SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)"

Transkript

1 Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

2 SYMBOLFORKLARING Symboler Kun beregnet til trimmerhoved. ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: S Sikkerhedshjelm, hvor der er risiko for nedfaldende genstande S Høreværn S Godkendt øjenværn Maks. omdrejningstal på udgående aksel, rpm Pas på udslyngede genstande og rikochettering. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF---direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Lydtryksniveau ved 7,5 meter Brug blyfri benzin eller blyholdig benzin af god kvalitet og totaktsolie opblandet i forholdet 2%. Brugeren af maskinen skal under arbejdets udførelse sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter. Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagsholderens placering. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. Stands motoren ved at trykke på stopkontakten og holde den i STOP---positionen, indtil motoren standser. BEMÆRK! Stopkontakten skifter automatisk til startposition. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/eller vedligeholdelse. Brug skridsikre og stabile støvler. Regelmæssig rengøring kræves. Visuel kontrol. Kun beregnet til ikke---metallisk, fleksibelt skæreudstyr, dvs. trimmerhoved med trimmerline. Godkendt øjenværn skal anvendes. Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. Danish---40

3 Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler INDHOLD Indhold Inden start skal du være opmærksom på følgende: HVAD ER HVAD? Hvad er hvad? GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUK- TIONER Vigtigt Personligt beskyttelsesudstyr Maskinens sikkerhedsudstyr Skæreudstyr MONTERING Montering af loophåndtag Montering af trimmerbeskyttelse og trimmerhoved BRÆNDSTOFHÅNDTERING Brændstofsikkerhed Drivmiddel Tankning START OG STOP Kontrol før start Start og stop ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner VEDLIGEHOLDELSE Karburator Lyddæmper Tændrør Luftfilter Vedligeholdelsesskema TEKNISKE DATA Tekniske data EC---erklæring om Overensstemmelse (Gælder kun Europa) INDHOLD Inden start skal du være opmærksom på følgende: Jonsered forsøger hele tiden at videreudviklesineprodukterogforbeholdersig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn. ADVARSEL! Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke--- autoriserede ændringer og/eller ikke---godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. ADVARSEL! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Danish---41

4 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad? 1. Trimmerhoved 8. Starthåndtag 2. Beskyttelse til skæreudstyr 9. Brændstoftank 3. Styrestang 10. Choker 4. Loophåndtag 11. Brændstofpumpe 5. Gasregulering 12. Luftfilterdæksel 6. Stopkontakt 13. Håndtagsjustering 7. Cylinderdæksel 14. Brugsanvisning 14 Danish---42

5 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt VIGTIGT! Maskinen er kun konstrueret til græstrimning. Det eneste tilbehør, du må anvende motorenheden som drivkilde til, er det skæreudstyr, vi anbefaler i kapitlet Tekniske data. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses---, kontrol--- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses--- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Samtlige dæksler og beskyttelser skal være monteret før start. Kontrollér, at tændrørshætte og tændrørskabel ikke er beskadigede. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. Brugeren af maskinen skal sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter under arbejdet. Da flere brugere kan arbejde inden for samme arbejdsområde, skal sikkerhedsafstanden være mindst det dobbelte af længden på et træ, dog mindst 15 meter. ADVARSEL! Tillad aldrig børn at anvendeellerværeinærhedenaf maskinen. Da maskinen er forsynet med en stopkontakt med returfunktion og kan startes med lav hastighed og lille kraft på starthåndtaget, kan selv små børn under visse omstændigheder tilføre den kraft, der er nødvendig for at starte maskinen. Dette kan indebære risiko for alvorlige personskader. Tag derfor tændhætten af, når maskinen ikke er under opsyn. Personligt beskyttelsesudstyr VIGTIGT! En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert eller skødesløst, være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL! Vær altid opmærksom på advarselssignaler ellertilråb,nårhøreværnetbruges. Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset. HØREVÆRN Høreværn med tilstrækkelig dæmpning skal bruges. ØJENVÆRN Godkendt øjenværn skal altid anvendes. Hvis der anvendes visir, skal der også anvendes godkendte beskyttelsesbriller. Med godkendte beskyttelsesbriller menes briller, som opfylder standarden EN 166 for EUlande. HANDSKER Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt,f.eks.vedmonteringaf skæreudstyr. STØVLER Brug skridsikre og stabile støvler. TØJ Brug rivefast materiale i tøjet og undgå alt for løstsiddende tøj, som nemt sætter sig fast i kviste og grene. Brug altid kraftige, lange bukser. Bær ikke smykker, shorts eller sandaler, og gå ikke barfodet. Sørg for, at håret ikke hænger neden for skuldrene. FØRSTEHJÆLP Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Danish---43

6 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for ulykker kan øges, hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte nærmeste serviceværksted. VIGTIGT! Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. ADVARSEL! Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Stopkontakt Sørg for, at motoren standser, når der trykkes på stopkontakten, og den holdes inde. Beskyttelse til skæreudstyr Kontrollér, at beskyttelsen er intakt og fri for revner. Udskift beskyttelsen, hvis den har været udsat for slag eller har revner. Brug altid den anbefalede beskyttelse for det pågældende skæreudstyr. Se kapitlet Tekniske data. ADVARSEL! Intet skæreudstyr må under nogen omstændigheder bruges, uden at en godkendt beskyttelse er monteret. Se kapitlet Tekniske data. Hvis forkert eller defekt beskyttelse monteres, kan det forårsage alvorlige personskader. Brug af forkert anbragt line eller forkert skæreudstyr øger vibrationsniveauet. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr. ADVARSEL! Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar--- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er: følelsesløshed, mangel på følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. BEMÆRK! Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Denne beskyttelse er beregnet til at forhindre, at der slynges løse genstande mod brugeren. Beskyttelsen forhindrer også, at brugeren kommer i kontakt med skæreudstyret. I lande med varmt og tørt klima er risikoen for brand åbenbar. Vi har derfor udstyret visse lyddæmpere med et såkaldt gnistfangernet. Kontrollér, om din maskine har et sådant net. Monteringsskruer Danish---44

7 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For lyddæmpere er det meget vigtigt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og service overholdes. Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. ADVARSEL! Stands altid motoren, inden du foretager arbejde på skæreudstyret. Denne fortsætter med at rotere, også efter at gasreguleringen er sluppet. Kontrollér, at skæreudstyret er standset helt, og fjern kablet fra tændrøret, inden du begynder at arbejde på udstyret. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. ADVARSEL! Et forkert skæreudstyr kan øge risikoen for ulykker. Trimmerhoved VIGTIGT! Sørg altid for, at trimmerlinen rulles hårdt og jævnt på tromlen, ellers opstår der sundhedsfarlige vibrationer i maskinen. ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren! ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ADVARSEL! Husk, at: Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. Start eller kør derfor aldrig maskinen indendørs,ellerhvorluftcirkulationen er mangelfuld. Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale! Skæreudstyr Dette afsnit behandler, hvordan du med korrekt vedligeholdelse og ved brug af korrekt type skæreudstyr: S Bevarer en maksimal skarphed. S Øger skæreudstyrets levetid. VIGTIGT! Brug kun skæreudstyr sammen med den beskyttelse, som vi anbefaler! Se kapitlet Tekniske data. Se anvisningerne til skæreudstyret for korrekt indføring af line og valg af korrekt diameter for line. S Brug kun de trimmerhoveder og trimmerliner, som anbefales. Se kapitlet Tekniske data. S Generelt kræver en mindre maskine små trimmerhoveder og vice versa. Dette skyldes, at motoren ved klipning med line både skal slynge linen radialt fra trimmerhovedet og møde modstanden fra det græs, som klippes. S Linens længde er også vigtig. En længere line kræver større motorstyrke end en kort med samme diameter på linen. S Sørg for, at den kniv, som sidder på trimmerbeskyttelsen, er intakt. Den bruges til at skære linen af til korrekt længde. S For at opnå en længere levetid for linen kan den lægges i vand et par døgn. Linen bliver da mere sej og holder længere. Danish---45

8 MONTERING BEMÆRK: Sørg for, at enheden er samlet korrekt som vist i denne brugervejledning. Montering af loophåndtag S Anbring håndtaget mod styrestangen. Husk, at håndtaget skal monteres under de to pilmarkeringen på styrestangen. Montering af trimmerbeskyttelse og trimmerhoved S Monter trimmerbeskyttelse (A) ved arbejde med trimmerhoved. Trimmerbeskyttelsen/kombibeskyttelsen sættes fast i fæstet på styrestangen og fastgøres med en møtrikken (B). A B S Monter skrue, klemplade og vingemøtrik som vist på billedet. S Spænd vingemøtrikken. C S Montér støvhætten (C) på den aksel. Møtrikken skal være helt dækket af støvhætten. S Hold støvhætten fast med en skiftenøgle foratforhindre,atakslendrejer. S Skru trimmerhovedet (D) på akslen. D S Demontering sker i omvendt rækkefølge. Danish---46

9 Brændstofsikkerhed Start aldrig maskinen: 1. Hvis du har spildt brændstof på den. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. 2. Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj, skift tøj. Vask de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe. 3. Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. Transport og opbevaring S Opbevar og transporter maskinen og brændstoffet, så eventuel lækage og dampe ikke risikerer at komme i kontakt med gnister eller åben ild, f.eks. fra elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere eller oliefyr. S Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt beholder. S Ved længere tids opbevaring af maskinen skal brændstoftanken tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvor du kan komme af med overskydende brændstof. S Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. S For at undgå utilsigtet start af motoren skal tændhætten altid fjernes, når maskinen ikke skal bruges i længere tid, når den ikke er under opsyn, og når den skal efterses. ADVARSEL! Vær forsigtig ved håndtering af brændstof. Tænk på brand ---, eksplosions --- og indåndingsrisikoen. Drivmiddel BEMÆRK! Maskinen er udstyret med en totaktsmotor og skal altid køres på en blanding af benzin og totaktsmotorolie. For at sikre et korrekt blandingsforhold er det vigtigtatmåledenoliemængde,derskal blandes, helt nøjagtigt. Ved blanding af små brændstofmængder påvirker selv små fejl i oliemængden blandingsforholdet kraftigt. BRÆNDSTOFHÅNDTERING Benzin BEMÆRK! Brug altid olieblandet kvalitetsbenzin (mindst 90 oktan). Hvor det er muligt at få miljøtilpasset benzin, såkaldt alkylatbenzin, skal denne anvendes. S Anbefalet laveste oktantal er 90. Hvis man kører motoren på benzin med et lavere oktantal end 90, kan der opstå bankning. Dette medfører en øget motortemperatur, som kan medføre alvorlige motorhavarier. S Vedarbejdemedkontinuerligthøjtomdrejningstal anbefales et højere oktantal. Totaktsolie S For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal JONSERED totaktsolie, som er specielt udviklet til vores totaktsmotorer, anvendes. Blandingsforhold 1:50 (2%). S Hvis du ikke kan få fat i JONSERED totaktsolie, kan man også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftafkølede motorer. Kontakt din forhandler angående valg af olie. Blandingsforholdet er 1:33 (3%). S Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udendørsmotorer, såkaldte outboardoil. S Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer. Benzin, Totaktsolie, liter liter 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 ADVARSEL! Brændstof og brændstofslanger er meget brandfarlige og kan give alvorlige skader ved indånding og hudeksponering. Værderforforsigtigvedhåndtering af brændstof, og sørg for god luftventilation ved brændstofhåndtering. Danish---47

10 Blanding S Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. S Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde benzin i. S Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes. S Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov. S Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres. BRÆNDSTOFHÅNDTERING ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. Tankning ADVARSEL! Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet. Tank aldrig med motoren i gang. Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventueltovertryklangsomtforsvinder. Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. S Tør rent omkring tankdækslet. Forureninger i tanken kan medføre driftsforstyrrelser. S Sørg for, at brændstoffet er blandet godt ved at ryste beholderen, inden tanken fyldes. Min. 3 m Danish---48

11 Kontrol før start START OG STOP Start og stop ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i choker--- eller startgasstilling, begynder skæreudstyret straks at rotere. S Start aldrig maskinen indendørs. Vær bevidst om faren ved indånding af motorens udstødningsgasser. S Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret. S Placer maskinen på jorden, og sørg for, at skæreudstyret er fri af kviste og sten. Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS! Ikke med foden). Tag derefter fat i starthåndtaget med højre hånd, og træk i snoren. ADVARSEL! Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsnesigogforårsagepersonskader. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. Placer maskinen på et fast underlag. Sørg for, at skæreudstyret ikke kan gribe fat i genstande. Sørg for, at der ikke opholder sig uvedkommende inden for arbejdsområdet, ellers er der risiko for alvorlige personskader. Sikkerhedsafstanden er 15 meter. Koldstart Brændstofpumpe: Tryk 10 gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. S Kontroller, at trimmerhovedet og trimmerbeskyttelsen er intakte og fri for revner. Udskift trimmerhoved eller trimmerbeskyttelse, hvis de har været udsat for slagellererrevnet. Choker: Flyt den blå chokeren til positionen for lukket. S Brug aldrig maskinen uden beskyttelse eller med defekt beskyttelse. Start Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS! Ikke med foden!) Tag fat på starthåndtaget med højre hånd. TRYK IKKE på gasreguleringen. Træk langsomt startsnoren ud, indtil der føles modstand (starterens pal tager fat). Træk så hurtigt og hårdt i snoren. Startsnoren må aldrig vikles rundt om hånden. Bliv ved med at trække i snoren, indtil motoren starter. Flyt den blå chokeren til ½ position. Træk i startsnoren, indtil motoren kører. Flyt den blå chokeren til positionen åben. Danish---49

12 START OG STOP Stop Stands motoren ved at trykke på stopkontakten og holde den i STOP---positionen, indtil motoren standser. BEMÆRK: Hvis motoren går i stå, stilles den blå chokerarm til positionen for lukket, og starttrinene gentages. BEMÆRK! Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Dette kan give skader på maskinen. ADVARSEL! Når motoren startes med chokeren i choker--- eller startgasstilling, begynder skæreudstyret straks at rotere. BEMÆRK! Stopkontakten skifter automatisk til startposition. For at undgå utilsigtet start skal tændhætten derfor altid tages af tændrøret ved montering, kontrol og/eller vedligeholdelse. Varmstart Når motoren er varm, flyt den blå chokeren til ½ position. Træk i startsnoren, indtil motoren kører. Flyt den blå chokeren til positionen åben. BEMÆRK! Anbring ikke nogen legemsdele på den markerede overflade. Kontakt kan medføre forbrændinger af huden eller elektrisk stød, hvis tændhætten er defekt. Anvend altid handsker. Anvend aldrig en maskine med defekt tændhætte. Danish---50

13 Generelle arbejdsinstruktioner VIGTIGT! Dette afsnit behandler de grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med en trimmer. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug,skalduspørgeeneksperttilråds. Henvend dig til din forhandler eller dit serviceværksted. Undgå al brug, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret for. Inden du går i gang, skal du forstå forskellen mellem skovrydning, græsrydning og græstrimning. Grundlæggende sikkerhedsregler 1. Hold øje med omgivelserne: S For at du kan være sikker på, at hverken mennesker, dyr eller andet kan påvirke din kontrol over maskinen. S For at sikre at hverken mennesker, dyr eller andet risikerer at komme i kontakt med skæreudstyret eller løse genstande, som slynges væk af skæreudstyret. S BEMÆRK! Brug aldrig maskinen uden mulighed for at kunne tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. 2. Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. ved glat underlag, påvirkning af træets faldretning m.m. 3. Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn. ARBEJDSTEKNIK ADVARSEL! Hverken brugeren af maskinen eller nogen anden må prøveatfjernedetafklippede materiale, når motoren eller skæreudstyret roterer, da dette kan medføre alvorlige skader. Stands motoren og skæreudstyret, inden dufjernermateriale,somharviklet sig rundt om klingeakslen, da der ellers er risiko for skader. Under og et stykke tid efter anvendelse kan vinkelgearet være varmt. Der er derfor risiko for forbrændinger ved kontakt. ADVARSEL! Pas på udslyngede genstande. Brug altid godkendt øjenværn. Læn dig aldrig ind over skæreudstyrets beskyttelse. Sten, skidt m.m. kan blive slynget op i øjnene og forårsage blindhed eller alvorlige skader. Hold uvedkommende på afstand. Børn, dyr, tilskuere og medhjælpere skal befinde sig uden for sikkerhedszonen på 15 meter. Stands omgående maskinen, hvis nogen nærmer sig. Svingaldrigrundtmedmaskinen uden først at kontrollere bagud, at der ikke befinder sig nogen i sikkerhedszonen. Grundlæggende arbejdsteknik S Lad motoren gå i tomgang efter hvert arbejdsmoment. Køres motoren i længere tid ved fulde omdrejninger, uden at motoren belastes, kan det give alvorlig motorskade. ADVARSEL! Undertiden sætter grene eller græs sig fast mellem beskyttelse og skæreudstyr. Stands altid motoren ved rengøring. Græstrimning med trimmerhoved Trimning S Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det i vinkel. Det er linens ende, som udfører arbejdet. Lad linen arbejde i sit eget tempo. Pres aldrig linen ind i det materiale, som skal fjernes. 4. Ved flytning skal motoren slukkes. 5. Stil aldrig maskinen ned på jorden med motoren i drift, uden at du har den under opsyn. S Linen fjerner nemt græs og ukrudt tæt ved mure, stakitter, træer og rabatter, men kan også beskadige ømtålelig bark på træer og buske og forvolde skade på hegnspæle. Danish---51

14 ARBEJDSTEKNIK S Nedsæt risikoen for skader på planterne ved at afkorte linen til cm, og nedsæt motoromdrejningstallet. S Ved trimning og skrabning skal du bruge mindre end fuld gas, så linen holder længere, og trimmerhovedet slides mindre. Renskrabning Fejning S Den roterende lines ventilationsvirkning kan bruges til en nem og hurtig rengøring. Hold linen parallelt med og over de overflader, der skal fejes, og før redskabet frem og tilbage. S Skrabningsteknikken fjerner al uønsket vegetation. Hold trimmerhovedet lige over jorden, og hold det på skrå. Lad linens ende gå imod jorden rundt om træ, stolper, statuer og lignende. OBS! Denne teknik øger slitagen på linen. S Vedklipningogfejningskaldubruge fuld gas for at få et godt resultat. S Linenslideshurtigereogskalføresfrem ofterevedarbejdemodsten,tegl,beton, metalstakit etc. end ved kontakt med træ og træstakit. Klipning S Trimmeren er perfekt til at slå græs på steder, hvor det er svært at komme til med en almindelig plæneklipper. Hold linen parallelt med jorden ved klipning. Undgå at trykke trimmerhovedet ned mod jorden, da dette kan ødelægge græsplænen og beskadige redskabet. ADVARSEL! Hverken brugeren af maskinen eller nogen anden må prøveatfjernedetafklippede materiale, når motoren eller skæreudstyret roterer, da dette kan medføre alvorlige skader. Stands motoren og skæreudstyret, inden dufjernermateriale,somharviklet sig rundt om klingeakslen, da der ellers er risiko for skader. Under og et stykke tid efter anvendelse kan vinkelgearet være varmt. Der er derfor risiko for forbrændinger ved kontakt. ADVARSEL! Pas på udslyngede genstande. Brug altid godkendt øjenværn. Læn dig aldrig ind over skæreudstyrets beskyttelse. Sten, skidt m.m. kan blive slynget op i øjnene og forårsage blindhed eller alvorlige skader. Hold uvedkommende på afstand. Børn, dyr, tilskuere og medhjælpere skal befinde sig uden for sikkerhedszonen på 15 meter. Stands omgående maskinen, hvis nogen nærmer sig. S Undgå at lade trimmerhovedet have permanent kontakt med jorden ved normal klipning. En sådan kontakt kan medføre skader og slitage på trimmerhovedet. Danish---52

15 VEDLIGEHOLDELSE Ejeren af redskabet er ansvarlig for, at al den nødvendige vedligeholdelse, der er beskrevet i brugervejledningen, bliver udført. Tomgangsskruen T, Karburator Dit Jonsered---produkt er konstrueret og fremstillet i henhold til specifikationer, som reducerer de skadelige udstødningsgasser. Når motoren har brugt tanke brændstof, er motoren indkørt. For at sikre at den fungerer bedst muligt og afgiver så få skadelige udstødningsgasser som muligt efter indkøringsperioden, skal du lade din forhandler/dit serviceværksted (som har en omdrejningstæller til rådighed) justere karburatoren. ADVARSEL! Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsnesigogforårsagepersonskader. Funktion S Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. S T---skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T---skruen med uret fås et højere tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås lavere tomgangsomdrejningstal. Grundindstilling S Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. Finjusteringen skal udføres af en uddannet person. BEMÆRK! Hvis skæreudstyret roterer ved tomgang, skal Tskruen drejes mod uret, indtil skæreudstyret standser. Anbefalet omdrejningstal i tomgang: Se kapitlet Tekniske data. Anbefalet maks. omdrejningstal: Se kapitlet Tekniske data. Slutindstilling af omdrejningstallet for tomgang T Juster omdrejningstallet for tomgang med tomgangsskruent,hvisderbliverbehovfor omjustering. Drej først T---skruen med uret, indtil skæreudstyret begynder at rotere. Drej derefter skruen mod uret, indtil skæreudstyret standser. Der er opnået et korrekt tomgangsomdrejningstal, når motoren kører jævnt i begge lejer. Der bør være en god marginal til det omdrejningstal, hvorskæreudstyretbegynderatrotere. ADVARSEL! Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. Sikkerhed i forbindelse med redskabet/vedligeholdelse Tændrøret kobles fra, før der udføres vedligeholdelse, bortset fra når karburatoren skal justeres. Lyddæmper BEMÆRK! Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren. Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Lyddæmpere er udstyret med et specielt gnistfangernet. Bør nettet rengøres en gang om måneden. Dette gøres bedst med en stålbørste. Ved eventuelle skader på gnistfangernettet skal det udskiftes. Hvis gnistfangernettet ofte er tilstoppet, kan dette være tegn på, at katalysatorens funktion er nedsat. Kontakt din forhandler for at få det kontrolleret.med et tilstoppet gnistfangernet overophedes maskinen med skader på cylinder og stempel til følge. Danish---53

16 VEDLIGEHOLDELSE Lyddæmperens bolte 0,6 mm Gnistfangernet BEMÆRK! Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. ADVARSEL! Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren! ADVARSEL! Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ADVARSEL! Husk, at: Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. Start eller kør derfor aldrig maskinen indendørs, eller hvor luftcirkulationen er mangelfuld. Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale! Tændrør Tændrørets tilstand påvirkes af: S Enforkertindstilletkarburator. S En forkert olieblanding i brændstoffet (for meget eller forkert olie). S Et snavset luftfilter. Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer. Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,6 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. BEMÆRK! Brug altid anbefalet tændrørstype! Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Luftfilter Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: S Karburatorforstyrrelser S Startproblemer S Dårlig effekt S Unødvendig slitage på motorens dele S Unormalt højt brændstofforbrug Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. Rengøring af luftfilter Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filteret. Vaskdetivarmtsæbevand.Sørgfor,at filtreterhelttørt,nårdetgenmonteres. Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. Danish---54

17 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses--- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Vedligeholdelse Rengør maskinen udvendigt. Kontrollér, at stopkontakten fungerer. Kontrollér, at skæreudstyret ikke roterer i tomgang. Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt. Kontrollér, at beskyttelsen er intakt og fri for revner. Udskift beskyttelsen, hvis den har været udsat for slag eller har revner. Kontrollér, at trimmerhovedet er intakt og ikke har revner. Udskift trimmerhovedet om nødvendigt. Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof. Kontrollér startmotoren og dens startsnor. Rengør tændrøret udvendigt. Afmonter det, og kontrollér elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,6 mm, eller udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Rengør karburatoren udvendigt og rummet omkring den. Kontrollér, at brændstoffilteret er rent, og at derikkeersprækkerellerandredefekteri brændstofslangen. Udskift den om nødvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Kontrollér, og rengør eventuelt lyddæmperens gnistfangernet. Dagligt eftersyn Ugentligt eftersyn Månedligt eftersyn Danish---55

18 Tekniske data TEKNISKE DATA GT 2128 Motor Cylindervolumen, cm 3 28 Cylinderdiameter, mm 35 Slaglængde, mm 28,7 Tomgangsomdrejninger, o/min Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min Omdrejningstal på udgående aksel, o/min Max. engine output, acc. to ISO 8893, kw 0,8 Lyddæmper med katalysator Ja Omdrejningstalreguleret tændingssystem Ja Tændingssystem Producent/type af tændingssystem Walbro/CD Tændrør Champion RCJ --- 8Y Elektrodeafstand, mm 0,6 Brændstof---/smøresystem Producent/type af karburator Zama Volumen benzintank, liter 0,4 Vægt Vægt uden benzin, skæreudstyr og beskyttelse, kg 4,4 Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt db(a) 109 Lydeffektniveau, garanteret L WA db(a) 114 Lydniveauer (se anm. 2) Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN/ISO og ISO 22868, db(a) 100 Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til EN/ISO og ISO FORRESTE HÅNDTAG Tomgang, m/sek 2 3,9 Fuld hastighed, m/sek 2 5,6 BAGESTE HÅNDTAG Tomgang, m/sek 2 2,9 Fuld hastighed, m/sek 2 8,5 Anm. 1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L WA ) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Anm. 2: Ækvivalent lydtrykniveau beregnes som den tidsvægtede energisum for lydtrykniveauerne ved forskellige driftstilstande med følgende tidsinddeling: 1/2 tomgang og 1/2 maks. omdrejningstal. BEMÆRK! Lydtrykket ved brugerens øre og vibrationerne i håndtaget er målt med alt det skæreudstyr, der er godkendt til maskinen. I tabellen angives den laveste og højeste værdi. Model GT 2128 (3/8 RH akselgevind) Godkendt tilbehør Type Beskyttelse til skæreudstyr, Art. nr. Trimmerhoved T Danish---56

19 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING EC -erklæring om overensstemmelse (Gælder kun for Europa) Vi, Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, Tlf: , som bemyndiget representant i Fællesskabet, erklærer under eneansvar, at Jonsered modellen GT 2128 græstrimmer fra serienumre N00001 og frem (året angives i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: af den 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EF, bilagiia. af den 15. december 2004 angående elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EF samt gældende tillæg. af den 8. maj 2000 angående emission af støj til omgivelserne 2000/14/EF,bilagV.Den målte lydeffekt er 109 db(a) og den garanterede lydeffekt er 114 db(a). Skærebredden er 43 cm. Følgende standarder er opfyldt: EN :2003, EN :2003, EN ISO 11806:1997 og CISPR 12:2005. SMP, det svenske Maskinafprøvningsinstitut, Fyrisborgsgatan 3 S Uppsala, Sverige, har udført frivillig typegodkendelse. Certifikatet/certifikaterne er nummererede: SEC/07/ Ronnie E. Goldman, Teknisk direktør Bærbare redskaber til privat havebrug Danish---57

20 Udskiftning af snøre m 20i 3m 10i Danish---58

21 Danish---59

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324L X-series 324LD X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225H60 225H75 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Ryddesave, buskryddere og trimmere kan være farlige

Læs mere

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 123HD60 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 -series 325HS99 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 326R -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Skødesløs eller forkert brug kan resultere

Læs mere

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning Brugsanvisning 326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Hækkeklipperen

Læs mere

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 333R 335R -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og trimmere

Læs mere

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 323E 325E X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Kantklippere kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K750 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SE FI DK SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 323P4 325P5 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 PS Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. K950 ACTIVE Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFORKLARING Symboler i brugsanvisningen: ADVARSEL Kapmaskiner

Læs mere

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 268K/272K Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 101 87 70-06 Symboler på kapsaven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Kapsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970 Ring Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan

Læs mere

FORKLARING (HVAD ER HVAD?) SYMBOLFORKLARING. Lyddæmper. Brugerhåndbog Stang. Støttehåndtag. Tændrør. Justering af støttehåndtag Tippehane

FORKLARING (HVAD ER HVAD?) SYMBOLFORKLARING. Lyddæmper. Brugerhåndbog Stang. Støttehåndtag. Tændrør. Justering af støttehåndtag Tippehane FORKLARING (HVAD ER HVAD?) Brugerhåndbog Stang Støttehåndtag Tændrør Lyddæmper Trimmer - hoved Skærm Justering af støttehåndtag Tippehane Gasregulator Choker Skruenogle TÆND/OFF - kontakt Bensintank Starthåndtag

Læs mere

SE (2-30) FI (31-59) DK (59-86)

SE (2-30) FI (31-59) DK (59-86) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-30) FI (31-59) DK (59-86) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

545154277 Rev. 2 4/15/09 BRW

545154277 Rev. 2 4/15/09 BRW SE ANVÄNDARHANDBOK VIKTIG INFORMATION: Läs dessa anvisningar noggrant och se till att du förstår dem innan du använder trimmeren och spara dem för framtida behov. NO BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON: Vennligst

Læs mere

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 340 340e 345e 350 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen.

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Brugsanvisning Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i brugsanvisningen:

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador

Bruksanvisning Svenska. Brukerhåndbok. Ohjekirja Suomi. Brugerhåndbog Dansk. Manual do Operador J O N S E R E D S E R V I C E Bruksanvisning Svenska Brukerhåndbok Norsk Ohjekirja Suomi Brugerhåndbog Dansk Manual do Operador Português ΕΛΛΗΝΙΚΛ Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du

Læs mere

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K30, K40 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS

PP 440 HF. Bruksanvisning. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje SE DK NO FI HUSQVARNA CONSTRUCTION PRODUCTS SE DK NO FI Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970, K 970 Rescue Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. CS 2141 CS 2145 CS 2150 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 365 372XP Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Brugsanvisning 232L. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 232L. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 232L Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk SYMBOLFORKLARING Symboler Rydningssave, byskryddere og trimmere kan være farlige Skødesløs

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18

Instruktionsbog. K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 Munkahus Industriområde 374 31 Karlshamn Tel: 0454-841 64 Fax: 0454-841 72 info@k-vagnen.com - www.k-vagnen.com Instruktionsbog K-Sugen Løvsuger Modeller: M-13, M-16 og M-18 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord

Læs mere

GT-2150SI BETJENINGSVEJLEDNING

GT-2150SI BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING GT-2150SI ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER De lette, højtydende benzindrevne

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Brugsanvisning 225B 225B X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225B 225B X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225B 225B -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symbolforklaring... 4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

240R 245R/RX 250R 252RX 265RX Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

240R 245R/RX 250R 252RX 265RX Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 240R 245R/RX 250R 252RX 265RX Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Symboler SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Rydningssave, byskryddere og trimmere kan være farlige Skødesløs

Læs mere

DK - Brugervejledning

DK - Brugervejledning Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses førend maskinen tages

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max

DEUTSCH 8217-3029-01. Bio-Master Bio-Max DEUTSCH D 8217-3029-01 Bio-Master Bio-Max SVENSKA S 4. 2. 1. 3. 4. 5. 3 S SVENSKA 7. 6. 8. 9. 10. 4 SVENSKA S 11. 12. 4. 13. 4. 15. 14. 5 DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

Din brugermanual MCCULLOCH TRIMMAC 280, 28CC http://da.yourpdfguides.com/dref/931044

Din brugermanual MCCULLOCH TRIMMAC 280, 28CC http://da.yourpdfguides.com/dref/931044 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og vær sikker på, at du har forstået den, inden du anvender enmandssavværket. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symboler...

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere