UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN"

Transkript

1 Boligudvalget L 89 Bilag 15 Offentligt Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Boligudvalget UDVALGSHØRING OM HUSEFTERSYNSORDNINGEN Ang. inkludering af radon i tilstandsrapporten Jesper Bruun Petersen Telefon Fax CVR-nr Tilsluttet F.R.I 3. februar Generelt Hvad er radon? Sundhedsrisiko Hvordan måles radon? Hvad er for meget radon? Kan man sænke radonniveauet? Referencer Køb og salg af boliger, erfaringer fra udlandet Sveriges strålebeskyttelsesmyndighed De norske myndigheder De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder De britiske sundhedsmyndigheder, HPA De amerikanske miljømyndigheder, EPA Verdenssundhedsorganisationen WHO Konklusion Generelt 1.1 Hvad er radon? Radon er en naturligt forekommende radioaktiv gas, der udskilles fra jord og klipper. Stoffet trænger ind i huse og bygninger gennem revner og sprækker i konstruktioner, utætte rør og vandlåse mv., og forurener indeluften. Radon kan ikke ses, lugtes eller smages. Radon tilhører samme gruppe af kræftfremkaldende stoffer som tobak og asbest. Radon i indeluft danner ladede partikler, der gennem indånding optages i luftveje og lunger og udsætter de omgivende celler for bestråling.

2 2 1.2 Sundhedsrisiko Radon er den vigtigste årsag til lungekræft blandt ikke-rygere (WHO 2009). Derudover er stoffet mistænkt årsag til bl.a. akut lymfatisk leukæmi; den hyppigste kræfttype hos børn (KB 2008). I Danmark er radon skyld i ca. 9 % af alle lungekræftsdødsfald (SST 2011), hvilket svarer til ca. 350 dødsfald årligt. På verdensplan drejer det sig om op til mennesker (WHO 2009). 1.3 Hvordan måles radon? Radon i indeluft kan måles ved hjælp af såkaldte dosimetre. En liste over leverandører findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST 2011). En måling bør foretages med mindst 2 dosimetre, som placeres i soveværelse og i stue, hvor de skal sidde i ca. tre måneder. Herefter sendes prøverne til et certificeret analyselaboratorium. Målingen skal foretages i opvarmningssæsonen (SST 2011). Prisen på en måling varierer hos de danske leverandører fra kr. 570 til 625 for 2 dosimetre. Hos enkelte leverandører kan bestilles en simpel elektronisk måling, til en pris af kr. 375 for 3 døgns måling. Køb af måleudstyret til simpel elektronisk måling koster ca. kr Radon måles i Bq/m 3 (antal radioaktive henfald pr. sekund pr. m 3 luft). 1.4 Hvad er for meget radon? De danske byggemyndigheder kræver (på baggrund af WHO 2009 og NSM 2009), at indholdet af radon i nybyggeri ikke overstiger 100 Bq/m 3 (BR 2010). For eksisterende byggeri anbefales simple foranstaltninger ved et indhold over 100 Bq/m 3 og mere effektive foranstaltninger ved indhold over 200 Bq/m 3. Radon udgør en helbredsrisiko, uanset koncentrationen. Husejere bør derfor under alle omstændigheder overvåge indeklimaet i deres boliger. 1.5 Kan man sænke radonniveauet? Problemer med forhøjet indhold af radon i indeluften kan løses enkelt og billigt. I dag udføres dog sjældent radonsikring i eksisterende byggeri, og eftersom en sådan radonsikring derfor ikke er en standardiseret metode, er prisen ofte dyr. Den mest almindelige radonsikring i eksisterende byggeri i dag er membranløsninger eller forøget ventilation i indeklimaet. Der udføres ikke mange "radonsug", som ellers er den mest effektive måde at forbedre indeklimaet på (WHO 2009), og som oftest benyttes i vores nabolande. Og det er ærgerligt da radonsug er en af de billigste metoder til sænkning af radonindholdet.

3 3 Radonsug er egentlig blot en ventilation af et drænlag under gulvkonstruktionen, og kan udføres aktivt eller passivt, det vil sige med eller uden ventilator, hvor den aktive løsning er den mest effektive. Installation af en ventilator giver dog en løbende udgift i forbindelse med drift og vedligehold. Et simpelt radonsug kan udføres for omkring kr., hvorimod forøget ventilation i indeklimaet med varmegenvinding ofte løber op i over kr. Pjecen Radon og enfamiliehuse, udgivet af Byggestyrelsen, oplyser boligejere om, hvordan man sænker radonniveauet i huse og generelt forbedrer sit indeklima. Pjecen kan hentes gratis online fra Byggestyrelsens hjemmeside: Sundhedsstyrelsen har i forbindelse med en større undersøgelse i 2001 udgivet et kort over forventelige radonniveauer i Danmark. Kortet kan ses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside (SST 2011) men skal anvendes med en vis forsigtighed, idet "der med sikkerhed vil være fejlvurderede kommuner" (SST 2001). Grundlaget for kortet er derved ikke tilstrækkeligt til at benytte det i samme omfang som de britiske sundhedsmyndigheder, se afsnit Referencer SST 2011: Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Statens Institut for Strålebeskyttelse; WHO 2009: Handbook on indoor radon; a public health perspective. WHO, september NSM 2009: Anbefalinger om radon i boliger i de nordiske lande. De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder, 15. september BR 2010: Bygningsreglementet 2010, Erhvervs & Byggestyrelsen. KB 2008: Radon i boligen og kræft hos børn. Kræftens Bekæmpelse, maj SST 2001: Radon i danske boliger, RISØ og Sundhedsstyrelsen, 2001.

4 4 2. Køb og salg af boliger, erfaringer fra udlandet Nedenstående er uddrag og anbefalinger fra indhentede kilder, angående radon i forbindelse med køb og salg af boliger. 2.1 Sveriges strålebeskyttelsesmyndighed Kilde: Metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder, gældende 2011 (Tilgængelig på Metodebeskrivelsen angiver en metode til korttidsmåling af radon i boliger, således at køber eller sælger af huse og lejligheder kan benytte målingen i god tro. Korttidsmålinger bør dog kun anvendes, når almindelige lange målinger ikke kan udføres, og må ikke benyttes som grundlag for beslutninger om, hvorvidt koncentrationen er sundhedsskadelig eller til ansøgning om tilskud til radonsikring (de svenske myndigheder giver tilskud til dette). I det tilfælde at den bygningssagkyndige besøger boligen i forbindelse med radonmålingens udførelse, bør han tjekke at boligens ventilationssystem fungerer efter hensigten, at radon målingen udføres korrekt og at målepunkternes placeringer er repræsentative for boligen. Målingen bør udføres over 2-7 døgn afhængig af typen af instrument, og bør foretages i opvarmningssæsonen under for sæsonen normale vejrforhold. En korttidsmåling kan ikke bruges til en udregning af en årsmiddelværdi. Den måleansvarlige bør bedømme måleresultatets usikkerhed, og skal indeholde iagttagelser ved eventuelt besøg i boligen. Kilde: Vägen till ett radonfritt boende, nov (Tilgængelig på Radon betragtes ikke som en skjult fejl ved køb og salg af bolig. Det er købers ansvar, at finde ud af om huset har for højt indhold af radon. Eftersom der ofte ikke er tid til at foretage en måling, kan køber anmode om, at købsaftalen indeholder en klausul, der giver køber mulighed for at måle med tilbagevirkende kraft, og som angiver hvordan omkostningerne ved eventuel udbedring skal fordeles. Bygningssagkyndige skal desuden ved inspektion af huset tjekke, om der er brugt blåbeton i byggeriet. 2.2 De norske myndigheder Kilde: Strategi for å redusere radoneksponeringen i Norge, juli 2009 (Tilgængelig på I strategien anbefales det, at der i tilstandsrapporter skal være oplysninger om radon, så køber kan informeres om problemet. Desuden

5 5 anbefales det at videreføre den kortlægning der fandt sted i , og at præcisere ansvar hos offentlige myndigheder, samt at oplyse befolkningen om emnet. Høring NOU 2009:6 Tilstandsrapport ved salg af bolig (Høring og høringssvar tilgængelige på Høringen omhandler forslag om, at oplysninger om radon og måleresultater for en given bolig, skal fremgå af tilstandsrapporten. Eksempel på høringssvar til NOU 2009:6 af Statens Strålevern, 14. september 2009 (Tilgængelig på De norske strålemyndigheder bistår forslaget om at inkludere radon i tilstandsrapporten. Strålemyndighederne opfordrer til, at alle boligejere udfører en langtidsmåling af radonkoncentrationen i deres bolig. De skriver dog også i deres kommentar, at korttidsmåling over nogle uger vil afsløre et problem, i en bolig med alvorlige radonproblemer. Videre skrives der, at korttidsmålingen ikke kan benyttes til en årsmiddelværdi, men at den vil gøre sælger og køber opmærksom på et problem, der herefter kan udbedres. Strålemyndighederne anbefaler derfor i deres kommentar, at korttidsmålinger ved køb og salg af boliger, udført efter en nationalt standardiseret metode (hvor der bl.a. tages hensyn til øget usikkerhed), inddrages i tilstandsrapporten, og at boliger eventuelt inddeles i to kategorier (problem / ikke problem), hvortil det dog understreges, at boliger kun kan komme i kategorien "ikke problem", såfremt der foretages en langtidsmåling. Strålemyndigheden påpeger, at korttidsmålinger således vil være gode til at finde de boliger, hvor der er størst problemer. Domsafgørelse i sag om forhøjet radonniveau ved boligsalg (Artikel tilgængelig på D. 20. oktober 2008 blev der afsagt dom i en sag ang. salg af bolig med forhøjet radonindhold. Køber blev efter købet klar over, at sælger ikke havde informeret om, at der år forinden var blevet foretaget radonmåling der viste forhøjet radonkoncentration på 491 Bq/m3. Lagmannsretten konkluderede at denne manglende information udgjorde et væsentligt aftalebrud, at sælgeren havde misligholdt sin oplysningspligt, og at køberen havde grundlag for at hæve købet. 2.3 De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder Kilde: Anbefalinger om radon i boliger i de nordiske lande, 15. september 2009 (Tilgængelig på

6 6 De nationale og lokale myndigheder er ansvarlige for at finde effektive måder til at identificere boliger med risiko for høje radonniveauer. Dette kan ske ved hjælp af undersøgelser, kampagner og i forbindelse med køb og salg af boliger. Alle husejere bør opfordres til at få målt radonniveauet i deres hjem. Lokale myndigheder bør give information om radon og om, hvorledes radonniveauet kan nedsættes. Beslutninger om afhjælpende foranstaltninger bør baseres på langtidsmålinger over mindst 2 måneder i fyringssæsonen. 2.4 De britiske sundhedsmyndigheder, HPA Kilde: Radon and house sales, gældende 2011 (Tilgængelig på De britiske sundhedsmyndigheder leverer på bestilling en rapport, der klargør, om en given bolig ligger i et område med høj risiko for høje radonkoncentrationer (informationen findes tillige online). Baggrunden for denne er en kortlægning af boliger i England ved ca målinger i et 1x1 km grid. Kortet er således væsentligt mere detaljeret end det danske Kommunekort, som ikke kan benyttes til samme formål, se afsnit 1.5. Såfremt ejendommen ligger i et område med høj risiko, kan der fra købers side anmodes om en klausul i aftalen og der aftales en tilbageholdelse af en sum (som regel mellem ) til udbedring af forhøjet koncentration. Således kan køber, såfremt han senere måler forhøjet indhold af radon, installere radonsikring på bekostning af sælger. Sælgeren anbefales derfor at foretage en langtidsmåling i god tid forinden salg. For områder der ikke ligger i risikozoner, kan en korttidsmåling foretaget over 4-7 døgn være tilstrækkelig, såfremt resultatet af målingen er lavere end 75 Bq/m 3. Denne restriktion er dog begrundet i, at resultatet af en langtidsmåling således kan vurderes at være lavere end 200 Bq/m 3 (og ikke 100 som er målet for Bygningsreglementet 2010). De 75 Bq/m 3 vil således ikke være gyldigt for danske forhold. 2.5 De amerikanske miljømyndigheder, EPA Kilde: Home Buyer s and Seller s Guide to Radon, januar 2009 (Tilgængelig på EPA anbefaler alle boligejere at teste for radon og gemme resultaterne til evt. salg. De skriver at der kan foretages en korttidsmåling på 2-30 dage, men at den er mindre præcis end en langtidsmåling, og ikke

7 7 alene kan benyttes til at fortælle, om der skal foretages radonsikring. EPA vurderer dog, at to korttidsmålinger foretaget efter hinanden, er tilstrækkeligt til at vurdere, om der skal foretages eventuelle foranstaltninger. Huskøbere anbefales at vente med at købe eller helt annullere købet, såfremt sælger ikke kan bevise, at radonkoncentrationen i den givne bolig er under de nationale retningslinier. Købere kan også anmode om en klausul i købsaftalen, der bestemmer, hvem der skal betale for en radonsikring, såfremt der efter overdragelsen måles høje koncentrationer. 2.6 Verdenssundhedsorganisationen WHO Kilde: Handbook on indoor radon, a public health perspective, september 2009 (Tilgængelig på Krav om radonmåling i forbindelse med hussalg kan være en god idé, idet det både øger antallet af undersøgte boliger, og at boliger med forhøjede radonkoncentrationer identificeres og sikres mod radon (dette er således samfundssundhedsmæssigt en god idé). Korttidsmålinger kan her være et godt redskab, såfremt der er overensstemmelse mellem efterfølgende langtidsmålinger, og at den forhøjede usikkerhed ved korttidsmålingen tages i betragtning.

8 8 3. Konklusion Som svar til Boligudvalgets høring om huseftersynsordningen, angående hvilke muligheder der er for at inkludere en radonmåling i en tilstandsrapport og til hvilken pris: 1. Kan man udføre en retvisende korttidsmåling af radonkoncentrationen i en bolig? Nej. 2. Kan man udføre en korttidsmåling, der giver en indikation af et højt eller lavt radonniveau? Ja, men der skal stadig gerne måles i 7 dage, og der skal tages højde for bl.a. øget usikkerhed og følges fastsatte protokoller. 3. Hvad vil være den mest effektive (samfundssundhedsmæssigt) måde at inddrage radon i tilstandsrapporten? For at sænke antallet af lungekræftstilfælde som følge af radon, skal den gennemsnitlige koncentration af radon sænkes. Den simpleste måde at løse dette problem er, at kræve at samtlige boligejere udfører en radonmåling, at målingerne indkøres i en database (som kan benyttes til opdatering af radonkortet), at målingerne påføres fremtidige tilstandsrapporter og at boligejerne modtager information om radon. Herved har folk et incitament (udover deres eget ve og vel) til at gøre noget ved høje radonkoncentrationer i deres bolig, og de har den fornødne information til at handle Med hensyn til køb og salg af boliger her og nu, og inden ovenstående eventuelt er trådt i kraft, kan benyttes den britiske model med indarbejdning af en klausul i købsaftalen (såfremt der ikke er målt for radon i den pågældende bolig), hvor køber efter købet pålægger sig at måle for radon, og en eventuel efterfølgende radonsikring betales af et båndlagt beløb fra sælger. Beløbet bør ikke overstige udgiften til et simpelt radonsug (ca. kr ). Jeg mener således ikke, at en korttidsmåling bør inkluderes som en del af udførelsen af en tilstandsrapport. I stedet mener jeg, at langtidsmåling af boligen bør foretages, og resultatet samt generel info om problemstillingen inkluderes i tilstandsrapporten. Hvor langtidsmåling endnu ikke er udført, bør køber forlange en klausul i købsaftalen. Udarbejdet af Jesper Bruun Petersen, NIRAS

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik

Radon. og boligen. Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Radon og boligen Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Indhold Forord... 3 Hvorfor bekymre sig om radon?... 4 Hvad er radon?... 6 Radon kan give lungekræft... 6 Hvordan kommer radon ind i

Læs mere

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift

Leca. Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri. Montagevejledning. Lorem ipsum underoverskrift Weber Leca X Radonsikring i nybyggeri Lorem ipsum underoverskrift Leca Montagevejledning I denne montagevejledning vil du kunne finde oplysninger om, hvordan du bedst monterer facadesystemet. Systemet

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved. Adresse Thyrasvej 15, Toksværd. for ejendommen Sælger: Ejendomsselskabet Ib Nielsen Næstved dresse Thyrasvej 15, Toksværd Postnr. 4684 Dato 02-02-2015 By Holmegaard Udløbsdato 02-08-2015 H-15-0-0022 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-032808

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Eoin Martin og Therese Greene. By Valby. Udløbsdato 09-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Eoin Martin og Therese Greene Adresse Blommehaven 25 Postnr. 2500 Dato 09-06-2015 By Valby Udløbsdato 09-12-2015 H-15-00-0202 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-55043 Matrikel/Ejerlav: 2116

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ulla og Søren Groes-Petersen. By Humlebæk. Udløbsdato 30-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ulla og Søren Groes-Petersen. By Humlebæk. Udløbsdato 30-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ulla og Søren Groes-Petersen dresse Strandvænget 7 Postnr. 3050 Dato 30-07-2015 y Humlebæk Udløbsdato 30-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-3343 Matrikel/Ejerlav: 3L Dageløkke y,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense NV. Udløbsdato 06-11-2015. Lb. nr. H-15-00064-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Bjarne Wisbom dresse Hjejlebakken 212 Postnr. 5210 Dato 06-05-2015 By Odense NV Udløbsdato 06-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-166903 Matrikel/Ejerlav: 5HG Paarup By, Paarup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen. By Rungsted Kyst. Udløbsdato 09-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Morten & Dorrit Noldus-Nielsen dresse Hulsø Ege 19 Postnr. 2960 Dato 09-07-2015 By Rungsted Kyst Udløbsdato 09-01-2016 Kommunenr./Ejendomsnr. 223-83137 Matrikel/Ejerlav: 9DI Vallerød

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Mads og MetteThomsen. By Charlottenlund. Udløbsdato 12-05-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Mads og MetteThomsen dresse Kirsten Piils Vej 13 Postnr. 2920 Dato 12-11-2014 By Charlottenlund Udløbsdato 12-05-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-108689 Matrikel/Ejerlav: 7FP Ordrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri

03/2012 RADONSIKRING. i eksisterende og nyt byggeri 03/2012 RADONSIKRING i eksisterende og nyt byggeri Radonsikring Radon er en radioaktiv luftart, som over tid er kræftfremkaldende. Radon dannes, når det radioaktive grundstof radium nedbrydes. Radon findes

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Birkerød. Udløbsdato 24-12-2014. Lb. nr. H-14-02420-0175. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Lise Marie Steffens dresse Bakkevej 47 Postnr. 3460 Dato 24-06-2014 By Birkerød Udløbsdato 24-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 230-12896 Matrikel/Ejerlav: 8C Kajerød By, Birkerød Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen. By Kgs. Lyngby. Udløbsdato 25-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Hans Henrik Pauk Pedersen dresse Hyldehavevej 6 Postnr. 2800 Dato 25-04-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 25-10-2015 H-15-0-0018 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-205109 Matrikel/Ejerlav: 7EG

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jens Anders Peter Sørensen. By Ebeltoft. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jens nders Peter Sørensen dresse Østre Skovvej 22 Postnr. 8400 Dato 19-06-2015 By Ebeltoft Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0155 Kommunenr./Ejendomsnr. 706-4647 Matrikel/Ejerlav: 2T

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard. By Sindal. Udløbsdato 14-01-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard. By Sindal. Udløbsdato 14-01-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gunhild Rene Lyckegaard dresse Engvej 5 Postnr. 9870 Dato 14-07-2015 By Sindal Udløbsdato 14-01-2016 H-15-0-0067 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-32800 Matrikel/Ejerlav: 3FK Sindal By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Ken Stokbæk Andersen. By Tinglev. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Ken Stokbæk ndersen dresse Muskatvænget 1 Postnr. 6360 Dato 30-03-2015 By Tinglev Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0061 Kommunenr./Ejendomsnr. 580-15934 Matrikel/Ejerlav: 1304

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm. By Gentofte. Udløbsdato 11-12-2015 for ejendommen Sælger: Manuela Kronschnabl og Thomas Bitz Damm dresse Høeghsmindevej 49 Postnr. 2820 Dato 11-06-2015 By Gentofte Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0182 Kommunenr./Ejendomsnr. 157-91875 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen. By Valby. Udløbsdato 22-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Celine Hallas og Daniel Hermansen Adresse Danshøjvej 25, 1. sal Postnr. 2500 Dato 22-06-2015 By Valby Udløbsdato 22-12-2015 H-15-00-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-99288 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Hadsund. Udløbsdato 18-11-2015. Lb. nr. H-15-02528-0072. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Esben Lau Jensen dresse ls Oddevej 14 Postnr. 9560 Dato 18-05-2015 By Hadsund Udløbsdato 18-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 846-4125 Matrikel/Ejerlav: 9E Helberskov By, ls Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Sønderborg. Udløbsdato 15-09-2015. Lb. nr. H-15-01990-0082. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sønderborg kommune dresse Rosenvej 41 Postnr. 6400 Dato 15-03-2015 By Sønderborg Udløbsdato 15-09-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 540-14540 Matrikel/Ejerlav: 352 Ullerup Ejerlav, Ullerup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt. By Årre. Udløbsdato 26-09-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Oksbøl Statsskovdistrikt dresse Møllevej 42 Postnr. 6818 Dato 26-03-2014 By Årre Udløbsdato 26-09-2014 H-14-0-0038 Kommunenr./Ejendomsnr. 573-113895 Matrikel/Ejerlav: 8C Fåborg By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Aleksandra og Dennis Petersen. By Løgumkloster. Udløbsdato 19-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: leksandra og Dennis Petersen dresse Hellevadvej 21 Postnr. 6240 Dato 19-01-2015 By Løgumkloster Udløbsdato 19-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 550-4356 Matrikel/Ejerlav: 30 Bedsted

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Læsø. Udløbsdato 12-03-2013. Lb. nr. H-12-01406-0118. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Kulturarvsstyrelsen dresse lleen 1 Postnr. 9940 Dato 12-09-2012 By Læsø Udløbsdato 12-03-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 825-402 Matrikel/Ejerlav: 34 Østerby By, Hals Internt sagsnummer

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Rødovre. Udløbsdato 22-11-2013. Lb. nr. H-13-02673-0094. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Elva gnete Larsen dresse Hammelvej 35 Postnr. 2610 Dato 22-05-2013 By Rødovre Udløbsdato 22-11-2013 H-13-0-0094 Kommunenr./Ejendomsnr. 175-23283 Matrikel/Ejerlav: 8DD Islev By, Islev

Læs mere