Undersøgelse af radonsikring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af radonsikring"

Transkript

1 Undersøgelse af radonsikring Nybyggeri Mette Neerup Jeppesen Temadag, Vintermøde 2011 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

2 Overordnet projektpræsentation formål indhold, 2 og 3 Metoder Resultater Evaluering Delprojekt 3 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

3 avisudklip Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

4 Finansiering Formål og indhold Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

5 Radonsikring i nybyggeri dokumentation og teknologiudvikling! Projekt for Boligfonden Kuben Delprojekt 3 Sponsorer Boligfonden Kuben Weber A/S Sundolitt A/S Icopal A/S Miljøstyrelsen VIA University College, Horsens Århus Ingeniørhøjskole Følgegruppe - Forskningscenter RISØ - Statens Institut for Strålehygiejne, SIS - Statens Byggeforskningsinstitut, SBI -Icopal -Dansk Byggeri - Sundolitt - Weber - Region Midtjylland - Miljøstyrelsen -Kuben - Dansk Boligbyg -Tri-Consult - Danske Arkitekter -Arkitema -Tekniq Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde Foreningen af Rådgivende Ingeniører 5 / 62

6 Formål Tilvejebringe dokumentation af effekten af kendte/nye metoder til radonsikring (boliger opført med terrændæk) At videregive viden til forbedret grundlag for nye retningslinier og standarder i DK og EU Delprojekt 3 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

7 Hovedelementer Forundersøgelser (diplomprojekter) Undersøge radonpotentialet i jorden på lokalitet for nybyggeri (DP1) Laboratorieundersøgelse af forskellige radonsikringer (DP2) Delprojekt 3 Hovedprojekt Undersøge overordnet radonniveau i indeklimaet i området Undersøge effekt af forskellige radonsikringer Tætning (DP3a) Ventilation i kapillarbrydende lag (DP3b) Kortlægge specifikke indtrængningspunkter (DP3a) Fuldskalaforsøg på lokaliteter (nybyggeri) Mere info: Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

8 (dokumentation - tætning) Undersøgelsesmetoder Resultater Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

9 To hustyper med almindeligt sikringsniveau (9 huse) To hustyper med nye sikringsmetoder (6 huse) En hustype med aktiv ventilation under gulv (2 huse) En hustype med almindeligt sikringsniveau (8 stueetage lejligheder) Èt hus med fuld membran 16 ens enfamiliehuse 2 ens etageboliger Opført efter almindelig dansk standard Samme bygmester og sjak Bygget Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

10 Etagebyggeri, 8 lejligheder i stueplan Lille bolig (2 huse) 100 m 2 Stor bolig (14 huse), 124 m 2 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

11 Tætningsdetaljer Almindeligt sikringsniveau - sikringsdetaljer Delprojekt 3b Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

12 Tætningsdetaljer Forbedret sikringsniveau - sikringsdetaljer Delprojekt 3b Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

13 Tætningsdetalje Fuld membran - sikringsdetaljer Delprojekt 3b Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

14 Afhjælpningsdetalje Passiv ventilation under gulv - sikringsdetaljer Delprojekt 3b Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

15 Undersøgelsesprogram Radonindeklimamåling (dosimeter) 3 målerunder (ca. 4 uger) 16 enfamiliehuse ( m 2 ) 8 lejligheder (stueplan) (3. målerunde dog kun 9 huse) - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram Delprojekt 3b I alt 114 målinger Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

16 Undersøgelsesprogram Lækagesporingsmålinger (thoron) 1 2 målerunder (øjebliksværdi) 9 13 huse målepunkter pr. hus - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram Delprojekt 3b Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

17 Resultater indeklima Overordnet Kun 1 af 16 boliger < gennemsnit i danske boliger Kun 7 af 80 målinger < gns i boliger bygget efter % boliger > 100 Bq/m 3 (BR2010) Bq/m Målte radonkoncentrationer, rådata, stue og bryggers tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b /1/ 50 0 /26/ Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

18 fuld membran Ingen kantmembran Over betondæk Over betondæk, st Under betondæk Under betondæk, st Sammenstøbt Resultater indeklima Hustype Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / Bq/m3 Antal målinger stue bryggers samlet antal

19 Resultater IK og thoron Huse med kantmembran o. betondæk 0 bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 Væsentlig højere indhold end under betondæk Stue (+54 %) Bryggers (+74 %) Baseret på 70 målinger 3 målerunder, 7 huse (under betondæk 7 huse) - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Thoronmåling bekræfter delvist (øget kantindtrængning) Formodet årsag fejl i anlægsfase og/eller ringere tæthed Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

20 Introduktion - sikringsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

21 Resultater IK og thoron Tætnet rørgennemføring 0 bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 IK måling Indikerer mod forventning forhøjede indhold Sammensat konstruktion slører evt. billedet - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Thoronmåling Membran hus indtrængning i alle gennemføringer Tætnet rør indtrængning i op til 71 % af gennemføringer Alm. rør indtrængning i op mod 88 % af gennemføringer Huse dog varierende antal gennemføringer (radiator) TYDELIGE tegn på teknikskab er det svage punkt! Svage indikationer på øget tæthed ved særlig tætning Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

22 Resultater IK og thoron Hus med fuld membran 0 bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 Højeste indtrængning af undersøgte huse Sæsonkorrigeret gns. > 250 Bq/m3 3 målerunder, ét hus Litteratur indikerer stor spredning på effekt - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Thoronmåling påviser indtrængning ved rørgennemføring Svagtforhøjede indhold i jorden Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

23 Resultater IK og thoron bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Formodet årsag Primært fejl i anlægsfase (perforering) (sekundært let forhøjede indhold i jord) Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

24 Resultater IK og thoron Hus uden kantmembran (rørtætning) 0 bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 Næsthøjeste indtrængning Sæsonkorrigeret gns. > 200 Bq/m3 3 målerunder, ét hus - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Thoronmåling bekræfter Primær indtrængning sker ved ydervægskant Mindre indtrængning ved rørgennemføring Fejl i anlægsfasen årsag til manglende kantmembran! Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

25 Resultater IK og thoron Sammenstøbt fundament og gulv 0 bran bran æk, st dæk k, st tøbt 0 Markant højere radonindhold i øvrige huse Stue (+52 %) Bryggers (+96 %) Baseret på 98 målinger Ingen thoronmålinger - tætningsdetaljer - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Konstruktionsafvigelser mellem huse og stuelejligheder kan forstyrrer billedet Indikationer om at kantmembranen er afgørende Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

26 Trods fokus og anvendelse af gængse metoder for tætning påvises væsentlige overskridelser af grænseværdi i 50 % boliger!! væsentlige tegn på manglende erfaring og manglende rutine i byggefasen yderligere fokus/erfaringsopsamling nødvendigt! tætning bør evt. som standard kombineres med ventilation Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

27 (radonpotentiale) Undersøgelsesprogram Resultater Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

28 Undersøgelsesprogram DOSEman 6 borehul (1 m.u.t) 2 målepunkter v. hvert hus Mellem huse yderligere 5 mp. I alt 38 målinger, 60 min. Ét måleudstyr Måleperiode 10 dage Delprojekt 3b Marcus 10 Nedramning af spyd (0,5 1 m.u.t) 1 målepunkt v. hvert hus I alt 45 målinger, 1 min. Ét måleudstyr Måleperiode 4 dage Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

29 Resultater Ny metode til måling af radon DOSEmann tilfredsstillende, dog anbefales validerende målinger Opserveret forhøjede udslag i glimmerler, ellers ingen nævneværdige variationer Bq/m3 Jordtype Grus Sand Silt Ler Moræneler 222 Rn, Bq/m 3 Radon Delprojekt 3b Efter trykkorrektion relativt ensartede radonindhold 0 Relativt lave radonkoncentrationer ( Bq/m 3 ) ikke unormalt Bq/m 3 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

30 (laboratorieforsøg - tæthed) Undersøgelsesmetoder Resultater Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

31 Undersøgelsesprogram Sporgasmålinger (CO 2 ) 1 ubrudt betonplade (dæk) 3 forskellige rørgennemføringer 2 forskellige kantmembraner 3 forskellige differenstryk - undersøgelsesprogram Delprojekt 3b Forsøgstrykdifferens Pa (naturlig trykdifferens 1 50 Pa) Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

32 Resultater Overordnet Udviklet en forsøgsopstilling egnet til undersøgelsen (dog flere fordelagtige forbedringsmuligheder) Indledende afprøvning (validering mangler) Rørgennemføringer Ingen tætning markant større utæthed end øvrige Fugning væsentlig bedre end rørmanchet - undersøgelsesprogram - resultater Delprojekt 3b Kantmembraner Konklusioner usikre Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

33 Radon koncentration, RAD7, MP3ud Radon koncentration [ B q /m 3 ] Delprojekt 3b (effekt af ventilation) Undersøgelsesprogram Resultater Dato Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

34 Undersøgelsesprogram Radonlogning (over/under gulv) 2 målerunder (ca. 4 5 uger) 4 enfamiliehuse ( m2) (én lokalitet dog kun én målerunde) Delprojekt 3b - undersøgelsesprogram Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

35 Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

36 Resultater Ventilation af kapillarbrydende lag Formål: at ventilere kapillarbrydende lag / vende trykgradient. Erfaringer: Effektivitet 50 99% [Bq/m3] Minimerer forureningsniveau under gulv 3000 Minimerer indtrængning pga. ændret gradient og ændret potentiale Delprojekt 3b - undersøgelsesprogram - resultater Dato Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

37 radonmåling i jord Ny metode giver mulighed for måling i lavpermeable jordarter (lavpermeable jordarter har størst radonpotentiale) Metode bør verificeres før yderligere anvendelse laboratorieforsøg (tæthed) Metode for afprøvning er udviklet Målinger indikerer øget tæthed ved fugning frem for tætning ved rørmanchet Metode og afprøvninger bør verificeres før yderligere anvendelse Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

38 (dokumentation af tæthed) Der opserveres meget væsentlige fejl og mangler i byggefasen glemt tætning Bortskåret membran Fejl i udbedringer Årsag til fejl i byggefase vurderes at manglende erfaring og manglende rutine Radon og thoron målinger indikerer/påviser at fuld membran ikke har forventet effekt at kantmembran som forventet HAR effekt at kantmembran nedstøbt under betondækket er mere effektfuldt end membran udlagt over dækket at tætning af rørgennemføringer at sammenstøbning af fundament og betondæk giver den bedste tætning Delprojekt 3b (ventilation i kapillarbrydende lag) Der påvises gode effekter (50 99%) Trods fokus og anvendelse af gængse metoder for tætning påvises væsentlige overskridelser af grænseværdi i 50 % boliger!! yderligere fokus/erfaringsopsamling nødvendigt! tætning bør evt. som standard kombineres med ventilation Undersøgelse af radonsikring i nybyggeri i DK, Temadag, Vintermøde / 62

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS

Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS ERFARINGS OPSAMLING Passiv ventilation under huse Miljøprojekt nr. 1348 2010 Henrik Husum Nielsen, NIRAS Nanna Muchitsch, NIRAS Anders G. Christensen, NIRAS Følgegruppe Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Susanne

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning

Tilbygning med høj taghældning Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt

Læs mere

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976

Typehus 1960-1976. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1960-1976 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Typehus 1960-1976 Opført i perioden: ca. 1960-1976 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være

Læs mere

Tilbygning/fladt tag 1960-

Tilbygning/fladt tag 1960- Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Tilbygning/fladt tag 1960- Opført i perioden: ca. 1960- VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at

Læs mere

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus)

Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Individuelt hus 1970/1½ plan (arkitekttegnet hus) Opført i perioden: ca. 1970-1977 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen

Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Sommerhus af træ/uden dampspærre i ydervæggen Opført i perioden: ca. 1950-1980 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng.

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning. Huseftersyn energiberegning - klimakontrol. Nordisk Engineering ApS Tlf.: 86 48 88 08 www.nordeng. Boligrådgivning Huseftersyn energiberegning - klimakontrol Forord: Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Kruså. Udløbsdato 23-01-2016. Lb. nr. H-15-03303-0064. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Heinz Helmut Büttner dresse Åbjerg 12B Postnr. 6340 Dato 23-07-2015 By Kruså Udløbsdato 23-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-14 Matrikel/Ejerlav: 366 Kruså, Bov Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søborg. Udløbsdato 29-07-2014. Lb. nr. H-14-00445-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svend Erik Jensen dresse Dickens lle 21B Postnr. 2860 Dato 29-01-2014 By Søborg Udløbsdato 29-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 159-34062 Matrikel/Ejerlav: 21 iø Buddinge Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn

Nordisk Engineering ApS. Boligrådgivning - Huseftersyn Boligrådgivning - Huseftersyn Forord: Nordisk Engineering ApS Nordisk Engineering ApS er et velrenommeret ingeniør- og rådgivningsfirma der har eksisteret i branchen i mange år. Vi beskæftiger os med mange

Læs mere

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920

Landhus. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører. Opført i perioden: ca. 1850-1920 Version 1.0-1. maj 2012 HUSEFTERSYN Landhus Opført i perioden: ca. 1850-1920 VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars Bjarne Christensen. By Grenaa. Udløbsdato 22-11-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars Bjarne Christensen dresse Vintergækvej 7 Postnr. 8500 Dato 22-05-2015 By Grenaa Udløbsdato 22-11-2015 H-15-000-0129 Kommunenr./Ejendomsnr. 707-76674 Matrikel/Ejerlav: 20Æ Grenaa

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lisbeth Malene Montell. By Langå. Udløbsdato 28-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lisbeth Malene Montell dresse Skovstien 1 Postnr. 8870 Dato 28-04-2015 By Langå Udløbsdato 28-10-2015 H-15-00-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 730-32777 Matrikel/Ejerlav: 5FN Langå By,

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth. By Aarhus C. Udløbsdato 16-07-2013 for ejendommen Sælger: Boet efter Jørgen Hambro Danchell V/ Carsten Leth dresse Niels W.Gades Vej 9 Postnr. 8000 Dato 16-01-2013 By arhus C Udløbsdato 16-07-2013 H-13-0-0005 Kommunenr./Ejendomsnr. 751-328729

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Theodor Antonius Nyholm Ommen. By Kruså. Udløbsdato 01-06-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Theodor ntonius Nyholm Ommen dresse Fjordvejen 95 Postnr. 6340 Dato 01-12-2014 By Kruså Udløbsdato 01-06-2015 H-14-0-0334 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-395 Matrikel/Ejerlav: 314 Hokkerup,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi. By Sydals. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune, Bygning og Energi dresse Skovsholm 1 Postnr. 6470 Dato 30-03-2015 By Sydals Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0100 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-19322 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 18-09-2014. Lb. nr. H-14-00911-0029. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Margit Jensen m.fl. dresse Kaskelotvej 4 Postnr. 9480 Dato 18-03-2014 By Løkken Udløbsdato 18-09-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-31356 Matrikel/Ejerlav: 1BE Ulstrup By, Rubjerg Internt

Læs mere