Elevtur Byggeteknik for trælastfolk. - trælastbranchens naturlige mødested! Læs referatet fra side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevtur 2004. Byggeteknik for trælastfolk. - trælastbranchens naturlige mødested! Læs referatet fra side 4"

Transkript

1 - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 2 - Maj 2004 Elevtur 2004 Læs referatet fra side 4 Byggeteknik for trælastfolk FUT præsenterer i samarbejde med Vitus Bering en ny efteruddannelse over 4 moduler à 2 dage. Program og tilmelding side 13.

2 Kære medlem! Nu er foråret endnu engang kommet til Danmark, og dermed forhåbentlig også en meget travl tid i vores branche. Samtidig med, at temperaturen går hastigt op på termometeret, følger priserne på stål og jern samme vej. Siden efteråret har vi oplevet stigninger på visse stålprodukter til byggeriet på over 100%. Et sådan fænomen har vi aldrig tidligere oplevet, og det er mærkeligt at skulle fortælle vores kunder, at en pris måske kun gælder et par dage, men sådan er virkeligheden. Årsagen til disse stigninger er, at efterspørgslen i Asien og specielt i Kina er meget kraftigt stigende, og med den fortsatte økonomiske vækst, som vi oplever specielt i Kina og Indien, er der nogle af disse økonomier, vi skal til at tage alvorligt - også i vores lille og hyggelige trælastbranche i Danmark. En anden ting, vi skal tage alvorligt, er de krav, vores kunder stiller til os. Flere og flere både professionelle og private kunder vil gerne have en god sparring med den, de handler med. Både når det handler om priser, men også, når det gælder råd og vejledning. Vi er i FUT flere gange blevet opfordret til at arrangere et kursus med en eller anden form for byggeteknisk indhold. Denne udfordring har vi taget op, og vi har sammen med Vitus Bering i Horsens, der uddanner og underviser både håndværkere, konstruktører og ingeniører, udviklet et uddannelsesforløb specielt for trælastfolk. Indholdet er udformet således, at der er fokus på, hvad der kan bruges ude i forretningerne. Vi håber, at vi med dette initiativ kan gøre branchen bedre til at indfri de krav, som vores kunder stiller til os - og så er det uddannelse for trælastfolk lavet af trælastfolk. Peter Lenarth Landergren Formand FUTs bestyrelsesmedlemmer/ distriktsrepræsentanter: Peter Lenarth Landergren Formand Møldamager Løgumkloster Tlf Nick Rønsner Næstformand Dorrits Allé Odense SV Tlf Anders Brorsen Kasserer, Medlemsregistrering Algade 94 A, Vordingborg Tlf Jens Pedersen Sekretær Fristrupvej 166, st. th Viborg Tlf Johan Juul Larsen PR-ansvarlig Østerbro 14, Tommerup st Tommerup Tlf Claus Krebs Forside: Specialuddannelse på Vitus Bering - og rejseberetning fra Elevtur I N D H O L D FUT-Stafetten: Koncentrationen i branchen vil fortsætte...side 3 Elevtur 2004 til Sverige - en rejseberetning...side 4 Huse og facader i træ - godt arrangement i Odense...side 8 FUT ere så lyset hos VELUX...side 10 Respekt for murerfaget: Det er slet ikke så nemt!...side 11 Hvis du vil vide mere: Byggeteknik for trælastfolk - ny efteruddannelse til dig...side 13 Høgelsbjerg Aabenraa Tlf Thomas Stoltz Diget Holbæk Tlf Søren Bendix Prinsesse Christines Vej 16, st.tv København S Tlf FUT medlemsblad udkommer 5 gange årligt Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen 2

3 FUT-Stafetten 2004: Branchen, fremtiden og FUT Koncentrationen i FUT-Stafetten nr. 1 branchen vil fortsætte Som opfølgning på debatten på sidste generalforsamling har vi i bestyrelsen valgt at bruge FUT-stafetten i år til at tage en snak med de store aktører i vores branche for at høre deres syn på branchen, fremtiden og FUT. Den første i rækken er Bygma Gruppen A/S, hvor vi har talt med administrerende direktør Peter Madsen. Peter Madsen er udlært og har været i trælastbranchen i 41 år, heraf de 32 år i Bygma-regi. De sidste fem år har han været administrerende direktør for Bygma Gruppen A/S. Vi har stillet følgende spørgsmål til Peter Madsen: Hvordan ser I på den fremtidige udvikling i vores branche, bl.a. med hensyn til handelen med træ og byggematerialer en gros? Jeg tror ikke, der sker den store ændring. Der er ingen tvivl om, at de store entreprenørvirksomheder fortsat vil arbejde på at købe mere og mere direkte hos producenter og importører i branchen, mens de små og mellemstore håndværks- og entreprenørvirksomheder vil blive. Der vil nok fortsat være enkelte produkter, som forsvinder fra vores sortiment for i stedet at blive solgt direkte eller fra specialforretninger, men vi vil nok kunne overleve denne tabte omsætning. Koncentrationen i branchen vil uden tvivl forsætte. Mange virksomheder vil fortsat have problemer med generationsskifte, og salg vil være en mulighed. Men selvom koncentrationen i branchen fortsat vil opsluge forretninger, vil der stadig være plads til de små lokale forretninger i branchen. Vil I skønne et fald i antallet af elevtilgang til vores branche detail/en gros? Det er svært at få elever til branchen - meget svært. Det er nemt nok at få elever til kontor/bogholderi, og også relativt nemt til byggemarkedet, selvom lørdagsarbejdet her er et problem. Selvom vi, der er i trælastbranchen, føler, at det er en meget spændende og interessant branche, så har vi et image som en meget støvet branche. I Bygma-regi får vi kun ca. halvdelen af de elever, vi søger, og det bliver ikke nemmere. Ingen har til dato gjort noget for at skaffe elever til branchen. Denne opgave burde løftes i fællesskab med TUN. Ser I FUT som noget, der er forbeholdt for elever, eller ser I også FUT som noget alle kan drage nytte af? Alle i branchen kan selvfølgelig drage nytte af at deltage i FUT s arrangementer. Jeg føler måske, at der burde være en aldersgrænse, da det kan være en hæmsko, hvis deltagerne ikke er jævnbyrdige både faglige og aldersmæssigt. Vil I råde jeres medarbejdere til at engagere sig socialt på tværs af branchen, eller ser I gerne, at de holder sig inden for egne rækker? Jeg ser da gerne, at medarbejderne engagerer sig på tværs af branchen. Men behovet for at have netværk er nok blevet mindre, da mange i dag er ansat i større koncerner eller tilknyttet indkøbsforeninger, hvor man mødes med andre som en del af ens job. Men det at mødes med andre, gerne lokalt, gør også, at man kan få en fornemmelse for, hvad der foregår i branchen og i markedet. Hvorledes kan branchen i fremtiden løse opgaven om efteruddannelse, både på produkter og på øvrige kvalifikationer? Efteruddannelse er og bliver en tvungen nødvendighed, idet man bliver nødt til at uddanne sig hele tiden. Det er meget vigtigt, at den efteruddannelse, som medarbejderne i branchen tager, ikke bare er på må og få, men er nøje planlagt. Der er mange tilbud i branchen, både i indkøbsforeninger og koncerner. Bygma kører i Ditas-regi rene kursushold, som vi får meget positive tilbagemeldinger på. Det er vigtigt, at man har mulighed for at planlægge efteruddannelsen i god tid, og der skal derfor være en langsigtet planlægning af kurser. Derudover er det meget vigtigt, at lederne og direktørerne får mulighed for at træffe valget om, hvilke tilbud medarbejderne skal have. Hvilken rolle mener du en frivillig organisation som FUT kan have i vores branche, og hvordan vil I kunne se jeres medarbejdere drage nytte af FUT? Det er svært at få FUT til at være en stærk organisation i branchen. FUT har nogle gode tilbud, men det er meget vigtigt at få skabt en interesse for FUT hos lederne og direktørerne, da det er dem, der har ansvaret for efteruddannelsen af medarbejderne. FUT s tilbud kan indgå som en del af denne efterog videreuddannelse. FUT siger Peter Madsen, Bygma Gruppen A/S, tak for en god snak og for hjælpen til FUT-stafetten. 3

4 Elevtur 2004 I dagene marts var det tid for den traditionsrige Elevtur til Sverige, og fra Birgitte Kerchhoff, Ledreborg Tømmerhandel, har vi modtaget følgende rejseberetning 1. dag - mandag d. 22. marts Med afgang fra Københavns hovedbanegård kl satte vi 30 elever og to rejseledere fra FUT - kurs mod Sverige via Helsingør-Helsingborg. Vores første virksomhedsbesøg foregik i Höganäs hos Trelleborg Phønix, som var vært for søsterselskabet Mataki. Ved et mindre traktement blev vi budt velkommen af salgs- og marketingchef Finn Møller, der havde fornøjelsen af at præsentere os for et meget spændende program, som omfattede præsentation af firmaet Phønix Tag samt dets produkter. Phønix Tag er en enhed i Trelleborg Phønix A/S, et selvstændigt aktieselskab, som er ejet af Trelleborg Bulding Systems, Sverige. 4 Fabrikken Phønix blev grundlagt i 1907 og startede med produktion af betonvarer og tagpap. Omkring 1930 blev produktionen udvidet til også at omfatte vejmaterialer, og i 1957 ændredes firmanavnet til A/S Phønix Tagpap og Vejmaterialer. Opmærksomme FUT ere ved besøget hos Södra. Det kendte P-logo blev indført i 1974, og navnet ændredes i 1982 til A/S Phønix Contractors. A/S Phønix Contractors blev i 1997 købt af Rieber & Søn A/S. Efter et frasalg af Phønix Asfalt i november 2000 blev der dannet et nyt aktieselskab, Phønix Tag A/S. Phønix Tag A/S solgte i marts 2001 tagaktiviteterne til Trelleborg-koncernen, og i den forbindelse blev disse udskilt i et selvstændigt aktieselskab, Trelleborg Phønix A/S. Aktiviteterne i Phønix Tag omfatter udvikling, produktion, salg og markedsføring af bitumenbaserede produkter som tagpap, tagshingles, bygningspap, flydende produkter, fugtisoleringsmembraner m.v. Desuden markedsføres og sælges Phønix Tag plastprodukter, trinlyddæmpere samt Powertekk-ståltag, Platon Stop og Platon Xtra. Vi fik også en spændende beskrivelse af firmaets turn around proces, hvor vi fik indsigt i de problemstillinger, der vil være for at nå målet, bl.a. ved at være

5 indstillet på forandringer hos ledelsen og de ansatte. Man har stillet krav til hinanden, målrettet action på et forbedret resultat, produktudvikling, nytænkning, forbedret servicepakke osv. Vi sluttede et rigtig godt virksomhedsbesøg med en rundvisning på fabrikken. Videre mod Växjö Derefter vendte vi næsen mod Växjö, hvor hovedkvarteret for Södra Timber ligger i naturskønne omgivelser nær sø og skov. Vi blev modtaget af Jan Ipsen fra Södra Danmark, og efter indtagelse af en spændende sandwich, bestående af otte (8) forskellige pålæg på ét stykke sandwichbrød, fik vi indblik i Södra-koncernen via et diasshow. Skovkoncernen Södra er en af verdens ledende producenter af papirmasse, og er en stor aktør, når det gælder forarbejdet træ og biobrændsel. Koncernen har en del savværker under sig under navnene Södra Timber AB og Geijer Timber AB bl.a. to savværker i Mönsteräs og Kisa, som vi senere på turen skulle op og se. På skovbesøg undervejs mod Kinda Sågen i Kisa. Igennem disse savværker tilbydes Sveriges største sortiment af savede og høvlede træprodukter. Der er hos Södra ca ansatte, og koncernen havde i 2003 en omsætning på 13 mia. Skr. Koncernen ejes af ca skovejere, der tilsammen saver godt 1,6 mill. kubikmeter træ om året. Hjemmemarkedet er deres vigtigste marked, men Södra eksporterer også en del til udlandet. Vi fik også indblik i Södras leveringssystem. Vi fulgte en ordre fra den blev modtaget og til den færdige pakke træ stod hos kunden. Efter dette udførlige foredrag om koncernen satte vi kurs mod Kalmar, hvor vi blev indlogeret på Hotel Packhuset. 2. dag - tirsdag d. 23. marts Efter en god nattesøvn og et godt morgenmåltid var vi klar til en ny dag, som igen havde Södra som vært. Vi kørte mod Mönsterås, hvor det største savværk ligger. Her blev vi modtaget af produktionschef Lars Sjöberg, der kort gennemgik savværkets historie og teknologi, og herefter fortalte os om, hvilke ting vi skulle være opmærksomme på under vores senere rundvisning på savværket. Da Södra i 1997 offentliggjorde sine planer om opførelsen af et nyt, stort savværk i Mönsterås, blev der løftet adskillige øjenbryn. Og det var ikke så mærkeligt med den baggrundsviden, at det seneste savværk i Sverige blev opført tilbage i 1974 Savværket er topmoderne og stod færdigt i oktober 1999 en satsning, som kostede 550 mill. kr. (svenske, godt nok). Et savværk og en papirmassefabrik på samme område - nær vand - udnytter synergieffekten, så man øger konkurrencekraft, lønsomhed og effektivitet. Og det er ikke småting, der vælter ud af Mönsterås produktionsapparat: savet kubikmeter træ pr. år - eller 300 brædder og planker hvert minut. Træbehov: kubikmeter pr. år (70% gran, 30% fyr). Eksport: 80%. Primært til Japan, USA, Europa, Mellemøsten og Nordafrika. 60% bliver til brædder/planker, 30% bliver til flis og 10% bliver til savspåner. Der bliver produceret ca tons papirmasse pr. døgn. Afbarkede kævler klar til opskæring. fortsættes næste side 5

6 Man kan nemt blive træt af alle de nye indtryk... - mens andre holder dampen oppe med Casino FUT Royale... fortsat fra side 5 Efter rundvisningen på savværket fik vi en guidet tur i bus omkring papirfremstillingsanlægget, da det er for stort til, at man kan gå rundt. Under turen fik vi oplyst, at fabrikken er en af de største af sin slags i verden. Med 490 ansatte, der arbejder på treholdsskift, produceres tons pr. år. I 1992 lanceredes papirmasse helt fri for klorkemikalier, og Södra har siden arbejdet videre med miljøforbedringer. Helt ude i skoven Efter denne gennemgang vendte vi bussen og kørte mod Kisa. Undervejs gjorde vi holdt i skoven for at se moderne træfældning. Dette foregik med en kæmpe maskine, som væltede træerne, hvorefter den fjernede alle grene og deslige i et hug. Sådan en maskine kan fælde godt 30 m3 areal i timen. På en dag (15 timer) fældes der ca. 450 m3 på et toholdsskift. Under skovbesøget fik vi lidt at spise og drikke hvilket blev indtaget hurtigt, da det var hundekoldt og sneen dalede fra de mørke skyer. Kinda Sågen Efter den kolde tur i det fri kørte vi videre mod Kisa, hvor vi skulle se endnu et savværk - Kinda Sågen. Her så vi et traditionelt svensk savværk, hvor vi kunne følge hele produktionsforløbet synligt - modsat Mönsterås. Vi kunne se træet/stammerne komme ind hvordan det blev sorteret og bearbejdet, og hvordan det til sidst ryger ud i den anden ende som en færdig forsendelse til leverandørerne. Da vi var ved at være godt møre af savværksbesøg, og proppet med oplysninger om træ, satte vi kurs mod Huskvarna, hvor vi skulle overnatte på hotel Winn. Efter et lækkert måltid mad med dessert var det tid til at hygge og det blev der så sandelig også! 3. dag - onsdag d. 24. marts Knap så friske og udhvilede som de andre dage satte vi kurs mod vores sidste virksomhedsbesøg i Kungsäter, som var Dooria med Moland Byggevarer A/S, Skive, som vært. Dooria er specialister i eksklusive ind- og udvendige døre og har produceret i ca. 90 år med rødder i den traditionelle håndværkerkunnen. Fabrikken er reelt et gammelt savværk, som er godt 100 år. Fabrikken er i dag familieejet, og ca. 50% af de ansatte er i familie med hinanden. Årligt ryger der godt døre igennem produktionen og ud til kunderne. Under rundvisningen på fabrikken så vi bl.a., hvordan en branddør blev opbygget, og vi hørte om MDF-plader og dørfyldninger. Vi så produktionen af en dør fra start til slut, og vi så eksempler på, hvor mange mærkelige døre, der kan produceres efter kundernes valg. Efter et mindre traktement vendte vi næsen mod Helsingborg, hvor vi skulle med færgen. Omkring kl var vi igen på den danske landjord, og en time senere landede vi på Københavns Hovedbanegård, hvor der blev sagt farvel, inden vi drog til hver vores ende af Danmark. Elevturen er en tur, man absolut ikke må gå glip af. Den er sjov og anderledes - men mest af alt meget lærerig. Afbarkede kævler på Kinda Sågen i Kisa. 6 Birgitte Kerchhoff, Ledreborg Tømmerhandel.

7 Den massive opbakning... En fast og urokkelig tro på fremtiden - kombineret med viljen til at støtte hinanden som samarbejdspartnere - er nogle af de vigtigte årsager til, at vi nu også fremover vil tilhøre trægulvbranchens absolutte top. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for den fantastiske opbakning, vi har fået. Det har været helt overvældende. Junckers er stadig fuld af energi og kan fortsat tilbyde de mange populære varianter i det store gulvprogram. Det spirende forår giver ny optimisme. Ikke blot hos Junckers, men over det ganske land, hvor årstiden inspirerer mange til at friske boligen op. Junckers massive trægulve findes i mange varianter, der hver på deres måde fremhæver træets særegne karakteristika. Smukke er de og meget holdbare. De leveres færdigbehandlede med en slidstærk Blitsa overflade olieret eller lakeret. Styrken ligger i det massive og i overfladen. Ægtheden gør dem miljøvenlige og tidløse på en naturlig, stilfuld og enkel måde. Nyeste skud på stammen er overfladen Ultra Matt med lakkens fordele og oliens udseende. Trægulve og gulvvarme Gulvvarme er behageligt og økonomisk. Kombineret med Junckers massive trægulve opnår du den ideelle løsning. Vi har i samarbejde med de førende gulvvarme-producenter Uponor Wirsbo og DEVI testet Junckers gulve på både vandbåren og el-baseret gulvvarme. Mange lamelparketgulve har problemer på gulvvarme i form af delaminering, hvor slidlaget løsner sig fra mellemlaget. Dette vil du aldrig opleve med massive trægulve. I brochuren Massive Trægulve på Gulvvarme kan du læse mere om forskellige løsninger. Service og rådgivning Junckers Industrier A/S er Europas førende producent af massive trægulve. Vi har mere end 70 års viden og erfaring inden for træ og hjælper dig gerne med råd og vejledning om lægning, behandling og vedligeholdelse af trægulve. Du kan bestille brochure-materiale hos Junckers Kundeservice Center på tlf SIDSTE NYT! Junckers Industrier er vært for FUT s generalforsamling, der afholdes lørdag den 6. november Junckers Kundeservice Center: Tlf Junckers Industrier A/S Værftsvej Køge Tlf Fax

8 Huse og facader i træ 33 aktive FUT ere tog 4. marts til Odense for at høre arkitekt Pia Storvang og Bjarne Lund Johansen, TOP, fortælle om huse og facader i træ. Det blev et fagligt meget udbytterigt arrangement, og her er, hvad en af deltagerne syntes om aftenen: - Det var rigtig dejligt at få en på opleveren med Pia Storvangs indlæg. Træhuse på godt og ondt samt fra nær og fjern. Hendes opfordring til at finde og få defineret det danske træhus er spændende. Bjarne Lund Johansen er fremragende til at sælge god, gammel vin på nye flasker. Det fine ved aftenen var, at vi blev mindet om, hvad der er vigtigt, når vi taler om træfacader - og samtidig fik en masse gode argumenter til vore kunder. Teorien blev også meget flot understreget med de mange billeder fra eksisterende bygninger. Tak for en god aften! Helle Christensen, Mommark Handelskostskole. FUT på nettet! Tilmeldinger til arrangementer Adresseændring - og meget andet Klik dig ind på: 8

9 LYKKENS GUDINDE I ODENSE: 01 Perle Per Fisker fra Høeg Hagen & Co. A/S (th.) holder posen, mens Johan Juul Larsen fra FUT forsøger sig som lykkens gudinde. På trods af det lumske smil lykkedes det ikke Johan at udtrække sig selv... - og vinderen er! Aftenarrangementet om huse og facader i træ bød også på en vinder. Per Fisker fra Høeg Hagen & Co. A/S benyttede nemlig kaffepausen til at lade FUT s udsendte, Johan Juul Larsen, trække vinderen i en internetkonkurrence, som Høeg ISOVER Curling Cup 2004 Hvert år i januar/februar bliver der afholdt ISOVER Curling Cup for tømmerhandeler i Københavns-området. Den populære turnering har kørt i mere end 15 år, og i år var ingen undtagelse. Målet for ISOVER Curling Cup turneringen er at have det sjovt med kollegerne og få en oplevelse ud over det sædvanlige. I årets turnering deltog 15 trælastforretninger, og de indledende kampe blev Hagen & Co. havde udskrevet i forbindelse med udstillingen Byggeri Den heldige vinder blev Jacob Fønns Bach fra S. A. Pedersen A/S i Helsinge. Præmien var intet mindre end en tur til Sibirien (og retur!). afviklet over fem aftener med seks kampe pr. aften for at finde frem til de fire finalister. I år blev det KTH Ishøj, der løb af med vindertrofæet (og en flaske whisky). Nummer to blev Walter Jessen A/S, nummer tre Fog Gruppen og nummer fire Superbyg København. Eternit PLAN stærk plade - mange farver 11 Sand 66 Ice 55 Jade 21 Flint 67 Granit Eternit facade- og beklædningsplader hedder nu Eternit PLAN. Dine kunder kan vælge blandt 9 farver + "natura". Pladen er behandlet mod kalkudfældninger på overfalden. I øvrigt anvendes Eternit PLAN både på træ, stål eller aluminium. Praktisk overflade Eternit PLAN er»hydrofoberet«. Det betyder, at den er vandskyende og ikke suger snavs, som giver grobund for mos og alger. Og snavs fra byggepladsen fjernes let. Gennemfarvet 33 Okker 44 Rust Alle Eternit PLAN produkter er 100 % gennemfarvede. Og hydrofoberingen holder kalken inde i pladen, så den ikke skæmmer overfladen og de nye flotte farver. Som PLAN så brædder Altså også Eternit brædder akkurat som Eternit PLAN. Eternit PLAN: 1200x2500/1200x3050 / 6 og 8 mm tykke. Eternit brædder: 150, 200, 250 og 300 mm / 6 mm tykke. Med Eternit Garanti Eternit PLAN er også sikkerhed med 15 års garanti. Måske endda landets bedste af sin art. Den 15 års Eternit garanti virker nemlig fuldt og helt i hele garantiperioden. - stærkere end nogensinde..! 34 Siena 9

10 Så lyset... Den 20. januar var en flok branchefolk samlet hos VELUX i Østbirk til en lærerig dag, hvor alle så lyset... - i eller gennem et VELUX-vindue. Efter en kort præsentation af VELUX og produkterne blev vi vist rundt i samlingen af gamle VELUX-vinduer, ligesom vi så testcentret med vindtunnel m.v. Efter en god frokost var det deltagerne selv, der skulle sætte fut i dagen ved at montere et komplet ovenlysvindue med tilbehør. Og her var der virkelig nogle gæve trælastfolk, der så lyset... Tak til VELUX for en både spændende og lærerig dag! 10

11 Respekt for murerfaget ligneligt med Vida Timber, men havde dog færre ansatte. Her var der i alt 65 ansatte, hvoraf kun 12 var inde ved maskinerne og sorteringen. Selvom savværket var mindre end det foregående, producerede de stadig den samme mængde. Men det Nogle specielle folk tror, hos at Anderson det må Såg være var, meget at savværket nemt at være selv imprægnerede murer - især når sit man træ. ser De udførte en murersvend to former på for akkord imprægnering; stå og stable trykimprægnering efter og den vakuumimprægne- anden. den ene sten ring. Men en lille flok FUT ere fik Efter respekt rundvisningen for murerfaget, holdt da de vi den 2. lille marts pause, var hvor samlet fik hos noget Egernsund SVENSKA Tegl, der vi SMÖRGÅS sammen med Midtjydsk og så skulle vi Murbinderfabrik til at sortere træ. var værter for Der et arrangement blev stillet to bundter om træ murværk til rådighed på træbagmur. udenfor. Det Der ene var bundt først en med grundig usorteret gennemgang (U/S) træ af og Egernsund det andet med Tegl - kvinta produktion træ. Opgaven af mursten, det teglprodukter første bundt og lød tegl- på på at overliggere, sortere træet ligesom i 1., 2., Midtjydsk 4. sortering, Murbinderfabrik og i detpræ- 3. og senterede sit store sortiment af murbindersystemer og fortalte om brugen af disse. Efter en rundvisning på Bachmanns Teglværk i Nybøl var det deltagernes andet tur til bundt at prøve skulle kræfter vi finde med kvinta, som kunne kvalificere en bedre kvalitet. Som hjælpemiddel kunne vi benytte Sorteringsbiblen, der er produceret af DLH. Selvom det var isnende koldt og det begyndte at sne, hoppede de unge, friske og energiske elever ud i opgaven. Konklusionen blev, at vi var rigtig gode kvalitetsfolk. Så skal der tænkes - sorteringsprøven hos Andersson Såg. sted. Men så havde vi masser af tid til at lære nogle nye mennesker at kende, ligesom det var oplagt at se nogle film ind imellem. Vänerply præsenterede os for sin produktion og deres specielle skæremaskiner. 2,5 m lange stammer blev sorteret og afbarket ved at blive kogt først. På denne måde var det nemmere at få barken af. Denne proces kaldes også for basning og varer halvandet til to døgn. Derefter bliver stammerne skrællet i meget Inden vi skulle af sted fine lag, helt ned til 2,5 mod dagens sidste besøg mm. Hele stammen kan fik vi lige varmen og sagt ikke skrælles, så der bliver farvel og tak for besøget til en lille stamme tilbage med Anderson Såg. en diameter på ca. 13 cm. Den resterende stamme - selve kernetræet - bliver Finerfabrikken brugt til emballagetræ. Buschaufføren kørte os nu Skrællemaskinen kan til Vänerply murerfaget. i Otterbäcken. Billederne skrælle her to stammer i minuttet, og men det vil Vänerply Besøgene lå taler generelt vist for langt sig selv - fra hinanden, resultaterne så det togskaber nok noget tid at ikke køre respekt fra sted i murerfaget! til...fortsættes næste side ivarboard STAY NATURAL! ivarboard Naturlige facadeplader Hele filosofien bag ivarboard facadeplader i fibercement er, at producere NATURLIGE gennemfarvede materialer, der patineres i harmoni med de øvrige byggeprodukter og indgår i et samspil af naturlige farver og funktioner. ivarboard kræver derfor i dens lange levetid som facadebeklædning ingen særlig vedligehold. Grafitgrå ivarboard, DK-2630 Taastrup Hvid Lysegrå Naturgrå Grafitgrå Patinagrøn Rosa Okker Læs mere på ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter og facadeplader til solidt, dansk byggeri Såfremt ivarboard burde silikonebehandles, havde vi gjort det allerede i produktionen. Silikonebehandling af facadepladers overflade er efter vor opfattelse en proces, der kræver vedvarende vedligehold - og bevirker en uens patinering, da de fleste silikoner har en begrænset levetid. ivarsson & Co A/S Kometvej 26 DK-6230 Rødekro Tlf.: Fax: Mail: FUT medlemsblad - Nr

12 Spånplader til ethvert formål NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S Fabriksvej 2, Pindstrup, DK Ryomgaard Tel.: , Fax: Nyt spændende sortiment til væg, gulv og loft Farvervej 11, DK Viborg Tel.: , Fax: DEVISION Decra tagplader er bygget op omkring en kerne af stål, galvaniseret med Aluzink. De er så stærke, at vi giver 30 års produktgaranti. Du får fuld dækning og optimal tryghed. Lige til at lægge ovenpå Decra pladerne vejer ingenting, og kan ofte lægges direkte oven på gamle bølgetagplader. Du sparer besværet og udgifterne med nedrivning og bortkørsel. Læs mere i "Alt om taget", der kan bestilles hos vores Kundetjeneste, tlf , eller fås gratis i byggemarkeder, hos tømmerhandlere og på Icopal Tryg fra toppen

13 Hvis du vil vide mere... Byggeteknik for trælastfolk Efter at vi i FUT s bestyrelse flere gange er blevet opfordret til at arbejde med en eller anden form for byggeteknisk kursus, har vi besluttet at tage udfordringen op og har i samarbejde med Vitus Bering i Horsens udarbejdet et nyt uddannelsesforløb specielt for medarbejdere i trælastbranchen. og/eller private kunder. For at kunne få fuldt udbytte af forløbet er det nødvendigt, at deltagerne har et vist kendskab til tegningsforståelse og kender til normale byggetekniske begreber. Vitus Bering er en uddannelsinstitution, som er opstået efter en fusion mellem teknisk skole, Ingeniørhøjskolen og Byggeteknisk højskole i Horsens. Vitus Bering er derfor den rette samarbejdspartner for FUT, da de har adgang til højt kvalificerede undervisere inden for byggeteknik, byggelovgivning og teori om byggeriet. Forløbet er bygget op over fire moduler af to dage i løbet af vinteren 2004/2005. Hvert modul har sit tema, hvor der arbejdes med både lovgivning og regler, konstruktioner, materialelære og sidst - men ikke mindst - sammenhængen i en konkret bygning, som der arbejdes med på alle moduler. Byggeteknik for trælastfolk - datoer Modul oktober 2004 Modul november 2004 Modul januar 2005 Modul januar-1. februar 2005 Formål For at udbygge den grundlæggende viden, som medarbejderne får gennem deres trælastuddannelse og erfaring, har FUT udviklet en byggeteknisk uddannelse, som giver deltagerne en bedre forståelse af byggetekniske spørgsmål og problemstillinger samt giver deltagerne bedre værktøjer til rådgivning om byggeri, både over for den professionelle og den private forbruger. Målgruppe Medarbejdere i branchen, der har med salg og rådgivning af professionelle Kursussted Horsens eller Vejle. Tilmeldingskupon på næste side Pris Kurset kører som et AMUkursus, hvor der er mulighed for at få støtte. Prisen for hele forløbet incl. undervisningsmaterialer, overnatning på hotel i fire nætter samt fortæring er kun kr ,-. Som medlem af en A-kasse er der mulighed for at få støtte til løntab denne støtte udgør p.t. ca. kr ,-....fortsættes næste side 13

14 Byggeteknik for trælastfolk - fortsat... fortsat fra side 13: Derudover er der for deltagere, der har over 60 km til kursusstedet mulighed for at få tilskud til kørsel og ophold. Dette er et kursustilbud, som virkelig har et højt udbytte og giver noget for pengene! ARRANGEMENTSTED OG -DATO: 4 moduler à 2 dage i efteråret/vinteren 2004/05 på hotel i Vejle/Horsens (nærmere følger). Indhold Modulerne er bygget op over bygningsreglementerne BR 95, BRS98, SBI-anvisninger m.v. samt de gældende normer indenfor området. Modul 1 Fundering, terrændæk, kælder, fugtisolering, kloak, dræn. Modul 2 Ydervægge, facader, fugt og varmeisolering. TILMELDINGSKUPON Byggeteknik for trælastfolk HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON! Navn: Adresse: Postnr.: Medlemsnr.: Firmanavn: Modul 3 Tagkonstruktioner, ventilation, undertag, tagbeklædning. Modul 4 Komplementering, døre og vinduer, vådrum og afløb. Tilmelding Tilmelding kan ske på nedenstående blanket til FUT. Ved tilmelding vedlægges en check på kr ,- for det første By: Byggeteknik for trælastfolk SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..! Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i Byggeteknik for trælastfolk, der afvikles i Vejle/Horsens efterår-vinter 2004/2005 over 4 moduler à 2 dage. Tlf.: Denne kupon vedlagt check på kr ,- (faktura fremsendes på restbeløbet, kr ,-) sendes til: FUT v/peter Lenarth Landergren - Møldamager Løgumkloster SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 1. SEPTEMBER 2004 modul. Faktura på det resterende beløb fremsendes derefter til arbejdsgiveren, før kurset påbegyndes. Da der kun er plads til 20 deltagere, bliver der rift om pladserne, så hurtig tilmelding tilrådes. Bemærk, at kurset kun gennemføres ved min. 12 deltagere. Sidste frist for tilmelding er den 1. september Evt. spørgsmål kan rettes til Peter Lenarth Landergren på tlf efter kl HUSK MEDLEMSNR.! ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE: Medarbejdere i branchen, der har med salg og rådgivning af professionelle og/ eller private kunder. ARRANGEMENTETS FORMÅL: At udbygge den grundlæggende viden, som medarbejderne får gennem deres trælastuddannelse og erfaring, ved at give deltagerne en bedre forståelse af byggetekniske spørgsmål og problemstillinger, samt give deltagerne bedre værktøjer til rådgivning om byggeri, både over for professionelle og private forbrugere. ARRANGEMENTETS PRIS: Prisen for hele forløbet er kun kr ,- (medlemmer af en A-kasse kan opnå støtte til lønrefusion, kørsel og ophold). LINKS: Brug kuponen - eller klik ind på Sidste frist for tilmelding er 1. sept. 2004

15 ANNONCE FUT-tema: FACADEBEKLÆDNING Facadeplader monteret som ventileret beklædning B10-MARKETING GRÅ STYRKE Mindre cementforbrug og holdbare betonløsninger... Steni facadeplader (steni colour, steni nature og steni imago) er opbygget af polymer komposit materiale (ca % polyester i kombination med glasfiberarmering og kernemateriale af finknust natursten). Pladerne monteres som ventileret facadebeklædning. Polymer kompositmaterialerne i pladerne er de samme som benyttes indenfor andre højteknologier som bilindustri og flyindu- AALBORG CEMENT er højstyrkecement. Det sikrer dig den fornødne styrke i belastede betonkonstruktioner. AALBORG CEMENT betyder også, at du opnår en cementbesparelse på mindst 30%, end hvis der anvendes lavstyrkecement. Så er du også fri for at slæbe så mange sække... Aalborg Portland A/S WISA-Spruce konstruktionskrydsfiner markedets mest alsidige grankrydsfiner WISA-Tex med 4 spor til beklædning af carporte, garager, legehuse m.m. WISA-Form og WISA-Form Mirror filmbelagt krydsfiner til mange formål WISA krydsfiner leveres også til specialformål f.eks med skridsikre belægninger og med film i flere farver DET BEDSTE FRA SKOVEN WISA krydsfiner er nr. 1 i Danmark! Alle WISA krydsfinerprodukter leveres nu CE-godkendt. ANCO Wood Lyskær Herlev Telefon Fax WISA er navnet på alle vore kvalitetsprodukter i krydsfiner og trælast vil du være sikker på at få det bedste fra skoven, skal du have WISA FUT medlemsblad - Nr

16 Magasinpost - B FUT v/anders Brorsen Algade 94 A, Vordingborg Returneres ved varig adresseændring Sagt om Elevtur Jeg synes, at turen var helt kanon! Det var spændende at høre, hvad de forskellige producenter havde at fortælle, samt at se, hvordan deres produktion foregår. Samtidig var det en god mulighed for at komme til at kende og være sammen med andre elever fra branchen. Christian Hansen, Arnold D. Kristensen A/S. Set på Elevtur 2004 Bare vi nu ikke vælter det sidste træ også... - FUT AKTIVITETSOVERSIGT - ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT Byggeteknik for trælastfolk, 4 x 2 dage i Vejle/Horsens Vinter 2004/ Peter L. Landergren Tlf FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer: Tema om brand - EU direktiver - læs mere i næste FUT-blad! Kontingentindbetaling med BetalingsService Da vi har skiftet foreningssystem og tildelt alle medlemmer nye medlemsnumre, har det givet problemer hos BS (BetalingsService), fordi de gamle numre ikke er kædet sammen med de nye. Dette har medført, at du - hvis du har en BetalingsService-aftale på dit FUT-kontingent, altså automatisk betaling - denne gang har fået OBS! tilsendt girokort. Du behøver ikke foretage dig andet end at betale det fremsendte girokort og tilmelde det til BS påny. Den gamle aftale på dit gamle medlemsnr. - som vi ikke opkræver på længere - udløber automatisk efter 15 mdr. uden aktivitet. FUT beklager besværet. Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: eks.

På toppen siden 1966

På toppen siden 1966 På toppen siden 1966 ISOPLASTICON ApS Tømrer & Tagdækning Isoplasticon ApS Tømrer & Tagdækning servicerer primært kunder i Østjylland, men vi har kunder over hele landet. Sådan har det været siden begyndelsen

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse

Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06. Mere fritid med... Facadebeklædning. ivarplank. fibercement. inspireret af naturen. minimal vedligeholdelse Facade Nr. 5.1.55 Dato 02/06 Mere fritid med... Facadebeklædning ivarplank fibercement inspireret af naturen minimal vedligeholdelse Her er mere fritid Minimal vedligeholdelse ivarplank kræver ikke den

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

BygMester BYGGE OG ANLÆG

BygMester BYGGE OG ANLÆG BygMester BYGGE OG ANLÆG 2 BygMester er for dig, som vil dygtiggøre dig inden for bygge- og anlægsuddannelserne. Du får ekstra tid til at fordybe dig i større faglige projekter og arbejde med faglige kompetencer

Læs mere

Spændende oplevelser for en ung træmand Læs side

Spændende oplevelser for en ung træmand Læs side MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 3 - Juni 2003 Rapport fra et praktikophold i Finland og Sverige: Spændende oplevelser for en ung træmand Læs Læs side side 88 FUT-Konference 2003...læs

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557

steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557 steni facade Visualiser dine bygninger 2008/9557 1 Fang øjeblikket Vi lever i en tid præget af individualisme og personlige udtryk og lægger derfor stor vægt på det æstetiske, det fleksible og det funktionelle.

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset...

Bjælkehuse. Byg-selv i naturens eget materiale. Har du grunden, så har vi huset... Bjælkehuse Byg-selv i naturens eget materiale Har du grunden, så har vi huset... Velkommen Stemningen i et Nynorm bjælkehus er noget helt specielt. Kombinationen af de naturlige materialer og et godt indeklima,

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7

Kommunikation. Intern og eksterne kommunikation 2. Intranet 3. DT Magazine 4. HR Infoboard 5. Intranet i STARK 6. Dit SILVAN 7 Kommunikation Intern og eksterne kommunikation 2 Intranet 3 DT Magazine 4 HR Infoboard 5 Intranet i STARK 6 Dit SILVAN 7 STARKs markedsføring til private 8 STARKs markedsføring til professionelle 9 STARKs

Læs mere

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd,

Klubnyt. Til alle DBf-klubber og deres medlemmer. Ideen bag Klubnyt Kære klubformænd, Klubnyt Til alle DBf-klubber og deres medlemmer Ideen bag klubnyt Bridgelæreruddannelse del II Efterlysning af undervisere til turneringslederkurser Velkomstpakker til K-medlemmer sendt afsted DBf s klubforsikring

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

fordi styrke forpligter

fordi styrke forpligter fordi styrke forpligter B R Ø D R E N E D A H L W W W. B D. D K Vi er store nok ti Få endnu mere ud af os Du kender allerede lidt til Brødrene Dahl. Det er vi glade for. Vi tror også, at du kan få endnu

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR

TERRASSEPLANK SERIE: NATUR TERRASSEPLANK SERIE: NATUR ANVENDELSE OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER: Om produktet: Under produktionen tilsættes fibre. Det bedste fra naturen kombineret med ren Polymeren moderne byggemateriale. Kombinationen

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

- trælastbranchens naturlige mødested! Hvad kan operasangerinden. Krogsgård lære FUT s medlemmer? MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK

- trælastbranchens naturlige mødested! Hvad kan operasangerinden. Krogsgård lære FUT s medlemmer? MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 3 - September 2005 Hvad kan operasangerinden Vibeke Krogsgård lære FUT s medlemmer? Generalforsamling 2005 hos

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG

TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG TOP ISOLEREDE KVALITETSANNEKSER FOR HELÅRSBRUG Anneks Mob12, Special edition med eletronisk styret gulvvarme, vedligeholdelsesfrie cementfiber facader og aluvinduer, nuværende ejer Clare M., 2830 Gentofte

Læs mere

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE

Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmand FÅ EN GOD OG ANERKENDT UDDANNELSE Murerarbejdsmandsuddannelsen Er det kun for de nye i branchen? Nej alle kan deltage! I dag skal alle have certifikater og papir på de kvalifikationer

Læs mere

Shingle Den lette tagløsning

Shingle Den lette tagløsning Shingle Den lette tagløsning den lette tagløsning Produktet Shingle Uovertruffen holdbarhed Med Shingle tilbyder Metrotile et produkt der har sat byggetraditioner og arkitektur i højsædet. Samtidig har

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Generalforsamling hos Moland

Generalforsamling hos Moland - trælastbranchens naturlige mødested! MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN FOR UNGE TRÆLASTFOLK Nr. 6 - December 2003 Generalforsamling hos Moland Læs referatet side 12-19 Stortur til Brasilien Læs referatet side

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012. Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag d. 8. marts 2012 Frøbjergvej 82, Frøbjerg, 5560 Aarup Matr. nr. 53b, Frøbjerg by, Orte Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue.

Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Bygnings konstruktion i Rækkehusene, Dannevang 4xx & Kirkeleddet 5xx. Nyværende brandsikring mellem boligerne. Tag konstruktion og ovenlys vindue. Væg på baghave siden og front siden. Plantegning 1 sal.

Læs mere

tidløs facadebeklædning

tidløs facadebeklædning tidløs facadebeklædning Stærke fibercementplanker med minimalt vedligehold! ivarplank ivarclick Cedral Board www.cedral.dk August 2015 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Udnyt mulighederne

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 22. årgang December 2014 Nummer 4 Friske VHK ere på Damhusengen God jul og godt nytår Efterlysning Aktivitetskalender Rytmer Harmonicafé Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN Medlemsavis

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet

Pionerernes fagforbunds blad. Pionerbladet Pionerbladet 2014 Kalender 2014 11. 13. april Arbejdsweekend Trevæld Centret 25. 27. april Arbejdsweekend Arresø Centret 26. april Generalforsamling Arresø Centret TAK Tak til Kynde for hans mange bidrag

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Beskrivelse af område

Beskrivelse af område www.vindebakke.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Beskrivelse af område 3 Brochure med lavenergiboliger 4 Beskrivelse af boliger 5 Boligtyper 6 Facader 8 Visualisering 9 Visualiseringer fra Designa

Læs mere

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008 N R . 1

NY H E D S B R E V UniqueDanmark M A J 2008  N R . 1 NYHEDSBREV DEN LANDSDÆKKENDE FORENING UniqueDanmark For forældre til børn med sjældne kromosomafvigelser MAJ 2008 Farvel. NR. 1 Så må vi desværre sige farvel til vores formand Jette Ziegler som efter 7

Læs mere

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.

www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox. www.musicflexbox.dk 1 Løsningen når I som INSTITUTION eller FORENING mangler et ekstra lokale MUSIC FLEXBOX [ www.musicflexbox.dk ] 2 www.musicflexbox.dk VELKOMMEN TIL MUSIC FLEXBOX Music Flexbox har i

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED

FRA DRØM TIL VIRKELIGHED DRØM TIL VIRKELIGHED Kontech Altaner - vi er med jer hele vejen En altan er på flere måder en god investering. I får en udendørs oase og et ekstra uderum til jeres bolig, og på sigt kan en altan skabe

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01

Lindab Topline tagstensprofiler. Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 Lindab Topline Tagstensprofil Lindab Topline tagstensprofiler Det stærke og smukke tag til renovering og nybyggeri 1110.01 2 Lindab Topline Drømme under tag Hvis du overvejer et nyt tag til drømmehuset,

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK.

Få mere fritid... ivarplank. ivarclick Operal. www.cedral.dk 1. stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 2.133 DK. Cedral ivarplank Cedral ivarclick Operal Få mere fritid... stærke fibercement planker med minimal vedligeholdelse! Okt 2014 www.cedral.dk 1 2.133 DK Gør din fritid mere attraktiv med mindre besvær Minimal

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

En for Alle Og alle for en

En for Alle Og alle for en Vellykket Aros Forsikring - dag hos Hobro Golfklub Der var plads til både konkurrence og afslappet fornøjelse, da forsikringsselskabet Aros den forgangne fredag benyttede lejligheden til at indtage Hobro

Læs mere

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen

Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen Skab bedre indtjening - få fokus på kerneforretningen En Indehaveruddannelse for campingpladser godkendt af Campingrådet 20. og 21. november, 4. og 5. december og 22. januar 2014 Hotel Hedegården, Vejle

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01

Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til. Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline Garageporte Lindab Doorline garageporte En smuk port at komme hjem til Skræddersyet til dansk byggestil 1109.01 Lindab Doorline En port til drømme og det man skal passe på Når garagen

Læs mere

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver

CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver CEMENT I GRÅ MÆNGDER Mobilsilo til landbrugets større betonopgaver GRÅ BETON- OPGAVER Mobilsilo er en stærk løsning til landbrugets større betonopgaver Når landbrugets større byggeopgaver skal gennemføres,

Læs mere

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen.

Combihouse. Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. www.combihouse.dk Combihouse Når valget falder på et Combihouse, er valget samtidigt faldet på friheden til, selv at designe drømmeboligen. Konceptet hedder Combihouse, da det er meningen at boligkøberen

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os.

Hvor der handles, der bygges. Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. Hvor der handles, der bygges Velkommen til en bog om Danske Byggecentre, - og hvorfor Danmark ikke ville være helt det samme uden os. 1 Hvor der handles, der bygges I Danske Byggecentre arbejder vi hver

Læs mere

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING

PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING PHØNIX TAG Danmarks mest erfarne tagkæde SOLCELLER SOLCELLER EN SIKKER INVESTERING Århus Akademi: Phønix Tag havde den helt rigtige og ideelle løsning på overbygningen af Århus Akademi på et fladt tag.

Læs mere

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle

Landskursus. Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus Familier med børn med høretab/ci 21.-22. september 2013 Castberggård v. Vejle Landskursus 2013 Landskursus er hele familiens mulighed for at få faglig viden, kompetencer, inspiration, netværk

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET

NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET NORDISKE KOMPOSITDAGE 26. OG 27. AUGUST 2008 AALBORG UNIVERSITET Sektionen for kompositmaterialer Tirsdag den 26. august 2008 09.00 Bus fra Radisson SAS Limfjord Hotel til Aalborg Universitet 9.30-10.00

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk

ARKAS D Ø R E O G P O R T E. Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk ARKAS D Ø R E O G P O R T E Døre og Porte...mere end godt dansk håndværk TYPE: MODERN omlakeret i ral 9005 sort Vi gi r dig muligheder Vippeporte og hejseporte i træ eller stål. Døre til stalde, garager

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 17. august 2015

Læs mere

Finnforest Spruce den stærke allround plade

Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce den stærke allround plade Finnforest Spruce allround pladen til dansk byggeri Finnforest Spruce er en krydsfinerplade af høj kvalitet til indvendig og udvendig anvendelse i byggeriet.

Læs mere

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig

Troax vægge til pulterrum. Sikker opbevaring giver en tryg bolig Troax vægge til pulterrum Sikker opbevaring giver en tryg bolig Pulterrum, der lokker ubudne gæster Hvordan ser pulterrummene ud i din ejendom? Er de gamle og slidte? Tiltrækker de ubudne gæster? De fleste

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Fem grunde mere til at købe Kährs

Fem grunde mere til at købe Kährs Fem grunde mere til at købe Kährs Der er mange gode grunde til at vælge et gulv fra Kährs. Naturlig skønhed og teknisk overlegenhed, for eksempel. Her er et par stykker mere. 1 2 3 4 5 Længste erfaring

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere