R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash"

Transkript

1 Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning

2 Klargøring Da beskrivelserne i Eksempler på Speedlight-makrofotografering, som er en separat vejledning, kun foreligger på japansk og engelsk, er følgende beskrivelser til alene orientering i forbindelse med henvisninger til billedeksempler (A til J) i den separate vejledning. Der kan opnås en række lyseffekter ved brug af trådløs makroflash (pp. 2-3) A B C D E F Når SB-R200 holdes i hånden, oplyses motivet fra venstre for at undgå skygger og for at fremhæve motivet. (pp. 4-5) Med en håndholdt SB-R200 oplyses motivet nedefra i venstre side for at fremhæve motivets konturer og tekstur. (pp. 6-7) Diffuseren SW-12 bruges til at sprede lyset fra flashen og opbløde skyggerne for at fremhæve kagens detaljer. (pp. 8-9) Brugen af multi-flash giver tilstrækkelig overordnet belysning, så det er muligt at gengive retternes virkelige farve og tekstur. (pp ) To SB-R200-enheder er brugt til at oplyse de små genstande fra begge sider for at fremhæve deres fine detaljer og tekstur. (pp ) Med en enkelt trådløst fjernstyret flashenhed er det muligt at opnå en række forskellige lys- og skyggeeffekter. (pp )

3 G Brugen af trådløs multi-flash giver et mere naturligt udseende blomsterbillede, hvad angår farver og form. (pp ) H Med to flashenheder placeret bag motiverne gengives glassenes tekstur og form flot. (pp ) Klargøring I J Brugen af farvede gelatinefiltre giver motivet en speciel farve. (pp ) Brug af belysning af ringtypen med i alt otte SB-R200-enheder monteret på koblingsringen SX-1. (pp ) 1

4 For en sikkerheds skyld Før du tager produktet i brug, bedes du gennemlæse nedenstående sikkerhedsanvisninger omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug af dit Nikon-produkt og for at undgå at beskadige produktet eller forvolde skade på dig selv eller andre. Gem sikkerhedsanvisningerne i nærheden af produktet, så de er nemme at finde for enhver, der bruger det. I denne vejledning er sikkerhedsanvisningerne angivet med følgende symboler: BEMÆRK! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre personskade eller eventuelt dødsfald eller skader på ejendom. VIGTIGT! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre skader på ejendom. ADVARSLER vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling. 2 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 3 Forsøg aldrig at skille flashen ad eller at reparere den selv, da det kan give dig elektrisk stød og også medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 4 Hvis flashen tabes eller beskadiges, skal du undgå at røre ved eventuelle blottede indvendige metaldele. Disse dele, specielt flashens kondensator og de tilhørende dele, kan være kraftigt ladet og give elektrisk stød ved berøring. Afbryd strømmen, eller tag batterierne ud, og kontrollér, at du ikke rører ved nogen af produktets elektriske dele. Indlever derefter flashenheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. 5 Hvis du opdager varme eller røg eller bemærker, at der lugter brændt, skal du straks stoppe med at bruge flashen og tage batterierne ud for at undgå, at flashen bryder i brand eller smelter. Lad flashenheden køle af, så du kan røre ved den uden risiko og tage batterierne ud. Indlever derefter enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter.

5 6 Flashenheden må aldrig nedsænkes i væske eller udsættes for regn, saltvand eller fugt, hvis ikke den er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis flashen skal bruges under vandet, kræves der et godkendt undervandshus. Hvis der trænger vand eller fugt ind i enheden, kan enheden bryde i brand eller give elektrisk stød. I sådanne situationer skal du straks tage batterierne ud og indlevere enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. Bemærk! Det er ofte ikke økonomisk rentabelt at reparere elektroniske enheder, som der er trængt vand eller fugt ind i. 7 Undgå at bruge enheden i nærheden af brænbare eller eksplosive gasser. Hvis flashen anvendes i områder med brændbare gasser som propan, benzin eller støv, kan det forårsage eksplosion eller brand. 8 Undgå at udløse flashenheden direkte mod føreren af en bil, da det kan nedsætte førerens syn kortvarigt og forårsage uheld. 9 Undgå at udløse flashen direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan skade nethinden på øjnene. Udløs aldrig flashenheden i en afstand på under 1 meter fra små børn. 10 Undgå at udløse enheden, hvis flashhovedet rører ved en person eller en genstand. Hvis du gør dette, kan personen blive forbrændt, og/eller tøjet kan antændes af varmen fra flashen. 11 Opbevar små tilbehørsdele utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge en tilbehørsdel. 12 Anvende kun den type batterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Andre typer batterier end de nævnte kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand eller på anden vis ikke fungere tilfredsstillende. 13 Ikke-genopladelige batterier som f.eks. mangan-, alkaline-mangan- og litiumbatterier bør aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand. Klargøring 3

6 For en sikkerheds skyld VIGTIGT vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 1 Undgå at røre ved flashen med våde hænder, da det kan give elektrisk stød. 2 Opbevar flashenheden utilgængeligt for børn for at undgå, at de putter enheden ind i munden eller op til munden eller på anden vis rører ved en farlig del af produktet, da denne kontakt kan forårsage elektrisk stød. 3 Undgå at udsætte enheden for slag, da det kan medføre funktionsfejl, så enheden kan eksplodere eller bryde i brand. 4 Brug aldrig aktivt virkende midler, der indeholder brændbare stoffer som fortynder, benzen eller malingfjerner til at rengøre enheden med, og opbevar aldrig enheden på steder, der indeholder kemikalier som kamfer og naftalin, da det kan skade plastetuiet eller forårsage brand eller elektrisk stød. 5 Tag eventuelle batterier ud af enheden, før den gemmes væk for at undgå, at enheden bryder i brand, eller at batterierne afgiver ætsende væske. 6 Undgå at lade vinduet til flashstyring på flashstyringsenhed SU-800 pege direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan medføre alvorlig skade på øjnene. ADVARSLER vedrørende litiumbatterier 4 1 Undgå at opvarme eller smide brugte batterier på åben ild, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 2 Undgå at kortslutte eller skille batterierne ad, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 3 Sæt ikke batterierne i omvendt, da det kan få dem til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 4 Undgå at transportere eller opbevare batterier sammen med metalgenstande som halskæder og hårnåle, da disse genstande kan få batterierne til at kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Sørg også for, specielt ved transport af flere batterier sammen, at opbevare batterierne omhyggeligt i en særlig opbevaringskasse, så batteripolerne ikke rører ved hinanden, da batterierne ellers kan kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 5 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling.

7 6 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 7 Overhold altid de advarsler og anvisninger, der er trykt på batterierne for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 8 Sørg for kun at bruge den type batterier, der er angivet i brugsanvisningen, for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 9 Luk aldrig kappen rundt om batterier op, og brug aldrig batterier, hvor kappen er ødelagt, da sådanne batterier kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 10 Opbevar batterier utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge et batteri. 11 Batterier må ikke nedsænkes i vand, udsættes for regn, fugt eller saltvand, hvis ikke de er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis der trænger vand eller fugt ind i batterierne, kan det få dem til afgive ætsende væske eller udvikle varme. 12 Undgå at bruge batterier, der ser underlige ud, f.eks. har ændret farve eller form. Sådanne batterier kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 13 Husk at isolere polerne med tape ved genvinding eller bortskaffelse af batterier. Hvis batteriets positive og negative pol kortslutter efter at have været i kontakt med metalgenstande, kan det bryde i brand, udvikle varme eller eksplodere. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til dansk lovgivning. 14 Ikke genopladelige batterier må aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 15 Tag straks flade batterier ud af enheden, da de kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Klargøring VIGTIGT vedrørende litiumbatterier Undgå at kaste med eller udsætte batterierne for slag, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. ADVARSEL vedrørende TTL-kabel SC-30 Forsøg aldrig at skille kablet ad eller at reparere det selv, da det kan give dig elektrisk stød samt medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 5

8 Forord Tak, fordi du har købt Nikons trådløse flashsystem. For at opnå størst mulig glæde af flashsystemet anbefaler vi at læse denne brugsanvisning grundigt før brug. Se også Close-up Speedlight Photography Examples, som er en separat vejledning, der giver en oversigt over mulighederne med Speedlight-fotografering og indeholder billedeksempler. Gem brugsanvisningerne til kameraet og Speedlight til eventuel senere brug. Primære funktioner Dette Speedlight-system, som benytter Nikons Creative Lighting System (CLS), giver mulighed for en række funktioner inden for trådløs flash-optagelse og brug af flash på korte afstande. Speedlight-systemet består først og fremmest af den trådløse flashstyringsenhed SU-800, som regulerer flashudladningen ved montering på CLS-kompatible kameraer; den trådløst fjernstyrede flash SB-R200, som har et ledetal på 10 (ISO 100, m) eller 14 (ISO 200, m); og koblingsringen SX-1, som bruges til at montere SB-R200 foran på objektivet. Når du bruger CLS-kompatible kameraer, kan du opdele Speedlightenhederne i tre grupper og styre flashudladningen uafhængigt for hver gruppe. Brug af trådløs flash på korte afstande er mulig, når SU-800 monteres på et CLS-kompatibelt kamera, til at styre SB-R200 (s. 65). SB-R200 kan monteres foran på objektivet, holdes i hånden eller placeres ved hjælp af Speedlight-stand AS-20, som medfølger. SU-800 har en flashstyringsfunktion, der kan udløse trådløst fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R200 og SB-600 uden selv at blive udløst (s. 79). Sammen med sættet medfølger en række tilbehør, som kan hjælpe dig med at opnå større glæde ved brug af flash på korte afstande, f.eks. makroadapter SW-11, farvefiltersæt SJ-R200, diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C1. Når der bruges SU-800 med kameraer, som ikke er kompatible med CLS, er kun brug af flash på kort afstand mulig ved brug af TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) (s. 109). 6

9 Nikon Creative Lighting System (CLS) CLS tilbyder forskellige muligheder for flashfotografering, som udnytter de forbedrede muligheder for kommunikation med digitale data for Nikons Speedlights og kameraer. Der er følgende hovedfunktioner: i-ttl-indstilling Dette er en TTL-automatik-indstilling i CLS. Når du bruger den automatiske i-ttl-flashindstilling, udløses der hele tiden præflash. Flashniveauet justeres ved at måle den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, hvilket giver en eksponering, der påvirkes mindre af det omgivende lys (s. 116). Advanced Wireless Lighting Den trådløse multi-flashfunktion i indstillingen TTL (i-ttl) kan benyttes i forbindelse med CLS-kompatible kameraer. De fjernstyrede flashenheder kan opdeles i tre grupper, og flashudladningen kan reguleres separat for hver gruppe, så udvalget af teknikker inden for kreativ multi-flashfotografering udvides (s. 26). Flashværdilås Flashværdi eller FV er flasheksponeringen for motivet. Når du anvender FVlås med kompatible kameraer, kan du fastlåse den ønskede flasheksponering for hovedmotivet. Denne flasheksponering forbliver fastlåst, selv hvis du ændrer blænden eller kompositionen eller zoomer ind og ud med objektivet (s. 98). Auto FP High-Speed Sync High-Speed-flashsynkronisering med kameraets længste lukkertid er nu mulig. Dette er nyttigt, når du ønsker at buge en større blændeåbning for at sikre, at en mindre dybdeskarphed slører baggrunden (s. 96). Se brugsanvisningen til det CLS-kompatible kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon Creative Lighting System (CLS). Klargøring 7

10 Forord u Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons målsætning om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip og svar på ofte stillede spørgsmål og få generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende URL-adresse: Bemærkninger Standard: Funktioner og flashindstillinger, der allerede er indstillet ved levering fra fabrikken, kaldes standardindstillinger i denne brugsanvisning. CLS: I det følgende forkortes Nikon Creative Lighting System til CLS. Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System, forkortes CLS-kompatible kameraer. I denne brugsanvisning kaldes den trådløse flashstyringsenhed SU-800 Commander SU-800 eller SU-800, og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 kaldes fjernstyret flash SB-R200 eller SB-R200. Symboler i vejledningen v : Vigtige oplysninger, som du bør læse, hvis du vil undgå funktionsfejl, når du tager billeder. t : Nyttige ting, som du bør huske, så du får større glæde af Speedlight. u : Referenceoplysninger, der kan være praktiske i forbindelse med brug af Speedlight-systemet. Symbol for special bortskaffelse af denne type produkter i de europæiske lande Dette symbol angiver, at dette produkt skal bortskaffes specielt. Det efterfølgende er kun til forbrugere i de europæiske lande. Dette produkt skal bortskaffes på fx en genbrugsplads el.lign. Det må ikke smides væk som normalt husholdningsaffald. For yderligere information kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder, som fx teknisk forvaltning. 8

11 Indholdsfortegnelse Klargøring For en sikkerheds skyld...2 Forord...6 Tip til brug af Speedlight...12 Anbefalede kameraer og objektiver...13 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele...15 Tilgængelige flashindstillinger afhænger af hvert sæt Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Speedlight-dele, deres funktioner og tilbehør...18 SU-800 s LCD-panel og ikoner...20 Brug af trådløs multi-flash i Nikon Creative Lighting System (CLS)...26 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...27 Procedurer for brug af nærfotograferingsflash...28 Procedurer for brug af flashstyring...38 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...45 Funktioner for og brug af SU-800 Tilgængelige flashanvendelser for SU Brug af SU Funktioner for SU Funktioner for og brug af SB-R200 SB-R200 s tilgængelige flashanvendelser...60 Brug af SB-R Funktioner for SB-R Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 9

12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om procedurer for brug af nærfotograferingsflash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af nærfotograferingsflash Oversigt over brug af nærfotograferingsflash Procedurer for brug af nærfotograferingsflash Oplysninger om procedurer for brug af flash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af flashstyringsenhed Oversigt over brug af flashstyringsenhed Procedurer for brug af flashstyring Andre funktioner Testudløsning for at kontrollere eksponeringen Kontrol af belysningen før fotografering (pilotlys) Brug af motivlyset (fokushjælpelys) Brug af autofokusflash ved dårlig belysning Flashkompensation Brug af flashgentagelser (RPT) Auto FP High-Speed-synkronisering Flashværdilås (FV-lås) Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering med farvede gelatinefiltre Flashfotografering med makroadapter SW Flashfotografering med Diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C Flashfotografering med Speedlight-stand AS Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Oversigt over brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler) Procedurer for brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler)

13 Referenceoplysninger Mulige flashindstillinger Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R Noter om brug af kontinuerlig flash (ved brug af nærfotograferingsflash (med kabler)) Ekstraudstyr Tip vedrørende vedligeholdelse af Speedlight Bemærkninger vedrørende batterier Fejlfinding Specifikationer Indeks Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 11

14 Tip vedrørende brug af Speedlight Prøvebilleder Tag nogle prøvebilleder, før du fotograferer til vigtige begivenheder som f.eks. bryllupper og dimissionsfester. Lad Nikon kontrollere Speedlight regelmæssigt Nikon anbefaler, at du indleverer Speedlight til serviceeftersyn hos en autoriseret forhandler mindst hvert andet år. Korrekt brug af Speedlight Nikon Speedlight er optimeret til brug med kameraer og tilbehør fra Nikon, deriblandt objektiver. Kameraer og tilbehør fremstillet af andre producenter opfylder muligvis ikke Nikons krav om specifikationer, og kameraer og tilbehør, der ikke overholder disse krav, kan beskadige Speedlights dele. Nikon garanterer ikke for Speedlights ydeevne ved brug sammen med produkter fra andre producenter end Nikon. 12

15 Anbefalede kameraer og objektiver Anbefalede kameraer Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) Der findes en række funktioner inden for trådløs multi-flash og brug af flash på korte afstande ved brug af SU-800 og SB-R200 sammen med Nikons CLSkompatible kameraer. Se brugsanvisningen til kameraet, hvis du ønsker oplysninger om kameraets funktioner. CLS-kompatible kameraer, der kan anvendes: D3, D2-serien, D300, D200, D80, D70-serien, D50, D40-serien, F6 osv. Følgende objektiver kan anbefales: Micro Nikkor-objektiver Micro Nikkor-objektiver giver et maksimalt gengivelsesforhold på 1:1 eller 1:2. Disse objektiver har en høj optisk ydelse, som er bedst egnet til Nikon-kameraer, og betyder, at du kan tage billeder i høj kvalitet overalt og lige fra makro til uendelig. AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8g IF-ED AF Micro-Nikkor 200mm f/4d IF-ED Bemærk! AF Zoom-Micro Nikkor mm f/ d ED kan ikke anvendes med SB-R200 monteret på, pga. af vægten af flashenheden muligvis kan påvirke korrekt fokusering. t Brug af Nikon D70-kameraets flashstyringsindstilling Sørg for at indstille kanalnummeret for den eller de fjernstyrede flashenheder til 3, og indstil gruppen for den eller de flashstyrede enheder til gruppe A, når du anvender trådløs multi-flash med den indbyggede flash på et Nikon D70-kamera som flashstyringsenhed, da den eller de fjernstyrede flashenheder ellers ikke udløses. u Ved spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Brug TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) til at forbinde SU-800 og SB-R200 (s. 109). v COOLPIX-digitalkameraer SU-800 og SB-R200 kan ikke anvendes sammen med COOLPIX-digitalkameraer (s. 126). v Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200 Det maksimale antal SB-R200-enheder, der kan monteres foran på objektivet, og de brændvidder, der kan anvendes, afhænger af det anvendte objektiv. Du kan finde yderligere oplysninger i 2 Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200" (s. 120). 13 Klargøring

16 Anbefalede kameraer og objektiver v Objektiver, der ikke kan anvendes sammen med SB-R200 AF Nikkor-objektiver med en ring, der drejer under brug af AF-funktionen. v Brug af objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening Nikkor-objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening, kan muligvis ikke foretage autofokus korrekt eller kan medføre beskadigelse af objektivet eller kameraets autofokusmekanisme på grund af flashhovedets vægt. Derfor må du ikke benytte autofokus, men skal i stedet bruge manuel fokus. v Brug af et AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektiv Monter den specialdesignede adapterring UR-5 (ekstraudstyr) på AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektivet, og monter derefter SX-1 på objektivet ved hjælp af adapterringen SY Objektiv UR-5 SY-1-72 SX-1 u Bemærkninger vedrørende brug af et AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektiv Brug af autofokus er mulig, hvis du monterer koblingsringen SX-1 på AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektivet ved hjælp af adapterringen SY SY-1-62 SX-1 14

17 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Tilgængelige flashfunktioner afhængigt af det enkelte sæt De tilgængelige flashfunktioner varierer afhængigt af det enkelte sæt. Det kan være nødvendigt at bruge andet tilbehør end det, der medfølger med sættet. Se nedenstående tabel. Brugere af Nikons flashstyringssæt til brug på kort afstand R1C1 skal læse denne brugsanvisning. Brugere af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1, Commander SU-800 og fjernstyret flash SB-R200 skal læse de nødvendige afsnit til hvert sæt. Produkter Nikon Closeup Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Closeup Speedlight Remote Kit R1 Flashstyrings enhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Tilgængelige flashanvendelser Kompatible kameraer Speedlight og flashstyringsenhed medfølger ikke med sættet Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. *1 Det valgfri TTL-kabel SC-30 er påkrævet (s. 123). Bemærk! Med CLS-kompatible kameraer er det ikke nødvendigt at bruge TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr). SB-800 eller SU-800 SB-R200 SB-R200 eller SB-800, SB-600 SU-800 SB-800 eller SU-800 Klargøring 15

18 SW-12 SS-MS1 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Der bør medfølge følgende produkter sammen med sættet. Kontrollér, at alle dele medfølger. Størrelsesforholdet på illustrationerne nedenfor varierer. Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800 Koblingsring SX-1 Adapterringsæt (5 ringe) (x1) ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 AS C B A Trådløst fjernstyret flash SB-R200 (x2) IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 (x2) Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 Speedlight-stand AS-20 (x2) Beredskabstas ke SS-SX1 til SX-1 SW-11 Makroadapter SW-11 til SB-R200 (x2) Diffuser SW-12 Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x2) Farvefilterhol der SZ-1 (x2) Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 Flashstyringsenhed SU WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800

19 Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Flashstyring senhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Trådløs flashstyringsenhed SU Trådløst fjernstyret flash SB-R Koblingsring SX Adapterringsæt 1 sæt (5 ringe) 1 sæt (5 ringe) Makroadapter SW-11 til SB-R Farvefilterholder SZ Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 4 modeller, 4 filtre Speedlight-stand AS IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR 1 1 Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 1 1 Diffuser SW Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 1 1 Beredskabstaske SS-SU800 til SU Beredskabstaske SS-R200 til SB-R Beredskabstaske SS-SX1 til SX Klargøring Fjernstyret flash SB-R Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x1) C B A ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 AS-20 Speedlightstand AS-20 Farvefilterh older SZ-1 17

20 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør Trådløs flashstyringsenhed SU MODE NO AF-ILL ON/OFF WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 READY A B SEL LOCK WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU LCD-panel (s. 20) 2 Kontrolknapper 3Klarlys Lyser, når Speedlight er helt opladet og klar til at blive udløst. 4 Monteringsfodens låsepal (s. 29) 5 Poldæksel 6 Stik til TTL-kabel Tilslutter SU-800 med SB-R200, når den bruges med kameraer, der ikke er kompatible med CLS. (s. 110) 7 Monteringsfod (s. 29) 8Sko 9 Monteringsstift 10 Batterikammerdæksel (s. 28) 11 Autofokushjælpelys 12 Vindue til flashstyring 13 Indstillingsvælger til flashstyring/ nærfotografi Skifter mellem nærfotograferings- og flashstyringsindstillingerne (s. 58) 18

21 MODE NO AF-ILL A B SEL READY LOCK ON/OFF Klargøring Knapper på SU Knappen [ON/OFF] Tryk på knappen for at tænde eller slukke. Sluk for flashenheden, når du har SU-800 med i kameraetuiet, så du undgår utilsigtet udløsning af flashen eller funktionsfejl. 15 [SEL](FUNC.)-knapper Tryk på knappen for at vælge de indstillinger, der skal foretages. Den valgte indstilling blinker og kan ændres ved hjælp af knapperne [ ] og [ ]. Tryk i ca. 2 sekunder for at få vist en anden indstilling. 16 Motivlysknap Tryk på knappen for at tænde for motivlyset (fokushjælpelys). (s. 89) Tryk i ca. 1 sekund for at aktivere eller annullere motivlyset. (s. 90) 17 Test-knap Tryk på knappen for at testudløse flashen. (s. 88) 18 [Knappen ] (venstre) [Knappen ] (højre) Tryk på knappen for at ændre værdierne for de blinkende punkter eller indstillinger. 19 [MODE]-knap Tryk på knappen for at indstille flashindstillingen. 20 Knappen [A B] Tryk på knappen i nærfotograferingsindstillingen for at indstille flashenhederne i gruppe A og B til at blive udløst eller annulleret. MODE NO AF-ILL A B ON/OFF SEL READY LOCK Tryk på knapperne [ON/OFF] og [MODE] samtidig (to-knaps-nulstilling) for at nulstille alle indstillingerne (valgt vha. indstillingsvælgeren til flashstyring/ nærfotografering) til standardværdierne. LCD-panelet blinker tre gange. Brug af SU-800 ved dårlig belysning Tryk på en knap på SU-800 for at tænde hjælpelyset (når der er tændt for SU-800), hvorefter det lyser i ca. 16 sekunder. SU-800 s knaplys tændes, når kameraets LCD-panellys tændes. Knaplyset slukker, når lukkeren slippes. 19

22 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør SU-800 s LCD-panel og ikoner Ikoner på SU-800 s LCD-panel viser status for de indstillede funktioner. Disse ikoner varierer afhængigt af indstillingerne og den kombination af kamera og flashenheder, der anvendes. Illustrationerne nedenfor er kun til orientering og kan afvige fra selve displayet. Ikoner i brug af nærfotograferingsflash Visning ved indstillingen TTL 1 Trådløs flash Der sendes et kontrolsignal fra SU-800 til de fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R Nærfotograferingsindstilling Nærfotograferingsfunktion er angivet til aktiveret. 3 Præflash Lige før flashen udløses, udløser Speedlight en række usynlige præflash for at indsamle de nødvendige data til den faktiske flashudløsning. 4 TTL-indstilling Kameraet måler den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, og regulerer automatisk flashniveauet, så der opnås korrekt eksponering. 5 Automatisk FP High-Speedsynkronisering Denne funktion er tilgængelig, når SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med Automatisk FP High- Speed-synkronisering (s. 96). 6 Lav batteristyrke Udskift batteriet. 7 Flashniveau (gruppe A) Angiver visuelt gruppe A s flashniveau i indstillingen TTL. Visning ved indstillingen M (manuel) 8 Flashniveau (gruppe B) Angiver visuelt gruppe B s flashniveau i indstillingen TTL. 9 Flashniveauforhold (grupper A : B) Angiver flashniveauforholdet mellem gruppe A og B i indstillingen TTL. 0 Kanal Den kommunikationskanal, SU-800 og SB-R200 bruger til at udveksle data.! Flashkompensation (gruppe A og B) Angiver flashkompensationen for gruppe A og B i indstillingen CLS-kompatibelt kamera SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med CLS. # Manuel flash Flashen udløses altid med en bestemt udladning i kombination med blændeåbningen og lysniveauet (ledetal). $ Manuelt flashniveau Angiver flashniveauet for hver gruppe i indstillingen manuel flash. 20

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning

Seniortelefon GSP-100. www.facebook.com/denverelectronics. Betjeningsvejledning Seniortelefon GSP-100 www.facebook.com/denverelectronics Betjeningsvejledning 1 4 Ilægning/ Udtagning af batteri 4 Isætning/ Udtagning af SIM-kort 7 Opladning af batteriet 8 Sådan tændes og slukkes telefonen

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

horsealarm DK Brugervejledning - 1 -

horsealarm DK Brugervejledning - 1 - horsealarm DK Brugervejledning - 1 - 1. Dansk...3 2. Declaration of Conformity...25 Copyright LUDA Elektronik AB This guide is published by LUDA Elektronik AB. All rights reserved. Any rights not expressly

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere