Database... : Kald databasen exchconn (dette navn benyttes i denne vejledning, databasen kan godt få et andet navn. Hvis den tildeles et andet navn, skal dette substitueres for exchconn i resten af denne vejledning). Hvis der ikke er behov for specielle indstillinger, indtastes blot databasenavnet og trykkes OK. Databasen er herefter oprettet. Symprex brugerens SQL login skal nu tildeles de nødvendige rettigheder på databasen. Højreklik på Databases/exchconn/Security/Users og vælg New User... : Skriv Symprex brugerens brugernavn i User name feltet, og brugernavnet inkl. Domænenavn i Login name feltet. Brugeren skal have db_owner rollen, dette markeres i det nederste felt i New user vinduet:

6 Tryk herefter OK. Før Symprex Exchange Connector kan benytte databasen skal der køres to SQL scripts. De to scripts sql200xdbscript.sql og sqlpopulateenumtables.sql køres på SQL serveren ved at vælge File/Open i menuen og åbne script-filerne én ad gangen og derefter trykke F5 for at køre scriptet. Først åbnes sql200xdbscript.sql og derefter sqlpopulateenumtables.sql. Det kan verificeres at de to scripts er kørt ved at se om der er blevet tilføjet tabeller til exchconn databasen. Udvid Databases/exchconn/Tables for at se tabellerne:

7 Nu er databasen konfigureret. Oprettelse af brugere i databasen De personer som skal bruge MobilePBX og via denne hente kalender-informationer fra SQL serveren skal også oprettes i databasen. Dette gøres på lige fod med symprex brugeren ovenfor. Alternativt kan der gives adgang til en gruppe af brugere, f.eks. Active Directory s indbyggede Users-gruppe, som alle bruger-konti er medlemmer af. De brugere der kun skal læse fra databasen, bør kun have db_datareader rettigheden, og ikke db_owner som symprex brugeren. Opsætning af Symprex Exchange Connector Symprex Exchange Connector installationsprogrammet (sxexcn400setup.exe) afvikles med standardvalg i installationsguiden. Til sidst vælges Launch Configuration Wizard. På første side af konfigurationsguiden indtastes Exchange serveren, og Exchange aliaset (normalt brugernavnet) på Exchange Connector brugeren som er oprettet ovenfor.

8 På næste side indtastes brugernavnet inklusiv domænenavn og passwordet. Side 3 i guiden er database-opsætningen. Her vælges Microsoft SQL Server som database type.

9 Connection feltet skal indeholde en streng i stil med: Provider=SQLOLEDB.1;Integrated Security=SSPI;Persist Security Info=True;Initial Catalog=exchconn;Data Source=hostnavn\SQLEXPRESS Erstat hostnavn og exchconn med de rigtige værdier for serverens navn og databasens navn. Såfremt der benyttes SQL Server (ikke Express), eller der under installation af SQL Server Express er valgt at der skal installeres en Default Instance, skal teksten ved Data Source kun være hostnavnet, og ikke hostnavnet efterfulgt af \SQLEXPRESS. Tryk på Test for at kontrollere opsætningen. Side 4 i guiden benyttes til at konfigurere et filter på hvor lang tid frem og tilbage man vil importere aftaler til databasen. For at undgå at databasen bliver unødvendigt stor anbefales det at der kun importeres få dage frem og tilbage i tiden. MobilePBX benytter kun dags dato.

10 For at undgå at indlæse private aftaler med alle detaljer anbefales der kun markeres Import private appointments. Det betyder at man i databasen kan se at der er en aftale på det pågældende tidspunkt, men ikke hvad aftalen omhandler. På guidens side 5 kan det konfigureres hvilke mailboxe der skal indlæses.

11 Da Symprex Exchange Connector licenseres per mailbox, kan det være nødvendigt at begrænse antallet af importerede mailboxe. Guidens side 6 benyttes til at konfigurere hvor tit Symprex Exchange Connector skal læse aftaler fra brugernes kalendere. Afhængigt af installationens størrelse kan det være nødvendigt at justere intervallet op. Bemærk at MobilePBX som standard læser alle aftaler fra databasen hver 15. minut (eller når brugeren vælger en ny person i kontaktlisten). Derfor vil det normalt ikke være nødvendigt at læse fra databasen oftere end hvert 15. minut. Bemærk at der som standard er indlagt en pause på 3 sekunder mellem hver kalender der læses ind. Da det typisk tager under 1 sekund at læse en kalender ind betyder det at en kalender import cyklus for Symprex Exchange Connector tager ca. 30 minutter for 500 kalendere. Ved mange kalendere kan det derfor være en fordel at sætte Symprex Exchange Connector til at køre kontinuerligt. Hvis der vælges Scan calendars in continuous cycle every 10 second(s) er intervallet på 10 sekunder den pause, som Symprex Exchange Connector holder mellem hver kalender. Med 10 sekunders pause vil det tage ca. 85 minutter at læse 500 kalendere ind.

12 Såfremt man ønsker at pause kalender-importen et bestemt tidsrum hver dag, f.eks. når der tages backup af Exchange, kan dette sættes op på guidens side 7.

13 Når konfigurationen er afsluttet, skal Symprex Exchange Connector licensinformationerne indtastes. Dette gøres ved hjælp af programmet License Manager i Symprex Exchange Connector underfolderen i Start-menuen. Vælg Enter New License Key og indtast licens-informationerne:

14 Når licensen er indtastet og godkendt, trykkes Close. Herefter kan Symprex Exchange Connector servicen startes. Start Services fra Administrative Tools i kontrolpanelet. I Services vinduet sættes de to services SQL Server Browser og Symprex Exchange Connector til at starte automatisk, og skal derefter startes. Funktionen af Symprex Exchange Connector følges i Windows Application Event Loggen. For hver import cyklus logges en event. Eventuelle fejl logges også. Hvis man i Symprex Exchange Connector opsætningen har sat Log Level til High kan hele importprocessen for hver mailbox også følges i Event Loggen. Efter installation bør Symprex System Check programmet køres for at kontrollere opsætningen. Evt. fejl og advarsler her indikerer problemer som skal løses inden Exchange Connector fungerer korrekt. Specielt advarsler omkring databaseforbindelsen og CDO library er alvorlige. Kontakt BluePosition Support, såfremt System Check giver advarsler. Opsætning af MobilePBX For at MobilePBX kan hente kalenderinformationer fra SQL serveren i stedet for direkte via Outlook, skal program konfigureres til det. Dette gøres i Kalender-fanebladet under Indstillinger. Der vælges Hent kalenderinformationer fra database. Database-server mm. Konfigureres under de tilhørende Indstillinger.

15 Indtast database serverens hostnavn, og databasens navn. Ved at følge denne guide har du sat SQL serveren op til at benytte Windows login til databasen. Men det er også muligt at få MobilePBX til at benytte SQL login. Dette sættes også op i indstillingerne for databasen:

16 Erstat database serverens navn med det aktuelle, og såfremt databasen er kaldt noget andet end exchconn erstattes dette også. Såfremt SQL Server Express er installeret med default indstillingerne, er det nødvendigt at skrive \SQLEXPRESS bag database serverens navn.

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.

Brugervejledning. PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale. Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1. Brugervejledning PC Omstillingsbord: TDC Erhverv One TDC IP Telefoni Scale Vejledning i brugerfunktionerne i Voquant Version 1.1 april 2012 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12

Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Mamut Business Software Opdateringsvejledning Mamut Business Software Opdatering fra version 12 Version 14 MBS.BKL.UPD.140.DK.001 Opdatering af Mamut Business Software fra version 12 Indhold Om opdatering

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk

Brugervejledning til StofaNet. www.stofa.dk Brugervejledning til StofaNet www.stofa.dk Forord Tillykke med din nye StofaNet FlexRate opkobling, som giver dig adgang til internettet med én af Danmarks hurtigste internetforbindelser. Denne vejledning

Læs mere

Administrator - installation og brug i Windows

Administrator - installation og brug i Windows 1 Administrator - installation og brug i Windows Grundforfattet af Allan, OZ1DIS, redigeret/udgivet af Palle, OZ6YM Det her beskrevne er IKKE noget nyt, og har været gældende siden Windows NT og version

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Installation af MySQL server på PC

Installation af MySQL server på PC Installation af MySQL server på PC (Udgave 0.02 2013-Oktober-06 @ 22:30 Chris Bagge, Mindre rettelser) Dette er en kort beskrivelse af hvordan man får installeret en MySQL server på en PC med Windows 7.

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004

MICROSOFT C5. Microsoft Business Solutions C5. Installations Vejledning. Version 3.0 incl. SP 3. All Rights Reserved. Vedbæk November 2004 Copyright 2004 Microsoft Corporation. All Rights Reserved. MICROSOFT C5 Vedbæk November 2004 Microsoft Business Solutions C5 Installations Vejledning Version 3.0 incl. SP 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4

Læs mere

ExpressShipper. Quick User Guide

ExpressShipper. Quick User Guide ExpressShipper Quick User Guide March 2003 Denne side er blank ExpressShipper Indholdsfortegnelse: Denne side lister de forskellige kapitler: Emne Kapitel Opbygning af brugervejledning 1 Indledning 2 Installation

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK

SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE. Brugervejledning til GE FIbernet Internet. Kom godt WWW.GEFIBERNET.DK SÆT STIKKET I OG SÅ ER DU GODT KØRENDE Brugervejledning til GE FIbernet Internet Kom godt i gang! WWW.GEFIBERNET.DK Kom godt i gang! Med denne vejledning kommer du godt i gang med at bruge GE Fibernet

Læs mere

Office 365 med Office 2013 versioner

Office 365 med Office 2013 versioner Office 365 med Office 2013 versioner Tlf. +45 70 15 20 20 info@microworld.dk www.microworld.dk Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Office 365 med Office 2013 versioner. Dette

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault Karl Lausten Bright Ideas Tlf.:+45 98 62 28 37 Mejsevej 8 Email: klausten@bright-ideas.dk DK-9600 Aars www.bright-ideas.dk CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af Geomagic Alibre Vault

Læs mere

Installation af GeoCAD

Installation af GeoCAD 19-06-2015 Systemkrav: Microsoft Windows XP eller nyere Minimum 1 GB RAM Minimum 330 MB harddisk Java version 8 eller nyere Installation af GeoCAD Hvis GeoCAD tidligere har været installeret på maskinen,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale

Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Opsætning af funktioner i TDC IP Telefoni Scale Side 1 af 70 Indholdsfortegnelse Opret ny bruger (telefonprofil)...3 Køb ekstra licenser...9 Import og eksport af profiler (flere rettelser på en gang)...

Læs mere