S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S-Max. S-Max. Trappestigningssystem. Oversættelse af original betjeningsvejledning"

Transkript

1 Trappestigningssystem Oversættelse af original betjeningsvejledning AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach D Albstadt Tel Fax

2 CE konformitetserklæring Firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH erklærer hermed at produkterne i trappebestigningssystemet er udviklet og fremstillet efter de gældende bestemmelser i EU-direktiv 93/42/EG, 2007/47/EG og 2006/42/EG. I tilfælde af en ændring af de ovenfor beskrevne apparater der ikke er afstemt med firmaet Alber Antriebstechnik GmbH, mister denne erklæring sin gyldighed. Notater: Fremstillerens underskrift: Markus Alber Forretningsførende anpartshaver AAT Alber Antriebstechnik GmbH Trappebestigingssystemet er afprøvet på Prøvnings- og certificeringsafdelingen BerlinCert ved Technische Universität Berlin og blevet testet efter normudkastet for trappebestigningsapparater ISO og DIN EN med et godt resultat. AAT Alber Antriebstechnik GmbH Postfach D Albstadt Tel.: Fax.: s-max_d1352_dk_12_

3 Notater: Indholdsfortegnelse CE konformitetserklæring Indholdsfortegnelse Generelt Brug af betjeningsvejledning Skoling Vedligeholdelse og pleje Garanti og ansvar Produktbeskrivelse Anvendelse efter formålet Samlet oversigt over apparatet Tekniske specifikationer Målskitse Leveringspakke Valgfrit tilbehør Montage af Gribeenhed Batteripakke montage Batteripakke demontage Indstilling af håndgrebet Funktionstest Sikkerhedshenvisninger Særlig henvisning ifm. kørsel med Skoling Sikkerhedsbremser Stigningsfodbelægning Belastning Vedligeholdelse og pleje Kørestrækningenes beskaffenhed Batteriopladning Stigemekanisme Transport Lagttagning ifm. montering Ibrugtagning Maksimal bærekraft Batteripakke Sikerhedsbremser Stigningsfodruller

4 6 Betjeningshenvisninger Betjeningsmodul Tastatur Stigningsben Sikkerhedsbremser Anbringelse/aftagning af på kørestolen Persontransport med Kørsel på skrå flader Indstilling af håndgreb i den rigtige højde Vippefunktion Kørsel på skrå flade Trappebestigning opad Trappebestigning nedad Henlæggelse af på trappen Transport Problemløsning Tilbehør Batteripakke Bil-spændingsforvandler Garanti, pleje og bortskaffelse At genoptage brugen af en Opladningsapparat Batteripakke Elektrisk sikring Bremsebelægninger Kontrol og udskiftning af stigningsfodruller Rengøring Bortskaffelse Garanti og ansvar Garanti Ansvar Garanti og ansvar 9.1 Garanti AAT Alber Antriebstechnik GmbH giver en garanti på to år for produkter af type (bortset fra bly-akku erne) og alt tilbehør for materiale- og fremstillingsfejl fra modtagelsesdatoen. For bly-akku er- deres korrekte pleje forudsat yder AAT Alber Antriebstechnik GmbH en garanti på 1 år fra fra modtagelsesdatoen. Garantien på er ikke dækkende for fejl der hidrører fra: skader opstået som følge af overbelastning skader opstået som følge af uagtsom behandling voldsomme skader naturlig nedslidning af dele (bremsebelægning, skridsikker belægning på bl.a. stigningsbenet, trinplade, og stigningsruller Ukorrekt eller utilstrækkelig pasning Uberettigede konstruktive ændringer eller brug i strid med formålet Benyttelse af ud over den maksimale transportlast Ukorrekt opladning af bly-akkumulator-batterierne. 9.2 Ansvar AAT Alber Antriebstechnik GmbH er som producent af ikke ansvarlig for eventuelle skader hvis: er behandlet ukorrekt Reparation, montage eller andet arbejde foretaget af ikke autoriserede personer ikke er benyttet i henhold til denne betjeningsvejledning der er påmonteret eller med forbundet fremmede dele dele af er afmonteret har været belastet ud over den maksimale transportlast en ikke har gennemført den regelmæssige (hvert 2. år) service, udført af autoriseret forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik en gentagende gange køres med utilstrækkelig opladning den øverste og nederste stand samt justeringsringene i ikke er blevet korrekt tilpasset til kørestolens geometri. 4 37

5 8.5 Bremsebelægninger Tykkelsen af belægningen på sikkerhedsbremserne skal undersøges med jævne mellemrum. Den mindste tykkelse skal være 1 mm. Er belægningen slidt ned til mindre, skal bremsebelægningerne på begge sider udskiftes. Der rettes henvendelse til firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH eller til forhandleren. Bremsebelægningerne skal kontrolleres hver gang benyttes (se kapitel 4.3 og 6.4). For at kunne garantere den optimal bremsevirkning må sikkerhedsbremserne, specielt bremsetromlens riflede overflade i fælgen, ugentligt eller efter behov, rengøres med sprit. Ryg aldrig under rengøring, og hold maskinen væk fra optændningsredskaber. Før rengøring med sprit bør de grundigt læse producentens betjeningsvejledning. Til rensning af bremserne må der aldrig bruges sæbevand eller smørende rengøringsmidler. Efter rensning af bremsetromlerne skal bremserne kontrolleres som beskrevet i kapitel Kontrol af stigningsfod-rulle-belægninger Belægningerne på stigningsfod-rullerne skal regelmæssigt kontrolleres for beskadigelser. Er en belægning slidt eller beskadiget, skal begge ruller udskiftes af Alber repræsentation eller af forhandleren. 8.7 Rengøring Bortset fra sikkerhedsbremserne (se kapitel 4.3) skal delene i rengøres med et mildt, almindeligt rengøringsmiddel. Af sikkerhedsgrunde må der ikke bruges højtryksrenser! Der bruges til rengøring altid kun en let fugtet klud; derved undgås det at der kan trænge vand ind i. Vær opmærksom på at Deres kørestol bliver rengjort efter anvisninger fra producenten! 8.8 Bortskaffelse Deres og dennes batteripakke har meget lang levetid. Når den naturlige levetid udløber, kan De levere disse komponenter tilbage til AAT Alber Antriebstechnik GmbH eller Kinco Corporation ApS. Så sørger disse for bortskaffelsen. Loven om elektroniske redskaber (ElektroG), trådte i kraft pr Reglen omfatter tilbagetagelse og bortskaffelse af gamle elektroniske redskaber. Ifølge forbundsregeringens henvisning til brug af ElektroG, betegnes en som transportmiddel og falder dermed ikke ind under kategorien 2, afsnit 1, førstnævnte redskab. (ifølge Europaparlamentets retningslinier (2002/96/EG)). 1 Generelt Vi gratulerer med erhvervelsen af Deres. Dette trappebestigningssystem vil i løbet af ganske kort tid blive en uundværlig hjælper for Dem til befordring af dårligt gående personer. Med kan De sikkert og uden store vanskeligheder transportere en enkelt person op og ned ad trapper; selv ikke vindeltrapper giver problemer. Kørsel på skrå flader er også muligt. Sikkerhedsbremserne på begge sider yder den nødvendige sikkerhed. For transport på plane flader er også yderst velegnet; den er pladsbesparende, let og behændig. en kan højest klare trapper med 22 cm trinhøjde. Trindybden på trappen bør som minimun være på 12 cm, uafhængig af trappearten (vindeltrappe eller lige trappe). Den nødvendige trappebredde ved lige trapper beregnes ved at tage bredden af en og tillægge min. 10 cm friplads. Den minimaleplatformsstørrelse for u-formede trapper, er afhængig af målene på rullestolen mm. Rådgivning heromkring fås hos vore AAT-forhandlere. Mærkaten med trappemaskinens serienummer, er placeret på den side hvor også batteriet sidder. Fjern batteriet og find serienummeret. 1.1 Brug af betjeningsvejledning Betjeningsvejledningen er en del af leveringspakken, og formidler punkt for punkt hvordan man på sikreste vis benytter og behandler en. Håndteringen af denne trappemaskine kræver visse færdigheder. I første omgang er det vigtigt grundigt at læse omkring idriftsættelsen, og vær særlig opmærksom på advarsels- og sikkerhedshenvisningerne. Efter grundig gennemlæsning bør betjeningsvejledningen gemmes til eventuel senere brug. 1.2 Skoling Af sikkerhedsmæssige årsager må kun benyttes af personer der har fået en grundig demonstration. Undervisningen er en del af leveringspakken og bliver udført af Deres lokale forhandler. Gennemlæs betjeningsvejledningen omhyggeligt før den første anvendelse, iagttag især advarsels- og sikkerhedshenvisningerne. 1.3 Vedligeholdelse og pleje En yderst vigtig del af vedligeholdelsen er opladning af bly-akkumulator-batterierne. De er indeholdt i batteripakken og skal oplades efter hver anvendelse. er ikke pasningskrævende og behøver næppe særlig vedligeholdelse og pleje. Udførligt herom findes i kapitel Garanti og ansvar Skader der opstår ved misagtelse af henvisningerne i betjeningsvejledningen påtager vi os intet ansvar for (se den grundige forklaring i kapitel 9). 36 5

6 2 Produktbeskrivelse 2.1 Anvendelse efter formålet Trappebestigningssystemet må udelukkende anvendes til persontransport. Disse personer skal være i stand til at sidde selv; i modsat fald skal der som sikkerhed anvendes en sele. Selen kan erhverves som tilbehør hos firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH/Kinco Corporation ApS. Vær opmærksom på at den transporterede persons arme ikke hænger udenfor armlænet, da det kan forårsage skader. Trappebestigningssystemet må af sikkerhedsgrunde ikke anvendes på rullende trapper og rullende fortov! Opladning med bil-spændingsforvandler 1. Stikket til opladningsapparatet stikkes enten ind i bøsningen på apparatet eller i bøsningen på batteripakken (se kapitel 8.4.2). 2. Stikket til opladningsapparatet anbringes så i stikdåsen med 230 V udgang fra bil-spændingsforvandleren. 3. Stikket fra 12 V forbindelsen stikkes ind i cigarettænderen. 4. Spændingsforvandleren slås til med kontakten og batteriet bliver ladet op. En diode på opladningsapparatet og en summer i spændingsforvandleren signalerer driftstilstanden. Transport af gods med er udtrykkeligt forbudt! en må af sikkerhedsgrunde kun betjenes af personer der har gennemgået grundig instruktion. Lad desuden aldrig en ude af syne. Ud fra forskellige sikkerhedsaspekter, f.eks. fare for skridning eller begrænset bremsevirkning o.s.v. må ikke anvendes i regnvejr eller våde forhold. 4 3 Af sikkerhedsmæssige årsager bør en kun betjenes af instruerede personer der har en almindelig god fysik, og forståelse for hvordan en skal føres i forskellige situationer. Kørsel på trapper Meldinger og signaler fra opladningsapparat og spændingsforvandler Opladningsapparat diode lyser orange batterier lades op Opladningsapparat diode lyser grøn batterier er ladet, ladningsbevarelse Spændingsforvandler signaltone 12 V forsyningsspænding er for ringe 8.4 Elektrisk sikring I batteripakken findes der en elektrisk 30 A-sikring. Den er beskyttet af en afdækning. Defekte Sikringer må ikke repareres, men kun erstattes af nye sikringer med den samme styrke. Erstatningssikring rekvireres fra forhandler eller AAT Antriebstechnik GmbH. Inden udskiftning af sikring, tages opladeren af batteripakken. Inden udskiftning af sikring, tages opladeren af batteripakken! Til udskiftning af sikringer fjernes afdækningen, den defekte sikring tages ud, den nye sikring anbringes, og afdækningen sættes på igen. Kørsel på en skrå flade Kørsel på en flade Skulle Deres sikring ofte brænde af, bedes De kontakte Deres forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik. 6 35

7 8.3.2 At oplade batteriet Før opladning anbefales det at man grundig læser alle anvisninger og advarsler omkring opladningsprocessen. Inden start slukkes der for en! Anvend aldrig andre, ikke AAT- relaterede opladere! Berør aldrig stikket med fugtige hænder! Batteriet kan oplades mens den sidder på maskinen eller når den er taget af, da der dertil er separate ladebolte Opladning fra nettet 1. Stikket til opladningsapparatet stikkes i bøsningen på apparatet eller i bøsningen på batteripakken. 2. Stikket på opladningsapparatet forbindes med nettet, og batteriet lades op. En lysdiode på opladningsapparatet viser driftstilstanden. Bliver batteriet opladet mens det sidder på maskinen, kan man ikke bruge maskinen imens! 2.2 Samlet oversigt over maskinen Gribeenhed 1 = Betjeningsenhed 2 = Håndgreb 3 = Fastgørelsesskrue til tværindstilling 4 = Fastgørelsesknap til højdeindstilling 5 = Standrør 6 = Fastgørelsesknap til til standrør stigningsenhed Stigningsenhed 7 = Øverste stang 8 = Batteripakke 9 = Kørehjul med sikkerhedsbremse, begge sider 10 = Stigningsben 11 = Sikkerhedsbremse 12 = Nederste stang 13 = Enkelttrinskontakt og lysdiode 2.3 Tekniske data Dimensioner Højde = min mm, max mm Bredde: Håndgreb = 517 mm, stigningsenhed = 321 mm Dybde: Håndgreb = 230 mm, stigningsenhed = 320 mm Meldinger på opladningsapparatet Opladningsapparat diode lyser orange batterier lades op Opladningsapparat diode lyser grønt batterier er ladet op, ladningsbevarelse Egenvægt Max bærekraft Akkumulatorer Jævnstrømsmotor Stigningshastighed Kapacitet ved én batteriopladning Max trappetrinshøjde Støjangivelser Lager/ brugstemperatur Maskine Lager/brugstemperatur Batteri Vibrationsangivelser Stigningsenhed = 15,9 kg Gribeenhed = 3,0 kg Batteripakke = 3,1 kg Samlet vægt = 22 kg 135 kg 2 x 12 V / 3,3 Ah (gastætte) 24 V / 200 W 5-20 trin/minut, kontinuerligt indstillig etager (eller ca. 300 trin), afhængig af belastning 22 cm Det A-klassificerede lydtryksniveau for apparatet ligger typisk under 70 db (A) 0 C til +60 C / -30 C til +50 C 0 C til +60 C / -30 C til +50 C Den vægtede effektive værdi af den accelleration som de øverste legemsdele udsættes for, ligger typisk under 2,5 m/s² 34 7

8 2.4 Målskitse 8.3 Batteripakke I batteripakken er der indeholdt to bly-akkumulatorer (kort kaldet bly-akku er) som efter hver anvendelse skal genoplades. Tekniske enkeltheder om bly-akkumulator-batterier findes i kapitel Batteriet gennemgår en såkaldt automatisk afladning. Derfor bør det altid, hvis muligt, være tilkoblet opladeren til stikkontakt. Da opladningen automatisk opholder når batteriet er 100 % opladet, er det umuligt at overlade batteriet. Disponerer batteriet, efter lang tid i oplader, stadig ikke over den fulde kapacitet, kan det være at batteriet ganske enkelt skal gennemgå en 100 % opladning og afladning. Bliver et fuldt opladet batteri hurtigere tomt end sædvanligt, er det formodentlig brugt op. Kontakt forhandler for at få batteriet testet, og eventuelt købe et nyt. Gemmer de en væk for ikke at bruge den i en længere periode, er det kun godt at lade batteriet være tilsluttet en oplader. Dette skader ikke batteriet, tværtimod kan man derved forlænge batteriets levetid Bly-akku er I batteripakken til findes der to bly-akkumulator-batterier 12 V / 3,3 Ah (kort: bly-akku er). De er gastætte, pasningsfrie, genopladelige og af høj kvalitet. Ifølge DOT og IATA er Bly- batterierne lige så sikre at fragte med luftfragttransport som tørbatterier. Bly-akku ernes levetid afhænger væsentligt af opladnings- / tømningsforløbene; der kan fra bly-akku er tages langt over 1000 del-afladninger, og over 200 gange kan den fulde kapacitet hentes ud hvis de ikke bliver kørt flade. Tømning af bly-akku er fører ikke kun til kapacitetstab, men forkorter også deres levetid. Undgå derfor tømning; lad bly-akku er op ved enhver lejlighed! Opladning er pleje af bly-akku erne Anvend ved opladning af batteriet, udelukkende AAT oplader. Opladeren slår selv fra når batteriet er fuldt opladet, derved undgår man at overlade batteriet. Hvis fuldt opladede batterier tømmes hurtiger end sædvanligt, er de formodentlig opbrugt. Lad i et sådant tilfælde batterierne kontrollere af Albers repræsentant eller af en forhandler, så de eventuelt kan blive byttet. Brugte batterier afleveres på forbrændingen, ved den dertil indrettede container. En anden, mulighed er at aflevere batteriet tilbage til forhandleren der sender det til AAT Alber Antriebstechnink for korrekt destruering. 8 33

9 8.2.2 Bil-spændingsforvandler Spændingsforvandleren behøver ingen særlig pasning eller pleje. Den skal imidlertid kontrolleres regelmæssigt og beskyttes mod olie, fedt, aggressive rensningsmidler, fortynder og/eller beskadigelser fra skarpe kanter o.s.v. Før opladning bør de grundigt læse alle anvisninger og advarsler der står omkring autoopladning. 2.5 Leveringspakke 1 = Oplader inkl. ledning 2 = Batteri 3 = Gribeenhed 4 = Stigningsenhed Benyt aldrig andre, ikke AAT Alber Antriebstechnik, autooplader til batteri! Kontrollér ofte ladeapparatet og beskyt det imod olie, fedt, aggressive rengøringsmidler, fortynding og/eller beskadigelse ved skarpe kanter. Reparation og servicetjek bør kun ske hos den autoriserede forhandler, eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH. 2.6 Valgfrit tilbehør 1 = Vippestøtter 2 = Vippefod 3 = Transportadapter 4 = Holdere til kørestol 5 = Hældningsmåler 6 = Udvid stigningshøjden 7 = Sikkerhedsbælte inkl. hoftebælte 8 = Hoftebælte 9 = Omformer

10 3 Montage af Med et par håndgreb kan hurtigt monteres, og demonteres igen ligeså hurtigt. Montagen foregår over forskellige fikseringer og befæstelsesknapper. 3.1 Gribeenhed Først forbindes gribeenhed og stigningsenhed med hinanden. Derefter anbringes gribeenhedens standrør på holderen på stigningsenheden. 8 Vedligeholdelse, pleje og bortskaffelse Af hensyn til sikkerheden i skal apparatet inspiceres hvert andet år også selv om der ikke kan fastslås nogen ydre skader, eller der ikke foreligger funktionsfejl. Af sikkerhedsgrunde må service og reparationer kun gennemføres af personer med autorisation fra firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Adressen på nærmeste forhandler kan de få oplyst hos AAT. Selve apparatet har ikke brug for særlig pasning og i modsætning til batterierne er bortset fra lejlighedsvis rensning (se kapitel 8.8) heller ingen særlig pleje nødvendig. 8.1 At genoptage brugen af en Hvis en har stået stille i kortere eller længere tid, bør man gennemføre en sikkerhedsteknisk test inden man igen tager maskinen i brug. 8.2 Opladningsapparater Til opladning af batteripakken må der kun bruges AAT Alber-opladningsapparater Automatisk oplader til stikkontakt Opladeren kræver ingen videre vedligeholdelse. Den er en standard del af leveringspakken. Stikket puttes i stikkontakten, og det lille stik sættes i batteriet. Ved opladning oplades batteriet 100%. Når batteriet er fuldt opladet slår opladeren selv fra, og derved undgår man at overlade. Før opladning bør de grundigt læse alle anvisninger og advarsler der står omkring opladning. Over en 9-polet sub-d kobling i stigningsenhedens holder bliver den elektriske forbindelse etableret. Benyt udelukkende AAT oplader til opladning af batteriet. Kontrollér ofte ladeapparatet og beskyt det imod olie, fedt, aggressive rengøringsmidler, fortynding og/eller beskadigelse ved skarpe kanter. Reparation og servicetjek bør kun ske hos den autoriserede forhandler, eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH. De bør ikke på egen hånd, modificere eller skille ladeapparatet ad! Under opladning bør opladeren aldrig udsættes for fugt. Berør ikke stikket med fugtige hænder! 10 31

11 7 Tilbehør 7.1 Batteripakke Til leverancen af hører der en batteripakke med opladings-elektronik og sikkerhedslukke. Hvis bruges hyppigt, d.v.s hvis der ikke altid er driftspauser nok til opladning af batterierne, anbefales det at anvende flere batteripakker (kan erhverves som tilbehør). I dette tilfælde findes der en batteripakke i apparatet medens den anden batteripakke samtidig bliver ladet op. I den tid en ikke bliver brugt bør batteripakken være tilsluttet lader for at opnå en længere levetid. (se kapitel 8.4.2). Til opladning af batteripakkerne bør der kun anvendes AAT Alber-opladningsapparater Udskiftning af batteripakke 1. Slås fra med TIL/FRA-kontakten. 2. Der trykkes nedad på udløsningsgrebet på drivværkshuset, og batteripakken trækkes i sit håndtag ud af holderen. 3. Den anden opladede batteripakke sættes ind i holderen. Forbindelsen mellem batteripakken og drivværkshuset låser sig automatisk fast. Forbindelsen sikres med befæstelsesknappen. Kontroller altid om gribeenheden er sikkert forbundet med stigningsenheden. Forbind kun gribeenheden med stigningsenheden når begge dele er rene og tørre. Hvis en eller begge dele er beskidte eller fugtige bør de ikke forbindes. Rengør stikket på stigningsenheden med en almindelig husholdningspudseklud. Ved tilkobling af andre maskiner på stigningsenheden risikerer man at ødelægge e en eller den anden tilkoblede del. 3.2 Batteripakke montage Batteripakken skubbes ind i stigningsenheden; forbindelsen låser automatisk. Batteripakken bør altid være tilsluttet lader, for at forlænge levetiden (se kapitel 8.4.2). Der må udelukkende kun oplades batterier fra AAT Alber Antriebstechnik GmbH fra ens oplader. 7.2 Bil-spændingforvandler En bil-spændingsforvandler kan erhverves som tilbehør og kan anbefales når trappestigningssysteme skal transporteres med bil. Alber-spændingsforvandler er udlagt til forbindelse med 12 V net. 12 V / 24 V jævnstrømsspænding transformeres til 230 volt vekselstrømsspænding. Stikket til spændingsforvandleren stikkes ind i bilens cigarettænder eller i stikdåse til vognens net. Stikkontakten til Automatik-opladningsapparat stikkes ind i euro-bøsningen med 230 V vekselspændingsudgang Batteripakke demontage Udløsningsgrebet på stigningsenheden trykkes ned og batteripakken trækkes ud

12 3.4 Indstilling af håndgrebet Håndgreb - højdeindstilling Befæstelsesknappen løsnes (drejes mod uret) og håndgrebet trækkes ud til en passende højde (maksimal skulderhøjde). Derefter spændes befæstelsesknappen igen fast Problemløsning Skulle der ved brugen af opstå problemer, kan De med fordel prøve om de selv kan løse problemet ved hjælp af nedenstående henvisning. Problem Test og eventuelle problemløsninger Kontroller altid om håndgrebet er fikseret sikker. Indstil kun håndgrebet som anvist (se afbildning). Advarsel: Fingrene kan blive klemt ved indstilling af håndgrebet!!! vil ikke tænde en vil ikke køre Er opladeren tilsluttet? Hvis ja - tag ladekablet af Tomt Batteri? Hvis ja - sæt batteriet til opladning, eller skift batteriet. Er sikringen defekt? Hvis ja - Udskift sikringen. Er det et tilbagevendende problem? Hvis ja kontakt forhandler. Sidder Sikkerhedschippen til tyverisikringen i Hvis ja kontakt forhandler Håndgreb - tværindstilling På meget smalle trappegange og meget smalle vindeltrapper kan det forekomme at håndgrebet støder mod væggen. Håndgrebet kan da, før sådanne trapper bestiges, indstilles i tværgående retning. Befæstelseshjulet løsnes (drejes mod uret) og håndgrebet forskydes i den ønskede retning. Derefter spændes hjulet fast igen. Batteriet vil ikke oplade Kontakt forhandler Mulige fejltilstande signaliseres via dioderne der blinker på batterikapacitetsdiplayet (se kapitel 6.2.2). Kontroller altid om håndgrebet er fikseret sikkert. 3.5 Funktionstest Afprøv sikkerhedsbremserne før hver brug (se kapitel 6.4 og 8.6)! Afprøv sikkerhedsbremsernes bremsevirkning som beskrevet i kapitel og 6.4.2! Afprøv de elektroniske funktioner før hver brug (se kapitel 6.11 und 6.12)! Afprøv regelmæssigt om stigningsbenet strækker sig helt ud (kapitel 8.7) Vær opmærksom på at batteriet er opladet før brug! 12 29

13 Nu bliver kørehjulene og stellet bevæget fremad, d.v.s. bort fra betjeneren. Bagefter bliver apparatet, når stigningsbenet trækkes ind, sænket så der opstår en lille belastningsforandring. Det mærker man i håndgrebet som et let træk fremad. Dette træk modvirkes ved at man ganske kort holder en smule fladere. 4 Sikkerhedshenvisninger For at opnå den sikreste behandling af en, er det vigtigt at De læser alle advarsler og henvisninger i denne betjeningsvejledning såvel som advarsels- og henvisningsskiltene på en. 4.1 Særlig henvisning ifm. kørsel med : Trappestigningssystemet bør af sikkerhedsmæssige årsager ikke benyttes på rulletrapper og rullende fortov! Miljøpåvirkning EMF: Elektromagnetisk forenelighed (EMF) er en mulighed for at indberette og afprøve sine elektriske maskiner i det vante miljø, og sikre sig at elektronikken fungerer optimalt i alle omgivelser. Afprøv maskinens elektroniske dele forud for hver kørsel. Dette er særlig vigtigt, hvis der er en sendemast i nærheden. Kørehjulene stiller sig på det næste trin og overtager lasten fra stigningsbenet der bliver trukket længere ind. Da enkeltrinsfunktionen er aktiveret, er stigningsbenet endnu engang i højeste position og stigningsprocessen er afsluttet. 8. Nu skubbes frem til trinets kant indtil tasterullerne på sikkerhedsbremserne igen standser. Stigningsprocessen opad fortsættes først, hvis op/ned kontakten bliver aktiveret på ny. Trappe-nedstigningen gentager sig nu, som det er beskrevet fra punkt Henlæggelse af på trappen I nødstilfælde kan vippes bagud og henlægges på trappen. Sikkerhedsbremserne forhindrer at den ruller væk Transport Ved transport kan man afmontere gribeenheden på (se montage kapitel 3.1) og bære stigningsenheden i den øverste stand. Vær opmærksom på at gribeenheden vejer 15,9 kg! Sluk altid for en før transport! Forsikrer Dem, ved transport i køretøj, at en til enhver tid fastgøres i fuld overensstemmelse med alle de gyldige og lovlige bestemmelser og forskrifter. De gastætte batterier der bruges i gælder ikke som farligt gods i henhold til IATAs særbestemmelser A67 og GGVS rn-nr A, Afs. 2 og er derfor godkendt til luftrejser efter DOT og IATA. Inden kørsel med offentlige transportmidler, bør en altid være frakoblet kørestolen! Venligst vær opmærksom på at ens følsomme elektromagnetiske felter, kan ødelægge andre elektroniske dele (f.eks. tyverisikringen i indkøbscentre). Tilslutning af andre maskiner kan også være årsag til en ødelagt. Vær desuden også opmærksom på ikke at bruge en i nærheden af medicinsk udstyr såsom scannere, røntgenapparater og respiratorer Klimatisk påvirkning: For at kunne sikre upåklagelig funktion, anbefales det ikke at gennem længere tid befinder sig i hård frost dvs. mindre end -5 grader. Hvis det ikke er muligt at undgå, bør man anbringe maskinen, mindst 1 time før brug, i frostfrie omgivelser. 4.2 Skoling: 'en må kun betjenes af skolet personale. Desuden skal de betjenende personer være i stand til at løfte ca. 1/3 af deres egen legemsvægt. Mindreårige må ikke arbejde med. Undtaget er unge over 16 år der er uddannet under opsyn.under betjeningen skal der bæres skridsikkert fodtøj. 4.3 Sikkerhedsbremser: Før hver anvendelse kontrolleres sikkerhedsbremserne (se kapitel 6.4 og 8.5). Ved hver opbremsning forekommer der slitage på delene. Sikkerhedsbremserne og ikke mindst bremseskinnerne på hjulene skal ifølge garantien, ugentligt eller efter behov, rengøres og smøres med sprit. Ryg aldrig under rengøring, og hold maskinen væk fra optændningsredskaber. Læs producentens vejledning før rengøring. Der må aldrig bruges sæbeopløsninger eller smørende rengøringsmidler til rengøringen. Efter hver rengøring skal sikkerhedsbremserne kontrolleres som skrevet i kapitel Stigningsfodhjul: Undersøg jævnligt stigningsfodhjulene for skader (se kapitel 8.7)

14 4.5 Belastning: Den angivne maksimale bærekraft på 135 kg (stolen medregnet) må ikke overskrides (se kapitel 5.1). Med er transport af gods ikke tilladt! 4.6 Vedligeholdelse og pleje: Sørg for at batteripakken bliver opladet efter hver brug. Ved længere stilstand skal slås fra. Ved blokering af arbejdselementerne skal smax straks slås fra. Reparationer må kun gennemføres af producenten eller af autoriserede forhandlere. Anvend kun originale AAT Alber-tilbehørsdele. Vær opmærksom på de udførlige pasnings- og pelejhenvisninger i kapitel Strækningerne beskaffenhed: Kør kun på skridsikre transportvej uden hindringer. Undgå kørsel på beskadigede tæpper, sne, isslag o.s.v. må ikke anvendes i vådt føre Omgivelsernes beskaffenhed: Selvom ens elektromagnetiske omgængelighed er afprøvet, bør den testes igen før hver opgave. Dette er især vigtigt når der findes en sendemast i nærheden. 4.8 Batteriopladning: en bør kun drives med fuld batteriopladning. Lysdioden på batterikapacitetsdisplayet viser hvor meget kapacitet batteriet har tilbage. Bliver batteriet hurtigt afladet lyder der en signaltone i god tid, således at man roligt og sikkert kan bringe personen ned, inden batteriet er totalt afladet. Ved et delvist afladet batteri kan man, pga. strømforbruget, overkomme flere trin hvis man er på ved ned ad trappen, end hvis man skulle opad. Er batteriet fuldstændig afladet, udsendes der en lang signaltone. 4.9 Stigemekanisme: Stigningsbenene er for det meste skjult af maskinen. Vær derfor ekstra opmærksom på at der ved brug, ikke er fødder eller hænder i nærheden af de mekaniske dele. Hold i stedet en passende sikkerhedsafstand Trappebestigning - nedad Man må kun transportere personer med hvis man er instrueret og øvet i betjeningen af apparatet. Det er en god ting at øve trappestigningen med enkeltrinsfunktionen og den trinløse hastighedsregulator uden personer i en! Før brugen kontrolleres sikkerhedsbremserne (se kapitel 6.4 og 8.6). Det er en god ting at øve trappestigningen med enkeltrinsfunktionen og den trinløse hastighedsregulator uden personer i en. 1. Håndgrebet skal stilles i den rigtige højde (se kapitel 3.4 og 6.8) 2. startes med TIL/FRA-kontakten. 3. Trappestigningen klares hurtigst uden problemer, hvis de grundigt læser nedenstående anvisninger (se kapitel 6.2.3). 4. Stigningsbenet trækkes helt ind med OP/NED-kontakten (se kapitel 6.3). 5. vippes let (se kapitel 6.9). 6. Der køres fremad med hen til trappekanten. Tasterullerne på sikkerhedsbremserne forhindrer at ruller ud over trappekanten. 7. OP/NED-kontakten trykkes i retning NED, og stigningsforløbet nedad begynder. Slå i givetfald enkeltrinsfunktionen fra Stigningsbenet kører ned og sætter af på det næste trappetrin Transport: Sluk altid for en inden transport! Forsikrer Dem, ved transport i køretøj, at en til enhver tid fastgøres i fuld overensstemmelse med alle de gyldige og lovlige bestemmelser og forskrifter Lagttagning ifm. montering: Vær opmærksom på at kørehjulene, under transport, ikke støder imod væg gelænder eller andre dele af trappen. Det vil kunne føre til farlige situationer. Da stigningsbenet støtter på det næste, nedadgående trin og kører længere ud, bliver kørehjulene og stellet løftet let fra det foregående trappetrin. Ved smalle stole (siddebredde smallere end 40 cm), spørges Kinco Corp. ApS til råds om hvorvidt det er muligt at fastgøre kørestolen! 14 27

15 Den første takt er forbi når kørehjulene står på det følgende, højere trin, og kørehjulene igen har overtaget lasten fra stigningsbenene. 5 Ibrugtagning 5.1 Maksimal bærekraft Bemærk at den maksimale bærekraft på 135 kg (stolen medregnet) ikke må overskrides. 5.2 Batteripakke Før tages i brug skal bly-akkumulator-batterierne i batteripakken ubetinget lades fuldstændigt op (udførlige bemærkninger se kapitel 8.3). Den anden takt begynder med at stigningsbenet trækkes ind. Denne proces afsluttes når stigningsbenet igen er i højeste position. 5.3 Sikkerhedsbremser Før hver igangsætning skal sikkerhedsbremserne kontrolleres på begge hjul. Udførlige bemærkninger findes i kapitel 6.4. og Stigningsfod-ruller Kontroller regelmæssigt om belægninger på de to stignings fodruller er ubeskadiget. Forklaringer findes i kapitel 8.7. Da en under hele processen bliver ført med et let træk bagud, ruller den automatisk hen til næste trin og er klar til en ny opstigning. Da enkeltrinsfunktionen som udgangspunkt er slået til, ender opstigningen her, og for at komme videre trykker man på ny på op knappen. Stigningsprocessen gentager sig nu som beskrevet fra punkt

16 6 Betjeningsanvisninger Før vi kommer til de egentlige betjeninganvisninger, vil vi præsentere de vigstigste komponenter. 6.1 Betjeningsmodul Betjeningsmodulet befinder sig i denne serie på højre håndtag og består af en op/ned kontakt, en hastighedsregulator, en sikkerhedschip til tyverisikringen en tænd/sluk kontakt. En venstrehåndsudgave kan bestilles mod merbetaling EIN/AUS-Schalter Under længere stilstand bør slås fra med TIL/FRA-kontakten. en er udstyret med en automatisk sluk-funktion, hvilket betyder at hvis trappemaskinen står i 5 min uden at blive brugt, slukkes der for maskinen. Når man skal bruge maskinen igen, slukkes der først på kontakten, hvorefter der tændes igen. For at opnå sikrere håndtering i mørke trappeopgange, er hver udstyret med to serieforbundne diode lys. Belysningen aktiveres automatisk når en tændes. Ønskes en leveret med hældningsberegner, bliver denne automatisk aktiveret ved opstart af maskinen (se kapitel 6.1.2) Hældningsmåler (valgfri) Hvis ønsket kan en udstyres med en hældningsmåler. Er hældningen under transport for stejl eller for flad, vil håndgrebet vibrere. Jo stejlere hældning desto tydeligere bliver vibrationerne. Vibrerer håndgrebet ikke, holdes maskinen i perfekt position, og her vil en være lettest at betjene. Er en udstyret med denne hældningsmåler, vil håndgrebet vibrere kort hver gang maskinen bliver tændt. Dette signalerer blot at hældningsmålerer aktiv. Er dette ikke tilfældet, bør de henvende dem til forhandleren eller producenten AAT Alber Antriebstechnik GmbH OP/NED-kontakt (UP/DOWN) Med OP/NED-kontakten aktiveres stigningsmekanismen for op hhv. nedadstigning Hastighedsregulator Med hastighedsregulatoren kan hastigheden reguleres trinløst. Når man kører med maskinen første gang, er det bedst at vælge hastigheden så lav som muligt Trappebestigning - opad Man må kun transportere personer med hvis man er instrueret i apparatets betjening og har øvelse. Det er en god ting at øve trappestigningen med enkeltrinsfunktionen og den trinløse hastighedsregulator uden personer i en! Før brugen kontrolleres sikkerhedsbremserne (se kapitel 6.4 og 8.6). Trappestigningen klares hurtigst uden problemer, hvis de grundigt læser nedenstående anvisning. Hermed endnu et tip: Læn under hele processen maskinen let bagud, og træk let i den, derved opnår De at hjulene altid bliver placeret rigtigt på næste trin. 1. Håndgrebet indstilles i den rigtige højde (se kapitel 3.4 og 6.8) 2. slås til med FRA/TIL-kontakten. 3. Slå i givetfald enkeltrinsfunktionen fra (se kapitel 6.2.3). 4. Stigningsbenet trækkes helt ind med OP/NED-kontakten (se kapitel 6.3). 5. vippes let (se kapitel 6.9). 6. Der køres med baglæns hen til trappen og man går 2-3 trin opad. Apparatet befinder sig nu sin udgangsstilling for stigningen opad. Sørg for at begge kørehjul hviler på det nederste trin. Stigningsprocessen fuldføres med kun 2 takter pr. trin. 7. Hold op/ned knappen i retning op, og stigningsprocessen begynder med at stigningsbenet kører ned. Apparatet skal under hele stigningsprocessen holdes under træk; d.v.s. skal hele tiden trækkes let bagover. Når stigningsbenet når ned på jorden, overtager det lasten fra kørehjulene, og kørehjul med samt stel bliver løftet

17 6.8 Indstilling af håndgreb i den rigtige højde Før trappebestigning og kørsel på skrå flader trækkes håndgrebet højde til skulder; håndgrebet løsnes ved at befæstelsesknappen drejes mod uret. Herefter spændes håndgrebet igen fast med befæstelsesknappen. Efter indstilling skal det altid kontrolleres om grebet er fikseret sikkert Sikkerhedschip til Tyverisikring Op/ned kontakten virker kun, hvis sikkerhedschippen til Tyverisikringen er skubbet ind i den dertil indrettede lomme. For at sikre at chippen sidder som den skal, skal der høres et lille klik når den falder på plads, først da er der garanteret skadefri kørsel med en. Er chippen ikke isat, kan en nok indstilles, men ikke benyttes. Dermed sikres det at fremmede personer ikke benytter en. 6.2 Tastatur 6.9 Vippefunktion Ved trappekørsel og kørsel på skrå flader, er det nødvendigt at vippe en. Dertil er det enkelt at bruge stigningsbenet til hjælp. 1. Tænd på Tænd/sluk knappen. 2. Tryk op på op/ned knappen indtil stigningsbenet er hævet 1-2 cm over overfladen. 3. Støt med foden på motorhuset og vip maskinen mod Dem selv, indtil De mærker en god balance. 4. Maskinen er tilpas afbalanceret når De føler at der ikke skal bruges særligt med kræfter for at holde den. 5. Ved kørsel på skråt underlag skal stigningsbenet været trukket helt op. Hvis De vipper en for voldsomt sørger sikkerhedsbremsen for at trække den fremover Batterikapacitet På tastaturet vises bl.a. hvor meget strøm der er tilbage på batteriet. Lyser dioden i det grønne område, er batteriet fuldt opladet. Lyser dioden i det gule område er der kun lidt strøm på batteriet og man bør sætte batteriet til opladning. Lyser kapacitetsdioden i det røde felt (dioden blinker), så lyder der en signaltone i 12 sek. Ved første signaltone rækker batteriet til max trin (afhængig af belastning). Blinker batterikapacitetstegnet, er overvågningselektronikken blevet bekendt med en fejl. Nærmere forklaring derpå finder De i kapitel Lysdiode viser tegn på fejl Mulige fejl bliver signaliseret ved hjælp af en blinkende lysdiode. I tilfælde af fejl slukkes og tændes der for maskinen. Vises fejlen igen, afmonteres batteriet. Hvis heller ikke det hjælper, kontaktes Deres autoriserede forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH Kørsel på en skrå flade Ved kørsel på meget skrå underlag skal De sørge for at håndgrebet er i den helt rigtige højde (se kapitel 3.4 og 6.8), derefter vipper de maskinen let (se kapitel 6.9). Til slut trækker de stigningsbenene helt op. Af sikkerhedsmæssige årsager skal en ekstra person stå til rådighed Kørsel nedad Der køres forlæns hen til den skrå flade og så nedad. For at bremse en skal den vippes længere tilbage, så sikkerhedsbremserne kan få greb i underlaget. Diode blink Bekendte fejltilstande 1 x Defekte ladebolte 2 x Defekt op/ned kontakt 3 x Fejl på H-bro 4 x Fejl på power relæ 5 x Motorfejl Kørsel opad Den skrå flade entres baglæns. For at bremse en skal den vippes længere tilbage, så sikkerhedsbremserne kan få greb i underlaget

18 6.2.3 Enkelttrinskontakt På tastaturet findes også tast for enkeltrinsfunktionen. Skal denne funktion ikke benyttes, kan De manuelt slå den fra. Den gule lysdiode over piktogrammet med den gennemgående pil er slukket når enkeltrinsfunktionen er slået fra. For at køre videre skal OP/NED-kontakten slippes og derefter trykkes ned igen. Holdes op/ned knappen inde, stiger trappemaskinen kun med et trin ad gangen. Stigningssystemet stopper på det helt rigtige sted, og hjulene kan frit køre hen til næste trappetrin. 6.3 Stigningsben Stigningsbenet skal trækkes helt ind med OP/NED-kontakten: til kørsel på en jævn eller skrå flade til kontrol af sikkerhedsbremserne ved begyndelse af trappebestigning (op- eller nedad) For at få bedre plads skal stigningsbenet køres så langt ud at det støtter på underlaget. (se kapitel 6.6.1). 6.6 Persontransport med Vær opmærksom på at en er udviklet til at blive betjent af én person, og skal altid betjenes med begge hænder. Med må man kun transportere en enkelt person ad gangen. Ved kørsel på skråt og meget skråt terræn, samt trappekørsel, bør De først øve Dem uden person og stel. På den måde undgår De at udsætte folk for farer. Når der øves trappebestigning, anvendes enkeltrinskontakten (se kapitel 6.2.3). Desuden bør man indstille den laveste hastighed (se kapitel 6.1.4). Den maksimale bærekraft (se kapitel 5.1) må ikke overskrides. Af sikkerhedsmæssige årsager, skal en altid betjenes bagfra og aldrig fra siden. Når De lader personerne i en stå uden opsyn, bør de være opmærksom på følgende punkter: Sikker parkering af Undgå at maskinen ruller, dette gøres ved at køre stigningshjulene ned så de lige akkurat støtter på underlaget (se billede). Tænd for maskinen på tænd/sluk knappen. Tryk op/ned knappen op, indtil stigningsbenet rammer underlaget. 6.7 Kørsel på plan flade Man kan uden problemer transportere personer i kørestol med over plane flader. Stigningsbenet skal være trukket helt ind. Dørtærskler overvindes bedst når du trækker en med kørestolen baglæns over

19 6.5.6 Demontering af kørestolens hjul For at transportere kørestolen ad trapper med skal de store kørestolshjul tages af. Hjulene skal være hævet ca. 1 cm fra bunden. Efter montage af sikringsstifterne aktiveres eventuelt OP/NED-kontakten i retning OP indtil apparatet og stolen er løftet af stigningsbenet. 1. I kørestolens hjul er der i centrum stikaksler. Tryk med pegefinderen på udløsningsknappen i midten af en sådan aksel; forbindelsen løsnes, og hjulet kan trækkes af. 2. På denne måde tages de to hjul af kørestolen. Derefter trækkes stigningsbenet helt ind, kørestolen og trappestigningsystemet er dermed klart til brug. 6.4 Sikkerhedsbremser På stigningsenhedens kørehjul sidder sikkerhedsbremserne. Før hver ibrugtagning skal sikkerhedsbremserne kontrolleres. Bremseffekten kan kontrolleres på forskellige måder som beskrevet i kapitlerne og Kontrol af den nødvendige bremseeffekt på en flade Stigningsbenet trækkes helt ind, og vippes bagover indtil standrøret står mod jorden i en vinkel på ca. 45. Hvis i denne stilling ikke kan bevæges fremad ved håndgrebet, men kun baglæns fra stedet, forefindes den bremseeffekt der er nødvendig til sikker drift. Træder bremsevirkningen ikke i kraft, bør ikke benyttes. Kontakt straks Deres forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Træder bremsevirkningen kun i kraft i den ene side, bør en ikke benyttes. Kontakt straks Deres forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH Kontrol af den nødvendige bremseeffekt på den øverste trappekant Demontering af fra kørestolen OP/NED-kontakten bevæges i retning OP (og ikke i retning NED), så stigningsbenet bevæger sig i retning af betjeneren bagud og nedad. Apparat og kørestol bliver løftet så snart stigningsbenet støtter på kørselsfladen. OP/NED-knappen løsnes når kørestolen er løftet så meget at de store hjul kan monteres (det er muligt i cirka ¾ af den højeste stilling - vedstående billede). Kørestolshjulene sættes på, og håndbremserne trækkes. De to sikringsstifter tages ud af de øverste holdere (udløsnings-boltene trykkes ind). Nu bevæges OP/NED-kontakten i retning NED, stigningsbenet trækkes helt ind, og køres baglæns væk fra kørestolen; hvis herunder eventuelt klemmer i den nederste holder, skal håndgrebet eventuelt trykkes flere gange fremad, og apparatet igen køres baglæns ud. Gennemfør ikke denne test når kørestolsbrugere benytter maskinen. Stigningsbenet trækkes helt ind, og vippes bagover indtil standrøret hælder mod jorden i en vinkel på ca. 45. Uden person køres der i denne bagoverhældende stilling fremad til den øverste trappekant. Hvis ikke kan skubbes over trappekanten, er den bremsevirkning til stede, der er nødvendig for den sikre anvendelse. Træder bremsevirkningen ikke i kraft, bør ikke benyttes. Kontakt straks Deres forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH. Træder bremsevirkningen kun i kraft i den ene side, bør en ikke benyttes. Kontakt straks Deres forhandler eller AAT Alber Antriebstechnik GmbH

20 6.5 Anbringelse/aftagning af Holderen på kørestolen For at anvende kørestol med skal kørestolen udrustes med en holder til. Firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH tilbyder et universelt anvendeligt holdersystem. PÅ kørestolens ramme bliver der af forhandleren eller af firmaet AAT monteret en nedre og en øvre holder Indføring af i den nederste kørestolsholder 1. For at kørestolen ikke ruller væk under montagen, skal dens håndbremser aktiveres. 2. Stigningsbenet på trækkes helt ind. 3. vippes let bagover og køres hen midt på bagsiden af kørestole. 4. skubbes nu fremad indtil den nederste stang er kørt ind i den nedeste holder på kørestolen, så den støder på modstand. Er der på kørestolen en holder påsat der skal fiksere stolen i vippeposition, skal den øverste stang i holderens øverste klo! Ved smalle kørestole (mindre end 40 cm.), forespørg da forhandleren om montering på er muligt. Kørehjulene kan ved opstigning støde til monteringsdelene og derved opståes en farlig situation! Indføring af i den øverste kærestolsholder 1. Den laveste stigningshastighed indstilles. 2. Nu bevæges OP/NED-kontakten i retning OP (og ikke i retning NED), så stigningsbenet bevæger sig i retning af den betjenende person bagud og nedad. 3. Når stigningsbenet støtter på jorden, bliver apparatet løftet. Hvis er justeret efter midten, kører den øverste stang ind i grebene på de øverste holdere ; justeringsringene ligger derefter ind mod holderne.. Læs mere om holderen med vippeposition i afsnit Er stangen kørt helt ind i den øverste holder, løftes kørestolen ikke. OP/NED-kontakten slippes når kørestolens hjul er løftet ca. 1 cm over underlaget Holder på På er der en holder foroven og en holder forneden dog kun ved individuel kørestolstilpasning. Til højdeindstilling af den nederste stang findes der udboringer i stigningsenhedens hus. Forhandleren resp. firmaet AAT Alber Antriebstechnik GmbH tilpasser montagehøjde til den anvendte type kørestol. På den øverste stang findes der justeringsringe på begge sider. Stelringenes placering skal indstilles så de passer den enkelte kørestol. Denne indstilling foregår hos den autoriserede forhandler eller hos AAT Alber Antriebstechnik GmbH Fiksering af på kørestolen 1. En af sikringsstifterne trykkes med tommelfingeren ind i den centrale udløsningsbolt. 2. Sikringsstiften føres helt ind i udboringen i en af de øverste kørestolsholdere, og udløsningsbolten slippes. 3. Nu føres den anden sikringsstift ind i den anden, øverste kørestolsholder som beskrevet i punkt 2. Dermed er der etableret en stabil forbindelse mellem og kørestolen

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario

Betjeningsvejledning. CargoMaster C 141 C 141 Vario Betjeningsvejledning CargoMaster C 141 C 141 Vario 1 Indholdsfortegnelse 2. Indledning 3. Kort oversigt 3.1 Generelt 3.2 Funktionsprincippet 3.3 Funktionsforløb 3.4 Beskrivelse C 141, C 141 Vario 4. Før

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de

Trappemaskinen til Deres kørestol. Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol. www.aat-online.de Trappemaskinen til Deres kørestol Sikker og komfortabel på trapper med egen kørestol www.aat-online.de For mange mennesker giver trapper problemer i hverdagen. I hjemmet, på skolen, på kontoret, undervejs

Læs mere

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport

s-max c-max U2 SDM7 Aflastningen til Deres personale www.aat-online.de Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport Aflastningen til Deres personale Den pålidelige hjælper til rednings- og sygetransport s-max c-max U2 SDM7 www.aat-online.de s-max 160 kg Utila ALS 300 Ved sygetransport sker det ofte at patienten skal

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring

Den effektive køre- og bremsehjælp. Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring Den effektive køre- og bremsehjælp Med stor rækkevidde kommer De vidt omkring www.aat-online.de I nogle situationer kan det være svært at komme hurtigt frem i en manuel kørestol. Glæd Dem selv og Deres

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes

Betjeningsvejledning. Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B. Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes Betjeningsvejledning Liftkar MTK 190 Liftkar MTK 310-B Revision: 07/2012 Ret til ændringer forbeholdes dk Side 2 Indholdsfortegnelse: 1. Modeller... 3 2. Tekniske oplysninger... 3 3. Til brugeren af LIFTKAR...

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Det fleksible transportredskab

Det fleksible transportredskab Det fleksible transportredskab Transportproblemer løst med omtanke C www.aat-online.de Transport ad trapper er blandt de vanskeligste opgaver. I den daglige omgang med last der er betydelig større end

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Den universelle trappemaskine

Den universelle trappemaskine Den universelle trappemaskine Sikker og komfortabel på trapper www.aat-online.de Mobilitet er et væsentligt aspekt i Deres livskvalitet. Derfor bør Deres bevægelsesfrihed indskrænkes så lidt som muligt.

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper.

Det er derfor uklogt, at lade personer uden forudgående instruktion og prøvekørsel, betjene Easy-Climb trappemaskinen på trapper. Ved brugen af Easy-Climb trappemaskinen, er det som ved brugen af alt anden teknik - absolut nødvendigt, at sætte sig grundig ind i brugsanvisningen! - uanset instruktion omkring leveringen. Når nødvendigheden

Læs mere

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK

PooL-Lift Brugervejledning. fra POOLLIFT.DK PooL-Lift Brugervejledning fra POOLLIFT.DK 1. Sikkerhedsanvisninger Før du bruger Pool lift, skal du sørge for at: brugeren / pårørende har fået passende instruktion og oplæring. denne brugsanvisning er

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8

ALFA 56. Tips til sikker kørsel Side 1-2. Oversigt over kørestolen Side 3-4. Justeringer Side 5-6. Brugervejledning Side 7-8 ALFA 56 Indholdsfortegnelse Tips til sikker kørsel Side 1-2 Oversigt over kørestolen Side 3-4 Justeringer Side 5-6 Brugervejledning Side 7-8 Opladning af batterier.. Side 9 Bemærk følgende Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat

KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR. Vakuumaggregat KORTFATTET BRUGERMANUAL FOR Vakuumaggregat Indholdsfortegnelse Denne Manual... Side 2 Forord.. Side 3 Vigtigt. Side 3 Sikkerhedsforeskrifter. Side 4 Montering på maskinen... Side 5 Opstilling... Side 6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse

Bison 80 Brugervejledning 1. udgave - april 2005. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til din trappelift...2 2 Hovedkomponenter...2 3 Betjening...3 3.1 Oplade din trappelift... 3 3.2 Sikker drift... 4 4 Anvende din trappelift...5 5 Ekstraudstyr...6 5.1

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster.

BRUGERVEJLEDNING. Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk - info@sportster. BRUGERVEJLEDNING Apollo 570 Apollo 735 Apollo 665 Apollo 740 Apollo 666 Apollo 745 Apollo 686 Apollo 850 Apollo 730 Apollo 890 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk - 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 - Fax.

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug.

ErgoTrainer. Vægtaflaster. Brugermanual. Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. ErgoTrainer Vægtaflaster Brugermanual Vigtig information! Brugermanualen skal læses inden ErgoTraineren tages i brug. Denne brugermanual indeholder informationer i forbindelse med brugen, vedligeholdelse

Læs mere

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.

Lille Viking. Brugervejledning. Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac. Lille Viking Brugervejledning Etac a /s Parallelvej 1, 8751 Gedved Telefon 79 68 58 33 Fax 75 66 52 57 E-mail info@etac.dk Hjemmeside www.etac.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Luna/200. Luna/275. Loftlift. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel. Manualen skal læses inden Luna tages i brug.

Luna/200. Luna/275. Loftlift. Brugervejledning. Vigtigt - advarsel. Manualen skal læses inden Luna tages i brug. Luna/200 Luna/275 Loftlift Brugervejledning Vigtigt - advarsel! Manualen skal læses inden Luna tages i brug. Denne manual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel, i forbindelse

Læs mere

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol.

Kelvin. En unik kørestol til de individuelle løsninger. Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. Kelvin En unik kørestol til de individuelle løsninger Denne brugsvejledning giver vigtig instruktion i sikker brug af Kelvin kørestol. efter Læs venligst denne manual og brug kun Kelvin stolen grundigt

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de

Trappemaskinen til professionelle. Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! www.aat-online.de Trappemaskinen til professionelle Transportproblemer på trapper? Vi har løsningen! A www.aat-online.de At transportere tungt gods op og ned ad trapper, er et af de mest udfordrende transportproblemer.

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621

e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 e-move Betjeningsvejledning No. Z1 06 05 33621 Indholdsfortegnelse Forord e-move Sikkerhedsråd Modeller af e-move Montering af e-move Betjening af e-move Guide for sikker kørsel med e-move Transport og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual

Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15. Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller. Operatør Manual Dansk Manual 2015 Dato: 31.03.15 Læs manualen før brug! RX-4 automatisk tablet tæller Operatør Manual 1 Indhold Pakkens indhold:... 3 Beskrivelse af maskinen:... 3 Betjeningsvejledning:...:... 4 Placering

Læs mere

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A

medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 Brugervejledning G90T og G90A medemagruppen P9-0291-Q ver. 1.0.0 - april 2011 DK Brugervejledning G90T og G90A Medema Danmark A/S Enggårdvej 7 Snejbjerg 7400 Herning Telefon: 70 10 17 55 Telefax: 97 18 88 5 Quick guide P9-0291-Q 2

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator

Zebra Rollator. Brugervejledning. Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark. Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Brugervejledning Kontakt: Mobilex A/S Nørskovvej 1 8660 Skanderborg Danmark Ajour per 03 / 2005 1/10 Zebra Rollator Zebra Rollator Indholdsfortegnelse Zebra Rollator Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter

Brugervejledning til 2-hjuls Scooter Brugervejledning til 2-hjuls Scooter 1 Denne brugervejledning medfølger til din 2-hjuls scooter. Brugervejledningen er gældende for alle 2-hjuls scootere, der er produceret på vores fabrik. Nogle funktioner,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer:

Karma 737 el-scooter. Den perfekte allround-model til både land og by. Tekniske specifikationer: Karma 737 el-scooter Den perfekte allround-model til både land og by. Stabil, velkørende og lydsvag Affjedret undervogn Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys Personvægt max. 135 kg Drejesæde

Læs mere

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer:

Karma 848 el-scooter. Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Tekniske specifikationer: Karma 848 el-scooter Hvis man skal køre langt og ønsker en komfortabel køreoplevelse på 4 hjul. Fuldt affejdret Programmerbar hastighed etc. Lys, blinklys, stoplys, katastrofeblink Lastevægt max. 180 kg

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7

Betjeningsmanual. Gælder for følgende modeller: Revisionsnr 12 1/7 Betjeningsmanual Gælder for følgende modeller: e3 Venlo e3 Manhattan E3 SYLT EPO Classic L3 Revisionsnr 12 1/7 1 Indledning Det er vigtigt, at du læser manualen før du bruger din nye elcykel. På den måde

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender barnevognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Lambda/175. Badeleje. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Lambda/175 Badeleje Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual er udviklet til teknikere, installatører, ergoterapeuter og andet personel,

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D k. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D k b r u G e r m a n u a l w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. SikkerheD..........................................................

Læs mere

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U

D K B R U G E R M A N U A L W W W. V E L A. E U DK B R U G E R M A N U A L WWW.VELA.EU INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO 100EF... 4

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

CTEK XC 800 Batterilader

CTEK XC 800 Batterilader CTEK XC 800 Batterilader Til blysyre-batterier 1.2 100Ah Brugsanvisning og vejledning til professional opladning af start- og solarbatterier. DK INTRODUKTION Tillykke med købet af din nye professionelle

Læs mere

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning

Transportbånd. Betjeningsvejledning. >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Transportbånd Betjeningsvejledning >> Før transportbåndet tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring Transportbånd 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring Transportbånd

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget

Brugsanvisning. FlexCare lejer type 1000 til 7000. Indhold. 1 - Advarsel. Serie 6200 er undtaget Brugsanvisning FlexCare lejer type 1000 til 7000 Serie 6200 er undtaget Indhold 1. Advarsel 2. General brug af FlexCare leje 3. Indstilling af hjul 4. Indstilling af lejets højde 5. Indstilling af hovedsektion

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X1L L = med lithium batteri) ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere