August J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2013. J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet. 1838. Ribe Kunstmuseum. Lundbye Föhr Tyrrestrup"

Transkript

1 August J.Th. Lundbye: Den opgående sol over havet Ribe Kunstmuseum Lundbye Föhr Tyrrestrup

2 Kalender 2013 September Fredag d. 13. sept. kl. 17 på kunstmuseet Åbning af Længsel. Lundbye og Kierkegaard side 9 Lørdag d.14. sept. kl Tur til Föhr side 14 Onsdag d. 25. sept. kl. 19 på kunstmuseet Foredrag: Bente Bramming: Længsel hos Lundbye side 12 Oktober Lørdag d.5. - søndag d. 6.okt. kl Kunsthåndværkermarked side 17 Onsdag d. 30. okt. kl. 19 på kunstmuseet Foredrag: Ettore Rocca: Umiddelbarhed. Kierkegaard læst af Lundbye side 12 November Søndag d. 3. nov. kl i Quedens Gård Hvad stuerne gemmer side 15 Søndag d. 10. nov. kl Tur til Thorstrup og Tistrup side 16 Lørdag d. 23. nov.- søndag d. 5. jan. 14 Sten Børsting: 100 tårne på Ribe Jernindustri side 15 Onsdag d. 27. nov. kl. 19 på kunstmuseet Foredrag: Jan Gorm Madsen: Kunstneren Lundbye (se nærmere i næste blad) 2

3 Kære medlemmer Efter generalforsamlingen, hvor både beretning og regnskab blev godkendt uden bemærkninger, er vi friske til en ny sæson med gode tilbud om kunstoplevelser. Foreningens gode økonomi ser ud til at fortsætte (uden kontingentændringer), og der er kommet nye kræfter i bestyrelsen: Kamma Marthinsen, Edith Nissen og Karen Munk Nielsen. Foreningen har altså alle gode forudsætninger for et godt virke også sammen med museet (se foredragene der). Bestyrelsen har konstitueret sig med Bent Mortensen som formand, Ragna Weidinger som kasserer (vikar for Lene Beck) og Lene Abildgaard som sekretær. Ragna Weidinger passer desuden hjemmesiden, Edith Nissen passer medlemskartoteket, og bladet redigeres af Bent Mortensen og Kent Ibsen Andersen. Tove Børsting, Kamma Marthinsen og Karen Munk Nielsen vil dog ikke ligge på den lade side. Velkommen til nye oplevelser! Bestyrelsen PS. Beretning, regnskab og referat ligger på vores hjemmeside. J.Th.Lundbye: Vinterbillede i nordsjællandsk karakter Nivaagaards Malerisamling 3

4 Beretning 2013 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2013 om foreningens virksomhed fra maj 2012 til maj 2013 vedrører foreningens organisatoriske forhold, dens aktiviteter og fremtidsperspektiver. Foreningens organisatoriske forhold Ribe Kunstforening har pr. 1. maj betalende medlemmer. Det er en stigning i forhold til samme tidspunkt sidste år, hvor vi havde 586 betalende medlemmer, på godt 3% (en mindre stigning end sidste år, men det er rart at kunne konstatere, at medlemstallet er vokset for hvert år siden foreningens dannelse). Hertil kommer så museets personale på ca. 15 personer, som ifølge samarbejdsaftalen mellem Ribe Kunstforening og Ribe Kunstmuseum er gratis medlemmer. Til medlemmer og venner (kunstforeningerne i Tønder, Vejen, Esbjerg og Varde) trykker vi 500 eks. af bladet. De blade, som ikke bringes eller sendes ud (vi sender ca. 100 blade hver gang), sættes i brochureholderen i garderoben på museet til fri afbenyttelse for museets gæster. Vi tror, at det er den mest målrettede reklame til potentielle nye medlemmer. Bladene bliver i hvert fald taget og vores medlemstal stiger, men vi tør dog ikke knytte en direkte årsag-virkningsforbindelse mellem de to fakta. Vi gentager opfordringen til medlemmerne om at bidrage til bladets indhold, f.eks. i form af gode ideer til arrangementer eller fortællinger om gode kunstoplevelser. Vi er glade for, at en del af medlemmerne lader NETS, det tidligere PBS (Pengeinstitutternes Betalings Service) sørge for kontingentindbetalingen. Det er en stor lettelse for alle, især for vores kasserer, og vi opfordrer alle til at tilmelde sig den service. Foreløbig foregår ca. halvdelen af indbetalingerne via NETS. Vi benytter lejligheden til at minde om, at medlemskortet skal forevises ved besøg på museet, hvis man vil gratis ind, og at det er personligt, dvs. at det ikke gælder for evt. medbragte gæster. Vi har tidligere opfordret medlemmerne til at betro os deres mailadresse. Den opfordring vil vi gerne gentage, idet vi lover ikke at 4

5 spamme jer. Vi bruger den til at udsende påmindelser om arrangementer. Lige nu har vi ca. 130 mailadresser, der dækker ca. 175 medlemmer. Hvis I har behov for at blive mindet om et af vores eller museets arrangementer, så send en mail til Selv om Ribe Kunstmuseum er ved at få nye vedtægter, er Ribe Kunstforening en støtte for museet som før. På sidste generalforsamling forærede foreningen museet kr. til styrkelse af formidlingsarbejdet vha. ipads. I efteråret 2012 støttede vi museets indkøb af Kr. Zahrtmanns Ribe-kone med kr. Dette værk kan I læse om i bladets januar og marts nr. fra i år og se det i Zahrtmann-stuen! På det organisatoriske plan støtter vi fortsat museet ved at udpege 3 kompetente personer til dets bestyrelse. Ribe Kunstforening har et godt samarbejde med Ribe Kunstmuseum inden for rammerne af en bredt formuleret samarbejdsaftale, som giver mulighed for ad hoc-aftaler. Vi er især glade for vores fælles foredragsarrangementer, som museet heller ikke lider skade ved. Vi har også et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om at arrangere og formidle kursus-, foredrags- og rejsetilbud til vores medlemmer. Samarbejdet styrkes af, at Ribe Kunstforenings formand for tiden er næstformand for Sydvestjysk Folkeuniversitets bestyrelse. Foreningens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi afholdt flg. arrangementer: Udflugter: d. 16/6 12: Föhr (sammen med Det Antikvariske Selskab) gentages d. 14/9 13 d. 8/9 12: Rendsborg: Nord Art - Kunstwerk Carlshütte og Jüdisches Museum d. 11/11 12: Vejen: Axel Hou på Vejen Kunstmuseum d. 19/1 13: Århus: Aros og Museum Ovartaci d. 3/2 13: Kolding: Würth og Trapholt 5

6 Udstillinger: Okt.-dec. 12: Mandø-motiver af DANE-gruppen (sammen med Sydvestjyske Museer) Dec. 12: Carlo Haahr Berntsens billedtæpper m. ledsagende publikation Foredrag: d. 31/10 12: Dansk kunst på verdenskortet v. overinspektør Kasper Monrad, SMK(sammen med RKM) d. 28/11 12: Sven Havsteen-Mikkelsen v. Agner Frandsen, Ribe (sammen med RKM) d. 30/1 13: Malerne på Skagen v. museumsinspektør Jan Gorm Madsen, Den Hirschsprungske Samling, nu RKM (sammen med RKM) d. 27/2 13: Vilhelm Kyhn og kortlægningen af Danmark v. museumsinspektør Gertrud Oelsner, Fuglsang Kunstmuseum (sammen med RKM) d. 4/4 13: Den russiske ikontradition v. Ragna Weidinger, Ribe Foreningens fremtidsperspektiver Nu om dage skal alle institutioner og organisationer med behov for offentlige midler have visioner og strategiplaner. Ribe Kunstforening er ikke afhængig af offentlig støtte, så vi behøver ikke sådanne tiltag. Vi vil bare gerne i al beskedenhed blive ved med at opfylde foreningens formål: at bidrage til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturelle værdier i Ribe og samtidig støtte museet. For at kunne gøre det så godt som muligt vil vi gerne involvere og aktivere så mange medlemmer som muligt ved at bede om ønsker til og medvirken i foreningens arrangementer. Vi glæder os meget til at komme i gang med rækken af fortællinger om kunst hjemme fra medlemmernes stuer. Vores strategi er ganske lavpraktisk: Kom med ideer! Kom og vær med! 6

7 Tak Til slut vil bestyrelsen sige tak til museets ledelse og personale for hjælp og godt samarbejde. Tak til øvrige partnere og venner, foredragsholdere, udstillere og husværter, til vores revisorer Jonna Skov og Svend Aage Jensen, til de frivillige bladuddelere Åse Lindstrøm, Ingeborg Wonsbek, Jonna Schönemann, Kurt Madsen og Lise og Arne Johannessen. Som formand vil jeg også gerne sige tak til den øvrige bestyrelse for engagement og arbejdsomhed. Til allersidst skal vi alle sammen takke Tove Kjellerup, Lone Vind og Vinnie Steinicke, som - desværre for os - alle 3 har behov for at prioritere deres tid på en ny måde. De har i mange år gjort et stort arbejde for Ribe Kunstforening og også for andre organisationer. De hører til den slags frivillige, uden hvem meget foreningsarbejde ville gå i stå. Tove har været med i kunstforeningens bestyrelse, lige siden den nuværende forening blev dannet i 2006 (hun var også med i den gamle kunstforenings bestyrelse i jeg ved ikke hvor mange år). Jeg skal ikke opregne Toves mange opgaver, kun fremhæve hendes årelange arbejde med først at formgive bladet, derefter med at tilrettelægge numrene. Lone har også været med i kunstforeningens bestyrelse fra starten i Her har hun især været kunstforeningens ansigt i andre kulturelle sammenhænge i byen, især i de bevægede diskussioner og møder angående den fremtidige brug af seminariebygningerne. Vinnie har været med i bestyrelsesarbejdet siden 2009, hvor hun især har brugt meget tid på at styre medlemskartoteket, byde nye medlemmer velkommen og sørge for trykning af korrekte adresselabels. Bestyrelsen 7

8 NYT FRA KUNSTMUSEET Siden sidst Den dejlige sommers høje temperaturer har ikke afholdt byens mange turister fra at besøge kunstmuseet og haven, hvor springvandet og træernes skyggefulde rum har tiltrukket mange. Også de kølige udstillingsrum har svalet mangen en turist, og vi andre har visse dage haft lyst til at flytte vore skriveborde ind i salene, hvor klimaanlægget især på øverste etage har bestået sin prøve, så temperaturen har kunnet holdes under 22. Sommerens børnekunstskole blev en succes, som tåler gentagelse. 65 børn blev i juli måned undervist dels i udstillingssalene og dels i haven, hvor de indtog plænen nede ved åen og der boltrede sig med pensel og farver. En uforglemmelig aften d. 4. juli tåler også gentagelse. Operakoncerten i museumshaven med sangere fra Den Kgl. Opera blev en overvældende succes. Koncerten blev arrangeret i samarbejde med Musikforeningen Quedens. Der var ca. 750 tilhørere til den 3 timer lange koncert, som først sluttede, da mørket var faldet på og ingen kunne læse teksten til Du danske sommer, jeg elsker dig. Men den blev alligevel i fællesskab sunget til sidst af de mange tilhørere og operasangerne, som nød aftenen lige så meget som publikum. Havepavillonen fik en rolle som bagscene og omklædningsrum, og alt fungerede fint. Næste år lover vi en længere pause, flere toiletter og mere kaffe på kanderne! Der er for tiden udlånt en del værker fra museets samling til udstillinger rundt om i landet. Se yderligere informationer på museets hjemmeside. 8

9 Ny særudstilling og publikation Den aktuelle særudstilling med Vilhelm Kyhn synger på sidste vers og slutter søndag d. 1. sep. Indtil den næste særudstilling åbner d. 13. sep., vil museet være delvist lukket (øverste etage og udstillingsrum i underetagen). Længsel. Lundbye & Kierkegaard åbnes fredag d. 13. sep. kl Medlemmer af kunstforeningen er velkomne til at deltage i åbningen. Udstillingen er en udløber af museumsinspektør, ph.d. Bente Brammings forskning i guldaldermaleren J. Th. Lundbyes forhold til Søren Kierkegaards skrifter. Denne forskning blev finansieret af kulturstyrelsen, og resultatet heraf udmøntes dels i udstillingen, dels i den tilhørende publikation, som også indeholder tekster af formand for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørregård-Nielsen, og gæsteforelæser ved Søren Kierkegaard Forskningscentret, Ettore Rocca. Selve udstillingen er centreret om maleren J.Th. Lundbyes ( ) møde med forfatteren S. Kierkegaard ( ). Lundbye var en af Guldalderens mest læsende kunstnere, og i kraft af righoldige dagbogsoptegnelser og breve findes der et stort kildemateriale til kunstnerens mange refleksioner. På udstillingen vises Lundbyes malerier, tegninger, breve og dagbøger i sammenhæng med de Kierkegaardmanuskripter, han i særlig grad var grebet af. Det skriftlige materiale viser en direkte påvirkning, som også spores i enkelte tegninger og malerier. Foruden kendte hovedværker rummer udstillingen også billeder udlånt af private samlere, og med disse værker af den helt unge Lundbye skildres kunstnerens samlede virke frem til hans tidlige død som 29 årig. Lundbye forvandlede sig på ti år fra at være ungdommelig håbefuld i forhold til kunsten, livet og lykken til at blive et individ, der grublende søgte at træffe et eksistentielt valg. Kierkegaard var hans samtidige, og gennem læsning af Kierkegaards skrifter erfarer Lundbye, at han ikke står alene med sine bestræbelser på at nå frem til en tydning af tilværelsen. Lundbye kæmper i løbet af tiåret med et væld af længsler, som viser sig produktive i forhold til hans rige arbejde som kunstner, men volder ham store vanskeligheder som menneske. 9

10 I publikationen viser Hans Edvard Nørregård-Nielsen Lundbyes udvikling som kunstner gennem indsigtsfulde fortolkninger af centrale billeder og skildring af hans trængsler, som indebærer, at han aldrig får kvinden, som han måske heller ikke ville have, men dog længtes så inderligt efter. Ettore Rocca belyser gennem nye kilder, hvorledes Lundbye med voksende intensitet læser Kierkegaard, og hvordan Kierkegaards opbyggelige skrifter viser en ny retning for Lundbyes stræben. Endelig opholder Bente Bramming sig ved de mange længsler, der hos Lundbye erfaredes som splittelse på alle livets områder; Lundbyes måde at forholde sig til sig selv som eksistens gør ham i mere end en forstand samtidig med Kierkegaard. De tre forskellige bidrag stræber med hver deres indfaldsvinkel mod en helhed, der viser Lundbye i kærlighedens aldre under indflydelse af Kierkegaard. Både udstillingen (som indtil 1. sep. vises på Nivaagaards Malerisamling) og publikationen har allerede fået særdeles rosende anmeldelser i flere af landets aviser, så der er noget at glæde sig til! I forbindelse med denne udstilling, som er blevet til i samarbejde med Nivaagaards Malerisamling og Skovgaard Museet, og som velvilligt er støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, arrangeres flere foredrag en eftermiddag med Christian Steffensen fra Den Danske Skueplads og en guldalderkoncert. Husk venligst tilmelding pga af begrænset plads. Se kalenderen og museets hjemmeside: På kant med Kierkegaard I anledning af 200 året for Kierkegaards fødsel er der lavet en mindre vandreudstilling bestående af værker af nutidskunstnere, som har forholdt sig til Kierkegaards skrifter. Der vil være værker af Maja Lisa Engelhardt, Christian Lemmertz, Erik A. Frandsen, Peter Brandes og Cathrine Raben Davidsen. Udstillingen vises på Ribe Kunstmuseums underste etage i perioden november. Dagmar Warming museumsdirektør 10

11 Søren Kierkegaard 11

12 Foredrag: Onsdag den 25. september kl : Bente Bramming, ph.d. museumsinspektør Ribe Kunstmuseum Længsel hos Lundbye Maleren Johan Th. Lundbye kæmpede med et væld af længsler, som viste sig produktive i forhold til hans rige arbejde som kunstner, men voldte ham store vanskeligheder som menneske. Filosoffen Søren Kierkegaard var en af Lundbyes samtidige, og gennem læsning af hans skrifter erfarede Lundbye, at han ikke stod alene med sine bestræbelser på at afklare tilværelsens mening. Gennem inddragelse af Lundbyes malerier og tegninger belyses kunstnerens modsatrettede længsler og åndsslægtskabet med Kierkegaard. Tilmelding senest 20. sep. på tlf (10-16) eller Medlemmer: 50 kr. Ikke-medlemmer: 75 kr. Onsdag den 30. oktober kl : Ettore Rocca, filosof og gæsteforelæser ved Søren Kierkegaardforskningscenter Umiddelbarhed. Kierkegaard læst af J. Th. Lundbye. Som 23-årig havde Lundbye fornemmelsen af at have mistet den umiddelbarhed, han havde haft i sit maleri. Kan man opnå en ny umiddelbarhed i kunsten og i livet efter at have mistet den oprindelige? Det er det spørgsmål, der får Lundbye til at vende sig mod Kierkegaards værker. Resultatet er et af mest spændende møder mellem to personligheder fra den danske guldalder, et fortrinligt eksempel på en maler, der læser en filosof. Tilmelding senest 25. okt. på tlf (10-16) eller Medlemmer: 50 kr. Ikke-medlemmer: 75 kr. Kalender: Onsdag d. 21. aug.: åbent til kl Omvisning i samlingen efter betalt entré kl Onsdag d. 28. aug.: åbent til kl Omvisning i samlingen efter betalt entré kl Søndag d. 1. sep.: sidste dag med særudstillingen Vilhelm Kyhn og det danske landskab 12

13 Tirsdag d. 2. sep. fredag d. 13. sep.: Museets øverste etage og udstillingsrum i underste etage lukket pga af udstillingsskifte. Gratis adgang til samlingen på stueetagen, indtil de øvrige etager igen er offentligt tilgængelige. Onsdag d. 4. sep.: åbent til kl Omvisning i samlingen efter betalt entré kl Fredag d. 13. sep. kl : Åbning af særudstillingen Længsel. Lundbye & Kierkegaard. Søndag d. 22. sep. kl : Den Danske Skueplads v. Christian Steffensen: Lundbye Kierkegaard en mosaik i ord og toner. Billetbestilling: eller Pris: 50 kr. Onsdag d. 25. sep. kl : Foredrag v. museumsinspektør, ph.d. Bente Bramming: Længsel hos Lundbye. Tilmelding senest 20. sep. nødvendig eller (10-16). 50/75 kr. Onsdag d. 2. okt.: åbent til kl Omvisning i samlingen efter betalt entré kl Søndag d. 13. okt. kl : Kulturnat på kunstmuseet. Gratis adgang. Onsdag d. 30. oktober kl : Foredrag v. filosof og gæsteforelæser ved Søren Kierkegaardforskningscenter Ettore Rocca: Umiddelbarhed. Kierkegaard læst af J.Th. Lundbye. Tilmelding senest 25. okt. nødvendig eller (10-16). 50/75 kr. Onsdag d. 6. nov.: åbent til kl Omvisning i samlingen efter betalt entré kl Lørdag d. 2. søndag d. 27. november: Særudstilling På kant med Kierkegaard. Søndag d. 17. nov. kl : Guldalderkoncert. Værker af Weise, N. W. Gade m.fl. Uffe Munksgaard, fagot; Anne-Mette Skovbjerg, guitar; Karolina Leedo, tværfløjte; Andrea Pellegrini, mezzo. Billetbestilling: eller Pris: 50 kr. Ret til ændringer forbeholdes. Følg venligst med på 13

14 Tur til Föhr d. 14. sept. I samarbejde med Det Antikvariske Selskab arrangerer Ribe Kunstforening igen en heldagsudflugt til Föhr med fokus på øens historie og kunstmuseum (den faste udstilling er nu åben). Program: Kl Afgang fra Odins Plads, Ribe med bus til Dagebüll. Kl sejler vi med færgen fra Dagebüll til Wyk. Kl kører vi med lokalt lejet bus til Museum Kunst der Westküste. Det er et fornemt kunstmuseum med en imponerende samling med værker af bl.a. I.C.Dahl, Edvard Munch, Michael og Anna Ancher, P.S.Krøyer, Emil Nolde og Max Liebermann. Dertil kommer aktuelle særudstillinger. Museets dansksprogede guider viser os rundt kl , og derefter kan man gå rundt på egen hånd. Kl med bus til Den danske Skole i Wyk, hvor vi indtager vores medbragte mad og drikkevarer. Vi hører også om Den danske Skole på Föhr. Kl Bustur rundt på øen med lokal dansksproget guide. Vi skal høre om Föhrs historie og se på lokaliteterne: en vikingeborg, smukke frisiske landsbyer, kirker, gravsten over hvalfangerkaptajner, danske kongers og H.C.Andersens sommerophold på øen m.m. Der bliver også mulighed for galleribesøg. Kl Færgeafgang fra Wyk. Hjemkomst ca. kl. 20. Turen er for medlemmer af Ribe Kunstforening, Det antikvariske Selskab og Esbjerg og Omegns Museumsforening. Tilmelding for alle skal ske hos Bent Mortensen på tlf fra 1/9 kl. 12 til 8/9 kl.12. Der er 50 pladser i bussen, og tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet. Brug ikke telefonsvarer. Prisen er pr. person 400 kr. (guider, entreer, transport). Kontant betaling i bussen. Praktiske forhold: Husk pas. Tag selv mad, drikkevarer og kaffe med. Medbring euro til evt. lokale indkøb på færge eller museum. Lars Ilsøe og Bent Mortensen 14

15 Hvad stuerne gemmer Ribe Kunstforening inviterer til en hyggelig og uformel eftermiddag søndag den 3. november kl Fire af vore medlemmer medbringer spændende kunstværker fra deres stuer. De vil gerne dele deres glæde og begejstring over deres kunst med os andre. Efter deres fortællinger er der plads til samtale om værkerne. Undervejs er der en pause, hvor der vil være en forfriskning. Arrangementet finder sted i stuerne på 1. sal i Quedens Gård (indgang Sortebrødregade). Alle er velkomne. Gratis adgang. Tove Bjørn Børsting og Kamma Marthinsen. 100 tårne Keramiker Sten Børsting arbejder for øjeblikket frem mod at kunne vise en separatudstilling med sine tårne, skabt gennem det seneste tiår godt og vel. Der er værker, brændt i elovn; værker lavet i Ungarn som arbejdende artist in residens, brændt i en træfyret saltglasurovn; værker brændt i en Rakuovn, og værker brændt i en træfyret sodaglasurovn på Danmarks Keramiske Udviklingscenter, Guldagergaard i Skælskør. Altså værker der kræver meget stor faglig indsigt i alle faser på vej mod det endelige resultat. Ordet Tårne er udtryk for et arbejde med at forene en indre og en ydre verden, som det viser sig gennem oplevelser og indtryk fra mange rejser over det meste af verden. Ikke kopier af tårne, men sammensmeltning af indtryk. Udstillingen vil blive vist i Ribe Jernstøberis flotte receptionsområde i perioden lørdag d. 23. nov søndag d. 5. jan

16 Tur til Thorstrup og Tistrup Vi er så heldige at kunne træffe kunstmaleren Hans Tyrrestrup, der snart arbejder lige så meget i udlandet som i Danmark, hjemme i sit atelier i Thorstrup søndag d. 10. nov. kl. 13. Der vil han vise sit sted frem og fortælle om sig selv og sit virke. Bagefter kører vi til Janus Bygningen i Tistrup og ser Vestjyllandsudstillingen. Turen er en fælles kør-selv-tur i privatbiler husk ved tilmeldingen at bede om eller tilbyde kørelejlighed (passagererne aftaler en betaling med chaufføren). Kl : fælles afgang fra Odins Plads, Ribe i privatbiler Kl : besøg hos Hans Tyrrestrup, Thorstrupvej 59, Varde Kl : afgang til Janus, Lærkevej 25, Tistrup (kaffe kan købes i caféen). Museet lukker kl. 16. Pris: medlemmer 40 kr., ikke-medlemmer 50 kr. Tilmelding til Bent Mortensen senest d. 3. nov. på tlf eller på mail Hans Tyrrestrup i sit atelier 16

17 Kunsthåndværkermarked I lighed med de seneste år bliver der igen i år arrangeret et Kunsthåndværkermarked i Ribe. Det arrangeres i samarbejde med Ribe Handelsstandsforenings Høstmarked. Der vil blive masser af muligheder for at opleve og købe kunsthåndværk af meget fin kvalitet lavet ikke alene af lokale kunstnere, men med deltagere fra det meste af Danmark. Vi har fundet plads til 45 kunstnere, men har også måttet sige nej til flere. Markedet vil finde sted i Klostergården ved Sct. Catharinæ Kloster, i Domkirkens Processionsgang og i Det gamle Rådhus. Tre steder, der emmer af historie og oplevelser. Vi fra arbejdsgruppen, der står bag, byder ikke alene alle velkommen, men beder også om, at vi i byen og omegn støtter initiativer som dette for alle kunstinteresserede. Markedet vil blive åbnet af Flemming Just fra Sydvestjyske Museer. Der vil være musik ved åbningen, og menighedsrådet står for salg af kaffe og kage. Markedet finder sted oktober 2013 kl begge dage. Kontaktperson: Sten Børsting ( ). 17

18 Efteråret 2013 KUNST I FOLKEUNIVERSI- TETET KUNSTEN I DET 20. ÅRHUNDREDE Surrealisme og abstraktion, minimalistisk og organisk arkitektur Kursus over 7 mandage med start 2/9 kl på SDU, Esbjerg v/mag.art. Mette Smed KUNST RELIGION SYMBOL Om form og betydning i nyere religiøs kunst Velkomstforelæsning torsdag den 5/9 kl på Syddansk Universitet i Esbjerg v/lektor i kunsthistorie Hans Jørgen Frederiksen Van Eyck Michelangelo - Munch KUNSTHISTORIENS STORE MESTRE Foredragsrække over tre tirsdage med start 17/9 kl på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Signe Jacobsen CARL-HENNING PEDERSEN Foredragsrække over tre torsdage med start 26/9 kl på Esbjerg Kunstmuseum v/museumsinsp. Lotte Korshøj og forfatter Lars Morell 18

19 KUNST I KONTEKST Danske malere i Rom Anne Marie Carl Nielsen Oluf Høsts Bognemark Foredragsrække over tre tirsdage med start 22/10 kl på Ribe Kunstmuseum v/mag.art. Signe Krogh, billedkunstner Maja Lisa Engelhardt og museumsinspektør Ellen Egemose KIRKEARKITEKTUR OG KIRKEKUNST Foredragsrække over 4 tirsdage med start 29/10 kl i Sognehuset ved Tjæreborg Kirke v/mag.art. Mette Smed SICILIEN Kunst, historie, videnskab og kultur fra antik til nutid Weekendkursus november kl på Syddansk Universitet i Esbjerg v/thyge C. Bro, Carsten Cramon, Hans Jørgen Frederiksen og Bernhard Hagen *** Folkeuniversitetets kursusprogram med udførlig beskrivelse af ovenstående arrangementer kan fås på biblioteket eller ved henvendelse til Folkeuniversitetet. tlf SYDVESTJYSK FOLKEUNIVERSITET ESBJERG, RIBE OG BRAMMING 19

20 Til: B-post NÆSTE NUMMER Udkommer i november Deadline for indlæg: 1. november Redaktion: Har du et indlæg eller en idé til medlemsbladet, så kontakt redaktionen på mail: Du kan også ringe til redaktøren: Bent Mortensen: Tlf Ribe Kunstforening er en selvstændig forening i tæt samarbejde med Ribe Kunstmuseum Afsender: RIBE KUNSTFORENING c/o Sct. Laurentiigade Ribe Tlf w w w. r i b e k u n s t f o r e n i n g. d k

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum.

November 2012. Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. November 2012 Carlo Haahr Berntsen: Komposition, 1968 (udsnit). Tilhører Ribe Kunstmuseum. I november går turen til Axel Hou-udstillingen i Vejen Carlo H. Berntsen udstiller på Ribe Jernindustri i december,

Læs mere

November 2013. J.Th. Lundbye: Valhøj set fra haven. August 1842. Ribe Kunstmuseum.

November 2013. J.Th. Lundbye: Valhøj set fra haven. August 1842. Ribe Kunstmuseum. November 2013 J.Th. Lundbye: Valhøj set fra haven. August 1842. Ribe Kunstmuseum. Børsting Schønherr Kalender 2013-14 November Søndag d.17. nov. kl. 16 på Ribe Kunstmuseum Guldalderkoncert Side 8 Onsdag

Læs mere

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen

Marts 2013. Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje. Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Marts 2013 Susette Holten: Portræt af Elise Konstantin-Hansen, 1897. Privateje Russiske ikoner Generalforsamling Tur til Malt og Vejen Kalender 2013 April Torsdag d. 4. april kl. 19 i Processionsgangen

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM April 2006

RIBE KUNST MUSEUM April 2006 RIBE KUNST MUSEUM April 2006 Brødremenighedens Bageri Det Gamle Honningkagebageri Christiansfeld RIBE KUNSTFORENING 1 KALENDER April 13. april kl. 14.00-15.00: Tag moster med på museet. Familieomvisning

Læs mere

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 10. maj 2015 kl. 14:00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra

August 2011. David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra August 2011 David Monies: Portræt af Marie Bang, 1833. Årsberetning Udflugter Mit liv bagfra Kalender September 2011: 10. september: Kunsttur til Fyn side 10 25. september kl. 12:30: Kunstudflugt til Esbjerg

Læs mere

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920

Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi: Carl Nielsen, 1920 Generalforsamlingen 2013 Jeg vil gerne byde velkommen til generalforsamling og til nye oplevelser i Varde Kunstforening. Men først skal vi synge: Derfor kan vort øje glædes Tekst: Chr. Richardt, 1868 Melodi:

Læs mere

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s.

April 2011. Peter Brandes: Pietas. 2010. Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. April 2011 Peter Brandes: Pietas. 2010 Generalforsamling: se s. 2 og 9 Forårstur til Viborg: se s. 6 og 7 Brandes-udstilling: se s. 4-5 og 10-11 Kalender April 2011: 10. april kl. 14:00: Ribes historie

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg

Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Januar 2012 Helene Scherfbeck: Selvportræt. 1912 Tag med på kunsttur til Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling samt Statens Museum for Kunst Forårsturen går til Augustenborg Kalender 2012 Februar 11.

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen

Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen August 2012 Nord Art 2012, Skulpturparken i Rendsburg Efterårsturen går til Rendsburg Husk PAS Kom til DANE-udstilling på Museet Ribes Vikinger Foredrag om dansk kunst og om Sven Havsteen-Mikkelsen Kalender

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM

Januar J. A. Jerichau: Panterjægeren, Gips. H. 230 cm. RKM Januar 2016 J. A. Jerichau: Panterjægeren, 1845-46. Gips. H. 230 cm. RKM Kalender 2016 Februar Onsdag d.10. februar kl.19 i Processionsgangen Ragna Weidinger: Klostre og ikoner i Rumænien Side 7 Marts

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

EN SAMLING SURREALISME

EN SAMLING SURREALISME MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Generalforsamlingens 176 fremmødte afspejlede på fornemste vis tendensen fra året 2014, hvor foreningen med en stigning i medlemstallet på 355 kom op på 1315 medlemmer og dermed

Læs mere

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming

August 2014. Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming August 2014 Lars Waldemar: Skulptur i marmor, 2014 (udsnit) Lars Waldemar Hanne Varming Kalender 2014 September Lørdag d.6. sept. kl. 16 i Ribe Kunstmuseums have Åbning af Lars Waldemars udstilling Side

Læs mere

Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni August 2010 Lauritz Tuxen: Trankogersker ved Nymindegab. 1879 Efterårsstur til Herning/Ikastområdet Foredrag om monumenter og kirkerne i Ribe samt om ikoner Oplev kalkmaleri og hidtil overset kunstnerkoloni

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Program for 2. halvår 2016

Program for 2. halvår 2016 Program for 2. halvår 2016 Kære pensionistmedlem Da vi er i den heldige situation, at vi efterhånden har fået samlet langt de fleste mailadresser for vore medlemmer, ønsker vi så hurtigt som muligt at

Læs mere

Orkanen Singleklubben med pli.

Orkanen Singleklubben med pli. Orkanen Singleklubben med pli. Orkanens hjemmeside http://www.orkanen.dk Initiativtager og kontaktperson Edith Agerholm, Fårupled 10 7300 Jelling - Tlf. 75 8717 53 Mobil. 22 90 84 22 E-mail. edith.agerholm@jellingnet.dk

Læs mere

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar

Onsdag den 10. februar Generalforsamling og foredrag med Thomas Uhre Husk tilmelding senest den 7. februar Haveselskabet Ringkøbing og omegns kreds Kredsens aktivitetsblad for 2016 32. årgang Årets aktiviteter kort: Gratis arkitekttegnet haveplan læs hvordan sidst i bladet Onsdag den 10. februar Generalforsamling

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 1. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/12-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, 23869786, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening Syng julen

Læs mere

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS

KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS MEDLEMSBLADET KONCERT OMVISNING VIN & SNACKS Musikeren og komponisten Louise Eckardt Jensen beskrives som en af de nyskabende kunstnere inden for eksperimentel musik. Hun bryder gerne normer og modsætter

Læs mere

RIBE KUNST FORENING. August 2006. Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde

RIBE KUNST FORENING. August 2006. Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde RIBE KUNST FORENING August 2006 Udsnit af Esbjerg-evangeliet på Esbjerg CVU-Vests rotunde KALENDER September 21. september Orienteringsmøde om renoveringen af Ribe Kunstmuseum Side 6 30. september Tur

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk.

Eftermiddagstur. Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Eftermiddagstur Mandag den 17. juni kl. 14.00 besøger vi sammen med Medborgerklubben 2 haver på Rosenalle i Videbæk. Den første have er japansk inspireret med mange store sten. Her må vi også se det åbne

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum

Nytårstraveturen. I år blev vi sendt op forbi området hvor bygningen af det nye museum LØBESEDLEN BMI Motion Januar 2011 Nytårstraveturen Den 31. december kl. 12 er endnu et tidspunkt der for rigtig mange BMI-motionister står fast indgraveret i kalenderen. Her foretages den årlige travetur

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland

April 2009. Der er stadig mulighed for at tilmelde sig kunstturen til Nordjylland April 2009 Monica Ritterband, mosaik: Hånden "De sprøde årer holder på fortidens aristokrati" 100 x 80 mm Gå ikke glip af generalforsamlingen, Poul La Cour Museet samt foredragene L. A. Schou og mysteriet

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se

Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se Kalenderen: 30. April Valborgaften 10. Maj Ide & Udvikling 29. Maj Kanotur 23. Juni Sankt Hans 9. - 17. Juli Folk og Kultur 21. August Varde Å Dag Se mere på www.janderup.dk. Generalforsamling i Janderup

Læs mere

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren RIBE BRYGHUS Øl-arrangement BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag BOGCAFÉ De bedste bøger fra 2015 SANGAFTEN Syng med fra Højskolesangbogen JENS SMÆRUP SØRENSEN Forfatterforedrag

Læs mere

Beretning Ribe Kunstforening Ribe

Beretning Ribe Kunstforening Ribe Ribe Kunstforening 6760 Ribe www.ribekunstforening.dk kontakt@ribekunstforening.dk Beretning 2008 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning for perioden fra sidste generalforsamling i maj 2007 og til maj

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 11 Nov. 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Julemaddag Rospinning Gåtur og Gløgg Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Siden sidst Lørdag den 15. jun

Siden sidst Lørdag den 15. jun 2014-1 Siden sidst Lørdag den 15. juni deltog Lokalhistorisk Arkiv i Festlige Ferritslev med en lille udstilling. Emnet der var valgt var Ferritslev City gennem tiderne, da der skulle bygges et Fakta på

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15

Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Velkommen til Frederikshavn Kommune Biblioteksforeningens årsmøde Torsdag den 29. marts 2012 kl. 09:15 Kære Alle sammen Det er mig en glæde at få lov til at byde jer velkommen til Frederikshavn. Velkommen

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

Lokalcenter Bjerggården

Lokalcenter Bjerggården Lokalcenter Bjerggården Østerøgade 20 8200 Aarhus N Tlf. 8713 3200 Aktiviteter arrangementer & menuplan Månedsbladet september 2015 Læs inde i bladet: Opstillingsmøde til brugerrådsvalget og foredrag om

Læs mere

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN

HK HOVEDSTADEN SENIOR HELSINGØR MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HK HOVEDSTADEN 1 SENIOR Program foråret 2016 MØDER OG SPÆNDENDE TURE JERES FÆLLESSKAB I KLUBBEN HELSINGØR / Hvad sker der i din afdeling / Medlemsmøder / Hvornår er den næste generalforsamling / Tilmeld

Læs mere

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang

Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Hosebåndet Medlemsblad Sæsonstart Nr. 2 oktober 2014-28. årgang Vi har nu danset de to første måneder af sæsonen 14-15 og kan konstatere, at vi har haft en medlemstilgang, der bevirker at vi på en normal

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30

Husk Juleafslutning den 15. december kl. 19.30 www. blistrup-graested-folkedansere.dk December 2015 Nr. 3 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Indkaldelse til generalforsamling side 2 Sæsonprogram 2015-2016 side 3 Juleafslutning side 4 Generalforsamling

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Ø- posten, august 2014

Ø- posten, august 2014 Velkommen til Ø- posten Efter næsten et års pause er Ø- posten tilbage igen. Det har været et historisk år i Enhedslisten, hvor vi oplevede et fantastisk kommunal- og regionsvalg i november. Resultatet

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø Maj 2016 Forenings og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø Velkommen til Ø-marked, Ø-kunst og Ø-sammenslutningens generalforsamling i dagene den 20.-22. maj i Struer og på Venø VenøBoen og venøboerne

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL

MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET RØD GRØN BLÅ GUL MEDLEMSBLADET ORANGE VIOLET GRØN RØD BLÅ GUL ORANGE JULEGAVE-IDÉ Vi har den helt rigtige julegave til den, der har alting, - nemlig et medlemskab af vor venneforening. Gaven omfatter: 1 Medlemskab af foreningen

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin

Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin OZ6HR nyt, Juli 2014 1 Nr. 3, Juli 2014 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Til sommerudflugten 14. juni 2014 forsøgte vi med portabel aktivitet (Flora Fauna) ved Kalø Slotsruin 2 OZ6HR nyt, Juli

Læs mere

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016

BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLEDSKOLEN HORSENS SOMMER/EFTERÅR 2016 BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i sommeren/efteråret 2016 en fritidsundervisning, hvor begreber som design, illustration, tegneserier og animation nu bliver

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND

ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND ST RAN DPOSTEN JUNI 2015 PLEJECENTRET VINTERSBØLLE STRAND TELEFONLISTE Jette Schultz 55 36 39 40 jesc@vordingborg.dk Astrid Conradi 55 36 39 41 ascn@vordingborg.dk Afdeling 4 55 36 39 44 Afdeling 5 55

Læs mere

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER

FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg April 2011 FÆLLESHUSET HAR FÅET HJERTESTARTER Egebjerg april 2011 Du kan leje Egebjergklubbens grill med tilbehør for kun 100 kr. April D. 26. GF Pilehøj - D. 29. Billardklubben Maj D. 2. Blomstervennerne

Læs mere

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013

POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 POSTEN TEMPLET KORPS SEPTEMBER - OKTOBER 2013 Esmee og Jacob blev viet i Templet den 24. august 1 Frelsens Hær, Templet korps Frederiksberg Alle 9 1621 København V Telefon 33 24 68 33 e.mail: Templet@fhmail.dk

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 4, maj 2010 29. årgang Rotur på fjorden 10. april 2010 Læs inde i bladet... Formandens hjørne Roklubbens 110 års fødselsdag Morgenroture Søndagslangture Sea

Læs mere

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot

September 2014. Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot September 2014 Dette nummer indeholder: Redaktørens hjørne Kalender Formandens hjørne Kassererens hjørne Kulturtur til Fredensborg Slot Årsprogram En glædelig nyhed Landsstævnet i Frederikshavn Dragtholdet

Læs mere

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar

Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Arrangementer og åbningstider i perioden 12. 28. februar Alle dage fra den 8. til og med den 23. februar For store som små bliv kunstner for en dag, og mal dit eget billede hos billedkunstner Margit Rasmussen,

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016

Metal Sønderjylland Seniorklubben. Aktivitetskalender 2016 Metal Sønderjylland Seniorklubben Aktivitetskalender 2016 Husk at enkers ledsager betaler fuld pris ved alle arrangementer! Tilmelding til alle arrangementer sker til kontoret på telefon 74 62 28 85 HUSK

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

MØLLEVANGENS Talerør August 2012

MØLLEVANGENS Talerør August 2012 MØLLEVANGENS Talerør August 2012 Med Annemette s søn, Jacob, har vi i sommerferien haft en ekstra pedel-medhjælper! Avisredaktion Marie Thomsen Marie Johansen Inger Knudsen Ruth Nørgaard Deadline: Den

Læs mere

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2011 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus præsenterer her vores hidtil største program. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på hjemmesiden

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen

Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012. Søllerød Senior Sport+ Fakta om foreningen Formandens beretning /l generalforsamlingen 2012 Fakta om foreningen Søllerød Senior Sport+ Jeg har i hele min formands/d sagt, at mund /l mund metoden er bedst, når man skal skaffe nye medlemmer. Og da

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6

V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 V E N N E N Y T M A R T S 2 0 1 6 F U G L S A N G K U N S T M U S E U M S V E N N E R Thorald Brendstrup: En herregårdssmedje. Søholt. 1846. Fine nyerhvervelser til Fuglsang Kunstmuseum! v/museumsdirektør

Læs mere

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38

Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk. Ugebrev 38 Friskolen i Lemming Lemming Bygade 2a 8632 Lemming 8685 9333 friskolenilemming@mail.dk www.friskolenilemming.dk Friskolen i Lemming Ugebrev 38 Kære børn og forældre! Lemming d. 18.september 2015 Vi holder

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Medlemsbrev & program efterår 2015. Medlemsbrev som mail Slægtshistorisk Forening Sønderjyllands medlemsbrev udsendes denne gang ikke som normalt med post sammen

Læs mere

ARENDSE NYT Februar 2014

ARENDSE NYT Februar 2014 ARENDSE NYT Februar 2014 Indholdsfortegnelse Februar 2014 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Velkommen til nye beboer Fødselsdage i januar Nytårskur Invitation til pårørende aften Referat af

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider

Klub Svanen. Kontakt. Åbningstider Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Jul Sang og musik i haven To Ja Jo Tor 7. Jul Bowling i Haslev Ca To Tir 12. Jul Musikquiz med Leif To Ki Ca Tor 14. Jul Eventyr ved bålet Ki Ca Ti Tir 19. Jul Udendørslege

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender

ÅREBLADET. Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 5 Juli 2015 34. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Nye redningsveste Åbent Hus/aktiviteter Kanindåb Aktivitetskalender Faaborg Roklub, tlf. 62 61

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere