CS 2141 CS 2145 CS Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CS 2141 CS 2145 CS 2150. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen."

Transkript

1 CS 2141 CS 2145 CS 2150 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

2 SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller medføre døden for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brug altid: Godkendt beskyttelseshjelm Godkendt høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv. Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat. Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med slukket motor, med stopkontakten på STOP. Brug altid godkendte beskyttelseshandsker. Regelmæssig rengøring kræves. Visuel kontrol. Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn skal bruges. Påfyldning af brændstof. Oliepåfyldning og justering af olietilførsel. Andre symboler/etiketter på maskinen gælder specifikke krav for certificering på visse markeder. 2 Danish

3 INDHOLD Indhold SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring... 2 INDHOLD Indhold... 3 Forberedelser, inden en ny motorsav tages i brug... 3 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Personligt beskyttelsesudstyr... 4 Maskinens sikkerhedsudstyr... 4 Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr... 7 Skæreudstyr... 9 Kastforebyggende foranstaltninger Generelle sikkerhedsinstruktioner Generelle arbejdsinstruktioner HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på motorsaven? MONTERING Montering af sværd og kæde BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel Kædeolie Tankning START OG STOP Start og stop VEDLIGEHOLDELSE Karburator Startaggregat Luftfilter Tændrør Lyddæmper Smøring af nålelejer Indstilling af oliepumpe Kølesystem Centrifugalrensning Turbo Vinterbrug Dagligt eftersyn Ugentligt eftersyn Månedligt eftersyn TEKNISKE DATA Tekniske data Sværd- og kædekombinationer EF-overensstemmelseserklæring Forberedelser, inden en ny motorsav tages i brug Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Kontrollér skæreudstyrets montering og justering. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Tank, start motorsaven, og kontrollér karburatorindstillingen. Se instruktionerne i afsnittene Brændstofhåndtering, Start og stop samt Karburator. Brug ikke motorsaven, før en tilstrækkelig mængde kædesmøreolie har nået savkæden. Se instruktionerne i afsnittet Smøring af skæreudstyr. VIGTIGT For mager karburatorindstilling mangedobler risikoen for motorhavari. Dårlig pleje af luftfilteret medfører belægninger på tændrøret, hvilket giver startproblemer. Forkert justeret kæde medfører øget slitage eller skader på sværdet, drivhjulet og kæden. ADVARSEL Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens samtykke. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-godkendt tilbehør kan medføre alvorlige skader eller døden for brugeren eller andre. ADVARSEL En motorsav kan være et farligt redskab, som kan forårsage alvorlige, ja endog livsfarlige skader, hvis den bruges forkert eller uforsigtigt. Det er meget vigtigt, at du læser og forstår indholdet i denne brugsanvisning. ADVARSEL Lyddæmperen indeholder kemikalier, som kan være kræftfremkaldende. Undgå kontakt med disse elementer, hvis lyddæmperen bliver beskadiget. ADVARSEL Langvarig indånding af motorens udstødningsgas, kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig. Jonsered forsøger hele tiden at videreudvikle sine produkter og forbeholder sig derfor ret til ændringer af bl.a. form og udseende uden forudgående varsel. Danish 3

4 Personligt beskyttelsesudstyr Maskinens sikkerhedsudstyr ADVARSEL De fleste ulykker med motorsave sker, når savkæden rammer brugeren. Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr. ADVARSEL Langvarig og kontinuerlig udsættelse for høje støjniveauer kan medføre permanent forringelse af hørelsen. Brug altid passende høreværn, når du anvender en kædesav. I dette afsnit forklares mere om maskinens sikkerhedsdetaljer, hvilken funktion de har, samt hvordan kontrol og vedligeholdelse skal udføres for at sikre, at de fungerer. Se kapitel Hvad er hvad? for at se, hvor disse detaljer er placeret på maskinen. Kædebremse med kastbeskyttelse Gasreguleringslås ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekte sikkerhedsdetaljer. Følg de instruktioner for kontrol, vedligeholdelse og service, der er nævnt i dette afsnit. Beskyttelseshjelm Høreværn Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn Kædefanger Handsker med gennemsavningsbeskyttelse Højrehåndsbeskyttelse Beskyttelsesbukser med gennemsavningsbeskyttelse Vibrationsdæmpningssystem Støvler med gennemsavningsbeskyttelse, stålnæser og skridsikre såler Stopkontakt Beklædningen bør i øvrigt være tætsiddende, dog uden at hæmme din bevægelsesfrihed. Lyddæmper Forbindingskasse skal altid findes i nærheden. Skæreudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr. 4 Danish

5 Kædebremse med kastbeskyttelse Din motorsav er udstyret med en kædebremse, som er konstrueret med henblik på at stoppe savkæden øjeblikkeligt ved kast. En kædebremse reducerer risikoen for ulykker, men det er kun dig som bruger, der kan forhindre dem. Vær forsigtig ved anvendelse, og sørg for, at sværdets kastrisikoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt. kan og skal kædebremsen aktiveres manuelt for at forhindre ulykker, hvor brugere eller omgivelserne ufrivilligt kommer i kontakt med savkæden. Kædebremsen (A) aktiveres enten manuelt (via venstre hånd) eller med træghedsfunktionen (via en i forhold til motorsaven frit svingende vægt. På de fleste af vores modeller er det kastbeskyttelsen, som fungerer som modvægt til kastretningen). Kastbeskyttelsen (B) aktiveres, når den føres fremad. Kædebremsen frikobles ved at kastbeskyttelsen føres bagud, mod det forreste håndtag. Kast kan være lynhurtige og meget voldsomme. De fleste kast er små og resulterer ikke altid i, at kædebremsen aktiveres. Ved sådanne kast gælder det om at holde motorsaven i et fast greb og ikke slippe det. Denne bevægelse aktiverer en fjederspændt mekanisme, som spænder bremsebåndet (C) rundt om motorens kædedrivsystem (D) (koblingstromlen). Kastbeskyttelsen er ikke kun konstrueret med henblik på en aktivering af kædebremsen. En anden meget vigtig funktion er, at den reducerer risikoen for, at venstre hånd skal ramme savkæden, hvis man mister grebet om det forreste håndtag. Om kædebremsen aktiveres manuelt eller via træghedsfunktionen, bestemmes af, hvor voldsomt kastet er, samt hvor motorsaven befinder sig i forhold til det objekt, sværdets kastrisikoområde er kommet i kontakt med. Ved voldsomme kast og i tilfælde, hvor sværdet befinder sig så langt væk fra brugeren som muligt, aktiveres kædebremsen af træghedsfunktionen via kædebremsens modvægt (træghed) i kastretningen. Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes. Ved mindre voldsomme kast eller i arbejdssituationer, hvor kastrisikoområdet befinder sig nærmere brugeren, aktiveres kædebremsen manuelt via venstre hånd. Brug kædebremsen som parkeringsbremse ved transport samt ved kortvarig parkering Ud over at en motorsav med kædebremse reducerer risikoen for ulykker ved kast, Danish 5

6 Når motorsaven er i fældestilling, holdes venstre hånd i det forreste håndtag med et greb, som gør det umuligt med en manuel aktivering af kædebremsen. Ved denne type af greb, dvs. når venstre hånd er placeret, så den ikke kan påvirke kastbeskyttelsens bevægelse, kan kædebremsen kun aktiveres via træghedsfunktionen. Vibrationsdæmpningssystem Din maskine er udstyret med et vibrationsdæmpningssystem, som er konstrueret med henblik på at give en så vibrationsfri og behagelig brug som muligt. De vibrationer, som du udsættes for ved brug af motorsaven, skyldes den ujævne kontakt, som opstår mellem savkæde og træ under savning. Træghedsfunktionen er en stor fordel, men visse forudsætninger gælder (se punkt ovenfor). Gasreguleringslås Gasreguleringslåsen er konstrueret med henblik på at forhindre ufrivillig aktivering af gasreguleringen. Når spærren (A) trykkes ned mod håndtaget (= når man holder om håndtaget) frikobles gasreguleringen (B). Når grebet om håndtaget slippes, sættes både gasreguleringen og gasreguleringslåsen tilbage i deres respektive udgangsstilling. Dette sker via to af hinanden uafhængige returfjedersystemer. Denne stilling bevirker, at gasreguleringen automatisk låses i tomgang. Savning i en hård træsort (de fleste løvtræer) giver flere vibrationer end savning i en blød træsort (de fleste nåletræer). Savning med sløvt eller forkert skæreudstyr (forkert type eller forkert filet) øger vibrationsniveauet. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr. Maskinens vibrationsdæmpningssystem reducerer overførslen af vibrationer mellem motorenheden/ skæreudstyret og maskinens håndtagsenhed. Motorsavens krop, inklusive skæreudstyr, hænger i håndtagsenheden via de såkaldte vibrations-dæmpningselementer. Kædefanger Kædefangeren er konstrueret til at opfange en afhoppet eller knækket kæde. Disse hændelser undgås i de fleste tilfælde ved en korrekt kædespænding (se instruktionerne i afsnittet Montering) samt en korrekt vedligeholdelse og service af sværd og kæde (se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner). Højrehåndsbeskyttelse ADVARSEL Overeksponering af vibrationer kan medføre blodkar- eller nerveskader hos personer med blodcirkulationsproblemer. Kontakt en læge, hvis du oplever kropslige symptomer, som kan relateres til overeksponering af vibrationer. Eksempler på sådanne symptomer er følelsesløshed, manglende følesans, kildren, stikken, smerte, manglende eller reduceret styrke i forhold til normalt, forandringer i hudens farve eller i dens overflade. Disse symptomer forekommer almindeligvis i fingre, hænder eller håndled. Risiciene kan øges ved lave temperaturer. Højrehåndsbeskyttelsen skal ud over at beskytte hånden ved et kædeafhop, eller når en kæde knækker, sørge for at grene eller kviste ikke påvirker grebet om det bageste håndtag. Stopkontakt Stopkontakten skal bruges til at slukke for motoren. 6 Danish

7 Lyddæmper Lyddæmperen er konstrueret med henblik på at give et så lavt lydniveau som muligt samt lede motorens udstødningsgasser væk fra brugeren. Kontrollér regelmæssigt, at der er mindst 0,6 mm af bremsebåndets tykkelse tilbage på det mest slidte sted. Kontrol af kastbeskyttelse Kontrollér, at kastbeskyttelsen er hel og uden synlige defekter, f.eks. materialerevner. I områder med varmt og tørt klima kan risikoen for antændelse af brandbart materiale være overhængende. Disse områder kan være reguleret ved lov med krav om, at lyddæmperen skal være forsynet med godkendt gnistfangernet. For lyddæmpere er det meget vigtigt, at instruktionerne for kontrol, vedligeholdelse og service overholdes. Se instruktionerne i afsnittet Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr. ADVARSEL Motorens udstødningsgasser er varme og kan indeholde gnister, som kan forårsage brand. Start derfor aldrig maskinen indendørs eller i nærheden af brandfarligt materiale ADVARSEL Lyddæmperen er meget varm både under og et stykke tid efter brugen. Rør ikke lyddæmperen, hvis den er varm Kontrol, vedligeholdelse og service af maskinens sikkerhedsudstyr Før kastbeskyttelsen frem og tilbage for at kontrollere, at den går let, og at den er stabilt forankret ved dens led i koblingsdækslet. Kontrol af træghedsfunktionen Hold motorsaven over en stub eller over et andet stabilt underlag. Slip det forreste håndtag, og lad motorsaven falde ned af sig selv mod stubben, mens det bageste håndtag drejer rundt. ADVARSEL Al service og reparation af maskinen kræver specialuddannelse. Dette gælder særligt maskinens sikkerhedsudstyr. Hvis maskinen ikke klarer nogen af de nedennævnte kontroller, skal du kontakte dit serviceværksted. Ved at købe nogle af vores produkter kan du være sikker på at få en faglig korrekt reparation og service. Hvis maskinen er købt et sted, som ikke er en af vores serviceydende forhandlere, skal du spørge dem efter det nærmeste serviceværksted. Når sværdspidsen rammer stubben, skal bremsen udløses. Kædebremse med kastbeskyttelse Kontrol af bremsebåndsslitage Rens kædebremsen og koblingstromlen for spåner, harpiks og snavs. Snavs og slitage påvirker bremsefunktionen. Danish 7

8 Kontrol af bremsevirkning Anbring motorsaven på et stabilt underlag, og start den. Sørg for, at savkæden ikke kan komme i kontakt med jorden eller noget andet. Se anvisningerne under overskriften Start og stop. Start motorsaven, og giv fuld gas. Slip gasreguleringen, og kontrollér, at kæden standser, og at den bliver stående stille. Hvis kæden roterer med gasreguleringen i tomgangsstilling skal karburatorens tomgangsjustering kontrolleres. Kædefanger Hold motorsaven i et fast greb med tommelfingre og fingre rundt om håndtagene. Kontrollér, at kædefangeren er intakt, og at den er fastmonteret på motorsavens krop. Giv fuld gas, og aktivér kædebremsen ved at dreje venstre håndled mod kastbeskyttelsen. Slip ikke det forreste håndtag. Kæden skal stoppe øjeblikkeligt. Højrehåndsbeskyttelse Kontrollér, at højrehåndsbeskyttelsen er intakt og uden synlige defekter, f.eks. materialerevner. Gasreguleringslås Kontrollér, at gasreguleringen er låst i tomgangsstilling, når gasreguleringslåsen befinder sig i udgangsstilling. Vibrationsdæmpningssystem Kontrollér regelmæssigt vibrationsdæmpningselementerne for materialerevner og deformationer Tryk gasreguleringslåsen ind, og kontrollér, at den vender tilbage til udgangsstillingen, når den slippes. Kontrollér, at vibrationsdæmpningselementerne er fast forankrede mellem henholdsvis motorenhed og håndtagsenhed. Kontrollér, at gasreguleringen og gasreguleringslåsen går let, og at returfjedersystemet fungerer. 8 Danish

9 Stopkontakt Start motoren, og kontrollér, at motoren slukkes, når stopkontakten sættes i stopposition. Bevarer en maksimal skarphed. Øger skæreudstyrets levetid. Grundregler Brug kun det skæreudstyr vi anbefaler Se kapitlet Tekniske data. Lyddæmper Hold savkædens skæretænder godt og korrekt filede Følg vores instruktioner, og brug anbefalet fileholder. En forkert filet eller beskadiget savkæde øger risikoen for ulykker. Brug aldrig en maskine med en defekt lyddæmper. Hold korrekt rytterhøjde Følg vores instruktioner, og brug anbefalet ryttermål. For høje ryttere øger risikoen for kast. Kontrollér regelmæssigt, at lyddæmperen sidder fast i maskinen. Hold kæden stram En utilstrækkeligt strammet kæde øger risikoen for kædeafhop og øger slitagen på sværd, savkæde og savkædedrivhjul. Er din maskines lyddæmper udstyret med et gnistfangernet, skal dette renses regelmæssigt. Et tilstoppet net medfører, at motoren kører varm med alvorlig motorskade til følge. Hold skæreudstyret velsmurt og korrekt vedligeholdt En utilstrækkelig smøring af savkæden øger risikoen for savkædebrud og øger slitagen på sværd, savkæde og savkædedrivhjul. Brug aldrig en lyddæmper uden eller med defekt gnistfangernet. ADVARSEL Brug aldrig en maskine med defekt sikkerhedsudstyr. Maskinens sikkerhedsudstyr skal kontrolleres og vedligeholdes som beskrevet i dette afsnit. Klarer maskinen ikke alle kontrollerne, skal du kontakte et serviceværksted for at få den repareret. Kastreducerende skæreudstyr ADVARSEL Et forkert skæreudstyr eller en forkert sværd/savkædekombination øger risikoen for kast Brug kun de sværd/ savkædekombinationer, vi anbefaler. Se kapitlet Tekniske data. Skæreudstyr Dette afsnit behandler, hvordan du med korrekt vedligeholdelse og ved brug af korrekt type skæreudstyr: Reducerer maskinens kasttilbøjelighed. Reducerer forekomsten af savkædeafhop samt savkædebrud. Kast kan kun undgås ved, at du som bruger passer på, at sværdet kastrisikoområde aldrig kommer i kontakt med et objekt. Ved at bruge skæreudstyr med en indbygget kastreduktion og ved at file og vedligeholde savkæden korrekt, kan effekten af et kast reduceres. Danish 9

10 Sværd Jo mindre næseradius, desto mindre kastrisiko og dermed lavere kasttilbøjelighed. Savkædedeling (tommer). Sværdets og motorsavens kædedrivhjul skal være tilpasset afstanden mellem drivleddene. Antal drivled (stk.). Hver sværdlængde giver i kombination med savkædedelingen og antallet af tænder i næsehjulet et bestemt antal drivled. Savkæde En savkæde er opbygget af et antal forskellige led, som fås både i standard og i kastreduceret udførelse. Skæreled Ingen Standard Kastreduktion Sværdsporsbredde (tommer/mm). Sværdsporets bredde skal være tilpasset savkædens drivledsbredde. Drivled Sideled Savkædeoliehul og hul til kædestrammertap. Sværdet skal være tilpasset motorsavens konstruktion. Ved at kombinere disse led på forskellig måde fås forskellige grader af kastreduktion. Hvis man kun tager hensyn til en savkædes grad af kastreduktion, findes der fire typer. Kastreduktions grad Skæreled Drivled Sideled Savkæde Savkædedeling (=pitch) (tommer) Lille Standard Drivledsbredde (mm/tommer) Stor Ekstra stor Nogle udtryk, som specificerer sværd og savkæde Når det skæreudstyr, som leveres sammen med din motorsav, slides ned eller beskadiges og skal udskiftes, må du kun bruge de af os anbefalede sværdtyper og savkædetyper. Se kapitlet Tekniske data. Sværd Længde (tommer/cm) Antal drivled (stk.) Kastreduktionsgrad. Det eneste, som beskriver en savkædes kastreduktionsgrad, er dets typebetegnelse. Se kapitlet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilken/ hvilke typebetegnelser de savkæder, som er godkendte til brug på din motorsavsmodel, har. Antal tænder i næsehjulet (T). Lille antal = lille næseradius = lav kasttilbøjelighed. 10 Danish

11 Filning og indstilling af ryttermål på savkæde ADVARSEL En forkert filet savkæde øger risikoen for kast Det er meget svært at file en savkæde korrekt uden hjælpemidler. Derfor anbefaler vi, at du bruger vores fileholder. Den sikrer, at savkæden files, så den giver optimal kastreduktion og maksimal skærekapacitet. Generelt angående filning af en skæretand Sav aldrig med en sløv savkæde. Tegn på en sløv savkæde er, at du er nødt til at trykke skæreudstyret ned gennem træet, og at træspånerne er meget små. En meget sløv savkæde giver slet ingen træspåner. Det eneste resultat bliver savsmuld. En skarp savkæde æder sig selv gennem træet og giver træspåner, som er store og lange. Se kapitlet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilke data der gælder ved filning af din motorsavs savkæde. ADVARSEL Følgende fejl ved filningen øger savkædens kasttilbøjelighed i betydelig grad: For stor filevinkel For lille støttevinkel Den savende del af en savkæde kaldes et skæreled og består af en skæretand (A) og en rytter (B). Højdeafstanden mellem disse bestemmer skæredybden. For lille fildiameter Ved filning af en skæretand er der 5 mål at tage hensyn til 1 Filevinkel Filning af skæretand Til filning af skæretand kræves en rundfil og en fileholder. Se kapitlet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilken rundfilsdiameter og hvilken fileholder der anbefales til din motorsavs savkæde. 2 Støttevinkel 3 Filestilling Kontrollér, at savkæden er stram. En utilstrækkelig stramning medfører, at savkæden bliver ustabil i sideled, hvilket gør en korrekt filning svær. 4 Rundfilsdiameter Fil altid fra skæretandens inderside og udad. Tryk ikke hårdt på filen på returtrækket. Fil altid tænderne på den ene side først, og vend derefter motorsaven, og fil den anden sides tænder. 5 Filedybde Danish 11

12 Fil på en sådan måde, at alle tænder bliver lige lange. Når der kun er 4 mm (0,16") tilbage af skæretandens længde, er savkæden slidt ned og skal smides væk. Læg fladfilen over den fra målet overskydende del af rytteren, og fil overskuddet væk. Rytterhøjden er korrekt, når der ikke føles nogen modstand, når filen trækkes over målet. Generelt angående indstilling af ryttermål Ved filning af skæretanden mindskes rytterhøjden (=skæredybden). For at bevare en maksimal skærekapacitet skal ryttermålet sænkes til anbefalet niveau. Se kapitel Tekniske data for at få oplysninger om, hvor stort ryttermålet skal være på din motorsavs savkæde. På et skæreled i kastreduceret udførelse er rytterens forkant afrundet. Det er meget vigtigt, at denne afrunding/ affasning beholdes efter justering af ryttermålet. Vi anbefaler, at du bruger vores ryttermål, som både giver en korrekt rytterhøjde og en affasning af rytterens forkant. Stramning af savkæden ADVARSEL En utilstrækkeligt strammet savkæde kan resultere i savkædeafhop, hvilket kan forårsage alvorlige, ja endog livsfarlige personskader. Jo mere du bruger en savkæde, desto længere bliver den. Det er vigtigt, at man justerer skæreudstyret i takt med denne forandring. Savkædestramningen skal kontrolleres efter hver tankning. BEMÆRK En ny savkæde kræver en indkøringsperiode, hvor man skal kontrollere savkædestramningen oftere. På vores motorsavsmodeller er savkædestrammerskruen placeret forskellige steder. Se kapitlet Hvad er hvad? for at få oplysninger om, hvor den sidder på din model. Generelt gælder det, at man skal stramme savkæden så meget som muligt, men ikke mere end, at den let kan trækkes rundt med hånden. ADVARSEL Hvis ryttermålet er for stort, øges savkædens kasttilbøjelighed Indstilling af ryttermål Når ryttermålet indstilles, skal skæretænderne være nyfilede. Vi anbefaler, at ryttermålet justeres efter hver tredje savkædefilning. BEMÆRK Denne anbefaling forudsætter, at skæretændernes længde ikke er blevet filet unormalt ned. Ved indstilling af rytterhøjden kræves en fladfil og et ryttermål. Løsn de sværdmøtrikker, som låser koblingsdækslet/ kædebremsen. Brug kombinøglen. Spænd derefter sværdmøtrikkerne med håndkraft, så hårdt du kan. Løft sværdspidsen op, og stram savkæden ved at spænde savkædestrammerskruen ved hjælp af kombinøglen. Stram savkæden, indtil den ikke længere hænger slapt ned på sværdets underside. Anbring ryttermålet over rytteren. 12 Danish

13 Brug kombinøglen, og spænd sværdmøtrikkerne, samtidig med at du holder sværdspidsen op. Kontrollér, at savkæden let kan trækkes rundt med hånden, og at den ikke hænger ned på sværdets underside. Ret sværdspidsen mod et fast, lyst objekt i en afstand af ca. 20 cm (8 tommer). Efter 1 minuts kørsel på 3/4 gas skal man kunne se et tydeligt oliespor på det lyse objekt. Smøring af skæreudstyr Savkædeolie ADVARSEL Utilstrækkelig smøring af skæreudstyret kan resultere i savkædebrud, hvilket kan medføre alvorlige, ja endog livsfarlige personskader. En savkædeolie skal have en god vedhæftning til savkæden samt en god flydeevne, uanset om det er varm sommer eller kold vinter. Som motorsavsproducent har vi udviklet en optimal savkædeolie, som i kraft af dens vegetabilske basis desuden er biologisk nedbrydelig. Vi anbefaler, at du bruger vores olie for at opnå en maksimal levetid både for savkæden og for miljøet. Hvis du ikke kan få fat i vores savkædeolie, anbefales almindelig savkædeolie. I områder, hvor man ikke kan få specialolier til savkædesmøringen, kan man bruge transmissionsolie EP 90. Brug aldrig spildolie Den er skadelig både for dig, maskinen og miljøet. Hvis savkædesmøringen ikke fungerer: Kontrollér, at sværdets savkædeoliekanal er åben. Rens den om nødvendigt. Kontrollér, at sværdsporet er rent. Rens det om nødvendigt. Påfyldning af savkædeolie Alle vores motorsavsmodeller har automatisk savkædesmøring. En del af modellerne kan også fås med justerbar olietilførsel. Kontrollér, at sværdets næsehjul går let, og at næsehjulets smørehul er åbent. Rens og smør om nødvendigt. Savkædeolietanken og brændstoftanken er dimensioneret således, at motoren standser på grund af brændstofmangel, inden savkædeolien slipper op. Dette betyder, at man aldrig kører savkæden tør for smøremiddel. Denne sikkerhedsfunktion forudsætter dog, at man bruger korrekt savkædeolie (en for tynd og letflydende olie tømmer savkædeolietanken, inden brændstoffet slipper op), at man følger vores anbefalede karburatorindstilling (en for sparsom indstilling bevirker, at brændstoffet varer længere end savkædeolien), samt at man følger vores anbefalinger vedrørende skæreudstyr (et for langt sværd kræver mere kædeolie). På motorsavsmodeller med justerbar oliepumpe skal ovennævnte forhold overholdes. Hvis savkædesmøringen ikke fungerer, efter at ovennævnte kontroller og tilhørende foranstaltninger er gennemført, skal du kontakte dit serviceværksted. Smøring af sværdets næsehjul Sværdets næsehjul skal smøres ved hver tankning. Brug til dette formål en særlig fedtsprøjte og lejefedt af god kvalitet. Kontrol af savkædesmøring Kontrollér savkædesmøringen ved hver tankning. Danish 13

14 Smøring af nålelejer Sværd Koblingstromlen er forsynet med et af følgende kædedrivhjul: A Spur-drivhjul (kædedrivhjulet er fastloddet på tromlen) B Rim-drivhjul (udskifteligt) Kontrollér regelmæssigt: Hvis der dannes ujævnheder på sværdbommenes ydre sider. File væk om nødvendigt. Hvis sværdsporet er unormalt slidt. Sværdet udskiftes om nødvendigt. Begge typer har et nåleleje ved den udgående aksel, som skal smøres regelmæssigt (1 gang pr. uge). BEMÆRK Brug lejefedt af god kvalitet eller motorolie. Slitagekontrol af skæreudstyr Hvis sværdnæsen er unormalt eller ujævnt slidt. Hvis der er dannet en fordybning, hvor sværdnæsens radius slutter på sværdets underside, har du kørt med utilstrækkeligt opstrammet savkæde. Kontrollér dagligt savkæden for: Synlige revner i nitter og led. Om savkæden er stiv. Om nitter og led er unormalt slidte. Vi anbefaler, at du bruger en ny savkæde til at måle, hvor slidt din savkæde er. Når der kun er 4 mm tilbage af skæretandens højde, er savkæden slidt og skal kasseres. Kædedrivhjul Koblingstromlen er forsynet med et af følgende kædedrivhjul: A Spur-drivhjul (kædedrivhjulet er fastloddet på tromlen) B Rim-drivhjul (udskifteligt) Kontrollér regelmæssigt slitageniveauet for kædedrivhjulet. Udskift det, hvis det er unormalt slidt. Kædedrivhjulet skal udskiftes ved hver savkædeudskiftning. For at opnå en maksimal levetid bør sværdet vendes dagligt. ADVARSEL De fleste ulykker med motorsave sker, når savkæden rammer brugeren. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til. Se instruktionerne i afsnittene Personligt beskyttelsesudstyr, Kastforebyggende foranstaltninger, Skæreudstyr og Generelle arbejdsinstruktioner. Undgå situationer, hvor der foreligger kastrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Maskinens sikkerhedsudstyr. Brug anbefalet skæreudstyr, og kontrollér dets tilstand. Se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner. Kontrollér funktionen af motorsavens sikkerhedsdetaljer. Se instruktionerne i afsnittet Generelle arbejdsinstruktioner og Generelle sikkerhedsinstruktioner. 14 Danish

15 Kastforebyggende foranstaltninger Hvad er kast? ADVARSEL Kast kan være lynhurtige, pludselige og voldsomme og kan kaste motorsav, sværd og savkæde mod brugeren. Er savkæden i bevægelse, når og hvis den rammer brugeren, kan der opstå meget alvorlige, ja endog livsfarlige personskader. Det er nødvendigt at forstå, hvad der forårsager kast, og at de kan undgås ved forsigtighed og korrekt arbejdsteknik. Kast er betegnelsen på en pludselig reaktion, hvor motorsav og sværd kastes fra et objekt, som er kommet i kontakt med sværdspidsens øverste kvadrant, det såkaldte kastrisikoområde. Slip ikke håndtagene 3 De fleste kastulykker sker ved kvistning. Sørg derfor for, at du står stabilt, og at ingen genstande på jorden kan få dig til at snuble eller miste balancen. Ved uagtsomhed kan sværdets kastrisikoområde utilsigtet ramme en gren, et nærliggende træ eller noget andet og fremkalde et kast. Kast slår altid i sværdplanets retning. Det mest almindelige er, at motorsav og sværd kastes opad og bagud mod brugeren. Dog forekommer der andre kastretninger afhængigt af, hvor motorsaven befandt sig i det øjeblik, sværdets kastrisikoområde var i kontakt med et objekt. 4 Brug aldrig motorsaven over skulderhøjde, og undgå at save med sværdspidsen. Brug aldrig motorsaven kun med én hånd. Kast kan kun ske, når sværdets kastrisikoområde kommer i kontakt med et objekt. 5 For at have fuld kontrol over din motorsav skal du stå stabilt. Arbejd aldrig stående på en stige, oppe i et træ, eller når du ikke står på et stabilt underlag. Grundregler 1 Ved at forstå, hvad et kast kan medføre, og hvordan det opstår, kan du reducere eller eliminere overraskelsesmomentet. Overraskelsen øger ulykkesrisikoen. De fleste kast er små, men en del er lynhurtige og meget voldsomme. 2 Hold altid motorsaven i et fast greb med højre hånd på det bageste håndtag og venstre hånd på det forreste håndtag. Tommelfingrene og de andre fingre skal omslutte håndtagene. Alle brugere - uanset om man er venstreeller højrehåndet - skal bruge dette greb. Ved at anvende dette greb kan du bedst reducere effekten af et kast og samtidigt bevare kontrollen over motorsaven. 6 Sav med høj kædehastighed, dvs. med fuld gas. 7 Vær yderst forsigtig, når du saver med sværdets overside, dvs. når du saver fra saveobjektets underside. Dette kaldes at save med skubbende savkæde. Savkæden skubber da motorsaven bagud mod brugeren. Danish 15

16 Hvis brugeren ikke holder imod motorsavens kraft, er der risiko for, at motorsaven slår så langt bagud, at sværdets kastrisikoområde er den eneste kontakt med træet, hvilket medfører til et kast. At save med sværdets underside, dvs. save fra objektets overside og ned, kaldes at save med trækkende savkæde. Da trækkes motorsaven mod træet og motorsavskroppens forkant bliver en naturlig støtte mod stammen. Savning med trækkende savkæde giver brugeren bedre kontrol over motorsaven, og man ved, hvor sværdets kastrisikoområde befinder sig. Brug aldrig en maskine, som er behæftet med fejl. Følg vedligeholdelses-, kontrol- og serviceinstruktionerne i denne brugsanvisning. Visse vedligeholdelses- og serviceforanstaltninger må kun udføres af erfarne og kvalificerede specialister. Se instruktionerne i afsnittet Vedligeholdelse. Brug aldrig andet tilbehør end det, som er anbefalet i denne brugsanvisning. Se instruktionerne i afsnittene Skæreudstyr og Tekniske data. ADVARSEL Et forkert skæreudstyr eller en forkert filet savkæde øger risikoen for ulykker. En forkert sværd/ savkædekombination kan øge risikoen for ulykker. Før hver anvendelse:, 8 Følg file- og vedligeholdelsesinstruktionerne for sværd og savkæde. Ved udskiftning af sværd og savkæde må kun de af os anbefalede kombinationer benyttes. Se instruktionerne i afsnittet Skæreudstyr og i afsnittet Tekniske data. ADVARSEL Forkert skæreudstyr eller en forkert filet savkæde øger risikoen for kast En forkert sværd/savkædekombination kan øge risikoen for kast Generelle sikkerhedsinstruktioner En motorsav er kun beregnet til at save i træ. Det eneste tilbehør, som motorenheden må drive, er de sværd/ savkædekombinationer, som vi har anbefalet i kapitlet Tekniske data. Brug aldrig maskinen, hvis du er træt, hvis du har drukket alkohol, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, dit overblik eller din kropskontrol. 1 Kontrollér, at kædebremsen fungerer ordentligt og er intakt. Se anvisningerne under overskriften Kontrol af kædebremse. 2 Kontrollér, at bageste højrehåndsbeskyttelse ikke er beskadiget. 3 Kontrollér, at gasreguleringslåsen fungerer ordentligt og er intakt. 4 Kontrollér, at start- og stopkontakten fungerer ordentligt og er intakt. 5 Kontrollér, at alle håndtag er fri for olie. 6 Kontrollér, at vibrationsdæmpningssystemet fungerer og er intakt. 7 Kontrollér, at lyddæmperen sidder godt fast og er intakt. 8 Kontrollér, at alle motorsavens detaljer er fastspændte, og at de ikke er beskadigede eller mangler. 9 Kontrollér, at kædefangeren er på plads og er intakt. Start ADVARSEL At køre en motor i et lukket eller dårligt udluftet rum kan medføre døden som følge af kvælning eller kulilteforgiftning. Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet Personligt beskyttelsesudstyr. Brug aldrig en maskine, der er blevet ændret, så den ikke længere svarer til originalmodellen. ADVARSEL Langvarig indånding af motorens udstødningsgas, kædeolietåge og støv fra savspåner kan være sundhedsskadelig. Start aldrig motorsaven, uden at sværd, savkæde og alle dæksler er monteret korrekt. 16 Danish

17 Kædebremsen skal være aktiveret, når motorsaven startes. Se anvisningerne under overskriften Start. Dropstart aldrig motorsaven. Denne metode er meget farlig, fordi det er let at miste kontrollen over motorsaven. Se anvisningerne under overskriften Start. Sørg for god ventilation ved tankning og blanding af brændstof (benzin og totaktsolie). Flyt maskinen mindst 3 m væk fra tankningsstedet, inden du starter. Start aldrig motorsaven, medmindre sværd, savkæde og koblingsdæksel er korrekt monteret. Se instruktionerne i afsnittet Montering. Start aldrig maskinen indendørs. Vær bevidst om faren ved indånding af motorens udstødningsgasser. Hold øje med omgivelserne, og kontrollér, at der ikke er nogen risiko for, at mennesker eller dyr kan komme i kontakt med skæreudstyret. Start aldrig maskinen: 1 Hvis du har spildt brændstof eller kædeolie på maskinen. Aftør alt det spildte brændstof, og lad benzinresterne fordampe. 2 Hvis du har spildt brændstof på dig selv eller dit tøj, skift tøj. Vask de legemsdele, som har været i kontakt med brændstoffet. Brug vand og sæbe. 3 Hvis maskinen lækker brændstof. Kontrollere regelmæssigt for lækage fra tankdæksel og brændstofslanger. Transport og opbevaring Opbevar motorsaven og brændstoffet, så en eventuel lækage og eventuelle dampe ikke risikerer at komme i nærheden af gnister og åben ild. F.eks. elmaskiner, elmotorer, elkontakter/afbrydere, varmeapparater eller lignende. Placér motorsaven på jorden med din højre fod i det bageste håndtag. Tag fat i det forreste håndtag med venstre hånd med et fast greb. Sørg for, at motorsaven står stabilt, og at savkæden ikke er i kontakt med jorden eller noget andet objekt. Tag derefter fat i starthåndtaget med højre hånd, og træk i startsnoren. Vikl aldrig startsnoren rundt om hånden. Ved opbevaring af brændstof skal særligt egnede og godkendte beholdere bruges. Ved længere tids opbevaring og transport af motorsaven skal brændstof- og savkædeolietankene tømmes. Spørg på den nærmeste benzinstation, hvad du skal gøre med overskydende brændstof og savkædeolie. Sørg for, at maskinen er ordentligt rengjort, og at der er udført fuldstændig service, inden langtidsopbevaring. Skæreudstyrets transportbeskyttelse skal altid være monteret under transport og opbevaring af maskinen. Brændstofsikkerhed ADVARSEL Brændstof og brændstofdampe er meget brandfarlige. Vær forsigtig ved håndtering af brændstof og kædeolie. Tænk på brand-, eksplosions- og indåndningsrisici. Fyld aldrig brændstof på maskinen, når motoren kører. Danish 17

18 Generelle arbejdsinstruktioner ADVARSEL Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med motorsave. Informationen kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig i din motorsavsforretning, på dit serviceværksted eller til en erfaren motorsavsbruger. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til Inden motorsaven tages i brug, skal du forstå, hvad et kast er for noget, og hvordan det kan undgås. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger. Inden motorsaven tages i brug, skal du forstå forskellen mellem at save med sværdets underside og dets overside. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger. Sørg for, at du kan gå og stå sikkert. Kig efter eventuelle forhindringer ved en uventet retræte (rødder, sten, grene, huller, grøfter osv.). Vær meget forsigtig ved arbejde i skrånende terræn. Vær yderst forsigtig ved savning i grene eller stammer, som er spændte. En spændt gren eller stamme kan både før og under afsavning svippe tilbage til den normale stilling. Forkert placering af dig selv og savsnittet kan medføre, at den kan treffe dig eller motorsaven och du mister kontrollen. Begge omstændigheder kan forårsage alvorlige personskader. Grundlæggende sikkerhedsregler Hold øje med omgivelserne: - For at du kan være sikker på, at hverken mennesker, dyr eller andet kan påvirke din kontrol over maskinen. - For at forhindre, at førnævnte ikke risikerer at komme i kontakt med savkæden eller blive ramt af et faldende træ og derved komme til skade. Ved kortere transporter skal savkæden låses med kædebremsen, og motoren slukkes. Bær motorsaven med sværd og savkæde bagudvendt. Ved længere transporter skal sværdbeskyttelsen bruges. Følg ovennævnte punkter, men brug aldrig en motorsav, hvis det ikke er muligt at tilkalde hjælp i tilfælde af en ulykke. Undgå anvendelse i dårligt vejr. F.eks. i tæt tåge, kraftig regn, hård vind og kraftig kulde osv. At arbejde i dårligt vejr er trættende og kan skabe farlige situationer, f.eks. ved glat underlag, påvirkning af træets faldretning m.m. Vær yderst forsigtig ved afsavning af smågrene, og undgå at save i buske (= mange smågrene samtidigt). Smågrene kan efter afsavning sætte sig fast i savkæden, slynges mod dig og forårsage alvorlig personskade. Stil aldrig motorsaven på jorden, medens motoren kører, medmindre du holder den under opsyn samt har låst savkæden med kædebremsen. Ved længere tids parkering skal motoren slukkes. 18 Danish

19 Grundlæggende saveteknik Generelt Brug altid fuld gas ved al savning Lad motoren gå ned på tomgangsomdrejninger efter hvert savsnit (længere tid med fulde omdrejninger, uden at motoren belastes, dvs. uden den modstand, som motoren arbejder med via savkæden ved savning, kan give alvorlige motorskader). At save oppefra og ned = At save med trækkende savkæde. At save nedefra og op = At save med skubbende savkæde. Savning med skubbende savkæde medfører en øget kastrisiko. Se instruktionerne i afsnittet Kastforebyggende foranstaltninger. Betegnelser ADVARSEL Anvend aldrig en motorsav ved at holde den i én hånd. Man kan ikke håndtere en motorsav på sikker vis med én hånd; du kan save dig selv. Hav altid et fast, sikkert greb om håndtagene med begge hænder. Kapning = Generel betegnelse for gennemsavning af træ. Kvistning = Kapning af grene fra fældet træ. Spaltning = Når det objekt, som du skal kappe, brækkes af, inden gennemsavningen er færdig. Inden hver kapning er der fem meget vigtige faktorer at tage hensyn til: 1 Skæreudstyret må ikke klemmes fast i savsnittet. 5 Kan terrænet og omgivelsernes udseende påvirke, hvor stabilt og sikkert du kan gå og stå? At savkæden klemmes fast, eller at savobjektet spaltes skyldes to faktorer: Hvilken støtte savobjektet har før og under kapning, og om objektet er i spænd. Førnævnte uønskede foreteelser kan i de fleste tilfælde undgås ved at udføre kapningen i to trin, både fra over- og undersiden. Det gælder om at neutralisere saveobjektets vilje til at klemme savkæden fast eller til at spaltes. Følgende punkter er en teoretisk gennemgang af, hvordan man håndterer de mest almindelige situationer, som en motorsavsbruger kan komme ud for. Kapning ADVARSEL Hvis savkæden bliver klemt fast i savsnittet, skal motoren standses Prøv ikke at rykke motorsaven løs. Hvis du gør det, kan du komme til skade på savkæden, når motorsaven pludselig løsnes. Brug en løftestang til at få motorsaven fri. Stammen ligger på jorden. Der er ingen risiko for fastklemning af savkæden eller spaltning af savobjekt. Der er dog stor risiko for, at savkæden rammer jorden efter gennemsavning. Sav oppefra og ned gennem hele stammen. Vær forsigtig ved slutningen af savsnittet for at undgå at savkæden rammer jorden. Behold fuld gas, men vær forberedt på det, der kan ske. 2 Savobjektet må ikke spaltes. 3 Savkæden må ikke slå ned i jorden eller andet under og efter gennemsavningen. Hvis det er muligt (= kan stammen drejes?), bør savsnittet afsluttes 2/3 ned i stammen. Drej stammen, så den resterende 1/3 kan afsluttes oppefra. 4 Foreligger der kastrisiko? Danish 19

20 Stammen har støtte i den ene ende. Stor risiko for spaltning. Begynd med at save nedefra og op (ca. 1/3 af stammens diameter). Træfældningsteknik ADVARSEL Det kræver stor erfaring at fælde et træ. En uerfaren motorsavsbruger skal ikke fælde træer. Undgå at udføre opgaver, som du ikke er tilstrækkelig kvalificeret til Sikkerhedsafstand Sikkerhedsafstanden mellem det træ, der skal fældes, og den nærmeste arbejdsplads skal være 2 1/2 trælængde. Sørg for, at der ikke befinder sig nogen inden for denne risikozone før og under fældning. Afslut oppefra, så savsporene mødes. Stammen har støtte i begge ender. Stor risiko for fastklemning af savkæden. Faldretning Hensigten ved træfældning er at placere træet på en sådan måde, at den efterfølgende kvistning samt afkapning af stammen kan udføres i så enkelt terræn som muligt. Man skal kunne gå og stå sikkert. Først og fremmest skal det undgås, at det faldende træ sætter sig fast i et andet. Se instruktionerne i afsnittet Håndtering af et mislykket fældningsforsøg. Begynd med at save oppefra (ca. 1/3 af stammens diameter). Afslut savningen nedefra, så savsporene mødes. Kvistning Ved kvistning af tykkere grene skal man følge de samme principper som ved kapning. Når du har besluttet, i hvilken retning du vil fælde træet, skal du vurdere, hvad træets naturlige faldretning er. De faktorer, som styrer dette, er: Hældning Krogethed Vindretning Koncentration af grene Eventuel snetyngde Afkap besværlige grene stykke for stykke Efter denne vurdering kan man være tvunget til at lade træet falde i sin naturlige faldretning, da det er umuligt eller for farligt at placere det i den retning, man havde planlagt fra begyndelsen. En anden vigtig faktor, som ikke påvirker faldretningen, men har med din personlige sikkerhed at gøre, er at kontrollere, at træet ikke har nogle beskadigede eller døde grene, som kan falde ned og skade dig under fældningsarbejdet. 20 Danish

21 ADVARSEL Ved kritiske fældningsmomenter bør høreværnet fældes op, så snart savningen er ophørt, så lyde og advarselssignaler kan høres. De to snit mødes i den såkaldte retningssnitlinje. Retningssnitlinjen skal ligge præcist horisontalt og samtidig danne en ret vinkel (90 ) i forhold til den valgte faldretning. Underkvistning og retrætevej Afkvist de spærrende nederste kviste. Ved afkvistningen er det mest sikkert at arbejde oppefra og ned og at have stammen mellem dig og motorsaven. Afkvist aldrig højere end skulderhøjde. Fældesnit Fældesnittet saves fra den anden side af træet og skal ligge absolut horisontalt. Stå på venstre side af træet og sav med trækkende savkæde. Placér fældesnittet ca. 3-5 cm (1,5-2 tommer) over retningssnittets horisontalplan. Ryd undervegetationen rundt om træet, og vær opmærksom på eventuelle forhindringer (sten, grene, huller osv.), så du får en let fremkommelig retrætevej, når træet begynder at falde. Retrætevejen bør ligge ca. 135 skråt tilbage fra træets planlagte faldretning. Placer barkstøtten (hvis den er monteret) bag brudpunktet. Sav med fuld gas, og før savkæden/sværdet langsomt ind i træet. Vær opmærksom på, om træet bevæger sig i modsat retning i forhold til den valgte faldretning. Sæt en fældekile i eller et brækjern i fældesnittet, så snart snitdybden tillader det. Fældning Fældningen udføres med tre savsnit. Først laves retningssnittet, som består af et oversnit og et undersnit, og derefter afsluttes fældningen med fældesnittet. Ved korrekt placering af disse savsnit, kan man styre faldretningen meget præcist. Retningssnit Ved udsavningen af retningssnittet begynder man med oversnittet. Stå til højre for træet, og sav med trækkende savkæde. Fældesnittet skal afsluttes parallelt med retningssnitlinjen, så afstanden mellem de to er mindst 1/10 af stammens diameter. Den ikke gennemsavede del af stammen kaldes brudpunktet. Brudpunktet fungerer som et hængsel, som styrer retningen af det faldende træ. Sav derefter undersnittet, så det afsluttes præcis, hvor oversnittet slutter. Retningssnitdybden skal være 1/4 af stammens diameter, og vinklen mellem over- og undersnit skal være mindst 45. Al kontrol over træets faldretning mistes, hvis brudpunktet er for lille eller gennemsavet, eller hvis retningssnit og fældesnit er forkert placeret. Danish 21

22 Når fældesnittet og retningssnittet er færdigsavet, skal træet begynde at falde af sig selv eller ved hjælp af fældekilen eller brækjernet. Vi anbefaler at bruge en sværdlængde, som er længere end træets diameter, så fælde- og retningssnit kan udføres med et såkaldt enkelt savsnit. Se kapitlet Tekniske data for at få oplysninger om, hvilke sværdlængder der anbefales til din motorsavsmodel. Håndtering af et mislykket fældningsforsøg Nedtagning af et fastfældet træ At tage et fastfældet træ ned er meget farligt og er forbundet med meget stor ulykkesrisiko. Den sikreste metode er at bruge et spil. Traktormonteret Bærbar Der findes metoder til fældning af træer med en stammediameter, der er større end sværdlængden. Disse metoder medfører en meget stor risiko for, at sværdets kastrisikoområde kommer i nærheden af et objekt. Savning i træer og grene, som befinder sig i spænd Forberedelser: Bedøm, i hvilken retning spændingen er rettet, samt hvor den har sit brudpunkt (dvs. det sted, hvor den ville brække over, hvis den blev spændt endnu mere). Kvistning ADVARSEL Vi fraråder utilstrækkeligt kvalificerede brugere at fælde et træ med en sværdlængde, som er kortere end stammediameteren ADVARSEL De fleste kastulykker sker ved kvistning Vær yderst opmærksom på, hvor sværdets kastrisikoområde befinder sig ved afsavning af grene i spænd Sørg for, at du kan gå og stå sikkert Arbejd fra venstre side af stammen. Arbejd så tæt ved motorsaven som muligt for at få den bedste kontrol. Når det er muligt, skal du lade savens vægt hvile på stammen. Afgør, hvordan du på den sikreste måde kan frigøre spændingen, og om du kan klare det. Ved særligt komplicerede situationer er den eneste sikre metode helt at undlade at bruge motorsaven og i stedet bruge et spil. Generelt gælder: Placér dig, så du ikke risikerer at blive ramt af træet /grene, når spændingen udløses. Lav et eller flere savsnit på eller i nærheden af brudpunktet. Sav så dybt ind og med så mange snit, som der kræves, for at spændingen i træet/grenen skal udløses så meget, at træet brækker af ved brudpunktet. Sav aldrig helt igennem et objekt, der er i spænd Flyt dig kun, når du har stammen mellem dig og motorsaven. Kapning af stammen til tømmerstokke Se instruktionerne i afsnittet Grundlæggende saveteknik. 22 Danish

23 HVAD ER HVAD? Hvad er hvad på motorsaven? 1 Cylinderdæksel 2 Forreste håndtag 3 Kastbeskyttelse 4 Startaggregat 5 Kædeolietank 6 Starthåndtag 7 Justeringsskruer, karburator 8 Choker/Startgaslås 9 Bageste håndtag 10 Stopkontakt. (Til at tænde og slukke for tændingen.) 11 Brændstoftank 12 Lyddæmper 13 Næsehjul 14 Savkæde 15 Savsværd 16 Barkstøtte 17 Kædefanger (Fanger kæden ved kædeafhop eller kædebrud.) 18 Koblingsdæksel 19 Højrehåndsbeskyttelse (Beskytter højre hånd ved kædeafhop eller kædebrud.) 20 Gasregulering 21 Gasreguleringslås (Forhindrer uhensigtsmæssig gas.) 22 Dekompressionsventil (CS 2145, CS 2150) 23 Kombinøgle 24 Kædestrammerskrue 25 Brugsanvisning 26 Sværdbeskyttelse 27 Skrue til indstilling af oliepumpe 28 Advarselsskilt Danish 23

24 MONTERING Montering af sværd og kæde Spænd kæden ved at bruge kombinøglen til at skrue kædestrammerskruen med uret. Kæden skal strammes til, så den ikke hænger slapt ned på sværdets underside. ADVARSEL Ved al håndtering af kæden skal der bruges handsker. Kontrollér, at kædebremsen ikke er i udløst stilling ved at føre kædebremsens kastbeskyttelse mod den forreste håndtagsbøjle. Kæden er korrekt spændt, når den ikke hænger slapt ned på sværdets underside og stadig kan trækkes rundt med hånden. Spænd sværdmøtrikkerne fast med kombinøglen, samtidig med at sværdspidsen holdes opad. Skru sværdmøtrikkerne væk, og fjern koblingsdækslet (kædebremsen). Fjern transportbeskyttelsen (A). På en ny kæde skal kædestramningen kontrolleres ofte, indtil kæden er kørt til. Kontrollér kædestramningen regelmæssigt. Korrekt kæde betyder god skærekapacitet og lang levetid. Montér sværdet over sværdboltene. Placér sværdet i dets bagerste stilling. Placér kæden over kædedrivhjulet og i sværdsporet. Begynd på sværdets overside. Montering af barkstøtte Kontakt nærmeste serviceværksted for at få monteret en barkstøtte. Kontrollér, at æggen på skæreleddene er peger fremad på sværdets overside. Montér koblingsdækslet, og lokalisér kædestrammertappen i sværdets udtag. Kontrollér, at kædens drivled passer til kædedrivhjulet, og at kæden ligger lige i sværdsporet. Spænd sværdmøtrikkerne med fingrene. 24 Danish

25 BRÆNDSTOFHÅNDTERING Drivmiddel BEMÆRK Maskinen er udstyret med en totaktsmotor og skal altid køres på en blanding af benzin og totaktsmotorolie. For at sikre et korrekt blandingsforhold er det vigtigt at måle den oliemængde, der skal blandes, helt nøjagtigt. Ved blanding af små brændstofmængder påvirker selv små fejl i oliemængden blandingsforholdet kraftigt. ADVARSEL Sørg for god luftventilation ved al brændstofhåndtering. Blanding Bland altid benzin og olie i en ren beholder, der er godkendt til benzin. Begynd altid med at hælde halvdelen af benzinen i. Hæld derefter al olien i. Bland (ryst) brændstofblandingen. Hæld den resterende mængde benzin i. Bland (ryst) brændstofblandingen omhyggeligt, inden maskinens brændstoftank fyldes. Benzin Brug blyfri eller blyholdig kvalitetsbenzin. Bland ikke brændstof til mere end maks. 1 måneds behov. Anbefalet laveste oktantal er 90. Hvis man kører motoren på benzin med et lavere oktantal end 90, kan der opstå bankning. Dette medfører en øget motortemperatur, som kan medføre alvorlige motorhavarier. Ved arbejde med kontinuerligt høje omdrejningstal (f.eks. ved kvistning) anbefales højere oktantal. Totaktsolie For at opnå det bedste resultat og en optimal funktion skal JONSERED totaktsolie, som er specielt udviklet til vores totaktsmotorer, anvendes. Blandingsforhold 1:50 (2%). Hvis JONSERED totaktsolie ikke er tilgængelig, kan en anden totaktsolie af høj kvalitet, som er beregnet til luftafkølede motorer, anvendes. Kontakt din forhandler angående valg af olie. Blandingsforholdet er 1:33 (3%) - 1:25 (4%). Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udendørsmotorer, såkaldte outboardoil. Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer. Benzin, liter Totaktsolie, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 4% (1:25) 5 0,10 0,15 0, ,20 0,30 0, ,30 0,45 0, ,40 0,60 0,80 Hvis maskinen ikke bruges i længere tid, skal brændstoftanken tømmes og rengøres. Kædeolie Kædesmøringen er automatisk, og til smøring anbefales en speciel olie (kædesmøreolie) med god vedhæftningsevne. I de lande, hvor der ikke findes en speciel kædesmøreolie, anbefales transmissionsolie EP90. Brug aldrig spildolie. Dette medfører skader på oliepumpen, sværdet og kæden. Det er vigtigt at bruge korrekt olietype i forhold til lufttemperaturen (passende viskositet). Lufttemperaturer under 0 C gør en del olier trægt flydende. Dette kan give overbelastning af oliepumpen med skader på pumpedele til følge. Kontakt dit serviceværksted ved valg af kædesmøreolie. Danish 25

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert

Læs mere

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 340 340e 345e 350. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 340 340e 345e 350 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige

Læs mere

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 365 372XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 365 372XP Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150

Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Kultivatortillsats CA 150 Kultivatorudstyr CA 150 Maanmuokkauslaite CA 150 Kultivatortillegg CA 150 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL

Læs mere

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100

Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Sågtillsats PA PA 1100 Savværktøj PA PA 1100 Sahalisälaite PA PA 1100 Sagtilbehør PA PA 1100 SE Svenska DK FI NO SYMBOLFORKLARING Symboler Brug altid

Læs mere

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 323P4 325P5 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 323P4 325P5 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Overskrift Motorsav, 45,1cc Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: 90 32 386 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Brugsanvisning 3120XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 3120XP. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 3120XP Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller

Læs mere

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 326R X-SERIES. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 326R -SERIES Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Skødesløs eller forkert brug kan resultere

Læs mere

Arbejde med motorkædesave

Arbejde med motorkædesave Arbejde med motorkædesave At-vejledning B.5.1.1 September 2002 Erstatter At-meddelelse nr. 2.07.2 af november 1983 Arbejde med motorkædesave skal tilrettelægges og udføres i overensstemmelse med Atvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert brug være et farligt

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

115165410 Rev. 1 7/15/09 BRW

115165410 Rev. 1 7/15/09 BRW SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK VIKTIG INFORMASJON:

Læs mere

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58)

SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-20) FI (21-39) DK (40-58) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 333R 335R X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 333R 335R -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og trimmere

Læs mere

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger saven. Symboler på saven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs eller forkert brug

Læs mere

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 123HD60. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 123HD60 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller forkert

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324L X-series 324LD X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324L X-series 324LD X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Rydningssave, buskryddere og

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 Cut-n-break. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 Cut-n-break Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

K30, K40. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. K30, K40 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

325HS75 X-series 325HS99 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 325HS75 -series 325HS99 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved

Læs mere

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79)

SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning SE (2-27) FI (28-53) DK (54-79) Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du anväder maskinen. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen

Læs mere

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. 324HDA55 X-series. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 324HDA55 -series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En hækkeklipper kan ved skødesløs eller

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv.

Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE---direktiv. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL! Rydningssave, buskryddere og trimmere kan være farlige! Skødesløs eller forkert brug kan resultere i alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre. Læs brugsanvisningen

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL En rydningssav, buskrydder eller trimmer kan, hvis den bruges forkert

Læs mere

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning

326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series. Brugsanvisning Brugsanvisning 326HDA X-series 326HE3 X-series 326HE4 X-series Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler ADVARSEL Hækkeklipperen

Læs mere

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning 225H60 225H75. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning 225H60 225H75 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Symboler SYMBOLFORKLARING Ryddesave, buskryddere og trimmere kan være farlige

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Brugsanvisning 346XP 353. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning 346XP 353. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning 346XP 353 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Motorsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual

GUMMIBÅD FISHMAN. Instruktions manual GUMMIBÅD FISHMAN Instruktions manual Vigtige sikkerhedsretningslinjer for brug af gummibåden. Læs og forstå disse retningslinjer, før båden tages i brug. ISO 6185-1 Båd Type I/II Båden er konstrueret til

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning K750. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K750 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symbolforklaring ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-5100 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-5100 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER REGLER FOR SIKKER DRIFT Denne brugermanual

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV

SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV 1Øverste dæksel Dansk (Originalvejledning) SHINDAIWA EJER-/BRUGERMANUAL KÆDESAV ADVARSEL Læs disse anvisninger grundigt, og følg reglerne for sikker betjening. Undlades dette, kan det forårsage alvorlig

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj

Arbejdsmiljøhåndbog Værktøj Maskinsikkerhed, Specielt vedr. maskiner i sløjdlokaler: Nødstop Spændingsfaldsudløser Afskærmning Tvangsafbryder/ switch på skærm Bremse på klinge, bånd eller lign. Aflåsning af maskiner Processug Skiltning

Læs mere

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02

STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 STIGA VILLA 85 M 8211-3039-02 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 R L 9. 10. Y Z X W V 11. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167627 Rev. 3 12/15/07 BRW GB FR INSTRUCTION MANUAL IMPORTANT INFORMATION: Please read these instructions carefully and make sure you understand them before using this unit. Retain these instructions for future reference. MANUEL

Læs mere

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING

CS-3501 BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING CS-3501 ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BEJTENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S

Gigant havetrampolin. Trampolincenter.dk. Brugsvejledning. - En del af PE-Redskaber A/S Gigant havetrampolin Brugsvejledning Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE

Læs mere

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug.

Gennemlæs denne brugsanvisning og sikkerhedsforskrifter før brug. Vi anbefaler dig at gemme denne brugsanvisning til senere brug. Sneslynge. Varenr.: 9043846 Beskrivelse: Selvkørende sneslynge med 212 ccm benzinmotor. Maskinen har 5 fremadgående gear, 2 bakgear og har en arbejdsbredde på 62 cm. Sneslyngen er forsynet med 220 V el-start

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14

SUPERJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL14 SUPERJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL14 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual: Dansk ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledning TEPL14 -----------------------------------------------------

Læs mere

CS2137. Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog

CS2137. Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog R CS2137 Bruksanvisning Brukerhåndbok Ohjekirja Brugerhåndbog Svenska Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen. Norsk Les disse anvisningene nøye

Læs mere

Har du Diabetes så pas på dine fødder

Har du Diabetes så pas på dine fødder DIABETES & FØDDER Har du Diabetes så pas på dine fødder Diabetes mellitus er en kronisk sygdom. Der er mange følgesygdomme i forbindelse med diabetes, bl.a. bindevævsforandringer, neuropati (nedsat følesans)

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug Indledning Dækket udgør den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Derfor er det vigtigt, at brugerne sørger for at bevare dækkenes kvalitet og præstationer.

Læs mere

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970 Ring. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970 Ring Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen kan

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS BUSKRYDDERE MODEL 342 M / 435 M / BC 2601 buskrydder. VIGTIGT! Læs denne vejledning grundigt før du bruger din TEXAS Olieblanding i benzinen! Blandingsforhold : 1 : 25 (4%) INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor

Pælebor 52cc med 10-20-30 cm. bor Pælebor 52cc med 0-20-30 cm. bor Bemærk! Læs denne vejledning grundigt inden du tager pæleboret i brug Kære Bruger Tak for at du har købt Hardmans Pælebor. Denne brugermanual bruges til, samling samt vedligeholdelse

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K 970, K 970 Rescue. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K 970, K 970 Rescue Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, og sørg for at have forstået indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen ADVARSEL Maskinen

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510

TRAMPOLINE. monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 510 NORTH TRAMPOLINE monteringsanvisninger for følgende trampoliner: NORTH EXPLORER 360, 460, 50 NORTH EXPLORER 360, 460, 50 INDHOLD OM NORTH TRAMPOLINE............................... INDEN MONTERING.....................................

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

268K/272K. Brugsanvisning 101 87 70-06. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 268K/272K Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. 101 87 70-06 Symboler på kapsaven: SYMBOLFORKLARING ADVARSEL Kapsave kan være farlige Skødesløs

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER

my baby carrier DANSK BRUGSANVISNING OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! > ADVARSELSHENVISNINGER Integreret hovedstøtte my baby carrier BRUGSANVISNING DANSK OBS! GEM BRUGSANVISNINGEN, SÅ DU OGSÅ KAN SLÅ OP I DEN SENERE! Integreret rygforlængelse... > ADVARSELSHENVISNINGER ADVARSEL: Balancen kan påvirkes

Læs mere

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven.

K950 ACTIVE. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. K950 ACTIVE Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger kapsaven. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFORKLARING Symboler i brugsanvisningen: ADVARSEL Kapmaskiner

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498

Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 Brugervejledning Teleskopkædesav Best.nr. HN3498 2 3 ANVISNINGER For at få glæde af maskinen længst muligt, bedes du venligst læse denne brugervejledning samt sikkerhedsanvisningerne, før maskinen tages

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D

BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D BETJENINGSVEJLEDNING HÆKKEKLIPPER TEXAS EHT 600 D FORKLARING AF SYMBOLER OG SIKKERHEDS ADVARSLER Læs instruktionsbogen før brug af denne maskine.. Brug hjelm, briller og høreværn EU OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Læs mere

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner

5. Maskiner. Betonarbejde. Blandemaskiner. Betonglittermaskiner Betonarbejde Hvis blandemaskiner anvendes i væsentligt omfang, skal belastningerne ved opskovling reduceres ved hjælp af transportør, transportsnegl, hejseværk med spand o.l. Maskiner med benzinmotor må

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES BETJENINGSVEJLEDNING CS-270WES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse

BRIO Sense. Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse BRIO Sense Brugsanvisning og råd om vedligeholdelse VIGTIGT! Læs denne brugsanvisning grundigt før Alt som hænger på styret indvirker på 2 vognen tages i brug, og gem den til fremtidig brug. vognens stabilitet.

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Forhandler:

Betjeningsvejledning. Forhandler: Forhandler: Kunde: Denne betjeningsvejledning skal udleveres til kunden. Kontrollér, at brugeren af Rolko- AIRpad puden forstår produktoplysningerne Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt for at få

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

ST 20 B Betjeningsvejledning

ST 20 B Betjeningsvejledning FSI power-tech Erhvervsparken 2 DK-7160 Tørring +45 7580 5558 ST 20 B Betjeningsvejledning EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivet 2006/42/EF Producent... FSI power-tech aps Adresse... Erhvervsparken

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen.

K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. K650 ACTIVE III K700 ACTIVE III Brugsanvisning Læs brugsanvisningen grundigt igennem, og forstå indholdet, inden du anvender kapmaskinen. Symboler på kapmaskinen: SYMBOLFÖRKLARING Symboler i brugsanvisningen:

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket)

Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele. TT40W (EN 13240/CE mærket) Installations og betjeningsvejledning: Denne ovn må kun monteres på ikke brandbare bygningsdele TT40W (EN 13240/CE mærket) Tillykke med din nye TermaTech brændeovn. For at få størst mulig glæde af din

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618

Brugsanvisning 2015-10-01. Opus 5 Skummadras. Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Brugsanvisning 2015-10-01 Opus 5 Skummadras Brugsanvisning, varenummer 95-001618 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforskrifter 2 Indledning 3 Produktbeskrivelse og ydelse 4 Udpakning af madrassen 5

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. K3000 K3000 Wet. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning K3000 K3000 Wet Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish SYMBOLFORKLARING Symboler på maskinen: ADVARSEL Maskinen kan ved forkert eller

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere