R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash"

Transkript

1 Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning

2 Klargøring Da beskrivelserne i Eksempler på Speedlight-makrofotografering, som er en separat vejledning, kun foreligger på japansk og engelsk, er følgende beskrivelser til alene orientering i forbindelse med henvisninger til billedeksempler (A til J) i den separate vejledning. Der kan opnås en række lyseffekter ved brug af trådløs makroflash (pp. 2-3) A B C D E F Når SB-R200 holdes i hånden, oplyses motivet fra venstre for at undgå skygger og for at fremhæve motivet. (pp. 4-5) Med en håndholdt SB-R200 oplyses motivet nedefra i venstre side for at fremhæve motivets konturer og tekstur. (pp. 6-7) Diffuseren SW-12 bruges til at sprede lyset fra flashen og opbløde skyggerne for at fremhæve kagens detaljer. (pp. 8-9) Brugen af multi-flash giver tilstrækkelig overordnet belysning, så det er muligt at gengive retternes virkelige farve og tekstur. (pp ) To SB-R200-enheder er brugt til at oplyse de små genstande fra begge sider for at fremhæve deres fine detaljer og tekstur. (pp ) Med en enkelt trådløst fjernstyret flashenhed er det muligt at opnå en række forskellige lys- og skyggeeffekter. (pp )

3 G Brugen af trådløs multi-flash giver et mere naturligt udseende blomsterbillede, hvad angår farver og form. (pp ) H Med to flashenheder placeret bag motiverne gengives glassenes tekstur og form flot. (pp ) Klargøring I J Brugen af farvede gelatinefiltre giver motivet en speciel farve. (pp ) Brug af belysning af ringtypen med i alt otte SB-R200-enheder monteret på koblingsringen SX-1. (pp ) 1

4 For en sikkerheds skyld Før du tager produktet i brug, bedes du gennemlæse nedenstående sikkerhedsanvisninger omhyggeligt for at sikre korrekt og sikker brug af dit Nikon-produkt og for at undgå at beskadige produktet eller forvolde skade på dig selv eller andre. Gem sikkerhedsanvisningerne i nærheden af produktet, så de er nemme at finde for enhver, der bruger det. I denne vejledning er sikkerhedsanvisningerne angivet med følgende symboler: BEMÆRK! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre personskade eller eventuelt dødsfald eller skader på ejendom. VIGTIGT! Hvis du ignorerer anvisninger markeret med dette symbol, kan det medføre skader på ejendom. ADVARSLER vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling. 2 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 3 Forsøg aldrig at skille flashen ad eller at reparere den selv, da det kan give dig elektrisk stød og også medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 4 Hvis flashen tabes eller beskadiges, skal du undgå at røre ved eventuelle blottede indvendige metaldele. Disse dele, specielt flashens kondensator og de tilhørende dele, kan være kraftigt ladet og give elektrisk stød ved berøring. Afbryd strømmen, eller tag batterierne ud, og kontrollér, at du ikke rører ved nogen af produktets elektriske dele. Indlever derefter flashenheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. 5 Hvis du opdager varme eller røg eller bemærker, at der lugter brændt, skal du straks stoppe med at bruge flashen og tage batterierne ud for at undgå, at flashen bryder i brand eller smelter. Lad flashenheden køle af, så du kan røre ved den uden risiko og tage batterierne ud. Indlever derefter enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter.

5 6 Flashenheden må aldrig nedsænkes i væske eller udsættes for regn, saltvand eller fugt, hvis ikke den er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis flashen skal bruges under vandet, kræves der et godkendt undervandshus. Hvis der trænger vand eller fugt ind i enheden, kan enheden bryde i brand eller give elektrisk stød. I sådanne situationer skal du straks tage batterierne ud og indlevere enheden til reparation hos din lokale Nikon-forhandler eller et autoriseret servicecenter. Bemærk! Det er ofte ikke økonomisk rentabelt at reparere elektroniske enheder, som der er trængt vand eller fugt ind i. 7 Undgå at bruge enheden i nærheden af brænbare eller eksplosive gasser. Hvis flashen anvendes i områder med brændbare gasser som propan, benzin eller støv, kan det forårsage eksplosion eller brand. 8 Undgå at udløse flashenheden direkte mod føreren af en bil, da det kan nedsætte førerens syn kortvarigt og forårsage uheld. 9 Undgå at udløse flashen direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan skade nethinden på øjnene. Udløs aldrig flashenheden i en afstand på under 1 meter fra små børn. 10 Undgå at udløse enheden, hvis flashhovedet rører ved en person eller en genstand. Hvis du gør dette, kan personen blive forbrændt, og/eller tøjet kan antændes af varmen fra flashen. 11 Opbevar små tilbehørsdele utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge en tilbehørsdel. 12 Anvende kun den type batterier, der er angivet i denne brugsanvisning. Andre typer batterier end de nævnte kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand eller på anden vis ikke fungere tilfredsstillende. 13 Ikke-genopladelige batterier som f.eks. mangan-, alkaline-mangan- og litiumbatterier bør aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske, eksplodere eller bryde i brand. Klargøring 3

6 For en sikkerheds skyld VIGTIGT vedrørende den trådløse flashstyringsenhed SU-800 og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 1 Undgå at røre ved flashen med våde hænder, da det kan give elektrisk stød. 2 Opbevar flashenheden utilgængeligt for børn for at undgå, at de putter enheden ind i munden eller op til munden eller på anden vis rører ved en farlig del af produktet, da denne kontakt kan forårsage elektrisk stød. 3 Undgå at udsætte enheden for slag, da det kan medføre funktionsfejl, så enheden kan eksplodere eller bryde i brand. 4 Brug aldrig aktivt virkende midler, der indeholder brændbare stoffer som fortynder, benzen eller malingfjerner til at rengøre enheden med, og opbevar aldrig enheden på steder, der indeholder kemikalier som kamfer og naftalin, da det kan skade plastetuiet eller forårsage brand eller elektrisk stød. 5 Tag eventuelle batterier ud af enheden, før den gemmes væk for at undgå, at enheden bryder i brand, eller at batterierne afgiver ætsende væske. 6 Undgå at lade vinduet til flashstyring på flashstyringsenhed SU-800 pege direkte ind i øjnene på personer tæt på, da det kan medføre alvorlig skade på øjnene. ADVARSLER vedrørende litiumbatterier 4 1 Undgå at opvarme eller smide brugte batterier på åben ild, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 2 Undgå at kortslutte eller skille batterierne ad, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 3 Sæt ikke batterierne i omvendt, da det kan få dem til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 4 Undgå at transportere eller opbevare batterier sammen med metalgenstande som halskæder og hårnåle, da disse genstande kan få batterierne til at kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Sørg også for, specielt ved transport af flere batterier sammen, at opbevare batterierne omhyggeligt i en særlig opbevaringskasse, så batteripolerne ikke rører ved hinanden, da batterierne ellers kan kortslutte, afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 5 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får i øjnene, skal du straks skylle øjnene under rindende vand og kontakte lægen. Øjnene kan lide alvorlig skade, hvis de ikke kommer under hurtig behandling.

7 6 Hvis der siver ætsende væske ud af batterierne, som du får på huden eller på tøjet, skal du straks skylle området under rindende vand. Længerevarende kontakt kan skade huden. 7 Overhold altid de advarsler og anvisninger, der er trykt på batterierne for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 8 Sørg for kun at bruge den type batterier, der er angivet i brugsanvisningen, for at undgå, at batterierne afgiver ætsende væske, udvikler varme eller bryder i brand. 9 Luk aldrig kappen rundt om batterier op, og brug aldrig batterier, hvor kappen er ødelagt, da sådanne batterier kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. 10 Opbevar batterier utilgængeligt for børn for at undgå, at børn sluger dem. Kontakt omgående lægen, hvis et barn kommer til at sluge et batteri. 11 Batterier må ikke nedsænkes i vand, udsættes for regn, fugt eller saltvand, hvis ikke de er godt beskyttet mod vand og fugt. Hvis der trænger vand eller fugt ind i batterierne, kan det få dem til afgive ætsende væske eller udvikle varme. 12 Undgå at bruge batterier, der ser underlige ud, f.eks. har ændret farve eller form. Sådanne batterier kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 13 Husk at isolere polerne med tape ved genvinding eller bortskaffelse af batterier. Hvis batteriets positive og negative pol kortslutter efter at have været i kontakt med metalgenstande, kan det bryde i brand, udvikle varme eller eksplodere. Brugte batterier skal bortskaffes i henhold til dansk lovgivning. 14 Ikke genopladelige batterier må aldrig oplades i en batterilader, da de kan afgive ætsende væske eller udvikle varme. 15 Tag straks flade batterier ud af enheden, da de kan afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. Klargøring VIGTIGT vedrørende litiumbatterier Undgå at kaste med eller udsætte batterierne for slag, da det kan få batterierne til at afgive ætsende væske, udvikle varme eller eksplodere. ADVARSEL vedrørende TTL-kabel SC-30 Forsøg aldrig at skille kablet ad eller at reparere det selv, da det kan give dig elektrisk stød samt medføre funktionsfejl, hvilket igen kan forårsage personskade. 5

8 Forord Tak, fordi du har købt Nikons trådløse flashsystem. For at opnå størst mulig glæde af flashsystemet anbefaler vi at læse denne brugsanvisning grundigt før brug. Se også Close-up Speedlight Photography Examples, som er en separat vejledning, der giver en oversigt over mulighederne med Speedlight-fotografering og indeholder billedeksempler. Gem brugsanvisningerne til kameraet og Speedlight til eventuel senere brug. Primære funktioner Dette Speedlight-system, som benytter Nikons Creative Lighting System (CLS), giver mulighed for en række funktioner inden for trådløs flash-optagelse og brug af flash på korte afstande. Speedlight-systemet består først og fremmest af den trådløse flashstyringsenhed SU-800, som regulerer flashudladningen ved montering på CLS-kompatible kameraer; den trådløst fjernstyrede flash SB-R200, som har et ledetal på 10 (ISO 100, m) eller 14 (ISO 200, m); og koblingsringen SX-1, som bruges til at montere SB-R200 foran på objektivet. Når du bruger CLS-kompatible kameraer, kan du opdele Speedlightenhederne i tre grupper og styre flashudladningen uafhængigt for hver gruppe. Brug af trådløs flash på korte afstande er mulig, når SU-800 monteres på et CLS-kompatibelt kamera, til at styre SB-R200 (s. 65). SB-R200 kan monteres foran på objektivet, holdes i hånden eller placeres ved hjælp af Speedlight-stand AS-20, som medfølger. SU-800 har en flashstyringsfunktion, der kan udløse trådløst fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R200 og SB-600 uden selv at blive udløst (s. 79). Sammen med sættet medfølger en række tilbehør, som kan hjælpe dig med at opnå større glæde ved brug af flash på korte afstande, f.eks. makroadapter SW-11, farvefiltersæt SJ-R200, diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C1. Når der bruges SU-800 med kameraer, som ikke er kompatible med CLS, er kun brug af flash på kort afstand mulig ved brug af TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) (s. 109). 6

9 Nikon Creative Lighting System (CLS) CLS tilbyder forskellige muligheder for flashfotografering, som udnytter de forbedrede muligheder for kommunikation med digitale data for Nikons Speedlights og kameraer. Der er følgende hovedfunktioner: i-ttl-indstilling Dette er en TTL-automatik-indstilling i CLS. Når du bruger den automatiske i-ttl-flashindstilling, udløses der hele tiden præflash. Flashniveauet justeres ved at måle den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, hvilket giver en eksponering, der påvirkes mindre af det omgivende lys (s. 116). Advanced Wireless Lighting Den trådløse multi-flashfunktion i indstillingen TTL (i-ttl) kan benyttes i forbindelse med CLS-kompatible kameraer. De fjernstyrede flashenheder kan opdeles i tre grupper, og flashudladningen kan reguleres separat for hver gruppe, så udvalget af teknikker inden for kreativ multi-flashfotografering udvides (s. 26). Flashværdilås Flashværdi eller FV er flasheksponeringen for motivet. Når du anvender FVlås med kompatible kameraer, kan du fastlåse den ønskede flasheksponering for hovedmotivet. Denne flasheksponering forbliver fastlåst, selv hvis du ændrer blænden eller kompositionen eller zoomer ind og ud med objektivet (s. 98). Auto FP High-Speed Sync High-Speed-flashsynkronisering med kameraets længste lukkertid er nu mulig. Dette er nyttigt, når du ønsker at buge en større blændeåbning for at sikre, at en mindre dybdeskarphed slører baggrunden (s. 96). Se brugsanvisningen til det CLS-kompatible kamera, hvis du ønsker yderligere oplysninger om Nikon Creative Lighting System (CLS). Klargøring 7

10 Forord u Vær opdateret hele tiden I overensstemmelse med Nikons målsætning om at tilbyde vores kunder relevant produktsupport og undervisning, kan brugerne få adgang til oplysninger og ressourcer, der regelmæssigt opdateres, på følgende websteder: Brugere i USA: Brugere i Europa og Afrika: Brugere i Asien, Oceanien og Mellemøsten: Besøg disse websteder for at holde dig opdateret med de seneste produktoplysninger, tip og svar på ofte stillede spørgsmål og få generelle råd om digitale billeder og fotografering. Du kan få yderligere oplysninger hos den lokale Nikon-forhandler. Kontaktoplysninger findes på følgende URL-adresse: Bemærkninger Standard: Funktioner og flashindstillinger, der allerede er indstillet ved levering fra fabrikken, kaldes standardindstillinger i denne brugsanvisning. CLS: I det følgende forkortes Nikon Creative Lighting System til CLS. Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System, forkortes CLS-kompatible kameraer. I denne brugsanvisning kaldes den trådløse flashstyringsenhed SU-800 Commander SU-800 eller SU-800, og den trådløst fjernstyrede flash SB-R200 kaldes fjernstyret flash SB-R200 eller SB-R200. Symboler i vejledningen v : Vigtige oplysninger, som du bør læse, hvis du vil undgå funktionsfejl, når du tager billeder. t : Nyttige ting, som du bør huske, så du får større glæde af Speedlight. u : Referenceoplysninger, der kan være praktiske i forbindelse med brug af Speedlight-systemet. Symbol for special bortskaffelse af denne type produkter i de europæiske lande Dette symbol angiver, at dette produkt skal bortskaffes specielt. Det efterfølgende er kun til forbrugere i de europæiske lande. Dette produkt skal bortskaffes på fx en genbrugsplads el.lign. Det må ikke smides væk som normalt husholdningsaffald. For yderligere information kontakt din forhandler eller de lokale myndigheder, som fx teknisk forvaltning. 8

11 Indholdsfortegnelse Klargøring For en sikkerheds skyld...2 Forord...6 Tip til brug af Speedlight...12 Anbefalede kameraer og objektiver...13 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele...15 Tilgængelige flashindstillinger afhænger af hvert sæt Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Speedlight-dele, deres funktioner og tilbehør...18 SU-800 s LCD-panel og ikoner...20 Brug af trådløs multi-flash i Nikon Creative Lighting System (CLS)...26 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...27 Procedurer for brug af nærfotograferingsflash...28 Procedurer for brug af flashstyring...38 Flashanvendelser af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 (Anvendes til Nikon CLS-kompatible kameraer)...45 Funktioner for og brug af SU-800 Tilgængelige flashanvendelser for SU Brug af SU Funktioner for SU Funktioner for og brug af SB-R200 SB-R200 s tilgængelige flashanvendelser...60 Brug af SB-R Funktioner for SB-R Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 9

12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om procedurer for brug af nærfotograferingsflash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af nærfotograferingsflash Oversigt over brug af nærfotograferingsflash Procedurer for brug af nærfotograferingsflash Oplysninger om procedurer for brug af flash og fotografering (Anvendes til CLS-kompatible kameraer) Brug af flashstyringsenhed Oversigt over brug af flashstyringsenhed Procedurer for brug af flashstyring Andre funktioner Testudløsning for at kontrollere eksponeringen Kontrol af belysningen før fotografering (pilotlys) Brug af motivlyset (fokushjælpelys) Brug af autofokusflash ved dårlig belysning Flashkompensation Brug af flashgentagelser (RPT) Auto FP High-Speed-synkronisering Flashværdilås (FV-lås) Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering med farvede gelatinefiltre Flashfotografering med makroadapter SW Flashfotografering med Diffuser SW-12 og bøjelig tilbehørsholder SW-C Flashfotografering med Speedlight-stand AS Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Oversigt over brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler) Procedurer for brug af nærfotograferingsflash (vha. kabler)

13 Referenceoplysninger Mulige flashindstillinger Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R Noter om brug af kontinuerlig flash (ved brug af nærfotograferingsflash (med kabler)) Ekstraudstyr Tip vedrørende vedligeholdelse af Speedlight Bemærkninger vedrørende batterier Fejlfinding Specifikationer Indeks Klargøring Brug af flash ved hjælp af R1C1 Brug af flash ved hjælp af R1 Funktioner for og brug af SU-800 Funktioner for og brug af SB-R200 Oplysninger om procedurer for brug af flash på korte afstande og fotografering Oplysninger om procedurer for brug af flashstyring og fotografering Andre funktioner Brug af flash med forskelligt tilbehør Flashfotografering ved hjælp af spejlreflekskameraer, som ikke er kompatible med CLS Referenceoplysninger 11

14 Tip vedrørende brug af Speedlight Prøvebilleder Tag nogle prøvebilleder, før du fotograferer til vigtige begivenheder som f.eks. bryllupper og dimissionsfester. Lad Nikon kontrollere Speedlight regelmæssigt Nikon anbefaler, at du indleverer Speedlight til serviceeftersyn hos en autoriseret forhandler mindst hvert andet år. Korrekt brug af Speedlight Nikon Speedlight er optimeret til brug med kameraer og tilbehør fra Nikon, deriblandt objektiver. Kameraer og tilbehør fremstillet af andre producenter opfylder muligvis ikke Nikons krav om specifikationer, og kameraer og tilbehør, der ikke overholder disse krav, kan beskadige Speedlights dele. Nikon garanterer ikke for Speedlights ydeevne ved brug sammen med produkter fra andre producenter end Nikon. 12

15 Anbefalede kameraer og objektiver Anbefalede kameraer Kameraer, der er kompatible med Nikon Creative Lighting System (CLS) Der findes en række funktioner inden for trådløs multi-flash og brug af flash på korte afstande ved brug af SU-800 og SB-R200 sammen med Nikons CLSkompatible kameraer. Se brugsanvisningen til kameraet, hvis du ønsker oplysninger om kameraets funktioner. CLS-kompatible kameraer, der kan anvendes: D3, D2-serien, D300, D200, D80, D70-serien, D50, D40-serien, F6 osv. Følgende objektiver kan anbefales: Micro Nikkor-objektiver Micro Nikkor-objektiver giver et maksimalt gengivelsesforhold på 1:1 eller 1:2. Disse objektiver har en høj optisk ydelse, som er bedst egnet til Nikon-kameraer, og betyder, at du kan tage billeder i høj kvalitet overalt og lige fra makro til uendelig. AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d AF-S VR Micro-Nikkor 105mm f/2.8g IF-ED AF Micro-Nikkor 200mm f/4d IF-ED Bemærk! AF Zoom-Micro Nikkor mm f/ d ED kan ikke anvendes med SB-R200 monteret på, pga. af vægten af flashenheden muligvis kan påvirke korrekt fokusering. t Brug af Nikon D70-kameraets flashstyringsindstilling Sørg for at indstille kanalnummeret for den eller de fjernstyrede flashenheder til 3, og indstil gruppen for den eller de flashstyrede enheder til gruppe A, når du anvender trådløs multi-flash med den indbyggede flash på et Nikon D70-kamera som flashstyringsenhed, da den eller de fjernstyrede flashenheder ellers ikke udløses. u Ved spejlreflekskameraer, der ikke er kompatible med CLS Brug TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr) til at forbinde SU-800 og SB-R200 (s. 109). v COOLPIX-digitalkameraer SU-800 og SB-R200 kan ikke anvendes sammen med COOLPIX-digitalkameraer (s. 126). v Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200 Det maksimale antal SB-R200-enheder, der kan monteres foran på objektivet, og de brændvidder, der kan anvendes, afhænger af det anvendte objektiv. Du kan finde yderligere oplysninger i 2 Anvendelige objektiver med begrænsede funktioner i forbindelse med SB-R200" (s. 120). 13 Klargøring

16 Anbefalede kameraer og objektiver v Objektiver, der ikke kan anvendes sammen med SB-R200 AF Nikkor-objektiver med en ring, der drejer under brug af AF-funktionen. v Brug af objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening Nikkor-objektiver, der køres ud og ind i forbindelse med AF-betjening, kan muligvis ikke foretage autofokus korrekt eller kan medføre beskadigelse af objektivet eller kameraets autofokusmekanisme på grund af flashhovedets vægt. Derfor må du ikke benytte autofokus, men skal i stedet bruge manuel fokus. v Brug af et AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektiv Monter den specialdesignede adapterring UR-5 (ekstraudstyr) på AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8d-objektivet, og monter derefter SX-1 på objektivet ved hjælp af adapterringen SY Objektiv UR-5 SY-1-72 SX-1 u Bemærkninger vedrørende brug af et AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektiv Brug af autofokus er mulig, hvis du monterer koblingsringen SX-1 på AF Micro-Nikkor 105mm f/2.8d-objektivet ved hjælp af adapterringen SY SY-1-62 SX-1 14

17 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Tilgængelige flashfunktioner afhængigt af det enkelte sæt De tilgængelige flashfunktioner varierer afhængigt af det enkelte sæt. Det kan være nødvendigt at bruge andet tilbehør end det, der medfølger med sættet. Se nedenstående tabel. Brugere af Nikons flashstyringssæt til brug på kort afstand R1C1 skal læse denne brugsanvisning. Brugere af Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1, Commander SU-800 og fjernstyret flash SB-R200 skal læse de nødvendige afsnit til hvert sæt. Produkter Nikon Closeup Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Closeup Speedlight Remote Kit R1 Flashstyrings enhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Tilgængelige flashanvendelser Kompatible kameraer Speedlight og flashstyringsenhed medfølger ikke med sættet Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer Close-up CLS-kompatible kameraer Kameraer, der ikke er kompatible med CLS *1 CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion Flashstyringsenhed CLS-kompatible kameraer med flashstyringsfunktion. *1 Det valgfri TTL-kabel SC-30 er påkrævet (s. 123). Bemærk! Med CLS-kompatible kameraer er det ikke nødvendigt at bruge TTL-kablet SC-30 (ekstraudstyr). SB-800 eller SU-800 SB-R200 SB-R200 eller SB-800, SB-600 SU-800 SB-800 eller SU-800 Klargøring 15

18 SW-12 SS-MS1 Kontrollér, at du har modtaget alle sættets dele Indholdet varierer afhængigt af det enkelte sæt Der bør medfølge følgende produkter sammen med sættet. Kontrollér, at alle dele medfølger. Størrelsesforholdet på illustrationerne nedenfor varierer. Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800 Koblingsring SX-1 Adapterringsæt (5 ringe) (x1) ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 AS C B A Trådløst fjernstyret flash SB-R200 (x2) IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 (x2) Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 Speedlight-stand AS-20 (x2) Beredskabstas ke SS-SX1 til SX-1 SW-11 Makroadapter SW-11 til SB-R200 (x2) Diffuser SW-12 Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x2) Farvefilterhol der SZ-1 (x2) Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 Flashstyringsenhed SU WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Beredskabstaske SS-SU800 til SU-800

19 Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Flashstyring senhed SU-800 Fjernstyret flash SB-R200 Trådløs flashstyringsenhed SU Trådløst fjernstyret flash SB-R Koblingsring SX Adapterringsæt 1 sæt (5 ringe) 1 sæt (5 ringe) Makroadapter SW-11 til SB-R Farvefilterholder SZ Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 2 sæt (4 modeller, 4 filtre) 4 modeller, 4 filtre Speedlight-stand AS IR-panel til indbygget Speedlight SG-3IR 1 1 Bøjelig tilbehørsholder SW-C1 1 1 Diffuser SW Close-up Speedlight Kit Case SS-MS1 1 1 Beredskabstaske SS-SU800 til SU Beredskabstaske SS-R200 til SB-R Beredskabstaske SS-SX1 til SX Klargøring Fjernstyret flash SB-R Farvefiltersæt SJ-R200 (til SB-R200-pakken) (4 filtre i 4 modeller) (x1) C B A ON/OFF WIRELESS REMOTE SPEEDLIGHT SB-R200 Beredskabstaske SS-R200 til SB-R200 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 AS-20 Speedlightstand AS-20 Farvefilterh older SZ-1 17

20 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør Trådløs flashstyringsenhed SU MODE NO AF-ILL ON/OFF WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU-800 READY A B SEL LOCK WIRELESS SPEEDLIGHT COMMANDER SU LCD-panel (s. 20) 2 Kontrolknapper 3Klarlys Lyser, når Speedlight er helt opladet og klar til at blive udløst. 4 Monteringsfodens låsepal (s. 29) 5 Poldæksel 6 Stik til TTL-kabel Tilslutter SU-800 med SB-R200, når den bruges med kameraer, der ikke er kompatible med CLS. (s. 110) 7 Monteringsfod (s. 29) 8Sko 9 Monteringsstift 10 Batterikammerdæksel (s. 28) 11 Autofokushjælpelys 12 Vindue til flashstyring 13 Indstillingsvælger til flashstyring/ nærfotografi Skifter mellem nærfotograferings- og flashstyringsindstillingerne (s. 58) 18

21 MODE NO AF-ILL A B SEL READY LOCK ON/OFF Klargøring Knapper på SU Knappen [ON/OFF] Tryk på knappen for at tænde eller slukke. Sluk for flashenheden, når du har SU-800 med i kameraetuiet, så du undgår utilsigtet udløsning af flashen eller funktionsfejl. 15 [SEL](FUNC.)-knapper Tryk på knappen for at vælge de indstillinger, der skal foretages. Den valgte indstilling blinker og kan ændres ved hjælp af knapperne [ ] og [ ]. Tryk i ca. 2 sekunder for at få vist en anden indstilling. 16 Motivlysknap Tryk på knappen for at tænde for motivlyset (fokushjælpelys). (s. 89) Tryk i ca. 1 sekund for at aktivere eller annullere motivlyset. (s. 90) 17 Test-knap Tryk på knappen for at testudløse flashen. (s. 88) 18 [Knappen ] (venstre) [Knappen ] (højre) Tryk på knappen for at ændre værdierne for de blinkende punkter eller indstillinger. 19 [MODE]-knap Tryk på knappen for at indstille flashindstillingen. 20 Knappen [A B] Tryk på knappen i nærfotograferingsindstillingen for at indstille flashenhederne i gruppe A og B til at blive udløst eller annulleret. MODE NO AF-ILL A B ON/OFF SEL READY LOCK Tryk på knapperne [ON/OFF] og [MODE] samtidig (to-knaps-nulstilling) for at nulstille alle indstillingerne (valgt vha. indstillingsvælgeren til flashstyring/ nærfotografering) til standardværdierne. LCD-panelet blinker tre gange. Brug af SU-800 ved dårlig belysning Tryk på en knap på SU-800 for at tænde hjælpelyset (når der er tændt for SU-800), hvorefter det lyser i ca. 16 sekunder. SU-800 s knaplys tændes, når kameraets LCD-panellys tændes. Knaplyset slukker, når lukkeren slippes. 19

22 Speedlight-dele, deres funktioner samt tilbehør SU-800 s LCD-panel og ikoner Ikoner på SU-800 s LCD-panel viser status for de indstillede funktioner. Disse ikoner varierer afhængigt af indstillingerne og den kombination af kamera og flashenheder, der anvendes. Illustrationerne nedenfor er kun til orientering og kan afvige fra selve displayet. Ikoner i brug af nærfotograferingsflash Visning ved indstillingen TTL 1 Trådløs flash Der sendes et kontrolsignal fra SU-800 til de fjernstyrede flashenheder som f.eks. SB-R Nærfotograferingsindstilling Nærfotograferingsfunktion er angivet til aktiveret. 3 Præflash Lige før flashen udløses, udløser Speedlight en række usynlige præflash for at indsamle de nødvendige data til den faktiske flashudløsning. 4 TTL-indstilling Kameraet måler den flashbelysning, der tilbagereflekteres fra motivet, og regulerer automatisk flashniveauet, så der opnås korrekt eksponering. 5 Automatisk FP High-Speedsynkronisering Denne funktion er tilgængelig, når SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med Automatisk FP High- Speed-synkronisering (s. 96). 6 Lav batteristyrke Udskift batteriet. 7 Flashniveau (gruppe A) Angiver visuelt gruppe A s flashniveau i indstillingen TTL. Visning ved indstillingen M (manuel) 8 Flashniveau (gruppe B) Angiver visuelt gruppe B s flashniveau i indstillingen TTL. 9 Flashniveauforhold (grupper A : B) Angiver flashniveauforholdet mellem gruppe A og B i indstillingen TTL. 0 Kanal Den kommunikationskanal, SU-800 og SB-R200 bruger til at udveksle data.! Flashkompensation (gruppe A og B) Angiver flashkompensationen for gruppe A og B i indstillingen CLS-kompatibelt kamera SU-800 er tilsluttet kameraer, der er kompatible med CLS. # Manuel flash Flashen udløses altid med en bestemt udladning i kombination med blændeåbningen og lysniveauet (ledetal). $ Manuelt flashniveau Angiver flashniveauet for hver gruppe i indstillingen manuel flash. 20

Autofokus Speedlight. Brugervejledning

Autofokus Speedlight. Brugervejledning Autofokus Speedlight Brugervejledning Dk Om SB-910 og om denne brugervejledning A Tak fordi du har købt denne Nikon Speedlight SB-910. Læs denne brugervejledning grundigt før brug for at få mest muligt

Læs mere

Autofokus Speedlight SB-600. SB-600 (Dk) Brugervejledning

Autofokus Speedlight SB-600. SB-600 (Dk) Brugervejledning Dk Autofokus Speedlight SB-600 SB-600 (Dk) Brugervejledning For din sikkerheds skyld Læs venligst nedenstående sikkerhedsregler omhyggeligt og grundigt, inden du begynder at anvende dette produkt, for

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

En samling af eksempler på billeder SB-910

En samling af eksempler på billeder SB-910 En samling af eksempler på billeder SB-910 Denne håndbog viser de forskellige SB-910 flashfunktioner og eksempelfotos. 1 Dk Tag det næste skridt med kreativ belysning Afslør dine motivers teksturer og

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48

English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 English 3 Deutsch 7 Français 12 Italiano 16 Nederlands 20 Spanish 24 Português 28 Svenska 32 Norsk 36 Dansk 40 Suomi 44 48 Dansk Anvendelsesområde Black & Decker-minilampen og 360 lampen er designet til

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

Autofokus Speedlight SB-800. Brugervejledning

Autofokus Speedlight SB-800. Brugervejledning Dk Autofokus Speedlight SB-800 Brugervejledning For din sikkerheds skyld Læs venligst nedenstående sikkerhedsregler omhyggeligt og grundigt, inden du begynder at anvende dette produkt, for at sikre korrekt

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF360FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:26 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning

Elektronisk flash FL-36R. Betjeningsvejledning Elektronisk flash FL-36R DK Betjeningsvejledning Delenes betegnelser Flash Vidvinkelforsats gs. 20 AF hjælpelys gs. 23, 27 = Når motivet er mørkt eller har en lav kontrast, udsender det indbyggede AF-hjælpelys

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL

til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL til Canon EOS / Nikon digitale SLR-kameraer til Sony digital SLR-kameraer BRUGERMANUAL Nissin Japan Ltd., Tokyo http://www.nissin-japan.com Nissin Marketing Ltd., Hong Kong http://www.nissindigital.com

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

JC925 JPL91430A, JPL92530A

JC925 JPL91430A, JPL92530A LITHIUM-ION-BATTERIOPLADER JC925 LITHIUM-ION-BATTERI JPL91430A, JPL92530A BETJENINGS- og VEDLIGEHOLDELSESMANUAL www.max-europe.com (EUROPÆISK websted) www.maxusacorp.com (USA-websted) wis.max-ltd.co.jp/int/

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING

AUTO ZOOM ELECTRONIC FLASH UNIT OPERATING MANUAL ELEKTRONISK FLASH MED AUTOZOOM BRUGERVEJLEDNING AF540FGZ_OPM_DAN.book Page 0 Monday, January 17, 2011 9:31 AM ELEKTRONISK FLASH AUTO ZOOM ELECTRONIC MED AUTOZOOM FLASH UNIT BRUGERVEJLEDNING OPERATING MANUAL Læs denne brugervejleding omhyggeligt inden

Læs mere

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S18-135mm f/3,5-5,6 IS objektivet er et high-performance zoomobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der er

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01

Startpakke-small Dansk manual. Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Startpakke-small Dansk manual Startpakke-small-dansk-2015-v01 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. udskiftelig brænder USB oplader 650mah Batteri Vægoplader 1 x væskebeholder m. udskiftelig

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER

model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER DK model RNCD 302 BÆRBAR CD- AFSPILLER Vedligeholdelse og specifikationer Oplad de genopladelige batterier helt, inden de bruges første gang. Læs betjeningsvejledningen, før du begynder at anvende udstyret.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub

Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/ i Kibæk Fotoklub Fotografering med blitz Noter til klubaften den 17/1 2017 i Kibæk Fotoklub Det vigtigste for en ekstern blitz i forhold til en indbygget er lysmængden. Denne måles i ledetal [m]. Jo større tal jo mere

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning

EF14mm f/2.8l II USM DEN. Brugsvejledning EF14mm f/2.8l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF14mm f/2,8l II USM er et highperformance super-vidvinkel objektiv udviklet til EOS kameraer. USM står for ultrasonisk

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Flash. Betjeningsvejledning HVL-F60M 4-444-194-11(1) (DK) Betjeningsvejledning. Forberedelser. Basis. Avanceret betjening. Yderligere oplysninger

Flash. Betjeningsvejledning HVL-F60M 4-444-194-11(1) (DK) Betjeningsvejledning. Forberedelser. Basis. Avanceret betjening. Yderligere oplysninger 4-444-194-11(1) (DK) Flash Betjeningsvejledning Forberedelser Basis Avanceret betjening Yderligere oplysninger Betjeningsvejledning Før du betjener dette produkt, bedes du læse denne vejledning og gemme

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM

EF70-300mm f/4-5.6 IS USM EF70-300mm f/4-5.6 IS USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF70-300mm f/4-5,6 IS USM objektivet er et high-performance telezoomobjektiv udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Instruktionsvejledning CUH-ZEY PlayStation Camera Instruktionsvejledning CUH-ZEY2 7028418 DK Før brug ˎˎLæs denne vejledning samt eventuelt andre vejledninger vedrørende kompatibel hardware grundigt. Gem vejledningen til senere brug.

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING

RC-S. Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING RC-S Fjernbetjening BRUGERVEJLEDNING Nedenstående fjernbetjening er beskrevet i denne brugervejledning: RC-S Tillykke med din nye fjernbetjening fra Bernafon. RC-S er en af de mest avancerede fjernbetjeninger

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur

Information og vejledning i brug af Elpha II i forbindelse med træning af muskulatur Information og vejledning i brug af Elpha II 3000 - i forbindelse med træning af muskulatur Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Fysioterapien, KT El-stimulation kan, i samarbejde

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

35mm KOMPAKT KAMERAER

35mm KOMPAKT KAMERAER ne gælder med friske batterier ved normal temperatur (20 C). og design kan ændres uden forudgående varsel eller forpligtigelse fra producentens side. 2001-2003 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKT KAMERAER ADVARSEL

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning

EF24mm f/1.4l II USM DEN. Brugsvejledning EF24mm f/1.4l II USM DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF24mm f/1,4l II USM-objektivet er et high-performance vidvinkelobjektiv, udviklet til EOS kameraer. USM står for

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi.

Developed and manufactured in Denmark. Nice to know! poingi. Device for counting..simplicity in itself! . no more doubts! poingi. www.poingi. . no more doubts! Device for counting..simplicity in itself! www.poingi.com Nice to know! Developed and manufactured in Denmark poingi Hvad nu hvis? En spiller er kommet til at trykke på knap på Sender

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere