Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE"

Transkript

1 NR 3. udgave April 2014 Nyhedsmagasin SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE En vintergæk en sommernar en fugl foruden vinger En lille ven som har dig kær en lille hilsen bringer... God påske til jer og jeres familier TEMA SAMMEN SKABER VI DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE Alene er det svært - men i fælleskab kan vi skabe bedre sundhedsadfærd og flere sunde leveår INTERVIEW Ann-Christina Dahlgaard om ANSAGER PLEJECENTER Denne gang vil du blandt andet kunne læse om: Ny sundhedsprofil Velfærdsteknologi Vi booster samarbejdet Interview Jørn Andersen Klar til den digitale postkasse Vi bevæger os mod en røgfri kommune. Til gengæld er der alt for mange overvægtige borgere i Varde Kommune Mange borgere kan se frem til at blive mere selvhjulpne ved indførelse af velfærdsteknologier Demensområdet har fået tilført kompetenceudviklingsmidler til at forbedre samarbejdet mellem faggrupper til gavn for den demente og pårørende Ny leder for psykiatritilbud i Janderup om, hvordan unge med psykisk sygdom finder tilbage til fremtiden igen Borgerservice har sat turbo på at sikre smidige arbejdsgange i forhold til indførelse af digital post november 2014

2 LEDER It takes a village - to raise a healthy person It takes a village - to raise a healthy person! Udtrykket It takes a village, er lånt fra Hillary Clinton og betyder, at ingen kan klare sig alene - selv ikke i den stærkeste familie. Alene er det svært, men sammen kan vi gøre næsten alt, hvis vi tør tænke tanken og sætte handling bag. Fællesskabets store betydning for den enkelte følges op i talemåden a child does not grow up in a single home. Ingen lever på en øde ø uden ansvar for eller behov for fællesskabet. I vores nye sundhedspolitik for år er visionen netop, at vi i fællesskab skal skabe Danmarks sundeste kommune, og at vi skal arbejde for, at det sunde valg bliver det lette valg. Sundhedsmæssige problemstillinger som depression, overvægt eller rygning vil helt sikkert ikke for den enkelte opleves som lette at gøre noget ved. Det kan synes uoverskueligt for den enkelte, enten at skulle håndtere psykisk sygdom, eller at skulle tabe sig, kvitte smøgerne eller træne 3 gange om ugen. Men den gode nyhed er, at vejen til bedre sundhed kan gøres lettere for den enkelte gennem hjælp og opbakning fra omgivelserne. Udtrykket It takes a village betoner netop, at vi ikke er alene men at fællesskabet i vore nære omgivelser kan hjælpe os med at skabe et sundere liv. Den gensidige loyalitet omkring sundhed og trivsel hviler her på balancen mellem individuel frihed og forpligtelse til fælles ansvar og ansvarlighed. Man kan spørge, hvorfor sundhed er så vigtig en dagsorden i vores arbejde? Aktuelt ligger danskernes middellevetid på 77,9 år for mænd og 81,9 år for kvinder. Det er to-tre år kortere end svenskernes og nordmændenes, og i undersøgelse efter undersøgelse havner Danmark i bunden i sammenligning med andre vestlige lande. En opgørelse sidste år i lægetidsskriftet The Lancet placerede os således som nummer 18 ud af 19 vestlige lande, når man sammenlignede borgernes forventede antal sunde leveår og deres levetid. En sørgelig statistik, som kræver, at vi i fællesskab med borgerne arbejder for at ændre vores sundhedsadfærd, da det ikke bare er antallet af leveår men også kvaliteten af leveår, der har betydning for vore muligheder i livet. levevilkår og samfundets generelle virkemåder blandt andet i form af offentlige indsatser og, således påvirket af de rammer vi møder borgerne med. I Varde Kommune skal der arbejdes med ændring af sundhedsadfærd under overskrifterne: Bevægelse, Mad & drikke, Rehabilitering, Hygiejne, Rygestop, og Rusmidler. Der arbejdes her med to gennemgående målsætninger, som handler om at arbejde for mere lighed i borgernes fysiske sundhed og mentale sundhed. Valget af disse strategier skyldes, at disse forhold har stor betydning for vores sundhed. Der er således direkte statistisk sammenhæng mellem sundhed og udvalgte indikatorer under overskrifter som fx overvægt, beskæftigelse, trivsel, mundhygiejne og rygning. Undersøgelser viser, at ændringer i sundhedsadfærd kan sikres gennem såkaldte strukturelle tiltag eller gennem de rammer, som det offentlige skaber for borgerne. Dette fordrer, at kommunen har en særlig forpligtelse til at iværksætte indsatser, der blandt andet kan holde os fra at ryge, drikke og skeje ud i fed mad og sikre borgerne mere fysisk aktivitet og hjælp til bedre hygiejne. Samtidigt er der i forhold til mental sundhed behov for rammer og et fælleskab, der generelt sikrer trivsel og et rummeligt arbejdsmarked og et uddannelsessystem med plads til borgere med fx særlige behov. Beskæftigelse og tilknytning til en arbejdsplads kan i sig selv være et middel til at komme sig over psykisk sygdom. Den netop udkomne sundhedsprofil peger heldigvis på, at vi er på rette vej. Over 85% af borgerne i Varde Kommune vurderer, at de har et fremragende, vældigt godt eller godt helbred. Det fremgår også, at der er flere, der kvitter smøgerne i Varde Kommune end i resten af regionen, og en stor del af borgerne er fysisk aktive i deres fritid. Sundhed og sygdom er en funktion af et dynamisk samspil mellem personlig levevis og genetiske faktorer, 2

3 Der er dog også plads til forbedringer. Undersøgelsen peger blandt andet på usunde spisemønstre og på, at mere end hver anden i kommunen er overvægtig. Dette bliver derfor et fælles indsatsområde for hele kommunen. Hos vore kolleger i folkeskolen er man også ved at implementere sundhedspolitikken gennem folkeskolereformen, hvor sundhed, bevægelse og åbning af skole til civilsamfundet bliver nye indsatsområder. Sundhedspolitikken er altså en generel politik, som handler om, at vi skal lykkes i at skabe en kollektiv bevægelse og et fælles arbejde mod en sundere kommune. Dette samarbejde kan kun lykkes, hvis vi alle sætter fulde sejl både i forhold til vores indsatser overfor borgerne og forhold til vore egne familier. Vi har alle en mission som gode kolleger med fælles forståelse og ansvar for den generelle sundhed og trivsel i samfundet. Lykkes vi med implementeringen af sundhedspolitikken, vil belønningen være, at vores middellevetid vil stige, og vi vil løfte os op i nærheden af toppen af sundhedstinderne. Arbejdet med at skabe flere gode leveår sammen med borgerne ligger i jeres hænder, og jeg ved, at I tager udfordringen op, så vi sammen kan skabe Danmarks sundeste kommune. DET ER ALDRIG FOR SENT Et af de allerstørste forskningsprojekter herhjemme viser, at danskere i alderen år, som øger motionen fra under to timer om ugen til mere end fire timer ugentlig, lever markant længere. Derfor er det aldrig for sent at begynde at gå for at motionere. Sund i syd Vidste du... God læselyst Erling S. Pedersen... at de timer, du skærer væk fra din daglige søvn, er de vigtigste for at få overskud og være kreativ? Den fysiske restitution af kroppen sker i løbet af de første fire timers søvn. I de resterende fire timer er det primært den psyskiske restitution, der tager over. Chris MacDonald Læs tidligere nyhedsmagasiner 3

4 NY SUNDHEDSPROFIL Af Sundhedskonsulent, Anette Filtenborg Lever borgerne i Varde Kommune efter mottoet Lev stærkt og dø ung eller er de fanatiske sundhedsfreaks? I Varde Kommunes nye Sundhedspolitik har vi en ambitiøs vision om at være Danmarks sundeste kommune. Men hvordan ser det egentligt ud med sundheden i Varde Kommune? Er det realistisk med en så ambitiøs vision, eller er der lang vej endnu? Det kan den nye Sundhedsprofil være med til at svare på. Hvordan går det så med sundheden i Varde Kommune? Som en rigtig vestjyde ville svare er det ikke så ringe endda, og det kan der være noget om. Resultaterne i den nye Sundhedsprofil 2013 fra Statens Institut for Folkesundhed viser nemlig, at Varde Kommune endnu engang scorer højt på mange af de sundhedsparametre, som har betydning for vores levetid. Når vi spørger borgerne, svarer 8 ud af 10, at de har et godt selvvurderet helbred men er sundhed for en vestjyde det samme, som står i anbefalingerne fra eksempelvis Sundhedsstyrelsen? Resultaterne fra Sundhedsprofilen viser, at mange Vardeborgere har en sød tand kage, chokolade, is og slik er ikke noget, der kun hører weekenderne til. Anbefalingerne om de seks stykker frugt og grønt er derimod glemt. Kun seks ud af 10 borgere spiser frugt dagligt, det er færre end i 2010, hvor det var syv ud af 10. Mens indtaget af frugt og grønt går ned, så går BMIen op. Borgerne i Varde Kommune bliver tungere og tungere, i 2010 var det 50 % af borgerne, der havde en BMI over 25 - i 2013 er det 55 %. Til gengæld skal Varde borgerne have ros for at have kvittet røgen siden 2010 har 1700 borgere valgt at slukke for røgen. Det siges, at et enkelt glas rødvin er sundt for helbredet. En påstand som borgerne i Varde Kommune har taget til sig. Desværre stemmer dette udsagn ikke overens med Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at intet alkoholforbrug er risikofrit, og at man ikke skal drikke for sundhedens skyld. Det vurderes, at borgere i Varde Kommune har et problematisk alkoholforbrug, som ikke kun har konsekvenser for dem selv, men også deres familier. Det er også interessant at se på, hvem der drikker. Blandt de unge (25-44 år) er det gruppen med den laveste uddannelse, der drikker mest, mens det blandt de ældre (over 65 år) er gruppen med de højeste uddannelser, der drikker mest. Træningsskoene snøres i 2013 oftere, end de gjorde i Desværre er det stadig kun tre ud af 10, som følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger om moderat til hård fysisk aktivitet i fritiden. Samtidigt med at flere har snøret træningsskoene, så er der desværre også flere, der har sat træningsskoene på hylden borgere i Varde Kommune har kun stillesiddende fritidsaktiviteter. Sundhedsprofilen ser på meget andet end KRAM-faktorerne, og det er muligt at dykke længere ned i resultaterne. Eksempelvis kan vi se, at kvinderne lever længere end mændene (fire års forskel), men samtidigt ser det ud til, at kvinderne er mere syge, idet de går mere til lægen end mændene. En af forklaringerne kan vi finde i Sundhedsprofilen, for ser vi på, hvem der har hvilke sygdomme, så kan vi se, at kvinderne oftest rammes af sygdomme som slidgigt, astma og allergi, psykisk sygdom, hovedpine og migræne. Sygdomme som kvinderne ikke dør af, men som kræver hjælp fra egen læge. Mændene derimod rammes statistisk af KOL og hjertekar-sygdomme som diabetes, blodpropper i hjertet og hjerneblødninger sygdomme, som medfører for tidlig død. Så en af forklaringerne på forskellen i levetiden mellem mænd og kvinder er, at kvinderne ikke dør af deres kroniske sygdomme. Dette er bare nogle af de resultater, som kan findes i Sundhedsprofilen Mulighederne er mange, og resultaterne kan blandt andet bruges til at blive nysgerrige på specifikke målgrupper og få prioriteret de rigtige indsatser. Er du nysgerrig på resultaterne i Sundhedsprofilen kan du besøge hjemmesiden her 4

5 DANMARKS SUNDESTE KOMMUNE Bevægelse bliver naturligt for alle borgere. Bevægelse har bl.a. en forebyggende effekt på en række hyppigt forekommende livsstilssygdomme og en sundhedsfremmende virkning i forhold til mental sundhed. Sund mad og drikke i hverdagen. Sunde mad- og drikkevaner fremmer et godt helbred og forebygger overvægt, underernæring og livsstilsrelaterede sygdomme. Varde Kommune har gennem kerneydelser på især børne-, special- og ældreområdet en særlig mulighed for at gøre en indsats for sundere mad og drikke. God hygiejne på alle områder. Hygiejne er en hjørnesten i den forebyggende indsats, hvad enten det handler om tandbørstning og håndvask eller rent grundvand og effektiv rottebekæmpelse. En styrket rehabiliteringsindsats. Den enkelte borger skal have mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfyldt liv. Derfor ønsker Varde Kommune en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Røgfri kommune. Rygning har betydning for udviklingen af en lang række sygdomme. Derfor skal antallet af rygere reduceres gennem rygestop og ved at forebygge rygestart, særligt blandt børn og unge. Misbrug af alkohol er meget ofte et symptom på mistrivsel. Rusmiddelstrategien for Varde Kommune vil derfor udstikke de overordnede rammer for, hvordan vi sikrer den bedst mulige forebyggelse, behandling og opfølgning i forhold til både alkohol og illegale rusmidler. Center for sundhedsfremme har tilbud til borgere og medarbejdere som ønsker at ændre deres livsstil STEP BY STEP - tilbud til borgere med et BMI over 30 CAFE REND OG HOP - tilbud til børn der vejer for meget LIVSTILSSAMTALE - tilbud til borgere der ønsker at ændre sin levevis RYGESTOP - tilbud til borgere der ønsker at stoppe med at ryge 5

6 ANSAGER PLEJECENTER - ET HJEM I TIDENS TONEART Af Journalist, Jens Bytoft Efter et års tid i de nye rammer er beboere og medarbejdere tilbage i den vante gænge på Præstegårdsvej men med topmoderne velfærdsteknologi, der skaber tryghed i hverdagen, ikke mindst for de pårørende, der ved, at deres familiemedlemmer er i gode hænder. Snart er der gået et år siden, beboerne flyttede ind i deres splinternye plejecenter på Præstegårdsvej i Ansager. Det ligger præcis der, hvor det gamle lå, men det var utidssvarende og skulle rives ned for at give plads til byggeriet af et af landets mest moderne plejecentre. Derfor blev beboerne i en periode genhuset på to andre adresser. - Men nu er alle tilbage igen, vi har fuldt hus og er efterhånden begyndt at finde os til rette i en verden, hvor velfærdsteknologi er et nøgleord i hverdagen, fortæller Ann-Christina Dahlgaard, der fra en central placering på Plejecentret Lyngparken i Varde by, holder et overordnet øje med, hvad der foregår rundt om i plejesektoren blandt andet i Ansager. Omkring 42 millioner kroner har centret kostet, men det er hver eneste krone værd, i hvert fald, hvis det er beboere, pårørende og medarbejdere selv, der skal sige det. Og så ligner det slet ikke et plejecenter. Faktisk minder det mere om en højskole med opretstående klaver, fællesspisning, fællesarealer og fælles aktiviteter, men også med både plads og mulighed for at trække sig tilbage og være privat. - På flere måder er det fagre nye verden, men på den gode måde, fortsætter Ann-Christina Dahlgaard. - Eksempelvis har vi sensorgulve, der registrerer, hvis en beboer falder. Gulvene fortæller også, hvis en beboer står op om natten - og sørger så i øvrigt for at tænde lyset, så den pågældende ikke skal famle sig frem i mørke for eksempelvis at finde toilettet. - De fortæller, hvis en beboer forlader sin lejlighed, og straks ved medarbejderen så, om de skal være på vagt og hjælpe beboeren, eller om den pågældende kan klare sig på egen hånd. - Det er højteknologi, når den er bedst en usynlig hjælper, og naturligvis bliver den kun brugt i det omfang, den enkelte beboer selv har givet grønt lys for det. Vi overvåger ikke nogen, men bruger systemerne til at skabe tryghed for alle understreger Ann-Christina Dahlgaard. TRYGHED OG VÆRDIGHED Udover de følsomme gulve er centret indrettet med alskens former for moderne kommunikationsmidler. Hertil kommer, at der naturligvis er tip-top moderne badeværel-.. Det er højteknologi, når den er bedst en usynlig hjælper, og naturligvis bliver den kun brugt i det omfang, den enkelte beboer selv har givet grønt lys for det. Vi overvåger ikke nogen, men bruger systemerne til at skabe tryghed for alle ikke mindst de pårørende Elektronikken fylder meget på plejecentret i Ansager. Med et tryk på skærmen kan Ann-Christina Dahlgaard eksempelvis se, hvor de enkelte beboere holder til.

7 ser med hæve-sænke borde og sikkerheds- greb, dørklokker på alle boliger af hensyn til privatlivets fred. Videre er der gennemrækningsskabe, der gør, at personalet kan hente og bringe diverse effekter fra beboernes skabe. - Altså behøver medarbejderne ikke komme ind i boligen for eventuelt at aflevere håndklæder eller hente vasketøj, fortsætter Ann-Christina Dahlgaard. FULGT MED INTERESSE Projektet med at bygge det nye plejecenter i Ansager blev sendt i udbud i august Det gamle center knagede lidt i sammenføjningerne, og Arbejdstilsynet var ikke udelt begejstret for, hvad de så, når de lagde vejen forbi. I stedet for at lappe på det eksisterende center, besluttede byrådet at bygge et nyt. Prisen ville blive cirka den samme. Til gengæld ville der være væsentligt flere muligheder i et nybyggeri, ikke mindst i et center af den kaliber, der nu snart kan fejre sin et-års fødselsdag. - I stedet for et renoveret plejecenter fik vi et splinternyt, der hører til blandt de mest moderne i landet. Det er udviklet med støtte fra såvel Erhvervs- og Byggestyrelsen, RealDania og Kommunernes Landsforening, mens arkitekterne bag er Rubow og Regnbuen, oplyser Karen Margrethe Nielsen fra Sekretariatet for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Varde Kommune. Hun har fulgt projektet i Ansager fra allerførste færd, og kan også fortælle, at der allerede nu har været besøg af adskillige arkitekter og andre interesserede, der har ønsket at se nærmere på, hvad det er Varde Kommune har lavet i Ansager. - Og i Tistrup, hvor et tilsvarende plejecenter åbnede nogle måneder senere med et tilsvarende fokus på det seneste nye i velfærdsteknologi, fortsætter hun. IDÉ OG SAMMENHÆNG Og snart er det første år i det nye plejecenter gået. Rutinerne er efterhånden faldet på plads igen, og byen og beboerne har på ny fundet sammen om, hvad de kan bruge hinanden til. - Flere gange om ugen bliver centret brugt af byens borgere. Der er en strikkeklub, der mødes fast her på stedet. Vi har skubberne, der kommer forbi for at hygge sig med beboerne, og sådan udvikler det sig hele tiden, fortsætter Ann-Christina Dahlgaard. Hun fortæller også, at der er planer om at benytte plejehjemmets arealer til mere udeliv, hvor bænke, frugtbuske og frugttræer ligger højt på ønskesedlen. Også her er der tænkt over indretningen, stiernes forløb, bænkenes placering og så videre. Tanken er nemlig, at der skal være både idé og helhed i og omkring det fremtidens plejecenter, der er helt i tråd med tidens toneart Så er der dækket op til middagsmad på centret. Beboerne kan vælge mellem at spise sammen eller tage maden med ind i deres lejlighed. De kan også lave maden selv, hvis det er det, de gerne vil. Demonstrationsvideo der viser hvordan sensorgulvene fungerer Vidste du..... at blandt andet plejecenter Bredebo på Sjælland har fået en sansevæg, hvori der er lagt fuglestemmer ind i plantevæggene, således at beboerne får en glad og positiv sanseoplevelse af både det visuelle grønne, duften af levende planter og lyden af glade fuglestemmer. Lyden aktiveres, når der er bevægelse i rummet, og er indstillet til at køre i intervaller.

8 VELFÆRDSTEKNOLOGISKE LØSNINGER Af Velfærdsteknologi medarbejder, Ole Aasmoe Hvor er du henne i livet? Og hvad har du brug for hjælp til, der hvor du er? Som medarbejdere i Varde Kommune forventer vi, at borgerne gerne vil være med at til at tage velfærdsteknologiske løsninger i anvendelse. For os er fokus på borgerens selvstændighed, livskvalitet samt optimering af borgerens muligheder for rehabilitering afgørende. I Varde Kommune kærer vi os om vores arbejdsmiljø, om vores faglige udfordringer og om at skabe en attraktiv arbejdsplads. Vi har også brug for at imødekomme den demografiske udfordring, hvor antallet af borgere med behov for vores ydelser stiger, mens udbuddet af medarbejdere til at udføre opgaverne falder. For at ovenstående ikke skal udfordre vores økonomi i uoverskuelig retning, er vi gået i gang med at etablere en sammenhængende prioritering og strategi. Samtidig skal vi som medarbejdere opleve et meningsfuldt og værdifuldt samspil mellem vores faglighed og de teknologiske løsninger, samt at vi som kommune kan tilbyde leverandørerne af velfærdsteknologiske løsninger et teknologisk attraktivt fundament at etablere løsningen på. Der er politisk afsat en pulje til velfærdsteknologi på godt 2 mio. kr. årligt. Der er nedsat en styregruppe på tværs af fagområderne, som rådgiver politikerne i forhold til dels prioritering af midlerne og dels i forhold til udarbejdelse af en generel strategi på området. VÆRDIGHED MED SKYLLETOILETTER Social- og Sundhedsudvalget har netop besluttet at iværksætte et forsøg med skylletoiletter i ca 30 hjem, i stedet for at en medarbejder skal hjælpe med at vaske og tørre efter toiletbesøg. Et skylletoilet er et bidettoilet, der kan påmonteres et almindeligt toilet. Det er erfaringer fra fonden for Velfærdsteknologi, der er så gode, at politikerne har besluttet, at også Varde borgere skal have glæde af teknologien. Toiletterne afprøves både på plejecentre og i ældrecentre for at afdække, hvor vi får størst udbytte af tiltaget både hos borgere og hos personale, således at der kan udarbejdes en plan for, hvor og hvornår toiletterne skal indføres i resten af området. Læs mere om ældre og handicapvenlige toiletter her 8 Det er vores klare hensigt at afprøve teknologierne i tæt samarbejde med borgeren, med de pårørende og borgerens netværk, og med os som medarbejdere, for at sikre, at fokus ikke bliver på teknologien men på samspillet omkring den hjælp, borgeren har brug for. Mulighederne er store og mangfoldige, og Varde Kommune er risikovillig i forhold til at prøve nyt. Det betyder også, at borgere eller medarbejdere en gang i mellem vil opleve, at teknologier der kunne se spændende ud fravælges, typisk fordi de enten ikke lever op til vores kvalitetskrav, er for dyre at eje, eller fordi de kræver tekniske eller kompetencemæssige forudsætninger, som vi i fællesskab ikke kan leve op til. I den nære fremtid vil vi tage fat i projekter, der introducerer velfærdsteknologiske løsninger tæt på borgeren. Det vil spænde fra lavteknologiske løsninger som vask-/tørretoiletter til avancerede telemedicinske løsninger for borgere med kroniske lidelser, hvor vi kan foretage ambulatoriske undersøgelser og rutinemæssige sundhedscheck i borgerens eget hjem, hvor de sundhedsprofessionelle aktører kommunikerer online med borgeren via video og intelligente måleapparater. Vasketoiletter gør ældre og handicappede mere selvhjulpne. VIRTUEL GENOPTRÆNING Sundhedscentret har sammen med firmaet Welfare Denmark iværksat virtuel genoptræning hos borgere i eget hjem. Terapeuten får træningsdata tilsendt digitalt og kan dermed aflæse om træningen rent faktisk gennemføres, på hvilket niveau træningen gennemføres, og om borgeren evt. skal have tilrettet sin træningsplan m.v.. Terapeuten kan supportere borgeren ud fra fakta og kan i dialog med borgeren samtidig ændre antal træningspas, justere øvelsernes sværhedsgrad og fjerne eller tilføje nye øvelser, så de matcher borgerens reelle funktionsniveau og ønsker.

9 Erfaringsbilledet og business casen for dette tiltag er dårligere end for skylletoiletterne. Teknologien udfordres af, at den sociale dimension i genoptræning vægtes højt ikke mindst som motivationsskaber- og særligt hos ældre mennesker. Der er dog ingen tvivl om, at brugt rigtigt har teknologien et stort potentiale i forhold til at understøtte borgerens selvhjulpenhed, selvstændighed og uafhængighed ved at styrke deres fysiske og kognitive formåen. Herudover oplever særligt de yngre målgrupper det som sjovt og lærerigt med nye træningsteknologier. Designskolen Koldings laboratorium for Social Inklusion har udgivet en rapport med 11 anbefalinger til dig, der skal i gang med velfærdsteknologi Vores beregninger fortæller os desuden, at målgruppen skal udpeges med omhu, da det ellers ikke er økonomisk bæredygtigt, hvis man indregner personalets tid til støtte og vejledning. Business casen beregner de samlede økonomiske og ikke-økonomiske konsekvenser af en potentiel investering. Den bygger på en analyse og opgørelse af, hvilken forandring man ønsker, og hvordan den opnås

10 VI BOOSTER SAMARBEJDET Af AC- medarbejder, Nikolaj Winther Relationel Koordination i Praksis Demensprojekt i et forskningsperspektiv I efterårsudgaven af Direktørens Nyhedsmagasin, bragte vi et interview med Jody Gittell, som står bag forskningen og teorien om Relationel Koordinering. Relationel Koordinering handler om, at medarbejdere, ledere og borgere har fælles mål, sprog og viden samt gensidig respekt. Koordineringen skal understøttes af kommunikation, der er hyppig, rettidig, præcis og problemløsende. koordinering, vil SOSU-assistenten, som har hjulpet borgeren om morgenen, helt naturligt videreformidle borgerens sindstilstand til sygeplejersken, så denne er klar over, hvad der venter, når vedkommende kommer hjem til den demente borger. Derved kan sygeplejersken forberede sig på, at opgaven skal imødegås anderledes end normalt, og derved undgå en potentiel kritisk situation. DE PÅRØRENDE Det er ikke kun de professionelle, relationel koordination sigter på. Særligt på demensområdet er de pårørende vigtige samarbejdspartnere, som ofte tager ejerskab til demensen, ligesom de ofte bruger kolossale mængder energi på deres relation til den demente. Derfor inddrager demensstrategien de pårørende med henblik på at kortlægge disses oplevelser og holdninger, i forhold til den demente og det behandlende og plejende personale. Forhåbningen er, at de pårørende vil kunne indgå i koordineringen omkring den demente ikke på lige fod med de professionelle, men i samarbejde med dem. PERSONALET Relationel koordination kræver, at medarbejdere og ledere er klar over, hvad der forventes af dem samt hvordan de skal agere. Derfor har man udvalgt de institutioner og personaler, som støder på demente i deres arbejde, med henblik på at undervise dem i såvel det teoretiske grundlag som de praktiske metoder. I Varde er vi gået skridtet videre og anvender Gittell s teori på arbejdet med demensstrategien. Til det formål, har vi allieret os med Carsten Hornstrup, ph.d. og chefkonsulent i firmaet Hornstrup & Partners. Carsten er projektleder på det forsknings- og udviklingsprojekt, der igangsættes for at afdække, hvordan Relationel Koordination og Strategisk Relationel Ledelse kan sikre en øget effektivitet og kvalitet i den borgerrettede indsats, med demensindsatsen som case. I projektet har man allerede afholdt det første af tre kurser. Ledere, souschefer og nøglepersonale for Hjemmepleje MidtVest, Centerområde SydØst, Visitationen, Sygeplejen, Center for Sundhedsfremme samt Træningsafdelingen har været undervist og vil tage deres viden med tilbage til arbejdspladsen og videreformidle til de relevante medarbejdere. De øvrige institutioner vil blive undervist i løbet af Når valget er faldet på demensindsatsen, skyldes det, at netop demensområdet er særlig kompliceret. Der er mange faggrupper og interessenter involveret - ikke mindst de pårørende - og borgeren kan ofte ikke selv give udtryk for, hvorfor tingene eventuelt går galt. Eksempel: Hvis den demente borger har fået en dårlig start på dagen, kan dette måske mærkes, når hjemmesygeplejersken kommer efter frokost. Gennem relationel

11 RELATIONEL KOORDINATION FOR ALLE Den relationelle koordinering skal ikke kun foregå på demensområdet. Hensigten er, at forskningsprojektet skal resultere i erfaringer, vi kan bruge på flere områder i Varde Kommune. For at sikre koblingen fra Social, Sundhed og Beskæftigelse til resten af Varde Kommune, deltager Personaleafdelingen i styregruppen og i undervisningen. Hensigten er, at ved at placere et ejerskab centralt i kommunens organisation, vil tankegangen og metoderne fra forskningsprojektet lettere kunne udbredes. Kontaktperson: Sundhedschef Kirsten Myrup Klik her for at læse mere om demens Vidste du..... at Varde Kommune er den eneste europæiske organisation som indgår i et læringsnetværkssamarbejde med fem amerikanske sundhedsorganisationer, f.eks. Kaiser Permanente og Brandeis University i USA.. at demens er latin og betyder afsind eller mangel på forstand.. at danskere har en demens sygdom heraf yngre.. at man kan nedsætte sin risiko for demens ved at: lade være med at ryge holde hjernen i gang være selskabelig APP: VIDEN OM DEMENS Download den første danske app på demensområdet. Appen er målrettet plejepersonale, der dagligt møder mennesker med demens. Appen Viden om demens sætter fokus på observationer af personer med demens, tilbyder viden om symptomer og sygdomme, udfordrer dit kendskab til demens og giver gode råd om samarbejde og kommunikation. Viden om demens er tænkt som et redskab til kompetenceudvikling og undervisning af medarbejdere i demensomsorgen. Nationalt Videnscenter for Demens og Region Hovedstaden står bag udviklingen af app en. Kender I app en, er vi meget interesserede i en tilbagemelding. Klik her for jeres kommetarer til app en. I næste nyhedsmagasin vil Ole Aasmoe i samarbejde med fagpersonale anmelde app en. 11

12 VIDAGERHUS - ET SKRIDT PÅ VEJEN TILBAGE TIL FREMTIDEN Af Journalist, Jens Bytoft Endnu er alting helt nyt for både beboere, for medarbejdere og for Janderup, hvor det tidligere plejecenter har fået en ny fremtid for 10 sindslidende borgere. Håndværkerne er ikke helt færdige, og flere flyttekasser mangler stadig at blive pakket ud. Håndværkerne har stadig travlt rundt om i det store hus. Lige nu gælder det flisearbejdet i det kommende køkken, så beboere og medarbejdere er indtil videre henvist til det gamle af slagsen på det tidligere plejecenter Vidagerhus i Janderup. Beboerne på Vidagerhus er typisk mellem 18 og 30 år. Forskellige udfordringer i deres liv gør, at det er nødvendigt for dem med et ophold på Vidagerhus, men det er ikke et sted, hvor de bor i årevis, fastslår Jørn Boesen Andersen. - Selvfølgelig er det individuelt, men et ophold varer gerne omkring to år. I løbet af den tid hjælper vi den enkelte med at komme tilbage til livet udenfor og til en fremtid, hvor de i videst muligt omfang kan klare sig selv. - Med Vidagerhus er der skabt et anstændigt og rigtig godt tilbud til beboerne, og selve flytningen fra Varde til Janderup er gået over al forventning. Alle er faldet godt til, og er i fuld gang med at indrette sig i de nye omgivelser. 10 beboere er der psykisk sårbare unge, der skal have en håndsrækning for at finde vejen tilbage til fremtiden. Den har de hidtil fået på Søndergade i Varde, men siden begyndelsen af februar har adressen heddet Vesterled 50 i Janderup. Ud over de 10 faste pladser råder Vidagerhus over to aflastnings- eller akutpladser, og så er stedet åbent 24 timer i døgnet alle årets dage. - Her er der betydeligt mere plads, både til beboere, der har hver deres lille lejlighed, til os medarbejdere og til de forskellige sociale og fælles aktiviteter, der også skal være på stedet, fortæller Jørn Boesen Andersen. Han er lige så ny som stedet selv er netop tiltrådt som leder af det nye Vidagerhus, og glæder sig rigtig meget til at se alting spire og gro omkring sig. - Alt er jo nyt. Ja, selve hovedhuset er gammelt, men for både beboere, for medarbejderne og for Janderup er det hele nyt. Nu skal vi lære hinanden at kende, men at vi befinder os i et smørhul, hvor der ikke er særligt langt til det meste, er jeg ikke i tvivl om, fortsætter Jørn Boesen Andersen. Han fortæller videre, at et åbent hus - arrangement kommer til at stå højt på prioriteringslisten for den nærmeste fremtid. Så skal byen og dens borgere inviteres indenfor. - Vi har ikke fået sat dato på, men vi holder en slags fest, så alle kan se, hvem vi er og hvordan vi bor, tilføjer den nye leder, der kommer fra et job hos Bostøtten i Varde, og tidligere har været afdelingsleder på Krogen, der er et af Varde Kommunes tilbud til udviklingshæmmede borgere. FAKTA I 2012 blev det besluttet, at Vidagerhus skulle lukke som plejecenter. På det tidspunkt var der kun en håndfuld beboere tilbage på stedet, og Varde Kommune købte bygningerne af Varde Boligadministration for at lave det om til et bosted for sindslidende. Nu er stedet åbnet, og de nye beboere er flyttet ind sammen med de i alt 13 medarbejderne, hvoraf flere dog er på deltid. 12

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017

Ishøj Seniorråd Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Oplæg til Seniorpolitik i Ishøj Kommune 2014 2017 Seniorrådets oplæg til Seniorpolitik 2013-2017 udarbejdet 25. april 2013 Side 1 Forord: Ishøj Kommunes Byråd har besluttet, at kommunens seniorpolitik

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM

BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM BEDRE PLEJE OG BEHANDLING I EGET HJEM Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Kommuner og kronikere - bedre pleje og behandling i eget hjem Copyright 2011 Mandag Morgen ISBN: 978-87-90275-74-7

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord

Indholdsfortegnelse. 2 Forord. 4 Om projektet Den aktive borger. 5 Læsevejledning. 6 Fordommene på bordet. 7 Ordbog gamle og nye ord 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 4 Om projektet Den aktive borger 5 Læsevejledning 6 Fordommene på bordet 7 Ordbog gamle og nye ord 8 5 aktive borgere 13 01. Borgernes velfærdssamfund 21 02. Fra ord til

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18

FRIVILLIGHED. April 2014. Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan på side 18 NYHEDSBREV /11 April 2014 BESKÆFTIGELSE Bæredygtigt besparelses potentiale i Sorø FRIVILLIGHED Marselisborg realiserer sammen med Jobcenteret et besparelsespotentiale. på sygedagpengeområdet. Læs hvordan

Læs mere

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi

Indblik April 2008 #02. Årgang 3 April 2008. tema. Nu skal vi Indblik April 2008 #02 Årgang 3 April 2008 tema Nu skal vi KRAM-me! Leder Nr. 2, april 2008 Vi skal have det godt Det sunde liv er i fokus, når vi i den kommende måned har KRAM på dagsordenen. Vores vaner

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers:

#34 December 2010. Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus. Hjemtag borgerne digitalt. bostednyt.dk. Rullende tandklinik i Randers: #34 December 2010 Rullende tandklinik i Randers: Hjemløse og socialt udsatte får ordnet tænderne i bus 18 Centerchef i Assens Kommune: Hjemtag borgerne digitalt 6 8 Socialministerens planer for næste år:

Læs mere

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien

Det gør en forskel. Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Kolofon Titel: Det gør en forskel Om livsstilsændringer i socialpsykiatrien Copyright

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET

HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME... DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET HVORFOR SKULLE JEG DOG STEMME DET NYTTER JO IKKE NOGET ALLIGEVEL STEMMER FRA KANTEN - OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET KOLO FON STEMMER FRA KANTEN OM LIVET PÅ KANTEN AF VELFÆRDSSAMFUNDET REDAKTION

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere