SUNDHEDSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015"

Transkript

1 SUNDHEDSPOLITIK Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives

2 INDLEDNING Sundhed vedrører alle i Nordfyns Kommune. Fra den enkeltes ve og vel til hvordan vi lever og påvirker hinanden. Sundhed er et fælles anlæggende og et fælles ansvar. Nordfyns Kommune vil, sammen med borgerne, unge som ældre, virksomheder og foreninger sætte fokus på, at sundhed og livskvalitet er forudsætninger for at kunne leve længere og bedre. Sundhedspolitikken beskriver den overordnede ramme for Nordfyns Kommunes rolle. Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget udarbejder handleplaner for de indsatser, som kommunen prioriterer indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Morten Andersen Borgmester Helle Waagner Formand for Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget VISION Det sunde og gode liv leves i Nordfyns Kommune Sundhedspolitikken tager afsæt i det brede sundhedsperspektiv, hvor sundhed ikke blot handler om at undgå sygdom, men om at opnå en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende. De fleste vil gerne leve godt, men også længere. Derfor hører sundhed og livskvalitet sammen i det brede sundhedsperspektiv. Trivsel og livsstil påvirker ens sundhed. Hvis man lever et sundt liv, øges ens livskvalitet og samtidig vil man opleve, at når man trives, vil man også blive motiveret til at forbedre sit liv og sin hverdag. 2

3 PRINCIPPER Sundhedspolitikkens vision og mål arbejder med udgangspunkt i de følgende principper: Sundhed er et fælles ansvar Vi har hver især det primære ansvar for vores egen sundhed. Gennem deltagelse og samarbejde ønsker Nordfyns Kommune at danne rammer for, at borgerne kan skabe et sundt og godt liv på Nordfyn. Sundhed går på tværs i Nordfyns Kommunes organisation, hvor sundhed både kan være et middel og et mål i kommunens mange kerneopgaver. Nordfyns Kommune samarbejder nationalt, regionalt og lokalt for at skabe synergi, viden og sammenhæng for, at alle borgere har mulighed for at opnå et sundt og godt liv på Nordfyn. Fokus på livskvalitet Et sundt og godt liv handler om positive tilvalg, der gør, at det gode liv leves længere. At tage ansvar for egen sundhed og mestre sin livssituation er en forudsætning for at kunne træffe sunde valg. Borgeren i centrum Borgere, der har brug for hjælp til at skabe overblik i deres liv, skal have muligheden for at få hjælp i form af støtte, træning, rådgivning og vejledning. Indsatserne indenfor forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering tager udgangspunkt i borgerens behov, situation og mål. Tilpassede indsatser understøtter, at sundhed er et personligt valg og ansvar, samt fremmer social lighed i sundhed. Livslang læring For at mestre sit liv og tage aktivt ansvar for egen sundhed kræver det motivation og muligheden for at få viden og handlemuligheder. Det gælder i alle livets faser. MÅLOPFYLDELSE De mål, der er angivet i politikken er gældende for Hvor andet ikke er anført skal forbedringerne ses i forhold til 2010-niveau. 3

4 FOKUSOMRÅDER Visionen for sundhed opnås ud fra følgende politiske fokusområder: 1. Det lette valg bliver det gode og sunde valg 2. Mere lighed i sundhed 3. Et aktivt fritidsliv for alle 4. Arbejdspladsen, et godt sted at trives Fokus 1: Det lette valg bliver det gode og sunde valg Nordfyns Kommune kan ved at skabe rammer og lave indsatser understøtte det personlige valg og ansvar for egen sundhed. Rammerne kan f.eks. være stier og aktivitetsmuligheder i naturen, fremme mere bevægelse og sund kost i skolerne, og en sikker og fleksibel infrastruktur. Andel af overvægtige med BMI over 30: Region Syddanmark 14,4 % Nordfyn 15,5 % Indsatserne tager udgangspunkt i at mindske livsstilssygdomme, rygning, alkoholforbrug og stress, samt fremme mere bevægelse og sundere kost i hverdagen. Mål Kilde: Sundhedsprofil Lettere adgang til den nordfynske natur 2. Børn bevæger sig mere i skolen og fritiden % færre børn er overvægtige % færre unge under 25 år ryger Derudover skal alle have mulighed for at få viden og redskaber til at fremme en hverdagsadfærd mod en sundere livsstil, hvad enten det er under uddannelse, på arbejdspladsen eller i fritiden. Rygere under 25 år: Danmark 17,5 % Nordfyn 21,5 % Kilde: Sundhedsprofil

5 Fokus 2: Mere lighed i sundhed Når sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet, er der tale om social ulighed i sundhed. For at skabe mere lighed i sundhed kan man gå 3 veje uddannelse, tidlig opsporing og rehabilitering. For børn og unge under 25 år er det uddannelse, der er det primære udgangspunkt for at skabe sig et godt og sundt liv % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse på Nordfyn (2009) Kommer borgeren i en situation, hvor man bliver syg, får en kronisk lidelse eller oplever krise og har svært ved at bevare overblikket i hverdagen, kan der fås hjælp af Nordfyns Kommune i form af rehabilitering og en helhedsorienteret indsats, så man igen kan komme på fode i sit liv. Mål 1. Nordfynske borgere får en højere middellevealder % af en ungdomsårgang får en ungdomsuddannelse 3. At der er enten nationale, regionale, kommunale eller frivillige tilbud til alle borgere med kroniske lidelser Kilde: UUO For unge, voksne og ældre tages der afsæt i tidlig opsporing. Jo tidligere man selv er bevidst om sin risikoadfærd og sygdom, jo lettere er det at ændre adfærd. På den måde kan man mindske risikoen for livsstilssygdomme og de følger af sygdommen, som man kan have pådraget sig. Dermed øges muligheden for, at man lever længere og får en højere livskvalitet. Den tidligere opsporing sker i samarbejde mellem almen praksis og kommunale indsatser. Borgere med kort eller ingen uddannelse har en mere usund livsstil (ryger mere, er mere overvægtig og bevæger sig mindre). Kilde: Sundhedsprofil

6 Fokus 3: Et aktivt fritidsliv for alle Et aktivt fritidsliv er med til at styrke din fysiske og mentale sundhed. Fællesskabet er med til at styrke de sociale kompetencer, der ruster børn og unge til fremtiden. Voksne og ældre med et aktivt fritidsliv er samtidig lettere at rehabilitere, så de lettere kan genoptage deres fysiske, kulturelle og sociale aktiviteter. Alle unge, der går til fritidsaktiviteter 2 eller flere gange om ugen, gennemfører en ungdomsuddannelse. 32 % af de unge, som ikke er aktive i fritiden, får ikke en ungdomsuddannelse. Kilde: Undersøgelse af årgang 1990 i Nordfyns Kommune, 2011 På Nordfyn er den frivillige indsats i fritiden lokal, mangfoldig og foregår på tværs af aldersgrupperne. Nordfyns Kommune ønsker at styrke fritidsområdet igennem et tæt samarbejde og skabe udvikling og synergi med alle parter i civilsamfundet, så flere får et aktivt og indholdsrigt fritidsliv. Mål 1. 5 % flere borgere er aktive i fritiden % flere børn og unge er aktive i fritiden 3. Flere uddannes som frivillige Antal af aktivitetsmedlemmer u/25 år i 2010: Antal af aktivitetsmedlemmer o/25 år i 2010: 8942 Antal kurser til ledere og trænere m/ kommunalt tilskud: 2009: : 523 Kilde: Fritidsafdelingen 6

7 Fokus 4: Arbejdspladsen, et godt sted at trives Arbejdspladsen er et vigtigt sted at have fokus på sundhed og trivsel, da en stor del af befolkningen er på arbejde mange af døgnets vågne timer. Andel af arbejdsløse pr : Nordfyn 7,6 % Fyn i gennemsnit 7,4 % Danmark i gennemsnit 6,0 % Trivsel er vigtig for både den enkelte borger og dennes livskvalitet og for samfundet og virksomhederne, da de har brug for sunde og velfungerende medarbejdere, som skaber merværdi og velfærd til alle. Beskæftigelse giver borgeren identitet, selvværd, fællesskab og mindsker ulighed i sundhed. Kilde: Jobcenter Nordfyn Jo længere tid man er syg jo større er risikoen for aldrig at komme tilbage til en dagligdag i arbejde igen Mål Kilde: Beskæftigelsesministeriet 2008 vedr. lov om sygedagpenge 1. At flere får en kompetencegivende uddannelse og flere kommer i arbejde (2011). 2. At flere kommer tilbage på arbejde efter sygdomsperiode. 3. Udvikle samarbejdet med kommunens virksomheder omkring sundhed, så mindst 90 % af virksomhederne har modtaget tilbud om fælles sundhedsindsatser. Borgere, der er udenfor arbejdsmarkedet, har et dårligere fysisk og psykisk helbred Kilde: Sundhedsprofil 2010 Nordfyns Kommune understøtter borgerne i at have et aktivt arbejdsliv bl.a. ved at hjælpe borgeren tilbage på arbejdsmarkedet og ved at samarbejde om at skabe sundhed og trivsel på arbejdspladsen. 7

8 En levende sundhedspolitik Sundhedspolitikken skal være et dynamisk redskab, som sikrer kvalitet, udvikling og fælles retning på Nordfyn. Der udarbejdes både handleplaner, som indeholder succeskriterier og konkrete handlinger, og en rapport årligt, der kortlægger status på graden af målopfyldelse. Indsatserne iværksættes enten som projekter med henblik på driftsforankring eller indarbejdes direkte i eksisterende kommunale kerneydelser. Der sker opsamling af viden og erfaringer, som løbende vurderes i forhold til kort- og langsigtede resultater og inddrages i indsatsernes udvikling. Indsatserne bygger på dokumenteret viden og effekt f.eks. i form af anbefalinger og retningslinjer fra nationale, regionale og kommunale sundhedsmyndigheder. Det betyder samtidig med at Nordfyns Kommune samarbejder med forskningsmiljøer omkring udviklingen af det kommunale sundhedsområde. Der foretages en selvstændig evaluering af sundhedspolitikken, hvor de fastsatte målsætninger vurderes på deres realiserbarhed og effekt i 2015.

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Sundhedspolitik Lemvig Kommune

Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik Lemvig Kommune Sundhedspolitik for Lemvig Kommune Forord Lemvig Kommunes sundhedspolitik er en del af kommunens planstrategi og skal danne grundlag for kommunens planlægning af sundhedsrelaterede

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx

Sundhedspolitik 2014 2018. Sundhe. Sundhed i sammenhæng. Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhedspolitik 2014 2018 Sundhed i sammenhæng Godkendt af Byrådet, d. xx.xx.xxxx Sundhe Forord Forord udarbejdes efter endt høring, således der også kan takkes for bidrag mv. Af Anny Winther Borgmester

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst.

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERUDDANNELSE i en forebyggende og sundhedsfremmende kontekst. På WHO s generalforsamling i 1998 vedtog medlemslandene herunder Danmark en verdenssundhedsdeklaration omhandlende

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017

Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Frederikssund Kommunes Børne- og Ungepolitik 2013-2017 Forord Med denne Børne- og Ungepolitik 2013-2017 ønsker vi at beskrive rammerne for det gode børne- og ungeliv i Frederikssund Kommune de kommende

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013

l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 l Sundhedspolitik Godkendt af Byrådet april 2013 Forord Kommunerne står overfor stadig større udfordringer med at sikre borgerne velfærdsydelser inden for de givne rammer. I Fredensborg Kommune har vi

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED

SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED SUNDHEDSPOLITIK 2008-2010 VÆR MED Det skal være nemt at vælge det sunde ! Fakta om Slagelse Kommune Der er 76.949 borgere fordelt på følgende aldersgrupper: 17.085 i alderen 0-17 år 41.834 i alderen 18-59

Læs mere

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune

Sundhedspolitik. Svendborg Kommune Sundhedspolitik Svendborg Kommune UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK VERSION 16, AF 09.03.07 Indholdsfortegnelse Forord... 1 Vision... 2 Overordnede mål og principper... 2 Politiske strategier... 4 Politik er

Læs mere

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt!

SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! VIL DU HAVE SUNDHED PÅ ARBEJDSPLADSEN Små skridt Stor effekt! Skal man forebygge, skal der først og fremmest sættes ind så tidligt som muligt. Erfaringerne viser at et af de vigtigste elementer for at

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013

Strategiske indsatsområder 2013-16. Vedtaget på kongressen, maj 2013 Strategiske indsatsområder 2013-16 Vedtaget på kongressen, maj 2013 1 Kost, ernæring og sundhed: En hjørnesten i velfærdssamfundet Kost, ernæring og sundhed udgør nogle af velfærdssamfundets vigtigste

Læs mere

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune

Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Overordnet politik for: Mad, Måltider og Bevægelse en indsats for sundere børn og unge i Billund kommune Forord Af børne og kulturudvalgs formand Preben Jensen Betydningen af sund mad og bevægelse for

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet

Mad- og måltidspolitik på ældreområdet Mad- og måltidspolitik på ældreområdet 1 FORORD Gode måltider er en af de begivenheder, der kan være med til at øge livskvaliteten for den ældre borger. Det er afgørende for oplevelsen, at der spises i

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE

Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE Det fælles grundlag Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats GENTOFTE KOMMUNE 2 Titel: Det fælles grundlag. Pixi for den fremtidige socialpsykiatriske indsats. Planen er godkendt af Socialudvalget

Læs mere