R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash"

Transkript

1 Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning

2 Klargøring Da beskrivelserne i Eksempler på Speedlight-makrofotografering, som er en separat vejledning, kun foreligger på japansk og engelsk, er følgende beskrivelser til alene orientering i forbindelse med henvisninger til billedeksempler (A til J) i den separate vejledning. Der kan opnås en række lyseffekter ved brug af trådløs makroflash (pp. 2-3) A B C D E F Når SB-R200 holdes i hånden, oplyses motivet fra venstre for at undgå skygger og for at fremhæve motivet. (pp. 4-5) Med en håndholdt SB-R200 oplyses motivet nedefra i venstre side for at fremhæve motivets konturer og tekstur. (pp. 6-7) Diffuseren SW-12 bruges til at sprede lyset fra flashen og opbløde skyggerne for at fremhæve kagens detaljer. (pp. 8-9) Brugen af multi-flash giver tilstrækkelig overordnet belysning, så det er muligt at gengive retternes virkelige farve og tekstur. (pp ) To SB-R200-enheder er brugt til at oplyse de små genstande fra begge sider for at fremhæve deres fine detaljer og tekstur. (pp ) Med en enkelt trådløst fjernstyret flashenhed er det muligt at opnå en række forskellige lys- og skyggeeffekter. (pp )

3 G Brugen af trådløs multi-flash giver et mere naturligt udseende blomsterbillede, hvad angår farver og form. (pp ) H Med to flashenheder placeret bag motiverne gengives glassenes tekstur og form flot. (pp ) Klargøring I J Brugen af farvede gelatinefiltre giver motivet en speciel farve. (pp ) Brug af belysning af ringtypen med i alt otte SB-R200-enheder monteret på koblingsringen SX-1. (pp ) 1

4 For en sikkerheds skyld Før du tager produktet i brug, bedes du gennemlæse nedenstående sikkerhedsanvisninger omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug af dit Nikon-produkt og for at undgå at beskadige produktet eller forvolde skade på dig selv eller andre. Gem sikkerhedsanvisningerne i nærheden af produktet, så de er nemme at finde for enhver, der bruger det. I denne vejledning er sikkerhedsanvisningerne angivet med følgende symboler: BEMÆRK! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre personskade eller eventuelt dødsfald eller skader på ejendom. VIGTIGT! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre skader på ejendom. ADVARSLER vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling. 2 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 3 Forsøg aldrig at skille flashen ad eller at reparere den selv, da det kan give dig elektrisk stød og også medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 4 Hvis flashen tabes eller beskadiges, skal du undgå at røre ved eventuelle blottede indvendige metaldele. Disse dele, specielt flashens kondensator og de tilhørende dele, kan være kraftigt ladet og give elektrisk stød ved berøring. Afbryd strømmen, eller tag batterierne ud, og kontrollér, at du ikke rører ved nogen af produktets elektriske dele. Indlever derefter flashenheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. 5 Hvis du opdager varme eller røg eller bemærker, at der lugter brændt, skal du straks stoppe med at bruge flashen og tage batterierne ud for at undgå, at flashen bryder i brand eller smelter. Lad flashenheden køle af, så du kan røre ved den uden risiko og tage batterierne ud. Indlever derefter enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter.

5 6 Flashenheden må aldrig nedsænkes i væske eller udsættes for regn, saltvand eller fugt, hvis ikke den er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis flashen skal bruges under vandet, kræves der et godkendt undervandshus. Hvis der trænger vand eller fugt ind i enheden, kan enheden bryde i brand eller give elektrisk stød. I sådanne situationer skal du straks tage batterierne ud og indlevere enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. Bemærk! Det er ofte ikke økonomisk rentabelt at reparere elektroniske enheder, som der er trængt vand eller fugt ind i. 7 Undgå at bruge enheden i nærheden af brænbare eller eksplosive gasser. Hvis flashen anvendes i områder med brændbare gasser som propan, benzin eller støv, kan det forårsage eksplosion eller brand. 8 Undgå at udløse flashenheden direkte mod føreren af en bil, da det kan nedsætte førerens syn kortvarigt og forårsage uheld. 9 Undgå at udløse flashen direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan skade nethinden på øjnene. Udløs aldrig flashenheden i en afstand på under 1 meter fra små børn. 10 Undgå at udløse enheden, hvis flashhovedet rører ved en person eller en genstand. Hvis du gør dette, kan personen blive forbrændt, og/eller tøjet kan antændes af varmen fra flashen. 11 Opbevar små tilbehørsdele utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge en tilbehørsdel. 12 Anvende kun den type batterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Andre typer batterier end de nævnte kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand eller på anden vis ikke fungere tilfredsstillende. 13 Ikke-genopladelige batterier som f.eks. mangan-, alkaline-mangan- og litiumbatterier bør aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand. Klargøring 3

6 For en sikkerheds skyld VIGTIGT vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 1 Undgå at røre ved flashen med våde hænder, da det kan give elektrisk stød. 2 Opbevar flashenheden utilgængeligt for børn for at undgå, at de putter enheden ind i munden eller op til munden eller på anden vis rører ved en farlig del af produktet, da denne kontakt kan forårsage elektrisk stød. 3 Undgå at udsætte enheden for slag, da det kan medføre funktionsfejl, så enheden kan eksplodere eller bryde i brand. 4 Brug aldrig aktivt virkende midler, der indeholder brændbare stoffer som fortynder, benzen eller malingfjerner til at rengøre enheden med, og opbevar aldrig enheden på steder, der indeholder kemikalier som kamfer og naftalin, da det kan skade plastetuiet eller forårsage brand eller elektrisk stød. 5 Tag eventuelle batterier ud af enheden, før den gemmes væk for at undgå, at enheden bryder i brand, eller at batterierne afgiver ætsende væske. 6 Undgå at lade vinduet til flashstyring på flashstyringsenhed SU-800 pege direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan medføre alvorlig skade på øjnene. ADVARSLER vedrørende litiumbatterier 4 1 Undgå at opvarme eller smide brugte batterier på åben ild, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 2 Undgå at kortslutte eller skille batterierne ad, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 3 Sæt ikke batterierne i omvendt, da det kan få dem til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 4 Undgå at transportere eller opbevare batterier sammen med metalgenstande som halskæder og hårnåle, da disse genstande kan få batterierne til at kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Sørg også for, specielt ved transport af flere batterier sammen, at opbevare batterierne omhyggeligt i en særlig opbevaringskasse, så batteripolerne ikke rører ved hinanden, da batterierne ellers kan kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 5 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling.

7 6 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 7 Overhold altid de advarsler og anvisninger, der er trykt på batterierne for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 8 Sørg for kun at bruge den type batterier, der er angivet i brugsanvisningen, for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 9 Luk aldrig kappen rundt om batterier op, og brug aldrig batterier, hvor kappen er ødelagt, da sådanne batterier kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 10 Opbevar batterier utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge et batteri. 11 Batterier må ikke nedsænkes i vand, udsættes for regn, fugt eller saltvand, hvis ikke de er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis der trænger vand eller fugt ind i batterierne, kan det få dem til afgive ætsende væske eller udvikle varme. 12 Undgå at bruge batterier, der ser underlige ud, f.eks. har ændret farve eller form. Sådanne batterier kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 13 Husk at isolere polerne med tape ved genvinding eller bortskaffelse af batterier. Hvis batteriets positive og negative pol kortslutter efter at have været i kontakt med metalgenstande, kan det bryde i brand, udvikle varme eller eksplodere. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til dansk lovgivning. 14 Ikke genopladelige batterier må aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 15 Tag straks flade batterier ud af enheden, da de kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Klargøring VIGTIGT vedrørende litiumbatterier Undgå at kaste med eller udsætte batterierne for slag, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. ADVARSEL vedrørende TTL-kabel SC-30 Forsøg aldrig at skille kablet ad eller at reparere det selv, da det kan give dig elektrisk stød samt medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 5

8 Forord Tak, fordi du har købt Nikons trådløse flashsystem. For at opnå størst mulig glæde af flashsystemet anbefaler vi at læse denne brugsanvisning grundigt før brug. Se også Close-up Speedlight Photography Examples, som er en separat vejledning, der giver en oversigt over mulighederne med Speedlight-fotografering og indeholder billedeksempler. Gem brugsanvisningerne til kameraet og Speedlight til eventuel senere brug. Primære funktioner Dette Speedlight-system, som benytter Nikons Creative Lighting System (CLS), giver mulighed for en række funktioner inden for trådløs flash-optagelse og brug af flash på korte afstande. Speedlight-systemet består først og fremmest af den trådløse flashstyringsenhed SU-800, som regulerer flashudladningen ved montering på CLS-kompatible kameraer; den trådløst fjernstyrede flash SB-R200, som har et ledetal på 10 (ISO 100, m) eller 14 (ISO 200, m); og koblingsringen SX-1, som bruges til at montere SB-R200 foran på objektivet. Når du bruger CLS-kompatible kameraer, kan du opdele Speedlightenhederne i tre grupper og styre flashudladningen uafhængigt for hver gruppe. Brug af trådløs flash på korte afstande er mulig, når SU-800 monteres på et CLS-kompatibelt kamera, til at styre SB-R200 (s. 65). SB-R200 kan monteres foran på objektivet, holdes i hånden eller placeres ved hjælp af Speedlight-stand AS-20, som medfølger. SU-800 har en flashstyringsfunktion, der kan udløse trådløst fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R200 og SB-600 uden selv at blive udløst (s. 79). Sammen med sættet medfølger en række tilbehør, som kan hjælpe dig med at opnå større glæde ved brug af flash på korte afstande, f.eks. makroadapter SW-11, farvefiltersæt SJ-R200, diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C1. Når der bruges SU-800 med kameraer, som ikke er kompatible med CLS, er kun brug af flash på kort afstand mulig ved brug af TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) (s. 109). 6

9 Nikon Creative Lighting System (CLS) CLS tilbyder forskellige muligheder for flashfotografering, som udnytter de forbedrede muligheder for kommunikation med digitale data for Nikons Speedlights og kameraer. Der er følgende hovedfunktioner: i-ttl-indstilling Dette er en TTL-automatik-indstilling i CLS. Når du bruger den automatiske i-ttl-flashindstilling, udløses der hele tiden præflash. Flashniveauet justeres ved at måle den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, hvilket giver en eksponering, der påvirkes mindre af det omgivende lys (s. 116). Advanced Wireless Lighting Den trådløse multi-flashfunktion i indstillingen TTL (i-ttl) kan benyttes i forbindelse med CLS-kompatible kameraer. De fjernstyrede flashenheder kan opdeles i tre grupper, og flashudladningen kan reguleres separat for hver gruppe, så udvalget af teknikker inden for kreativ multi-flashfotografering udvides (s. 26). Flashværdilås Flashværdi eller FV er flasheksponeringen for motivet. Når du anvender FVlås med kompatible kameraer, kan du fastlåse den ønskede flasheksponering for hovedmotivet. Denne flasheksponering forbliver fastlåst, selv hvis du ændrer blænden eller kompositionen eller zoomer ind og ud med objektivet (s. 98). Auto FP High-Speed Sync High-Speed-flashsynkronisering med kameraets længste lukkertid er nu mulig. Dette er nyttigt, når du ønsker at buge en større blændeåbning for at sikre, at en mindre dybdeskarphed slører baggrunden (s. 96). Se brugsanvisningen til det CLS-kompatible kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon Creative Lighting System (CLS). Klargøring 7

10 Forord u Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons målsætning om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip og svar på ofte stillede spørgsmål og få generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende URL-adresse: Bemærkninger Standard: Funktioner og flashindstillinger, der allerede er indstillet ved levering fra fabrikken, kaldes standardindstillinger i denne brugsanvisning. CLS: I det følgende forkortes Nikon Creative Lighting System til CLS. Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System, forkortes CLS-kompatible kameraer. I denne brugsanvisning kaldes den trådløse flashstyringsenhed SU-800 Commander SU-800 eller SU-800, og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 kaldes fjernstyret flash SB-R200 eller SB-R200. Symboler i vejledningen v : Vigtige oplysninger, som du bør læse, hvis du vil undgå funktionsfejl, når du tager billeder. t : Nyttige ting, som du bør huske, så du får større glæde af Speedlight. u : Referenceoplysninger, der kan være praktiske i forbindelse med brug af Speedlight-systemet. Symbol for special bortskaffelse af denne type produkter i de europæiske lande Dette symbol angiver, at dette produkt skal bortskaffes specielt. Det efterfølgende er kun til forbrugere i de europæiske lande. Dette produkt skal bortskaffes på fx en genbrugsplads el.lign. Det må ikke smides væk som normalt husholdningsaffald. For yderligere information kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder, som fx teknisk forvaltning. 8

11 Indholdsfortegnelse Klargøring For en sikkerheds skyld...2 Forord...6 Tip til brug af Speedlight...12 Anbefalede kameraer og objektiver...13 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele...15 Tilgængelige flashindstillinger afhænger af hvert sæt Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Speedlight-dele, deres funktioner og tilbehør...18 SU-800 s LCD-panel og ikoner...20 Brug af trådløs multi-flash i Nikon Creative Lighting System (CLS)...26 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...27 Procedurer for brug af nærfotograferingsflash...28 Procedurer for brug af flashstyring...38 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...45 Funktioner for og brug af SU-800 Tilgængelige flashanvendelser for SU Brug af SU Funktioner for SU Funktioner for og brug af SB-R200 SB-R200 s tilgængelige flashanvendelser...60 Brug af SB-R Funktioner for SB-R Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 9

12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om procedurer for brug af nærfotograferingsflash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af nærfotograferingsflash Oversigt over brug af nærfotograferingsflash Procedurer for brug af nærfotograferingsflash Oplysninger om procedurer for brug af flash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af flashstyringsenhed Oversigt over brug af flashstyringsenhed Procedurer for brug af flashstyring Andre funktioner Testudløsning for at kontrollere eksponeringen Kontrol af belysningen før fotografering (pilotlys) Brug af motivlyset (fokushjælpelys) Brug af autofokusflash ved dårlig belysning Flashkompensation Brug af flashgentagelser (RPT) Auto FP High-Speed-synkronisering Flashværdilås (FV-lås) Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering med farvede gelatinefiltre Flashfotografering med makroadapter SW Flashfotografering med Diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C Flashfotografering med Speedlight-stand AS Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Oversigt over brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler) Procedurer for brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler)

13 Referenceoplysninger Mulige flashindstillinger Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R Noter om brug af kontinuerlig flash (ved brug af nærfotograferingsflash (med kabler)) Ekstraudstyr Tip vedrørende vedligeholdelse af Speedlight Bemærkninger vedrørende batterier Fejlfinding Specifikationer Indeks Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 11

14 Tip vedrørende brug af Speedlight Prøvebilleder Tag nogle prøvebilleder, før du fotograferer til vigtige begivenheder som f.eks. bryllupper og dimissionsfester. Lad Nikon kontrollere Speedlight regelmæssigt Nikon anbefaler, at du indleverer Speedlight til serviceeftersyn hos en autoriseret forhandler mindst hvert andet år. Korrekt brug af Speedlight Nikon Speedlight er optimeret til brug med kameraer og tilbehør fra Nikon, deriblandt objektiver. Kameraer og tilbehør fremstillet af andre producenter opfylder muligvis ikke Nikons krav om specifikationer, og kameraer og tilbehør, der ikke overholder disse krav, kan beskadige Speedlights dele. Nikon garanterer ikke for Speedlights ydeevne ved brug sammen med produkter fra andre producenter end Nikon. 12

15 Anbefalede kameraer og objektiver Anbefalede kameraer Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) Der findes en række funktioner inden for trådløs multi-flash og brug af flash på korte afstande ved brug af SU-800 og SB-R200 sammen med Nikons CLSkompatible kameraer. Se brugsanvisningen til kameraet, hvis du ønsker oplysninger om kameraets funktioner. CLS-kompatible kameraer, der kan anvendes: D3, D2-serien, D300, D200, D80, D70-serien, D50, D40-serien, F6 osv. Følgende objektiver kan anbefales: Micro Nikkor-objektiver Micro Nikkor-objektiver giver et maksimalt gengivelsesforhold på 1:1 eller 1:2. Disse objektiver har en høj optisk ydelse, som er bedst egnet til Nikon-kameraer, og betyder, at du kan tage billeder i høj kvalitet overalt og lige fra makro til uendelig. AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8g IF-ED AF Micro-Nikkor 200mm f/4d IF-ED Bemærk! AF Zoom-Micro Nikkor mm f/ d ED kan ikke anvendes med SB-R200 monteret på, pga. af vægten af flashenheden muligvis kan påvirke korrekt fokusering. t Brug af Nikon D70-kameraets flashstyringsindstilling Sørg for at indstille kanalnummeret for den eller de fjernstyrede flashenheder til 3, og indstil gruppen for den eller de flashstyrede enheder til gruppe A, når du anvender trådløs multi-flash med den indbyggede flash på et Nikon D70-kamera som flashstyringsenhed, da den eller de fjernstyrede flashenheder ellers ikke udløses. u Ved spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Brug TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) til at forbinde SU-800 og SB-R200 (s. 109). v COOLPIX-digitalkameraer SU-800 og SB-R200 kan ikke anvendes sammen med COOLPIX-digitalkameraer (s. 126). v Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200 Det maksimale antal SB-R200-enheder, der kan monteres foran på objektivet, og de brændvidder, der kan anvendes, afhænger af det anvendte objektiv. Du kan finde yderligere oplysninger i 2 Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200" (s. 120). 13 Klargøring

16 Anbefalede kameraer og objektiver v Objektiver, der ikke kan anvendes sammen med SB-R200 AF Nikkor-objektiver med en ring, der drejer under brug af AF-funktionen. v Brug af objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening Nikkor-objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening, kan muligvis ikke foretage autofokus korrekt eller kan medføre beskadigelse af objektivet eller kameraets autofokusmekanisme på grund af flashhovedets vægt. Derfor må du ikke benytte autofokus, men skal i stedet bruge manuel fokus. v Brug af et AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektiv Monter den specialdesignede adapterring UR-5 (ekstraudstyr) på AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektivet, og monter derefter SX-1 på objektivet ved hjælp af adapterringen SY Objektiv UR-5 SY-1-72 SX-1 u Bemærkninger vedrørende brug af et AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektiv Brug af autofokus er mulig, hvis du monterer koblingsringen SX-1 på AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektivet ved hjælp af adapterringen SY SY-1-62 SX-1 14

17 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Tilgængelige flashfunktioner afhængigt af det enkelte sæt De tilgængelige flashfunktioner varierer afhængigt af det enkelte sæt. Det kan være nødvendigt at bruge andet tilbehør end det, der medfølger med sættet. Se nedenstående tabel. Brugere af Nikons flashstyringssæt til brug på kort afstand R1C1 skal læse denne brugsanvisning. Brugere af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1, Commander SU-800 og fjernstyret flash SB-R200 skal læse de nødvendige afsnit til hvert sæt. Produkter Nikon Closeup Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Closeup Speedlight Remote Kit R1 Flashstyrings enhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Tilgængelige flashanvendelser Kompatible kameraer Speedlight og flashstyringsenhed medfølger ikke med sættet Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. *1 Det valgfri TTL-kabel SC-30 er påkrævet (s. 123). Bemærk! Med CLS-kompatible kameraer er det ikke nødvendigt at bruge TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr). SB-800 eller SU-800 SB-R200 SB-R200 eller SB-800, SB-600 SU-800 SB-800 eller SU-800 Klargøring 15

18 SW-12 SS-MS1 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Der bør medfølge følgende produkter sammen med sættet. Kontrollér, at alle dele medfølger. Størrelsesforholdet på illustrationerne nedenfor varierer. Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800 Koblingsring SX-1 Adapterringsæt (5 ringe) (x1) ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 AS C B A Trådløst fjernstyret flash SB-R200 (x2) IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 (x2) Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 Speedlight-stand AS-20 (x2) Beredskabstas ke SS-SX1 til SX-1 SW-11 Makroadapter SW-11 til SB-R200 (x2) Diffuser SW-12 Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x2) Farvefilterhol der SZ-1 (x2) Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 Flashstyringsenhed SU WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800

19 Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Flashstyring senhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Trådløs flashstyringsenhed SU Trådløst fjernstyret flash SB-R Koblingsring SX Adapterringsæt 1 sæt (5 ringe) 1 sæt (5 ringe) Makroadapter SW-11 til SB-R Farvefilterholder SZ Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 4 modeller, 4 filtre Speedlight-stand AS IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR 1 1 Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 1 1 Diffuser SW Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 1 1 Beredskabstaske SS-SU800 til SU Beredskabstaske SS-R200 til SB-R Beredskabstaske SS-SX1 til SX Klargøring Fjernstyret flash SB-R Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x1) C B A ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 AS-20 Speedlightstand AS-20 Farvefilterh older SZ-1 17

20 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør Trådløs flashstyringsenhed SU MODE NO AF-ILL ON/OFF WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 READY A B SEL LOCK WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU LCD-panel (s. 20) 2 Kontrolknapper 3Klarlys Lyser, når Speedlight er helt opladet og klar til at blive udløst. 4 Monteringsfodens låsepal (s. 29) 5 Poldæksel 6 Stik til TTL-kabel Tilslutter SU-800 med SB-R200, når den bruges med kameraer, der ikke er kompatible med CLS. (s. 110) 7 Monteringsfod (s. 29) 8Sko 9 Monteringsstift 10 Batterikammerdæksel (s. 28) 11 Autofokushjælpelys 12 Vindue til flashstyring 13 Indstillingsvælger til flashstyring/ nærfotografi Skifter mellem nærfotograferings- og flashstyringsindstillingerne (s. 58) 18

21 MODE NO AF-ILL A B SEL READY LOCK ON/OFF Klargøring Knapper på SU Knappen [ON/OFF] Tryk på knappen for at tænde eller slukke. Sluk for flashenheden, når du har SU-800 med i kameraetuiet, så du undgår utilsigtet udløsning af flashen eller funktionsfejl. 15 [SEL](FUNC.)-knapper Tryk på knappen for at vælge de indstillinger, der skal foretages. Den valgte indstilling blinker og kan ændres ved hjælp af knapperne [ ] og [ ]. Tryk i ca. 2 sekunder for at få vist en anden indstilling. 16 Motivlysknap Tryk på knappen for at tænde for motivlyset (fokushjælpelys). (s. 89) Tryk i ca. 1 sekund for at aktivere eller annullere motivlyset. (s. 90) 17 Test-knap Tryk på knappen for at testudløse flashen. (s. 88) 18 [Knappen ] (venstre) [Knappen ] (højre) Tryk på knappen for at ændre værdierne for de blinkende punkter eller indstillinger. 19 [MODE]-knap Tryk på knappen for at indstille flashindstillingen. 20 Knappen [A B] Tryk på knappen i nærfotograferingsindstillingen for at indstille flashenhederne i gruppe A og B til at blive udløst eller annulleret. MODE NO AF-ILL A B ON/OFF SEL READY LOCK Tryk på knapperne [ON/OFF] og [MODE] samtidig (to-knaps-nulstilling) for at nulstille alle indstillingerne (valgt vha. indstillingsvælgeren til flashstyring/ nærfotografering) til standardværdierne. LCD-panelet blinker tre gange. Brug af SU-800 ved dårlig belysning Tryk på en knap på SU-800 for at tænde hjælpelyset (når der er tændt for SU-800), hvorefter det lyser i ca. 16 sekunder. SU-800 s knaplys tændes, når kameraets LCD-panellys tændes. Knaplyset slukker, når lukkeren slippes. 19

22 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør SU-800 s LCD-panel og ikoner Ikoner på SU-800 s LCD-panel viser status for de indstillede funktioner. Disse ikoner varierer afhængigt af indstillingerne og den kombination af kamera og flashenheder, der anvendes. Illustrationerne nedenfor er kun til orientering og kan afvige fra selve displayet. Ikoner i brug af nærfotograferingsflash Visning ved indstillingen TTL 1 Trådløs flash Der sendes et kontrolsignal fra SU-800 til de fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R Nærfotograferingsindstilling Nærfotograferingsfunktion er angivet til aktiveret. 3 Præflash Lige før flashen udløses, udløser Speedlight en række usynlige præflash for at indsamle de nødvendige data til den faktiske flashudløsning. 4 TTL-indstilling Kameraet måler den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, og regulerer automatisk flashniveauet, så der opnås korrekt eksponering. 5 Automatisk FP High-Speedsynkronisering Denne funktion er tilgængelig, når SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med Automatisk FP High- Speed-synkronisering (s. 96). 6 Lav batteristyrke Udskift batteriet. 7 Flashniveau (gruppe A) Angiver visuelt gruppe A s flashniveau i indstillingen TTL. Visning ved indstillingen M (manuel) 8 Flashniveau (gruppe B) Angiver visuelt gruppe B s flashniveau i indstillingen TTL. 9 Flashniveauforhold (grupper A : B) Angiver flashniveauforholdet mellem gruppe A og B i indstillingen TTL. 0 Kanal Den kommunikationskanal, SU-800 og SB-R200 bruger til at udveksle data.! Flashkompensation (gruppe A og B) Angiver flashkompensationen for gruppe A og B i indstillingen CLS-kompatibelt kamera SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med CLS. # Manuel flash Flashen udløses altid med en bestemt udladning i kombination med blændeåbningen og lysniveauet (ledetal). $ Manuelt flashniveau Angiver flashniveauet for hver gruppe i indstillingen manuel flash. 20

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF360FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:26 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERMANUAL. Type N. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH

BRUGERMANUAL. Type N. Tak, fordi du valgte et Nissin-produkt. Kompatible kameraer DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH DIGITAL TTL POWER ZOOM FLASH BRUGERMANUAL Type N Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com Dansk distributør: Focus Nordic Denmark

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver

Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Nikon PC-E 24, 45 & 85 mm Perspective Control / tilt-shift objektiver Tekst og foto Per Buchmann Tre special objektiver til tilt-shift og makro fotografering, optimeret Nikon s nyeste digitale kamera teknikker.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK

Indhold i boksen: A. VIBE 5XS TM B. USB ladekabel (USB to Micro USB) C. 3.5mm lydkabel D. Rejsetaske E. Product Manual UK Tillykke med dit køb af GIZMO VIBE 5XS fra GIZMOWANNAHAVES! Før brug anbefaler vi at lade batteriet 100% op inden brug. Dette tager 2-3 timer. Hurtig start Det er let at komme i gang du skal blot følge

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Makro / Tæt på. Oversigt

Makro / Tæt på. Oversigt Makro / Tæt på Fredericia fotoklub d. 31/8-2015 HMJ-foto.dk Hvad er makro? Oversigt Grundlæggende forhold: Mange muligheder for udstyr Hvilken motiver (stationære el. bevægelige) Dybdeskarphed Behov for

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735

Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Fig. 2-2 /3 plans beboelse Røgalarm Optic Wireless Model 27730 & 27735 Vi takker Dem for købet af denne røgalarm, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. Værelse

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Remote. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Remote Brugsanvisning Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse 10 Batterier 11 Isætte batterier 11 Tjekke

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere