Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 Brugsanvisning 324HDA55 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish

2 SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med slukket motor, med stopkontakten på STOP. Brug altid: Godkendt høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Regelmæssig rengøring kræves. Klippende værktøj. Berør ikke værktøjet uden først at slukke for motoren. Visuel kontrol. Denne maskine er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen kommer i kontakt med eller i nærheden af spændingsførende ledninger, kan det resultere i dødsfald eller alvorlige legemsskader. Elektricitet kan overføres fra et punkt til et andet via en såkaldt lysbue. Jo højere spændingen er, desto længere kan elektriciteten overføres. Elektriciteten kan også overføres gennem grene og andre emner, specielt hvis de er våde. Hold altid en afstand på mindst 10 m mellem maskinen og spændingsførende ledninger og/eller genstande, som står i kontakt med disse. Hvis du skal arbejde med kortere sikkerhedsafstand, skal du altid kontakte det relevante elforsyningsselskab for at sikre dig, at spændingen er slået fra, inden du påbegynder arbejdet. Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn skal bruges. Maskinen kan være farlig Brugeren af maskinen skal under arbejdets udførelse sørge for, at ingen mennesker eller dyr kommer nærmere end 15 meter. Pilmarkeringer, som viser grænser for håndtagsholderens placering. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Brug skridsikre og stabile støvler. 2 Danish

3 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symboler... 2 INDHOLD Indhold... 3 Inden start skal du være opmærksom på følgende:... 3 INDLEDNING Til vore kunder... 4 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad?... 5 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt... 6 Personligt beskyttelsesudstyr... 6 Maskinens sikkerhedsudstyr... 7 MONTERING Montering af håndbeskyttelse og loophåndtag Montering af klippeaggregat BRÆNDSTOFHÅNDTERING Brændstofhåndtering Drivmiddel START OG STOP Kontrol før start Start og stop ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner VEDLIGEHOLDELSE Karburator Lyddæmper Kølesystem Tændrør Luftfilter Gear Rengøring og smøring Vedligeholdelsesskema TEKNISKE DATA Tekniske data EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) 22 Inden start skal du være opmærksom på følgende: Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Langvarig eksponering for støj kan medføre permanente høreskader. Brug derfor altid godkendt høreværn. ADVARSEL Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Danish 3

4 INDLEDNING Til vore kunder Til lykke med dit Husqvarna-produkt Husqvarna har en historie, der går tilbage til 1689, da kong Karl I lod opføre en fabrik på bredden af Huskvarna-åen til fremstilling af musketter. Placeringen ved Huskvarna-åen var logisk, da åens vandkraft dermed kunne udnyttes og således fungerede som vandkraftværk. I de mere end 300 år, Husqvarna-fabrikken har eksisteret, er utallige produkter blevet produceret her lige fra brændekomfurer til moderne køkkenmaskiner, symaskiner, cykler, motorcykler m.m. I 1956 blev den første motorplæneklipper lanceret, den blev efterfulgt af motorsaven i 1959, og det er inden for dette område, Husqvarna i dag gør sig gældende. Husqvarna er i dag en af verdens førende producenter af skov- og haveprodukter med kvalitet og ydeevne som højeste prioritet. Forretningsideen er at udvikle, fremstille og markedsføre motordrevne produkter til skov- og havebrug samt til bygge- og anlægsindustrien. Husqvarnas mål er også at være på forkant hvad gælder ergonomi, brugervenlighed, sikkerhed og miljøtænkning, og vi har udviklet mange forskellige finesser for at forbedre produkterne på disse områder. Vi er overbeviste om, at du vil komme til at sætte pris på vores produkts kvalitet og ydeevne i lang tid fremover. Når du køber vores produkter, får du samtidig adgang til professionel hjælp med reparationer og service, hvis der skulle ske noget. Hvis du ikke har købt maskinen hos en af vores autoriserede forhandlere, skal du spørge efter nærmeste serviceværksted. Vi håber, at du vil blive tilfreds med din maskine, og at den bliver din ledsager i lang tid fremover. Husk, at denne brugsanvisning er et værdifuldt dokument. Ved at følge brugsanvisningen (brug, service, vedligeholdelse osv.) kan du forlænge maskinens levetid væsentligt og endda forøge dens værdi ved videresalg. Hvis du sælger din maskine, skal du huske at overdrage brugsanvisningen til den nye ejer. Tak, fordi du har valgt at bruge et produkt fra Husqvarna Husqvarna AB forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. 4 Danish

5 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad? 1 Kniv 2 Smørenippel og prop til påfyldning af smøremiddel. 3 Vinkelgear 4 Knivbeskyttelse 5 Styrestang 6 Forreste håndtag 7 Gasregulering 8 Stopkontakt 9 Gasspærre 10 Cylinderdæksel 11 Starthåndtag 12 Brændstoftank 13 Choker 14 Brændstofpumpe 15 Luftfilterdæksel. 16 Koblingsdæksel 17 Fastspænd håndbeskyttelse 18 Greb vinkeljustering 19 Håndbeskyttelse 20 Kombinøgle 21 Brugsanvisning 22 Transportbeskyttelse 23 Unbrakonøgle Danish 5

6 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vigtigt VIGTIGT Maskinen er kun beregnet til at skære grene og kviste. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Anvend aldrig maskinen ved ekstreme klimaforhold såsom streng kulde eller meget varmt og/eller fugtigt klima. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Samtlige dæksler og beskyttelser skal være monteret før start. Sørg for, at tændhætten og tændkablet er intakte, så du undgår risikoen for elektrisk stød. HØREVÆRN Høreværn med tilstrækkelig dæmpning skal bruges. ØJENVÆRN Godkendt øjenværn skal altid anvendes. Hvis der anvendes visir, skal der også anvendes godkendte beskyttelsesbriller. Med godkendte beskyttelsesbriller menes briller, som opfylder standarden ANSI Z87.1 for USA eller EN 166 for EUlande. HANDSKER Handsker skal benyttes, når det er nødvendigt, f.eks. ved montering af skæreudstyr. ADVARSEL At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. STØVLER Brug skridsikre og stabile støvler. ADVARSEL Beskadigede knive kan øge risikoen for ulykker. Personligt beskyttelsesudstyr VIGTIGT En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, i visse tilfælde livsfarlige skader. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne bog. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. TØJ Brug rivefast materiale i tøjet og undgå alt for løstsiddende tøj, som nemt sætter sig fast i kviste og grene. Brug altid kraftige, lange bukser. Bær ikke smykker, shorts eller sandaler, og gå ikke barfodet. Sørg for, at håret ikke hænger neden for skuldrene. FØRSTEHJÆLP Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. ADVARSEL Vær altid opmærksom på advarselssignaler eller tilråb, når høreværnet bruges. Tag altid høreværnet af, så snart motoren er standset. 6 Danish

7 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Maskinens sikkerhedsudstyr I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. Maskinens levetid kan forkortes, og risikoen for ulykker kan øges, hvis maskinen ikke vedligeholdes korrekt, og hvis service og/eller reparation ikke udføres fagligt korrekt. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte nærmeste serviceværksted. Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer. VIGTIGT Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få den repareret. Gasreguleringslås Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når spærren (A) trykkes ned mod håndtaget (= når man holder om håndtaget) frikobles gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i tomgang. Se anvisningerne under overskriften Start. Start hækkeklipperen, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og kontrollér, at knivene standser, og at de bliver stående stille. Hvis knivene bevæger sig med gasreguleringen i tomgangsstilling, skal karburatorens tomgangsindstilling justeres. Se anvisningerne under overskriften Vedligeholdelse. Stopkontakt Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren. Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition. Håndbeskyttelse Håndbeskyttelsen skal beskytte hånden mod at komme i kontakt med de kørende knive, f.eks. hvis brugeren mister grebet om det forreste håndtag. Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling. Kontrollér, at håndbeskyttelsen er fastmonteret. Kontrollér, at håndbeskyttelsen er intakt. Danish 7

8 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Vibrationsdæmpningssystem I lande med varmt og tørt klima er risikoen for brand åbenbar. Vi har derfor udstyret visse lyddæmpere med et såkaldt gnistfangernet. Kontrollér, om din maskine har et sådant net. Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. For lyddæmpere er det meget vigtigt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og service overholdes. Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer Kontrollér, at vibrationsdæmpningskomponenterne er intakte og fast forankrede. Lyddæmper ADVARSEL Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer forekommer almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Risiciene kan øges ved lave temperaturer. Er din maskines lyddæmper udstyret med et gnistfangernet, skal dette renses regelmæssigt. Et tilstoppet net medfører, at motoren kører varm med alvorlig motorskade til følge. ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. Lyddæmpere udstyret med katalysator er desuden konstrueret med henblik på at reducere skadelige stoffer i udstødningsgasserne. ADVARSEL Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ADVARSEL Husk, at: Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale 8 Danish

9 GENERELLE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Knive For at opnå et godt klipperesultat er det vigtigt, at kontakttrykket mellem knivene er korrekt. Justering af kontakttrykket foretages ved, at skruerne på undersiden af knivholderen drejes med uret helt i bund. Løsn derefter skruen mod uret 1/4 omgang. Lås skruen med kontramøtrikken på oversiden af knivholderen. Kontrollér, at skruen ikke er mere fastspændt, end at spændeskiven under skruehovedet kan flyttes sideværts. Ved korrekt justerede knive skal der, målt ved skruerne, være et spil mellem knivene på 0,2-0,4 mm. Knivenes ægge er for hårde til almindelig filing. Sløve knive skal files med en slibemaskine. Udskift knive, hvis de er bøjede eller beskadigede. Knivbeskyttelse Knivbeskyttelsen (A) er beregnet til at beskytte kropsdele mod at komme i kontakt med knivene (B). A Kontrollér, at knivbeskyttelsen hverken har skader eller deformeringer. Udskift knivbeskyttelsen, hvis den er bøjet eller beskadiget. Gear B Efter arbejde med maskinen bliver gearkassen varm. Rør ikke ved gearkassen for at undgå forbrændinger. Danish 9

10 Montering af håndbeskyttelse og loophåndtag 1 Monter håndbeskyttelsen og loophåndtaget ved at skrue dem sammen. Vær omhyggelig med at få hullerne på begge dele til at passe sammen. MONTERING 2 Sæt loophåndtaget og håndbeskyttelsen på styrestangen. 3 Indsæt distancen i noten på loophåndtaget. 4 Monter møtrikken og skruen. Spænd ikke for hårdt. 5 Lav nu en finjustering, så du får en bekvem arbejdsstilling. Spænd skruen. BEMÆRK Loophåndtaget og håndbeskyttelsen må ikke monteres længere tilbage end pilmarkeringen på styrestangen. Montering af klippeaggregat Ved montering af klippeaggregat er det vigtigt, at hækkeklipperen ligger på et plant underlag. Klippeaggregatet kan ellers blive monteret skævt. 1 Monter klippeaggregatet på styrestangen. BEMÆRK Vær omhyggelig med, at drivakslen på styrestangen passer ind i udtaget på klippeaggregatet. 2 Spænd først den nederste skrue og derefter den øverste. 10 Danish

11 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Brændstofhåndtering Start aldrig maskinen: 1 Hvis du har spildt brændstof på den. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. 2 Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj, skift tøj. Vask de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe. 3 Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. Transport og opbevaring Opbevar og transporter maskinen og brændstoffet, så eventuel lækage og dampe ikke risikerer at komme i kontakt med gnister eller åben ild, f.eks. fra elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere eller oliefyr. Ved opbevaring og transport af brændstof skal der bruges en til formålet passende og godkendt beholder. Ved længere tids opbevaring af maskinen skal brændstoftanken tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvor du kan komme af med overskydende brændstof. Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen. Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. Drivmiddel ADVARSEL Vær forsigtig ved håndtering af brændstof. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndingsrisikoen. BEMÆRK Maskinen er udstyret med en firetaktsmotor. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med olie i olietanken. Benzin Anvend altid blyfri kvalitetsbenzin med mindst 90 oktan (RON). Hvor det er muligt at få miljøtilpasset benzin, såkaldt alkylatbenzin, skal denne anvendes. Det lavest anbefalede oktantal er oktan 90 (RON). Hvis motoren køres på benzin med et lavere oktantal end oktan 90, kan der forekomme bankning. Dette medfører en højere motortemperatur og en øget lejebelastning, som kan forårsage alvorlige motorhaverier. Ved arbejde med kontinuerligt højt omdrejningstal anbefales et højere oktantal. Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres. Motorolie Kontrollér olieniveauet, inden maskinen startes. Hvis olieniveauet er for lavt, kan det medføre alvorlige motorskader. Når maskinen er ny, skal motorolien udskiftes efter den første måned eller efter 10 driftstimer. Anvend HUSQVARNA motorolie for at opnå det bedste resultat og den bedste funktion. Hvis du ikke har HUSQVARNA-motorolie, kan du anvende en anden motorolie af høj kvalitet. Kontakt forhandleren for at få hjælp til valg af olie. Der skal anvendes motorolie beregnet til firetakts benzinmotorer. Kvalitetsklasse mindst API SG. Generelt anbefales viskositetsklasse SAE 10W-40 Brug aldrig olie, der er beregnet til totaktsmotorer. Olieniveau Når du kontrollerer olieniveauet, skal maskinen være slået fra og ligge på et plant underlag. Skru oliedækslet af, rengør målepinden, som sidder på dækslet, og sæt dækslet tilbage uden at skrue det fast. Kontrollér olieniveauet på målepinden. ADVARSEL Brændstof og brændstofslanger er meget brandfarlige og kan give alvorlige skader ved indånding og hudeksponering. Vær derfor forsigtig ved håndtering af brændstof, og sørg for god luftventilation ved brændstofhåndtering. ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under og efter brug. Dette gælder også ved kørsel i tomgang. Vær opmærksom på brandfaren, specielt ved håndtering i nærheden af brandfarlige emner og/eller gasser. Er olieniveauet lavt, skal der påfyldes olie, indtil olieniveauet går til kanten af oliepåfyldningsåbningen. Anvend kun en anbefalet motorolie. Danish 11

12 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Tankning ADVARSEL Følgende sikkerhedsforskrifter mindsker risikoen for brand: Ryg ikke, og anbring aldrig varme genstande i nærheden af brændstoffet. Tank aldrig med motoren i gang. Stands motoren, og lad den afkøle nogle minutter før tankning. Åbn tankdækslet langsomt ved brændstofpåfyldning, så et eventuelt overtryk langsomt forsvinder. Spænd tankdækslet omhyggeligt efter tankning. Flyt altid maskinen væk fra tankningsstedet inden start. Tør rent rundt om tankdækslet. Rengør benzin- og olietanken jævnligt. Brændstoffiltret skal udskiftes mindst én gang om året. Urenheder i tankene forårsager driftsforstyrrelser. Flyt altid maskinen ca. 3 meter fra tankningsstedet inden start. 12 Danish

13 OIL START OG STOP Kontrol før start Inspicér arbejdsområdet. Fjern alle genstande, der kan slynges op. Kontrollér skæreudstyret. Brug aldrig sløve, revnede eller beskadigede knive. Kontrollér maskinen, så den er i optimal stand. Kontrollér, at alle møtrikker og bolte er spændt. Kontrollér, at gearet er smurt korrekt. Se anvisningerne under overskriften Gear. Kontrollér, at skæreudstyret altid stopper i tomgang. Brug kun maskinen til det formål, den er beregnet til. Kontrollér, at håndtaget og sikkerhedsfunktioner er i orden. Brug aldrig en maskine, som mangler dele eller er ændret i strid med specifikationerne. Alle dæksler skal være monteret korrekt og være fejlfri før start af maskinen. Start og stop Kold motor Tænding: ADVARSEL Et komplet koblingsdæksel med gear skal være monteret, inden maskinen startes, ellers kan koblingen løsne sig og forårsage personskade. Flyt altid maskinen ca. 3 meter fra tankningsstedet inden start. Anbring maskinen på et fast underlag. Husk, at knivene kan bevæge sig, når motoren starter. Kontrollér, at knivene ikke kommer i kontakt med noget objekt. Kontrollér, at der ikke opholder sig uvedkommende personer i arbejdsområdet, da der ellers er risiko for alvorlige personskader. Sørg for, at der ikke opholder sig uvedkommende inden for arbejdsområdet, ellers er der risiko for alvorlige personskader. Sikkerhedsafstanden er 15 meter. Sæt stopkontakten i startstilling. Choker: Stil chokeren i chokestilling. Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. Danish 13

14 OIL START OG STOP Varm motor Tænding: Sæt stopkontakten i startstilling. Stop Motoren standses ved at sætte stopknappen i stopposition. Choker: Lad chokeren være i driftsposition. Brændstofpumpe: Tryk flere gange på brændstofpumpens gummiblære, indtil blæren fyldes med brændstof. Det er ikke nødvendigt at fylde blæren helt. Start Tryk maskinkroppen mod jorden med venstre hånd (OBS Ikke med foden). Tag fat i starthåndtaget, træk langsomt startsnoren ud med højre hånd indtil modstand (starthagerne griber fat), og træk derefter i snoren med nogle hurtige og kraftige ryk. Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden. Sæt chokeren tilbage, når motoren starter. BEMÆRK Træk ikke startsnoren helt ud, og slip heller ikke starthåndtaget fra udstrakt stilling. Dette kan give skader på maskinen. 14 Danish

15 ARBEJDSTEKNIK Generelle arbejdsinstruktioner Arbejd aldrig på en stige, stol, palle eller fra et andet højt sted, som ikke er helt stabilt. VIGTIGT Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med hækkeklipper. Når du kommer ud for en situation, som gør dig usikker med hensyn til fortsat brug, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til din forhandler eller dit serviceværksted. Undgå al brug, som du ikke synes, du er tilstrækkeligt kvalificeret for. ADVARSEL Maskinen kan forårsage alvorlige personskader. Læs sikkerhedsinstruk-tionerne omhyggeligt igennem. Gør dig bekendt med, hvordan du skal anvende maskinen. ADVARSEL Klippende værktøj. Berør ikke værktøjet uden først at slukke for motoren. Sikkerhedsinstruktioner under arbejdet Sørg altid for, at du har en sikker og stabil arbejdsposition. Brug altid begge hænder til at holde maskinen. Hold maskinen på siden af kroppen. Personlig beskyttelse Anvend højre hånd til at betjene gashåndtaget. Brug altid støvler og øvrigt udstyr, som er beskrevet under overskriften Personligt beskyttelsesudstyr. Brug altid arbejdstøj og kraftige benklæder. Brug aldrig løstsiddende tøj eller smykker. Sørg for, at håret ikke hænger ned over skuldrene. Sikkerhedsinstruktioner for omgivelserne Tillad aldrig børn at bruge maskinen. Sørg for, at ingen kommer nærmere end 15 meter under arbejdet. Lad aldrig andre bruge maskinen, uden at du har sikret dig, at vedkommende har forstået indholdet i brugsanvisningen. Sørg for, at hænder og fødder ikke kommer i nærheden af skæreudstyret, når motoren er i gang. Når motoren slukkes, skal du holde hænder og fødder væk fra skæreudstyret, indtil det er standset helt. Pas på grenstumper, som kan slynges væk under klipningen. Læg altid maskinen på jorden, når du ikke arbejder med den. Skær ikke for nær ved jorden. Sten eller andre løse genstande kan blive slynget op. Undersøg klippeobjektet med hensyn til fremmedlegemer såsom elledninger, insekter og dyr etc. eller genstande, som kan skade skæreudstyret, f.eks. metalgenstande. Hvis et fremmedlegeme rammes, eller der opstår vibrationer, skal du standse maskinen. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Kontrollér, at maskinen ikke er beskadiget. Reparer eventuelle skader. Skulle et eller andet sætte sig fast i knivene under arbejdets gang skal motoren slukkes og standse helt inden knivene rengøres. Fjern tændkablet fra tændrøret. Danish 15

16 ARBEJDSTEKNIK Sikkerhedsinstruktioner efter arbejdets ophør Ændring af vinkel på hækkeklipperen Transportbeskyttelsen skal altid sættes på skæreudstyret, når maskinen ikke anvendes. Inden rengøring, reparation eller inspektion skal du kontrollere, at skæreudstyret er standset helt. Fjern tændrørskablet fra tændrøret. Anvend altid kraftige handsker ved reparation af skæreudstyret. Det er meget skarpt, og snitsår kan meget let forekomme. Løsn grebet. Pres klippeaggregatet mod hækken eller et andet stabilt underlag, indtil den ønskede vinkel er indstillet. Opbevar maskinen utilgængeligt for børn. Brug kun originale reservedele ved reparation. Grundlæggende arbejdsteknik Arbejd med pendullignende bevægelser nedefra og op ved klipning af sider. Spænd grebet til. Tilpas gasgivningen i forhold til belastningen. Ved hækklipning skal motoren vende væk fra hækken. For at opnå den bedste balance skal maskinen holdes så tæt ind til kroppen som muligt. ADVARSEL Tag ikke fat omkring klippeaggregatet, når du skal indstille vinklen. Knivene er skarpe, og snitsår kan let opstå. Pas på, at spidsen ikke berører jorden. Prøv ikke at forcere arbejdet, men gå tilpas hurtigt frem, så alle kviste klippes af med en jævn overflade. 16 Danish

17 VEDLIGEHOLDELSE Karburator Funktion ADVARSEL Et komplet koblingsdæksel med styrestang skal være monteret, inden maskinen startes, da koblingen ellers kan løsne sig og forårsage personskader. Via gasreguleringen styrer karburatoren motorens omdrejningstal. I karburatoren blandes luft/brændstof. Justering af karburatoren indebærer, at motoren tilpasses til lokale forhold, f.eks. klima, højdeforhold og benzin. Lyddæmper BEMÆRK Visse lyddæmpere er forsynet med katalysator. Se kapitlet Tekniske data for at se, om din maskine er forsynet med katalysator. Lyddæmperen er beregnet til at dæmpe lydniveauet og til at lede udstødningsgasserne væk fra brugeren. Udstødningsgasserne er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand, hvis udstødningsgasserne rettes mod et tørt og brændbart materiale. Grundindstilling Ved tilkøring på fabrikken foretages en grundindstilling af karburatoren. BEMÆRK En optimal indstilling af karburatoren opnås ved at kontakte en kvalificeret forhandler/et kvalificeret serviceværksted, som råder over en omdrejningstæller. Justering af tomgang (T) T-skruen regulerer gasreguleringens stilling ved tomgang. Skrues T-skruen med uret fås et højere tomgangsomdrejningstal, og skrues den mod uret fås lavere tomgangsomdrejningstal. Kontrollér, at luftfilteret er rent. Justér tomgangsomdrejningstallet med tomgangsskruen, hvis en ny justering er nødvendig. Drej først T-skruen med uret, indtil knivene begynder at bevæge sig. Drej derefter T- skruen mod uret, indtil knivene standser. Omdrejningstallet er justeret korrekt, når motoren kører jævnt i begge positioner. Der bør også være en god marginal til det omdrejningstal, hvor knivene begynder at bevæge sig. Din maskines lyddæmper er udstyret med et gnistfangernet, som skal rengøres regelmæssigt. Et tilstoppet net medfører, at motoren kører varm med alvorlig motorskade til følge. BEMÆRK Brug aldrig maskinen med en lyddæmper, der er i dårlig stand. ADVARSEL Katalysatorlyddæmperen bliver meget varm både under brug og efter stop. Dette gælder også ved tomgangskørsel. Berøring kan give forbrændinger på huden. Vær opmærksom på brandfaren ADVARSEL Hvis tomgangsomdrejningstallet ikke kan justeres, så skæreudstyret står stille, skal du kontakte din forhandler/dit serviceværksted. Brug ikke maskinen, før den er indstillet korrekt eller repareret. Danish 17

18 VEDLIGEHOLDELSE Kølesystem Luftfilter For at holde en så lav driftstemperatur som muligt er maskinen udstyret med et kølesystem. Kølesystemet består af: 1 Luftindtag i startaggregat. 2 Ventilatorflanger på svinghjulet. 3 Køleribber på cylinderen. 4 Cylinderdæksel (leder køleluften mod cylinderen). Rens kølesystemet med en børste en gang om ugen, under støvfyldte forhold oftere. Et snavset eller tilstoppet kølesystem medfører overopvarmning af maskinen med skader på cylinderen og stemplet til følge. Tændrør Luftfilteret skal rengøres regelmæssigt for støv og snavs for at undgå: Karburatorforstyrrelser Startproblemer Dårlig effekt Unødvendig slitage på motorens dele. Unormalt højt brændstofforbrug. Rengør filteret efter 25 timers drift eller oftere, hvis forholdene er usædvanligt støvede. Rengøring af luftfilter Afmonter luftfilterdækslet, og fjern filteret. Vask det i varmt sæbevand. Sørg for, at filtret er helt tørt, når det genmonteres. Tændrørets tilstand påvirkes af: En forkert indstillet karburator. Et snavset luftfilter. Disse faktorer forårsager belægninger på tændrørets elektroder og kan forårsage driftsforstyrrelser og startproblemer. Hvis maskinens effekt er for lav, hvis den er svær at starte, eller hvis tomgangen er urolig, skal du altid først kontrollere tændrøret, inden der gøres noget andet. Hvis tændrøret er tilstoppet, skal det renses, og samtidig skal det kontrolleres, at elektrodeafstanden er 0,6-0,7 mm. Tændrøret bør udskiftes efter ca. en måneds drift, eller hvis det er nødvendigt, endnu tidligere. Et længe brugt luftfilter kan aldrig blive helt rent. Derfor skal filteret regelmæssigt udskiftes med et nyt. Et beskadiget luftfilter skal altid udskiftes. Bruges maskinen under støvede forhold, skal luftfiltret indsmøres i olie. Se anvisningerne under overskriften Indsmøring af luftfilter i olie. Indsmøring af luftfilter i olie Brug altid HUSQVARNA filterolie art. nr Filterolien indeholder opløsningsmiddel, så den er nem at fordele jævnt i filtret. Undgå derfor kontakt med huden. BEMÆRK Brug altid anbefalet tændrørstype Forkert tændrør kan ødelægge stempel/cylinder. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Læg filteret i en plastpose, og påfyld filterolien. Tryk på plastposen for at fordele olien. Tag filteret i plastposen ud, og hæld den overskydende olie fra, inden filtret monteres i maskinen. Brug aldrig almindelig motorolie. Den synker meget hurtigt ned gennem filteret og lægger sig på bunden. 18 Danish

19 VEDLIGEHOLDELSE Gear Gearhuset er forsynet med en smørenippel og en prop til påfyldning af smøremiddel. Anvend en fedtsprøjte til påfyldning af fedt. Dette skal gøres for hver ca. 60 arbejdstimer. Anvend Husqvarnas specialfedt, nr BEMÆRK Gearet skal ikke fyldes helt med fedt. Fedtet udvides af den varme, som opstår, når maskinen kører. Hvis gearet var helt fyldt med fedt, er der risiko for ødelagte pakninger og fedtlækage. Smøremidlet i gearhuset skal normalt blot udskiftes i forbindelse med eventuelle reparationer. Rengøring og smøring Rengør knivene for harpiks og plantesaft med rengøringsmidlet (UL22) hver gang før og efter brug. Smør knivbjælkerne med specialsmøremidlet, art.-nr (UL 21) før længere tids opbevaring. Danish 19

20 VEDLIGEHOLDELSE Vedligeholdelsesskema Nedenfor vises en oversigt over det vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres på maskinen. De fleste af punkterne er beskrevet i afsnittet Vedligeholdelse. Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted. Vedligeholdelse Rengør maskinen udvendigt. Kontrollér, at gasreguleringsspærren og gasreguleringen fungerer i sikkerhedsmæssigt henseende. Kontrollér, at stopkontakten fungerer. Kontrollér, at knivene ikke bevæger sig i tomgang eller med chokeren i startgasposition. Kontrollér, at knivene er intakte og ikke har revner eller andre skader. Skift knivene om nødvendigt. Kontrollér, at knivbeskyttelsen hverken har skader eller deformeringer. Udskift knivbeskyttelsen, hvis den er bøjet eller beskadiget. Rens luftfilteret. Udskift om nødvendigt. Kontrollér, at håndbeskyttelsen er intakt. Udskift beskadiget beskyttelse. Kontrollér, at skruer og møtrikker er spændte. Kontrollér, at hverken motor, tank eller brændstofrør lækker brændstof. Kontrollér olieniveauet. Kontrollér startmotoren og dens startsnor. Kontrollér, at vibrationsisolatorerne ikke er beskadigede. Rengør tændrøret udvendigt. Afmonter det, og kontrollér elektrodeafstanden. Juster afstanden til 0,6-0,7 mm, eller udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Rengør maskinens kølesystem. Rengør, eller udskift lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere uden katalysator). Rengør karburatoren udvendigt og rummet omkring den. Fyld gearhuset med fedt. Det skal gøres for hver ca. 60 driftstimer. Kontrollér, at de bolte, som holder knivene, er fastspændt korrekt. Rengør brændstoftanken. Kontrollér, at brændstoffilteret er rent, og at der ikke er sprækker eller andre defekter i brændstofslangen. Udskift den om nødvendigt. Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Kontrollér kobling, koblingsfjedre og koblingstromle for slitage. Udskift om nødvendigt delene på et autoriseret serviceværksted. Udskift tændrøret. Kontrollér, at tændrøret har såkaldt radiostøjdæmpning. Kontrollér, og rengør eventuelt lyddæmperens gnistfangernet (gælder kun lyddæmpere med katalysator). Skift motorolie. Rengør lyddæmperen og motoren for snavs, løv, overflødigt smøremiddel m.m. Dagligt eftersyn Ugentligt eftersyn Månedligt eftersyn 20 Danish

21 TEKNISKE DATA Tekniske data Tekniske data 324HDA55 Motor Cylindervolumen, cm 3 25,0 Cylinderdiameter, mm 35 Slaglængde, mm 26 Tomgangsomdrejninger, o/min Anbefalet maks. rusningshastighed, o/min Maks. motoreffekt iht. ISO 8893, kw/ o/min 0,8 / 7000 Lyddæmper med katalysator Nej Omdrejningstalreguleret tændingssystem Nej Tændingssystem Producent/type af tændingssystem Ikeda Tændrør NGK CMR5H Elektrodeafstand, mm 0,6 Brændstof-/smøresystem Producent/type af karburator Walbro Volumen benzintank, liter 0,5 Vægt Vægt, uden brændstof, kg 6,1 Støjemissioner (se anm. 1) Lydeffektniveau, målt db(a) 102 Lydeffektniveau, garanteret L WA db(a) 103 Lydniveauer (se anm. 2) Ækvivalent lydtryksniveau ved brugerens ører målt i henhold til EN/ISO og ISO 7917, db(a), min./ 92 maks.: Vibrationsniveauer Vibrationsniveauer i håndtag målt i henhold til EN/ISO og ISO 7916, m/sek 2 Tomgang, bageste/forreste håndtag: 1,2/1,7 Rusningshastighed, bageste/forreste håndtag: 5,6/2,6 Knive Længde, mm 550 Knivhastighed ved o/m, klip/min 4035 Anm.1: Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L WA ) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Anm. 2: Ækvivalent lydtrykniveau beregnes som den tidsvægtede energisum for lydtrykniveauerne ved forskellige driftstilstande med følgende tidsinddeling: 1/2 tomgang og 1/2 maks. omdrejningstal. Danish 21

22 TEKNISKE DATA EF-overensstemmelseserklæring (Gælder kun Europa) Husqvarna AB, SE Huskvarna, Sverige, tlf , erklærer hermed og påtager sig det fulde ansvar for, at hæktrimmeren Husqvarna 324HDA55 fra 2004 årgangsserienummer og fremad (året er angivet i klartekst på typeskiltet plus et efterfølgende serienummer), modsvarer forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV: af den 22. juni 1998 angående maskiner 98/37/EF, bilag IIA. af den 3. maj 1989 angående elektromagnetisk kompatibilitet 89/336/EØF samt gældende tillæg. af den 8. maj 2000 angående emission af støj til omgivelserne 2000/14/EF. Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data. Følgende standarder er opfyldt: EN292-2, CISPR 12:2001, EN774 SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Sverige har udført frivillig EU-typekontrol for Husqvarna AB. Certifikaterne har nummer: SEC/04/1017, 01/094/ HDA55 Huskvarna, den 15. marts 2004 Bo Andréasson, udviklingschef 22 Danish z+r#h 6Æ z+r#h 6Æ

23

24 z+r#h 6Æ z+r#h 6Æ

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 123HD60 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning Brugsanvisning 326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Hækkeklipperen

Læs mere

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 -series 325HS99 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324L X-series 324LD X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og

Læs mere

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225H60 225H75 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Ryddesave, buskryddere og trimmere kan være farlige

Læs mere

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. 323E 325E X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 323E 325E X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Kantklippere kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 323P4 325P5 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 333R 335R -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og trimmere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 326R -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Skødesløs eller forkert brug kan resultere

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K750 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 340 340e 345e 350 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 X-SERIES 325HS99 X-SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K30, K40 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 365 372XP Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970 Ring Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. K950 ACTIVE Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFORKLARING Symboler i brugsanvisningen: ADVARSEL Kapmaskiner

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen.

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Brugsanvisning Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i brugsanvisningen:

Læs mere

Brugsanvisning til HS-120BK

Brugsanvisning til HS-120BK Pladevibrator HS-120BK m/lifan motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. CS 2141 CS 2145 CS 2150 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning til HS-80B

Brugsanvisning til HS-80B Pladevibrator HS-80B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 268K/272K Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 101 87 70-06 Symboler på kapsaven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Kapsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses.

Motormanual. Når dette tegn vises, skal man være ekstra opmærksom på sig selv og sine omgivelser. Motoren stoppes og instruktionsbogen læses. Motormanual PL160 PL200 PL240 PL390 5,5hk 6,5hk 8,0hk 13,0hk Generelle oplysninger: Dette er en 1 cylindret, luftkølet 4 takt Benzin motor. Motoren skal køre på almindelig blyfri benzin med minimum 92

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 3 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970, K 970 Rescue Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet.

Rør aldrig maskinens bevægelige dele, når motoren er startet. Eksplosionsfare: Pump ikke højere lufttryk end der er foreskrevet. BRUGERMANUAL Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres sikkerhed som er i nærheden af

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

Flishugger 15 Hk Benz.

Flishugger 15 Hk Benz. Brugermanual Varenr.: 9043623 Flishugger 15 Hk Benz. Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Flishugger. Varenummer: 9043623 Beskrivelse: Flishugger drevet af en

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc

Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Brugsanvisning Overskrift Buskrydder, 52 cc Varenr.: 90 xx xxx Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen Varenr.: 90 16 517 I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF

Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Brugsanvisning SMC 50 SMC 50 E SMC 50 EF Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og vær sikker på, at du har forstået den, inden du anvender enmandssavværket. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symboler...

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Model

DK Betjeningsvejledning Model 2005/2 DK Betjeningsvejledning Model Texas Sport 125 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S - Danmark Tel: +45 6395 5555 www.texas.dk Indholdsfortegnelse Registrering af produkt / Reservedele...2 Forord...4

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING FB 160 FB 175 FB 235 FB 255 FB 265 ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 ANVÄNDNING SWEPAC FB 160 / FB 175 / FB 235 / FB 255 / FB265 anvendes til komprimering af fyldninger under byggegrunde, ved vejanlægning, i

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SE FI DK SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Læs mere

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408

Din brugermanual MTD ELECTRIC VERTICUTTER http://da.yourpdfguides.com/dref/3402408 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

B28 PS. Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttööhje Brugsanvisning B28 PS Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Lue käyttööhje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat

Læs mere

Røreværk EHR 20 / 2.4S

Røreværk EHR 20 / 2.4S Røreværk EHR 20 / 2.4S 88.1406.700 Brugsanvisning Vigtige sikkerheds instruktioner Brugsvejledning Vigtige instruktioner og advarsler er lokaliseret på maskinen ved hjælp af symboler: Under arbejdet bør

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Hækklipper, 26cc. - benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Hækklipper, 26cc Varenr.: 90 xx xxx - benzindrevet Varenr.: 90 16 148 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

Brugsanvisning SMB 70 SMB 70 E. Dansk

Brugsanvisning SMB 70 SMB 70 E. Dansk Brugsanvisning SMB 70 SMB 70 E Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og vær sikker på, at du har forstået den, inden du anvender enmandssavværket. Dansk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Symboler...

Læs mere

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

TEXAS. Brændekløver. Power Split 2600 HV - Benzin. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK TEXAS Brændekløver Power Split 2600 HV - Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere