Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Side Side Side Side Side 2-3 turneringsbetingelser 4-7 drejebog 8-18 brug af golfbox 19 markøropgave 20 skema til klubpoint

2 Kredsturnering 2011 Distrikt 2: Kreds syd Turneringsbetingelser: Afvikling Kredsturneringen er en gennemgående juniorturnering blandt golfklubberne i kredsen. Der spilles minimum 6 turnering på forskellige golfbaner i den enkelte kreds. Hvis en golfklub ønsker at deres juniorer skal deltage i kredsturneringen skal golfklubben, i det omfang det er nødvendigt for turneringsafviklingen, lægge bane til en afdeling af kredsturneringen. Baner og spilletidspunkter aftales mellem de deltagende klubber. Distriktet kan eventuelt dispensere fra regler om at lægge bane til, hvis den pågældende klub har andre distriktsturneringer. Betingelser for deltagelse Spillerne skal kunne dokumentere fuldtids hjemmeklub-medlemskab af godkendt klub under Dansk Golf Union. Målgruppen for kredsturneringen er primært D- og E-spillere (hcp. 26,5 36 & 37 -), hvorfor disse spillere også har mulighed for at gå videre til Kids Cup. Såfremt der er plads og mulighed skal det dog være muligt for Elite, A, B og C spillere at deltage uden dog at gå videre i turneringen. Hver klub kan max. tilmelde 15 spillere (der kan dog dispenseres fra dette antal i tilfælde hvor turneringen ikke er fyldt op). Turneringsform A-række: Elite- og A-spillere (hcp. +5 4,5 & 4,6 11,4) Slagspil netto over 18 huller B-række: B- og C-spillere (hcp. 11,5 18,4 & 18,5 26,4) Stableford over 18 huller C-række: D- og E-spillere (hcp. 26,5 36 & 37 -) Stableford over 9 huller Piger spiller fra RØD tee og drenge fra GUL tee Turneringen er handicapregulerende. Turneringsledelse Caddies Mobil Afstandsmåler: Startliste Det er den arrangerende golfklub som er turneringsledelse ved den enkelte kredsturnering. I tilfælde af protester og klagesager fungerer distriktet som øverste myndighed. Der må ikke benyttes caddies og overtrædelse vil medfører diskvalifikation. C-rækken spiller med voksen markør, dog må forældre ikke fungere som markør for sit eget barn. Mobiltelefon, minicomputer og lign. elektronisk udstyr skal være slukket under spillet. Overtrædelse heraf kan - efter indberetning - medføre disciplinær straf, herunder karantæne i fremtidige DGU-turnering (både individuel- og holdturneringer), jf. "Generelle Sanktionsbestemmelse" i Håndbog for Turneringsledere, kapitel 6." Hvis spilleren under spil af runden gentagne gange overtræder forbuddet og med sin adfærd bevidst generer andre spillere, kan spilleren diskvalificeres i den igangværende turnering for et alvorligt brud på etiketten, jf. Regel Der må ikke benyttes afstandsmåler i kredsturneringen og overtrædelse af dette vil medføre diskvalifikation. Startlisten findes på distriktets hjemmeside torsdag aften inden turneringsafviklingen. Starttid Alle spillere afhenter scorekort senest 15 minutter før start. 2

3 Træning For sen ankomst Afbud Træningsbolde kan købes i forbindelse med de enkelte turneringer. Ved ankomst til 1. tee inden for 5 minutter efter den fastsatte start tid idømmes 2 straffeslag. Ankomst senere medfører diskvalifikation. Der kan kun meldes afbud til den ansvarlige turneringsleder. Præmier Der uddeles præmier i forhold til antallet af deltagere i den enkelte række, dog minimum 2 præmier i hver række. For hver sjette deltagere uddeles en præmie, således at deltager nr. 12 udløser den tredje præmie. Ved lige resultat bruges den matematiske metode. I A-rækken uddeles desuden én præmie for bedste bruttoscore, dog kan samme spiller ikke modtage både en brutto- og nettopræmie. Klubpoint Ud over individuelle præmier spilles der ved kredsturneringerne om klubpoint. Det er den enkelte spiller som vinder point til sin hjemmeklub og ved kredsturneringens afslutning er det den golfklub med flest klubpoint som har vundet. Der uddeles klubpoint til de 4 bedste scores i hver række. Desuden uddeles et enkelt klubpoint til den bedste bruttoscore i A-rækken. Bedste score giver 4 klubpoints Anden bedste score giver 3 klubpoints Tredje bedste score giver 2 klubpoints Fjerde bedste score giver 1 klubpoint Bedste bruttoscore i A-rækken giver 1 klubpoint Hvis 2 eller flere spillere i den samme række opnår identisk score ved en kredsturnering bliver klubpointene delt mellem disse spillere. I tilfælde af at 2 golfklubber har lige mange klubpoint efter afvikling af årets sidste kredsturnering udpeger disse klubber hver én spiller der skal repræsentere golfklubben i et sudden death omspil. Turneringsledelsen bestemmer hvilket hul der skal benyttes til omspillet. Kids Cup De 4 bedst placerede i C-rækken for hver kreds kvalificerer sig direkte til Kids Cup/Stjernegolf, som arrangeres af Golf Aid. Deltagelse i Kids Cup/Stjernegolf er gratis, men alle udgifter til transport mv. afholdes af den enkelte spiller. Kids Cup er en stablefordturnering over 18 huller. Efter turneringen skal spillerne fungere som caddies til Stjernegolf, som spilles umiddelbart efter stablefordturneringen. 2012: De 4 spillere i C-rækken, som har opnået flest klubpoint i 2011 i hver kreds, kvalificerer sig til Kids Cup Det er op til distriktet, om der skal ydes støtte til transportudgifter mv. i forbindelse med dette arrangement. Vandrepokal Der spilles om en vandrepokal, som gives til den klub, som ved turneringen får flest klubpoints. Klubben får pokalen med hjem indtil næste turnering. Når alle turneringer er afviklet, får den klub, der sammenlagt har fået flest klubpoints i sæsonen pokalen med hjem indtil næste sæson. Denne klub sørger for indgravering. Resultater Match-fee Klubpointene fra den enkelte afdeling af kredsturneringen føres af den arrangerende golfklub mens det samlede regnskab af klubpoint føres af distriktets ansvarlige for kredsturneringen. 130 kr. som skal fordeles til spisning præmier og 10. kr. til distriktet til administration 3

4 Spilleregler Tilmelding Der spilles efter de for DGU gældende regler, med mindre der i førnævnte turneringsbetingelser er undtagelser herfor. Rettidig tilmelding er tirsdag kl før turneringsstart via Golfbox af den ansvarlige for kredsturneringen i klubben der udsendes tilmeldingsliste senest en måned før tilmeldingsfristen. Ved for sent tilmelding vil det ikke være muligt at deltage i den pågældende kredsturnering. Turneringsledelse: Anders Chr Hansen (AC) HUSK AT UDSKRIVE DREJEBOG INDEN TURNERINGEN STARTER 4

5 1 måned før klubben skal afholde en runde af kredsturneringen sendes invitationen fra koordinatoren på vedhæftet fil. Klubberne skal selv skrive dato på for hvornår det er sidste frist for klubbens spillere at skrive sig på. Sidste frist for tilmelding til koordinator/turneringsleder er tirsdag kl før turneringen, tilmeldingen foretages via den link den ansvarlige for klubbens kredsturnering har fået sendt. Pris for turneringen er kr. 130, der skal være inkl. frokost evt. drikkevarer og gerne lidt baneservice NB! se nedenfor for præmier/gebyr til Distrikt 2 for administration af turneringen. Påmindelse om, at der skal tilmeldes 1 markør for første spiller i C-rækken + for hver 3. efterfølgende spiller Påmindelse om, at forældre er velkomne, men at de skal holde en afstand til spillerne på mindst 50 meter under matchen, at der ikke må gives råd under turneringen og at overskridelse heraf vil kunne medføre diskvalifikation af spilleren. Er bolde incl. eller ekskl. I turneringsgebyret? Kontroller banelukningen passer med ovenstående. Det er en rigtig god idé, at 1. tee er lukket mindst 15 minutter før første start. Få en klar aftale med klubbens restauratør angående spisning og pris. Få ligeledes en aftale med klubbens pro angående træningsbolde, nogle pro er sponsorerer bolde, andre skal have betaling. Endeligt deltagerantal kan oplyses midt i ugen før turneringen afholdes. Husk, der er ofte forældre/ledere til stede, så hvis der kan være et spisetilbud til dem, vil det blive modtaget med taknemlighed Få en aftale med hjælpere til dagen. Der skal bruges: 2 personer ved startbordet til registrering af spillere, tage imod betaling og fordeling af markører. Ingen markør følger eget barn. 1 starter 1 til at kommunikere mellem startbord og starter,

6 2 til indtastning af resultater Baneservice evt. kombineret med banekontrol (hvis muligt) Eventuelt forcaddies, hvis huller på banen kræver dette for at flowet i spillet kan opretholdes. Sørg for præmier til turneringen jf. reglerne nedenfor. Ofte bruges gavekort. Udskrivning af scorekort eller labels efter turneringens offentliggørelse torsdag aften før turneringen spilles. Planlæg hvilke markører, der følger hvilke bolde i C-rækken. Listen udleveres til starteren sammen med startlisten. Arrangerende klub sender regning for turneringen til deltagende klubber ud fra startlisten Udskriv turneringsbetingelserne, så I har dem ved hånden. Udskriv (eller henvis på dagen) til lokale regler Skriv kort vejledning til markørerne om hvad deres rolle er, og kopier denne, så den er klar til dagen: Markørens rolle er at tilse, at der tælles rigtigt, så et vist kendskab til droppereglerne er godt. Spillerne skal selv føre slagene på scorekortene. Markøren skal kun blande sig, såfremt der tælles forkert. Skulle der påstå tvivl om reglerne, spilles der en alternativ bold på hullet. Så kan man få tvivlen rettet sammen med turneringsledelsen når man er færdig med at spille. På turneringsdagen Turneringsledelsen mødes en time før første start for at udlevere scorekort. Ved afbud omplanlægges startlisten. Husk at informere starteren om ændringerne! Opdater hcp i GolfBox: For at have så mange rigtige hcp som muligt skal man opdatere hcp inden man udskriver labels, men også på selve turneringsdagen. Når i er looket ind på GolfBox klikker i på Tilmeldinger i menuen til venstre, Herefter kommer der en menu frem i højre side, klik på Hent handicaps. Nu opdateres de hcp der er kommet ind efter tilmeldingen

7 Kontroller med spillerne at det registrerede hcp er korrekt ved udlevering af scorekortet. Der kan være spillere som på trods af kørslen ikke er korrekt reguleret, så er det spillerens pligt at gøre opmærksom på nyt hcp ved registreringen. Vær i den forbindelse opmærksom på, at en spiller kun skal regulere hcp nedad, spilleren må aldrig regulere sit hcp op, f. eks fra 10,5 til 10,6. HUSK AT UDSKRIVE TURNERINGSBETINGELSER HER STÅR HVAD MAN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ. Findes på hjemmesiden under Alt til kredsturneringen Check at de tilmeldte markører ankommer, og sker det ikke, må der findes reserver, ingen bold må gå uden markør blandt fremmødte ledere/forældre. Husk, at ingen forældre følger eget barn. Husk at informere starteren om ændringer i markørplanen. Når spillerne begynder at aflevere scorekortene føres disse straks i GolfBox. Skulle der nu være en spiller med nyt hcp, så rettes dette inden du indtaster scores, gå ind på startlisten klik på navnet på den spiller det gælder, sæt rigtige hcp. En spiller der udebliver uden afbud, skal føres sådan = der hvor du indtaster scores, klik på pågældende spiller, der kommer nu en boks frem, vælg NS. Skulle en spiller på dagen melde afbud på grund af sygdom skrives WD. Når en række er færdig kan man med det samme se hvem der har vundet, GolfBox udregner automatisk hvem der er vinderne. I GolfBox kan der udskrives en rapport hvoraf dette fremgår, findes i menuen til venstre på GolfBox. NB! I C-rækken kan GolfBox ikke finde den rigtige vinder, hvis der er pointlighed i præmierækken. Her skal der manuelt ske en opgørelse af, hvem der får de forskellige placeringer med baggrund i turneringsbetingelsernes bestemmelser ved pointlighed. Præmieoverrækkelse kan gennemføres, når de respektive rækker er afsluttet. Der uddeles en 1-2 og 3 præmie i hver række, og ikke som der står i turneringsbetingelserne Husk ved præmieoverrækkelsen at gøre opmærksom på den næste kredsturnering datoerne findes på hjemmesiden under turneringer i golfbox og opfordrer til at man tilmelder sig. Husk ligeledes at den klub der fik vandrepokalen husker denne til næste runde Klubpoints beregnes i skemaet (Klubpoint) vedlagt som bilag baseret på resultaterne i de respektive rækker. Bemærk der er forskel i metoden til at uddele præmier og beregning af klubpoints! Ved beregning af klubpoints deles de points som spillere med samme score opnår således ligeligt mellem spillerne/klubberne. På under Drejebog for kredsturneringen klikkes på Overfør resultater og her er vist, hvordan man gør for at

8 udregne klubpointene. Dette kan først gøres, når alle scores er tastet ind. Den klub, der har flest point samlet for a+b+c+brutto, får klubpokalen med hjem til næste runde. HUSK! I ORDER OF MERITS MÅ I KUN ÅBNE OG BRUGE DEM DER ER BENÆVNT f. eks kreds syda altså kun dem der har a, b og c som efternavn og så den med brutto som efternavn. Såfremt i udregner pointene manuelt gøres dette på følgende måde. Udskriv resultatlisten fra golfbox under rapporter, udskriv en for hver række. Har en spiller f.eks i a-rækken +12 får denne spiller 4 point Har to spillere f.eks i a-rækken +13 får hver spiller 2,5 point, dette fordi de skal dele 3+2 point, så er de 9 point fordelt hvis der er flere spillere med f.eks +14 deler disse spillere den ene point. Samme fremgangsmåde for b og c rækken her er der blot tale om stablefordpoint i stedet for. Den sidste point tilfalder den eller de spillere der vinder brutto i a rækken, hvis flere spillere med samme bruttoscore deles det ene point også her. Den klub der på dagen får flest klubpoint ikke at forveksle med individuelle præmier får vandrepokalen med hjem til næste runde. Den klub der afvikler sidste runde af kredsturneringen skal være opmærksom på at der er samlet præmieoverrækkelse sidste dag A+B+C dette grundet at bedste klub skal have overrakt pokalen som årets vinder af kredsturneringerne, og for at dette nu kan være så festligt som muligt venter man med præmieoverrækkelsen, den ene dag om året kan alle godt vente. Scorekort skal ikke leveres med hjem, men opbevares i den arrangerende klub i 2. mdr. Saml scorekortene og skriv hvilken turnering det drejer sig om og gem dem. Der skal handicapreguleres i GolfBox efter turneringen. Gå ind i GolfBox under menuen klik ind i Rapporter, Diverse og klik på Handicapregulering. Her er der en prik i JA, hvilket er rigtigt. På næste side kan man se, hvor mange spillere der indberettes. Klik på Vis, og på siden, der nu kommer frem, beregnes scorekortene, og til slut sendes de elektronisk til spillernes hjemmeklub til godkendelse. Gebyret 10 kr. til distriktet, kasser sender regning efter antal på startlisten Koordinatoren overfører klubpoint til Order of Merit efter turneringen.

9 Klik på Tilmelding kredsturnering

10 Klik på Turneringer Klik på kategorier, klik på Tilmelding kreds xxx

11 Klik på den turnering du ønsker at tilmelde, her er der vist kreds øst. Brug den password du har fået tilsendt

12 Klik på Tilmeldinger der er rød Klik på Quick-Tilmeldinger

13 Indtast nu dine spillere, når du er færdig klikker du på OK. Og det var alt.

14 Klik på overfør resultater 10

15 Så kommer denne side frem, klik på > 11

16 Nu kommer denne side frem, som I kan se er vi i gang med række A. Klik nu på overfør. Gentag nu det samme for hver række. 12

17 Klik nu på den kreds du tilhører, i eksemplet er der klikket på kredsvesta, I må aldrig bruge den der hedder kreds vest. Kun dem der har a,b,c og brutto 13

18 Nu kan I se hvordan klubpointene er fordelt. Der skal fordeles 10 point. 4 til førstepladsen. 3 til anden pladsen. 2 til tredjepladsen. Og 1 til første pladsen. Dette gør golfbox automatisk. Læg venligst mærke til at 2,3og 4 pladsen deler pointene. Skriv nu resultat ind i omstående skema. Klik på tilbage og klik på B og så fremdeles. 14

19 I må gerne udregne klubpoint manuelt med en regnemaskine, men igen husk at klubpointene skal deles, ovenstående er samme som order of merit har brugt til udregning. Der skal fordeles 10 point. 4 til førstepladsen. 3 til anden pladsen. 2 til tredjepladsen. Og 1 til første pladsen. Læg venligst mærke til at 2,3og 4 pladsen har +1, det er meget vigtigt I får delt pointene rigtigt, altså = 6 point til deling = 2 point til hver klub. Skriv nu resultat ind i omstående skema. Klik på tilbage og klik på B og så fremdeles. Klik på navnet for at se hvilken klub spilleren kommer fra. 15

20 MARKØRROPGAVE VED KREDSTURNERINGEN Grunden til at vi ønsker markører på C rækken er, at en del spillere har svært ved at holde styr på hvor mange slag de bruger. Skulle der mod forventning være nogen der vil snyde kan vi aldrig komme dette til livs Men det vi ønsker, er at spillerne får en forståelse af hvor vigtigt det er at tælle rigtigt, og hvor vigtigt det er at man tæller slagene for den man er markør for. Din opgave som markør Du følger en bold med 2 eller 3 spillere og noterer på et scorekort hvert slag den enkelte spiller bruger, når spillerne gennemgår deres slag på næste tee sted skal du blot tilse at de kommer frem til rette resultat, gør de ikke det, skal du rette dem i henhold til det resultat du har. Er der fejl noteres dette på det scorekort som du benytter, du noterer ud for spilleren hvilken slag han/hun selv havde talt til. Du vil ofte komme ud for at spilleren spørger den man er markør for hvad fik du? gør spillerne opmærksom på at man skal tælle slagene for den man er markør for. Vær opmærksom på at spillerne ikke leder efter en bold mere end 5 min. Du må gerne tage tid, det fremmer spillet. Du skal ikke være dommer, er der tvivlsspørgsmål lader du spillerne spille en alternativ bold, indtil du møder en fra turneringsledelsen som så kan tage stilling til spørgsmålet, eller spillerne spørger når de kommer ind og afleverer scorekortene. Når runden er færdig er det spillernes egen opgave at få scoren talt sammen og scorekort underskrevet, her må du på ingen måde blande dig, men bliv ved spillerne. Inden du forlader spillerne gør spillerne opmærksom på, at man samlet går ind og afleverer scorekortene, du må også gerne opfordre til at spillerne spiser sammen. Udleverede materiale skal afleveres til turneringsansvarlige umiddelbart efter runden, husk at det er vigtigt at vi får det scorekort du har ført resultaterne på. Tak fordi du hjalp med denne opgave. For din ulejlighed får du mad inkl. 1 alm. øl/vand

21 Skema til klubpoint Klub Point A række Brutto Point B række Point C rækken Ialt Point ialt Skal give 31 Klubben med flest point skal have vandrepokalen med hjem til næste gang. 16

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

EGA handicapsystemet 2012-2015

EGA handicapsystemet 2012-2015 EGA handicapsystemet 2012-2015 DGUs Handicap- og Course Rating Komité Maj 2012 INDHOLD Indledning 1 Definitioner, se EGA System 2 Baner og Bane Rating se EGA System 3 Handicap 3.1 Dansk Golf Unions rettigheder

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering

RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Revision 2014, 13-03-2014 RETNINGSLINIER FOR DDGU DANISH TOUR og Sådan får du en god turnering Turneringsform - Der afholdes mellem fire og ti 1-dags eller 2-dages turneringer, som udgør DDGU Danish Tour,

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet

Frederikssund Golfklub. Årgang 2011 Nummer 2. Klubbladet. April. Læs mere inde i bladet Årgang 2011 Nummer 2 April Frederikssund Golfklub Klubbladet Læs mere inde i bladet Nummer 2 - Årgang 2011 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side...3 Generalforsamling Referat fra generalforsamlingen...

Læs mere

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU)

Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Diverse bestemmelser for Dansk Minigolf Union (DMgU) Straffebestemmelser Dommerbestemmelser Førelse af spillerprotokol Vedtaget af DMgU s repræsentantskab Opdateret med tilkomne ændringer indtil 21. februar

Læs mere

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 15 m. 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. Pistol 15 m Opdateret august 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmeldelse 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1 27. april 2015. Her et nyhedsbrev fra ungdomsudvalget i HJGK. I kan læse om følgende:

HJGK Ungdomsudvalg, nyhedsbrev 1 27. april 2015. Her et nyhedsbrev fra ungdomsudvalget i HJGK. I kan læse om følgende: Her et nyhedsbrev fra ungdomsudvalget i HJGK. I kan læse om følgende: Velkommen til en ny sæson Ungdomsudvalget Træning o Almen juniortræning o Træning for udviklingstruppen Turneringer o Tigers Tour Junior

Læs mere

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012

Klubsølv Instruks 19. 23. november 2012 Instruks 19. 23. november 2012 Side 1/7 1. Generelt 1.1. Turneringen afvikles overalt som en ren Mitchell turnering i rækker à 4-15 borde. Turneringen afvikles over 24 spil, men da der er såvel lige som

Læs mere

Bridgeregler Etik og regler i bridge

Bridgeregler Etik og regler i bridge Bridgeregler Etik og regler i bridge Her vil du kunne finde lidt nyttige informationer om hvordan man opfører sig ved bridgebordet, og hvad reglerne siger omkring meldinger og spil. Du kan se Love for

Læs mere

Toughroad: Manual for spillederen

Toughroad: Manual for spillederen (Sidst revideret 20.05.2014) Toughroad: Manual for spillederen Indholdsfortegnelse Du er er i centrum...2 Fase 1 Du får opgaven overdraget...2 Sæt dit team...3 Kontakten til spilstedet...4 Mail 1 og materialekasse...4

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner.

Pistol 25 m. 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1 Pistol 25 m Opdateret april 2009 Generelle bestemmelser 1. Tilmelding 1.1. Dansk Firmaidrætsforbunds Idræt & Motion kan under særlige forhold begrænse tilmeldingen til DMstævner. 1.2. Deltagerberettigede

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening

Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening Reglement for Rally Lydighed 2014 Indholdsfortegnelse 2014 Kapitel 1. Generelle retningslinjer.... 3 A. Generelt.... 3 B. Deltagere.... 3 1. Antal startende....

Læs mere

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D

Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet. Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014. OV1_Kvadrat_R D Ungdomsskolen Kolding Oplevelser for livet Info for fritidsundervisere Sæson 2013 2014 OV1_Kvadrat_R D Velkommen Du sidder nu med Ungdomsskolens personalefolder for fritidsundervisere. I denne folder finder

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

Indbydelse til sæsonen 2015-2016

Indbydelse til sæsonen 2015-2016 Mix - DM 2015-16 (Kvalificerer til Mix VM 2016) Par - Mix DM 2015-16 (Kvalificerer til VM 2016) VM kval. 2016 (Kvalificerer til VM 2016) DM kval. øst/vest DM-kval. fælles DM 2015 Old boys / girls (Kvalificerer

Læs mere

Vejledning for nygolfere i 2015

Vejledning for nygolfere i 2015 Opdateret den 15. april Vejledning for nygolfere i 2015 Håndbog for dig som aldrig før har spillet golf Gilleleje Golfklub Sophienlund Alle 13 3250 Gilleleje Tlf.: 49718056 E-mail: info@ggk.dk web: www.ggk.dk

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog for Værløse Håndboldklub

Håndbog for Værløse Håndboldklub Håndbog for Værløse Håndboldklub Juli 2015 Indhold Introduktion... 4 Nyttige numre... 4 Nyttige adresser... 4 Organisationen... 4 Funktioner og roller... 5 Aktivitetskoordinatorer... 5 Holdledere... 5

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere