Ribe Kunstforening Generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ribe Kunstforening Generalforsamling"

Transkript

1 Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 10. maj 2015 kl. 14:00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg er: Lene Abildgaard, Kamma Marthinsen og Kent Ibsen Andersen. Alle genopstiller 6. Valg af suppleanter: På valg er: Karen Reinke og Karen Munk Nielsen. Begge genopstiller. 7. Valg af revisorer: På valg er: Jonna Skov og Svend Aage Jensen. Begge genopstiller 8. Indkomne forslag 9. Beretning om 2014 på Ribe Kunstmuseum 10. Eventuelt

2 2 Beretning 2015 Ribe Kunstforenings bestyrelses beretning til generalforsamlingen 2015 om foreningens virksomhed fra maj 2014 til maj 2015 vil som sædvanlig handle om foreningens organisatoriske forhold, aktiviteter og fremtidsperspektiver. Foreningens organisatoriske forhold Ribe Kunstforening har pr. 1. maj betalende medlemmer. Sidste år på samme tidspunkt havde vi 573 betalende medlemmer, så der er tale om en lille fremgang. 21 personer i restance er blevet slettet af medlemslisten. Hertil kommer museets personale på 9 personer, som ifølge samarbejdsaftalen mellem kunstforeningen og kunstmuseet er gratis medlemmer. Til medlemmer og venner (kunstforeningerne i Tønder, Vejen, Esbjerg og Varde og Ribe Jernindustri) trykker vi 500 exx. af medlemsbladet. De blade, som ikke bringes eller sendes ud (vi sender ca. 100 blade pr. gang), sættes i brochureholderen (sammen med en stak indmeldelsesbrochurer) i garderoben på museet til fri afbenyttelse for museets gæster. Vi tror stadig, at det er en god målretning af reklame for foreningen over for potentielle nye medlemmer ved siden af medlemmernes anbefalinger over for venner og bekendte. Der er god afsætning af både blade og brochurer på museet. For tiden betaler 101 enkelt-medlemmer og 62 par, altså 225 personer, via betalingsservice. Det er især kassereren glad for, og vi opfordrer alle til at tilmelde sig den service. Vi minder om, at medlemskortet skal forevises ved besøg på museet, hvis man vil gratis ind, og at det er personligt, dvs at det ikke gælder for evt. medfølgende gæster. Vi sender mails ud til 127 mailadresser, der dækker 172 medlemmer. Hvis man står på maillisten, får man tilsendt påmindelser om arrangementer og evt. hastebeskeder. Man tilmelder sig maillisten ved at kontakte Ragna Weidinger på I bestræbelserne på at hverve medlemmer har vi taget en særlig taktik i anvendelse: vi er imødekommende. Det er vi på 2 måder. Vi reducerer medlemskontingentet forholdsvist, hvis man ønsker at melde sig ind i foreningen i sidste halvdel af «medlemsåret». Det er ikke rimeligt at kræve betaling for det hele, når kunden kun får det halve. 26 personer har meldt sig ind siden 1. oktober Den anden måde, vi er imødekommende på, er i de tilfælde, hvor gæster på kunstmuseet gerne vil spare entreen ved at blive medlem af foreningen. Det kan de desværre ikke blive på museet, men de kan aflevere en udfyldt indmeldelsesblanket ved skranken og så komme gratis ind. Foreningen betaler så museet de 70 kr., som entreen koster, og får så til gengæld senere et medlemskontingent. En halv snes nye medlemmer er kommet til på den måde. Vi tror, at mange ønsker at støtte det flotte og veldrevne kunstmuseum via deres medlemskab af kunstforeningen. For ikke at tale om den overvældende tilslutning til gavegiverlisten og momskompensationsordningen! Derfor har vi ikke haft betænkeligheder ved at købe et større parti af den nye, udvidede udgave af bogen Fabrikanten og hans slot, som er en god reklame for museet. Foreningen har været glad for i sin tid at kunne forære den i julegave til alle medlemmer og indtil nu at have kunnet give den i velkomstgave til nye medlemmer, og dette sidste vil vi gerne fortsætte med. Dette køb indgår i sidste års bevilling på

3 kr. og har bragt momsrefusionssatsen op på 40 %, hvilket revisoren er glad for. Husk at nævne boggaven, når I anbefaler et medlemskab af kunstforeningen! Ribe Kunstforening har et godt samarbejde med Ribe Kunstmuseum. Vi er meget glade for vores fælles foredrag, hvor museet sørger for indholdet, mens foreningen sørger for rammerne. I praksis betyder det, at Dagmar Warming skaffer foredragsholderne, og at foreningen betaler lokaleleje (som i høj grad gavner momsregnskabet) og deltagerne betaler en lille entre. Vi har også et godt samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet om at arrangere og formidle foredrags- og rejsetilbud til vores medlemmer. I det forløbne år har der kun været tale om formidling af tilbud. Eftersom kunstforeningens formand er med i bestyrelsen for Sydvestjysk Folkeuniversitet, tillader jeg mig at gøre opmærksom på, at Sydvestjysk Folkeuniversitet gerne vil afholde foredrag og kurser i Ribe og meget gerne modtager forslag til emner for sådanne arrangementer. Fristen for aflevering af forslag til efterårsprogrammet er d. 15. maj. Foreningens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har vi afholdt flg. arrangementer: Udflugter: d. 13/9 14 Silkeborg og Resenbro (Jorn-udstillinger på Museum Jorn og Museum Silkeborg; besøg hos keramikeren Gerd Baarstrøm) d. 26/10 14 Vejen og Holsted (Jens Lund-udstilling på Vejen Kunstmuseum; besøg hos maleren Jørgen Steinicke) d. 23/11 14 Løgumkloster (Steffen Tast-udstilling på Museet Holmen; besøg hos grafikeren Hanne Knudsdatter og tekstilkunstneren Inger Holst Sørensen) d. 19/4 15 Seebüll og Skærbæk ( Nolde Museum; besøg hos maleren Else Pia Martinsen Ertz) Til sammenligning havde vi sidste år 5 udflugter. Ved korte udflugter vælger vi kør selv-modellen, fordi den er billig. Når vi foreslår en betalingsmodel, mener vi, at det så er lettere for medlemmer at bede om kørelejlighed. Ved længere udflugter vælger vi bus-modellen, der har den fordel, at vi kan ordne praktiske ting og give informationer i bussen, hvilket giver en fornemmelse af at være sammen på tur. Foredrag: d. 19/1 15 Ikonskriver Ragna Weidinger: Ikonerne der valgte at bo hos mig d. 3/2 15 Billedhuggeren Jens Galschiøt: Mit liv og mine værker d. 4/2 15 Museumsinspektør Gertrud Oelsner: Med Martinus Rørbye i Jylland og Norge (sammen med RKM) d. 25/3 15 Museumsinspektør Jesper Svenningsen: Martinus Rørbye som Eckersbergs protegé (sammen med RKM) d. 22/4 15 Lokalhistorikeren Søren Mulvad: Byens flotteste hus (sammen med RKM) Til sammenligning havde vi sidste år 4 foredrag.

4 4 Fortællinger: I indeværende år har vi ikke haft Hvad stuerne gemmer. Måske vender serien tilbage til efteråret. Vi har i hvert fald kontakt med potentielle fortællere. Men nye forslag modtages gerne. Foreningens fremtidsperspektiver Vi skal ikke have en vækstplan bare for vækstens skyld eller en strategiplan for at kunne slå andre. Vi vil bare støt og roligt opfylde foreningens hovedformål: at bidrage til et aktivt og inspirerende liv omkring kunst og kulturelle værdier i Ribe og støtte museet. Det gør vi med vores aktiviteter og økonomi. Det betyder dog ikke, at medlemstallet er ligegyldigt. Det er godt for museet at kunne skrive et højt medlemstal i den årlige rapport til Kulturstyrelsen som bevis på lokal opbakning til museet og som argument for et berettiget ønske om myndighedernes, herunder kommunens, bevågenhed. For foreningslivets og fællesskabets skyld vil vi gerne involvere og aktivere så mange som muligt. En måde at aktivere så mange medlemmer som muligt på kunne være at holde en årlig auktion over tiloversblevne kunstgenstande hjemme fra kældre og loftsrum. Vi venter spændt på jeres reaktioner på dagens auktion. Næste år fylder Ribe Kunstforening 125 år navnet gør i hvert fald. Den nuværende forening er ganske vist en anden end den, der oprettede kunstmuseet, men navnet forpligter, og der er overvejelser i gang. Endelig kan jeg afsløre, at Ribe Kunstforenings bestyrelse ingen planer har om at komme på Facebook trods én siger og skriver én opfordring! Taksigelser Bestyrelsen takker museets ledelse og personale for godt samarbejde omkring bladet og foredrag. Tak til Ribe Katedralskoles rektor for husly og faciliteter ved Galschiøt-arrangementet. Tak til vores revisorer Jonna Skov og Svend Aage Jensen. Tak til vores eksterne bladuddelingshjælpere Ingeborg Wonsbek, Jonna Schönemann, Lise og Arne Johannessen og Kurt Madsen. Tak til John Jørgensen for it-support til bladredaktionen. Som formand vil jeg også gerne takke hele bestyrelsen for engagement, arbejdsomhed og sparsommelighed i omgangen med medlemmernes penge. Det er en selvfølge, at bestyrelsen i alle sammenhænge betaler på lige fod med foreningens medlemmer.

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 Referat af Generalforsamling i Ribe Kunstforening Søndag, den 10. maj kl på Ribe Kunstmuseum Generalforsamlingen indledtes med velkomst ved formanden og fællessang: Længe har jeg trådt min vej, ved bestyrelsesmedlem Kent Ibsen Andersen. Godt 30 medlemmer deltog. Formanden giver et overblik over mødets forløb: Dagsorden, tilbud fra Kunstmuseet, årets medlemsgevinster og auktion over et værk skænket af et medlem, som giver overskuddet til Ribe Kunstmuseum. 1. Valg af dirigent: Jens Henriksen foreslås og vælges. Jens Henriksen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. 2. Formandens beretning om årets virksomhed: Beretningen godkendes og kan ses på Kunstforeningens hjemmeside. 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab: Regnskabet godkendes. Se det på Kunstforeningens hjemmeside. 4. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent med 200 kr. for enkeltpersoner, 350 kr. for par. Forslaget vedtages. Ragna Weidinger fremlægger budget for de kommende år. Det viser en stabil udvikling. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lene Abildgaard, Kamma Marthinsen og Kent Ibsen Andersen er på valg og genvælges. 6. Valg af suppleanter: Karen Munk Nielsen og Karen Reinke genvælges. 7. Valg af revisorer: Jonna Skov og Svend Aage Jensen genvælges. 8. Indkomne forslag: Ingen. 9. Beretning om årets gang på Ribe Kunstmuseum: Jens Henriksen, der er formand for Kunstmuseets bestyrelse, fortæller om årets gang. Om særudstillingerne, besøgstal, nyerhvervelser, forskningsprojekter, formidling sammen med andre museer og økonomi. Hele Kunstmuseets beretning kan ses på Kunstmuseets hjemmeside. 10. Eventuelt: Medlemsbladet roses af et medlem. Efter generalforsamlingen en lille pause med servering af kaffe, kage og et glas hvidvin. Lodtrækning af præmier fulgte derefter og til slut holdes kunstauktionen. Referat: Lene Abildgaard, d.12. maj 2015

Ribe Kunstforening Generalforsamling

Ribe Kunstforening Generalforsamling Ribe Kunstforening Generalforsamling Søndag d. 25. maj 2014 kl. 15 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om årets gang 3. Kassererens aflæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde

August 2008. Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde August 2008 Lorenz Frølich: Dagen. Morgenrøde Deltag i efterårets mange ture til - det sydøstlige Sønderjylland, - Galerie Erz, Skærbæk og Holmen, Løgumkloster, - Otto Frello-udstillingen, Varde og Janusbygningen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup

Marts 2012. Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Marts 2012 Franciska Clausen: Udsnit af Stigen (fra Moholy-Nagy's atelier), 1922 Ture til Augustenborg, København og Føhr Kom til generalforsamling søndag den 6. maj Foredrag om Thorald Brendstrup Kalender

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset

Januar 2013. Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Januar 2013 Kr. Zahrtmann: En Ribekone. Ribe Kunstmuseum. Højre side renset Kalender 2013 Januar Onsdag d.30. jan. kl. 19 på Ribe Kunstmuseum Foredrag: Malerne på Skagen v/ Jan Gorm Madsen Side 8 Februar

Læs mere

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7

Torsdag d. 1. maj kl. 14.00: Gratis rundvisning i særudstillingen Glem dog ej din vugge Side 3 + 7 April 2008 HUSK generalforsamlingen søndag den 18. maj kl. 14.00 Deltag i forårets kunsttur til Arken og Louisiana Gå ikke glip af kunstudstillingen med Adam Gabriel Kalender Maj 2008 Torsdag d. 1. maj

Læs mere

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2015 Referat GF 020315 REFERAT af S.A.F. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 2. marts 2015 kl. 19.30 i klublokalerne Grønnegade kaserne i Næstved Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning 3) Regnskab 4) Indkomne

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Nr. 1 2013 Husk Kontingent (Se side 3) Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand & kontaktperson til DT: Jesper Groth, Skovsbovænge 4, Svendborg Tlf. 6221 5326 Mob.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe

Nr. 91 Marts 2002. Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Nr. 91 Marts 2002 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe Sidste nyt. Skuespillerne er på plads. Kurt Holm har også meldt sig under fanerne. Så der bliver 6 damer og 4 herrer. Det er meget

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig.

Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Ordinær generalforsamling i Sydthy Golfklub onsdag den 18. februar 2015 kl. 19.30 på Thinghuskroen i Vestervig. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Valgt blev Rasmus Kronborg 2. Beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013

Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Baglandets nyhedsbrev Marts 2013 Kære medlem af baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave

Baglandets nyhedsbrev Marts 2015. Vadehavscentret i ny udgave Baglandets nyhedsbrev Marts 2015 Kære medlem af Baglandet Hermed sæsonens nyhedsbrev med praktiske oplysninger, nyt fra Vadehavscentret, årets arrangementer, referatet fra generalforsamlingen m.m. Vi håber,

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere