SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det følgende betegnet som Forsikringsselskab / F.S.) Tilstede ved skønsmødet: (Hvis andre end sagens parter deltager anføres i hvilken relation de deltager). (I det følgende betegnet som klagers murermester xx Indklagedes tømrer yy) Bilag (herunder relevante tilbud): Datering, navn og underskrift:

2 Oversigt over klagepunkter: Stuehuset: 1. Taget i stuehus er utæt. Der er vandindtrængning på grund af knækkede tagplader. 2. Der er råd i spærene flere steder. 3. Etageadskillelsen: Loftbjælkerne er utilstrækkelige. 4. Vinduer: Der er nedbrydning i alle Velux-vinduer og i det ene værelse er vinduet utæt. Vindue i vestgavl er nedbrudt. Håndtaget i et af Velux-vinduerne falder af ved brug. 5. Døre: Terrassedøre i vestfacade er nedbrudt og ædt op af en hund. Ligeså dør til træskogang. Dørene i soveværelse op til tagterrasse kan ikke lukkes. 6. Badeværelse. I stueetagen: I bad fungerer blæser ikke. Vask er utæt. På 1. sal: Blandingsbatteri i brusebadet og håndvask er utæt. Radiator samme sted er gennemtæret. Der er vandindtrængning ved udluftning. 7. Køkken: Køkkenlåger er svære at lukke. Køkkenarmatur er utæt, håndvask og afløb ligeledes. Bordpladen er rådden på grund af utæthed. 8. TV-rummet: Termostat ved radiator er defekt. 9. Tagrender: Der er huller i tagrender og nedløbsrør og rendejern er nedbøjet, så der ikke er noget fald. 10. Skorstene: Pudsen falder af, da der er sætningsskader og i et af dem vokser et træ. 11. Puds: I vestgavl er pudset faldet af på en flade på ca cm i flere centimeters tykkelse. 12. Der forefindes ikke en metro-vandvarmer på 110 l som påstået i rapporten. 13. Vindskeder er nedbrudte. 14. Loftet i vaskerummet er vandskadet. Staldbygning: 1. Der var 4 ødelagte vinduer/ruder. Rammerne er desuden totalt nedbrudte. 2. Der er flere huller i taget, 3. Samtlige tagrender og nedløbsrør er defekte.

3 3. Taget i saddelrummet er ved at falde ned. 4. Der er sætningsrevner fra sokkel til spær i flere centimeters bredde. Revnen kan ses på begge steder af muren. 5. Der forefindes ikke en HPFI/HFI afbryder ved el-installation/sikringsgruppe i laden. 6. Stalddøren i vestfacaden er kaput. 7. Døre og vinduer i østfacaden er færdige. 8. Risten ved samlebrønden er defekt. Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: Øvrige forhold: Nyt tag, udbedring af fejl og mangler på ejendommen. Taget i stuehus er utæt. Der er vandindtrængning på grund af knækkede tagplader. Efter flere tømrervirksomheders udsagn var taget udskiftningsmodent ved overtagelsen og havde været det i en årrække. Taget er blevet malet på grund af utætheder og fremstår derved sminket. Utæthederne har været så graverende at der var spande i skunken. Der løb også flere gange vand igennem etageadskillelsen ned i stueetagen. BS har vedkendt sig at taget er nedslidt. Han har derfor hyret et tømrerfirma for at udbedre taget nødtørftigt for at forhindre yderligere skade på konstruktionen og vandskader. Tømrerfirmaer havde i øvrigt fået at vide, at det var en haglskade. Tømrerfirmaet udtalte, at der kan forventes flere knækkede tagplader på grund af temperatursvingninger og nedslidning. Efter deres udsagn var taget i en elendig forfatning og det kunne ikke svare sig at reparere på det. BS udtalte i vidners påhør at han ikke kunne forstå at han ved husets gennemgang ikke havde set at taget var færdigt. Der er i øvrigt råd i spærene flere steder. BS var ikke tilstede. Oplyste pr. telefon at have betalt kr på tagudbedring. Solskinsvejr, frostvejr ca. 4 C. Sne på terræn og delvis på tage. Der er ikke tegnet ejerskifteforsikring på ejendommen.

4 Klagepunkter: Stuehuset Ad 1. Der kunne konstateres følgende: Taget i stuehus er utæt. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 1. Forbedringer: Ved første besigtigelse var det frostvejr og nogen sne på taget. Ved anden besigtigelse var det tørvejrsperiode og sol. Der sås således ikke indtrængende vand, men der sås spor efter vand. Det kan konstateres at der er tale om et nedslidt/udtjent eternittag som er blevet malet. På BS foranledning er der udskiftet flere tagplader (6 stk), men der er stadig plader med revner og afbrækkede hjørner. Hvor malingen skaller af kan man se at tagoverfladen er ru og nedslidt. Der kunne konstateres spande og bøtter inde i skunke. Der kunne konstateres udbedringer med fugemasse. Tagpladerne vurderes nedslidte/udtjente i en grad så malingen ikke kan holde fast og i et omfang så man må forvente flere revner. BS har givet tagbelægningen K1 og omtalt nogen nedslidning samt en note med ingen registreret utæthed, men påregning af begrænset restlevetid. BS har endvidere angivet en knækket tagplade over vindskede på sydgavl og med karakteren K3. TR vurderer at beskrivelsen af tagets tilstand er misvisende. Hele tagbelægningen vurderes til karakteren K3. der er adskillige utætheder. BS s præcisering af den enkelte knækkede tagplade på sydgavlen kombineret med karakteren K1 for øvrig tagflade vurderes at flytte en købers fokus på hele taget. En udbedringsudgift for et nyt tag skønnes til kr incl. Stillads og fjernelse af asbestholdige plader. Der vurderes at være tale om en 95 % forbedring lig kr Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Taget er udbedret på BS s foranledning. Der er udskiftet nogle tagplader og tagplader, som var for tæt på ovenlysvinduer, er blevet friskåret. Ifølge BS er der udført arbejder for kr Disse arbejder var udført før skønsbesigtigelsen. Klager er ikke tilfreds med ovennævnte. Ad 1. Eventuelt: Der er ikke tegnet ejerskifteforsikring.

5 Klagepunkter: Stuehuset Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Der er råd i spærene flere steder. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 2. Forbedringer: Det kan konstateres at der er råd i spær ved skotrende samt et spær på østsiden af hovedbygningen. Det nedbrudte tømmer kan ses i skunkrummet. Rådangrebene skyldes utætheder i tagplader samt utæthed ved skotrende. BS vurderes at have begået forsømmelse ved ikke at angive/omtale situationen i Tilstandsrapporten. Der er adgang via 2 skunklemme, hvoraf den ene var skruet til med 2 skruer. Der er ingen forbehold mod adgang i Tilstandsrapporten. En udbedringsudgift skønnes til kr Der vurderes ikke at være tale om forbedringer. Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt:

6 Klagepunkter: Stuehuset Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Etageadskillelse: Loftbjælker er utilstrækkelige. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Det kan konstateres at etageadskillelsen er eftergivelig specielt over større rum, nemlig en stue mod vest og et køkken/alrum mod nordvest. Der kan konstateres nedbøjning på de synlige bjælker i stueetagen. Det kan konstateres at der er fjernet og flyttet vægge i stueetagen på et tidspunkt. Skønsmanden kan ikke umiddelbart konstatere at 1. salen derved er sunket, at vægge er trukket ind og tagkonstruktionen er blevet skæv som følge deraf. Over stuen er der mindre værelser og over køkken/alrum er bjælkelag bygget ca. 10 cm op. Etageadskillelsens bjælker ligger med for stor afstand og med for store spændvidder over specielt de 2 større rum. Ingeniør-beregningsmæssigt er bjælkerne helt utilstrækkelige. Etageadskillelsen, som har fungeret i mange år, fornemmes dog ikke væsentligt dårligere end tilsvarende bjælkelag i tilsvarende gamle landhuse. BS har givet karakteren K1 og anført at der kan registreres nedbøjning på loftbjælker. BS vurderes at skulle have præciseret de 2 rum samt at skulle have angivet eftergiveligheden. Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. En udbedring omfattende forstærkninger så etageadskillelsen opfylder normerne skønnes til kr for bjælkelaget over vestvendte stue og kr over køkken/alrummet. Ad 3. Forbedringer: Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt: Der vurderes ikke at være tale om nogen egentlig forbedring.

7 Klagepunkter: Stuehuset Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Vinduer: Der er nedbrydning i alle veluxvinduer. Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Der kunne konstateres 2 ovenlysvinduer med trænedbrydning og utætheder ud af i alt 8 stk. Der er en mindre nedbrydning i vindue i vestgavl (bondehusvindue). Et håndgreb på et ovenlysvindue sidder løs. Ovenlysvinduer vurderes alle at være år gamle og som følge deraf er de slidte. Vinduet i vestgavl har BS nævnt. Et løst håndgreb kan være gået løs senere, men vurderes under bagatelgrænsen. BS har angivet en del skadede vinduer og døre, men vurderes at skulle have set og bemærket de 2 ovenlys og karakteriseret dem med K2. En udbedringsudgift skønnes til kr Grundet ovenlysvinduernes alder skønnes forbedringen at være 90 % eller lig kr

8 Klagepunkter: Stuehuset Ad 5. Der kunne konstateres følgende: Terrassedøre (vestfacade) er nedbrudt og ædt op af en hund. Tilsvarende gælder for dør til træskogang. Hoveddøren er utæt på grund af fejljustering af låseblik. Dørene i soveværelse og til tagterrassen kan ikke lukkes. Skønsmandens erklæring Det kan konstateres at terrassedøren i vestfacaden samt døren til træskogangen og døren herfra og ind til køkkenet er beskadiget af en hund. Øvrige klagepunkter er rettet. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Skaderne vurderes at have været synbare for lægmand og dørene kan fungere. BS har ikke angivet skaderne,hvilket vurderes at skulle være sket og med karakteren K1. Udbedringsudgiften til 2 indvendige døre skønnes til kr Udbedring af terrassedøren skønnes til kr Der vurderes ingen forbedring.

9 Klagepunkter: Stuehuset Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Badeværelse, stueetagen: Blæser fungerer ikke. 2 kontakter falder ud af væggen ved brug. Vask er utæt. Stueetagen: Klager oplyste at ventilator er udskiftet. Det kunne konstateres at 2 kontakter sidder løst. Det kunne konstateres at afløb fra vask er tætnet med tape. Badeværelse, 1. sal: Blandingsbatteri i brusebad og håndvask er utæt. Radiator samme sted er gennemtæret. Der er vandindtrængning ved udluftning. 1. sal: Blandingsbatteri var udbedret/ompakket. Afløb fra håndvask var tætnet. Radiator har en tæring som er midlertidigt tætnet og malet over. Der kunne konstateres vandskjold ved udluftning i loft. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: Kontakterne sidder løst grundet manglende dåser i væg. Det vurderes at kontakterne meget vel kan have siddet på plads så det ikke har været muligt at se situationen. Det har været synligt at afløb er defekt. Radiatortæring vurderes ikke at kunne ses således som den fremtræder. Vandskjold ved loftlem har været synbar. Øvrige punkter er ikke konstaterbare og kan ikke vurderes. BS har ikke angivet nogen af punkterne. BS har haft mulighed for at konstatere det utætte afløb. Kontakterne skal der tages fat i for at opdage at de er løse og BS oplyser at sælger har oplyst at el-installationer er gennemgået af autoriseret el-installatør. En udbedring af afløbet skønnes til kr En udbedring af manglende el-dåser skønnes til kr En udbedring af udluftning vurderes til kr Der vurderes ikke nogen forbedringer.

10 Klagepunkter: Stuehuset Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Køkken: Køkkenlåger er svære at lukke. Køkkenarmatur er utæt, håndvask og afløb ligeledes. Bordpladen er rådden på grund af utæthed. Skønsmandens erklæring Det kunne konstateres at flere køkkenlåger ikke fungerer rigtigt. Køkkenarmatur og afløb var tætnet. Bordpladen har råd inde omkring vandarmatur. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: BS skal ikke kontrollere alle køkkenlågers funktion, som har relation til manglende justering. Bordpladen har råd omkring vandarmatur, hvilket er synbart. BS har ikke angivet skaden/skaderne. Den defekte bordplade bør have karakteren K2. Udskiftning af aktuelle bordpladedel samt diverse VVS-arbejder skønnes til kr Grundet bordpladens misligholdelse og slidte overflade, da vurderes udskiftning af bordpladen til en forbedring på 80 % lig kr

11 Klagepunkter: Stuehuset Ad 8. Der kunne konstateres følgende: TV-rummet: Termostat ved radiator er defekt. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt: Punktet bortfalder da der er tale om en bagatel.

12 Klagepunkter: Stuehuset Ad 9. Der kunne konstateres følgende: Tagrender: Der er huller i tagrender og nedløbsrør og rendejern er nedbøjet, så der ikke er noget fald. Det kan konstateres at tagrende af plast mod vest på boligen er med huller og defekte samlinger. Nedløb er med revner. Der er ikke fald på renden. Ad 9. Konklusion: Ad 9. Fejl og forsømmelser: Ad 9. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 9. Forbedringer: Ad 9. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 9. Eventuelt: Tagrenden med nedløb mod vest er i en dårlig stand, hvilket vurderes synligt for BS. BS har ikke angivet skaderne. Skaderne burde angives og have karakteren K3. En udbedring med ny tagrende og nedløb skønnes til kr Ny tagrende og nedløb vurderes at udgøre en forbedring på 80 % lig kr

13 Klagepunkter: Stuehuset Ad 10. Der kunne konstateres følgende: Skorstene: Pudsen falder af, da der er sætningsskader og i en af dem vokser et træ. Ad 10. Konklusion: Ad 10. Fejl og forsømmelser: Ad 10. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 10. Forbedringer: Ad 10. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 10. Eventuelt: Det kan konstateres at skorstenspiber har afskallet puds og revner samt at der i den store skorsten er en lille begroning. Skorstenspibens skadede overflader vurderes synlige for BS også på besigtigelsestidspunktet. BS har ikke angivet skaderne. Skaderne burde have været bemærket og givet karakteren K2 for den lille skorsten og K1 for den store skorsten (med begroning). En udbedring skønnes til kr incl. lift. Der vurderes ingen egentlige forbedringer.

14 Klagepunkter: Stuehuset Ad 11. Der kunne konstateres følgende: I vestgavlen er pudsen faldet af på ca cm i flere centimeters tykkelse. Ad 11. Konklusion: Ad 11. Fejl og forsømmelser: Ad 11. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 11. Forbedringer: Ad 11. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 11. Eventuelt: Det kan konstateres at der er en pudsafskalning på ca cm. Afskalningen er malet over. Da skorsten er malet over og sidder nede bag beplantning så vurderes skaden ikke nødvendigvis at skulle bemærkes. BS hakke angivet afskalningen og vurderes ikke at have gjort nogen forsømmelse herved. En udbedring omfattende pudsreparation og maling skønnes til kr Der vurderes ikke nogen egentlig forbedring.

15 Klagepunkter: Stuehuset Ad 12. Der kunne konstateres følgende: Der forefindes ikke en metrovandvarmer på 110 liter som påstået i rapporten. Ad 12. Konklusion: Ad 12. Fejl og forsømmelser: Ad 12. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 12. Forbedringer: Ad 12. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 12. Eventuelt: Klage vurderes at bortfalde da der ikke er angivet nogen Metrobeholder i Tilstandsrapporten.

16 Klagepunkter: Stuehuset Ad 13. Der kunne konstateres følgende: Vindskederne er nedbrudte. Ad 13. Konklusion: Ad 13. Fejl og forsømmelser: Ad 13. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 13. Forbedringer: Ad 13. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 13. Eventuelt: Det kan konstateres at vindskeder på vestgavl er med skader. Øvrige vindskede vurderes kun at mangle behandling. Vindskederne sprækker/nedbrydning vurderes synlig for BS. BS har ikke angivet de defekte vindskeder, som burde have fået en K2. En udbedring med nye vindskede skønnes til kr Der vurderes en forbedring på 75 % ved udskiftning lig kr

17 Klagepunkter: Stuehuset Ad 14. Der kunne konstateres følgende: Loftet i vaskerummet er vandskadet. Ad 14. Konklusion: Ad 14. Fejl og forsømmelser: Ad 14. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 14. Forbedringer: Ad 14. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 14. Eventuelt: Loftet i vaskerummet vurderes ikke vandskadet, kun lidt skjolder.

18 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 1. Der kunne konstateres følgende: Der var 4 ødelagte vinduer/ruder. Rammerne er desuden totalt nedbrudte. Ad 1. Konklusion: Ad 1. Fejl og forsømmelser: Ad 1. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Det kan konstateres at 4 vinduer mod vest er nedbrudte/udtjente. Vinduernes dårlige stand er synlige. BS har under litra A, pkt 4.2 angivet: Vestlige vinduer er med nedbrydning, 1 stk. rude er smadret. BS vurderes at have observeret og angivet skaderne. Udbedringsudgiften skønnes til kr Ad 1. Forbedringer: Forbedringen skønnes til 90 % lig kr Ad 1. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 1. Eventuelt:

19 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 2. Der kunne konstateres følgende: Der er flere huller i taget, 3. Samtlige tagrender og nedløbsrør er defekte. Ad 2. Konklusion: Ad 2. Fejl og forsømmelser: Ad 2. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Der konstateres et hul i tagplade ved sydgavl, et afknæk ved tagrende mod vest og en lang revne i vestflade over vognhusområde, samt en revne ud for skorstenen, hvor der er spor efter vand på facaden. Det kan konstateres at tage er nedslidt. Det kan konstateres at nedløb og tragrender (zink) er nedslidte. Har mange revner og huller, er bukkede og hænger. Det vurderes helt synligt at taget er nedslidt og til snarlig udskiftning. Nogle skader er klart synbare, men der er meget mos på taget. Det vurderes synligt at både vest- og østvendte tagrender med nedløb er udtjente og til snarlig udskiftning. BS har angivet hul i tagplade med K3 og tagpladerne som ældre eternittagplader med ælde, K1 og noten: Der må påregnes begrænset restlevetid. BS vurderes at have givet en mild karakter, men beskrivelsen samt oplysningen om begrænset levetid vurderes at være rimelig oplysende om tagets tilstand. Endvidere fremstår taget forskellig fra stuehusets malede tag, som værende slidt. Øvrige huller og revner burde være nævnt og taget have haft karakteren K3. BS har angivet at tagrende mod vest ikke er intakt og karakteren K2, men den østvendte tagrende er ikke anført. BS vurderes at have begået fejl ved ikke at have medtaget østvendte tagrende med tilhørende nedløb. Et nyt tag skønnes til kr Udbedringsudgiften for tagrende og nedløb mod øst skønnes til kr Ad 2. Forbedringer: Tagforbedring vurderes til 95% lig kr Tagrendeforbedringen vurderes tl 95 % lig kr Ad 2. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 2. Eventuelt:

20 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 3. Der kunne konstateres følgende: Taget i saddelrum er ved at falde ned. Ad 3. Konklusion: Ad 3. Fejl og forsømmelser: Ad 3. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Det vurderes ikke at taget er ved at falde ned, men at et loft bestående af bløde plader (celotex) er ved at falde ned. Pladerne er meget brandbare. Der er tale om et mindre uopvarmet rum på max. 10 m² Den hængende og delvis løse loftbeklædning vurderes at have været synbar. BS har ikke angivet situationen. Selvom der er tale om et sekundært uopvarmet rum, da vurderes BS at skulle have angivet de bløde plader samt deres manglende vedhæftning. Udbedringsudgiften for opsætning af anden pladetype skønnes til kr Ad 3. Forbedringer: Forbedringen vurderes til 100 % lig kr Ad 3. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 3. Eventuelt:

21 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 4. Der kunne konstateres følgende: Der er sætningsrevner fra sokkel til spær i flere centimeters bredde. Revnen kan ses på begge sider af muren. Ad 4. Konklusion: Ad 4. Fejl og forsømmelser: Ad 4. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 4. Forbedringer: Ad 4. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 4. Eventuelt: Der kunne konstateres en del revner rundt på bygningens gavle og facader, men klager holdt sig til revnen ud for skorstenen. Revnen er op til ca. 10 mm i bredden. Revnen er klart synbar. Det vurderes at der er tale om en sætningsrevne. BS har under pkt. 3.1 (vægge) med karakteren K1 oplyst at pudsede facader fremstår med moderat revnedannelse og med noten: Forholdet er efter bygningens alder og anvendelse acceptabel, der bør dog udføres løbende udbedring. Desuden har BS under pkt. 1.2 (sokkel) med karakteren K3 oplyst: Revner med videre forløb op i murværk. Begge hjørner nordgavl, midt vestfacade og med note: Revnerne er vurderet som sætningsrevner, der ikke er i ro, men fortsat vil medføre bevægelser og yderligere revnedannelse. BS vurderes hermed at have fremstillet de 3 største revner incl. revnen ud for skorstenen. Den korrekte fremstilling havde været at have præciseret de 3 revner under pkt. 3.1 (vægge) og med karakteren K2. Klager ville i forbindelse med besigtigelsen af pkt. 1.2 ikke have undgået at se vægrevnerne. Udbedringsudgiften for understøbning og tilfugning og pudsreparation skønnes til kr for angivne revne. En simpel udfugning med plastisk fuge skønnes til kr Der vurderes ikke at være nogen egentlig forbedring.

22 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 5. Der kunne konstateres følgende: Der forefindes ikke en HPFI/HFI afbryder ved elinstallationen (sikringsgruppen) i laden. Ad 5. Konklusion: Ad 5. Fejl og forsømmelser: Ad 5. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 5. Forbedringer: Ad 5. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 5. Eventuelt: Det kan konstateres at der ikke er HPFI/HFI i forbindelse med sikringsgruppen. Manglen er synbar og kabelføringen ved gruppen er ikke fagmæssigt korrekt udført. BS har ingen bemærkninger til situationen, men burde have bemærket at der manglede fejlstrømsafbryder samt at kabelarbejdet ikke er fagmæssigt korrekt udført. Udbedringsudgiften skønnes til kr Der vurderes ikke at være egentlige forbedringer.

23 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 6. Der kunne konstateres følgende: Døren vurderes ikke kaput/udtjent. Staldøren i vestfacaden er kaput. Ad 6. Konklusion: Ad 6. Fejl og forsømmelser: Ad 6. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 6. Forbedringer: Ad 6. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 6. Eventuelt: Døren vurderes i en stand hvor den ikke skal bemærkes. BS har ikke angivet døren. Hvilket vurderes korrekt.

24 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 7. Der kunne konstateres følgende: Døre og vinduer i østfacade er færdige. Der kan konstateres en udtjent dør på udbygning mod øst. Ad 7. Konklusion: Ad 7. Fejl og forsømmelser: Ad 7. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 7. Forbedringer: Ad 7. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 7. Eventuelt: BS har med K2 angivet en dør på østfacaden der er nedbrudt. BS vurderes at have angivet situationen korrekt.

25 Klagepunkter: Staldbygningen Ad 8. Der kunne konstateres følgende: Risten er defekt, men skal ikke noteres af BS. Risten ved samlebrønden er defekt. Ad 8. Konklusion: Ad 8. Fejl og forsømmelser: Ad 8. Overslag over udbedringsudgifter inkl. Ad 8. Forbedringer: Ad 8. Eventuelle forligsdrøftelser: Ad 8. Eventuelt:

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12119 Besigtigelsesdato: 20.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2. maj 2012. kl. 9,30 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningskyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Datering, navn og underskrift: Skønsmandens

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142

SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 SKØNSERKLÆRING J.nr. 7/2011/142 Besigtigelsesdato: 2. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 15.05. 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag den 9. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 12028 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 31 maj 2012 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16184 Besigtigelsesdato: Den 24. maj 2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Side 1 af 26 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 11092 Besigtigelsesdato: 17.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9071 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11075 Besigtigelsesdato: 12. september 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12066 Besigtigelsesdato: Mandag den 13. august 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13022 Besigtigelsesdato: 22.04.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7253 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagdækning. Forskel i antal tagsten på tagfladerne. Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11003 Besigtigelsesdato: 31. maj 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13152 Besigtigelsesdato: 20.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.

SKØNSERKLÆRING. J.nr / Besigtigelse d. 25. januar Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k. SKØNSERKLÆRING J.nr. 10115/10120 Besigtigelse d. 25. januar 2011 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14069 Besigtigelsesdato: 2014-09-04 torsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12061 Besigtigelsesdato: 19. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039

SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 SKØNSERKLÆRING J. NR. 12039 Besigtigelsesdato: 12. oktober 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13004 Besigtigelsesdato: Den 27.02.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13038 Besigtigelsesdato: 08.05.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 11060 Besigtigelsesdato: 4. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen:

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 12055. J.nr. 12055. Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30. Ejendommen: SKØNSERKLÆRING J.nr. 12055 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 30. maj. 2012, kl. 14.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11114 Besigtigelsesdato: Den 25.10.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17046 Besigtigelsesdato: Mandag den 12.06.2017, kl. 11 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12099

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12099 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12099 Besigtigelse d. 28. september 2012. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16140 Besigtigelsesdato: 12. januar 2017, kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Fredag d. 27. april 2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 11053 Besigtigelsesdato: 2. august 2011, kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede 1) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13068 Besigtigelsesdato: 2013-08-27 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/01122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/01122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/01122 Besigtigelsesdato: 03.05.2018 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16053 Besigtigelsesdato: Torsdag 09.06.2016, kl. 14 30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12113 Besigtigelsesdato: Onsdag d. 19-09-2012, kl. 11.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13025 Besigtigelsesdato: Fredag den 17. maj 2013. Kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8096 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i tagplader Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/

SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/ SKØNSERKLÆRING J.nr. 18/00628-10 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget tirsdag d. 20. marts 2018 i tidsrummet mellem kl. 14:00 og 15:15. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7283 Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstedeværelse af rotter i ejendommen Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17045 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 5. juli 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 12. marts 2012 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12117 Besigtigelsesdato: 3. oktober 2012, kl. 9:30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 17079 Besigtigelsesdato: 1. december 2017 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13140 Besigtigelsesdato: Den 16.01.2014 og 04.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13087 Besigtigelsesdato: Den 10.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14097 Besigtigelsesdato: 2014-10-13 Mandag den 13. oktober 2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17094 Besigtigelsesdato: Den 02.10.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13103 Besigtigelsesdato: 02.10.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14122 Besigtigelsesdato: Den 27.11.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16120 Besigtigelsesdato: Fredag, den 4. november 2016, kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11105 Besigtigelsesdato: 2011-12-19 mandag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15173 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget torsdag d. 4. februar 2016 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30 Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14098 Besigtigelsesdato: Torsdag, den 25. september 2014, kl. 10:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17057 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 8. august 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13009 Besigtigelsesdato: Fredag, den 5. april 2013, kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17040 Besigtigelsesdato: Den 05.07.2017 og 20.07.2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13035 Besigtigelsesdato: 2013-06-14, fredag kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13071 Besigtigelsesdato: Onsdag d.14. august 2013 kl. 12.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere