326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning"

Transkript

1 Brugsanvisning 326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish

2 SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Hækkeklipperen kan være farlig Uagtsom eller forkert brug kan resultere i alvorlige, endda livfarlige skader. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med slukket motor, med stopkontakten på STOP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: Høreværn Godkendt øjenværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Regelmæssig rengøring kræves. Visuel kontrol. Klippende værktøj. Berør ikke værktøjet uden først at slukke for motoren. Godkendt øjenværn skal anvendes. Denne maskine er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med eller i nærheden af spændingsførende ledninger, kan det resultere i dødsfald eller alvorlige legemsskader. Elektricitet kan overføres fra et punkt til et andet via en såkaldt lysbue. Jo højere spændingen er, desto længere kan elektriciteten overføres. Elektriciteten kan også overføres gennem grene og andre emner, specielt hvis de er våde. Hold altid en afstand på mindst 10 m mellem maskinen og spændingsførende ledninger og/eller genstande, som står i kontakt med disse. Hvis du skal arbejde med kortere sikkerhedsafstand, skal du altid kontakte det relevante elforsyningsselskab for at sikre dig, at spændingen er slået fra, inden du påbegynder arbejdet. Maskinen kan være farlig Påse at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 m når maskinen er i gang. Elektricitet kan overføres fra et punkt til et andet via en såkaldt lysbue. Jo højere spændingen er, desto længere kan elektriciteten overføres. Elektriciteten kan også overføres gennem grene og andre emner, specielt hvis de er våde. Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagsholderens placering. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Brug skridsikre og stabile støvler. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. 2 Danish

3 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler... 2 INDHOLD Indhold... 3 Inden start skal du være opmærksom på følgende:... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personligt beskyttelsesudstyr... 4 Maskinens sikkerhedsudstyr... 4 Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr... 6 Generelle sikkerhedsinstruktioner... 8 Brændstofsikkerhed... 9 Sikkerhedsinstruktion for brug af hækkeklipper... 9 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad? MONTERING Montering af håndbeskyttelse og loophåndtag Montering af håndtag Montering af klippeaggregat Justering af sele Montering af stødbeskyttelse BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel Tankning START OG STOP Kontrol før start Start og stop VEDLIGEHOLDELSE Karburator Lyddæmper Kølesystem Tændrør Luftfilter Gear Rengøring og smøring Vedligeholdelsesskema TEKNISKE DATA Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring Inden start skal du være opmærksom på følgende: Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn. ADVARSEL Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Danish 3

4 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personligt beskyttelsesudstyr FØRSTEHJÆLP Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. VIGTIG INFORMATION En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Ved al brug af hækkeklipperen skal der bruges personligt sikkerhedsudstyr, som er godkendt af myndighederne. Personligt sikkerhedsudstyr eliminerer ikke risikoen for skader, men det reducerer effekten af en skade ved et uheld. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL Så snart motoren er standset, skal høreværnet tages af, så lyde og advarselssignaler kan høres. HANDSKER Handsker skal anvendes, når det behøves, f.eks. ved montering, inspektion eller rengøring af skæreudstyret. HØREVÆRN Høreværn med tilstrækkelig dæmpning skal bruges. ØJENVÆRN Slag fra grene eller genstande, som kastes af sted af det roterende skæreudstyr, kan skade øjnene. Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekte sikkerhedsdetaljer. Følg de instruktioner for kontrol, vedligeholdelse og service, der er nævnt i dette afsnit. Gasreguleringslås Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når spærren (A) trykkes ned mod håndtaget (= når man holder om håndtaget) frikobles gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i tomgang. A B STØVLER Brug skridsikre og stabile støvler. Stopkontakt Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren. TØJ Brug rivefast materiale i tøjet og undgå alt for løstsiddende tøj, som nemt sætter sig fast i kviste og grene. Brug altid kraftige, lange bukser. Bær ikke smykker, shorts eller sandaler, og gå ikke barfodet. Sørg for, at håret ikke hænger neden for skuldrene. Håndbeskyttelse (326HDA55/326HE3) Håndbeskyttelsen skal beskytte hånden mod at komme i kontakt med de kørende knive, f.eks. hvis brugeren mister grebet om det forreste håndtag. 4 Danish

5 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vibrationsdæmpningssystem Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. I lande med varmt og tørt klima er risikoen for brand åbenbar. Vi har derfor udstyret visse lyddæmpere med et såkaldt gnistfangernet. Kontrollér, om din maskine har et sådant net. Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. For lyddæmpere er det meget vigtigt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og service overholdes. Se instruktionerne i afsnittet Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr. Lyddæmper ADVARSEL Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er: følelsesløshed, mangel på følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer opleves almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. Knivbeskyttelse (326HDA55) ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren ADVARSEL Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ADVARSEL Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte, hvilket kan forårsage kulilteforgiftning. Start eller kør derfor aldrig maskinen indendørs, eller hvor luftcirkulationen er mangelfuld. Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale Knivbeskyttelsen (A) er beregnet til at beskytte kropsdele mod at komme i kontakt med knivene (B). A B Danish 5

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr VIGTIGT Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. Se anvisningerne under overskriften Start. Start maskinen, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og kontrollér, at skæreudstyret standser, og at det forbliver i stilstand. Hvis skæreudstyret roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Gasreguleringslås Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling. ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få den repareret. Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. ADVARSEL Stands altid motoren, inden du foretager arbejde på skæreudstyret. Denne fortsætter med at rotere, også efter at gasreguleringen er sluppet. Kontrollér, at skæreudstyret er standset helt, og fjern kablet fra tændrøret, inden du begynder at arbejde på udstyret. Stopkontakt Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer. Håndbeskyttelse (326HDA55/326HE3) Kontrollér, at håndbeskyttelsen er fastmonteret. Kontrollér, at håndbeskyttelsen er intakt. 6 Danish

7 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vibrationsdæmpningssystem Knive Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer For at opnå et godt klipperesultat er det vigtigt, at kontakttrykket mellem knivene er korrekt. Justering af kontakttrykket foretages ved, at skruerne på undersiden af knivholderen drejes med uret helt i bund. Løsn derefter skruen mod uret 1/4 omgang. Lås skruen med kontramøtrikken på oversiden af knivholderen. Kontrollér, at skruen ikke er mere fastspændt, end at spændeskiven under skruehovedet kan flyttes sideværts. Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne er intakte og fast forankrede. Lyddæmper Ved korrekt justerede knive skal der, målt ved skruerne, være et spil mellem knivene på 0,2-0,4 mm. Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. Knivenes ægge er for hårde til almindelig filing. Sløve knive skal files med en slibemaskine. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. Er din maskines lyddæmper udstyret med et gnistfangernet, skal dette rengøres regelmæssigt. Et tilstoppet gnistfangernet medfører varmkøring af motoren med alvorlig beskadigelse til følge. Brug aldrig en lyddæmper med et defekt gnistfangernet. Udskift knive, hvis de er bøjede eller beskadigede. Danish 7

8 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Knivbeskyttelse (326HDA55) Kontrollér, at knivbeskyttelsen hverken har skader eller deformeringer. Udskift knivbeskyttelsen, hvis den er bøjet eller beskadiget. Gear A B Efter arbejde med maskinen bliver gearkassen varm. Rør ikke ved gearkassen for at undgå forbrændinger. Generelle sikkerhedsinstruktioner VIGTIGT Maskinen er kun beregnet til at skære grene og kviste. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Samtlige dæksler og beskyttelser skal være monteret før start. Kontrollér, at tændrørshætte og tændrørskabel ikke er beskadigede. I modsat fald er der risiko for elektrisk stød. ADVARSEL Beskadigede knive kan øge risikoen for ulykker. Start Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsne sig og forårsage personskader. Start aldrig maskinen indendørs. Vær bevidst om faren ved indånding af motorens udstødningsgasser. Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret. Placer maskinen på jorden, og sørg for, at skæreudstyret er fri af kviste og sten. Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS Ikke med foden). Tag derefter fat i starthåndtaget med højre hånd, og træk i snoren. 8 Danish

9 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brændstofsikkerhed Sikkerhedsinstruktion for brug af hækkeklipper Anvend en brændstofdunk med overløbssikring. Fyld aldrig brændstof på maskinen, når motoren kører. Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Sørg for god ventilation ved tankning og blanding af brændstof (benzin og totaktsolie). Flyt maskinen mindst 3 m væk fra tankningsstedet, inden du starter. ADVARSEL Maskinen kan forårsage alvorlige personskader. Læs sikkerhedsinstruk-tionerne omhyggeligt igennem. Gør dig bekendt med, hvordan du skal anvende maskinen. ADVARSEL Klippende værktøj. Berør ikke værktøjet uden først at slukke for motoren. BEMÆRK Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Personlig beskyttelse Start aldrig maskinen: 1 Hvis du har spildt brændstof på den. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. 2 Hvis du har spildt brændstof eller motorolie på dig selv eller dit tøj, skal du skifte tøj. 3 Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. Brug altid støvler og øvrigt udstyr, som er beskrevet under overskriften Personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid arbejdstøj og kraftige benklæder. Brug aldrig løstsiddende tøj eller smykker. Sørg for, at håret ikke hænger ned over skuldrene. Transport og opbevaring Opbevar og transporter maskinen og brændstoffet, så eventuel lækage og dampe ikke risikerer at komme i kontakt med gnister eller åben ild, f.eks. fra elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere eller oliefyr. Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt beholder. Ved længere tids opbevaring af maskinen skal brændstoftanken tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvor du kan komme af med overskydende brændstof. Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen. ADVARSEL Vær forsigtig ved håndtering af brændstof. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndingsrisikoen. Sikkerhedsinstruktioner for omgivelserne Tillad aldrig børn at bruge maskinen. Sørg for, at ingen kommer nærmere end 15 meter under arbejdet. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at du har sikret dig, at vedkommende har forstået indholdet i brugsanvisningen. Arbejd aldrig på en stige, stol, palle eller fra et andet højt sted, som ikke er helt stabilt. Danish 9

10 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Sikkerhedsinstruktioner under arbejdet Sikkerhedsinstruktioner efter arbejdets ophør Sørg altid for, at du har en sikker og stabil arbejdsposition. Brug altid begge hænder til at holde maskinen. Hold maskinen på siden af kroppen. Transportbeskyttelsen skal altid sættes på skæreudstyret, når maskinen ikke anvendes. Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Benyt altid kraftige arbejdshandsker ved reparation af skæreudstyret. Knivene er ekstremt skarpe og kan nemt give snitsår. Anvend højre hånd til at betjene gashåndtaget. Opbevar maskinen utilgængeligt for børn. Brug kun originale reservedele ved reparation. Grundlæggende arbejdsteknik Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af skæreudstyret, når motoren er i gang. Arbejd med pendullignende bevægelser nedefra og op ved klipning af sider. Når motoren er standset, holder man hænder og fødder på afstand, til kniven er standset helt. Pas på grenstumper, som kan slynges væk under klipningen. Læg altid maskinen på jorden, når du ikke arbejder med den. Skær ikke for nær ved jorden. Sten eller andre løse genstande kan blive slynget op. Undersøg klippeobjektet med hensyn til fremmedlegemer såsom elledninger, insekter og dyr etc. eller genstande, som kan skade skæreudstyret, f.eks. metalgenstande. Hvis et fremmedlegeme rammes, eller der opstår vibrationer, skal du standse maskinen. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Kontrollér, at maskinen ikke er beskadiget. Reparer eventuelle skader. Skulle et eller andet sætte sig fast i knivene under arbejdets gang skal motoren slukkes og standse helt inden knivene rengøres. Fjern tændkablet fra tændrøret. Tilpas gasgivningen i forhold til belastningen. Ved hækklipning skal motoren vende væk fra hækken. For at opnå den bedste balance skal maskinen holdes så tæt ind til kroppen som muligt. Pas på, at spidsen ikke berører jorden. Prøv ikke at forcere arbejdet, men gå tilpas hurtigt frem, så alle kviste klippes af med en jævn overflade. 10 Danish

11 Ændring af vinkel på hækkeklipperen SIKKERHEDSINSTRUKTIONER (326HE3, 326HE4) Løsn grebet. Tag fat i håndtaget til vinkelbegrænseren, indstil den ønskede vinkel, og spænd derefter grebet fast. (326HDA55) Løsn grebet. Pres klippeaggregatet mod jorden eller et andet stabilt underlag, indtil den ønskede vinkel er indstillet. Spænd grebet til. BEMÆRK Tag ikke fat omkring klippeaggregatet, når du skal indstille vinklen. Knivene er skarpe, og snitsår kan let opstå. Danish 11

12 HVAD ER HVAD? HE4 326HDA Hvad er hvad? 1 Kniv 2 Smørenipler (3 stk.) 3 Vinkelgear 4 Knivbeskyttelse (326HDA55) 5 Styrestang 6 Forreste håndtag (326HDA55/326HE3) 7 Forreste håndtag (326HE4) 8 Gasregulering 9 Stopkontakt 10 Gasspærre 11 Ophængskrog på sele (326HE4) 12 Cylinderdæksel 13 Starthåndtag 14 Brændstoftank 15 Choker 16 Brændstofpumpe 17 Luftfilterdæksel 18 Koblingsdæksel 19 Fastspænd håndbeskyttelse (326HDA55/326HE3) 20 Håndtag vinkeljustering (326HE3, 326HE4) 21 Greb vinkeljustering 22 Håndbeskyttelse (326HDA55/326HE3) 23 Kombinøgle 24 Brugsanvisning 25 Transportbeskyttelse 26 Unbrakonøgle 27 Sele (326HE4) 28 Stødbeskyttelse (326HE4) 12 Danish

13 MONTERING Montering af håndbeskyttelse og loophåndtag (326HDA55/326HE3) 1 Monter håndbeskyttelsen og loophåndtaget ved at skrue dem sammen. Vær omhyggelig med at få hullerne på begge dele til at passe sammen. Montering af klippeaggregat Ved montering af klippeaggregat er det vigtigt, at hækkeklipperen ligger på et plant underlag. Klippeaggregatet kan ellers blive monteret skævt. 1 Monter klippeaggregatet på styrestangen. BEMÆRK Vær omhyggelig med, at drivakslen på styrestangen passer ind i udtaget på klippeaggregatet. 2 Spænd først den nederste skrue og derefter den øverste. 2 Sæt loophåndtaget og håndbeskyttelsen på styrestangen. 3 Indsæt distancen i noten på loophåndtaget. 4 Monter møtrikken og skruen. Spænd ikke for hårdt. Justering af sele (326HE4) Selen skal altid anvendes sammen med maskinen, for at du har optimal kontrol over maskinen, og for at du mindsker risikoen for træthed i arme og ryg. 1 Tag selen på. 2 Sæt maskinen fast i selens ophængskrog. 3 Justér selens længde, så ophængskrogen er omtrent i højde med din højre hofte. 5 Lav nu en finjustering, så du får en bekvem arbejdsstilling. Spænd skruen. BEMÆRK Loophåndtaget og håndbeskyttelsen må ikke monteres længere tilbage end pilmarkeringen på styrestangen. Montering af stødbeskyttelse Montering af håndtag (326HE3, 326HE4) Monter håndtaget med to skruer. (326HE4) Monter beskyttelsen med tre skruer og tre skiver. De to korte skruer skal monteres i hul A. Spænd skruerne med 4 Nm. Efter ca. 20 timers brug af maskinen skal skruerne efterspændes til 4 Nm. Danish 13

14 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel BEMÆRK Maskinen er udstyret med en totaktsmotor og skal altid køres på en blanding af benzin og totaktsmotorolie. For at sikre et korrekt blandingsforhold er det vigtigt at måle den oliemængde, der skal blandes, helt nøjagtigt. Ved blanding af små brændstofmængder påvirker selv små fejl i oliemængden blandingsforholdet kraftigt. Benzin ADVARSEL Sørg for god luftventilation ved al brændstofhåndtering. BEMÆRK Brug altid olieblandet kvalitetsbenzin (mindst 90 oktan). Hvis maskinen er forsynet med katalysator (se kapitlet Tekniske data), skal der altid bruges olieblandet blyfri kvalitetsbenzin. Blyholdig benzin ødelægger katalysatoren. Totaktsolie For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal HUSQVARNAS totaktsolie, som er specielt udviklet til vores totaktsmotorer, anvendes. Blandingsforhold 1:50 (2%). Hvis du ikke kan få fat i HUSQVARNA totaktsolie, kan man også bruge en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftafkølede motorer. Kontakt din forhandler angående valg af olie. Blandingsforholdet er 1:33 (3%). Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udendørsmotorer, såkaldte outboardoil. Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer. Benzin, liter Totaktsolie, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 Blanding Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde benzin i. Det anbefalede laveste oktantal er 90. Hvis man kører motoren på benzin med et lavere oktantal end 90, kan det medføre bankning. Dette fører til øget motortemperatur, som kan forårsage alvorlige motorhavarier. Ved arbejde med kontinuerligt højt omdrejningstal anbefales et højere oktantal. Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes. Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov. Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres. ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. 14 Danish

15 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Tankning ADVARSEL Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet. Tank aldrig med motoren i gang. Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder. Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. Tør rent omkring tankdækslet. Forureninger i tanken kan medføre driftsforstyrrelser. Sørg for, at brændstoffet er blandet godt ved at ryste beholderen, inden tanken fyldes. Danish 15

16 START OG STOP Kontrol før start Start og stop Inspicér arbejdsområdet. Fjern alle genstande, der kan slynges op. Kontrollér skæreudstyret. Brug aldrig sløve, revnede eller beskadigede knive. A B Kontrollér maskinen, så den er i optimal stand. Kontrollér, at alle møtrikker og bolte er spændt. Kontrollér, at gearet er smurt korrekt. Se anvisningerne under overskriften Gear. Kontrollér, at knivene ikke bevæger sig ved tomgang. Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til. Kontrollér, at håndtaget og sikkerhedsfunktioner er i orden. Brug aldrig en maskine, som mangler dele eller er ændret i strid med specifikationerne. Start Kold motor ADVARSEL Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsne sig og forårsage personskader. Flyt altid maskinen ca. 3 meter fra tankningsstedet inden start. Anbring maskinen på et fast underlag. Husk, at knivene kan bevæge sig, når motoren starter. Kontrollér, at knivene ikke kommer i kontakt med noget objekt. Kontrollér, at der ikke opholder sig uvedkommende personer i arbejdsområdet, da der ellers er risiko for alvorlige personskader. Tænding: Sæt stopkontakten i startstilling. Choker: Stil chokeren i chokestilling. Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. Varm motor Tænding: Sæt stopkontakten i startstilling. Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. 16 Danish

17 START OG STOP Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS Ikke med foden). Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. Sæt chokeren tilbage i udgangsposition, umiddelbart når motoren tænder og gør nye startforsøg, indtil motoren starter. BEMÆRK Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Dette kan give skader på maskinen. Stop Motoren stoppes ved at dreje tændingsafbryderen om på slukket position ved hjælp af stopkontakten. Danish 17

18 VEDLIGEHOLDELSE Karburator Dit Husqvarna-produkt er konstrueret og fremstillet i henhold til specifikationer, som reducerer de skadelige udstødningsgasser. Når motoren har brugt 8-10 tanke brændstof, er motoren indkørt. For at sikre at den fungerer bedst muligt og afgiver så få skadelige udstødningsgasser som muligt efter indkøringsperioden, skal du lade din forhandler/dit serviceværksted (som har en omdrejningstæller til rådighed) justere karburatoren. Funktion ADVARSEL Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsne sig og forårsage personskader. Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. Denne luft/brændstofblanding er justerbar. For at udnytte maskinens maksimale effekt, skal justeringen være korrekt. Justering af karburatoren indebærer, at motoren tilpasses lokale forhold f.eks. klima, højdeforhold, benzin og typen af totaktsolie. Karburatoren er forsynet med tre justeringsmuligheder: L = Lavomdrejningsmundstykke H = Højomdrejningsmundstykke T = Justerskrue til tomgang Med L- og H-mundstykkerne justeres den ønskede brændstofmængde til den luftstrøm, som kommer fra gasreguleringens åbning. Skrues de med uret bliver luft/ brændstofblandingen mager (mindre brændstof), og skrues de mod uret bliver brændstofblandingen fed (mere brændstof). Mager blanding giver et højere omdrejningstal, og fed blanding giver et lavere omdrejningstal. T-skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T-skruen med uret fås et højere tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås lavere tomgangsomdrejningstal. Grundindstilling Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. Grundindstillingen er federe end den optimale indstilling og skal bibeholdes i de første timer, maskinen er i drift. Derefter skal karburatoren finjusteres. Finjusteringen skal udføres af en uddannet person. BEMÆRK Hvis skæreudstyret roterer ved tomgang, skal T- skruen drejes mod uret, indtil skæreudstyret standser. Anbefalet omdrejningstal i tomgang: 2700 o/min. Anbefalet maks. omdrejningstal: Se kapitlet Tekniske data. Finjustering Når maskinen er kørt til skal karburatoren finjusteres. Finjusteringen bør udføres af en fagmand. Først justeres L-mundstykket, derefter tomgangsskruen T og til sidst H- mundstykket. Vilkår Inden der foretages justeringer, skal det kontrolleres, at luftfiltret er rent, og at luftfilterlåget er monteret. Hvis karburatoren justeres med et snavset luftfilter, giver det en mere mager brændstofblanding, når filtret rengøres på et senere tidspunkt. Dette kan medføre alvorlige motorfejl. Drej forsigtigt de to dyser L og H til midtpunktet mellem helt inde og helt ude. Prøv ikke at justere dyserne L og H ud over stoppunktet, da dette kan medføre skader. Start nu maskinen i henhold til startproceduren, og lad den køre varm i 10 minutter. BEMÆRK Hvis skæreudstyret roterer ved tomgang, skal T- skruen drejes mod uret, indtil skæreudstyret standser. Lavomdrejningsmundstykke L Find det højeste tomgangsomdrejningstal ved langsomt at skrue lavomdrejningstalmundstykket med eller mod uret. Når det højeste omdrejningstal er fundet, skrues L-mundstykket 1/4 omdrejning mod uret. BEMÆRK Hvis skæreudstyret roterer ved tomgang, skal T- skruen drejes mod uret, indtil skæreudstyret standser. Slutindstilling af omdrejningstallet for tomgang T Justér tomgangsomdrejningstallet med tomgangsskruen, hvis en ny justering er nødvendig. Drej først T-skruen med uret, indtil knivene begynder at bevæge sig. Drej derefter T- skruen mod uret, indtil knivene standser. Omdrejningstallet er justeret korrekt, når motoren kører jævnt i begge positioner. Der bør også være en god marginal til det omdrejningstal, hvor knivene begynder at bevæge sig. Knivene må heller ikke bevæge sig med chokeren i startgasposition. L + 1/4 + 1/4 ADVARSEL Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. VIGTIGT Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/ dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. L 18 Danish

19 VEDLIGEHOLDELSE Højomdrejningsmundstykke H Højomdrejningsdysen H påvirker motoreffekten, omdrejningstallet, temperaturen og brændstofforbruget. En alt for magert justeret højomdrejningsdyse H (skruet for langt ind) giver et for højt omdrejningstal og beskadiger motoren. Lad ikke motoren køre med fuldt omdrejningstal i mere end 10 sekunder. Lyddæmper BEMÆRK Visse lyddæmpere er forsynet med katalysator. Se kapitlet Tekniske data for at se, om din maskine er forsynet med katalysator. Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren. Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Giv fuld gas, og drej højomdrejningsdysen H meget langsomt med uret, indtil motorens omdrejningshastighed reduceres. Drej derefter højomdrejningsdysen H meget langsomt mod uret, indtil motoren kører ujævnt. Drej derefter højomdrejningsdysen H langsomt en anelse med uret, indtil motoren kører jævnt. Visse lyddæmpere er udstyret med et specielt gnistfangernet. Hvis din maskine er udstyret med en sådan lyddæmper, bør nettet rengøres en gang om ugen. Dette gøres bedst med en stålbørste. H Husk, at motoren ikke må være belastet under justering af højomdrejningsdysen H. Afmonter derfor skæreudstyr, møtrikker, støtteflange og medbringer, før højomdrejningsdysen H justeres. Højomdrejningsdysen H er korrekt indstillet, når maskinen begynder at firtakte. Hvis maskinen kører med hurtige omdrejninger, er brændstofblandingen for mager. Hvis motoren ryger kraftigt og firtakter meget, er brændstofblandingen for fed. BEMÆRK En optimal indstilling af karburatoren opnås ved at kontakte en kvalificeret forhandler/et kvalificeret serviceværksted, som råder over en omdrejningstæller. Korrekt justeret karburator Karburatoren er justeret korrekt, når motoren uden tøven accelererer, og maskinen firtakter lidt ved maksimalt omdrejningstal. Endvidere må knivene ikke bevæge sig under tomgang eller med chokeren i startposition. Hvis lavomdrejningsmundstykket L er justeret til for mager brændstofblanding, kan det give anledning til startvanskeligheder og en dårlig acceleration. En for magert justeret højomdrejningsdyse H leverer mindre kraft = mindre kapacitet, dårlig acceleration og/eller beskadiger motoren. En for fed justering af de to dyser L og H giver accelerationsproblemer eller for lavt omdrejningstal. På lyddæmpere uden katalysator bør gnistfangernettet rengøres og eventuelt udskiftes en gang om ugen. På katalysatorlyddæmpere skal gnistfangernettet kontrolleres og eventuelt rengøres en gang om måneden. Ved eventuelle skader på gnistfangernettet skal det udskiftes. Hvis gnistfangernettet ofte er tilstoppet, kan dette være tegn på, at katalysatorens funktion er nedsat. Kontakt din forhandler for at få det kontrolleret. Med et tilstoppet gnistfangernet overophedes maskinen med skader på cylinder og stempel til følge. Se også anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. BEMÆRK Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren Danish 19

20 VEDLIGEHOLDELSE Kølesystem Luftfilter For at holde en så lav driftstemperatur som muligt er maskinen udstyret med et kølesystem. Kølesystemet består af: Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: Karburatorforstyrrelser Startproblemer Dårlig effekt Unødvendig slitage på motorens dele. Unormalt højt brændstofforbrug. Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. 1 Luftindtag i startaggregat. 2 Ventilatorflanger på svinghjulet. 3 Køleribber på cylinderen. 4 Cylinderdæksel (leder køleluften mod cylinderen). Rens kølesystemet med en børste en gang om ugen, under støvfyldte forhold oftere. Et snavset eller tilstoppet kølesystem medfører overopvarmning af maskinen med skader på cylinderen og stemplet til følge. Tændrør Tændrørets tilstand påvirkes af: En forkert indstillet karburator. En forkert olieblanding i brændstoffet (for meget eller forkert olie). Et snavset luftfilter. Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer. Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,5 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. Rengøring af luftfilter Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filteret. Vask det i varmt sæbevand. Sørg for, at filtret er helt tørt, når det genmonteres. Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. Bruges maskinen under støvede forhold, skal luftfiltret indsmøres i olie. Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden. Læg filteret i en plastpose, og påfyld filterolien. Tryk på plastposen for at fordele olien. Tag filteret i plastposen ud, og hæld den overskydende olie fra, inden filtret monteres i maskinen. Brug aldrig almindelig motorolie. Den synker meget hurtigt ned gennem filteret og lægger sig på bunden. BEMÆRK Brug altid anbefalet tændrørstype Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. 20 Danish

21 VEDLIGEHOLDELSE Gear På gearhuset findes tre smørenipler. Påfyldning af fedt foretages med en fedtsprøjte. Dette skal gøres for hver ca. 20 driftstimer. Brug Husqvarnas specialfedt, art.-nr Gearboksen skal ikke fyldes helt med fedt. Fedtet udvides af den varme, som opstår, når maskinen er i gang. Hvis gearboksen skulle være helt fyldt med fedt, kan der være risiko for at komme til at ødelægge pakninger, og at fedtet flyder ud. 4 Kontrollér, at knivene ikke bevæger sig i tomgang eller med chokeren i startgasposition. 5 Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt. 6 Kontrollér, at håndbeskyttelsen er intakt. Udskift beskadiget beskyttelse. 7 Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. 8 Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof. Ugentligt eftersyn Smøremidlet i gearhuset skal normalt blot udskiftes i forbindelse med eventuelle reparationer. Rengøring og smøring Rengør knivene for harpiks og plantesaft med rengøringsmiddel (UL22) hver gang efter brug. Smør knivholderne med specialsmøremiddel, art.-nr (UL 21) hver gang før brug. 1 Kontrollér startmotoren, startsnoren og returfjederen. 2 Kontrollér, at vibrationsisolatorerne ikke er beskadigede. 3 Rengør tændrøret udvendigt. Demontér det og kontrollér elektrodeafstanden. Justér afstanden til 0,5 mm eller udskift tændrøret. 4 Rengør ventilatorvingerne på svinghjulet. 5 Rengør, eller udskift lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere uden katalysator). 6 Rengør karburatorrummet. 7 Rengør køleflangerne på cylinderen, og kontrollér, at luftindsugningen ved startmotoren ikke er tilstoppet. 8 Fyld gearhuset med fedt. Det skal gøres for hver ca. 20 driftstimer. 9 Kontrollér, at de bolte, som holder knivene, er fastspændt korrekt. Månedligt eftersyn Vedligeholdelsesskema Nedenfor følger nogle generelle vedligeholdelsesinstruktioner. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte serviceværkstedet. Dagligt eftersyn A Rengør maskinen udvendigt. 2 Kontrollér, at gasreguleringsspærren og gasreguleringen fungerer i sikkerhedsmæssigt henseende. 3 Kontrollér, at stopkontakten fungerer. B 1 Rengør brændstoftanken. 2 Rengør karburatoren udvendigt og rummet omkring den. 3 Rengør ventilatorhjulet og området omkring dette. 4 Kontrollér brændstoffilteret og brændstofslangen. Udskift om nødvendigt. 5 Kontrollér alle kabler og tilslutninger. 6 Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle med hensyn til slitage. Udskift om nødvendigt. 7 Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. 8 Kontrollér, og rengør eventuelt lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere med katalysator). Danish 21

22 TEKNISKE DATA Tekniske data 326HDA55 326HE3 326HE4 Motor Cylindervolumen, cm 3 24,5 24,5 24,5 Cylinderdiameter, mm 34,0 34,0 34,0 Slaglængde, mm Tomgangsomdrejninger, o/min Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min Max. omdrejningstal i tomgang, må ikke overskrides, o/m Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kw/ o/min 0,9/9000 0,9/9000 0,9/9000 Lyddæmper med katalysator Ja Ja Ja Omdrejningstalreguleret tændingssystem Ja Ja Ja Tændingssystem Producent/type af tændingssystem WalbroMB/SEM AM49 WalbroMB/SEM AM49 WalbroMB/SEM AM49 Tændrør NGK BPMR 7A NGK BPMR 7A NGK BPMR 7A Elektrodeafstand, mm 0,5 0,5 0,5 Brændstof-/smøresystem Producent/type af karburator Zama C1Q Zama C1Q Zama C1Q Volumen benzintank, liter 0,5 0,5 0,5 Vægt Vægt, uden brændstof, kg 5,5 5,7 5,8 Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt db(a) Lydeffektniveau, garanteret L WA db(a) Lydniveauer (se anm. 2) Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN/ISO og ISO 7917, db(a), min./maks.: Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til EN/ISO og ISO 7916, m/sek 2 Tomgang, bageste/forreste håndtag: 3,1/4,1 1,9/3,4 2,2/2,6 Rusningshastighed, bageste/forreste håndtag: 5,4/4,4 6,7/4,6 4,9/6,0 Knive Længde, mm Knivhastighed, klip/min Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L WA ) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Anm. 2: Ækvivalent lydtrykniveau beregnes som den tidsvægtede energisum for lydtrykniveauerne ved forskellige driftstilstande med følgende tidsinddeling: 1/2 tomgang og 1/2 maks. omdrejningstal. 22 Danish z+h4æ 6+ z+h4æ 6+

23 EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) TEKNISKE DATA Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf , erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at hæktrimmeren Husqvarna 326HDA55, 326HE3 og 326HE4 fra 2002 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), modsvarer forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: af den 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EF, bilag IIA. af den 3. maj 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF samt gældende tillæg. af den 8. maj 2000 angående emission af støj til omgivelserne 2000/14/EF. Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er opfyldt: EN292-2, CISPR 12:1997, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige har udført frivillig EU-typekontrol for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: SEC/03/993, 01/094/ HDA55, SEC/03/993, 01/094/ HE3, SEC/03/994, 01/094/ HE4 Huskvarna, den 3. januar 2002 Bo Andréasson, udviklingschef Danish 23

24 z+h4æ 6+ z+h4æ

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 123HD60 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 -series 325HS99 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225H60 225H75 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Ryddesave, buskryddere og trimmere kan være farlige

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324L X-series 324LD X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og

Læs mere

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 323E 325E X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Kantklippere kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 323P4 325P5 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K750 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 326R -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Skødesløs eller forkert brug kan resultere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 333R 335R -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og trimmere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 268K/272K Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 101 87 70-06 Symboler på kapsaven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Kapsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. K950 ACTIVE Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFORKLARING Symboler i brugsanvisningen: ADVARSEL Kapmaskiner

Læs mere

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen.

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Brugsanvisning Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i brugsanvisningen:

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 340 340e 345e 350 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970 Ring Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K30, K40 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 365 372XP Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. CS 2141 CS 2145 CS 2150 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning 225B 225B X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225B 225B X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225B 225B -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symbolforklaring... 4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970, K 970 Rescue Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40

Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 Olie- eller petroleumsdrevet varmtluftgenerator GK20 - GK28 - GK40 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING 1. GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 2. BESKRIVELSE 3. TEKNISKE DATA 4. MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SE FI DK SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og vær sikker på, at du har forstået den, inden du anvender enmandssavværket. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symboler...

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK

BETRIEBSANLEITUNG D-A CZ S NL-B GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING NÁVOD K POU ITIU NÁVOD K POU ITIU NL-B CZ S DK BETRIEBSANLEITUNG INSTRUCTIONS D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING NÁVOD K POU ITIU BRUKSANVISNING BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POU ITIU INSTRUCJA OBSLUGI I KONSERWACJI D-A F-B NL-B CZ S DK GB SK

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Brugsanvisning 232L. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 232L. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 232L Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk SYMBOLFORKLARING Symboler Rydningssave, byskryddere og trimmere kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere