Foreningen af Naturressourcestuderende Dyrlægevej Frederiksberg C Tlf

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Foreningen af Naturressourcestuderende Dyrlægevej 9 1870 Frederiksberg C Tlf 35333730 E-mail: fn@dsr.life.ku.dk www.naturstud.dk 20."

Transkript

1 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FORENINGEN AF NATURRESSOURCESTUDERENDE Dato: Sted: 3-14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formalia a. Valg af to referenter b. Valg af to stemmetællere c. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling d. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt e. Godkendelse af dagsorden 3. Formandens årsberetning diskussion og godkendelse. 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. 5. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse. 6. Vedtægtsændringer 7. Valg af: a. Bestyrelse, herunder: formand, næstformand, kasserer, sekretær, menigt medlem, arrangementskoordinator, PR-koordinator, ruskontakt, web-ansvarlig, interessegruppe-kontakt og en DSR-repræsentant. b. To foreningsrevisorer plus en suppleant c. En redaktør for FNAT d. En formand for FN s Uddannelses Politiske Forum (UPF) 8. Valg af repræsentanter til kollegiale organer: a. Valg til studienævn plus suppleanter b. Valg til undervisningsudvalg Skov & Landskab Fødevareøkonomisk Institut Institut for Produktionsdyr og Heste Institut for Grundvidenskab & Miljø Institut for Jordbrug & Økologi Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab

2 Institut for Plantebiologi og Bioteknologi c. Valg til Akademisk Råd 9. Valg af repræsentanter til DSR udvalgene: a. Den gyldne tyr b. Dimissionsfestudvalget c. DSR-puljen d. Undervisningsmiljø og sikkerhedsudvalg e. Virksomhedsmessen 10. JA s studenterrepræsentation ( 3 rep. for 1 år) 11. Andre repræsentanter: a. 1 rep. i Bestyrelsen for Fødevareøkonomisk Institut for 1 år b. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab, 2 for 1 år c. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant d. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant e. 1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant f. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov- og skovprodukter g. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og friluftsliv h. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Uddannelse i. Ad hoc udvalg 12. Behandling af indkomne forslag 13. Evt. 14. Valgbal på A-vej Referat: 1. Valg af dirigent Martin Fischer 2. Formalia a. Valg af to referenter Nanna Stensvig og Ole Skovager b. Valg af to stemmetællere Mette Sonne og Kresten Aarøe

3 c. Godkendelse af referat fra sidste ordinære generalforsamling Referatet blev godkendt. d. Konstatering, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt Dirigenten konstaterede at der var indkaldt til generalforsamling som foreskrevet i FN s vedtægter. e. Godkendelse af dagsorden Dagordenen blev godkendt 3. Formandens årsberetning diskussion og godkendelse. Spørgsmål og kommetarer: Bjarke Elling Jørgensen: Kandidatdagen var en positiv oplevelse, men der kunne have været flere internationale studerende med til interesseløb. Emma: Mærker FN noget til besparelser? Svar: FN er kan mærke det, men det er hovedsageligt DSR, der tager sig af forhandlinger med ledelsen i forhold til besparelser. Eskild Bennetzen: Roser den afgående bestyrelse for deres arbejde i forbindelse med nyt kontor, profilering af Naturressource uddannelsen, samt måden FN imødegår internationale studerende. Formandens beretning blev godkendt!

4 4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Spørgsmål til indtægter: Andreas Scheffel: Spørger om Studenterpuljen er årligt tilbagevendende Svar: nej Spørgsmål til udgifter: Jakob Raffen: Spørger til underskuddet i regnskabet? Svar: Budget godkendt på generalforsamling. Hanne Jespersen: Spørger til DSR lån? Svar: Begge lån er tilbagebetalt. Godkendelse: Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen! 5. Godkendelse af budget, herunder kontingentfastsættelse. Budget : Hanne Jespersen: Spørger til omsætningen i FNIS? Svar: Omsætningen er under kr. Jakob Raffen: Hvad ligger under posten Meetings? Svar: Mad og drikke til bestyrelsesmøder Peter Gammeltoft: Hvor meget brugt på kontor 08-07? Svar: Gijs Stevers mener ca var afsat til at vedligeholde kontor. Opfordring fra salen(mette Sonne): Hvorfor ikke øge underskudet, når foreningen har den store egenkapital. Anders Peter Frederiksen : Påpeger at travel Grants primært gik til PHD-studerende i 2009 Eva Eriksen: For at få flere ansøgere til Travel Grants burde der gøres mere reklame for at der er penge at hente. Jacok Raffen: Trækker sit forslag tilbage om at skære i mødeposten. Hanne Jespersen foreslår omrokkering af 6000kr fra interessegrupper til travelgrants. Forslag til ændring af budgetposten Travel grants samt Interessegrupper, dette medførte stående forslag: 1)Fastholde travelgrant puljen som den er (28 stemmer) 2)Øge underskud med 6000kr som går til travelgrants: (19 stemmer) 3) Flytte 6000kr fra interessegrupper til travelgrants: (29 stemmer) Herudover 5 blanke stemmer.

5 Forslag 3 vedtages! Interessegrupper kr Travel grants kr FNIS kr Kommentar fra revisor Trine Strange: Regnskabet ser godt ud, der er styr på det og pengene er på kontoen. Dog mere gennemsigtighed i FNIS s regnskab. Hvad er pengene brugt til og hvilket arrangement. Hanne Jespersen: Spørger hvor er støtte til AU party er? Svar: Det er under posten drift. Budgettet er godkendt af generalforsamlingen! Kontingentsfastsættelse: Som sidste år: FN=53 kr, DSR=45 kr, JA=100 kr Kontigentstørrelsen blev godkendt af general forsamlingen. 6. Vedtægtsændringer Bestyrelsen foreslår følgende ændringer: - Fjerne og Grønt Netværk i 2 stk. 2 og 3 stk. 2 Vedtaget! - Tilføje fodnote i 6 stk nr. a, således at vedtægterne stemmer overens med FOI s vedtægter Vedtaget! - Ændre for Skov- og skovprodukter i 6 stk 3.10 nr. f til Skov og Natur. Vedtaget! - Slette 6 stk 3.10 nr. h, da udvalget er nedlagt. vedtaget! - Hvis bestyrelsesmedlem fratræder sin post i utide, skal bestyrelsen ligeledes indsætte en ny, hvis en person fratræder sin post i andre udvalg valgt på generalforsamlingen. (det gælder ikke akademisk råd og studienævn) -Vedtaget! 7. Valg af: a. Bestyrelse, herunder: 1) Formand: Opstillet: Jesper Mumm Johansen Ingen andre kandidater. Jesper Mumm Johansen er hermed valgt. 2) Næstformand: Opstillet: Christian Christensen

6 Ingen andre kandidater. Christian Christensen er hermed valgt 3) Kasserer: Opstillet: Maria Holm Ingen andre kandidater Maria Holm er hermed valgt 4) Sekretær: Opstilllet: Kari Beckgaard Andersen, Mirte Te Brake Efter afstemning blev Kari Beckgaard Andersen valgt. 5) Menigt medlem: Opstillet: Jens Linddrup, Anders Kølby Efter afstemning blev Anders Kølby valgt. 6) Arrangementskoordinator: Opstillet: Birgitte Cordua Ingen andre kandidater. Birgitte Cordua er hermed valgt 7) PR-koordinator: Opstillet: Marie Brolev Ingen andre kandidater. Marie Brolev er hermed valgt. 8) Ruskontakt: Opstillet: Anders Kruse. Ingen andre kadidater. Anders Kruse er hermed valgt. 9) Web-ansvarlig: Opstillet: Nanna Bøgesvang, Nanna Christensen Efter afstemning blev Nanna Christensen valgt. 10) Interessegruppe-kontakt Opstillet: Ole Skovager. Ingen andre kandidater. Ole Skovager er hermed valgt. 11) DSR-repræsentant. Opstillet: Andreas Carstensen. Ingen andre kandidater. Andreas Carstensen er hermed valgt. b. To foreningsrevisorer plus en suppleant Gijs Stevers, Anne Katrine Platz, Hanne Jespersen (suppleant)

7 c. En redaktør for FNAT: Opstillet på fuldmagt overleveret at Jesper Mumm Johansen: Sidsel Bouet. Ingen andre kandidater. Sidsel Bouet er hermed valgt. d. En formand for FN s Uddannelses Politiske Forum (UPF) Opstillede: Tina Skovhus Henriksen: (Genopstiller), Klara Gunnarsen. Efter afstemning blev Klara Gunnarsen valgt. 8. Valg af repræsentanter til kollegiale organer: a. Valg til naturvidenskabstudienævn (NSN) 4 rep plus 2 suppleanter: Kristian Arnold Bang - Valgt Ida Engelund - Valgt Maja Gertz - Valgt Emma Skov - Valgt Tina Henriksen - Suppleant Klara Gunnarsen - Suppleant Veterinær studienævnet (VSN) 1 rep + 1 suppleant: Opstillede: Fuldmagt fra Rikke Lassen, Kamilla Vademand (stiller op som suppleant), begge valgt. b. Valg til undervisningsudvalg Skov & Landskab (4+2) Camilla Hansen - valgt Anne Sofie Freltoft - valgt Line Hindborg - valgt Jakob Dahl Hansen - valgt Kresten Aarøe - suppleant Peter Gammeltoft - suppleant Fødevareøkonomisk Institut (3+1) Bjarke Elling Jørgensen- valgt Maria Holm - valgt Jens Linddrup - valgt Steffen Dockweiler - suppleant Institut for Produktionsdyr og Heste (2+1) Tanja Meier valgt

8 Pernille Hansen valgt Kamilla Vademan -suppleant Institut for Grundvidenskab & Miljø (2+1) Nadja Nord valgt Klara Gunnarsen valgt Birgitte Cordua - suppleant Institut for Jordbrug & Økologi (4+2) Simon Svane valgt Emma Skov valgt Mads Bendix valgt Mai Birkmose valgt Marthe Gramsbergen - suppleant Kasper Jensen - suppleant Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab (1+1) Camilla Maiman valgt Simona Frederiksen - suppleant Institut for Plantebiologi og Bioteknologi (2+1) Ulrich Olsen valgt Jakob Ulstrup valgt Andreas Carstensen - suppleant b. Valg til Akademisk Råd (1+1) Morten Henriken valgt Anders Kruse - Suppleant 9. Uddannelse og studerende: (1) Tina Skovhus Henriksen valgt Valg af repræsentanter til DSR udvalgene: a. Den gyldne tyr Marie Broløv valgt b. Dimissionsfestudvalget Kresten Aarøe valgt Anders Peter Frederiksen valgt

9 c. DSR-puljen Kresten Aarøe valgt d. Undervisningsmiljø og sikkerhedsudvalg Jeppe Toftgård valgt e. Virksomhedsmessen Ingen valgte 10. JA s studenterrepræsentation ( 3 rep. for 1 år) Jakob Ulstrup valgt Jeppe Toftgård valgt Peter Gammeltoft valgt 11. Andre repræsentanter: a. 1 rep. i Bestyrelsen for Fødevareøkonomisk Institut for 1 år Opstillede: Bjarke Elling Jørgensen (genopstiller), Anders Peter Frederiksen Efter afstemning blev Anders Peter Frederiksen valgt. b. 1 rep. i Bestyrelsen for Center for Skov og Landskab for 1 år Opstillede: Fuldmagt fra Line Hindborg, Peter Gammeltoft Efter afstemning blev Line Hindborg valgt. c. 1 rep. i Dansk Forstkandidatforening for 2 år + suppleant Opstillede: Peter Gammeltoft, Mikkel Eg, Anne Sophie Knudsen Efterafstemning blev Mikkel Eg valgt til repræsentant og Anne Sophie Knudsen som suppleant. d. 1 rep. i Dansk Agronomforening for 1 år + suppleant Kristian Arnold Bang Davidsen - valgt Simon Svane - Suppleant e. 1 rep. I Dansk Hortonomforening for 1 år + suppleant Maria Bøje Simonsen - repræsentant Mai Birkemose - suppleant f. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Skov- og Natur Andreas Scheffel - valgt g. 1 rep. i Rådgivende Udvalg for Planlægning og friluftsliv Jakob Dahl Hansen - valgt

10 h. Ad hoc udvalg Der skulle ikke vælges repræsentanter til dette punkt. 12. Behandling af indkomne forslag - Ingen forslag 13. Evt. 14. Valgbal på A-vej Underskrifter: Dirigent: Martin Fischer Hovedreferent: Nanna Stensvig

FNAT. Præsentation af den nye bestyrelse. International dinner and dance U som... ROETUR TIL LOLLAND - med Planteavlsgruppen.

FNAT. Præsentation af den nye bestyrelse. International dinner and dance U som... ROETUR TIL LOLLAND - med Planteavlsgruppen. FNAT Blok 2 2011 Foreningen af Naturressourcestuderendes Aktuelle Tidende Præsentation af den nye bestyrelse ROETUR TIL LOLLAND - med Planteavlsgruppen International dinner and dance U som... Indhold Den

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET

KOLLEGIERNE I UNIVERSITETSPARKEN I AARHUS KOLLEGIANERRÅDET REFERAT FRA VALGMANDSFORSAMLINGEN Tirsdag d. 24. marts 2015, kl. 19:00 i fælleshuset Eforen ved Kollegium 6 - Der er quorum 1. VALG AF DIRIGENT - Christian Vrist er valgt. - Vrist: Valgmandsforsamlingen

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI

Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer 3. Fremlæggelse af budget for dette år, herunder

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat generalforsamling 16-02-2013

Referat generalforsamling 16-02-2013 Referat generalforsamling 16-02-2013 Tilstede er: Beatrix M.G. Nielsen, Andreas Markert, Sari Arent, Otilia Leschly, Jacob Nøddeskov, Bjarke Sølverbæk, Maya Stolbjerg Drud Salonin, Marie Oscilowski, Camilla

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014

Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Referat for Generalforsamling i Skøjteklub København torsdag den 24. april 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning for det forløbne år 4. Revisor og kassereren

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

"~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen.

~ 4SYD. Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen. Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. "~ 4SYD Beboermøde 17. marts 2014 kl. 19 i Beboerhuset Ørnen Referat Der var 33 hustande repræsenteret Flemming Wallin bød velkommen. på mødet. 1. Valg af dirigent Vinie Hansen er valgt som dirigent og

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere