20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen'

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20#03#2014' Generalforsamling' Rafting'Club'Copenhagen'"

Transkript

1 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen 1 ReferatafgeneralforsamlingiRaftingClubCopenhagen Dato:20/ Tidspunkt:Kl Sted:KøbenhavnsRådhus udvalgsværelsed Tilstedeværendetilgeneralforsamlingen: CasperM. MichaelL. PhillipH. JakobF. JakobB. JakobA. Simon TheresaB. Rune Kenneth Ken Casper Nadja AnneF MetteJulie Malene Susie Ida Charlotte Natasha Maria Stine Nikolaj Ialt23deltagere Valgafordstyrerogreferent Ordstyrer:JakobAgergaard Referent:NikolajM.#Clausen Godkendelseafdagsorden Dagsordensamtbilag1#6ersendtud14dageførgeneralforsamlingen. Bilag1:årsregnskab Bilag2:Kontingentsatser Bilag3:budget2014

2 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen Bilag4:vedtægtsændringer Bilag5:valgtilbestyrelsen Bilag6:Valgafrevisorogrevisorsuppleant. Dagsordengodkendesafgeneralforsamlingen. Bestyrelsensberetning Sidenstarterklubbenvokset,ogskiftedei2008navntilRaftingClubCopenhagen nuer endnuetnavneskifteaktuelt,ogviserfremtilflereårmedforskelligesportsgrene. SidstegenerelforsamlingvarietnogetmindreformatilufthavneniWien,sidenharder væretstorudvikling.supogandrevandsportsaktivitetergivervækstogdetnyeforbund (DSRF)erogsåmedtilatgiveendnumereudvikling. KåringensomåretsklubiKøbenhavneretkæmpeskulderklaptilosalle. Derskaltilstadighedværefokuspåatalletageransvar,såudviklingeniklubbenkan fortsætte,ogopgaverneiklubbenfordelespåsåmangehændersommuligt. Socialeeventssomkulturhavnenogklubfesternekangivegodenergiiklubben,kulturhavnen skaldesudenfastlæggessnarestdadererbrugformangekræfter.ogsådmiwhitewaterskal fremhæves,lissforsermuligdestinationigeniår,vierigangmedplanlægningen. Forelæggelseafregnskab2013 Regnskabetersendtudtilallemedlemmer14dageførgeneralforsamlingen. Se bilag1 Midlertilklubbensvæksthentesprimærtvedansøgningerhosfonde,kommunensamt afholdelseafevents enlilledelfrakontingent. Vigtigtmedevents,somkangivenyemedlemmereogerengodindtægtskilde. # AmagerStrand(DBF)ervelegnethertil. Ingenkommentarertilåretsregnskab. Regnskabetergodkendt. Fastsættelseafnæsteårskontingent Istedetfordemangeforskelligemedlemskaberfastlæggesnu4forskelligetakster: # passivtmedlemskab:kr.100,# # Ungdomsmedlemskab:kl.300,# # Seniormedlemskab:kr.600,# # SUPintroforløb:kr.250,# 2

3 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen 3 Desudenintroduceresetspecieltmedlemskontingentiforbindelsemednyeaktiviteterpå 250,#kr.Detbetyderatintroducereklubbennyeaktiviteter,kanmedlemmerderdeltagerpå disseaktiviteterblivemeldtindiklubbenpådetspeciellemedlemskontingentsålænge aktivitetenbetragtessomværendeny.sidstnævntebesluttesafbestyrelsen. Derhenvisesdesudentil bilag2. Derspørgesefteromenstigningikontingentforventesdefølgendeår.Dettevilvære afhængigafaktiviteteniklubben,mendererikkesomsådantplanlagtstigningerikontingent, dadetlavekontingentønskesfastholdtafallemedlemmer. Nyekontingentsatsergodkendestilattrædeikraftpr Budgetforslagfornæsteår Budgettetfor2014ersendtud14dageførgeneralforsamlingense bilag4 Adindtægter Dererbudgeteretmedfleremedlemmereenddetaktuelleantal,herunderogsåtilskudfra kommunen. Desudenerderforventetindtægterpåevents. Adudgifter Dergivespengetilafholdelseafmøder. Desudenerderbudgeteretmedudgiftertilhonorarer. Derspørgesindtilomdererbudgetteretmeduforudseteudgifter;daderharværetoverskud desenesteår,vurderesdetatdererlufttildiverseudgifteriløbetafsæsonen2014. Behandlingafindkomneforslag Forslagtilændringerersendtud14dageførgeneralforsamlingen.Sebilag4. Forslagtilnytnavn: CopenhagenWatersports #herunderpræsenteresdetførsteudkasttilnytlogo detteerendnuikkefærdigudviklet. Vedhåndsoprækningvedtagesændringenafklubbensnavntil: CopenhagenWatersports. Vedtægtsændringer: # Adbestyrelsenssammensætning o dererforslagomatderstemmesenbestyrelseindsomderefterkonstituerer sigselv. o 13punkt4skalændressåledesatdetikkemodsigerdeøvrigepunkter,der holdesfastiprincippetomkringatbestyrelsenvælgesindpågeneralforsamling, hvorefterdenkonstituerersigselv.

4 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen! Forslagtilændring: 13,4: bestyrelsenbeståraf8medlemmer,og vælgesfor2årafgangenafdenordineregeneralforsamling. o Derskaldesudenlæseskorrekturpåvedtægterne. # Forslagtilændringervedtagesafgeneralforsamlingenmeddeovenståenderettelser. Valgafbestyrelseogbestyrelsessuppleant Se bilag5 # derer3afdenuværendebestyrelsesmedlemmeredertræderudafbestyrelsen: MortenB.,CasperM.,SørenS. # de4medlemmerderikkeerpåvalgermichaellindberg,jakobfærch,jakob AgergaardogNikolajM.#Clausen. # Følgendestilleroptilbestyrelsen:CharlotteOlsen,AnneFritzner,KasperBrixogNadja Jensen. # Følgendestilleropsomsuppleant:MaleneNielsen. # Alleopstilledekandidatervælgesindibestyrelsen. Valgafrevisor Se bilag6 # MikaelKorsmanngårafsomrevisor # JakobBangstilleropsomklubbensrevisor # CasperMortensenstilleropsomrevisorsuppleant. # Beggekandidatervælges. Eventuelt # klubbensslogan wettnesswithpassion tagesopafphilliph. o Detkortestatementertænktsometsjovtogfræktindsparktilvisionen. o Rune:kanværemedtilatdefinereklubbenskultur. o Kanværemidlertidigtogskalmuligvisrevideres,eksempelvisafen fokus/kommunikationsgruppe. o Formuleringendiskuteres. o Derarbejdesvideremedstatement.(wetnessispassionevt.) # egetudstyrhvornårskaldetkøbesoghvordanskaldetopbevares? o Pga.Slidpåklubudstyrerdetengodidéatkøbeegetudstyrundervejs. o Derskalarbejdespåmulighederforatkunneopbevareegetudstyriklubben. o Derergodemulighederforatfågoderabatterpåudstyr,sefacebooksidenfor gældendeaftaler. # Nøgler o Nikolajernøgleansvarlig 4

5 20#03#2014 Generalforsamling RaftingClubCopenhagen o Manskalværefrigivetforatkunnefånøgler! Manfrigivesefterdengældendealgoritme o Depositumskalbetalesforatkunnefånøgler. # Nærliggendearrangementer o 13#14majefterskoleevent o søndagd.23.martsåbningafdbf o Tirsdagd.25.Martsfejringafdanskemestrepårådhuset. # ÆndringafnavnpåSUPfacebooksiden o Gåindpåfacebookogforeslåændringpåsiden. Ordstyrer Referent 5

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8

Punkt nr. 11 - Høring om flytning af VUC Hvidovre-Amagers uddannelsessted i Hvidovre Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 1 af 8 Bilag 1 - Side 2 af 8 Bilag 1 - Side 3 af 8 Bilag 1 - Side 4 af 8 Bilag 1 - Side 5 af 8 Bilag 1 - Side 6 af 8 Bilag 1 - Side 7 af 8 Bilag 1 - Side 8 af 8 Bilag 2 - Side 1 af 26 Bilag

Læs mere

Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling

Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling Bornholms Tidendes Grand Prix 2015 - Samlet stilling Nr. Navn & Klub / By Fødselsår Tællende løb Point Mænd: 1. Jacob Seerup Kirkeby, Nyvest 2000 (7) 303 2. Mogens Lund, Viking 1987 (6) 292 3. Mads Bak

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer

Grupper U-CrAc 2012. Seks personer i hver gruppe giver. # Virksomhed Kontaktperson Gruppemedlemmer Grupper U-CrAc 2012 Antal studerende: Ergoterapi 10 Produktteknologi 10 Industriel Design 29 Oplevelsesdesign 22 Interaktive Digitale Medier 61 Total 132 Seks personer i hver gruppe giver 22 grupper #

Læs mere

Resultatliste: DM i Livredning, Hvide Sande 2014 Event Navn Samlet Placering Event 1: 2 km beach run (women) Klampenborg Kano- og Kayakklub Elizabeth

Resultatliste: DM i Livredning, Hvide Sande 2014 Event Navn Samlet Placering Event 1: 2 km beach run (women) Klampenborg Kano- og Kayakklub Elizabeth Resultatliste: DM i Livredning, Hvide Sande 2014 Event Navn Samlet Placering Event 1: 2 km beach run (women) Klampenborg Kano- og Kayakklub Elizabeth May 1 Marie Voigt Lauridsen 2 Germany Carla Strübing

Læs mere

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status

Løb 1, 200m Fri Damer gr. 5-6-7, Finaler 13-14 år Plac.Navn Født Klub 50m 100m 150m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Landsdelsmesterskab Nordjylla. Stævne by: Hjallerup Arrangør: DGI Nordjylland og Søhesten Overdommer: Kaj Johannesen Stævneleder:

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.

Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37. Startnummer Distance Navn Tid Placering 12 10 km Asger Dalsgaard 00.32.05 1 111 10 km Lasse Tamberg 00.35.58 2 148 10 km Morten Kjær 00.37.06 3 175 10 km Simon Skydt-Nielsen 00.37.08 4 122 10 km Mads Lamm

Læs mere

Foreningen af Naturressourcestuderende Dyrlægevej 9 1870 Frederiksberg C Tlf 35333730 E-mail: fn@dsr.life.ku.dk www.naturstud.dk 20.

Foreningen af Naturressourcestuderende Dyrlægevej 9 1870 Frederiksberg C Tlf 35333730 E-mail: fn@dsr.life.ku.dk www.naturstud.dk 20. ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN AF NATURRESSOURCESTUDERENDE Dato: 22.10.2010 Sted: 3-14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg af to referenter b. Valg af to stemmetællere c. Godkendelse

Læs mere

Himmerland Uhrskov Trail Resultatliste Aldersklasser

Himmerland Uhrskov Trail Resultatliste Aldersklasser Marathon 1. 407 Dennis Odgaard Skive Trailrunners 3:45:48 2. 428 Tommy Nahne Brodersen 4:39:37 1. 405 Claus Berthel Primdahl Skive Trail Runners 3:15:17 2. 406 Claus Nielsen aars trim 3:21:34 3. 431 Brian

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012

Morud Lokalråd. Generalforsamling 27. marts 2012. Generalforsamling 2012 Morud Lokalråd Generalforsamling 27. marts 2012 Generalforsamling 2012 Dagsorden Ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 4.

Læs mere

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte

Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte Endeligt resultat 2015 Total Faxe Kalk Gannesk Magleby Bøgeskov Boelskov Sparreshl Vemmetofte 3 km/grøn begynder Pige/Dame 1 Marianne Rasmussen 486 95 99 98 96 0 88 98 2 Linda From 474 84 100 90 100 0

Læs mere

Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2014 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg.

Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. 2002-2014 Plac.Navn Født Klub Opnået Status. Løb 1, 50m Rygsvømning Herrer, Finaler Årg. Side: 1 Dato: 27 april 2014 Tid: 20:53:45 Resultat Total - Pr. aldersgruppe uden mellemtider Stævne navn: Hjørring Park Vendia Swim Cup Stævne by: Hjørring Arrangør: Svømmeklubben S 68 Overdommer: Stævneleder:

Læs mere

Københavns Kogræsserlaug

Københavns Kogræsserlaug Københavns Kogræsserlaug Generalforsamling 2015 Søndag d. 22. februar Masnedøgade 20 Program Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede

Læs mere

Efterkommere efter Frederik Christian RØMER Kobberstikker

Efterkommere efter Frederik Christian RØMER Kobberstikker Side 1 Frederik Christian RØMER Kobberstikker (f.18 Jun 1832-Edelsæde,Kølstrup sogn,b,fyn d.16 Nov 1921-N5,2,Frederiksberg) æf: Frederike Johanne ODEFEY (f.10 Feb 1832-Tönning,Slesvig-Holstein,Tyskland

Læs mere

Generalforsamling d. 12.11.09

Generalforsamling d. 12.11.09 Generalforsamling d. 12.11.09 Til stede: Jytte Kjærgaard Isaksen, Stine Kjær, Anne-Mette Veber, Annesofie Ishøy Nielsen, Rikke Vang, Mille Hess, Maria Nauta, Bjarne Dammsbo Nissen, Ellen Lomholt, Lene

Læs mere

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010

RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 RESULTAT AF INVITA MOUNTAINBIKE RACE BLÅBJERG 2010 Klasse: Drenge U11 Plc. Start Nr. Navn Alder Klub/Sponsor Lap 1 Lap 2 Total 1 30 Mikkel Bertelsen 10 Herning Cykelklub 16:53,9 17:00,2 00:33:54,09 IIG

Læs mere

RESULTAT. Arrangør: Helsingør IF Atletik SØN KL. 12.00 PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST SØN KL. 16.30 SØN KL. 15.

RESULTAT. Arrangør: Helsingør IF Atletik SØN KL. 12.00 PIGER 16-17 ÅR - KUGLESTØD PIGER 16-17 ÅR - DISKOSKAST SØN KL. 16.30 SØN KL. 15. Side Udskrevet den 0. maj 05 8:48 MARS version.0.0.9 PIGER 6-7 ÅR - KUGLESTØD SØN KL..00 (.0 KG ).58 VERTETICS Elin SWE - Högby Elin Vertetics.0.48..58 0.4.50 PIGER 6-7 ÅR - DISKOSKAST SØN KL. 6.0 (.0

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Resultat fra Sj cup Sorø

Resultat fra Sj cup Sorø Cruser lady Kathrine Hansen Roskilde Team KRONEN 1 1 1 1 Christina Rasmussen Sorø 2 2 2 2 Louise Andersen Sorø 3 3 3 3 Cruser men Denis Leimberg Roskilde 1 1 4 1 Daniel Flatau Larsen Sorø Team Flatau 2

Læs mere

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24.

Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. 5) Godkendelse af referat fra fællesmødet d. 24. Fællesmøde d. 19. juni 2014, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer 2) Valg af referent 3) Valg af to stemmetællere 4) Godkendelse af dagsorden 5) Godkendelse af referat

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken.

Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Generelforsamling, den 26. april klokken 14.00 afholder Odense Ishockey Klub ordinær generalforsamling i Pucken. Inden generalforsamling var der et 45 min oplæg Vejen til guldet af Kristina Søs Henriksen.

Læs mere

Copenhagen International Property Summit

Copenhagen International Property Summit Copenhagen International Property Summit Monday 8 June in Copenhagen Deltagerliste Benjamin Rüther Jannie R. Nicolajsen Mira Trolle Scheel Nicholas Hörlin Stan Kubacek Tanja Sonne Henrik Dahl Jeppesen

Læs mere

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011

Generalforsamling Allerupgaard Rideklub AGR d. 28/2-2011 Generalforsamling AGR d. 28/2-2011 1. Valg af dirigent Susanne Eder blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt. 2. Formandens beretning for året 2010

Læs mere

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium

Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Bestyrelsen ved Munkensdam Gymnasium Mødedato: 25. marts 2015 Mødetidspunkt: kl. 16:00 Sluttidspunkt: kl. 17:45 Revisor Søren Bonde og revisor Per Jansen deltog i behandlingen af punkt 1. Økonomichef Hans

Læs mere

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM

RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM RINGKJØBING HANDELSSKOLE & HANDELSGYMNASIUM 2009/2010 Elevhåndbog 2009 / 2010 I N F O R M A T I O N Ringkjøbing Handelsskole Vasevej 20 6950 Ringkøbing Telefon 97 32 02 00 Redaktion: Else Kirkegaard, maj

Læs mere