EN PRAKSISFORTÆLLING. Anne Marie Skøtt Brock: Sygeplejerske Anette Høg Blach: Udviklingsleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EN PRAKSISFORTÆLLING. Anne Marie Skøtt Brock: Sygeplejerske Anette Høg Blach: Udviklingsleder"

Transkript

1 EN PRAKSISFORTÆLLING Anne Marie Skøtt Brock: Sygeplejerske Anette Høg Blach: Udviklingsleder 1

2 SØDISBAKKE Et regionalt tilbud i Region Nordjylland, Mariager Borgere: 132 Medarbejdere ca. 600 forskellige faggrupper 6 botilbud, opdelt i 12 døgnafdelinger med hvert sit speciale, et samværs og aktivitetstilbud, samt serviceafdelinger og et tilbud for udvikling og betjening af kommuner. Målgruppe: Voksne med udviklingshæmning komplekse problemstillinger Socialfaglige indsatser og sundhedsfaglige indsatser I 2017 blev behandlingssteder underlagt det risikobaserede tilsyn. Hermed også Sødisbakke 2

3 ORGANISATIONSDIAGRAM: SPECIALOMRÅDET FOR VOKSNE MED UDVIKLINGSHÆMNING Områdechef Servicefunktionerne Udvikling og Kommunalt samarbejde Domfældte og Kriminalitetstruede, Sødisbakke Autismespektrumforstyrrelser, Sødisbakke Særforanstaltningerne, Sødisbakke Psykiatri og Udviklingshæmning, Sødisbakke Komplekse Udviklingsforstyrrelser Sødisbakke Aktivitets- og Samværstilbuddet, Sødisbakke 3

4 OPTAKT TIL TILSYN Sødisbakke udtaget til risikobaseret tilsyn d. 18. maj afdelinger på forhånd udpeget 35 målepunkter. Særlige temaer for Medicinhåndtering. Prøvesvar i patientforløb. Generelle forhold som journalføring og hygiejne. 4

5 OPTAKT TIL TILSYN Intern forberedelse. Inddragelse af afdelingsledelse og medarbejdere Gennemgang af instrukser, vejledninger og procedurer, som indtil nu havde dannet ramme for den sundhedsfaglige indsats på Sødisbakke. Gennemgang af praksis i de to afdelinger og forberedelse af dagen for tilsynet. 5

6 TILSYNETS FORLØB Risikobaseret tilsyn: Samtaler. Undersøgelse af praksis. Interviews. Afrunding og resultat. Henstillinger og krav til forbedringer: I den ene afdeling: Forhold af mindre betydning for patientsikkerheden. I den anden afdeling: Problemer af betydning for patientsikkerheden. Sødisbakke udfærdiger handleplaner, implementeringsplaner og tidsplan. Endelig afgørelse fra styrelsen: Den ene afdeling: Afsluttes idet Styrelsens anmodninger er opfyldt. Den anden afdeling: Gives et påbud idet ikke alle målepunkter er opfyldt. Reaktivt Tilsyn. 6

7 VURDERING Proces fra: Sikkerhed Usikkerhed Sikkerhed Medarbejdere og ledelse udviste engagement og fremstod kompetente og kunne svare på alle spørgsmål Der fandtes tilstrækkelig, systematisk og overskuelig sundhedsfaglig journalføring Høj grad af anvendelighed i personalets daglige arbejde Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. 7

8 DE NYE RAMMER PÅ SØDISBAKKE Sundhedsfaglige instrukser. Sundhedsfaglig udredning. Udarbejdes på alle beboere. Sikre overblik og struktur. Basisoplysninger og de 12 sygeplejefaglige problemområder. Behandlingsplan. Udarbejdes ved særlige behandlings og plejeindsatser. Sikre faglig kvalitet, opfølgning og kontrol. Den sundhedsfaglige dokumentation i Bosted. Adskilt fra den socialfaglige dokumentation. Overblik og sammenhæng mellem lidelse/sygdom, medicinsk behandling, problemområder/iværksatte indsatser, observationer og opfølgning. Sundhedsfaglig udredning + behandlingsplan(er) kan udarbejdes af alle medarbejdere. Det er ledelsens ansvar at disse udarbejdes, og at det sker på kvalificeret grundlag. 8

9 SUNDHEDSFAGLIG DOKUMENTATION OPBYGNING I BOSTED. Daglige observationer Dagbog Kontekst sundhedsfaglig dokumentation med dertil hørende typer Dokumenter + Edifact dokumenter Journalisering af sundhedsfaglige/lægefaglige notater Medicin Oversigt over den medicinske behandling Plan(er) Sundhedsfaglig udredning og Behandlingsplan 9

10 DE 11 SUNDHEDSFAGLIGE INSTRUKSER PÅ SØDISBAKKE Medicinhåndtering UTH i sundhedsfaglig regi Forebyggelse af smittespredning Håndhygiejne Fravalg af livsforlængende behandling Informeret samtykke + Skabelon til erklæring om informeret samtykke. Kompetencer, ansvar, opgavefordeling og delegation Patientens behov for behandling Samarbejde med behandlingsansvarlige læger. Sikker patientidentifikation Sundhedsfaglig dokumentation 10

11 EFFEKTER Større fokus og opmærksomhed på den sundhedsfaglige indsats og derigennem sikre at den enkelte borger får den behandling og pleje vedkommende har behov for og krav på. Større sikkerhed for medarbejderne, som på oplyst og kvalificeret grundlag kan udføre det sundhedsfaglige arbejde. Forbedret samarbejde mellem faggrupper og på tværs af organisationen. Anvendelighed i daglig praksis og ved eksempelvis aktindsigt, kommunale henvendelser, klagesager. 11

12 FOKUSOMRÅDER ( K ONSTAN T E) Implementering Ressourceforbruget (eksempelvis: dokumentation) Introduktion af nye medarbejdere Personalegennemstrømning Servicelov versus sundhedslov 12

13 Tak for jeres opmærksomhed 13

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild

Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild GLADSAXE KOMMUNE Social- og Handicapafdelingen NOTAT Oversigt over fund ved det risikobaserede tilsyn af Bostedet Nybrogård Dato: 25. juni 2018 Af: Katrine Stenild Oversigten indeholder hovedpunkterne

Læs mere

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2

Tilsynsrapport Bocenter Tranbjerg, Hus 2 Reaktivt tilsyn, 2018 Trankærgårdsvej 108-120 8310 Tranbjerg J CVR- eller P-nummer: 1003352252 Dato for tilsynet: 05-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1207/3

Læs mere

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data

Erfaringer med organisationstilsyn. Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Erfaringer med organisationstilsyn Tilsynsbesøg 2017 udvalgte data Organisations tilsyn i 2017 hvor Sygehuse Almen praksis Hjemmepleje/hjemmesygepleje og plejehjem Akuttilbud i kommunerne Bosteder Tandlæger

Læs mere

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018

Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 Årsberetning for Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på seniorområdet 2018 April 2019, ID: 18/9021 Styrelsen for Patientsikkerheds risikobaserede og reaktive tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed fører

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården

Tilsynsrapport Områdecenter Rosengården Reaktivt tilsyn, 2017 Tingvej 22 8543 Hornslet P-nummer: 1003358390 Dato for tilsynet: 01-09-2017 Syddjurs kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1370/2 1. Vurdering

Læs mere

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation

Instruks for sundhedsfaglig dokumentation Instruks for sundhedsfaglig dokumentation Ansvarlig: Tilbudsleder Målgruppe: Alle medarbejdere, der udfører sundhedsfaglige opgaver og behandling Udarbejdet af: Styregruppe på CDH Godkendt af: CDH s tilbudsleder

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Sparta

Tilsynsrapport Fonden Sparta Reaktivt tilsyn, 2019 Haugevej 24 7400 Herning P-nummer: 1018918389 Herning kommune Dato for tilsynsbesøget: 16-05-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-4763/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Enggården

Tilsynsrapport Bostedet Enggården Reaktivt tilsyn, 2018 Riis Alle 31 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 1003367442 Morsø kommune Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1168/3

Læs mere

Tilsynsrapport Nordlien

Tilsynsrapport Nordlien Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Vestkystvejen 45 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1020937188 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/7

Læs mere

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen

Tilsynsrapport TRANEGÅRDEN, Ungeafdelingen Reaktivt tilsyn, 2018 Tranumvej 71 9460 Brovst CVR- eller P-nummer: 1004173257 Dato for tilsynet: 18-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-2424/4 1. Vurdering Vurdering Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Myagergård

Tilsynsrapport Myagergård Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt Præstø

Tilsynsrapport Distrikt Præstø Reaktivt tilsyn, 2017 Rosagervej 37 4720 Præstø CVR- eller P-nummer: 1003304331 Dato for tilsynet: 07-07-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsyn på bosteder 2018

Tilsyn på bosteder 2018 Tilsyn på bosteder 2018 5. og 6. november 2018 Oversygeplejerske Rikke Wendelbo Selde Oversygeplejerske Susanne Holst Bendix Styrelsen for Patientsikkerhed Styrelsen for Patientsikkerhed Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Grønnehaven

Tilsynsrapport Grønnehaven Reaktivt tilsyn, 2019 Annebergparken 37A 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1010637941 Dato for tilsynsbesøget: 19.3.2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard

Tilsynsrapport Christensen, Frederiksen, Gadegaard Reaktivt tilsyn, 2017 Nørrevoldgade 58 5800 Nyborg CVR- eller P-nummer: 85319418 Dato for tilsynet: 01-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd, læge Bjarne Thyssen Jørgensen og læge

Læs mere

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø

Tilsynsrapport Sygeplejeklinikken, Samsø Reaktivt tilsyn, 2018 Søtofte 10 8305 Samsø P-nummer: 1003351153 Samsø kommune Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn- og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-825/4 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Bøgeskovhus

Tilsynsrapport Bøgeskovhus Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik Skovlundgårdsvej 53-57 8260 CVR- eller P-nummer: 1019596156 Dato for tilsynet: 15-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-485/3

Læs mere

Tilsynsrapport Nybrogård

Tilsynsrapport Nybrogård Reaktivt tilsyn, 2018 Nybrovej 321B 2800 Kongens Lyngby CVR- eller P-nummer: 1003258988 Dato for tilsynet: 14-08-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Specialgrupperne Gennem Bakkerne

Specialgrupperne Gennem Bakkerne Specialgrupperne Gennem Bakkerne Reaktivt tilsyn, 2018 Gennem Bakkerne 23B 9310 Vodskov CVR- eller P-nummer: 1018099515 Dato for tilsynet: 25-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Valmuevej Valmuevej 1 9760 Vrå Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 4. juli 2019. Sagen

Læs mere

Tilsynsrapport Gården

Tilsynsrapport Gården Behandlingsstedet anmodes om at fremsende eventuelle bemærkninger hertil og eventuel dokumentation for de ændringer, behandlingsstedet har foretaget efter tilsynet. Tilsynsrapport Reaktivt tilsyn, 2018

Læs mere

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken

Tilsynsrapport Boenheden Solbakken Reaktivt tilsyn, 2018 Randlevvej 4A 8300 Odder P-nummer: 1003351608 Aarhus Kommune Dato for tilsynet: 28-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1573/3 1. Vurdering

Læs mere

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune

Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune Bilag 1: Handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune 2017 2018. Målepunkt Fund Indsats Ansvarlig/ Tidsplan Patientforløb og journalføring: Opfølgning 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation.

Læs mere

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem

Tilsynsrapport Hemmet Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Tarmvej 99 6893 Hemmet P-nummer: 1003344390 Dato for tilsynet: 20-11-2017 Ringkøbing-Skjern kommune Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-423/3 1.

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Plejehotel Stenhusvej 21 4300 Holbæk Afgørelse om påbud til Plejehotel Stenhusbakken Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-1118/2. Styrelsen har den

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO"

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VÆDDERBO DEN SELVEJENDE INSTITUTION "VÆDDERBO" Reaktivt tilsyn, 2017 Karetmagervej 58 7900 Nykøbing M CVR- eller P-nummer: 10861284 Dato for tilsynet: 22-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Akut/MMS

Tilsynsrapport Akut/MMS Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Myagervej 110 9690 Fjerritslev CVR- eller P-nummer: 1020937196 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-2325/6

Læs mere

Tilsynsrapport. EKKOfonden, Botilbuddet Korninghøj. Reaktivt tilsyn, Vestervangsvej Horsens

Tilsynsrapport. EKKOfonden, Botilbuddet Korninghøj. Reaktivt tilsyn, Vestervangsvej Horsens EKKOfonden, Botilbuddet Korninghøj Reaktivt tilsyn, 2019 Vestervangsvej 6-8 8700 Horsens P-nummer: 1023615831 Horsens kommune Dato for tilsynsbesøget: 8. august 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS

Tilsynsrapport TT's Hjemmepleje ApS Reaktivt tilsyn, 2019 Østerled 28 4300 Holbæk CVR- eller P-nummer: 1021438207 Dato for tilsynsbesøget: 27. maj 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Den Selvejende Institution Birkebo

Den Selvejende Institution Birkebo Den Selvejende Institution Birkebo Reaktivt tilsyn, 2017 Hellebo Park 98 3000 Helsingør CVR- eller P-nummer: 1001584414 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem

Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Den Selvejende Institution Rørbæk Omsorgshjem Reaktivt tilsyn, 2019 Aagade 52 9500 Hobro P-nummer: 27562809 Mariagerfjord kommune Dato for tilsynsbesøget: 14. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Kobbelgaarden 1 og 3

Tilsynsrapport Kobbelgaarden 1 og 3 Reaktivt tilsyn, 2019 Thygesminde Allé 1 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1018917161 Dato for tilsynsbesøget: 21.02.2019 og 14.05.2019 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-3689/1 1. Vurdering

Læs mere

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017

Rammebeskrivelse for Almen praksis. Risikobaseret tilsyn 2017 Version 1. juni 2017 Formål og baggrund for udvælgelse Forberedelse Rammebeskrivelse for Almen praksis Risikobaseret tilsyn 2017 Tema: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb Konkret håndtering:

Læs mere

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden

Tilsynsrapport Distrikt 15 - Rosenlunden Reaktivt tilsyn, 2017 Plejehjem Nørrebrogade 8 c/o Erritsø Bygade 85 A, 1.sal 7000 Fredericia CVR- eller P-nummer: 1010341635 Dato for tilsynet: 30-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej

Tilsynsrapport Bostedet Marienborgvej Reaktivt tilsyn, 2018 Marienborgvej 17 8930 Randers NØ P-nummer: 1003350893 Randers Kommune Dato for tilsynet: 07-06-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1209/3 1.

Læs mere

Tilsynsrapport Århus Friplejehjem

Tilsynsrapport Århus Friplejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Slet Møllevej 12 Danske Diakonhjem 8310 Tranbjerg J CVR-nummer: 34428735 Dato for tilsynet: 02-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-426/3

Læs mere

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb.

Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Tjekliste for Risikobaseret tilsyn-akut Tilbud. Overordnede temaer fra Styrelsen for patientsikkerhed 2017: Medicinhåndtering og prøvesvar i patientforløb. Forkortelser: MVV: Medarbejdernet-Værktøjer-vejledninger.

Læs mere

Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden

Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden Ungdomshjemmet Holmstrupgård Afdeling Lunden Reaktivt tilsyn, 2017 Holmstrupgårdvej 39 8220 Brabrand CVR-nummer: 15088672 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden

Tilsynsrapport Botilbuddet Søndersø, Ekkofonden Reaktivt tilsyn, 2019 Farsbøllevej 18, 1 5471 Søndersø CVR- eller P-nummer: 1022505226 Dato for tilsynsbesøget: 30. august 2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-5172/1

Læs mere

Tilsynsrapport S/I Joanna Skole & Opholdssted

Tilsynsrapport S/I Joanna Skole & Opholdssted Reaktivt tilsyn, 2018 Højskolevej 79 4920 Søllested CVR- eller P-nummer: 37279811 Dato for tilsynet: 09-07-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

KRAV HANDLING TIDSPLAN EVALUERING at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation

KRAV HANDLING TIDSPLAN EVALUERING at de problemområder, der er angivet i målepunktet, er vurderet og beskrevet i den sygeplejefaglige dokumentation Notat Sagsnr.: 2016/0001468 Dato: 2. februar 2016 Titel: Handleplan - Hundested Plejecenter Sagsbehandler: Olai Birch Specialkonsulent Dato for tilsyn 1. december 2015 KRAV HANDLING TIDSPLAN EVALUERING

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Det Private Botilbud

Tilsynsrapport Fonden Det Private Botilbud Reaktivt tilsyn, 2018 Hovedgaden 18 4270 Høng CVR- eller P-nummer: 1010722655 Dato for tilsynet: 01-02-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

!"# "#$ $ %"#%& '()*# +,#& -./ /000 " 1/!2% 34 %$#%% " # #$,% %/5#" 6# /7 8# /$ -%& #$ #

!# #$ $ %#%& '()*# +,#& -./ /000  1/!2% 34 %$#%%  # #$,% %/5# 6# /7 8# /$ -%& #$ # !"# "#$ $ %"#%& '()*# +,#& -./ /000 " 1/!2% 34 %$#%% " # #$,% %/5#" 6/ 6# /7 8# /$ -%& #$ # 9!" # $ %!" # " " &!" #' $!" #" (!" #) & * + 84%&%#%$!: Ifølge Sundhedsloven 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsrapport Siriusparken

Tilsynsrapport Siriusparken Reaktivt tilsyn, 2018 Siriusvej 10 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1003290936 Dato for tilsynsbesøget: 20-09-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE. Reaktivt tilsyn, Johan Krohns Vej Valby. CVR- eller P-nummer: PLEJECENTRET SOLTERRASSERNE Reaktivt tilsyn, 2017 Johan Krohns Vej 8 2500 Valby CVR- eller P-nummer: 1006887164 Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken

Tilsynsrapport Plejecenter Engparken Reaktivt tilsyn, 2017 Vejlevej 3-5 7330 Brande P-nummer: 1011977649 Dato for tilsynet: 09-06-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-983/2 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter

Tilsynsrapport Birkelund Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Rousthøjs Alle 7 7130 Juelsminde P-nummer: 1003339040 Dato for tilsynet: 11-05-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-972/2 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE STIG

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE STIG ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE STIG EKKERT ApS Reaktivt tilsyn, 2017 A.P. Møllers Allé 9A 2791 Dragør CVR- eller P-nummer: 28900201 Dato for tilsynet: 04-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Siriusparken

Tilsynsrapport Siriusparken Reaktivt tilsyn, 2018 Siriusvej 10 4500 Nykøbing Sj CVR- eller P-nummer: 1003290936 Dato for tilsynsbesøget: 24. januar 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Bosteder. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Bosteder - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing

Tilsynsrapport. DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem. Reaktivt tilsyn, Bellisvej Ringkøbing DANSKE DIAKONHJEM Ringkøbing Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2017 Bellisvej 19 6950 Ringkøbing P-nummer: 1003057902 Ringkøbing-Skjern kommune Dato for tilsynet: 30-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn

Læs mere

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune

Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Hjemmesygeplejen i Egedal Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Område Ølstykke Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke CVR- eller P-nummer: 29188386 Dato for tilsynet: 08-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune

Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Hjemmeplejen Brøndby Øster, Brøndby Kommune Reaktivt tilsyn, 2018 Horsedammen 42A 2605 Brøndby CVR- eller P-nummer: 1003261708 Dato for tilsynet: 03-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed,

Læs mere

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen

Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Hjemmeplejen Distrikt Vest, Nysted- og Vestgruppen Reaktivt tilsyn, 2018 Adelgade 61 4880 Nysted CVR- eller P-nummer: 1015086250 Dato for tilsynsbesøget: 12-03-2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær

Tilsynsrapport Tre Ege, Kirkens Korshær Reaktivt tilsyn, 2019 Årslev Møllevej 15 8220 Brabrand P-nummer: 1003351992 Aarhus Dato for tilsynsbesøget: 17-01-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-3179/1 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Lades Akupunktur

Tilsynsrapport Lades Akupunktur Tilsynsrapport Lades Akupunktur Reaktivt tilsyn 2017 Behandlingssted Lades Akupunktur Nørregade 18E 9800 Hjørring CVR-Nr.: 27174868 P-Nr.: 1009890803 Dato for tilsynet: 24-03-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus

Tilsynsrapport Hedevej, Hus 3, Aarhus Reaktivt tilsyn, 2017 Hedevej 50 8240 Risskov P-nummer: 4932 Aarhus kommune Dato for tilsynet: 08-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-427/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017

Plejecentre. Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Plejecentre - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Akut/MMS, Hjorthøjgård A/S

Tilsynsrapport Akut/MMS, Hjorthøjgård A/S Reaktivt tilsyn, 2018 c/o Hjorthøjgård, Myagervej 110 9690 Fjerritslev P-nummer: 1020937196 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 24-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN

Tilsynsrapport LÆGE LARS ANDERSEN Reaktivt tilsyn, 2017 Hovedgaden 37B 3460 Birkerød CVR- eller P-nummer: 13621098 Dato for tilsynet: 24-08-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Rehabiliteringsenheden

Tilsynsrapport Rehabiliteringsenheden Reaktivt tilsyn, 2017 Århusvej 35 8400 Ebeltoft P-nummer: 1020125337 Dato for tilsynet: 24-04-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-623/3

Læs mere

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS

Tilsynsrapport KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Reaktivt tilsyn, 2017 Fodterapeutklinik KLINIK FOR ORTOPÆDKIRURGI VED SPECIALLÆGE JAN BECK MIKKELSEN ApS Skt. Anne Plads 2 5000 Odense C

Læs mere

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS

Tilsynsrapport Opholdsstedet Vitus ApS Reaktivt tilsyn, 2018 Torpeskovvej 6 4690 Haslev CVR- eller P-nummer: 1021538376 Dato for tilsynsbesøget: 11.oktober 2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport Behandlingscenter Stien, Vojens

Tilsynsrapport Behandlingscenter Stien, Vojens Reaktivt tilsyn, 2018 Tørningvej 22 6500 Vojens CVR- eller P-nummer: 1017582875 Dato for tilsynet: 16-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-1726/5 1. Vurdering Vurdering

Læs mere

Handicapcenter Fyn - Grejsdalen, Nyborg

Handicapcenter Fyn - Grejsdalen, Nyborg Handicapcenter Fyn - Grejsdalen, Nyborg Reaktivt tilsyn, 2019 Grejsdalen 19 5800 Nyborg CVR- eller P-nummer: 1021890878 Dato for tilsynsbesøget: 13-03- 2019 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Tilsynsrapport Psykiatri - Botilbuddet Søbo

Tilsynsrapport Psykiatri - Botilbuddet Søbo Konklusion efter partshøring Efter parthøringsperioden tilføjer Styrelsen for Patientsikkerhed en konklusion i denne rubrik. Reaktivt Samlet vurdering tilsyn, efter 2018 tilsyn Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Somatiske sygehusafdelinger

Somatiske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 med fokus på patienter med diagnosen KOL Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Somatiske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2.

Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr /2. Fonden Skovhaven Hellegårdsvej 7 5700 Svendborg Afgørelse om påbud til Fonden Skovhaven Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig afgørelse i sagen med sagsnr. 5-9011-933/2. Styrelsen har den

Læs mere

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET

Tilsynsrapport KRISTRUP CENTRET Reaktivt tilsyn, 2018 Byvænget 12 8960 Randers SØ P-nummer: 1003357035 Randers kommune Dato for tilsynet: 11-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1842/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle

Tilsynsrapport. Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter. Reaktivt tilsyn, Islandsvej Vejle Danske Diakonhjem, Birkelse Plejecenter Reaktivt tilsyn, 2017 Islandsvej 5 7100 Vejle CVR-nummer: 38660918 Jammerbugt kommune Dato for tilsynet: 27-11-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning

Læs mere

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer:

Tilsynsrapport. Lokalcenter Rosengård Odense. Reaktivt tilsyn, Ørbækvej Odense SØ. CVR- eller P-nummer: Lokalcenter Rosengård Odense Reaktivt tilsyn, 2018 Ørbækvej 150 5220 Odense SØ CVR- eller P-nummer: 1001762454 Dato for tilsynet: 01-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.:

Læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej

Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Bofællesskabet Elsagervej Elsagervej 27-31 9800 Hjørring Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver hermed påbud af den 2. maj 2019 til Styrelsen for Patientsikkerhed skal hermed vende tilbage vedrørende tilsynsbesøget på den 8. juli

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Plejecenter Toftehaven Adresse: Nygårdsvej 35, 2750 Ballerup Kommune: Ballerup Leder: Plejehjemsleder Torben Østergård Nielsen Telefon: 44 77 31 35 E-post: fra@balk.dk Dato

Læs mere

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt 1 Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del Målepunkter Op fyldt Ikke opfyldt Ikke aktu elt Bemærkninger Fravalg af genoplivning Er fravalg er genoplivning dokumenteret efter instruksen, dvs. i feltet

Læs mere

Tilsynsrapport Langebjerggaard

Tilsynsrapport Langebjerggaard Reaktivt tilsyn, 2018 Ormeslevvej 14 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1022033308 Dato for tilsynsbesøget: 09-10-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst

Læs mere

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen

Bilag, /1: Handleplan udarbejdet på baggrund af plejehjemstilsynet 17. marts 2015 på Områdecenter Søhusparken KRAV Fra embedslægen 1 of 5 KRAV Fra embedslægen Instrukser: at ledelsen sikrer, at personalet er introduceret til instrukserne, og at personalet følger instrukserne i det daglige arbejde Sygeplejefaglige optegnelser: at de

Læs mere

Handleplan vedr. embedslægetilsynet på Haversdal Ældrecenter 2014.

Handleplan vedr. embedslægetilsynet på Haversdal Ældrecenter 2014. Handleplan vedr. embedslægetilsynet på Haversdal Ældrecenter 2014. ANBEFALING AKTIVITET PERIODE (TID) EVALUERING ANSVARLIG Embedslægetilsynet på Haversdal Ældrecenter den 27/3-14, gav anledning til nedenstående

Læs mere

Handleplan. Tema opfølgning på krav fra Embedslæge rapport. Baggrund. mål. Krav fra embedslæger rapport

Handleplan. Tema opfølgning på krav fra Embedslæge rapport. Baggrund. mål. Krav fra embedslæger rapport Handleplan Tema opfølgning på krav fra Embedslæge rapport Handleplan Redaktør Maj-Britt Toft Ledelsesansvar Maj-Britt Toft Baggrund Opfølgning på embedslæge rapport der gav anledning til tilsyn igen 2015

Læs mere

Tilsynsrapport Læge Paw Bjørn Jensen

Tilsynsrapport Læge Paw Bjørn Jensen Reaktivt tilsyn, 2017 Østerbrogade 60 2100 København Ø CVR- eller P-nummer: 32807666 Dato for tilsynet: 31-10-2017 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-1534/2 1. Vurdering Konklusion efter partshøring

Læs mere

Tilsynsrapport Klinik Kirurgi og Endoskopi

Tilsynsrapport Klinik Kirurgi og Endoskopi Reaktivt tilsyn, 2017 Skejby Nordlandsvej 311a 8200 Århus N CVR-nummer: 37936677 Dato for tilsynet: 11-09-2017 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-1144/2 1. Vurdering

Læs mere

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde

Tilsynsrapport Hjemmeplejen Område Boeslunde Reaktivt tilsyn, 2018 Borgergade 31F 4241 Vemmelev CVR- eller P-nummer: 1019937034 Dato for tilsynet: 28-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden

Tilsynsrapport Botilbuddet Lindelunden Reaktivt tilsyn, 2017 Lindelunden 1 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1018198882 Dato for tilsynet: 01-12-2017 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Nørager Ældrecenter Adresse: Anlægsvej 10, 9610 Nørager Kommune: Rebild Leder: Tanja Danmark Telefon: 99 88 85 10 E-post: sikkerpost@rebild.dk Dato for ordinært tilsyn: 03.

Læs mere

Sundhedsfagligt tilsyn

Sundhedsfagligt tilsyn Sundhedsfagligt tilsyn Bostedet L-husene d. 2. maj 202 (Radisevej 4,., 6.. og 8,.) Oplysning om bostedet og tilsynsbesøget Beboerne i L-husene har forskellige typer af handicaps og en gennemsnitalder på

Læs mere

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmepleje og hjemmesygepleje Hjemmepleje og hjemmesygepleje Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Maj 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Hjemmepleje og hjemmesygepleje - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport Fonden Botilbuddet Open Future

Tilsynsrapport Fonden Botilbuddet Open Future Reaktivt tilsyn, 2018 Boserupvej 100A 4000 Roskilde CVR- eller P-nummer: 1021936177 Dato for tilsynsbesøget: 21. maj 2019 Tilsynet blev foretaget af: Sagsnr.: 5-9011-3142/1 1. Vurdering Konklusion efter

Læs mere

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge

Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Hjemmesygepleje ved Attendo, Gribskov Kommune Helsinge Reaktivt tilsyn, 2018 Frederiksborgvej 4, 1 3200 Helsinge CVR- eller P-nummer: 1019450690 Dato for tilsynet: 23-04-2018 Tilsynet blev foretaget af:

Læs mere

Risikobaseret tilsyn Januar 2017

Risikobaseret tilsyn Januar 2017 Risikobaseret tilsyn 2017 Januar 2017 Dagsorden Risikobaseret tilsyn hvad er det? Behandlingsstedsdatabasen registrering hvordan? Temaer og områder hvor og hvem? Selve tilsynsbesøget Afslutning Risikobaseret

Læs mere

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen

Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender og følger instruksen Status handleplaner for Sygeplejen i CSO Egedal Kommune pr. 1.5.2018. Målepunkt Fund Gennemførte indsatser Patientforløb og journalføring: 1.b. Instruks om sundhedsfaglig dokumentation. Personalet kender

Læs mere

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem

Tilsynsrapport Sommersted Plejehjem Reaktivt tilsyn, 2018 Kirkevej 6 6560 Sommersted CVR- eller P-nummer: 1003479186 Dato for tilsynet: 30-04-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Syd Sagsnr.: 5-9011-1116/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Plejehotel

Tilsynsrapport Plejehotel Tilsyn med hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem, 2017 Hjemmepleje/hjemmesygepleje/plejehjem Stenhusvej 21 4300 Holbæk CVR- eller P-nummer: 1019152134 Dato for tilsynet: 06-07-2017 Tilsynet blev foretaget

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport

Opfølgende tilsynsrapport Opfølgende tilsynsrapport 2011 Plejecentret Humlehaven J.nr. 4-17-56/6/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk Dir. tlf.

Læs mere

Psykiatriske sygehusafdelinger

Psykiatriske sygehusafdelinger Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Juni 2018 Kolofon Titel på udgivelsen: Psykiatriske sygehusafdelinger - Erfaringsopsamling fra det risikobaserede tilsyn 2017 Udgivet af: Styrelsen

Læs mere

Tilsynsrapport Boligerne på Skovstien. Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen

Tilsynsrapport Boligerne på Skovstien. Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Tilsynsrapport 2016 Boligerne på Skovstien Adresse: Skovstien 4, 3400 Hillerød Kommune: Hillerød Leder: Centerleder Lisbeth Jensen Telefon: 40 34 00 25 E-post: lijn@hillerod.dk Dato for tilsynet: 27. april

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Der arbejdes kontinuerligt med at afdække borgerens

Læs mere

Denne handleplan er dog ikke alene rettet mod Albertshøj, men de skitserede tiltag vil blive gennemført både på Albertshøj og i Humlehusene.

Denne handleplan er dog ikke alene rettet mod Albertshøj, men de skitserede tiltag vil blive gennemført både på Albertshøj og i Humlehusene. Handleplan for anførte krav fra Styrelsen for Patientsikkerhed ved tilsyn på Albertshøj d. 14. juni 2016 Indledning: Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført besøg på Albertshøj 14. juni 2016 hvilket

Læs mere

Tilsynsrapport Botilbuddet Vibevej

Tilsynsrapport Botilbuddet Vibevej Reaktivt tilsyn, 2018 Vibevej 8 2400 København NV CVR- eller P-nummer: 1018582801 Dato for tilsynet: 07-05-2018 Tilsynet blev foretaget af: Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst Sagsnr.:

Læs mere

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter

Tilsynsrapport Enghaven Ældrecenter Reaktivt tilsyn, 2018 Mellemgade 8 6900 Skjern CVR- eller P-nummer: 1003348049 Dato for tilsynet: 15-01-2018 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord Sagsnr.: 5-9011-701/3 1. Vurdering Konklusion

Læs mere

Tilsynsrapport Boligerne på Herludalsvej. Adresse: Herlufdalsvej 6A, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Eva Karlson

Tilsynsrapport Boligerne på Herludalsvej. Adresse: Herlufdalsvej 6A, 3400 Hillerød. Kommune: Hillerød. Leder: Centerleder Eva Karlson Tilsynsrapport 2016 Boligerne på Herludalsvej Adresse: Herlufdalsvej 6A, 3400 Hillerød Kommune: Hillerød Leder: Centerleder Eva Karlson Telefon: 72 32 75 80 E-post: erka@hillerod.dk Dato for tilsynet:

Læs mere