Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/8-2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/8-2010"

Transkript

1 Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 16/ Deltagere på mødet: 40, st. Labano Morten Labæk 40, 1. tv. Helle Breinholdt og Michael Isachsen 40, 2. th. Anders Abild 40, 2. tv. Hans Peter Hartsteen 40, 3. th. Christina og Thomas Ditzel 40, 3. tv. Pernille og Jakob Preisler 40, 4. th. Tine og Morten Skovgaard 42, st. th. Chriistofer Iversen (Ved fuldmagt til Niklaus) 42, st. mf. Niklaus Sonne 42, 1. th. Espen og Rikke Hjøllund 42, 1. Ægir Michael Kofoed 42, 2. th. Sara Bengtsson og Morten Bergstedt 42, 3. th. Niels-Otto Fisker 42, 4. th. Signe Kongebro og Martin Stahl 42, 5. tv Ulrik Sorber Herudover deltog administrator Thomas Marker, revisor Per Larsen og Michael Schau fra BRFkredit. Under eksklusion: 40, 1. th. Cecilie Vedel 42, st. th. Vinbaren

2 1- Valg af dirigent og referent Punktet udsættes til efter gennemgang af BRFkredit. Frem til dette er Thomas Marker ordstyrer. 2- BRFkredit Gennemgang af vores nuværende lån: - Cirka halvdelen af vores lån er i et traditionelt obligationslån på 5 % - Den anden halvdel er i et rentetilpasningslån på 2,28 % - Der afdrages ikke på nuværende tidpunkt. BRF gennemgik de forskellige muligheder og samlede op på deres anbefalinger. Vores 5 %-lån vil de anbefale bliver ændret til to omtrent lige store 4 %-lån, hvoraf det ene er med afdrag, og det andet er afdragsfrit. Den årlige ydelse vil være omtrent det samme. Vores rentetilpasningslån anbefales omlagt til et femårigt lån, hvor øjebliksrenten er på 2,36 %. (Der blev udleveret en liste med rentesatser for de forskellige F-lån) BRF kan godt lide vores fordeling mellem faste og variable lån, men vil gerne starte på at have afdrag på de enkelte lån. Anbefalingen var også, at der skulle arbejdes mod en løsning frem mod årets udgang. BRFkredit fremsender efter forespørgsel tilbud på den samlede omlægning af alle lån, således at vi kan vurdere den samlede stigning i andelsafgift. Der blev talt om vores obligationsbeholdning, og det blev fremhævet, at vi betaler omkring 0,7 % i bidrag på denne beholdning. Overordnet set blev det fremhævet af både revisor og BRFkredit at foreningen har en sund og fornuftig økonomi, der er forvaltet på en ansvarlig måde.

3 Foreningen bør træffe en afgørelse i forhold til de tre hovedspørgsmål: a- Hvad vil man gøre med sine 5 %-lån? b- Hvad vil man gøre med sine variable lån? c- Hvad vil man gøre med sine obligationer? 1- Punktet fortsat, efter at BRFkredit har forladt mødet Der var en kort diskussion om, hvorfor og hvordan den første ekstraordinære generalforsamling blev aflyst. Niklaus var utilfreds med, at den oprindeligt indkaldte generalforsamling blev flyttet. Bestyrelsen fremhævede, at de netop flyttede datoen for, at Niklaus kunne deltage. Efter en kort diskussion blev det fremhævet, at det vigtige lige nu var at se på indholdet af de enkelte punkter. Thomas Marker blev valgt til dirigent. Morten Bergstedt blev valgt til referent. 3- Krav om fremlæggelse af alle lånedokumenter og lånebilag fra Punktet drejede sig om låneomlægningen efter den ekstraordinære generalforsamling i december 2008 og den ordinære generalforsamling i Niklaus forklarede, at han havde udbedt sig dokumentation flere gange og stadig ikke vidste, hvad der var sket. Niels-Otto forklarede, at vi allerede havde gennemgået låneomlægningen efter den ekstraordinære GF i december 2008 ved den ordinære GF i Bestyrelsen, revisor og administrator forklarede, hvilke dispositioner der var blevet valgt i forbindelse med låneomlægningerne i 2008 og Der kunne ikke konverteres til F1-lån i december 2008, da dette skulle have været gennemført ultimo november Niklaus mente, at bestyrelsen burde have gennemført konverteringen primo januar Man oplevede et kurstab i forbindelse med omlægning i juni 2009, hvilket blev forklaret af revisor, da man samlede op til 50 % af lånene i F1, men oplevede samtidig en stor besparelse på de årlige renteudgifter.

4 Niklaus og Ulrik mente, at referatet fra december 2008 er forkert, og at foreningen har mistet penge ved gennemførelsen af punkterne. Diskussionen bevægede sig videre, og Ulrik ville gerne have en undersøgelse af, om bestyrelsen har levet op til deres forpligtelser. Niklaus, Ulrik og andre blev tilbudt at komme ind hos Thomas Marker og se på dokumenterne. Ulrik vil gerne se, hvor det står, at man ikke kan ændre på et rullende lån efter 30. november. Der blev opfordret til, at Niklaus og Ulrik formulerer deres spørgsmål, således at bestyrelsen kan finde svarene på dem. Niklaus mente ikke selv, at han har været med til at vedtage den faktiske konvertering, som har givet et kurstab. 4- Politik for lånesammensætningen, fejlagtig eller ej. Niklaus havde taget punktet med fordi han gerne ville have ændret reglerne for, hvordan der må ned- og opkonverteres. Morten Bergstedt kom med en forklaring af bestyrelsens forslag 9 og 10. Thomas Marker forklarede, at man kunne fjerne alle regler om, hvem der kan varetage konvertering af lån fra vedtægterne, og indføje et ekstra fast punkt til dagsordenen for generalforsamlingerne, hvor det kommende års konverteringspolitik skal vedtages. Der var generel enighed om dette, og Niels-Otto samlede op på forslaget og kom med følgende forslag: Ændring af vedtægter Paragraf 28.2 bliver slettet fra vedtægterne. Der indføjes et nyt punkt 5 under paragraf 24.2 om fast dagsorden for generalforsamlingen: Fastlæggelse af foreningens politik for optagelse, afvikling og omlægning af lån frem til førstkommende generalforsamling Alle var enige i forslaget, der dermed er vedtaget.

5 Fastlæggelse af rammer for konvertering i 2010 Bestyrelsen arbejder på en omlægning inden for følgende rammer: - Foreningens 5 %-lån omkonverteres til to tilnærmelsesvist lige store 4 %- lån, det ene med og det andet uden afdrag. Omlægningen skal foretages hurtigst muligt med en kurssikring hos BRF. Sammensætningen skal aftales således, at den samlede ydelse for de to nye lån ikke væsentligt overstiger ydelsen på det gamle 5 %-lån - Foreningens flexlån omlægges til et F5-flexlån, hvis renten ligger på 2,36 % eller lige deromkring, således at ydelsen kommer til at ligge på omkring samme ydelse som vores nuværende flexlån. Hvis forudsætninger ændres i forhold til ovenstående, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær GF tidsnok til, at en alternativ låneomlægning kan vedtages og gennemføres. Alle var enige i forslaget, der dermed er vedtaget. 5- Genfremsættelse af Niklaus' fulde forslag om lånestyring og tilladte lånetyper samt krav til højst mulige kuponrente, således at yderligere gældsforhøjelser forhindres. 6- Alternativ fremsættelse af forslag om, at TAGAHUS kun kan optage lån i længst mulige konverterbare realkreditobligationer. 7- Forslag om udskiftning af vores revisor og administrationsselskab med øjeblikkelig virkning. Forslaget blev trukket tilbage af Niklaus.

6 8- Information fra bestyrelsen om arbejde. Inden generalforsamlingen havde bestyrelsen udsendt en gennemgang af de seneste måneders arbejde. Punktet blev debatteret under eventuelt. Der var generel opbakning bag bestyrelsens arbejde for at nedbringe størrelsen på foreningens tilgodehavender blandt dens medlemmer. 9- Forslag til vedtægtsændring Bestyrelsen foreslår, at en ny paragraf 28.3 bliver indføjet i vedtægterne. Idéen er, at rammer for låneomlægning kan vedtages ved almindeligt flertal på generalforsamlingen, og at bestyrelsen herefter skal følge disse. Vedtages der ikke noget, skal bestyrelsen i samarbejde med administrator kunne tage stilling: Bestyrelsen er i samråd med administrator kompetent til at varetage omprioritering af foreningens lån i ejendommen uden særskilt generalforsamlingsgodkendelse. Generalforsamlingen kan dog ved almindeligt flertal beslutte, inden for hvilke rammer bestyrelsen i samråd med administrator kan omprioritere. En sådan beslutning vil være gældende indtil førstkommende ordinære generalforsamling, eller indtil andre rammer vedtages på en eventuel ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal, for så vidt det er lovligt og gennemførligt, følge generalforsamlingens afgørelse. 10-Forslag til vedtagelse af rammer for omprioritering. Bestyrelsen foreslår følgende ramme vedtaget for omprioritering af lånene frem til generalforsamlingen i 2011: Bestyrelsen er frem til førstkommende generalforsamling bemyndiget til at omprioritere foreningens lån, som det skønnes bedst muligt under forudsætning af, at den månedlige andelsafgift ikke stiger som resultat af omprioriteringen. Ydermere må der ikke omprioriteres i tilfælde af, at en eventuel gevinst på renten tabes på baggrund af en dårlig kurs.

7 11-Eventuelt Fullerton har opsagt sin lejlighed til udgangen af oktober Det blev vedtaget, at der arbejdes mod et salg af lejligheden. Kan der ikke indhentes en ordentlig pris, skal mulighederne for at udleje lejligheden til en eventuel vicevært undersøges. Arbejdsweekend den 11. september Den 11. september er der arbejdsweekend i foreningen. Folk bedes sende forslag om opgaver til Lås til Porten Der er indkøbt og opsat lås på porten, således at der kan låses af for uvedkommende. Den almindelige hoveddørsnøgle kan bruges til at åbne hængelåsen med. Det er aftalt, at porten må stå åben hver morgen fra omkring kl. 07:00 09:00 og igen fra kl. 15:30 17:30, da det meste trafik foregår på dette tidspunkt. Oplever du problemer med din nøgle, bedes du kontakte bestyrelsen. Drifts- og vedligeholdelsesplan samt energimærkning. Der skal udarbejdes en drifts- og vedligeholdelsesplan for ejendommen. Denne plan foreslås udarbejdet i forbindelse med vores energimærkning. Bestyrelsen igangsætter dette arbejde hurtigst muligt.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AJB Jæger, Jægersborggade 32-34, 2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B J æg er. Dato: Sted: Dirigent: Referent: Til stede: Dagsorden: 24. januar 2012 kl. 18:30 Nørrebrohallen,

Læs mere

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen

Som dirigent valgtes advokat Birgitte Grubbe, og som referenter valgtes Anne Sofie Pedersen År 2009 den 29. oktober kl. 19.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Halgreen i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, lokale 413, 4. sal, 2300 København S. Formanden, Asbjørn Lenbroch

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4

Referat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Nørre Allé 3 & Guldbergsgade 4 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008

Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 Kommentarer til forslag til ekstraordinær generalforsamling 11/12 2008 1. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer træder først i kraft, når de er besluttet af to på hinanden følgende generalforsamlinger. 2.

Læs mere

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382

AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Telefon 82300352 Fax 35856382 AIB Jæger, Jægersborggade 32-34,2200 København N Referat af ekstraordinær generalforsamling i AIB Jæger. Dato: 9. november 2011 kl. 18:00 Sted: Dirigent: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, 2200 København N.

Læs mere

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE ANDERS BOELSKIFTE (H) MARTIN LETH HANSEN (L) KRISTIAN MØLGAARD (H) JØRGEN JACOBSEN (H) ESKE HALD (L) ANNE TRANKJÆR Beslutningsreferat År 2011, torsdag

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul.

Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. København den 22. december 2014 Kære andelshavere, Juleaften ligger lige om hjørnet og bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en glædelig jul. Lånomlægningen er nu gennemført. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0422092 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 20. juni 2014 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Henrik Gam, B. Tegldal og Susanne Skotte Wied (kst.)). 20. afd. nr. B-422-13:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling 587/flb Flemming Bie flb@valdal.com Til medlemmerne af Gårdlauget Grønneport Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Gårdlauget Grønneport hos Valdal Advokatfirma, Øster Allé 33, 2100 København

Læs mere